POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról"

Átírás

1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Készítette: Ábrahámné Turner Rita Szervezési Irodavezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottságnak Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete évi 111. sz. előterjesztés Testületi ülés dátuma: Az előterjesztés leadva: május hó 4. nap Testületi ülés időpontja: május 14.

2 Tisztelt Képviselő-testület! Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló - többször módosított 10/2007.(III.26.)Kt. számú rendelet 23. (2) bekezdése alapján kérem, hogy a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen. Budapest, május 4. T ó t h Mihály polgármester Határozati javaslatok: 1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 280/2008.(IV.17.)Kt határozat végrehajtásának határidejét december 31-re módosítja. Határidő: elfogadás: azonnal végrehajtás: azonnal 2.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, az ismertetett, de még le nem járt határidejű határozatok végrehajtásának határidőben történő teljesítésére a felelősök figyelmét felhívja. Határidő: elfogadás: azonnal végrehajtás: azonnal A határozati javaslatok elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 2

3 2008. április 17. Képviselő-testületi ülés Napirend 18. pontja: (105/1. sz. előterjesztés+kiegészítés) Javaslat a Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út Csepel Önkormányzatához tartozó szakaszának előkészítési feladataira Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester 278/2008.(IV.17.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út Csepel Önkormányzatához tartozó szakaszának - a 2. sz. mell. szerint T2, T3, T4, T5 - megépítéséhez szükséges fedezet (br mft) biztosítására pályázatot kíván benyújtani. A pályázati önrész biztosításáról a konkrét pályázati kiírás (mely október környékén kerül megjelenésre) függvényében külön határozattal dönt. végrehajtásra: (2008. október 31.) március 31. a 695/2008.(XI.20.)Kt határozattal módosítva végrehajtásért: Orosz Ferenc alpolgármester Önkormányzatunk az NFÜ irányelvei alapján a T2, T3, T4, T5 -ös útszakaszról készült tanulmányt átadta a Közép-Magyarországi Fejlesztési Tanácsnak azzal az igénnyel, hogy a Csepeli Gerincút első üteméhez hasonlóan a Tanács terjessze a beruházást a Kormány elé direkt finanszírozott projektként. A KMFT tájékoztatásuk szerint jelenleg az ügyben a Gazdasági Minisztériummal egyeztet. 280/2008.(IV.17.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Lámpás út (8655-ös dűlő) magasságában a II. Rákóczi F. utat a Teherforgalmi úttal összekötő út a 2. sz. mell. szerint T5 szakasz - megvalósíthatósága érdekében a terület tulajdonosával területrendezési szerződést kössön. A szerződés alapján az út és környezetére vonatkozó szabályozási tervet véglegesítse és terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. végrehajtásra: szerződéskötés: szeptember 30. szabályozási terv: március 31. végrehajtásért: dr Polinszky Tibor főépítész Tekintettel arra, hogy a tulajdonos az önkormányzattal korábban megkezdett tárgyalásait az elmúlt időszakban nem folytatta, ezért partner nélkül a településrendezési szerződést megkötni nem lehetett. A tárgyalás befejezéséig a szabályozási terv megindítása nem javasolt. Fentiekre tekintettel javasolt új határidő megjelölése 2010 december 31-i dátummal. 3

4 2008. május 15. Képviselő-testületi ülés Napirend 17. pontja: (140. sz. előterjesztés) Javaslat Csepel kerékpárút-hálózata tanulmány elkészítésére Előterjesztő: Podolák Sándor városüzemeltetési tanácsnok 382/2008.(V.15.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a meglévő, a tervezett kerékpárutak összekötésére és kerékpártárolók elhelyezésére Tanulmányterv-et készíttet. A dokumentumban Csepel jelenlegi kerékpárút-hálózatát, Budapest Kerékpárforgalmi főhálózatának fejlesztési javaslatát (2006) felül kell vizsgálni. A kerékpárút-hálózatot az attraktivitás, a közvetlenség, az egységesség, a biztonság, és a komfortosság követelményének megfelelően kell kialakítani. végrehajtásra: március 31. végrehajtásért: dr. Polinszky Tibor főépítész A májusi Kt ülés napirendje június 12. Képviselő-testületi ülés Napirend 14. pontja: a) Beszámoló az önkormányzat gazdasági társasága behajtási tevékenységéről, javaslat a további intézkedésekre (165. sz. előterjesztés) Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató 454/2008.(VI.12.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a CSEVAK Zrt. a saját behajtási tevékenységéről évente készítsen beszámolót és azt terjessze a Képviselő-testület elé, egyúttal a 103/2006.(II.21.)Kt számú határozatot és annak végrehajtási határidejét módosító 187/2007.(II.20.)Kt számú határozatot hatályon kívül helyezi. végrehajtásra: tárgyévi májusi Kt. ülés végrehajtásért: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató A májusi Kt ülés napirendje. Napirend 28. pontja: (175. sz. előterjesztés) Javaslat társadalmi szervezetek támogatására 486/2008.(VI.12.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évre jóváhagyott költségvetés általános tartalékában szereplő polgármesteri keret terhére 4

5 engedélyezi, hogy az alábbi szervezetek írásos megállapodásban rögzített feltételekkel pénzügyi támogatást kapjanak: Támogatást igénylő Támogatás Igénylés célja/felhasználás megnevezése: összege (Ft) Helytörténeti és Városszépítő Egyesület Archívum bővítése, dokumentumok vásárlása. Csepeli Művelődési Központ Rákóczi Kert, Civil és Közösségi Ház A Nyugdíjas Klub évi programjainak támogatása. Szépkorúak Klubja A Szív Hangja Közhasznú Életmentő műszerek beszerzése Alapítvány végrehajtásra: június 25. A Szépkorúak Klubja kivételével a támogatások kiutalása megtörtént október 21. Képviselő-testületi ülés Napirend 12. pontja: (244. sz. előterjesztés) sürgősségi indítvány Javaslat a Wellness Park projekt előkészítése kapcsán hozott képviselő-testületi határozatok módosítására Előterjesztő: Podolák Sándor tanácsnok, a Tender Bíráló Bizottság elnöke 610/2008.(X.21.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 561/2007.(IX.25.)Kt sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Wellness Park megépítésére vonatkozó tendert a /1. hrsz-ú terület tulajdonjogának megszerzését követően kiírja. A tender kiírásban a Termálfürdő és a Wellness Park megvalósításához szükséges területek megszerzésére tulajdonjog vételi, bérbevételi illetve más jellegű ajánlatok megtételére is lehetőséget kell biztosítani. A tender végleges szövegét a Tulajdonosi Bizottság, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság együttes ülése hagyja jóvá. A tender nyertese a Wellness Park megépítését akkor indíthatja el, ha egy később meghatározott helyen önkormányzati beruházásként megvalósított Ifjúsági Tábor új épületébe a tábor áttelepült. végrehajtásra: március 31. Felelős: elfogadásért és végrehajtásért: Tóth Mihály polgármester végrehajtás előkészítéséért: Orosz Ferenc alpolgármester A határozat értelmében a tender elkészült, nyilvános megjelenése előkészítés alatt van. 5

6 Napirend 18. pontja: (242. sz. előterjesztés) Javaslat a Holocaust 65. évfordulójának csepeli megemlékezésére Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester 631/2008.(X.21.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Radnóti Miklós születésének 100., a Holocaust 65. évfordulója alkalmából a Radnóti Miklós Művelődési Ház parkjában felállítja a költő mellszobrát., végrehajtásra: május 5., végrehajtás előkészítéséért: Horváth Gyula alpolgármester december 18. Képviselő-testületi ülés Napirend 11. pontja: (297. sz. előterjesztés) Javaslat forrás biztosítására az Ady Endre u sz. és a Duna dűlő u. 2. sz. alatti épületek bontását előkészítő kiürítésekkel kapcsolatos lakásfelújításokhoz 721/2008.(XII.18.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Gergely István javaslatára - úgy dönt, hogy felkéri Szenteczky Jánost a CSEVAK Zrt. vezérigazgatóját, hogy készítsen tájékoztatót a májusi képviselő-testületi ülésre a jogcímnélküli lakáshasználók helyzetéről. végrehajtásra: májusi Kt. ülés végrehajtásért: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató január 22. Képviselő-testületi ülés Napirend 11. pontja: (14. sz. előterjesztés) Javaslat a Budapest XXI. Kerület Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény és az ellátási körébe tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények közötti munkamegosztásról, a felelősségvállalás rendjéről szóló Együttműködési Megállapodás módosítására 31/2009.(I.22.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az OSZI és az ellátási körébe tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények közötti munkamegosztásról, a felelősségvállalás rendjéről szóló, - az 548/2005 (XI.22.) Kt. 6

7 határozattal elfogadott - Együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja. Felkéri az OSZI igazgatóját és az intézményvezetőket a Megállapodás-módosítás aláírására. végrehajtásra: folyamatos február 19. Képviselő-testületi ülés Napirend 2. pontja: (29. sz. előterjesztés) Javaslat a Csepeli Piac Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megbízására 83/2009.(II.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Tóth Mihály polgármestert, hogy a cégiratok módosításáról határidőben történő benyújtásáról a Csepeli Piac Kft. ügyvezető igazgatója közreműködésével gondoskodjon. végrehajtásra: az elfogadástól számított 30 napon belül A határozat végrehajtása megtörtént. Napirend 9. pontja: (36. sz. előterjesztés + kiegészítés) Javaslat intézményvezetői pályázat ismételt kiírására Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester 110/2009.(II.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék az intézményvezetői pályázat ismételt közzétételéről a korábbi feltételeknek megfelelően, azzal az eltéréssel, hogy a pályázat benyújtásának határideje március 27-re, a vezetői megbízás időtartama határozatlan időre szól, továbbá az állás betöltésének kezdő időpontja május 1-re módosul. Felkéri továbbá a Polgármestert, hogy intézkedjék a pályázat elbírálásának előkészítéséről és a döntésre vonatkozó javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé. Határidő: Felelős: elfogadásra: azonnal végrehajtásra: a pályázat közzétételére: március 1. a beérkezett pályázatok elbírálásának előkészítése és a döntési javaslat Képviselő-testület elé terjesztése: április 30. Tóth Mihály polgármester végrehajtásért felelős: Lombos Antal ágazatvezető A testület a 204/2009.(IV.16.)Kt határozatával új pályázat kiírásáról döntött. 7

8 Napirend 10. pontja: (24. sz. előterjesztés) Javaslat az Algernon Alapítvánnyal és az Összefogás Nonprofit Közhasznú Kft.-vel együttműködési megállapodás megkötésére 113/2009.(II.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Budapest XXI. kerület Bajáki Ferenc u szám alatti épület (210146/12 hrsz.) 6. emeletén lévő helyiségek használatára vonatkozó szerződésnek az Együttműködési Megállapodással összhangban történő megkötésére vonatkozó intézkedéseket tegye meg. végrehajtásra: február 28. Helyiséghasználati szerződés megkötéséért: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. A határozat végrehajtása megtörtént. Napirend 16. pontja: (30. sz. előterjesztés) Javaslat a Kisebbségi és Civil Szervezeti Munkacsoport évi feladattervére, valamint a helyi civil szervezetek részére a évre szóló pályázati kiírásra Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester 124/2009.(II.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, felhatalmazza a Kisebbségi és Civil Szervezeti Munkacsoport, hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata évi költségvetési rendeletében a helyi civil szervezetek részére biztosított pályázati keretösszeg elbírálásához előterjesztést (javaslatot) készítsen a Képviselőtestület részére. Határidő: Felelős: elfogadásra: azonnal végrehajtásra: május 14-ei Kt. ülésre Horváth Gyula alpolgármester A májusi Kt ülés napirendje március 19. Képviselő-testületi ülés 139/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Németh Szilárd ügyrendi javaslatára úgy dönt, egy perces néma felállással megemlékezik Mansfeld Péterről, az évi forradalom és szabadságharc egyik áldozatáról. 8

9 140/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Gergely István ügyrendi javaslatára úgy dönt, leveszi napirendjéről az Előterjesztés az Erdősor úti lakótelep (sétányok) problémáinak megoldására Előterjesztő: Németh Szilárd frakcióvezető, Gárday Balázs képviselő (63. sz. előterjesztés) című anyagot. 142/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth Mihály sürgősségi indítványára úgy dönt, felveszi napirendjére a Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt. sz. rendelet módosítására (68. sz. előterjesztés) című előterjesztést. 143/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth Mihály sürgősségi indítványára úgy dönt, felveszi napirendjére a Napirend 23. pontja: (69. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány Javaslat társadalmi szervezetek támogatására című előterjesztést. 9

10 144/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borka-Szász Tamás módosító indítványára úgy dönt, hogy a nyílt ülés első napirendjeként tárgyalja meg a Napirend 3. pontja: (68. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt. sz. rendelet módosítására című előterjesztést. 145/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Gyula módosító indítványára úgy dönt, hogy az ebéd szünetet követő első napirendként tárgyalja meg a Javaslat Közfoglalkoztatási terv jóváhagyására Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester (42. sz. előterjesztés) című előterjesztést. 146/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a március 19-ei ülésének napirendjét az 140/2009.(III.19.)Kt - 145/2009.(III.19.)Kt számú határozatok figyelembevételével elfogadja. 147/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Németh Szilárd módosító indítványára úgy dönt, hogy az ebédszünet óráig fog tartani. Napirend 3. pontja: (68. sz. előterjesztés) 10

11 Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt. sz. rendelet módosítására 157/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság nem képviselő tagjává Deme Gábor helyett Metzger Józsefet (1213 Budapest, Matróz u. 2. szám alatti lakost) megválasztja. 17 igen 0 nem 0 tartózkodás Napirend 4. pontja: (44. sz. előterjesztés) Beszámoló a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Csepeli Tűzőrségének évi munkájáról Előterjesztő: dr. Borsány György Koordinációs Tanácsnok 158/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Tűzőrség évi beszámolóját elfogadja. Napirend 5. pontja: (62. sz. előterjesztés) Javaslat Oktatási Szolgáltató Intézmény igazgatói munkakör betöltésére 159/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Oktatási Szolgáltató Intézmény (Budapest, XXI. Bajcsy-Zs. u. 59/a.) vezetésével április 1-től határozatlan időre Kiss Istvánt bízza meg. Illetményét ,- Ft-ban határozza meg. végrehajtásra: március 31. Felelős: végrehajtásért: Tóth Mihály polgármester végrehajtás előkészítéséért: Becsei Dénes OMISÁ vezető A határozat végrehajtása megtörtént. Napirend 6. pontja: (60. sz. előterjesztés) 11

12 Javaslat a Weiss Manfréd Dél-pesti Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének személyére 160/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dr. Faragó András (született: Újpest, ; anyja neve: Wachsmann Ilona (1037 Toldás köz 7. szám alatti lakost a Weiss Manfréd Dél-pesti Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjévé történő megválasztását támogatja. Továbbá egyetért azzal, hogy a Társaság új székhelye 1204 Pöltenberg u legyen. Felelős: végrehajtásért: Tóth Mihály polgármester végrehajtás előkészítéséért: Becsei Dénes ágazatvezető Napirend 12. pontja: (66. sz. előterjesztés) Javaslat városfejlesztési igazgatóság létrehozására a CSEVAK Zrt-ben a KMOP /C pályázat teljesítésének megfelelően Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester 162/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 40/2008. (I.24.)Kt és a 360/2008 (V.15.)Kt számú határozatait visszavonja. Felelős: Tóth Mihály polgármester 163/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP /C pályázatára benyújtott Integrált Szociális Városrehabilitáció c. pályázati projekt bonyolításáért és megvalósításáért felelős szervezetéül összhangban a 39/2008. (I.24.)Kt. sz. határozattal a CSEVAK Zrt-t nevezi meg. A CSEVAK Zrt. a fenti feladat ellátása során tanácsadó szervezetek igénybevételére jogosult. végrehajtásra: a 2. körös pályázat beadásának határidejéig végrehajtásért: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető Szenteczky János vezérigazgató A határozat végrehajtása megtörtént. 164/2009.(III.19.)Kt 12

13 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a CSEVAK Zrt-ben egy új Városfejlesztési Igazgatóság létrehozását a jelen előterjesztésben megfogalmazott célokkal és ismérvekkel. Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges iratokat készíttesse el. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az új Városfejlesztési Igazgatóság költségeit biztosítja. E szerint a évre időarányosan, 9 hónapra számolva eft-ot biztosít a CSEVAK Zrt. részére. végrehajtásra: április 1-től végrehajtásért: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető Szenteczky János vezérigazgató A határozat végrehajtása megtörtént. Napirend 13. pontja: (56. sz. előterjesztés) Javaslat árkedvezményes földgázbeszerzésre együttes társulásos piacra lépéssel Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester 165/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat helyett és nevében eljárva, a Budapesti Kerületek Önkormányzati Szövetsége felé kötelezettséget vállaljon a vezetékes földgáz beszerzése érdekében egyben visszavonja a 330/2005.(VI.21.)Kt számú - a vezetékes energiahordozók beszerzésére irányuló keretmegállapodásos projektben való részvételre vonatkozó határozatát. végrehajtásra: március 31. végrehajtásért: dr. Szeles Gábor jegyző 166/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Budapesti Kerületek Önkormányzati Szövetségén keresztül bonyolított közbeszerzési eljárásban a Budapesti Kerületek Önkormányzati Szövetségének javaslata szerinti módon szerzi be az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek, valamint az egyes tagönkormányzatok kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társulások gázenergia szükségletét. 13

14 167/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete a gázenergia-beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárása feladatait a Budapesti Kerületek Önkormányzati Szövetsége által kiválasztott bonyolítóra (szakértő-szervezet) bízza. A közbeszerzési bonyolítóval kötendő szerződés fedezetét, 500 eft-ot a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, a évi költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítja. végrehajtásra: március 31. végrehajtásért: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató költségvetési rendeletmódosításra: Halmos Istvánné ágazatvezető 168/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapesti Kerületek Önkormányzati Szövetsége által kiválasztott bonyolító (szakértőszervezet) felé igény és előírás szerint a határidőket betartva közli a vezetékes földgáz igényét. végrehajtásra: március 31. végrehajtásért: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató 169/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a liberalizált energiapiacról való közös beszerzés előnyeinek kihasználása érdekében minden további szükséges döntést soron kívül meghoz, és minden felhatalmazást megfelelő időben megad a polgármesternek. végrehajtásra: folyamatos végrehajtásért: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató 170/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a vezetékes földgáz közös beszerzésének fedezetét az aktuális költségvetési rendeletében folyamatosan biztosítja. végrehajtásra: éves költségvetési rendelet végrehajtásért: Halmos Istvánné ágazatvezető 14

15 Napirend 14. pontja: (59. sz. előterjesztés) Javaslat a Bp. XXI. ker. Szállító utcai, /25 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásának visszautasításáról 171/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XXI. kerület, Szállító utcai /25 hrsz-ú ingatlan Viorent Kft. tulajdonában lévő 10516/14875-öd tulajdoni hányadát nem kívánja megvásárolni a Viorent Kft. és a CS Ingatlan Kft. között én létrejött adásvételi szerződésben szereplő ,- Ft + ÁFA összegért. végrehajtásra: április 1. végrehajtásért: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. Napirend 15. pontja: (52. sz. előterjesztés) Javaslat a Csepel SC Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás december 31-ig történő további meghosszabbítására 172/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő testülete, úgy dönt, hogy az Önkormányzat és a Csepel SC Alapítvány közötti Együttműködési Megállapodás hatályát további 1 (egy) évvel, december 31-ig meghosszabbítja, az Együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Együttműködési megállapodást módosító szerződést az 5/2009. (II. 19.) Kt számú évi költségvetési rendeletben meghatározott támogatási összeg figyelembevételével a döntésnek megfelelő tartalommal írja alá, és gondoskodjon az elszámolással összefüggő intézkedések megtételéről. végrehajtásra: december 31. Felelős: végrehajtásért: Tóth Mihály polgármester végrehajtás előkészítéséért: Becsei Dénes ágazatvezető Halmos Istvánné ágazatvezető Napirend 16. pontja: (46. sz. előterjesztés) Javaslat az Oktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Ágazathoz tartozó intézmények évi felújítási feladataira 173/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a középtávú felhalmozási feladatok közül a 2009-es gazdasági évre az OMISÁ ellátási körébe 15

16 tartozó intézmények felújítási munkálatai közül az alábbiakat hagyja jóvá. A feladatok finanszírozásához szükséges forrásokat a képviselő-testület az északi terület értékesítéséből származó bevételekből biztosítja, mellyel az Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási előirányzatait megemeli. Intézmény neve, címe Munkák megnevezése Terv e Ft Mészáros Jenő Spec. Ált. Isk. Ív u. Villamos hálózat felújítása Tető részleges felújítása Gyermekláncfű Óv. Szarka u. Tető teljes felújítása Nyílászárók cseréje Füstifecskék Óv. Iskola tér 46. Nyílászárók cseréje Katona József Ált. Isk. Villamos hálózat felújítása Tátika Óvoda Kiss J. alt. U. Nyílászárók cseréje Egyesített Bölcsődék Erdősor részleg Mázoló u. Nyílászárók cseréje Csodakút Ó. Rákóczi út Nyílászárók felújítása Kádár Kata Óv. Széchenyi u. Nyílászárók felújítása Móra Ferenc Ált. Isk. Nyílászárók cseréje Gyermeksziget Óv. Kossuth L. u. Tetőfelújítás Nyílászáró csere Mátyás Király Ált. Isk. Kolozsvári u. Villamos hálózat felújítása Eötvös József Ált Isk. Szent I. u. Villamos hálózat felújítása év összesen: végrehajtásra: augusztus 31. végrehajtásért: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Halasi Márta OSZI mb. igazgató Halmos Istvánné ágazatvezető 16

17 Napirend 17. pontja: (47. sz. előterjesztés) Javaslat az Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okirata mellékletének módosítására 174/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Nagy Imre Általános Művelődési Központ (1214 Simon Bolivár s.4-8.) Alapfokú Művészeti Iskolájának engedélyezi, hogy a 2007/2008-as tanévtől szünetelő telephelyek közül a 2009/2010-es tanévtől az alábbi telephelyeken, a felsorolt tanszakokon a képzés újra induljon. Mátyás Király Általános Iskola: kézműves tanszak. Móra Ferenc Általános Iskola: néptánc tanszak. Gróf Széchenyi István Kéttannyelvű Általános Iskola: színjáték tanszak. Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola: kézműves tanszak, néptánc tanszak. Nagy Imre Általános Művelődési Központ: modern kortárs tanszak. A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Nagy Imre Általános Művelődési Központ (1214 Simon Bolivár sétány 4-8.) alapító okirata mellékletében az újra induló képzéseket fel kell tüntetni. A döntés hatálybalépésének időpontja: szeptember 1. végrehajtásra: szeptember 1. Felelős: végrehajtásért: Tóth Mihály polgármester végrehajtás előkészítéséért: Becsei Dénes ágazatvezető Napirend 18. pontja: (48. sz. előterjesztés) Javaslat a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, az Egyesített Bölcsődék és a Tátika-Napsugár Óvoda alapító okirata módosításáról szóló határozatok kiegészítésére 175/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1211 Posztógyár u.2.) alapító okirata módosításáról szóló 736/2008. (XII.18.) Kt. határozatát; az Egyesített Bölcsődék (1212 Rákóczi tér 32. fszt.1.) 737/2008. (XII.18.) Kt. határozatát; illetve a Tátika-Napsugár Óvoda (1211 Kiss János altb. u. 52.) 738/2008. (XII.18.) Kt. határozatát kiegészíti az alapító okiratok hatálybalépésének napjával. A három alapító okirat módosításának hatálybalépése: XII

18 Felelős: elfogadásért és végrehajtásért: Tóth Mihály polgármester végrehajtás előkészítéséért: Becsei Dénes ágazatvezető A határozat végrehajtása megtörtént. Napirend 19. pontja: (45. sz. előterjesztés) Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák 2009 szeptemberében indítható első osztályainak meghatározására 176/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 31/2009.(III.10.)OKISB számú módosító indítványát elfogadva - úgy dönt, hogy a 2009/2010. tanévben indítható első osztályok számát az alábbiak szerint engedélyezi: Eötvös József Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Katona József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola Kék Általános iskola Kölcsey Ferenc Általános Iskola Lajtha László Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Nagy Imre ÁMK Általános Iskola Szárcsa Általános Iskola Vermes Miklós Általános Iskola 3 csoport 3 csoport 5 csoport végrehajtásra: szeptember 1. Felelős: végrehajtásért: Tóth Mihály polgármester végrehajtás előkészítéséért: Becsei Dénes ágazatvezető Napirend 20. pontja: (51. sz. előterjesztés) Javaslat átmeneti gondozóház kialakításával kapcsolatos döntésre Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester 179/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az átmeneti gondozóhoz kialakítási lehetőségeiről szóló tájékoztatást tudomásul veszi, és azt figyelembe véve hatályon kívül helyezi a 48/2009.(I.22.)Kt számú határozatát, tekintettel arra, 18

19 hogy az adott telephelyen a kívánt méretű új gondozóház kialakításának gazdasági feltételei jelenleg nem biztosíthatók. Felkéri a Polgármestert, hogy a CSEVAK Zrt. közreműködésével vizsgáltassa meg, hogy van-e más alkalmas önkormányzati ingatlan, amelyben a kívánt funkció elhelyezhető, és a vizsgálat eredményéről adjon tájékoztatást a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság részére. végrehajtásra: október 30. végrehajtásért: Szenteczky János vezérigazgató Napirend 21. pontja: (67. sz. előterjesztés) Javaslat közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester 181/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Csepeli Egészségügyi Szolgálat a Budapest XXI. kerület Szent István út (hrsz.: ) szám alatt lévő háziorvosi rendelő építési koncesszió keretében megvalósítandó felújítására és átalakítására, valamint a rendelőhöz kapcsolódó gyógyszertár megépítésére és a vállalkozó által történő hasznosítására közbeszerzési eljárást előkészítse. végrehajtásért: Lombos Antal ágazatvezető Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető 182/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármester, hogy a Budapest XXI. kerület Szent István út sz. alatti háziorvosi rendelővel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása előtt a Csepeli Egészségügyi Szolgálat által előkészített -, megkötendő szerződés tervezetét jóváhagyásra terjessze be a Képviselő-testület elé. végrehajtásra: április 30. végrehajtásért: Lombos Antal ágazatvezető Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető A koncessziós szerződés tervezet elkészült A jegyzőnek átadásra került. 19

20 Napirend 22. pontja: (64. sz. előterjesztés) Előterjesztés az Önkormányzati Szociális Chartá -hoz való csatlakozásról Előterjesztő: Németh Szilárd frakcióvezető 183/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván az Önkormányzati Szociális Chartá -hoz, ezért felkéri Tóth Mihály polgármestert, hogy írja alá a csatlakozási nyilatkozatot. Napirend 23. pontja: (69. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány Javaslat társadalmi szervezetek támogatására 184/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évre jóváhagyott költségvetés általános tartalékában szereplő polgármesteri keret terhére engedélyezi, hogy az alábbi szervezetek írásos megállapodásban rögzített feltételekkel pénzügyi támogatást kapjanak: Támogatást igénylő megnevezése Támogatás összege (Ft) Igénylés célja/felhasználás Dunatükör c. folyóirat ,- A évi megjelenés támogatására. Csepp-Csepel Gyermek ,- Az Izmir-ben megrendezendő 31. táncegyüttes Nemzetközi Néptáncfesztiválon való részvétel támogatására. Csepeli Munkásotthon Réti Pál Fotóklub ,- A klub évi működésének támogatása. Csepel Galéria és ,- Prokopp Péter Díj átadási ünnepség Művészetek Háza költségeihez való hozzájárulás. MSZOSZ Csepeli Területi és , évi működés támogatása. Nyugdíjas Alapszervezete Csepeli Művelődési Központ ,- A Radnóti Nyugdíjas Klub évi Rákóczi Kert, Civil és működésének támogatása. Közösségi Ház Radnóti Nyugdíjas Klub Csepeli Munkásotthon ,- Antológia kiadásának támogatása. Alapítvány Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub Csepeli Fogyasztóvédelmi , évi működési támogatás. Egyesület 20

21 végrehajtásra: április 10. Napirend 24. pontja: (65. sz. előterjesztés) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 185/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 624/2008.(X.21.)Kt határozatot hatályon kívül helyezi. 186/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, az ismertetett, de még le nem járt határidejű határozatok végrehajtásának határidőben történő teljesítésére a felelősök figyelmét felhívja. Napirend 26. pontja: (42. sz. előterjesztés) Javaslat Közfoglalkoztatási terv jóváhagyására Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester 188/2009.(III.19.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évre szóló Közfoglalkoztatási tervet jóváhagyja. Felkéri a Polgármestert, hogy a tervben foglalt feladatok végrehajtásának feltételeit biztosítsa, és ennek érdekében gondoskodjék az önkormányzat és a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. között fennálló közszolgáltatási szerződés módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. végrehajtásra: december 31. Felelős: végrehajtásért: Tóth Mihály polgármester végrehajtás előkészítéséért: Lombos Antal ágazatvezető 21

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2009. június 18.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2009. június 18. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A 173/2009.(III.19) Kt. számú határozat módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2010. május 18.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2010. május 18. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A 493/2009.(VI.23.) Kt. számú határozat módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Készítette: Ábrahámné Turner Rita Szervezési Irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: május 18.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: május 18. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A 768/2009.(XI.24.) Kt. számú határozat módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Javaslat az OMISÁ intézményeinek évi költségvetési létszámkeret módosítására

Javaslat az OMISÁ intézményeinek évi költségvetési létszámkeret módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat az OMISÁ intézményeinek 2006. évi költségvetési létszámkeret módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Készítette: Ábrahámné Turner

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Javaslat a 679/2007. (XI. 27.) Kt számú határozat kiegészítésére

POLGÁRMESTER. Javaslat a 679/2007. (XI. 27.) Kt számú határozat kiegészítésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat a 679/2007. (XI. 27.) Kt számú határozat kiegészítésére Készítette: dr. Szeles Gábor jegyző Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztő

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT

Polgármester JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A közoktatási és közművelődési intézmények felújítási és karbantartási munkálataival kapcsolatos előirányzatok módosítására, valamint részvételre

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepeli Romaintegrációs Program megvalósításával kapcsolatos döntésekre

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepeli Romaintegrációs Program megvalósításával kapcsolatos döntésekre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csepeli Romaintegrációs Program megvalósításával kapcsolatos döntésekre Készítette: S. Szabó Ferenc közéleti-és nemzetközi munkatárs

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő : Tóth

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT

Polgármester JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Ágazathoz tartozó intézmények kéményeinek, illetve a közművelődési intézményeinek felújítására

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA. JAVASLAT nyilvános ingatlan hasznosítási pályázat kiírására a WELLNESS Park megvalósítása érdekében

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA. JAVASLAT nyilvános ingatlan hasznosítási pályázat kiírására a WELLNESS Park megvalósítása érdekében ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT nyilvános ingatlan hasznosítási pályázat kiírására a WELLNESS Park megvalósítása érdekében Készítette: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó Előterjesztő: Orosz Ferenc al Az előterjesztés

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására.

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a kerületi civil szerveztek támogatására. Készítette: S. Szabó Ferenc Közéleti és nemzetközi főmunkatárs Előterjesztő: Horváth

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására Készítette: Damm Mária Szociális és Egészségügyi Ágazat koordinátora Előterjesztő:

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. évi I-IX. havi Munkatervére Készítette: Előterjesztő: Ábrahámné Turner

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. évi I. féléves Munkatervére Készítette: Ábrahámné Turner Rita irodavezető

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 677/2008.(XI.20.) Kt határozat módosítására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 677/2008.(XI.20.) Kt határozat módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 677/2008.(XI.20.) Kt határozat módosítására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató Előterjesztő: Tóth Mihály Előterjesztés egyeztetve:

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. egyes módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről

RENDELETTERVEZET. egyes módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET egyes módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről Készítette: Kernné dr. Kulcsár Dóra igazgatási irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Budapest XXI. kerület Csepel városközpont rehabilitációs akcióterületeinek kinyilvánítására. Ágazatvezető

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Budapest XXI. kerület Csepel városközpont rehabilitációs akcióterületeinek kinyilvánítására. Ágazatvezető BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT Budapest XXI. kerület Csepel városközpont rehabilitációs akcióterületeinek kinyilvánítására Készítette: Előterjesztő: Előterjesztés egyeztetve:

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elfogadására

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elfogadására Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Javaslat

POLGÁRMESTER. Javaslat BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat a Bp. XXI. ker. II. Rákóczi Ferenc út 45. szám alatti intézmény bérbeadására vonatkozó 346/1993.(X.12.) Kt. sz. határozat módosítására Készítette:

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T a CSEVAK Zrt. 2010. üzleti év könyvvizsgálói megbízására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2010. szeptember 23.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2010. szeptember 23. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Forrás biztosítására a Lajtha László Általános Iskola csőtörés utáni helyreállítási munkálatainak fedezetére Készítette: Kiss István OSZI

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT EU Önerő Alap pályázat beadására az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében benyújtott E-learning pályázathoz

Részletesebben

2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai

2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai 2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai 1/2008.(I.24.)Kt Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Tájékoztató az előző

Részletesebben

Szabad Demokraták Szövetsége Frakció JAVASLAT. Javaslat a 761/2009. (XI.24.) Kt. számú és a 768/2009. (XI.24.) Kt. számú határozatok módosítására

Szabad Demokraták Szövetsége Frakció JAVASLAT. Javaslat a 761/2009. (XI.24.) Kt. számú és a 768/2009. (XI.24.) Kt. számú határozatok módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Szabad Demokraták Szövetsége Frakció JAVASLAT Javaslat a 761/2009. (XI.24.) Kt. számú és a 768/2009. (XI.24.) Kt. számú határozatok módosítására Készítette: Kál

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Önkormányzati tulajdonú üres lakások felújítására lakásépítési céltartalék terhére

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Önkormányzati tulajdonú üres lakások felújítására lakásépítési céltartalék terhére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T Önkormányzati tulajdonú üres lakások felújítására lakásépítési céltartalék terhére Készítette: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére BUDAPEST XXI.KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület

Budapest XXI. Kerület Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S LA T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okirata mellékletének módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. különböző feladatokra biztosított fedezetek közötti átcsoportosításra. Dr. Szeles Gábor jegyző

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. különböző feladatokra biztosított fedezetek közötti átcsoportosításra. Dr. Szeles Gábor jegyző BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T különböző feladatokra biztosított fedezetek közötti átcsoportosításra Készítette: Bacher Gabriella mb. beruházási igazgató CSEVAK

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. háziorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntésre. Csepeli Egészségügyi Szolgálat mb.

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. háziorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntésre. Csepeli Egészségügyi Szolgálat mb. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T háziorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntésre Készítette: Viszkievicz Ferenc Csepeli Egészségügyi Szolgálat mb.intézményvezető

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a felhalmozási céltartalék északi bevétel előirányzataiból megvalósuló fejlesztések pontosítására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a felhalmozási céltartalék északi bevétel előirányzataiból megvalósuló fejlesztések pontosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a felhalmozási céltartalék északi bevétel előirányzataiból megvalósuló fejlesztések pontosítására Készítette: Szenteczky János

Részletesebben

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Ikt. szám: 9-3/9/2010. 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T 2 a Budapest XXI. kerület 213224 hrsz-ú külterületi ingatlanból 130 m nagyságú területrész megvásárlására szennyvízátemelő létesítése

Részletesebben

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Készítette: Ábrahámné Turner Rita Szervezési Irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a kerületi civil szerveztek támogatására Készítette: S. Szabó Ferenc Közéleti és nemzetközi főmunkatárs Előterjesztő: Horváth Gyula

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. a 205803, a 213002/38, valamint a 205806/1 helyrajzi számú ingatlanok cseréjére

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. a 205803, a 213002/38, valamint a 205806/1 helyrajzi számú ingatlanok cseréjére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a 205803, a 213002/38, valamint a 205806/1 helyrajzi számú ingatlanok cseréjére Készítette: Szlávik Zoltán stratégiai főmunkatárs Előterjesztő:

Részletesebben

A Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

A Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1/2014.(XI.24.)SZEFOB A Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Nyílt ülés: Napirend 1. pontja: Javaslat a Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

K IEGÉSZÍTÉS AZ CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET

K IEGÉSZÍTÉS AZ CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER K IEGÉSZÍTÉS AZ Á LLÁSFOGLALÁS A C SEPEL III ERŐ M Ű F EJLESZTÉSI P ROGRAMJÁRÓL CÍMŰ, 263. SZÁMÚ ELŐ TERJESZTÉSHEZ Előterjesztő: Készítette: Tóth

Részletesebben

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Készítette: Ábrahámné Turner Rita Szervezési Irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

J AVASLAT A BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEPEL-ÓFALU KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKRE

J AVASLAT A BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEPEL-ÓFALU KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKRE BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J AVASLAT A CSEPEL-ÓFALU KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKRE Előterjesztő: Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester Polinszky

Részletesebben

POLGÁRMESTER. vagyonkezelő i jog átadására,valamint ingatlanok átminő sítésére

POLGÁRMESTER. vagyonkezelő i jog átadására,valamint ingatlanok átminő sítésére BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER E L Ő T E R J E S Z T É S vagyonkezelő i jog átadására,valamint ingatlanok átminő sítésére Előterjesztő: Készítette: Viszkievicz Ferenc menedzser igazgató dr.

Részletesebben

POLGÁRMESTER. RENDELETTERVEZET az Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvételi eljárás során sajátos helyzet meghatározása

POLGÁRMESTER. RENDELETTERVEZET az Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvételi eljárás során sajátos helyzet meghatározása BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET az Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvételi eljárás során sajátos helyzet meghatározása Készítette:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a szociális ellátás feltételrendszerének javítására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a szociális ellátás feltételrendszerének javítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a szociális ellátás feltételrendszerének javítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén meghozott

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Készítette: Ábrahámné Turner Rita Szervezési Irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg:

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg: K I V O N A T Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. szeptember 23-án (szerda) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) megtartott nyílt

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Behajthatatlan követelések leírására

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Behajthatatlan követelések leírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER Készítette: Szenteczky János Csevak Zrt vezérigazgató Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester JAVASLAT Behajthatatlan követelések leírására Az

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

2011. január 27. Képviselő-testületi ülés

2011. január 27. Képviselő-testületi ülés 2011. január 27. Képviselő-testületi ülés 1/2011.(I.27.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Németh Szilárd sürgősségi indítványára - úgy dönt, hogy a Javaslat a Csepeli Egészségügyi

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a szociális intézmények összevonás miatti megszüntetésére és a Csepeli Szociális Szolgálat alapító okiratának jóváhagyására és az átszervezéssel

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK JAVASLAT. Együttműködési Megállapodás megkötésére

KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK JAVASLAT. Együttműködési Megállapodás megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK JAVASLAT Együttműködési Megállapodás megkötésére Készítette: Előterjesztő: koordinációs tanácsnok koordinációs tanácsnok Egyeztetésre megküldve:

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2009/2010-es tanév előkészítésére. az 1. számú melléklet szerint

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2009/2010-es tanév előkészítésére. az 1. számú melléklet szerint BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2009/2010-es tanév előkészítésére Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Kecskés Ágnes irodavezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ BESZÁMOLÓ. a CSEVAK Zrt. behajtási tevékenységéről

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ BESZÁMOLÓ. a CSEVAK Zrt. behajtási tevékenységéről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ BESZÁMOLÓ a CSEVAK Zrt. behajtási tevékenységéről Készítette: Marosi Imréné gazdasági igazgató Előterjesztő: Szenteczky János vezérigazgató

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. pénzeszköz-átadásra a Holocaust évfordulójára történő méltó megemlékezés kiadásaira a Budapesti Zsidó Hitközség részére.

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. pénzeszköz-átadásra a Holocaust évfordulójára történő méltó megemlékezés kiadásaira a Budapesti Zsidó Hitközség részére. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT pénzeszköz-átadásra a Holocaust évfordulójára történő méltó megemlékezés kiadásaira a Budapesti Zsidó Hitközség részére. Készítette: S.

Részletesebben

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Készítette: Ábrahámné Turner Rita Szervezési Irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

2015. december 15-i rendes képviselő-testületi ülés

2015. december 15-i rendes képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. december 15-i rendes képviselő-testületi ülés 556/2015. (XII.15.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Hudák János ügyrendi javaslatára

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2009. január 20-ai nyílt üléséről 1/2009.(I.20.) Ökt. h. A képviselő-testület egyetért az Ügyrendi Bizottság módosító javaslatával, és 2009. január 20-ai ülésén

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET POLGÁRMESTER CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT az önkormányzattal területi felnőtt lakosság ellátásra szerződött, az alapellátásban egyéni-, vagy társas vállalkozóként működő háziorvosi

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER Javaslat a Csepel Városközpont Előzetes Akcióterületi Tervének (EAT)elfogadására, valamint a Városközponti funkcióbővítő pályázat ( KMOP 5.2.2.B)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. január 18-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

2016. szeptember 21. képviselő-testületi ülés

2016. szeptember 21. képviselő-testületi ülés 2016. szeptember 21. képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 312/2016. (IX.21.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd javaslatát figyelembe

Részletesebben

Határidő: december 31. Borbély Lénárd polgármester Végrehajtás előkészítéséért felelős: Lantai-Metz Tímea ágazatvezető

Határidő: december 31. Borbély Lénárd polgármester Végrehajtás előkészítéséért felelős: Lantai-Metz Tímea ágazatvezető Napirendek: Napirend 1. pontja: (184. sz. előterjesztés) Javaslat a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társasággal történő előszerződés megkötésére Előterjesztő: 297/2016. (IX.08.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 236/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke JAVASLAT

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke JAVASLAT Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke JAVASLAT A 213002/38 HRSZ-Ú TELEK ÉS KÖRNYÉKÉRE SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 24/2015.

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a gyermekügyeleti ellátással kapcsolatos döntésre

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a gyermekügyeleti ellátással kapcsolatos döntésre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a gyermekügyeleti ellátással kapcsolatos döntésre Készítette: Lombos Antal Szociális és Egészségügyi ágazatvezető Viszkievicz Ferenc

Részletesebben

2014. november 25-i PEÜB ülés határozatai

2014. november 25-i PEÜB ülés határozatai 2014. november 25-i PEÜB ülés határozatai 1/2014.(XI.25.)PEÜB és Ügyrendi Bizottsága - Dobák István javaslata alapján - úgy dönt, hogy az önkormányzati törvény 60. (1) bekezdése előírásának eleget téve

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 24/2012. (II. 23.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató középtávú tervet elfogadja. Határidő:

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 21/2016. (05. 10.) PB határozat 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és a meghívóban szereplő 15. napirendi pont javaslatot, melynek tárgya a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületének Önkormányzata

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 70/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án 18:00 órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER J a v a s l a t a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület

Budapest XXI. Kerület Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T az oktatási ágazat költségvetési szervei alapító okiratainak módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Kecskés

Részletesebben

2010. január 26. Képviselő-testületi ülés

2010. január 26. Képviselő-testületi ülés 2010. január 26. Képviselő-testületi ülés 1/2010.(I.26.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Gárday Balázs indítványára úgy dönt, hogy a Rendelettervezet a Budapest XXI. kerület

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben