ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 12-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére"

Átírás

1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 237/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 12-i ülésére Tárgy: A Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület támogatási szerződése Előterjesztő: Készítette: Formanek Gyula alpolgármester Szilágyi Imre csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi, Humánszolgáltatási Iroda Előzetesen tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága december 11. Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Székelyhidi Lívia s.k. Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: Rendelet Határozat x normatív hatósági egyéb A döntéshez egyszerű minősített X többség szükséges. Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen nem X Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

2 BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER Ügyiratszám: Kp/ /2013/IV. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága nyilvános pályázatot hirdetett a Ferencváros területén szolgálatot teljesítő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházak, illetve egyházi szervezetek részére a lakosság körében kifejtett szociális missziójuk, karitatív célú oktatási- és kulturális programjaik, egyéb segítő tevékenységük költségei támogatására. Pályázat benyújtási határideje az egyházak és egyházi szervezetek esetében (postai- és személyes benyújtás esetén is): április 12-e volt. A Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség április 11. keltezéssel, április 12-én, postai úton nyújtotta be pályázatát, amely április 16-án érkezett Önkormányzatunk Humánszolgáltatási Irodájára. A benyújtott pályázatok vonatkozásában a javaslattételre április 17-én került sor. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága a április 24-én tartott rendkívüli ülésén, illetve a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a május 16-án tartott rendkívüli ülésén döntött a támogatási összegek mértékéről. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi 2/2013. (II.19.) számú hatályos költségvetési rendelet számú sorának terhére Ft pályázati támogatást nyújtott a 115/2013. (V.16.) számú határozatában a Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség számára. (1. számú melléklet) A támogatási szerződés előkészítése során a Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközséget a nyilvántartásban nem egyházként, hanem egyesületként bejegyezve találta Irodánk. A benyújtott pályázatban szereplő adószám alapján a Nemzeti Adó-és Vámhivatal nyilvántartásában Szim Salom Progreszív Zsidó Hitközség van nyilvántartva, illetve egy másik adószámon létezik Szim Salom Egyesület is. A Civil Szervezetek Névjegyzékében Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület (képviselő: Guba Gergely), illetve Szim Salom Egyesület (képviselő: Guba Gergely) szerepel. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által vezetett egyházi nyilvántartásban a Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség nem szerepel. A Humánszolgáltatási Iroda ezt követően június hónapban telefonon kereste meg a Hitközséget a jogállásra, illetve a képviseleti jogosultságra vonatkozó tájékoztatás céljából. Az egyeztetés nem járt sikerrel, így elektronikus úton két dokumentumot küldött a hitközség pályázatban megjelölt képviselője, Szabados Judit. Ezzel párhuzamosan a JAT első üteméhez is nyújtott be a Hitközség évi áprilisi kivonatot, amely alapján már nem egyházként, hanem társadalmi szervezetként vannak nyilvántartva. A Humánszolgáltatási Iroda ennek okán tájékoztatás kérés céljából hivatalos levelet küldött a Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség részére. Levelünkben tájékoztattuk, hogy a támogatási szerződés megkötéséhez elengedhetetlen annak tisztázása, hogy a Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség egyházként, egyházi szervezetként vagy egyesületként működik, továbbá az, hogy ki a képviseletre jogosult. Tájékoztattuk arról is, hogy, Önkormányzatunk Humánszolgáltatási Irodája megkapta a Hitközség által elektronikus úton megküldött évi, évi bírósági végzések szkennelt változatát, illetve a József Attila Terv első üteméhez benyújtott pályázatához csatolt évi Fővárosi Törvényszék kivonatát is. Az első két esetben a hitközség egyház és egyházi szervezetként szerepel, a április 22-én kelt kivonat szerint pedig egyesületként van nyilvántartva. A tárgyi ügyben írt levélben kértük, hogy a támogatási szerződés megkötése céljából Önkormányzatunk Humánszolgáltatási Irodáját 5 napon belül tájékoztassák a jelenleg hatályos,

3 bejegyzett működési formáról és képviseleti jogosultságról, melyhez kértük, a szükséges igazolások benyújtását is. A kitűzött 5 nap eredménytelenül telt el. Ezt követően a hitközség jogi képviselője telefonon kereste meg Irodánkat tájékoztatás céljából. Az ügyben előrelépés ennek ellenére sem történt, így a Humánszolgáltatási Iroda ismételten felszólította a hitközséget a jogállás és a képviseleti jogosultság tisztázására. Humánszolgáltatási Irodánkon szeptember 18-án személyesen jelent meg a Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület elnöke, Guba Gergely a szervezet státuszával kapcsolatos nyilatkozattal, a Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség Alapszabályával, kivonattal, végzésekkel, és aláírási címpéldánnyal. A személyes egyeztetés során megállapítást nyert, hogy a hitközség egyesületként működik. Guba Gergely állítása alapján pedig egyházként működnek, de erről bejegyzést nem tud mutatni. A személyes egyeztetést követően a hitközség jogi képviselője dr. Horváth Tamás Vilmos ügyvéd (Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, 1088 Bp., Baross u. 10.) telefax üzenet útján az Iroda számára még nem ismert Fővárosi Törvényszéki végzést küldött meg, amelyben minden kétséget kizáróan szerepel, hogy a Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség általános jogutódja március 1. napjától a Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület. Az Egyesület képviseletére Guba Gergely jogosult. Lőrinczné Szabados Judit Éva képviseleti joga megszűnt. A pályázati dokumentumot pedig hitközségként Szabados Judit nyújtotta be. A hitközség március 1. napjától egyesületként és nem egyházként működik tovább, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) 30. -a alapján a év hátralévő részéről szóló beszámolót letétbe kell helyezni. Önkormányzatunk bejegyzett jogi személlyel - nevezett ügyben a Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesülettel - tud támogatási szerződést kötni, ebben az esetben az Ectv ban foglalt kötelezettségnek eleget kell tenni. Erről a Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület jogi képviselőjét szeptember 20-án, elektronikus úton tájékoztattuk. Azóta az ügyben előrelépés nem történt, valószínűsíthető, hogy az egyesület nem rendelkezik a szükséges üzleti beszámolóval, azt letétbe nem helyezte. Ezt követően hivatalos levélben szólítottuk fel a Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület elnökét a hiányok pótlására. A hiánypótlásra felszólító levélben felhívtuk az Egyesület elnökének a figyelmét, hogy az Ectv. alapján a év hátralévő részéről szóló beszámolót letétbe kell helyezni. A felszólító levél a küldeményt nem kereste kézbesítésre vonatkozó tájékoztatással visszaérkezett Önkormányzatunk Humánszolgáltatási Irodájára. Az iroda a hiánypótlásra ismételt felszólítást küldött, amely már átvételre került, ennek ellenére hiánypótló dokumentum a Humánszolgáltatási Iroda részére nem érkezett a meghatározott napon belül. A teljes iratanyag a Humánszolgáltatási Irodán megtekinthető. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján döntsön a határozati javaslatról. Budapest, december 4. Formanek Gyula s.k. alpolgármester 1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: , fax.: ,

4 Határozati javaslat: 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem javasolja a Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesülettel történő szerződéskötést, mert az egyesület nem tett eleget a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges kötelezettségnek; az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 30. -ában foglalt beszámoló letétbe helyezéséről szóló igazolást a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata részére nem mutatta be. Határidő: december 12. Felelős: Formanek Gyula alpolgármester 2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség ,- Ft támogatási összegének visszavonásával a 115/2013. (V.16.) számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: A Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által évben támogatott egyházak és egyházi szervezetek Sorszám Pályázó neve évi pályázati program évi igényelt támogatás évi Támogatás összege 1. Budapest Középsőferencvárosi Szent Vince Plébánia Szociális Misszió: karitatív oktatási és kulturális programok, családi, közösségi és gyermekprogramok Ferencvárosi Főplébánia Hittanosok és nyugdíjasok programjainak támogatása, valamint egyházi énekek megtanítása a templomi közösségnek Ferencvárosi Kolping Családi Egyesület Ferencvárosi Kolping Család Egyesület zarándoklatai, és kirándulásai: Majkra tavasszal és ősszel Dél-Csehországba Budapest - Nagyvárad téri Református Egyházközség Gyülekezeti generációs tábor Gyermekek templomi hete Határokon és generációkon átnyúló lelki híd - hétvégi családi kirándulás Örökimádás Lelkészség Hittel teszem - evangélium és szociális misszió a IX. kerületben

5 6. Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete/Bartók Béla Unitárius Egyházközség Bartók Béla Unitárius Egyházközség támogatása Külső-ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia Nyári tábor Balinka 2013 Karácsonyi csomagok 2013 Ferencvárosból Ferencvárosba A Tan Kapuja Buddhista Egyház Ételosztás a kerületi rászorultaknak Budapesti Zsidó Hitközség Páva utcai Zsinagóga Templomkörzete Oktatási segédanyag fejlesztése a Hit és Erkölcstan Oktatásához a zsidó vallásról Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont hittan tábora Összesen: Határidő: december 12. Felelős: Formanek Gyula alpolgármester

6 1. számú melléklet

7

8

9

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2009.(II. 12.) RENDELETÉNEK A 15/2011.(X. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL

Részletesebben

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére

E L Ő T ER J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T ER J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere n;~,,., ~ szamu előterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról

Részletesebben

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről Összefoglaló az Új Civil Törvényről -Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Vonatkozó jogszabályok - Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat idegenforgalmi adó bevezetésének átengedéséről Fővárosi

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2015. évi költségvetési támogatására Pályázati kategória kódja: NEMZ-KUL-15 Meghirdetés dátuma: 2014. december 30. Az Emberi

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület!

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület! i i s \ u ) t o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Közösségi környezet kollégium Mobilitás és alkalmazkodás kollégium Nemzeti összetartozás kollégium Társadalmi felelősségvállalás kollégium Új nemzedékek jövőjéért kollégium

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. március 27-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) fontos feladatának

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE Az Európai Bizottság által az Erasmus+ Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben