Teljes Élet Szociális Alapítvány. Közhasznúsági jelentés, 2009

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Teljes Élet Szociális Alapítvány. Közhasznúsági jelentés, 2009"

Átírás

1 Teljes Élet Szociális Alapítvány Közhasznúsági jelentés, 2009 Elfogadta a Kuratórium: Székesfehérvár, február 9i ülésén. 1. A szervezet alapadatai II. Közhasznú egyszerűsített beszámoló Ill. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról IV. Kimutatás vagyonfelhasználásról V. Kimutatás cél szerinti juttatásokról VI. Kimutatás központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattói, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattói és mindezek szerveitől kapott támogatásról VII. Kimutatás vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról VIlI. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: Teljes Élet Szociális Alapítvány 2. Képviselő: Deli József 3. Székhely: 8072 Söréd, Rákóczi u Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget Adószám: Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 7. yilvántartásba vétel sorszáma: Fejér Megyei Bíróság Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk /1994/4., november Közhasznúsági végzés száma, kelte: Pk /1994/18.,2000. február A szervezet célja: Családban élő mozgás és halmozottan sérült gyermekek és fiatalok nyaraltatása, a nyaraitatás feltételeinek biztosítása, a sérült fiatalok társadalomba való integrációjának előmozdítása, sérült fiatalok és kortárs segítők körében közösségek létrehozása és fejlesztése. II. Közhasznú egyszerűsített beszámoló: lásd a mellékletet. Ill. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról: a Teljes Élet Szociális Alapítvány 2009ben nem részesült költségvetési támogatásban. IV. Kimutatás vagyonfelhasználásról: lásd melléklet 2. V. Kimutatás cél szerinti juttatásokról: lásd melléklet 3. VI. Kimutatás központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptói, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattói, települési önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattói és mindezek szerveitől kapott támogatásról: a Teljes Élet Szociális Alapítvány 2009ben nem részesült támogatásban központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptói, helyi önkormányzattói, kisebbségi

2 települési önkormányzattói, települési önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattói és mindezek szerveitől. VII. Kimutatás vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról: a Teljes Élet Szociális Alapítvány 2009ben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselői nek. VIlI. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója: A Teljes Élet Szociális Alapítvány közhasznú szervezet, vezető tisztségviselői, a kuratórium tagjai és az alapítvány önkéntesei tevékenységükért semmiféle juttatásban nem részesülnek. Az alapítványnak nincs fizetett munkatársa. Az önkéntes karitatív munkán kívül az alapítvány a személyi jövedelemadó 1%ának felajánlásából, pályázatokból és adományokból befolyt összegekből tartja fenn magát. Az alapítvány munkatársai a vállalt alaptevékenységet hátrányos helyzetű mozgás és halmozottan sérült gyermekek és fiatalok táboroztatása 1984 óta folyamatosan végzik. A 2009es év folyamán az Alapítvány kuratóriumának tagjai és a turnusvezetők 8 alkalommal jöttek össze, hogy megbeszéljék és megszervezzék az éves programot, és előkészítsék a nyaraltatást. Tavasszal, március 1314én a sörédi nyaraitatás segítői szolgálatára való felkészülést tartottunk a turnusvezetői csoportoknak Polgárdin, a római katolikus plébánián. Felkészítőnkön a turnusvezetők bemutatták a turnusukat és a turnusszervezésben alkalmazott módszereiket, valamint kötetlen beszélgetés során adtuk át egymásnak tapasztalatainkat. Június 67én és július 35én turnusonként jöttek össze a segítők, és készítették elő a nyári programokat július IIaugusztus 22ig 6 turnusban 106 sérült fiatal és mintegy ISO segítő nyaralt az alapítvány által fenntartott nyaralóházban, Söréden. A sérült nyaralók többsége Székesfehérvárról és Fejér megye különböző településeiről, a segítők Székesfehérvárról illetve Fejér megyéből, valamint az ország különböző településeiről érkeztek. A nyaralás komfortosabbá tétele érdekében egy mosdó konténert béreltünk és állítottunk fel júliusaugusztus hónapokra, bővítve ezzel a fürdőszobák kapacitását. A meleg ételt móri iskolák konyháiból szállítottuk. A táborok programjának kialakításában a szervezők nagy fantáziáról tettek bizonyságot ebben az évben is. A tábori hetek programját egyegy téma köré szervezték (pl. magyar népmesék). Volt sokféle kézműves foglalkozás, kiscsoportos beszélgetések, közös éneklés, zenélés, szabadtéri sport programok és játékok. A turnusok kirándulásokon vettek részt (Pákozd lovaglás, Agárd strandolás, Kisláng piknikezés), és tábortűzzei vagy zenés táncos esttel búcsúztak a tábortól. Október 10én az AlcoaKöfém informatikai szervezetének munkatársai jószolgálati önkéntes munkanapot szerveztek, és ennek keretében őszi munkálatokat végeztek a tábor területén. Az Alapítvány október 17én a székesfehérvári Szent Imre templomban tartott hálaadó szentmise után baráti találkozót rendezett a nyaralók, a segítők, a szülők és hozzátartozók részvételével a Szent István Művelődési Házban. Az esten fellépett a Forró Cappuccino együttes, majd zene és tánc szórakoztatta a fiatalokat. December 5én sérült és segítő fiatalok részvételével Mikulás ünnepségek voltak az Almássytelepi közösségi házban és a Viktória Rehabilitációs Központban. A tábori képekből összeállított 201 Oes asztali naptárt készítettünk, amelyet az őszi találkozón és a székesfehérvári adventi udvarban az alapítványunkat támogatóknak ajándékoztunk. í Deli (21..k~~órium elnöke

3 A Teljes Élet Szociális Alapítvány évi gazdasági tevékenysége Nyitó egyenleg , Lekötött betét , Bevételek Támogatás , , magán és intézményi adományok , SZJA 1% 0, pályázatok Kamat, egyéb , , kamat , egyéb Összes bevétel , Kiadások Bankköltség , Alapítványi tevékenység , Összes kiadás , Cél szerinti juttatások Intézményi adományozók: Alcoa Alapítvány Fejér Megyei Epilepsziásokért Stanislas Kostka Testvériség Egyesület Záró egyenleg , Lekötött betét , , , , Kuratóriumi határozat alapján az SZJA 1%ából 2008ban befolyt összeget, ,Ftot nyaraitatásra fordítottuk. Székesfehérvár, december 31. (2J ~ ( Deli József a kuratórium elnöke

4 Teljes Élet Szociális Alapítvány Kimutatás a közhasznúsági jelentéshezj2 KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról Megnevezés Előző évi* összeg Tárgyévi* összeg Változás** ezer (Ft) ezer (Ft) (%) ezer (Ft) Megjegyzés Tőkeváltozás összege , Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás** ezer (Ft) ezer (Ft) (%) ezer (Ft) Megjegyzés Tárgyévi pénzforgalmi eredmény , Tárgyévi eredmény csökkenésére ható tényezők értékcsökkenés Tárgyévi eredmény*** , * Egyszerűsített mérleg alapján * * A változásokat, az érdemi eltérések indoklását tartalmazhat ja a kimutatáshoz fűzött szöveges elemzés. *** Eredménylevezetés alapján

5 Teljes Élet Szociális Alapítvány Kimutatás a közhasznúsági jelentéshezl3 KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról* Közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatások, juttatások Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás** Juttatás megnevezése ezer (Ft) ezer (Ft) (%) ezer (Ft) Adóköteles pénzbeli támogatás, juttatás Adóköteles nem pénzbeli támogatás, juttatás Adómentes pénzbeli támogatás, juttatás Adómentes természetbenti támogatás, juttatá , Megjegyzés Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatás, juttatás Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás** Juttatás megnevezése (Ft) (Ft) (%) (Ft) Pénzbeli támogatás, juttatás Nem pénzbeli támogatás, juttatás Megjegyzés * Cél szerinti juttatás: a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbel i vagy nem pénzbeli szolgáltatás ** A változásokat, az érdemi eltérések indoklását tartalmazhat ja a kimutatáshoz fűzött szöveges elemzé

6 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek kőzhasznú egyszerűsített beszámolója ~év J F éb szer _".. e: ése J J B v Y

7 Sor szám eb sze ee 7Jj'e SO ~Let S~c;'dl"s,M.Jf,'~v.:J(J eb" ez e J'a:?u 62I!kdfdICl'vJV; lic..lij /, jel 3, EGYSZERES KÖNYVVITElT VE~ETŐ EGYÉB SZERveZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSíTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE A tétel megnevezése A. Összes közhasznú tevékenyseg bevétele {I +11I I PENZUGYILEG RElmEZETT BEVÉTELEK, S~ 1 Kozha n ( m k d", k pe ta '. t 1 4 aap re 5 b koz'jo Holt et lj D IQJ~]év adatok E F an Elózó ev ~o,g l ~.;..~~+ Előző.,(ek) _ helyesbrtései _1_ Ta(g~f'v I yeb q O továbbutalást ce le! kapott 10 GGo K :; ,{ /JJ3 1, O~S B VallalkozáSl tevékenyseg bevé le P 9 e C Tényleges péml evétetek 1+ ~.069 ~,1Jr3 D. Pénzbevet If nem elen bevetelek 11.,R/3 ~.1b4 6 :OlA 3,lt;...{ f t

8 C2IIJ h:r!3:f'11=o'11 td 71 SZe nie\ J ';r S. n TI) Azeqy b szervezet meqnev 14J~ ;;.'/ef S.2OC" d f,'s j}/qf Ji t/d'j AZ Q b ~G22kcSfc úáv6v/ Jd'dy _~''JC!f e ~. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZE~VEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSíTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE I z. ID io 5 I ÉV Sor A tétel m qnevezese E,özó,vfek E 7 (1\1 _ ~'l b I SI' h I ji G Tárgyevi penzugyi ered meny,± 1.2) 55R ~~ II 1 Kozhasznű!e~~lktR"g ~rr"v, penzuqy mdmenye fa I. E l. É /4 55f ~;;, 2 Válla'kozáS! tev.1fe/~ysegtargyev, penzuyy ereíménye (8.1IF. IF /4.: _. 1 a _Co' A. J);JJ,A. E '!:J).J.J 34 H, Nem pénzben realizált eredmeny (±' ::1:2 30~ jj tj.. e 1 Kozhasznu tevékenység nem pénzben restcan 35 eredrrenye (A ill U2. EH) 30 z.., t, 343 I 1 l, Vállalkozás! tevpkenység nem p;nzben reahzalt 36 1 _.:.redmeny. (812 f..!.2 F 13, Adözas előtti ered meny 18 1 FJl hh11 38 J. Fizetendő társasagi ado.. 1 3g K. Tárgyévi eredmeny J..SG 91G 40 1 eredménye (A. I +AlII) (Ell teilte"l 41 2 Vállalkozási tevék: nység t[jrgyev eredménye II JI ' '" 1 1 Közhasznu tevékenvséq targyévl )..S:~ 919 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 41 A. PE!nzugyileg rendezett szernélyi jellegu rafordttasok 43 Bérko!ség 44 ebből megb zas, <! Jilk 45 tiszte e'dl ak Sze élv! legu egy "' fi ze sek Ber!,áruleKok Pénzugy,leg rendezett anyag jeli.gú ráford,t~sok 49 ( Értékesekkenest lelras jh' O Penzugylleg rendezett egyeb [etlequ ratordüásck 3. Hl, A < E. A szervezet által nyujtott témcqetesck (penzugylleg rendezett) 1 f T~rgyévben Apeh,;Ital kiutalt 1% ómege t.. ijt?j Keltezé ~.1O.!hlcy.::U'S::::...::.:1:::...,.._ T 1715/8.r.52. w AB Nyomtatvány

9 tu"l,.b,: et érveze Tc4~thü ~/d&'~ fl rof/~~d1, t e.fo(:q S:2.~keJfe{1/vcJá1 :ticf1'j 1/9/1 9 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰsíTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ~ÉV sdatok E ft ban lor Iam A 8efektetett A éte rne~:1eveze!)e b eszkörök 24 sorok Elev f 01Ö ev.~ he e b ese d IM~'ATfRIAlII AVAY. 4 III BEfEK'fTET' pf NZUh" ESZKÖZ K \ Forgóeszkózók ie 9. )E; 550 ELf Ef tr EI f R K V pflj E co /5'.550 re g'tj.l E~ZKOZOK AKTIvAK) OSSZElfN + A<f. 339 )9, Jrfo C Saját 'O~ e L u. ~41 4O.1).g I Imu'o T KE,E Y; ti :!JCO '00<:> l I T KE.A, T 7A~ 'R C"E~Y t?l/9 :; 3,ItH:1 1 III LEKÖTÖTT A TAl EK IV ÁRGVEVI Er. : MWV ALAF E"H II f ÖI J.SG 919 K ZYA W EvfKHnSÉGSé A úyev f I~É A!AS E ~V ~\J [' Tarta ic 0. gq.:u t. ftr:u ECtartekk F Kote ez.ttség E t.e t I ~~ III ,or) ~~a Ó =>":'>,j A9. HtO ~F~O~RM~SO~K~iP~AS~SZ~IVLA_K)_Ö_SS_ZE_S_EN ~~.d~o. L K Ile S. (OJ~/ ve e e ) T.171 S/8.r.s1. B I

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ZALAI DOMBSÁG TURIZMUSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ------------------------------------------ Dr Nagy Árpád Dezsőné Elnök P:h: Kelt: Bázakerettye, 2011.01.31. TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági beszámolója

Közhasznúsági beszámolója 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. Közhasznú fokozatot bejegyezte a Zala Megyei Bíróság Pk. 60012/2010/2. számú határozatával Zala Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 1077 Adószáma: 18019137-2-20

Részletesebben

UGRIFÜLES ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013 év

UGRIFÜLES ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013 év UGRIFÜLES ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 év Kelt: Budapest, 2014. május 29. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4.

Részletesebben

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009.év

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009.év 1 PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Páka, 2010. március 22. Bécs József Elnök 2 TARTALOM 1. A szervezet adatai 2. Közhasznú egyszerűsített beszámoló /Mérleg, Közhasznú eredménylevezetés/

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Székhelye: 1089. Budapest, Golgota u. 3. Közhasznú jogállása: Közhasznú szervezet. Adószáma: 18297296-1-42 Egyesület képviselője: Majoros Kende Fővárosi Törvényszék 11.Pk.63.867/1990. A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Név: Ad Libitum Kamarakórus Egyesület Székhely: 6500 Baja, Szent-Györgyi Albert utca 3. Bejegyző határozat: Pk.60.135/1994/5. Nyilvántartási

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A Misina Néptáncegyüttes Egyesület 2005. évi gazdálkodásáról

A Misina Néptáncegyüttes Egyesület 2005. évi gazdálkodásáról Misina Néptáncegyüttes Egyesület H 7634 Pécs, Ürögi fasor 21. Tel: + 36 72 240 280 Fax: + 36 72 538 002 www.misinadance.hu info@misinadance.hu A Misina Néptáncegyüttes Egyesület 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15.

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15. Lelenc Kutyamentő Egyesület 2013.évi Közhasznúsági jelentése Csömör, 2014. május 15. 1. Az Egyesület adatai Név: Lelenc Kutyamentő Egyesület Székhely: 2141, Csömör, Mező utca 45. Adószám: 18706244-1-13

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1133. Budapest, Rongyva utca 3.szám Adószám: 18121647-1-41

DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1133. Budapest, Rongyva utca 3.szám Adószám: 18121647-1-41 DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1133. Budapest, Rongyva utca 3.szám Adószám: 18121647-1-41 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. március 31. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Adószám: 18180987-1-41 Bírósági végzés száma: 61.038/2003 KSH statisztikai számjel: 18180987-9499-569-01 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a)

Részletesebben