Teljes Élet Szociális Alapítvány. Közhasznúsági jelentés, 2006

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Teljes Élet Szociális Alapítvány. Közhasznúsági jelentés, 2006"

Átírás

1 Teljes Élet Szociális Alapítvány Közhasznúsági jelentés, 2006 Elfogadta a Kuratórium: Székesfehérvár, március 13i ülésén. 1. A szervezet alapadatai II. Közhasznú egyszerűsített beszámoló Ill. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról IV. Kimutatás vagyonfelhasználásról V. Kimutatás cél szerinti juttatásokról VI. Kimutatás központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattói, kisebbségi települési önkormányzattói, települési önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattói és mindezek szerveitől kapott támogatásról VII. Kimutatás vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról VIlI. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: Teljes Élet Szociális Alapítvány 2. Képviselő: Deli József 3. Székhely: 8072 Söréd, Rákóczi u Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget Adószám: Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 7. Nyilvántartásba vétel sorszáma: Fejér Megyei Bíróság Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk /1994/4., november Közhasznúsági végzés száma, kelte: Pk /1994/18.,2000. február A szervezet célja: Családban élő mozgás és halmozottan sérült gyermekek és fiatalok nyaraltatása, a nyaraitatás feltételeinek biztosítása, a sérült fiatalok társadalomba való integrációjának előmozdítása, sérült fiatalok és kortárs segítők körében közösségek létrehozása és fejlesztése. II. Közhasznú egyszerűsített beszámoló: lásd a mellékletet. Ill. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról: a Teljes Élet Szociális Alapítvány 2006ban nem részesült költségvetési támogatásban. IV. Kimutatás vagyonfelhasználásról: lásd melléklet 2. V. Kimutatás cél szerinti juttatásokró 1:lásd melléklet 3. VI. Kimutatás központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási önkorrnányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatásról: a Teljes Élet Szociális Alapítvány 2006ban nem részesült támogatásban központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi 1

2 települési önkormányzattói, települési önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattói és mindezek szerveitől. VII. Kimutatás vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról: a Teljes Élet Szociális Alapítvány 2006ban nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek. VIlI. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója: A Teljes Élet Szociális Alapítvány közhasznú szervezet, vezető tisztségviselői, a kuratórium tagjai és az alapítvány önkéntesei tevékenységükért semmiféle juttatásban nem részesülnek. Az alapítványnak nincs fizetett munkatársa. Az alapítvány munkatársai a vállalt alaptevékenységet hátrányos helyzetű mozgás és halmozottan sérült gyermekek és fiatalok táboroztatása 1984 óta folyamatosan végzik tavaszán, március 25én, szombaton egy egész napos program segítette a sérültek gondozására jelentkező fiataloknak a szolgálatra való felkészülését. A felkészítőt Székesfehérváron, a Szent Gellért Tanulmányi Házban tartottuk 40 fó részvételével, közös ebéddel reggel9től délután 4 óráig. A délelőtti rész előadói, Szemenkár Mátyás és Vass Réka gyógypedagógusok Győrből érkeztek. A délutáni előadást az Alapítvány egyik munkatársa, Kornsee Rita gyógypedagógus tartotta. A nyaralás előtt kirándultunk Csókakőre és további megbeszéléseket szerveztünk, hogy a turnusokban segédkező fiatalok összeismerkedjenek és kialakítsák a nyaraló hetek programját július 9augusztus 27ig 6 turnusban 96 sérült fiatal és mintegy 140 segítő nyaralt az Alapítvány által fenntartott nyaralóházban, Söréden. A sérült nyaralók Székesfehérvárról és Fejér megye különböző településeiről, a segítők több mint fele Székesfehérvárról illetve Fejér megyéből, a többiek az ország különböző településeiről érkeztek. A nyaraltatás szervezésében és lebonyolításában további önkéntesek vettek részt. Egy turnus számára Bodajkról szállították az ebédet, öt turnus számára pedig Söréden, az óvodától bérelt konyhában történt a meleg étel készítése. A konyhai szolgálatra napi vagy heti váltásban, környező és távolabbi településekről (Bánya, Bodajk, Magyaralmás, Mór, Székesfehérvár) érkeztek segítők. Az táborok ideje és programja változatosan alakult. Az egyes táborok tematikus programot állítottak össze vagy mottót választottak az adott hétre (pl. Szafari: bennszülöttek támadásabékejobb a törzsfónökkel, a táborban ólálkodó tigris elejtése, életnagyságú zsiráf készítése, utazás a Velenceitó nevű oázishoz). A nap gerincét az egyegy témát feldolgozó kiscsoportos beszélgetések, kézműves foglalkozások (jelmezkészítés, sportmez készítés, zsiráf készítése fából, rongyból és gipszből, festés, zsinegelés, sárkánykészítés, peddignádfonás, gyertyaöntés), különféle programok (akadályverseny, ügyességi játékok, sorverseny vizes feladatokkal, vízipisztolycsata, futball, gyógytorna, jelenetek bemutatása, néptánc tanulás, fürdés, íjászkodás, sárkányeregetés, KiMitTud) alkották. A nyaralók kirándulásokon vettek részt (Csókakő, Velenceitó, Esztergom), és tábortűzzei vagy zenés táncos esttel búcsúztak a tábortól. A nyaraitatás elsődleges célja, a szülők tehermentesítése megvalósult. A sérült nyaralók és a segítő fiatalok között barátságok szövődtek. A nyaralás sok vidámságot, élményt jelentett mind a sérült mind az ép fiatalok számára. Október 14én Önkéntes Nap keretében az AlcoaKöfém Kft. Informatikai Szolgáltató Szervezetének 30 munkatársa őszi kerti munkálatokat végzett a nyaralóház udvarán: kapáltak, gyomtalanítottak, talajt egyengettek, füvet vetettek, gereblyéztek. 2

3 Az Alapítvány október 21én a székesfehérvári Szent Imre templomban tartott hálaadó szentmise után műsoros baráti találkozót rendezett, amelyen a nyaralók, segítőik és a szülők közösen ünnepeltek, szórakoztak és örültek egymásnak, felelevenítve a nyári élményeket. A találkozó a budapesti "Nemadornfel" együttes koncert jével kezdődött, majd a büfé után ismét a,,nemadornfel" együttes húzta a talpalávalót a Szent István Művelődési Ház nagytermét megtöltő közönségnek. December 9én két nyaraló turnus is szervezett Mikulás ünnepséget a sérült és a segítő fiatalok részvételével. Az egyik csoportnak az Almássy telepi egyházközség közösségi háza, a másiknak pedig a Viktória Rehabilitációs Központ adott helyet. ~teli~lf a kuratórium elnöke 3

4 A Teljes Élet Szociális Alapítvány évi gazdasági tevékenysége Nyitó egyenleg , Lekötött betét , Bevételek Támogatás , , magán és intézményi adományok , SZJA 1% , pályázatok Kamat, egyéb , , kamat 6.243, egyéb Összes bevétel , Kiadások Bankköltség , Alapítványi tevékenység , Összes kiadás , Cél szerinti juttatások Intézményi adományozók: Alcoa Alapítvány Pályázatok: Székesfehérvár Önkormányzata Nemzeti Civil Alapprogram Záró egyenleg , Lekötött betét , , , , Kuratóriumi határozat alapján az SZJA 1%ából befolyt halmozott összegbő12006ban ,Ftot nyaraitatásra és részben kerítés építésére fordítottunk. Székesfehérvár, december 31. Deli József a kuratórium elnöke

5 Teljes Élet Szociális Alapítvány Kimutatás a közhasznúsági jelentéshezl2 KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról Megnevezés Előző évi* összeg Tárgyévi* összeg Változás** ezer (Ft) ezer (Ft) (%) ezer (Ft) Megjegyzés Tőkeváltozás összege , Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás * * ezer (Ft) ezer (Ft) (%) ezer (Ft) Megjegyzés Tárgyévi pénzforgalmi eredmény , Tárgyévi eredmény csökkenésére ható tényezők értékcsökkenés Tárgyévi eredmény*** , * Egyszerűsített mérleg alapján * * A változásokat, az érdemi eltérések indoklását tartalmazhat ja a kimutatáshoz fűzött szöveges elernzés. * * * Eredménylevezetés alapján

6 Teljes Élet Szociális Alapítvány Kimutatás a közhasznúsági jelentéshez/3 KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról* Közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatások, juttatások Juttatás megnevezése Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás** ezer (Ft) ezer (Ft) (%) ezer (Ft) Adóköteles pénzbeli támogatás, juttatás Adóköteles nem pénzbeli támogatás, juttatás Adómentes pénzbeli támogatás, juttatás Adómentes természetbenti támogatás, juttatá , Megjegyzés Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatás, juttatás Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás** Juttatás megnevezése (Ft) (Ft) (%) (Ft) Pénzbeli támogatás, juttatás Nem pénzbeli támogatás, juttatás Megjegyzés * Cél szerinti juttatás: a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás ** A változásokat, az érdemi eltérések indoklását tartalmazhat ja a kimutatáshoz fűzött szöveges elemzés

7 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója ~év er 'ezet vezetője (képvi elője) 1518 AB Nyomtatvány

8 ;( g I I=l= Elei Szoc..:.dkS ~f/rudú..pj fooo Szdúe.rfevJY"lJdv( ~'~ ú'<ta1 g'. EGYSZERES KÖNYVVITElT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSíTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE Sor szám A tétel meqnevezese I ~D I o: G IÉv,dr.ok, F t Hozo ~ij Elozo évlekl 1_ helyesbítéseí, h r rl 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevetele ( S( 35 ';ls""..o I PÉNZÜGYILEGRENDEZETTBEVÉTElEK 2 3,3 ~\ :1Sg~ _ Kozhasznú celu mljvorte~(f>~apott tamoqatas 2.2. ~ I?~ 1 al "~'lótol f 5 hl kozponu kollseg.etésll..o 6 helyi onl rnányzat1r ' '..o _..o dl tersedelomb ztosuot 8 ' 1egyeb '1 f 9 r, tovebburalasi (pllal kapott O 2 PlIlyazdtl ut ' elnye'rt tamogat \ rtq.. a qvev Koz~",znu eve,e ységbo sza mazo be e '2 ~ fagdl, 5zá mazo bevéte 1,l ' Eqyeb bevetel SJ+ b ';f ~ 1 '4 " PENlBEVÉTElT NEM JElENJO BEVElFlEK 1 1..o l 15 B Vállalkozási tevékenység bevétele II,) _ 1 Pénzugyileg rendezen bevetelek 17 2 Pénzbevételt "em Je en;;; bevételek..o1 18 ( Tényleges pénzbevételek la I +B 1 ;)3.S~ 3S"':f s: ~ 19 O Pénzbevételt nem jelentö bevételek Am + Bn _ E. Közhasznú tevékenység ráforditasai ~ Hl J ( ~ Ralordításként érvényesíthetö hada sok S2..~.'S'1J,o( l I 22 Ebböl: tovabbutalt támogatás ' 1.. ~ 23 2 Ráfordítást Jelenté eszközve tozásot;..o 1 24_ 3 Rafordítást Jelentö elszamolásolc l LtJ O ls 4. Rafordtásk.nt "em ervenyeslthetö kíadá,"k 26 F Vállalkozási tevekenység ráfordításaí (' Ráfordit.Els~ént érvényesíthető kiadások _. 1 28_ 2 Rafordítást jelentö eszközváltozasol 19 3 Rafordítást Jelentó elszámolások 1 _..o 30 4 Ráfordításkeni oem ervenyeslthetll l adasűf r'715'8'5z

9 o + 1 )01 T el/es E{.e! SWUO~k'~ fkl.or (Iudl.vf J?<DOO Szdke.Sfe.l1(l.r tjdy ( lc..'~'f u..'cp 'l', EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSíTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE I 2... D {),G I ÉV Atptel megne. t:'5f' ElO Oe E,o;o EV er, ~1esbuese szam a b d " 31 G Tárgyevi pénzljgyi eredmény 1.1,2 ~<50 1.>8'(, '2 1 Közhasznú tevé~ en'{spg tárqvévi pen]ij~lv! eredmenye (A,'IE II E 4._ Ii'&O 2 Vallalkozási [evp~f~;v~g targ p ppn Jg mdme.1)hb il f 1 ( '4, II 38b t,. ~. 14 H Nem pénzben realizált eredmeny..1 t 48 O ); 36 I ;;'ozhasznú te"eken~s g nem pénzbe e, eredménye faj II En U3) '18 O 2 Vá1lal!rclzasl tt"vekenyseg nem rt ~t)(,1re IIza I!redrn~nye IB /2 f ~2 f /3 I 37 I Adozas elötti eredmény (B '1 f 1 I,.Hil 33 J Fizetendő társasági adó 39 K Targyévi eredmény ~U 38(; f., I Közhasznú tevékenyseg targyevl 40 gu. f. 41 eredménye (A.!I,Alm IE,1+ El2 + E 3 1 Vállalkozási tevékenység tárg/pv eredmenye (1 J) 5d(, TAJÉKOlTATÓ ADATOK 42 A Pénzügyileg rendezett személyi jellegű rátordítások 43 1 Bérkőltseq 44 ebből. megbízasi rlljar 45 tis2teletdijak 46 2 Szemolyi jellegu eyyeb "fizelesel Beljarulokok 48 B. Pénzügyileg rendezelt anyag Jellegű rafordttasok 49 C. Ertékcsökkenési lelras O 50 D. Penzügyileg rendezett egyéb jellegű raforditasok Bg 1, E A szervezet altal nyujtott lamogatasok Ipenzugyileg rendezett) 1,2 F Targyevben Apeh altal kiuta It 1% ósszege ihs, \ \ QM..<' "'Ir

10 ~,{IoI7 1 L J Az egyeb zervezee ey ne 7 Az egyéb szevezet «me I ;elr.! E{J hdu,,'["r t4cc..f'c'j.vdlvj todo Sdk~fAdrvd'í CcJ'.<'f Lc'Jef 'J' EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰsíTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ~ÉV adatok E FT ban Sor szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbitései Tárgyév a b ( d e 1 A, Befektetett eszközök (24 sorok),(~2t, L'3I;, '3 2 I IMMATERIÁLIS JAVAK l I J O 3 II TÁRGYI ESZKÖZOK ts o: LS b 5 4 Ill. BEFEKTETETT PÉNZUGYI ESZKOZOK 1 f 5 Forg6eszközök (6 9 sarok) 11, 2../(p {:S ~.3G, f 6 I KÉSZlETEK 1 7 II, KÖVETELÉSEK 8, III ÉRTÉKPAPiROK 9. IV PÉNZESZKÖZÖK {C; 2..(b (3 es C, 10 ESZKÖZÖK (AKTlvÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor) {SHo {b 80S e II C. Saját tőke (12.16 sarok) 1 {O A2..z.. '3 If:3 (; 12 I INDUL6 TÖKE / JEGYZETT TÖKE II TÖKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY {O 1S0 lj? z.z: ~ 14 III LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBÖL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBÖL) "lu! "SI;, 16 V TÁRGYÉVIEREDMÉNYVÁLLALKOZÁSITEVÉKENYSÉG8ŰL 17 D, Tartalék S" 18 '} 01.0:) 18 E, Céltartalékok 19, F. Kötelezettségek (20.21 sarok) 20. I HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 II RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22 FORRÁSOK (PASSZiVAK) ÖSSZESEN (11,+17,+ 18,+ 19, sor) cs +"0 if. H,8OS Keltezés: 1cJ.!)t. (ct,.,.!~ 1 ~, T,1715/B,Lsz 1 AB Nyomtatvány l;o...j z elgj2.~yé:::~ ~zel (képviselője) vezetóje

Teljes Élet Szociális Alapítvány. Közhasznúsági jelentés, 2009

Teljes Élet Szociális Alapítvány. Közhasznúsági jelentés, 2009 Teljes Élet Szociális Alapítvány Közhasznúsági jelentés, 2009 Elfogadta a Kuratórium: Székesfehérvár, 2010. február 9i ülésén. 1. A szervezet alapadatai II. Közhasznú egyszerűsített beszámoló Ill. Kimutatás

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. év Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. 1 A SZERVEZET ALAPADATAI 1 Elnevezés: Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány 2 Képviselő: Nagyné Laskai Nóra 3.Székhely:

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 RÁKOSKERESZTÚRI REFORMÁTUS TEMPLOMÉPÍTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhely: 1172. BUDAPEST, Ferihegyi út 21. Adószám: 18065200-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1.

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója 2010 A Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítványt a

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évi Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 Adószáma: 19061175-1-04 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú alapítvány 1./ Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S PACI DOKI ALAPÍTVÁNY 2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Csemő, 2012. február 29.. Fridrik Dóra elnök T a r t a l o m 1. A Paci-Doki Alapítvány t számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2008

Közhasznúsági beszámoló 2008 Közhasznúsági beszámoló 2008 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 1 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 1 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója egyéb szervezet megnevezése 1039 Budapest, Budakalász u.1. címe Keltezés: Budapest, 2012. március 31. Szucskieviczné

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Statisztikai számjele: 836963-933-69-3 Adószáma: 8369633 Alföldi Civilekért Alapítvány Kecskemét Hoffmann János utca. Közhasznúsági jelentés. Kecskemét,. január. PH. Budainé Nagy Katalin a szervezet vezetője

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

KÖZHAZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010. évről

KÖZHAZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010. évről KÖZHAZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. évről NYITNIKÉK ALAPÍTVÁNY Sóstóhegy, Jázmin út 10. Adószám: 18801600-1-15 Bírósági bejegyzés szám: Pk. 60.139/1998 Készítette: Ajler Ferencné Az alapítvány elnöke Elfogadta:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben