2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ:"

Átírás

1 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató az elmúlt idõszak képviselõ-testületi üléseirõl Mint arról már mindenki értesülhetett, október 28. napjára rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezte négy képviselõ társunk: Vatics Erzsébet, Kurucz Henrietta, Lengyel János, Miklós Péter. A kezdeményezés mozgató rugója az alpolgármester-választás, ezen belül fõállás alpolgármesteri státusz bevezetése településünkön, az SZMSZ módosítás, ill. tanácsnoki megbízás létrehozása volt. A fõállású alpolgármesteri státusz létrehozását a Képviselõtestületi ülésen még az elõterjesztõk sem támogatták, a szavazati arány a következõ volt: 4-en tartózkodtak a szavazástól, hárman pedig ellene szavaztunk, tudván, hogy szükségtelen és költséges, nem kívánjuk ezzel is növelni az önkormányzat és az itt élõ emberek anyagi terheit. A testület a tanácsnoki státusz bevezetését 4 igen és 3 nem szavazattal fogadta el. A négy képviselõ a tanácsnokot különbözõ átruházott feladattal látta el. Ezen átruházott hatáskörök törvényességét a Közigazgatási Hivatal vizsgálja, ennek eredményét várjuk, mivel több pontban aggályosnak tekinthetõ a felhatalmazás. Az új bizottságokat és tagjainak számát is meghatározta a testület, ami 4 igen, és 3 nem szavazattal került elfogadásra. Hárman azért nem fogadtuk el az elõterjesztést, mert mi kevesebb és kisebb, ezáltal olcsóbb bizottságokat szerettük volna megválasztani az országos nagypolitika irányelveinek megfelelõen. Sajnos a szavazati kisebbség miatt ez sem valósulhatott meg. Társadalmi megbízatású alpolgármesternek ismételten Varga Zsuzsanna képviselõ asszonyt javasoltam, kiemelve 42 éves közigazgatási gyakorlatát, szakmai múltját és sokunk számára elismert tisztességes életpályáját. Meggyõzõnek tûnõ érveim és rábeszélésem ellenére sem fogadták el ismét 4-en. Ez alakalommal is alpolgármester nélkül zártuk a testületi ülést. November 10-én ismét rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezte 4 képviselõ: Vatics Erzsébet, Kurucz Henrietta, Lengyel János, Miklós Péter. A testületi ülést megelõzõ egyeztetõ megbeszélés eredményeképpen a képviselõ-testület egyhangúlag, ellenszavazat nélkül Varga Zsuzsanna képviselõ asszonyt választotta meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek. Tiszteletdíja: 66 eft. Tanácsnoknak Vatics Erzsébet képviselõ asszonyt választotta meg a testület. Tiszteletdíja havonta: 66 eft. Ezután sor került a bizottságok tagjainak és kültagjainak megválasztására. Ez év novemberében több mint egy éves pályázati munka eredményeképpen elkezdõdhetett a Széchenyi utca felújítása. A rekonstrukció magába foglalja az út melletti járdaszakaszok megépítését a Balaton étteremtõl a Kapuvári utcáig. A csapadék víz elvezetõ rendszer felújítását, kiépítését a Keszeg utcától a Kapuvári utcáig. Ezen munkálatok teljes útlezárással és elég nagy felfordulással járnak településünkön. A járda építése kapcsán több fát kellett kivágni, megnyesni, mivel balesetveszélyesek voltak, gyökerük felnyomta a járdát, illetve törzsük belógott a járdára. A kivágott faanyag a Városgondnokságra került, amit a rászorulóknak kíván a testület a késõbbiekben kiosztani. Ezek helyett természetesen a terület méretének, környezeti adottságának megfelelõen újat fogunk ültetni. Ez az ütem még az idén december elejéig elkészül, ha az A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal együtt 7 fõ. Tagok: Lengyel János elnök 44 eft + 22 eft=66 eft (biz.elnök+másik biztag); Kurucz Henrietta 44 eft + 22 eft=66 eft (biz.elnök+másik biztag); Miklós Péter 44 eft + 22 eft=66 eft (biz.elnök+másik biztag); Vatics Erzsébet 66 eft (tanácsnoki megbízás) Kültagok: Kiss Tamás 22 eft; Okolicsányi-Kuthy Hajnalka 22 eft; Pokornik István 22 eft A pénzügyi bizottság tagjainak száma kültagokkal együtt 7 fõ. Tagok: Miklós Péter elnök; Kurucz Henrietta; Lengyel János; Vatics Erzsébet Kültagok: Balázsné Tóth Etelka 22 eft; Kelemen Zoltánné 22 eft; Kiss Tamásné 22 eft; Kulturális és szociálpolitikai bizottság tagjainak száma kültaggal együtt 5 fõ: Tagok: Kurucz Henrietta elnök; Miklós Péter; Sörédi Györgyné 44 eft (bizottsági tag) Kültagok: Bókkon Tamás 22 eft; Koronczainé Borsos Edit 22 eft Ha figyelmesen megnézzük a neveket, akkor megállapítható, hogy 3 képviselõ elnöki tisztséget tölt be valamelyik bizottságban, illetve másik bizottságnak tagja, így havonta 66 eft tiszteletdíj jár nekik, ez alól kivétel Sörédi Györgyné képviselõ. Az õ tiszteletdíja: 44 eft. A kültagok tiszteletdíja 22 eft havonta. A Településrészi Önkormányzat képviselõ tagjai megegyeznek a kültagok kivételével a pénzügyi bizottság képviselõ tagjaival. A képviselõ-testület a következõ napirendi pontban módosította az SZMSZ-t a következõk szerint: feladatköröket vont el a polgármestertõl és a kulturális és szociális bizottságra ruházta át azokat. Ezzel a döntéssel a segélyekre és egyéb szociális támogatásra rászorultak várakozási idejét sikerült jelentõsen megnövelni, mivel a döntést nem a polgármester hozza néhány percen ill. órán belül, hanem a kulturális és szociális bizottság összehívása és ülése alkalmával születhet döntés, jó esetben hetente. Ennek ellenére bízom benne, hogy a jövõben valamilyen kompromisszum segítségével találunk valamilyen megoldást, hogy a bizottságok hatáskörébe tartozó feladatok, döntések ne hátráltassák a város lakosainak életét, feladatainak ellátását. Ha már gyorsítani nem tudunk egy-egy ügy menetén, legalább ne lassítsuk! Fentiek ellenére az idõ elõre haladtával, pozitív elmozdulások figyelhetõk meg a testület munkájában. Ezen folyamat elindulása reménnyel tölt el, és bízom a folytatásban és a harmonikus együttmûködésben. Mindnyájunk érdeke ezt kívánja, és ezt tartom szem elõtt munkám során városunk érdekében. Tömör István polgármester Tájékoztató a Széchenyi utca felújításáról idõjárás is megengedi. A felújítás tavasszal, a jó idõ beálltával folytatódik. A Balaton étteremtõl a 71. sz. útelágazóig kap az úttest új burkolatot, burkolatfestést, szegélyeket és táblákat. A munkálatok alatt rosszabb, lassúbb haladásra, útlezárásra, felhordott sárra, sebességkorlátozásra, tehát fokozott balesetveszélyre kell számítani. Az itt élõktõl és az erre közlekedõktõl türelmet, fokozott figyelmet kérek a balesetek elkerülése érdekében. A felújítás után, egy megújult biztonságosabb útszakasznak örülhetünk majd. A tél közeledtével mindenkinek nyugodt békés, közlekedést és biztonságos hazaérkezést kívánok. Tömör István polgármester

2 4 Balatonkenesei Hírlap október Merre tart a vidékfejlesztés? szeptember 21-én V. Németh Zsolt a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára elõadást tartott Vidékfejlesztés múlt, jelen jövõ címmel Nemesvámoson. Az új szakmapolitika célja a vidék egységként való kezelése, ezért is kapott a minisztérium új elnevezést. Cél a mezõgazdaság gazdasági erejének visszaállítása, a vidéki gazdaság gerincét a mezõgazdaság kell, hogy képezze az EU irányvonalnak megfelelõen, ehhez azonban a kis- és középgazdaságok támogatására van szükség. Az ez idáig meghozott döntések is ezt szolgálják: - Nemzteti Földalap létrehozása - gazdaság adómentes átörökítési lehetõsége - vízgazdálkodási járulék megszüntetése - kistermelõi rendelet megalkotás Fontos cél vidéken az alternatív energiahasznosítás meghonosítása, ennek gerince a biomassza program lehet, melyhez kapcsolódhat a közmunkaprogram is. Elsõsorban olyan fejlesztéseket kell támogatni, amelyek munkahelyet teremtenek és elõtérbe helyezik a munka értékét. Fontos további intézkedés a közbeszerzési törvény szabályozásának módosítása, a közétkeztetést kivették a közbeszerzésre kötelezett beszerzések körébõl. Helyben kell termelni és értékesíteni, vissza kell állítani a helyi piacok funkcióját és rangját. Tisztelni és értékelni kell a munkát és az áru értékét. A LEADER programmal kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg a rendszert felülvizsgálják, és több kisebb, az ügyfelek érdekeit szem elõtt tartó módosítás bevezetését tervezik, mint például a kérelem- és pályázatkezelési idõ megfelezése, a rendszer alapjaiban történõ átalakítása 2013-tól várható. Addig is jó hír az ÚMVP érintettjeinek, hogy a közbeszerzési törvény módosítása azt is tartalmazza, hogy a 80 millió Ft alatti beruházásoknál a közbeszerzési kiírást követõen nyílt eljárás helyett, három árajánlat kérésével is le lehet bonyolítani a beruházást, ami a helyi vállalkozók beruházásokba való bevonását ösztönzi. Kontics Monika munkaszervezet vezetõ Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület, 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3, 88/ Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) félidõs értékelés Az ÚMVP tervezése 2007-ben kezdõdött, amikor önkormányzatok, helyi civilszervezetek és vállalkozások együttmûködésével megalakultak a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek, majd a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megalkotását és elfogadását követõen országosan 96 szervezet nyerte el a LEADER Helyi Akciócsoport minõsítés. Ilyen közösség a Bakony és Balaton Keleti Kapuja is. A jogszabályi keretek között rögzített feltételek alapján vidékfejlesztési programok ÚMVP 3-as tengely megvalósítására 2,5 millió Euró, a LEADER program megvalósítására 1.8 millió Euró áll 2013-ig rendelkezésünkre. A munkaszervezet mûködési költségei 2015-ig 831 ezer Euró. Mi történt az elmúlt három és fél évben? Két alkalommal lehetett a 3-as tengely jogcímeire pályázni, és egy alkalommal a LEADER forrásokra. A döntéshozatal döcögõs, hosszú és körülményes az ellenõrzés, értékelés folyamata, túlbürokratizált, sokszereplõs a rendszer. A LEADER szellemiséggel ellentétesen centralizált, utasításelvû mûködés és tervezés valósult meg. Ez nem tesz jót sem a programnak, sem a vidéknek. Most kezd kirajzolódni az a szakmapolitikai akarat, ami lehetõvé teszi majd számunkra, hogy valós LEADER szellemiségû mûködési keretek között, valós vidékfejlesztést hajthassunk végre. Jogokat és kötelességeket kell adni mind az akciócsoportoknak, mind a fejleszteni vágyó projektgazdáknak. Olyan projektek finanszírozásának és megvalósításának lehetõségét kell támogatni, amelyek megfelelnek a helyi igényeknek, segítik a térség fejlõdését. Ha észrevétele, javaslata van az ÚMVP megvalósításával kapcsolatban, kérjük, juttassa el hozzánk, hogy együtt egy valóban sikeres és fejlõdés felé nyitó Bakony és Balaton Keleti Kapuját építhessünk. Kontics Monika munkaszervezet vezetõ Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület, 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3, 88/

3 2010. október Balatonkenesei Hírlap 5 Néhány jó tanács az év végi vásárlásokkal kapcsolatban Közeledik az év vége, az ünnepek körüli tennivalók megsokasodnak. Vásárlási láz kap el bennünket, járjuk a bevásárló központokat, megragadjuk a legkülönbözõbb alkalmakat, hogy szeretteinknek kellemes meglepetést tudjunk okozni. Ez az idõszak bizonyos bûnözõi köröknek szintén fontos beszerzési idõszak. Csak õk ezt nem törvényes körülmények között teszik! A vásárlási lázban ne feledkezzünk meg arról, hogy ajándékokra szánt, nagyobb összegekkel útnak indulva, a zsúfolt üzletekben, nagy tömegben könnyebben válhatunk bûncselekmény áldozatává. De óvatosság az otthonunkba belépõ idegenekkel szemben sem árt! Ha nem szeretnénk kellemetlen meglepetéssel haza térni, olyan helyre tegyük a pénztárcánkat, ahol nehezen hozzáférhetõ, ne hagyjuk felügyelet nélkül a már megvásárolt ajándékokat, a bankkártyánk pin-kódját ne írjuk a tokra, ne tartsuk a kártya mellett. Legyünk gyanakvóak, ha a házalók feltûnõen olcsón akarnak értékesnek látszó tárgyakat eladni, amikor telefonon ajánlanak kedvezõ lehetõséget gyapjú vagy mágneses ágynemû, ékszer, mûszaki cikk, gyógyászati termékek vásárlására vagy lehetõséget olcsó üdülésre, utazásra. Különösen, ha mobil telefonfeltöltõ kártya vásárlásáért cserébe jutunk hozzá. Ez egy gyakori csalási mód újabban. Sajnos nem tudjuk elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy nemcsak az idõs embereknél jelennek meg olyan személyek, akik pénz felváltásához vezetõ trükköket alkalmaznak, csak hogy hozzáférhessenek az otthon õrizgetett, évek alatt megtakarított pénzünkhöz. Az ünnepek elõtt aktuális mese lesz a segélyt hoztam az önkormányzattól, ill. visszatérítést hoztam valamilyen közüzemtõl, például az EON-tól, és még a kapcsolók és konektorok állapotát is ellenõrzik. A JÁRANDÓSÁGOKAT MINDIG A POSTÁS HOZZA! A trükkös lopások szezonális legendái között találkozunk krumpli, káposzta más termények árusítóival, ugyanakkor gyakori a téli tüzelõt, tûzifát ajánlók megjelenése is. Ha vásárlási szándéka van, inkább a már ismert eladókat, forgalmazókat keresse, mert az újságokból választott ismeretlen, csak mobil telefonon utolérhetõ személyek körében fordult elõ, hogy nem a kialkudott minõségû (nedves) vagy mennyiségû (jóval kevesebb) fát szállították le, esetleg a kifizetett elõlegre nem szállítottak semmit. Kérjük számon a látszólag céltalanul nézelõdõ, sétálgató idegenektõl, mit keresnek a környékünkön! Ne hagyjuk, hogy terepszemlét tartsanak idõseket, értékes dolgokat õrzõ vagy szállásnak használható lakatlan nyaralókat, eltulajdonítható fémtárgyakat (csatornát) keresgélve. A bûnmegelõzés ne csak a rendõrség feladata, hanem mindnyájunk közös érdeke legyen! Stanka Mária r. õrgy. Gyorsan megtérülõ biztonsági befektetés Egy balatonkenesei lakos feljelentést tett, hogy november 14-én éjfél elõtt néhány perccel egy idegen bemászott a családi házába a nyitott pinceablakon keresztül, és a nappaliban letett pénztárcájából kivett egy 1000 Ft-ost, valamint az étkezõben lévõ bárszekrénybõl egy 0,7 literes üveg, házi fõzésû szilvapálinkát. Elmondta, elõször a húszezer forint eltûnésekor, ami 1 hónapja lehetett, magát okolta, hogy nem emlékszik, hova tette, mit csinált vele. Aztán rá egy hétre eltûnt a pénztárcájából egy 5000 forintos. Ekkor már felmerült benne a gyanú, hogy nem õ a hibás, mert biztos volt benne, hogy nem vásárolta el. Nagyjából egy hét elteltével újra eltûnt 5000 forint, de akkor már feltûnt neki, hogy a pénztárcája nem úgy van letéve a szokott helyre, ahogy hagyta, és az apró pénz is kiesett mellé. Ekkor jött rá, hogy idegen járhatott a házában. Csapdát állított. Csak 500 Ft-t hagyott a megjelölt helyre elhelyezett pénztárcában. Reggel a tárca ugyan nem a helyén volt, de nem hiányzott belõle a pénz. Eddig ugyanis a tolvaj úgy dézsmálta meg a pénzt, hogy az ne legyen feltûnõ, csak kivett belõle, de nem mindet. A pénz mellett mindig eltûnt valamilyen márkás ital is. Néhány napon belül egy szakemberrel kamerát szereltetett be a házába, hogy a technika segítségével csípje fülön az illetéktelen behatolót, és figyelt. A kamera felszerelése utáni éjszaka szöszmötölést hallott a nappaliból, de nem ment le, hagyta, hogy a kamera rögzítse a történteket. Az ablakon kinézve látott egy férfit az udvarból a kis kapun kimenni, és a pénztárcából is hiányzott 1000 Ft. Másnap a biztonságtechnikai szakemberrel visszanézték a felvételt, és mindketten ráismertek a 40 éves hívatlan látogatóra, aki egy korábban nála dolgozó férfi volt, így jól ismerte a házban a járást. A Balatonalmádi Rendõrkapitányság lopás miatt indított eljárást az éjszakai látogató ellen. Stanka Mária r. õrgy. Közlekedési baleset tanúit keresi a rendõrség Kérjük azon utasok jelentkezését, akik november 2-án a 12 óra 25 perckor Veszprémbõl Balatonfûzfõn át Balatonalmádiba közlekedõ menetrendszerû járaton utaztak, és szemtanúi voltak a 71. számú fõúton a Balatonalmádi, Kürt utcai helyközi megállónál bekövetkezett balesetnek. A megállóból tovább induló autóbusz elsodort egy idõs nõt, aki ennek következtében súlyos sérülést szenvedett. Az eljárás során szükséges meghallgatni azokat az utasokat, akik ekkor még a buszon tartózkodtak, és tudnak olyan információval szolgálni, amely a bekövetkezett baleset részleteinek pontosítását segíti. A szemtanúk jelentkezését a Balatonalmádi Rendõrkapitányság, Közlekedésrendészeti Alosztályán a 88/ as telefonszámon várja Csordás Anita r. zls. vizsgáló.

4 6 Balatonkenesei Hírlap október Folytatjuk sorozatunkat Ebben a hónapban Hammer Zoltánt kérdeztük - Pulai Istvánné javaslatára - arról, hogy miért érzi fontosnak a település érdekében végzett önzetlen munkát. Hogyan kapcsolódott a Faluvédõ Egyesülethez? 1990-ben lehetõség nyílt az együtt gondolkodó és tevékenykedõ emberek számára, hogy egyesületbe tömörüljenek. A közösségért való munkálkodásban példásan élen járt Gróf Rudolf, gyermekkori barátom. Õ alapította meg Kenesén a Faluvédõ Egyesületet, akikhez én is csatlakoztam. Az egyesület tagjai és támogatói minden anyagi juttatás nélkül tevékenykedtek a településen. Észrevételeztek, javasoltak, és a munkavégzésben is részt vettek. Az egyesület elnöke Gróf Rudolf fáradhatatlan volt a kitûzött tervek megvalósításában. Hívó szavára ott voltak a segítõk: Akarattyán a Margit- vonalat jelölõ kõ elhelyezésénél, a II. világháborúban elesett magyar katonák sírhelyeinek megjelölésénél, az I. világháborús szobor felújításánál, a tájház fészerének építésénél. A szabályzat szerint négyévenként tartottunk választást. Miután Gróf Rudolf lemondott elnöki tisztségérõl, Dr. Kis Andrást választotta a közösség elnöknek, késõbb engem. Feladatot vállaltunk bõven. Csak a legismertebbek: A Soós- hegyre vezetõ gyalogút kiépítése, az emlékkõ és Soós Lajos sírhelyének felújítása. A Széchenyi parkban a balatoni hajózás 150. évfordulójára emlékkõ állítása, a könyvtár bejáratánál lévõ Nepomuki szobor újraöntése és új helyre helyezése. Terveink megvalósításában az önkormányzat és a Falugondnokság is sokat segített. Tudjuk, hogy kedves feleségével együtt önzetlenül segítik a különbözõ civil szervezetek rendezvényeit. Ha tehetik, részt is vesznek. Miért tartja ezt fontosnak? Balatonkenesén születtem 1930-ban. Székesfehérvárra jártam polgári iskolába. A II. világháború harci eseményei ben érték el a mi vidékünket. A három bátyám katona volt évesen a többi kenesei lánnyal, asszonnyal, fiúval együtt Akarattyán a Margit- vonali harci árkot kellett ásni reggeltõl estig. Nehéz idõk voltak. Az emberek összetartottak, figyeltek egymásra ben a háborúnak vége lett. A három bátyám A helyi önkormányzati választásokat követõen ismételten öszszeült Szijártó Csaba elnök vezetésével a Balatonkeneséért Közalapítványt. Számos fontos kérdés került a kuratórium elé. Az alapítvány beszámolt 2010 évi tevékenységérõl a jelenlévõ Tömör István polgármesternek. Az ülésen a kuratórium sikeresnek minõsítette a nyáron megtartott jótékonysági koncertet Fassang László és Rohmann Ditta elõadómûvészek vezetésével. A befolyt öszszeg egy része az árvízkárosult Sajóecseg település oktatási intézményének javára került átutalásra. További örömteli eseményrõl is szó esett. A közelmúltban elkészült Balatonakarattyán a Leader pályázat összegébõl építetett játszótér és tornapálya. Támogatási kérelmekrõl is döntött a grémium. A helyi focicsapat, valamint a vörös iszap károsultjainak javára. A korábban megüresedett kuratóriumi tagok helyett két új személyre tettek javaslatot a kurátorok, amelyekrõl majd a képviselõ-testület fog dönteni. Közalapítványi hírek még mindig nem jött haza. A földet mûvelni kellett, hogy legyen ennivalónk. Apám betegeskedett, nekem kellett a gazdaságban dolgozni fiatal létemre. De ekkor is jött a segítség. Sári Lajos szomszédunk látott el hasznos tanácsokkal: mikor mit kell elvetni, megmunkálni. Majd a Bódis Lajos vezette ezüstkalászos tanfolyamra jártam két télen át. Közben befejeztem a polgári iskolát is. A felnõttek elismerték tenniakarásomat, és ez nagy élményt adott. A sikeres gazdálkodásomnak az 1950-ben megkapott katonai behívó vetett véget. Háromévi szolgálat után tudomásul kellett vennem, hogy ott folytatni már nem tudom, ahol abbahagytam. Hisz 1953-at írtunk! Változás kellett. Beiratkoztam gépkocsivezetõi tanfolyamra, majd elvégeztem levelezõn az autóközlekedési technikumot. Életem folyamán mindig közösségben dolgoztam. Segítettem a fiatalokat, ha tanácsot kértek tõlem. Hogyan lett az egyesületbõl klub? Az alakulást követõen igyekeztünk az akkori elõírásokat betartani. Bejegyezték a cégbíróságnál is. Senki nem gondolt arra, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelni. Tettük a dolgunkat ki, amivel tudta, segítette a munkánkat anyagi elvárás nélkül, önzetlenül. Késõbb ellenõrizték az alapítványok, az egyesületek mûködését, és akkor szembesültünk azzal a ténnyel, hogy olyan elvárások vannak velünk szemben is, mint egy profitot termelõ cégnél. Könyvelõt kellett volna foglalkoztatni, beszámolókat készíteni, stb. No ezt az adminisztrációs munkát már nem vállaltuk fel, és így feloszlattuk az egyesületet, és klubbá alakultunk át. Ma a Városvédõ Klub elnöke Pulai Istvánné. Én, mint vezetõségi tag, továbbra is segítem munkájukat. Kívánunk jó egészséget mindkettõjüknek! Kinek adja tovább a labdát a következõ hónapban? Vági Károlynénak, s azt kérdezném tõle, hogyan õrzik a mai iskolások a hagyományokat, valamint mennyire inspirálják a gyerekeket a közösségi rendezvényeken való részvételre? Vér Lászlóné Az alapítvány 2011-ben ismételten meg szeretné rendezni az immár hagyományossá vált jótékonysági bált. Az idén jól sikerült a rendezvény várhatóan jövõre is hasonló színvonalon képviselheti az alapítvány célkitûzéseit. Szijártó Csaba elnök megfogalmazása szerint erre reményt ad az a tény, amely eddig is mozgató rugóként mûködött, mégpedig a kurátorok között számos agilis, jó szervezõkészséggel és ismeretséggel rendelkezõ személy van. Az ideihez hasonló tervek körvonalazódtak, melynek helyszíne az eddigiekhez megszokottan a Telekom Hotelban kerülne lebonyolításra. Kiemelt célként kitûzték, hogy a 2011-es bál az összefogás köré összpontosuljon. Ez viheti elõbbre a településünket. Az ülésen a jelenlévõk felkérték a polgármestert, hogy segítsen közvetíteni azokban a civil szervezetekben, ahol õ is aktív tagként jelen van. Az alapítvány a továbbiakban szívesen veszi az építõ jellegû ötleteket, támogatókat. Varga Ákos

5 2010. október Balatonkenesei Hírlap 7 A forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk Október 21-e: felhõs ég, erõs szél. 22-e: igen hideg hajnal. Mint a legtöbb szabadtéri rendezvény elõtt, most is izgultunk: az idõjárás meggátol-e vagy hozzásegít bennünket az 56-os forradalom és szabadságharc közösségi megidézéséhez a Bakó Ligetben álló emlékmûnél. Mint az esetek túlnyomó többségében, most is szerencsénk volt. Kevésbé biztató elõzmények után a vártnál is kedvezõbb körülmények fogadtak bennünket. Miként egy évtizednél is hosszabb idõ óta mindig, ezúttal is a Veszprémi Ifjúsági Zenekar ütemes muzsikája toborozta a közönséget. A tagú mûvészeti együttes diák tagjai folyamatosan cserélõdnek, Szuromi Miklós viszont már 1982 óta vezeti a megyeszékhely zeneiskolájának karát. Legutóbb október elsején a Lovassy gimnázium tornatermében szerepeltek, 23-án délután pedig a mi ünnepségünk színvonalát növelték az egybegyûltek teljes megelégedésére. Hagyomány szerint való volt az is, hogy a forradalom legfõbb helyi harcosai közül, akik még élnek, illetõleg megtehették, ragyogó õszi idõben kiemelt helyen, a mûsoros pódium elõtt foglaltak helyet. Köztük a 83 éves dr. Németh László ny. gyógyszerész, aki a nemzetõrség parancsnoka volt, és aki legtöbbet tett a helyi emlékmûért. A régi rend hívei az elsõként állított oszlopot ledöntötték, de az õrzõk a strázsán újat építettek a helyébe eme felirattal: Az élõk emelték a holtaknak, akik készek voltak meghalni a független Magyarországért. Településünk minden évben ennél az obeliszknél tartja az október 23-i közösségi emlékezést. A rendezõség nevében kulturális intézményeink vezetõje köszöntötte Tömör István polgármesterünket, az önkormányzat képviselõit, a város vezetõit és lakóit; a pártok, civil szervezetek tagjait és minden kedves megjelentet. Külön tisztelettel üdvözölte az 56-os események helyi szervezõit és a megtorlások elszenvedõit. Gyõrfi Károlyné ezután a Himnusz közös eléneklésére szólított fel. Elsõként Vági Károlyné tanár vezetésével iskolásaink diákjai emlékeztek a történelem, az elõdök hõsiességére. Mind a teremtett környezet, mind a fölidézett versek és más szövegek híven érzékeltették a forradalom dicsõ és a megtorlás szomorú napjait. Ünnepi beszédet polgármesterünk mondott. Felsorolta azok nevét, akik aktív résztvevõi voltak az 54 évvel ezelõtti eseményeknek. Ambrus Árpád, Erdélyi László, Gönczöl László, Györgydeák Jenõ, Jónás Sándor, Kállai Béla, Kelemen József, Kuti József, id. Kürthy Lajos, Köntzei László, Mikó Imre, Dr. Németh László, Dr. Saáry István, id. Sárossy Lajos, Szabó Károly, Szapáry Béla, Szente István, Szóládi István és Vági József. Õk azok az emberek - mondta Tömör István-, akik 1956-ban is próbáltak tenni a magyar szabadságért, a késõbbiekben pedig elszenvedték a megtorlást. Ezt követõen azokról a történelmi korokról hallhattunk, amelyekben ugyancsak a belsõ és külsõ elnyomás ellen harcolt népünk, de a túlerõ miatt nem érhettük el céljainkat. A múlt század két világháborújának különféle pusztításait hangsúlyozva érkezett el a szónok 1956 méltatásához. Azt szokták mondani, hogy a forradalmak nem akkor robbannak ki, amikor legnagyobb az elnyomás, hanem amikor enyhülni kezd. Ötvenhatra ez a tétel igaznak bizonyult- hallhattuk. Miként minden forradalom, a miénk is kedvezõ körülmények szerencsés együttállásából született meg. Késõbb afelé fordult a beszéd, hogy mi lett volna, ha a mi szembeszegülésünkkel nem indult volna meg a kommunista blokk bomlása, majd a történtek jelentõségét méltatta nak több üzenete van. Soha nem szabad megtörni, a küzdelmet feladni. Nem szabad beletörõdni abba, hogy külsõ erõnek kiszolgáltatva, a választás szabadsága nélkül éljük le az életünket. Ünnepeljük azokat, akik példát mutattak nekünk egy olyan korban, amikor az emberek gerince meghajolt, és a sorssal, a hatalommal szemben az egyéni boldogulás és túlélés fontosabbá vált az összetartozásnál, a becsületnél! Én 1956 hõseire gondolok, amikor kimondom, hogy magyar vagyok. Rájuk vagyok büszke. Legyenek hát velem együtt Önök is azok! A nemrég ismételten díjazott Szivárvány Népdalkörünk ezúttal direkt civilben, minden alkalmilag összeverõdõ közösséget jelképezvén gyönyörû népdalfeldolgozásokat adott elõ Kodály munkáiból. Utána a megemlékezõk koszorút helyeztek el az emlékmû talapzatánál. A Szózat közös eléneklését követõen Gyõrfiné Marianna köszönetet mondott a szereplõknek és a megjelenteknek, majd az ünnepi megemlékezés folytatásaként mindenkit szeretettel invitált 17 órára az akarattyai 56-os emlékkõhöz, ahol a hagyományos fõhajtásra és gyertyagyújtásra került sor. Márkus Zoltán

6 8 Balatonkenesei Hírlap október 1966-ban új osztályt kaptam. (5.b.) Kis Irén tanítónõ kezébõl, aki a tanításon kívül honismereti szakkört is vezetett. A Becsületkönyv nyomába a Tettek könyve lépett kevesebb bejegyzéssel a magatartásra, tanulásra, kirándulásokra (Zirc, Balaton-felvidék, Gyõr, Pécs, Sopron), ünnepélyekre (pl. békenap, okt. 31. tanácsköztársaság, a KMP 50. évfordulója, felszabadulás, március 15. csak osztálykeretben! stb.) vonatkozóan, jelezve inkább a tanulságosan és komolyan gyarapítani, de szórakoztatni is képes nemes tetteket. Kodály Zoltán halála (1967. március 6.) után néhány nappal (március 10. és 12.) mutattuk be gyerekeknek és külön a felnõtteknek az egész iskolát megmozgató Színes szõttes címû mûsorunkat a mûvelõdési házban. Az összeállításban versek, szavalókórusok, énekkari mûvek (Kodály Zoltán emlékére: A jó lovas katonának ), népi játékok, jelenet és mesejáték voltak hallhatók és láthatók Molnár Pálné, Mencseli József, Németh Jánosné, Bán Ferencné, Kiss Irén, Horváth Lászlóné (alsó tagozatos nevelõk), Makai Ferenc, Kecskés József, Makai Ferencné, Pásztor Sándorné (felsõ tagozatos nevelõk) betanításában. A konferanszié szerepét Herczeg Erzsébet tanárnõ vállalta. Színpadmester és fõvilágosító. Makai Ferenc, súgok: a betanító nevelõk, jelmezek ellenõrzõje: Zongor Albinné, zene (zongora): Kecskés Józsefné, függönyhúzó: Csonka László 8. o., rendezkedõk: Bán Ferenc és Palásti István, pénztáros: Makai Ferencné, segédrendezõ és ügyelõ: Kiss Irén, rendezõk: betanító nevelõk és Kecskés József. Archív 27. A konferansz bevezetõje (részlet): Az élet hétköznapjai színesekké válhatnak, ha az ember szabad idejét hasznosan, értelmesen tudja eltölteni. Azért vállalkoztunk erre a mûsorra, hogy gyermekeink érezzék és tudják majd felnõtt korukban, hogy az ilyenfajta szórakozás felemelõ érzést ad. Egy mûsor természetesen ehhez nem elég, de reméljük, hogy folytatni tudjuk a megkezdett sort. A mûsor második részének elsõ száma Muharay Elemér: Igazmondó juhász címû mesejátéka volt három képben a párhuzamos osztállyal (5. a. osztályfõnöke Kecskés Józsefné) együttmûködve. Kecskés József Nem kell keresnem Nem kell keresnem névnapodat, Minden nap gondosan velem vagy. Esti búcsúzásunk jó éjszakát remél, Köszöntésünk reggel boldog ölelés. Ötvenen át sütött ránk a napsugár, Csak néha takart fakultan ránk. Szerelmünk gyõzött, ahogy akartuk, Számok nélkül tovább haladjunk (2010. július 30. Jutka napja

7 2010. október Balatonkenesei Hírlap 9 Ponovi Thewrewk Aurél: Nyugatosok Volt hadifoglyok ha egymás közt beszélgetnek, rettenetes, a kívülálló számára szinte hihetetlen történetek elevenednek föl. Végsõ határt jelentõek, amelyeket még kibírhatott az ember. Különösen a Szovjetunió területén raboskodók emlékei lesújtóak. Egészen különös, szinte megindokolhatatlan, hogy a francia fogság magyarjai hasonlóan sokat szenvedtek. Thewrewk Aurél könyve kendõzetlen bizonyság erre. A szerzõt 1945 márciusában Polgárdiba vonultatták be. Még a megyehatárunk mentén lévõ Füle községben is szállásoltatták. Ekkor már minden igaz magyar tisztában volt a háború végsõ kimenetelével, azért a fiatalok közül sokan értelmetlennek látták az áldozatot. A felvilágosult és mûvelt T.A. többször kivált egységébõl, mégse tudta elkerülni, hogy transzportálják. Hadifogságba került, s e könyv ezeknek a hónapoknak a szenvedéseit tárja elénk. Már a német Kreuznach puszta földjén megismerkedett a bûntelenül fogva tartottak kegyetlen életével. Kiporciózott, csekély élelem, esõ, sár, fedetlen éjszakák, betegség, halál. Majd a Badeni- tónál: Nem tudom, hány kilóra fogytam, de hanyatt fekve a bordám rácsán át jól megfigyelhettem szívem fáradt lüktetését - írta. A biztosnak vélt pusztulás elõl sokan az idegen légióba menekültek. A maradék tusolóinak szomorú látványa a következõ: Sosem felejtem el az itt látott, egykor ember-formájú csontváz- alakokat. Szögletes fejük csuklóvékony hosszú nyakon imbolygott Csigolyáik sora nyakuktól hús nélküli farukig mint kihalt õsállatok csontvázán látható tarajvonulat húzódott. Hányszor csillogtatták meg elõttünk a szabadulás reményét! folytatódik a leírás- Lehet, ha mindezt elõre láttuk volna Plauenban, mi is nekimegyünk a szögesdrótnak, mint az a pár német, aki agyonlövette magát Hersfeldben. A franciaországi Rennesbe szállították õket. Tovább fokozódtak a nélkülözések és a szenvedések. Thewrewk levelet írhatott a Paloznakon élõ anyjának, akit már több mint egy éve nem látott. Az édesanya örömmel olvasta a huszonöt sorosra szabott írást, tudatta a rokonokkal fia sorsát, majd agyvérzésben meghalt. Bretagne-ban aknaszedésre kényszerítették a foglyokat. A veszélyes munka hétszáz áldozatot követelt. Hozzájutottak a l Humanite olvasásához. Egy francia polgár szégyenkezett benne a magyarokkal történõ bánásmód miatt, ugyanis õt pár évvel korábban kedves vendég gyanánt istápolták a Balatonnál. Bruz helység a kegyetlen szenvedéseket nyújtó francia települések egyike. A kenyér itt morzsolódó, kõkemény héjú, tömör massza volt. Állítólag szójalisztbõl készült, de ilyen íze nem volt. Pörkölt makk- és vadgesztenye héjat tartalmazott. Kissé könnyített fiaink sorsán, hogy külsõ munkára jelentkezhettek. A mû végén némi számvetést készített a szerzõ. Leírta, hogy Rennes-ben sokkal többen haltak meg, mint a Bergen- Belsen- i német haláltáborban. Végre május 5-én egy negyven vagonos tehervonattal 1600 magyar hadifogoly hazaindulhatott. A kísérõ francia õrök a mieink félévi munkabérét elrabolták. Idehaza ez volt a fõ kérdés: - Honnan jöttek? A válasz: - Franciaországból. Akkor önök nyugatosok- szólt a verdikt. S évekig, ha nem évtizeden át viselniük kellett a megkülönböztetés ódiumát. Az erdélyi Kuncz Aladár 1930-ban írott Fekete kolostor c. könyve arról tanúskodik, hogy az elsõ világháború kitörésekor Franciaországban rekedt hazánkfiait kémeknek titulálva évekig fogságban gyötörték, a marcaltõi születésû s nemrég elhunyt Harsányi László: Gallföldön, rabságban, illetõleg ponori Thewrewk eme nagyszerû mûve pedig a nyugatról visszatértek megbélyegzésérõl szólnak. Mintha ugyan fiataljaink önkéntesen s örömködni mentek volna a kiépítetlen, éheztetõ és gyilkoló táborokba. Az 1921-ben született Thewrewk Aurél szerencsére még él. Áldásos munkálkodásaiért gratulálnánk neki, de idejének nagyobb részét nem Paloznakon a családi házban tölti, hanem a fõvárosban. Embersége és leleményessége folytán a fogságban sok társának az életét könnyítette, illetõleg mentette meg. Az ELTE- n végzett, majd neves csillagászként itt tanított. Két fiatal csillagász 2000-ben új bolygót fedezett fel, melyet tiszteletbõl és elismerésül õróla neveztek el. Nyugállományba vonulása elõtt évekig a Planetárium igazgatója volt. Híres mûve, A Nap fiai 2007-ben jelent meg. Márkus Zoltán Területi Szociális Szolgáltató Idõsek Klubja Programja Balatonkenese, Táncsics út. 20. Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig: óra között. Felhívjuk az idõs lakosság figyelmét a kedvezményes, Ft összegû ebéd helyben való elfogyasztásának lehetõségére, valamint a programjainkon való részvételi lehetõségre. Információért hívják munkatársainkat és a Területi Szociális Szolgáltató Intézményt. Területi Szociális Szolgáltató Intézmény: 88/ Idõsek Klubja: Mozgásukban korlátozott tagjaink szállítást kérhetnek a fenti telefonszámokon. Hétfõ: Társasjáték Felolvasás Kedd: Gyógytorna és masszírozás Kézmûves foglalkozás kéthetente Szerda: Társasjáték Ezt olvastam: sajtószemle Csütörtök: Meditáció, koncentrációs gyakorlat Társasjáték, film és irodalmi program Péntek: Séta, társasjáték, filmklub December 1. szerda, Németh Gyula nyugalmazott református esperes programja December 6. hétfõ, Mikulás program December 13. hétfõ, Tollfosztás December 20. hétfõ, Idõsek Klubjának karácsonyi ünnepsége Várunk érdekes, kedves cikkeket, írásokat, melyeket szeretnének megosztani! Több programunk jelenleg szervezés alatt áll!

8 10 Balatonkenesei Hírlap október Karácsonyvárás az iskolában November 26.(péntek) Pilinszky-nap Elsõ gyertyagyújtás November 30. (kedd) Játékos sportverseny (Alsós körzeti verseny) December 03.(péntek) Alsós bütykölde Mikulás DISCO Második gyertyagyújtás December 06.(hétfõ) DÖK Mikulás Mikulás akadályfutás Könyvvásár December 07. (kedd) Könyvvásár Felsõs színházlátogatás December 08. (szerda) Könyvvásár December 10.(péntek) Alsós bütykölde Játszóház Harmadik gyertyagyújtás December 13.(hétfõ) Karácsonyi vásár December 17.(péntek) Játszóház Negyedik gyertyagyújtás December 20.(hétfõ) Korcsolyázás Veszprémben December 21.(kedd) Karácsonyi mûsor a kihelyezett plakátok szerint Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt! ADVENT Advent I. hete November 29., hétfõ: hajnali szentmise 6 órakor 30., kedd: hajnali szentmise 6 órakor December 1., szerda: hajnali szentmise 6 órakor 2., csütör.: szentmise 17 órakor és szentségimádás 3., péntek: hajnali szentmise 6 órakor (elsõ péntek!) 4., szombat: hajnali szentmise 6 órakor viligia szentmise 17 órakor Advent II. hete December 6., hétfõ: hajnali szentmise 6 órakor 7., kedd: hajnali szentmise 6 órakor 8., szerda: Szeplõtelen fogantatás ünnepe, szentmise 17 órakor 9., csütör.: hajnali szentmise 6 órakor 10., péntek: nincs szentmise 11., szombat: vigilia szentmise 17 órakor Advent III. hete December 13., hétfõ: hajnali szentmise 6 órakor 14., kedd: hajnali szentmise 6 órakor 15., szerda: hajnali szentmise 6 órakor 16., csütör.: ADVENTI LELKIGYAKORLAT 16 órakor 17., péntek: ADVENTI LELKIGYAKORLAT 16 órakor 18., szombat: ADVENTI LELKIGYAKORLAT 10 órakor vigilia szentmise 17 órakor Advent IV. hete December 20., hétfõ: hajnali szentmise 6 órakor 21., kedd: hajnali szentmise 6 órakor 22., szerda: hajnali szentmise 6 órakor 23., csütör.: gyermekek hajnali szentmiséje 6 órakor 24., péntek: szentmise 8 órakor Karácsonyi miserend Balatonkenese December 24., 8 óra: szentmise 16 óra: PÁSZTORJÉTÉK December 24/25, éjfél: éjféli szentmise December 25.: 10 óra: karácsonyi ünnepi miséje December 26.: 10 óra: Szent Család vasárnap December 27.: 8 óra: Szent János napi bormegáldás szertartása December 28-án, 29-dikén és 30-dikán: 8 óra szentmise December 3l.: 17 óra: Év végi hálaadás Január 1., Újév: 10 óra szentmise Január 2., Vízkereszt ünnepe: 10 óra szentmise és házmegáldás Balatonakarattya Szentmisék 8 órakor: december 25-én, 26-án, január 1-jén és 2-án Balatonvilágoson December 25-én, karácsony ünnepén 16 órakor December 26-án, Szent Család vasárnapján 16 órakor Január 1-jén és 2-án Vízkereszt ünnepén 16 órakor

9 2010. október Balatonkenesei Hírlap 11 Büszkeségünk: Bodnár Imréné Bodnár Imréné sz. Pintye Edit 1973-ban, miután elvégezte a debreceni Liszt Ferenc Tanítóképzõ Intézet tanítói szakát, kezdte pedagógusi pályáját Hajdúsámsonban, majd nyírpilisi és dánieltelepi kitérõ után 1983-ban került a Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskolába, ahol a mai napig oktatja a kis alsósokat a betûvetés fortélyaira és a számolás szépségeire, nehézségeire. Feladatát nagy hivatástudattal, a gyermekek és a pedagóguskollégák iránti tisztelettel és empátiával végzi. Szakmailag jól képzett, munkájában lelkiismeretes, becsületes, megbízható és fáradhatatlan, a gyerekek igazi barátja. Kollegiális kapcsolatait az etikus magatartás, segítõkészség jellemzi. Tudását szakmai és gyakorlati tapasztalatait átadja munkatársainak, több pályakezdõ kollégáját segítette a tanári pályájuk indulásakor. Fõ érdeklõdési területe: reformpedagógiák, gyermekkultúra óta foglalkozik a pedagógiai program, nemzeti alaptanterv, késõbb a minõségbiztosítás kardinális kérdéseivel, e témában számtalan tanulmányt, feljegyzést készített. A több mint 35 éves példamutató és eredményes munka elismeréseként október 22-én a Gyermekekért kitüntetést vehette át a Megyeházán. Kedves Edit! Az iskola minden dolgozója és tanulója nevében ezúton is szívbõl gratulálok kitüntetésedhez, melyet munkásságodért kaptál! Nyugdíjas éveidben kívánok jó pihenést, sok örömöt az unkáidban és nagyon jó egészséget! Szabó Károlyné

10 12 Balatonkenesei Hírlap október CSÍZIÓ November 20 december 20. (Szent András hava Karácsony hava) November 25.: Katalin napja - A legnépszerûbb nõi szent. A legenda szerint Katalin alexandriai királylány volt. Miután trónra lépett, egy remete keresztény hitre térítette. A római császár megkívánta a szûz királynõt, aki persze ellenállt, így lefejezték. Katalin napkor frissen metszett gyümölcsfagallyat tesznek vízzel teli üvegbe, Katalin-ág -at, hogy karácsonyra kizöldülhessen. Az ág karácsonyi kizöldülése közeli párválasztást jelez. - Katalin a lányok védõszentje - Idõjósló nap: Ha Katalin kopog, karácsony locsog. November 28.: Advent elsõ vasárnapja - Ettõl kezdve nem illik bálokat, lakodalmakat tartani. November 30.: András napja - Szent András apostol, Jézus tanítványainak egyike. Hirdette az evangéliumot, megalapította a bizánci egyházat. Ferdén állított keresztre feszítették. - Ez a nap a pásztorok egyik legutolsó napja, amikor leszámolhatnak a jószággal. - A Dunántúl egyes részein már ekkor készítik a hagymakalendáriumot, és kezdik a kántálást. - Régen ekkor kezdõdtek a disznóölések. December 4.: Borbárla napja - Szent Borbála emlékünnepe. A néphit szerint védõszentje volt a váraknak, tüzéreknek, bányászoknak. Szent Katalinnal együtt a hajadon lányok védõszentjeként is tekintették. - Borbála napon vízbe tett és karácsonyra kivirágzott cseresznyeág a házasságot, házasságkötést jelentette. December 6.: Miklós napja - Szent Miklós püspök emléknapja. A halászok és révészek védõszentjeként is tisztelik. - A mikulásjárás hagyománya német területrõl származik. A magyarság néprajza IV. kötete alapján: - A magyar Mikulás nem az ijesztõ, piros ördög alakú krampusz vagy a dunántúli fonóházakat és gyermekeket ijesztõ Láncos Miklós -a, hanem fehér szakállú, karján kosarat vivõ öregember, aki imádkoztatás után aranyos dióval, almával, szentképpel ajándékozza meg a gyermekeket, s áldás helyett vesszõvel, az élet vesszejével ütögeti meg õket. December 7.: Ambrus napja - Méhészek, mézeskalácsosok ünneplik védõszentjüket. December 13.: Luca napja - Szent Luca a szembetegek védõszentje. A magyar néphit Lucája részben jó termékenységet ad, részben büntetõ. Megbünteti a napján sütõ, mosó, szövõ, tehát a dologtiltást megszegõ nõket. Ezen a napon a fiatal legények kotyolni jártak. Házról házra járva mondták el mondókáikat, amelyek a háziaknak szóló köszöntõk, jókívánságok voltak: Bõséget, jól tojó tyúkokat stb. kívántak. - Ekkor kezdték el készíteni a Luca székét is, amely 13 napon át készült, 13-féle fából. A néphit szerint, aki a karácsonyi éjféli misén felállt a Luca székére, megláthatta a boszorkányokat. - Ekkor készült a Luca kalendárium, amely a Luca napjától karácsonyig terjedõ 12 nap idõjárásából próbált következtetni a jövõ évre. (1 nap = 1 hónap) - A Luca búzát e napon vetették, s karácsony esti állapotából lehetett következtetni a következõ évi termésre, a család és jószág egészségére ( ha kilátszik a búza közül a gyertya, kevés - ha nem látszik, bõséges termés lesz.) Forrásmunka.: Dr. Bucherna Nándorné, Faust Dezsõné, Zadravecz Teréz : Néphagyományõrzés az óvodában Autós sikerek sorozatban Befejezõdött a 2010-es versenyévad, amelyrõl Vass Károlyt kérdezzük, a Kari-ka Lada Team csapatvezetõjét, pilótáját. Milyennek értékeli az évadot? Az idei év kissé vegyes képet mutat. A szezon elején egy hibás alkatrész miatti mûszaki hiba, majd egymás után két gyõzelem következett. Ezután ismét egy alkatrész rendetlenkedett, és ez nyolc pontba került. Folytatásként azonban három egymást követõ versenyen második helyezést értünk el. Mire volt ez elég az összesítésben? A jó hír, hogy az autó egyben maradt, a tervünket teljesíteni tudtuk. Legnagyobb örömünkre megszereztük kategóriánkban az ezüstérmet éves összetettben! Elégedettek vagyunk Puskás Róbert csapattársammal együtt, de igazság szerint esélyünk volt a bajnoki cím megszerzésére is, csak sajnos a jó teljesítményt két kisebb mûszaki hiba miatti kiesés árnyékolta. Hogyan tovább, milyen tervekkel indulnak a 2011-es évnek? Reméljük, jövõre az anyagi lehetõségek sem lesznek enynyire korlátozottak, és az autó felkészítése is maximális lehet. Pulai Istvánné Fejlesztenünk kell néhány dolgot. Egyértelmûen a dobogó legfelsõ foka cél! Idén a tél beállta elõtt van még valami a tarsolyban? Igen, még egy Mikulás-rallyn indulunk, reméljük, támogatóink jóvoltából az anyagi fedezet biztosított lesz. Látványban nem lesz hiány, várunk minden érdeklõdõt a Királyszentistván és Sóly közeli pálya szélére! Minek köszönhetõ a több éve tartó jó szereplés? Úgy gondolom, a biztos és kitartó támogatói háttér, a befektetett évi óra munka, a szervizcsapat segítsége, és a család támogatása nélkül nem tudtunk volna így teljesíteni. Sok sikert és szerencsés versenyzést kívánunk a 2011-es évre is! Cél a cél jövõre is! Ezúton szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak: I.D.S vagyonvédelem, VASS gumiszerviz, ÁLICH autószerviz, GLOBE DENTAL CARE, FORTUNA BT, TAKÁCSPHOTO, Q8 oils, JA-KO PARTS autóalkatrész, KENESEINFO.HU, Szervizcsapat, és a TÖBBIEK...

11 2010. október Balatonkenesei Hírlap 13 Balatonkenesei Fidelitas október 15-én megalakult a Balatonkenesei Fidelitas, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Ifjúsági Társszervezete. Amit szeretnénk elérni: - Az ifjúságot érintõ kérdésekrõl szóló nézetek, vélemények képviselete. - Részvétel az ifjúsági közéletben, kiemelt figyelmet fordítva a fiatalok jogaira és érdekképviseletére. - A fiatal generációk felkészítése az állampolgári feladatokra. - Programok szervezése a helyi- illetve a környéken élõ fiatalok részére. - A határon túli magyar fiatalok jelenének és jövõjének figyelemmel kísérése és lehetõség szerinti támogatása. Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk, aki elmúlt 16 éves. Elnök: Tóth Barbara (+36 30/ ) Tagok: Szili Angéla, Szili Gabriella, Németh Gábor, Cseh Veronika Tóth Barbara Olvasói levél a volt nevelõotthonról Számomra, aki lassan az arany honpolgárságomat ünnepelem Kenesén (a hatvanas években vásároltuk a házikót), elkeserítõ, sõt felháborító az a nemtörõdömség, ahogyan az egykori nevelõotthon tönkremenetelét eltûri Kenese város vezetése. Az nem lehet kizáró ok, hogy magántulajdonban van, és ezért nem lehet felelõsségre vonni a tulajdonost vagy tulajdonosokat! Ha egy állandó lakos vagy nyaraló kihágást követ el - mondjuk közel ülteti a tujabokrokat a szomszédhoz-, felelõsségre vonják, esetleg megbüntetik, akkor egy ennyire kirívó nemtörõdömség miért marad évek óta következmény nélkül? Ami kívülrõl, az utca felõl látható, az is rémes, de ami belül lehetséges, az még borzasztóbb. Hihetetlen, de valószínû, hogy mindenféle állatok lakják. Éjjelente nem egy alkalommal láttam a Széchenyi utcában. Mint kiderült, már mással is elõfordult. Szégyellem, ha válaszolnom kell egy érdeklõdõnek, hogy ez az épület miért van ilyen állapotban. Mikor lesz itt valami változás? Mit mondhatok? Szabari Endréné Széchenyi u. 29. Kedves Fiatalok! MEGHÍVÓ Sok szeretettel meghívunk Titeket a december 11-én tartandó rendezvényünkre! Program: 16:00-tól - Szecsõdi Melinda balatonkenesei fodrász minden lánynak elkészíti a legdivatosabb buli frizurát hajtanácsadással egybekötve. 17:00-tól - Póker és Activity verseny, ahol a legjobbakat értékes nyereményekkel ajándékozzuk meg. A fenn olvasott programok leforgása alatt egy másik teremben filmeket fogunk vetíteni. Este: Mikulás Party, zenél: Gaboo Helyszín: Balatonkenese, Kultura Háza A részvétel INGYENES! A rendezvény teljes idõtartama alatt büfé mûködik. Információ: +3630/ Tóth Barbara FIDELITAS Út menti kereszt Egy éve kezdtük el szervezni a településünkön egy út menti kereszt felállítását. Nagy öröm volt tapasztalni az emberek lelkesedését, segítõkészségét. A kivitelezéshez szükséges összeg összejött, a kivitelezés elkezdõdött. Elõreláthatólag tavasszal, húsvét körül állítják fel a keresztet. Akkor már az üdülõk is lejárnak, s az akarattyaiak és a keneseiek közösen örülhetnek az eseménynek. Külön öröm, hogy a református egyházközösség is hozzájárult adományával a kereszt felállításához. Reméljük, ez a kereszt a település, a magyarság hitét, egységét, jóra való törekvését fogja erõsíteni. Köszönet mindenkinek a támogatásért! Fülöp Jenõné Meghívó állatvédõk összejövetelére Dec. 10-én 17 órakor a Kultúra Házában Állatvédõ Egyesületünk összejövetelt tart! Minden kedves tagunkat és érdeklõdõt szeretettel várunk! Kerényi Ildikó Köszönet A Területi Szociális Szolgálatató Intézmény ezúton köszöni meg Ollé Sándornénak az Idõsek Klubja számára felajánlott tujákat. A növények az Idõsek Klubjának kertjében kerültek elültetésre. Köszönjük szépen a kertrendezéshez való hozzájárulást. Pozsonyi Monika TSZSZI intézményvezetõ

12 14 Balatonkenesei Hírlap október Gondolatok, melyek az életünket kívánják szolgálni Együttgondolkozásra hívom a Kedves Olvasót. Eszmélõdjünk közösen életünk sok-sok szegmensérõl: Ki vagyok én; milyen talentumokat kaptam, és mit tettem azokhoz hozzá? Kik és mik vesznek körül engem? Eligazodok-e az eszmék, a kihívások és a lehetõségek kavalkádjában? Az iménti kérdések milyen mértékben foglalkoztatnak, vagy inkább csak sodródom hol jó, hol rossz körülmények hatására? Most is és a következõkben is elengedhetetlen az önmagamnak adandó kristálytiszta és õszinte válasz! Hát akkor folytassuk: Döntéseimben vezetnek-e megalapozott értékek, fontos-e számomra a lelkiismeretem szava, vagy csak a pillanatnyilag kellemeset, a hasznosat és a szórakoztatót fogadom el minden kritika nélkül? Eddigi életemben végiggondoltam-e már az erények gyümölcseit és a rossz tettek hatásait? Fölfedeztem-e életem célját, amelyhez tárgyi lehetõségek sokasága és személyes relációk csodálatos világán át vezet az út? Rádöbbentem-e arra, hogy személyemben egy egyedi zárt világ vagyok, s mintegy belsõ várkastélyból szemlélem, és egy kicsit alakítom is a világot? Nem mindegy, hogy hogyan. Négy dimenzióban élek és gondolkozok: Az elsõvel a magam esetleges és töredékes mivoltával nyújtózkodok kimondva, megsejtve vagy tagadva Isten, a személyes Örök Lét felé. A másodikkal a hozzám hasonló embertársaimat célozom meg. A harmadikkal az engem körülvevõ világ felé fordulok, mégpedig egészen természetes és ösztönös módon, hiszen szívom levegõjét, járok talaján, táplálkozom gyümölcseibõl, gondozom vagy pusztítom kincseit, csodálom mérhetetlen univerzális nagyságát. S végül a negyedik reláció az elõzõekhez hasonlítva is sejtelmes valóság, mert egy nagy titkot, saját magamat célozom meg általa: vagyis hogyan viszonyulok önmagamhoz? Még nagyon sok kérdést föltehetnénk, de most azért legyen elég ennyi, mert ezek betöltik azt a szerepet, amit szántunk nekik: kérdéseink teljességre nyitott, univerzális hétteret rajzolnak ki életünk konkrét helyzeteinek megvilágításához. A kérdésekre a választ mindenkinek saját magának kell megkeresnie. A példa felvázolásával csupán segítséget szeretnénk nyújtani: ugyanis senkit sem lehet és nem is szabad felmentenünk a lelkiismeretében felismert válasz öröme alól. Amikor az alábbiakban élethelyzeteket, magatartásformákat, vagy szemléleti és döntési kérdéseket villantunk fel, akkor mindig tudatosuljon bennünk a kérdéseinkkel felidézett egyetlen emberi hivatásunk! Csend, ünnep és mulatás Ebben a három fogalomban az a közös, hogy általában semmit sem tudunk vele kezdeni. Pontosabban, egészen másra használjuk, mint amire valók, illetve nem értjük a bennük rejlõ gazdag tartalmat és ajándékot, amit át akarnak adni nekünk. Mert hát a csend valódi tartalma nem az, hogy valami zajos nyüzsgõ körülmény megszûnik körülöttem, az ünnep nem a mindennapok munkáját felváltó szünet, s a múlatás sem egyszerûen heje-huja. Hát akkor mi? A csend a lélek termékeny belsõ gyümölcstermõ burjánzása. Az embert ugyanis hihetetlenül sokféle egymásnak ellentmondó külvilági hatás éri. Viszont vannak kiváltságos idõk és lehetõségek, amikor belül élhetünk. Ez a csend birodalma, egy hallatlanul szabad, értékteremtõ, személyünket gazdagító, végtelenül megnyugtató életállapot. A belsõ csendem azonban nem magányos, de csak egy társa és tanúja van: az Isten. Az ünnep a csend édestestvére. Ugyanis az ünnep nem azonos a munkaszünettel, a megrendezett ünnepséggel, és nem a látványosság avatja különleges dologgá, hanem az a misztérium, amit az érzékelhetõ dolgok csupán csak jeleznek. De azokon messze túl van, mert valójában egy születést, egy megismételhetetlen kezdetet, valamilyen kiváltságos hõsiességet, szeretetet, dicsõséget, hálát, és még ki tudná felsorolni, hogy mennyi minden szellemi értéket jelent, melyek túl vannak a történelmi idõn és téren, legfeljebb azok csak segítik a téren és idõn túli transzcendens értékek megragadását. Az ünnep nem valami, hanem egy személyes valaki, aki engem megszólít akár a családom, a hazám vagy a Jóisten részérõl; ettõl a pillanattól kezdve a lélek mélyén már az ünnep is csendes meditációvá magasztosul. A fenti gondolatokat folytatva a csend is meg az ünnep is régi magyar kifejezésünket használva mulatássá alakul át abban a nemes értelemben, hogy szabadon hagyom múlni az idõt, és a szárnyain vitetem magamat. Jól esik érezni az ünnep szellemi üzenetének ízét, s ebben az érzékelésben átélni az idõtlenség örök ízét. Dr. Balázs Pál A kenesei könyvtárban: december 16-án, 14 órakor karácsonyi rajzversenyre és karácsonyfadíszek készítésére várjuk a gyerekeket!

13 2010. október Balatonkenesei Hírlap 15 Könyvelõirodánk vállalja: Bt-k, Kft-k, Alapítványok, egyéni vállalkozások könyvelését: Ügyintézés, képviselet az adóhatóságoknál Könyvelõi regisztráció elektronikus meghatalmazással A könyvelést többéves szakmai tapasztalattal rendelkezõ regisztrált mérlegképes könyvelõk végzik Folyamatos kapcsolattartás és tájékoztatás a vállalkozás helyzetérõl A jogszabályi változások folyamatos nyomon követése és tájékoztatása az ügyfél felé Könyvvizsgálat biztosítása Számlák befogadása után idõrendi rendszerezés, bizonylatolás Egyszeres- és kettõs könyvvitel vezetése Mérleg- eredmény kimutatás készítése Tárgyi eszköz nyilvántartás, értékcsökkenés elszámolás Bérszámfejtés, jövedelem- és egyéb munkaügyi nyilvántartások vezetése Adó- és TB bevallások, KSH jelentések, NYENYI lap készítése, leadása Folyószámla vezetése Vevõ-, szállító-, ÁFA analitika Késedelmi kamat kiszámítása Egyéb, könyvelésbõl nyerhetõ alapvetõ kimutatások elõállítása Vállaljuk továbbá: személyi jövedelemadó bevallások készítését magánszemélyek részére is garanciavállalással. Széchenyi-kártya és Micro-hitel pályázat készítése Elérhetõségeink: Vargáné Jakab Zsuzsanna 8132 Lepsény, Fõ út 1. Telefon: 22/ ; 30/ ;30/ Nyitvatartás: H,Sz,P: ; K,Cs: Várhatóan tavasza folyamán új irodánk is megnyílik Balatonakarattya, Gyóni G. út 20. szám alatt, melyrõl a megnyitáskor pontosan értesítem régi és leendõ ügyfeleimet.

14 16 Balatonkenesei Hírlap október Kedves Óvodás Szülõk! Óvodánkban is sikeresen lezárult a TÁMOP pályázat, melynek eseményeirõl szeretnék beszámolni június augusztus 31. Feladat-ellátási hely: KIPPKOPP ÓVÓDA ÉS BÖLCSÕDE Balatonkenese,,A kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés- Innovatív intézményekben c. pályázat keretében vállaltuk a kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetését két vegyes életkorú csoportunkban: - a balatonkenesei Aprófalva csoportban Hódos Zoltánné vezetésével 27 gyermek bevonásával, valamint - a balatonakarattyai tagóvodánkban Tipptopp csoportban Pillókné Molnár Éva irányításával 25 gyermek bevonásával. A programcsomag teljes mértékben illeszthetõ a Helyi Óvodai Programunkhoz (KIPPKOPP HOP), a négy õselem a levegõ - tûz - víz - föld témahetei és az évszakok jeles napjai összehangolhatóak sok új ötletet, önálló tapasztalatszerzést kínálva a gyermekeknek és az óvodapedagógusoknak egyaránt. A projekt keretében a programcsomag megismerését, alkalmazását segítõ akkreditált továbbképzéseken vett részt nevelõtestületünk, melyek által bõvültek módszertani lehetõségeink. A vállalt 8 tanúsítvány helyett 23-mal gyarapodtunk. Lehetõségünk volt eszközbeszerzésre, bõvítésre (projektor, laptopok, nyomtató, videokamera, fényképezõgép, cd lejátszó, irodaszerek és kompetenciafejlesztõ eszközök, játékszerek). Az óvodai programcsomag bevezetéséhez, a projekt megvalósításához szükséges felkészítést Fehérvári Krisztina intézményi folyamat-szaktanácsadó segítette. Elkészült írásos dokumentáció formájában: - EGÉSZSÉG TÉMAHÉT - A VÍZ VILÁGNAPJA TÉMAHÉT - ZÖLD ÓVODÁBAN,,ÚT A ZÖLD ÓVODA FELÉ JÓ GYAKORLAT - UTAZÁS A BALATON KÖRÜL JÓ GYAKORLAT - ÁTFOGÓ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓ Jó gyakorlataink, önálló innováció az Educatio szolgáltatói kosár oldalán feltöltésre kerültek, megtalálhatóak. Pedagógiai programunkat átdolgoztuk, beépítettük a kompetencia alapú oktatás óvodai programcsomagjának megvalósításához szükséges elemeket, valamint a fenntarthatóság érdekében vállalt feladatainkat. Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülõk megtisztelõ figyelmét, segítségét, az óvodában folyó munkánkhoz. Vargáné Dobó Katalin szakmai vezetõ TÁTORJÁN JÁTÉKVÁR Balatonkenese, Dózsa György tér 1. Tel.: 88/ , 30/ Bölcsõde Családi napközi Családi játéktár, játszóház Gyermekfelügyelet Születésnapi zsúrok Házi gyermekfelügyelet egyéni igény szerint Játék- és jelmezkölcsönzés Babaápolási termékek Barátságos árak, helyi kedvezmények, bérletek Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig: 8-17 óráig Szombaton: óráig, vasárnap: zárva. Módosulás bejárati ajtón, weboldalon elõre hirdetve. GITÁROKTATÁS Kellõ számú jelentkezõ esetén zenész - zenetanár egyéni és / vagy csoportos gitároktatást indítana a Kultúra Házában december elejétõl. A heti 1x60 perces órák várhatóan hétfõn és / vagy kedden lennének. Az ár függ a jelentkezõk létszámától. Megbeszélés, órabeosztás: december 6-án, hétfõn 17:00 órakor. A jelentkezõknek szükséges, hogy majd minél elõbb legyen gitárjuk! Bõvebb információ: Kovács Bálint, tel.: / ,

15 2010. október Balatonkenesei Hírlap forintos hirdetések Kombi gyerekágy eladó! Irányár: Ft Érd: Gitár oktatás kedvezõ áron! Házhoz megyek! Érd: Konyhai páraelszívó 90x 50 cm-es nagy teljesítményû, 20 literes marmonkanna, szép trófea, digitális mûholdvevõ eladó! Tel: ,5-3 méteres ezüst fenyõ karácsonyfának olcsón eladó! Érd: 88/ A GENERALI BIZTOSÍTÓ MUNKATÁRSAKAT KERES JELENTKEZNI RÉZMÛVES KÁROLY FÕTANÁCSADÓNÁL. TEL.: tagú olajradiátor nagyon olcsón eladó,és porcelán tányérok (lapos és mély)nagyon olcsón eladók! Tel: +36/70/ Hagyományos tüzelésû régi konyhai tûzhelyt, szalagosmagnetofont vennék. Tel: Kulcsmásolás, Zárjavítás, Zárcsere, Késélezés, Talabér Károly 8174 Balatonkenese Mikes Kelemen u. 20/1. Tel.: 88/ Mobil: VÁSÁROLNÉK Kenesétõl Szántódig vízparti vagy víz közeli telket vagy házat saját részre. Telek méret nm-ig. Tel: PIZZA HÁZHOZSZÁLLÍTÁS! KENESE AKARATTYA! PARTY! Tel: KÉSZÜLJÜNK A TÉLRE! Akkumulátorok Gyújtógyertyák Izzítógyertyák Fagyálló folyadékok Téli gumiabroncsok KEDVEZMÉNNYEL! Autóalkatrészek japán, koreai és európai típusokhoz Kenõanyagok, szûrõk Tuning felszerelések kipufogók 0-24 órán belül Info, rendelés: 06 20/ Megrendelését házhoz szállítással teljesítjük! ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ A SZILÁGYI ERZSÉBET UTCÁBAN. Érd: Igényes Kõmûves munkát vállal! Tel: +36/20/ Balatonalmádiban õstermelõtõl sövénytuja nagyválasztékban eladó. Érdeklõdni: 88/ este MASSZÁZST VÁLLALOK! Frissítõ, Svéd, Sport, Aroma, MA-URI masszázsok közül választhat. Bejellenkezés szükséges! Szeretettel várom! Telefon: Golden retriever kölykök Ft-ért elvihetõk! Érd: +36/20/ FRISSÍTÕ,SVÉD ÉS TALP MASSZÁZS! Tel: +36/30/ Fekete Gyémánt Szépségszalon Férfi, nõi gyermekfodrászat, kéz és lábápolás. Balatonkenese Tompa M. u. 1 Honvédüdülõ. Igény esetén házhoz megyek. Kissné Zimmermann Szilvia Tel.: Szoba, konyha, fürdõszobás albérletet keresek központi fûtéssel. Tel.: 88/ Vásárolnék akár több példányt is dr. Kis András: Az 1000 éves Kenese c. könyvébõl. Tel.: 88/ T- Regina Autósiskola Kft. Tanfolyam indul Balatonkenesén Nem kell utaznia, autóink házhoz mennek. JELENTKEZÉS ÉS ÉRDEKLÕDNI Tel.: 30/ Este

16 18 Balatonkenesei Hírlap október KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK: A Polgárõrség telefonszáma: Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek, a településõrök hívhatóak a következõ számon: A közterület-felügyelõk hivatali idõben hívhatók az alábbi számon: Városgondnokság hétvégi ügyeleti száma: Hulladéktömörítõ címe: Balatonkenese, Dózsa György út Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 8-15-ig, szombaton 8-12-ig. HAJÓFESTÉS- HAJÓFELÚJÍTÁS VÁLLALJUK: - Hajók festését, - polírozását, - algagátlózást, - Veretápolást, - Hajószállítást. Tel: +36/70/ ORVOSI ÜGYELET: BALATONALMÁDI, BAROSS G. U. 32. TEL.: 88/ BALATONKENESEI HÍRLAP Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja Polgármester: Sörédi Györgyné Alapító szerkesztõk: Czakó Gyula Kürthy Lajos - Taródi Flink Kornél Szerkesztõség: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. Tel./fax: ; Felelõs szerkesztõ: Gyõrfi Károlyné Olvasószerkesztõ: Márkus Zoltán Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfûzfõ-gyártelep Közérdekû információk A Polgármesteri Hivatal címe: Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. web: (88) , (88) Fax: (88) Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: Szerda: Péntek: 8 12 A Mûszaki Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: 8 12 Szerda: Péntek: 8 12 A polgármester ügyfélfogadási ideje: Kedd: 8 12 A jegyzõ ügyfélfogadási ideje: Szerda: 8 12 A Küngösi kirendeltségen: Kedd: 8 12 A Pénzügyi Csoportnál a pénztári órák idõpontja: Hétfõ: és Szerda: és Településrészi Önkormányzat Balatonakarattya, Iskola u. 6. (06-30) Fürdõsné dr. Endrõdi Éva Fogadó óra: minden hónap 4. hétfõjén óra között Háziorvosi ellátás: Balatonkenese, Táncsics u sz. körzet: Dr. Németi Sándor (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ-kedd: Szerda, csütörtök: 8 12 Péntek: sz. körzet: Táncsics u. 3. Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: 8 10 Péntek: 8 10 Gyermekorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd, szerda, csütörtök, péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 8 9 Péntek: 8 10 Fogorvosi körzet: Elõzetes bejelentkezés alapján Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Thury Vivien (88) Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, csütörtök: Szerda, péntek: 8 12 Tátorján Gyógyszertár: Balatonkenese, Balaton u. 57. (88) Hétfõ-péntek: 8 17 Állatorvos: Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. Dr. Zoltán Levente (88) Hétfõ-péntek: Területi Szociális Szolgáltató: Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Szakápolói szolgálat Balatonkenese, Kossuth u. 42. (88) Városgondnokság Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Óvoda Balatonkenese, Balatoni u. 63. (88) Balatonakarattya, Bakony u. 7. (06-30) Iskola Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky u. 10. (88) honlap: Kultúra Háza: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Tourinform iroda: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Könyvtár: Balatonkenese, Táncsics M. u. 22. (88) Nyitva tartás: Hétfõ: Kedd, csütörtök: Péntek: 10 14; Szerda: zárva Tájház: Balatonkenese, Kossuth u. 6. (06-30) Nyitva tartás: keddtõl szombatig: 10 12; Könyvtár, Közösségi Ház: Balatonakarattya, Iskola u. 6. (06-30) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Idõsek Klubja: Balatonkenese, Táncsics M. u. 20. Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig Sportcsarnok: (88) Rendõrség: Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u (88) , Polgárõrség: Balatonkenese, Parti sétány 16. (70) , (88) Vízirendõrség: Siófok, (84) Vasútállomás: (88) (akarattyai vonatközlekedésrõl is információ itt) EON: Veszprém, Radnóti tér 1. (40) Mûszaki hibabejelentés: (40) Mérõóra-állás bejelentés: (40) DRV ZRt. Ügyfélszolgálat Siófok Gázmûvek: Veszprém, Mártírok útja 9. (88)

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapítvány neve: Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány Székhelye: 8000. Székesfehérvár,

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. május 30. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/2/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 9/2015.

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete számú melléklet a /2014/ számhoz. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Budapest, 2011. május 20. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Május 25-én tartják az eltűnt gyermekek világnapját az 1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra és társaira emlékezve.

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014.

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014. 1. 2. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület érintettek köre 2. 2. HHH tevékenység indítása IPR munka csoport HHH tanulók és mentor tanárok 3. 2. Egyéb foglalkozások beindítása tantestület

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd 2. 3. szerda 3. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 4. csütörtök 4. 5. péntek 5. 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 6. 2015 Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 14-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítõ Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítõ Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítõ Alapítvány "Az életben nem az jelenti a tragédiát, ha nem éred el a célokat, hanem, ha nincsenek céljaid. " Benjamin Elijah Mays 2011. március- május

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

Elszámolás alatt lévő összeg Tervezett benyújtandó összeg. 3.2 Az eszköz tárolásának helye: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.

Elszámolás alatt lévő összeg Tervezett benyújtandó összeg. 3.2 Az eszköz tárolásának helye: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület PROJEKTBESZÁMOLÓ Célterület azonosító: 1 004 447 Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: Rendezvények lebonyolításához szükséges mobil

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből 2012. március 29-én megtartott zárt ülésének könyvéből 119/2012. (III. 29.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői állás betöltésére az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 10. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 104-10/2014.

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében éves munkatervet készít, éves munkaterv alapján működik.

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ 5 6 Megérkezett Simon-Júdás Jaj már néked pőregatyás! Rég felírta Noé Tokaj Hegyormára Hegyaljai kapás várj Simon Júdásra! Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ. /Szüret, regula/ Ma használatos neve

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 2-án (csütörtökön) 19,30 órakor megtartott

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Petőfi Sándor Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája és A Püspökszilágyi Általános Nevelési és Művelődési központ éves munkájáról

BESZÁMOLÓ A Petőfi Sándor Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája és A Püspökszilágyi Általános Nevelési és Művelődési központ éves munkájáról BESZÁMOLÓ A Petőfi Sándor Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája és A Püspökszilágyi Általános Nevelési és Művelődési központ éves munkájáról. Általános Iskola: a/ Létszám: 2005/2006: 3 2006/2007: 0-30%

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben