EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN április 9.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9."

Átírás

1 12. évfolyam szám, március-április EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN április 9. Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) több mint 80 szakszervezeti konföderációt (köztük a hat magyart) és 12 ipari szövetséget tudhat sorai között, amely április 9-én, a délutáni órákban Budapesten folytatta európai kampánysorozatát. A hazánkban példátlan szakszervezeti tüntetésen 22 országból, mintegy 50 ezren vettek részt, akik az európai és magyar követeléseket hangoztatták a gyülekezési helyen (Hősök tere), a felvonulási útvonalon (Andrássy út) és a központi rendezvény színhelyén (Oktogon torkolat). A központi színpadon koncerttel indult a nagyszabású rendezvény, majd számos nemzetközi személyiség, szakszervezeti vezető, köztük John Monks, az ETUC főtitkára, Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke és sokan mások többek között megerősítették, hogy egységesen kiállnak a szociális jogokért, az igazságos bérekért, a munkahelyekért. Az ETUC elutasítja, hogy a 2008-ban kirobbant gazdasági MOZDULT EURÓPA! válság számláját a munkavállalókkal fizettetik meg, holott nem a munkavállalók, hanem a bankok, a felelőtlen pénzpiaci intézkedések a felelősek. A legtöbb kormány megszorításokkal lép fel, ami kikezdi a szociális hálót, hatásait a bérből-fizetésből élők és a nyugdíjasok sínylik meg mondta a főtitkár. A szónokok többek között hangoztatták, hogy - nemet mondanak a megszorításokra, - elutasítják a megszorítási terveket Európában, a bérek és nyugdíjak csökkentését, a bizonytalanságot, a munkanélküliséget a fiatal és kevésbé fiatal dolgozók körében, - nem tűrhetjük tovább a munkaügyi normák folyamatos romlását, a társadalmi visszafejlődést, - nem nézzük tétlenül a növekvő társadalmi egyenlőtlenségeket! A budapesti tüntetés a Mystery Gang koncerttel zárult. B.A.

2 2 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP március-április ELÉG AZ ÍGÉRETEKBŐL! Szalai Géza képriportja a jó hangulatú, látványos demonstrációról MAGYARORSZÁG IS TÖBBET ÉRDEMEL! MOZDULT MAGYARORSZÁG!

3 2011. március-április MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 3 NYÍLT LEVÉL Orbán Viktor Miniszterelnök Úrhoz Tisztelt Miniszterelnök Úr! Bizonyára már előkészítés alatt van az Országos Érdekegyeztető Tanács következő ülése, ahol az Ön, illetve a kormány miniszterei részletesen bemutatják a munka világa szereplőinek a hetekben napvilágot látott Széll Kálmán Tervet. Annak érdekében, hogy a kormányzat a tárgyalásra előzetesen felkészülhessen, néhány olyan szempontot előre rögzíteni kívánunk, amelyek számunkra meghatározóak. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége elutasítja azokat az indokolatlan megszorításokat, amelyek a munkavállalókat, vagy egy életen át dolgozó nyugdíjasokat érintik. Nem fogadjuk el, hogy külső nyomásra a kormány a bérből és fizetésből élőkkel fizettesse meg a gazdagok életszínvonalának további növelését. Ezért az új, igazságtalan adórendszer által okozott hiányt nem lehet a munkát keresőkkel, a rokkantnyugdíjasokkal, betegekkel vagy akár a vasutasokkal kifizettetni. A szakszervezetek készek minden olyan javaslatról tárgyalni, amely révén kevesebb adóforintból minőségi szolgáltatásokat kapnak a munka világa szereplői. Olyan javaslatokat várunk a kormánytól, amely munkalehetőséget ad és nem elvesz. Amelyik enged dolgozni, nem pedig hátráltat abban. A munkavállalók jogait erősítő módosításokat követelünk, és nem olyanokat, amelyek a munkáltatókat a dolgozók kizsákmányolására bíztatja. Csak azok a reformok lehetnek sikeresek, amelyet támogatnak az állampolgárok és a gazdaság szereplői, és visszaadják a dolgozni akarók hitét. A kormány lépései eddig nem ezt mutatták. A kiszivárgott hírek alapján egy olyan megszorító csomag képe bontakozik ki, amely elveszi azok esélyét a munkához jutásra, akik átmenetileg munkanélkülivé váltak, akik betegségük miatt rövidebb időre eltávolodtak a munkaerőpiactól. Azok számára még borúsabb a jövő, akik egyik napról a másikra veszítik el a nyugdíjba vonulás lehetőségét, pedig munkájukkal évtizedeken keresztül az embereket, hazájukat szolgálták. Üres ígéretek hangzanak el az életpályamodellekre. Eddig csak a bérbefagyasztásról és a létszámcsökkentésről hallottunk konkrétumokat a javaslatban. Tekintettel arra, hogy ezek csak részinformációk, úgy gondoljuk, a kormánynak még van lehetősége hogy a döntések meghozatala elõtt konzultáljon a társadalom jelentős részét képviselő szakszervezetekkel. Tisztelt Miniszterelnök Úr! A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége továbbra is jóhiszemű a magyar kormány iránt, bár az elmúlt hónapok erre nem adtak túl sok okot. Jóhiszeműek vagyunk, mert tudjuk, hogy tárgyalások nélkül nincs megegyezés. A társadalmi békéhez pedig megállapodásra van szükség. Érezzük a felelősségünket Magyarország jövőjéért, és érezzük felelősségünket a munkavállalókért, a nyugdíjasokért. Ezért elvárjuk a kormánytól, hogy partnernek tekintse az MSZOSZ-t és a többi szakszervezeti konföderációt a reformok kidolgozásában. Budapest, március 21. Az MSZOSZ Elnöksége Ülésezett Szakszervezetünk Elnöksége Szövetségi szervezeti élet A tartalomból: Elnökségi állásfoglalás 3. oldal Vezetőváltás a MOL-nál 4. oldal Kitüntetett tisztségviselők 5. oldal ÜT választás a Rotary-nál 6. oldal KVV-s bérmegállapodás 7. oldal Díjátadó ünnepség 8. oldal 40 éves jubileum 9. oldal Seniorok Nagykanizsán 10. oldal Kurdisztánban az R-67-es 11. oldal Szakszervezet történet (5.) 11. oldal Rétegpolitika 14. oldal Tekézők, horgászok 14. oldal Hírcsatorna 15. oldal 60 éves az alma mater 15. oldal Felhívás, adó 1% 16. oldal Szakszervezetünk elnöksége Biri László elnökletével március én Királyházán tartotta kihelyezett soros ülését. Napirenden szerepelt többek között a MOL Bányász Szakszervezet évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a évi gazdálkodási terv is. Az elnökség a beszámoló kapcsán tárgyalta meg a szakszervezetünk gazdálkodásával, pénzügyi és vagyoni helyzetével kapcsolatos kérdéseket, valamint a központi titkárság és az alapszervezetek gazdálkodását optimalizáló tennivalókat. Az elmúlt évi gazdálkodással szembeni legnagyobb elvárás az volt, hogy hozza egyensúlyba a költségvetést, azaz nem költhetünk többet, mint amennyit a bevételeink engednek. Célunkat az alapszervezetek és a központ fegyelmezett gazdálkodásával sikerült teljesíteni, így a közös munka eredményeként pozitívan zártuk a évet. A jövőben több vagyon-elemünk is felülvizsgálatra, döntésre szorul, míg más helyeken a gazdálkodás hatékonyságát kell növelni. A központi szervezet jogos költségeinek fedezetét mindenképpen biztosítani kell, amennyiben a tervezett közös feladatokat elfogadjuk. Az alapszervezetek megértésére és támogatására az idén is szükség lesz, de egy még feszítettebb gazdálkodás mellett. A fegyelmezett költségtakarékos gazdálkodás mindenkitől elvárás! A beszámolót követő vitában többek között szó volt egyes vagyonelemek működtetésének mikéntjéről és szükségességéről, a szolgáltatások színvonaláról, a szakszervezeti munka minőségének megteremtéséhez szükséges források biztosításáról. Az Elnökség az elhangzott beszámolókat a jelenlévők Egység! Szövetség! Szolidaritás! Együtt erősebbek vagyunk!

4 4 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP március-április Fotó: Szalai Géza egyhangú szavazatával elfogadta. Az ülés folytatásaként dr. Pálfi Sándor a MOL Nyrt. KTD Munkavédelmi Bizottsága vezetőjének tájékoztatója hangzott el. Elmondta, hogy a munkabiztonság számon kérése az általa vezetett bizottság feladata, de stratégiai ügyekben szorosabb együttműködést lát szükségesnek a szakszervezettel. Kezdeményezte továbbá, hogy az elnökség munkabiztonsági ügyekben jelöljön ki egy összekötőt, azért, hogy a bizottsága előtt lévő ügyek a szakszervezet vezetéséhez is eljussanak. Aktuális kérdésekben a MOL Bányász Szakszervezet az alábbi állásfoglalásokat hozta: A MOL Bányász Szakszervezet Elnöksége ismételten elkötelezi magát a MOL Nyrt-ben működő szakszervezetek fúziója mellett. Nincs más alternatívánk, mint az erős egységes szakszervezeti megjelenés az iparágban, ez ma minden szervezett dolgozó közös érdeke. A MOL Bányász Szakszervezet kezdeményezője az értékalapú egyesülésnek, ezért megbízza elnökét az érintett szakszervezetekkel való tárgyalások lefolytatására. Az Elnökség a korkedvezményes és korengedményes nyugdíjaztatással kapcsolatos kormányzati megnyilatkozások kapcsán az alábbiak közzétételét tartja szükségesnek: Állásfoglalás Állásfoglalás Állásfoglalás A MOL Bányász Szakszervezet Elnöksége és tagsága megdöbbenéssel értesült arról a kormányzati bejelentésről, mely szerint meg kívánják szüntetni a korkedvezményes és korengedményes nyugdíjaztatás rendszerét. A MOL Bányász Szakszervezet által képviselt munkavállalók jelentős része dolgozik korkedvezményes munkakörben, területünkön a foglalkoztatáspolitika alkalmazott eszköze a korengedményes nyugdíjaztatás. Elfogadhatatlannak tartjuk munkatársaink bizonytalanságban tartását, azonnali és érdemi érdekegyeztetést tartunk szükségesnek az Országos Érdekegyeztető Tanácsban. Támogatjuk a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége e kérdésben kialakított álláspontját. Elvárjuk a háromoldalú érdekegyeztetés minden szereplőjétől a hatályos törvények tiszteletben tartását. Szükségesnek tartjuk azt, hogy a kormányzati oldal felismerje végre: az érdemi érdekegyeztetésnek egyrészt nincs más alternatívája, másrészt az érdekegyeztetés elkerülése csak zsákutcába vezet. Vezető-változás a MOL Nyrt-nél Vezetés, irányítás Mosonyi György április 30-án távozik a MOL Nyrt. vezérigazgatói pozíciójáról, lemond Igazgatósági tisztségéről és a vállalat operatív irányításában nem vesz részt a jövőben. Mosonyi György döntését az Igazgatóság tudomásul vette, és megköszönte az elmúlt 12 évben végzett kiemelkedő szakmai és vezetői munkáját, mellyel jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a MOL-csoport meghatározó nemzetközi vállalatcsoporttá fejlődjön. Az Igazgatóság felkérte, hogy non-executive pozícióiban továbbra is segítse tapasztalatával és iparági tudásával a vállalatcsoportot. A MOL Igazgatósága a társaság soron következő közgyűlésére javasolja a részvényeseknek, hogy Világi Oszkárt válassza meg új igazgatósági tagnak. Világi Oszkár a Slovnaft vezérigazgatója, a Slovnaft Igazgatóságának elnöke és a MOL ügyvezető testületének tagja. Dr. Kupa Mihály április 30-ai hatállyal lemondott Felügyelő Bizottsági tagságáról. Az Igazgatóság megköszönte Dr. Kupa Mihály 2002 óta a testület elnökeként végzett magas színvonalú munkáját. A MOL Igazgatósága a társaság soron következő közgyűlésére javasolja a részvényeseknek, hogy Mosonyi Györgyöt válassza meg új felügyelő bizottsági tagnak. A MOL Nyrt. új vezérigazgatója május 1-től Molnár József, vállalatunk jelenlegi pénzügyi vezérigazgató-helyettese. Molnár József 2004 óta a MOL-csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese, és több mint két évtizedes vezetői, pénzügyi és iparági tapasztalatra tett szert a MOL-csoport, a TVK és a Borsodchem különböző vezető pozícióiban. Az Igazgatóság áttekintette a vállalat szervezeti struktúráját és az ügyvezető testület munkamegosztását, amely ennek eredményeképpen az alábbi új munkamegosztási rendben folytatja tevékenységét május 1-től: Az új pénzügyi vezérigazgató-helyettes Simola József, megtartva a Társasági Szolgáltatások és Társasági Biztonság szervezeti egységek felügyeletét is. A pénzügyi vezérigazgató-helyettes a vezérigazgatónak fog riportolni. A Termékelőállítás- és Kereskedelem, a Kiskereskedelem és a Petrolkémia üzletágak egy új divízióba integrálódnak. Az újonnan létrejött Downstream szervezet vezetője Horváth Ferenc lesz. A Kutatás és Termelés üzletágat továbbra is Áldott Zoltán vezeti, aki egyben az INA Igazgatóságának non-executive elnöke. Forrás: MOL Nyrt. Szakszervezet nélkül nincs összefogás!

5 2011. március-április MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 5 Kitüntetési ünnepség A MOL Bányász Szakszervezet Elnöksége közel 10 évvel ezelőtt Szakszervezeti Munkáért Kitüntetést alapított a szakszervezeti munkában hosszan tartó és kiemelkedő tevékenységet végző társadalmi tisztségviselők részére. A hagyományos eseményre március 10- én, az elnökségi ülést követően került sor, amelyen Biri László elnök méltatta a tisztségviselők szerepét, helytállását, majd az alapszervezeti elnökök indokolták a kitüntetésre felterjesztettek munkásságát. Az Elismerő Oklevél kitüntetést Biri László adta át a következőknek: Ambrózy Tamás (GES Kft.) főbizalmi. Felkészült, nagy tapasztalattal rendelkező érdekvédő, aki évtizedeken keresztül részese a vállalati érdekegyeztetésnek. Több cikluson át tevékenykedett üzemi tanácsosként, majd jeleskedett a szakszervezeti és ÜT választási bizottságokban. Bali János (KVV Zrt.) szb tag, üzemi tanácsos. Több mint négy évtizedes tagsággal rendelkezik. 12 éven keresztül munkahelyi bizalmi, 10 éve tagja a vállalati szakszervezeti bizottságnak. Példamutatóan végezte érdekképviseleti munkáját, élen jár a tagok, a munkavállalók segítésében és kiemelkedő sikereket ért el a tagszervezésben. Ferincz József (OIL- TECH Kft.) munkahelyi bizottsági elnök. 45 éves olajipari munkaviszonynyal és tagsággal rendelkezik, miközben 30 éven át kitűnt érdekvédőként. 12 éven keresztül üszb titkárként végezte társadalmi munkáját Lovásziban, majd elnöke volt a munkahelyi bizottságnak nyugdíjba vonulásáig, 15 éven át. A szakszervezet meghatározó személyisége. Miklós Gyula (RO- TARY Zrt.) munkaügyi referens, szb titkár. Közel 30 éven át választott szakszervezeti tisztségviselő: bizalmi, szb tag től a Rotary szb titkára, aki társadalmi munkáját nagy felelősséggel látja el a tagság érdekében. Az alapszervezet meghatározó szervezője, aki a munkavállalókkal korrekt együttműködést valósít meg. Molnár László (MOL Bányász, Hajdúszoboszló) bizalmi től olajos munkaviszonnyal és szakszervezeti tagsággal rendelkezik. Az egykori NKFV egri üzemében már tisztségviselő, tagja volt a nagyvállalati bizalmi testületnek, majd a különböző gazdasági társaságoknál (Kunpetrol, Praktika, Explant, Egerfém)kitűnt szervezőkészségével, harcosságával. Gratulálunk! Szövetségi szervezeti élet Balogh Antal Bizalmi gyűlés Hajdúszoboszlón A MOL Bányász Szakszervezet Hajdúszoboszlói Alapszervezete február hónapban évértékelő és beszámoló bizalmi gyűlést tartott. A év értékelésében elhangozottak a MOL Bányász Szakszervezet működésével és működtetésével kapcsolatos események. Az elnökség beszámolt a gazdasági helyzetről és munkaügyi kapcsolatok jelenlegi állapotáról. A MOL Bányász 2010-ben stabilizálta pénzügyi helyzetét és 2011-ben a fejlesztési lehetőségek és megvalósítások lesznek a főbb célkitűzések. A vagyonelemeink működtetés-racionalizálása elkezdődött és folytatódik 2011-ben is. Az alapszervezet területi tagoltsága megnehezíti a személyes konzultációs lehetőségeket, de az információs rendszer teljes átalakításával kiküszöböljük ezen hiányosságainkat. A megbeszélésen a bizalmiak beszámoltak a képviseleti területükön jelentkező problémákról és feladatokról. Különösen nehéz helyzetben vannak a karbantartó társaságok munkavállalói. Továbbra sem látszik annak lehetősége, hogy egy viszonylagosan jó megélhetést biztosító jövedelemmel rendelkezzenek. A MOL Bányász Szakszervezet területi elven való működéséből fakadóan, a Keletmagyarországi térségben új szakszervezeti elnököt, alelnököt kell választani, mivel Biri László alapszervezeti elnök a MOL Bányász elnöki posztját tölti be. A jövőben az alapszervezet fogja ellátni a KTD Kelet-magyarországi termelési területének, illetve a térségben működő más vállalatok munkavállalóinak érdekvédelmét, képviseletét. (tudósítónktól) Összefogás nélkül nincs szakszervezet!

6 6 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP március-április ÜT választás a ROTARY-nál Taroltak a MOL Bányász jelöltek A megválasztott új üzemi tanács A közel 800 főt foglalkoztató ROTA- RY Fúrási Zrt-nél a Fazekas György által vezetett Választási Bizottság terve alapján bonyolították le az Üzemi Tanács választást, amelyre március 1-9-e között került sor. A választás érvényes és eredményes volt. A titkos szavazáson a munkavállalók, a folyamatos-folytonos munkarendben dolgozók közel 70 százaléka vett részt állapította meg a Választási Bizottság. A 9 fős üzemi tanácsra a reprezentatív szakszervezetek összesen 20 jelöltet állítottak, köztük a MOL Bányász ROTARY Alapszervezete 9 főt jelölt üzemi tanácsosnak. A MOL Bányász jelöltek a titkos szavazás során elsöprő sikert arattak, miután a munkavállalók teljes bizalmat szavaztak a MOL Bányász jelöltjeinek, valamennyit nagy többséggel választották meg az Üzemi Tanács tagjának, nevezetesen Anger Tamás EBK előadó...76 %-os támogatottsággal Bajusz János gépjármű ügyintéző...52 % Ferenczy Zoltán garázsmester...59 % Mentes Béla főfúrómester...72 % Menyhárt József főfúrómester...71 % Parrag Tamás főfúrómester...73 % Riccioli Zsolt művezető...49 % Tótiván László főfúrómester...66 % Vörös Csaba főfúrómester...71 %-os támogatottsággal lett tagja a ROTARY Üzemi Tanácsnak. *** Együttműködés - részvételi jogok ÜT alakuló ülés A megválasztott Üzemi Tanács alakuló ülését március 21-én a nagykanizsai központban tartotta, melynek napirendjén a vezető tisztségviselők választása szerepelt az újabb 3 éves időszakra. Az üzemi tanácsosok a ROTARY ÜT elnökének Anger Tamást (képünkön), alelnöknek Parrag Tamást és Ferenczy Zoltánt választották. Gratulálunk! Szalai Géza, a MOL Bányász ROTARY Alapszervezet elnöke kérdéseinkre a következő összegzést adta: Szakszervezetünk kiemelt figyelmet fordított az ÜT választás előkészítésére, jelöltjeink felkészítésére, bemutatására. Központi helyeken, munkahelyi csoportoknál, a dekádos szünetekben, munkásszállá - Algyő sokon találkoztunk az érdeklődő munkavállalókkal, akikkel aktív eszmecserét folytattunk a kampánykörút során. Elismerés a voksoló munkavállalóknak, akik nagy felelősséggel vettek részt a választáson, akik értékelték és díjazták azt a munkát, amelyet a MOL Bányász RO- TARY alapszervezete, a MOL Bányász jelöltek végeztek az elmúlt időszakban. Köszönjük a bizalmat, Kiskunmajsa a támogatottságot. Hallatlanul örülünk annak, hogy valamennyi jelöltünk bekerült az ÜT-be, mind a 9 jelöltünket üzemi tanácsosnak választották, ami természetesen nagy felelősséggel is jár, de biztosíthatjuk a munkavállalókat, hogy ÜT tagjaink a jövőben is magas szinten látják el feladataikat. Örülünk annak is, hogy szakszervezetünk támogatottsága 71(!)%-os, ami több Pillanatképek a kampánykörút két állomásáról Szakszervezetünk honlapja:

7 2011. március-április MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 7 mint jelzésértékű. Köszönjük a Választási Bizottság (Fazekas György, Hartai Sándor és Miklós Gyula), a Szavazatszedő Bizottság (Babos Attila, Takács Ferenc, Kardos Kálmán, Benkő János és Garas Mihály) jól végzett BÉRMEGÁLLAPODÁS... áldozatos munkáját, a szabályszerű lebonyolítást, a fúrási cégnek a biztosított feltételeket. Gratulálunk a megválasztott üzemi tanácsnak, a vezető tisztségviselőknek, akikkel szakszervezetünk a jövőben is korrekt együttműködést valósít meg mondta végezetül az alapszervezeti elnök. Balogh Antal Érdekegyeztetés...amely létrejött egyrészről a MOL Bányász Szakszervezet, Budapest, a MOL Bányász Szakszervezet Kőolajvezetéképítő Zrt. alapszervezete és a Kőolajvezetéképítő Zrt. (Siófok, Bajcsy-Zs.u.207.) között, Kollektív Szerződésmódosítási javaslatok és a évi bérmegállapodás témában. Jelenlévők megállapodnak abban, hogy a KVV Zrt február 1-től az adózási feltételek változását figyelembe véve a Ft havi besorolási bér, azaz Ft/órabér alatti munkavállalók részére, bérsávonként eltérő 1,5-6 % közötti alapbérfejlesztést hajt végre az alábbiak szerint. Fizikai munkavállalók Változó munkahelyen dolgozó fizikai állomány ösztönző kerete Az építési munkaterületen a szerződéssel lekötött munkákat alapul véve, az egyes munkakörökhöz, tevékenységekhez meghatározott értékek alapján számított keret. Ennek alapján az építési munkaterületeken dolgozók ösztönzőjének mértéke a Kivitelezési Igazgatóság által kidolgozott hegesztési mutatók (átmérő, varrat db, varrat fm, varratfajta, minőségi %) alapján kerül meghatározásra. Az ösztönzőből a csővezetéképítés, a minőségellenőrzés, hírközlés és katódvédelem fizikai állományú, rendszeresen vonali területeken dolgozó munkavállalói, továbbá a Fenntartási osztály változó munkahelyű gépszerelői részesülhetnek. Felhasználása legkorábban március 1-től, havonta a tárgyi hónapra előírt teljesítmény elérése esetén, a tárgy havi teljesítmény és minőségi adatok alapján arányosan történik. Egyéb munkaterületeken dolgozó fizikai állomány ösztönző kerete: Az egyéb munkaterületeken az átlagos statisztikai állományi létszámban lévő fizikai állományú dolgozók (általános munkarend szerinti óraszám alapján számított) alapbérére vetítve 7%. Kifizetése negyedévente Fizikai állományú dolgozók év végi ösztönző kerete: évben az üzleti tervben előírt eredmény elérése esetén fél havi (átlagos 176 óra/hó alapján, azaz 88 óra) alapbérnek megfelelő összeg. Szellemi állományú munkavállalók évben az üzleti tervben előírt eredmény elérése esetén a szellemi állományú dolgozók ösztönző kerete egy havi alapbérnek megfelelő összeg. KollektívSzerződés egyéb módosításai: A módosítás során törekedtünk arra, hogy munkavállaló kollégáinkat ne érje veszteség a változtatások következtében. Megállapodtunk a Minőségi Díj bevezetésében. Megemeltük a nyugdíjba vonulók jutalmát, és a Törzsgárda jutalmak összegét. Módosításra került a műszakpótlék, a gépjármű vezetési pótlék, valamint az utazási idő a belföldi kiküldetés esetén. (A csökkenésből adódó ősszegek a megállapodás alapján alapbéresítésre kerültek.) Válaszható béren kívüli juttatások (VBK) A választható béren kívüli juttatások évi mértéke egységesen a kedvezményes adóval 257 eft/fő/év, kedvezményes adó nélkül 216 eft/fő/év (nettó 18 eft/hó) mértékben került elfogadásra. A rendszer elemei 2011-ben: A (kedvezményes adózású elemek) közül az alábbiakra használható étkezési utalvány egészségpénztári hozzájárulás nyugdíjpénztári hozzájárulás üdülési csekk iskolakezdési támogatás Jóléti és szociális juttatásokra (társadalmi és vállalati rendezvények, segélyezés, stb.): Az erre a célra fordítható öszszeg mértéke 2011-ben 5 millió Ft. Felhasználásáról az Üzemi Tanács és a munkáltató együttesen dönt. Fenti módosításokkal létrejött új Kollektív Szerződés február 1-jével lép életbe, kivéve a válaszható béren kívüli juttatásra vonatkozó szabályozást, melynek érvényessége visszamenőleges hatályú, azaz január 1. Felek megállapodnak abban, hogy a január 1-től érvényes Kollektív Szerződés és módosításai az új Kollektív Szerződés február 1-ei életbe léptetésével hatályát veszti. A munkavállalók érdekképviseletét ellátó felsőbb szakszervezettől, a MOL Bányász Szakszervezet központjától is támogató segítséget kaptunk a tárgyalások során, amit ezúton is szeretnénk megköszönni Kalász Sándor alelnök úrnak. Sajnos szólnunk kell arról is, hogy cégünk munkahiányos helyzetbe került, ennek következtében lehetőségeink is beszűkültek, ez sajnos foglalkoztatási gondokat vet fel. Nagyon bízunk abban, hogy a piac elmozdul a jelenlegi helyzetből és tudunk megfelelő munkát biztosítani cégünk számára, és ezáltal tudunk javítani megfelelő szinten munkavállaló kollégáink helyzetén is. Polovics József SZB elnök Várja és keresse, olvassa és terjessze az érdekképviseleti lapot!

8 8 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP március-április Díjátadó ünnepség a MOL Székházban Csath Béla Papp Simon díjat kapott Február 23-án nem csak hivatalos, hanem bensőséges ünnepség zajlott le a MOL Nyrt. budapesti székházának legfelső emeleti tanácstermében. Szinte jelképként: innen messze a múltba lehetett vissza tekinteni a díjazásra érdemesnek tartott munkák révén iparágunk múltjára Bázakerettyétől egészen addig, hogyan lett véletlenül fürdőhely Bogács az óvatlan kezű fúrósok jóvoltából. (Ahogyan véletlenül kezdett el termelni az Nl-2 ) A díjátadó ünnepségen a MOIM-kuratórium elnöke dr. Dank Viktor geológusakadémikus azt hangsúlyozta, hogy a pályázatok elbírálásánál elsősorban a múzeumi szempontokat kellett figyelembe venni. A jövendő pályázat-íróinak is célszerű ezek megfontolása. Vagyis az, hogy mennyire valós, ellenőrizhetően forrásértékű a tartalma, mennyire tartalmaz újdonságot, eddig nem ismert tényeket, mennyire járul hozzá a kevéssé ismert témakör kiegészítéséhez, mennyire olvasmányos, jól fogalmazott, rendezett a tartalom és mennyire érdekes a téma, amelyeket emlékként fogalmazott meg a szerző. Ugyanis újra meghirdette iparágtörténeti pályázatát az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Kőolaj,- Földgáz-és Vízbányászati Szakosztálya, a MOL Nyrt., valamint a Magyar Olajipari Múzeum Alapítvány február 28-ai leadási határidővel s azzal a kéréssel, hogy cd-n is el kellene juttatni a pályázatot, ha mód van rá. A legjobb pályamunkákért járó elismerések: Papp Simon díj (1 db): , I. díj (3 db) egyenként II. díj (3 db) egyenként III. díj (6 db) egyenként forint A 2010-ben benyújtott, és az I. osztályba tartozó pályázatoknál elsősorban a precizitás és a hitelesség a lényeges szempont, míg a II. kategóriájúaknál az érdekesség, a fogalmazás és olvasmányosság kerül előtérbe. Van még egy fontos igény is, ez a terjedelem. Beküldtek több kötetes, több kilót nyomó összeállításokat és egy-másfél oldal terjedelműeket is. Itt a befektetett munkát is figyelembe kellett vennünk, ugyanakkor azt is célul kell kitűznünk hangsúlyozta a bíráló bizottság elnöke, hogy olajipari vonatkozásban az egyensúlyra, egyenszilárdságra kell törekednünk. Vannak ugyanis területek, témák, személyek, amelyek, akik már hatalmas feldolgozottsággal, irodalommal találhatóak meg a múzeumi archívumban. Ezzel ellentétben más, esetenként az előbbieknél jelentősebb súlyú és készletű előfordulásokról alig, vagy semmi dokumentáció nem található még a MOIM irattárában, tehát célszerű a tovább gazdagítás hangoztatta a biztatást dr. Dank Viktor. Mindez pedig annak függvénye, hogy van-e arra a bizonyos témára, területre, személyre vonatkozóan olyan most élő szakember, aki hajlandó azzal az eddig elhanyagolt területtel, témakörrel vagy személyiséggel foglalkozni, kutatni, megírni és dokumentumként munkájának eredményét közkinccsé tenni, vagy sem. Ezért nagyon örülnünk kell olyan pályázatoknak, melyek ezt a hiányt pótolni igyekeznek. Buzdítani kell általuk az ottaniakat, hogy kutassanak, emlékezzenek, írjanak, dolgozzanak, pályázzanak. Valamennyi pályázónak köszönetet mondott a fáradságáért és az olajipari közgyűjteménynek az újdonság erejével ható gyarapításáért, s hangsúlyozta, hogy várják az újabbakat. A díjátadást követő szokásos baráti beszélgetésen több pályázó is visszadobta a labdát : legalább ennyi köszönet jár a bíráló bizottság tagjainak, akik több száz oldalon rágják át magukat, s kimagasló felkészültségükkel ki tudják választani a valóban az újdonság erejével ható dolgozatokat. Megtudták a résztvevők, hogy beérkezett 18 pályázat közül 7 az I. osztályba (technika-, gazdaság-, üzem- és vállalattörténet), 11 a II. kategória témaköréhez (életrajz, visszaemlékezés, kritika) tartozik. A legjobb pályamunkák szerzőit különféle díjakkal jutalmazta a bizottság, köztük Papp Simon Emlékdíjjal tüntette ki a bizottság a rendszeresen pályázó Csath Bélát, az egykori nagylengyeli főmérnököt. Az I. díjas nagykanizsai Udvardi Géza olajmérnök a nagykanizsai olajipari hagyományápolók körének fáradhatatlan szervezője 3 pályamunkát is benyújtott. A legnagyobb terjedelmű és jelentőségű az 1950-es, 1960-as években lezajlott budafai műszaki fejlesztési eredményekkel foglalkozik 4 hatalmas kötetben. A bírálók nem csak az alkotás tudományos igényét, mérnöki pontosságát emelték ki, hanem az olvashatóságot is. Másik munkájában sokunk szeretett Öcsi Bácsijának, Buda Ernő bányamérnöknek akinek nevét már Nagykanizsán utca, Lovásziban iskola viseli állít újabb emléket a ban megjelent 2 kötetes emlékkönyv megemlékezőihez csatlakozva. Ezt követően sorra veszi a Bibliában a kőolajat és földgázt megemlítő részeket érdekes szemlélettel. A II. díjasok közül Ősz Árpád olajmérnök a nagykanizsai Zsigmondy Vilmos Kőolajbányászati-és Mélyfúróipari Technikumra, sok ezer olajbányász fölnevelő alma máterére tekint vissza különleges módon: egy női kéz írta, elsárgult lapokból álló napló közreadásával. Ferencz Győző újságíró a 6 zalai központú olajipari vállalat as évét tekintette át mindenekelőtt a Dunántúli Olajmunkás évfo- Ipartörténet Aki a múltat nem becsüli, a jövőt nem érdemli!

9 2011. március-április MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 9 lyamainak végiglapozásával, de eredeti följegyzéseinek segítségével, üzemi telefonkönyvek ismeretében, valamint emlékeire hagyatkozva is, ezért sok névvel, adattal, eseménnyel igazolva állításainak valódiságát. A pécsi Kovács István a sokak által nem csak tisztelt, de szakmaisága okán nagyra becsült a kiegyensúlyozott fúrás atyjának ismert nagykanizsai Gilicz Béla bányamérnöknek a Freibergi Bányászati Akadémiához benyújtott és ott megvédett disszertációjával kapcsolatos fontosabb levelezéseit, egy, a benyújtást megelőző előadását, a tézisek és a disszertáció másolatait tárja a nyilvánosság elé. A szolnoki Borkó Dezső a Bázakeretytyén a fúrótoronyból szeptemberében életének leugrással tragikus véget vetett kiváló Pokker Ernő mérnökről készítette el dolgozatát. (tudósítónktól) Fotó: Szalai Géza Bemutatkoznak az új ÜT elnökök (I.) Balogh József (DKG-EAST Zrt. Nagykanizsa) március 26- án, Nagykanizsán születtem. Az ipari szakmunkásképzőben szereztem szerkezetlakatos szakmunkás bizonyítványt, majd a Gépészeti Szakközépiskolában érettségiztem. Ezt követően a zalaegerszegi a Ganz Ábrahám Gépészeti Szakközépiskolában gépésztechnikusi oklevelet szereztem. Jubilál az Alföldi Olajbányász Fúvószenekar Arcképcsarnok Nagykanizsán élek, 2 gyermekem van, egy lányom és egy fiam. A lányom jelenleg harmadéves a PTE BTK-n. A fiam is tovább szeretne tanulni. Szabadidőmben munkatársaimmal, barátaimmal szívesen járok tekézni. A munkámat 1977-ben az akkori DKGban (jelenleg DKG-EAST Zrt.) kezdtem. Az eltelt több mint harminchárom év alatt különböző munkakörökben a termeléshez kapcsolódóan dolgoztam. Jelenleg termelésprogramozó csoportvezető beosztásban dolgozom. Érdekképviseleti munkám is a DKG-hoz kapcsolódik, ugyanis ott lettem szervezett dolgozó 1975-ben, még ipari tanulóként től bizalmiként tevékenykedem. Az Üzemi Tanácsba kollégáim, munkatársaim bizalmából decemberében kerültem be, az ÜT tagok bizalmából pedig, mint elnök tevékenykedem. Az Üzemi Tanács legfontosabb feladatának tartom az Mt. által meghatározott jogkörök gyakorlását, minden munkavállaló képviseletét. Üzemi Tanácsunk nem akar ellenfele lenni a vállalatvezetésnek, hanem olyan partnere, amely aktívan részt kíván venni a menedzsment döntés-előkészítési folyamataiban. Azt szeretnénk, ha munkatársaink lehetőséget kapnának arra, hogy véleményüket kifejthessék a tervezett intézkedésekkel kapcsolatban. Ennek érdekében szeretnénk javítani az információtovábbításon, a megfelelő kommunikáción, a szakszerű tájékoztatáson. Szeretnénk, ha munkánkat széles körben megismernék, és mind többen igényelnék segítségünket. Hagyományápolás Az Alföldi Olajbányász Fúvószenekar első alkalommal Szolnokon, Kiss József karmester vezetésével november 7-én, a városi ünnepségen szerepelt, akkor még MHSZ-Olajbányász Fúvószenekar néven. Abban az időben, a városban működött az ország két legjelentősebb kőolaj és földgázbányászati vállalata, a Nagyalföldi Kőolaj-és Földgáztermelő Vállalat és a Kőolajkutató Vállalat. Ez a két olajos cég közösen alapította a mai Alföldi Olajbányász Fúvószenekart. A zenekar tagjai szinte teljes egészében az előd, az MHSZ fúvószenekar zenészei voltak. Nem sokkal ezt követően már önállóan, mint Olajbányász Fúvószenekar szerepeltek. A megalakulást követően a két fenntartó vállalat új hangszereket, új egyenruhát, és megfelelő körülményeket biztosított a rendszeres próbákhoz és a minél színvonalasabb szerepléshez. A zenekart aktív dolgozók, tanulók és nyugdíjasok alkották, és ma is ugyanilyen változatos a zenekar felépítése. Többnyire szolnoki, de a környék településeiről is bejáró zene-szeretők alkotják a zenekart. A 40 év alatt voltak hivatásos zenészek is a tagok között, jelenleg amatőr A jubiláló zenekar február 25-én a szolnoki Aba Novák Kulturális Központban tartott emlékesten nagyszerű koncertet adott A cél a bányászati hagyományoknak való megfelelés, a két bányászvállalathoz kötődő rendezvények színvonalának emelése, és alkalmanként nemcsak a vállalati dolgozók, hanem szélesebb, fúvószenét szerető közönség szórakoztatása volt. A MOL Bányász a TE szakszervezeted!

10 10 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP március-április zenészek az együttes tagjai, akik alkalmanként bővülnek hivatásosokkal. A létszám állandóan változott. Ma 30 fő állandó tagja van a zenekarnak. Az átlagos életkor 32 év. Korábban és ma is törekvés a fiatalítás. Ma is többen alapító tagként ülnek a zenekar soraiban, személy szerint: Ábel Ferenc, Ecseki Ferenc, Jártas János, és Péli Sándor. Az Ő kitartó tevékenységük, példamutatásuk sok fiatal érdeklődését fordította az együttzenélés élménye felé. A 40 év alatt összesen több mint 200 zenét szerető ember fordult meg a zenekar soraiban. Kezdettől rendszeres szereplői az alföldi olajbányászok jelentősebb rendezvényinek, jubileumi évfordulóknak, létesítmények avatásának, bányásznapoknak. Sajnos nem kevés alkalommal a két alapító intézmény dolgozóinak temetését a zenekar közreműködése teszi bányásztemetéssé. Az alföldi olajbányászok lakta településeken kívül sok magyarországi helységben szerepeltek, van ahová rendszeresen visszahívják őket. Seniorok Nagykanizsán Az OMBKE KFVSZ Dunántúli Helyi Szervezete és a KA- NIZSAI OLAJOS SZENIO- ROK HAGYOMÁNYÁPOLÓ Körének rendezvényén Dr. Koncz István okl. vegyészmérnök, a földtudományok kandidátusa Az Egyesült Államok nem-hagyományos gáz-előfordulásai tükrében a hazai lehetőségek címmel tartott nagysikerű előadást Külföldi meghívásoknak a környező országokon túl, Portugáliában, Görög - országban és Lengyelországban tettek eleget től a zenekar működését egy alapítvány biztosítja. Mindez nem jelentett elszakadást az olajbányászattól, hiszen a mai napig is a zenekart fenntartó Alföldi Olajbányász Fúvószenekar Alapítvány meghatározó mértékű támogatója a MOL Nyrt. Természetesen az anyagi támogatásokon túl nagy jelentősége van annak is, hogy a zenekar tagjait segítik munkájukban családtagjaik (szülők, házastársak, de megértő barátok és a barátnők is). Évente szereplésük van. A rendszeres próba, gyakorlás és a gyakori szereplések nemcsak a zenei összekovácsolódást jelentette, hanem azt is, hogy a zenekar tagjai között komoly és tartós barátság, sőt szerelem és házastársi, együttélési kapcsolat alakult ki. Mindezeket elősegítette az is, hogy szinte minden év nyarán, a tanulmányi szünet és a szabadságolás időszakában közös családi nyaralásokat szerveznek, melyeken Erdély, Görögország, Balaton voltak a legemlékezetesebb helyszínek. Több kitüntetést és elismerést kapott a zenekar, a tartós és színvonalas munkájáért. A 40 év alatt a következő karmesterek irányították az Alföldi Olajbányász Fúvószenekar zenei tevékenységét: Kiss József, Varga Gábor, Ifj. Varga Gábor, Péli Idikó, jelenleg Szabó Lóránd és Sóki Ferenc. Repertoárjuk széles skálán mozog: a hagyományos fúvószenei műfajok mellett egyaránt megtalálhatóak opera-, operett- és musical átiratok, de kedvelt filmslágerek és egyvelegek is. Műsorválasztásukban megfér egymás mellett a múlt hagyománya és a kortárs zenei világ. A zenekar létrejöttét és több mint negyven éves működését alapvetően az alföldi olajbányászatnak köszönhette. Ezért számukra meghatározó és megtisztelő feladat volt és marad a jövőben is a szakmai múlt tisztelete, a bányász tradíciók őrzése és átörökítése az utókorra. Patkós Gyula Az előadáson összehasonlításra kerültek a hagyományos és nem hagyományos szénhidrogén-előfordulások sajátosságai, majd az előadó bemutatta a nem-hagyományos földgáz-előfordulások különböző típusait, azok jellegzetességeit az Egyesült Államok területén a szakirodalomban jól dokumentált példákon: a márgákkal, tömött homokkövekkel és a szén-telepekkel összefüggő lelőhelyeket. Az említett gázok hazai előfordulásainak lehetőségeit elemezve az előadó kiemelte, hogy az Egyesült Államokbeli tömött homokkövekben lévő gázelőfordulásokkal kapcsolatban olyan jellegzetességek, analógiás elemeket állapíthatóak meg, amelyek más medence-területekre, így a Pannon-medencére is alkalmazhatók. Ezek nevezetesen: az összetett kőzettani felépítés, a megfelelő mértékű gáz-telítettség létrehozására elegendően nagy szerves széntartalom és az egyes medence-részek inverz helyzete. A nem invertált Makó-árok perspektíváinak részletezése után az előadó említést tett az inverz helyzetű Budafa-Lovászi térség lehetőségeiről is. Dr. Szabó György a TXM vállalat vezérigazgatója hozzászólásában nagyra értékelte az előadáson elhangzottakat, és hangsúlyozta, hogy tovább kell folytatni az elméleti kutatásokat. Kiemelte továbbá, hogy a továbblépéshez a termeléstechnológiai megoldások kidolgozása kulcsfontosságú. Az előadást baráti beszélgetés követte, amelyen a rendezvény mintegy 70 résztvevőjét a rendezők frissen sütött langalival és forraltborral vendégelték meg. Udvardi Géza Fotó: Szalai Géza Megbízhatóság + szakértelem = MOL Bányász Szakszervezet!

11 2011. március-április MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 11 Kurdisztánban az R-67-es Munkahelyi életképek A Rotary Fúrási Zrt. R-67-es diesel-elektromos fúróberendezése és annak közel 40 fős legénysége a téli hónapokban elfoglalta a kurdisztáni (Irak) kutatási területet. A jól kimunkált, alapos előkészítési tervnek megfelelően január-február hónapokban megtörtént a berendezés telepítése, majd a rotarys csapat megkezdte a Bekhme 1-es fúráspont mélyítését (tervezett talpmélység 5330 m). (tudósítónktól) A rotarysok egy csoportja A rotarysok táborhelye a berendezés szomszédságában A Bányász Szakszervezet az 1950-es évek zalai olajiparában (5.) Szakszervezet történet Igaz, hogy ezúttal nem kizárólag szakszervezeti tárggyal kezdjük az 1950-es évek kellős közepének krónikáját, viszont valódi csemegét tálalunk föl Olvasóinknak. Egy levelet, amelyet magának a vezérnek, Rákosi Mátyásnak küldött el Vukits László, az MDP Zala Megyei Bizottságának titkára és Kele István, az ipari és közlekedési osztályvezetője (a Kögáz későbbi igazgatója ) Íme az eredeti irat eleje, az eredeti helyesírással és fogalmazással. Jó lett volna tudni, mit gondolt erről az a vezér, aki még országfőnök társai közül is magasan kitűnt széleskörű műveltségével (kegyetlenségével viszont azonos volt velük,) és azzal, hogy legalább 4-5 nyelvet anyanyelvi fokon beszélt: a szerbet, a magyart, az oroszt, a németet és az angolt, de otthon volt az ógörögben, a latinban is február 25 37/ KI/Kné Készült: 2 példányban Tárgy: Jelentés megküldése a nagy-lengyeli olajmezőről MDP Központi Vezetőség Titkársága Rákosi Mátyás Elvtársnak - B u d a p e s t Kedves Rákosi Elvtárs! Tájékoztatás céljából küldjük a Nagylengyel-i Olajmező 1955.évre tervének teljesítése és az első két hónap tervteljesítésének tapasztalatait, valamint az ezzel kapcsolatos hiányosságiról feljegyzésünket. A megyei ipari vezetők megállapítják, hogy a mező a kutatás állapotában van és nem állnak rendelkezésre olyan fontos adatok, amelyek alapján ésszerű mennyiségű napi termelés volna lehetséges. A mező geológiailag és technológiailag igen kevéssé ismert, nem tudnak pontosan olyan fontos mutatókról mint a tárolók vastagsága, a réteg áteresztő képessége, a rétegnyomás ( - ugyanis nem volt a méréshez szükséges műszer!). Következett 3 fontos mondat: A Szovjetunióban kialakult gyakorlat az, hogy egy új mezőt csak akkor állítanak termelésbe, ha az arra vonatko- Hív és vár a MOL Bányász Szakszervezet!

12 12 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP március-április Mozdonykazános berendezés és Ganz-torony zó hidrodinamikai számításokat elvégezték és a mező racionális tervét elkészítették. A Nagylengyel-i mezőben a fentitől eltérő gyakorlat alakult ki, amelyet z erős nemzetgazdasági szükséglet indokol. Tekintve azt, hogy az 1955.évi terv műszakilag nincs megalapozva, így igen veszélyesnek tartjuk azt az egyenlőtlen termeltetést, ami az január 1-től a tervteljesítés mint a mezőben folyik. Akkor a mező napi termelése januárban tonna között mozgott, februárban tonnát jegyeztek föl, pedig kút mindig le volt zárva nem volt hová termelnie. A jelentés elkészültekor épen 14 kút várta az újra megnyitást.. November 20-tól december 10-ig kísérleti termeltetés folyt, amelynek alapján 1,2 millió tonna évi kötelezettsége tállapítottak meg. Amúgy fontos megállapítást is tettek a megyei vezetők valószínűleg a nagylengyeli szakemberek véleményét tükrözve: Véleményünk szerint az egyenlőtlen termeltetés nagy veszélyeket rejthe, mert nagyobb napi megcsapolás mellett a mezőben létrejövő nagyobb depresszió hatására vízbetörés állhat elő látnoki szavak voltak! A Vukits-Kele kettős 4 pontos javaslatot is megfogalmazott: fokozni kell a földtani megismerést, be kell szerezni rétegnyomás mérő műszert,, hiszen a nyomás 200 atmoszféra, a hőmérséklet pedig 110 C-fok! Új tartályokat kell megépíteni április 15-ig legalább 1 darab 2000 köbméterest, június 30-ig 2 ugyanekkora tartályt. Nagy valószínűséggel egyenetlen lehetett a termelvény elszállítása, mert az egyenletes elszállítást szorgalmazták a Rákosihoz fordulók. A Zala című napilapban ekkor kiadóként Dénes István megyei első párttitkár szerepelt, a felelős szerkesztői tisztet Benkő Károly, nem rég még szentpéterúri tanító töltötte be az egyetlen magasabb végzettségű a szerkesztőségben. Mert például Papszt László levelezési rovatvezető vízvezeték szerelőként került az újsághoz, Takács János (hamarosan főszerkesztő, aki az 1970-es években jogi végzettséget is szerzett) zalaszentgróti téglagyári munkás volt. A megyei pártbizottság sem bővelkedett diplomásokban. Egyikük, a jó íráskészségű Vasvári Ferenc például nemrég még zalaszentmihályi tanítóként rítt ki a többi közül. A megyei lap első havi 16-ai számában Szöllősi Mihály igazgató arról adott tájékoztatást, hogy a Dunántúli Kőolajipari Gépgyár bár még 1952-ben is szervezetlen volt, ám teljesítette ötéves tervét. (Amúgy akkoriban ilyen nevű cigaretta is füstölt: 5 éves terv). A december havi teljesítés 124,7, a IV. negyedévi 102,9, az egész évi pedig 100,2 százalékosra alakult. A februári 1. számban arról panaszkodott Iván József, a községi tanács vb. elnöke, hogy a nagykanizsai Mezőber képviselőjének őszi ígérete szerint zöldségáruda épült volna Bázakerettyén, ám azóta csak a tető nélküli falak áznakfáznak. Február 23-án arról olvashattak a megyében, hogy Vukits László, a megyei pártbizottság titkára Lovásziban új üzemet avatott. Jelen volt Sáros Géza, a Kőolajkutató-és Feltáró Vállalat dunántúli kerületvezetője, s természetesen Papp Károly, a Lovászi Kőolajtermelő Vállalat igazgatója, Czigány János termelési párttitkár, Pataki, a fúrásiak párttitkára és Bencze László termelési főmérnök. Bár a megye olvasói ezt nem ismerhették meg, mi most közreadjuk a megígért csemegét. A hivatalos indoklás szerint takarékossági okokból megszüntették az önálló kerettyei újságot, s Olajmunkás címmel megjelent a Zala melléklete, először március 2-án. Baka Dezső igazgató A nagylengyeli olajbányászok harca a lemaradások behozásáért címmel arról írt, hogy az olajosok csatlakoztak a Rákosi Mátyás Művek leánykori nevén Weiss Manfred Művek versenyfölhívásához a fölszabadulás évfordulójára, s a dolgozók hatalmas versenylendületét látva a vállalatfő bizonyos a sikerben. Nyilván nem ismerte a megyei pártvezetők levelét a tényleges országfőhöz, amely természetesen tükrözte fúrási és termelési szakemberek véleményét. Az igazgatói tudósításban volt egy, a szerkesztők által nagy betűkkel szedett mondat: JANUÁRT ADÓSSÁGGAL ZÁRTUK, de február 11-én már hatalmas lendülettel láttunk munkához. Dolgozóink munkakedve megnövekedett. Következett a keserű tény: Ekkor azonban már 5000 tonnás lemaradásunk volt februárban. Február 28-án jelentették, hogy 5000 tonnás lemaradásukat pótolják és a januári adósságból 800 tonnát sikerült törleszteni. Talán az is javította a hangulatot, hogy már nem kellett várni a Zalaegerszegről érkező kenyeres kocsikra, hanem forintos beruházással 2 kemencés pékség létesült Nagylengyelben, hideg-meleg vizes zuhanyozóval, barátságos öltözővel és otthonos munkásszállással az új épületben, hogy március közepén a friss kenyér illata lengje be a bányászfalut. Ezt a megyei lapos mellékletet az írásokból ítélve ketten készítetették: Badacsonyi Lajos a korábbi tényleges keretytyei szerkesztő és Hári Sándor, akiről már volt szó, s most ismét pár sor essék róla a Baka-cikk egyik jelzője hatalmas okán. Még kezdő korában a nagykanizsai lapba írt helyszíni beszámolót, amely szerint a Vasvázas hatalmas csarnokában hatalmas gyűlésen a szónok hatalmas hatású beszédet mondott. A szerkesztő a homlokára tolta a szemüvegét, ránézett az ifjú újdondászra: Micsoda hatalmas ember maga, kis barátom! A másik dolgozott Kerettyén a valóban kiváló főmester Hári Sándor, akinek újságíró névrokona is gyakorta megfordult Basa környékén, s csapta a szelet, aki csak engedte neki. Sőt, akadt leányzó, aki levélben nyugtázta az ifjú és legény újságíró bókjainak eredményét. Hanem a postás a főmester-feleségnek szó szerint kézbesítette a kopertát. Lett is belőle hatalmas ribillió, csak úgy zengett a lakótelep! Szegény főmester alig bírta a szakmai nyelvet idézve kiforgatni magát, sajnos, öblítés nélkül. A május 5-ei számban a lovászi igazgató, a mindenki által csak Turus Papp Kárónak nevezett Papp Károly igazgató, Czigány János párttitkár és Balogh Honlapunk:

13 2011. március-április MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 13 Nőnapi köszöntő Hári Sándor a nagylengyeli fúrási üzem irodistájaként üb-elnök nyílt levélben nyugtázta a nagylengyeli sikereket, amelyek a Luku környékén hiányoznak. Ezért azt kérik hogy Baka igazgató valahogyan küldjön Lovásziba. A mielőbbi válaszkutat kérjük egy napra kölcsön szólt a levél. Ha már Lovásziban járunk, említsük meg, hogy a július 8-ai szám tudósítása szerint 140 férőhelyes új női-férfi öltöző és fürdő nyílt meg forintból, ahol állandóan folyik a meleg víz. A világ legnagyobb rejtélye, aki nélkül nincs semmi. Hányszor és hányféleképpen igyekszünk megfejteni, mit is jelent Ő, a NŐ? A természet a nőből akarta mesterművét készíteni, de elhibázta az anyagot, túl finomat választott és mi ebből a finom anyagból készült csodálatos teremvényt hívjuk, becézzük, foglaljuk imáinkba, s ilyenkor nőnapon még azt is bevalljuk, hogy nincs gondolatunk amelyben ne lenne ott. Anyánk, nagymamáink, nővéreink velük találkozunk először. Ők jelentik a melegséget, a gondoskodást, mindazt, ami nélkül a fiú, a majdani férfi, bizony gyámoltalan, még ha váltig tagadja is. Aztán jönnek az óvodás- és iskolatársak akiknek a haját csak azért kell meghúzni, mert annyira tetszik. Jön az első szerelem, a lány, akivel együtt járunk, a menyasszony, a feleség s persze vele együtt az anyós, a sógornők, hogy teljes legyen a kép. És a varázslat csak most kezdődik, az első kislány születésével, később a fiú hozta meny, majd a lányunokák, és ha megérjük, a dédunokák. Az újítók is derekasan dolgoztak: Antall Gyula villamosmérnök, Gáspár Imre gépészmérnök, Héja Mátyás hegesztő, Molnár István művezető, Auerswald János vegyészmérnök újítása nyomán a Sztálinyec lánctalpas kútjavító berendezés önhordóvá-önfölállítóvá vált, egy Wirth kanalazóját pedig pedig robbanómotor helyett villanymotorral látták el. Korim Kálmán főgeológus, Kiss László bányamérnök és Szendrő Kálmán ugyancsak bányamérnök közösen készítette el az Új réteg termelésbe állításának módja című tanulmányát. Bár nem a szakszervezet, hanem a megyei pártbizottság első titkára írt Bognár József belkereskedelmi miniszternek, de azért érdemes elolvasni a föliratot és a leiratot egyaránt, hiszen jóléti intézkedésről volt szó. Dénes István: Bázakerettyén feltétlenül szükséges lenne egy új üzletház építése, mert a jelenlegi üzlet kicsi, nem megfelelő helyen van és főleg a raktározás nagy probléma, mert nincs megfelelő raktárhelyiség. Megjegyzem, hogy az üzletházra vonatkozó tervdokumentáció teljes egészében készen áll. A szükséges hitelkeret 450 M forint lenne. Bázakerettyén az üzletház építésének helykijelölése már meg is történt és az olajipari dolgozók nagyon várják, hogy az építés mikor fog megkezdődni. Mi az olajipari dolgozóknak már többször megígértük, hogy az üzletház építését el fogjuk intézni. A miniszter: Miniszter elvtárshoz érkezett átiratára Miniszter elvtárs távollétében - az alábbiakról tájékoztatjuk. A bázakerettyei üzletház építése már több év óta húzódik. Az elmúlt években vagy a pénzhiány, vagy építési kapacitás hiánya miatt nem került sor az üzlet építésére. A tárca részéről is feltétlenül szükségesnek tartjuk az üzletház megépítését Mándi Péter csoportfőnök. - Folytatjuk-. Ferencz Győző Rétegpolitika-nők Önző módon csak azt a világot tartjuk szépnek, amelyben szüntelenül érezzük illatukat, jelenlétüket, kezük nyomát. Ennek ellenére mégsem tudjuk megfejteni az ősi titkot: mitől annyira más és mégis mitől annyira természetes társunk a NŐ? Előhozakodhatunk persze a jól bevált közhelyekkel, a nő maga az érzelem, a nyugalom az otthon megteremtője, őhozzá lehet hazamenni, ő ismeri a legféltettebb titkunkat is, ő sarkal a küzdelemre, sikerre és ő segít a kudarcban. Még sosem volt erényekkel is felruháznak, mert az ő anyai, hitvesi szívük már csak ilyen. Legalább ma valljuk be. Ebből táplálkozunk, ebből merítünk erőt mi rettenthetetlen férfiak. Ezért jó hogy vannak ünnepek és van nőnap is. Igaz, hogy a nők egy napra szorított ünneplése csak pótcselekvés. A tiszteletet, csodálatot, szeretetet, szerelmet a hétköznapokban kellene tanúsítanunk nekünk férfiaknak azok irányában, akik teljes értékű társaink a munkában, az életben, az élet létrehozásában. Köszöntsük olyan szeretettel társainkat, ahogy létezésük okán ezt megérdemlik. Ez ünnepen őt köszöntjük, Őt, a drága, drága nőt! Fehér Imre Hív és vár a MOL Bányász Szakszervezet!

14 14 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP március-április Tisztelt Szerkesztőség! Rétegpolitikanyugdíjasok Régen nem adtunk magunkról hírt, és már nagyon mocorog bennem a késztetés, hogy az elmúlt hónapokról rövid tájékoztatást adjak. Amiről írni tudok, az nem a változatosságot, a legújabb dolgokat foglalja magába, hanem az állandóságot. Azt a nyolc éve tartó állandóságot, aminek mi nyugdíjasok nagyon tudunk örülni. Nekünk ez jelenti a létet, az összetartást. A havi találkozóinkon szinte leleltározzuk magunkat. Ha valamelyik tagunk előttünk ismeretlen okból távol marad, mindjárt megindul a jó szándékú nyomozás, vajon mi történhetett? Egy szóval: jól megvagyunk. Nem csak egészségileg (többé-kevésbé), hanem most már klubunk működése is simábban megy. Köszönhető ez annak is, hogy a városban is ismertebbé lettünk ennyi idő alatt. Igyekeztünk a városi Polgármesteri Hivatal által civil szervezetek részére - kiírt pályázatoknak sikerrel megfelelni. A Hajdúszoboszlói HUNGAROSPA Zrt. is számít ránk minden évben a nyári szezonnyitás előtti hajrában. És mi megyünk szívesen, mert ott is együtt vagyunk, a ránk bízott munkát is könnyebb jó kedvűen végezni. Az említettek után részesültünk kevéske anyagiakban, de aminek legjobban örültünk, az az, hogy ennyi év után először érkezett számlánkra adóból származó 1 %, a Hajdúszoboszlón működő Scada Kft-től kaptunk anyagi támogatást, s nem utolsó sorban kell megemlítenem a MOL Bányász Szakszervezet irántunk tanúsított figyelmét, törődését, ami sok mindenben nyilvánul meg. Biztosítjuk támogatóinkat, hogy a kapott összegeket klubunk működésének fedezetére, valamint kulturális kapcsolataink megerősítésére fogjuk felhasználni. KÖSZÖNJÜK! Évek óta kitartóak vagyunk abban is, hogy együtt járunk a városi kiállításokra, ha tehetjük színházi előadásokra, más klubokkal való találkozókra, stb. Legutóbb megszerveztünk egy farsangzáró szerény vacsorát, amin tökéletesen sikerült meglepetést szerezni azzal, hogy Végh Lajos területi képviselő a MOL Gondoskodás Alapítvány, valamint a MOL Szakszervezet, és a klub férfi tagjai nevében is, néhány kedves szóval és verssel köszöntötte a klub hölgy tagjait a Nőnap alkalmából, átnyújtva egy-egy tábla csokit is. Kívánunk Önöknek és az újság minden olvasójának jó egészséget, munkájukhoz sok sikert. Jó szerencsét! MOL Olajipari Nyugdíjas Klubból Végh Lajosné 46. Olajos Teke Kupa és 5. Lukvár emlékverseny Szabadidős sport A MOL Nyrt. Üzemi Tanács és a MOL Bányász Szakszervezet, valamint a rendezéssel megbízott kerettyei házigazdák (sportegyesület, teke szakosztály) a hagyományos versenyt május 27, 28 és 29-én bonyolítják le, amelyre Bázakerettyén, a 2 pályás teke csarnokban kerül sor. Az új kupabizottsági titkár, Fülöp Csaba munkahelyi bizottsági elnök az előkészületek állásáról így összegezett: A szervező bizottság a 3 napos küzdelemsorozatra, a kupa-és emlékversenyre felkészült. Szeretettel várjuk a csapatokat, az előzetes jelzések alapján mintegy 20 együttes várható a rangos viadalra. A versenyzők 100 dobást teljesítenek (50 teli, 50 tarolás). Díjazzuk a kupagyőztes csapatot és a legjobb egyéni teljesítményt elért versenyzőket. A megnyitót május 28-án 10,30 órakor tartják, az ünnepélyes eredményhirdetésre május 29-én 19 óra tájban kerül sor. /balogh/ Horgász Kupa előzetes Juhász Attila, a MOL Bányász Szakszervezet alelnöke, kupabizottsági titkár, Szalai Géza, a MOL Bányász nagykanizsai területi alapszervezet ügyvezető elnöke és Petovári József, a nagykanizsai Olajipari HE elnöke február közepén előkészítő tárgyalásokat folytatott Nagykanizsán, Bázakerettyén és a maróci horgásztónál. A 37. kupaversenyre Nagykanizsa és Bázakerettye-Maróc pályázott. A helyszíni tárgyalások, bejárások eredményeként úgy döntöttünk, hogy az ideális feltételeket biztosító Bázakerettye-Maróc lesz a helyszíne az idei horgász öttusának. Az időpont június 4-5. A technikai-ügyességi versenyszámokat az Oktatási és Művelődési Központ térségében bonyolítjuk le 4-én délután, majd 18 órától másnap reggel 8 óráig a maróci horgásztavon rendezzük meg a 14 órás éjszakai halfogási csapatversenyt tájékoztatott Juhász Attila. BA Várja és keresse, olvassa és terjessze az érdekképviseleti lapot!

15 2011. március-április MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 15 Információk innen-onnan 60 éves az alma mater június 18-án 11 órai kezdettel emléktábla avatásra kerül sor Nagykanizsán (Sugár út 13.), az egykori Ásványolajbányászati és Vegyipari Technikum alapításának 60. évfordulója alkalmából. Az egykori diákok anyagi támogatásával létesülő emléktáblát a főépület falán helyezik el a kanizsai szervezők, akik kérik az egykori tanítványokat, hogy egy, vagy kétezer forintos adománnyal járuljanak hozzá a rendhagyó akcióhoz, amelyet az MKB Nagykanizsa számlaszámra átutalni szíveskedjenek, s egyben jelezzék részvételi szándékukat (Csőgörné Kenese Mária, 93/ , mobil 30/ , Vajdáné Imrey Éva, 93/ , mobil 30/ ). A rendhagyó eseményre a szervezők szeretettel várják az egykori diákokat. /balogh/ Szerkesztőségi felhívás! Kérjük a MOL Bányász Hírlap érdekképviseleti lapnak terjesztésében közreműködőket, hogy legyenek segítségünkre abban, hogy a Tisza Nyomda Kft. (Szolnok) által megküldött újságunkat minél előbb juttassák el a munkahelyi csoportokhoz, a Tisztelt Olvasókhoz. Ugyanis az utóbbi időben egyre több Olvasótól kaptunk elmarasztalást a terjesztés elhúzódása miatt, holott ebben vétlenek vagyunk. A rejtvényfejtők arról panaszkodnak, hogy esetenként akkor jutnak a keresett laphoz, amikor már lejárt a beküldési határidő s ez által kimaradtak a sorsolásból (normális esetben pedig Hírcsatorna - a szerkesztő - Össztitkári értekezlet Zalaegerszegen Az MSZOSZ Zala megyei képviselete a Jókai úti székházban tartott megyei értekezletet, amelyen részt vett és felszólalt Hernádvölgyi Andrea. Az MSZOSZ alelnöke mintegy 1,5 órán át adott általános tájékoztatót, helyzetelemzést, miközben olyan kiemelt témákkal foglalkozott, mint a párbeszéd hiánya (kormány és szakszervezetek), érdekegyeztetés-oét tarthatatlan helyzete, Széll Kálmán terv (munkavállaló ellenes), az elhibázott adórendszer (a gazdagok még gazdagabbak, a szegények még szegényebbek lesznek), Mt. alkotmányozás, korengedmény és korkedvezmény. A vitában részt vett tisztségviselők a tagságot leginkább foglalkoztató kérdésekkel, szakszervezeti tennivalókkal foglalkoztak, majd Somogyi László képviseletvezető összegezte a zalai tapasztalatokat. Szalai Géza Jogsegély a MOL Bányásznál A szőke nő bemegy a benzinkútra. Odamegy hozzá a kutas és megkérdezi: - 95-ös vagy 98-as benzint tankoljak? - Miért idei nincs? Március 1-től ismét működik a MOL Bányász Szakszervezet jogsegély szolgálata. Munkajogi kérdésekkel, tanácsadással kapcsolatban, peres ügyekben segítséget ad dr. Takács Éva ügyvéd, aki minden kedden óra között a MOL Székház 8. emelet es szobában tart fogadóórát. Előzetes egyeztetés: mobil: 20/ , ehhez közel két hét áll rendelkezésre). Sajnáljuk, hogy akadozik a gépezet. Szerkesztőségünk elnézést kér az érintett Olvasóktól. Reménykedünk, hogy a terjesztésben közreműködők akiknek ezúttal is nagy tisztelettel köszönjük meg a végzett munkát a jövőben gyorsítják a lap munkahelyi kiosztását. Olvasóink figyelmébe ajánljuk a továbbiakban is: várja és keresse, olvassa és terjessze lapunkat, a MOL Bányász Hírlapot! HUMORsarok A pincér odamegy a vendéghez: - Ennél az asztalnál, mikor megrendelték az ételt, egy öregember ült egy kisfiúval. Nem tudja hova lettek? Régi-új elnök Zalában Nagykanizsán tartotta küldött közgyűlését a Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete, amelyen Fehér Imre elnök (a kanizsai olajos nyugdíjas alapszervezeti elnök) számolt be az eltelt 4 éves munkáról, majd a 31 tagszervezet küldöttei megválasztották a vezető tisztségviselőket. A küldöttek ismét Fehér Imrének (képünkön) szavaztak bizalmat, akit egyhangúlag újjáválasztottak. Gratulálunk! (balogh) - Az öregember meghalt, a kisfiú meg én vagyok... Anyós és a veje hazafelé tartanak a piacról. - Mama, igyekezzen már, mert ha így haladunk, Hív és vár a MOL Bányász Szakszervezet! holnapra sem érünk haza! - Majd meglátom én fiam, ha te is 80 éves leszel, hogy fogsz sietni! - Az istenfáját magának, hát még azt is meg akarja érni?!

16 16 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP március-április ADÓ 1% F E L H Í V Á S ADÓ 1% MOL Gondoskodás Alapítvány Kuratóriuma Budapest Tisztelt Munkatársaim! A MOL Gondoskodás Alapítvány Kuratóriumának nevében azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önökhöz, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át a MOL GON- DOSKODÁS ALAPÍTVÁNY számára az adóbevallással egy időben felajánlani szíveskedjenek. Adószámunk: Alapítványunk a szénhidrogéniparból nyugállományba vonultak segélyezésére, valamint a nyugdíjas találkozók támogatására alapult. Több, mint 10 ezer egykori munkatársunk ügyes-bajos dolgain próbál segíteni. Az Alapítvány céljai között szerepel, hogy tevékenységét kiterjeszti rászoruló, aktív dolgozók megsegítésére is. Kérjük, áldozzanak 1 percet életükből a rendelkező nyilatkozat kitöltésére, ezáltal is segítve az Alapítványunk hatékony működését. Fáradozásukat előre is köszönöm. Gondoljanak arra, hogy Önök is szorulhatnak segítségre! Önök is lesznek nyugdíjasok! Segítségért hozzánk mindig bizalommal fordulhatnak! Kérjük segítsenek, hogy segíthessünk! Tisztelettel: Murin János a kuratórium elnöke Ü A megfejtéseket kérjük a szerkesztõségünk címére beküldeni. A helyes megfejtést beküldõk között vásárlási utalványt sorsolunk ki. Határidõ: május 5. Kérjük a kedves rejtvényfejtõinket, hogy megfejtéseiket levelezõlapon, vagy postai levélként szíveskedjenek a szerkesztõség címére eljuttatni. Elõzõ havi rejtvényünk helyes megfejtése: TISZTELET A HÖLGYEKNEK Nyertesek: Bagotai István, Százhalombatta Bányai Ferenc, Miskolc Fenyves Lászlóné, Nagykanizsa Hajdú Györgyné, Zalaegerszeg Vízszintes: 1. Fejen 2. Végtelen moha 6. HOC 8. Teve közepe 9. Szlovák város 10. Fürdőtál visszafelé 11. Némán segít 12. Kábszer 14. Folyadékot önt magába 16. Nem ezt 17. BIA 18. Fiútesó 19. Szőnyeget készít 21. Sebkötöző 22. Kis búvóhely 24. Esesel 25. Hálózat 27. Testtartás 28. Szétváló 30. Kiherélt himnemü juh 31. Mocsár 32. Vévtelenül kövér 33. Kúszónövény 34. Nikkel 35. Felfog 36. Ésatöbbi 37. Vízszereló kellék Függőleges: 1. Szidás 2. Bemérgedt 4. Olga becézve 5. Nem hétvége 7. CODT 11. Illatminta- vételezés 13. Indiánfajta 15. Mértékrendszer 20. Gabonaféle visszafelé 23.Nagyközség Nyitra vármegyében 26. Nem az 27. Pép 29. Magántanuló része Mertlik Ferenc, Szolnok Valamennyi nyertesünk Ft-os Tesco vásárlási utalványt nyert, melyet megküldünk a címükre. Nyerteseinknek ezúton gratulálunk! Lapzárta: május 6. MOL BÁ NYÁSZ HÍRLAP A MOL Bá nyász Szak szervezet érdekképviseleti lapja Megjelenik havonta. Felelõs kiadó: Biri László Szerkeszti a MOL Bányász Szerkesztõ Bizottsága: Balogh Antal (fõszerkesztõ), Telefon: (06 20) ; (06 20) ; (93) Szalai Géza (vezetõ tudósító), Telefon: (06 20) ; Juhász Attila, Kalász Sándor, Lukácsi István, Murin János, Világi Rudolf Szerkesztõbizottság címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. Telefon: (06-1) , ola jos : 21850, Fax: (06 1) , ola jos 20798, Szerkesztõségi Nyomdai elõkészítés: Forest Green Bt. Te le fon: (30) ; Nyomtatás: Ti sza Nyom da Kft. Szol nok A lap ingyenes, melynek költségeit a MOL Bányász Szakszervezet finanszírozza Köszönjük megtisztelő figyelmét. Kérjük, legyen olvasója és aktív közreműködője következő számunknak is.

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

HBM HÍRLAP A KASZ FIATALOK TAGOZATA VEZETŐJÉNEK VÁLASZTOTTÁK KISS NIKOLETTÁT. 2012. szeptember III.évfolyam 9.szám

HBM HÍRLAP A KASZ FIATALOK TAGOZATA VEZETŐJÉNEK VÁLASZTOTTÁK KISS NIKOLETTÁT. 2012. szeptember III.évfolyam 9.szám HBM HÍRLAP 2012. szeptember III.évfolyam 9.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) Megyetitkári Értekezlet Szolnok 2012.09.11.

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31.

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Pilisi Parkerdő Zrt. az alábbi adatokat teszi közzé: A Pilisi Parkerdő Zrt. 100%-ban állami

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 22-én Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Rózsavölgyi Jánosné

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014 MSZOSZ A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója Szociális párbeszéd továbbfejlesztése a munkavédelemben Norway Grants 2009-2014 Hajdú-Bihar:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése Garbai Ádám elnökségi tag beszámolója Eseménynaptár 2015. március 1. 2015. május 1. Időpont Helyszín Esemény 2015. március 6. Budapest HÖOK Elnökségi ülése 2015. március 6. Budapest HÖOK Választmányi ülése

Részletesebben

TÍMÁR LÁSZLÓ ESETTANULMÁNY MEGOLDÓ EMLÉKVERSENY

TÍMÁR LÁSZLÓ ESETTANULMÁNY MEGOLDÓ EMLÉKVERSENY TÍMÁR LÁSZLÓ ESETTANULMÁNY MEGOLDÓ EMLÉKVERSENY A VERSENY CÉLJAI: A PE GTK tehetséggondozó programjához illeszkedően az esettanulmány módszer terjesztése és népszerűsítése a Pannon Egyetemen, melynek köszönhetően

Részletesebben

HBM HÍRLAP KASZ TÉLAPÓ JÁRT A KERISULIBAN! 2011. december 3.évfolyam 12.szám. Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida)

HBM HÍRLAP KASZ TÉLAPÓ JÁRT A KERISULIBAN! 2011. december 3.évfolyam 12.szám. Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) HBM HÍRLAP 2011. december 3.évfolyam 12.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! ( Széchenyi István) KASZ TÉLAPÓ JÁRT A KERISULIBAN! Titkárok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá:

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: 1. A munka és a magánélet egyensúlya Az infografika és a kreatív vizualitással bemutatott mutatók iránt érdeklődők kedvéért: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány. Kuratóriuma. 2013 Január-2013 December

TÁJÉKOZTATÓ. A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány. Kuratóriuma. 2013 Január-2013 December TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2013 Január-2013 December 1 Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! Beszámoló a 2013.január.01.-2013. december 31. között

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás. a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak. egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról

Együttműködési Megállapodás. a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak. egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról .../2014.SZK. Együttműködési Megállapodás a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról 2014. január 22. Jelen megállapodást aláíró felek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása Községi Önkormányzat Lövő 6-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 40/2014.(VII.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 41/2014.(VII.03.) BETONÉPFOR Kft. többletmunkák kifizetésére

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

1/2015. (IV. 3.) számú Közgyűlési határozat

1/2015. (IV. 3.) számú Közgyűlési határozat 1/2015. (IV. 3.) számú Közgyűlési határozat az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámoló

Részletesebben

MEE Szegedi Szervezet

MEE Szegedi Szervezet MEE Szegedi Szervezet 2014. évi beszámol moló taggyűlés Napirend: 2014 évi beszámoló 2015. évi terv Jelölő bizottság megválasztása 2014. évi egyesületi munka elismerése Jubileumi nyakkendők átadása Munkabiztonság

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA MŰKÖDÉSE, ÜGYRENDJE, A SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ELVEI BUDAPEST 2003. május 2 KSZ 8. melléklete (III. fejezet 6.2.) A Szociális Bizottság

Részletesebben

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása Munkaügyi kapcsolatok Harmadik rész XIX. fejezet Általános rendelkezések XX. fejezet Üzemi Tanácsok XXI. fejezet Szakszervezetek XXII. fejezet

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2015. február 09-én 14.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva A Tolcsva Ö.T.E.kismotorfecskendő szerelési csapata által megrendezésre kerülő 6.fordulójának a versenykiírása. 1.A verseny célja:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző Ikt.sz.: 43-13/2014. Jegyzőkönyv Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. június 26-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 5/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János

Részletesebben

HOSZ. Czövek János Hosz elnök. Balatonkenese 2014. 04. 16.

HOSZ. Czövek János Hosz elnök. Balatonkenese 2014. 04. 16. HOSZ Czövek János Hosz elnök Balatonkenese 2014. 04. 16. A Honvédszakszervezet: 1991. Budapesten 7 helyi egyesületből és 56 egyéni tagból megalakul a Katonák Érdekvédelmi Szövetsége (KÉSZ), 1995. A KÉSZ

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen ZSKF Diploma és Kompetencia Konferencia Budapest, 2012. május.22. Dankó Viktória, Üzletág koordinátor Jabil Magyarország Jabil világszerte 2000-ben alapították Tiszaújvárosban Két telephely: Tiszaújváros/Szombathely

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V P O L G Á R I V É D E L M I D O L G O Z Ó K É R D E K V É D E L M I S Z Ö V E T S É G E O R S Z Á G O S E L N Ö K S É G Nyt. sz.: 59-3 /2010 Cím: 1105. Budapest, Ihász utca 13. Levelezési cím : 1903. Budapest,

Részletesebben

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17-én, 13.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester,

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete számú melléklet a /2014/ számhoz. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15. A Magyar Telekom Nyrt. 17/2012 (IV.16.) sz. Közgyőlési határozatával jóváhagyott

Részletesebben

1/ MEHIB Zrt. tisztségviselőinek és felső vezetőinek kereseti adatai (2010. szeptember 6-ai állapot)

1/ MEHIB Zrt. tisztségviselőinek és felső vezetőinek kereseti adatai (2010. szeptember 6-ai állapot) 1/ MEHIB Zrt. tisztségviselőinek és felső vezetőinek kereseti adatai (2010. szeptember 6ai állapot) Név Beosztás (tisztség) Jogviszony kezdete Bruttó tiszteletdíj Bruttó besorolási alapbér Prémium mértéke

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

A munkavédelmi képviselők feladata, jelenlegi szerepe

A munkavédelmi képviselők feladata, jelenlegi szerepe ÉRDEKEGYEZTETÉS, ÉRDEKKÉPVISELET A munkavédelmi képviselők feladata, jelenlegi szerepe BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL Kivonat az OMMF 2004 I. negyedévi munkabaleseti

Részletesebben

Tavaly elhatároztuk, hogy a Zamárdi VSZ üdülőt megtöltjük cargosokkal, idén pedig megvalósítottuk! Gratulálok!

Tavaly elhatároztuk, hogy a Zamárdi VSZ üdülőt megtöltjük cargosokkal, idén pedig megvalósítottuk! Gratulálok! 2014. június 11. Zamárdi Küldöttértekezlet Tavaly elhatároztuk, hogy a Zamárdi VSZ üdülőt megtöltjük cargosokkal, idén pedig megvalósítottuk! Gratulálok! Zlati Róbert szakmai képviselet vezető ezzel az

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 16.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 16-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élő munka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre

2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre 2015. JÚLIUS 1. Semmelweis Napi Ünnepi Nagygyűlés Tudósítás percről percre 12:00 A szervezők zöld műtős köpenyben gyülekeznek a Jászai Mari téren, izzítjuk a molinókat, a zászlókat, a kémcsöveket a Kossuth

Részletesebben

- A kormány számít a bányászatra!

- A kormány számít a bányászatra! A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 15. évfolyam, 169-170. szám, 2014. augusztus-szeptember Országos központi ünnepség, Oroszlány 64. Bányásznap

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

MAGYAR VEGYIPARI, ENERGIAIPARI ÉS ROKON SZAKMÁKBAN DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

MAGYAR VEGYIPARI, ENERGIAIPARI ÉS ROKON SZAKMÁKBAN DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE MAGYAR VEGYIPARI, ENERGIAIPARI ÉS ROKON SZAKMÁKBAN DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 1068 Budapest, Benczúr u.45. www.vdsz.hu EMLÉKEZTETŐ a VDSZ elnöksége 2011. május 12-i üléséről Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Cafeteria rendszer lehetséges forrásai Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Év végi pénz, vagy Cafeteria? Bruttó bér 150.000,-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2006 óta támogatja a fogyatékos fiatal felnőtteket.

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élőmunka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

1. 1 1/A. 3. Sásd Város Önkormányzata 1997. július 1. napjától Sásd Városért Ifjúsági Díj -at alapít. Díszpolgári cím

1. 1 1/A. 3. Sásd Város Önkormányzata 1997. július 1. napjától Sásd Városért Ifjúsági Díj -at alapít. Díszpolgári cím Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010.(IV.21.) számú önkormányzati rendelete a díszpolgári cím, a kitüntető díjak, valamint Sásd aranykönyvének alapításáról szóló 4/1994. (VIII.20.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6.

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA Európajogi Perbeszédverseny Szóbeli döntő Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. 2005-ben már második alkalommal hirdette meg a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben