2014. Keresd azt, ki megváltja a világot! KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. Keresd azt, ki megváltja a világot! KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja -"

Átírás

1 2014. KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Fájdalmas Szûzanya búcsú Híven teljesítem kötelességeimet Kolostorszentelés Keresd azt, ki megváltja a világot!

2 köszöntõ elmélkedés XIX. évfolyam 4. szám tél De jó volna mindent, mindent elfeledni, de jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép rege igaz hitté válna; Óh de nagy boldogság szállna a világra. Ady Endre Minden kedves olvasónak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt kíván a szerkesztõség! Angelus Silesius: Karácsonyi párversek vers Emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet, Hogy széna-szalma én már soha ne legyek. Alázat s gyermeki lélek mily szent dolog! Kik látták az Urat elsõnek? Pásztorok. Mért mondod, hogy a Nagy kicsinnyé nem lehet, S a porszem képtelen felfogni az eget? Nézd a Szûz Gyermekét! S a szûk jászolt tekintsed: Benne a föld s az ég és száz világ pihent meg. Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne, Újra jönne az Úr s gyermekként megszületne. Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben, Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben. Fordította: Csanád Béla IN NATIVITATE DOMINI Szerencsés helyzetben vagyok, sok édesanya megosztotta velem életének nagyszerû pillanatát: gyermeke születésének történetét. Amikor egy-egy ifjú pár túlesik az esküvõjén és lakodalmán, a megosztott fényképek és élmények életünk legszebb napjáról szólnak, a boldogságról. Ha akkor azt mondja nekik valaki, hogy ez nemsokára változni fog, nem hiszik el annak, aki mondja. Az-tán - miután kiderül, hogy trónörökös érkezik - elkezdõdik az izgatott készülõdés a fogadására, vásárlások, tanácskérések (természetesen sok-sok kéretlen tanáccsal is), orvos-, szülésznõ- és kórházválasztással. Csak általában a babának nem szólnak, aki aztán megmutatja, hogy személy: bejelentkezik. A zsoltáros szavával: Rám tört a rettegés, mint szülõ asszonyra a fájdalom. Jó néhány édesanya osztotta meg azon élményét, hogy nem úgy számolt a fájdalommal, ahogyan megélhette. Az egyikõjük, aki hivatását tekintve szülész-nõgyógyász, azt vallotta: Ezután egyetlen szülõ édesanyának sem mondja majd, hogy anyuka, ez nem fájhat! És igen, ilyenkor nagyon fontos, hogy a szeretett férj, az édesapa ott van (és hála Istennek érdemben az izgalmon és a szeretete kifejezésén kívül más dolga nem nagyon akad), hogy a személyzet (szülésznõ, orvos, nõvérek) is szorgoskodik az anyuka körül. De az igazi feladatot ketten végzik: az édesanya és a születendõ gyermek. És a születés pillanata diadal mindkettõjüknek! Karácsony szent ünnepén - úgy tartom - érdemes ezt csodálatos emberi eseményt szemlélnünk! Az Örök Atya Fia, a mi Megváltónk, Jézus Krisztus ugyanazt az utat járta be, mint mindannyian: fogantatott (csodálatos módon), élte a magzatok titokzatos életét, elfogadta édesanyja, Szûz Mária testének tápláló és védelmezõ oltalmát. Ahogyan a kisgyermekrõl írja aztán az evangélium: növekedett és erõsödött. És amikor beteltek Máriának napjai e világra született! Máriát nem vette körül stáb, aki segítségére lehetett volna, csak Szent József. Úgy gondolom, hogy - bár utazás közepette voltak - mégis gondoskodtak arról, hogy ne szenvedjenek szükséget, ha a születés végbemegy. Az evangélium is elárulja: pólyába takarta - vagyis az ott volt náluk (lehet, hogy nem olyan típusú, mint Magyarországon a múlt században, de volt). Az Isten Jézus Krisztus emberségében az ember teljes útját járja be a földön, a fogantatástól a halálig! Mi indította erre? Könnyû válasz, amit Húsvét vigíliáján, az Exultetben hallunk: Ó boldog vétek, amely ilyen és ekkora Megváltót érdemelt! Csodálatos szavak, csak ne takarják bennünk a fõ mozgatórugót: Szeret az Isten! És ez a szeretet indítja el a szolidaritásnak útján: együtt haladni az emberrel! Nem véletlen, hogy a szeretet ünnepérõl szól karácsony kapcsán minden. Nem véletlen, hogy a szolidaritásnak a mindennapokban eltûnõ valósága nyilvánvalóvá lesz mindenki számára. Nem véletlen, hogy mindenki igyekszik bizonyítani, hogy szereti a vele élõket, és olyan áldozatokat hoz, amelyet az évben kevésszer tesz meg (vásárolni nem szeretõ férfiak sorban állnak, hogy a vágyott ajándékokat megvehessék, messzire utaznak asszonyok és férfiak, hogy egy-egy ritkaságszámba menõ ajándékot megszerezzenek - bár ma már az internetes vásárlási lehetõségek azért nyújtanak kibúvókat, és még lehet sorolni ezen szeretetcselekedeteket ). De nagyon fontos lenne, ha szeretetünket egyszerûen, eszközök nélkül is meg tudnánk mutatni. Christus natus est, venite adoremus - hangzik az ünnepen a felszólítás! Érdemes elgondolkoznunk az ige kifejezõ voltán: megszületett befejezett múltban, vagyis az esemény megváltoztathatatlanul végbement! Igen, Isten szeretete megváltoztathatatlanul kiáradt az emberre! Dicsõség Néki ezért mindörökké! fr. Szabó József OFM 2

3 XIX. évfolyam 4. szám tél templomablak Vakolás és macsekózás A könyvtáros sokszor találkozik szokatlan kutatói kérdésekkel. Vannak, akik a kilincstörténet összefüggéseit fürkészik, mások a gáz- és elektromos közvilágítás históriáját szeretnék minél pontosabban felderíteni régi feljegyzések alapján, és elõfordult már olyan kérdés is, amely a templom elõtti járdaépítés kronológiájának csöppet sem elhanyagolható fontosságú adataira vonatkozott. Lényeges, mégis megmosolyogtató részletkérdések ezek. A vakolattörténet valami ehhez hasonló dolog. A nagy építkezésekhez képest meglehetõsen haszontalan apróságnak tetszhet, hogy mikor, hogyan és milyen színû vakolattal látták el a kolostort. Ráadásul - a kérdés csekély jelentõségéhez képes - a gyöngyösi ferences rendház historia domusának köteteiben rengeteg olyan feljegyzés van, ami az épület vakolására vagy festésére vonatkozik. A barokk épület utolsó, déli, a templomhajóval egybeépült szárnya 284 évvel ezelõtt készült el, s ennyi idõ alatt legalább kilencszer, de inkább tíz-tizenkét alkalommal volt szükség megújítani a ház külsejét. Az összes fennmaradt metszet, festmény és fotográfia - no meg a feljegyzések - tanulsága szerint a régi tornyot sohasem vakolták be, de a kolostor és a templom épületét - az új toronnyal együtt - igen. A huszadik században többször is el kellett végeztetni ezt a munkát ben például már igen vészes volt a helyzet, ugyanis a falak vizesedése miatt nemcsak a vakolat hullott le, de az épület is megsüllyedt kissé. Ekkor építtettek a kvadrumba támfalakat, sõt, a tetõtérben meg is vasalták a szétnyíló épületet - körülbelül úgy, mint a templomban ban. A vakolást Király Ernõ kõmûves mesterre bízták, aki 5776 pengõt kért a hozzávalókért és a munkájáért. Néhány év múlva az udvar belsõ vakolását is el kellett végeztetni. Nemrég került elõ a könyvtár egyik kötetébõl egy részletes árajánlat, amelyet Gajdóczky Dezsõ és László állított ki - dátum nélkül, de valószínûleg ben. A régi, rossz vakolat leveréséért, a kõhézagok kikaparásáért és az új elkészítéséért 4705 pengõt kértek. Ezen kívül még számtalan más tétel is szerepel a költségvetésen, az új eresz- és lefolyócsatornától a macsekózás - ig. (Ezt a furcsa kifejezést szerencsére meg is magyarázzák a gyöngyösi építõmesterek: a kõkeret kijavítását és eredeti színre festését értették alatta, és nem a kolostor macskájával való játszadozást.) A kolostor elvétele utáni idõszakról értelemszerûen nincsenek feljegyzések a háztörténetben, de elég valószínû, hogy a hatvanas években is vakoltatniuk kellett a fenntartóknak, különben 1988-ra már rettenetes állapotba került volna az épület. Vagyis talán kissé tréfás fellengzõsségnek hangozhat, de amikor október 26-án Dobszay Benedek tartományfõnök megáldotta a kolostor frissen elkészült vakolatát, valódi történelmi pillanatot élhettek át a jelenlévõk. Ez volt az új évezred elsõ rendházvakolása Gyöngyösön, és valljuk be, már jócskán ráfért a beavatkozás a kolostorra, hiszen ezt megelõzõen még a rendszerváltás elõtt, 1988-ban vakoltatták ki az akkori fenntartók az akkoriban leginkább városi könyvtárnak és kollégiumnak használt épületet. Tulajdonképpen elég szerencsés körülmény, hogy a szocializmus utolsó éveiben elvégeztették ezt a munkát, hiszen így az 1990-ben visszaérõ ferenceseknek még hosszú ideig nem kellett foglalkozniuk az épület külsõ állapotával. Néhány éve viszont már nagyon kritikusan nézett ki a kolostor, különösen a nyugati és az északi szárnya, amelyek ráadásul minden járókelõ számára is jól láthatók. De hiába volt lehangoló a látvány, egy ilyen egyszerû vakoltatás is messze meghaladja a rendház és az egész ferences rendtartomány anyagi lehetõségeit. Szerencsére voltak nagylelkû támogatói a felújításnak, s így az egyházközségi gyûjtésen kívül a polgármesteri hivatal, a Mátrai Erõmû és a K&V Kft támogatásával májusában, Harsányi György építész tervei alapján, hozzáfoghattak a teljes megújításhoz. Reméljük, mindenki a legjobb munkát végezte, és 2040-ig nem kell senkinek a vakolat kérdésével komolyabban foglalkozni. Legföljebb a vakolattörténészeknek. Fáy Zoltán 3 fotók: gyongyos.hu (Suha Péter)

4 belülrõl látók fényessége XIX. évfolyam 4. szám tél Az Erõ velünk van Amikor fél évvel ezelõtt kiderült, hogy a kisebbik fiunknak, Ábelnek agydaganata van, még nem tudtuk, hogy ebben a próbatételben Istennel fogunk találkozni. Akkoriban egy vírusos járványban megbetegedtünk mindannyian, de nála súlyosabb volt, és nem jött rendbe. Reggelenként olykor erõsen fájt a szeme, és a feje, ami rendszerint egy hányással aznapra rendbejött. Ma már tudom, hogy ez az agyvíz-elvezetési zavar tipikus tünete, de akkor csak furcsa és aggasztó volt számunkra. Pár nap után megszûnni látszott a probléma, de a megérzéseink azt mondták, utána kell járnunk ennek. Nem sokkal azelõtt hallottam a rádióban egy interjút a Bethesda kórház igazgatójával, ami nagyon megérintett, innen jött - a Szentlélek sugallataként - az ötlet: hogy bár korábban sosem jártunk ott, vigyük fel kivizsgáltatni Ábelt. Mindenütt a gondviselés egyengette az utunkat. Gyömörei doktornõ gondosan vizsgálta a látszólag egészséges gyermeket, neurológiai teszteket végzett vele, és bár csak nüansznyi eltérést érzékelt, a biztonság kedvéért beutalta MR vizsgálatra. A SOTE-n a radiológus szabadságon volt ugyan, de épp bement, és hajlandó volt fogadni is minket még aznap. Ott derült fény a tojás nagyságú daganatra. Azonnal elküldték és befektették az Amerikai úti Idegtudományi Intézet intenzív gyermekosztályára (amely akkor még létezett), és közölték, hogy életveszélyes állapotban van, meg kell mûteni. Késõ este volt már, mikor ott kellett hagynunk a rémülten síró kisfiunkat, alattunk pedig mintha megnyílt volna a föld. Sokkot kaptunk. Sírtunk és jajgattunk az autóban a szüleim budapesti háza felé menet, és nem tudtuk elhinni, felfogni, hogy ilyen velünk is megtörténhet. Azt kiabáltam, hogy ez nem lehet igaz, õ nem halhat meg, élnie kell, fel kell nõnie! Olyan életrevaló, kiegyensúlyozott, eleven, okos gyerek, annyi lehetõség és potenciál van benne, neki ki kell bontakoznia. Pokoli félelem volt bennünk, és bõgtünk a családdal összeborulva, míg el nem fogytak a könnyeink. Felhívtuk a testvéreinket, a barátainkat, hogy imádkozzanak értünk, érte. Másnap aztán, amikor kora reggel bementem az OKITI-be Ábelhez, olyan erõt éreztem magamban, szinte fizikailag is, arra, 4 hogy derûsen, és bizakodóan tudtam együtt lenni vele! Késõbb sorban jöttek az üzenetek, és a telefonok, és akkor már nemcsak éreztem, de tudtam is, hogy sokan imádkoznak érte, értünk, minden idegszálukkal és reményükkel. Elmondhatatlan hálát éreztem! Már aznap megerõsödött bennem a bizonyosság, hogy Isten a tenyerén hordoz bennünket, hogy a legjobb idõben kerültünk a legjobb helyre, és hogy tényleg vigyáz ránk az, aki eddig is a gondunkat viselte. Ábelt eléggé hurutos, náthás volt, ezért keddrõl péntekre halasztották a mûtétet, kaptunk három nap haladékot. Elmondták, hogy valószínûleg rosszindulatú a daganat, hogy kemoterápiára és sugárkezelésre lesz szükség, a mûtét után, de ma már elég jók a gyógyulási esélyei, mert Ábel masszív gyerek. Addig is állandó intenzív megfigyelés alatt tartják, infúzió, gyógyszerek, nonstop EKG, és ha eszméletét vesztené, azonnal megmûtik. (A gyerekek a végsõ stádiumig olyan jól kompenzálják az agydaganatot, hogy általában csak akkor derül ki, mikor összeesnek, és ilyenkor az azonnali mûtét esélyei is rosszabbak - nálunk, hála a vírusnak, ez idõben kiderült.) Úgy volt, hogy az OKITI sebészei mûtik, de aztán, a mi tudtunkon kívül, a minket körülvevõ kapcsolati hálónak köszönhetõen elintézõdött, hogy Bognár professzor, az ország legjobb idegsebésze eljöjjön Debrecenbõl, és õ mûtse - ez is a gondviselés mûve volt. Ábel egyébként vidám volt, mint mindig. Ebben a három napban azt játszottuk: szállodázunk. Reggeltõl estig vele voltam, sokat meséltünk, rajzoltunk, játszottunk. Csak az éjszakák viselték meg, mert ott nincs lehetõség a szülõknek benn aludni. Mikor közeledett az elválás ideje, zokogott, mert félt attól, hogy soha többé nem fogunk találkozni. Tanítgattam, hogy hogyan próbálja magát megnyugtatni, mert az segíti a gyógyulását. Hogy lélegezzen mélyeket és gondoljon rám erõsen, mert én is csak rá gondolok, és az kicsit olyan, mintha össze lennénk kötve és együtt lennénk. Néha kitört belõle a düh is, hogy miért kell itt lenni? Mondtam neki, hogy most azért vagyunk, itt, hogy - mint a mesékben a próbatételek során, mi is - legyõzzük a sárkányt, ezt a betegséget, és ha ügyesen végigcsinálunk mindent, és segítünk a doktorbácsiknak, meg a nõvéreknek, ha bátrak, erõsek, és nyugodtak tudunk lenni, akkor le is fogjuk gyõzni együtt. Együtt küzdünk. Miután kisírta magát az ölemben, hõsiesen próbálta is nem belelovalni magát a pánikba. Én arra gondoltam, hogy nemsokára mûtik, és ki tudja, találkozunk-e még, hogy visszakapom-e õt utána, így hát a legnagyobb örömöm ez volt, hogy itt és most vele lehetek, teljes összehangoltságban, békében, vidámságban, minden percben. Teljes idõtlenségben teltek ezek az aranyló napok, mert csak a jelen pillanatra figyeltünk folyamatosan. És a jelen: örök. A közöttünk lévõ szeretet betöltött mindent, és semmi sem volt fontos ezen kívül, még a holnap sem. Minden, az élet végességének fenyegetõ közelségében felértékelõdött percet úgy éltem meg ott vele, mintha az volna az utolsó. Nekem könnyû volt, hogy ápolhattam Ábelt, közel lehettem hozzá. Az édesapja és a testvére gyötrõdtek itthon az aggodalomtól, Marci, Ábel bátyja regresszióba esett, és a rokonokat is mardosta a félelem a mûtét elõtti napokban. De nekem Ábelt kellett erõsítenem, meg a többieket is, és megkaptam a feladathoz a kegyelmet is. A mûtét elõtt Bognár professzor, aki nem csak az idegsebészet terén zseniális: életre szóló tanácsokat adott. Elmondta, hogy a rosszindulatúnak tûnõ daganat eltávolításakor lebénulhat, vagy meg is halhat a gyermekünk, hiszen ha az agytörzs, amelyen elhelyezkedik, megsérül a mûtét során, megállíthatja a létfontosságú reflexeket, de más gyógymód nincs. Õ már csak ebbõl a fajtából ezer mûtétet elvégzett, és most is megtesz mindent, a kollegáival együtt. De mi egyszerûen csak asszisztáljunk ehhez, minden spekuláció nélkül. Ne gondolkodjunk sokat. Ne gondoljunk arra, hogy miért van ez, és hogy mi lesz ezután, holnap, vagy késõbb, tud-e majd járni, iskolába menni. Az okokon se, és azon se, hogy mi lett volna, ha, és hogy ki a hibás. Tegyük félre mindezt, mert ezekre a kérdésekre nincsenek válaszok. Felesleges ezen õrlõdni, és nem segít a beteg gyermeken. Ne gyanakodjunk folyton a gyógyítási folyamat során, és ne keressük a hibát az orvosok, nõvérek munkájában. Bízzunk bennük! A legjobb tudásuk szerint dolgoznak. Ne kritizáljuk

5 XIX. évfolyam 4. szám tél õket, ne legyünk rosszhiszemûek. Sok szülõ fájdalmában a gyereküket segítõkre vetíti ki a dühét. De ez felesleges, és nem segít! Még a leleteket se nézzük meg. Ne gondolkodjunk rajta, és ne olvassunk utána az interneten! Ne beszéljük meg újabb és újabb emberekkel és szakértõkkel. Csak tegyük a dolgunkat. A fájdalmunkat senki sem tudja helyettünk elhordozni, még ha sokan is állnak mellettünk - ez a fájdalom akkor sem lesz kisebb. Maguknak meg nincs szükségük senki sajnálatára - mondta. Azt javasolta, hogy csak a pillanatnyi feladattal foglalkozzunk. Hogy mit kell tenni. Tegyük meg mindazt, amit tudunk, a gyermekért, minden nap és minden pillanatban, tegyük, amit kell, ápolgassuk, de csak a jelen pillanatra figyeljünk, és ne gondolkodjunk. Mert csak így tudunk NORMÁ- LISAK maradni. A gyereknek az a jó, ha mi ép emberek maradunk, és ez a jó a másik gyerekünknek, meg nekünk magunknak is. Ne õrüljünk bele, ne betegedjünk bele. Õrizzük meg magunkat magunknak, meg egymásnak, másoknak, a gyerekeinknek. A jövõnknek. A sok õrlõdés, agyalás megbetegít. Éljünk a mának, a jelen pillanat feladatának, és ne adjuk fel a saját életünket! A mûtét sikerült, nem állt meg a szíve, nem lett agyvérzés, agyhártyagyulladás, nem bénult le az arca, vagy a végtagjai, mûködtek az érzékszervei, nem lett hidrokefáliás, és epilepsziás sem, az értelme sem sérült, és semmilyen esélyesnek mondott szövõdmény nem következett be, de ez után is rosszindulatú daganatra gyanakodott az orvos. A felépülés napjai, hetei következtek. Mintha újjászületetett, újra megszületett volna. Mintha a mûtét elõtt újra hordoztam volna a hitben, aztán a mûtét alatt imádkozva újra megszültem volna lélekben, és aztán pedig mindent újra kellett tanulnia. Elõször a fejét sem bírta megmozdítani, mert a nyaki izmait is érintette a mûtét, kegyetlen fájdalmai voltak. Apránként megtanulta megemelni a fejét, aztán inni, enni, majd felülni, lassanként felállni és járni is, egy hét alatt. Döbbenetesen gyorsan regenerálódik egy ilyen fiatalember. A hétcentis varrat is szépen gyógyult. A kórházból a tizenhatodik napon jöhettünk el. Ábel boldog volt, hogy szabad, és hogy éjszaka is együtt leszünk. Nemsokára megérkezett a szövettan eredménye: több helyen is megvizsgálták, és mindenhol negatív lett, tehát jóindulatú. Hihetetlen volt, mint egy tündérmese, amelynek minden mondatában varázslat történik. A mai napig nem zártuk ki annak a lehetõségét, hogy igazi csoda történt, az imák hatására. Hazamentünk, kipihentük, és kisimogattuk a testvérébõl, Marciból is az aggodalmat. Még egy-két év is kell, hogy teljesen meggyógyuljon, de folyamatosan javul. Heteken át sokszor felsírt minden éjjel, és csak õszre lett szobatiszta ismét. Még hordjuk pszichológushoz, mert annyi feszültség volt benne a poszttraumás stressz miatt, de ez is oldódik. Az agymûtét utáni kancsalság is javul, és egyre ritkábban van emiatt szédülése, kettõs látása. El tudta kezdeni szeptemberben az iskolát, és minden jel szerint remekül veszi az akadályokat. Erõs, okos, életrevaló kisfiú. Amikor Ábel kórházban volt, rengetegen imádkoztak érte, és értünk, összeszámlálni sem tudnám, sok száz ember, barátok, rokonok, ismerõsök, és ismeretlenek Katolikus közösségek és protestáns gyülekezetek, itthon és a nagyvilágban. Olyan barátaink is akkora szeretettel gondoltak ránk ezekben a nehéz napokban, akik talán nem hívõk, de minden reményükkel kívánták Ábelnek a gyógyulást, és hiszem, hogy ezekben a sóhajokban is a szeretet, és így Isten van jelen. Megkapta a betegek szentségét is, amely a leghathatósabban segítette a gyógyuláshoz. Ez a sok és sokféle ima legyõzte benne a betegséget és bennünk is a félelem lelkét! Hálásak vagyunk mindazoknak, akik imában hordoztak minket, és így erõsek tudunk lenni a küzdelemben. Felfoghatatlan volt ez a felénk áradó szeretet. Igazi csodaként tapasztaltuk meg, hogy a Szentlélek mûveként az õ imáikra valóban megkaptuk a szükséges kegyelmeket, és erõ töltött el minket. Hogy derûsek voltunk a mûtét közben várakozva is, annak biztos tudatában, hogy minden jól van. Megtapasztaltuk, hogy ebben a kereszthordozásban is velünk van az Isten, és gondot visel ránk, hogy az Istent szeretõknek minden a javukra válik! Ezen kívül mi is próbáltunk hálát adni mindenért, és ez is jó irányba fordította a figyelmünket, hogy meglássuk a kegyelmeket. Többen mondták azokban a hetekben, hogy mi milyen erõsek vagyunk. De nem mi voltunk erõsek! Azt éltük át, szinte kézzel fogható módon, hogy nekünk nincs erõnk, de folyamatosan megkapjuk az erõt, amire szükségünk van. Hogy ez nem a miénk, hanem ajándék, ami egyszerûen a rendelkezésünkre áll, és élhetünk vele, ha úgy döntünk. Hála legyen Istennek Ábel életéért, és hogy mindezt megélhettük. Dr. Lipovszkyné Molnár Zsuzsanna ajánló ISTEN HOZOTT! Vallomások apaságról, anyaságról A Heti Válasz Könyvkiadó évente megjelenõ interjúköteteiben hívõ embereket szólaltatnak meg különbözõ témákban - az idei könyvben az apasággal, anyasággal kapcsolatos beszélgetések találhatók. Engem két ok is vezérel, hogy megvásároljam a kiadványt. A kiadó minden eladott példány árából 200 forintot a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány javára ajánl fel! Négy gyermekem közül kettõ enyhe szívrendellenességgel született, így a támogatás az egyik motivációm, míg a másik a saját anyaságomról alkotott képem. Még sosem gondolkodtam el rajta, mit jelent számomra anyának lenni! Nem gondolom, hogy a gyermekeim lennének az életem értelme, hisz nem csak anya vagyok, hanem feleség és nõ, lány és unoka, de nélkülük nem sok értelmét érezném az életnek. Talán az anyaságunk is, a bennünk élõ anyakép is folyamatosan változik, mint ahogy lányból feleséggé válunk. Sajnos nem tudom pontosan idézni II. János Pál szavait, de egy vele készült interjúból megjegyeztem ezt a gondolatát: Meg kell tanulnunk öregnek is lenni! Eddig fiús anyuka voltam, most meg kell tanulnom lányos anyukának is lenni, meg kell tanulnunk idõvel a felnõtt gyerekeink anyjának is lenni! És mielõtt kiteljesedhetnénk anyaként, talán már nem leszünk unokák, de remélhetõleg megéljük azt, milyen nagymamának lenni! Ha jobban belegondolok, még egy okom van a könyv megvásárlására. Csak lány és feleség szemével tudom nézni az apaságot, hogyan is érthetném meg az apai érzelmeket? Remélem a megszólaltatott személyek élettapasztalata közelebb visz majd ezen kérdések megválaszolásához. Botka Veronika 5

6 cserkészeink XIX. évfolyam 4. szám tél Cserkész fogadalomtétel Gyöngyösön Én, fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, Hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetõt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt, és azt mindenkor megtartom! - hangzottak el idén is 12 torokból ezek a tanúságtevõ fontos mondatok a közösség elõtt templomunkban, s ezzel kifejezték cserkészeink, hogy csapatunkhoz akarnak tartozni. Elhatározásukban megerõsítették õket jelenlegi a csapattagok is, akik gyûrûjében (bal) kézfogással cserkésztestvéreikké fogadták az újoncokat, Attila pedig felkötötte egyenruhájukra a zöld, vagy kék nyakkendõt. Lord Baden Powel 100 évvel ezelõtt alapította meg a cserkészetet, azzal a céllal, hogy az utcán lézengõ fiatalokat egy közösséggé kovácsolja. Meglátta annak a fontosságát, hogy a céltalanul bolyongó fiúkat összefogja, odafigyeljen rájuk, vezesse õket és iránymutatást adjon nekik, hogyan lehet megismerni és nevelni önmagunkat. Feltehetjük magunkban azt a kérdést, hogy idejét múlt e BiPi üzenete, napjainkban van-e egyáltalán aktualitása? Ha körülnézünk, hogy milyen világ vesz minket, illetve a fiatalokat körül, akkor a válasz egyértelmû. 6 Ma a gyerekek talán nem az utcán csavarognak, hanem a virtuális világ útvesztõin bolyonganak, ahol számos veszélynek vannak kitéve. Kommunikálni többnyire csak a facebookon, sms-eken keresztül kommunikálnak egymással, de közösségbe lépve a megszólalás, a másik megszólítása már problémát okoz. Mi el kell határozzuk, hogy ezzel a világgal szembe próbálunk menni. Nekünk fontos kell legyen, hogy egymásra odafigyeljünk, hogy kitartók legyünk mindenben, s megtaláljuk helyünket a világban és a plébániai közösségben. A Kapisztrán Szent János csapatban idén 6 cserkészjelölt, 5 kiscserkész jelölt és egy öreg cserkész jelölt tett fogadalmat. Kérjük a testvéreket imáikkal segítsék õket, hogy azt meg is tudják tartani és igaz keresztény ember váljon belõlük! Az év cserkésze címmel a 82 éves Toldi Miklós bá -t tüntettük ki, aki a vidámságával és népdal/dal tudásával emelkedik ki a Kapiszt-ránok közül. Õ évek óta táboraink aktív segítõje, kuktáskodik, s minden tréfára vevõ. Neki most régi vágya teljesülhetett: fiatalkorában mindig szeretett volna cserkész lenni, de az élete nem így hozta. Így most öregen, de lélekben fiatalon csatlakozott csapatunkhoz! Az õ példája mutatja, a cserkészetben kortól függetlenül mindig szükség van a lelkes vezetõkre, akik önzetlenül áldozzák szabadidejüket a fiatalok kereszténységre és magyarságra nevelésére! Jó munkát! -MA-

7 XIX. évfolyam 4. szám tél templomablak A Fájdalmas Szûzanya búcsúja A gyöngyösi ferences templom egyik legnagyobb, évente megismétlõdõ eseménye a Fájdalmas Szûzanyához kapcsolódó búcsú, amelyet minden év szeptember 4. vasárnapján tartunk. A fájdalmas Istenanya kegyszobra - amelyet elõdeink Aranypietának hívtak - nem tudjuk mikor került a templomba. Errõl a Magyar Barát c. ferences közlöny (1942-ben megjelent XII. évf. 8 sz.) így ír: A szobor mûvészi kidolgozása, anyaga, a korpuszok bonctani elrendezése, az alakok lélektani motívumai arra engednek következtetni, hogy magával a templommal egykorú. A templom szentélyének könnyed, leheletszerû bordázata, az ablakok gazdag finommetszésû rozettái, az egészen észlelhetõ harmonikus karcsúság az eredetét illetõleg, a XV. század elejére utalnak. Mindenesetre ez a csodálatos pieta szobor sok évszázad magyar eseményeinek, történelmének, fájdalmának tanúja volt. Hányszor és hányan borultak le elõtte a ferencesek és a szegény nép a viszontagságos idõkben oltalomért, és kegyelemért. A jászság, a palócság és a kunság népe zarándokolt rendszeresen ide, de az ország minden részébõl jöttek a hívek. Leírták, hogy az elsötétítések ideje alatt is megtartották a búcsút, minden zarándokot a város polgárai láttak vendégül otthonaikban önzetlenül, hiszen az utcán nem maradhattak. Országos gyûjtés során fillérekbõl aranyozták be a szobrot, és tervezték a kegykápolna bearanyozását is, de a háború ennek filléreit bizony elvitte. A szocializmus évei alatt, a barátok elhurcolása lassan véget vetett a búcsú ilyen nagyszabású zarándoklatának. Én még emlékszem, hogy a falakat mindkét oldalon nagy mennyiségû, hálát kifejezõ márványtáblácskák borították és oldalt az elhagyott mankók voltak láthatók. Aztán ezek is eltûntek, mint ahogy elhalványult a nagybúcsúk emléke az utódokban is. Régi idõkben a szombatról-vasárnapra virradó éjszakákon tele volt a templom tiszta feketébe öltözött asszonyokkal, fõleg a környékrõl, és virrasztottak. Aztán õk is szép lassan kihaltak. Aztán egyszer csak jött egy barna-csuhás fiatal barát, Kázmér atya, aki nem hagyta ennyiben a dolgot, hitt benne és újra felébresztette az embereket. Minden évben egyre többen jöttek a Szûzanyához az ország, sõt határon túli részeibõl imádkozni, engesztelni, könyörögni. Azt mondják, hogy ahol sokan imádkoznak tiszta szívbõl, ott valami csodálatos ima erõtér koncentrálódik, és tör fel az ég felé, talál meghallgatásra. Bevallom, hogy az elsõ években csak a búcsút megelõzõ lelkigyakorlatokon vettem részt, zavart a sok ember, a tömeg. Aztán a testvérek bevontak a szolgálatba, szükség volt minden kézre, segítségre, hogy a búcsúsokat fogadhassuk. Lassan felengedett az idegenkedés bennem is, és öröm volt látni, fõleg a fiatalokat, gyermekeket, ahogy feléled bennük a hit öröme, a találkozás, az együttlét a Szûzanya elõtt. Csodáltam õket, ahogyan elhozzák évrõl-évre a kedves Szûzanya szobraikat, pedig mennyi fáradtsággal, nehézséggel járt, s ahogy büszkén hordták népviseletüket, vállalva magyarságukat. Aztán ebben az évben nekem kellett az egyik nagy szervezési munkát elvállalni. Nagyon aggódtam, hogyan fog sikerülni, hogy minden zavartalanul menjen. Imádkoztam a Szûzanyához mindenkiért, akikkel együtt dolgoztunk, de fõképpen az Úr Jézushoz. Tudod Jézusom ez édesanyád ünnepe lesz, kérlek, segíts, hogy örömet szerezhessünk neki, hogy minden szép és jó legyen. És õ segített! Nagyon sok kedves, szolgálatkész testvérrel találkoztam, akik idõt, fáradtságot, költséget nem kímélve segítettek mindenben. Köszönöm nekik. Áldja meg õket az Úr! Sok tanúságtételt is hallhattunk, ha megmegálltunk beszélgetni a búcsúsokkal. Egyik idõs néni elmesélte, hogy õ hat éves kora óta jár ide búcsúba. Ennek az az oka, hogy édesapja a háborúban odaveszett, már megkapták róla a vöröskeresztes halotti jelentést is. Édesanyja eljött ide a Szûzanyához imádkozni érte, s amikor a búcsúból hazatértek édesapja a konyhában ült és várta õket. Akkor elhatározták, hogy minden évben eljönnek hálából a Szûzanyához. Édesanyja halála óta õ tovább folytatja. Egy másik néni elmondta, hogy neki a fia nyolc éves korában súlyos vesebeteg volt, és eljött a Szûzanyához imádkozni érte. Most a fia már 58 éves és két gyermeke van. Azóta õ is mindig eljön hálát adni érte. Talán a legidõsebb zarándok néni 96 éves volt. Bottal tipegett, aztán amikor kávét kért bot nélkül fogta és vitte oda a padhoz, hogy megigya. A bot csak biztonságképpen kellett neki. Honnan volt ereje, hogy még ilyen idõs korában is eljön? Nem sokat kell találgatni. Mi segítõk és szolgálattevõk is talpon voltunk, sokan hajnal 5-tõl késõ délutánig és mégis öröm volt bennünk, hogy szolgálhattunk. A máltai csoport egész éjszaka virrasztott. Nem volt hangoskodás, türelmetlenkedés, felháborodás, mindenki mosolyogva tette, amit a helyzet adott. Öröm volt, ahogy a máltai középiskola diákjai segítettek, szolgáltak. A cipõ feltörte a lábukat, hiszen az ünneplõt vették fel, ami bizony egy idõ után kegyetlenül fájt, de õ rajtuk sem lehetett látni, mosolyogva kedvesen segítettek. Hogy hány ima meghallgatás, vagy csoda történt? Ki tudja, csak az, aki tiszta szívvel kért és kapott. Hány megtört, megfáradt lélek kapott felüdülést, megnyugvást? Nem tudjuk, nem is fontos. Öröm volt adni és Isten sohasem marad hálátlan. Sokszorosan telt, megtömött mércével adja vissza mindazt, amit önzetlenül neki adunk, mert neki adtuk a testvéreinken keresztül is. Hammerné, Kati ofs. 7

8 interjú Botka Veronika az Éltünk újság szerkesztõje két kislánynak adott életet a nyáron, Marának és Lucának. Verát arról kérdeztem, hogyan élik meg a nagycsaláddal járó történéseket. XIX. évfolyam 4. szám tél Csodálatos az, amit egy nõ megbír! - Egy nõ, aki anya; - egy anya, aki szeret. - Jókai Mór Milyen fordulatokat hozott magával a nagycsaládos élet? Szerintem az igazi változások még csak most jönnek majd, ahogy a lányok egyre nagyobbak lesznek. Egyelõre azt vettük észre, hogy nem férünk be egyszerre a régi autónkba! Viszont már a várandósságom alatt érezhetõ volt, hogy az emberek más szemmel néznek ránk. Még meg sem születtek a lányok, a közvetlen környezetünk, az ismerõseink, rokonaink hozzáállása, véleménye már ott vibrált a levegõben. A legtöbben õszinte elismeréssel osztoztak örömünkben, míg néhányan kimondatlanul is felelõtlennek, meggondolatlannak tartottak minket. Valaki nagyon udvariasan, de azt is megkérdezte, egy apától vannak-e a gyerekeim?! Akarvaakaratlanul besodródnak a nagycsaládosok az egyik oldalról pozitív, másik oldalról negatív megítélésû társadalmi pozícióba, holott nem történt velünk semmi különleges, csak elfogadtuk Isten ajándékát. Ha a régebbi idõkre tekintünk vissza, a négy gyerek még nem is olyan nagycsalád. Mekkora összetartó erõ lehetett a még többszörösen megáldott házasságokban! A családban most egy csapásra megoldódott a nemek közötti egyensúly kérdése. Három nõ, három férfi. Hogyan tudod összehangolni lányaid: Mara, Luca és fiaid: Manó, Zsombor napirendjével járó feladatokat? Ebben a férjed hogyan veszi ki a részét? Rátapintottál a lényegre! A feladatok összehangolása, a napirend megszervezése csupán logisztikai feladat, a tényleges kivitelezés most szinte teljes egészében a férjemre hárul. Reggel iskolába vinni a fiúkat, délután edzésekre fuvarozni õket, közben a zeneiskolát is megjárni, bevásárolni, és még dolgozni is - szerintem neki néha nehezebb dolga van, mint nekem itthon a lányokkal. Sokszor egy-egy nyûgösebb éjszaka a babázásba is besegít, ha látja, hogy már nagyon fáradt vagyok, másnap viszont így még alváshiánnyal is küszködik. Annak idején úgy terveztem, hogyha lesz 8 harmadik babánk, nem is veszünk babakocsit, hanem csak egy hordozókendõt, aztán rutinos anyukaként mindent el tudok majd intézni a picivel a hasamon lógva. Ikrekkel ez sajnos kivitelezhetetlen és - bár van babakocsink - nehezen tudok kimozdulni otthonról, hogy segítsek, mondjuk a bevásárlásban. Inkább még én szorulok segítségre, mert a nagy babakocsival nem férek be minden üzletbe, és nem olyan egyszerû idegen helyen két babát egyszerre szoptatni, így télvíz idején tisztába tenni. Miben tudnak igazán segíteni a nagy testvérek? Már iskolás koruk óta nagyon sokat segítenek a ház körül, például minden reggel ellátják az állatokat, az étkezésekhez mindig õk terítenek, és hétvégente a kerti munkákból is részt vállalnak. Az ikrekkel akkora pocakom volt, hogy a legegyszerûbb dolgok sem mentek egyedül, mint zoknit, cipõt felvenni, nemhogy a házimunkát ellátni! Megtanultak szennyest válogatni, elindítani a mosógépet, néha söpörtek, súroltak! A legnagyobb segítség a részükrõl mégis az, hogy türelmesek. Nagyon sok dologról kellett és kell még ma is lemondaniuk. Mert anya nem ér mindig rá, mint régen, sokszor nem tud azonnal segíteni a leckében, és most egy ideig nem tudja számon tartani, kinek milyen füzetet, ceruzát, felszerelést kell venni. Megtanultak odafigyelni dolgokra, meglátják, hol van szükség rájuk, és elmennek a papírboltba, ha elveszítették a radírjukat vagy a ceruzafaragójukat. Szerintem Mikuláskor és Karácsonykor is számíthatok majd rájuk az ajándékok beszerzésénél! Én, mint egy gyerekes anyuka mindig is csodáltam és felnézek a többgyerekes szülõkre. Honnan az energia, a türelem, a tántoríthatatlan hit? Mi a mûködõ varázsszó, ha már a sokadik probléma támad egy nap? Az energiánk és a türelmünk is fogytán van sokszor, de a gyerekeink és egymás szeretetébõl napról-napra újra feltöltõdünk, a türelmünk pedig mintha az életkorunk növekedtével egyre tovább tartana. Kamaszkorunkban ismerkedtünk meg a férjemmel és már akkor eldöntöttük, hogy négy gyerekünk lesz, egy fiú, egy lány és végül egy ikerpár. Persze nem ilyen egyszerû ez, mi is veszítettünk el magzatot, de hogyan is kételkedhetnénk, ha végül megadatott nekünk minden, amire vágytunk! Varázsszó nincs, mi is vitatkozunk egymással, veszekszünk a gyerekekkel, de a pillanatnyi haragon túl mindenki tudja, hogy szeretetben és bizalomban egymás iránt nincs hiány, és ez mindennél fontosabb! Arra kell törekednünk, hogy az esti közös imáig lecsilla-

9 XIX. évfolyam 4. szám tél apró hírek podjon bennünk a feszültség és elmúljon a harag - azt hiszem, ez nekem a legnehezebb Nincs annál szebb ajándék, mint amikor az emberek családdal tölthetik a karácsonyt. Ti hogyan készültök a karácsonyra? Advent elsõ vasárnapján elõvesszük a karácsonyi dekorációkat és feldíszítjük a lakást. Elõkerül minden a gyerekek által még régen az óvodában készített mécses, angyalka, majd közösen elkészítjük az adventi koszorút, és megbeszéljük, ki, mivel fog böjtölni az ünnepig, kinek mirõl most a legnehezebb lemondania. Néha úgy alakul azonban, hogy valamilyen teendõ mellett döntünk, amit az advent minden napján el kell végezzünk. Én a babák és a szoptatás miatt már annyi mindenrõl le kell mondjak, hogy idén ez utóbbit fogom választani. Valamit, azért hogy minden nap egy kicsit növekedjen bennem, hogy Karácsonyra beteljesedhessen: Velünk az Isten! Lego Duplo elemekbõl nagy Betlehemet építünk, benne a Szent család, és érkeznek a pásztorok, a három királyok, vezeti õket a betlehemi csillag. A mézeskalácssütés idén sem maradhat el - én készítem a tésztát, a fiúk formákat szaggatnak, apa kezeli a sütõt, végül közösen díszítünk. Minden évben készítek a fiúknak adventi naptárat. Pontosabban, mióta tudnak olvasni, a naptárba csak utasításokat teszek, hogy hol találják meg a lakásban az aznapi édességet. Idén úgy gondoltam Anthony de Mello-tól rövid történeteket is rejtek majd a finomságok mellé, talán elég érettek már hozzá. Tavaly Roráte misékre is eljutottunk, olyankor más lelkülettel tudtunk nekilátni a napi munkának. 24-én közösen feldíszítjük a fát, a gyöngyöstarjáni hagyományokhoz híven ebédre gombalevest készítek mézes mákostésztával, és természetesen eszünk fokhagymát, törünk diót és megosztozunk egy almán, amibõl reszelve már a lányok is ehetnek. Remélem, mindannyian eljutunk együtt a templomba, és megnézzük a betlehemes játékot. A Szentestét hatosban töltjük, Karácsony elsõ napján viszont már minden nagyszülõt és keresztszülõt vendégül látunk. Végezetül: Mit üzensz azoknak a fiatal házasoknak és szülõknek, akik a nagycsaládos életformát tûzték ki célul maguknak? Úgy gondolom, nincs szükségük azoknak bátorításra, akiknek ilyen cél lebeg a szemük elõtt! Ha nincs egészségügyi akadálya, idõvel megadatnak majd a gyermekek, mint ahogy nálunk is 8 és 10 év van a gyerekek között. Azoknak üzennék inkább, akik különbözõ okokból nem mernek egy-két babánál többet vállalni. Ne rágódjanak azon, hogy mit fognak majd szólni hozzá az emberek! Akikrõl beszélni szeretnének, azokról beszélnek akkor is, ha történetesen csak egy gyermekük van. Megértem az aggódásukat az anyagiak miatt, mi is átéltük, de igaz a mondás: ahová az Isten bárányt ad, oda ad legelõt is. Várandósságom vége felé elõvettem a fiúk régi babaruháit, és láttam ám rögtön, hogy sûrûn kell majd mosnom, mert bizony kevés lesz ez kettõre. Ráadásul a lányok eleve kisebb súllyal születnek majd, pici ruháink pedig egyáltalán nem voltak. A védõnõm bíztatott, hogy meglátom, annyi ruhát kapok majd, hogy nem gyõzöm vasalni! És igaza lett! Rokonok, ismerõsök, de még ismeretlenek is küldtek kölcsönbe, ajándékba ruhákat, mindenféle méretben! Ha megkérdeztek, mit keressenek a padláson, én csak bundazsákot kértem mindenkitõl - most öt különbözõ méretû bundazsák van télire a szekrényben. Azt szoktuk mondani, majd csak lesz valahogy, de ha hiszünk benne, jó lesz úgy, ahogy megadatik! K. B. Az abasári születésû, gyöngyösi kötõdésû Kis Kornél ferences testvért az Úr papi hivatással ajándékozta meg. Kornél testvér diakónusszentelése jan. 3-án 11órakor lesz Zalaegerszegen. Ferenc pápa jóváhagyta az Istentiszteleti és Szentségi Bizottság azon határozatát, mely szerint ezentúl a szentmisében a béke továbbadása (kézfogás) KIZÁRÓLAG A KÖZVETLENÜL MELLETTÜNK ÁLLÓ FELÉ TÖRTÉNJÉK, hogy jobban tudjunk készülni arra, hogy a szentáldozásban Krisztussal találkozunk! Ferenc pápa döntése nyomán november 30-án kezdetét vette az Istennek szentelt élet éve. Ebben az évben imádkozzunk gyakrabban papi és szerzetesi hivatásokért! Egyházközségi képviselõ-testületünk eddigi, illetve a 2014 novemberében megválasztottak névsora: A képviselõ-testület eddigi tagjai: Bezzegh János, Farkas Imre, Hatala Zoltán, Hegede László, Huber József, Jaros Imre, Keresztes György, Kis Károly, Kis Róbertné Dr. Kiss Rita, Lupis Miklós/Kovács László, László Ferenc, Lehotai Gusztáv, Lengyel Gyula, Mészáros Péter, Nagy Sándorné Ilona, Rada György, Szabó Károly, Tóth Teréz, Tóthné Zsólya Tímea, Végh Zsoltné Banka Andrea. Az új egyháztanács tagjai: Farkas Imre, Hammer Péterné, Hegede László, Jaros Imre, Keresztes György, Király Róbert, Kis Károly, Kis Róbertné Dr. Kiss Rita, Kissné Csizmadia Rita, Kovács László, László Ferenc, Lengyel Gyula, Ludányi Csaba, Mészáros Péter, Soós Ágnes, Tóthné Zsólya Tímea, Vargáné Tomcsik Erika, Végh Zsoltné Banka Andrea. Póttagok: Buday Gergely, Czímer Tamás, Huber József, Kiss Péter, Sikora Zalán. 9

10 anyakönyvi hírek Anyakönyvi változások plébániánkon: április november 21. Keresztség szentségében részesültek: Annus Bulcsú Benedek, Árvai Balázs, Bak Boglárka, Bakos Krisztián János, Balogh Ádám, Beck Lilla Adelie, Bede Meredisz Eliza, Benei Dávid Noé, Berecz Kornélia, Berecz Márk, Berzéki Tamás Márk, Bocsó Barnabás, Bódi Lóránd Kristóf, Bognár Bálint, Bognár Gabriella, Bolyki Dávid, Bolyki Dominik, Bozó Lilien, Bozsik Máté Balázs, Bubenkó Jamina, Csaplár Noel, Csépány Csongor Gábor, Csík Gergely Árpád, Domé Dóra, Dusza Rebeka Lujza, Endrõdi Zsófia, Fábián Milán, Farkas Bence, Fodor Benett, Fodor Janka, Futó Blanka, Fügedi Emma, Galla Levente, Golinelli Asia, Gömbicz Ákos, Gömbicz Liza, Hammer Emese, Hegedûs Blanka Panna, Hegyi Hanna Barbara, Herczeg Balázs Hunor, Hettich Ajsa, Hettich Flóra, Hornyák Panna, Horváth Benedek, Horváth Fanni, Jeszenszki Máté, Juhász György Gergõ, Juhász Lili Anna, Kaip Luca Viktória, Kálmán Ajsa, Kanalas Kornélia, Kasuba Benjámin, Keresztúry Adelina, Kis Balázs Zétény, Kis Máté, Kis Zsófia, Kiss Anna Réka, Kiss Marcell, Kocza Zoé, Kömlei Marcell, Leszkóczi Lilien, Márkus Dorina, Mikola Vivien, Molnár Máté, Molnár Szonja Franciska, Motyovszky Gergõ, Nagy Ádám, Nagy Bálint, Nagy Mihály Marcell, Nagy Tamás, Németh Adél Anett, Palotai Emese, Pavlenka Máté, Pilinyi Dániel, Pinczi Kornél, Pinczi Laura, Prezenszki Zita Lilla, Rémai Regõ, Rozgonyi Dorka, Rusvai Linda, Sándor Gréta, Sándor Hanna, Sipos Mátyás, Sípos Péter Botond, Soós Abigél Zsófia, Szabó Bíborka, Szabó Eszter Elizabet, Szepesházy Léna, Szõke Honor Simon, Tekse Kálmán Ádám, Thagai Jayden, Torják Stefán, Tóth Dénes, Tóth Hanna, Tóth Máté Alex, Tóth Szilárd Csaba, Valiskó Bálint, Varga Janka, Váradi Zsombor, Zámborszky Márk Dávid, Zsédõ Nimród. Házasságot kötöttek: Juffer Helmig - Horváth Gabriella, Nagy Roland - Besze Dóra, Tiszavölgyi Zsolt - Kárpáti Melinda, Tilmann Balázs - Kádár Noémi, Kocsis Norbert - Morvai Judit, Berta Zoltán - Nyizsnyi Anikó, Zeke Dániel - Csortos Zsófia, Ásztai Zsolt - Mészáros Erika, Lengyel László - Gonda Cecília, Menyhárt Zsolt - Juhász Petra, Szabó László - Havellant Bogáta, Benedek Szabolcs - Rosiczky Anita, Gulyás Tamás - Hiesz Emese, Kimák Ádám - Huszár Zsófia, Erdõsi József - Krizsó Beáta, Berecz József - Koczka Mónika, Koren Péter - Tuza Marianna, Fábián László - Jakab Krisztina, Jávor Artemon - Vancsik Henrietta, Antal László - Istvánfi Beáta, Czibolya Dániel - Erdélyi OrsolyaNyigrinyi Dávid - Vágvölgyi Zsuzsa, Králik László - Füleki Tímea Elhunytak: Agócs József, Balás Gyula, Baranyi Istvánné, Csiba Anna, Barta Györgyné Pataki Ilona, Bedros József, Begala Ilona, Berta Jánosné Szûcs Katalin, Bezzeg Margit, Birke Istvánné Erki Zsuzsanna, Birtalan Béláné Kis Mária, Bodó Attila, Boldog Istvánné Pampuk Zsuzsanna, Budai Róbert, Czivinger József, Csényei Károlyné Bodor Anna, Csépány Imréné Bokros Anna, Csuka Zoltán János, Danyi András, Dombai Szûcs Ferencné Nagy Erzsébet, Dr. Goóts Lászlóné, Dr. Csizmadia Valéria, Erdélyi János, Farkas Imréné Fehér Anna, Farkas Imréné Szalánczi Éva, Farkas Károlyné Ragó Irma, Gebei Gyuláné Koncz Katalin, Gulyás Lajosné Berta Erzsébet, Hajdu Andrásné Szabó Mária, Hajdú László, Herneczki Jánosné Mádi Anna, Istvánné Reviczki Erzsébet, Janotik Zsuzsanna, Józsa Antalné Pajkos Klára, Józsa Mária, Kaló Béla, Kámán Imre, Kaszab Tiborné Perjési Klára, Kaszap Sándorné, Kepler Károly, Kerek Imre, Kis József, Kisné Siska Zsuzsanna, Kodila Ferencné Horváth Katalin, Kovács István, Kovács Istvánné Herneczki Ilona, Lovász Gyuláné Tóth Sarolta, Lupis Miklós, Magyar Attila, Nádasi László, Nagy Andrásné Fodor Mária, Nagy Györgyné Jáger Mária, Nagy József, Nyiregyházi Istvánné Pári Valéria, Pataki Imréné Hanka Kovács Etelka, Pavlenka Károlyné Csathó Izabella, Petrik Jánosné Csépány Erzsébet, Poros Sándorné Csépány Éva, Rostás László, Sajgál Árpádné Bognár Erzsébet, Somodi Sándor, Stregova Mihályné Kerek Erzsébet, Szabó József, Szalay Julianna, Szarka Istvánné Csépány Mária, Szarvas Gyula, Szarvas Mária, Szatmári Lászlóné Nagy Éva Katalin, Tamás Andor, Tóth István, Tóth János, Varga Lászlóné Kis Piroska, Vas-Borosi Imre, Végh Ferenc, Veres Gáborné Takács Mária, Vörös Ferenc, Zsigmond Ágnes. XIX. évfolyam 4. szám tél recept KEMI NÉNI MÉZESKALÁCSA Anyukámmal régen minden Karácsonykor megpróbálkoztunk a mézeskalácssütéssel, ám sajnos sosem sikerült megtalálnunk a tökéletes receptet. Emlékszem egyszer ehetetlenül kemények lettek a figurák, ráadásul lekaparhatatlanul rájuk sült a sütõpapír, így még a fát sem tudtuk velük díszíteni! Ettõl eltekintve szívesem emlékszem vissza ezekre az együttlétekre, így feltett szándékom volt, hogy ha majd lesznek gyerekeim, az adventben én is fogok velük mézeskalácsot sütni! Szerencsémre a férjem révén hozzájutottam a családban csak Kemi néniként emlegetett rokon mézeskalács receptjéhez! Különlegessége, hogy zsírral és fûszerként egyedül fahéjjal készül. Annyira szeretjük, hogy nem csak Karácsonykor, Húsvétkor is sütjük, olyankor tojás, nyuszi és bárány formákat szaggatunk a tésztából. És nem utolsó sorban, ez a mézeskalács mindig sikerül! Hozzávalók: 50 dkg liszt, 15 dkg porcukor, 12 dkg méz (6 evõkanál), 12 dkg zsír, 2 tojás, 1 teáskanál szódabikarbóna, 1 púpozott teáskanál fahéj A hozzávalókat tésztává gyúrjuk, fél órát hûtõben pihentetjük. Mindig csak annyi tésztát vegyünk ki a hûtõbõl, amennyivel dolgozunk! 3 mm vékonyra nyújtjuk, a kiszaggatott formákat tojással megkenjük C-on max. 20 percig sütjük. (Ha már nagyon meleg a sütõ, elég akár feleannyi ideig is.) A karácsonyfadísznek szánt figurákra ne felejtsük el még sütés elõtt egy szívószállal lyukat szúrni. Nagyobb és nem szimmetrikus formák esetében érdemes kikérnünk a férfiak tanácsát. Férfiszemmel ugyanis jobban látható a felakasztáshoz szükséges megfelelõ pont, amely nagyon fontos ahhoz, hogy díszeink ne fejjel lefelé lógjanak a fán. A süteményeket díszíthetjük dióval, mandulával, kristálycukorral még a sütés elõtt, vagy sütés után tojásfehérjébõl kevert cukorhabbal (1 tojás fehérje, 20 dkg porcukor, citromlé - Húsvétkor ételfesték). A díszítésbe a gyerekeket is vonjuk be, legfeljebb minden süteményünket belepi majd a hó. Fémdobozban tároljuk, ha mégis megkeményednének a sütemények, tegyünk egy félbevágott almát a dobozba, és újra megpuhulnak! Ez nem az a sütemény, amelybõl érdemes lenne fél adagot sütni. Sõt! Érdemes 1 kg lisztbõl készíteni, úgyis elfogy. Legfeljebb, ha már unjuk sütni, adjunk belõle a szomszédnak is, biztosan örül majd - én az anyukámnak szoktam adni. Botka Veronika 10

11 XIX. évfolyam 4. szám tél Eseménynaptár Szentmisék rendje: vasárnap: 7.00; 9.00; és hétköznap: 7.00 és Gyöngyöspüspökiben: vasárnap 9.00 Mátraházán: vasárnap: Állandó programok: minden hétköznap 6.30-kor és kor énekes zsolozsma a szerzetesekkel a templomban (kiv. elsõ péntek reggel, és szombatonként este) Bizánci liturgia: minden hónap utolsó szombatján 9.45-tõl Minden hónap elsõ vasárnapján a templomban délután fél 4-tõl 5 óráig elimádkozzuk a teljes rózsafüzért, 5 órától szentségimádás, majd a Rózsafüzér Társulat titokcseréje. A hónap többi vasárnapján délután 4-tõl fél 6- ig elimádkozzuk a teljes rózsafüzért, utána litániát tartunk. Minden elsõ csütörtökön kor szentségimádás a Jézus Szíve Család vezetésével. Minden elsõ pénteken a reggeli szentmise után elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát. A nap folyamán fölkeressük a bejelentett betegeket. Minden hónap elsõ szombatján a reggeli szentmise után papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. A Ferences Világi Rend Közössége imaórát tart minden hónap elsõ kedden tól a templomban; illetve rendi gyûlést tart a hónap harmadik keddjén tól. A Szent Mónika Közösség imaórát tart minden hónap 27-én kor a tanácsteremben. Négyhetente szerda este 8 órától Kiáltás - Imádság Magyarország lelki megújulásáért, melyet a Mária Rádió élõben is közvetít. A baba-mama klub kedden és pénteken 10 órától várja a kisgyermekeket és szüleiket a plébánia Szent Antal termébe. Az óvodások néptánc oktatása hétfõnként ig van Morvayné Szegedi Krisztina vezetésével. A cserkész foglalkozásokat a nagyobbaknak szombatonként du. 1 órától, a kisebbeknek pedig 2 órától tartjuk. Programok: dec. 14. vasárnap: Egymillió csillag a szegényekért - jótékonysági gyûjtés a templom bejáratánál 9.00: A szentmise keretében az újonnan megválasztott egyházközségi képviselõ-testület tagjainak ígérettétele dec. 15. hétfõ: a betegek karácsonyi gyóntatása, áldoztatása dec ig és dec. 23. egész napos gyóntatási ügyelet dec. 18. csütörtök 14.00: Idõsek, magányosok, egyedül élõk karácsonya (gyóntatás, szentmise, karácsonyi mûsor, agapé) dec. 20. szombat 16.00: A Cantare Városi Vegyeskar karácsonyi hangversenye dec. 23. hétfõ A Szállást keres a Szent Családot végzõ csoportok közös imádsága a templomban dec. 24. szerda: Betlehemes játék (az esti mise elmarad), gyóntatás, olvasmányos imaóra (matutinum), a kis Jézus jászolba helyezése (martirologium), Barátok Templomában, Püspökiben és Mátraházán éjféli mise dec. 25. csütörtök: Karácsony, ünnepi miserend (7.00; 9.00; 10.30; 18.00; Püspöki 9.00; Mátraháza 10.30) dec. 27. szombat: Szent János apostol ünnepe, borszentelés a szentmise végén dec. 28. vasárnap: Szent Család vasárnapja dec. 31. szerda: év végi hálaadás Püspökiben 17.00; Barátok templomában: kor jan. 1. csütörtök: Szûz Mária, Isten Anyja (újév) - parancsolt ünnep, a béke világnapja. Szentmisék: 7.00; 9.00; 10.30; 18.00; Püspöki 9.00; Mátraháza jan. 3. szombat 11 óra Zalaegerszeg: Kis Kornél diakónussá szentelése jan. 4. vasárnap: Délután házszentelés Püspökiben azoknál, akik jelentkeznek. A következõ 1-2 héten azoknál, akik a portán feliratkoznak. jan. 6. kedd - Vízkereszt tól parancsolt ünnep!!! Szentmisék 7.00; és jan. 7. szerda 20.00: Kiáltás - Imádság Magyarország lelki megújulásáért jan. 18. vasárnap 9.00: Imádságok átadása az elsõáldozásra készülõk részére 10.30: Exorcizmus szertartása a bérmálásra készülõknek jan Ökumenikus imanyolcad jan. 24. szombat 16.00: ökumenikus imaóra a protestáns testvérekkel jan. 25. vasárnap Gyöngyöspüspökiben egész napos szentségimádás: 9.00 szentmise, majd ünnepélyes szentségkitétel kor közös szentségimádás, litánia Lourdes-i ájtatosságokat január 16-án, hétfõn kezdjük és február 14-én, szombaton körmenettel fejezzük be. Minden hétköznap a Szent Ferenc teremben délután 3 órától? 5-ig tartjuk. jan. 31. szombat farsangi bál gyerekeknek a Kolping Házban febr. 2. hétfõ Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepe, gyertyaszentelés és körmenet a kor kezdõdõ szentmise elején, szerzetesi fogadalom megújítása febr. 3. kedd: A szentmisék után és a következõ vasárnap a szentmisék után Balázs-áldás febr. 4. szerda 20.00: Kiáltás - Imádság Magyarország lelki megújulásáért febr. 7. szombat: Barangolás a Mátrában febr. 13. péntek 18.00: bérmálásra készülõk, felnõtt katekumenek hitük megvallásának szertartása (reddíció, effata) febr. 14. szombat Keresztény Farsangi Bál - Kolping Ház febr. 15. vasárnap 9.00 Az elsõáldozásra készülõk kiválasztási szertartása febr vasárnap, hétfõn és kedden a Szent Bertalan Fõtemplomban farsangi szentségimádás és lelkigyakorlat. Délelõtt 9 és 11 órakor, valamint 17 órakor szentmisék. Szónok: P. Dr. Orosz Lóránt OFM. Mindhárom nap délután óráig az alsóvárosi hívek imaórája. Ezért templomunkban vasárnap elmarad a délutáni rózsafüzér és a litánia. febr. 18. hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. A szentmisék után és a következõ vasárnap hamvazkodás. Hamvazószerda napján hétköznapi miserend. Nagyböjtben minden pénteken keresztút márc. 4. szerda 20.00: Kiáltás - Imádság Magyarország lelki megújulásáért márc. 15. vasárnap 9.00:bérmálásra készülõk, felnõtt katekumenek kiválasztási szertartása márc (csütörtök, péntek, szombat) az esti miséken lelkigyakorlatos szentbeszédek márc. 21. szombat lelki nap gyermekek számára márc. 22. Nagyböjt 5. vasárnapja, 10.30: Betegek szentmiséje, utána a szent kenet feladása, melynek feltételei: szentgyónás, szentáldozás márc. 23. hétfõ A betegek felkeresése otthonaikban. Jelentkezés a portán. márc. 28. szombat 14.00: Sár-hegyi keresztút márc. 29. Virágvasárnap Szentmisék: 7.00; 10.00; 18.00; Püspöki 9.00; Mátraháza kor ünnepélyes virágvasárnapi barkaszentelés és körmenet a templom elõtti keresztnél. ápr. 1. szerda 20.00: Kiáltás - Imádság Magyarország lelki megújulásáért. 11

12 Fájdalmas Szûzanya búcsú Kolostorszentelés fotók: gyongyos.hu (Suha Péter) KIADÓ: Gyöngyösi-Alsóvárosi Ferences Egyházközség (Cím: 3200 Gyöngyös, Barátok tere 2., Telefon/Fax: (37) , honlap: FELELÕS KIADÓ: fr. Kárpáti Kázmér ofm FELELÕS SZERKESZTÕ: Soós Ágnes MUNKATÁRSAK: Botka Veronika, Kiss Bernadett SZERKESZTÕSÉG: Tördelés és nyomdai elõkészítés: Garamond Grafikai Mûhely Bt. Megjelenik évente 4 alkalommal, 600 példányban.

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny. 2013.03.07. Eredmények

VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny. 2013.03.07. Eredmények VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny Lány 50 m (2000-2001) 2013.03.07. Eredmények Név Szül. év Egyesület/Iskola Eredmény 1. Király Adél 2000 BEAC 7,31 2. Endrész Klaudia 2001 Vasvári Pál Ált.

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2015. 02. 25. Tatabánya. TSC-Geotech gyermekverseny. NÉV Születési év Egyesület Helyezés Eredmény

JEGYZŐKÖNYV. 2015. 02. 25. Tatabánya. TSC-Geotech gyermekverseny. NÉV Születési év Egyesület Helyezés Eredmény JEGYZŐKÖNYV 2015. 02. 25. Tatabánya TSC-Geotech gyermekverseny 2008 LÁNY 40m síkfutás Varga Valéria 2008 TSC 8.24 1. 8.24 Dabai Flóra 2008 TSC 8.25 2. 8.25 Varga Trixi 2008 TSC 10.05 1. 10.05 Czibula Emma

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév Helyezés Verseny Szint: Név Osztály 1.évfolyam Felkészítő pedagógus Különdíj Rajzpályázat: Milyen állat lennék? városi Nagy Dominika 1.b Erdei Judit Különdíj Rajzpályázat:

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Eszkimó-Indián Játékok Nagykanizsa, 2015.06.20-21. 1_U13_K1_fiu.xls. 1 futam K-1 fiú kölyök U13 (2002) helyezés r.szám. dobás húzó

Eszkimó-Indián Játékok Nagykanizsa, 2015.06.20-21. 1_U13_K1_fiu.xls. 1 futam K-1 fiú kölyök U13 (2002) helyezés r.szám. dobás húzó 1_U13_K1_fiu.xls 1 futam K-1 fiú kölyök U13 (2002) 1 3 Decsi Márk Dunaferr SE 2 22 2 1 Tapaszti Bence Kaposvári Vízügyi Sc 3 17 3 2 Bali Máté Tolna Vízmű Kajak-Kenu SE 3 27 4 9 Gubucz Bende Kaposvári Vízügyi

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget 60 m fiú I. kcs. 1 66 Orsós József Kaposvár 8,70 2 81 Rontó Tamás Eger 8,79 3 98 Végh Kornél Sopron 9,25 4 82 Pukti László Eger 9,50 5 114 Kis Szabolcs NH. Bp. 9,68 6 113 Antal Dániel NH. Bp. 9,72 7 33

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

9.54 4. Piarista Gimnázium Wettstein Márk. 10.00 6. Piarista Gimnázium Illényi János. 10.12 10. Szent Angéla Rózsadombi dudások

9.54 4. Piarista Gimnázium Wettstein Márk. 10.00 6. Piarista Gimnázium Illényi János. 10.12 10. Szent Angéla Rózsadombi dudások Várható időpont Iskola Név 9.45 1. Kabócák 9.48 2. Piarista Gimnázium Boldizsár Botond - hegedű (édesapja kíséri brácsán) 9.51 3. Szlávik Bence 9.54 4. Piarista Gimnázium Wettstein Márk 9.57 5. Budapest

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Szűcs Endre Szárföld Pöttyös Tejsüti Párna Bencsik Mónika Sárvár Pöttyös Tejsüti Párna Berzlánovich Enikő Kőszeg

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára

A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára Polimertechnika Tanszék A Polimertechnika c. tárgy (BMEGEPT AMT0) méréseinek beosztása a 2009/2010 tanév I. (őszi) félévében BsC hallgatók számára Időpont: HÉTFŐ 8 15-10 00 h Hely: MT épület, a Tanszék

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

XVI. RELAX HOTEL - OPEL DI-FER KUPA 2010.01.10. Kreischberg Hivatalos Magyar Kupa verseny

XVI. RELAX HOTEL - OPEL DI-FER KUPA 2010.01.10. Kreischberg Hivatalos Magyar Kupa verseny Mini I. 2005-2006 lány 1 Maróty Mikolt 2005 Körte SE 30,56 Mini I. 2005-2006 fiú 1 Tóth Gellért 2005 Freestyle 27,40 2 Dottore Marco 2005 Bp. Síisk. 51. 39,10 3 Pintér Brúnó 2005 Freestyle 40,03 Mini II.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07.

SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07. SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07. IRODALMI PÁLYÁZAT III. korcsoport 1. Janzsó Lili 6.b (Szent Imre, ) 2. Kecskés Katalin 6.o. (II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola,

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1

EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1 EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) név születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1 Herczku Minka 2009 2 Boldog Eszter 2009 3 Birinyi Nóra 2009 4 Kovács-Etessy Csenge 2009 5 Boros Brúnó 2009

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

EGY PROJECT TÖRTÉNETE

EGY PROJECT TÖRTÉNETE EGY PROJECT TÖRTÉNETE ÁTS-LESKÓ ZSUZSANNA ERDŐS ATTILA ÁDÁM www.odooproject.hu facebook: odooproject www.blog.odooproject.com SOLAR DECATHLON EUROPE 2012 SOLAR DECATHLON EUROPE 2012 1. Építészet 2. Mérnöki

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

V. Érd Kupa. Férfi Kard 2015. Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó)

V. Érd Kupa. Férfi Kard 2015. Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó) Férfi Kard Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó) 1 KISS Ábel NKESE 2 VARGA Tamás GEAC 3 PÉNZES Zsolt BVSC 3 SZABÓ Tamás SÁRVÁR 5 DOHI Zoltán GEAC 6 KOVÁCS Balázs ZSPOVE 7 BÓDY Kolos GEAC 8 FERKE

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Versenyeredmények 2011/2012-es tanév

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Versenyeredmények 2011/2012-es tanév II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Versenyeredmények 2011/2012-es tanév verseny neve 48. Tiszaligeti Napok 2011. szeptember 18-20. 3 Megye Diákolimpia Lövészverseny 2012. szeptember Duatlon megyei 2012.

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen Hajdú-Bihar megye Az intézmény neve Benedek Elek Ímélcím A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányító A település Utca, Házszám Honlapcím -szám neve tér 4029 Bocskai www.benedekel 1 tér ekiskola.hu

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

SPORTVERSENYEK. Daróczi Dániel7c; Balazsin. István,Rumbold Szabolcs,Koch Dániel bajnokság III.korcsoport

SPORTVERSENYEK. Daróczi Dániel7c; Balazsin. István,Rumbold Szabolcs,Koch Dániel bajnokság III.korcsoport SPORTVERSENYEK október 17. Kerületi műfüves labdarúgó bajnokság IV. korcsoport Seregy Tamás, Meggyes Milán, Rozgonyi Bálint, Németh Kristóf 8ac; Burka Bendegúz, Vass Dominik 8b; Széles Ákos, Juhász Péter,Náray

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Szerkesztőség! TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0034 Össze-Tett A tehetség a gyermeknek adottság, a pedagógusnak felelősség Lilla Téri Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI Tisztelt Szerkesztőség! Előzetes

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL TANULMÁNYI VERSENY 2015. MÁRCIUS 30. EREDMÉNYEK

FELSŐBÜKI NAGY PÁL TANULMÁNYI VERSENY 2015. MÁRCIUS 30. EREDMÉNYEK FELSŐBÜKI NAGY PÁL TANULMÁNYI VERSENY 2015. MÁRCIUS 30. EREDMÉNYEK 1. évfolyam Matematika 1. Zugonics Mátyás Bő 60 pont 2. Sándor Mihály Csepreg 69 pont 3. hely 3. Kovács Nóra Ják 38 pont 4. Drácz Marcell

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben 8. A osztály Yeager Tamás angol középfokú C 10. A osztály Csernátonyi Lilla angol középfokú A Gulybán Csenge angol középfokú A Kincses Kristóf angol középfokú

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben