DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET Budapest, Rongyva utca 3.szám Adószám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1133. Budapest, Rongyva utca 3.szám Adószám: 18121647-1-41"

Átírás

1 DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET Budapest, Rongyva utca 3.szám Adószám: évi Közhasznúsági jelentése Budapest, március 31. elnök

2 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET Számviteli beszámoló Az Egyszerűsített beszámoló és az Eredmény levezetés mellékelve. 2. A költségvetési támogatás felhasználása Az egyesület ilyen jellegű támogatást nem kapott 2011-ben. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Bevételek (Ft) Nyitó vagyon /Pénzeszközök Pályázati támogatások Céges támogatások Költségek (Ft) Bérköltség, egyéb Tisztelet díjak Járulékok Egyéni támogatások Tárgyi eszközök Tagdíjak Anyagköltségek Igénybevett Bankkamatok 597 szolgáltatások Egyéb Költségek összesen: Vállalkozói adó alá 0 Bevételek összesen: tartozó kiadások Eredménybe nem Váll. adóba beszámító bevételek 0 beszámító költség Eredménybe nem beszámító Összes költség bevételek Összes bevétel Záró vagyon Cél szerinti juttatások kimutatása 5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke NCA.ORSZ KEOP-6.10/b/ A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke, ill. összege elnök bruttó bére: ,- Ft Harmati Zsombor alelnök bruttó bére: ,- Ft

3 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Az Egyesület tagjainak száma 20 fő. MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK - A korábbi években kialakított mintagazdaság fejlesztését folytattuk a 2011-es évben. A projekt célja, hogy megélhetési alternatívát nyújtva - oktatási program keretein belül - megismertessük a tanyasi és falusi embereket az ökogazdálkodás módszereivel elméleti és gyakorlati szinten, egy mintagazdaság életén keresztül. A Kiskőrösi kistérségben, Izsák és Soltszentimre közötti falvak és tanyák gazdálkodói részére szervezett oktatás végére kidolgoztunk egy biogazdálkodási szabályrendszert, mellyel hozzásegítjük őket ahhoz, hogy a megtermelt terményeket el tudják adni. Célunk, hogy minél szélesebb körben sikerrel működjön a fenntartható tanyasi életforma - biztosítva a tanyán élők megélhetését, bevételét - és ezáltal megakadályozzuk annak hanyatlását. A 2011-es év során a mintagazdaság zöldség- és gyümölcstermesztéssel, állattenyésztéssel, biodinamikus gazdálkodási formában, önellátó módon működött. A gazdaság teljes területén alternatív energiaforrásokkal oldjuk meg az energiaellátást. A farm saját hulladékát is a portán belül hasznosítjuk. A mintagazdaság célja az öko-szemlélet, a környezet-megóvó, újrahasznosító életmód elterjesztése minél szélesebb körben. Ennek első lépcsője a gazdaság létrehozása, már megtörtént, ezt követően jön a disszemináció keretében publikációval, helyszíni rendezvényekkel, interneten, táboroztatással stb. a tapasztalat átadása. - A mintagazdasággal párhuzamosan egy erdei iskolai programoknak helyet adó ökotábor készült el, ahol különböző alternatív építési technikával, természetes alapanyagokból készült alternatív lakóteret alakítottunk ki. Ehhez kapcsolódóan erdei iskolai programokat szervezünk együttműködve a Kiskunsági Nemzeti Parkkal és a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesülettel. - A Pillekő Projekt Különleges eljárással köztéri szobrokat és bútorokat készítünk pillepalackból és könnyűszerkezetű betonból. A pillekő projektre olyan technológiát dolgoztunk ki, amely hulladékmentesen alkalmazható, az egészségre nem káros, gyermekek is használhatják. Környezetbarát termék, a pillepalackok hasznosításának egy kreatív módja. A Pillekő projekt a közösségi terek új generációjának koncepcióját dolgozta ki, mely egyes részletei már különböző helyszíneken megvalósultak (Budapest Színes Város projekt: Moszkva tér, Flórián tér, és a VIII. kerületi Mátyás tér fejlesztése). Jövőképünk egy város, ahol az emberek örömmel töltenek időt a közterületen, melyhez szerves kapcsolat fűzi őket. Ennek fókusza a látványos, pillepalackból készülő utcabútorok, organikus, akadálymentesített térkialakítás, és megújuló energiaforrások használata. A projektünk célja a példamutatás is, hogy a környezetért összefogva, hogyan tudunk egyénileg és közösségi szinten is fejlődni, odafigyelve, segítve egymást tevékeny alakítójává válni környezetünknek. Eddigi tapasztalataink szerint a program javítja és formálja a környezetünk megóvásához való hozzáállást, erősíti a közösségi identitást. Együttműködéseink: A Kiskőrösi kistérségben, azon belül kiemelten Izsák és Soltszentimre közötti falvak és tanyák gazdálkodónak szervezett oktatás során számos gazdálkodóval, valamint a helyi Izsáki Önkormányzattal alakítottunk ki együttműködést. További kapcsolataink: Humusz Egyesület, Energiaklub, Magyar Természetvédők Szövetsége, Tudatos Vásárlók Egyesülete. Több honlapunk is van: kertregio.hu. fejlesztés alatt áll a dnsegyesulet.hu oldalunk. A Facebookon is elérhetőek vagyunk: DNS Egyesület és DNS Tanya néven.

4 Egyszerűsített beszámoló, ill. közhasznú egyszerűsített beszámoló egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, ill. közhasznú egyéb szervezetnél Egyszerűsített beszámoló DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET MÉRLEG ÉV ESZKÖZÖK Megnevezés / E Ft 2010 év Bázisév Önellenőrzés Tárgyév I. Immateriális javak. évre II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök B) FORGÓESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN: Egyszerűsített beszámoló DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET MÉRLEG ÉV FORRÁSOK Megnevezés / E Ft 2010 év Bázis év Önellenőrzés Tárgyév. évre I. Induló tőke / Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / Eredmény III. IV. Lekötött tartalék Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből C) SAJÁT TŐKE D) TARTALÉK E) CÉLTARTALÉK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek F. KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN: Kelt: Budapest, március elnök

5 Közhasznú eredmény levezetés az egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetnél DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET EREDMÉNYLEVEZETÉS ÉV Megnevezés / E Ft Előző év Előző év (ek) Tárgyév helyesbítései 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól (megyei) d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 50 0 I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I.+II.) Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1+2) C) TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A/I+B/1) D) PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (A/II+B/2) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások E) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( ) 0 1. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNYE (A/I-E/1-E/4) NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNYE (A/II-E/2-E/3) Kelt: Budapest, március 31. elnök

6 Megnevezés / E Ft Előző év Előző év (ek) Tárgyév helyesbítései G) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1+2) TÁRGYÉVI ADÓALAPOT JELENTŐ PÉNZÜGYI EREDMÉNYE (B/1-F/1) 2. EGYÉB TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNYE (-F/4) 3. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT - ADÓALAPOT JELENTŐ - TÁRGYÉVI EREDMÉNY (B/2-F/2-F/3) 4. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 0 H) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG 0 0 I) ÖSSZES PÉNZÜGYI EREDMÉNY(G/1+H/1-H/2) J) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG K) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNYE (H/4-J) Tájékoztató adatok: Megnevezés / E Ft Tárgyév A) PÉNZÜGYILEG RENDEZETT SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség, ebből megbízási díjak - tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 3. Bérjárulékok 214 B) PÉNZÜGYILEG RENDEZETT ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 1968 C) ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 261 D) PÉNZÜGYILEG RENDEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK F) A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK (PÉNZÜGYILEG RENDEZETT) ebből az e rendelet 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, ill. átadott támogatás Kelt:Budapest, március 31.. Elnök,

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (egységes szerkezeti szöveg) A számvitelről

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Előtag

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: Beküldő adatai 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Kiss Gabriella Születési név: Kiss Gabriella

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pétery Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 224/2000. (X 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben