Magyar művészet Kárpátalján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar művészet Kárpátalján"

Átírás

1 m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar művészete terra incognita szűkebb pátriánk, illetve Magyarország olvasói számára. A kötet összeállításával elsődleges szándékunk az volt, hogy alapismeretekkel lássuk el a szélesebb olvasóközönséget és a szakmai köröket egyaránt. A kiadvány, amellett, hogy szellemi örökségünk kalauza kíván lenni, alapvető információkat is nyújt a felnövekvő nemzedéknek. A gyűjtemény a teljesség igénye nélkül kultúrtörténeti vázlatot, eligazító vezérfonalat ad az olvasó kezébe a térség művészetéről, annak meghatározó személyiségeiről, irányzatairól, műhelyeiről, szakmai szervezeteiről. Ugyanakkor azt is megállapíthattuk, hogy van mire/kire büszkének lennünk, cáfolva az ezer évig nem volt itt semmi tézisét. Azon természetesen hosszan lehetne vitatkozni, hogy a gyűjteményben szereplő alkotók közül a nyilvánosság elé került műveikkel, szakmai tudásukkal ki ütötte meg, illetve érte el az egyetemes művészet szintjét, ez a műelemző és értékelő feladat azonban a jövő művészettörténészeire vár. Magyar művészet Kárpátalján

2 MAGYAR MÛVÉSZET KÁRPÁTALJÁN 1

3 Kárpátaljai Magyar Könyvek 223. Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Lektorálta: Zubánics László Szerkesztõbizottság: Dupka György (elnök), Fuchs Andrea, Klisza János, Réti János, Soltész Péter Fotók, archív felvételek, reprodukciók: Fuchs Andrea, Lõrincz István A könyv borítója Erdélyi Béla Ungvár az 1930-as években c. festménye felhasználásával készült. Az ukrán nyelvû szöveg fordítója és kontrollszerkesztõje: Fuchs Andrea és Terescsenko Katalin Dupka György, 2012 Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Intermix Kiadó Ungvár, Babuskin tér 5/a Tel.: Felelõs kiadó: Dupka György Felelõs szerkesztõ: Csordás László Tördelõ szerkesztõ: Fábián Zoltán Készült a Shark Kft.-ben 2 ISBN ISSN

4 MAGYAR ÉRTELMISÉGIEK KÁRPÁTALJAI KÖZÖSSÉGE MAGYAR MÛVÉSZET KÁRPÁTALJÁN KULTÚR- ÉS MÛVÉSZETTÖRTÉNETI VÁZLAT DUPKA GYÖRGY KÖZREADÁSÁBAN Ungvár Budapest 3

5 A kárpátaljai festõmûvészet tulajdonképpen ott kezdõdik, ahol a lélek a tájra eszmél. Aba József AZ ISKOLATEREMTÕ ERDÉLYI BÉLA ÉS KÜZDÕTÁRSAI EMLÉKÉRE 4

6 TARTALOM BEVEZETÕ HELYETT I. fejezet A KÁRPÁTALJAI TÁJBA SZÜLETETT MAGYAR ÉPÍTÉSZETI, IPAR- ÉS KÉPZÕMÛVÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK TRIANON ELÕTT UNG VÁRMEGYE, UNGVÁR ÉS KÖRNYÉKE A Drugeth-gimnázium rajzmûhelye Az ungvári agyagipari iskola MUNKÁCS ÉS KÖRNYÉKE Akik halhatatlanná tették Munkácsot Munkács és környéke a Feszty-körképen A munkácsi királyi gimnázium rajzmûhelye Tárlatok a Latorca-parti városban A vasöntödék iparmûvészete BEREG VÁRMEGYE, BEREGSZÁSZ ÉS KÖRNYÉKE UGOCSA VÁRMEGYE, NAGYSZÕLÕS ÉS KÖRNYÉKE A Révész-jelenség Nagyszõlõsön A MÁRAMAROSI KORONAVÁROSOK: HUSZT, VISK, TÉCSÕ ÉS KÖRNYÉKE Aki második Nagybányává avatta Técsõt Építészeti mûemlékek a Borzsa-völgyében EGYHÁZI FESTÉSZET: KÉPÍRÓK, IKONFESTÕK, TEMPLOMI FALFESTÕK HEGYVIDÉKI FAÉPÍTÉSZET, FATEMPLOMOK II. fejezet A MAGYAR MÛVÉSZETI (ÉPÍTÉSZETI, IPARMÛVÉSZETI, KÉP- ZÕMÛVÉSZETI) HAGYOMÁNYOK FOLYTATÓI A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT MÛVÉSZSZERVEZETEK, SZERVEZÕDÉSEK: A MUNKÁCSI MÛVÉSZKLUB Szabad festõiskola Munkácson, Ungváron Kárpátaljai Képzõmûvészek Egyesülete Köztéri szobrok, emlékjelek, fotó- és iparmûvészeti kiállítások

7 III. fejezet ÚJRAINTEGRÁLÓDÁS AZ EGYETEMES MAGYAR SZELLEMI ÉLETBE KÖZÖTT MUNKÁCS ÉS UNGVÁR ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEK SZÍNHELYE Mûvészeti élet Munkácson Mûvészeti élet Beregszászban Képzõmûvészet a sajtóban. Irodalom-, könyvillusztráció között Mûvészeti ösztöndíjak, díjak, kitüntetések A Kárpátaljai Barbizon : valóság vagy álom? IV. fejezet A SZOVJET SEMATIZMUS MÛVÉSZETÉNEK KORSZAKÁBAN A SZOCIALISTA REALIZMUS ÁLARCA MÖGÖTT A háborúvesztés után szétszóródott, nyomtalanul eltûnt, emigrált, áttelepült mûvészek A Kárpátalján maradottak: akik megadták a császárnak, ami a császáré Az elsõ reprezentatív kiállítás visszhangja Erdélyi Béla meghurcoltatása Az ideológiailag betört kortársak LÉTREHOZOTT, SZOVJETIZÁLT RÉGI ÉS ÚJ MÛVÉSZ-INTÉZMÉNYEK Az Ungvári Képzõmûvészeti Fõiskola Az Ungvári Iparmûvészeti Szakiskola Az Ukrajnai Képzõmûvészeti Szövetség megyei tagozata Az Ungvári Területi Képtár Boksay József Szépmûvészeti Múzeum A MÛVÉSZETRÕL IS LEPATTANT A BOLSEVISTA BILINCS A magyar alkotók informális együttmûködése V. fejezet A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI MAGYAR MÛVÉSZ-MOZGALMAK A RENDSZERVÁLTÁS HOZADÉKA A magyar kortársmûvészet a független Ukrajnában

8 2. A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN LÉTREJÖTT MÛHELYEK, SZERVEZETEK Kárpátaljai Magyar Képzõ- és Iparmûvészek Révész Imre Társasága Bereg Alkotóegyesület ArtTisza mûvészeti egyesület Munkácsy Mihály Képzõmûvészeti Egyesület Sevlush Képzõmûvészeti Egyesület A munkácsi Mûvészklub hagyományainak folytatói Nemzetközi alkotótábor a beregszentmiklósi Telegdy-Rákóczi-kastélyban FONTOSABB KÉPZÕMÛVÉSZETI CSOPORTOK, MÛHELYEK, VIDÉKI PIKTOROK Ungvári és Ung-vidéki magyar képzõmûvészek Szobrászok, keramikusok, ötvös-kovácsmesterek A hagyományos és a korszerû, absztrakt grafika mûvelõi Elvándorlás, utánpótlás a magyar piktorok soraiban Magyar származású építészek jelentkezése Magyar származású fotográfusok KÉPZÕMÛVÉSZETI KEZDEMÉNYEZÉSEK A FELSÕ-TISZA-VIDÉKEN Hollósy Simon Magyar Mûvelõdési Kör A Técsõ-Máramarossziget-Nagybánya háromszögben született mûvészek Szórványban élõ magyar festõk Képzõmûvészeti iskola Huszton Tájház, a Viski Galéria és a képzõmûvészek KIÁLLÍTÁS, ISMERETTERJESZTÉS, KÉPZÉS A MÉKK mûvészeti tevékenysége Képzõmûvészet a magyar kiadványokban Képzések EPILÓGUS

9 VI. fejezet ARCKÉPCSARNOK A Angyalosi Sándor... Asztalos Éva B Balla Pál Balázs István Baraté Ágnes Bartosh József Bartosh (Petricsko) Tatjána Bálint Lívia Becske József Lajos Bedzir Pavlo/Pál Bedzirné Kremniczky Erzsébet Beleny Mihajlo Beleny-Puhlik Magdolna Benkõ György Berecz Margit Berecz Vilmos (József) Boksay József Boksay József, Ifj Boreczky Béla Brinkács Stefan/István C, CS Csuvalova (Luták) Teréz Dancsné Hidi Tünde Danielovics Emmi Darabán János Duncsák Attila E Erdélyi Béla Erfán Ferenc F Fényes András Földessy Péter Fuchs Andrea

10 G Garanyi József Glück Gábor Gogola Ferenc Gogola Zoltán Grabovszky Emil H Habda László Habda Vladyslav (Ulászló) Hajdú László Harangozó Miklós Helj László Hidi Endre Hidi Endre, Ifj Homoki Gábor Horváth Anna Hrabár Natália I Ilku Marion József Iván Ambrus J Jankovics Mária Juhász László K Kádas Kati Kalitics Erika Kassai Antal Kassai István Klisza János Klisza Krisztina Kurucz Adriána Kulin Ágnes Kutasi Xénia Kutlán István Kutlán Pál Koczka András Kolozsvári Ferenc

11 Kolozsvári László Kontratovics Ernõ (Ernest) Kopriva Attila Koszták István L Lõrincz István Lõrincz Katalin M Magyar Árpád (István-Árpád) Magyar László Malcsiczky Simon/Szemen Manajló András Manajló János/Iván Manajló Tivadar/Fedor Marinics Sándor Marton Béla Matl Péter Medveczky Ágnes Medveczky Miklós Medveczkyné Luták Edit Micska Zoltán Molnár István N Nigriny Edit O Ortutay (Décsey) Zsuzsa Õri Mihály P Petky Sándor Picur Zoltán Prófusz Marianna R Réti János Riskó György

12 S Soltész András Soltész Gabriella Soltész István Soltész Péter Soltész Zoltán Sütõ János Sütõ Miklós Sz Szemán Ferenc Öcsi Szkakandij (Czeglédy) Olga Szocska László Szõke István Sztaskó Gyula (Tibor) T Tóth Lajos Turák Angéla V Varga Tarzíciusz testvér Vass Tibor Vígh János Veres Péter Veres Ágota Z Zicherman Sándor FÜGGELÉK FONTOSABB MAGYAR SZOBROK, EMLÉKJELEK, KOPJAFÁK JEGYZÉKE ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK KÁRPÁTALJÁN A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KÉPZÕMÛVÉSZEK, FOTÓMÛVÉSZEK, NÉPMÛVÉSZEK KIÁLLÍTÁSAINAK OTTHONT ADÓ FONTOSABB INTÉZMÉNYEK, HELYSZÍNEK FELHASZNÁLT IRODALOM ELEKTRONIKUS IRODALOM, ADATBÁZIS, KIÁLLÍTÁSI ANYAG A HONLAPOKON UKRÁN NYELVÛ ÖSSZEFOGLALÓ

13 12

14 BEVEZETÕ HELYETT A kárpátaljai vonatkozású képzõmûvészeti szakirodalom áttekintése után megtapasztaltuk, hogy képzõmûvészetünk fehér folt szûkebb pátriánk és Magyarország számára is. Elsõdleges szándékunk az volt, hogy alapismeretekkel lássuk el a szélesebb olvasóközönséget és a szakmai köröket egyaránt. A gyûjtemény a teljesség igénye nélkül a kárpátaljai magyar képzõmûvészetrõl csupán kultúrtörténeti vázlatot, vezérfonalat ad az olvasó kezébe. A vázlatos körképbõl kiolvasható, milyen gyakorlati problémákkal találjuk szembe magunkat, milyen tevékenység zajlik a mûvészet különbözõ területein. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk: van mivel büszkélkednünk és dicsekednünk! Ez a kiadvány amellett, hogy szellemi örökségünk kalauza kíván lenni, alapvetõ információkat is nyújt a felnövekvõ nemzedéknek. Úgy véljük, hogy a kárpátaljai magyar kortárs képzõmûvészet átfogó ismertetése nagyon hézagos, s a nagy, összefoglaló jellegû monográfia még megírásra vár: a lezárt pályájú mûvész-életrajzok teljes feldolgozása Sándor Lászlónak 1, Balla Lászlónak 2 köszönhetõen csak részben történt meg, a vázlatos mûvészportrék, bevezetõvel ellátott albumok pedig a teljesség igénye nélkül készültek. Az idõszaki sajtóban, évkönyvekben (a Kárpáti Kiadó könyvei, kalendáriumai , Évgyûrûk , az Intermix Kiadó Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozatában között megjelent 223 mû, a Kárpáti Igaz Szó, az igazi Kárpáti Igaz Szó, a Kárpátalja, a KárpátInfo, a Beregi Hírlap, a Nagyszõlõs-vidéki Hírek, az Ung-vidéki Hírek hasábjai) és más kiadványokban elszórtan megjelenõ szakcikkek is bõ anyagot szolgáltatnak, azonban ezekrõl sem készült olyan átfogó bibliográfia, amelynek összeállítása a kutatók számára kívánatos lenne. Az irodalmi lapok (Hatodik Síp, Pánsíp, Véletlen Balett, Együtt) hasábjain, a világhálón elérhetõ kárpátaljai honlapokon, szerzõi blogokon (KMMI-honlap: Kárpátalja.ma: stb.) is gazdag képzõmûvészeti anyag gyûlt egybe, ezekbõl forrásanyagot bõven meríthetünk. Vidékünkön a klasszikus értelemben vett magyar mûkritikusok, esztéták, mûvészettörténészek nincsenek. A kárpátaljai ukránok, ruszinok sem bõvelkednek képzett és tapasztalt mûvészettörténészekben. Azonban ismeretterjesztõi, illetve újságírói szinten megírt képzõmûvészeti tárgyú cikkek, rövidebb-hosszabb terjedelmû írások, interjúk, esszék a kiállításokról, mûvésztáborokról, alkotókról tucat számra jelentek meg. Ezek szin- 13

15 tén eligazító információs adatként szerepelhetnek. Sajátos értékkel bírnak az interjúk, beszélgetések, amelyekben maguk a mûvészek vallanak mûvészi felfogásukról. A gyûjtemény második része Kárpátalján, azaz a történelmi Magyarország elsõ világháború után leválasztott területén született, élt vagy ma is ott élõ, illetve onnan származó és pályájukat külföldön folytató magyar képzõmûvészek (festõmûvészek, grafikusok, szobrászok, keramikusok, iparmûvészek, grafikai formatervezõk, fotográfusok stb.) életét és pályáját, valamint a kárpátaljai magyar képzõmûvészettel foglalkozó mûvészettörténészeket mutatja be 110 szócikkben. A kárpátaljai képzõmûvészeti hagyományok, illetve a rendszerváltás elõtti és utáni kortárs mûvészet magyar vonatkozású történetének feldolgozottsága a legalacsonyabb a magas kultúra többi mûfajához képest, gondolunk itt az irodalomra, zenemûvészetre, amelyekrõl több monográfia is megjelent az utóbbi években. Ezért tarjuk fontosnak a kortárs magyar mûvészet bemutatását Kárpátalján könyv alakban és elektronikus változatban is, hogy az olvasók minél szélesebb körben hozzá tudjanak férni az adatokhoz. A gyûjtemény összeállítása a mögém állt szakértõkbõl álló csapat (Bartosh József, Fuchs Andrea, Hudák Elvira, Klisza János, Matl Péter, Prófusz Marianna, Réti János, Soltész Péter, Lõrincz István, Mihajlo Beleny, Szöllõssy Tibor, Zubánics László) érdeme is, akikkel az utóbbi hónapokban lefolytatott személyes beszélgetések során tudtuk pontosítani, összeválogatni, elemezni a kortörténeti anyagokat. A türelmes, vitáktól sem mentes egyeztetéseknek tudható be, hogy az adott korszakhoz kapcsolt hiteles alkotókat súlyuknál fogva sikerült a múlt homályából kiemelni. Továbbá a kortárs mûvészek közül is ajánlottak új neveket figyelmünkbe, ezért minden egyes szakértõnek hálával tartozom. Köszönetünket fejezzük ki továbbá mindazoknak (a névszerûsített listától eltekintve a magyar, ukrán, ruszin képzõmûvészeknek, helytörténészeknek, mûvészettörténészeknek, könyvtárosoknak, múzeumok, képtárak, galériák vezetõinek, mûgyûjtõknek, újságíróknak, mûvészeti íróknak, fotográfusoknak, a mûvészet barátainak stb.), akik a kötet adattárának összegyûjtésében segítséget nyújtottak, akik a magyar, szlovák, orosz, ukrán és ruszin forrás- és kutatási anyagokat, ezenkívül archív felvételeket, reprodukciókat, fotókat rendelkezésünkre bocsátották és szakmai tanácsot adtak. Dupka György 14

16 JEGYZETEK: 1 Sándor László (Budapest, márc okt. 13.) mûvészettörténész, mûkritikus, mûfordító. A leningrádi Repin Intézet mûvészettörténeti szakán szerzett diplomát között vállalatvezetõ Ungváron ben megszervezte az ungvári Területi Képtárat, amelynek 1952-ig igazgatója volt ben áttelepült Magyarországra. Fõ kutatási területe a XX. századi többek között Kárpátaljával foglalkozó mûvelõdéstörténet volt. Ukránul monográfiát írt Glück Gáborról, Grabovszky Emilrõl, ezenkívül számos mûvészeti tárgyú cikket írt, képzõmûvészeti munkákat elemzett: Gavrilo Martinovics Gljuk. Kijev, Emil Grabovszkij. Kijev, Hudazsnyiki Zakarpatyja. Kijev, Három ország polgára voltam. Egy évszázadnyi élet emlékei, Madách-Posonium, Balla László (Pálóc, július 23. Ungvár, október 28.) mûvészettörténész, költõ, író, mûfordító és újságíró. Tucatnyi írásában foglalkozott a kárpátaljai képzõmûvészettel és tekintélyes alkotóival. A képzõmûvészet iránti vonzalma a gimnázium befejezése után kezdõdött. Szobrászatot tanult az Ungvári Képzõmûvészeti Fõiskolán ( ). Késõbb szobrászként dolgozott között vezette a Kárpátaljai Szépmûvészeti Szalont is. E tárgykörben született írásait két gyûjteményben jelentette meg: Csillogó, lobogó, vibráló tájak. Riportok kárpátontúli képzõmûvészekrõl. Kárpáti Könyvkiadó, Uzshorod, Erdélyi Béla és kortársai. A kárpátaljai magyar képzõmûvészet három nemzedéke. Galéria Kiadó, Ungvár - Budapest,

17 I. FEJEZET A KÁRPÁTALJAI TÁJBA SZÜLETETT MAGYAR ÉPÍTÉSZETI, IPAR- ÉS KÉPZÕMÛVÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK TRIANON ELÕTT Iván Nebesznik ungvári mûvészettörténész 2000-ben megjelent monográfiájában 1 azt állítja, hogy a történelmi Magyarország részét képezõ, a mai Kárpátalját alkotó vármegyékben az akkori magyar kormány az oktatás és a kultúra területén ukránellenes soviniszta politikát folytatott, amely elzárta az õslakosság tanuló ifjúsága elõl a népmûvészet, az akadémiai mûvészet elsajátításában az érvényesülés lehetõségét. Ezt azzal támasztja alá, hogy az építészetben, az ipar- és képzõmûvészetben említésre méltó maradandó alkotás alig született. Megalapozatlan az a megállapítás is, hogy a XIX. század végén a XX. század elején az Osztrák-Magyar Monarchiában az Ung-, Bereg-, Ugocsaés Máramaros vármegyékben született, tehetséges fiatalok számára a professzionális képzõmûvészeti képesítés megszerzése nehéz volt, illetve a tehetségeket hivatalosan nem támogatták. A kijelentése mögött alig kendõzött magyarellenes érzelmek húzódnak meg, amelyek vidékünk mûvészetének kibontakozását, a kárpátaljai tájba született ruszin, magyar, német és zsidó közös értékeket kizárólag ukrán szemüvegen keresztül hajlandóak láttatni, elemezni és azokból téves következtetéseket levonni. Az Iván Nebesznik által kizárólagosan ukránnak tartott Erdélyi Béla Képzõmûvészet címû 1940-ben megfogalmazott tanulmányában a realitások talaján állva, elfogulatlanul, a tények birtokában büszkén jelenti ki, hogy: Kárpátalja már a múltban is sok olyan mûvészt termelt ki, akinek mûvészete európai viszonylatban is értéket jelent. A múlt nemzedék értékei között sorolja fel Szamovolszky Ödönt, a Nagybereznáról indult szobrászmûvészt, akinek munkáit többször díjazták, aranyérmet is nyert. Mint írja: Innen indult ki Kárpátalja Tiepóló-ja, Roskovics Ignácz is ban kis állami aranyérmet nyer. Szentképei és portréi értékesek Egyik legnagyobb értéke Kárpátaljának a munkácsi születésû Karlovszky Bertalan Egymás után éri a sok ezüst, aranyérmes kitüntetés Innen indult ki 16

18 Történeti megyék a mai Kárpátalja területén a Munkácson 1844-ben született Munkácsy Mihály, akinek mûvészete az egész világon közismert. Az ungmegyei mûvészeti élet: Boksay és Erdélyi nevéhez fûzõdik. 2 Egyik tanulmányában Grigorij Osztrovszkij mûvészettörténész is elfogadhatatlan kijelentéseket tett arra vonatkozóan, hogy a XIX. század végén a XX. század elején a mûvészeti élet Kárpátalján stagnált volna. Szerinte nem voltak kiállítások, alkotómûhelyek, szervezetek, sem pedig mûkritika. A perspektívát nem látó mûvészek, akárcsak a munkanélküliek, szerencsét próbálni más vidékre, országba vándoroltak ki. Az alábbiakban a nem volt itt semmi -vel szemben fontosnak tartjuk az Ung-, Bereg-, Ugocsa- és Máramaros vármegyékben a Magyar királyság, illetve a Monarchia idõszakában létrehozott csodálatos építészeti alkotások, valamint a ma már mûemlékeknek nyilvánított és megmaradt fontosabb építmények felsorolását. Ezúttal a várakra, várkastélyokra, templomokra, középületekre és várromokra is gondolunk. Ugyancsak a teljesség igénye nélkül fontosnak tartjuk megnevezni az ipar- és képzõmûvészet ama jeles alkotóit, illetve alkotásait is, amelyek az egyetemes magyar mûvészet számon tartott részei. 17

19 Várak, várromok Kárpátalján 1. UNG VÁRMEGYE, UNGVÁR ÉS KÖRNYÉKE Ung vármegyét 3, mint közigazgatási egységet a történelmi Magyarország északkeleti részén I. (Szent) István 4 idejében, más adatok szerint ben alapították óta nemesi vármegye területe 5, többször cserélt gazdát, a különbözõ hatalmi harcok, betörések, járványok, háborús veszteségek miatt sokszor megváltozott a lakosság etnikai összetétele 6, többen birtokolták, illetve egyes részeit leválasztották. 7 Címere tõl ismert ig a következõ járási központokat alakították ki: Nagyberezna, Nagykapos, Szobránc, Ungvár, Perecseny, Szerednye. Ung vármegye egyetlen városa Ungvár volt, amely 1871-tõl rendezett tanácsú város, között viszont törvényhatósági jogú város volt, vagyis ekkor már nem tartozott a megyéhez. Mint a szakirodalomból is ismeretes, az ungvári vár köré alakult ki a város három halmon. A keletin áll az õsi vár, a délin a görög katolikus püspöki palota és székesegyház, a nyugatin az egykori vármegyeháza. Legnagyobb mûvészeti jelentõségû és egyben történelmi építménye az ungvári vár vagy Drugeth-vár, amelyrõl az elsõ említés a Gesta Hungarorumban található: Az Úr 903. esztendejében Álmos hadai megjelentek Ungvár falai alatt, s bevették azt idézi Szova-Gmitrov Péter Anonymust. Ungvár õskoráról írt tanulmányát ezekkel a szavakkal fejezi be: Ezzel rávir- 18

20 radt Ungvárra a történelem hajnala. 9 Ungvár keletkezésérõl azonban több elmélet is létezik. Egymás után három különálló vára volt. Ezeknek taglalásától eltekintünk. A Budai Krónika szerint a kunok 1086-ban Ungvárig nyomultak elõre, a várat elfoglalták, környékét felperzselték. 10 Hungvár formájában 1154-ben fordul elõ elõször. A korabeli krónikások feljegyzése szerint 1085-ben hungvári földvár is létezett a térségben. Az elsõ ungi várispán nevét 1238-ban említik ben Ungvárnak István nevû lelkésze van. Az ungvári várispánság 1290-ben Aba Amadé nádor birtokába került. A gerényi dombon egy kõvár is volt, amely a tatárdúlás után IV. Béla király rendelkezése értelmében kõerõdítményként épült fel, azonban a XIV. század elsõ évtizedében elpusztult. A mostani ungvári várat királyi engedéllyel Drugeth Fülöp építette fel, aki Róbert Károly király jóvoltából 1328-tól a vidék ura lett. Ezzel megalapozta a király kíséretében a Nápolyból idekerült, de francia származású, késõbb olasszá lett Drugeth-dinasztiát, amelyek több mint három évszázadon keresztül, 1684-ig Ung vármegye kiváltságos birtokosai voltak. A vár építését a Homonnai Drugeth János fejezte be: egy várkastéllyá átalakított belsõ várból és az azt övezõ parkból áll, melyet négy fülesbástyával és egy háromszögletû bástyával megerõsített védõfal vesz körül. Teljes területe 8,5 hektár, ebbõl 6 hektár a várkert. 11 A Drugethek soraiból fõispánok, fõvezérek és fõpapok kerültek ki. Például Drugeth István nevéhez fûzõdnek a legjelentõsebb építkezések, aki Ung- és Zemplén vármegye fõispánja volt. Homonnai Drugeth Jánosnak (?-1645) és feleségének, Jakusics Annának köszönhetõ, hogy a homonnai jezsuita kollégiumot áthelyezték Ungvárra. Ugyancsak a már özvegy grófné, Jakusics Anna nevéhez fûzõdik, hogy április 24-én szorgalmazására létrejött az õsi ungvári vártemplomban a vallási unió, ennek következtében az Ung-vidék ortodox pópái az elsõk között csatlakoztak a római egyházhoz között a jelenlegi görög katolikus püspöki palota helyén jezsuita kollégiumot építettek (a késõbbiekben, kisebb- nagyobb megszakításokkal azóta is Drugeth gimnázium 12 ), amely a jezsuiták irányításával, majd a rend megszûnése után is, hosszú idõn keresztül jelentõs szerepet játszott Ungvár kulturális és mûvészeti életében. A Drugethek elõmozdították az ipart, és az egyes iparos céheknek különféle kiváltságokat adományoztak. A reformáció és ellenreformáció hívei, valamint a hitvitázók között kialakult egyik véres csata színhelye volt Ungvár és környéke is, amelynek következtében emberek százai, értékes épületek és mûvészeti alkotások tucatjai pusztultak el ban Thököly Imre felsõ-magyarországi fejedelem kurucai felperzselték és elfoglalták Ungvárt és környékét. A Drugeth nemzetség utol- 19

21 só férfisarja, egyben utolsó várúra, Drugeth Bálint korbáviai püspök (Horvátország) volt ben bekövetkezett halála után a hatalmas uradalom visszaszállt a koronára. A Drugeth Krisztinával kötött házasság révén a vár Bercsényi Miklós ( ) ungi fõispánra, a késõbbiekben II. Rákóczi Ferenc harcostársára szállt, aki a várat felújította, megerõsítette, a palotát berendezte. A korabeli feljegyzések szerint: A finom ízlésû fõúrnak értékes festmény- és rézmetszet-gyûjteménye, gazdag könyvtára, fegyver- és régiségtára volt. Palotáinak fényes berendezése fejedelmi pompával tündöklött. Azonban a Rákóczi-szabadságharc bukása után a kincstár elkobozta, 1775-ig császári ezredek tanyáztak benne. Mária Teréziától ban kapta meg a várat a munkácsi görög katolikus püspökség, amit papneveldévé alakítottak át 13. A várparkban helyeztek el két XIX. századi öntöttvas szobrot: a Heraklész a lernai hidrával címût (öntöttvas, W. Kinne mûve, 1849.) és a Pihenõ Hermészt, valamint azt a turulszobrot, amely korábban a tiszaújlaki Rákóczi-emlékmûvön állt, amíg a szovjethatalom le nem rombolta azt. Mindkét szobrot Turjaremetén öntötték, ahol más mûvészi öntvényeket is készítettek. A várkertben láthatók a gótikus templom feltárt és részben konzervált romjai. Sírboltjába a Drugeth, Barkóczy, Sennyei és Orosz családok temetkeztek. Roskovics Ignác grafikája az ungvári várról (XIX. sz. vége) 20

22 A háborúvesztés után beindultak a restaurálási munkálatok, amelyek azóta is tartanak. Sikerült több várrészletet, belsõ termet, udvarrészt, vár kutat, várárkot stb. megközelítõleg eredeti formájában visszaállítani. A papnevelde volt kápolnájában a legutolsó restaurálás alkalmával feltárták Vidra Ferdinánd bizáncias mennyezetfreskóját. Az ungvári vár és területe többek között sok magyar történelmi emlékkel rendelkezik. Középkori templomok Kárpátalján Szólnunk kell Ungvár és a vidék fontosabb magyar építészeti mûemlékeirõl 14, amelyekkel a város méltán dicsekedhet. A teljesség igénye nélkül említjük a görög katolikus püspöki székesegyházat ben Drugeth János építette a jezsuiták számára. Rendjüket 1775-ben feloszlatták. Mária Teréziának köszönhetõen a templomot és az egykori jezsuita rendházat (korábban a feloszlatott jezsuita rend vagyona volt) 1780-ban a görög katolikusoknak adományozta, nevezetesen gróf Andrássy István királyi biztos adta át ünnepélyesen Bacsinszky András ( ) püspöknek. Az általa irányított önálló munkácsi görög katolikus egyházmegyét Mária Terézia közbenjárására XIV. Kelemen pápa 1771-ben alapította újra. A feljegyzések szerint a napóleoni háborúk idején, a budai várból ide menekítették a koronázási ékszereket, melyeket az december 9-10-e közötti éjjelen a püspöki palota egyik szobájában õriztek. 15 A templomot F. A. Hillebrand bécsi udvari építész javaslatára 1878-ban klasszicista stílusban átépítették. A szentély freskói és a díszes ikonosztáz a XVIII. századból valók. A sekrestyében többek között Boksay József 1942-ben készült üvegablaka látható. A fõhajó boltozatát Boksay József és Vidra Ferdinánd 21

23 mennyezetképei díszítik, amelyek a 30-as években készültek. Az épületegyüttes szerves részét képezi az 1878-ban emelt L alaprajzú görög katolikus püspöki palota. 16 Klasszicista stílusban épült az U alaprajzú egykori vármegyeháza 17, elõdjét 1769-ben emelték, 1809-ben átépítették. Az elsõ zsinagóga 1794-ben, zsidó iskolája 1792-ben, a Vármegyeház téren lévõ neológ zsidó imaház 1870-ben épült ben Papp Gyula és Szabolcs Ferenc terve alapján neo-mór stílusban épült az ún. askenázi, vagyis német rítusú ortodox izraelita zsinagóga. 18 A szefárd-rítusú chaszidok zsinagógája 1908-ban épült az Ung jobbpartján, a közúti híd mellett. Az Ung partján áll a pravoszláv templom, amelyet az orosz emigránsok részére 1930-ban Kratkov orosz építész épített. Az épület a Moszkva melletti Komarovszk XIV. századi templomának pontos másolata ben építették a késõ barokk stílusú Szent György római katolikus templomot. Fõoltárképét 1763-ban Kracker János Lukács készítette. A mellette lévõ parókiális házat 1767-ben emelték. Ungvár. A megyeháza a református templommal. (Lám Sándor akvarellje, 1862.) 22

24 1796-ban épült fel mai helyén a református templom, mai alakját az 1906-ban történt átépítéskor nyerte, ekkor alakították ki neogótikus berendezését is. 19 Értékes építmények közé tartozik a Bagolyvár (1781), a régi (elsõ) vármegyeháza (1769), az egykori magyar színház (1907), a bazilita szerzetesrend kolostora (1912), mögötte a régi volt görög-keleti templom (1786), a ceholnyai volt görög katolikus templom (1678), a ruszin gimnázium (volt alreáltanoda, 1904), a Korona-szálló, a Film-színház, a Fekete Sas-vendéglõ (1780). Az utóbbiban július 11-én szállt meg Petõfi Sándor. Az ungvári Gyöngyösi Irodalmi Társaság kezdeményezésére 1911-ben 20 Petridesz János ungvári szobrász és Edelstein Jenõ kõfaragó által készített Petõfi-emléktáblát avattak fel az épület homlokzatán. 21 Ung-vidék, s egyben Kárpátalja legjelentõsebb középkori emléke a gerényi görög katolikus körtemplom, amely nem messze fekszik a régi gerényi vár romjain felépült Drugeth-várkastélytól (a XIV. században lerombolták). A rotunda a XIII. század elején épült. A XV. században a rotundát nyugat felé téglalap alaprajzú hosszházzal, észak felé sekrestyével kibõvítették. A rotunda freskói 1360 körül készültek, egységes ikonográfiai program szerint, itáliai iskolázottságú hazai mûhely munkája lehet. A megrendelõ, az országbíró Drugeth György 1454-ben Itáliában járt 22 A XX. században történt helyreállítás 23 során újabb, Krisztust ábrázoló, XV. századi freskót tártak fel. A szovjethatalom idején az épület múzeumként volt látogatható. Jelenleg a gerényi görög katolikus egyház tulajdonát képezi. A gerényi rotunda 23

25 XIV. századi a szürtei római katolikus templom: itt látható a Szürthey család egyik tagjának XV. századi sírköve, továbbá III. Szörthey (Zrittey) Miklósné Máriássy Krisztina XVI. századi vörös márvány címeres sírköve. A palágyi református templom XIII. századi, román kori stílusban épült, azóta többször átalakították. A császlóci, az õrdarmai, a kisráti római katolikus templom a XIV., a bátfai és az ungtarnóci református templom a XV. században épült, a késõbbiekben átépítették. Figyelemre méltó Szalóka festett kazettás mennyezetû református temploma (1793) is. Gálocs jellegzetes stílusú református temploma 1910-ben bodrogkeresztúri faragott mészkõbõl épült. Ung-vidéken két mûemléknek nyilvánított várrom is van. A szerednyei négyzetes toronyból álló várat (a lakótornyos vár méretei: 18,50x18,50 m, falainak vastagsága: 2,65 m) a templomos lovagrend építette a XIII. században, amely a középkori erõdítés egyik klasszikus típusa tól a jánki pálos kolostor szerzetesei bírták évtizedeken keresztül. A késõbbiekben a Dobó család birtoka volt, a város nevezetessége a Dobó István 24 által építtetett öt kilométeres borospince-labirintus. Megjegyzendõ: december között Szerednyén õrizték a Szent Koronát, amikor Napóleon elõl Munkácsra menekítették. Az itt felállított emléktáblát a csehszlovák korszakban eltávolították. 24 A szerednyei vár romjai

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Badacsony Badacsonytomaj

Badacsony Badacsonytomaj Badacsony Badacsonytomaj Múzeumok: Egry József Emlékmúzeum 8261 Badacsony, Egry sétány 12. Tel.: 87/431-044 E-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu bad.turisztikai.egy@gmail.com, www.badacsony.com Magyar

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

Levelezési cím: 8220-Balatonalmádi Városház tér 4. Telefonszám: 88/542-514 pannoniakonyvtar@upcmail.hu

Levelezési cím: 8220-Balatonalmádi Városház tér 4. Telefonszám: 88/542-514 pannoniakonyvtar@upcmail.hu I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

Beregszász Fórum A 22

Beregszász Fórum A 22 Aknaszlatina Aknaszlatinai Bányászok Baráti Társasága, B 411 Aknaszlatina Aknaszlatinai Közkönyvtár Asztély Pro Patria Szövetség, B 414 Bene Benei Faluház, B 411 A Kárpátaljai Református Egyház Könyvtára

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 1. A nemzeti érték megnevezése: Szalkszentmárton faluközpont 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

Magyar vonatkozású mûemlékek Kárpátalján

Magyar vonatkozású mûemlékek Kárpátalján Magyar vonatkozású mûemlékek Kárpátalján a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség eredeti szövege KMKSZ, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár, 1999. Kárpátalján számos középkori emlék található,

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély)

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) I. Az épület története A mai épület elődjét, a várkastélyt, a Kacsics nemzetségből származó Szécsényi Tamás, vagy

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Varga Attila Európai Kőfaragómester

Varga Attila Európai Kőfaragómester Varga Attila Európai Kőfaragómester Európai Kőfaragómester kőszobrász és díszítőszobrász tanul má nyait a Bokányi Dezső Építőipari és Díszítőművészeti szak középiskolában vé gezte. A Kőfaragó vég zettséget

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012.

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012. Dátum Időpont 14. 1. nap A nyírbátori, tákosi, csarodai református templomok meglátogatása. Annak rögzítése, hogy mi jellemzi ezt a vallást, mi a templomaikat. Megfogalmazzuk, miért ez a vallás az uralkodó

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Museum With No Frontiers (Múzeum Határok Nélkül; MWNF) Virtuális Múzeum DISCOVER BAROQUE ART. Sajtóközlemény

Museum With No Frontiers (Múzeum Határok Nélkül; MWNF) Virtuális Múzeum DISCOVER BAROQUE ART. Sajtóközlemény Museum With No Frontiers (Múzeum Határok Nélkül; MWNF) Virtuális Múzeum DISCOVER BAROQUE ART Sajtóközlemény Öt év előkészület után a Discover Baroque Art 2010. január 21-én elindul. Nyolc európai ország,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje 1. DEBRECEN (ex KASSA) TISZA típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó. (Épült 1939-ben az újpesti Ganz és Tsa, Villamossági-,

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1982-1985: székesfehéri József Attila Gimnázium, 1986-ban bicskei Vajda János Gimnázium

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1982-1985: székesfehéri József Attila Gimnázium, 1986-ban bicskei Vajda János Gimnázium RÉVÉSZ EMESE 1967, Munkács Művészettörténet Tanszék, tanársegéd revart@freemail.hu reveszemese@btk.ppke.hu FOGADÓ ÓRA: hétfő, szerda KUTATÁSI TERÜLET: 19-20. századi magyar festészet; 19. századi sokszorosított

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 2015 C Főépület C épület 1. emeleti terasz Kilátás a Kupolából Múzeumunk a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő és a helyszínhez

Részletesebben

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Túra hossza: 76 km Nehézsége: Közepesen nehéz Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth

Részletesebben

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Túra hossza: 70 km Nehézsége: Közepes Terep: Dombvidék Kerékpártúránkat a kőröshegyi templomnál indítjuk(1). A Petőfi úton tekerve hagyjuk el a falut déli irányba. Utunk

Részletesebben

A magyar solymászat a művészetben

A magyar solymászat a művészetben A magyar solymászat a művészetben Gyermekkorom óta solymászom, a madarak az óta is részesei az életemnek. A solymászat a művészetben nagyon szerteágazó, megtalálható szinte a művészet minden ágában. Lehetetlen

Részletesebben

Javaslat a KERNSTOK-VILLA (NYERGESÚJFALU) KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a KERNSTOK-VILLA (NYERGESÚJFALU) KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI értéktárba történő felvételéhez (A 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet melléklete alapján) Javaslat a KERNSTOK-VILLA (NYERGESÚJFALU) KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI értéktárba történő felvételéhez Készítette: MIHELIK MAGDOLNA. (aláírás) NYERGESÚJFALU,

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

MAGYARSÁG HÁZA. www.magyarsaghaza.net

MAGYARSÁG HÁZA. www.magyarsaghaza.net www.magyarsaghaza.net MAGYARSÁG HÁZA AZ ÉPÜLET TÖRTÉNETE A Magyarság Háza a Budai Vár szívében, a Mátyás templom szomszédságában, a Szentháromság téren álló műemlék épület. A hatalmas épületegyüttes története

Részletesebben

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab.

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab. Családfa Apai nagyapa Hollander Jakab 1850-es évek 1933 Apai nagyanya Hollander Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944 Anyai nagyapa Klein Izrael 1852 1944 Anyai nagyanya Klein Izraelné (szül.? Gitta)

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE Ártánd Község a Bihari síkságon található Sík vidéki utcás útifalu a 42. sz. főút mentén határátkelőhely Románia felé. Árpádkori település a megye egyik legrégibb faluja. 1075-ben

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány Várostörténeti sétány 1. A Szentvér Legenda Báthori Gábor erdélyi fejedelem nevéhez köthető. 2. Leonardo Da Vinci a Báthoriak meghívására Nyírbátorba utazott, ezért található a szobra a sétányon. 3. V.

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

Rozsnyói kirándulás- úti beszámoló

Rozsnyói kirándulás- úti beszámoló Rozsnyói kirándulás- úti beszámoló,, Magyarország az egyetlen ország, amely önmagával határos. 2015. március 27-én reggel 8 órakor indultunk a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola elől. Első megállóhelyünk

Részletesebben

KÖNYV, KÖNYVTÁR, NEMZETI KÖNYVTÁR

KÖNYV, KÖNYVTÁR, NEMZETI KÖNYVTÁR REFERENSZ KÉRDÉSEK 6-7. osztályosoknak KÖNYV, KÖNYVTÁR, NEMZETI KÖNYVTÁR TÉMAKÖRBEN Tanulói példány 1 1. a) Melyik a helyes írásmód? Széchenyi vagy Széchényi Hogyan kell elválasztani ezt a személynevet?

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok. Szepességi kéthajós templomok

Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok. Szepességi kéthajós templomok Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok 01 A Szepesség története. Elnevezés, kialakulás, bevándorlás Hospes saxones de Sepces. A bányavárosok. A Szepesség szerepe a magyar városiasodásban. A bányavárosok

Részletesebben

5. Bakancsos palóc út Palóc séta, Palóc tréfa (7 bornap palócföldön)

5. Bakancsos palóc út Palóc séta, Palóc tréfa (7 bornap palócföldön) 5. Bakancsos palóc út Palóc séta, Palóc tréfa (7 bornap palócföldön) ÚTVONALÚT ÚTVONAL 1. nap: Érkezés: 9-órakor Gyöngyösre. GYÖNGYÖS A Mátra kapuja; közúton az M3-as autópályán, a 3-as főúton, illetve

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet. a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról

1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet. a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról 1. oldal 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról (Módosította a 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási

Részletesebben

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet JUBILEUMI KÖTET Életük a régészet A ságvári őskőkori telep ásatói 1932-ben: Csalogovits József, Gaál István, Hillebrand Jenő, Laczkó Dezső és Gönczi Ferenc Dr. Draveczky Balázs (1938-2003) A múzeumban

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

ÉRTÉKES PÉCS Projektbemutató Dr. Merza Péter. 2013. február 21.

ÉRTÉKES PÉCS Projektbemutató Dr. Merza Péter. 2013. február 21. ÉRTÉKES PÉCS Projektbemutató Dr. Merza Péter 2013. február 21. TÖRTÉNELMI TÁVLATOK Vallás és történelem: A IV. századtól napjainkig A projekt az ókortól napjainkig öleli fel a vallási örökségek bemutatását:

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Baik Gyula?? Baik Gyuláné (szül. Landsinger Gizella)? 1937? Schischa Ignác 1847 1910 Schischa Ignácné (szül. Österreicher Regina) 1870 1925

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Eltűnő kultúrák nyomában

Eltűnő kultúrák nyomában Eltűnő kultúrák nyomában VI. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2009. október 5-12. Torockó-Verespatak--Gura Humorului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 4.2 1247/2008 Csapi 2. Sz. Középiskola Csap Művészeti programok lebonyolításához szükséges technikai eszközök 409 990 Érvénytelenség

Részletesebben

A POZSONYI SZOBORVÁLSÁG.

A POZSONYI SZOBORVÁLSÁG. A POZSONYI SZOBORVÁLSÁG. Magyarországnak hajdan való fővárosa, amely az emlékeit vizsgáló műtörténész szemében az első pillanatra olybá tűnik, mintha Bécsnek, a szomszédos császárvárosnak, a külvárosa

Részletesebben

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:..

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. CSEPEL HALÁSZTELEK: SZ.SZENTMIKLÓS: SZIGETHALOM: TÖKÖL: SZIGETCSÉP: SZ.SZENTMÁRTON: SZIGETÚJFALU: RÁCKEVE: SZIGETBECSE: MAKÁD: Név: Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. Túrázás

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján DOMASZÉKI KERESZT TÚRA Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján A TÚRA a Csongrád megyei Domaszéken a Szent Kereszt templomnál kezdődik. A község Szegedtől 12 kilométerre

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

DRÁVAKÖZ-SZLAVÓNIA. Területe: 1163 km 2. Népessége: 4.437.460 fő, ebből magyar 152.000 fő (2001) Vármegyéi: Pozsega, Szerém, Verőce

DRÁVAKÖZ-SZLAVÓNIA. Területe: 1163 km 2. Népessége: 4.437.460 fő, ebből magyar 152.000 fő (2001) Vármegyéi: Pozsega, Szerém, Verőce DRÁVAKÖZ-SZLAVÓNIA Területe: 1163 km 2 Népessége: 4.437.460 fő, ebből magyar 152.000 fő (2001) Vármegyéi: Pozsega, Szerém, Verőce Természeti tájai: Dráva- mente, Verőcei-sík, Drávaköz Folyói: Duna, Dráva,

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar ZSOMBOLYA Zsombolya, románul Jimbolia, németül Hatzfeld város a román-szerb határ mellett, Temesvártól 45 km-re Nyugatra. Lakosainak száma 2002-ben kevéssel haladta meg a 11 ezret, az egykori 8 ezres helyi

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

KÉPEK JEGYZÉKE. [Erdélyi Magyar Adatbank]

KÉPEK JEGYZÉKE. [Erdélyi Magyar Adatbank] KÉPEK JEGYZÉKE 1. A paszmosi kastély temperaképe a XIX. századból. Ismeretlen mester. 2. A paszmosi kastély távlati képe. Szabó Dénes 3. A paszmosi kastély kapuépülete. Szabó Dénes 4. A paszmosi kastély

Részletesebben

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈ Falak és választóvonalak a történelemben Terminus Könyvek ⒈ (A Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézete Kiadványai) Sorozatszerkesztő: Kiss Lajos András falak és választóvonalak a

Részletesebben