Magyar művészet Kárpátalján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar művészet Kárpátalján"

Átírás

1 m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar művészete terra incognita szűkebb pátriánk, illetve Magyarország olvasói számára. A kötet összeállításával elsődleges szándékunk az volt, hogy alapismeretekkel lássuk el a szélesebb olvasóközönséget és a szakmai köröket egyaránt. A kiadvány, amellett, hogy szellemi örökségünk kalauza kíván lenni, alapvető információkat is nyújt a felnövekvő nemzedéknek. A gyűjtemény a teljesség igénye nélkül kultúrtörténeti vázlatot, eligazító vezérfonalat ad az olvasó kezébe a térség művészetéről, annak meghatározó személyiségeiről, irányzatairól, műhelyeiről, szakmai szervezeteiről. Ugyanakkor azt is megállapíthattuk, hogy van mire/kire büszkének lennünk, cáfolva az ezer évig nem volt itt semmi tézisét. Azon természetesen hosszan lehetne vitatkozni, hogy a gyűjteményben szereplő alkotók közül a nyilvánosság elé került műveikkel, szakmai tudásukkal ki ütötte meg, illetve érte el az egyetemes művészet szintjét, ez a műelemző és értékelő feladat azonban a jövő művészettörténészeire vár. Magyar művészet Kárpátalján

2 MAGYAR MÛVÉSZET KÁRPÁTALJÁN 1

3 Kárpátaljai Magyar Könyvek 223. Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Lektorálta: Zubánics László Szerkesztõbizottság: Dupka György (elnök), Fuchs Andrea, Klisza János, Réti János, Soltész Péter Fotók, archív felvételek, reprodukciók: Fuchs Andrea, Lõrincz István A könyv borítója Erdélyi Béla Ungvár az 1930-as években c. festménye felhasználásával készült. Az ukrán nyelvû szöveg fordítója és kontrollszerkesztõje: Fuchs Andrea és Terescsenko Katalin Dupka György, 2012 Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Intermix Kiadó Ungvár, Babuskin tér 5/a Tel.: Felelõs kiadó: Dupka György Felelõs szerkesztõ: Csordás László Tördelõ szerkesztõ: Fábián Zoltán Készült a Shark Kft.-ben 2 ISBN ISSN

4 MAGYAR ÉRTELMISÉGIEK KÁRPÁTALJAI KÖZÖSSÉGE MAGYAR MÛVÉSZET KÁRPÁTALJÁN KULTÚR- ÉS MÛVÉSZETTÖRTÉNETI VÁZLAT DUPKA GYÖRGY KÖZREADÁSÁBAN Ungvár Budapest 3

5 A kárpátaljai festõmûvészet tulajdonképpen ott kezdõdik, ahol a lélek a tájra eszmél. Aba József AZ ISKOLATEREMTÕ ERDÉLYI BÉLA ÉS KÜZDÕTÁRSAI EMLÉKÉRE 4

6 TARTALOM BEVEZETÕ HELYETT I. fejezet A KÁRPÁTALJAI TÁJBA SZÜLETETT MAGYAR ÉPÍTÉSZETI, IPAR- ÉS KÉPZÕMÛVÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK TRIANON ELÕTT UNG VÁRMEGYE, UNGVÁR ÉS KÖRNYÉKE A Drugeth-gimnázium rajzmûhelye Az ungvári agyagipari iskola MUNKÁCS ÉS KÖRNYÉKE Akik halhatatlanná tették Munkácsot Munkács és környéke a Feszty-körképen A munkácsi királyi gimnázium rajzmûhelye Tárlatok a Latorca-parti városban A vasöntödék iparmûvészete BEREG VÁRMEGYE, BEREGSZÁSZ ÉS KÖRNYÉKE UGOCSA VÁRMEGYE, NAGYSZÕLÕS ÉS KÖRNYÉKE A Révész-jelenség Nagyszõlõsön A MÁRAMAROSI KORONAVÁROSOK: HUSZT, VISK, TÉCSÕ ÉS KÖRNYÉKE Aki második Nagybányává avatta Técsõt Építészeti mûemlékek a Borzsa-völgyében EGYHÁZI FESTÉSZET: KÉPÍRÓK, IKONFESTÕK, TEMPLOMI FALFESTÕK HEGYVIDÉKI FAÉPÍTÉSZET, FATEMPLOMOK II. fejezet A MAGYAR MÛVÉSZETI (ÉPÍTÉSZETI, IPARMÛVÉSZETI, KÉP- ZÕMÛVÉSZETI) HAGYOMÁNYOK FOLYTATÓI A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT MÛVÉSZSZERVEZETEK, SZERVEZÕDÉSEK: A MUNKÁCSI MÛVÉSZKLUB Szabad festõiskola Munkácson, Ungváron Kárpátaljai Képzõmûvészek Egyesülete Köztéri szobrok, emlékjelek, fotó- és iparmûvészeti kiállítások

7 III. fejezet ÚJRAINTEGRÁLÓDÁS AZ EGYETEMES MAGYAR SZELLEMI ÉLETBE KÖZÖTT MUNKÁCS ÉS UNGVÁR ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEK SZÍNHELYE Mûvészeti élet Munkácson Mûvészeti élet Beregszászban Képzõmûvészet a sajtóban. Irodalom-, könyvillusztráció között Mûvészeti ösztöndíjak, díjak, kitüntetések A Kárpátaljai Barbizon : valóság vagy álom? IV. fejezet A SZOVJET SEMATIZMUS MÛVÉSZETÉNEK KORSZAKÁBAN A SZOCIALISTA REALIZMUS ÁLARCA MÖGÖTT A háborúvesztés után szétszóródott, nyomtalanul eltûnt, emigrált, áttelepült mûvészek A Kárpátalján maradottak: akik megadták a császárnak, ami a császáré Az elsõ reprezentatív kiállítás visszhangja Erdélyi Béla meghurcoltatása Az ideológiailag betört kortársak LÉTREHOZOTT, SZOVJETIZÁLT RÉGI ÉS ÚJ MÛVÉSZ-INTÉZMÉNYEK Az Ungvári Képzõmûvészeti Fõiskola Az Ungvári Iparmûvészeti Szakiskola Az Ukrajnai Képzõmûvészeti Szövetség megyei tagozata Az Ungvári Területi Képtár Boksay József Szépmûvészeti Múzeum A MÛVÉSZETRÕL IS LEPATTANT A BOLSEVISTA BILINCS A magyar alkotók informális együttmûködése V. fejezet A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI MAGYAR MÛVÉSZ-MOZGALMAK A RENDSZERVÁLTÁS HOZADÉKA A magyar kortársmûvészet a független Ukrajnában

8 2. A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN LÉTREJÖTT MÛHELYEK, SZERVEZETEK Kárpátaljai Magyar Képzõ- és Iparmûvészek Révész Imre Társasága Bereg Alkotóegyesület ArtTisza mûvészeti egyesület Munkácsy Mihály Képzõmûvészeti Egyesület Sevlush Képzõmûvészeti Egyesület A munkácsi Mûvészklub hagyományainak folytatói Nemzetközi alkotótábor a beregszentmiklósi Telegdy-Rákóczi-kastélyban FONTOSABB KÉPZÕMÛVÉSZETI CSOPORTOK, MÛHELYEK, VIDÉKI PIKTOROK Ungvári és Ung-vidéki magyar képzõmûvészek Szobrászok, keramikusok, ötvös-kovácsmesterek A hagyományos és a korszerû, absztrakt grafika mûvelõi Elvándorlás, utánpótlás a magyar piktorok soraiban Magyar származású építészek jelentkezése Magyar származású fotográfusok KÉPZÕMÛVÉSZETI KEZDEMÉNYEZÉSEK A FELSÕ-TISZA-VIDÉKEN Hollósy Simon Magyar Mûvelõdési Kör A Técsõ-Máramarossziget-Nagybánya háromszögben született mûvészek Szórványban élõ magyar festõk Képzõmûvészeti iskola Huszton Tájház, a Viski Galéria és a képzõmûvészek KIÁLLÍTÁS, ISMERETTERJESZTÉS, KÉPZÉS A MÉKK mûvészeti tevékenysége Képzõmûvészet a magyar kiadványokban Képzések EPILÓGUS

9 VI. fejezet ARCKÉPCSARNOK A Angyalosi Sándor... Asztalos Éva B Balla Pál Balázs István Baraté Ágnes Bartosh József Bartosh (Petricsko) Tatjána Bálint Lívia Becske József Lajos Bedzir Pavlo/Pál Bedzirné Kremniczky Erzsébet Beleny Mihajlo Beleny-Puhlik Magdolna Benkõ György Berecz Margit Berecz Vilmos (József) Boksay József Boksay József, Ifj Boreczky Béla Brinkács Stefan/István C, CS Csuvalova (Luták) Teréz Dancsné Hidi Tünde Danielovics Emmi Darabán János Duncsák Attila E Erdélyi Béla Erfán Ferenc F Fényes András Földessy Péter Fuchs Andrea

10 G Garanyi József Glück Gábor Gogola Ferenc Gogola Zoltán Grabovszky Emil H Habda László Habda Vladyslav (Ulászló) Hajdú László Harangozó Miklós Helj László Hidi Endre Hidi Endre, Ifj Homoki Gábor Horváth Anna Hrabár Natália I Ilku Marion József Iván Ambrus J Jankovics Mária Juhász László K Kádas Kati Kalitics Erika Kassai Antal Kassai István Klisza János Klisza Krisztina Kurucz Adriána Kulin Ágnes Kutasi Xénia Kutlán István Kutlán Pál Koczka András Kolozsvári Ferenc

11 Kolozsvári László Kontratovics Ernõ (Ernest) Kopriva Attila Koszták István L Lõrincz István Lõrincz Katalin M Magyar Árpád (István-Árpád) Magyar László Malcsiczky Simon/Szemen Manajló András Manajló János/Iván Manajló Tivadar/Fedor Marinics Sándor Marton Béla Matl Péter Medveczky Ágnes Medveczky Miklós Medveczkyné Luták Edit Micska Zoltán Molnár István N Nigriny Edit O Ortutay (Décsey) Zsuzsa Õri Mihály P Petky Sándor Picur Zoltán Prófusz Marianna R Réti János Riskó György

12 S Soltész András Soltész Gabriella Soltész István Soltész Péter Soltész Zoltán Sütõ János Sütõ Miklós Sz Szemán Ferenc Öcsi Szkakandij (Czeglédy) Olga Szocska László Szõke István Sztaskó Gyula (Tibor) T Tóth Lajos Turák Angéla V Varga Tarzíciusz testvér Vass Tibor Vígh János Veres Péter Veres Ágota Z Zicherman Sándor FÜGGELÉK FONTOSABB MAGYAR SZOBROK, EMLÉKJELEK, KOPJAFÁK JEGYZÉKE ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK KÁRPÁTALJÁN A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KÉPZÕMÛVÉSZEK, FOTÓMÛVÉSZEK, NÉPMÛVÉSZEK KIÁLLÍTÁSAINAK OTTHONT ADÓ FONTOSABB INTÉZMÉNYEK, HELYSZÍNEK FELHASZNÁLT IRODALOM ELEKTRONIKUS IRODALOM, ADATBÁZIS, KIÁLLÍTÁSI ANYAG A HONLAPOKON UKRÁN NYELVÛ ÖSSZEFOGLALÓ

13 12

14 BEVEZETÕ HELYETT A kárpátaljai vonatkozású képzõmûvészeti szakirodalom áttekintése után megtapasztaltuk, hogy képzõmûvészetünk fehér folt szûkebb pátriánk és Magyarország számára is. Elsõdleges szándékunk az volt, hogy alapismeretekkel lássuk el a szélesebb olvasóközönséget és a szakmai köröket egyaránt. A gyûjtemény a teljesség igénye nélkül a kárpátaljai magyar képzõmûvészetrõl csupán kultúrtörténeti vázlatot, vezérfonalat ad az olvasó kezébe. A vázlatos körképbõl kiolvasható, milyen gyakorlati problémákkal találjuk szembe magunkat, milyen tevékenység zajlik a mûvészet különbözõ területein. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk: van mivel büszkélkednünk és dicsekednünk! Ez a kiadvány amellett, hogy szellemi örökségünk kalauza kíván lenni, alapvetõ információkat is nyújt a felnövekvõ nemzedéknek. Úgy véljük, hogy a kárpátaljai magyar kortárs képzõmûvészet átfogó ismertetése nagyon hézagos, s a nagy, összefoglaló jellegû monográfia még megírásra vár: a lezárt pályájú mûvész-életrajzok teljes feldolgozása Sándor Lászlónak 1, Balla Lászlónak 2 köszönhetõen csak részben történt meg, a vázlatos mûvészportrék, bevezetõvel ellátott albumok pedig a teljesség igénye nélkül készültek. Az idõszaki sajtóban, évkönyvekben (a Kárpáti Kiadó könyvei, kalendáriumai , Évgyûrûk , az Intermix Kiadó Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozatában között megjelent 223 mû, a Kárpáti Igaz Szó, az igazi Kárpáti Igaz Szó, a Kárpátalja, a KárpátInfo, a Beregi Hírlap, a Nagyszõlõs-vidéki Hírek, az Ung-vidéki Hírek hasábjai) és más kiadványokban elszórtan megjelenõ szakcikkek is bõ anyagot szolgáltatnak, azonban ezekrõl sem készült olyan átfogó bibliográfia, amelynek összeállítása a kutatók számára kívánatos lenne. Az irodalmi lapok (Hatodik Síp, Pánsíp, Véletlen Balett, Együtt) hasábjain, a világhálón elérhetõ kárpátaljai honlapokon, szerzõi blogokon (KMMI-honlap: Kárpátalja.ma: stb.) is gazdag képzõmûvészeti anyag gyûlt egybe, ezekbõl forrásanyagot bõven meríthetünk. Vidékünkön a klasszikus értelemben vett magyar mûkritikusok, esztéták, mûvészettörténészek nincsenek. A kárpátaljai ukránok, ruszinok sem bõvelkednek képzett és tapasztalt mûvészettörténészekben. Azonban ismeretterjesztõi, illetve újságírói szinten megírt képzõmûvészeti tárgyú cikkek, rövidebb-hosszabb terjedelmû írások, interjúk, esszék a kiállításokról, mûvésztáborokról, alkotókról tucat számra jelentek meg. Ezek szin- 13

15 tén eligazító információs adatként szerepelhetnek. Sajátos értékkel bírnak az interjúk, beszélgetések, amelyekben maguk a mûvészek vallanak mûvészi felfogásukról. A gyûjtemény második része Kárpátalján, azaz a történelmi Magyarország elsõ világháború után leválasztott területén született, élt vagy ma is ott élõ, illetve onnan származó és pályájukat külföldön folytató magyar képzõmûvészek (festõmûvészek, grafikusok, szobrászok, keramikusok, iparmûvészek, grafikai formatervezõk, fotográfusok stb.) életét és pályáját, valamint a kárpátaljai magyar képzõmûvészettel foglalkozó mûvészettörténészeket mutatja be 110 szócikkben. A kárpátaljai képzõmûvészeti hagyományok, illetve a rendszerváltás elõtti és utáni kortárs mûvészet magyar vonatkozású történetének feldolgozottsága a legalacsonyabb a magas kultúra többi mûfajához képest, gondolunk itt az irodalomra, zenemûvészetre, amelyekrõl több monográfia is megjelent az utóbbi években. Ezért tarjuk fontosnak a kortárs magyar mûvészet bemutatását Kárpátalján könyv alakban és elektronikus változatban is, hogy az olvasók minél szélesebb körben hozzá tudjanak férni az adatokhoz. A gyûjtemény összeállítása a mögém állt szakértõkbõl álló csapat (Bartosh József, Fuchs Andrea, Hudák Elvira, Klisza János, Matl Péter, Prófusz Marianna, Réti János, Soltész Péter, Lõrincz István, Mihajlo Beleny, Szöllõssy Tibor, Zubánics László) érdeme is, akikkel az utóbbi hónapokban lefolytatott személyes beszélgetések során tudtuk pontosítani, összeválogatni, elemezni a kortörténeti anyagokat. A türelmes, vitáktól sem mentes egyeztetéseknek tudható be, hogy az adott korszakhoz kapcsolt hiteles alkotókat súlyuknál fogva sikerült a múlt homályából kiemelni. Továbbá a kortárs mûvészek közül is ajánlottak új neveket figyelmünkbe, ezért minden egyes szakértõnek hálával tartozom. Köszönetünket fejezzük ki továbbá mindazoknak (a névszerûsített listától eltekintve a magyar, ukrán, ruszin képzõmûvészeknek, helytörténészeknek, mûvészettörténészeknek, könyvtárosoknak, múzeumok, képtárak, galériák vezetõinek, mûgyûjtõknek, újságíróknak, mûvészeti íróknak, fotográfusoknak, a mûvészet barátainak stb.), akik a kötet adattárának összegyûjtésében segítséget nyújtottak, akik a magyar, szlovák, orosz, ukrán és ruszin forrás- és kutatási anyagokat, ezenkívül archív felvételeket, reprodukciókat, fotókat rendelkezésünkre bocsátották és szakmai tanácsot adtak. Dupka György 14

16 JEGYZETEK: 1 Sándor László (Budapest, márc okt. 13.) mûvészettörténész, mûkritikus, mûfordító. A leningrádi Repin Intézet mûvészettörténeti szakán szerzett diplomát között vállalatvezetõ Ungváron ben megszervezte az ungvári Területi Képtárat, amelynek 1952-ig igazgatója volt ben áttelepült Magyarországra. Fõ kutatási területe a XX. századi többek között Kárpátaljával foglalkozó mûvelõdéstörténet volt. Ukránul monográfiát írt Glück Gáborról, Grabovszky Emilrõl, ezenkívül számos mûvészeti tárgyú cikket írt, képzõmûvészeti munkákat elemzett: Gavrilo Martinovics Gljuk. Kijev, Emil Grabovszkij. Kijev, Hudazsnyiki Zakarpatyja. Kijev, Három ország polgára voltam. Egy évszázadnyi élet emlékei, Madách-Posonium, Balla László (Pálóc, július 23. Ungvár, október 28.) mûvészettörténész, költõ, író, mûfordító és újságíró. Tucatnyi írásában foglalkozott a kárpátaljai képzõmûvészettel és tekintélyes alkotóival. A képzõmûvészet iránti vonzalma a gimnázium befejezése után kezdõdött. Szobrászatot tanult az Ungvári Képzõmûvészeti Fõiskolán ( ). Késõbb szobrászként dolgozott között vezette a Kárpátaljai Szépmûvészeti Szalont is. E tárgykörben született írásait két gyûjteményben jelentette meg: Csillogó, lobogó, vibráló tájak. Riportok kárpátontúli képzõmûvészekrõl. Kárpáti Könyvkiadó, Uzshorod, Erdélyi Béla és kortársai. A kárpátaljai magyar képzõmûvészet három nemzedéke. Galéria Kiadó, Ungvár - Budapest,

17 I. FEJEZET A KÁRPÁTALJAI TÁJBA SZÜLETETT MAGYAR ÉPÍTÉSZETI, IPAR- ÉS KÉPZÕMÛVÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK TRIANON ELÕTT Iván Nebesznik ungvári mûvészettörténész 2000-ben megjelent monográfiájában 1 azt állítja, hogy a történelmi Magyarország részét képezõ, a mai Kárpátalját alkotó vármegyékben az akkori magyar kormány az oktatás és a kultúra területén ukránellenes soviniszta politikát folytatott, amely elzárta az õslakosság tanuló ifjúsága elõl a népmûvészet, az akadémiai mûvészet elsajátításában az érvényesülés lehetõségét. Ezt azzal támasztja alá, hogy az építészetben, az ipar- és képzõmûvészetben említésre méltó maradandó alkotás alig született. Megalapozatlan az a megállapítás is, hogy a XIX. század végén a XX. század elején az Osztrák-Magyar Monarchiában az Ung-, Bereg-, Ugocsaés Máramaros vármegyékben született, tehetséges fiatalok számára a professzionális képzõmûvészeti képesítés megszerzése nehéz volt, illetve a tehetségeket hivatalosan nem támogatták. A kijelentése mögött alig kendõzött magyarellenes érzelmek húzódnak meg, amelyek vidékünk mûvészetének kibontakozását, a kárpátaljai tájba született ruszin, magyar, német és zsidó közös értékeket kizárólag ukrán szemüvegen keresztül hajlandóak láttatni, elemezni és azokból téves következtetéseket levonni. Az Iván Nebesznik által kizárólagosan ukránnak tartott Erdélyi Béla Képzõmûvészet címû 1940-ben megfogalmazott tanulmányában a realitások talaján állva, elfogulatlanul, a tények birtokában büszkén jelenti ki, hogy: Kárpátalja már a múltban is sok olyan mûvészt termelt ki, akinek mûvészete európai viszonylatban is értéket jelent. A múlt nemzedék értékei között sorolja fel Szamovolszky Ödönt, a Nagybereznáról indult szobrászmûvészt, akinek munkáit többször díjazták, aranyérmet is nyert. Mint írja: Innen indult ki Kárpátalja Tiepóló-ja, Roskovics Ignácz is ban kis állami aranyérmet nyer. Szentképei és portréi értékesek Egyik legnagyobb értéke Kárpátaljának a munkácsi születésû Karlovszky Bertalan Egymás után éri a sok ezüst, aranyérmes kitüntetés Innen indult ki 16

18 Történeti megyék a mai Kárpátalja területén a Munkácson 1844-ben született Munkácsy Mihály, akinek mûvészete az egész világon közismert. Az ungmegyei mûvészeti élet: Boksay és Erdélyi nevéhez fûzõdik. 2 Egyik tanulmányában Grigorij Osztrovszkij mûvészettörténész is elfogadhatatlan kijelentéseket tett arra vonatkozóan, hogy a XIX. század végén a XX. század elején a mûvészeti élet Kárpátalján stagnált volna. Szerinte nem voltak kiállítások, alkotómûhelyek, szervezetek, sem pedig mûkritika. A perspektívát nem látó mûvészek, akárcsak a munkanélküliek, szerencsét próbálni más vidékre, országba vándoroltak ki. Az alábbiakban a nem volt itt semmi -vel szemben fontosnak tartjuk az Ung-, Bereg-, Ugocsa- és Máramaros vármegyékben a Magyar királyság, illetve a Monarchia idõszakában létrehozott csodálatos építészeti alkotások, valamint a ma már mûemlékeknek nyilvánított és megmaradt fontosabb építmények felsorolását. Ezúttal a várakra, várkastélyokra, templomokra, középületekre és várromokra is gondolunk. Ugyancsak a teljesség igénye nélkül fontosnak tartjuk megnevezni az ipar- és képzõmûvészet ama jeles alkotóit, illetve alkotásait is, amelyek az egyetemes magyar mûvészet számon tartott részei. 17

19 Várak, várromok Kárpátalján 1. UNG VÁRMEGYE, UNGVÁR ÉS KÖRNYÉKE Ung vármegyét 3, mint közigazgatási egységet a történelmi Magyarország északkeleti részén I. (Szent) István 4 idejében, más adatok szerint ben alapították óta nemesi vármegye területe 5, többször cserélt gazdát, a különbözõ hatalmi harcok, betörések, járványok, háborús veszteségek miatt sokszor megváltozott a lakosság etnikai összetétele 6, többen birtokolták, illetve egyes részeit leválasztották. 7 Címere tõl ismert ig a következõ járási központokat alakították ki: Nagyberezna, Nagykapos, Szobránc, Ungvár, Perecseny, Szerednye. Ung vármegye egyetlen városa Ungvár volt, amely 1871-tõl rendezett tanácsú város, között viszont törvényhatósági jogú város volt, vagyis ekkor már nem tartozott a megyéhez. Mint a szakirodalomból is ismeretes, az ungvári vár köré alakult ki a város három halmon. A keletin áll az õsi vár, a délin a görög katolikus püspöki palota és székesegyház, a nyugatin az egykori vármegyeháza. Legnagyobb mûvészeti jelentõségû és egyben történelmi építménye az ungvári vár vagy Drugeth-vár, amelyrõl az elsõ említés a Gesta Hungarorumban található: Az Úr 903. esztendejében Álmos hadai megjelentek Ungvár falai alatt, s bevették azt idézi Szova-Gmitrov Péter Anonymust. Ungvár õskoráról írt tanulmányát ezekkel a szavakkal fejezi be: Ezzel rávir- 18

20 radt Ungvárra a történelem hajnala. 9 Ungvár keletkezésérõl azonban több elmélet is létezik. Egymás után három különálló vára volt. Ezeknek taglalásától eltekintünk. A Budai Krónika szerint a kunok 1086-ban Ungvárig nyomultak elõre, a várat elfoglalták, környékét felperzselték. 10 Hungvár formájában 1154-ben fordul elõ elõször. A korabeli krónikások feljegyzése szerint 1085-ben hungvári földvár is létezett a térségben. Az elsõ ungi várispán nevét 1238-ban említik ben Ungvárnak István nevû lelkésze van. Az ungvári várispánság 1290-ben Aba Amadé nádor birtokába került. A gerényi dombon egy kõvár is volt, amely a tatárdúlás után IV. Béla király rendelkezése értelmében kõerõdítményként épült fel, azonban a XIV. század elsõ évtizedében elpusztult. A mostani ungvári várat királyi engedéllyel Drugeth Fülöp építette fel, aki Róbert Károly király jóvoltából 1328-tól a vidék ura lett. Ezzel megalapozta a király kíséretében a Nápolyból idekerült, de francia származású, késõbb olasszá lett Drugeth-dinasztiát, amelyek több mint három évszázadon keresztül, 1684-ig Ung vármegye kiváltságos birtokosai voltak. A vár építését a Homonnai Drugeth János fejezte be: egy várkastéllyá átalakított belsõ várból és az azt övezõ parkból áll, melyet négy fülesbástyával és egy háromszögletû bástyával megerõsített védõfal vesz körül. Teljes területe 8,5 hektár, ebbõl 6 hektár a várkert. 11 A Drugethek soraiból fõispánok, fõvezérek és fõpapok kerültek ki. Például Drugeth István nevéhez fûzõdnek a legjelentõsebb építkezések, aki Ung- és Zemplén vármegye fõispánja volt. Homonnai Drugeth Jánosnak (?-1645) és feleségének, Jakusics Annának köszönhetõ, hogy a homonnai jezsuita kollégiumot áthelyezték Ungvárra. Ugyancsak a már özvegy grófné, Jakusics Anna nevéhez fûzõdik, hogy április 24-én szorgalmazására létrejött az õsi ungvári vártemplomban a vallási unió, ennek következtében az Ung-vidék ortodox pópái az elsõk között csatlakoztak a római egyházhoz között a jelenlegi görög katolikus püspöki palota helyén jezsuita kollégiumot építettek (a késõbbiekben, kisebb- nagyobb megszakításokkal azóta is Drugeth gimnázium 12 ), amely a jezsuiták irányításával, majd a rend megszûnése után is, hosszú idõn keresztül jelentõs szerepet játszott Ungvár kulturális és mûvészeti életében. A Drugethek elõmozdították az ipart, és az egyes iparos céheknek különféle kiváltságokat adományoztak. A reformáció és ellenreformáció hívei, valamint a hitvitázók között kialakult egyik véres csata színhelye volt Ungvár és környéke is, amelynek következtében emberek százai, értékes épületek és mûvészeti alkotások tucatjai pusztultak el ban Thököly Imre felsõ-magyarországi fejedelem kurucai felperzselték és elfoglalták Ungvárt és környékét. A Drugeth nemzetség utol- 19

21 só férfisarja, egyben utolsó várúra, Drugeth Bálint korbáviai püspök (Horvátország) volt ben bekövetkezett halála után a hatalmas uradalom visszaszállt a koronára. A Drugeth Krisztinával kötött házasság révén a vár Bercsényi Miklós ( ) ungi fõispánra, a késõbbiekben II. Rákóczi Ferenc harcostársára szállt, aki a várat felújította, megerõsítette, a palotát berendezte. A korabeli feljegyzések szerint: A finom ízlésû fõúrnak értékes festmény- és rézmetszet-gyûjteménye, gazdag könyvtára, fegyver- és régiségtára volt. Palotáinak fényes berendezése fejedelmi pompával tündöklött. Azonban a Rákóczi-szabadságharc bukása után a kincstár elkobozta, 1775-ig császári ezredek tanyáztak benne. Mária Teréziától ban kapta meg a várat a munkácsi görög katolikus püspökség, amit papneveldévé alakítottak át 13. A várparkban helyeztek el két XIX. századi öntöttvas szobrot: a Heraklész a lernai hidrával címût (öntöttvas, W. Kinne mûve, 1849.) és a Pihenõ Hermészt, valamint azt a turulszobrot, amely korábban a tiszaújlaki Rákóczi-emlékmûvön állt, amíg a szovjethatalom le nem rombolta azt. Mindkét szobrot Turjaremetén öntötték, ahol más mûvészi öntvényeket is készítettek. A várkertben láthatók a gótikus templom feltárt és részben konzervált romjai. Sírboltjába a Drugeth, Barkóczy, Sennyei és Orosz családok temetkeztek. Roskovics Ignác grafikája az ungvári várról (XIX. sz. vége) 20

22 A háborúvesztés után beindultak a restaurálási munkálatok, amelyek azóta is tartanak. Sikerült több várrészletet, belsõ termet, udvarrészt, vár kutat, várárkot stb. megközelítõleg eredeti formájában visszaállítani. A papnevelde volt kápolnájában a legutolsó restaurálás alkalmával feltárták Vidra Ferdinánd bizáncias mennyezetfreskóját. Az ungvári vár és területe többek között sok magyar történelmi emlékkel rendelkezik. Középkori templomok Kárpátalján Szólnunk kell Ungvár és a vidék fontosabb magyar építészeti mûemlékeirõl 14, amelyekkel a város méltán dicsekedhet. A teljesség igénye nélkül említjük a görög katolikus püspöki székesegyházat ben Drugeth János építette a jezsuiták számára. Rendjüket 1775-ben feloszlatták. Mária Teréziának köszönhetõen a templomot és az egykori jezsuita rendházat (korábban a feloszlatott jezsuita rend vagyona volt) 1780-ban a görög katolikusoknak adományozta, nevezetesen gróf Andrássy István királyi biztos adta át ünnepélyesen Bacsinszky András ( ) püspöknek. Az általa irányított önálló munkácsi görög katolikus egyházmegyét Mária Terézia közbenjárására XIV. Kelemen pápa 1771-ben alapította újra. A feljegyzések szerint a napóleoni háborúk idején, a budai várból ide menekítették a koronázási ékszereket, melyeket az december 9-10-e közötti éjjelen a püspöki palota egyik szobájában õriztek. 15 A templomot F. A. Hillebrand bécsi udvari építész javaslatára 1878-ban klasszicista stílusban átépítették. A szentély freskói és a díszes ikonosztáz a XVIII. századból valók. A sekrestyében többek között Boksay József 1942-ben készült üvegablaka látható. A fõhajó boltozatát Boksay József és Vidra Ferdinánd 21

23 mennyezetképei díszítik, amelyek a 30-as években készültek. Az épületegyüttes szerves részét képezi az 1878-ban emelt L alaprajzú görög katolikus püspöki palota. 16 Klasszicista stílusban épült az U alaprajzú egykori vármegyeháza 17, elõdjét 1769-ben emelték, 1809-ben átépítették. Az elsõ zsinagóga 1794-ben, zsidó iskolája 1792-ben, a Vármegyeház téren lévõ neológ zsidó imaház 1870-ben épült ben Papp Gyula és Szabolcs Ferenc terve alapján neo-mór stílusban épült az ún. askenázi, vagyis német rítusú ortodox izraelita zsinagóga. 18 A szefárd-rítusú chaszidok zsinagógája 1908-ban épült az Ung jobbpartján, a közúti híd mellett. Az Ung partján áll a pravoszláv templom, amelyet az orosz emigránsok részére 1930-ban Kratkov orosz építész épített. Az épület a Moszkva melletti Komarovszk XIV. századi templomának pontos másolata ben építették a késõ barokk stílusú Szent György római katolikus templomot. Fõoltárképét 1763-ban Kracker János Lukács készítette. A mellette lévõ parókiális házat 1767-ben emelték. Ungvár. A megyeháza a református templommal. (Lám Sándor akvarellje, 1862.) 22

24 1796-ban épült fel mai helyén a református templom, mai alakját az 1906-ban történt átépítéskor nyerte, ekkor alakították ki neogótikus berendezését is. 19 Értékes építmények közé tartozik a Bagolyvár (1781), a régi (elsõ) vármegyeháza (1769), az egykori magyar színház (1907), a bazilita szerzetesrend kolostora (1912), mögötte a régi volt görög-keleti templom (1786), a ceholnyai volt görög katolikus templom (1678), a ruszin gimnázium (volt alreáltanoda, 1904), a Korona-szálló, a Film-színház, a Fekete Sas-vendéglõ (1780). Az utóbbiban július 11-én szállt meg Petõfi Sándor. Az ungvári Gyöngyösi Irodalmi Társaság kezdeményezésére 1911-ben 20 Petridesz János ungvári szobrász és Edelstein Jenõ kõfaragó által készített Petõfi-emléktáblát avattak fel az épület homlokzatán. 21 Ung-vidék, s egyben Kárpátalja legjelentõsebb középkori emléke a gerényi görög katolikus körtemplom, amely nem messze fekszik a régi gerényi vár romjain felépült Drugeth-várkastélytól (a XIV. században lerombolták). A rotunda a XIII. század elején épült. A XV. században a rotundát nyugat felé téglalap alaprajzú hosszházzal, észak felé sekrestyével kibõvítették. A rotunda freskói 1360 körül készültek, egységes ikonográfiai program szerint, itáliai iskolázottságú hazai mûhely munkája lehet. A megrendelõ, az országbíró Drugeth György 1454-ben Itáliában járt 22 A XX. században történt helyreállítás 23 során újabb, Krisztust ábrázoló, XV. századi freskót tártak fel. A szovjethatalom idején az épület múzeumként volt látogatható. Jelenleg a gerényi görög katolikus egyház tulajdonát képezi. A gerényi rotunda 23

25 XIV. századi a szürtei római katolikus templom: itt látható a Szürthey család egyik tagjának XV. századi sírköve, továbbá III. Szörthey (Zrittey) Miklósné Máriássy Krisztina XVI. századi vörös márvány címeres sírköve. A palágyi református templom XIII. századi, román kori stílusban épült, azóta többször átalakították. A császlóci, az õrdarmai, a kisráti római katolikus templom a XIV., a bátfai és az ungtarnóci református templom a XV. században épült, a késõbbiekben átépítették. Figyelemre méltó Szalóka festett kazettás mennyezetû református temploma (1793) is. Gálocs jellegzetes stílusú református temploma 1910-ben bodrogkeresztúri faragott mészkõbõl épült. Ung-vidéken két mûemléknek nyilvánított várrom is van. A szerednyei négyzetes toronyból álló várat (a lakótornyos vár méretei: 18,50x18,50 m, falainak vastagsága: 2,65 m) a templomos lovagrend építette a XIII. században, amely a középkori erõdítés egyik klasszikus típusa tól a jánki pálos kolostor szerzetesei bírták évtizedeken keresztül. A késõbbiekben a Dobó család birtoka volt, a város nevezetessége a Dobó István 24 által építtetett öt kilométeres borospince-labirintus. Megjegyzendõ: december között Szerednyén õrizték a Szent Koronát, amikor Napóleon elõl Munkácsra menekítették. Az itt felállított emléktáblát a csehszlovák korszakban eltávolították. 24 A szerednyei vár romjai

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

I. fejezet A KARPÄTALJAI TAJBA SZÜLETETT MAGYAR EPITESZETI, IPAR- ES KEPZÖMÜVESZETIÖRÖKSEGÜNK TRIANON ELÖTT 16

I. fejezet A KARPÄTALJAI TAJBA SZÜLETETT MAGYAR EPITESZETI, IPAR- ES KEPZÖMÜVESZETIÖRÖKSEGÜNK TRIANON ELÖTT 16 TARTALOM BEVEZETÖ HELYETT 13 I. fejezet A KARPÄTALJAI TAJBA SZÜLETETT MAGYAR EPITESZETI, IPAR- ES KEPZÖMÜVESZETIÖRÖKSEGÜNK TRIANON ELÖTT 16 1. UNG VÄRMEGYE, UNGVÄR ES KÖRNYEKE 18 /. /. A Drugeth-gimnäziiun

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Pályázati Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok Érvénytelenség oka Nagygejőci református Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Nagygejőc i ifjúsági központ létrehozása 4 000 000

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost 1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; 2. A város 85x100 cm; 3. Sötét víz 110x80 cm 4. Világítótorony 70x50 cm; 5. Veranda télen 120x90 cm; 6. Hó és köd 80x100 cm; 7. Védett öböl 80x90 cm; 8. Ódon házak 90x80

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

KÁRPÁTALJAI KULTÚRKRÓNIKA

KÁRPÁTALJAI KULTÚRKRÓNIKA 01 KÁRPÁTALJAI KULTÚRKRÓNIKA 01. FEBRUÁR MÁRCIUS ELISMERÉSEK * Magyarország Érdemes Mûvésze díjat kapott a kárpátaljai származású Trill Zsolt, a Debreceni Csokonai Színház Jászai Mari-díjas színmûvésze.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben 1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

Megoldókulcs. Várostörténet

Megoldókulcs. Várostörténet Megoldókulcs Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven piarista

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor HAJDÚSZOVÁT Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor Elérhetőség: Hajdúszovát Község Önkormányzata 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. Telefon: 52/559-211, Fax: 52/559-209 Hajdúszovát

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Karcag - a szobrok városa

Karcag - a szobrok városa Karcag - a szobrok városa Karcag a múlt valóságos panteonja. A város lakossága és a látogatók sok köztéri, közintézményi szoborban és más műalkotásban gyönyörködhetnek. Kun emlékhely a város határában

Részletesebben

A kultúra és nyugalom völgye.

A kultúra és nyugalom völgye. Vereb A kultúra és nyugalom völgye. Vereb község Fejér megyében fekszik a Velencei-tótól 15 km-re, északra. Lakosainak száma 829 fő. Kicsi település, vendégszeretete annál nagyobb. Látogasson el hozzánk

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés Középkori magyar királyok emlékei kutatási program Zárójelentés A program célja az volt, hogy a 11 15. századi magyar uralkodók személyes tárgyi és szöveges emlékeit, udvari reprezentációjának kellékeit,

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét a Zempléni-hegység (Tokaji-hegység) vulkánikus

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Erdélyi barangolás - Marosvásárhely

Erdélyi barangolás - Marosvásárhely 2011 február 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Erdély középsõ részén fekszik, festõi földrajzi környezetben. Átszeli a Maros folyó, s tölgy és bükk erdõkkel

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is...

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is... 2013 október 16. Flag 0 Értékel kiválasztása Még Givenincs Álmodik értékelve a múlt - Szent Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Rudabánya - amelynek neve az ószláv érc, vasérc szóból származik - első írásos említe

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején?

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... Felkészítő: 1. A Rákóczi-szabadságharc Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? Milyen okai voltak a szabadságharc kirobbanásának?

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk A tudás elismerése A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az előzőről, s aki gyengébb, jobb teljesítményre sarkalljuk, aki kiváló teljesítményt nyújtott, kitüntetjük. A kőbányai diákoknak

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

Levelezési cím: 8220-Balatonalmádi Városház tér 4. Telefonszám: 88/542-514 pannoniakonyvtar@upcmail.hu

Levelezési cím: 8220-Balatonalmádi Városház tér 4. Telefonszám: 88/542-514 pannoniakonyvtar@upcmail.hu I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot.

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot. Vác A Duna völgyében, különböző tájegységek találkozásánál fekszik ez a bájos, mediterrán hangulatú kisváros. Ha kellőképpen kipihentük magunkat, bújjunk kényelmes cipőbe, vegyünk térképet a kezünkbe,

Részletesebben

Badacsony Badacsonytomaj

Badacsony Badacsonytomaj Badacsony Badacsonytomaj Múzeumok: Egry József Emlékmúzeum 8261 Badacsony, Egry sétány 12. Tel.: 87/431-044 E-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu bad.turisztikai.egy@gmail.com, www.badacsony.com Magyar

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt.

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A nagy barokk városrendezés során, a téren épültek fel a ma is látható legszebb

Részletesebben

I. feladat. Ne a tojást törd!

I. feladat. Ne a tojást törd! I. feladat Ne a tojást törd! Köszöntelek benneteket! Remélem sok tojást sikerül gyűjtenetek a mai napon! Fejtsétek meg a rejtvényt! 8 tojás (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 1. Ilyen típusú épületben kötött

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I.sz.: 2-85/2006. Ea.: Kardos Anita Tárgy: Melléklet: E L Ő T E R J E S Z T É S XVI. Makói Művésztelep 2006. évi meghívandói Résztvevők javasolt névsora Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

Windsor-i kastély története

Windsor-i kastély története 2009 október 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A kastély 1000 éves története összeforrt a monarchia történetével, hiszen nem volt

Részletesebben

Kurzuskód ANDB-781 ANDB-782. Szak és szint BA Képzési forma (nappali)

Kurzuskód ANDB-781 ANDB-782. Szak és szint BA Képzési forma (nappali) Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

Varga Attila Európai Kőfaragómester

Varga Attila Európai Kőfaragómester Varga Attila Európai Kőfaragómester Európai Kőfaragómester kőszobrász és díszítőszobrász tanul má nyait a Bokányi Dezső Építőipari és Díszítőművészeti szak középiskolában vé gezte. A Kőfaragó vég zettséget

Részletesebben

Kedves MKKSZ nyugdíjas tagok! Kedves nyugdíjas közösségek!

Kedves MKKSZ nyugdíjas tagok! Kedves nyugdíjas közösségek! H Í R V I R Á G Kedves MKKSZ nyugdíjas tagok! Kedves nyugdíjas közösségek! 2015. év 2. szám A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Országos Nyugdíjas Tanács

Részletesebben

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése Határtalanul! pályázat Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése időpont: 2014. október 6 - október 8. A tanulmányi kirándulásunk úti célja Erdély volt. 2014. október 6-tól 8-ig

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II.

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. - 1 - I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. Rákóczi Ferenc. 2. 1704-ben tábornaggyá nevezték ki és rábízták Erdély védelmét a felkelő kurucok ellen. 3. Részt vett

Részletesebben

A hatalomváltások hatása Kárpátalja népességszámának alakulására 1869-től napjainkig

A hatalomváltások hatása Kárpátalja népességszámának alakulására 1869-től napjainkig A hatalomváltások hatása Kárpátalja népességszámának alakulására 1869-től napjainkig MELLÉKLETEK Egyetemi doktori (PhD) értekezés Szerző: Molnár D. István Témavezető: Prof. Dr. Süli-Zakar István DEBRECENI

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben