Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 731. Tájékoztató a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 741

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 731. Tájékoztató a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 741"

Átírás

1 730 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 731 Tájékoztató a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 741 Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 744 Tájékoztató a Környezetvédelmi Lexikon-pályázat elbírálásáról 765 Közlemények 781

2 TÁJÉKOZTATÓK NKA HÍRLEVÉL 731 TÁJÉKOZTATÓ A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL A Zenei Szakmai Kollégium november 6-i ülésén elbírálta a szeptember 10-i beküldési határnapra kiírt pályázatát. Beérkezett 245 pályázat, közülük a feldolgozás során 14 érvénytelennek bizonyult. A kollégium 143 pályázat számára ítélt meg vissza nem térítendõ támogatásként összesen forintot. A nyertesek listáját a pályázati felhívás témaköreinek sorrendjében közöljük. 1. Hanglemez-kiadói tevékenység támogatása Pályázó és pályázat Megítélt összeg Új felvételeket tartalmazó CD kiadása Adagio Bt. (Budapest) A Jeanne D Arc életérõl készült musicalopera zenei anyagának CD-n történõ megjelentetéséhez Ars et Sanitas Bt. (Debrecen) A Duo Klavi-Art elsõ, hazai CD-jének kiadásához Bahia Kft. (Budapest) A Másfél zenekar címû album megjelentetéséhez CD-n és kazettán A Kanizsa csillagai címû album megjelentetéséhez CD-n és kazettán A Grencsó Kollektíva 7 ének az utolsó mohikánoknak címû albumának megjelentetéséhez A Triton Zenekar Indulj el címû albumának kiadásához CD-n és kazettán Víg Mihály Filmzenék címû albumának megjelentetéséhez CD-n és kazettán Az Úzgin Üver Zenekar harmadik albumának kiadásához CD-n és kazettán Big Band Produkciós Iroda Bt. (Budapest) A Big Band Legendák I II. dupla CD kiadásához a Budapest Jazz Orchestra elõadásában Binder Károly (Budapest) Kortárs és jazz CD-lemezek kiadásához Budafoki Dohnányi Ernõ Szimfonikus Zenekar (Budapest) A Dohnányi Ernõ Zenekar és a Honvéd Együttes közös CD-jének kiadásához Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

3 732 NKA HÍRLEVÉL TÁJÉKOZTATÓK Budapest Music Center Kft. A kiadó által évben megkezdett nagyszabású lemezsorozat folytatásához a évben* Budapesti Monteverdi Kórus Alapítvány A kórus fennállásának 30. évfordulója tiszteletére CD készítéséhez Böszörményi Gergely (Budapest) A évi CD-k megjelentetési költségeihez Csillaghegyi Bt. (Budapest) Új felvételeket tartalmazó CD kiadásához a Szigetköz népzenei õskultúrájának megõrzésére Folkeurópa Kft. (Budapest) A Szigony zenekar CD-jének és egy új gyimesi és moldvai hangfelvételeket tartalmazó CD kiadásához A Tükrös zenekar Cigány virrasztóénekek címû hangfelvételének elkészítéséhez és kiadásához A Méta együttes új hangfelvételeket tartalmazó CD-jének megjelentetéséhez Fonó Records Zenemûkiadó Kft. (Budapest) A Fonó Records Zenemûkiadó évi kiadványainak megjelentetéséhez Kortárs magyar költõk verseinek megzenésítéséhez kortárs zeneszerzõk által Garabonciás Alapítvány (Budapest) A Barokk táncok címû könyv zenei anyagának kiadásához Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Jada Bt. (Budapest) A magyar egyházzene évszázadai címû lemezsorozat 4. részének költségeihez Magyar Rádió Rt. (Budapest) Balassa Sándor: Karl és Anna címû operája CD kiadásához Musica Aeterna Mûvészeti Alapítvány (Budapest) A Corvina Consort Claude Le Jeunne mûveibõl tervezett CD lemeze felvételéhez Máté Sándor (Budapest) Hagyományõrzõ Szamos-Maros-menti anyag CD-n történõ megjelentetéséhez Praxismusic Mûvészeti és Szolgáltató Bt. (Budapest) A Plasitc O Hara új lemezfelvételének elkészítéséhez és megjelentetéséhez Preludio Mûvészeti Ügynökség (Budapest) Csemiczky Miklós: Veszprémi Te Deum címû oratóriuma CD-felvételének elkészítéséhez Ft Ft

4 TÁJÉKOZTATÓK NKA HÍRLEVÉL 733 Pro Voce Humana Alapítvány (Nyíregyháza) Orbán György latin nyelvû szövegekre írott mûveinek CD felvételéhez Szabó Dénes kórusaival Vujicsics Egyesület (Szentendre) Bartók Béla 1912-es szerb népzenei gyûjtésének multimédiás kiadásához A horvát népzenei hagyományok Magyarországon I II. címû CD kiadásához X-Produkció Bt. (Budapest) Kathy Horváth Lajos, Lõrinszky Attila, Farkas Zoltán és Fekete Kis Sándor CD-inek megjelentetéséhez Ft Ft Ft Kortárs és újabb kori magyar zeneszerzõk kész felvételeinek kiadása Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórus Egyesület (Budapest) Emlék CD kiadásához Andor Ilona vezényletével Bartók és Kodály mûveibõl gyermek- és nõi karra Fiatal Zenészekért Egyesület (Budapest) Durkó Péter kettõsversenyének elõadásához szükséges zenekari szólamanyag elõállítási költségeihez Hungaroton Records Kft. (Budapest) A Hungaroton évi kiadási tervének megvalósításához* Nevelõk Háza Egyesület (Pécs) Tillai Aurél szerzõi lemezének megjelentetéséhez Ft Ft Mûvészek és mûvészegyüttesek kész felvételeinek gyártási támogatása Budavári Nagyboldogasszony Templom Alapítvány (Budapest) A templom ének- és zenekara elõadásában felvett zenemûveket tartalmazó CD legyártásához Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem (Budapest) Liszt Ferenc zongorakíséretes dalainak elsõ összkiadásához CD-n* Mészáros Péter (Budapest) Az Arpa d Or énekegyüttes elsõ lemezének legyártásához Móricz Zsigmond Mûvelõdési és Információs Ház (Nyíradony) A Megy a nap lefelé címû népmûvészeti lemez kiadásához Écsi Gyöngyi (Berzéte) A Régi magyar népi imádságok és énekek címû CD-mesterszalagjának elkészítéséhez

5 734 NKA HÍRLEVÉL TÁJÉKOZTATÓK 2. Zenei könyv, kotta és CD-kiadás Pályázó és pályázat Megítélt összeg Editio Musica Budapest Zenemûkiadó Kft. (Budapest) Tihanyi László: Summer Music címû mûve kottakiadáshoz* Horváth Balázs: Két szaxofonkvartett címû mûve kottakiadáshoz Kocsár Miklós: Sonata per violino solo címû mûve kottakiadáshoz* Enciklopédia Humana Egyesület (Budapest) Dr. Legány Dezsõ: A magyar zene krónikája címû zenetörténeti gyûjteménye multimédiás CD-ROM-on történõ megjelentetéséhez Holnap Kiadó Kft. (Budapest) Kovács Sándor: Bartók Béla útján címû életrajzi kötetének francia nyelvû kiadásához Kairosz Kiadó Kft. (Budapest) Békési Zsolt Csaba: Száz régi magyar ének címû, kottákat is tartalmazó könyve megjelentetéséhez Királyhágómelléki Református Egyházkerület (Nagyvárad Románia) Az egyházkerület által kötelezõ használatra elõírt énekeskönyv javított kiadásához Koinonia Kiadó (Kolozsvár Románia) Vermesy Péter Szilágyi Domokos: Pimpimpáré címû zenei könyve kiadásához Logos Kiadó Bt. (Budapest) Perényi Éva Perényi Péter: Tárogató iskola a magyar zenetörténet nép- és mûzenei kincsestára címû mûve kiadásához Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (Budapest) Kortárs ifjúsági kórusmûvek kiadásához két kötetben Magyar Egyházzenei Társaság (Budapest) Szendrei Janka: Responzórium típusok és Dobszay László: A római mise énekrendje címû könyvei megjelentetéséhez Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Magyar Rádió Rt. (Budapest) Korunk magyar zeneszerzésének és elõadó-mûvészetének dokumentálásához Magyar Zenemûvészeti Társaság (Budapest) A Mini-fesztivál mûsorfüzetének megszerkesztéséhez Bánkövi Gyula és Horváth Barnabás darabjának kottakészítéséhez Ft

6 TÁJÉKOZTATÓK NKA HÍRLEVÉL 735 MTA Zenetudományi Intézet (Budapest) A Zenetudományi Dolgozatok 2001 címû évkönyv kiadásához Istvánffy Benedek egyházi mûveinek tudományos kiadásához a Musicalia Danubiana-sorozatban Bereczky János: Ilmari Krohn hatása a magyar népzenetudományra címû könyve kiadásához Püski Kiadó Kft. (Budapest) Bónis Ferenc: Üzenetek a XX. századból 42 beszélgetés a magyar zenérõl címû könyve megjelentetéséhez Serdián Nemzetközi Könyvkiadó Kft. (Budapest) Balassa Sándor: Nyári intermezzo oboára és zongorára címû mûve kottakiadásához Solo Music Budapest Zenemûkiadó (Budapest) Balassa Sándor: János-napi muzsika hegedûre op. 52. címû mûve kiadásához Balassa Sándor: Öt testvér zongorára Op. 5. és Szonatina zongorára Op. 23/5 címû mûvei kiadásához Typotex Elektronikus Kiadó Kft. (Budapest) Fodor Géza: A Mozart-opera világképe címû könyve megjelentetéséhez Táton Bt. (Budapest) Lükõ Gábor as havasföldi román és moldvai népdalgyûjtésének kiadásához Vasárnapi-e Zenemûvészeti Szolgáltató Bt. (Budapest) Holló Aurél Váczi Zoltán: Hagyományok I. címû mûve kottakiadásához Váczi Zoltán: Reconstruction címû darabja kottájának megjelentetéséhez Vince Kiadó Kft. (Budapest) Pap János: Hangantropológia címû zenetudományi könyve és a könyv CD mellékletének kiadásához Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3. Új magyar mûvek születésének és bemutatásának ösztönzése Pályázó és pályázat Megítélt összeg Budapest Bábszínház Déry Tibor Óriáscsecsemõ címû drámájának megzenésítéséhez báb-kamaraopera formájában Budapesti Vonósok Alapítványa (Budapest) Szokolay Sándor: Eszterházy impressziók címû kamarazenekari mûve komponálásához Ft Ft

7 736 NKA HÍRLEVÉL TÁJÉKOZTATÓK Chorus Matricanus Baráti Köre Egyesület (Százhalombatta) A Gyöngyösi Levente által írt Salve Regina címû mû megírásához Debreceni Kulturális és Fesztiválközpont Kft. (Debrecen) A évi Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyre írandó kórusmûvek bemutatásához* Dr. Bernády György Közmûvelõdési Alapítvány (Marosvásárhely Románia) Támogatás zenemûvek létrehozására Fõvárosi Pedagógiai Intézet (Budapest) Fõvárosi kortárszenei gitárfesztiválra írandó pedagógiai mûvek megkomponálásához Jakobi Koncert Kft. (Budapest) Tihanyi László új, egész estés operájának bemutatásához* Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola és Zeneiskola (Hódmezõvásárhely) Kortárs magyar mû õsbemutatójának költségeihez Magyar Rádió Rt. (Budapest) Lendvay Kamilló: Requiem címû oratóriuma megírásához és bemutatásához Mûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium (Szombathely) Négy rövid kantáta komponálásához az iskola leánykara részére Pécsi Szimfonikus Zenekar Kovács Zoltán új zenei mûvéhez Szegedi Szimfonikus Zenekar Madarász Iván oratorikus mûvének megírásához Arany János Pázmány lovag címû költeménye nyomán Szombathelyi Szimfonikus Zenekar Sugár Miklós: A fekete korsó címû operája megírásához Balázs Béla mûveire Szigeti István: Requiem négy szólistára, gyermekkarra, vegyes karra és zenekarra címû mûve megírásához Tatabányai Szimfonikus Zenekar A zenekar 105 éves jubileumára rendelt szimfonikus költemény megírásához és bemutatásához Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

8 TÁJÉKOZTATÓK NKA HÍRLEVÉL Mûemlék orgonák restaurálásának támogatása Pályázó és pályázat Megítélt összeg A Pinnyei Római Katolikus Templom Felújítására Alapítvány (Pinnye) Mûemlék orgona restaurálásához Evangélikus Egyházközség (Nemescsó) A mûemlék orgona restaurálásához Községi Önkormányzat (Somogyvár) A Szent Magdolna római katolikus templom König-orgonájának restaurálásához Református Egyházközség (Szentkirályszabadja) A református templom mûemlék orgonájának restaurálásához Református Egyházközség (Erdõcsinád) Az erdõcsinádi Binder Sámuel építette orgona felújításához Református Egyházközség (Taktabáj) A református templom mûemlék orgonájának teljes felújításához Református Egyházközség (Váchartyán) A magyarországi református egyház legõsibb orgonájának rekonstrukciójához Római Katolikus Egyházközség (Fertõszéplak) Az orgona restaurálásához Római Katolikus Egyházközség (Pusztaszabolcs) A római katolikus templomban álló, védett orgona teljes restaurálásához Római Katolikus Egyházközség (Bóly) A katolikus mûemlék templom mûemléki Angster-orgonájának restaurálásához Szent József Egyházközség (Budapest) A fõváros legrégibb orgonájának restaurálásához Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

9 738 NKA HÍRLEVÉL TÁJÉKOZTATÓK 5. A magyar zenei élet nemzetközi kapcsolatainak támogatása Pályázó és pályázat Megítélt összeg Debreceni Egyetem Ponó Lili részvételi költségeihez a Firenzei Nemzetközi Kamaraversenyen Dr. Sasváry Zoltánné Szepesi Zsuzsanna (Budapest) Franciaországi nemzetközi kongresszuson való részvétel és tanulmányút költségeihez Dr. Sipos János (Budapest) Részvétel fedezetéhez a III. Nemzetközi Zenetudományi Szimpóziumon Isztambulban Fittler Katalin (Budapest) Részvétel fedezetéhez a Jerevánban rendezendõ II. Nemzetközi Zenei Fesztivál szimpóziumán Fábián Tímea (Pécel) A Nemzetközi Jean-Pierre Rampal Fuvolaversenyen való részvétel költségeihez Párizsban Gergely Katalin (Kolozsvár Románia) Versek megzenésítéséhez Gyõri Noémi (Budapest) A Cincinnatiben megrendezendõ nemzetközi kurzuson való részvétel költségeihez* Ifjú Zenebarátok Magyarországi Szervezete (Budapest) Acsai Gábor (kürt) és zongorakísérõje kiutazásához a European Music Prize For Youth 2001 versenyre Kõvári Imre (Nyíradony) Nagybõgõ kurzuson való részvétel fedezetéhez Michaelsteinben Ft Ft Ft Ft Ft Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem (Budapest) Csikász Beáta részvételi költségeihez a New Orleans-i nemzetközi klarinétversenyen* Kovács Jenõ részvételi költségeihez a New Orleans-i nemzetközi klarinétversenyen Gera Attila részvételi költségeihez a New Orleans-i nemzetközi klarinétversenyen Nemzetközi rézfúvóskvintett-versenyen való részvétel fedezetéhez Passauban Nemzetközi rézfúvóskvintett-versenyen való részvétel fedezetéhez Passauban Ft Ft

10 TÁJÉKOZTATÓK NKA HÍRLEVÉL 739 Nemzetközi rézfúvóskvintett-versenyen való részvétel fedezetéhez Passauban Ft Nemzetközi rézfúvóskvintett-versenyen való részvétel fedezetéhez Passauban Ft Nemzetközi rézfúvóskvintett kamarazenei versenyen való részvételhez Münchenben Ft Nemzetközi rézfúvóskvintett kamarazenei versenyen való részvételhez Münchenben Ft Nemzetközi rézfúvóskvintett kamarazenei versenyen való részvételhez Münchenben Ft Nemzetközi rézfúvóskvintett-versenyen való részvétel fedezetéhez Passauban Ft Nemzetközi rézfúvóskvintett kamarazenei versenyen való részvételhez Münchenben Ft Gádor Ágnes részvételi költségeihez a franciaországi IAML 19. kongresszusán Ft Részvétel fedezetéhez a 2. Nemzetközi Gordonkakurzuson a svájci Rheineckben Ft Nemzetközi rézfúvós kamarazenei versenyen való részvételhez Münchenben Ft Nagy Katalin részvételi költségeihez a 6. Nemzetközi Jean-Pierre Rampal Fuvolaversenyen Párizsban Ft Bicsák Mátyás részvételi költségeihez a IX. Nemzetközi Kuhlan Fuvolaversenyen Németországban Ft Hara Fruzsina részvételi költségeihez a luxemburgi Competition For Young Soloists 2001 nemzetközi versenyen Ft Gulyás Márta részvételi költségeihez a salzburgi Mozarteum által rendezett Nemzetközi Találkozások Hetén Ft Éder Iván részvételi költségeihez a salzburgi Mozarteum által rendezett Nemzetközi Találkozások Hetén Ft Fábry Boglárka részvételi költségeihez a salzburgi Mozarteum által rendezett Nemzetközi Találkozások Hetén Ft Somodari Péter részvételi költségeihez a salzburgi Mozarteum által rendezett Nemzetközi Találkozások Hetén Ft Marshall Tamás részvételi költségeihez a salzburgi Mozarteum által rendezett Nemzetközi Találkozások Hetén Ft Balog Zsolt részvételi költségeihez a salzburgi Mozarteum által rendezett Nemzetközi Találkozások Hetén Ft Papp Dániel részvételi költségeihez a salzburgi Mozarteum által rendezett Nemzetközi Találkozások Hetén Ft Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetsége (Budapest) Az MZMSZ delegációjának részvételéhez az EMU-konferencián és közgyûlésen Ljubjanában Madaras Gergely (Budapest) A Westonban (USA) megrendezendõ Kinhaven zenei kurzuson való részvétel fedezetéhez Magyar Mûvészeti Fesztiválok Szövetsége (Budapest) A magyar zenei fesztiválok igazgatóinak finnországi tanulmányútjához Ft Ft

11 740 NKA HÍRLEVÉL TÁJÉKOZTATÓK Magyar Zenei Tanács (Budapest) A zenei információs központok nemzetközi szövetségének találkozóján való részvétel költségeihez Cannes-ban* Magyar Zeneszerzõk Egyesülete (Budapest) Magyar zeneszerzõk kiutazásához a Zenei Világnapokra Yokohamába Megyeri Krisztina (Budapest) Külföldi zenei versenyen és vizsgán való részvételhez Mile Ferenc (Hajdúszoboszló) Nemzetközi klarinétverseny középdöntõjében való részvétel költségeihez Amerikában Molnár Zsolt (Budapest) Kiutazás költségeihez a Rheisbergi Nemzetközi Énekversenyre Nagy Zsolt Gábor (Mezõkövesd) A 10. Nemzetközi Kürtkurzuson való részvétel fedezetéhez Nové Straseciben Péteri Lóránt (Budapest) A Soviet Music in Hungary Ideology and Reality címû nemzetközi zenetudományi konferencián való részvétel fedezetéhez Pálinkás Péter (Budapest) Részvétel fedezetéhez a 7. Nemzetközi Passaui Rézfúvós Versenyen Rózsa Rita (Debrecen) A 12. Nemzetközi Wienawski Hegedûversenyen való részvétel költségeihez Schola Hungarica Egyesület (Budapest) Útiköltség fedezetéhez a kórus luxemburgi hangversenyútjához Sütõ András (Veszprém) Részvétel fedezetéhez a 7. Nemzetközi Passaui Rézfúvós Versenyen Vas Erna Anett (Budapest) Részvétel fedezetéhez a Viggianóban megrendezendõ nemzetközi fuvolaversenyen* Veér Mátyás (Budapest) Részvétel költségeihez a 7. Nemzetközi Passaui Rézfúvós Versenyen Wagner Csaba (Pomáz) Részvétel fedezetéhez a 7. Nemzetközi Passaui Rézfúvós Versenyen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen: Ft Kocsár Miklós s. k., a Zenei Szakmai Kollégium vezetõje *Egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt az összeférhetetlenséget kiküszöbölendõ a támogatás odaítélése minõsített többséggel történt.

12 TÁJÉKOZTATÓK NKA HÍRLEVÉL 741 TÁJÉKOZTATÓ A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium november 8-i ülésén elbírálta a október 10-i beküldési határnapra kiírt pályázatát. Beérkezett 70 pályázat, közülük a kollégium 37 számára ítélt meg vissza nem térítendõ támogatásként összesen forintot. A nyertesek listáját a pályázati felhívás témaköreinek sorrendjében közöljük. 1. Kiemelkedõ mûvészeti színvonalú táncmûvészeti tervek megvalósítása Pályázó és pályázat Megítélt összeg András Lóránt (Kolozsvár Románia) Samuel Beckett: Godot-ra várva címû darabjának táncés mozdulatszínházi formanyelven való színpadra állításához Bakonyfolk Baráti Kör (Veszprém) Új vásári produkció létrehozására Berger Gyula és Barátai Bt. (Budapest) A Rose és a Majdnem három címû darabok elõadásához Egerben, Gyöngyösön és Budapesten Bihari János Kulturális Egyesület (Budapest) A Betlehembe menjünk el címû gyermekmûsor felújítására Csillaghegyi Kulturális Egyesület (Budapest) A Kubla kán palotája címû produkció megvalósítására Cédrus Alapítvány (Solymár) A Menyegzõ címû drámai táncjáték forgalmazásához Derecskei Szivárvány Hagyományõrzõ Egyesület A Barbárok címû néptáncdráma koreográfiájának megalkotásához Dream Team Színház Kulturális Egyesület (Budapest) A Széthullás-szindróma címû táncszínházi elõadás létrehozására Fügedi János (Budapest) Workshop mintatanítás-sorozat szervezéséhez Farkas Zoltán Batyu: Néptánc alaptechnikák módszertana címû könyvének alapján* Ft

13 742 NKA HÍRLEVÉL TÁJÉKOZTATÓK Fúzió a Kortárs Mûvészetekért Kulturális Egyesület (Budapest) A Géva Táncszínház Testek, színek, mozdulatok címû elõadása költségeihez Juhász Anikó (Budapest) A Je t Aime címû elõadás belföldi forgalmazásához Juhász Zsolt (Budapest) A Vendégszeretõ címû táncprodukció megvalósítására Kolozsi Kilián (Gyergyószentmiklós Románia) A Szalonspicc címû táncszínházi elõadás létrehozására Kovács Márton (Pécs) Az Ando Drom együttes és a Kovács Mûhely Szék láb kéz szív címû produkciójának létrehozására Kreatív Mozgás Bt. (Budapest) A Tavaszi Tánckurzus 2002 címû rendezvény költségeihez Könczei és Társa Bt. (Budapest) A Kalotaszeg címû koreográfia elkészítéséhez Ladjánszki Márta (Budapest) A Szuka címû új táncelõadás megvalósítására László Mónika Boglárka (Budapest) Julia Sasso kanadai táncos-koreográfus meghívásához kéthetes technikai és kompozíciós tréningek vezetésére Magyar Mozdulatkultúra Egyesület (Budapest) Az egyesület mozdulatmûvészeti akadémiája programsorozatának költségeihez Modern Tánc-Játék Stúdió Alapítvány (Debrecen) A Csatatér kávéval címû táncszínházi produkció megvalósítására Mozgáskorlátozottak Országos Szövetsége (Budapest) A Gördülõ-show címû produkció hazai forgalmazásához Nagy Olga (Budapest) Carlotta Ikeda Butoh budapesti workshopja költségeihez Orkesztika Alapítvány (Budapest) Moderntánc-workshopok szervezéséhez a Mozdulatmûvészeti Stúdióban A Még 1 Mozdulatszínház Rítus címû elõadásának felújításához Pannon Várszínház Színmûvészetfejlesztési Kht. (Veszprém) Ravel Bolerójára készített kísérleti táncszínházi produkció létrehozásához Pirókné Lippai Andrea (Solymár) A Csak azért is tánc, tánc címû produkció forgalmazásához Ft Ft

14 TÁJÉKOZTATÓK NKA HÍRLEVÉL 743 Somogyi Aprókért Alapítvány (Kaposvár) Koreográfia létrehozásához eredeti anyag felhasználásával Bodrogközi táncok címmel Szilágyi Ilka Fanni (Budapest) Karl Frost amerikai tanár meghívásához nyitott kontakt improvizációtréning tartására T.A.S.C. Bt. (Budapest) A La Dance Company új, finn magyar kooprodukcióban készülõ elõadásának létrehozásához Carmen címmel Turi Endre (Kaposvár) Egyfelvonásos táncmû létrehozásához Vágy attrakció, avagy eltáncolt megnyilvánulások címmel Tóth (Hód) Adrienn (Budapest) A Képregény címû elõadás megvalósítására V. Kerületi Táncmûvészeti Kkt. (Budapest) Az Asszonyok címû produkció létrehozására Válaszút Népmûvészeti Egyesület (Budapest) A Brassói pályaudvar címû produkció megvalósításához X-Produkció Bt. (Budapest) Lõrinszky Attila és Farkas Zoltán Batyu: Ghymesi varázs címû produkciójának több helyszínen történõ bemutatásához Ár-Tér Bt. (Hódmezõvásárhely) Új táncprodukció létrehozásához Boxed-in címmel Új Elõadómûvészeti Alapítvány (Budapest) A táncmûvészetet népszerûsítõ elõadások és kísérleti munka fedezetéhez Ft 2. Meghívásos pályázat dokumentumfilmek készítésére Nemm Mûvészeti Bt. (Budapest) Az õ mozgásuk az életük címû film elsõ részének elkészítéséhez Összesen: Ft Ft Kiss János s. k., a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium vezetõje * Egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt az összeférhetetlenséget kiküszöbölendõ a támogatás odaítélése minõsített többséggel történt.

15 744 NKA HÍRLEVÉL TÁJÉKOZTATÓK TÁJÉKOZTATÓ A KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium november i ülésén elbírálta a október 1-jei beküldési határnapra kiírt pályázatát. Beérkezett 1040 pályázat, közülük a kollégium 632 számára ítélt meg vissza nem térítendõ támogatásként összesen forintot. A nyertesek listáját a pályázati felhívás témaköreinek sorrendjében közöljük. 1. Szakmai tevékenységet szolgáló eszközfejlesztés Pályázó Megítélt összeg A Közmûvelõdés Háza Kht. (Tatabánya) A Mûvelõdés Háza (Sárospatak) Ady Endre Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Polgár) Ady Endre Mûvelõdési Ház (Tiszaszentimre) Ady Endre Mûvelõdési Ház (Miskolc) Ady Endre Általános Mûvelõdési Központ (Nádudvar) Alvégesi Mûvelõdési Ház (Nyíregyháza) Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház (Budapest) Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központ (Budapest)* Apáczai Nevelési és Általános Mûvelõdési Központ (Pécs) Arany János Mûvelõdési Központ (Nagykõrös) Arany János Általános Mûvelõdési Központ (Tiszalúc) Astoria Színházi Egyesület (Budapest) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmûvelõdési Intézet (Miskolc) Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Gyermekek Háza (Szekszárd) Bajai Mûvelõdési és Szabadidõ Egyesület Bajai Obszervatórium Alapítvány Balassi Táncegyüttes Mûködtetésére Alapítvány (Békéscsaba) Balsai Népfõiskolai Egyesület Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) Bartina Néptánc Egyesület (Szekszárd) Bartók Béla Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Mohács) Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ (Gyõr) Bartók Béla Mûvelõdési Központ (Szeged) Baráti Kör a Gyermekképzõmûvészetért Egyesület (Nyíregyháza) Bem József Mûvelõdési Ház (Biri) Ft Ft Ft

16 TÁJÉKOZTATÓK NKA HÍRLEVÉL 745 Berhida Kultúrház Bernáth Aurél Általános Mûvelõdési Központ (Somogysámson) Bihar Közösségeiért Alapítvány (Szentpéterszeg) Bonyhádi Székely Kör Budafok-Tétény Mûvelõdési Ház Kht. (Budapest) Budapest Környéki Népfõiskolai Szövetség Budapesti Mûvelõdési Központ Budavári Mûvelõdési Ház (Budapest) Butykai Közösségi Ház (Nyíregyháza) Békés Megye Népmûvészetéért Alapítvány (Békéscsaba) Békés Megyei Mûvelõdési Központ és Kézmûves Szakiskola (Békéscsaba) Békéscsabai Ifjúsági Ház és Általános Társaskör (Békéscsaba) Börcsi Faluvédõ és Mûvelõdõ Egyesület Bükk Mûvelõdési és Vendéglátó Ház (Ózd) Bánhidai Puskin Mûvelõdési Ház (Tatabánya) Bárka Színpad és Mûhely Egyesület (Ózd) Cantus Agriensis Egyesület (Eger) Corodini Országos Bûvész Egyesület (Budapest) Csaba Honvéd Kulturális Egyesület (Békéscsaba) Csapókerti Közösségi Ház (Debrecen) CSEMADOK Füleki Alapszervezete (Fülek Szlovákia) CSEMADOK Kassai Területi Választmánya (Moldava Szlovákia) CSEMADOK Szlovákiai Magyar Társaság és Közmûvelõdési Szövetség (Pozsony Szlovákia) Csepeli Munkásotthon Alapítvány (Budapest) Cserepesház Zuglói Mûvelõdési Ház (Budapest) Csili Mûvelõdési Központ (Budapest) Csokonai Mûvelõdési Ház (Hajdúhadház) Csokonai Mûvelõdési Központ (Budapest) Derecskei Szivárvány Hagyományõrzõ Egyesület Derkovits Gyula Mûvelõdési Központ és Városi Könyvtár (Tiszaújváros) Dr. Kresz Mária Alapítvány (Budapest) Dudaszó Hallatszik Alapítvány (Budaörs) Dunakanyar Fotóklub (Vác) Dunaparti Mûvelõdési Ház (Szentendre) Dél-Nyírségi Térségi Fejlesztési Társaság (Szakoly) Déryné Mûvelõdési Központ (Karcag) Déryné Mûvelõdési Központ (Jászberény) Dózsa György Mûvelõdési Ház (Nyíracsád) Dózsa Mûvelõdési Ház (Budapest) Egressy Béni Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Kazincbarcika) Egyesített Közmûvelõdési Intézmény (Szegvár) Ft Ft Ft Ft Ft Ft

17 746 NKA HÍRLEVÉL TÁJÉKOZTATÓK Erdei Ferenc Mûvelõdési Központ és Mûvészeti Iskola (Kecskemét)* Erkel Ferenc Mûvelõdési Központ (Budakeszi) Erkel Ferenc Általános Mûvelõdési Központ (Gyula) Faluház Baráti Kör (Gyõrvár) Faluház és Alapfokú Mûvészeti Iskola (Csökmõ) Faluház és Könyvtár (Piliscsaba) Faluház és Közmûvelõdési Könyvtár (Kapolcs) Faluközösségi Egyesület (Epöl) Faluvédõ Egyesület (Sajókaza) Felpécért Alapítvány (Felpéc) Felsõsimai Közmûvelõdési Színtér (Nyíregyháza) Figura Stúdió Színház (Gyergyószentmiklós Románia) Flesch Károly Kulturális Központ (Mosonmagyaróvár) Folklór Kulturális Közalapítvány (Jászberény) Forrás Gyermek-szabadidõközpont (Eger) Fotótörténeti Alapítvány (Dunaújváros) Fügedi Márta Népmûvészeti Egyesület (Miskolc) Fülep Lajos Mûvelõdési és Sport Központ (Pécsvárad) Fáklya Klub Egyesület (Budapest) Galéria Alapítvány (Dabas) Garabonciás Alapítvány (Budapest) Gazdagréti Közösségi Ház (Budapest) Goldmark Károly Mûvelõdési Központ (Keszthely) Grassalkovich Mûvelõdési Központ (Hatvan) Gyermekeink Jövõjéért Alapítvány (Fényeslitke) Gyermekek Háza (Gyõr) Gyermekek Háza (Szombathely) Gyermekvilág Alapítvány Ágyszínház (Budapest) Gönczi Ferenc Általános Mûvelõdési Központ (Zalaegerszeg)* Gárdonyi Géza Mûvelõdési Ház (Bélapátfalva) Hajdúböszörmény Ifjúságáért és Mûvelõdési Klub Hargita Megyei Kulturális Központ (Csíkszereda Románia) Hargita Állami Székely Népi Együttes (Csíkszereda Románia) Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ (Nagykanizsa) Hild Viktor Városi Könyvtár (Szolnok) Homo Ludens Alapítvány (Kolozsvár Románia) Hunyadi János Mûvelõdési Ház (Alberttelep) Ifjúsági és Szabadidõ Ház (Miskolc) Ifjúságért Egyesület (Szolnok) Igari Ifjúsági Klub (Igar-Vámszõlõhegy) Igazgyöngy Hagyományõrzõ Egyesület (Zalaegerszeg) II. Rákóczi Ferenc Mûvelõdési Központ (Nagykálló) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

18 TÁJÉKOZTATÓK NKA HÍRLEVÉL 747 Ipolymenti Kulturális és Turisztikai Társaság (Szalka Szlovákia) Isaszeg Mûvészeti Alapítvány Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfõiskolai Társaság (Szolnok) J. G. Tajovsky Mûvelõdési Központ (Tótkomlós) Ft Juhász Gyula Mûvelõdési Központ (Szeged) Junior Art Alapítvány (Gyöngyös) Jókai Mór Mûvelõdési Ház (Szigetszentmárton) Jókai Mór Mûvelõdési Központ (Pápa) József Attila Községi Mûvelõdési Ház (Gyöngyöshalász) József Attila Mûvelõdési Központ (Battonya) József Attila Mûvelõdési Központ (Salgótarján) József Attila Mûvelõdési Központ és Alapfokú Mûvészeti Iskola (Dévaványa) Ft József Attila Mûvelõdési Ház (Tatabánya) József Attila Mûvelõdési Ház (Nagyiván) József Attila Mûvelõdési Ház (Rudolftelep) József Attila Mûvelõdési Központ (Dunakeszi) Ft József Attila Általános Mûvelõdési Központ (Mezõhegyes) Ft Józsefvárosi Kulturális Központ (Budapest) Karácsony Sándor Általános Mûvelõdési Központ (Földes) Katona József Mûvelõdési Ház (Kerekegyháza) Ft Kelenvölgyi Közösségi Ház (Budapest) Kemenesaljai Mûvelõdési Központ (Celldömölk) Kerekasztal Társulás (Gödöllõ) Keresztény Minõséget Iskolánkba Alapítvány (Marosvásárhely Románia) Kertvárosi Bányász Mûvelõdési Otthon (Tatabánya) Királyerdei Mûvelõdési Ház (Budapest) Ft Kisebbségi Települési Önkormányzat (Várgesztes) Ft Kisfaludy Sándor Mûvelõdési Központ (Sümeg) Ft Kiskanizsa Kulturális Egyesület (Nagykanizsa) Kiskunsági Ifjúsági és Kulturális Egyesület (Kunszentmiklós) Kismarosi Teleház Alapítvány Kispesti Munkásotthon Mûvelõdési Ház (Budapest) Ft Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár (Mezõcsát) Kisvárdai Várszínház és Mûvészetek Háza Klubkönyvtár (Alcsútdoboz) Kohász Mûvelõdési Központ (Salgótarján) Komárom-Esztergom Megyei Népmûvészeti Egyesület (Komárom) Kondor Béla Közösségi Ház (Budapest) Kossuth Lajos Mûvelõdési Központ és Tourinform Iroda (Sátoraljaújhely) Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Nagyrábé)

19 748 NKA HÍRLEVÉL TÁJÉKOZTATÓK Kossuth Mûvelõdési Központ (Dabas) Kovács Máté VMK és Könyvtár (Hajdúszoboszló) Kulich Gyula Mûvelõdési Ház (Doboz) Kõbányai Gyermek- és Ifjúsági Szabadidõközpont (Budapest) Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelõdési Intézet (Debrecen) Kölcsey Kórus és Baráti Köre Egyesület (Debrecen) Könyves Kálmán Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Tarcal) Könyvtár, Közmûvelõdési és Sportintézmény (Kisszállás) Közmûvelõdés Otthona (Aszód) Közmûvelõdési Központ (Szendrõ) Közmûvelõdési-Sportközpont és Könyvtár (Tiszavasvári) Közoktatási és Közmûvelõdési Intézmény (Tiszacsege) Községi Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Jászszentandrás) Községi Mûvelõdési Ház (Lovasberény) Községi Önkormányzat (Alattyán) Községi Önkormányzat Alsómocsoládi Faluház (Alsómocsolád) Községi Önkormányzat (Bajna) Községi Önkormányzat (Balatonszentgyörgy) Községi Önkormányzat (Balatonszepezd) Községi Önkormányzat (Bejcgyertyános) Községi Önkormányzat (Bodrogkeresztúr) Községi Önkormányzat (Bodrogkisfalud) Községi Önkormányzat (Borsfa) Községi Önkormányzat (Bánhorváti) Községi Önkormányzat (Bátor) Községi Önkormányzat (Csátalja) Községi Önkormányzat (Csólyospálos) Községi Önkormányzat (Dióskál) Községi Önkormányzat (Dudar) Községi Önkormányzat (Egerbocs) Községi Önkormányzat (Etyek) Községi Önkormányzat (Felsõberecki) Községi Önkormányzat (Felsõtelekes) Községi Önkormányzat (Felsõtárkány) Községi Önkormányzat (Fülöp) Községi Önkormányzat (Gadány) Községi Önkormányzat (Gutorfölde) Községi Önkormányzat (Gyöngyöstarján) Községi Önkormányzat (Györköny) Községi Önkormányzat (Gérce) Községi Önkormányzat (Göncruszka) Községi Önkormányzat (Hencida) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

20 TÁJÉKOZTATÓK NKA HÍRLEVÉL 749 Községi Önkormányzat (Hernádkak) Községi Önkormányzat (Igar) Községi Önkormányzat (Jászladány) Községi Önkormányzat (Karácsond) Községi Önkormányzat (Kelebia) Községi Önkormányzat (Kemeneshõgyész) Községi Önkormányzat (Keménfa) Községi Önkormányzat (Kimle) Községi Önkormányzat (Királyhegyes) Községi Önkormányzat (Konyár) Községi Önkormányzat (Kustánszeg) Községi Önkormányzat (Kökény) Községi Önkormányzat (Megyaszó) Községi Önkormányzat (Máriakéménd) Községi Önkormányzat (Mátraszele) Községi Önkormányzat (Nagykónyi) Községi Önkormányzat (Nagylók) Községi Önkormányzat (Nemeskolta) Községi Önkormányzat (Nova) Községi Önkormányzat (Nyírád) Községi Önkormányzat (Nyõgér) Községi Önkormányzat (Nógrádmarcal) Községi Önkormányzat (Oltárc) Községi Önkormányzat (Ormosbánya) Községi Önkormányzat (Oroszi) Községi Önkormányzat (Ozora) Községi Önkormányzat (Paloznak) Községi Önkormányzat (Parasznya) Községi Önkormányzat (Pusztaszentlászló) Községi Önkormányzat (Pély) Községi Önkormányzat (Radostyán) Községi Önkormányzat (Regöly) Községi Önkormányzat (Resznek) Községi Önkormányzat (Romhány) Községi Önkormányzat (Szabadegyháza) Községi Önkormányzat (Szuhogy) Községi Önkormányzat (Szõc) Községi Önkormányzat (Szögliget) Községi Önkormányzat (Tabajd) Községi Önkormányzat (Taktaszada) Községi Önkormányzat (Tihany) Községi Önkormányzat (Tiszagyulaháza) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 515

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 515 514 NKA HÍRLEVÉL EREDMÉNYKÖZLÉSEK TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 515 Tájékoztató a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának

Részletesebben

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő perselyei a Magyar Posta hálózatában

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő perselyei a Magyar Posta hálózatában Megye Posta neve Posta címe Bács-Kiskun Ágasegyháza posta 6076 Ágasegyháza Kossuth utca 11. Bács-Kiskun Akasztó posta 6221 Akasztó Fő utca 47. Bács-Kiskun Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás Hősök tere 11.

Részletesebben

Támogatásra javasolt pályázatok

Támogatásra javasolt pályázatok azonosítószáma A pályázó települése A pályázó neve címe tal kapcsolatos észrevételek javasolt pályázatok 1 42 BGA-13-HA-01-0217 Szentendre Ferences Gimnázium 2 41 BGA-13-HA-01-0206 Siklós Siklósi Közoktatási

Részletesebben

NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma NCA-NK-09-C - döntési lista

NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma NCA-NK-09-C - döntési lista kollégiumi (a 1 NCA-NK-09-C-0001 ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztő Komárom- Esztergom Komárom Jókai Unokái gyermekújság szerkesztése és kiadása a határ mentén 1 500 000 Ft 1 000 000 Ft A támogatási

Részletesebben

A 2014. rendelkező évben tett, szja 1%-os felajánlásokból történő részesedésből kizárt civil kedvezményezettek 2014.05.06.

A 2014. rendelkező évben tett, szja 1%-os felajánlásokból történő részesedésből kizárt civil kedvezményezettek 2014.05.06. A 2014. rendelkező évben tett, szja 1%-os felajánlásokból történő részesedésből kizárt civil kedvezményezettek 2014.05.06. Sorszám Adószám Név Székhely Kizárás éve 1. 18179750 1 13 1956 MAGYAR NEMZETÖRSÉG

Részletesebben

Bejelentés alapján működő helyi lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások 2015. július 3-i állapot. Médiaszolgáltatás állandó megnevezése

Bejelentés alapján működő helyi lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások 2015. július 3-i állapot. Médiaszolgáltatás állandó megnevezése állandó Sárvíz-Multimédia Bt. 8127 Aba Rákóczi u. 4/b. Sárvíz Térségi Aba, Csősz, Kálóz, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Soponya, Tác Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 5241 Abádszalók Mikszáth Kálmán u. 3. Szalóki

Részletesebben

CÍM NÉV IRSZ HELYSÉG UTCA/HÁZSZÁM ÖSSZEG A XVI KERÜLET SZAKORVOSI ELLÁTÁSÉRT ALAPITVÁNY 1163 BUDAPEST XVI JÓKAI U 3 1 155 950 AZ ÁPOLÁSBAN DOLGOZÓK

CÍM NÉV IRSZ HELYSÉG UTCA/HÁZSZÁM ÖSSZEG A XVI KERÜLET SZAKORVOSI ELLÁTÁSÉRT ALAPITVÁNY 1163 BUDAPEST XVI JÓKAI U 3 1 155 950 AZ ÁPOLÁSBAN DOLGOZÓK CÍM NÉV IRSZ HELYSÉG UTCA/HÁZSZÁM ÖSSZEG A XVI KERÜLET SZAKORVOSI ELLÁTÁSÉRT ALAPITVÁNY 1163 BUDAPEST XVI JÓKAI U 3 1 155 950 AZ ÁPOLÁSBAN DOLGOZÓK KÉPZÉSÉÉRT ÉS SEGÉLYEZÉSÉÉRT ALAPITVÁNY 2700 CEGLÉD TÖRTELI

Részletesebben

18887859-1 -18 " A SZOMBATHELYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERETETSZOLGÁLATÁÉRT "ALAPÍTVÁNY 9700 SZOMBATHELY KÖRMENDI U.2 155 735 45 18921320-1 -19 "

18887859-1 -18  A SZOMBATHELYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERETETSZOLGÁLATÁÉRT ALAPÍTVÁNY 9700 SZOMBATHELY KÖRMENDI U.2 155 735 45 18921320-1 -19 Adószám Név Cím Összeg Fı 18887859-1 -18 " A SZOMBATHELYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERETETSZOLGÁLATÁÉRT "ALAPÍTVÁNY 9700 SZOMBATHELY KÖRMENDI U.2 155 735 45 18921320-1 -19 " AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDÉRT"

Részletesebben

Járóbeteg szakellátó intézmények listája

Járóbeteg szakellátó intézmények listája Bács-Kiskun Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 6400 Kiskunhalas Dr. Monszpart L. u. 1. 77 522-004 77 522-011 Bács-Kiskun Bajai Szent Rókus Kórház 6500 Baja Rókus u. 10. 79 422-233 79 425-575 Bács-Kiskun Bács-Kiskun

Részletesebben

A Vesd Bele Magad Programban résztvevő iskolák

A Vesd Bele Magad Programban résztvevő iskolák Iskola neve Település Megye EJF Gyakorló Általános Iskolája Baja Bács-Kiskun Sugovica ÁMK Kiscsávolyi Tagiskolája Baja Bács-Kiskun Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Általános Iskolája és Alapfokú

Részletesebben

Hernádnémeti Borsod-Abaúj-Zemplén

Hernádnémeti Borsod-Abaúj-Zemplén Iskola neve Település Megye EJF Gyakorló Általános Iskolája Baja Sugovica ÁMK Kiscsávolyi Tagiskolája Baja Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Általános Iskolája és Alapfokú e Csikériai Általános Iskolája

Részletesebben

A 2015. rendelkezo évben tett, szja 1%-os felajánlásokból történo részesedésbol kizárt civil kedvezményezettek

A 2015. rendelkezo évben tett, szja 1%-os felajánlásokból történo részesedésbol kizárt civil kedvezményezettek A 2015. rendelkezo évben tett, szja 1%-os felajánlásokból történo részesedésbol kizárt civil kedvezményezettek Sorsz ám Adószám Név Székhely Kizárás éve 1. "BALATONFŰZFŐ ÉS TÉRSÉGE 18927759 1 19 TŰZVÉDELMÉÉRT"

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 3. számú melléklet Hatályos: 2011.01.01. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

REGIONÁLIS FEJLESZTÉSÉRT ÉS FE,LZAItKiDZTATÁSÉRT FELELŐS TÁRCA NÉLKiJLI MINISZTER. sxágyyűlás Hivatala. Irományszám : K l r(~

REGIONÁLIS FEJLESZTÉSÉRT ÉS FE,LZAItKiDZTATÁSÉRT FELELŐS TÁRCA NÉLKiJLI MINISZTER. sxágyyűlás Hivatala. Irományszám : K l r(~ 2005 11/10 12 :30 FAX 441 7286 RFF TNM.PARL.TITK. Iloo1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉSÉRT ÉS FE,LZAItKiDZTATÁSÉRT FELELŐS TÁRCA NÉLKiJLI MINISZTER sxágyyűlás Hivatala Irományszám : K l r(~ 0 ~ Lasztavicza Jenő

Részletesebben

KÉRJÜK AZ NCA-TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT ÖSSZEGET!

KÉRJÜK AZ NCA-TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT ÖSSZEGET! KÉRJÜK AZ NCA-TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT ÖSSZEGET! Dr. Veres János pénzügyminiszer úr részére Pénzügyminisztérium Tisztelt Pénzügyminiszter Úr!, 2008. szeptember 19. A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) fontos

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 47. szám 13603 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata (a módosításokkal

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287

MAGYAR KÖZLÖNY. 107. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ. Tartalomjegyzék. A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról 18287 MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 13., hétfõ Tartalomjegyzék 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 220/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

Patika Irsz. Város Közterület

Patika Irsz. Város Közterület Patika Irsz. Város Közterület ARANYESŐ PATIKA 8127 ABA RÁKOCZI UT 27 Csontos Patika 2740 Abony Vasút út 22 Zafír Gyógyszertár 2484 Agárd Balatoni u. 62 SZENT ISTVÁN GYÓGYSZERTÁR 6221 AKASZTÓ SZENT ISTVÁN

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Szolgáltatási terület 1. Az internetprotokollon nyújtott televízió szolgáltatás (IPTV) területe... 2 2. A kábeltelevízió szolgáltatás területe... 4 3. A műholdas televízió szolgáltatás területe... 10 1/10

Részletesebben

1713 A fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban című program

1713 A fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban című program . 2. számú melléklet 1713 A fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban című program (Ft) Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Hivatkozási szám: BKO-133/2012 Budapest, 2012. március 28. Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

21 Edelény Kistérség Többcélú Társulása Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény Pedagógiai Szakszolgálati Intézet 102441 800 000 22

21 Edelény Kistérség Többcélú Társulása Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény Pedagógiai Szakszolgálati Intézet 102441 800 000 22 1 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 2 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bács-Kiskun Kecskemét Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Sorszám Név Lakcím 1 ÁBRAHÁMFFY GYÖRGY LÁSZLÓ 7300 KOMLÓ KOSSUTH LAJOS UTCA 97. 3.EM. 1.AJTÓ 2 ÁBRI LUKÁCS MIKLÓS 5310 KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI UTCA 26/A. 3 ACQUAVIVA RAPHAEL 4024 DEBRECEN CSAPÓ UTCA 1/B. 2.em.

Részletesebben

Hírmondó. 2007. október

Hírmondó. 2007. október Hírmondó SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK ÉS BÉKÉS MEGYE KÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZ VEZETŐINEK A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet és a Békés Megyei Könyvtár

Részletesebben

3 488 502 782 247 2 706 255 700 000 Alapítvány. 5 520 235 950 000 4 570 235 1 000 000 Alapítvány

3 488 502 782 247 2 706 255 700 000 Alapítvány. 5 520 235 950 000 4 570 235 1 000 000 Alapítvány Ikt. szám Pályázó neve Pályázó helysége Pályázat címe Összes költség (Ft) Saját rész (Ft) Egyéb összeg (Ft) Igényelt összeg (Ft) Javasolt összeg(ft) BGA-11-NY-1 Magyar nyelvű oktatási feladatokat is ellátó

Részletesebben

Irányító szám. Irányító szám. Posta neve. Posta neve

Irányító szám. Irányító szám. Posta neve. Posta neve 3261 Abasár 8440 Herend posta 3881 Abaújszántó 3360 Heves 2740 Abony posta 8381 Hévíz posta 8401 Ajka 1 posta 6801 Hódmezővásárhely 1 2730 Albertirsa posta 6805 Hódmezővásárhely Tesco 2351 Alsónémedi posta

Részletesebben

1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021

1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021 1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021 Budapest Hűvösvölgyi u 118 Budapest 1021 Budapest Hűvösvölgyi

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Időskorúak gondozóháza (átmeneti elhelyezést biztosító otthonok) listája 2010.

Időskorúak gondozóháza (átmeneti elhelyezést biztosító otthonok) listája 2010. Időskorúak gondozóháza (átmeneti elhelyezést biztosító otthonok) listája 20. Ajka Város Akácfa Időseket Segítő és Gondozó Közhasznú Non-profit Kft. Alberti Evangélikus Egyházközség Alexiánus Testvérek

Részletesebben

színházi előadások filmvetítése Ars Sacra Fesztivál irodalmi estek kiállítások gyermekprogramok színházi előadások filmvetítések 14 22.

színházi előadások filmvetítése Ars Sacra Fesztivál irodalmi estek kiállítások gyermekprogramok színházi előadások filmvetítések 14 22. INGYENES/FREE 2013/20. KÜLÖNSZÁM szeptember 14 22. A programok ingyenesek! koncertek koncertek ok Ars Sacra Fesztivál 2013 Templomok Éjszakája szeptember 14. ok Ki méltó látni a csodát, Az a csodát magában

Részletesebben