Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 731. Tájékoztató a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 741

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 731. Tájékoztató a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 741"

Átírás

1 730 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 731 Tájékoztató a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 741 Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 744 Tájékoztató a Környezetvédelmi Lexikon-pályázat elbírálásáról 765 Közlemények 781

2 TÁJÉKOZTATÓK NKA HÍRLEVÉL 731 TÁJÉKOZTATÓ A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL A Zenei Szakmai Kollégium november 6-i ülésén elbírálta a szeptember 10-i beküldési határnapra kiírt pályázatát. Beérkezett 245 pályázat, közülük a feldolgozás során 14 érvénytelennek bizonyult. A kollégium 143 pályázat számára ítélt meg vissza nem térítendõ támogatásként összesen forintot. A nyertesek listáját a pályázati felhívás témaköreinek sorrendjében közöljük. 1. Hanglemez-kiadói tevékenység támogatása Pályázó és pályázat Megítélt összeg Új felvételeket tartalmazó CD kiadása Adagio Bt. (Budapest) A Jeanne D Arc életérõl készült musicalopera zenei anyagának CD-n történõ megjelentetéséhez Ars et Sanitas Bt. (Debrecen) A Duo Klavi-Art elsõ, hazai CD-jének kiadásához Bahia Kft. (Budapest) A Másfél zenekar címû album megjelentetéséhez CD-n és kazettán A Kanizsa csillagai címû album megjelentetéséhez CD-n és kazettán A Grencsó Kollektíva 7 ének az utolsó mohikánoknak címû albumának megjelentetéséhez A Triton Zenekar Indulj el címû albumának kiadásához CD-n és kazettán Víg Mihály Filmzenék címû albumának megjelentetéséhez CD-n és kazettán Az Úzgin Üver Zenekar harmadik albumának kiadásához CD-n és kazettán Big Band Produkciós Iroda Bt. (Budapest) A Big Band Legendák I II. dupla CD kiadásához a Budapest Jazz Orchestra elõadásában Binder Károly (Budapest) Kortárs és jazz CD-lemezek kiadásához Budafoki Dohnányi Ernõ Szimfonikus Zenekar (Budapest) A Dohnányi Ernõ Zenekar és a Honvéd Együttes közös CD-jének kiadásához Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

3 732 NKA HÍRLEVÉL TÁJÉKOZTATÓK Budapest Music Center Kft. A kiadó által évben megkezdett nagyszabású lemezsorozat folytatásához a évben* Budapesti Monteverdi Kórus Alapítvány A kórus fennállásának 30. évfordulója tiszteletére CD készítéséhez Böszörményi Gergely (Budapest) A évi CD-k megjelentetési költségeihez Csillaghegyi Bt. (Budapest) Új felvételeket tartalmazó CD kiadásához a Szigetköz népzenei õskultúrájának megõrzésére Folkeurópa Kft. (Budapest) A Szigony zenekar CD-jének és egy új gyimesi és moldvai hangfelvételeket tartalmazó CD kiadásához A Tükrös zenekar Cigány virrasztóénekek címû hangfelvételének elkészítéséhez és kiadásához A Méta együttes új hangfelvételeket tartalmazó CD-jének megjelentetéséhez Fonó Records Zenemûkiadó Kft. (Budapest) A Fonó Records Zenemûkiadó évi kiadványainak megjelentetéséhez Kortárs magyar költõk verseinek megzenésítéséhez kortárs zeneszerzõk által Garabonciás Alapítvány (Budapest) A Barokk táncok címû könyv zenei anyagának kiadásához Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Jada Bt. (Budapest) A magyar egyházzene évszázadai címû lemezsorozat 4. részének költségeihez Magyar Rádió Rt. (Budapest) Balassa Sándor: Karl és Anna címû operája CD kiadásához Musica Aeterna Mûvészeti Alapítvány (Budapest) A Corvina Consort Claude Le Jeunne mûveibõl tervezett CD lemeze felvételéhez Máté Sándor (Budapest) Hagyományõrzõ Szamos-Maros-menti anyag CD-n történõ megjelentetéséhez Praxismusic Mûvészeti és Szolgáltató Bt. (Budapest) A Plasitc O Hara új lemezfelvételének elkészítéséhez és megjelentetéséhez Preludio Mûvészeti Ügynökség (Budapest) Csemiczky Miklós: Veszprémi Te Deum címû oratóriuma CD-felvételének elkészítéséhez Ft Ft

4 TÁJÉKOZTATÓK NKA HÍRLEVÉL 733 Pro Voce Humana Alapítvány (Nyíregyháza) Orbán György latin nyelvû szövegekre írott mûveinek CD felvételéhez Szabó Dénes kórusaival Vujicsics Egyesület (Szentendre) Bartók Béla 1912-es szerb népzenei gyûjtésének multimédiás kiadásához A horvát népzenei hagyományok Magyarországon I II. címû CD kiadásához X-Produkció Bt. (Budapest) Kathy Horváth Lajos, Lõrinszky Attila, Farkas Zoltán és Fekete Kis Sándor CD-inek megjelentetéséhez Ft Ft Ft Kortárs és újabb kori magyar zeneszerzõk kész felvételeinek kiadása Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórus Egyesület (Budapest) Emlék CD kiadásához Andor Ilona vezényletével Bartók és Kodály mûveibõl gyermek- és nõi karra Fiatal Zenészekért Egyesület (Budapest) Durkó Péter kettõsversenyének elõadásához szükséges zenekari szólamanyag elõállítási költségeihez Hungaroton Records Kft. (Budapest) A Hungaroton évi kiadási tervének megvalósításához* Nevelõk Háza Egyesület (Pécs) Tillai Aurél szerzõi lemezének megjelentetéséhez Ft Ft Mûvészek és mûvészegyüttesek kész felvételeinek gyártási támogatása Budavári Nagyboldogasszony Templom Alapítvány (Budapest) A templom ének- és zenekara elõadásában felvett zenemûveket tartalmazó CD legyártásához Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem (Budapest) Liszt Ferenc zongorakíséretes dalainak elsõ összkiadásához CD-n* Mészáros Péter (Budapest) Az Arpa d Or énekegyüttes elsõ lemezének legyártásához Móricz Zsigmond Mûvelõdési és Információs Ház (Nyíradony) A Megy a nap lefelé címû népmûvészeti lemez kiadásához Écsi Gyöngyi (Berzéte) A Régi magyar népi imádságok és énekek címû CD-mesterszalagjának elkészítéséhez

5 734 NKA HÍRLEVÉL TÁJÉKOZTATÓK 2. Zenei könyv, kotta és CD-kiadás Pályázó és pályázat Megítélt összeg Editio Musica Budapest Zenemûkiadó Kft. (Budapest) Tihanyi László: Summer Music címû mûve kottakiadáshoz* Horváth Balázs: Két szaxofonkvartett címû mûve kottakiadáshoz Kocsár Miklós: Sonata per violino solo címû mûve kottakiadáshoz* Enciklopédia Humana Egyesület (Budapest) Dr. Legány Dezsõ: A magyar zene krónikája címû zenetörténeti gyûjteménye multimédiás CD-ROM-on történõ megjelentetéséhez Holnap Kiadó Kft. (Budapest) Kovács Sándor: Bartók Béla útján címû életrajzi kötetének francia nyelvû kiadásához Kairosz Kiadó Kft. (Budapest) Békési Zsolt Csaba: Száz régi magyar ének címû, kottákat is tartalmazó könyve megjelentetéséhez Királyhágómelléki Református Egyházkerület (Nagyvárad Románia) Az egyházkerület által kötelezõ használatra elõírt énekeskönyv javított kiadásához Koinonia Kiadó (Kolozsvár Románia) Vermesy Péter Szilágyi Domokos: Pimpimpáré címû zenei könyve kiadásához Logos Kiadó Bt. (Budapest) Perényi Éva Perényi Péter: Tárogató iskola a magyar zenetörténet nép- és mûzenei kincsestára címû mûve kiadásához Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (Budapest) Kortárs ifjúsági kórusmûvek kiadásához két kötetben Magyar Egyházzenei Társaság (Budapest) Szendrei Janka: Responzórium típusok és Dobszay László: A római mise énekrendje címû könyvei megjelentetéséhez Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Magyar Rádió Rt. (Budapest) Korunk magyar zeneszerzésének és elõadó-mûvészetének dokumentálásához Magyar Zenemûvészeti Társaság (Budapest) A Mini-fesztivál mûsorfüzetének megszerkesztéséhez Bánkövi Gyula és Horváth Barnabás darabjának kottakészítéséhez Ft

6 TÁJÉKOZTATÓK NKA HÍRLEVÉL 735 MTA Zenetudományi Intézet (Budapest) A Zenetudományi Dolgozatok 2001 címû évkönyv kiadásához Istvánffy Benedek egyházi mûveinek tudományos kiadásához a Musicalia Danubiana-sorozatban Bereczky János: Ilmari Krohn hatása a magyar népzenetudományra címû könyve kiadásához Püski Kiadó Kft. (Budapest) Bónis Ferenc: Üzenetek a XX. századból 42 beszélgetés a magyar zenérõl címû könyve megjelentetéséhez Serdián Nemzetközi Könyvkiadó Kft. (Budapest) Balassa Sándor: Nyári intermezzo oboára és zongorára címû mûve kottakiadásához Solo Music Budapest Zenemûkiadó (Budapest) Balassa Sándor: János-napi muzsika hegedûre op. 52. címû mûve kiadásához Balassa Sándor: Öt testvér zongorára Op. 5. és Szonatina zongorára Op. 23/5 címû mûvei kiadásához Typotex Elektronikus Kiadó Kft. (Budapest) Fodor Géza: A Mozart-opera világképe címû könyve megjelentetéséhez Táton Bt. (Budapest) Lükõ Gábor as havasföldi román és moldvai népdalgyûjtésének kiadásához Vasárnapi-e Zenemûvészeti Szolgáltató Bt. (Budapest) Holló Aurél Váczi Zoltán: Hagyományok I. címû mûve kottakiadásához Váczi Zoltán: Reconstruction címû darabja kottájának megjelentetéséhez Vince Kiadó Kft. (Budapest) Pap János: Hangantropológia címû zenetudományi könyve és a könyv CD mellékletének kiadásához Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3. Új magyar mûvek születésének és bemutatásának ösztönzése Pályázó és pályázat Megítélt összeg Budapest Bábszínház Déry Tibor Óriáscsecsemõ címû drámájának megzenésítéséhez báb-kamaraopera formájában Budapesti Vonósok Alapítványa (Budapest) Szokolay Sándor: Eszterházy impressziók címû kamarazenekari mûve komponálásához Ft Ft

7 736 NKA HÍRLEVÉL TÁJÉKOZTATÓK Chorus Matricanus Baráti Köre Egyesület (Százhalombatta) A Gyöngyösi Levente által írt Salve Regina címû mû megírásához Debreceni Kulturális és Fesztiválközpont Kft. (Debrecen) A évi Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyre írandó kórusmûvek bemutatásához* Dr. Bernády György Közmûvelõdési Alapítvány (Marosvásárhely Románia) Támogatás zenemûvek létrehozására Fõvárosi Pedagógiai Intézet (Budapest) Fõvárosi kortárszenei gitárfesztiválra írandó pedagógiai mûvek megkomponálásához Jakobi Koncert Kft. (Budapest) Tihanyi László új, egész estés operájának bemutatásához* Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola és Zeneiskola (Hódmezõvásárhely) Kortárs magyar mû õsbemutatójának költségeihez Magyar Rádió Rt. (Budapest) Lendvay Kamilló: Requiem címû oratóriuma megírásához és bemutatásához Mûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium (Szombathely) Négy rövid kantáta komponálásához az iskola leánykara részére Pécsi Szimfonikus Zenekar Kovács Zoltán új zenei mûvéhez Szegedi Szimfonikus Zenekar Madarász Iván oratorikus mûvének megírásához Arany János Pázmány lovag címû költeménye nyomán Szombathelyi Szimfonikus Zenekar Sugár Miklós: A fekete korsó címû operája megírásához Balázs Béla mûveire Szigeti István: Requiem négy szólistára, gyermekkarra, vegyes karra és zenekarra címû mûve megírásához Tatabányai Szimfonikus Zenekar A zenekar 105 éves jubileumára rendelt szimfonikus költemény megírásához és bemutatásához Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

8 TÁJÉKOZTATÓK NKA HÍRLEVÉL Mûemlék orgonák restaurálásának támogatása Pályázó és pályázat Megítélt összeg A Pinnyei Római Katolikus Templom Felújítására Alapítvány (Pinnye) Mûemlék orgona restaurálásához Evangélikus Egyházközség (Nemescsó) A mûemlék orgona restaurálásához Községi Önkormányzat (Somogyvár) A Szent Magdolna római katolikus templom König-orgonájának restaurálásához Református Egyházközség (Szentkirályszabadja) A református templom mûemlék orgonájának restaurálásához Református Egyházközség (Erdõcsinád) Az erdõcsinádi Binder Sámuel építette orgona felújításához Református Egyházközség (Taktabáj) A református templom mûemlék orgonájának teljes felújításához Református Egyházközség (Váchartyán) A magyarországi református egyház legõsibb orgonájának rekonstrukciójához Római Katolikus Egyházközség (Fertõszéplak) Az orgona restaurálásához Római Katolikus Egyházközség (Pusztaszabolcs) A római katolikus templomban álló, védett orgona teljes restaurálásához Római Katolikus Egyházközség (Bóly) A katolikus mûemlék templom mûemléki Angster-orgonájának restaurálásához Szent József Egyházközség (Budapest) A fõváros legrégibb orgonájának restaurálásához Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

9 738 NKA HÍRLEVÉL TÁJÉKOZTATÓK 5. A magyar zenei élet nemzetközi kapcsolatainak támogatása Pályázó és pályázat Megítélt összeg Debreceni Egyetem Ponó Lili részvételi költségeihez a Firenzei Nemzetközi Kamaraversenyen Dr. Sasváry Zoltánné Szepesi Zsuzsanna (Budapest) Franciaországi nemzetközi kongresszuson való részvétel és tanulmányút költségeihez Dr. Sipos János (Budapest) Részvétel fedezetéhez a III. Nemzetközi Zenetudományi Szimpóziumon Isztambulban Fittler Katalin (Budapest) Részvétel fedezetéhez a Jerevánban rendezendõ II. Nemzetközi Zenei Fesztivál szimpóziumán Fábián Tímea (Pécel) A Nemzetközi Jean-Pierre Rampal Fuvolaversenyen való részvétel költségeihez Párizsban Gergely Katalin (Kolozsvár Románia) Versek megzenésítéséhez Gyõri Noémi (Budapest) A Cincinnatiben megrendezendõ nemzetközi kurzuson való részvétel költségeihez* Ifjú Zenebarátok Magyarországi Szervezete (Budapest) Acsai Gábor (kürt) és zongorakísérõje kiutazásához a European Music Prize For Youth 2001 versenyre Kõvári Imre (Nyíradony) Nagybõgõ kurzuson való részvétel fedezetéhez Michaelsteinben Ft Ft Ft Ft Ft Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem (Budapest) Csikász Beáta részvételi költségeihez a New Orleans-i nemzetközi klarinétversenyen* Kovács Jenõ részvételi költségeihez a New Orleans-i nemzetközi klarinétversenyen Gera Attila részvételi költségeihez a New Orleans-i nemzetközi klarinétversenyen Nemzetközi rézfúvóskvintett-versenyen való részvétel fedezetéhez Passauban Nemzetközi rézfúvóskvintett-versenyen való részvétel fedezetéhez Passauban Ft Ft

10 TÁJÉKOZTATÓK NKA HÍRLEVÉL 739 Nemzetközi rézfúvóskvintett-versenyen való részvétel fedezetéhez Passauban Ft Nemzetközi rézfúvóskvintett-versenyen való részvétel fedezetéhez Passauban Ft Nemzetközi rézfúvóskvintett kamarazenei versenyen való részvételhez Münchenben Ft Nemzetközi rézfúvóskvintett kamarazenei versenyen való részvételhez Münchenben Ft Nemzetközi rézfúvóskvintett kamarazenei versenyen való részvételhez Münchenben Ft Nemzetközi rézfúvóskvintett-versenyen való részvétel fedezetéhez Passauban Ft Nemzetközi rézfúvóskvintett kamarazenei versenyen való részvételhez Münchenben Ft Gádor Ágnes részvételi költségeihez a franciaországi IAML 19. kongresszusán Ft Részvétel fedezetéhez a 2. Nemzetközi Gordonkakurzuson a svájci Rheineckben Ft Nemzetközi rézfúvós kamarazenei versenyen való részvételhez Münchenben Ft Nagy Katalin részvételi költségeihez a 6. Nemzetközi Jean-Pierre Rampal Fuvolaversenyen Párizsban Ft Bicsák Mátyás részvételi költségeihez a IX. Nemzetközi Kuhlan Fuvolaversenyen Németországban Ft Hara Fruzsina részvételi költségeihez a luxemburgi Competition For Young Soloists 2001 nemzetközi versenyen Ft Gulyás Márta részvételi költségeihez a salzburgi Mozarteum által rendezett Nemzetközi Találkozások Hetén Ft Éder Iván részvételi költségeihez a salzburgi Mozarteum által rendezett Nemzetközi Találkozások Hetén Ft Fábry Boglárka részvételi költségeihez a salzburgi Mozarteum által rendezett Nemzetközi Találkozások Hetén Ft Somodari Péter részvételi költségeihez a salzburgi Mozarteum által rendezett Nemzetközi Találkozások Hetén Ft Marshall Tamás részvételi költségeihez a salzburgi Mozarteum által rendezett Nemzetközi Találkozások Hetén Ft Balog Zsolt részvételi költségeihez a salzburgi Mozarteum által rendezett Nemzetközi Találkozások Hetén Ft Papp Dániel részvételi költségeihez a salzburgi Mozarteum által rendezett Nemzetközi Találkozások Hetén Ft Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetsége (Budapest) Az MZMSZ delegációjának részvételéhez az EMU-konferencián és közgyûlésen Ljubjanában Madaras Gergely (Budapest) A Westonban (USA) megrendezendõ Kinhaven zenei kurzuson való részvétel fedezetéhez Magyar Mûvészeti Fesztiválok Szövetsége (Budapest) A magyar zenei fesztiválok igazgatóinak finnországi tanulmányútjához Ft Ft

11 740 NKA HÍRLEVÉL TÁJÉKOZTATÓK Magyar Zenei Tanács (Budapest) A zenei információs központok nemzetközi szövetségének találkozóján való részvétel költségeihez Cannes-ban* Magyar Zeneszerzõk Egyesülete (Budapest) Magyar zeneszerzõk kiutazásához a Zenei Világnapokra Yokohamába Megyeri Krisztina (Budapest) Külföldi zenei versenyen és vizsgán való részvételhez Mile Ferenc (Hajdúszoboszló) Nemzetközi klarinétverseny középdöntõjében való részvétel költségeihez Amerikában Molnár Zsolt (Budapest) Kiutazás költségeihez a Rheisbergi Nemzetközi Énekversenyre Nagy Zsolt Gábor (Mezõkövesd) A 10. Nemzetközi Kürtkurzuson való részvétel fedezetéhez Nové Straseciben Péteri Lóránt (Budapest) A Soviet Music in Hungary Ideology and Reality címû nemzetközi zenetudományi konferencián való részvétel fedezetéhez Pálinkás Péter (Budapest) Részvétel fedezetéhez a 7. Nemzetközi Passaui Rézfúvós Versenyen Rózsa Rita (Debrecen) A 12. Nemzetközi Wienawski Hegedûversenyen való részvétel költségeihez Schola Hungarica Egyesület (Budapest) Útiköltség fedezetéhez a kórus luxemburgi hangversenyútjához Sütõ András (Veszprém) Részvétel fedezetéhez a 7. Nemzetközi Passaui Rézfúvós Versenyen Vas Erna Anett (Budapest) Részvétel fedezetéhez a Viggianóban megrendezendõ nemzetközi fuvolaversenyen* Veér Mátyás (Budapest) Részvétel költségeihez a 7. Nemzetközi Passaui Rézfúvós Versenyen Wagner Csaba (Pomáz) Részvétel fedezetéhez a 7. Nemzetközi Passaui Rézfúvós Versenyen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen: Ft Kocsár Miklós s. k., a Zenei Szakmai Kollégium vezetõje *Egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt az összeférhetetlenséget kiküszöbölendõ a támogatás odaítélése minõsített többséggel történt.

12 TÁJÉKOZTATÓK NKA HÍRLEVÉL 741 TÁJÉKOZTATÓ A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium november 8-i ülésén elbírálta a október 10-i beküldési határnapra kiírt pályázatát. Beérkezett 70 pályázat, közülük a kollégium 37 számára ítélt meg vissza nem térítendõ támogatásként összesen forintot. A nyertesek listáját a pályázati felhívás témaköreinek sorrendjében közöljük. 1. Kiemelkedõ mûvészeti színvonalú táncmûvészeti tervek megvalósítása Pályázó és pályázat Megítélt összeg András Lóránt (Kolozsvár Románia) Samuel Beckett: Godot-ra várva címû darabjának táncés mozdulatszínházi formanyelven való színpadra állításához Bakonyfolk Baráti Kör (Veszprém) Új vásári produkció létrehozására Berger Gyula és Barátai Bt. (Budapest) A Rose és a Majdnem három címû darabok elõadásához Egerben, Gyöngyösön és Budapesten Bihari János Kulturális Egyesület (Budapest) A Betlehembe menjünk el címû gyermekmûsor felújítására Csillaghegyi Kulturális Egyesület (Budapest) A Kubla kán palotája címû produkció megvalósítására Cédrus Alapítvány (Solymár) A Menyegzõ címû drámai táncjáték forgalmazásához Derecskei Szivárvány Hagyományõrzõ Egyesület A Barbárok címû néptáncdráma koreográfiájának megalkotásához Dream Team Színház Kulturális Egyesület (Budapest) A Széthullás-szindróma címû táncszínházi elõadás létrehozására Fügedi János (Budapest) Workshop mintatanítás-sorozat szervezéséhez Farkas Zoltán Batyu: Néptánc alaptechnikák módszertana címû könyvének alapján* Ft

13 742 NKA HÍRLEVÉL TÁJÉKOZTATÓK Fúzió a Kortárs Mûvészetekért Kulturális Egyesület (Budapest) A Géva Táncszínház Testek, színek, mozdulatok címû elõadása költségeihez Juhász Anikó (Budapest) A Je t Aime címû elõadás belföldi forgalmazásához Juhász Zsolt (Budapest) A Vendégszeretõ címû táncprodukció megvalósítására Kolozsi Kilián (Gyergyószentmiklós Románia) A Szalonspicc címû táncszínházi elõadás létrehozására Kovács Márton (Pécs) Az Ando Drom együttes és a Kovács Mûhely Szék láb kéz szív címû produkciójának létrehozására Kreatív Mozgás Bt. (Budapest) A Tavaszi Tánckurzus 2002 címû rendezvény költségeihez Könczei és Társa Bt. (Budapest) A Kalotaszeg címû koreográfia elkészítéséhez Ladjánszki Márta (Budapest) A Szuka címû új táncelõadás megvalósítására László Mónika Boglárka (Budapest) Julia Sasso kanadai táncos-koreográfus meghívásához kéthetes technikai és kompozíciós tréningek vezetésére Magyar Mozdulatkultúra Egyesület (Budapest) Az egyesület mozdulatmûvészeti akadémiája programsorozatának költségeihez Modern Tánc-Játék Stúdió Alapítvány (Debrecen) A Csatatér kávéval címû táncszínházi produkció megvalósítására Mozgáskorlátozottak Országos Szövetsége (Budapest) A Gördülõ-show címû produkció hazai forgalmazásához Nagy Olga (Budapest) Carlotta Ikeda Butoh budapesti workshopja költségeihez Orkesztika Alapítvány (Budapest) Moderntánc-workshopok szervezéséhez a Mozdulatmûvészeti Stúdióban A Még 1 Mozdulatszínház Rítus címû elõadásának felújításához Pannon Várszínház Színmûvészetfejlesztési Kht. (Veszprém) Ravel Bolerójára készített kísérleti táncszínházi produkció létrehozásához Pirókné Lippai Andrea (Solymár) A Csak azért is tánc, tánc címû produkció forgalmazásához Ft Ft

14 TÁJÉKOZTATÓK NKA HÍRLEVÉL 743 Somogyi Aprókért Alapítvány (Kaposvár) Koreográfia létrehozásához eredeti anyag felhasználásával Bodrogközi táncok címmel Szilágyi Ilka Fanni (Budapest) Karl Frost amerikai tanár meghívásához nyitott kontakt improvizációtréning tartására T.A.S.C. Bt. (Budapest) A La Dance Company új, finn magyar kooprodukcióban készülõ elõadásának létrehozásához Carmen címmel Turi Endre (Kaposvár) Egyfelvonásos táncmû létrehozásához Vágy attrakció, avagy eltáncolt megnyilvánulások címmel Tóth (Hód) Adrienn (Budapest) A Képregény címû elõadás megvalósítására V. Kerületi Táncmûvészeti Kkt. (Budapest) Az Asszonyok címû produkció létrehozására Válaszút Népmûvészeti Egyesület (Budapest) A Brassói pályaudvar címû produkció megvalósításához X-Produkció Bt. (Budapest) Lõrinszky Attila és Farkas Zoltán Batyu: Ghymesi varázs címû produkciójának több helyszínen történõ bemutatásához Ár-Tér Bt. (Hódmezõvásárhely) Új táncprodukció létrehozásához Boxed-in címmel Új Elõadómûvészeti Alapítvány (Budapest) A táncmûvészetet népszerûsítõ elõadások és kísérleti munka fedezetéhez Ft 2. Meghívásos pályázat dokumentumfilmek készítésére Nemm Mûvészeti Bt. (Budapest) Az õ mozgásuk az életük címû film elsõ részének elkészítéséhez Összesen: Ft Ft Kiss János s. k., a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium vezetõje * Egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt az összeférhetetlenséget kiküszöbölendõ a támogatás odaítélése minõsített többséggel történt.

15 744 NKA HÍRLEVÉL TÁJÉKOZTATÓK TÁJÉKOZTATÓ A KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium november i ülésén elbírálta a október 1-jei beküldési határnapra kiírt pályázatát. Beérkezett 1040 pályázat, közülük a kollégium 632 számára ítélt meg vissza nem térítendõ támogatásként összesen forintot. A nyertesek listáját a pályázati felhívás témaköreinek sorrendjében közöljük. 1. Szakmai tevékenységet szolgáló eszközfejlesztés Pályázó Megítélt összeg A Közmûvelõdés Háza Kht. (Tatabánya) A Mûvelõdés Háza (Sárospatak) Ady Endre Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Polgár) Ady Endre Mûvelõdési Ház (Tiszaszentimre) Ady Endre Mûvelõdési Ház (Miskolc) Ady Endre Általános Mûvelõdési Központ (Nádudvar) Alvégesi Mûvelõdési Ház (Nyíregyháza) Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház (Budapest) Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központ (Budapest)* Apáczai Nevelési és Általános Mûvelõdési Központ (Pécs) Arany János Mûvelõdési Központ (Nagykõrös) Arany János Általános Mûvelõdési Központ (Tiszalúc) Astoria Színházi Egyesület (Budapest) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmûvelõdési Intézet (Miskolc) Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Gyermekek Háza (Szekszárd) Bajai Mûvelõdési és Szabadidõ Egyesület Bajai Obszervatórium Alapítvány Balassi Táncegyüttes Mûködtetésére Alapítvány (Békéscsaba) Balsai Népfõiskolai Egyesület Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) Bartina Néptánc Egyesület (Szekszárd) Bartók Béla Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Mohács) Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ (Gyõr) Bartók Béla Mûvelõdési Központ (Szeged) Baráti Kör a Gyermekképzõmûvészetért Egyesület (Nyíregyháza) Bem József Mûvelõdési Ház (Biri) Ft Ft Ft

16 TÁJÉKOZTATÓK NKA HÍRLEVÉL 745 Berhida Kultúrház Bernáth Aurél Általános Mûvelõdési Központ (Somogysámson) Bihar Közösségeiért Alapítvány (Szentpéterszeg) Bonyhádi Székely Kör Budafok-Tétény Mûvelõdési Ház Kht. (Budapest) Budapest Környéki Népfõiskolai Szövetség Budapesti Mûvelõdési Központ Budavári Mûvelõdési Ház (Budapest) Butykai Közösségi Ház (Nyíregyháza) Békés Megye Népmûvészetéért Alapítvány (Békéscsaba) Békés Megyei Mûvelõdési Központ és Kézmûves Szakiskola (Békéscsaba) Békéscsabai Ifjúsági Ház és Általános Társaskör (Békéscsaba) Börcsi Faluvédõ és Mûvelõdõ Egyesület Bükk Mûvelõdési és Vendéglátó Ház (Ózd) Bánhidai Puskin Mûvelõdési Ház (Tatabánya) Bárka Színpad és Mûhely Egyesület (Ózd) Cantus Agriensis Egyesület (Eger) Corodini Országos Bûvész Egyesület (Budapest) Csaba Honvéd Kulturális Egyesület (Békéscsaba) Csapókerti Közösségi Ház (Debrecen) CSEMADOK Füleki Alapszervezete (Fülek Szlovákia) CSEMADOK Kassai Területi Választmánya (Moldava Szlovákia) CSEMADOK Szlovákiai Magyar Társaság és Közmûvelõdési Szövetség (Pozsony Szlovákia) Csepeli Munkásotthon Alapítvány (Budapest) Cserepesház Zuglói Mûvelõdési Ház (Budapest) Csili Mûvelõdési Központ (Budapest) Csokonai Mûvelõdési Ház (Hajdúhadház) Csokonai Mûvelõdési Központ (Budapest) Derecskei Szivárvány Hagyományõrzõ Egyesület Derkovits Gyula Mûvelõdési Központ és Városi Könyvtár (Tiszaújváros) Dr. Kresz Mária Alapítvány (Budapest) Dudaszó Hallatszik Alapítvány (Budaörs) Dunakanyar Fotóklub (Vác) Dunaparti Mûvelõdési Ház (Szentendre) Dél-Nyírségi Térségi Fejlesztési Társaság (Szakoly) Déryné Mûvelõdési Központ (Karcag) Déryné Mûvelõdési Központ (Jászberény) Dózsa György Mûvelõdési Ház (Nyíracsád) Dózsa Mûvelõdési Ház (Budapest) Egressy Béni Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Kazincbarcika) Egyesített Közmûvelõdési Intézmény (Szegvár) Ft Ft Ft Ft Ft Ft

17 746 NKA HÍRLEVÉL TÁJÉKOZTATÓK Erdei Ferenc Mûvelõdési Központ és Mûvészeti Iskola (Kecskemét)* Erkel Ferenc Mûvelõdési Központ (Budakeszi) Erkel Ferenc Általános Mûvelõdési Központ (Gyula) Faluház Baráti Kör (Gyõrvár) Faluház és Alapfokú Mûvészeti Iskola (Csökmõ) Faluház és Könyvtár (Piliscsaba) Faluház és Közmûvelõdési Könyvtár (Kapolcs) Faluközösségi Egyesület (Epöl) Faluvédõ Egyesület (Sajókaza) Felpécért Alapítvány (Felpéc) Felsõsimai Közmûvelõdési Színtér (Nyíregyháza) Figura Stúdió Színház (Gyergyószentmiklós Románia) Flesch Károly Kulturális Központ (Mosonmagyaróvár) Folklór Kulturális Közalapítvány (Jászberény) Forrás Gyermek-szabadidõközpont (Eger) Fotótörténeti Alapítvány (Dunaújváros) Fügedi Márta Népmûvészeti Egyesület (Miskolc) Fülep Lajos Mûvelõdési és Sport Központ (Pécsvárad) Fáklya Klub Egyesület (Budapest) Galéria Alapítvány (Dabas) Garabonciás Alapítvány (Budapest) Gazdagréti Közösségi Ház (Budapest) Goldmark Károly Mûvelõdési Központ (Keszthely) Grassalkovich Mûvelõdési Központ (Hatvan) Gyermekeink Jövõjéért Alapítvány (Fényeslitke) Gyermekek Háza (Gyõr) Gyermekek Háza (Szombathely) Gyermekvilág Alapítvány Ágyszínház (Budapest) Gönczi Ferenc Általános Mûvelõdési Központ (Zalaegerszeg)* Gárdonyi Géza Mûvelõdési Ház (Bélapátfalva) Hajdúböszörmény Ifjúságáért és Mûvelõdési Klub Hargita Megyei Kulturális Központ (Csíkszereda Románia) Hargita Állami Székely Népi Együttes (Csíkszereda Románia) Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ (Nagykanizsa) Hild Viktor Városi Könyvtár (Szolnok) Homo Ludens Alapítvány (Kolozsvár Románia) Hunyadi János Mûvelõdési Ház (Alberttelep) Ifjúsági és Szabadidõ Ház (Miskolc) Ifjúságért Egyesület (Szolnok) Igari Ifjúsági Klub (Igar-Vámszõlõhegy) Igazgyöngy Hagyományõrzõ Egyesület (Zalaegerszeg) II. Rákóczi Ferenc Mûvelõdési Központ (Nagykálló) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

18 TÁJÉKOZTATÓK NKA HÍRLEVÉL 747 Ipolymenti Kulturális és Turisztikai Társaság (Szalka Szlovákia) Isaszeg Mûvészeti Alapítvány Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfõiskolai Társaság (Szolnok) J. G. Tajovsky Mûvelõdési Központ (Tótkomlós) Ft Juhász Gyula Mûvelõdési Központ (Szeged) Junior Art Alapítvány (Gyöngyös) Jókai Mór Mûvelõdési Ház (Szigetszentmárton) Jókai Mór Mûvelõdési Központ (Pápa) József Attila Községi Mûvelõdési Ház (Gyöngyöshalász) József Attila Mûvelõdési Központ (Battonya) József Attila Mûvelõdési Központ (Salgótarján) József Attila Mûvelõdési Központ és Alapfokú Mûvészeti Iskola (Dévaványa) Ft József Attila Mûvelõdési Ház (Tatabánya) József Attila Mûvelõdési Ház (Nagyiván) József Attila Mûvelõdési Ház (Rudolftelep) József Attila Mûvelõdési Központ (Dunakeszi) Ft József Attila Általános Mûvelõdési Központ (Mezõhegyes) Ft Józsefvárosi Kulturális Központ (Budapest) Karácsony Sándor Általános Mûvelõdési Központ (Földes) Katona József Mûvelõdési Ház (Kerekegyháza) Ft Kelenvölgyi Közösségi Ház (Budapest) Kemenesaljai Mûvelõdési Központ (Celldömölk) Kerekasztal Társulás (Gödöllõ) Keresztény Minõséget Iskolánkba Alapítvány (Marosvásárhely Románia) Kertvárosi Bányász Mûvelõdési Otthon (Tatabánya) Királyerdei Mûvelõdési Ház (Budapest) Ft Kisebbségi Települési Önkormányzat (Várgesztes) Ft Kisfaludy Sándor Mûvelõdési Központ (Sümeg) Ft Kiskanizsa Kulturális Egyesület (Nagykanizsa) Kiskunsági Ifjúsági és Kulturális Egyesület (Kunszentmiklós) Kismarosi Teleház Alapítvány Kispesti Munkásotthon Mûvelõdési Ház (Budapest) Ft Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár (Mezõcsát) Kisvárdai Várszínház és Mûvészetek Háza Klubkönyvtár (Alcsútdoboz) Kohász Mûvelõdési Központ (Salgótarján) Komárom-Esztergom Megyei Népmûvészeti Egyesület (Komárom) Kondor Béla Közösségi Ház (Budapest) Kossuth Lajos Mûvelõdési Központ és Tourinform Iroda (Sátoraljaújhely) Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Nagyrábé)

19 748 NKA HÍRLEVÉL TÁJÉKOZTATÓK Kossuth Mûvelõdési Központ (Dabas) Kovács Máté VMK és Könyvtár (Hajdúszoboszló) Kulich Gyula Mûvelõdési Ház (Doboz) Kõbányai Gyermek- és Ifjúsági Szabadidõközpont (Budapest) Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelõdési Intézet (Debrecen) Kölcsey Kórus és Baráti Köre Egyesület (Debrecen) Könyves Kálmán Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Tarcal) Könyvtár, Közmûvelõdési és Sportintézmény (Kisszállás) Közmûvelõdés Otthona (Aszód) Közmûvelõdési Központ (Szendrõ) Közmûvelõdési-Sportközpont és Könyvtár (Tiszavasvári) Közoktatási és Közmûvelõdési Intézmény (Tiszacsege) Községi Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Jászszentandrás) Községi Mûvelõdési Ház (Lovasberény) Községi Önkormányzat (Alattyán) Községi Önkormányzat Alsómocsoládi Faluház (Alsómocsolád) Községi Önkormányzat (Bajna) Községi Önkormányzat (Balatonszentgyörgy) Községi Önkormányzat (Balatonszepezd) Községi Önkormányzat (Bejcgyertyános) Községi Önkormányzat (Bodrogkeresztúr) Községi Önkormányzat (Bodrogkisfalud) Községi Önkormányzat (Borsfa) Községi Önkormányzat (Bánhorváti) Községi Önkormányzat (Bátor) Községi Önkormányzat (Csátalja) Községi Önkormányzat (Csólyospálos) Községi Önkormányzat (Dióskál) Községi Önkormányzat (Dudar) Községi Önkormányzat (Egerbocs) Községi Önkormányzat (Etyek) Községi Önkormányzat (Felsõberecki) Községi Önkormányzat (Felsõtelekes) Községi Önkormányzat (Felsõtárkány) Községi Önkormányzat (Fülöp) Községi Önkormányzat (Gadány) Községi Önkormányzat (Gutorfölde) Községi Önkormányzat (Gyöngyöstarján) Községi Önkormányzat (Györköny) Községi Önkormányzat (Gérce) Községi Önkormányzat (Göncruszka) Községi Önkormányzat (Hencida) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

20 TÁJÉKOZTATÓK NKA HÍRLEVÉL 749 Községi Önkormányzat (Hernádkak) Községi Önkormányzat (Igar) Községi Önkormányzat (Jászladány) Községi Önkormányzat (Karácsond) Községi Önkormányzat (Kelebia) Községi Önkormányzat (Kemeneshõgyész) Községi Önkormányzat (Keménfa) Községi Önkormányzat (Kimle) Községi Önkormányzat (Királyhegyes) Községi Önkormányzat (Konyár) Községi Önkormányzat (Kustánszeg) Községi Önkormányzat (Kökény) Községi Önkormányzat (Megyaszó) Községi Önkormányzat (Máriakéménd) Községi Önkormányzat (Mátraszele) Községi Önkormányzat (Nagykónyi) Községi Önkormányzat (Nagylók) Községi Önkormányzat (Nemeskolta) Községi Önkormányzat (Nova) Községi Önkormányzat (Nyírád) Községi Önkormányzat (Nyõgér) Községi Önkormányzat (Nógrádmarcal) Községi Önkormányzat (Oltárc) Községi Önkormányzat (Ormosbánya) Községi Önkormányzat (Oroszi) Községi Önkormányzat (Ozora) Községi Önkormányzat (Paloznak) Községi Önkormányzat (Parasznya) Községi Önkormányzat (Pusztaszentlászló) Községi Önkormányzat (Pély) Községi Önkormányzat (Radostyán) Községi Önkormányzat (Regöly) Községi Önkormányzat (Resznek) Községi Önkormányzat (Romhány) Községi Önkormányzat (Szabadegyháza) Községi Önkormányzat (Szuhogy) Községi Önkormányzat (Szõc) Községi Önkormányzat (Szögliget) Községi Önkormányzat (Tabajd) Községi Önkormányzat (Taktaszada) Községi Önkormányzat (Tihany) Községi Önkormányzat (Tiszagyulaháza) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése című pályázat eredménye A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye Intézménynév Város Megítélt összeg Ady Endre Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

Támogatott pályázatok - K1

Támogatott pályázatok - K1 Támogatott pályázatok - K1 Békési Kistérségi Szeghalom Kistérség Békés Szeghalom Dél-Alföldi Régió A Békés Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása 399 900 Új kistérségi KÖZKINCS-kerekasztal létrehozása,

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. számú melléklet a 2009. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2010. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről BESZÁMOLÓ az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről Budapest, 20 ll. február Összefoglaló a humánerőforrás-monitoringrendszer

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

Szenvedélybetegek közösségi ellátásának BEFOGADOTT pályázatai

Szenvedélybetegek közösségi ellátásának BEFOGADOTT pályázatai 1 SZOC BF 08 K 0004 Salgótarjáni Kistérség Társulá s Munkaszervezet e Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nógrád 3100 Salgótarján Füleki út 41. 40 8 000 2 SZOC BF 08 K 0018 Ceglédi Kistérségi

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2011. évi. törvényhez A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Tóth Péter 98,5 Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg Kálnásiné Katona Judit II. Bencze Nóra 98 Páneurópa Általános

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

TENGERTÁNC I. PÁLYÁZÓ NEVE MEGYE TELEPÜLÉS. Dél-Alföldi Régió. Tisza '83 Citeraegyesület Bács-Kiskun Tiszakécske 500 000 Ft

TENGERTÁNC I. PÁLYÁZÓ NEVE MEGYE TELEPÜLÉS. Dél-Alföldi Régió. Tisza '83 Citeraegyesület Bács-Kiskun Tiszakécske 500 000 Ft TENGERTÁNC I. PÁLYÁZÓ NEVE MEGYE TELEPÜLÉS Kalocsai Hagyományőrző Néptánc "Univer" Tánczos Péter Népzenei Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete Szórakaténusz Játékmúzeuma és Műhelye Erdei

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

A helyi önkormányzati színházi támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása. a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása

A helyi önkormányzati színházi támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása. a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása 7. számú melléklet a 2010. évi törvényhez A helyi önkormányzati színházi támogatások ainak és pénzforgalmi ének alakulása a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása ban Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház)

Részletesebben

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barta Györgyi Ipari műemlékek megőrzése és hasznosítása nemzetközi konferencia 2006. szeptember 29 30. Mi a barnaövezet? 1980-as években az USA-ban.

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet Cím: 3346 Bélapátfalva, Május 1 út 2/a. Tel.: 36/554-370 Fax: 36/554-371 E-mail: agriatksz@agriatksz.hu

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14.

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. město adresa Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Ajka Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. Baja Tóth Kálmán tér 1. Baja Vörösmarty

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai megzése 1 SZOC BF 08 K 0005 Hahuszo Kht. HAHUSZO KHT Hajdúnánási Humán Otthon Közhasznú Társaság Hajdú Bihar 4080 Hajdúnánás Fürdő út 1. 2 SZOC BF 08 K 0009 3 SZOC BF 08 K 0020 4 SZOC BF 08 K 0034 Hajdúhadház

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA -

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA - Az Új Széchenyi Terv igénybevételi jogosultságának feltétele, hogy a támogatásban részesülő vállalkozás az alábbi települések valamelyikén rendelkezzen telephellyel, illetve, hogy a beruházás ezen települések

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza.

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza. Hirdetmény A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2012. október 12-én kelt H-KE-III- 520/2012. (GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Származtatott Alap) számú határozata alapján a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Támogatási összeg (Ft)

Támogatási összeg (Ft) 1. Pécsi Férfikar Pécs Bartók Béla Férfikar részvétele az III. Isztambuli Nemzetközi Kórusversenyen és fesztiválon Isztambul 900 000 2. Budapesti Vonósok a Budapest XI.ker Budapesti Vonósok külföldi Olaszország/

Részletesebben

1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99

1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99 LEÁNY EREDMÉNYEK 100 m leány IV. kcs. Döntő 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 100 m leány 1 ief. 1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99 2. Molnár Erzsébet 1999 Ált. Isk. Tüskevár Megye

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Elnök: Dr. Kónya Katalin Elnökhelyettes: Dr. Petraskó István A Miskolci Közjegyzői Kamara

Részletesebben

12/2007. (III.14) OKM rendelet. II. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása. Önkormányzati fenntartók BB javaslat

12/2007. (III.14) OKM rendelet. II. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása. Önkormányzati fenntartók BB javaslat 1. 1. Forráskút Község Általános és Alapfokú Művészeti 040226 68 807 68 807 2. 2. Balassagyarmat Város Szondi György és Szakiskola 032308 315 597 315 597 3. 3. Pécs Megyei Jogú Város Éltes Mátyás Általános,

Részletesebben

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK "B"=ivási 1. Albertirsa Pest megye Airsa II. 72/GYF/1990 - K VII/109. 2. Alsópáhok Zala megye Mihály 106-9/GYF/2007 Mihály K VII/416 3. Andornaktálya Heves megye AT-10 224/GYF/1969-1 - K VII/33-1 4. Andornaktálya

Részletesebben

1. nap: 2006. március 11. (szombat)

1. nap: 2006. március 11. (szombat) VI. AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. kcs. ORSZÁGOS DÖNTŐ PAKS 1. nap: 2006. március 11. (szombat) ASE csarnok 11.00 FA/1-FA/2 Monor, József Barcs, Széchényi 57:35 11.50 FB/1-FB/2 Szécsény, Kőrösi Zalaegerszeg,

Részletesebben

Munkahelymegőrzéssel. Munkáltató nagysága (foglalkoztatottak száma szerint) érintett közigazgatási egység (megye)

Munkahelymegőrzéssel. Munkáltató nagysága (foglalkoztatottak száma szerint) érintett közigazgatási egység (megye) szerint) Arcadia-Reklám Kft. 1182 Budapest, Nemeske u. 5. Budapest 20 fő alatti 9 1 843 750 Autista Sérültekért Zalában Bata István 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5/a 6412 Balotaszállás, Ady

Részletesebben

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön Dr. Patik Réka Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Szeged, 2008. március 13. Kérdések Hogyan célszerű megközelítenünk a klaszter fogalmát? Milyen

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Univerzum III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

6722 Szeged, Kálvária sgt. 14. 2 500 000. 8640 Fonyód RÓZSADOMB U 2. 2 500 000

6722 Szeged, Kálvária sgt. 14. 2 500 000. 8640 Fonyód RÓZSADOMB U 2. 2 500 000 Kat. A pályázó szervezet neve A pályázó szervezet címe Elnyert összeg 1. NCS Csupaszív Nagycsaládos Egyesület Várpalota és Kistérsége Veszprém Megye, 8100 Várpalota, Szabolcska Mihály út 75. 3 610 000

Részletesebben

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőzőfelvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Maros (2-21 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Maros (2-21 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (2-21 alegység) ÁTNZETI TRKP Hármas-K örö s 1-1. térkép Ke ttő sk ör ös Do ng éri-fő csa torna Tis za Ma ro s 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km (2-21 alegység)

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Magyar Posta - online postahelyek listája

Magyar Posta - online postahelyek listája Budapest 12 posta 1122 Budapest Déli pu. Budapest 13 posta 1013 Budapest Pauler utca 3. Budapest 15 posta 1015 Budapest Batthyány utca 1. Budapest 23 posta 1023 Budapest Török utca 2. Budapest 25 posta

Részletesebben

ir. szám helység iskola

ir. szám helység iskola ir szám helység iskola 1 Budapest Veres Péter Gimn 1016 Budapest Szilágyi Erzsébet Gimn 1016 Budapest Szt Gellért Ált Isk és Gimn 1022 Budapest Baár-Madas Ref Gimn 1025 Budapest Áldás Utcai Ált Isk 1039

Részletesebben

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának BEFOGADOTT pályázatai

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának BEFOGADOTT pályázatai 1 SZOC BF 08 K 0001 Társult Önkormányzatok ʺEgyüttʺ Segítőszolgálatai Társult Önkormányzatok ʺEgyüttʺ Segítőszolgálatai Pest 2373 Dabas Áchim utca 6. 40 8 000 2 SZOC BF 08 K 0003 Salgótarjáni Kistérség

Részletesebben

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Magyar osok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Részletesebben

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Szeged 6726 Fésű u. 4. 6723 Kereszttöltés u. 13. BARANYA

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Szeged 6726 Fésű u. 4. 6723 Kereszttöltés u. 13. BARANYA A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőzőfelvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Részletesebben

Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták

Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták s.sz. Posta Ir. szám Posta címe 1 ABONY POSTA 2740 2740 Abony Szolnoki út 8. 2 ALBERTIRSA POSTA 2730 2730 Albertirsa Vasút utca

Részletesebben

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK S. sz. Iskola neve Irsz. Helység Út/utca, hsz. Telefon E-mail 1. Kinizsi Pál Gimnázium és 2740 Abony Kossuth tér 18. 53/360-071 kinizsi@kinizsi-abony.hu 2. Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi 2170 Aszód

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

A Zöld Óvoda címet elıször elnyert pályázók listája 2014. 1 Bács-Kiskun 202583 Gátéri Liget Óvoda 6111 Gátér Petıfi Sándor u. 12.

A Zöld Óvoda címet elıször elnyert pályázók listája 2014. 1 Bács-Kiskun 202583 Gátéri Liget Óvoda 6111 Gátér Petıfi Sándor u. 12. A Zöld Óvoda címet elıször elnyert pályázók listája 2014 Sorszám Intézmény megye OM azonosító Intézmény neve Int. ir. sz. Intézmény helység Intézmény utca, házszám 1 Bács-Kiskun 202583 Gátéri Liget Óvoda

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Állandó nyitva tartású személyes ügyfélszolgálati

Részletesebben

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22.

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22. Posta Személyi Kölcsön szolgáltatást nyújtó posták Posta címe Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény neve

Részletesebben

FEJÉR ERIKA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

FEJÉR ERIKA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ FEJÉR ERIKA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: Fejér Erika Születési hely, idő: Jászberény, 1964. 04. 03. Elérhetőség: telefon: 06 30 498 1493 e-mail: taba.fejer@gmail.com TANULMÁNYOK 2003-2007.

Részletesebben

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56.

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56. Az FILA táska termékcsalád FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ Akcióban résztvevő áruházak Hipermarket áruházak (Pontgyűjtés és Pontbeváltás is) Abony 2740 Szolnoki út 118. Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Baja 6500 Baja,

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Hetedhét Határ Matematika Verseny 2010-2011. tanév. A versenyünkre az alábbi intézményekből jelentkeztek tanulók:

Hetedhét Határ Matematika Verseny 2010-2011. tanév. A versenyünkre az alábbi intézményekből jelentkeztek tanulók: Hetedhét Határ Matematika Verseny 2010-2011. tanév A versenyünkre az alábbi intézményekből jelentkeztek tanulók: Acsa Arnót Aszód Bábolna Balkány Berettyóújfalu Biatorbágy Budajenő Budaörs Petőfi Sándor

Részletesebben

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Ha valamely személy vagy csoport faji, nemzetiségi hovatartozása, bőrszíne, anyanyelve vagy társadalmi

Részletesebben

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany Arany Fődíj: Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Koll., Bonyhád - Daradics Tímea zongora 1. Vetési Albert Gimnázium - Veszprém... Czinege Lilla hegedű 2. Hévízi Bibó I. Gimnázium, SZKI és Kollégium

Részletesebben

Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye

Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye 1. A kibocsátó megnevezése Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. (székhely: 1075 Budapest, Madách I. út 13-15.)

Részletesebben

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2.

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2. Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske Szent István u. 42. www.csokonaialtisk.hu; titkarsag@csokonaialtisk.hu Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola Újlaki Általános Iskola Nemes

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371 1996.12.25. Székesfehérvár 77185818432 371 1997.01.03. Budapest 78472120542 306 1997.01.05. Csíkszereda 76736716540 177 1997.03.29. Budapest 73911985594 48 1997.04.26. Székesfehérvár 78395363431 350 1997.05.02.

Részletesebben

TENGERTÁNC I. Támogatás összege Ft Dél-Alföldi Régió PÁLYÁZÓ NEVE MEGYE TELEPÜLÉS

TENGERTÁNC I. Támogatás összege Ft Dél-Alföldi Régió PÁLYÁZÓ NEVE MEGYE TELEPÜLÉS TENGERTÁNC I. PÁLYÁZÓ NEVE MEGYE TELEPÜLÉS Támogatás összege Ft Dél-Alföldi Régió Ady Endre Általános Művelődési Központ Bács-Kiskun megye Baja 200 000 Érsekhalma Község Önkormányzata Bács-Kiskun megye

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zagyva (2-10 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zagyva (2-10 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár Zagyva (2-10 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép ly Ipo na Za gy va a Tar n a isz T i- főcsatorna lgy - vö na Du S oro ksá ri- D u na Sz e nt e n d r e i- D u na Du 0 víztest víztest vasút autópálya főbb

Részletesebben

független műhelyek támogatása 2008.

független műhelyek támogatása 2008. független műhelyek támogatása 2008. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Pályázó neve Lebonyolító gazdasági társaság 2008-ban megítélt összeg Ládafia Bábszínház Ládafia-Műhely

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz és a nyilvános

Részletesebben

21 Edelény Kistérség Többcélú Társulása Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény Pedagógiai Szakszolgálati Intézet 102441 800 000 22

21 Edelény Kistérség Többcélú Társulása Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény Pedagógiai Szakszolgálati Intézet 102441 800 000 22 1 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 2 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bács-Kiskun Kecskemét Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 2. számú melléklet Hatályos: 2013.10.21. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7

1. oldal, összesen: 7 Postahely neve Irányítószám Település neve cím Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10. Algyő 6750 Algyő Búvár utca 4. Aszód 2170 Aszód

Részletesebben

A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe:

A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe: A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe: Postahely neve Irányítószám Település neve cím Budapest - Sashalom 1 1165 Budapest XVI.

Részletesebben

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem Hazai patológia problémája Krónikus súlyos patológus hiány Megoldás központi patológus rezidens létszám fejlesztés (?) epatológia fejlesztés (akut kezelés) Előzmény

Részletesebben

ÜZLETI CÉLÚ FÉNYMÁSOLÁS SZOLGÁLTATÁS Általános szerződési feltételei (ÁSZF)

ÜZLETI CÉLÚ FÉNYMÁSOLÁS SZOLGÁLTATÁS Általános szerződési feltételei (ÁSZF) ÜZLETI CÉLÚ FÉNYMÁSOLÁS SZOLGÁLTATÁS Általános szerződési feltételei (ÁSZF) 1. A szolgáltatás tartalma A megrendelő által átadott papíralapú dokumentumról, a postahelyen lévő fénymásoló eszköz műszaki

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5

1. oldal, összesen: 5 Ssz. Posta Cím 1 Abony 2740 Szolnoki út 8. 2 Ajka 1 8400 Ajka Szabadság tér 9. 3 Albertirsa 2730 Vasút út 4/10. 4 Aszód 2170 Kossuth u. 37. 5 Bácsalmás 6430 Bácsalmás Hősök tere 11. 6 Baja 1 6501 Baja

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2015. június 08. Közzététel:

Részletesebben