BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILV ANOS ÜLÉS napirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILV ANOS ÜLÉS napirendje"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XII 984-3/2013. Előadó: Dr. Komán Agnes Mell.: 1 db pályázat Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: 66) NYILV ANOS ÜLÉS napirendje Telefax: 66) A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetői pályázatainak elbírálása Előkészítő: Titkársági Osztály Személyzeti Csoport Véleményező: Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Előterj esztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének november IS-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése a IX. 27.) közgy. határozatával pályázatot írt ki az Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetőjének magasabb vezetői megbízására. A pályázati felhívás megjelent a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internete~ oldalán, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata internetes oldalán, a Csabai Mérlegben, a Szociális Közlönyben, valamint az Oktatási Közlönyben. A pályázati felhívásra egy pályázat érkezett be. Bogár Éva szül. hely, idő: Csorvás, december 12., a. n.: Szabó Sára, lakcím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy ltp. 25/b.) Iskolai végzettsége: Családkonzulens-családterapeuta Okleveles neveléstudomány szakos bölcsész Gyermekjóléti alapellátás szakvizsga) Óvodapedagógus Bölcsődei szakgondozó folyamatban: Eszterházy Károly Főiskola 2010: Pannon Egyetem 2003: SZTE EFK 2002: Tessedik Sámuel Főiskola 1990: Egészségügyi Szakdolgozók Központi Továbbképző Intézete

2 2 Munkahelye: január l. napjától az Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatója. A pályázó az előírt szakmai és vezetői gyakorlattal rendelkezik, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tő rvény 15. 8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. A pályázat a kiírásnak megfelel. A pályázót meghallgatja és az előterjesztést tárgyalja az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság. A Bizottság ülésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermek j ól éti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. XII. 26.) Korm. rendelet a továbbiakban: Rendelet) lia. 10) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a Magyar Bölcsődék Egyesületének képviseletében Acsainé Végvári Katalin elnök beterjeszti a pályázó alkalmasságára vonatkozó véleményét. A Rendelet lia. 10) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerint a pályázat előkészítője képviseletében a Bizottság ülésén - a pályázó meghallgatását ériníöen - Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetője véleményezési joggal vesz részt. A Bizottság véleménye a Közgyűlésen kerül ismertetésre. A döntés végrehajtásában közremüködő felelős hivatali egység: Titkársági Osztály Személyzeti Csoport. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg döntését. HAT ÁROZATI JA VASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. 7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 5 év határozott időtartamra, január 1. napjától december 31. napjáig megbízza t szül. hely, idő:..., a. n.:... oo., lakcím:... ) az Egészségügyi Alapellátási Intézmény intézményvezetői magasabb vezetői) feladatainak ellátásával. Besorolása, besorolás szerinti illetménye, valamint magasabb vezetői pótléka a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló XII. 26.) Korm. rendelet szerint kerül megállapításra. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: december 31. Békéscsaba, november 6. Ellenjegyzés:.,...' - ~/1.J2 enzugyl:..... J...0: ~ J... P,

3 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VAROS POLGARMESTERI HIVATAL b.:i.c.m~ ~!:~-h Cc.Jf DR. SZVERCsAK SZILVIA JEGYZŐ ASSZONY részére PÁLYÁZAT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁ T ÁSI INTÉZMÉNY IGAZGATÓI BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA A PÁL Y ÁZATOT BENYÚJTJA: Bogár Éva 5600-Békéscsaba Kazinczy ltp. 25/b 0630/

4 TARTALOMJEGYZÉK Szakmai önéletrajz Beszámoló az Intézmény tevékenységéről- a időszakról Az Intézmény feladatai szervezeti egységenként 9 l. A bölcsódék bemutatása, feladataik meghatározása Pszichológiai Tanácsadó - Mentálhigiénés Csoport Védőnői Szolgálat Iskola-egészségügyi Szolgálat Fogászati ellátások Vérvételi helyek működtetése Önkonnányzati tulajdonú ingatlanok működtetése, felújítása, 22 üzemeltetése 8. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatóságának feladatköre 23 Jövőbeni feladatok meghatározása 24 Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata Nyilatkozat és igazolás büntetlen előéletről Nyilatkozat vagyonnyilat tételi eljárásról Nyilatkozat évi XXXI. t ) bekezdés alapján kizáró ok kizárásáról Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról Nyilatkozat a pályázati anyag megismerhetőségéről 2

5 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: Nevem: Bogár Éva Olga szül.: Oláh Éva Olga december 12-én születtem a Békés megyei Csorvás településen. Házasságban élek, két gyermekünk van: Éva Boglárka 24 éves egyetemi hallgató, Károly Árpád 16 éves, középiskolás. Tanulmányaim: Általános iskola után a Békéscsabai Egészségügyi Szakközépiskolában érettségiztem 1980-ban. A szakmai szakosítót, csecsemő és gyermekgondozói szakképzést 1986-ban végeztem Gyulán, a Semmelweis Egészségügyi Szakiskola munka melletti szakán. Az emelt szintű bölcsődei szakgondozói képesítésemet Budapesten, az Egészségügyi Dolgozók Továbbképző Intézetében végeztem ell990-ben, kitűnő eredménnyel ben OKJ-s középfokú számítágép-kezelő felhasználói végzettséget szereztem ben végeztem a Tessedik Sámuel Főiskola Körös Főiskolai Kar Óvodapedagógusi szakán, kitüntetéses diplomával. A magasabb vezetői feladatok ellátásához a 15/1998.IV.30.) NM. rendeletben előírt szociális szakvizsgával évtől rendelkezem évben tereptanári végzettséget szereztem évben alapfokú mediátori képzésben vettem részt évben végeztem a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet neveléstudományi szak mesterképzésén, neveléstudomány szakos bölcsész kitüntetéses diplomám "kora gyermekkor pedagógiája ll területére specializálódott év őszétől az Eszterházy Károly Főiskola hallgatójaként családkonzulens - családterápeuta szakirányú továbbképzésen veszek részt, bízva abban, hogy az itt meg szerzett ismeretek alkalmazása hatékonyan fogja segíteni szakmai tevékenységemet. Szakmai pályafutás: Érettségi után szeptember l. napjával a Békéscsabai 2. sz. Bölcsődében kezdtem el 3

6 dolgozni gyermekcsoportban, gondozónői munkakörben. A 2. sz. Bölcsőde bezárását követően évben a Kazinczy lakótelepi 4. sz. Bölcsődébe helyeztek át, ahol szintén gondozónői feladatokat láttam el. A Békés Megyei Módszertani Bölcsőde március hónaptól kapta meg a módszertani feladatok végzésére jogositványait, ezt követően októbertől vettem részt a Módszertani Bölcsőde munkájában. Feladataim köréhez tartozott a Békés megyében működő Bölcsődék szakmai felügyelete, tanácsadás, továbbképzések szervezése, a szakmai munka segitése, felkérés esetén szakmai állásfoglalás adása. Az tanévtől a Békéscsabai Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium érettségire épülő szakképzéseiben óraadóként veszek részt. Békéscsabán a három Önkormányzati fenntartású bölcsőde az Egészségügyi Alapellátási Intézmény keretein belül működik, önálló szakmai vezet és sel. Szaktanácsadói, majd bölcsődevezetői tennivalóim mellett június 17. napjától az Egészségügyi Alapellátási Intézmény munkáltatói feladatait megbízott igazgatóként láttam el. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatói munkakörével együtt járó feladatokat január O l-től pályáztatás útján nyertem el. Az igazgatói feladatkör mellett a Békés Megyei Módszertani Feladatokat Segitő Bölcsőde vezetői teendőit is elláttam. Az öt éves megbízatásom leteltével újból pályáztam az Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatói feladatainak vállalására. Pályázatom pozitív elbírálását követően, január 01. napjától újabb öt évre, december 31. napjáig szóló megbízást kaptam. Feladatom összetett, a 96 férőhelyes 3. sz. Bölcsőde napi irányítása mellett az Egészségügyi Alapellátási Intézmény szakmai egységeinek és összes feladatának szervezési, munkáltatói feladatai, ezen belül a három önkormányzati működtetésű bölcsőde feladatainak koordinálása is tennivalóimhoz tartozik. A 3. sz. Bölcsőde vonatkozásában a beíratott gyermekek magas szintű ellátásának, nevelésének - gondozásának szervezése mellett Bölcsődénk módszertani feladata Békés megye bölcsődéinek szakmai segítése, minősített továbbképzési programok szervezése. Élő, jó kapcsolatot sikerült kialakítanom amegye bölcsődéiben dolgozó kollégákkal, amire fokozottabban szükség van a regionális módszertani bölcsődék megszűnését követően. 4

7 2011. évben már résztvett em, és évben szeretnék részt venm az "ÁBPE - továbbképzés I. és Il költségvetési szervek vezetői és gazdaságvezetői részére" szervezett továbbképzésen. Tíz éve látogatom a szakmai vizsgáztatásokat, a Magyar Bölcsődék Egyesületét képviselve. Ez évtől újból nyilvántartásba vettek a Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe, a "Bölcsődei ellátás, csecsemő- és kisgyermekgondozás, nevelés, gyermekek napközbeni ellátása" szakértőjeként. A civil szférában végzett foglalatosságaim is a hivatásomhoz kötődnek től a "Bölcsődés gyermekekért" Alapítvány elnöke vagyok. Az Alapitvány célja a Bölcsődékben folyó szakmai munka tárgyi feltéleleinek, játékellátottságának javitása, játékeszközök pótlása. Igyekszem részt vállalni a Magyar Bölcsődék Egyesületének választmányi munkájában, ahol Békés megye bölcsödei dolgozóit képviselem. Szakmai dolgozataim, előadásaim: Békés megy e bölcsődéinek története Egészségügyi Dolgozók Konferenciája - Békéscsaba "Öszintén a dacról" Egészségügyi Dolgozók Konferenciája - Gyula "Bölcsődében is jó szokás a fogápolás" Gyermekvédelmi Konferencia - Pécs "Gyermekek a befogadó állomásról" Lelki egészség világnapja - Békés megyei rendezvény "Tevékenységi formák bö1csódében" Csecsemő, kisded és óvodás gyermekek táplálkozása tanácskozás - Gyula "BöIcsődéskorú kisgyermekek étkeztetése" A bölcsőde helye és szerepe a gyermekvédelem rendszerében Szakmai nap - Gyula "A bölcsödei szakmai programok összeállításának általános irányelvei, helyi sajátosságai" Szakmai tanácskozás - Szeged 5

8 "Kisgyermekes anyák munkaerőpiaci reintegrációjának segitése a HEFOP 4.2 program által Szemléletváltozások a bölcsőde intézményének történetiségében. Pápa. Diplomamunka A Magyarországi Bölcsődék 150 éves centenáriuma alkalmából szakmai elismerésben, kitüntetésben részesültem. A Békéscsabai Hugonnai Vilma Szakközépiskola és Gimnázium Huggonai díjat itélte személyemnek évben a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés elismerő oklevelére talált érdemesnek a végzett tevékenységem miatt. Békéscsaba, október 23. Bogár Éva Békéscsaba Kazinczy ltp. 25/b 30/

9 BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGÉRŐL - A IDŐSZAKRÓL Előzmények: A békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény augusztus Ol. napjától működik az Egyesített Bölcsődék Intézményének jogutódaként március Ol-től nagymértékű szervezeti és feladatbeli változás következett be az Intézmény életében: a védőnői és az iskola-egészségügyi hálózat áthelyezésével szűkült alaptevékenységi köre, megőrizve jogi önállósságát, részben önálló Intézménnyé vált az Egészségügyi Alapellátási Intézmény, azóta több módosítással az Intézmény pénzügyi és gazdasági feladatait a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda gazdasági csoportja látja el február Ol-től a fenntartó döntése alapján a Védőnői Szolgálat és az Iskolaegészségügyi Szolgálat szervezetileg újbólintézményünkhöz integrálódott. Az Intézmény feladatköre a fenntartó döntései által az elmúlt öt évben tovább bővült..! \ évben nyugdíjazás miatt megüresedő iskola-fogászati körzet helyettesítéssel való betöltése, a körzet folyamatos működtetése lett ellátandó feladat évben az Intézmény Pszichológiai Tanácsadó szervezeti egysége kapott lehetőséget 30 óra klinikai szakpszichológia szakrendelés végzésére. Ebben az évben 20 óra szakorvosi rendelési tevékenység ellátására is felhatalmazták Intézményünket, a fogszabályzási szakorvosi feladatokat közreműködői szerződéssellátja el két szakorvos Békéscsabán év február l. napjától a fogászati ügyelet működtetése vált az Intézmény feladatává. Az Egészségügyi Alapelllátási Intézmény tevékenységeit a Közgyűlés által elfogadott, többször módositott alapító okirat szerinti meghatározottság alapján végzi. 7

10 AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁT ÁSI INTÉZMÉNY SZER VEZETI ORGANOGRAMJA EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY Bölcsódék Pszichológiai Tanácsadó Védónöi Szolgálat Iskolaegészségügyi Szolgálat Fogászati ellátások Vérvételi helyek Önkonnányzati Tulajdonú Ingatlanok.3. az. Bölcsóde WI.Slkr az. Bikród. SzlglIg.ti IL I..8. az. Bikróde Pi,,"'r IL 66. Pukhológlal tanácsadás SOS LelkIsegély Szolc'lat SOS Tini Tel. Lelkisegély Szolg'lat Pnkhlátrl.1 szakrend.1és KJlDIkaI sza".nk_lóc" sza... e1éo ls... védénől f... d... k.kln.1i véd6n61 felad... k ~ ~ /I... I... rvo.1 felad.tok ellátás..iskolafogá.. at helyettealthi feladatok ellálisa -...., e Fogáuad lzakeuátál.voián.u iiwyelet K olouvárl úti vérvétell hely mmiíkiidtetis. Lencsm úti vérvétell hely m úklidtetéle karbantartás felújítás.múk6dteth Az Intézmény Alapító Okirat szerinti tevékenységei: Munkahelyi étkeztetés Háziorvosi alapellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Ifjúság-egészségügyi gondozás Fogorvosi alapellátás Bölcsődei ellátás Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások Segélytelefonok, szolgálatok működése Fogorvosi szakellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Fogorvosi ügyeleti ellátás 8

11 AZ INTÉZMÉNY FELADAT AI SZER VEZETI EGYSÉGENKÉNT: l. Bölcsődei ellátás: - O-3 éves korú kisgyermekek napközbeni ellátásának, nevelésének - gondozásának szervezése - Sérült, sajátos nevelési igényű gyermekek korai habilitációja és rehabilitációja - Szervezett gyermekétkeztetés - Szervezett felnőtt étkeztetés 2. Pszichológiai Tanácsadó - Mentálhigiénés csoport: - Pszichológiai tanácsadás - SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat - SOS Tini Telefonos Lelkisegély Szolgálat - Pszichiátriai szakrendelés nem szakorvosi) - Pszichiátriai szakorvosi szakrendelés - Klinikai szakpszichológiai szakrendelés 3. Védőnői Szolgálat: - Körzeti védőnői Szolgálat - Iskola-védőnői Szolgálat 4. Iskola-egészségügyi Szolgálat működtetése - Iskolaorvosi feladatok ellátása - Iskolafogászati helyettesítési feladatok ellátása 5. Fogászati ellátások - Fogászati alapellátás - fogászati ügyelet - Fogászati szakellátás 6. Vérvétel i helyek működtetése - Kolozsvári úti vérvétel i hely - Lencsési úti vérvételi hely működtetése 7. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok működtetése, felújítása, üzemeltetése - Kolozsvári Orvosi Rendelőintézet működtetése Békéscsaba Kolozsvári u. 33.) - Kolozsvári Orvosi Rendelő működtetése Békéscsaba Kolozsvári u. 24.) - Kazinczy Orvosi Rendelők Békéscsaba Kazinczy u. 6/1.) működtetése - Gerlai Orvosi Rendelők Békéscsaba Wenckheim Károly tér 10.) 9

12 - Orvosi rendelő Békéscsaba, Bartók B. út 37/B.) működtetése. 8. Önkormányzati tulajdonú épület, eszköz és ingatlan nyilvántartás, üzemeltetés 9. Intézményi alaptevékenységgel kapcsolatos kiegészitő feladatok - Bölcsődei módszertani feladatok, továbbképzések szervezése - Bölcsődei Játszóház, időszakos gyermekfelügyelet működtetése - Önkormányzati tulajdonú leltári nyilvántartás kezelése Jázmin Egészségcenter eszközei) - Labordiagnosztikai vizsgálati anyagok vétele, gyüjtése, szállítása - KábítószeIiigyi Egyeztető Fórum KEF) pályázati rendszerének kezelése. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉzMÉNY LÉTSZÁMADATAI: év) Szakmai egység megnevezése: Létszám: l. 3. sz. Bölcsöde és Játszóház - 96 fh + 1 O fh 28 fó sz. Bölcsőde - 48 fh 15 ffi sz. Bölcsőde - 74 fh 22fó Bölcsődék összesen: 65 fő 4. Mentálhigiénés csoport 6fó 5. V édőnöi Szolgálat 28fó 6. V érvételi hely l ró 7. Igazgatóság 1ffi Intézmény összesen: 101 fő l. A BÖLCSŐDÉK BEMUTATÁSA, FELADATAIK: A bölcsőde olyan személyes gondoskodást nyújtó kisgyermek nevelő-gondozó intézmény, amel y 20 hetes kortól 3. életév betöltéséig veheti fel a gyermekeket. A bölcsőde kiegészíti a családi nevelést, a bölcsőde és a család együttműködése segíti legintenzívebben a kisgyermek egészséges irányú fejlődését. Feladata a beíratott gyermekek szakszerű nevelése, gondozása, a gyermek harmónikus testi-szellemi fejlődésének elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével. A Bölcsődék a tevékenységüket a 15/1998.IV.30.)NM rendelet, illetve "A bölcsődei nevelés - gondozás szakmai szabályai" módszertani levél és az erre épülő szakmai program alapján végzik. 10

13 3. SZ. BÖLCSÖDE Békéscsaba Wlassics s. 4.) Egyedi tervezés alapján épült, szeptember l. napjával lett átadva jövendőbeli birtokosainak, 12 csoportszobájával, 120 férőhellyel. Az akkori, Igen magas gyermeklétszám indokolta Békés megye legnagyobb bölcsődéjének megnyitását. Tágas, m 2 -es csoportszobái gyöngysorszeruen felfúzve, déli tájolással, parkosított udvarra nyílnak. Fenntartói döntés alapján két lépcsőben a bölcsőde férőhelyszáma 80 férőhelyre csökkent évben a 15/1998. ly. 30.) NM rendelet "a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről" 40. 2) Egy bölcsődei csoportban - a 3)-4) bekezdésben meghatározott kivétellel - legfeljebb 12 gyermek nevelhető, gondozható." - alapján 96 férőhelyre módosult a Belvárosi Bölcsőde működési engedélye, 18 szakképzett kisgyermeknevelő, valamint 9 fó technikai személyzet biztosítja a gyermekek ellátását. A Bölcsőde módszertani feladatokat segítő tevékenységre lett felkérve a Nemzeti Családés Szociálpolitikai Intézet által. Az Intézmény csoportszobái otthonosak, színviláguk gyermekközpontúságot tükröző. A kisgyermeknevelő kollegák a napirend kereteiben életkornak és fejlettségnek megfelelő tartalmas, egyéni fejlődést és szocializációt támogató nevelői környezetben segítik a családok gyermeknevelő szerepét. A DAOP-4.l.3/B-ll "A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése Békéscsabán" pályázat eredményes elbírálását követően további két csoporttal, 26 férőhellyel nő a Belvárosi Bölcsőde férőhelyeinek száma. A bölcsőde infrastrukturális fejlesztése során felújításra került a fiítésrendszer, napkollektort és új kazánt építettek be. Az épület új nyílászárókat, külső hőszigetelést és tető szigetelést kapott. A fözőkonyha és a gyermekfiirdőszobák is felújításra kerültek. Eszközbeszerzésre is történt, a konyhai berendezések, a gyermekbútorzatok tekintetében. A pályázat megvalósulása által a működő 10 gyermekcsoport közül kilenc csoportban 20 hetes kortól tudjuk fogadni a kisgyermekeket, az újonnan megnyíló két csoport szoba egyikében a két évet betöltött gyermekek számára bölcsődei nagycsoport, óvoda-előkészítő csoport nyitását tervezzük. A Belvárosi, 3. sz. Bölcsőde férőhelyeinek száma a férőhely növekedést követően 122 férőhelyre módosul. 11

14 A pályázat kereteiben, a szülők igényeihez igazodva szándéko zunk a rugalmas, meghosszabbított nyitva tartás bevezetésével élni. A szolgáltató iparban, kereskedelemben foglalkoztatottak számára a meghosszabbított nyitva tartás rugalmasabban alkalmazkodik a munkaidőhöz, szolgáltatást a tervek szerint a Ját szó házb an tesszük elérhetővé. A szülők számára a bölcsődében lesz lehetőség a kisgyermek nevelésével, fejlődésével kapcsolatos tanácsadás igénybevételére, kisgyermeknevelésben jártas szakember - kisgyermeknevelő, pszichológus segítheti a kisgyermekes szülő életét. Több, kisgyermekes családot érintő program szervezését végezzük, tavaszi, őszi egészségnapok, juniális, kreatív játszóházak szervezését és lebonyolítását végzik a kollegák, gyakran a védőnők segítségét is igénybe véve. A Bölcsőde szakmai programja, mint a napi tevékenységek és hosszabb távlatok útmutatója egységben van az Országos Bölcsődei Alapprogramban megfogalmazott elvekkel, a mindenkor hatályos jogszabályokkal, mindenekelőtt a gyermeki jogokat rögzítő törvényekkel, a pszichológiai, pedagógiai kutatások eredményeivel, a módszertani levelekkel, a működtetés jogszabályaivai. KIEGÉszÍTő FELADATOK: Alapfeladat meghatározása: A bölcsődéskorú beíratott gyermekek napközbeni magas színvonalú ellátása, testi-szellemi fejlődésüket elősegítő nevelése-gondozása. Sérült, speciális nevelési igényű kisgyermekek - fejlesztő szakember által javasolt - nevelésegondozása. Játszóház működtetése: A Belvárosi Bölcsőde épületében, Békéscsaba, Wlassich sétány 4. szám) az Európai Unió támogatásával április l 8-tól nyíló 10 férőhelyes JÁTSZÓHÁZ kezdte meg működését, felhasználva a működtetésben a bölcsődei gondozási-nevelési elveket, és tapasztalatokat. A Játszóház barátságos környezetben nyújt lehetőséget arra, hogy: - amíg a szülő ügyeit intézi, vagy képzésen vesz részt, munka helyét látogatja, vagy állásinterjúra készül, felkészült kisgyermeknevelők segítségével, támogatásával tevékenykedhessen a kisgyermek, megismerhesse a közösség, az együtt játszás örömeit. - igény szerint a gyermekek számára napszaknak megfelelő étkezés igénybevételére van lehetőség, változatos játékeszközöket, és velük való tevékenységet kínál, 12

15 a szülők álláskereséssel kapcsolatosan kaphat segítséget önéletrajz készítésében, interjúra való felkészülésben. A D AOP-4.1.3/B-ll pályázat megvalósításával a Játszóház további működtetésére kapott az Intézmény lehetőséget. Bölcsődei csoportokban időszakos gyermekfelügyelet biztosítása: A szülő igénye szerint, és a csoportok létszámlehetősége szerint esetenként meghatározott időszakra vállalhatja a bölcsőde kisgyermekek ellátását bölcsődei csoportokban. Ez alapján a nap bizonyos időszakában, rövid időtartarnra, képet kaphat a gyermek és a szülő a. bölcsődei csoport, a bölcsődés gyermekek tevékenységéről. Időszakosan és esetenként a békéscsabai hármas ikrek ellátásának, gondozásának nevelésének segítése is az Intézmény feladatköréhez tartozik. Módszertani feladatok: Szakmai tanácsadás: Békés megyében működő bölcsőd ék kisgyermekneveleőinek számára továbbképzések és értekezletek szervezése, tanácsadás, a szakmai munka segítése. Képzés, továbbképzés: A 3. sz. Bölcsőde a Békéscsabai Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gyakorlóterülete, ezáltal részt vett az Intézmény a szakmai utánpótlásképzésben. Elsősorban amegye bölcsődéiben dolgozó szakképzett kisgyermeknevelők számára biztosítottuk a továbbképzési lehetőséget továbbképzési programok akkreditálásával. Intézményeinkben minden kisgyermeknevelő résztvett továbbképzési programokon és teljesítette továbbképzési kötelezettségét. Fontos cél volt szakembereink számára is a képzés, a szakmai megújulás lehetőségének biztosítása. 6. SZ. BÖLCSÖDE: Békéscsaba Szigligeti u. 1. Az intézmény 1974-ben épült, építészetileg úgynevezett típusbölcsőde. A belvárosban van, de a városi forgalom zajától mentes, viszonylag csendes környezet biztosít napközbeni ellátást a bölcsődébe felvett gyermekeknek. Az intézmény tömegközlekedési eszközzel a város bármely pontjáról könnyen megközelíthető. A bölcsőde 48 férőhelyes, két gondozási egységben 8 szakképzett kisgyermeknevelő, valamint 6 ró technikai személyzet feladata a 13

16 gyermekek ellátása. Saját konyha működtetésével a gyermekek életkorának, és a korszerű egészséges táplálkozásnak megfelelő étkezést biztosítanak, napi négy alkalommal. Szakmai munkájukban a " Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja", valamint a helyi"szakmai program" a meghatározó, melyben a környezeti megismerést emelték ki. A megismerési folyamatok segítésében a kisgyermeknevelők fontos szerepet töltenek be. A három éven aluli kisgyermekek számára a napi legfontosabb tevékenység a játék, a játék közben gyarapodnak ismeretei. A játék út a gyermekek számára, amely a világ megismeréséhez vezet. Csoportszobáik játékeszközökkel jól felszereltek, melyek a gyermekek korának, fejlettségüknek, érdeklődésüknek megfelelőek, a játékfunkció szerint kialakított sarkokban, gyermekmagasságban vannak elhelyezve. Ez biztosítja, hogy bármikor elveheti azt a játékot a kisgyermek, amely az érdeklődését felkeltette. A szabadban tartózkodás jó helyszíne a játszókert. A kisgyermeknevelők figyelembe veszik a gyermekek "otthonról hozott" szokásait, egyéni fejletségüket. Nagy hangsúlyt fektetnek a bölcsődében a családdal való szoros együttműködésre. Folyamatosan törekednek arra, hogy a szülők napközben biztonságban tudják gyermekeiket, a gyermekek jól érezzék magukat napközben. Az épületben a fenntartó támogatásával felújításra kerültek a gyermekfiirdőszobák és a fózőkonyha. A 6. sz. Bölcsőde szakmai vezetését jól képzett, tapasztalt vezető kollega irányítja, ami nagyban segíti tevékenységemet. 8. SZ. BÖLCSÖDE Békéscsaba Pásztor u. 66 A Bölcsőde Békéscsaba legnagyobb lakótelep én a József Attila Lakótelepen található, nyugodt, csendes környezetben, óvoda és iskola szomszédságában. A Pásztor utcai Bölcsőde szeptember l-jén nyitotta meg kapuit 60 férőhellyel évben a DAOP /B-II pályázat "A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése Békéscsabán" című projekt kapcsán a Bölcsőde felújításra került. A felújítás során megvalósult a külső szigetelés, napkollektorok, új kazán beépítése történt meg. A fózőkonyha teljes felújításra került, a gyermekek rurdőszobái is megújultak. Az előírásoknak megfelelő lett a terasz, a játszóudvar kialakítása. A pályázat megvalósítását követően a Bölcsőde év március 1. napjától 74 férőhelyen fogadja a gyermekeket, 12 szakképzett kisgyermeknevelő, valamint 7 fó technikai személyzet oldja meg a gyermekek ellátását. A bölcsőde biztosítja a gyermekek életkorának és egyéni szükségleteinek 14

17 megfelelő biztonságos környezetet, lehetőséget ad új tapasztalatok gyűjtésére, felfedezésre, kapcsolatteremtésre, játékra. Az Intézmény fontosnak tartja a kisgyermek személyiségének tiszteletét, elfogadását. A munkatársak gondoskodnak az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör megteremtéséről. A csoport szobák esztétikusak, a gyermekek igényeit kielégítően vannak berendezve. Az eszközök és berendezések bölcsődés gyermek méretűek, így hozzájárulnak a kisgyermekek helyes szokás és szabályrendszerének kialakulásához, harmonikus személyiség fejlődéséhez. A bölcsőde épületéhez kapcsolódó tágas játszóudvar jó lehetőséget ad a szabadban tartózkodásra. A bölcsőde szakmai programjában a kommunikáció jelentőségét emelik ki, melynek feltétele a szociális kapcsolatok kiépítése. Elsődleges feladatuknak tartják a beszélgetésre alkalmas, kiegyensúlyozott légkör kialakítását. A mese, a mondóka és az énekes játék része az egész bölcsődei életnek, az átfogó anyanyelvi nevelésének. A Bölcsőde saját konyhával rendelkezik, ahol az étrend változatos, a korszerű táplálkozás elveinek megfelelő. A Pásztor utca~ 8. sz. Bölcsődében a hagyományok ápolására, ünnepekre úgy tekintenek, mint közös élmény - és örömforrás, lehetőségére. Közös programo k, sokszínűsége, együttes öröme visszacsalogat ja a bölcsődét kinövő gyermekeket és családjukat is. A Bölcsőde szakmai vezetője évben nyugdíjba vonult, pályáztatás útján nyerte el szakmailag felkészült kollega a bölcsődevezetői feladatok ellátására a lehetőséget. A bölcsődék épületeinek állagmegóvására az elmúlt időszakban is figyelmet fordítottunk, jó gazda módjára a kisebb javításokat saját erőből illetve a közfoglalkoztatás bevonásával végeztük el a munkatársak segítségével. Bölcsőde szakdolgozói létszáma, szakképzettség alakutása: A kisgyermeknevelői munkakörben alkalmazottak kivétel nélkül rendelkeznek szakirányú szakképesítéssel. Jövőbeni cél a felsőfokú szakmai végzettségű dolgozók számának emelése beiskolázási terv alapján. Szakembereink a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Továbbképzési Központjában vannak regisztrálva. Továbbképzési tervünk alapján folyamatosan vesznek részt szakdolgozók az akkreditált továbbképzési programokon. 15

18 A BÖLCSÖnÉK STATISZTIKAI MUTATÓI ÉV) Megnevezés: év év év év év 1. Férőhelyek száma: , Nyitvatartási napok száma 236,33 236,33 236, ,66 3. beíratott gyermekek 152,12 % 149,41 % 133,26 % 131,47 % 119,48 % számához viszonyított % 4. Gondozott gyermekek 112,27 % 112,86 % 101,02 % 98,72 % 85,66 % számához viszonyított % 5. Atlag napi átlaglétszám: A bölcsődékben ellátott kisgyermekek száma évig fokozatosan növekvő tendenciát mutatott, évben csökkent a bölcsődékben a zsúfoltság, mérsékeltebb adatok mutatkoztak, melyek jobban igazodnak az engedélyezett férőhelyek számához. Bölcsődéink igény szerint fel vállalják a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye és javaslata alapján - maximum 6 éves korig az értelmi és/vagy mozgássélült, valamint az érzékszervi fogyatékossággal élő gyenmekek gondozását, nevelését, korai fejlesztését fejlesztő szakemberek irányításával. A bölcsődéskorú gyermek alapvető tevékenysége a játéktevékenység, melynek elengedhetetlen része és eszköze a játékszer. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény jogelődje, az Egyesitett Bölcsödei Igazgatóság által 1991-ben létrehozott Bölcsődés gyermekekért Alapitvány célja, szerény lehetőségeihez mérten a Bölcsődék játékkészletének pótlása. Kapcsolattartás a partnerintézményekkel, az óvodákkal: Célunk, hogy minden év szeptemberében a 3. életévüket betőltött kisgyermekeket úgy engedjük óvodába, hogy pszichoszomatikus fejlődésük alapján beilleszkedésük könnyed és zavarmentes legyen. A két intézmény nevelési gyakorlatának kölcsönös megismerése segíthet a nevelési folyamatok egymásra épülésében. Együttműködési megállapodásban szabályoztuk a partnerkapcsolat lehetőségeit. Munkatársak munkájának elismerése: Intézményi lehetőségekkel élve három éve ünnepeljük meg a,,magyar Bölcsődék napját" emlékezve az április 21.-e napján nyílt első magyar bölcsődére, és igazgatói dícséretben, szerény tárgy jutalomban részesítve a munkavégzése, kollegalitása alapján a legjobbakat. Bölcsődéink kollegái közül sokan hivatásuknak tekintik tevékenységüket. 16

19 A hivatástudat egyik mutatója, hogy több kmunkatársat köszönthettünk 25 éves, 30 éves és 40 éves jubileuma alkalmából. É v végén, sok éves hagyomány szerint mindig másik Bölcsődében szervezzük az éwégi záró munkatársi értekezletet. Intézményi kereteken kívüli hagyományos program a nyári kirándulások szervezése. 2. PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÓ - MENTÁLHIGIÉNÉS CSOPORT Békéscsaba városban év szeptemberében indult az SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat működése. A telefonos segítés "háttérintézményeként" dőntően kriziseliátás céljából kezdte meg működését a Pszichológiai Tanácsadó, mely feladatot az első években 1 ró pszichológus és l ró szervező, valamint fő önkéntes segítő látott el év óta része a Pszichológiai Tanácsadó az Egészségügyi Alapellátási Intézménynek. Azóta a Pszichológiai Tanácsadó - Mentálhigiénés csoport szervezeti egysége jelentős változásokon ment keresztül, igazodva a mindenkori igényekhez és elvárásokhoz. Jelenleg a 3. sz. Bölcsőde épületének Wlassics sétányra nyíló szárnyában tevékenykednek, itt kialakításra került egy közel 50 m 2 alapterületű előadói terem, melyet OEP finanszírozás kereteiben önismeret i, stresszkezelő, tematikus, relaxációs csoportok vesznek igénybe, és a Tanácsadó mellett az Intézmény más egységei is bejelentkezhetnek értekezlet illetve továbbképzés terephelyeként a jobb kihasználás érdekében. Ez év augusztus 01. napjától Intézményünk használatba visszakapta Békéscsaba Bartók Béla u. 37/B. Orvosi Rendelőt, mint telephelyet. Az ott működtethető két orvosi rendelöbe a Pszichológiai Tanácsadó szakellátásainak egy részét tudtuk áttelepíteni. A Pszichológiai Tanácsadó Szabóné dr. Kállai Klára szakmai irányitásával az alábbi részfeladatokat látják el: SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat: Az SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat fó kiképzett önkéntes telefonos segitője fogadja a non-stop elérhető telefonszámra 66/ ) beérkezett segélyhívásokat, területi ellátási kötelezettsége Békés megyére terjed ki. Ezen kívül a as hívószámon mobil telefonokról is ingyenesen elérhető a Szolgálat. A telefonos segítségen túl az ország Telefon szolgálatai közül a békéscsabai kapta meg azt a megtisztelő feladatot, hogy a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége honlapjára érkező segítségkérő leveleket megválaszolhassák szakembereink. Az országos elnökség 17

20 szerep ét a békéscsabai Szolgálat látja el Szabóné dr. Kállai Klára vezetésével. A szolgálat fó célja az öngyilkosság megelőzés, a krizisben lévők segitése, valamint mentálhigiénés preventió biztositása - segélyteletonon. SOS TINI Telefonos Lelkisegély Szolgálat: Az SOS Tini Telefonos Lelkisegély Szolgálat kortárs segítői fó) iskolai napokon délután 3 órától segítenek hasonló korú társaiknak. A serdülőkor az élet egyik legkiszolgáltatottabb időszaka. Az életszakasz fó feladata a szülőkről való leválás, a minden addigi érték és rend megkérdőjelezése után a saját értékek, normák meghatározása, amelynek folyománya a serdülőkor végére az "igazi" felettes én kialakulása lesz. Ez a folyamat nehéz, sokszor fájdalmas, embert próbáló időszak. Ha veszélyeztetettségi tényezők miatt a serdülő nehezen birkózik a feladattal, segítséget kaphat a Telefonos Szolgálattól. Iskolai időben, hétfon, szerdán és pénteki napokon óra között a "meghallgatlak" skype címen elérhető, anonim szolgáltatás. A skype-on a szolgálatra kiképzett kortárs segítők fogadják a fiatalok hívásait. Pszichiátriai szakorvosi / nem szakorvosi rendelés: Az OEP által finanszírozott pszichiátriai és pszichológiai járóbeteg ellátás november hónapban indulhatott el a városban. E feladat befogadása heti 30 óra rendelési időt jelent az alapműködésen túl, amely 10 szakorvosi és 20 nem szakorvosi órát foglal magába. A feladatkört pszichiáter, pszichológus, autogén tréner, mentálhigiénés-pszichodramatikus szakember, valamint a Pszichológiai Tanácsadó asszisztentiája látja el. A pszichodiagnosztika, az életvezetési tanácsadás, illetve pszichiátriai ellátás különböző önismereti, stresszkezelő, tematikus, relaxációs csoportokkal egészülhetett ki a finanszírozásnak köszönhetően, melyekre folyamatosan nagy az igény és a jelentkezés. A kliensek ellátása előjegyzés alapján történik, mely alól kivétel az akut krízishelyzetek kezelése. Az időpontok folyamatosan és maximálisan ki vannak töltve. A rendelésekre való bejelentkezések továbbra is nagy százalékban önkéntesek, de jó az együttműködés más intézményekkel pl.: Családsegitő, orvosi, szakorvosi rendelők, iskolák, stb.) ahonnan nagy számban érkeznek klienseink az ottani szakemberek javaslatára. Klinikai Szakpszichológia szakrendelés: Az OEP által finanszírozott szakellátás a fenntartó döntése alapján április hónaptól indulhatott, létjogosultságát mutatja, hogy folyamatosan nagy igény az ellátásra. A 18

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása

Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-i rendes ülésére Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása Előterjesztő:

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata Tartalomjegyzék I. Szolgáltató Intézmény adatai... 3 II. Varázskert bölcsődével (tagintézménnyel)

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyva: MÖKT határozattal Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. (Áht.) valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: +36 1 476-1100

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

Rajkort Ildikó A kisgyermekek napközbeni ellátásának hagyományos formái és a családi napközi

Rajkort Ildikó A kisgyermekek napközbeni ellátásának hagyományos formái és a családi napközi Rajkort Ildikó A kisgyermekek napközbeni ellátásának hagyományos formái és a családi napközi Bevezetés A korunkra jellemző rohamos fejlődés, a gazdaság diktálta alapvető gyors változások döntő hatást gyakorolnak

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (Husznay

Részletesebben