BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILV ANOS ÜLÉS napirendje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILV ANOS ÜLÉS napirendje"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XII 984-3/2013. Előadó: Dr. Komán Agnes Mell.: 1 db pályázat Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: 66) NYILV ANOS ÜLÉS napirendje Telefax: 66) A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetői pályázatainak elbírálása Előkészítő: Titkársági Osztály Személyzeti Csoport Véleményező: Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Előterj esztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének november IS-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése a IX. 27.) közgy. határozatával pályázatot írt ki az Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetőjének magasabb vezetői megbízására. A pályázati felhívás megjelent a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internete~ oldalán, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata internetes oldalán, a Csabai Mérlegben, a Szociális Közlönyben, valamint az Oktatási Közlönyben. A pályázati felhívásra egy pályázat érkezett be. Bogár Éva szül. hely, idő: Csorvás, december 12., a. n.: Szabó Sára, lakcím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy ltp. 25/b.) Iskolai végzettsége: Családkonzulens-családterapeuta Okleveles neveléstudomány szakos bölcsész Gyermekjóléti alapellátás szakvizsga) Óvodapedagógus Bölcsődei szakgondozó folyamatban: Eszterházy Károly Főiskola 2010: Pannon Egyetem 2003: SZTE EFK 2002: Tessedik Sámuel Főiskola 1990: Egészségügyi Szakdolgozók Központi Továbbképző Intézete

2 2 Munkahelye: január l. napjától az Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatója. A pályázó az előírt szakmai és vezetői gyakorlattal rendelkezik, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tő rvény 15. 8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. A pályázat a kiírásnak megfelel. A pályázót meghallgatja és az előterjesztést tárgyalja az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság. A Bizottság ülésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermek j ól éti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. XII. 26.) Korm. rendelet a továbbiakban: Rendelet) lia. 10) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a Magyar Bölcsődék Egyesületének képviseletében Acsainé Végvári Katalin elnök beterjeszti a pályázó alkalmasságára vonatkozó véleményét. A Rendelet lia. 10) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerint a pályázat előkészítője képviseletében a Bizottság ülésén - a pályázó meghallgatását ériníöen - Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetője véleményezési joggal vesz részt. A Bizottság véleménye a Közgyűlésen kerül ismertetésre. A döntés végrehajtásában közremüködő felelős hivatali egység: Titkársági Osztály Személyzeti Csoport. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg döntését. HAT ÁROZATI JA VASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. 7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 5 év határozott időtartamra, január 1. napjától december 31. napjáig megbízza t szül. hely, idő:..., a. n.:... oo., lakcím:... ) az Egészségügyi Alapellátási Intézmény intézményvezetői magasabb vezetői) feladatainak ellátásával. Besorolása, besorolás szerinti illetménye, valamint magasabb vezetői pótléka a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló XII. 26.) Korm. rendelet szerint kerül megállapításra. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: december 31. Békéscsaba, november 6. Ellenjegyzés:.,...' - ~/1.J2 enzugyl:..... J...0: ~ J... P,

3 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VAROS POLGARMESTERI HIVATAL b.:i.c.m~ ~!:~-h Cc.Jf DR. SZVERCsAK SZILVIA JEGYZŐ ASSZONY részére PÁLYÁZAT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁ T ÁSI INTÉZMÉNY IGAZGATÓI BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA A PÁL Y ÁZATOT BENYÚJTJA: Bogár Éva 5600-Békéscsaba Kazinczy ltp. 25/b 0630/

4 TARTALOMJEGYZÉK Szakmai önéletrajz Beszámoló az Intézmény tevékenységéről- a időszakról Az Intézmény feladatai szervezeti egységenként 9 l. A bölcsódék bemutatása, feladataik meghatározása Pszichológiai Tanácsadó - Mentálhigiénés Csoport Védőnői Szolgálat Iskola-egészségügyi Szolgálat Fogászati ellátások Vérvételi helyek működtetése Önkonnányzati tulajdonú ingatlanok működtetése, felújítása, 22 üzemeltetése 8. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatóságának feladatköre 23 Jövőbeni feladatok meghatározása 24 Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata Nyilatkozat és igazolás büntetlen előéletről Nyilatkozat vagyonnyilat tételi eljárásról Nyilatkozat évi XXXI. t ) bekezdés alapján kizáró ok kizárásáról Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról Nyilatkozat a pályázati anyag megismerhetőségéről 2

5 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: Nevem: Bogár Éva Olga szül.: Oláh Éva Olga december 12-én születtem a Békés megyei Csorvás településen. Házasságban élek, két gyermekünk van: Éva Boglárka 24 éves egyetemi hallgató, Károly Árpád 16 éves, középiskolás. Tanulmányaim: Általános iskola után a Békéscsabai Egészségügyi Szakközépiskolában érettségiztem 1980-ban. A szakmai szakosítót, csecsemő és gyermekgondozói szakképzést 1986-ban végeztem Gyulán, a Semmelweis Egészségügyi Szakiskola munka melletti szakán. Az emelt szintű bölcsődei szakgondozói képesítésemet Budapesten, az Egészségügyi Dolgozók Továbbképző Intézetében végeztem ell990-ben, kitűnő eredménnyel ben OKJ-s középfokú számítágép-kezelő felhasználói végzettséget szereztem ben végeztem a Tessedik Sámuel Főiskola Körös Főiskolai Kar Óvodapedagógusi szakán, kitüntetéses diplomával. A magasabb vezetői feladatok ellátásához a 15/1998.IV.30.) NM. rendeletben előírt szociális szakvizsgával évtől rendelkezem évben tereptanári végzettséget szereztem évben alapfokú mediátori képzésben vettem részt évben végeztem a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet neveléstudományi szak mesterképzésén, neveléstudomány szakos bölcsész kitüntetéses diplomám "kora gyermekkor pedagógiája ll területére specializálódott év őszétől az Eszterházy Károly Főiskola hallgatójaként családkonzulens - családterápeuta szakirányú továbbképzésen veszek részt, bízva abban, hogy az itt meg szerzett ismeretek alkalmazása hatékonyan fogja segíteni szakmai tevékenységemet. Szakmai pályafutás: Érettségi után szeptember l. napjával a Békéscsabai 2. sz. Bölcsődében kezdtem el 3

6 dolgozni gyermekcsoportban, gondozónői munkakörben. A 2. sz. Bölcsőde bezárását követően évben a Kazinczy lakótelepi 4. sz. Bölcsődébe helyeztek át, ahol szintén gondozónői feladatokat láttam el. A Békés Megyei Módszertani Bölcsőde március hónaptól kapta meg a módszertani feladatok végzésére jogositványait, ezt követően októbertől vettem részt a Módszertani Bölcsőde munkájában. Feladataim köréhez tartozott a Békés megyében működő Bölcsődék szakmai felügyelete, tanácsadás, továbbképzések szervezése, a szakmai munka segitése, felkérés esetén szakmai állásfoglalás adása. Az tanévtől a Békéscsabai Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium érettségire épülő szakképzéseiben óraadóként veszek részt. Békéscsabán a három Önkormányzati fenntartású bölcsőde az Egészségügyi Alapellátási Intézmény keretein belül működik, önálló szakmai vezet és sel. Szaktanácsadói, majd bölcsődevezetői tennivalóim mellett június 17. napjától az Egészségügyi Alapellátási Intézmény munkáltatói feladatait megbízott igazgatóként láttam el. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatói munkakörével együtt járó feladatokat január O l-től pályáztatás útján nyertem el. Az igazgatói feladatkör mellett a Békés Megyei Módszertani Feladatokat Segitő Bölcsőde vezetői teendőit is elláttam. Az öt éves megbízatásom leteltével újból pályáztam az Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatói feladatainak vállalására. Pályázatom pozitív elbírálását követően, január 01. napjától újabb öt évre, december 31. napjáig szóló megbízást kaptam. Feladatom összetett, a 96 férőhelyes 3. sz. Bölcsőde napi irányítása mellett az Egészségügyi Alapellátási Intézmény szakmai egységeinek és összes feladatának szervezési, munkáltatói feladatai, ezen belül a három önkormányzati működtetésű bölcsőde feladatainak koordinálása is tennivalóimhoz tartozik. A 3. sz. Bölcsőde vonatkozásában a beíratott gyermekek magas szintű ellátásának, nevelésének - gondozásának szervezése mellett Bölcsődénk módszertani feladata Békés megye bölcsődéinek szakmai segítése, minősített továbbképzési programok szervezése. Élő, jó kapcsolatot sikerült kialakítanom amegye bölcsődéiben dolgozó kollégákkal, amire fokozottabban szükség van a regionális módszertani bölcsődék megszűnését követően. 4

7 2011. évben már résztvett em, és évben szeretnék részt venm az "ÁBPE - továbbképzés I. és Il költségvetési szervek vezetői és gazdaságvezetői részére" szervezett továbbképzésen. Tíz éve látogatom a szakmai vizsgáztatásokat, a Magyar Bölcsődék Egyesületét képviselve. Ez évtől újból nyilvántartásba vettek a Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe, a "Bölcsődei ellátás, csecsemő- és kisgyermekgondozás, nevelés, gyermekek napközbeni ellátása" szakértőjeként. A civil szférában végzett foglalatosságaim is a hivatásomhoz kötődnek től a "Bölcsődés gyermekekért" Alapítvány elnöke vagyok. Az Alapitvány célja a Bölcsődékben folyó szakmai munka tárgyi feltéleleinek, játékellátottságának javitása, játékeszközök pótlása. Igyekszem részt vállalni a Magyar Bölcsődék Egyesületének választmányi munkájában, ahol Békés megye bölcsödei dolgozóit képviselem. Szakmai dolgozataim, előadásaim: Békés megy e bölcsődéinek története Egészségügyi Dolgozók Konferenciája - Békéscsaba "Öszintén a dacról" Egészségügyi Dolgozók Konferenciája - Gyula "Bölcsődében is jó szokás a fogápolás" Gyermekvédelmi Konferencia - Pécs "Gyermekek a befogadó állomásról" Lelki egészség világnapja - Békés megyei rendezvény "Tevékenységi formák bö1csódében" Csecsemő, kisded és óvodás gyermekek táplálkozása tanácskozás - Gyula "BöIcsődéskorú kisgyermekek étkeztetése" A bölcsőde helye és szerepe a gyermekvédelem rendszerében Szakmai nap - Gyula "A bölcsödei szakmai programok összeállításának általános irányelvei, helyi sajátosságai" Szakmai tanácskozás - Szeged 5

8 "Kisgyermekes anyák munkaerőpiaci reintegrációjának segitése a HEFOP 4.2 program által Szemléletváltozások a bölcsőde intézményének történetiségében. Pápa. Diplomamunka A Magyarországi Bölcsődék 150 éves centenáriuma alkalmából szakmai elismerésben, kitüntetésben részesültem. A Békéscsabai Hugonnai Vilma Szakközépiskola és Gimnázium Huggonai díjat itélte személyemnek évben a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés elismerő oklevelére talált érdemesnek a végzett tevékenységem miatt. Békéscsaba, október 23. Bogár Éva Békéscsaba Kazinczy ltp. 25/b 30/

9 BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGÉRŐL - A IDŐSZAKRÓL Előzmények: A békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény augusztus Ol. napjától működik az Egyesített Bölcsődék Intézményének jogutódaként március Ol-től nagymértékű szervezeti és feladatbeli változás következett be az Intézmény életében: a védőnői és az iskola-egészségügyi hálózat áthelyezésével szűkült alaptevékenységi köre, megőrizve jogi önállósságát, részben önálló Intézménnyé vált az Egészségügyi Alapellátási Intézmény, azóta több módosítással az Intézmény pénzügyi és gazdasági feladatait a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda gazdasági csoportja látja el február Ol-től a fenntartó döntése alapján a Védőnői Szolgálat és az Iskolaegészségügyi Szolgálat szervezetileg újbólintézményünkhöz integrálódott. Az Intézmény feladatköre a fenntartó döntései által az elmúlt öt évben tovább bővült..! \ évben nyugdíjazás miatt megüresedő iskola-fogászati körzet helyettesítéssel való betöltése, a körzet folyamatos működtetése lett ellátandó feladat évben az Intézmény Pszichológiai Tanácsadó szervezeti egysége kapott lehetőséget 30 óra klinikai szakpszichológia szakrendelés végzésére. Ebben az évben 20 óra szakorvosi rendelési tevékenység ellátására is felhatalmazták Intézményünket, a fogszabályzási szakorvosi feladatokat közreműködői szerződéssellátja el két szakorvos Békéscsabán év február l. napjától a fogászati ügyelet működtetése vált az Intézmény feladatává. Az Egészségügyi Alapelllátási Intézmény tevékenységeit a Közgyűlés által elfogadott, többször módositott alapító okirat szerinti meghatározottság alapján végzi. 7

10 AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁT ÁSI INTÉZMÉNY SZER VEZETI ORGANOGRAMJA EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY Bölcsódék Pszichológiai Tanácsadó Védónöi Szolgálat Iskolaegészségügyi Szolgálat Fogászati ellátások Vérvételi helyek Önkonnányzati Tulajdonú Ingatlanok.3. az. Bölcsóde WI.Slkr az. Bikród. SzlglIg.ti IL I..8. az. Bikróde Pi,,"'r IL 66. Pukhológlal tanácsadás SOS LelkIsegély Szolc'lat SOS Tini Tel. Lelkisegély Szolg'lat Pnkhlátrl.1 szakrend.1és KJlDIkaI sza".nk_lóc" sza... e1éo ls... védénől f... d... k.kln.1i véd6n61 felad... k ~ ~ /I... I... rvo.1 felad.tok ellátás..iskolafogá.. at helyettealthi feladatok ellálisa -...., e Fogáuad lzakeuátál.voián.u iiwyelet K olouvárl úti vérvétell hely mmiíkiidtetis. Lencsm úti vérvétell hely m úklidtetéle karbantartás felújítás.múk6dteth Az Intézmény Alapító Okirat szerinti tevékenységei: Munkahelyi étkeztetés Háziorvosi alapellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Ifjúság-egészségügyi gondozás Fogorvosi alapellátás Bölcsődei ellátás Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások Segélytelefonok, szolgálatok működése Fogorvosi szakellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Fogorvosi ügyeleti ellátás 8

11 AZ INTÉZMÉNY FELADAT AI SZER VEZETI EGYSÉGENKÉNT: l. Bölcsődei ellátás: - O-3 éves korú kisgyermekek napközbeni ellátásának, nevelésének - gondozásának szervezése - Sérült, sajátos nevelési igényű gyermekek korai habilitációja és rehabilitációja - Szervezett gyermekétkeztetés - Szervezett felnőtt étkeztetés 2. Pszichológiai Tanácsadó - Mentálhigiénés csoport: - Pszichológiai tanácsadás - SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat - SOS Tini Telefonos Lelkisegély Szolgálat - Pszichiátriai szakrendelés nem szakorvosi) - Pszichiátriai szakorvosi szakrendelés - Klinikai szakpszichológiai szakrendelés 3. Védőnői Szolgálat: - Körzeti védőnői Szolgálat - Iskola-védőnői Szolgálat 4. Iskola-egészségügyi Szolgálat működtetése - Iskolaorvosi feladatok ellátása - Iskolafogászati helyettesítési feladatok ellátása 5. Fogászati ellátások - Fogászati alapellátás - fogászati ügyelet - Fogászati szakellátás 6. Vérvétel i helyek működtetése - Kolozsvári úti vérvétel i hely - Lencsési úti vérvételi hely működtetése 7. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok működtetése, felújítása, üzemeltetése - Kolozsvári Orvosi Rendelőintézet működtetése Békéscsaba Kolozsvári u. 33.) - Kolozsvári Orvosi Rendelő működtetése Békéscsaba Kolozsvári u. 24.) - Kazinczy Orvosi Rendelők Békéscsaba Kazinczy u. 6/1.) működtetése - Gerlai Orvosi Rendelők Békéscsaba Wenckheim Károly tér 10.) 9

12 - Orvosi rendelő Békéscsaba, Bartók B. út 37/B.) működtetése. 8. Önkormányzati tulajdonú épület, eszköz és ingatlan nyilvántartás, üzemeltetés 9. Intézményi alaptevékenységgel kapcsolatos kiegészitő feladatok - Bölcsődei módszertani feladatok, továbbképzések szervezése - Bölcsődei Játszóház, időszakos gyermekfelügyelet működtetése - Önkormányzati tulajdonú leltári nyilvántartás kezelése Jázmin Egészségcenter eszközei) - Labordiagnosztikai vizsgálati anyagok vétele, gyüjtése, szállítása - KábítószeIiigyi Egyeztető Fórum KEF) pályázati rendszerének kezelése. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉzMÉNY LÉTSZÁMADATAI: év) Szakmai egység megnevezése: Létszám: l. 3. sz. Bölcsöde és Játszóház - 96 fh + 1 O fh 28 fó sz. Bölcsőde - 48 fh 15 ffi sz. Bölcsőde - 74 fh 22fó Bölcsődék összesen: 65 fő 4. Mentálhigiénés csoport 6fó 5. V édőnöi Szolgálat 28fó 6. V érvételi hely l ró 7. Igazgatóság 1ffi Intézmény összesen: 101 fő l. A BÖLCSŐDÉK BEMUTATÁSA, FELADATAIK: A bölcsőde olyan személyes gondoskodást nyújtó kisgyermek nevelő-gondozó intézmény, amel y 20 hetes kortól 3. életév betöltéséig veheti fel a gyermekeket. A bölcsőde kiegészíti a családi nevelést, a bölcsőde és a család együttműködése segíti legintenzívebben a kisgyermek egészséges irányú fejlődését. Feladata a beíratott gyermekek szakszerű nevelése, gondozása, a gyermek harmónikus testi-szellemi fejlődésének elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével. A Bölcsődék a tevékenységüket a 15/1998.IV.30.)NM rendelet, illetve "A bölcsődei nevelés - gondozás szakmai szabályai" módszertani levél és az erre épülő szakmai program alapján végzik. 10

13 3. SZ. BÖLCSÖDE Békéscsaba Wlassics s. 4.) Egyedi tervezés alapján épült, szeptember l. napjával lett átadva jövendőbeli birtokosainak, 12 csoportszobájával, 120 férőhellyel. Az akkori, Igen magas gyermeklétszám indokolta Békés megye legnagyobb bölcsődéjének megnyitását. Tágas, m 2 -es csoportszobái gyöngysorszeruen felfúzve, déli tájolással, parkosított udvarra nyílnak. Fenntartói döntés alapján két lépcsőben a bölcsőde férőhelyszáma 80 férőhelyre csökkent évben a 15/1998. ly. 30.) NM rendelet "a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről" 40. 2) Egy bölcsődei csoportban - a 3)-4) bekezdésben meghatározott kivétellel - legfeljebb 12 gyermek nevelhető, gondozható." - alapján 96 férőhelyre módosult a Belvárosi Bölcsőde működési engedélye, 18 szakképzett kisgyermeknevelő, valamint 9 fó technikai személyzet biztosítja a gyermekek ellátását. A Bölcsőde módszertani feladatokat segítő tevékenységre lett felkérve a Nemzeti Családés Szociálpolitikai Intézet által. Az Intézmény csoportszobái otthonosak, színviláguk gyermekközpontúságot tükröző. A kisgyermeknevelő kollegák a napirend kereteiben életkornak és fejlettségnek megfelelő tartalmas, egyéni fejlődést és szocializációt támogató nevelői környezetben segítik a családok gyermeknevelő szerepét. A DAOP-4.l.3/B-ll "A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése Békéscsabán" pályázat eredményes elbírálását követően további két csoporttal, 26 férőhellyel nő a Belvárosi Bölcsőde férőhelyeinek száma. A bölcsőde infrastrukturális fejlesztése során felújításra került a fiítésrendszer, napkollektort és új kazánt építettek be. Az épület új nyílászárókat, külső hőszigetelést és tető szigetelést kapott. A fözőkonyha és a gyermekfiirdőszobák is felújításra kerültek. Eszközbeszerzésre is történt, a konyhai berendezések, a gyermekbútorzatok tekintetében. A pályázat megvalósulása által a működő 10 gyermekcsoport közül kilenc csoportban 20 hetes kortól tudjuk fogadni a kisgyermekeket, az újonnan megnyíló két csoport szoba egyikében a két évet betöltött gyermekek számára bölcsődei nagycsoport, óvoda-előkészítő csoport nyitását tervezzük. A Belvárosi, 3. sz. Bölcsőde férőhelyeinek száma a férőhely növekedést követően 122 férőhelyre módosul. 11

14 A pályázat kereteiben, a szülők igényeihez igazodva szándéko zunk a rugalmas, meghosszabbított nyitva tartás bevezetésével élni. A szolgáltató iparban, kereskedelemben foglalkoztatottak számára a meghosszabbított nyitva tartás rugalmasabban alkalmazkodik a munkaidőhöz, szolgáltatást a tervek szerint a Ját szó házb an tesszük elérhetővé. A szülők számára a bölcsődében lesz lehetőség a kisgyermek nevelésével, fejlődésével kapcsolatos tanácsadás igénybevételére, kisgyermeknevelésben jártas szakember - kisgyermeknevelő, pszichológus segítheti a kisgyermekes szülő életét. Több, kisgyermekes családot érintő program szervezését végezzük, tavaszi, őszi egészségnapok, juniális, kreatív játszóházak szervezését és lebonyolítását végzik a kollegák, gyakran a védőnők segítségét is igénybe véve. A Bölcsőde szakmai programja, mint a napi tevékenységek és hosszabb távlatok útmutatója egységben van az Országos Bölcsődei Alapprogramban megfogalmazott elvekkel, a mindenkor hatályos jogszabályokkal, mindenekelőtt a gyermeki jogokat rögzítő törvényekkel, a pszichológiai, pedagógiai kutatások eredményeivel, a módszertani levelekkel, a működtetés jogszabályaivai. KIEGÉszÍTő FELADATOK: Alapfeladat meghatározása: A bölcsődéskorú beíratott gyermekek napközbeni magas színvonalú ellátása, testi-szellemi fejlődésüket elősegítő nevelése-gondozása. Sérült, speciális nevelési igényű kisgyermekek - fejlesztő szakember által javasolt - nevelésegondozása. Játszóház működtetése: A Belvárosi Bölcsőde épületében, Békéscsaba, Wlassich sétány 4. szám) az Európai Unió támogatásával április l 8-tól nyíló 10 férőhelyes JÁTSZÓHÁZ kezdte meg működését, felhasználva a működtetésben a bölcsődei gondozási-nevelési elveket, és tapasztalatokat. A Játszóház barátságos környezetben nyújt lehetőséget arra, hogy: - amíg a szülő ügyeit intézi, vagy képzésen vesz részt, munka helyét látogatja, vagy állásinterjúra készül, felkészült kisgyermeknevelők segítségével, támogatásával tevékenykedhessen a kisgyermek, megismerhesse a közösség, az együtt játszás örömeit. - igény szerint a gyermekek számára napszaknak megfelelő étkezés igénybevételére van lehetőség, változatos játékeszközöket, és velük való tevékenységet kínál, 12

15 a szülők álláskereséssel kapcsolatosan kaphat segítséget önéletrajz készítésében, interjúra való felkészülésben. A D AOP-4.1.3/B-ll pályázat megvalósításával a Játszóház további működtetésére kapott az Intézmény lehetőséget. Bölcsődei csoportokban időszakos gyermekfelügyelet biztosítása: A szülő igénye szerint, és a csoportok létszámlehetősége szerint esetenként meghatározott időszakra vállalhatja a bölcsőde kisgyermekek ellátását bölcsődei csoportokban. Ez alapján a nap bizonyos időszakában, rövid időtartarnra, képet kaphat a gyermek és a szülő a. bölcsődei csoport, a bölcsődés gyermekek tevékenységéről. Időszakosan és esetenként a békéscsabai hármas ikrek ellátásának, gondozásának nevelésének segítése is az Intézmény feladatköréhez tartozik. Módszertani feladatok: Szakmai tanácsadás: Békés megyében működő bölcsőd ék kisgyermekneveleőinek számára továbbképzések és értekezletek szervezése, tanácsadás, a szakmai munka segítése. Képzés, továbbképzés: A 3. sz. Bölcsőde a Békéscsabai Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gyakorlóterülete, ezáltal részt vett az Intézmény a szakmai utánpótlásképzésben. Elsősorban amegye bölcsődéiben dolgozó szakképzett kisgyermeknevelők számára biztosítottuk a továbbképzési lehetőséget továbbképzési programok akkreditálásával. Intézményeinkben minden kisgyermeknevelő résztvett továbbképzési programokon és teljesítette továbbképzési kötelezettségét. Fontos cél volt szakembereink számára is a képzés, a szakmai megújulás lehetőségének biztosítása. 6. SZ. BÖLCSÖDE: Békéscsaba Szigligeti u. 1. Az intézmény 1974-ben épült, építészetileg úgynevezett típusbölcsőde. A belvárosban van, de a városi forgalom zajától mentes, viszonylag csendes környezet biztosít napközbeni ellátást a bölcsődébe felvett gyermekeknek. Az intézmény tömegközlekedési eszközzel a város bármely pontjáról könnyen megközelíthető. A bölcsőde 48 férőhelyes, két gondozási egységben 8 szakképzett kisgyermeknevelő, valamint 6 ró technikai személyzet feladata a 13

16 gyermekek ellátása. Saját konyha működtetésével a gyermekek életkorának, és a korszerű egészséges táplálkozásnak megfelelő étkezést biztosítanak, napi négy alkalommal. Szakmai munkájukban a " Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja", valamint a helyi"szakmai program" a meghatározó, melyben a környezeti megismerést emelték ki. A megismerési folyamatok segítésében a kisgyermeknevelők fontos szerepet töltenek be. A három éven aluli kisgyermekek számára a napi legfontosabb tevékenység a játék, a játék közben gyarapodnak ismeretei. A játék út a gyermekek számára, amely a világ megismeréséhez vezet. Csoportszobáik játékeszközökkel jól felszereltek, melyek a gyermekek korának, fejlettségüknek, érdeklődésüknek megfelelőek, a játékfunkció szerint kialakított sarkokban, gyermekmagasságban vannak elhelyezve. Ez biztosítja, hogy bármikor elveheti azt a játékot a kisgyermek, amely az érdeklődését felkeltette. A szabadban tartózkodás jó helyszíne a játszókert. A kisgyermeknevelők figyelembe veszik a gyermekek "otthonról hozott" szokásait, egyéni fejletségüket. Nagy hangsúlyt fektetnek a bölcsődében a családdal való szoros együttműködésre. Folyamatosan törekednek arra, hogy a szülők napközben biztonságban tudják gyermekeiket, a gyermekek jól érezzék magukat napközben. Az épületben a fenntartó támogatásával felújításra kerültek a gyermekfiirdőszobák és a fózőkonyha. A 6. sz. Bölcsőde szakmai vezetését jól képzett, tapasztalt vezető kollega irányítja, ami nagyban segíti tevékenységemet. 8. SZ. BÖLCSÖDE Békéscsaba Pásztor u. 66 A Bölcsőde Békéscsaba legnagyobb lakótelep én a József Attila Lakótelepen található, nyugodt, csendes környezetben, óvoda és iskola szomszédságában. A Pásztor utcai Bölcsőde szeptember l-jén nyitotta meg kapuit 60 férőhellyel évben a DAOP /B-II pályázat "A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése Békéscsabán" című projekt kapcsán a Bölcsőde felújításra került. A felújítás során megvalósult a külső szigetelés, napkollektorok, új kazán beépítése történt meg. A fózőkonyha teljes felújításra került, a gyermekek rurdőszobái is megújultak. Az előírásoknak megfelelő lett a terasz, a játszóudvar kialakítása. A pályázat megvalósítását követően a Bölcsőde év március 1. napjától 74 férőhelyen fogadja a gyermekeket, 12 szakképzett kisgyermeknevelő, valamint 7 fó technikai személyzet oldja meg a gyermekek ellátását. A bölcsőde biztosítja a gyermekek életkorának és egyéni szükségleteinek 14

17 megfelelő biztonságos környezetet, lehetőséget ad új tapasztalatok gyűjtésére, felfedezésre, kapcsolatteremtésre, játékra. Az Intézmény fontosnak tartja a kisgyermek személyiségének tiszteletét, elfogadását. A munkatársak gondoskodnak az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör megteremtéséről. A csoport szobák esztétikusak, a gyermekek igényeit kielégítően vannak berendezve. Az eszközök és berendezések bölcsődés gyermek méretűek, így hozzájárulnak a kisgyermekek helyes szokás és szabályrendszerének kialakulásához, harmonikus személyiség fejlődéséhez. A bölcsőde épületéhez kapcsolódó tágas játszóudvar jó lehetőséget ad a szabadban tartózkodásra. A bölcsőde szakmai programjában a kommunikáció jelentőségét emelik ki, melynek feltétele a szociális kapcsolatok kiépítése. Elsődleges feladatuknak tartják a beszélgetésre alkalmas, kiegyensúlyozott légkör kialakítását. A mese, a mondóka és az énekes játék része az egész bölcsődei életnek, az átfogó anyanyelvi nevelésének. A Bölcsőde saját konyhával rendelkezik, ahol az étrend változatos, a korszerű táplálkozás elveinek megfelelő. A Pásztor utca~ 8. sz. Bölcsődében a hagyományok ápolására, ünnepekre úgy tekintenek, mint közös élmény - és örömforrás, lehetőségére. Közös programo k, sokszínűsége, együttes öröme visszacsalogat ja a bölcsődét kinövő gyermekeket és családjukat is. A Bölcsőde szakmai vezetője évben nyugdíjba vonult, pályáztatás útján nyerte el szakmailag felkészült kollega a bölcsődevezetői feladatok ellátására a lehetőséget. A bölcsődék épületeinek állagmegóvására az elmúlt időszakban is figyelmet fordítottunk, jó gazda módjára a kisebb javításokat saját erőből illetve a közfoglalkoztatás bevonásával végeztük el a munkatársak segítségével. Bölcsőde szakdolgozói létszáma, szakképzettség alakutása: A kisgyermeknevelői munkakörben alkalmazottak kivétel nélkül rendelkeznek szakirányú szakképesítéssel. Jövőbeni cél a felsőfokú szakmai végzettségű dolgozók számának emelése beiskolázási terv alapján. Szakembereink a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Továbbképzési Központjában vannak regisztrálva. Továbbképzési tervünk alapján folyamatosan vesznek részt szakdolgozók az akkreditált továbbképzési programokon. 15

18 A BÖLCSÖnÉK STATISZTIKAI MUTATÓI ÉV) Megnevezés: év év év év év 1. Férőhelyek száma: , Nyitvatartási napok száma 236,33 236,33 236, ,66 3. beíratott gyermekek 152,12 % 149,41 % 133,26 % 131,47 % 119,48 % számához viszonyított % 4. Gondozott gyermekek 112,27 % 112,86 % 101,02 % 98,72 % 85,66 % számához viszonyított % 5. Atlag napi átlaglétszám: A bölcsődékben ellátott kisgyermekek száma évig fokozatosan növekvő tendenciát mutatott, évben csökkent a bölcsődékben a zsúfoltság, mérsékeltebb adatok mutatkoztak, melyek jobban igazodnak az engedélyezett férőhelyek számához. Bölcsődéink igény szerint fel vállalják a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye és javaslata alapján - maximum 6 éves korig az értelmi és/vagy mozgássélült, valamint az érzékszervi fogyatékossággal élő gyenmekek gondozását, nevelését, korai fejlesztését fejlesztő szakemberek irányításával. A bölcsődéskorú gyermek alapvető tevékenysége a játéktevékenység, melynek elengedhetetlen része és eszköze a játékszer. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény jogelődje, az Egyesitett Bölcsödei Igazgatóság által 1991-ben létrehozott Bölcsődés gyermekekért Alapitvány célja, szerény lehetőségeihez mérten a Bölcsődék játékkészletének pótlása. Kapcsolattartás a partnerintézményekkel, az óvodákkal: Célunk, hogy minden év szeptemberében a 3. életévüket betőltött kisgyermekeket úgy engedjük óvodába, hogy pszichoszomatikus fejlődésük alapján beilleszkedésük könnyed és zavarmentes legyen. A két intézmény nevelési gyakorlatának kölcsönös megismerése segíthet a nevelési folyamatok egymásra épülésében. Együttműködési megállapodásban szabályoztuk a partnerkapcsolat lehetőségeit. Munkatársak munkájának elismerése: Intézményi lehetőségekkel élve három éve ünnepeljük meg a,,magyar Bölcsődék napját" emlékezve az április 21.-e napján nyílt első magyar bölcsődére, és igazgatói dícséretben, szerény tárgy jutalomban részesítve a munkavégzése, kollegalitása alapján a legjobbakat. Bölcsődéink kollegái közül sokan hivatásuknak tekintik tevékenységüket. 16

19 A hivatástudat egyik mutatója, hogy több kmunkatársat köszönthettünk 25 éves, 30 éves és 40 éves jubileuma alkalmából. É v végén, sok éves hagyomány szerint mindig másik Bölcsődében szervezzük az éwégi záró munkatársi értekezletet. Intézményi kereteken kívüli hagyományos program a nyári kirándulások szervezése. 2. PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÓ - MENTÁLHIGIÉNÉS CSOPORT Békéscsaba városban év szeptemberében indult az SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat működése. A telefonos segítés "háttérintézményeként" dőntően kriziseliátás céljából kezdte meg működését a Pszichológiai Tanácsadó, mely feladatot az első években 1 ró pszichológus és l ró szervező, valamint fő önkéntes segítő látott el év óta része a Pszichológiai Tanácsadó az Egészségügyi Alapellátási Intézménynek. Azóta a Pszichológiai Tanácsadó - Mentálhigiénés csoport szervezeti egysége jelentős változásokon ment keresztül, igazodva a mindenkori igényekhez és elvárásokhoz. Jelenleg a 3. sz. Bölcsőde épületének Wlassics sétányra nyíló szárnyában tevékenykednek, itt kialakításra került egy közel 50 m 2 alapterületű előadói terem, melyet OEP finanszírozás kereteiben önismeret i, stresszkezelő, tematikus, relaxációs csoportok vesznek igénybe, és a Tanácsadó mellett az Intézmény más egységei is bejelentkezhetnek értekezlet illetve továbbképzés terephelyeként a jobb kihasználás érdekében. Ez év augusztus 01. napjától Intézményünk használatba visszakapta Békéscsaba Bartók Béla u. 37/B. Orvosi Rendelőt, mint telephelyet. Az ott működtethető két orvosi rendelöbe a Pszichológiai Tanácsadó szakellátásainak egy részét tudtuk áttelepíteni. A Pszichológiai Tanácsadó Szabóné dr. Kállai Klára szakmai irányitásával az alábbi részfeladatokat látják el: SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat: Az SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat fó kiképzett önkéntes telefonos segitője fogadja a non-stop elérhető telefonszámra 66/ ) beérkezett segélyhívásokat, területi ellátási kötelezettsége Békés megyére terjed ki. Ezen kívül a as hívószámon mobil telefonokról is ingyenesen elérhető a Szolgálat. A telefonos segítségen túl az ország Telefon szolgálatai közül a békéscsabai kapta meg azt a megtisztelő feladatot, hogy a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége honlapjára érkező segítségkérő leveleket megválaszolhassák szakembereink. Az országos elnökség 17

20 szerep ét a békéscsabai Szolgálat látja el Szabóné dr. Kállai Klára vezetésével. A szolgálat fó célja az öngyilkosság megelőzés, a krizisben lévők segitése, valamint mentálhigiénés preventió biztositása - segélyteletonon. SOS TINI Telefonos Lelkisegély Szolgálat: Az SOS Tini Telefonos Lelkisegély Szolgálat kortárs segítői fó) iskolai napokon délután 3 órától segítenek hasonló korú társaiknak. A serdülőkor az élet egyik legkiszolgáltatottabb időszaka. Az életszakasz fó feladata a szülőkről való leválás, a minden addigi érték és rend megkérdőjelezése után a saját értékek, normák meghatározása, amelynek folyománya a serdülőkor végére az "igazi" felettes én kialakulása lesz. Ez a folyamat nehéz, sokszor fájdalmas, embert próbáló időszak. Ha veszélyeztetettségi tényezők miatt a serdülő nehezen birkózik a feladattal, segítséget kaphat a Telefonos Szolgálattól. Iskolai időben, hétfon, szerdán és pénteki napokon óra között a "meghallgatlak" skype címen elérhető, anonim szolgáltatás. A skype-on a szolgálatra kiképzett kortárs segítők fogadják a fiatalok hívásait. Pszichiátriai szakorvosi / nem szakorvosi rendelés: Az OEP által finanszírozott pszichiátriai és pszichológiai járóbeteg ellátás november hónapban indulhatott el a városban. E feladat befogadása heti 30 óra rendelési időt jelent az alapműködésen túl, amely 10 szakorvosi és 20 nem szakorvosi órát foglal magába. A feladatkört pszichiáter, pszichológus, autogén tréner, mentálhigiénés-pszichodramatikus szakember, valamint a Pszichológiai Tanácsadó asszisztentiája látja el. A pszichodiagnosztika, az életvezetési tanácsadás, illetve pszichiátriai ellátás különböző önismereti, stresszkezelő, tematikus, relaxációs csoportokkal egészülhetett ki a finanszírozásnak köszönhetően, melyekre folyamatosan nagy az igény és a jelentkezés. A kliensek ellátása előjegyzés alapján történik, mely alól kivétel az akut krízishelyzetek kezelése. Az időpontok folyamatosan és maximálisan ki vannak töltve. A rendelésekre való bejelentkezések továbbra is nagy százalékban önkéntesek, de jó az együttműködés más intézményekkel pl.: Családsegitő, orvosi, szakorvosi rendelők, iskolák, stb.) ahonnan nagy számban érkeznek klienseink az ottani szakemberek javaslatára. Klinikai Szakpszichológia szakrendelés: Az OEP által finanszírozott szakellátás a fenntartó döntése alapján április hónaptól indulhatott, létjogosultságát mutatja, hogy folyamatosan nagy igény az ellátásra. A 18

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 35I-2I120Il. Előadó: Kissné Horváth Krisztina Mell.: Hiv.

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 3-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület június 3-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 99/2014.(VI.03.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. június 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde működésével kapcsolatos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V.269/2005. Előadó: Túriné Kovács Márta Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. intézményvezetői pályázatainak kiírása

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. intézményvezetői pályázatainak kiírása 0(6 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:v. 34512011. Előadó:dr. Mell.: Hiv. sz.: Urbán-ZsilákK. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-803 Telefax: (66)

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján Az új bölcsődei ellátási formák, a 2017. év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján I. Országos NEVOSZ Konferencia Fenntartói és intézményfejlesztési kihívások a XXI. századi Magyarországon

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CSALÁDBARÁT SZOLGÁLTATÓ ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CSALÁDBARÁT SZOLGÁLTATÓ ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CSALÁDBARÁT SZOLGÁLTATÓ ÜGYREND Dunaújváros 2016 Ü-12 1. kiadás 0. módosítás 2 (7). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 50-2016/2017. (2016.11.29.) sz. határozatával egységes

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Előterjesztés. az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról Előterjesztés az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 184 /2016 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. június 26. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Javaslat a Kertvárosi

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

BÉKÉSC'YSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSC'YSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSC'YSABA MEGYE JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent stván tér 7. kt. sz. : V. 250-13/2014. Előadó: Tarné Stuber l~'va / Bencsik Márta Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66)

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Szak áj é oz oz at nap

Szak áj é oz oz at nap Szakmai tájékoztató nap 2015. Február 16. Budapest Szakmai tájékoztató nap A bölcsődei ellátást érintő változásokról Mi indokolja a jogszabály módosítást Milyen jogszabályokat érint a változás Mely tartalmakban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására van szükség az alábbiak szerint: A magyar Államkincstár

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 01. 19. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírására Előadó: a

Részletesebben

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.)KT. határozata A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása 8/06. (IV. 8.) önkormányzati határozat Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Heves Város Önkormányzat megtárgyalta a Intézmény Módosító Okiratának és Alapító Okiratának elfogadása tárgyában előterjesztett

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT. Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ALAPÍTÓ OKIRAT Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Pesterzsébet-Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó előterjeszti:hegedűs Ferenc

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 15926/2015. Tárgy: A Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata igazgatói

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ila. sz.: VIII. 263-912015. Előadó: Tarné Stuber Éva/Bencsik Márta Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601Pf112. Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 134/2015. (XI.26.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde, a Nyitnikék

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 1/2015AO Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság

Részletesebben

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 14/2007. (II. 15.) Kgy. számú határozat Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6021/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nevelési Tanácsadója (Kiskunhalas)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására Ózd, 2014. június 26. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési

Részletesebben