Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3 ELŐSZÓ Előszó A kereszténység egyik elhallgatott gnosztikus evangéliuma van e könyvben. A rejtélyek Jézusáé, ki felkentté, Krisztussá vált, és ezzel betölté a Föld éterikus mezejét. Szeretet áldozatát meghozva helyreállította az összetört természetrendet a harmadik napon. E könyv Jézus feltámadása utáni tanításairól szól. Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, 11 évet töltött beszélgetésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylain belül. Ez a huszonnegyedik rejtély (a tizenkét pár agyideg rejtélye - a szerk) bentről kifelé és lent azok közül, melyek az Első Rejtély második terében vannak. Az Első Rejtély van minden rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus mondta tanítványainak: Az Első rejtélyből jöttem amelyik az utolsó, vagyis a huszonnegyedik." A könyv eredetije kopt nyelven, 1785-ben került Dr. Askew hagyatékából a londoni British Múzeumba. MS 5114-es számon van nyilvántartva. A beavatás ösvénye, és különösen az igazi keresztény beavatás ösvénye csak az erőseknek való". Ez a könyv sem feltétlenül könnyű olvasmány, és mélyebb értelméhez csak az férhet hozzá valóban, akinek szíve sok-sok inkarnáció révén megnyílt. A rejtélyek Jézusa, a felkent, a Krisztussá vált hiteles evangéliuma. 7

4

5 1. FEJEZET Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, tizenegy évet töltött beszélgetésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylán belül. Ez a huszonnegyedik Rejtély bentről kifelé és lent, azok közül, melyek az Első Rejtély második terében vannak. Az Első Rejtély van minden Rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus azt mondta tanítványainak: - Az Első Rejtélyből jöttem, amelyik az utolsó, vagyis a huszonnegyedik. A tanítványok pedig sem nem tudták, sem nem értették, hogy ezen a Rejtélyen belül még más is van; mert azt gondolták erről a Rejtélyről, hogy a világmindenség fejedelme minden létező legfőbbje. Azt hitték, hogy ez minden teljesülés teljesülése, mivel Jézus azt mondta nekik, hogy ez a Rejtély magában foglalja az Első Parancsolatot, valamint az Öt Ősötletet [villámbecsapódást] és a Nagy Világosságot, meg az Öt Segítőt és az egész fénykincset. Ezen kívül Jézus nem tájékoztatta tanítványait a Nagy Láthatatlanról és a Három Háromszor-hatalmas erő körzeteinek egész terjedelméről, sem pedig a Huszonnégy Láthatatlannak a tereiről, eonjairól és rendjeiről, s hogy ezek hogyan terjednek - ezek a Nagy Láthatatlan kisugárzásai -, vagyis nem mondott nekik semmit sem az ő nemzetleneiről, sem a magukat nemzetteiről és a nemzetteiről, sem az ő csillagaikról és páratlanaikról, archonjaikról, hatalmaikról, uraikról, arkangyalaikról, angyalaikról és 11

6 dékánjaikról (szolgáikról), sem a szférák lakásairól, sem rendjeikről. Jézus nem tájékoztatta tanítványait a fénykincs kisugárzásainak egész kibontakozásáról, sem ezeknek a rendjéről, sem terjedelmükről; nem mondott semmit azoknak a Megváltóiról, s hogy mineműek a rendjük szerint; azt sem mondta meg nekik, hogy milyenek a fénykincs kapuinak Őrei; nem mondott nekik semmit sem az ikrek megváltójának helyéről, aki a gyermek gyermeke; nem mondott semmit a Három Amen területéről, s hogy ezek mely körzetekre terjednek ki; arról sem szólt, hogy melyik körzetekre terjed ki az Öt Fa; nem szólt a Hét másik Ámenről, vagyis a Hét Hangról, s hogy ezeknek hol a területe és hogyan terjednek. Jézus nem mondta meg tanítványainak, hogy minemű az Öt Segítő, és hol helyezték el őket. Azt sem mondta meg, hogyan terjedt el a Nagy Világosság, vagy hogy melyik körzetekbe ér el; éppoly kevéssé beszélt nekik az Öt Ötletről (bevágódásról) és az Első Parancsolatról; hogy mindezek melyik területeiére terjednek ki. Hanem csak általánosan beszélt nekik ezeknek a létezéséről; de a terjedelmükről, területeik rendjéről és a mineműségükről nem beszélt. Ezért nem tudták, hogy ezen a Rejtélyen belül még más körzetek is léteznek. És nem mondta a tanítványainak, hogy erről vagy arról a területről mentem ki, míg végül bementem abba a Rejtélybe, hogy abból jöjjek". Hanem csak azt tanította nekik, hogy ebből a Rejtélyből jöttem". Ezért gondolták tehát erről a Rejtélyről, hogy ez minden teljesülés teljesülése, a mindenség feje és az egész bőség. Mert azt mondta Jézus a tanítványainak: - Ez a Rejtély körülveszi a mindenséget, amelyről beszéltem nektek találkozásunk napjától a mai napig. Ezért gondolták a tanítványok, hogy ezen a Rejtélyen belül semmi más nincsen. 12

7 2. FEJEZET Midőn pedig a tanítványok együtt ültek az Olajfák-hegyén, ezt mondták nagy örömmel és lelkesedve egymásnak: - Áldottak vagyunk mi az emberek között a földön, mivel a Megváltó megjelentette ezt nekünk, s megkaptuk a bőséget [plerómát] és az egész teljesülést. így beszélgettek, mialatt Jézus távolabb ült tőlük. A hold tizenötödik napján, Tübi hónapban történt, telihold napján, amikor a nap a pályájára indult, hogy mögüle egy hatalmas világosságerő jött elő, nagyon világos ragyogással, mérhetetlen fényességgel. Mert a Világosságok Világosságából jött elő, és az utolsó Rejtélyből származott, amelyik a huszonnegyedik belülről kifelé számítva azon Rejtélyek közül, amelyek az Első Rejtély második terének rendjeiben vannak. És ez a világosságerő lejött Jézusra, és teljesen beborította őt, mialatt ő a tanítványaitól távolabb ült; nagyon ragyogott a mérhetetlen világosságban, mely őrajta volt. A tanítványok pedig nem látták Jézust az óriási fény miatt, amelyben volt; ez a fény elvakította őket. Csak világosságot láttak, melyből sok fénysugár áradt. A fénysugarak pedig nem voltak egyformák, hanem különböző fajtájúak és tulajdonságúak alulról felfelé, egyik sugár csodásabb mint a másik... hatalmas, mérhetetlen fényességben. A fény a földtől az égig ért. Midőn pedig a tanítványok meglátták ezt a világosságot, nagy félelem fogta el őket és izgatottak lettek. 13

8 3. FEJEZET Most aztán, hogy ez a világosságerő lejött Jézusra, fokozatosan teljesen beborította őt. Ekkor Jézus felszállt a magasságba, mialatt egyre fényesebben, mérhetetlenül ragyogott. A tanítványok utána pillantottak, és egyik sem beszélt, amíg ő el nem érte a mennyet; addig mélységesen hallgattak. Ez történt a hold tizenötödik napján, a telihold napján Tübi hónapban. Azután az történt, hogy Jézus mennybemenetele után három órával a menny minden erői felindultak, s egymás ellen zendültek mindannyian, minden eonjukkal, minden területükkel és rendjükkel együtt. És az egész kozmosz megrendült, mindennel, ami benne él. A világon is minden embert félelem fogott el, mint a tanítványokat, s mind azt gondolták, hogy a földet talán összegöngyölítik, mint valami szőnyeget. És a menny minden ereje folytatta a felindulást az egész világgal együtt. És mind egymás ellen zendültek Tübi hónap tizenötödik napjának harmadik órájától kezdve a következő nap kilencedik órájáig. És minden angyal és arkangyalaik és a magasságok minden ereje dicsérte a legbelsőbbnek a legbelsőbbjét, hogy az egész világ hallotta a kiáltásukat, szüntelenül, a következő nap kilencedik órájáig. 4. FEJEZET A tanítványok rettegve ültek együtt, nagyon meg voltak rendülve a nagy földrengés miatt, sírtak és azt mondták: - Mi lesz? A Megváltó talán minden helyet lerombol? 14

9 Mialatt így beszéltek és siránkoztak, a következő nap 9. órája körül megnyíltak a mennyek, és látták Jézust leszállni, rendkívül ragyogóan, mérhetetlen világosságban. Mert még jobban fénylett, mint amikor felszállt a mennyekbe, úgy hogy a rajta lévő világosság emberi szavakkal leírhatatlan volt. A fénysugarak bőségét árasztotta, és ragyogása semmihez sem volt hasonlítható. Világossága nem volt egyforma, hanem sokféle, és sok tulajdonságú, mialatt egyes sugarak a többieknél csodásabban világítottak. Az egész fény pedig egymásban háromféle; egyik csodásabb mint a másik... A második világosság, a középső, csodásabb volt mint az első, az alsó; a fölöttük lévő harmadik pedig az első kettőt is felülmúlta. Az első fény, az alsó, arra hasonlított, amelyik lejött Jézusra a mennybemenetele előtt; de csak a fényessége hasonlított arra. És a világosság három fajtája különbözően sugárzott, különböző fajtájú volt, és egyik csodásabb, mint a másik. 5. FEJEZET Amikor a tanítványok ezt látták, nagyon féltek és zavarba jöttek. Midőn pedig Jézus, az irgalmas és szelíd, látta tanítványai nagy izgalmát, így szólt hozzájuk: - Bízzatok! Én vagyok! Ne féljetek! 15

10 6. FEJEZET Amikor pedig a tanítványok meghallották ezt a beszédet, így szóltak: - 0, Uram, ha te vagy, vond magadhoz a fényességedet, hogy kibírhassuk, mert vakítasz és mi megrendültünk; de az egész világ is zavarban van a rajtad lévő nagy világosság miatt. Ekkor Jézus visszavonta világossága fényességét önmagába. A tanítványok így felbátorodtak, Jézushoz léptek és leborultak előtte, nagy örömmel imádván őt, s így szóltak: - Mester, hová mentél, milyen feladat volt az, amelyet be kellett töltened, s mindenekelőtt miért történtek ezek az izgalmak és kozmikus megrendülések? Ekkor így szólt nekik Jézus, az irgalmas: - Örvendjetek és ujjongjatok ettől az órától kezdve, mert azokhoz a területekhez mentem, ahonnan azelőtt jöttem. Mostantól kezdve nyíltan fogok beszélni veletek az igazságról, annak kezdetétől a teljesüléséig, s nem példabeszédeket mondok, hanem közvetlenül beszélek veletek. Mostantól kezdve nem hallgatok el előletek semmit a magasságok és az igazság helyéről. Mert a Kimondhatatlan és minden Rejtélyek Első Rejtélye hatalmat adott nekem, hogy beszéljek nektek mindenről a kezdettől a teljesülésig. Halljátok, hogy minden dolgot közöljek veletek: Amikor távolabb ültem tőletek az Olajfák-hegyén, elgondolkodtam a megbízáson, küldetésem feladatán, hogy teljesült, és hogy az utolsó Rejtély, a huszonnegyedik belülről kifelé (abból a huszonnégyből, mely az Első Rejtély második terében van), még nem küldte el a ruhámat. Felismertem, hogy a megbízás feladata, amelynek érdekében kiküld- 16

11 tek, teljesült, s hogy ez a Rejtély még nem küldte el a ruhát, amelyet hátrahagytam őbenne, míg be nem telik az ideje - ezen elgondolkozva ültem távolabb tőletek az olajfák hegyén. 7. FEJEZET Amikor a nap keleten felkelt, az történt az Első Rejtély által, mely kezdettől fogva van, melynek akaratából a mindenség lett, s amelyből éppen jöttem, nem a keresztrefeszítésem előtt, hanem most - hogy parancsa szerint elküldte a fénvruhámat, melvet kezdettől fogva nekem szánt, s amelvet az utolsó, a belülről kifelé huszonnegyedik Rejtélyben hagytam. Ez a 24 Rejtély az Első Rejtély rend-teljhatalmának második terében van. Ezt a fénvruhát visszahagytam az utolsó Rejtélyben, hogy magamra öltsem, ha eljön az ideje, és az emberiségnek kezdek beszélni, és mindent megjelentetek az igazság kezdetétől a teljesüléséig, meg a legbelsőbbtől a legkülsőbbig és a legkülsőbbtől a legbelsőbbig. Örvendjetek hát és ujjongjatok, és örömötök egyre nagyobb legyen! Mert nektek adatott, hogy először nektek beszéljek az igazság kezdetéről a teljesüléséig. Ezért választottalak ki titeket kezdettől fogva az Első Rejtély által. Örvendjetek tehát és ujjongjatok; mert amikor elindultam a világhoz, kezdettől fogva tizenkét erőt hoztam magammal, ahogyan elejétől kezdve mondtam nektek; olyan erőket, melyeket a fénykincs tizenkét megváltójától vettem az Első Rejtély parancsára. Ezt a tizenkétszeres erőt öntöttem anyáitok méhébe, amikor erre a világra jöttem; azt a tizenkétszeres erőt, mely most a testetekben 17

12 van. Mert ezeket az erőket először ti kaptátok meg az egész világért [kosmou], mivel ti lesztek azok, akik az egész világot megmentik; hogy képesek legyetek e világ archonjainak fenyegetéseit, a világ szenvedéseit és veszélyeit és minden üldöztetést elviselni, amelyet a magasság archonjai hoznak rátok. Mert gyakran mondtam nektek, hogy a bennetek lévő erőt attól a tizenkét Megváltótól vettem, melyek a világosság kincseskamráiban vannak. Ezért mondtam nektek kezdettől fogva, hogy nem ebből a világból valók vagytok. Én sem vagyok ebből való. Mert lelkét e világ minden embere az archonok és eonok erejéből kapta. A bennetek lévő erő ellenben tőlem van. Lelketek pedig az eredeti élethez tartozik. A világosság kincseskamrája tizenkét Megváltójának tizenkét erejét hoztam, melyet az én erőm azon részéből vettem, amelyet először kaptam. Amikor útban voltam erre a világra, a szférák archonjai közé jutottam Gábriel, az eonok angyala alakjában. Az eonok archonjai pedig nem ismertek fel, mert azt hitték, hogy Gábriel angyal vagyok. Akkor az történt, hogy az eonok archonjai közé érkezvén az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra. Erzsébetre találtam, keresztelő János anyjára, mielőtt megfogant volna. Én pedig egy erőt vetettem el beléje, amelyet a kis Jaótól kaptam, a jótól, aki középen van, hogy János képes legyen majd előttem prédikálni, az utamat elkészíteni és a bűnbocsánat vizével keresztelni. Ez az erő van János testében. Azonkívül az archoniélek helyett, melyet kapnia kellett volna, rátaláltam Éliás [Illés] próféta lelkére a szférák eonjaiban. Felvettem, vettem a lelkét, és a világosság szűzleányához vittem; ez aztán odaadta az ő kézbesítőinek, akik az archonszférához vitték és Erzsébet méhébe taszították, így van keresztelő János testébe kötve a középen lévő kis Jaó ereje és Éliás próféta lelke. 18

13 Ezért kételkedtetek egyszer, amikor így szóltam nektek: János azt mondta: nem én vagyok a Krisztus", és azt mondtátok nekem: Meg van írva, hogy ha a Krisztus jön, úgy Éliás fog előtte jönni, hogy az utat készítse neki". Én meg azt feleltem: Éliás már eljött és mindent előkészített, ahogyan meg van írva; és úgy bántak vele, ahogy akartak". Amikor észrevettem, hogy nem értitek, amit Éliásnak a keresztelő Jánosba kötött lelkéről mondtam, szemtől szemben megmondtam nektek nyíltan: Ha be tudjátok fogadni keresztelő Jánost: Éliás ő, akiről mondtam, hogy eljő." 8. FEJEZET Jézus folytatta, és így szólt: - Amikor az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra, Máriára találtam, akit anyagtest szempontjából az anyámnak neveznek. Beszéltem vele Gábriel alakjában, s amikor felém fordult a magasba, belé taszítottam az első erőt, amit Bárbelótól vettem; ez a fénytest-erő, amelyet a magasságban viseltem. A lélek helyett pedig azt az erőt taszítottam belé, amelyet a nagy Szabaóthtól, a jótól kaptam, aki az igazak körzetében [jobb oldalon] van. A fénykincs tizenkét Megváltójának tizenkét erejét pedig, melyet a középen lévő tizenkét szolgától vettem, az archonok szférájába taszítottam bele. Az archonok dékánjai és azoknak a szolgái azt hitték, hogy ezek archonlelkek. A szolgák pedig elhozták, s anyáitok testébe kötötték meg azokat. Amikor aztán eljött az időtök, megszülettetek a világban, anélkül, 19

14 hogy archonlélek lenne bennetek. így abból az erőből kaptátok meg a részeteket, amelyet utolsó segítőnek leheltek bele ebbe a világba [keverékbe, kerasmou]. Ez az az erő, mely most össze van keverve minden láthatatlannal, minden archonnal és minden eonnal, szóval elegyedett a halálnak ezzel a világával. Ezt az erőt, melyet kezdettől fogva magamból keltettem, az Első Parancsolatba taszítottam. Az Első Parancsolat aztán ennek az erőnek egy részét a Nagy Világosságba taszította. A kapottnak egy részét a Nagy Világosság az Öt Segítőbe taszította. És az Öt Segítő közül az utolsó aztán egy részt a haláltermészetbe [keverékbe] taszított. És ez a rész van most mindenkiben, aki a keveredés világában él, ahogyan most mondtam nektek. így beszélt Jézus a tanítványaihoz az olajfák hegyén; és folytatta: - Örvendjetek és ujjongjatok, örömöt örömre halmozzatok, mert eljöttek az idők, amikor magamra öltöm a ruhát, mely kezdettől fogva nekem készült, s amelyet az utolsó Rejtélyben visszahagytam, míg el nem jön a teljesülés ideje. Az a teljesülésnek az ideje, amikor az Első Rejtély megparancsolja nekem, hogy beszéljek veletek az igazságról, annak kezdetétől a beteljesüléséig, és mindenről a belsőtől a külsőig, mivel a világ megmentése általatok lesz. Örvendjetek és ujjongjatok, mert titeket áldottak meg az emberekért a földön, ti vagytok azok, akik az egész világot megmentik. 20

15 9. FEJEZET Amikor Jézus így beszélt tanítványaival, a következőképpen folytatta: - íme, most felöltöttem a ruhámat, és az Első Rejtély felruházott engem minden hatalommal. Még egy kis idő, és beszélni fogok nektek a mindenség Rejtélyéről és a mindenség plerómájáról. Ettől az órától kezdve semmit sem hallgatok el előletek, hanem elvezetlek titeket a beteljesedéshez a bőségben [plerómában] és minden Rejtélyben, amely a teljesülés csúcsát és bőségét és ismeretét jelenti, ami a ruhámban van. Közlök veletek minden Rejtélyt a legkülsőbbtől a legbelsőbbig. Hallgassatok hát, hogy mindent elmondjak nektek, ami történt velem. 10. FEJEZET Az történt, hogy amikor a nap felkelt keleten, nagy világosságerő szállt le, amelyben a ruhám volt, amelyet visszahagytam a huszonnegyedik Rejtélyben, ahogyan az előbb mondtam nektek. Ruhámban pedig egy Rejtélyt találtam a magasságosak öt szava képében: zama zama wzza racama wzaj. Az öt szó a következőt jelenti: 0, Rejtély, mely kint van a világban - a mindenség oka -, ez a tökéletes kimenet és bemenet, amelyből minden kisugárzás [emanáció] és minden ami ezekben van, keletkezett - és aki miatt minden Rejtély és ezeknek minden területe lett -, jöjj fel hozzánk! Mert mi a társaid vagyunk. Veled teljesen egyek vagyunk. Mi ugyanazok vagyunk. Te vagy az Első Rejtély, mely a Kimondhatatlanban kezdettől fogva volt, mielőtt 21

16 megjelent. Az ő nevét mi képezzük együtt. Most mindannyian hozzád lépünk a külső határon, tehát belülről számítva az utolsó Rejtélynél, mely nekünk egy részünk. Most elküldtük neked a ruhádat, mely kezdettől fogva a tiéd, amelvet az utolsó határon, a belülről kifelé számított utolsó Rejtélvben visszahagytál, míg az idő teljes nem lesz az Első Rejtély parancsára. íme, az idő beteljesedett. Oltsd fel a ruhádat és jöjj hozzánk. Mert mindannyian azért jöttünk hozzád, hogy az Első Rejtélybe, saját parancsára az ő egész sugárpompájába öltöztessünk. Mert az Első Rejtély ideadta a két öltőből álló ruhát, hogy felruházzunk vele, azon kívül, amit már elküldtünk neked. Mert méltó vagy rá, mivel inkább létezel, mint mi, és előttünk vagy. Ezért küldte neked rajtunk keresztül az Első Rejtély az ő sugárbőségének Rejtélyét, mely két öltőből áll. Az elsőben a Kimondhatatlan minden Rejtélyének minden neve, valamint minden tere és rendje kisugárzásának a teljes dicsősége található. A második ruhában benne van minden Rejtélv és minden kisugárzás nevének teljes fénvessége, ami az Első Rejtély két terének rendjeiben található. Abban a ruhában pedig, amelyet most küldtünk neked, a kihirdető Rejtélye nevének a fényessége van, az Első Parancsolat fényessége, valamint az Öt Ötlet Rejtélyének fényessége, a Kimondhatatlan küldöttének (aki a Nagy Világosság) a Rejtélye, és az Öt Irányító, az Öt Segítő Rejtélye. Továbbá ebben a ruhában van a fénykincs-kisugárzások minden rendje Rejtélyének a neve fényessége és a fénykincs Megváltóié és a rendek rendjeié, a Hét Amen és Hét Hang, meg az Öt Fa és a Három Amen és az ikrek Megváltójáé, aki a gyermek gyermeke. Ezen kívül benne van a fény- 22

17 kincs három kapujában álló kilenc Őr Rejtélyének fényessége. Szintén benne van azok nevének a fényessége, akik jobb oldalon vannak, és azoké, akik középen vannak. Továbbá benne van a nagy Láthatatlan (aki az Ősatya) nevének egész fényessége, valamint a Három Háromszor-hatalmas és egész körzetük Rejtélye, aztán az ő láthatatlanjaik Rejtélye, és azoké, akik a tizenharmadik eonban vannak, meg a tizenkét eon és archonjaik, arkangyalaik és angyalaik nevei, meg mindennek a neve, ami a tizenkét eonban van. Benne van mindennek a neve, ami a sorshatalomban, meg minden mennyországban van, meg mindazoké, akik a szférákban vannak, valamint az ő firmamentumaiké, ezek minden lakójáé és területéé. íme, elküldtük neked ezt a ruhát, amelyet az Első Parancsolattól lefelé senki sem ismert meg, mert az ő világosságának dicsősége belül rejlett, és a szférák és minden területük az Első Parancsolattól lefelé nem ismerték fel ezt. Öltsd magadra ezt a ruhát hamar, és jöjj hozzánk! Mert hozzád jövünk, hogy az Első Rejtély parancsára rád öltsük két ruhádat, melyek kezdettől fogva vannak számodra az Első Rejtélyben, míg be nem teljesedik a Kimondhatatlan által meghatározott idő. íme, az idő beteljesedett. Jöjj hamar hozzánk, hogy felruházzunk vele, hogy teljesítsd az Első Rejtély teljesülésének egész feladatát, ahogyan a Kimondhatatlan határozta el! Jöjj hamar hozzánk, hogy az Első Rejtély parancsára felruházzunk! Mert kevés időd van, nagyon rövid az időd, hozzánk jössz és elhagyod a világot. Jöjj hamar, hogy megkapjad teljes fényességedet, az Első Rejtély sugárbőségét! 23

18 11. FEJEZET Azután az történt, hogy amikor mindezen szavak Rejtélyét megláttam a nekem küldött ruhában, ezt azonnal magamra öltöttem. így erősen világítottam, és felmentem a magasba. A mennyek kapujához értem, mérhetetlen fényességgel ragyogtam, és a firmamentum kapui megmozdultak, és egyszerre megnyíltak mind. És minden archonok és hatalmak, és abban lévő angyalok zavarba jöttek a rajtam lévő nagy világosság miatt. Megpillantották ragyogó fényruhámat és látták a Rejtélyt, amely az ő nevüket tartalmazta, és rettegtek. És minden kötelékük feloldódott, és mindegyik elhagyta az ő rendjét. Mind leborultak előttem, imádtak, és azt mondták: Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk, a mi tudtunk nélkül?" És mindannyian dicsérték a legbelsőbbet. Engem azonban nem láttak, csak a világosságot, nagyon féltek, és meg voltak zavarodva, és dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. 12. FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet, és felmentem az első szférához; rendkívül erősen világítottam, negyvenkilencszer fényesebben, mint a firmamentumban. Amikor az első szféra kapujához értem, megmozdultak a kapuk, s magától kinyílt mindegyik egyszerre. 24

19 Beléptem a szféra házaiba, mérhetetlenül fényesen világítva, és a szféra archonjai és lakói mind zavarba jöttek. Látták a nagy fényességet, mely körülvett engem, megpillantották fényruhámat, és látták rajta az ő nevük Rejtélyét. így még jobban zavarba estek, féltek és így kiáltottak: Hogyan mehetett át közöttünk a mindenség Ura a mi tudtunk nélkül?" És feloldódtak az ő kötelékeik, körzeteik és rendjeik. És mindegyik elhagyta az ő rendjét. Egyszerre leborultak előttem, imádták a fényruhámat, és nagy félelemmel, rettegéssel és nagy izgalommal dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. 13. FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet, és felszálltam a második szféra, a sors-erők kapujához. Itt is megmozdultak a kapuk, és maguktól megnyíltak egyszerre. Beléptem a sorserők házaiba óriási fényességgel; mert ott az első szféránál még 49-szer fényesebben világítottam. Minden archon, és minden, ami a sorserők helyén van megzavarodott és egymásba botlott; mind rettegett, amikor meglátta nagy világosságomat. Megpillantották a fényruhámat, és látták benne a nevük Rejtélyét. Még jobban izgultak és rettegve mondták: Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk a mi tudtunk nélkül?" És széttöredeztek az ő helyeik, rendjeik és házaik minden kötelékei. Mind egyszerre jött leborulni, engem imádni, és megzavarodva és rettegve dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. 25

20 14. FEJEZET Ezt a helyet is magam mögött hagytam, és felemelkedtem az archonok nagy eonjaihoz. Mérhetetlenül fényesen világítva értem az ő fátylaik és kapuik elé. Amikor elértem a tizenkét eont, fátylaik és kapuik összevesztek. A fátylak maguktól félrehúzódtak, és a kapuk egymásra nyíltak. Beléptem az eonok közé mérhetetlen ragyogással, mely még 49-szer fényesebb volt, mint a sorserők házaiban. Az eonok minden angyala, arkangyala, archonja és istene és ura és hatalma és kényura - az ő erőik, fényszikráik és csillagaik, a páratlanjaik és láthatatlanjaik és ősatyáik és háromszor-hatalmasaik - megláttak engem mérhetetlen csillogásommal. Egymásra támadtak, és nagy félelem fogta el őket, amikor meglátták nagy fényességemet. Nagy zavaruk és félelmük elérte a nagy, láthatatlan Ősatya és a Három Háromszor-hatalmas területét is. A nagy félelem és zavar miatt a nagy Ősatya ide-oda futkosott az ő területén, éppígy a Három Háromszor-hatalmas is. Nagy félelmük miatt nem tudták lezárni a területeiket. És egyszerre mozgatták minden eonjukat, szférájukat és rendjüket, zavarukban rettegvén nagy fényességem miatt, mely most más volt, mint az a fényruha, amely az emberiség földjén jött rám. Mert a világ nem tudta volna a világosság igazi bőségét lobírni, mert ez a világot és lakóit azonnal megsemmisítette volna. A rajtam lévő világosság a tizenkét eon közepette még 8700 miriádszor erősebb volt, mint nálatok a földön. 26

21 15. FEJEZET Amikor pedig a tizenkét eonban tartózkodók meglátták a rajtam lévő nagy világosságot, egymás ellen lázadoztak, és az eonokban futkostak. Minden eon és menny és az ő egész rendjük egymásba gabalyodott a nagy félelemtől, mivel nem értették a Rejtélyt, ami történt. És Adámász, a nagy kényúr és az eonokban lakó minden kényúr hiábavaló harcra kelt a világosság ellen. És nem tudták, hogy ki ellen harcolnak, mivel csak a lenyűgöző világosságot látták. Úgy esett pedig, hogy mialatt a világosság ellen harcoltak, mind kimerültek. Lezuhantak az eonokba, és élet-lehelet nélküli halottak lettek, mint a föld lakói. Én pedig mindtől elvettem erejének egy harmadát, hogy ne folytathassák gonosz tetteiket. Meg hogy ne végezhessék el gonosz tetteiket, ha a föld lakói felidézik őket a Rejtélyeikben, amelyeket a bukott angyalok fekete mágia [varázslat] formájában hoztak a földre. A sors erőit és a szférát pedig, amelyen uralkodnak, megfordítottam, és úgy csináltam, hogy befolyásukat hat hónapig balra fordulva, hat hónapig pedig jobbra fordulva gyakorolják. Az Első Parancsolat utasítására és az Első Rejtély parancsára ugyanis Jeu, a világosság felügyelője úgy iktatta be őket, hogy mindig balra nézzenek, és úgy vigyék végbe tetteiket és befolyásaikat. 27

22 16. FEJEZET Amikor az ő területükhöz jöttem, ellenkeztek és háborogtak a világosság ellen. Én pedig elvettem erejük egyharmadát, hogy ne tudják befejezni gonosz tetteiket. A sors erőit és a szférát, amelyen uralkodnak, úgy fordítottam meg és rendeztem be, hogy hat hónapig balra nézve, további hat hónapig pedig jobbra nézve végezzék a befolyásaikat. 17. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak, így szólt hozzájuk: - Akinek van füle, az hallja. Úgy lett, hogy amikor Mária a Megváltótól ezt hallotta, egy óra hosszat a levegőbe meredt, majd így szólt: - Uram, parancsold meg, hogy nyíltan beszéljek. Jézus, az irgalmas pedig válaszolt Máriának: - Mária, te áldott, akit én teljessé fogok tenni a magasságok minden Rejtélyében, beszélj nyíltan, te, akinek szíve a testvéreidnél inkább a mennyek birodalmára irányul. 28

23 18. FEJEZET Ekkor Mária így szólt a Megváltóhoz: - Uram, az igét, melyet hozzánk intéztél, hogy akinek van füle az hallja, azért mondod, hogy az igédet helyesen értsük. Halld tehát Uram, hogy nyíltan szóljak. Azt mondtad, hogy elvettem minden eon archonja erejének egy harmadát és a sorserőiket és a szférákat, amelyeken uralkodnak, megfordítottam, hogy ettől az órától kezdve ne legyenek képesek kivitelezni gyalázatos tetteiket, ha az emberi nem ezekben a Rejtélyekben felidézi őket, azokban a Rejtélyekben, amelyekre a bukott angyalok tanították meg őket gyalázatos tetteik és varázslataik Rejtélyének kivitelezése érdekében". Mert te elvetted az ő erejüket és a horoszkópcsinálókét és a csillagjósokét és a jósokét, hogy ettől az órától kezdve ne tudják előre jelezni a jövőt. Mert megfordítottad a szféráikat, és hat hónapra balra fordulva és hat hónapra jobbra fordulva hagytad elvégezni a befolyásukat. - Ezzel kapcsolatban, Uram, az Esaiás prófétában lévő erő egy szellemi példabeszédben, az egyiptomi látomásban" a következőt hirdette ki egykor: Ugyan hol vannak bölcseid, ó, Egyiptom? Látnokaid és csillagjósaid, és akik a földből idéznek, és akik a méhéből idéznek, hogy megjelentessék néked, és tudják, mint végzett Egyiptom felől az Úr, Szabaóth?" Mielőtt jöttél, jósolt rólad a [Jesajas] Esaiásban ható erő, hogy te majd elveszed az eonok archonjaiban lévő erőt, és szféráikat és sorserőiket megfordítod, hogy többé semmit se tudjanak. Azért mondtad, hogy nem fogjátok tudni, mit tesz majd az Úr, Szabaóth". Ez azt jelenti, hogy az archonok közül senki sem fogja tudni, mit teszel mostantól kezdve. Az archonokat kell Egyiptomnak látni, mert mulandó anyagok. 29

24 Az Ézsaiásban lévő erő előre jelentette rólad: Mostantól kezdve nem fogjátok tudni, hogy mit tesz az Úr, Szabaóth." Szabaóthtól, a jótól, az igazságosság helyéről vett világosságerő által, mely most a te anyagtestedben van, mondtad nekünk, Uram Jézus, hogy akinek van füle, az hallja", hogy megtudd, kinek a szíve irányul vágyakozva a mennyeknek országára. 19. FEJEZET Amikor Mária elhallgatott, azt mondta 0: - Jól mondtad, Mária! Áldott vagy te az asszonyok között a földön, mert te leszel a legnagyobb bőség és legmagasabb teljesülés. Amikor Mária ezt hallotta a Megváltótól, ujjongott, Jézus elé lépvén leborult előtte, és lábait imádván azt mondta: - Uram, hallgass meg, és engedd, hogy igédhez még egy kérdést tegyek fel, mielőtt tovább beszélsz velünk a helyekről, ahová mentél. Jézus azt felelte Máriának: - Beszélj nyíltan és ne félj! Bármit kérdezel, megjelentetem neked. 30

25 20. FEJEZET Mária így szólt: - Uram, az emberek, akik ismerik az archonok és eonok mágiáját, és a sorserők és szférák archonjainak mágiáját, amire a bukott angyalok tanították meg őket, ha ezeket a fekete mágiájukkal felidézik, hogy a jó tetteket magakadályozzák, mostantól kezdve el tudják-e végezni, vagy sem? Jézus így válaszolt Máriának: - Nem úgy fogják elvégezni, ahogyan kezdetben tették, mert elvettem erejük egyharmadát. De azoknál fognak erőt kölcsönözni, akik a tizenharmadik eon Rejtélyeinek mágiáját ismerik. Ha pedig azok mágiájának a Rejtélyeit idézik, akik a tizenharmadik eonban vannak, akkor ezeket bölcsen és biztosan elvégzik, mert amikor az Első Rejtély parancsára erőt vettem, erről a területről nem vettem el erőt FEJEZET Amikor Jézus ezekkel a szavakkal végezte beszédét, újra Mária kérdezett: - Uram, a horoszkópcsinálók és a jósok ettől az órától kezdve nem tudják-e többé megmondani az embereknek, hogy mi történik velük? Jézus így válaszolt Máriának: - Amikor a horoszkópcsinálók a sorserőket és a szférát balra fordult helyzetben találják, ahogyan kezdetben terjedtek, akkor jóslataik helyesek lesznek, és megmondhatják, aminek meg kell történnie. Ha azonban a sorserőket vagy a szférákat jobbra fordult állapotban találják, akkor sem- 31

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ

JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ A gabona Kánaán földjén is igen megfogyatkozott, és azt mondta akkor fiainak Jákób: Hallom, hogy Egyiptomban van gabona; menjetek el oda, és vegyetek belőle, hogy ne haljunk

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Olvasd el: 1. Mózes

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin. Creative Commons - BY -- 2012

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin. Creative Commons - BY -- 2012 A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin Creative Commons - BY -- 2012 Table of Contents Bevezetés "The Warning" Acta Apostolicae Sedis A Szeretet az út az Üdvösséghez Világméretű Megtérés van

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

BIBLIAI SZABADEGYETEM

BIBLIAI SZABADEGYETEM BIBLIAI SZABADEGYETEM AMI A SZEMNEK LÁTHATATLAN Dániel könyve 8. fejezete Tények és képek a Biblia világából Birodalmak Dániel könyvében 2. fejezet 7. fejezet 8-9. fejezet 11. fejezet Babilónia / arany

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET

PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET Kolossé városa a kis-ázsiai Pergia területén volt, és ebben a levélben Pál még további néhány gyülekezetet is üdvözöl Laodiceában és Hirápoliszban is. Pál sohasem

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

A BÖJT GYÜMÖLCSEI. Pasarét, 2015. március 22. (vasárnap este) Cseri Kálmán. Énekek: 679, 643, 455,1 és 4-6.

A BÖJT GYÜMÖLCSEI. Pasarét, 2015. március 22. (vasárnap este) Cseri Kálmán. Énekek: 679, 643, 455,1 és 4-6. Pasarét, 2015. március 22. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán A BÖJT GYÜMÖLCSEI Énekek: 679, 643, 455,1 és 4-6. Alapige: János 10,17-18 Azért szeret engem az Atya, mert én

Részletesebben

Test, mint Univerzum. 2013. október 7.

Test, mint Univerzum. 2013. október 7. Test, mint Univerzum 2013. október 7. Üdvözöllek benneteket! Mória vagyok. Egy olyan témát hoztam be nektek, ami a figyelmetek középpontjában van, de talán nem így. Bánjatok a testetekkel úgy, mint egy

Részletesebben

Magyar. Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8)

Magyar. Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8) Magyar Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8) Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100.

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A HÁLA JELEI Lekció: Zsolt 100. Alapige: Lukács 8,1-3 Jézus ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész Az Igazság valós természete VALÓSÁG A valóság az, ami VAN. Csak egy valóság létezik! Nem függ a mi elképzeléseinktől A valóság az objektív, tényszerű létezés

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben