Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3 ELŐSZÓ Előszó A kereszténység egyik elhallgatott gnosztikus evangéliuma van e könyvben. A rejtélyek Jézusáé, ki felkentté, Krisztussá vált, és ezzel betölté a Föld éterikus mezejét. Szeretet áldozatát meghozva helyreállította az összetört természetrendet a harmadik napon. E könyv Jézus feltámadása utáni tanításairól szól. Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, 11 évet töltött beszélgetésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylain belül. Ez a huszonnegyedik rejtély (a tizenkét pár agyideg rejtélye - a szerk) bentről kifelé és lent azok közül, melyek az Első Rejtély második terében vannak. Az Első Rejtély van minden rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus mondta tanítványainak: Az Első rejtélyből jöttem amelyik az utolsó, vagyis a huszonnegyedik." A könyv eredetije kopt nyelven, 1785-ben került Dr. Askew hagyatékából a londoni British Múzeumba. MS 5114-es számon van nyilvántartva. A beavatás ösvénye, és különösen az igazi keresztény beavatás ösvénye csak az erőseknek való". Ez a könyv sem feltétlenül könnyű olvasmány, és mélyebb értelméhez csak az férhet hozzá valóban, akinek szíve sok-sok inkarnáció révén megnyílt. A rejtélyek Jézusa, a felkent, a Krisztussá vált hiteles evangéliuma. 7

4

5 1. FEJEZET Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, tizenegy évet töltött beszélgetésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylán belül. Ez a huszonnegyedik Rejtély bentről kifelé és lent, azok közül, melyek az Első Rejtély második terében vannak. Az Első Rejtély van minden Rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus azt mondta tanítványainak: - Az Első Rejtélyből jöttem, amelyik az utolsó, vagyis a huszonnegyedik. A tanítványok pedig sem nem tudták, sem nem értették, hogy ezen a Rejtélyen belül még más is van; mert azt gondolták erről a Rejtélyről, hogy a világmindenség fejedelme minden létező legfőbbje. Azt hitték, hogy ez minden teljesülés teljesülése, mivel Jézus azt mondta nekik, hogy ez a Rejtély magában foglalja az Első Parancsolatot, valamint az Öt Ősötletet [villámbecsapódást] és a Nagy Világosságot, meg az Öt Segítőt és az egész fénykincset. Ezen kívül Jézus nem tájékoztatta tanítványait a Nagy Láthatatlanról és a Három Háromszor-hatalmas erő körzeteinek egész terjedelméről, sem pedig a Huszonnégy Láthatatlannak a tereiről, eonjairól és rendjeiről, s hogy ezek hogyan terjednek - ezek a Nagy Láthatatlan kisugárzásai -, vagyis nem mondott nekik semmit sem az ő nemzetleneiről, sem a magukat nemzetteiről és a nemzetteiről, sem az ő csillagaikról és páratlanaikról, archonjaikról, hatalmaikról, uraikról, arkangyalaikról, angyalaikról és 11

6 dékánjaikról (szolgáikról), sem a szférák lakásairól, sem rendjeikről. Jézus nem tájékoztatta tanítványait a fénykincs kisugárzásainak egész kibontakozásáról, sem ezeknek a rendjéről, sem terjedelmükről; nem mondott semmit azoknak a Megváltóiról, s hogy mineműek a rendjük szerint; azt sem mondta meg nekik, hogy milyenek a fénykincs kapuinak Őrei; nem mondott nekik semmit sem az ikrek megváltójának helyéről, aki a gyermek gyermeke; nem mondott semmit a Három Amen területéről, s hogy ezek mely körzetekre terjednek ki; arról sem szólt, hogy melyik körzetekre terjed ki az Öt Fa; nem szólt a Hét másik Ámenről, vagyis a Hét Hangról, s hogy ezeknek hol a területe és hogyan terjednek. Jézus nem mondta meg tanítványainak, hogy minemű az Öt Segítő, és hol helyezték el őket. Azt sem mondta meg, hogyan terjedt el a Nagy Világosság, vagy hogy melyik körzetekbe ér el; éppoly kevéssé beszélt nekik az Öt Ötletről (bevágódásról) és az Első Parancsolatról; hogy mindezek melyik területeiére terjednek ki. Hanem csak általánosan beszélt nekik ezeknek a létezéséről; de a terjedelmükről, területeik rendjéről és a mineműségükről nem beszélt. Ezért nem tudták, hogy ezen a Rejtélyen belül még más körzetek is léteznek. És nem mondta a tanítványainak, hogy erről vagy arról a területről mentem ki, míg végül bementem abba a Rejtélybe, hogy abból jöjjek". Hanem csak azt tanította nekik, hogy ebből a Rejtélyből jöttem". Ezért gondolták tehát erről a Rejtélyről, hogy ez minden teljesülés teljesülése, a mindenség feje és az egész bőség. Mert azt mondta Jézus a tanítványainak: - Ez a Rejtély körülveszi a mindenséget, amelyről beszéltem nektek találkozásunk napjától a mai napig. Ezért gondolták a tanítványok, hogy ezen a Rejtélyen belül semmi más nincsen. 12

7 2. FEJEZET Midőn pedig a tanítványok együtt ültek az Olajfák-hegyén, ezt mondták nagy örömmel és lelkesedve egymásnak: - Áldottak vagyunk mi az emberek között a földön, mivel a Megváltó megjelentette ezt nekünk, s megkaptuk a bőséget [plerómát] és az egész teljesülést. így beszélgettek, mialatt Jézus távolabb ült tőlük. A hold tizenötödik napján, Tübi hónapban történt, telihold napján, amikor a nap a pályájára indult, hogy mögüle egy hatalmas világosságerő jött elő, nagyon világos ragyogással, mérhetetlen fényességgel. Mert a Világosságok Világosságából jött elő, és az utolsó Rejtélyből származott, amelyik a huszonnegyedik belülről kifelé számítva azon Rejtélyek közül, amelyek az Első Rejtély második terének rendjeiben vannak. És ez a világosságerő lejött Jézusra, és teljesen beborította őt, mialatt ő a tanítványaitól távolabb ült; nagyon ragyogott a mérhetetlen világosságban, mely őrajta volt. A tanítványok pedig nem látták Jézust az óriási fény miatt, amelyben volt; ez a fény elvakította őket. Csak világosságot láttak, melyből sok fénysugár áradt. A fénysugarak pedig nem voltak egyformák, hanem különböző fajtájúak és tulajdonságúak alulról felfelé, egyik sugár csodásabb mint a másik... hatalmas, mérhetetlen fényességben. A fény a földtől az égig ért. Midőn pedig a tanítványok meglátták ezt a világosságot, nagy félelem fogta el őket és izgatottak lettek. 13

8 3. FEJEZET Most aztán, hogy ez a világosságerő lejött Jézusra, fokozatosan teljesen beborította őt. Ekkor Jézus felszállt a magasságba, mialatt egyre fényesebben, mérhetetlenül ragyogott. A tanítványok utána pillantottak, és egyik sem beszélt, amíg ő el nem érte a mennyet; addig mélységesen hallgattak. Ez történt a hold tizenötödik napján, a telihold napján Tübi hónapban. Azután az történt, hogy Jézus mennybemenetele után három órával a menny minden erői felindultak, s egymás ellen zendültek mindannyian, minden eonjukkal, minden területükkel és rendjükkel együtt. És az egész kozmosz megrendült, mindennel, ami benne él. A világon is minden embert félelem fogott el, mint a tanítványokat, s mind azt gondolták, hogy a földet talán összegöngyölítik, mint valami szőnyeget. És a menny minden ereje folytatta a felindulást az egész világgal együtt. És mind egymás ellen zendültek Tübi hónap tizenötödik napjának harmadik órájától kezdve a következő nap kilencedik órájáig. És minden angyal és arkangyalaik és a magasságok minden ereje dicsérte a legbelsőbbnek a legbelsőbbjét, hogy az egész világ hallotta a kiáltásukat, szüntelenül, a következő nap kilencedik órájáig. 4. FEJEZET A tanítványok rettegve ültek együtt, nagyon meg voltak rendülve a nagy földrengés miatt, sírtak és azt mondták: - Mi lesz? A Megváltó talán minden helyet lerombol? 14

9 Mialatt így beszéltek és siránkoztak, a következő nap 9. órája körül megnyíltak a mennyek, és látták Jézust leszállni, rendkívül ragyogóan, mérhetetlen világosságban. Mert még jobban fénylett, mint amikor felszállt a mennyekbe, úgy hogy a rajta lévő világosság emberi szavakkal leírhatatlan volt. A fénysugarak bőségét árasztotta, és ragyogása semmihez sem volt hasonlítható. Világossága nem volt egyforma, hanem sokféle, és sok tulajdonságú, mialatt egyes sugarak a többieknél csodásabban világítottak. Az egész fény pedig egymásban háromféle; egyik csodásabb mint a másik... A második világosság, a középső, csodásabb volt mint az első, az alsó; a fölöttük lévő harmadik pedig az első kettőt is felülmúlta. Az első fény, az alsó, arra hasonlított, amelyik lejött Jézusra a mennybemenetele előtt; de csak a fényessége hasonlított arra. És a világosság három fajtája különbözően sugárzott, különböző fajtájú volt, és egyik csodásabb, mint a másik. 5. FEJEZET Amikor a tanítványok ezt látták, nagyon féltek és zavarba jöttek. Midőn pedig Jézus, az irgalmas és szelíd, látta tanítványai nagy izgalmát, így szólt hozzájuk: - Bízzatok! Én vagyok! Ne féljetek! 15

10 6. FEJEZET Amikor pedig a tanítványok meghallották ezt a beszédet, így szóltak: - 0, Uram, ha te vagy, vond magadhoz a fényességedet, hogy kibírhassuk, mert vakítasz és mi megrendültünk; de az egész világ is zavarban van a rajtad lévő nagy világosság miatt. Ekkor Jézus visszavonta világossága fényességét önmagába. A tanítványok így felbátorodtak, Jézushoz léptek és leborultak előtte, nagy örömmel imádván őt, s így szóltak: - Mester, hová mentél, milyen feladat volt az, amelyet be kellett töltened, s mindenekelőtt miért történtek ezek az izgalmak és kozmikus megrendülések? Ekkor így szólt nekik Jézus, az irgalmas: - Örvendjetek és ujjongjatok ettől az órától kezdve, mert azokhoz a területekhez mentem, ahonnan azelőtt jöttem. Mostantól kezdve nyíltan fogok beszélni veletek az igazságról, annak kezdetétől a teljesüléséig, s nem példabeszédeket mondok, hanem közvetlenül beszélek veletek. Mostantól kezdve nem hallgatok el előletek semmit a magasságok és az igazság helyéről. Mert a Kimondhatatlan és minden Rejtélyek Első Rejtélye hatalmat adott nekem, hogy beszéljek nektek mindenről a kezdettől a teljesülésig. Halljátok, hogy minden dolgot közöljek veletek: Amikor távolabb ültem tőletek az Olajfák-hegyén, elgondolkodtam a megbízáson, küldetésem feladatán, hogy teljesült, és hogy az utolsó Rejtély, a huszonnegyedik belülről kifelé (abból a huszonnégyből, mely az Első Rejtély második terében van), még nem küldte el a ruhámat. Felismertem, hogy a megbízás feladata, amelynek érdekében kiküld- 16

11 tek, teljesült, s hogy ez a Rejtély még nem küldte el a ruhát, amelyet hátrahagytam őbenne, míg be nem telik az ideje - ezen elgondolkozva ültem távolabb tőletek az olajfák hegyén. 7. FEJEZET Amikor a nap keleten felkelt, az történt az Első Rejtély által, mely kezdettől fogva van, melynek akaratából a mindenség lett, s amelyből éppen jöttem, nem a keresztrefeszítésem előtt, hanem most - hogy parancsa szerint elküldte a fénvruhámat, melvet kezdettől fogva nekem szánt, s amelvet az utolsó, a belülről kifelé huszonnegyedik Rejtélyben hagytam. Ez a 24 Rejtély az Első Rejtély rend-teljhatalmának második terében van. Ezt a fénvruhát visszahagytam az utolsó Rejtélyben, hogy magamra öltsem, ha eljön az ideje, és az emberiségnek kezdek beszélni, és mindent megjelentetek az igazság kezdetétől a teljesüléséig, meg a legbelsőbbtől a legkülsőbbig és a legkülsőbbtől a legbelsőbbig. Örvendjetek hát és ujjongjatok, és örömötök egyre nagyobb legyen! Mert nektek adatott, hogy először nektek beszéljek az igazság kezdetéről a teljesüléséig. Ezért választottalak ki titeket kezdettől fogva az Első Rejtély által. Örvendjetek tehát és ujjongjatok; mert amikor elindultam a világhoz, kezdettől fogva tizenkét erőt hoztam magammal, ahogyan elejétől kezdve mondtam nektek; olyan erőket, melyeket a fénykincs tizenkét megváltójától vettem az Első Rejtély parancsára. Ezt a tizenkétszeres erőt öntöttem anyáitok méhébe, amikor erre a világra jöttem; azt a tizenkétszeres erőt, mely most a testetekben 17

12 van. Mert ezeket az erőket először ti kaptátok meg az egész világért [kosmou], mivel ti lesztek azok, akik az egész világot megmentik; hogy képesek legyetek e világ archonjainak fenyegetéseit, a világ szenvedéseit és veszélyeit és minden üldöztetést elviselni, amelyet a magasság archonjai hoznak rátok. Mert gyakran mondtam nektek, hogy a bennetek lévő erőt attól a tizenkét Megváltótól vettem, melyek a világosság kincseskamráiban vannak. Ezért mondtam nektek kezdettől fogva, hogy nem ebből a világból valók vagytok. Én sem vagyok ebből való. Mert lelkét e világ minden embere az archonok és eonok erejéből kapta. A bennetek lévő erő ellenben tőlem van. Lelketek pedig az eredeti élethez tartozik. A világosság kincseskamrája tizenkét Megváltójának tizenkét erejét hoztam, melyet az én erőm azon részéből vettem, amelyet először kaptam. Amikor útban voltam erre a világra, a szférák archonjai közé jutottam Gábriel, az eonok angyala alakjában. Az eonok archonjai pedig nem ismertek fel, mert azt hitték, hogy Gábriel angyal vagyok. Akkor az történt, hogy az eonok archonjai közé érkezvén az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra. Erzsébetre találtam, keresztelő János anyjára, mielőtt megfogant volna. Én pedig egy erőt vetettem el beléje, amelyet a kis Jaótól kaptam, a jótól, aki középen van, hogy János képes legyen majd előttem prédikálni, az utamat elkészíteni és a bűnbocsánat vizével keresztelni. Ez az erő van János testében. Azonkívül az archoniélek helyett, melyet kapnia kellett volna, rátaláltam Éliás [Illés] próféta lelkére a szférák eonjaiban. Felvettem, vettem a lelkét, és a világosság szűzleányához vittem; ez aztán odaadta az ő kézbesítőinek, akik az archonszférához vitték és Erzsébet méhébe taszították, így van keresztelő János testébe kötve a középen lévő kis Jaó ereje és Éliás próféta lelke. 18

13 Ezért kételkedtetek egyszer, amikor így szóltam nektek: János azt mondta: nem én vagyok a Krisztus", és azt mondtátok nekem: Meg van írva, hogy ha a Krisztus jön, úgy Éliás fog előtte jönni, hogy az utat készítse neki". Én meg azt feleltem: Éliás már eljött és mindent előkészített, ahogyan meg van írva; és úgy bántak vele, ahogy akartak". Amikor észrevettem, hogy nem értitek, amit Éliásnak a keresztelő Jánosba kötött lelkéről mondtam, szemtől szemben megmondtam nektek nyíltan: Ha be tudjátok fogadni keresztelő Jánost: Éliás ő, akiről mondtam, hogy eljő." 8. FEJEZET Jézus folytatta, és így szólt: - Amikor az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra, Máriára találtam, akit anyagtest szempontjából az anyámnak neveznek. Beszéltem vele Gábriel alakjában, s amikor felém fordult a magasba, belé taszítottam az első erőt, amit Bárbelótól vettem; ez a fénytest-erő, amelyet a magasságban viseltem. A lélek helyett pedig azt az erőt taszítottam belé, amelyet a nagy Szabaóthtól, a jótól kaptam, aki az igazak körzetében [jobb oldalon] van. A fénykincs tizenkét Megváltójának tizenkét erejét pedig, melyet a középen lévő tizenkét szolgától vettem, az archonok szférájába taszítottam bele. Az archonok dékánjai és azoknak a szolgái azt hitték, hogy ezek archonlelkek. A szolgák pedig elhozták, s anyáitok testébe kötötték meg azokat. Amikor aztán eljött az időtök, megszülettetek a világban, anélkül, 19

14 hogy archonlélek lenne bennetek. így abból az erőből kaptátok meg a részeteket, amelyet utolsó segítőnek leheltek bele ebbe a világba [keverékbe, kerasmou]. Ez az az erő, mely most össze van keverve minden láthatatlannal, minden archonnal és minden eonnal, szóval elegyedett a halálnak ezzel a világával. Ezt az erőt, melyet kezdettől fogva magamból keltettem, az Első Parancsolatba taszítottam. Az Első Parancsolat aztán ennek az erőnek egy részét a Nagy Világosságba taszította. A kapottnak egy részét a Nagy Világosság az Öt Segítőbe taszította. És az Öt Segítő közül az utolsó aztán egy részt a haláltermészetbe [keverékbe] taszított. És ez a rész van most mindenkiben, aki a keveredés világában él, ahogyan most mondtam nektek. így beszélt Jézus a tanítványaihoz az olajfák hegyén; és folytatta: - Örvendjetek és ujjongjatok, örömöt örömre halmozzatok, mert eljöttek az idők, amikor magamra öltöm a ruhát, mely kezdettől fogva nekem készült, s amelyet az utolsó Rejtélyben visszahagytam, míg el nem jön a teljesülés ideje. Az a teljesülésnek az ideje, amikor az Első Rejtély megparancsolja nekem, hogy beszéljek veletek az igazságról, annak kezdetétől a beteljesüléséig, és mindenről a belsőtől a külsőig, mivel a világ megmentése általatok lesz. Örvendjetek és ujjongjatok, mert titeket áldottak meg az emberekért a földön, ti vagytok azok, akik az egész világot megmentik. 20

15 9. FEJEZET Amikor Jézus így beszélt tanítványaival, a következőképpen folytatta: - íme, most felöltöttem a ruhámat, és az Első Rejtély felruházott engem minden hatalommal. Még egy kis idő, és beszélni fogok nektek a mindenség Rejtélyéről és a mindenség plerómájáról. Ettől az órától kezdve semmit sem hallgatok el előletek, hanem elvezetlek titeket a beteljesedéshez a bőségben [plerómában] és minden Rejtélyben, amely a teljesülés csúcsát és bőségét és ismeretét jelenti, ami a ruhámban van. Közlök veletek minden Rejtélyt a legkülsőbbtől a legbelsőbbig. Hallgassatok hát, hogy mindent elmondjak nektek, ami történt velem. 10. FEJEZET Az történt, hogy amikor a nap felkelt keleten, nagy világosságerő szállt le, amelyben a ruhám volt, amelyet visszahagytam a huszonnegyedik Rejtélyben, ahogyan az előbb mondtam nektek. Ruhámban pedig egy Rejtélyt találtam a magasságosak öt szava képében: zama zama wzza racama wzaj. Az öt szó a következőt jelenti: 0, Rejtély, mely kint van a világban - a mindenség oka -, ez a tökéletes kimenet és bemenet, amelyből minden kisugárzás [emanáció] és minden ami ezekben van, keletkezett - és aki miatt minden Rejtély és ezeknek minden területe lett -, jöjj fel hozzánk! Mert mi a társaid vagyunk. Veled teljesen egyek vagyunk. Mi ugyanazok vagyunk. Te vagy az Első Rejtély, mely a Kimondhatatlanban kezdettől fogva volt, mielőtt 21

16 megjelent. Az ő nevét mi képezzük együtt. Most mindannyian hozzád lépünk a külső határon, tehát belülről számítva az utolsó Rejtélynél, mely nekünk egy részünk. Most elküldtük neked a ruhádat, mely kezdettől fogva a tiéd, amelvet az utolsó határon, a belülről kifelé számított utolsó Rejtélvben visszahagytál, míg az idő teljes nem lesz az Első Rejtély parancsára. íme, az idő beteljesedett. Oltsd fel a ruhádat és jöjj hozzánk. Mert mindannyian azért jöttünk hozzád, hogy az Első Rejtélybe, saját parancsára az ő egész sugárpompájába öltöztessünk. Mert az Első Rejtély ideadta a két öltőből álló ruhát, hogy felruházzunk vele, azon kívül, amit már elküldtünk neked. Mert méltó vagy rá, mivel inkább létezel, mint mi, és előttünk vagy. Ezért küldte neked rajtunk keresztül az Első Rejtély az ő sugárbőségének Rejtélyét, mely két öltőből áll. Az elsőben a Kimondhatatlan minden Rejtélyének minden neve, valamint minden tere és rendje kisugárzásának a teljes dicsősége található. A második ruhában benne van minden Rejtélv és minden kisugárzás nevének teljes fénvessége, ami az Első Rejtély két terének rendjeiben található. Abban a ruhában pedig, amelyet most küldtünk neked, a kihirdető Rejtélye nevének a fényessége van, az Első Parancsolat fényessége, valamint az Öt Ötlet Rejtélyének fényessége, a Kimondhatatlan küldöttének (aki a Nagy Világosság) a Rejtélye, és az Öt Irányító, az Öt Segítő Rejtélye. Továbbá ebben a ruhában van a fénykincs-kisugárzások minden rendje Rejtélyének a neve fényessége és a fénykincs Megváltóié és a rendek rendjeié, a Hét Amen és Hét Hang, meg az Öt Fa és a Három Amen és az ikrek Megváltójáé, aki a gyermek gyermeke. Ezen kívül benne van a fény- 22

17 kincs három kapujában álló kilenc Őr Rejtélyének fényessége. Szintén benne van azok nevének a fényessége, akik jobb oldalon vannak, és azoké, akik középen vannak. Továbbá benne van a nagy Láthatatlan (aki az Ősatya) nevének egész fényessége, valamint a Három Háromszor-hatalmas és egész körzetük Rejtélye, aztán az ő láthatatlanjaik Rejtélye, és azoké, akik a tizenharmadik eonban vannak, meg a tizenkét eon és archonjaik, arkangyalaik és angyalaik nevei, meg mindennek a neve, ami a tizenkét eonban van. Benne van mindennek a neve, ami a sorshatalomban, meg minden mennyországban van, meg mindazoké, akik a szférákban vannak, valamint az ő firmamentumaiké, ezek minden lakójáé és területéé. íme, elküldtük neked ezt a ruhát, amelyet az Első Parancsolattól lefelé senki sem ismert meg, mert az ő világosságának dicsősége belül rejlett, és a szférák és minden területük az Első Parancsolattól lefelé nem ismerték fel ezt. Öltsd magadra ezt a ruhát hamar, és jöjj hozzánk! Mert hozzád jövünk, hogy az Első Rejtély parancsára rád öltsük két ruhádat, melyek kezdettől fogva vannak számodra az Első Rejtélyben, míg be nem teljesedik a Kimondhatatlan által meghatározott idő. íme, az idő beteljesedett. Jöjj hamar hozzánk, hogy felruházzunk vele, hogy teljesítsd az Első Rejtély teljesülésének egész feladatát, ahogyan a Kimondhatatlan határozta el! Jöjj hamar hozzánk, hogy az Első Rejtély parancsára felruházzunk! Mert kevés időd van, nagyon rövid az időd, hozzánk jössz és elhagyod a világot. Jöjj hamar, hogy megkapjad teljes fényességedet, az Első Rejtély sugárbőségét! 23

18 11. FEJEZET Azután az történt, hogy amikor mindezen szavak Rejtélyét megláttam a nekem küldött ruhában, ezt azonnal magamra öltöttem. így erősen világítottam, és felmentem a magasba. A mennyek kapujához értem, mérhetetlen fényességgel ragyogtam, és a firmamentum kapui megmozdultak, és egyszerre megnyíltak mind. És minden archonok és hatalmak, és abban lévő angyalok zavarba jöttek a rajtam lévő nagy világosság miatt. Megpillantották ragyogó fényruhámat és látták a Rejtélyt, amely az ő nevüket tartalmazta, és rettegtek. És minden kötelékük feloldódott, és mindegyik elhagyta az ő rendjét. Mind leborultak előttem, imádtak, és azt mondták: Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk, a mi tudtunk nélkül?" És mindannyian dicsérték a legbelsőbbet. Engem azonban nem láttak, csak a világosságot, nagyon féltek, és meg voltak zavarodva, és dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. 12. FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet, és felmentem az első szférához; rendkívül erősen világítottam, negyvenkilencszer fényesebben, mint a firmamentumban. Amikor az első szféra kapujához értem, megmozdultak a kapuk, s magától kinyílt mindegyik egyszerre. 24

19 Beléptem a szféra házaiba, mérhetetlenül fényesen világítva, és a szféra archonjai és lakói mind zavarba jöttek. Látták a nagy fényességet, mely körülvett engem, megpillantották fényruhámat, és látták rajta az ő nevük Rejtélyét. így még jobban zavarba estek, féltek és így kiáltottak: Hogyan mehetett át közöttünk a mindenség Ura a mi tudtunk nélkül?" És feloldódtak az ő kötelékeik, körzeteik és rendjeik. És mindegyik elhagyta az ő rendjét. Egyszerre leborultak előttem, imádták a fényruhámat, és nagy félelemmel, rettegéssel és nagy izgalommal dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. 13. FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet, és felszálltam a második szféra, a sors-erők kapujához. Itt is megmozdultak a kapuk, és maguktól megnyíltak egyszerre. Beléptem a sorserők házaiba óriási fényességgel; mert ott az első szféránál még 49-szer fényesebben világítottam. Minden archon, és minden, ami a sorserők helyén van megzavarodott és egymásba botlott; mind rettegett, amikor meglátta nagy világosságomat. Megpillantották a fényruhámat, és látták benne a nevük Rejtélyét. Még jobban izgultak és rettegve mondták: Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk a mi tudtunk nélkül?" És széttöredeztek az ő helyeik, rendjeik és házaik minden kötelékei. Mind egyszerre jött leborulni, engem imádni, és megzavarodva és rettegve dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. 25

20 14. FEJEZET Ezt a helyet is magam mögött hagytam, és felemelkedtem az archonok nagy eonjaihoz. Mérhetetlenül fényesen világítva értem az ő fátylaik és kapuik elé. Amikor elértem a tizenkét eont, fátylaik és kapuik összevesztek. A fátylak maguktól félrehúzódtak, és a kapuk egymásra nyíltak. Beléptem az eonok közé mérhetetlen ragyogással, mely még 49-szer fényesebb volt, mint a sorserők házaiban. Az eonok minden angyala, arkangyala, archonja és istene és ura és hatalma és kényura - az ő erőik, fényszikráik és csillagaik, a páratlanjaik és láthatatlanjaik és ősatyáik és háromszor-hatalmasaik - megláttak engem mérhetetlen csillogásommal. Egymásra támadtak, és nagy félelem fogta el őket, amikor meglátták nagy fényességemet. Nagy zavaruk és félelmük elérte a nagy, láthatatlan Ősatya és a Három Háromszor-hatalmas területét is. A nagy félelem és zavar miatt a nagy Ősatya ide-oda futkosott az ő területén, éppígy a Három Háromszor-hatalmas is. Nagy félelmük miatt nem tudták lezárni a területeiket. És egyszerre mozgatták minden eonjukat, szférájukat és rendjüket, zavarukban rettegvén nagy fényességem miatt, mely most más volt, mint az a fényruha, amely az emberiség földjén jött rám. Mert a világ nem tudta volna a világosság igazi bőségét lobírni, mert ez a világot és lakóit azonnal megsemmisítette volna. A rajtam lévő világosság a tizenkét eon közepette még 8700 miriádszor erősebb volt, mint nálatok a földön. 26

21 15. FEJEZET Amikor pedig a tizenkét eonban tartózkodók meglátták a rajtam lévő nagy világosságot, egymás ellen lázadoztak, és az eonokban futkostak. Minden eon és menny és az ő egész rendjük egymásba gabalyodott a nagy félelemtől, mivel nem értették a Rejtélyt, ami történt. És Adámász, a nagy kényúr és az eonokban lakó minden kényúr hiábavaló harcra kelt a világosság ellen. És nem tudták, hogy ki ellen harcolnak, mivel csak a lenyűgöző világosságot látták. Úgy esett pedig, hogy mialatt a világosság ellen harcoltak, mind kimerültek. Lezuhantak az eonokba, és élet-lehelet nélküli halottak lettek, mint a föld lakói. Én pedig mindtől elvettem erejének egy harmadát, hogy ne folytathassák gonosz tetteiket. Meg hogy ne végezhessék el gonosz tetteiket, ha a föld lakói felidézik őket a Rejtélyeikben, amelyeket a bukott angyalok fekete mágia [varázslat] formájában hoztak a földre. A sors erőit és a szférát pedig, amelyen uralkodnak, megfordítottam, és úgy csináltam, hogy befolyásukat hat hónapig balra fordulva, hat hónapig pedig jobbra fordulva gyakorolják. Az Első Parancsolat utasítására és az Első Rejtély parancsára ugyanis Jeu, a világosság felügyelője úgy iktatta be őket, hogy mindig balra nézzenek, és úgy vigyék végbe tetteiket és befolyásaikat. 27

22 16. FEJEZET Amikor az ő területükhöz jöttem, ellenkeztek és háborogtak a világosság ellen. Én pedig elvettem erejük egyharmadát, hogy ne tudják befejezni gonosz tetteiket. A sors erőit és a szférát, amelyen uralkodnak, úgy fordítottam meg és rendeztem be, hogy hat hónapig balra nézve, további hat hónapig pedig jobbra nézve végezzék a befolyásaikat. 17. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak, így szólt hozzájuk: - Akinek van füle, az hallja. Úgy lett, hogy amikor Mária a Megváltótól ezt hallotta, egy óra hosszat a levegőbe meredt, majd így szólt: - Uram, parancsold meg, hogy nyíltan beszéljek. Jézus, az irgalmas pedig válaszolt Máriának: - Mária, te áldott, akit én teljessé fogok tenni a magasságok minden Rejtélyében, beszélj nyíltan, te, akinek szíve a testvéreidnél inkább a mennyek birodalmára irányul. 28

23 18. FEJEZET Ekkor Mária így szólt a Megváltóhoz: - Uram, az igét, melyet hozzánk intéztél, hogy akinek van füle az hallja, azért mondod, hogy az igédet helyesen értsük. Halld tehát Uram, hogy nyíltan szóljak. Azt mondtad, hogy elvettem minden eon archonja erejének egy harmadát és a sorserőiket és a szférákat, amelyeken uralkodnak, megfordítottam, hogy ettől az órától kezdve ne legyenek képesek kivitelezni gyalázatos tetteiket, ha az emberi nem ezekben a Rejtélyekben felidézi őket, azokban a Rejtélyekben, amelyekre a bukott angyalok tanították meg őket gyalázatos tetteik és varázslataik Rejtélyének kivitelezése érdekében". Mert te elvetted az ő erejüket és a horoszkópcsinálókét és a csillagjósokét és a jósokét, hogy ettől az órától kezdve ne tudják előre jelezni a jövőt. Mert megfordítottad a szféráikat, és hat hónapra balra fordulva és hat hónapra jobbra fordulva hagytad elvégezni a befolyásukat. - Ezzel kapcsolatban, Uram, az Esaiás prófétában lévő erő egy szellemi példabeszédben, az egyiptomi látomásban" a következőt hirdette ki egykor: Ugyan hol vannak bölcseid, ó, Egyiptom? Látnokaid és csillagjósaid, és akik a földből idéznek, és akik a méhéből idéznek, hogy megjelentessék néked, és tudják, mint végzett Egyiptom felől az Úr, Szabaóth?" Mielőtt jöttél, jósolt rólad a [Jesajas] Esaiásban ható erő, hogy te majd elveszed az eonok archonjaiban lévő erőt, és szféráikat és sorserőiket megfordítod, hogy többé semmit se tudjanak. Azért mondtad, hogy nem fogjátok tudni, mit tesz majd az Úr, Szabaóth". Ez azt jelenti, hogy az archonok közül senki sem fogja tudni, mit teszel mostantól kezdve. Az archonokat kell Egyiptomnak látni, mert mulandó anyagok. 29

24 Az Ézsaiásban lévő erő előre jelentette rólad: Mostantól kezdve nem fogjátok tudni, hogy mit tesz az Úr, Szabaóth." Szabaóthtól, a jótól, az igazságosság helyéről vett világosságerő által, mely most a te anyagtestedben van, mondtad nekünk, Uram Jézus, hogy akinek van füle, az hallja", hogy megtudd, kinek a szíve irányul vágyakozva a mennyeknek országára. 19. FEJEZET Amikor Mária elhallgatott, azt mondta 0: - Jól mondtad, Mária! Áldott vagy te az asszonyok között a földön, mert te leszel a legnagyobb bőség és legmagasabb teljesülés. Amikor Mária ezt hallotta a Megváltótól, ujjongott, Jézus elé lépvén leborult előtte, és lábait imádván azt mondta: - Uram, hallgass meg, és engedd, hogy igédhez még egy kérdést tegyek fel, mielőtt tovább beszélsz velünk a helyekről, ahová mentél. Jézus azt felelte Máriának: - Beszélj nyíltan és ne félj! Bármit kérdezel, megjelentetem neked. 30

25 20. FEJEZET Mária így szólt: - Uram, az emberek, akik ismerik az archonok és eonok mágiáját, és a sorserők és szférák archonjainak mágiáját, amire a bukott angyalok tanították meg őket, ha ezeket a fekete mágiájukkal felidézik, hogy a jó tetteket magakadályozzák, mostantól kezdve el tudják-e végezni, vagy sem? Jézus így válaszolt Máriának: - Nem úgy fogják elvégezni, ahogyan kezdetben tették, mert elvettem erejük egyharmadát. De azoknál fognak erőt kölcsönözni, akik a tizenharmadik eon Rejtélyeinek mágiáját ismerik. Ha pedig azok mágiájának a Rejtélyeit idézik, akik a tizenharmadik eonban vannak, akkor ezeket bölcsen és biztosan elvégzik, mert amikor az Első Rejtély parancsára erőt vettem, erről a területről nem vettem el erőt FEJEZET Amikor Jézus ezekkel a szavakkal végezte beszédét, újra Mária kérdezett: - Uram, a horoszkópcsinálók és a jósok ettől az órától kezdve nem tudják-e többé megmondani az embereknek, hogy mi történik velük? Jézus így válaszolt Máriának: - Amikor a horoszkópcsinálók a sorserőket és a szférát balra fordult helyzetben találják, ahogyan kezdetben terjedtek, akkor jóslataik helyesek lesznek, és megmondhatják, aminek meg kell történnie. Ha azonban a sorserőket vagy a szférákat jobbra fordult állapotban találják, akkor sem- 31

Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban

Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban Öt nap alatt a Mennyben és a pokolban Bernada Fernandez bizonyságtétele Puerto Rico-ból. Az egész egy este kezdődött, amikor nagyon beteg voltam. Jóllehet dícsértem az Urat, az erőm azonban elhagyott és

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A

KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A kapcsolat törvényei és célja * Egy katolikus pap élményei Írta: Johannes Greber KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A kapcsolat törvényei és célja * Egy katolikus pap élményei

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Összeállították, jegyzetekkel és bevezetőkkel ellátták: Szűz Mária, a VILÁG KIRÁLYNŐJE tisztelői

Összeállították, jegyzetekkel és bevezetőkkel ellátták: Szűz Mária, a VILÁG KIRÁLYNŐJE tisztelői Forrás: http://www.natalia-nover.lapok.eu/natalia_nover Az oldalon részletek olvashatók Natália kinyilatkoztatásaiból. nővér REGINA MUNDI VICTORIOSA A VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE MÁRIA NATÁLIA, Magdolna

Részletesebben

ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA

ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA SZFÉRÁK A FÖLD ÉS A NAP KÖZÖTT KÖZLI ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA MÉDIUM UTJÁN NÉMETBŐL BUDAPEST, 1925. KI AD JA A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE 2 A kiadó előszava Kellemes szolgálatot vélünk testvéreinknek

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Isten gyógyszerei Gyógyító Igék

Isten gyógyszerei Gyógyító Igék 13/ 1. oldal http://www.istenfiai.hu Isten gyógyszerei - Gyógyító Igék Péld.4.20-23: Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

1961 62: Lelki küzdelmeim

1961 62: Lelki küzdelmeim I. FÜZET 1961 62: Lelki küzdelmeim Az Úr útja, melyen vezet, nem szakad meg soha, csak mi térünk le róla. Én letértem. Az özvegységgel járó sok gond, fárasztó munka felôrölte lelki összeszedettségemet,

Részletesebben

JÓ HA TUDJUK. III. rész. Isten akarata. Az emberlélek előélete. Az anyag mibenléte. Mi a túlvilág? A Megváltás Műve.

JÓ HA TUDJUK. III. rész. Isten akarata. Az emberlélek előélete. Az anyag mibenléte. Mi a túlvilág? A Megváltás Műve. JÓ HA TUDJUK III. rész Isten akarata. Az emberlélek előélete. Az anyag mibenléte. Mi a túlvilág? A Megváltás Műve. János evangélium 14/21 ígérete alapján prófétai módon kapta és írta: BERTHA DUDDE Ezek

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013 A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu Creative Commons - BY -- 2013 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész: 2010 november 8. - 2011

Részletesebben

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 25. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 2455. E L Ő SZ Ó ISTENI TÖRVÉNYEK A földi

Részletesebben

El ne temessetek, visszajövök!

El ne temessetek, visszajövök! El ne temessetek, visszajövök! Azt mondja az Úr: Ezt az üzenetet népemnek küldöm a Földre, bizonyságul, hogy én a Mennyben vagyok. Ezek után láttam: Íme, egy nyitott ajtó a Mennyben, és az első hang, amelyet

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL Fordította: Mike Tamás Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet A Zsoltárok 5 nagy részre osztható, és ez volt Izrael nemzetének himnusz könyve. Eredeti formájukban a zsoltárokat énekelni szokták. A zsoltárokban nagyon sok prófécia található,

Részletesebben

Új kiadás Sámuel első könyve

Új kiadás Sámuel első könyve 1 Új kiadás Sámuel első könyve Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Jézus Nevérıl hallunk tanítást. ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Márk 16:14-18 Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ı hitetlenségüket

Részletesebben

KIS FILOKÁLIA. A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról 1978. Válogatta és fordította: Mathias Dietz. A bevezetőt írta: Igor Szmolics

KIS FILOKÁLIA. A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról 1978. Válogatta és fordította: Mathias Dietz. A bevezetőt írta: Igor Szmolics KIS FILOKÁLIA A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról Válogatta és fordította: Mathias Dietz A bevezetőt írta: Igor Szmolics 1978. Tartalom A FILOKÁLIA JELENTŐSÉGE AZ OROSZ VALLÁSI ÉLETBEN...

Részletesebben

Új kiadás. Magyar Bibliatársulat

Új kiadás. Magyar Bibliatársulat Új kiadás Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának első próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-ban kezdett

Részletesebben