2014. február 24. ülés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. február 24. ülés"

Átírás

1 2014. február 24. ülés 10/2014. (II. 24.) sz. Kt. határozat Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja Kalányos Mihály és Kiss Andrea tulajdonát képező Dh hrszú, 602 m² nagyságú, természetben Dunaharaszti, Pitypang utcában található szőlő és gazdasági épület megnevezésű ingatlanát. A vételár: ,- Forint. A vételár kifizetésének feltétele, hogy az eladók az ingatlant kiürített állapotban adják át és a bejelentkezett személyek másik lakóhelyet létesítsenek. A vételárból kerül sor az ingatlan tehermentesítésére. Határidő: március /2014. (II. 24.) sz. Kt. határozat Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetési évet követő három évre vonatkozó saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a határozat melléklete szerint állapítja meg. Határidő: március /2014. (II. 24.) sz. Kt. határozat Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a Kisduna Szövetkezet tulajdonát képező Dunaharaszti 3/1 hrsz-ú, 2454 m² területű irodaház és udvar művelési ágú területet bruttó ,- Ft/m² áron a következő fizetési feltételekkel: év során: március között ,- Ft szeptember között ,- Ft december között ,- Ft A fennmaradó ,- Ft 5 részletben évi ,- Ft a Kisduna Szövetkezet adókötelezettségéből kerül jóváírásra. Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés fenti feltételekkel történő aláírására. Határidő: március /2014. (II. 24.) sz. Kt. határozat Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 3/2014. (I. 20.) határozatát és évre a következő közbeszerzési ütemtervet állapítja meg: Közbeszerzés tárgya Dunaharaszti, Mese Óvoda fejlesztése a Szivárvány Óvoda tagintézmény létrehozásával, 6 csoportos új épület építésével című, KMOP jelű pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés Közbeszerzés becsült bruttó értéke ,- Ft Közbeszerzési eljárás típusa Nemzeti rezsim szerinti, Dunaharaszti Város Önkormányzat takarítása ,- Ft Nemzeti rezsim szerinti, Útépítés III. befejező üteme ,- Ft Nemzeti rezsim szerinti,

2 Dunaharaszti Apponyi A. utca, Babits M. utca, Bartók B. utca, Bem J. utca, Bólyai F. utca, Csokonai utca, Dankó P. utca, Deák F. utca, Gyóni G. utca, Las Torres utca csapadékvízelvezetési munkái Dunaharaszti város közútjainak és a csapadékvíz-elvezetés karbantartása és üzemeltetése ,- Ft Nemzeti rezsim szerinti, ,- Ft Nemzeti rezsim szerinti, Intézményi karbantartás ,- Ft Nemzeti rezsim szerinti, Szivárvány Óvoda építésének plusz ,- Ft Nemzeti rezsim szerinti, költségeivel összefüggő hitelfelvétel ( ,- Ft) költsége Városi szintű úthálózat műszaki felmérése, értékfelmérése és digitalizálása ,- Ft Nemzeti rezsim szerinti, Határidő: március /2014. (II. 24.) Kt. sz. határozat Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete évre szerződést köt 3, önmagát ellátni részben nem képes, szociálisan rászoruló személy átmeneti elhelyezésére a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat Erőspusztai Szociális Szolgáltató Közhasznú Társasággal. Határidő: április 1. 15/2014. (II. 24.) sz. Kt. határozat Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a KMOP kódszámú Nevelési intézmények fejlesztése című felhívásra benyújtott, Dunaharaszti Mese Óvoda fejlesztése a Szivárvány Óvoda tagintézmény létrehozásával, 6 csoportos új épület építésével című, KMOP azonosító számú nyertes pályázathoz kapcsolódó beruházás összköltségét bruttó ,- Ft-tal megemeli, a megvalósításához az önkormányzati önrész összegét az alábbiakban megadott számszerű összegeknek megfelelően a költségvetésében elkülöníti abban az esetben is, ha az önerőre vonatkozó hitel felvétele meghiúsul. - A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: Dunaharaszti, Mese Óvoda fejlesztése a Szivárvány Óvoda tagintézmény létrehozásával, 6 csoportos új épület építésével - A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 2330 Dunaharaszti, Egry József u A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 7759, 7636, A pályázati konstrukció száma: KMOP A projekt összes költsége: Ft - A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: Ft - A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész összege: Ft - A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész forrása: hitel és/vagy saját forrás - A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás igényelt összege: Ft

3 Határidő: március /2014. (II. 24.) sz. Kt. határozat Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a április 6-án tartandó országgyűlési képviselő-választás lebonyolítása érdekében az alábbiakban felsorolt szavazatszámláló bizottsági tagokat megválasztja: I. választókerület/1. szavazókör (kód: ): Baktay Ervin Gimnázium volt kollégiuma 2330 Dunaharaszti, Fő út 268. Zsigmond Károly (Dunaharaszti, Király u. 13.) Czompa Gyula (Dunaharaszti, Parti sétány 2.) Neue Jelena (Dunaharaszti, Vásárhelyi Pál u. 43.) I. választókerület/2. szavazókör (kód: ): Baktay Ervin Gimnázium volt kollégiuma 2330 Dunaharaszti, Fő út 268. Béres Józsefné (Dunaharaszti, Magyar u. 14.) Kindlinger Erzsébet (Dunaharaszti, Király u. 52.) Gáll Ilona (Dunaharaszti, Kőrisfa u. 7.) II. választókerület/3. szavazókör (kód: ): Mese Óvoda 2330 Dunaharaszti, Temető u. 24. Karlné Purczeld Erika (Dunaharaszti, Földvári L. u. 17.) Ambrus Jánosné (Dunaharaszti, Gyóni G. u. 3.) Weinberné Kovács Ágnes (Dunaharaszti, Nádor u. 10.) II. választókerület/4. szavazókör (kód: ): Mese Óvoda 2330 Dunaharaszti, Temető u. 24. Nánai-Szűcs Magdolna (Dunaharaszti, Baktay u. 1.) Doleszák Jánosné (Dunaharaszti, Szőlőhegy u. 64.) Schellné Lőrinczi Mária Magdolna (Dunaharaszti, Gyóni G. u. 6.) III. választókerület/5. szavazókör (kód: ): Baktay Ervin Gimnázium Dunaharaszti, Baktay E. tér 4. Csatári Gábor (Dunaharaszti, Erzsébet u. 67.) Ambrus Krisztina (Dunaharaszti, Márton u. 1/A.) Korbeli Ferencné (Dunaharaszti, Árpád u. 1.) III. választókerület/6. szavazókör (kód: ): Baktay Ervin Gimnázium Dunaharaszti, Baktay E. tér 4. Tóthné Szatmári Ágnes (Dunaharaszti, Erzsébet u. 22.) Handlné Grőb Terézia (Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 22.) Kormanik Ottó Tiborné (Dunaharaszti, Baktay tér 5.) IV. választókerület/7. szavazókör (kód: ): Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Dunaharaszti, Eötvös u. 52. Vadál Csaba (Dunaharaszti, Szondi u. 35.) Hosszú Zoltán (Dunaharaszti, Dr. Pósta S. u. 37.) Szikszainé Nagy Éva (Dunaharaszti, Eötvös u. 88.) IV. választókerület/8. szavazókör (kód: ): Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Dunaharaszti, Eötvös u. 52.

4 Dr. Brauswetter Viktor Andrásné (Dunaharaszti, Szondi u. 51.) Vadál Lajosné (Dunaharaszti, Szondi u. 35.) Tar Ibolya (Dunaharaszti, Csokonai u. 17.) V. választókerület/9. szavazókör (kód: ): József Attila Művelődési Ház Dunaharaszti, Táncsics M. u. 2. Sárospatakiné Major Márta (Dunaharaszti, Batthyány u. 31.) Barta Jánosné (Dunaharaszti, Rózsa u. 7/B.) Gregus Márta (Dunaharaszti, Batthyány u. 33.) V. választókerület/10. szavazókör (kód: ): Kovács István (Dunaharaszti, Határ út 29/A.) Farkas Istvánné (Dunaharaszti, Rózsa u. 44.) Dósa Anita (Dunaharaszti, Táncsics u. 42/A.) VI. választókerület/11. szavazókör (kód: ): Peck Gizella (Dunaharaszti, Rákóczi u. 37/A.) Kovács Istvánné (Dunaharaszti, Határ út 29/A.) Bagi Edina (Dunaharaszti, Rónai u. 102/A.) Agócs Imre (Dunaharaszti, Jókai u. 4.) Ottava Tamás Márk (Dunaharaszti, Szilágyi u. 21.) VI. választókerület/12. szavazókör (kód: ): Bakkné Balogh Zsuzsanna (Dunaharaszti, Határ út 111.) Leéb Éva (Dunaharaszti, Parti sétány u. 2.) Kiss Bettina Barbara (Dunaharaszti, Gyárköz u. 2.) VII. választókerület/13. szavazókör (kód: ): Hétszínvirág Óvoda Dunaharaszti, Knézich u. 21. Fajta Lászlóné (Dunaharaszti, Honvéd u. 50.) Vincze Jánosné (Dunaharaszti, Klauzál u. 36.) Bazsó Zoltánné (Dunaharaszti, Kőrisfa u. 37/A.) VII. választókerület/14. szavazókör (kód: ): Hétszínvirág Óvoda Dunaharaszti, Knézich u. 21. Széplakiné Halmai Rita (Dunaharaszti, Szt. István u. 28.) Papp Edina (Dunaharaszti, Bezerédi u. 40.) Maczali Éva (Dunaharaszti, Avar u. 0103/37. hrsz.) VIII. választókerület/15. szavazókör (kód: ): Családsegítő Szolgálat Dunaharaszti, Andrássy Gy. u. 14. Vida Sarolta (Dunaharaszti, Baktay tér 5. I/19.) Reichertné Rácz Csilla (Dunaharaszti, Kinizsi ltp. 2/A. lph. I/10.) Csavera Gabriella (Dunaharaszti, Honvéd u. 35.) VIII. választókerület/16. szavazókör (kód: ): József Attila Művelődési Ház Dunaharaszti, Táncsics M. u. 2. Gábor Károlyné (Dunaharaszti, Dembinszky u. 47.)

5 Katonáné Vincze Mónika (Dunaharaszti, Klauzál u. 36.) Barta Renáta (Dunaharaszti, Szt. István u. 33.) Póttagok: Brünnerné Bucsánszki Henriette Dh. Csatorna sor 45. Csavera Gáborné Dh. Honvéd u. 35. Dr. Dán Gellértné Dh. Móricz Zs. u. 19. Fodor Ferencné Dh. Semmelweis u. 8. Gáncsos Vivien Dh. Király u. 36. Grimm Orsolya Dh. Honvéd u. 2. Hofmeisterné Szűcs Tünde Dh. Lehman K. u. 6138/5. Koós Tiborné Dh. Móra u. 50. Lakatos Vilma Dh. Árpád u. 13. Lichtnerné Fekete Erzsébet Dh. Deák F. u. 42/A. Maglódi István Györgyné Dh. Klauzál u. 8. Magyar Béla Györgyné Dh. Deák F. u. 33. Nagy Imréné Dh. Munkácsy u. 30. Nyírő Mónika Dh. Honvéd u. 53. Simon Anikó Dh. Vásárhelyi P. u. 30. Stromayerné Hegedűs Mónika Dh. Dózsa Gy. út 83. Szépvölgyi Tünde Dh. Magyar u. 59. Szmola Ottó Imréné Dh. Szondi u. 19. Szolnokiné Kovács Zsuzsanna Dh. Hunyadi u. 31. Vadászi Józsefné Dh. Magyar u. 69. Wágnerné Szabó Andrea Dh. Szőlőhegy u. 15. Felelős: Pethő Zoltán jegyző Határidő: március /2014. (II. 24.) sz. Kt. határozat Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Dunaharaszti Város Önkormányzata valamint a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Dunaharaszti Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Dunaharaszti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat és a Dunaharaszti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete által korábban már elfogadott Együttműködési Megállapodást. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Együttműködési Megállapodásokat aláírja. Határidő: március 1. 18/2014. (II. 24.) sz. Kt. határozat Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete e határozat mellékleteként elfogadja Dunaharaszti város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés szabályai -t, melyet február 25-től kell alkalmazni. Határidő: február /2014. (II. 24.) sz. Kt. határozat Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft-vel a víziközmű vagyon átháramlására vonatkozó megállapodást aláírja. Határidő: február 28.

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből: ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (VIII.18.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N

Részletesebben

16/2009.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete az 5/2009.(I.30.) sz 6/2009.(I.30.) sz. 7/2009.(I.30.) sz. 8/2009.(I.30.) sz. 9/2009.(I.30.) sz. 10/2009.(I.30.) sz..

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. szeptember 25-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. alapján az önkormányzat saját

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. március 17-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

17/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 18/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 19/2015. (02. 17.) Kt. határozat

17/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 18/2015. (02. 17.) Kt. határozat. 19/2015. (02. 17.) Kt. határozat 17/2015. (02. 17.) Kt. határozat a balatonfűzfői 1498/320 és 1498/321 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése című napirendet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (2)

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi vagyongazdálkodásról és a 2015.

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az orvosi körzetek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Testületi ülés ideje: 2014. február 10. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet Díszterem J E G Y

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 23-án (hétfő) 15: 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat rendkívüli zárt ülésének könyvéből: 222/2015. (V. 14.)Kt. határozat A Viessmann Technika Kft. fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról és a 2980/1. helyrajzi számú ingatlan elvi értékesítéséről Dombóvár

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-940/2014 Témafelelős: Bakó Hilda Tárgy: A város különböző részein

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;..

,.. IKLc. ' ;,'::, :\r ::. ;.. ",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;.. BUDAPEST FOVAROS X. KERULET OBANYAl ONKORMANYZAT KÉPVISELŐ-TEST LETÉ:~EK. GAZDASÁGI BIZ TTSÁGA..:.-.. Készült a Gazdasági Bizottság 2012. augusztus 21-én a Budapest Főváros

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25-én tartott üléséről. 3/2014 (III.26.) sz. rendelet Rendelet alkotása

Részletesebben

JAVASLAT. Külterületi ingatlanok értékesítésére

JAVASLAT. Külterületi ingatlanok értékesítésére PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu Szám: 1-37 /2013. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT

Részletesebben