Magyar Édesvízi Planária Bibliográfia Hungarian Freshwater Triclad Bibliography

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Édesvízi Planária Bibliográfia Hungarian Freshwater Triclad Bibliography"

Átírás

1 Magyar Édesvízi Planária Bibliográfia Hungarian Freshwater Triclad Bibliography version: összeállította / compiled by FÜLEP Teofil Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola University of Pannonia, Georgikon Faculty, Doctoral School in Animal and Agricultural Environment Sciences, Deák Ferenc utca 16., H-8360 Keszthely, Hungary Miskolci Egyetem, Mőszaki Földtudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet University of Miskolc, Faculty of Earth Science and Engineering, Institute of Environmental Management, H-3515 Miskolc-Egyetemváros, Hungary Holocén Természetvédelmi Egyesület Holocen Nature Conservation Organization, Kossuth Lajos utca 13., H-3525 Miskolc, Hungary Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Turbellaria : Tricladida) magyarországi bibliográfiája The Hungarian bibliography of freshwater triclads (Platyhelminthes: Turbellaria : Tricladida) ÁBRAHÁM, AMBRUS BENDE, SÁNDOR HORVÁTH, ANDOR MEGYERI, JÁNOS (1951): Adatok Putnok környékének hidrobiológiai viszonyaihoz. Annales Biologicae Universitatum Hungariae = A magyar tudományegyetemek biológiai intézeteinek évkönyve 1: ÁBRAHÁM, AMBRUS BENDE, SÁNDOR HORVÁTH, ANDOR MEGYERI, JÁNOS (1952): Adatok a Bánvölgy hidrobiológiai viszonyaihoz. Annales Biologicae Universitatum Hungariae = A magyar tudományegyetemek biológiai intézeteinek évkönyve 2: ÁBRAHÁM, AMBRUS BICZÓK, FERENC MEGYERI, JÁNOS (1957): Hydrobiologische untersuchungen am östlichen Teile des Bükk-Gebirges. Acta Biologica Szegediensis Acta Universitatis Szegediensis 3/1 2: ÁBRAHÁM, AMBRUS HORVÁTH, ANDOR MEGYERI, JÁNOS (1956): Hidrobiológiai vizsgálatok a Szilvás patak vízgyőjtı területén. Állattani közlemények 45: ÁBRAHÁM, AMBRUS MÖDLINGER, GUSZTÁV (1930a): Die Tricladen-Fauna des Tornaer Gebirges. Zoologischer Anzeiger 86: ÁBRAHÁM, AMBRUS MÖDLINGER, GUSZTÁV (1930b): Beiträge zur Chorologie der Planaria alpina. Zoologischer Anzeiger 89: ÁBRAHÁM, AMBRUS MÖDLINGER, GUSZTÁV (1930c): Die Planarien des Mátra-Gebirges. Zoologischer Anzeiger 90: ÁBRAHÁM, AMBRUS MÖDLINGER, GUSZTÁV (1933): Az alpesi planária elıfordulása a Pilishegységben. Állattani közlemények 30/1 2: ANDRÁSSY, ISTVÁN (1984): Laposférgek állattörzse Platyhelminthes. In: MÓCZÁR, László (szerk.): Állathatározó 1. Tankönyvkiadó, Budapest, pp BÄHRMANN, RUDOLF szerk. (2000): Gerinctelen állatok határozója Képes határozókulcsok zoológiai terepgyakorlatokhoz. Mezıgazda Kiadó, Budapest, 384. pp.

2 BERCZIK, ÁRPÁD (1956): Újabb hidrobiológiai vizsgálatok a Lukács Gyógyfürdı Malomtaván. Állattani közlemények 45: BOKOR, ELEMÉR (1924): Beiträge zur recenten Fauna der Abaligeter Grotte. Zoologischer Anzeiger, 61: CSÁNYI, BÉLA (1997): Módszertani kézikönyv a vízi makroszkópikus gerinctelen (makrozoobenton) élılényegyüttessel végzett biológiai vízminısítés céljára. Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Részvénytársaság, VITUKI Rt., Budapest, 45. pp. CSÁNYI, BÉLA (1998): A magyarországi folyók minısítése makrozoobenton alapján. PhD értekezés Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 89. pp. DADAY, JENİ (1883): Adatok a dévai vizek faunájának ismeretéhez. Orvostermészettudományi Értesitı 8/3: DUDICH, ENDRE (1925a): Beiträge zur rezenten Fauna der Abaligeter Grotte. Von ELEMÉR BOKOR. Zoologischer Anzeiger, LXI, 1924, p Állattani közlemények 22/3 4: 228. DUDICH, ENDRE (1925b): Faunisztikai jegyzetek 1. Állattani közlemények 22: DUDICH, ENDRE (1926): Faunisztikai jegyzetek 2. Állattani közlemények 23: DUDICH, ENDRE (1927): MÖDLINGER, GUSZTÁV: Adatok a Magas-Tátra és környéke planária-faunájához. Beiträge zur Planarienfauna der Hohen-Tátra und deren Umgebung. (Mathemat. és Természettud. Értesítı, XLIII, 1926, p ) Állattani közlemények 24/1 2: 91. DUDICH, ENDRE (1928): Faunisztikai jegyzetek 3. Állattani közlemények 25: DUDICH, ENDRE (1932): Biologie der Aggteleker Tropfsteinhöhle Baradla in Ungarn. Speläologische Monographien 13., Wien, 246. pp. DUDICH, ENDRE (1933): Faunisztikai jegyzetek 4. Állattani közlemények 30: DUDICH, ENDRE (1942): 7. törzs: Platyhelminthes. Laposférgek. In: DUDICH, ENDRE (szerk.): A természet világa. Az állat és élete. Második rész. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp ENTZ, BÉLA KOL, ERÉZSÉBET SEBESTYÉN, OLGA R. STILLER, JOLÁN TAMÁS, G. VARGA, LAJOS (1954): A Balatonba ömlı vizek fiziográfiai és biológiai vizsgálata 1. A Pécsely-patak. = Physiographical and Biological Investigation on the Waters Flowing into Lake Balaton. 1. The Pécsely Brook. 61., 82., 105., 176. Annales Instituti Biologici (Tihany) Hungaricae Academiae Scientiarum = A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutató Intézetének évkönyve 22: ENTZ, GÉZA SEBESTYÉN, OLGA (1942): A Balaton élete. Királyi Magyar Természettudományi társulat, Budapest, 366. pp. FÜLEP, TEOFIL (2004): Az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) elterjedésének vizsgálata a Bükk hegységi Garadna-patak vízgyőjtıjén. Folia Historico-naturalia Musei Matraensis 28: FÜLEP, TEOFIL (2005): Az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) elterjedésének vizsgálata a Bükk-fennsík térségének vizeiben. Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 13: FÜLEP, TEOFIL (2006): Újabb adatok az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) Bükk hegységi elterjedéséhez (Bükk-fennsík, Csondró-völgy). Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 14: FÜLEP, TEOFIL (2007): Az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) elıfordulásának vizsgálata a Bükk hegység Nagy-völgyi-patakjának vízrendszerében (Ablakos-kıvölgy, Leány-völgy, Nagy-völgy). Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 16:

3 FÜLEP, TEOFIL (2008): Újabb adatok az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) Bükk hegységi elıfordulásához (Bükk-fennsík, Nagy-Szállás-völgy). Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 18: FÜLEP, TEOFIL (2009a): Az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) elıfordulásának vizsgálata a Bükk Baróc-patakjának vízrendszerében (Torma-völgy, Moldva-völgy, Recem-völgy, Vár-völgy, Baróc-völgy). Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 20: FÜLEP, TEOFIL (2009b): Vizeinkben rejtızı planáriák. Greenfo zöld iránytő a neten, Hírek, Természetvédelem, ( ) FÜLEP, TEOFIL (2010a): A planáriák (Platyhelminthes: Turbellaria : Tricladida) kutatásának magyarországi helyzete és fıbb eredményei. XVI. Ifjúsági Tudományos Fórum (ITF), Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 5. pp. FÜLEP, TEOFIL (2010b): A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) elıfordulása a Bükk hegységi Forrás-völgy vízrendszerében. Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 21: FÜLEP, TEOFIL (2010c): A környezeti tényezık hatása a planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) elterjedésére. The effect of environmental factors onto the spreading of triclads (Platyhelminthes: Tricladida). Acta Academiae Agriensis, Nova series, Sectio Biologiae 37: FÜLEP, TEOFIL (2011a): A Szinva planáriafaunisztikai (Platyhelminthes: Tricladida) vizsgálata. Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 26: FÜLEP, TEOFIL (2011b): A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) bioindikációs lehetıségei. XVII. Ifjúsági Tudományos Fórum (ITF), Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 6. pp. FÜLEP, TEOFIL (2012a): A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) elıfordulása a Mátrában, Mátraháza és Kékestetı térségében. Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica FÜLEP, TEOFIL (2012b): Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Turbellaria : Tricladida) magyarországi bibliográfiája és kutatástörténete. Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 28: FÜLEP, TEOFIL (2012c): Magyarország planáriafaunisztikai (Platyhelminthes: Tricladida) helyzetképe, XVIII. Ifjúsági Tudományos Fórum (ITF), Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 6. pp. FÜLEP, TEOFIL (2012d): A májusi rendkívüli esızések hatása a Bükk hegységi Garadna patak és a Király-kút vízfolyásának planária-faunájára (Platyhelminthes: Tricladida). Hidrológiai Közlöny 92.1: FÜLEP, TEOFIL (2012e): Checklist of freshwater triclads (Platyhelminthes: Tricladida) of Hungary. Georgikon for Agriculture 15.1: FÜLEP, TEOFIL (2012f): A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) elıfordulásának változásai a Bükk hegységi Garadna és Szinva patakok vízgyőjtıjén. Természetvédelmi Közlemények 18, in press FÜLEP, TEOFIL NOSEK, JÁNOS (2010): Contribution to the macroinvertebrate fauna of the Hungarian Danube VI. Triclads (Platyhelminthes: Tricladida). Folia Historiconaturalia Musei Matraensis : G. DAHM, ANDERS GOURBAULT, NICOLE (1978): Tricladida et Temnocephalida (Turbellaria). In: ILLIES, JOACHIM (szerk.): Limnofauna Europaea. Eine Zusammenstellung aller die europäischen Binnengewässer bewohnenden 3

4 mehrzellingen Tierarten mit Angaben über ihre Verbreitung und Ökologie. = A Checklist of the Animals Inhabiting European Inland Waters, with Accounts of their Distribution and Ecology (except Protozoa). Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New York, Swets & Zeitlinger B. V., Amsterdam, pp GEBHARDT, ANTAL (1933a): A Mecsekhegység forrásainak állatvilága. (Kivonat egy terjedelmesebb tanulmányból.) Matematikai és természettudományi értesítı 49: GEBHARDT, ANTAL (1933b): Az abaligeti és a mánfai barlang állatvilágának összehasonlítása. Állattani közlemények 30/1 2: GEBHARDT, ANTAL (1934): Az abaligeti barlang élıvilága. Matematikai és Természettudományi közlemények, Magyar Tudományos Akadémia, 37/4: 264. pp. GEBHARDT, ANTAL (1960): A Mecsek hegység forrásainak faunisztikai és biológiai vizsgálata. A Janus Pannonius Múzeum évkönyve Természettudományok 5: GEBHARDT, ANTAL (1963): A Mecsek hegység barlangjainak biológiai vizsgálata. A Janus Pannonius Múzeum évkönyve Természettudományok 8: GEBHARDT, ANTAL (1965): A Mecsek hegység állatvilága 1. (Protozoa Vermes Archipodiata) Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1965: GEBHARDT, ANTAL OPPE, SÁNDOR (1959): Az abaligeti barlang. A Baranya megyei Idegenforgalmi Hivatal kiadványai 4. Baranya megyei Idegenforgalmi Hivatal, Pécs, 85. pp. GELEI, JÓZSEF ((1909) 1912): Tanulmányok a Dendrocoelum lacteum Oerstd. szövettanáról. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 289. pp. GELEI, JÓZSEF (1906): A Dendrocoelum lacteum microscopiumi anatomiaja. Múzeumi Füzetek, Erdélyi Múzeum-Egyesület. 1/1 2: 85. GELEI, JÓZSEF (1913): Bau, Teilung und Infektionsverhältnisse von Trypanoplasma dendrocoeli Fantham. Archiv für Protistenkunde, 32: GELEI, JÓZSEF (1922): Megtermékenyítik-e az édesvízi planáriák önmagukat? Mathematikai és természettudományi értesítı 39: GELEI, JÓZSEF (1927): Eine neue Blindtriclade aus Ungarn. Zoologischer Anzeiger 72: GELEI, JÓZSEF (1928a): Beiträge zur Morphologie, Physiologie und allgemeinen biologischen Bedeutung des Tricladendarmes. Zoologische Jahrbücher. Abtheilung für Anatomie und Ontogenie der Thiere 50., 54. pp. GELEI, JÓZSEF (1928b): Turbellarii Hungarici 1. Tricladen aus der Umgebung von Szeged. (Angaben zur Variabilität der Turbellarien). Acta biologica. A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Tudományos Közleményei. Természettudományi szakosztály Biologiai értekezései, 1/1: GELEI, JÓZSEF (1928c): Mikrotechnik der Wirbellosen. Methodik der wissenschaftlichen Biologie, Berlin, 1: pp. GELEI, JÓZSEF (1929): Untersuchungsmethoden für Turbellarien. Zeitschrift für GELEI, wissenschaftliche Mikroskopie und mikroskopische Technik 46: JÓZSEF (1930): 1. osztály: Örvényférgek (Turbellaria). (Magyar átültetés HEMPELMANN, F. WAGLER, E.: A férgek (Vermes) állattörzse. címő fejezetében.) In: BREHM, ALFRÉD (szerk.): Az állatok világa 18. Alsórendő állatok 2. Férgek, tömlısök, szivacsok, véglények és a sejtekre tagoltak, sejtekre nemtagoltak általában. Gutenberg Könyvkiadóvállalat, Budapest, pp GELEI, JÓZSEF (1931a): Neue Artmerkmale von Polycladodes alba (Steinm.). Zoologischer Anzeiger 93:

5 GELEI, JÓZSEF (1931b): Újabb adatok a Dendrocoelides Hankói (Gelei) természetrajzához. = Neuere Beiträge zur Naturgeschichte des Dendrocoelides Hankói (Gelei). A Magyar Biologiai Kutató Intézet Munkái 4/1: GELEI, JÓZSEF (1931c): Új hármasbélő örvényféreg a magyar faunában. = Eine Neue Triklade in der Ungarländischen Fauna. A Magyar Biologiai Kutató Intézet Munkái 4/1: , GELEI, JÓZSEF (1932): Einige Beiträge zur Verbreitung und Ökologie von Planaria gonocephala Dug. Archiv für Hydrobiologia 26: GELEI, JÓZSEF (1933): Plankton- und Warmwasserturbellarien in den ungarländischen Gewässern. Zoologische Jahrbuecher Systematik 64: GULYÁS, PÁL (1998): Szaprobiológiai indikátorfajok jegyzéke. Vízi Természet- és Környezetvédelem 6., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 95. pp. HANKÓ, BÉLA (1910): Adatok a magyarországi Planariák faunájának ismeretéhez. Állattani közlemények 9/4: , 209. HANKÓ, BÉLA (1911): Beiträge zur Planarienfauna Ungarns. Zoologischer Anzeiger 37/3 4: HANKÓ, BÉLA DUDICH, ENDRE (1924): Über das Vorkommen von Polycelis cornuta (Johns.) in Ungarn. Verhandlungen der Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie, Innsbruck 2: HARTWICH, HANS-JOACHIM (1977): Laposférgek törzse Plathelminthes. In: Urania Állatvilág. Alsóbbrendő állatok. Gondolat Kiadó, Budapest, pp KENDER, JÓZSEF (1939): A Szent Lukács-fürdı tavának limno-biológiai vizsgálata. Palaestra Calasanctiana. Piaristák doktori értekezései 25: 24. pp. KENDER, JÓZSEF (1940): A budapesti langyos források hidrobiológiai viszonyai. Hidrológiai Közlöny 20/1: KENDER, JÓZSEF (1943): A tatai angol-park langyos forrásainak hydrobiológiai viszonyai. A Magyar Biológiai Kutatóintézet Munkái 15: KENDER, JÓZSEF (1960): A tatai langyos források hidrobiológiai viszonyai. Hidrológiai Közlöny 40/5: KERTÉSZ, MIKSA (1890): Nagyváradnak és vidékének állatvilága. In: BUNYITAY, VINCZE (szerk.): Nagyvárad természetrajza. Franklin Társulat, Budapest, pp KISS, OTTÓ ANDRIKOVICS, SÁNDOR MESTER, JÓZSEF (2005): A Bükk hegységi Bán-völgy gerinctelen makrofaunájáról. Hidrológiai Közlöny 85/6: KOL, ERZSÉBET TAMÁS, GIZELLA (1954): A Pécsely-patak mikrovegetációja. Annales Instituti Biologici (Tihany) Hungaricae Academiae Scientiarum 22: KOVÁCS, KRISZTIÁN FÜLEP, TEOFIL (2009): Adatok az örvényférgek (Platyhelminthes: Turbellaria) észak-dunántúli elıfordulásához. Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 20: KOVÁCS, KRISZTIÁN FÜLEP, TEOFIL (2011): Invazív planáriafajok (Platyhelminthes: Tricladida) elıfordulása Északnyugat-Magyarországon. Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 26: KRISKA, GYÖRGY (2004): ÉlıVilág Könyvtár. Vízi gerinctelenek. Szivacsok, kagylók, rákok és más vízi gerinctelenek. Kossuth Kiadó, Budapest, 112. pp. LUKÁCS, DEZSİ (1950): Adatok az egri melegvizek állatföldrajzi és állatökológiai viszonyaihoz. Hidrológiai Közlöny 30/11 12: , 480. LUKÁCS, DEZSİ (1954): Adatok a planáriák és a Sadleriana pannonica bükk-hegységi elterjedésének ismeretéhez. Állattani közlemények 44/1 2: LUKÁCS, DEZSİ (1955): Az egri melegvizek állatai és környezettani viszonyaik. Heves megyei Füzetek 5:

6 LUKÁCS, DEZSİ (1956a): Az öncsonkítás (autotómia) fogalmának kiterjesztése. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis 2: LUKÁCS, DEZSİ (1956b): Adatok a Vöröskıvölgyi csermely (a Bükk-hegység délnyugati része) állatökológiájához és állatföldrajzához. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis 2: LUKÁCS, DEZSİ (1957): Állatökológiai és állatföldrajzi vizsgálatok a Hidegkúti-völgy és a Peskı-völgy (a Bükk-hegység DNy-i része) vizeiben. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis 3: LUKÁCS, DEZSİ (1958a): Az egri langyosvíz zooökológiai viszonyai. Állattani közlemények 46/3 4: LUKÁCS, DEZSİ (1958b): Adatok a Fonticola albissima Vejd. (Probursaria [Tricladida paludicola]) ökológiájához. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis 4: LUKÁCS, DEZSİ (1959a): A bükk-hegységi langyosvizek állatainak ökológiai viszonyai. (Kács-fürdı vizeinek rheobiológiai vizsgálata). Állattani közlemények 47/1 2: LUKÁCS, DEZSİ (1959b): Rheobiológiai vizsgálatok a Bükk-hegység délnyugati részében. Hidrológiai Közlöny 39/4: LUKÁCS, DEZSİ (1960): Rheobiológiai vizsgálatok a Mellérvölgy Bıvölgy vizeiben. Állattani közlemények 47/3 4: LUKÁCS, DEZSİ (1963): Rheobiológiai vizsgálatok a Vöröskı-völgy, Szikla-forrás és Várkút vizeinek állatvilágán. Hidrológiai Közlöny 43/4: LUKÁCS, DEZSİ VAJON, IMRE (1955): Jegyzetek a Bükk vizeinek állatökológiai és állatföldrajzi viszonyaihoz. (Közlemény az Egri Pedagógiai Fıiskola Állattani Tanszékétıl.) Acta Academiae Paedagogicae Agriensis 1: MARGÓ, TIVADAR (1879): Budapest és környéke állattani tekintetben. In: GERLÓCZY, GYULA DULÁCSKA, GÉZA (szerk.): Budapest és környéke természetrajzi, orvosi és közmivelıdési leírása. Magyar Királyi Egyetem, Budapest, pp MÉHELŸ, LAJOS (1918): A planáriák elterjedése a Magas-Tátrában és a Kıszegi-hegységben. Mathematikai és Természettudományi Közlemények 34/2: MÉHELŸ, LAJOS (1925a): Új adatok a magyarországi féregfauna ismeretéhez. Matematikai és természettudományi értesítı 41: MÉHELŸ, LAJOS (1925b): A magyar középhegység, jelesen a Bükk, a Bakony és a Mecsek planáriái. Matematikai és természettudományi értesítı 41: MÉHELŸ, LAJOS (1927): Új férgek és rákok a magyar faunában. = Neue Würmer und Krebse aus Ungarn. Budapest, 19. pp. MICOLETZKY, H. (1907): Zur Kenntn. des Nerven- u. Excretionssystems einiger Süsswassertricladen nebst and. Beitr. zur Anatomie von Planaria alpina. Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie 87/3: MÖDLINGER, GUSZTÁV (1926): Adatok a Magas-Tátra és környéke planária-faunájához. Mathematikai és természettudományi értesítı 43: MÖDLINGER, GUSZTÁV (1943): A hazai örvényférgek győjtése és konzerválási módja. Fragmenta faunistica hungarica 6/2: MÖDLINGER, GUSZTÁV (1948): Örvényzıférgek Turbellaria. In: DUDICH, ENDRE (szerk.): Az állatok gyüjtése 1. Országos Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, PARÁDI, KÁLMÁN ((1899) 1918): Subphylum. Plathelminthes. Classis. Turbellaria. In: A magyar birodalom állatvilága. A magyar birodalomból eddig ismert állatok rendszeres lajstroma. = Fauna Regni Hungariae. Animalium Hungariae hucusque cognitorum 6

7 enumeratio systematica. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp PARÁDI, KÁLMÁN ((1899) 1920): Subphylum. Plathelminthes. Classis. Turbellaria. In: A magyar birodalom állatvilága. A magyar birodalomból eddig ismert állatok rendszeres lajstroma. = Fauna Regni Hungariae. Animalium Hungariae hucusque cognitorum enumeratio systematica. 4. Vermes. Coelenterata. Protozoa. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, pp PARÁDI, KÁLMÁN (1875): Két jelenség az örvényférgek életébıl. Erdélyi Múzeum 2/9: PARÁDI, KÁLMÁN (1882): Jelentés az erdélyi vizek örvényférgeire tett kutatások eredményérıl. Magyar Tudományos Akadémiai Mathematikai és Természettudományi Közlemények 18: REICHHOLF, JOSEF (1998): Természetkalauz. A vizek világa. Európai belvizek, patakok és mocsarak. Magyar Könyvklub, Budapest, 224 pp. ROBOZ, ZOLTÁN (1881): A Polycelis nigra Ehr. boncztana. Kaposvár, 21. pp. SEBESTYÉN, OLGA (1961): A Balatonkutatás eredményei években. Kézirat. Elıadás az MTA Hidrobiológiai Bizottságának májusi ülésén. SEBESTYÉN, OLGA (1962): Az utóbbi tizenöt év Balaton-kutatásának eredményei Annales Instituti Biologici (Tihany) Hungaricae Academiae Scientiarum 29: ŠIVICKIS, P. B. (1931): A regeneratio quantitativ vizsgálata a Dendrocoelum lacteumon. A Magyar Biológiai Kutató Intézet Munkái 4/2: SOÓS, ÁRPÁD (1943): Adatok a Crenobia alpina, Euplanaria gonocephala és Polycelis cornuta hazai elterjedéséhez. Annales Historico-naturales Musei Nationalis Hungarici Pars zoologica 36: SOÓS, ÁRPÁD (1950): Laposférgek állattörzse Platyhelminthes. In: MÓCZÁR, LÁSZLÓ (szerk.): Állathatározó 1. Közoktatásügyi Kiadóvállalat, Budapest, pp SOÓS, ÁRPÁD (1962): Szabadon élı féreg csoportok és féreglábúak. Platyhelminthes, Nemathelminthes, Aschelminthes, Camptozoa, Annelida, Archipodiata. In: MÓCZÁR, LÁSZLÓ KASZAB, ZOLTÁN SOÓS, ÁRPÁD (szerk.): Az állatok győjtése. Gondolat Kiadó, Budapest, SOÓS, LAJOS (1942): A természet világa. Az állat és élete. Elsı rész. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, 396. pp. STILLER, JOLÁN ( ): Epizoische peritrichen aus dem Balaton II. Annales Instituti Biologiae Pervestigandae Hungarici 19/1: SZIGETHY, KÁROLY (1897a): Örvényférgek. (Turbellaria.) In: ENTZ, GÉZA (szerk.): A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei. 2. kötet. A Balaton tónak és partjainak biológiája. 1. rész. A Balaton faunája. Magyar Földrajzi Társaság Balaton- Bizottsága, Budapest, pp SZIGETHY, KÁROLY (1897b): Turbellaria. In: ENTZ, GÉZA (szerk.): Resultate der Wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees. Herausgegeben von der Balatonsee- Commission der ung. Geographischen Gesellschaft. 2. Band. Die Biologie des Balatonsees und Seiner Umgebung. 1. Theil. Die Fauna des Balatonsees. Commissionsverlag von ed. hölzel, Wien, pp SZŐTS, ANDOR (1913): A Dendrocoelum lacteum szövettana. Dr. GELEI, JÓZSEF: Tanulmányok a Dendrocoelum lacteum Oerstded szövettanáról. Budapest, (1909) Állattani közlemények 12: TÖRÖK, LÁSZLÓ JÓZSEF (1955): A colchicin hatása a Planaria lugubris O. Schm. regenerációjára. Állattani közlemények 45:

8 TÖRÖK, LÁSZLÓ JÓZSEF (1959): Az idegrendszer morphogenetikai szerepének vizsgálata a Dugesia (Euplanaria) lugubris örvényféreg-fajon. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Csoportjának közleményei 3/1: VAJON, IMRE (1983): A Bükk állavilága. In: SÁNDOR, ANDRÁS (szerk.): Bükki Nemzeti park. Kilátás a Kövekrıl. Mezıgazdasági Kiadó, Budapest, pp WOLF, BENNO ( , , ): Animalium Cavernarum Catalogus. 1., 2., 3. Dr. W. Junk, s Gravenhage, 128. pp., 616. pp., 918. pp. Acknowledgements: The described work was carried out as part of the TÁMOP B- 10/2/KONV project in the framework of the New Hungarian Development Plan. The realization of this project is supported by the European Union, co-financed by the European Social Fund. 8

AZ ÉDESVÍZI PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TURBELLARIA : TRICLADIDA) MAGYARORSZÁGI BIBLIOGRÁFIÁJA ÉS KUTATÁSTÖRTÉNETE

AZ ÉDESVÍZI PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TURBELLARIA : TRICLADIDA) MAGYARORSZÁGI BIBLIOGRÁFIÁJA ÉS KUTATÁSTÖRTÉNETE 91 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 28: 91 108, 2012 AZ ÉDESVÍZI PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TURBELLARIA : TRICLADIDA) MAGYARORSZÁGI BIBLIOGRÁFIÁJA ÉS KUTATÁSTÖRTÉNETE FÜLEP TEOFIL Pannon Egyetem, Georgikon

Részletesebben

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Anda Angéla, DSc egyetemi tanár Témavezető: Dr. Kondorosy Előd, CSc egyetemi docens Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida)

Részletesebben

A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A KESZTHELYI-HEGYSÉG ÉS A BALATON-FELVIDÉK NÉHÁNY VIZÉBEN

A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A KESZTHELYI-HEGYSÉG ÉS A BALATON-FELVIDÉK NÉHÁNY VIZÉBEN 169 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 33: 169 176, 2015 A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A KESZTHELYI-HEGYSÉG ÉS A BALATON-FELVIDÉK NÉHÁNY VIZÉBEN FÜLEP TEOFIL Holocén Természetvédelmi

Részletesebben

ADATOK AZ ÖRVÉNYFÉRGEK (PLATYHELMINTHES: TURBELLARIA) ÉSZAK- DUNÁNTÚLI ELŐFORDULÁSÁHOZ

ADATOK AZ ÖRVÉNYFÉRGEK (PLATYHELMINTHES: TURBELLARIA) ÉSZAK- DUNÁNTÚLI ELŐFORDULÁSÁHOZ 157 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 20: 157 164, 2009 ADATOK AZ ÖRVÉNYFÉRGEK (PLATYHELMINTHES: TURBELLARIA) ÉSZAK- DUNÁNTÚLI ELŐFORDULÁSÁHOZ KOVÁCS KRISZTIÁN 1 FÜLEP TEOFIL 2 1 Észak-dunántúli Környezetvédelmi,

Részletesebben

A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A BÜKK HEGYSÉGI FORRÁS-VÖLGY VÍZRENDSZERÉBEN

A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A BÜKK HEGYSÉGI FORRÁS-VÖLGY VÍZRENDSZERÉBEN 83 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 21: 83 90, 2010 A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A BÜKK HEGYSÉGI FORRÁS-VÖLGY VÍZRENDSZERÉBEN FÜLEP TEOFIL Pannon Egyetem Georgikon Kar, Állat- és

Részletesebben

ÚJABB ADATOK AZ ÖRVÉNYFÉRGEK (PLATYHELMINTHES: TURBELLARIA) BÜKK HEGYSÉGI ELŐFORDULÁSÁHOZ (BÜKK-FENNSÍK, NAGY-SZÁLLÁS- VÖLGY)

ÚJABB ADATOK AZ ÖRVÉNYFÉRGEK (PLATYHELMINTHES: TURBELLARIA) BÜKK HEGYSÉGI ELŐFORDULÁSÁHOZ (BÜKK-FENNSÍK, NAGY-SZÁLLÁS- VÖLGY) 45 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 18: 45 52, 2008 ÚJABB ADATOK AZ ÖRVÉNYFÉRGEK (PLATYHELMINTHES: TURBELLARIA) BÜKK HEGYSÉGI ELŐFORDULÁSÁHOZ (BÜKK-FENNSÍK, NAGY-SZÁLLÁS- VÖLGY) FÜLEP TEOFIL Holocén Természetvédelmi

Részletesebben

University of Pannonia Georgikon Faculty Festetics Doctoral School

University of Pannonia Georgikon Faculty Festetics Doctoral School University of Pannonia Georgikon Faculty Festetics Doctoral School Head of School: Dr. Angéla Anda, DSc professor Consultant: Dr. Előd Kondorosy, CSc associate professor Research on the faunistics of freshwater

Részletesebben

A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulásának változásai a Bükk hegységi Garadna és Szinva patakok vízgyűjtőjén

A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulásának változásai a Bükk hegységi Garadna és Szinva patakok vízgyűjtőjén Természetvédelmi Közlemények 18, pp. 171-178, 2012 A planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) előfordulásának változásai a Bükk hegységi Garadna és Szinva patakok vízgyűjtőjén Fülep Teofil Pannon Egyetem,

Részletesebben

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI VOL. XXXVI. PARS 1945. ZOOLOGICA MÚZEUM FOLYÓIRATA X X X V I. K Ö T E T. 1943. ÁLLATTANI RÉSZ Pinx. Csánky KIADJA MÚZEUM PONGRÁCZ SÁNDOR FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A BAKONY VÍZTEREIBEN

A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A BAKONY VÍZTEREIBEN 67 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 32: 67 75, 2014 A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A BAKONY VÍZTEREIBEN FÜLEP TEOFIL Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Hazai kagyló bibliográfia Hungarian Mussel Bibliography Összeállította/ Compiled by Bódis, E. Version: 2006.07.10.

Hazai kagyló bibliográfia Hungarian Mussel Bibliography Összeállította/ Compiled by Bódis, E. Version: 2006.07.10. Hazai kagyló bibliográfia Hungarian Mussel Bibliography Összeállította/ Compiled by Bódis, E. Version: 2006.07.10. B. MUSKÓ, I. BAKÓ, B. (2002): A vándorkagyló (Dreissena polymorpha) denzitása, biomasszája

Részletesebben

A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A MÁTRÁBAN, MÁTRAHÁZA ÉS KÉKESTETŐ TÉRSÉGÉBEN

A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A MÁTRÁBAN, MÁTRAHÁZA ÉS KÉKESTETŐ TÉRSÉGÉBEN 83 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 28: 83 89, 2012 A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A MÁTRÁBAN, MÁTRAHÁZA ÉS KÉKESTETŐ TÉRSÉGÉBEN FÜLEP TEOFIL Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Állat-

Részletesebben

A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A ZEMPLÉNI-HEGYSÉGBEN, TELKIBÁNYA ÉS KŐKAPU TÉRSÉGÉNEK VIZEIBEN

A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A ZEMPLÉNI-HEGYSÉGBEN, TELKIBÁNYA ÉS KŐKAPU TÉRSÉGÉNEK VIZEIBEN 63 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 31: 63 68, 2013 A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A ZEMPLÉNI-HEGYSÉGBEN, TELKIBÁNYA ÉS KŐKAPU TÉRSÉGÉNEK VIZEIBEN FÜLEP TEOFIL Miskolci Egyetem, Műszaki

Részletesebben

2/yr (Prognosis for 6 months) Meteorologiai elorejelzes. Akademiai Kiado 1519 Budapest, Pf. 245. e-mail:

2/yr (Prognosis for 6 months) Meteorologiai elorejelzes. Akademiai Kiado 1519 Budapest, Pf. 245. e-mail: Name of publication Frequency Idojaras (Weather, in Orszagos Meteorologiai Szolgalat 1024 Budapest, Kitaibel Pal u. 1. 4-5/yr Idojaras felhavi elorejelzese Orszagos Meteorologiai Szolgalat Semi-monthly

Részletesebben

ADATTÁR III. ÁSVÁNYTANI CIKKEKET (IS) KÖZLŐ FOLYÓIRATOK (a teljesség igénye nélkül)

ADATTÁR III. ÁSVÁNYTANI CIKKEKET (IS) KÖZLŐ FOLYÓIRATOK (a teljesség igénye nélkül) Adattár III. Folyóiratok 379 ADATTÁR III. ÁSVÁNYTANI CIKKEKET (IS) KÖZLŐ FOLYÓIRATOK (a teljesség igénye nélkül) Azon magyarországi folyóiratok adatai, amelyekben jelenleg vagy a múltban az ásványtannal

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS Z. BARTA, L. KARAFFA, I. MÉSZÁROS, S.A. NAGY, I. PÓCSI, M. SIPICZKI ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC. 28, 2012 ADIUVANTIBUS

Részletesebben

A SZINVA PLANÁRIAFAUNISZTIKAI (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) VIZSGÁLATA

A SZINVA PLANÁRIAFAUNISZTIKAI (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) VIZSGÁLATA 89 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 26: 89 98, 2011 A SZINVA PLANÁRIAFAUNISZTIKAI (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) VIZSGÁLATA FÜLEP TEOFIL Pannon Egyetem Georgikon Kar, Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori

Részletesebben

KORMENDI10.QXD 2007.10.29. 12:26 Page 121

KORMENDI10.QXD 2007.10.29. 12:26 Page 121 KORMENDI10.QXD 2007.10.29. 12:26 Page 121 Natura Somogyiensis 10 121-126 Kaposvár, 2007 Zooplankton vizsgálatok gemenci vizes élõhelyeken KÖRMENDI SÁNDOR Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Természetvédelmi

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS Z. BARTA, L. KARAFFA, G. VASAS, I. MIKLÓS S.A. NAGY, I. PÓCSI, ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC. 33, 2015 ADIUVANTIBUS

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS Z. BARTA, L. KARAFFA, I. MÉSZÁROS, I. MIKLÓS S.A. NAGY, I. PÓCSI, ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC. 32, 2014 ADIUVANTIBUS

Részletesebben

ÚJABB ADATOK AZ ÖRVÉNYFÉRGEK (PLATYHELMINTHES: TURBELLARIA) BÜKK HEGYSÉGI ELTERJEDÉSÉHEZ (BÜKK-FENNSÍK, CSONDRÓ-VÖLGY)

ÚJABB ADATOK AZ ÖRVÉNYFÉRGEK (PLATYHELMINTHES: TURBELLARIA) BÜKK HEGYSÉGI ELTERJEDÉSÉHEZ (BÜKK-FENNSÍK, CSONDRÓ-VÖLGY) 123 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 14: 123 133, 2006 ÚJABB ADATOK AZ ÖRVÉNYFÉRGEK (PLATYHELMINTHES: TURBELLARIA) BÜKK HEGYSÉGI ELTERJEDÉSÉHEZ (BÜKK-FENNSÍK, CSONDRÓ-VÖLGY) FÜLEP TEOFIL Holocén Természetvédelmi

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Kutatási pályázatok, ösztöndíjak:

Szakmai Önéletrajz. Kutatási pályázatok, ösztöndíjak: Személyes adatok: Név: Kálmán Zoltán Születési hely, idő: Siófok, 1976.05.08. Cím: 8651 Balatonszabadi Vak Bottyán u. 118/a Tel.: +36/20/259-92-47 e-mail: kalmanz@gamma.ttk.pte.hu Szakmai Önéletrajz Tanulmányok:

Részletesebben

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG VÁLLALATI MÓDSZEREKKEL

FENNTARTHATÓSÁG VÁLLALATI MÓDSZEREKKEL XIII. RODOSZ Konferencia 2012. november 9 11. FENNTARTHATÓSÁG VÁLLALATI MÓDSZEREKKEL Pető Orsolya - Miskolci Egyetem PhD hallgató Hipotézis A Lean alapjaira épülő szemléletmód globális alkalmazása a fenntarthatóság

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA EFFECT OF SAMPLING EFFORT ON THE SAMPLE REPRESENTATIVENESS

A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA EFFECT OF SAMPLING EFFORT ON THE SAMPLE REPRESENTATIVENESS 209 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 18: 209 213, 2008 A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA SCHMERA DÉNES 1 ERŐS TIBOR 2 1 Nyíregyházi Főiskola, Biológia Intézet, 4400 Nyíregyháza, Sóstói

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Tanulmányok: - 1996-2000: TÁSI-AKG, Pécs - 2002-2009: A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán Biológushallgató

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Tanulmányok: - 1996-2000: TÁSI-AKG, Pécs - 2002-2009: A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán Biológushallgató Személyes adatok: Név: Soós Nándor Születési hely, idő: Marcali, 1976. 11. 11. Cím: 7763 Áta Kossuth L. u. 59 Tel.: +36/30/364 56 20 e-mail: nandorsoos@gmail.com SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Tanulmányok: - 1996-2000:

Részletesebben

Személyi adatok. Szakmai önéletrajz

Személyi adatok. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: dr. Móra Arnold Anyja neve: Kiss Ilona Születési idı: 1978. február 06. Születési hely: Szolnok Állandó lakcím: 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 6. Telefon: 20-910-9290 e-mail: marnold@tres.blki.hu,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

A magyarországi vakbolharákfajok (Amphipoda: Niphargus spp.) értékelı irodalmi áttekintése

A magyarországi vakbolharákfajok (Amphipoda: Niphargus spp.) értékelı irodalmi áttekintése ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2013) 98(1 2): 111 119. A magyarországi vakbolharákfajok (Amphipoda: Niphargus spp.) értékelı irodalmi áttekintése BALÁZS GERGELY 1 és ANGYAL DOROTTYA 2 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tomus XVII., Fasc. 1. (2012), pp. 171 175. BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR Báró Eötvös József 1838-tól 1841-ig tartó Borsod

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Galgóczy Zsolt zsolt.galgoczy@gmail.com Referált folyóiratban megjelent cikk: Galgóczy Zs. 2004. Morfometriai paraméterek vizsgálata a Nagy-Szamos forrásvidékén. Földrajzi Közlemények

Részletesebben

168 Óra. Calandrella. Cégvezetés. ACH Models in Chemistry H: 1997/1., 2. Acta Biologica Hungarica. Chip (magyar kiadás) Acta Botanica Hungarica

168 Óra. Calandrella. Cégvezetés. ACH Models in Chemistry H: 1997/1., 2. Acta Biologica Hungarica. Chip (magyar kiadás) Acta Botanica Hungarica 168 Óra 2000 ACH Models in Chemistry Acta Biologica Hungarica Acta Botanica Hungarica Acta Matematica Hungarica Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica

Részletesebben

INVAZÍV PLANÁRIAFAJOK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGON

INVAZÍV PLANÁRIAFAJOK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGON 153 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 26: 153 160, 2011 INVAZÍV PLANÁRIAFAJOK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGON KOVÁCS KRISZTIÁN 1 FÜLEP TEOFIL 2 1 Észak-dunántúli Környezetvédelmi,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2013 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Agronomica Óváriensis X 157 ISSN: 1416-647X Acta Alimentaria

Részletesebben

In memoriam Dr. Ujhelyi Sándor ( ) *

In memoriam Dr. Ujhelyi Sándor ( ) * ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2003) 88(1): 5 10. In memoriam Dr. Ujhelyi Sándor (1902 1996) * PAIS ISTVÁN 1 és SZIRÁKI GYÖRGY 2 1 Szent István Egyetem Kertészeti és Élelmiszeripari Kar, Kémiai és Biokémiai Tanszék,

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

A Phryganeidae (Trichoptera) család Észak-magyarországi elterjedése

A Phryganeidae (Trichoptera) család Észak-magyarországi elterjedése FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2000 24: 119 126 A Phryganeidae (Trichoptera) család Észak-magyarországi elterjedése FISLI ISTVÁN ABSTRACT.: The distribution of the family Phryganeidae (Trichoptera)

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1050 0.2.2 Species name Saga pedo 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name fűrészlábú szöcske 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS GY. BORBÉLY, L. KISS, GY. LAKATOS, A.S. NAGY, I. NYILAS K. PECSENYE, I. PÓCSI, M. SIPICZKI ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

PROJEKT IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

PROJEKT IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Környezetbiztonságos forraszanyagok anyagtudományi alapon történő fejlesztése primer és másodnyersanyagokból a járműipar számára TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0019 PROJEKT MŰKÖDÉSI ÉS ELJÁRÁSI RENDJÉRŐL

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2014 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Botanica Hungarica X 1526 ISSN: 0236-6495 Acta Agronomica Óváriensis

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

ANGYAL DOROTTYA. Bevezetés

ANGYAL DOROTTYA. Bevezetés Konzervációbiológiai és molekuláris taxonómiai vizsgálatok a magyar vakcsiga (Bythiospeum hungaricum (Soós, 1927)) populációin a Mecsek hegység két barlangjában ANGYAL DOROTTYA Bevezetés A Mecsek földalatti

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS GY. LAKATOS, I. MÉSZÁROS, A.S. NAGY, K. PECSENYE, I. PÓCSI, M. SIPICZKI ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC. 26, 2011 ADIUVANTIBUS

Részletesebben

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Accounting and Management Information Systems University of Hertfordshire Számalk Rt. OKK School of Economic Studies 1115 Budapest,

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

BOGDÁNFY ÖDÖN ÉLETÚTJA

BOGDÁNFY ÖDÖN ÉLETÚTJA BOGDÁNFY ÖDÖN ÉLETÚTJA MHT STSZ félévzáró rendezvény Bódis Gábor titkár 2015. 06.12. Tiszteleti tag (legrégebbi, legrangosabb) Kvassay Jenı díj (kimagasló tudományos, oktató, tervezı, kivitelezı vagy igazgatási

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS GY. BORBÉLY, J. HARANGI, GY. LAKATOS, A.S. NAGY, K. PECSENYE, I. PÓCSI, M. SIPICZKI ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC.

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

ADATOK A PILIS ÉS A VISEGRÁDI-HEGYSÉG KÉRÉSZFAUNÁJÁNAK (INSECTA: EPHEMEROPTERA) ISMERETÉHEZ

ADATOK A PILIS ÉS A VISEGRÁDI-HEGYSÉG KÉRÉSZFAUNÁJÁNAK (INSECTA: EPHEMEROPTERA) ISMERETÉHEZ 89 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 33: 89 94, 2015 ADATOK A PILIS ÉS A VISEGRÁDI-HEGYSÉG KÉRÉSZFAUNÁJÁNAK (INSECTA: EPHEMEROPTERA) ISMERETÉHEZ CSER BALÁZS Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2011 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Botanica Hungarica X 1526 ISSN: 0236-6495 Acta Agronomica Óváriensis

Részletesebben

Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.):

Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.): Magyar Tudományos Művek Tárában szereplő publikációim (2014. 12. 01.): Közlemény típusok Száma Hivatkozások 1 Teljes tudományos közlemények 2 Összesen Részletezve Független Összes I. Tudományos folyóiratcikk

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

TEGZESEGYÜTTESEK (TRICHOPTERA) DIVERZITÁSA A KEMENCE-PATAK VÍZGYŰJTŐJÉNEK (BÖRZSÖNY) GÁZLÓ ÉS MEDENCE ÉLŐHELYTÍPUSAIBAN

TEGZESEGYÜTTESEK (TRICHOPTERA) DIVERZITÁSA A KEMENCE-PATAK VÍZGYŰJTŐJÉNEK (BÖRZSÖNY) GÁZLÓ ÉS MEDENCE ÉLŐHELYTÍPUSAIBAN 207 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 13: 207 211, 2005 TEGZESEGYÜTTESEK (TRICHOPTERA) DIVERZITÁSA A KEMENCE-PATAK VÍZGYŰJTŐJÉNEK (BÖRZSÖNY) GÁZLÓ ÉS MEDENCE ÉLŐHELYTÍPUSAIBAN SCHMERA DÉNES 1 ERŐS TIBOR 2 1

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS GY. LAKATOS, I. MÉSZÁROS, A.S. NAGY, K. PECSENYE, I. PÓCSI, M. SIPICZKI ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC. 20, 2009 ADIUVANTIBUS

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR MAGYAR FOLYÓIRATAI

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR MAGYAR FOLYÓIRATAI 2016 2 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat Y ISSN: 1787-6613 Acta Alimentaria X 4060 ISSN: 0139-3006 Acta Biologica

Részletesebben

Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére

Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére Anyagjellemzők változásának hatása a fúróiszap hőmérsékletére Kis László, PhD. hallgató, okleveles olaj- és gázmérnök Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Kulcsszavak:

Részletesebben

1. Katona János publikációs jegyzéke

1. Katona János publikációs jegyzéke 1. Katona János publikációs jegyzéke 1.1. Referált, angol nyelvű, nyomtatott publikációk [1] J.KATONA-E.MOLNÁR: Visibility of the higher-dimensional central projection into the projective sphere Típus:

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS (PHD) TÉZISEI

DOKTORI ÉRTEKEZÉS (PHD) TÉZISEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS (PHD) TÉZISEI PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR Vízibogarak faunisztikai és ökológiai vizsgálata, különös tekintettel a tócsabogarak családjára Készítette: Lőkkös Andor Témavezető: Dr. Kondorosy

Részletesebben

Curriculum vitae. DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási. Kar, Természetvédelmi mérnöki Msc, I.

Curriculum vitae. DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási. Kar, Természetvédelmi mérnöki Msc, I. Curriculum vitae Név: Radócz Szilvia Születési hely, idő: Debrecen, 1988.08.15. Elérhetőség: Egyetem: radoczszilvia88@gmail.com DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási Kar, Természetvédelmi

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly

Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, Kocsis Károly Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia, Pécs, 2014.03.18. Kocsis Károly Tóth József életpályájának tagolása legfontosabb munkahelyei szerint

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2015 2 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat Y ISSN: 1787-6613 Acta Biologica Szegediensis X 654 ISSN: 1588-385X Acta

Részletesebben

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős)

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) SZOLNOKI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS GÉPÉSZETI TANSZÉK DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) I. Diplomaterv,disszertáció, szakkönyv-részlet, jegyzet,

Részletesebben

90 éves a Somogy megyei zoológus pap - tudós Dr. Iharos Gyula

90 éves a Somogy megyei zoológus pap - tudós Dr. Iharos Gyula 90 éves a Somogy megyei zoológus pap - tudós Dr. Iharos Gyula Sok szeretettel és szinte tisztelettel köszöntjük a fél évszázada Somogy megyében él pap - tudóst, a nemzetközi hír zoológust, a medveállatkák

Részletesebben

MISCELLANEA ZOOLOGICA HUNGARICA. Checklist of Recent Ostracoda (Crustacea) from Hungary

MISCELLANEA ZOOLOGICA HUNGARICA. Checklist of Recent Ostracoda (Crustacea) from Hungary MISCELLANEA ZOOLOGICA HUNGARICA Tomus 11. 1997 p. 33^8 Checklist of Recent Ostracoda (Crustacea) from Hungary by C. Meisch and L. Forró (Received July 24,1997) Abstract. A checklist of Recent Ostracoda,

Részletesebben

Magyar Vízibogár Bibliográfia / Hungarian Aquatic beetle Bibliography 2011.04.29

Magyar Vízibogár Bibliográfia / Hungarian Aquatic beetle Bibliography 2011.04.29 Magyar Vízibogár Bibliográfia / Hungarian Aquatic beetle Bibliography version: 2011.04.29. összeállította / compiled by Z. Csabai. Az előző verizóhoz (2008.10.06.) képest új citátumok pirossal jelölve.

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben Az 1970-es évtizedben egyre nagyobb számban jelentek meg cikkek, kiállítás vezetők, ismertetések

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Makroszkópikus vízi gerinctelenekkel foglalkozó kutatók címjegyzéke

Makroszkópikus vízi gerinctelenekkel foglalkozó kutatók címjegyzéke Makroszkópikus vízi gerinctelenekkel foglalkozó kutatók címjegyzéke Ábrahám Levente, Ph.D Osztályvezetı, múzeológus Levelezési cím: Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Kaposvár Fı u 10. e-mail: levi@smmi.hu

Részletesebben

Magyarországi felsőrendű rákok (Malacostraca) bibliográfiája

Magyarországi felsőrendű rákok (Malacostraca) bibliográfiája Magyarországi felsőrendű rákok (Malacostraca) bibliográfiája (mindazon cikkek jegyzéke, amelyekben szó esik Malacostraca-ról) Készítette: B. Muskó Ilona (2007. okt. 25.) Abonyi S. (1928): Az Orchestia

Részletesebben

A BALATON BEFOLYÓI MAKROBENTOSZÁNAK FELMÉRÉSE AZ EU VKI AJÁNLÁSAI TÜKRÉBEN

A BALATON BEFOLYÓI MAKROBENTOSZÁNAK FELMÉRÉSE AZ EU VKI AJÁNLÁSAI TÜKRÉBEN A BALATON BEFOLYÓI MAKROBENTOSZÁNAK FELMÉRÉSE AZ EU VKI AJÁNLÁSAI TÜKRÉBEN Móra Arnold MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany Összefoglalás. 2006-ban a Balaton környéki befolyók makroszkópikus

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary The programmes offered in this brochure are taught in English,

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár A Baranya megyei Mérnöki Kamara Örökös tagja Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár Budapesten 1933. május 25-én született. A Moszkvai Építészmérnöki Egyetem Szerkezetépítő Szakán 1956-ban végzett. Diplomája

Részletesebben

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English)

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) Publikációs lista - References Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) 1. Szabó, Á., Molnár A., Győrfi J. and Pénzes B. 2009: New Data on the Mite Fauna of Hungary (Acari:

Részletesebben