E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013 május 29 - i ülésére az 1.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előadó: Kiss Miklós polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A két ülés közötti tevékenység dokumentumai az alábbiakba találhatók: A DRV és a vízi közmű üzemeltetési szerződések központi témát jelentenek.

2

3 Telefonon jelezte MNV, hogy meg fogják hatalmazni Önkormányzatunkat a szerződés megkötésére. Testület a tulajdonos, tehát ha felmerül valami, részt vehetünk az ülésen. Viszont minimális a szavazati jog.

4

5

6

7 Javaslom határozatban elfogadni.

8 ,

9 Két ülés között szociális ügyben hozott határozatok: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás megszüntetés: - 7 fő Foglalkoztatást helyettesítő támogatás szüneteltetése: - 2 fő- 90 napnál rövidebb idejű munkavégzés Foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítása: - 1 fő Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása: - 2 fő Lejárt határidejű határozatok: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013.(IV.24.) számú határozata: Ordacsehi Község Képviselő-testülete a beszámolót Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről elfogadja. Felelős : Kiss Miklós polgármester Határidő : azonnal Értesítés megtörtént Zárszámadási rendelet alkotása a költségvetés évi végrehajtásáról Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2013.(IV.24.) számú határozata: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.évi zárszámadást úgy fogadja el, hogy az iskola-óvoda elszámolás megközelítő összeggel sem szerepel benne. Felelős: Kiss Miklós polgármester Határidő: értelem szerint Epres Lászlóné vállalkozóval kötött szerződés módosítása Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2013.(IV.24.) számú határozata: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az étkeztetési díjakra vonatkozó megállapodásokat módosítja. A megállapodások aláírására utasítja a polgármestert és az óvoda vezetőt. Felelős : Kiss Miklós polgármester Kónyáné Bene Zsuzsanna óvoda vezető

10 Határidő : Rendezve azonnal Rendeletalkotás az ingatlanok rendezettségének biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013.(IV.24.) számú határozata: Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanok rendezettségének biztosításáról szóló rendelettervezetet leveszi a napirendjéről. Felelős : Kiss Miklós polgármester Határidő: azonnal Beszámoló a évi gazdálkodás átmeneti viteléről szóló rendelet végrehajtásáról Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2013.(IV.24.) számú határozata: Ordacsehi Község Képviselő-testülete a beszámolót a évi gazdálkodás átmeneti viteléről szóló rendelet végrehajtásáról nem tudja elfogadni, mert az nem készült el. Képviselő-testület felkéri jegyzőt, hogy az anyagot, amennyiben elengedhetetlenül szükséges, készíttesse el, és a következő ülésre terjesszer a testület elé. Felelős : Kiss Miklós polgármester Réger Balázs jegyző Határidő : azonnal Határozat a évi belső ellenőrzési tapasztalatokról Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2013.(IV.24.) számú határozata: Ordacsehi Község Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztéshez mellékletként csatolt évre vonatkozó éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést. Felelős : Kiss Miklós polgármester Határidő : azonnal A évi költségvetési koncepció elfogadása Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2013.(IV.24.) számú határozata: Ordacsehi Község Képviselő-testülete a polgármester által elkészített 2014 évi költségvetésről szóló koncepciót elfogadja. Utasítja a polgármestert, hogy a törvény által előírt határidőre ismételten terjessze azt a testület elé. Felelős : Kiss Miklós polgármester Határidő : értelem szerint. Posta helység bérbeadása Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2013.(IV.24.) számú határozata

11 Ordacsehi Község Képviselő-testülete a posta helységének bérbeadását a korábbi feltételekkel engedélyezi Harangozó Péter Ordacsehi, Fő u.80.szám alatti lakos részére. Utasítja a polgármestert a szerződés ügyvéd általi elkészítésére, annak aláírására és a következő ülésen történő bemutatására. Felelős : Kiss Miklós polgármester Határidő : azonnal Rendezve Tűzoltóság beszámolójának elfogadása. Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2013.(IV.24.) számú határozata Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Tűzoltóság évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős : Kiss Miklós polgármester Határidő : azonnal Beszámoló a helyi adókkal kapcsolatos feladatokról. (elsősorban az idegenforgalmi adó beszedéséről) Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2013.(IV.24.) számú határozata Ordacsehi Község Önkormányzata hatékonyabbá kívánja tenni az idegenforgalmi adóbeszedési tevékenységet a településen, ezért felkéri a Polgármestert, hogy tegyen javaslatot a Képviselő-testület májusi, soros ülésére, egy fő idegenforgalmi adóellenőr, határozott időre június 1. és augusztus 31. között - történő foglalkoztatására. Felelős: Kiss Miklós polgármester Határidő: május 15. Megkíséreljük elvállaltatni, Felkészülés a nyári szezonra Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2013.(IV.24.) számú határozata Ordacsehi Község Képviselő-testülete a nyári szezonra való felkészülésről készült tájékoztatót elfogadja. Felelős : Kiss Miklós polgármester Határidő : értelem szerint Iskola-óvoda nyári karbantartása A 8/2013.(III.29.) BM rendelet, önkormányzati kötelező feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás benyújtásával kapcsolatos döntés

12 Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2013.(IV.24.) számú határozata Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy részt kíván venni a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet, önkormányzati kötelező feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásra kiírt pályázaton. A pályázat célja: A település közbiztonságának fejlesztése. A fejlesztés megvalósulásának helye : Ordacsehi település megközelítő útjai. Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a támogatás mértéke maximum 80 % Képviselő testület saját forrás összegét a költségvetés tartalék keretéből, Ft összegben biztosítja. Testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, illetve a szükséges szerződések aláírására. Felelős : Kiss Miklós polgármester Határidő: értelem szerint Megtörtént. Balatonboglári Önkormányzati Tűzoltóság támogatás kérése Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2013.(IV.24.) számú határozata Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár részére az egész évre vállalt támogatási összeget, azaz Ft-ot az első félévben biztosítja. Megemelt összegű támogatás csak a végleges 2013.évi költségvetési összeg ismeretében lesz eldönthető várhatóan 2013.negyedik negyedévben. Felelős: Kiss Miklós polgármester Határidő: azonnal Rendezve.

13

14

15

16

17 Melléklet díjajánlathoz Telephelyi részletező (Biztosítási összegek kockázatviselési helyenként) Készp. mellék ktsg. Adatok: eft Összesen nm 1 polgármesteri hivatal Fő u orvosi rendelő Fő u vendégszobák Fő u iskola Kossuth u óvoda Kossuth u konyha-étterem Kossuth u rendezvény épület Fő u színpad Fő u művelődési ház, könyvtár 10 ravatalozó, temető Bajcsy Zs. u. 11 buszváró Kossuth u buszváró Szabadság Fő u tér sportpálya öltöző külterület épület 14 Összesen: Díjkalkulációnkban feltételeztük, hogy a megadott biztosítási összegek az egyes vagyontárgyak újraépítési vagy újrabeszerzési, un. pótlási értékei! Telephely cím Épületek Gép,, berendezés számítógép Készletek adószám: bruttó éves bérköltség: 5.400eFt számlaszám: éves díj: létszám:. 3 fő aláírás Új, kedvezőbb biztosítást szeretnénk kötni. Kérem elfogadását.

18 Természetvédelem jelentősége a Balaton Régióban nemzetközi kitekintéssel Tervezett Program május 29. Csopak, Park Villa (Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság) Regisztráció Köszöntő és tájékoztató a Be-Natur projekt eredményeiről Dr. Molnár Gábor, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Kft Meszes talajú üde láp- és sásrétek valamint télisásos élőhelyek kezelése Óvári Miklós, Magyari Máté Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Kis kárókatona jellemzése, előfordulási adatai, veszélyeztetettsége, fajmegőrzési terve Szinai Péter, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Korlátozások és lehetőségek a gazdálkodásban és a megőrzésben - Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Magyarfalvi Attila, Balatoni Integrációs Kft Kávészünet Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása - természetvédelem és vízgazdálkodás egyensúlyának megteremtése Megyer Csaba, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Invázív állatfajok a Balaton vízgyűjtőn Dr. Takács Péter, MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet Természetvédelem és direkt emberi beavatkozások hatása a nádasokra, vizes élőhelyekre Dr. Pomogyi Piroska, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Természetvédelem és társadalom (fiatalok oktatása Balaton szakkör) Szauer Rózsa, Piliszky Zsuzsa, Nők a Balatonért Egyesület Kérdések, hozzászólások Program zárás, Fogadás Polgármester Úr részére Balatonlelle-Rádpuszta, Tisztelt Polgármester Úr! Idén már hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Nemzeti Vágta Budapesten a Hősök terén. A Nemzeti Vágta az elmúlt évek alatt a magyar városok, falvak és kistérségek ünnepévé vált. Egy olyan újszerű esemény valósul meg esztendőrőlesztendőre,

19 amely kulturális seregszemle, turisztikai látványosság, és gasztronómiai fesztivál is egyben. A rendezvényhez idén is csatlakozott a Balaton régió - kiváló lehetőséget biztosítva az önkormányzatok, a szervezők számára közösségeik lokálpatrióta érzésének ápolására, erősítésére, munkájuk helyi szintű, regionális és akár országos prezentálására, népszerűsítésére. A Balatoni Előfutamot idén is a Balatonlelle- Rádpuszta Csárda és Szabadidő Centrum szervezi. A rádpusztai futam a magyar történelmi hagyományokat, lovas kultúrát reprezentáló rendezvény, amely már évek óta egyaránt szimbolizálja a Balaton régió egységét, a régiós összefogást és a települések közös tenni akarását. Idén a balatoni szezon nyitányaként, a Balaton7 turisztikai kampány ideje alatt, május 18-án rendezzük meg a Nemzeti Vágta Balatoni Előfutamát, majd másnap a már szintén hagyományos, nagy népszerűségnek örvendő Csacsigaloppnak és szamárszépségversenynek adunk otthont, mely terveink szerint nemzetközivé bővül. Ezúton tisztelettel felkérjük, mint a település polgármesterét, hogy csatlakozzon a Nemzeti Vágta Balatoni Előfutamához, legyen társunk ebben a nemes küzdelemben. Nevezési díj: Ft, melyet a Volksbank: bank számla számra kérünk elutalni ig Az esemény ünnepélyes megnyitójára május 18-án 11 órakor kerül sor a rádpusztai vágta korzón, ahol a színpadra szólítják a rendezvényen résztvevő települések képviselőit. Szeretettel meghívjuk Önt és kedves kísérőjét az egész napos rendezvényre! Mielőbbi szíves visszajelzését előre is nagyon köszönjük. Tisztelettel: Fekete Zoltán Antal Bernadett Érdeklődni: Antal Bernadett Tel.szám: 70/ cím: Kérem a tájékoztatóanyagok és a határozati javaslatok elfogadását. Ordacsehi, május 24. Kiss Miklós Polgármester sk. Határozati javaslat: 1./../2013. (V.29.) sz. határozat Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fonyód Város Önkormányzatának a Környezetvédelem helyi szabályozásáról szóló 32/2005.(XII.30.) számú rendelet módosításáról szóló rendeletével egyetért.

20 Felelős: Kiss Miklós polgármester Határidő: 30 nap 2./../2013. (V.29.) sz. határozat Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről elfogadja. Felelős: Kiss Miklós polgármester Határidő: értelem szerint 3./../2013. (V.29.) sz. határozat Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ordacsehi Község Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanjaival kapcsolatosan a Generali Biztosító Zrt által küldött biztosítási ajánlatot elfogadja. Utasítja a polgármestert a szükséges iratok aláírására. Felelős: Kiss Miklós polgármester Határidő: értelem szerint 4./../2013. (V.29.) sz. határozat Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás tagja kíván maradni és részt kíván venni a szolgáltató megvásárlásában. A szükséges kb forintos költséget az általános tartalék terhére vállalja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok aláírására. Felelős: Kiss Miklós polgármester Határidő: azonnal, illetve értelem szerint

Beszámoló Kölkedért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló Kölkedért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről Beszámoló Kölkedért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről Kölkedért Közalapítvány Kuratóriuma az Alapszabálynak megfelelően a következő alkalmakkor ülésezett és a jegyzőkönyvekben követhetően fejtette

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/89/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 26. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat rendkívüli zárt ülésének könyvéből: 222/2015. (V. 14.)Kt. határozat A Viessmann Technika Kft. fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról és a 2980/1. helyrajzi számú ingatlan elvi értékesítéséről Dombóvár

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 4/2015.(I.29.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben