Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala."

Átírás

1 HIVATALI TELEFONKÖNYV (IRODÁK) NÉV beosztás mellék fax/ városi szoba Gajda Péter polgármester 525 Fax: A/ I. 37. dr. Istvánfi Sándor jegyzı 529, 282- Fax: A/ I. 29. Vinczek György alpolgármester 523 Fax: A/ I. 38. Eördögh Gábor alpolgármester 588 Fax: A/ II/ dr. Kiss Anna aljegyzı 529, 282- Fax: A/ I. 30. Kolozsy György foglalkoztatáspolitikai tanácsnok 524 Fax: A/ II/ Fekete László közbiztonsági tanácsnok 524 Fax: A/ II/ Gombi Atilla fejlesztéspolitikai tanácsnok 524 Fax: A/ II/ Somogyi Lászlóné civil tanácsos 524 Fax: A/ II/ Megyes Lászlóné idısügyi tanácsos 524 Fax: A/ II/ Csonka Gábor cigányügyi referens 654 Fax: A/ II/ IGAZGATÓK, IRODAVEZETİK, CSOPORTVEZETİK Iroda/csoport Név szám fax iroda Belsı ellenırzési csoport 568 Építéshatósági iroda Szőcsné Török Erzsébet B/ II. 86. Fıépítész Gyulai István B/ II.92. Gyámhivatal Dr. Király Beatrix C/ I. 48. Hatósági iroda Azari Zsuzsanna A/ II. 67. Humánpolitikai csoport Hézer Gerbely Ágnes 556 Humánszolgáltatási igazgató Nagy Péter Ady E.u.7. Jegyzıi kabinet iroda Sebestyén Andrea AI./ 32. Jogi Iroda Dr. Béja Julianna B/ II./ 80. Okmányiroda Dr. Veres Anikó A/ fsz.19. Pénzügyi és gazdasági igazgató Lászlóné Mester Zsuzsanna A/ I./ 46. Polgármesteri kabinet iroda Kaposi György A/II./ 75. Szabálysértési iroda Papiné dr.lırinczy Rozália 555 C/ fsz.29. Szociális és gyermekvédelmi iroda Szeifert Ferencné C/ fsz.3. Társadalmi kapcsolatok irodája Vadon Etelka A/II./74. Ügyviteli csoport Szedliczkyné Pekári Karolina 541 A/fsz. 21. Vagyongazdálkodási és hasznosítási ir. Faller Lenke C/ I./ 44. Városüzemeltetési és közbiztonsági iroda Elekesné Ihász Ibolya B/ III Zöldprogram iroda Lipcsei Szabolcs B/ III. 94. BELSİ ELLENİRZÉSI CSOPORT Németh Jánosné revizor 586 t/f B/ III. 95. Tóth Edina Belsı ellenır 586 B/ ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA építési, bontási, közterület-foglalási engedélyek, rendeletetéstıl eltérı használati engedélyek, telekalakítások, engedély nélküli építkezések Szőcsné Török Erzsébet irodavezetı /F B/ II. 86. Elges László építéshatósági ügyintézı 513 B/ II. 84. Erdélyiné Ménis Szilvia építésügyi nyilvántartó 560 B/ II. 83. Guzmics Zsombor építéshatósági ügyintézı 686 B/ II. 87. Izsák Tamásné adminisztrátor 633 B/ II. 82a. Molnár Gabriella építéshatósági fıelıadó 585 B/ II. 82. Ringbauer Katalin építésügyi ügyintézı 581 B/ II. 82a. Tallián Istvánné közterület-foglalási ügyintézı 683 B/ II. 87. Botosné Kovács Adrienn építéshatósági ügyintézı 508 B/ II. 83a. Schläffer Brigitta ügykezelı 633 B/ II. 82a. FİÉPÍTÉSZ szabályozási tervek, KVSZ, építési ügyek, településfejlesztés, településrendezés, Gyulai István fıépítész B/ II. 92. Szıcs Barbara városrendezési ügyintézı 934 B/ II. 90. Kósa Katalin Tímea adminisztrátor 553 B/ II. 91. GYÁMHIVATAL gondnokság alá helyezés, gyermek védelmével kapcsolatos feladatok, gyermek családi jogállásának rendezése, szülıi felügyeleti jog, gyámsággal kapcsolatos ügyek, pénzbeli támogatás (gyermektartásdíj megelılegezés, otthonteremtési támogatás) dr. Király Beatrix hivatalvezetı 643 Fax: C/ I. 48. Bánfalviné Bartos Éva gyámügyi vez. tan 661 C/ I. 54. dr. Csáklán Ildikó Andrea gyámügyi üi. 958 C/ I. 54. dr. Kárpáti Györgyné gyámügyi vez.fıtan. 945 C/ I. 46 Holicsk Petra adminisztrátor 946 C/ I. 50. Gyıri Jolanda hivatásos gondnok 650 P: C/ I. 49. Hanzliné Farkas Valéria gyámügyi vez.fıtan 646 C/ I. 47. Kohán Katalin hivatásos gondnok 650 P: C/ I. 49. Rıth Istvánné adminisztrátor 650 C/ I. 48. Saja Pál gyám helyszínelı 318 C/ I. 54. Tóth Zoltánné hivatásos gondnok 650 P: C/ I. 49. Kancsár Ildikó gyámügyi üi. 968 C/ I. 47. Ámanné dr. Horváth Gabriella gyámügyi tanácsos 642 C/ I. 50. Oldal 1 / 6

2 HATÓSÁGI IRODA üzletek mőködési engedélyezése és azzal kapcsolatos panaszok, telephely engedélyek, mezıgazdasági és állattartási ügyek, mezıgazdasági hatósági ügyek, ebnyilvántartás Azari Zsuzsanna irodavezetı, állat+mezıgaz 665 F/t: II. 67. Bognár Lászlóné ebnyilvántartó / tikárnı 974 II. 66. Bugyiné Szabolcsi Ágnes mőködési engedély 579 II. 68. Janisch Ferenc hatósági ellenır 592 II. 69. Kissné Pozsgai Mária ipar-ker.üi+ üzl.mők. eng. 592 II. 68. Papp Katalin mezıgazd.+ állattartási üi. 593 II. 66. Szabó Kálmán hatósági ellenır 592 II. 69. Szentandrássyné Baki Éva telepengedélyezés 933 II. 66. Vasvári Istvánné ipar-ker.üi+ üzl.mők. eng. 579 II. 69. HAGYATÉK, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT hagyatéki ügyek, tulajdoni lap. térkép másolat, kérelmek átvétele, tolmácsigazolvány, hatósági igazolvány, élettársi igazolás, díj kompenzáció, illetékbélyeg Daku Istvánné hagyatéki ügyek 576 A/ fsz. 2. Fodor Györgyné hagyatéki ügyek 909 A/ fsz. 2. Gergely Józsefné ált. ig. ügyintézı 678 A/ fsz. 2. Steff Eszter ált. ig. ügyintézı 550 A/ fsz. 2. JEGYZİI KABINET IRODA képviselı-testületi ülések jegyzıkönyvei, elıterjesztések, képviselıi fogadóórák, ön kormányzati rendeletek, bizottsági ülések nyilvántartása Sebestyén Andrea irodavezetı 567 A/ I. 32. Horog Magdolna jegyzıi titkárnı 529, A/ I. 27. Póti Tímea aljegyzıi titkárnı 530, A/ I. 27. Holicska Sándorné szervezési referens 577, A/ I. 33. Nagy Viktória minıségügyi referens 668 A/ I. 31. Bódis Gyuláné védelmi referens 596, 689 B/ II. 88. dr. Tallos Erzsébet ingyenes jogi tanácsadás 504 (hétfı 15-17) C/ I. 45. HUMÁNPOLITIKAI CSOPORT a hivatali dolgozók kiválasztása, alkalmazási okiratainak elkészítése, oktatásra képzése, a hivatali személyzettel, kapcsolatos nyilvántartások vezetése Jónás Réka személyzeti referens 566, 685 B/ I. 63. Hézer-Gerbely Ágnes személyzeti referens 566, 686 B/ I. 63. Bojti Györgyné személyzeti referens 685 B/ I. 53. Gergely Istvánné személyi és munkaügyi adm. 685 B/ I. 53 ÜGYVITELI CSOPORT A Polg.Hiv. iratkezelési szabályzatának betartása és betartatása. Beérkezett információk, levelek osztályozása, feldolgozása, szakmai osztályokhoz való juttatása. A hivatal iratkezelési feladatainak ellátása iratok iktatásával, irattárba helyezett anyagok kezelése, rendezése, megırzése az irattári terv alapján Szedliczkyné Pekári Karolina csoportvezetı 541 A/ fsz. 21. Bányai Judit kézbesítı 626 A/ fsz. 24c. Bódizs Mária iktató 694 A/ fsz. 24. Borné Zsirai Zsuzsanna iktató 606 A/ fsz. 22. Della-Chiesa Gézáné iktató 544 A/ fsz. 24. Ordódy Tamásné gépíró 674 B/ mfsz. 14. Körmendi Anikó postázó, érkeztetı 669 A/ fsz. 23. Fodor Gáborné iktató 611 A/ fsz. 23b. Fraenkné Dzsugán Jácint iktató 549 A/ fsz. 23b. Juhász Istvánné gépíró 674 B/ mfsz. 14. Katona Lászlóné fénymásoló 676 C/ fsz. 15. Koi Anita érkeztetı, iktató 538 A/ fsz. 24a. Lengyel Nyino iktató 648 A/ fsz. 22. Földi Éva iktató 542 A/ fsz. 24. Czipták Lászlóné irattáros 544 A/ fsz. 24b. Halek Andrea iktató 544 A/ fsz. 24b. Tomory Jánosné iktató 606 A/ fsz. 22. Gyuriczáné Szőcs Gabriella kézbesítı 544 A/ fsz. 24. Lukács Lászlóné iktató 542 A/ fsz. 24. Tóth János kézbesítı 544 A/ fsz. 24. Ugró Szilárdné iktató 554 A/ fsz. 24. JOGI IRODA peres ügyek, szerzıdések felülvizsgálata, kártérítési igények elbírálása, tartási szerzıdések jóváhagyásának elıkészítése, külföldiek ingatlan szerzéséhez a polgármesteri nyilatkozat elkészítése, önkormányzati. alapítványi ügyek, birtokvédelem dr. Béja Julianna irodavezetı 948 B/ II. 80. Hipszki Illésné jogügyi fımunkatárs 519 B/ II. 79. dr. Benedek-Szabó Andrea jogügyi és birtokvédelmi referens B/ II. 80. dr. Lovász László közbeszerzési ügyintézı 971, 578 B/ II. 81. dr. Horváth Ágnes jogi referens 982 B/ II. 81. dr. Kalmárné dr. Rumi Beáta jogtanácsos 537 B/ II. 78. Kiss Margit közbeszerzési fımunkatárs 578 B/ III dr. Stegmajer Péter jogtanácsos, vez. Fıtanácsos 557 B/ II. 81. dr. Kebeley Tímea jogügyi fogalmazó 924 B/ II. 89. Oldal 2 / 6

3 HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI IRODA mővelıdési házakkal, a kerület oktatási nevelési intézményeivel, bölcsıdékkel, egészségügyi intézményekkel való kapcsolattartás, kerület sport életének koordinálása, Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató 631, 632 Fax: Ady 7. I./1. Bertók Zoltánné óvodapedagógiai vez. fıtan 619 Ady 7. I /4. Csörgits András GESZ rendszergazda 439 Ady 7. GESZ Ficsor János GESZ rendszergazda 439 Ady 7. GESZ dr. Bicsak Ágnes egészségügyi vez.tan. 615 Ady 7. I./3. Gyıriné Bán Mária gazdasági és nyilvántartási fıea. 607 Ady 7. I./5. Györkı Viktor sportszervezı 667 Ady 7. I./7. Halányiné Fenyvessy Éva gazdasági fımunkatárs 616 Ady 7. I./6. Jámbor Rozália titkárnı 607 Ady 7. I./5. Fehér Dorottya tanügy igazgatási vezetı-tanácsos 617 Ady 7. I./4. Kranyik Gyuláné gazdasági és sportszervezési fıea Ady 7. I./7. Lehoczki Zoltán sportszervezési fıtanácsos 667 Ady 7. I./7. Mernyei Erzsébet irodav.-hely közalk. szem.és munkaügyi vez-fıtan. 652 Ady 7. I./7. Mikófalvi Ágnes ifjúsági referens 617 Ady 7. I./4. Oravecz Éva közmővelıdési fıtanácsos 631 Ady 7. I./1. Sivók Zoltán tanügyig. vez. fıtan. 613 Ady 7. I./3. Kerekes Balázs sportszervezı 627 Ady 7. I./3. Godányiné Neumark Mária dietetikus 607 Ady 7. I./5. OKMÁNYIRODA személyigazolvány, lakcímkártya, vállalkozási igazolványok, közlekedésigazgatási feladatok, helyi nyilvántartó, lakcímbejelentés dr. Veres Anikó irodavezetı A/ fsz. 19. Dékány Szilvia irodavezetı helyettes A/ fsz. 19. Németh Tamásné helyi nyilvántart.üi. 925, A/ fsz. 19. Székelyné Schwarcz Mária váll.ig. ügyintézı A/ fsz. 19. Lipay Ágnes váll.ig. ügyintézı A/ fsz. 19. Tóth Józsefné helyi nyilvántart A/ fsz. 19. Csontos Jánosné okmány ügyintézı, személyi okm B/ fsz. Molnár Andrea okmány ügyintézı, személyi okm B/ fsz. Kovács András lakcímügyek, park.ig., mozgásában korl. park B/ fsz. Zsigmondné Miklós Ilona lakcímügyek, park.ig., mozgásában korl. park B/ fsz. Urbánné Egri Mária okmány ügyintézı, személyi okm B/ fsz. Lévay Mariann vezetıi engedély B/ fsz. Kovácsné Vajda Katalin vezetıi engedély B/ fsz. Borsósné Uliczky Andrea jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Orbán Tamás Róbert jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Sturm Ágnes jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Soósné Földi Erzsébet jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Horváth Tiborné jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Kunné Novák Judit jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Rudas Judit jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Ember Tiborné személyi okmányok B/ fsz. Kothencz Lászlóné személyi okmányok B/ fsz. Benkıné Molnár Judit lakcímrendezési ügyek B/ fsz. Gál Istvánné posta Balázs Árpádné posta Borbásné Horváth Katalin posta kisegítı + gyámhivatal Vörös Rita anyakönyvvezetı 540 Fax: A/ fsz. 2. Torma Katalin anyakönyvvezetı 539 Fax: A/ fsz. 2. PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI IRODA költségvetési és beszámoló készítés, pénztár és bank átutalások, analitikus nyilvántartások Lászlóné Mester Zsuzsanna pénzügyi és gazdasági igazgató 536 Fax: A/ I. 46. Ivanics Ferencné irodavezetı helyettes 682 A/ I. 43. Czingler Sándorné pénztáros 921 C/ fsz. 6. Györke Lászlóné kontírozó könyvelı (kiadás) 543 A/ I. 44. pü-i és számv. elıadó 543 A/ I. 44. Koleszár Erika pü. számfejtés, SZJA, ÁFA 641 A/ I. 45. Pestiné Marsó Ágnes kontírozó könyvelı (bevétel) 641 A/ I. 45. Horváth Katalin pü, segélyek, átutalás 516 A/ I. 48. Diósiné Szarvas Ildikó an. közterületfogl, fiz. elıleg 516 A/ I. 48. Rab Józsefné fıkönyvi könyvelı 543 A/ I. 44. Tóth Ferencné pü., beérkezı számlák 546 A/ I. 47. Váczy Lászlóné pénztáros 511 A/ I. 42. Alexa Lászlóné pénzügyi ügyintézı 589 A/ I. 48. ADÓÜGYI CSOPORT gépjármőadó, építményadó, telekadó, végrehajtás, adóérték-bizonyítványok készítése, adóigazolások kiadása, adók módjára történı végrehajtás Opóczki Gábor adminisztrátor 697 B/ I. 57. Békési Istvánné behajtó 582 B/ I. 54. Horváth Tiborné idegenadó kezelı 572 A/ I. 59. Kékesné Horváth Valéria könyvelı, talajterhelési díj 551 B/ I. 55. Brogyay Józsefné gépjármőadó üi. (A-G) 572 B/ I. 59. Drimbe Józsefné építmény és telekadó üi. idegenadó behajtó 595 B/ I. 56. Mózesné Horváth Ibolya gépjármőadó üi. (O-ZS) 562 B/ I. 58. Reiner Péterné gépjármőadó üi. (H-N) 562 B/ I. 58. Tóth Józsefné behajtó 582 B/ I. 54. Oldal 3 / 6

4 GONDNOKSÁG irodaszer igénylés, irodai karbantartási munkák, beszerzés, autóbusz igénylés, telefonokkal kapcsolatos ügyek Bors Tibor gondnokság vezetı 515 Fax: B/ mfsz.16. Bódizs József főtı 322 B/ kazánház Bódizs Mária gondnok 520 lakás Dodog Sándorné eszköznyilvántartó 547 B/ mfsz. 13. Melicher Ferencné raktáros 512, 126 B/ mfsz. 15. Rendészek telefonközpont 691 A/ fsz. porta porta- információ 677 C/ fsz. 26. Vati Zoltánné recepciós 677,315 okmányiroda Gábor Andrea recepciós 691 A/ fsz. porta Schläffer Istvánné telefonközpont 532 A/ fsz. porta Lévay András porta- információ 315 okmányiroda Molnár László gépkocsivezetı 952 B/ mfsz. 15. Szigeti Sándor gépkocsivezetı 972 A/ fsz. 9a. Tháler Zoltán karbantartó 984, 512 B/ mfsz. 15. Winkler József karbantartó 512 B/ mfsz. 15. POLGÁRMESTERI KABINET IRODA közremőködik a polgármesteri és a képviselı-testületi döntések elıkészítésében és végrehajtásában, az önkormányzati rendezvények lebonyolításában, az informatikai hálózat üzemeltetésében a pályázatok elıkészítésében, a sajtót érintı feladatokban, a kisebbségeket érintı ügyekben. Kaposi György irodavezetı 506 Fax A/ II Bazsó Zoltán Kispest újság fıszerk. 695, A/ I. 36. Fényes Gábor referens A/ II. 70. Bold Erika kisebbségi adminisztrátor Áruház köz 2-4. Hoppál Roland arculati referens 942 A/ fsz. 9b. Sári Bettina arculati asszisztens 943 A/ fsz. 9b. Komiszár Gáborné titkárnı A/ I Major Ernıné titkárnı A/ I Noób Árpádné titkárnı A/ II. 76. Várnai Zoltán kispest.hu fıszeresztıje 658, A/ I. 36. INFORMATIKAI REFERENSEK gépek üzembe helyezése, számítástechnikai hibabejelentés, rendszermentés, honlapfrissítés, telefonközponttal kapcsolatos ügyintézés (gondnokságon keresztül) Réti Gábor informatikai referens 556 Fax: B/ I. 51. Ádám György informatikus 320 B/ I. 51. Álló Tamás informatikus 620, 534 C/ fsz. 7. Füredi Péter informatikus 598 B/ I. 62. Kasza Erzsébet adminisztrátor (hibabejelentés) 534 B/ I. 51. Szántai Sándor informatikus 594 B/ I. 51. Kubisch Ferenc informatikus 534 B/ I. 51. szerverszoba 621 Ady 7. TÁRSADALMI KAPCSOLATOK IRODÁJA pályázatokkal kapcsolatos feladatok Gonda Andrea pályázati referens A/ II. 74. Bernát Péter pályázat elıkészítı ügyintézı A/ II. 74. Gombos Veronika kommunikációs asszisztens 658 A/ I. 36. Kovács Veronika adminisztrátor 558 A/ II. 74. Nagy Endre kommunikációs igazgató A/ I. 36. Szántó Lászlóné kisebbségi koordinátor A/ II. 71. Vadon Etelka irodavezetı 656, A/ II. 71. SZABÁLYSÉRTÉSI IRODA szabálysértési ügyek (engedély nélküli árusítás, Ft. alatti lopás, rongálás, stb.) Szabálysértési és helyszíni bírságok végrehajtása, közmunkával kapcsolatos(törv. elıírt) feladatok teljesítése Papiné dr. Lırinczy Rozália irodavezetı 555 C/ fsz. 29. Bagi Katalin szabs. vez. fıtanácsos 565 C/ fsz. 21. Csanaki Györgyné végrehajtás, adminisztr. 943 C/ fsz. 25. Kern Henrietta szabs. és végrehajt üi. 923 C/ fsz. 20. Nagy Attila szabsért.ir. tanácsos 586 C/ fsz. 19. Pintérné Szántó Katalin adminisztráció 569 C/ fsz. 25. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA a kerületi polgárok pénzbeli és természetbeni szociális ellátása, a jegyzı gyermekek védelmét biztosító hatósági feladatainak ellátása, a súlyos mozgáskorlátozottak Szeifert Ferencné irodavezetı C/ fsz. 3. tanácskozóterem 317 C/ I.34. információ 321 C/ fsz. FELNİTTVÉDELMI ÜGYEK Horváth Emese felnıttvédelmi ügyintézı 570 A/ fsz. 11. Vásárhelyi Zoltán felnıttvédelmi ügyintézı 570 A/ fsz. 11. Vadász Miklósné felnıttvédelmi ügyintézı A/ fsz. 10. Borbély Sándor KÖZPARK 570 A/ fsz. 11. GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK Állóné Tóth Gabriella gyámügyi ügyintézı 670 C/ I. 56. dr. Gombocz Istvánné gyámügyi ügyintézı 947 C/ I. 57 Varsányiné Gubacsy Gabriella gyámügyi ügyintézı C/ I. 57. Oldal 4 / 6

5 SZOCIÁLIS ÜGYEK dr. Bacsy Kázmérné szociális ügyintézı 601 C/ fsz. 9. Bárkányiné Jakab Etelka szociális ügyintézı 628 C/ fsz. 10. Béres Éva szociális ügyintézı 671 C/ fsz. 2. Bíró Gyuláné környezıs között C/ I. 35. Csörsz Lászlóné szociális ügyintézı 637 C/ fsz. 8. Fehér Sándorné szociális ügyintézı 635 C/ fsz. 27. Gáspár Györgyi környezıs között C/ I. 35. Geigner Lászlóné adminisztrátor 634, 321 C/ fsz. 27. Kardos Sándorné szociális ügyintézı 639 C/ fsz. 1. Katona Lászlóné környezıs között C/ I. 35. Kiss Judit környezıs között C/ I. 35. Petrovics Jánosné környezıs között C/ I. 35. Somogyi Gáborné adminisztrátor 636 C/ fsz. 4. dr. Szikora Béláné szociális ügyintézı 928 C/ fsz. 1. Predinger Dorottya szociális ügyintézı 638 C/ fsz. 1. Takács Györgyné környezıs között C/ I. 35. Ujpál Istvánné szociális ügyintézı 935 C/ fsz. 27. Czingler Sándorné pénztáros 921 C/ fsz. 6. VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI IRODA lakáselidegenítés, ingatlankataszter nyilvántartás, üzlethelyiségekkel kapcsolatos feladatok, vagyonhasznosítás, portfolió, Faller Lenke irodavezetı C/ I. 44. VAGYONGAZDÁLKODÁS Bődi János irodavez.h. v.kataszter 527 C/ I. 41. Varga Józsefné vagyonhaszn. nem lakás c. 571 C/ I. 44. Ignáczné Balázs Gabriella vagyonhaszn. nem lakás c. 571 C/ I Bathóné Mráz Klára vagyonh. lakáselidegenítés 574 C/ I. 39. Oroszki Zoltán vagyonkataszteri nyilvánt. 521 C/ I. 41. Posztobányi Zoltánné vagyonh. lakáselidegenítés 563 C/ I. 39. Streit Sándor vagyonhasznosító 583 C/ I. 41. LAKÁSGAZDÁLKODÁS önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti jogviszonyával kapcs. ügyek, lakáscélú támogatások iránti ügyek (helyi támogatás, ifjú házasok támogatása) Prostyák Gyula ügyintézı 680 C/ I. 42. Turányiné Lakatos Edit csoportvezetı helyettes 522 C/ I. 44. Vágvölgyi Istvánné ügyintézı 504 C/ I. 45. Kisházy Tamás ügyintézı 584 C/ I. 42. VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI IRODA út-járda fenntartás, építés; közlekedési ügyek, közmőügyek Elekesné Ihász Ibolya irodavezetı 561 F: B/ III Butykay István útfelügyelı 919 B/ III. 99. Bakos Géza út, járdaép és fennt. üi. 575 B/ III. 93. Miklós Róbertné közmő és egyéb beruh. 672 B/ III Pap Márton köztisztasági ügyint B/ III. 93. Purtál Gabriella ügykezelı 533 B/ III Szilágyi József közlekedési ügyek 918 B/ III Fenyvesi-Zupcsán Andrea lakossági üi. 954 B/ III. 99. ZÖLDPROGRAM IRODA park-, fasor-, játszótér fenntartás; felújítás, környezetvédelem Lipcsei Szabolcs irodavezetı B/ III. 94. Márkus Edit zöldfelület fejl. üi. 323, 526 B/ III. 96. Salyámosy György fasor enntartási üi. 526 B/ III. 96. Brázainé Bierbauer Ágnes Tácia környezetv. üi. 657 B/ III. 96. Csernai Tímea köztiszt. hatósági üi. 528 B/ III Könczöl István köztiszt. hatósági üi. 957 B/ III BÜFÉ Kormos Györgyné BÜFÉ 698 B./I./64-65 ÁNTSZ Zádori Magdolna tisztifıorvos Üllıi u. 453 Kovács Péterné közegészségügyi felügyelı 976 B./III./97 KISPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT dr. Albert Ágota Katalin üv. igazgató 317 C/ I. 34. Oldal 5 / 6

6 GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET BP. XIX., ADY E. ÚT 7. Curkánné Ambrus Katalin igazgató fsz. 1. Balla Sándorné belsı ellenır 630 fsz. 11. Csaba Gáborné Mb. eszközgazd. Cs. Vez. 622 fsz. 10. Csajkás Istvánné titkárnı 605 fsz. 1. Csernus Imréné pénzügyi ügyintézı 662 fsz. 3. Drahoszky Zoltán energia gazd. 649 fsz. 6. Ficze Ágnes bér ügyintézı 226 fsz. 7. Göncz Zoltánné könyvelı 612 fsz. 5. Gyurki Krisztina könyvelı 622 fsz. 10. Horváth Attila gépkocsivezetı 270 fsz. 12. Horváth Gáborné anyagkönyvelı 622 fsz. 10. Jagnesák Tiborné ügyviteli alkalmazott 655 fsz. 4. Kancsár Ferencné leltározó 270 fsz. 12. Kása Andrea Pü és könyv. Csop. Vez. 612 fsz. 6. Körmendiné Vincze Zsuszsa étkezési ea. 649 fsz. 6. Maglódi Gyuláné könyvelı 655 fsz. 4. Mattolcsi Irma bér ügyintézı 226 fsz. 7. Nagy Tamás gépkocsivezetı 270 fsz. 12. Nemes Béláné pénzügyi ea. 662 fsz. 3. Pribéli Sándorné könyvelı 226 fsz. 7. Sütkei Gáborné jelentı felelıs 226 fsz. 7. Szabóné Füsi Zsuzsanna költségvetési adm. 653 fsz. 2. Szabóné Mocsár Ibolya ügyviteli alkalmazott 655 fsz. 4. Székely Csilla könyvelı 612 fsz. 5. Tischler Attiláné kézbesítı 662 fsz. 10. Vágnerné İsze Katalin pénztáros 666 fsz. 8. Váli Jánosné belsı ellenır 630 fsz. 11. Várnai Györgyné leltározó 270 fsz. 12. Vinis Gyuláné könyvelı 653 fsz. 2. Zomboriné dr. Paraszt Dorottya jogász 270 fsz.12. Zubor Attila gazdasági vezetı 623 fsz. 13. VAGYONKEZELİ MŐSZAKI SZERVEZET (VAMÜSZ) 1192 Bp. Ady E. út 7. Horváth Zoltán igazgató 535, ; F: Ady 7. GESZ fsz. 1. dr. Harkányi Ágnes jogi képviselı 425 Dobos István adminisztrátor 446 Ady 7. GESZ fsz. 1. Páncélné Szemeti Hajnalka titkárnı Ady 7. GESZ fsz. 1. Péter Józsefné Pénzügyi Csoport Pénzügyi csoportvezetı 436 Ady 7. GESZ fsz. Boros Imréné anyag és ép.nyilvántartó 418 Ady 7. GESZ fsz. 8. Lakat Istvánné pénzügyi ügyintézı 422 Ady 7. GESZ fsz. 3. Lırincziné Pergel Katalin jogügyi elıkészítı 423 Ady 7. GESZ fsz. 3. Szvoren Jánosné analítikus könyvelı 419 Ady 7. GESZ fsz. 7. Veréb Gézáné pénztáros, pü-i ügyintézı Ady 7. GESZ fsz. 6. Bányai Ferenc Bérlemény és Társasház-kezelési Csoport csoportvezetı 435 Ady 7. GESZ fsz. 8. Dobos Ferenc adminisztrátor 410 Ady 7. GESZ fsz. 8. Drahovszky Zoltán energetikus 415 Elek Imréné társasházi nyilvántartó 416 Ady 7. GESZ fsz. 9. Környei Sándorné társasházi elszámoló 420 Vereczkei Csabáné társasházi ügyintézı 411 Ady 7. GESZ fsz. 8. Mőszaki Csoport Tamási Lajos csoportvezetı 414 Ady 7. GESZ fsz. 2. Hegyesiné Boros Katalin adminisztrátor 434 Koroknai József mőszaki elıadó 429 Ady 7. GESZ fsz. 3. Móricz Ede gépész mőszaki ellenır 431 Ady 7. GESZ fsz. 4. Piacüzemeltetési csoport (Kossuth tér) Tóth Zoltánné piacfelügyelı Eötvös Lászlóné jegykiadó-raktáros Veszprémi Csilla jegy Nyugdíjasház József A. út. 77. Danó Ferencné gondnok Oldal 6 / 6

Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala.

Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala. Ádám György informatikus 320 B/ I. 51. Alexa Lászlóné pénzügyi ügyintézı 589 A/ I. 48. Álló Tamás informatikus 620, 534 C/ fsz. 7. Állóné Tóth Gabriella gyámügyi ügyintézı 670 C/ I. 56. Ámanné dr. Horváth

Részletesebben

Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala.

Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala. NÉV beosztás mellék fax/ városi szoba Ádám György rendszergazda 320 B/ I. 51. Alexa Lászlóné pénzügyi ügyintézı 589 A/ I. 49. Álló Tamás rendszergazda 620, 534 C/ fsz. 7. Állóné Tóth Gabriella gyámügyi

Részletesebben

Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala.

Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala. HIVATALI TELEFONKÖNYV (IRODÁK) NÉV beosztás mellék fax/ városi szoba Gajda Péter polgármester 525 Fax: 280-7241 A/ I. 37. dr. Istvánfi Sándor jegyzı 529, 282- Fax: 282-9964 A/ I. 29. Vinczek György alpolgármester

Részletesebben

SZEMÉLYZETI REFERENSEK

SZEMÉLYZETI REFERENSEK HIVATALI TELEFONKÖNYV (IRODÁK) NÉV beosztás mellék fax/ városi szoba Gajda Péter polgármester 525 Fax: 280-7241 A/ I./37. Dr. Istvánfi Sándor jegyzı 529, 282-9742 Fax: 282-9964 AI/ 29. Vinczek György alpolgármester

Részletesebben

HIVATALI TELEFONKÖNYV (ABC)

HIVATALI TELEFONKÖNYV (ABC) HIVATALI TELEFONKÖNYV (ABC) NÉV beosztás mellék fax/ városi szoba Ádám György informatikus 320 B/ I./ 51. Alexa Lászlóné pénzügyi ügyintézı 516 A/ I./ 48. Álló Tamás informatikus 620, 534 C/ fsz. 7. Állóné

Részletesebben

Nógrád Megyei Kormányhivatal Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Nógrád Megyei Kormányhivatal Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: 06 (32) 620-700 Fax: 06 (32) 620-713 Dr. Szabó Sándor Kormánymegbízott 06 (32) 620-700 Dr. Kalocsai Péter Igazgató 06 (32) 620-758

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv

Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv Szervezeti egység Név Munkakör Szint Szoba Telefon Fax Mellék Szlahó polgármester Csaba 209 109 Tábori alpolgármester 15 Ferenc 268 228 Mohainé Jakab Anikó jegyző 205

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Budapest F város XIX. ker. Kispest Önkormányzat képvisel

Budapest F város XIX. ker. Kispest Önkormányzat képvisel Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének 6/2007. (II.23.) rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezésérıl A képviselı-testület a helyi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása Ügyszám: 03-3/346-4/2013. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása 1.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEK: H-5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. /Városháza épülete/ Telefon: +36 (66) 515-515 FAX: +36 (66) 515-503 E-mail: info@mezobereny.hu Általános ügyfélfogadási rend: Hétfő:

Részletesebben

Választott és kinevezett vezetők, közvetlen beosztottak

Választott és kinevezett vezetők, közvetlen beosztottak Polgármesteri Hivatali dolgozók irodánkénti bontásban Választott és kinevezett vezetők, közvetlen beosztottak A vezető, ill. köztisztviselő Neve Munkaköre Dr. Gyenes Levente polgármester Mezey Attila Hodruszky

Részletesebben

Portaszolgálat: 06-48/524-100

Portaszolgálat: 06-48/524-100 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri jegyzéke A Hivatal egyes szervezeti egységei 2014. október 01-jét követően az alábbi címeken elérhetőek el: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal - Edelény,

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal elérhetőségei 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal elérhetőségei 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal elérhetőségei 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Hivatalvezető Dr. Orbán István Hivatalvezető Fsz. 7. 94/553-061 hivatal@szentgotthard.jaras.gov.hu

Részletesebben

Városközponti KISOKOS

Városközponti KISOKOS Városközponti KISOKOS VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA3 Belvárosi Általános Iskola... 4 Jókai Mór Általános Iskola... 5 Liszt Ferenc Alapfokú Mővészeti Iskola... 6 Mátyás Király

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 2/2015 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Képviselı-testületének. 2012. évi munkaterve

KIVONAT. Határozat. Képviselı-testületének. 2012. évi munkaterve Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2011. december 15-i ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 177/2011. (XII. 15.) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Hivatalvezető. Hivatalvezető-helyettes. Okmányirodai Osztály

Hivatalvezető. Hivatalvezető-helyettes. Okmányirodai Osztály DUNAÚJVÁROS JÁRÁSI HIVATAL TELEFONJEGYZÉK Vezérszám: (06-25) 412-211 Fax: (06-25) 435-562 Telefonközpont 9; 150 E-mail cím: hivatal@dunaujvaros.fejer.gov.hu 412-211 (...@dunaujvaros.fejer.gov.hu) Hivatalvezető

Részletesebben

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE A 2016. augusztus 29-től 2016. szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE Hollán Ernő utca 30. 1. lh. földszint 4. szám alatti I. Horváthné Majer Gabriella piaci alapú lakbér vállalása II. Zsigmond

Részletesebben

Zárt ülés határozatai 114-189-ig

Zárt ülés határozatai 114-189-ig Zárt ülés határozatai 114-189-ig 114/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 115/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon Ajkai Járási Hivatal Telefon: 88/511-310 Fax: 88/511-340 hivatal@ajka.vemkh.gov.hu www.kormanyhivatal.hu Okmányirodai

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRZSHIVATALI DOLGOZÓK ELÉRHETSÉGI ADATAI

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRZSHIVATALI DOLGOZÓK ELÉRHETSÉGI ADATAI Frissítve: 2013.07.16 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRZSHIVATALI DOLGOZÓK ELÉRHETSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Cím: 2800 Tatabánya, F tér 4. Postacím: 2800 Tatabánya Pf.:

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató Felterjesztett neve Munkahelye, beoszása Sinkáné dr. Csendes Ágnes Szabó Károly Nagy Sándor Dr. Kőrösi Margit Mamuzsics Gábor Lajos Bancsi Attila Rácz Róbert Dr. Asztalos Gézáné Dr. Ferenczy Judit Katalin

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága

Veszprém Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Veszprém Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Cím: 8200 Veszprém, Jókai Mór u. 5. Telefon: 88/593-220 Fax: 88/593-221

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Táv/Km tól

Táv/Km tól 1 Ádám Sándorné (1948) 1406.2 1 4869.9 Németh László (1969) 2 Bába János (1953) 1132.2 2 4099.1 Németh Lászlóné (1971) 3 Bába Jánosné (1953) 1388.1 3 3997.7 Czimmer Éva (1969) 4 Babik Izabella (1955) 146.5

Részletesebben

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék Törzshivatal Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék cím: 8000 Székesfehérvár, vezetékes telefon körzetszám: 22 e-mail: hivatal@szekesfehervar.fejer.gov.hu Fsz. Porta 510-855

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon Ajkai Járási Hivatal Cím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Telefon: 88/550-644 Fax: 88/550-677 ajka.jaras@veszprem.gov.hu

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Járási Gyámhivatal 2500

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

Nagyszállás Házi bekötések

Nagyszállás Házi bekötések Nagyszállás Házi bekötések Majoranna Név Hrsz. Majoranna 1/b Üres telek 02362/382 Majoranna 1 Jung János 02362/113 Majoranna 1/a Lászlóné Hudák Erika 02362/311 Majoranna 2 Özv. Daru Jánosné 02362/115 Majoranna

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711 Tamásné Czinege Csilla Régió Igazgató Igazgató 594 dar.igazgato@apeh.gov.hu 6721 Szeged Bocskai u. 14. Dr. Csurgó Edit Végrehajtási És Felszámolási Szakigazgató Szakigazgató 528 777 dar.vhfelsz.szakig@apeh.gov.hu

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

Hivatalvezető. Hivatalvezető-helyettes. Okmányirodai Osztály

Hivatalvezető. Hivatalvezető-helyettes. Okmányirodai Osztály DUNAÚJVÁROS JÁRÁSI HIVATAL TELEFONJEGYZÉK Vezérszám: (06-25) 412-211 Fax: (06-25) 435-562 Telefonközpont 9; 150 E-mail cím: hivatal@dunaujvaros.fejer.gov.hu Név Beosztás Telefon E-mail Megjegyzés Szoba

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Szigethalom Önkormányzat 2315. Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. 06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Sorsz. Név Beosztás Iskolai végzettsége 1. Ágics Lászlóné

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

V. korcsoport. Fiú ( ):

V. korcsoport. Fiú ( ): HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FOGYATÉKOS SPORTOLÓK SZÖVETSÉGE 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Lev. cím:4024 Debrecen, Piac u. 71. Tel.: 0670/370-4737 E-mail: hafoszov@hafoszov.ehc.hu Fogyatékos tanulók nevelését,

Részletesebben

Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények Absz férfiak: Helyezés Név Idő Orsós Zoltán 01:27: Kovács Krisztián 01:31:52

Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények Absz férfiak: Helyezés Név Idő Orsós Zoltán 01:27: Kovács Krisztián 01:31:52 Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények 2014.09.20. Absz férfiak: Helyezés Név 1. 267 Orsós Zoltán 01:27:55 2. 266 Kovács Krisztián 01:31:52 3. 262 Takács Dávid 01:39:00 4. 174 Veréb Dávid 01:40:32 5. 253

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BALASSAGYARMATI JÁRÁSI HIVATALA. Törzshivatal. Titkárság

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BALASSAGYARMATI JÁRÁSI HIVATALA. Törzshivatal. Titkárság NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BALASSAGYARMATI JÁRÁSI HIVATALA 2660-Balassagyarmat,Rákóczi fejedelem u. 12. E-mail: titkarsag@balassagyarmat.nm Törzshivatal Név Munkakör Telefonszám E-mail cím Dr. Tőzsér

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Titkárság 2660 Balassagyarmat Pf:1. Telefon: 06 (35)301-995

Titkárság 2660 Balassagyarmat Pf:1. Telefon: 06 (35)301-995 NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BALASSAGYARMATI JÁRÁSI HIVATALA TÖRZSHIVATAL 2660-Balassagyarmat,Rákóczi fejedelem u. 12. E-mail: titkarsag@balassagyarmat.nmkh.hu Név Telefonszám E-mail cím Dr. Tőzsér Zsolt

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút 5. Keszi Maraton eredménylista 2015.09.19..xlsx - 5km abszolút 5km abszolút 1. Filep Alex 446 Férfi 5km Tiszaújváros 0:24:28.193 2. Bordás Attila 410 Férfi 5km Kistokaj 0:24:40.395 3. Burai Jácint 430

Részletesebben

Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala

Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala Cím (székhely): Levelezési cím: Cím: (kirendeltség) 3390 Füzesabony Rákóczi út 48. 3391 Füzesabony Pf. 6 3388 Poroszló, Fő út 6., 3355 Kápolna, Kossuth

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László 1.csoport 1 Alács Rita X. 1. Horváth Gábor Seb. Kl. 2 Bajsz András 2010-10-01 Horváth Gábor Seb. Kl. 3 Bakk Ágnes X. 4. Kakuja M. Sebklinika 4 Baukó Krisztina 5 Berényi Zsuzsanna Éva X. 5. Daróczi M. Sebklinika

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: , Kp. fax:

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: , Kp. fax: Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Fekete Zsolt polgármester

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, a 23/2006.

Részletesebben

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT.

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. Bizonylat vonalkódja Értékesítő partner neve 120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026752885065232004

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Sorszám Név Munkakör Képesítés. gyógypedagógiai asszisztens

Sorszám Név Munkakör Képesítés. gyógypedagógiai asszisztens Sorszám Név Munkakör Képesítés 1. BRENNER ÁRPÁDNÉ gyógypedagógus logopédia,tanulásban 2. BUNCZOM EDINA gyógytornász 3. CSÉPLŐNÉ KÁLDI BEÁTA gyógypedagógus pedagógiája szakos általános iskolai tanár orosz

Részletesebben

Titulus Felhasználó neve Rendfokozat Osztály HM Város Szolg.mobil E-mail III/3. Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet III/3. Dr.

Titulus Felhasználó neve Rendfokozat Osztály HM Város Szolg.mobil E-mail III/3. Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet III/3. Dr. Titulus Felhasználó neve Rendfokozat Osztály HM Város Szolg.mobil E-mail III/3. Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet III/3. Dr. Lengyel Attila ezredes 43-3100 76-581-607 (30)-959-3640

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév Dr. Vuity Valéria Igazgató közgazdaságtan Sárosi Magdolna Igazgatóhelyettes német nyelv Gottlieb Gábor Igazgatóhelyettes matematika, informatika, földrajz Agyagási Anett biológia Bartkóné Szigecsán Réka

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat Megrendelés szám:30005/77739/ Szektor : 61

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat Megrendelés szám:30005/77739/ Szektor : 61 3301 Eger Barkóczy F. u. 7. Pf. 14. Oldal: 1 / 9 Széljegy: 57425/2016 2016.12.14 Gondnokság alá helyezés feljegyzése iránti kérelem, EGRI JÁRÁSBÍRÓSÁG 3300 EGER Barkóczy Ferenc utca 3 I. R É S Z 1. Az

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Debrecen, 2004. március 26-28. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Bocskai István Ált. Isk. 48,700 47,400 47,600 143,700 2 Kecskemét Lánchíd utcai Ált. Isk. 47,850 46,300 47,250 141,400 3 Ózd Újváros téri

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Cím: 4564. Nyírmada Ady Endre út 16. Központi telefon: 06-45-492-100 Telefax: 06-45-492-100 E-mail: hivatal@nyirmada.hu Ügyfélfogadás rendje: Minden munkanap 8 órától 12 óráig tart.

Részletesebben

Szavazókör nyitvatartása 4032 Egyetem tér 1. I. emelet 1. Antal Ildikó könyvkötő Egyetemi Kiadó DE Főépület Könyvtár előtere. DEENK Olvasószolgálati

Szavazókör nyitvatartása 4032 Egyetem tér 1. I. emelet 1. Antal Ildikó könyvkötő Egyetemi Kiadó DE Főépület Könyvtár előtere. DEENK Olvasószolgálati Sorszám Titulus Név Munkakör Szervezeti egység Helyszín 1. Antal Ildikó könyvkötő Egyetemi Kiadó 2. Antal Mátyás adatrögzítő Egyetemi Kiadó 3. Bacskai Ferenc könyvtáros asszisztens 4. Balogh Éva Katalin

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Törzshivatala

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Törzshivatala Kormánymegbízott Széles Sándor kormánymegbízott 96/50-72-04 1. em. Kormánymegbízott titkársága Majorné Várszegi Andrea 96/50-72-04 1. em. Fax 96/50-72-25 1. em. kormanyhivatal@gyorkozig.hu Főigazgató dr.

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

MINISZTERI TITKÁRSÁG. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím MINISZTERI KABINET. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím

MINISZTERI TITKÁRSÁG. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím MINISZTERI KABINET. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím Bajó Zsanett, osztályvezető, A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM VEZETŐINEK ELÉRHETŐSÉGEI FRISSÍTVE: 2013. JÚLIUS 9. MINISZTERI TITKÁRSÁG 79-51167, 79-50631 zsanett.bajo@nfm.gov.hu MINISZTERI KABINET Kaiser

Részletesebben

AEGON Általános Biztosító Zrt. elveszett csekklapok

AEGON Általános Biztosító Zrt. elveszett csekklapok VONALKÓD PARNER PARTNER NÉV SZERVEZET 120010080019012700100005000156576065202008 0000926996 MOHAROS BIZT. ÜGYN. SZOLG. ÉS TAN. KFT. DÉL-PEST ÉRTÉKESÍTÉSI ÜGYNÖKSÉG 120010080019012700100005000176086065202008

Részletesebben

Paksi Atomerımő Rt. és Sportegyesület

Paksi Atomerımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Paksi Atomerımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1. Nagy Adrienn TITÁSZ Rt. 176 60 162 66 338 126 464 2. Kelemen Gáborné

Részletesebben

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések Szállító megnevezése típusa tárgya értéke Airplay Kft.

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Tantárgy, verseny: Rajz - Weöres Sándor - nevezések 7/1. Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hivatalos eredményjegyzék. Tantárgy vagy verseny megnevezése

Tantárgy, verseny: Rajz - Weöres Sándor - nevezések 7/1. Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hivatalos eredményjegyzék. Tantárgy vagy verseny megnevezése Tantárgy vagy verseny megnevezése Tanuló neve Évfolyam Felkészítő pedagógus neve Iskola neve Helyezés Rajz pályázat (Weöres Sándor) 1.b 1 Horváthné Kosznai Júlia Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Részletesebben

Bárányné Bucsi Ilona szülő neve 18:00 18:10 Árvai Katalin 18:10 18:20 Bercziné Keszthelyi Emőke 18:20 18:30 Nemeslaki Edina (Torda Panna 7.

Bárányné Bucsi Ilona szülő neve 18:00 18:10 Árvai Katalin 18:10 18:20 Bercziné Keszthelyi Emőke 18:20 18:30 Nemeslaki Edina (Torda Panna 7. Molnárné Cseh Mária 16:00 16:10 Abosné Lazányi Mariann 16:10 16:20 Ölbey Ági 16:20 16:30 Rácz Réka 16:30 16:40 Baloghné Csizmadia Erika 16:40 16:50 Pirigyiné Lakatos Márta 16:50 17:00 Benedek János 17:00

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről évtől

N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről évtől N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről 1994. évtől N é v Időpont Jellege Hargitai Mihály 1994. április 6. posztumusz Proksza Pálné 1994. április 6. ért Lázár András 1994. április 6.

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben