Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala."

Átírás

1 HIVATALI TELEFONKÖNYV (IRODÁK) NÉV beosztás mellék fax/ városi szoba Gajda Péter polgármester 525 Fax: A/ I. 37. dr. Istvánfi Sándor jegyzı 529, 282- Fax: A/ I. 29. Vinczek György alpolgármester 523 A/ II/77. Ékes Gábor alpolgármester 552 Fax: A/ II/ Dr. Kovács Bence társ. megb.alpolgármester 597,932 Fax: A/ II/ Dr. Kiss Anna aljegyzı 529, 282- Fax: A/ I. 30. Szujkó Szilvia foglalkoztatáspolitikai tanácsnok 597 Fax: A/ II/ Lázár Tamás közbiztonsági tanácsnok 597 Fax: A/ II/ Szathury Kolos fejlesztéspolitikai tanácsnok 597 Fax: A/ II/ Gerháth Csaba környezetvédelmi tanácsnok 597,573 Fax: A/ II/ Patek Gábor Politikai fıtanácsadó 509 Fax: A/ I/38. IGAZGATÓK, IRODAVEZETİK, CSOPORTVEZETİK Iroda/csoport Név szám fax iroda Belsı ellenırzési csoport Tóth Edina B /III. 95. Építéshatósági iroda Szőcsné Török Erzsébet B/ II. 86. Fıépítész Gyulai István B/ II.91. Gyámhivatal Dr. Király Beatrix C/ I. 48. Hatósági iroda Azari Zsuzsanna A/ II. 67. Humánpolitikai csoport Bojti Györgyné 685 B/. I. 53. Humánszolgáltatási igazgató Nagy Péter Ady E.u.7. Jegyzıi kabinet iroda Sebestyén Andrea AI./ 32. Jogi Iroda Dr. Béja Julianna B/ II./ 80. Okmányiroda Dékány Szilvia A/ fsz.19. Pénzügyi és gazdasági igazgató Lászlóné Mester Zsuzsanna A/ I./ 46. Polgármesteri kabinet iroda Kaposi György A/II./ 75. Szabálysértési iroda Papiné dr.lırinczy Rozália 555 C/ fsz.29. Szociális és gyermekvédelmi iroda Szeifert Ferencné C/ fsz.3. Társadalmi kapcsolatok irodája Vadon Etelka A/II./74. Ügyviteli csoport Szedliczkyné Pekári Karolina 541 A/fsz. 21. Vagyongazdálkodási és hasznosítási ir. Faller Lenke C/ I./ 44. Városüzemeltetési és közbiztonsági iroda Elekesné Ihász Ibolya B/ III Zöldprogram iroda Lipcsei Szabolcs B/ III. 94. BELSİ ELLENİRZÉSI CSOPORT Tóth Edina Belsı ellenır 586 t/f B/III/95. ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA építési, bontási, közterület-foglalási engedélyek, rendeletetéstıl eltérı használati engedélyek, telekalakítások, engedély nélküli építkezések Szőcsné Török Erzsébet irodavezetı /F B/ II. 86. Elges László építéshatósági ügyintézı 513 B/ II. 84. Erdélyiné Ménis Szilvia építésügyi nyilvántartó 560 B/ II. 83. Guzmics Zsombor építéshatósági ügyintézı 686 B/ II. 87. Izsák Tamásné adminisztrátor 633 B/ II. 82a. Molnár Gabriella építéshatósági fıelıadó 585 B/ II. 82. Ringbauer Katalin építésügyi ügyintézı 581 B/ II. 82a. Tallián Istvánné közterület-foglalási ügyintézı 683 B/ II. 87. Botosné Kovács Adrienn építéshatósági ügyintézı 508 B/ II. 83a. Schläffer Brigitta ügykezelı 633 B/ II. 82a. FİÉPÍTÉSZ szabályozási tervek, KVSZ, építési ügyek, településfejlesztés, településrendezés, Gyulai István fıépítész B/ II. 91. Szıcs Barbara városrendezési ügyintézı 934 B/ II. 91. Ferenczi Szilvia társadalmi koordinációs elıadó 553 B/ II. 91. GYÁMHIVATAL gondnokság alá helyezés, gyermek védelmével kapcsolatos feladatok, gyermek családi jogállásának rendezése, szülıi felügyeleti jog, gyámsággal kapcsolatos ügyek, pénzbeli támogatás (gyermektartásdíj megelılegezés, otthonteremtési támogatás) dr. Király Beatrix hivatalvezetı 643 Fax: C/ I. 48. Bánfalviné Bartos Éva gyámügyi vez. tan 661 C/ I. 54. dr. Csáklán Ildikó Andrea gyámügyi üi. 958 C/ I. 54. dr. Kárpáti Györgyné gyámügyi vez.fıtan. 945 C/ I. 46 Holicska Petra adminisztrátor 946 C/ I. 50. Dr. Nagy Enikı gyámügyi üi. 642 C/ I. 50. Gyıri Jolanda hivatásos gondnok 650 Sz: C/ I. 47. Hanzliné Farkas Valéria gyámügyi vez.fıtan 646 C/ I. 47. Kohán Katalin hivatásos gondnok 650 P: C/ I. 46. Rıth Istvánné adminisztrátor 650 C/ I. 48. Tóth Zoltánné hivatásos gondnok 650 Sz: C/ I. 46. Kancsár Ildikó gyámügyi üi. 968 C/ I. 47. gyámügyi tanácsos 642 C/ I. 50. Oldal 1 / 6

2 HATÓSÁGI IRODA üzletek mőködési engedélyezése és azzal kapcsolatos panaszok, telephely engedélyek, mezıgazdasági és állattartási ügyek, mezıgazdasági hatósági ügyek, ebnyilvántartás Azari Zsuzsanna irodavezetı 665 F/t: II. 67. Bognár Lászlóné ipar-ker.üi+ üzl.mők. eng. 974 II. 69. Bugyiné Szabolcsi Ágnes ipar-ker.üi+ üzl.mők. eng. 579 II. 69. Janisch Ferenc hatósági ellenır 592 II. 69. Kissné Pozsgai Mária ipar-ker.üi+ üzl.mők. eng. 592 II. 68. Papp Katalin mezıgazd.+állattart.üi.+ebnyilv. 593 II. 66. Szabó Kálmán hatósági ellenır 592 II. 69. Szentandrássyné Baki Éva telepengedélyezés 933 II. 66. HAGYATÉK, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT hagyatéki ügyek, tulajdoni lap. térkép másolat, kérelmek átvétele, tolmácsigazolvány, hatósági igazolvány, élettársi igazolás, díj kompenzáció, illetékbélyeg Daku Istvánné hagyatéki ügyek 576 A/ fsz. 2. Fodor Györgyné hagyatéki ügyek 909 A/ fsz. 2. Gergely Józsefné ált. ig. ügyintézı 678 A/ fsz. 2. Steff Eszter ált. ig. ügyintézı 550 A/ fsz. 2. JEGYZİI KABINET IRODA képviselı-testületi ülések jegyzıkönyvei, elıterjesztések, képviselıi fogadóórák, ön kormányzati rendeletek, bizottsági ülések nyilvántartása Sebestyén Andrea irodavezetı 567 A/ I. 32. Horog Magdolna titkárnı 529, A/ I. 27. Póti Tímea aljegyzıi titkárnı 530, A/ I. 27. Holicska Sándorné szervezési referens 577, A/ I. 33. Nagy Viktória minıségügyi referens 668 A/ I. 31. Csiga Gergely igazgatásszervezı ügyintézı 668 A/ I.31. Bódis Gyuláné védelmi referens 596, 689 B/ II. 88. dr. Tallos Erzsébet ingyenes jogi tanácsadás 537 (hétfı 15-17) C/ I. 34. HUMÁNPOLITIKAI CSOPORT a hivatali dolgozók kiválasztása, alkalmazási okiratainak elkészítése, oktatásra képzése, a hivatali személyzettel, kapcsolatos nyilvántartások vezetése Jónás Réka személyzeti referens 566, 685 B/ I. 63. Hézer-Gerbely Ágnes személyzeti referens 566, 686 B/ I. 63. Bojti Györgyné személyzeti referens 685 B/ I. 53. Gergely Istvánné személyügyi ügyintézı 685 B/ I. 53 ÜGYVITELI CSOPORT A Polg.Hiv. iratkezelési szabályzatának betartása és betartatása. Beérkezett információk, levelek osztályozása, feldolgozása, szakmai osztályokhoz való juttatása. A hivatal iratkezelési feladatainak ellátása iratok iktatásával, irattárba helyezett anyagok kezelése, rendezése, megırzése az irattári terv alapján Szedliczkyné Pekári Karolina csoportvezetı 541 A/ fsz. 21. Bányai Judit kézbesítı 626 A/ fsz. 24c. Bárkányi Balázs kézbesítı irattáros 544 A/fsz. 24/b. Béresné Kollányi Dorotea iktató 961 A/fsz.24. Bódizs Mária iktató 694 A/ fsz. 24. Borné Zsirai Zsuzsanna iktató 606 A/ fsz. 22. Della-Chiesa Gézáné iktató 544 A/ fsz. 24. Fodor Gáborné iktató 611 A/ fsz. 23b. Halek Andrea iktató 544 A/ fsz. 24b. Juhász Istvánné gépíró 674 B/ mfsz. 14. Katona Lászlóné fénymásoló 676 C/ fsz. 15. Koi Anita érkeztetı, iktató 538 A/ fsz. 24a. Kocsis Anikó iktató 549 A/fsz. 23/b. Körmendi Anikó postázó, érkeztetı 669 A/ fsz. 23. Lengyel Nyino iktató 648 A/ fsz. 22. Lukács Lászlóné iktató 542 A/ fsz. 24. Ordódy Tamásné gépíró 674 B/ mfsz. 14. Tomory Jánosné iktató 606 A/ fsz. 22. Ugró Szilárdné iktató 554 A/ fsz. 24. JOGI IRODA peres ügyek, szerzıdések felülvizsgálata, kártérítési igények elbírálása, tartási szerzıdések jóváhagyásának elıkészítése, külföldiek ingatlan szerzéséhez a polgármesteri nyilatkozat elkészítése, önkormányzati. alapítványi ügyek, birtokvédelem dr. Béja Julianna irodavezetı, jogtanácsos 948 B/ II. 80. Hipszki Illésné jogügyi fımunkatárs 519 B/ II. 79. dr. Horváth Ágnes irodavez.h. jogtanácsos 982 B/ II. 81. dr. Kalmárné dr. Rumi Beáta jogi szakref., birtokvéd.ea 537 B/ II. 78. Kiss Margit közbeszerzési referens B/ III Heim Zsófia adminisztrátor B/ III./107. Kardos Tibor adminisztrátor B/ III./107. dr. Stegmajer Péter jogi referens 557 B/ II. 81. Oldal 2 / 6

3 HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI IRODA mővelıdési házakkal, a kerület oktatási nevelési intézményeivel, bölcsıdékkel, egészségügyi intézményekkel való kapcsolattartás, kerület sport életének koordinálása, Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató 631, 632 Fax: Ady 7. I./1. Bertók Zoltánné óvodapedagógiai vez. fıtan 619 Ady 7. I /4. Csörgits András GESZ rendszergazda 439 Ady 7. GESZ Ficsor János GESZ rendszergazda 439 Ady 7. GESZ dr. Bicsak Ágnes egészségügyi vez.tan. 615 Ady 7. I./3. Gyıriné Bán Mária gazdasági és nyilvántartási fıea. 607 Ady 7. I./5. Györkı Viktor kerületi sport, szabadidı szerv. 667 Ady 7. I./7. Halányiné Fenyvessy Éva gazdasági fımunkatárs 616 Ady 7. I./6. Jámbor Rozália titkárnı 607 Ady 7. I./5. Fehér Dorottya tanügy igazgatási vezetı-tanácsos 617 Ady 7. I./4. Kranyik Gyuláné gazdasági és sportszervezési fıea Ady 7. I./7. Lehoczki Zoltán sport szakreferens 667 Ady 7. I./7. Mernyei Erzsébet irodav.-hely közalk. szem.és munkaügyi vez-fıtan. 652 Ady 7. I./7. Mikófalvi Ágnes ifjúsági referens 617 Ady 7. I./4. Oravecz Éva közmővelıdési referens 631 Ady 7. I./1. Sivók Zoltán tanügyig. vez. fıtan. 613 Ady 7. I./3. Kerekes Balázs sportszervezı 627 Ady 7. I./3. Godányiné Neumark Mária dietetikus 607 Ady 7. I./5. OKMÁNYIRODA személyigazolvány, lakcímkártya, vállalkozási igazolványok, közlekedésigazgatási feladatok, helyi nyilvántartó, lakcímbejelentés Dékány Szilvia irodavezetı A/ fsz. 19. Németh Tamásné helyi nyilvántart.üi. 925, A/ fsz. 19. Székelyné Schwarcz Mária váll.ig. ügyintézı A/ fsz. 19. Lipay Ágnes váll.ig. ügyintézı A/ fsz. 19. Tóth Józsefné helyi nyilvántart A/ fsz. 19. Csontos Jánosné okmány ügyintézı, személyi okm B/ fsz. Molnár Andrea okmány ügyintézı, személyi okm B/ fsz. Kovács András lakcímügyek, park.ig B/ fsz. Zsigmondné Miklós Ilona lakcímügyek, park.ig B/ fsz. Urbánné Egri Mária okmányügyi ügyintézı B/ fsz. Lévay Mariann vezetıi engedély B/ fsz. Kovácsné Vajda Katalin vezetıi engedély B/ fsz. Borsósné Uliczky Andrea jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Orbán Tamás Róbert jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Sturm Ágnes jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Soósné Földi Erzsébet jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Horváth Tiborné jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Kunné Novák Judit jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Rudas Judit jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Ember Tiborné jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Kothencz Lászlóné személyi okmányok B/ fsz. Szilágyi Mónika jármőigazgatási ügyek B./ fsz. Benkıné Molnár Judit Irodvezetıh.+lakcímrendezés A/ fsz. 19. Németh Erzsébet posta 944 B/ fsz. Gál Istvánné posta 944 B/ fsz. Vörös Rita anyakönyvvezetı 540 Fax: A/ fsz. 2. Torma Katalin anyakönyvvezetı 539 Fax: A/ fsz. 2. PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI IRODA költségvetési és beszámoló készítés, pénztár és bank átutalások, analitikus nyilvántartások Lászlóné Mester Zsuzsanna pénzügyi és gazdasági igazgató 536 Fax: A/ I. 46. Ivanics Ferencné irodavezetı h. számviteli fıtan. 682 A/ I. 43. Czingler Sándorné pénztáros 921 C/ fsz. 6. Györke Lászlóné kontírozó könyvelı (kiadás) 543 A/ I. 44. pü-i és számv. elıadó 543 A/ I. 44. Koleszár Erika pü. számfejtés, SZJA, ÁFA 641 A/ I. 45. Pestiné Marsó Ágnes analit., helyi támog., kölcsönök 641 A/ I. 45. Horváth Katalin pü, segélyek, átutalás 516 A/ I. 48. Diósiné Szarvas Ildikó an. közterületfogl, fiz. elıleg 516 A/ I. 48. Rab Józsefné fıkönyvi könyvelı 543 A/ I. 44. Sándor Mariann pénzügyi és számviteli ügyint. 682 A/ I. 43. Tóth Ferencné pü., beérkezı számlák 546 A/ I. 47. Váczy Lászlóné pénztáros 511 A/ I. 42. Jakubács Erzsébet pénzügyi ügyintézı 543 A/ I. 44. Alexa Lászlóné pénzügyi ügyintézı 589 A/ I. 49. ADÓÜGYI CSOPORT gépjármőadó, építményadó, telekadó, végrehajtás, adóérték-bizonyítványok készítése, adóigazolások kiadása, adók módjára történı végrehajtás Békési Istvánné adóig. adóérték bizonyítvány 582 B/ I. 54. Horváth Tiborné idegenadó kezelı 572 A/ I. 59. Kékesné Horváth Valéria könyvelı 551 B/ I. 55. Brogyay Józsefné gépjármőadó üi. (A-Kovách) 572 B/ I. 59. Drimbe Józsefné építmény és telekadó, talajterhelés üi. 595 B/ I. 56. Pató Diána építmény és telekadó, talajterhelés üi. 595 B/ I./ 56. Horváth Ibolya gépjármőadó üi. (Kovács-ZS) 562 B/ I. 58. gépjármőadó üi. (H-NY) 562 B/ I./ 58. Tóth Józsefné idegenadó ügyintézı (A-Ny) 582 B/ I. 54. Oldal 3 / 6

4 GONDNOKSÁG irodaszer igénylés, irodai karbantartási munkák, beszerzés, autóbusz igénylés, telefonokkal kapcsolatos ügyek Bors Tibor gondnokság vezetı 515 Fax: B/ mfsz.16. Bódizs József főtı 520, 322 B/ kazánház Bódizs Mária gondnok 520 lakás Dodog Sándorné eszköznyilvántartó 547 B/ mfsz. 13. Melicher Ferencné raktáros 512, 346 B/ mfsz. 15. Rendészek telefonközpont 691 A/ fsz. porta Vati Zoltánné recepciós 677 C/fsz. porta Gábor Andrea recepciós 691 A/ fsz. porta Schläffer Istvánné telefonközpont 677 A/ fsz. porta Lévay András telefonközpont 315 okmányiroda Molnár László gépkocsivezetı 952 B/ mfsz. 15. Szigeti Sándor gépkocsivezetı 952 A/ fsz. 9a. Tháler Zoltán karbantartó 984 B/ mfsz. 15. Winkler József karbantartó 984 B/ mfsz. 15. POLGÁRMESTERI KABINET IRODA közremőködik a polgármesteri és a képviselı-testületi döntések elıkészítésében és végrehajtásában, az önkormányzati rendezvények lebonyolításában, az informatikai hálózat üzemeltetésében a pályázatok elıkészítésében, a sajtót érintı feladatokban, a kisebbségeket érintı ügyekben. Kaposi György irodavezetı 506 Fax B/ II. 90. Bánfy Tünde személyi titkár A/ I. 34. Bazsó Zoltán Kispest újság fıszerk. 695, A/ I. 36. Bernát Péter polgármesteri referens B/III. 106/A Fényes Gábor referens B/ II. 89. Bold Erika személyi titkár A/ II. 76. Endrély Balázs kommunikációs tanácsadó B/III. 106/A Gombos Veronika rendezvényszervezı 658 A/ I. 36. Hoppál Roland arculati referens A/ fsz. 9b. Sári Bettina arculati asszisztens 943 A/ fsz. 9b. Komiszár Gáborné személyi titkár A/ II. 75. Kıfalvi Miklósné kisebbségi adminisztrátor Áruház köz 2-4. Major Ernıné személyi titkár A/ I. 34. Nagy Endre kommunikációs igazgató A/ I. 36. Patek Gábor kabinetfınök 509 F: A/ I. 38. Noób Árpádné titkárnı A/ II. 76. Várnai Zoltán kispest.hu fıszeresztıje 658, A/ I. 36. INFORMATIKAI REFERENSEK gépek üzembe helyezése, számítástechnikai hibabejelentés, rendszermentés, honlapfrissítés, telefonközponttal kapcsolatos ügyintézés (gondnokságon keresztül) Réti Gábor informatikai referens 556 Fax: B/ I. 51. Ádám György rendszergazda 320 B/ I. 51. Álló Tamás rendszergazda 620, 534 C/ fsz. 7. Füredi Péter rendszergazda 598 B/ I. 62. Kasza Erzsébet adminisztrátor (hibabejelentés) 534 B/ I. 51. Szántai Sándor rendszergazda 594 B/ I. 51. szerverszoba 621 Ady 7. TÁRSADALMI KAPCSOLATOK IRODÁJA pályázatokkal kapcsolatos feladatok Gonda Andrea pályázati referens B/III. 106/B adminisztrátor 558 A/ II. 74. Szántó Lászlóné kisebbségi koordinátor 965 B/III 105. Vadon Etelka irodavezetı B/III SZABÁLYSÉRTÉSI IRODA szabálysértési ügyek (engedély nélküli árusítás, Ft. alatti lopás, rongálás, stb.) Szabálysértési és helyszíni bírságok végrehajtása, közmunkával kapcsolatos(törv. elıírt) feladatok teljesítése Papiné dr. Lırinczy Rozália irodavezetı C/ fsz.29. Bagi Katalin szabs. vez. fıtanácsos C/ fsz. 21. Csanaki Györgyné végrehajtás, adminisztr C/ fsz. 25. Kern Henrietta szabs. és végrehajt üi C/ fsz. 20. Nagy Attila szabsért.ir. tanácsos C/ fsz. 19. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA a kerületi polgárok pénzbeli és természetbeni szociális ellátása, a jegyzı gyermekek védelmét biztosító hatósági feladatainak ellátása, a súlyos mozgáskorlátozottak Szeifert Ferencné irodavezetı C/ fsz. 3. tanácskozóterem 317 C/ I.34. információ 321 C/ fsz. FELNİTTVÉDELMI ÜGYEK Horváth Emese felnıttvédelmi ügyintézı 570 A/ fsz. 11. Vásárhelyi Zoltán felnıttvédelmi ügyintézı 570 A/ fsz. 11. Vadász Miklósné felnıttvédelmi ügyintézı A/ fsz. 10. Borbély Sándor adminisztrátor 548 A/ fsz.10. GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK Állóné Tóth Gabriella gyámügyi ügyintézı 670 C/ I. 56. dr. Gombocz Istvánné gyámügyi ügyintézı 947 C/ I. 57 Varsányiné Gubacsy Gabriella gyámügyi ügyintézı C/ I. 57. Oldal 4 / 6

5 SZOCIÁLIS ÜGYEK Bárkányiné Jakab Etelka szociális ügyintézı 628 C/ fsz. 10. Béres Éva szociális ügyintézı 671 C/ fsz. 2. Bíró Gyuláné környezıs között C/ I. 35. Csörsz Lászlóné szociális ügyintézı 637 C/ fsz. 8. Fehér Sándorné szociális ügyintézı 635 C/ fsz. 27. Gáspár Györgyi környezıs között C/ I. 35. Geigner Lászlóné adminisztrátor 634, 321 C/ fsz. 27. Kardos Sándorné szociális ügyintézı 639 C/ fsz. 1. Katona Lászlóné környezıs között C/ I. 35. Kiss Judit környezıs között C/ I. 35. Petrovics Jánosné környezıs között C/ I. 35. Somogyi Gáborné adminisztrátor 636 C/ fsz. 4. dr. Szikora Béláné szociális ügyintézı 928 C/ fsz. 1. Novákovicsné Prediger Dorottya szociális ügyintézı 638 C/ fsz. 1. Takács Györgyné környezıs között C/ I. 35. Patkó Margit szociális ügyintézı 601 C/ fsz.9. Ujpál Istvánné szociális ügyintézı 935 C/ fsz. 27. Czingler Sándorné pénztáros 921 C/ fsz. 6. VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI IRODA lakáselidegenítés, ingatlankataszter nyilvántartás, üzlethelyiségekkel kapcsolatos feladatok, vagyonhasznosítás, portfolió, önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti jogviszonyával kapcs. ügyek, lakáscélú támogatások iránti ügyek (helyi támogatás, ifjú házasok támogatása, lakástársasház felújítás, panel pályázatok) Faller Lenke irodavezetı C/ I. 44. Bathóné Mráz Klára vagyonh. lakáselidegenítés 574 C/ I. 39. Bődi János vagyonkataszteri nyilvánt. 527 C/ I Ignáczné Balázs Gabriella vagyonhaszn. nem lakás c. 571 C/ I Kisházy Tamás ügyintézı 584 C/ I. 42. Oroszki Zoltán vagyonkataszteri nyilvánt. 521 C/ I Posztobányi Zoltánné vagyonh. lakáselidegenítés 563 C/ I. 40. Prostyák Gyula ügyintézı 680 C/ I. 42. Streit Sándor vagyonhasznosító 583 C/ I Szászné dr. Szedlák Andrea vagyonhaszn. nem lakás c. 571 C/ I. 45. Turányiné Lakatos Edit irodavezetıvezetı helyettes C/ I. 44. Vágvölgyi Istvánné ügyintézı 504 C/ I. 39. VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI IRODA út-járda fenntartás, építés; közlekedési ügyek, közmőügyek Elekesné Ihász Ibolya irodavezetı 561 F: B/ III Butykay István útfelügyelı 919 B/ III. 93. Bakos Géza út, járdaép és fennt. üi. 575 B/ III. 93. Miklós Róbertné közmő és egyéb beruh. 672 B/ III Magyar János településır 675 B/ III. 93. Pap Márton köztisztasági ügyint B/ III. 99. Purtál Gabriella ügykezelı 533 B/ III Szilágyi József közlekedési ügyek 918 B/ III Fenyvesi-Zupcsán Andrea lakossági üi. 954 B/ III. 99. ZÖLDPROGRAM IRODA park-, fasor-, játszótér fenntartás; felújítás, környezetvédelem Lipcsei Szabolcs irodavezetı B/ III. 94. Márkus Edit zöldfelület fejl. üi. 323, 526 B/ III. 96. Salyámosy György fasorfenntartási üi. 526 B/ III. 96. Brázainé Bierbauer Ágnes Tácia környezetv. üi. 657 B/ III. 96. Csernai Tímea köztiszt. hatósági üi. 528 B/ III Könczöl István köztiszt. hatósági üi. 957 B/ III BÜFÉ BÜFÉ 698 B./I./64-65 ÁNTSZ Dr. Gercsák Márta tisztifıorvos kp Üllıi u. 453 Kovács Péterné közegészségügyi felügyelı 976 B./III./97 KISPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT dr. Albert Ágota Katalin üv. igazgató 317 C/ I. 34. Oldal 5 / 6

6 GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET BP. XIX., ADY E. ÚT 7. Curkánné Ambrus Katalin igazgató fsz. 1. Balla Sándorné belsı ellenır 630 fsz. 11. Csaba Gáborné Mb. eszközgazd. Cs. Vez. 622 fsz. 10. Csajkás Istvánné titkárnı fsz. 1. Csernus Imréné pénzügyi ügyintézı 662 fsz. 3. Csörgits András GESZ rendszergazda fsz. 20 Drahoszky Zoltán energia gazd. 649 fsz. 6. Ficsor János rendszergazda fsz.20. Göncz Zoltánné könyvelı 612 fsz. 5. Gyurki Krisztina könyvelı 622 fsz. 10. Horváth Attila gépkocsivezetı 270 fsz. 12. Jagnesák Tiborné ügyviteli alkalmazott 655 fsz. 4. Kancsár Ferencné leltározó 622 fsz.10. Kása Andrea Pü és könyv. Csop. Vez. 612 fsz. 5. Körmendiné Vincze Zsuszsa étkezési ea. 649 fsz. 6. Maglódi Gyuláné könyvelı 655 fsz. 4. Matolcsi Irma bér ügyintézı 226 fsz. 7. Nagy Tamás gépkocsivezetı fsz.1. Nemes Béláné pénzügyi ea. 662 fsz. 3. Pribéli Sándorné könyvelı 226 fsz. 7. Sütkei Gáborné jelentı felelıs 226 fsz. 7. Szabóné Füsi Zsuzsanna költségvetési adm. 653 fsz. 2. Szabóné Mocsár Ibolya ügyviteli alkalmazott 655 fsz. 4. Székely Csilla könyvelı 612 fsz. 5. Tischler Attiláné kézbesítı 649 fsz. 10. Vágnerné İsze Katalin pénztáros 666 fsz. 8. Váli Jánosné belsı ellenır 630 fsz. 11. Várnai Györgyné leltározó 622 fsz.10. Vinis Gyuláné könyvelı 653 fsz. 2. Zomboriné dr. Paraszt Dorottya jogász 270 fsz.12. Zubor Attila gazdasági vezetı ig.h. 623 fsz. 13. VAGYONKEZELİ MŐSZAKI SZERVEZET (VAMÜSZ) 1192 Bp. Ady E. út 7. Horváth Zoltán igazgató 535, ; F: Ady 7. GESZ fsz. 1. dr. Harkányi Ágnes jogi képviselı 425 Dobos István adminisztrátor 446 Ady 7. GESZ fsz. 1. Páncélné Szemeti Hajnalka titkárnı Ady 7. GESZ fsz. 1. Pénzügyi Csoport Péter Józsefné Pénzügyi csoportvezetı 436 Ady 7. GESZ fsz. Boros Imréné anyag és ép.nyilvántartó 418 Ady 7. GESZ fsz. 5. Lakat Istvánné pénzügyi ügyintézı 422 Ady 7. GESZ fsz. 3. Lırincziné Pergel Katalin jogügyi elıkészítı 423 Ady 7. GESZ fsz. 3. Szvoren Jánosné analítikus könyvelı 419 Ady 7. GESZ fsz. 7. Veréb Gézáné pénztáros, pü-i ügyintézı Ady 7. GESZ fsz. 6. Bérlemény és Társasház-kezelési Csoport Bányai Ferenc csoportvezetı 435 Ady 7. GESZ fsz. 8. Dobos Ferenc adminisztrátor 410 Ady 7. GESZ fsz. 8. Drahovszky Zoltán energetikus 415 Elek Imréné társasházi nyilvántartó 416 Ady 7. GESZ fsz. 9. Környei Sándorné társasházi elszámoló 420 Ady 7. GESZ fsz. 9. Vereczkei Csabáné társasházi ügyintézı 411 Ady 7. GESZ fsz. 8. Mőszaki Csoport Tamási Lajos csoportvezetı 414 Ady 7. GESZ fsz. 2. Hegyesiné Boros Katalin adminisztrátor 434 Koroknai József mőszaki elıadó 429 Ady 7. GESZ fsz. 3. Móricz Ede gépész mőszaki ellenır 431 Ady 7. GESZ fsz. 4. Piacüzemeltetési csoport (Kossuth tér) Tóth Zoltánné piacfelügyelı Eötvös Lászlóné jegykiadó-raktáros Veszprémi Csilla jegy Nyugdíjasház József A. út. 77. Danó Ferencné gondnok Oldal 6 / 6

Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala.

Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala. NÉV beosztás mellék fax/ városi szoba Ádám György rendszergazda 320 B/ I. 51. Alexa Lászlóné pénzügyi ügyintézı 589 A/ I. 49. Álló Tamás rendszergazda 620, 534 C/ fsz. 7. Állóné Tóth Gabriella gyámügyi

Részletesebben

Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala.

Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala. Ádám György informatikus 320 B/ I. 51. Alexa Lászlóné pénzügyi ügyintézı 589 A/ I. 48. Álló Tamás informatikus 620, 534 C/ fsz. 7. Állóné Tóth Gabriella gyámügyi ügyintézı 670 C/ I. 56. Ámanné dr. Horváth

Részletesebben

Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala.

Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala. HIVATALI TELEFONKÖNYV (IRODÁK) NÉV beosztás mellék fax/ városi szoba Gajda Péter polgármester 525 Fax: 280-7241 A/ I. 37. dr. Istvánfi Sándor jegyzı 529, 282- Fax: 282-9964 A/ I. 29. Vinczek György alpolgármester

Részletesebben

SZEMÉLYZETI REFERENSEK

SZEMÉLYZETI REFERENSEK HIVATALI TELEFONKÖNYV (IRODÁK) NÉV beosztás mellék fax/ városi szoba Gajda Péter polgármester 525 Fax: 280-7241 A/ I./37. Dr. Istvánfi Sándor jegyzı 529, 282-9742 Fax: 282-9964 AI/ 29. Vinczek György alpolgármester

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv

Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv Szervezeti egység Név Munkakör Szint Szoba Telefon Fax Mellék Szlahó polgármester Csaba 209 109 Tábori alpolgármester 15 Ferenc 268 228 Mohainé Jakab Anikó jegyző 205

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEK: H-5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. /Városháza épülete/ Telefon: +36 (66) 515-515 FAX: +36 (66) 515-503 E-mail: info@mezobereny.hu Általános ügyfélfogadási rend: Hétfő:

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása Ügyszám: 03-3/346-4/2013. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása 1.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Portaszolgálat: 06-48/524-100

Portaszolgálat: 06-48/524-100 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri jegyzéke A Hivatal egyes szervezeti egységei 2014. október 01-jét követően az alábbi címeken elérhetőek el: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal - Edelény,

Részletesebben

Városközponti KISOKOS

Városközponti KISOKOS Városközponti KISOKOS VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA3 Belvárosi Általános Iskola... 4 Jókai Mór Általános Iskola... 5 Liszt Ferenc Alapfokú Mővészeti Iskola... 6 Mátyás Király

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató Felterjesztett neve Munkahelye, beoszása Sinkáné dr. Csendes Ágnes Szabó Károly Nagy Sándor Dr. Kőrösi Margit Mamuzsics Gábor Lajos Bancsi Attila Rácz Róbert Dr. Asztalos Gézáné Dr. Ferenczy Judit Katalin

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Képviselı-testületének. 2012. évi munkaterve

KIVONAT. Határozat. Képviselı-testületének. 2012. évi munkaterve Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2011. december 15-i ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 177/2011. (XII. 15.) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal elérhetőségei 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal elérhetőségei 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal elérhetőségei 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Hivatalvezető Dr. Orbán István Hivatalvezető Fsz. 7. 94/553-061 hivatal@szentgotthard.jaras.gov.hu

Részletesebben

Hivatalvezető. Hivatalvezető-helyettes. Okmányirodai Osztály

Hivatalvezető. Hivatalvezető-helyettes. Okmányirodai Osztály DUNAÚJVÁROS JÁRÁSI HIVATAL TELEFONJEGYZÉK Vezérszám: (06-25) 412-211 Fax: (06-25) 435-562 Telefonközpont 9; 150 E-mail cím: hivatal@dunaujvaros.fejer.gov.hu 412-211 (...@dunaujvaros.fejer.gov.hu) Hivatalvezető

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRZSHIVATALI DOLGOZÓK ELÉRHETSÉGI ADATAI

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRZSHIVATALI DOLGOZÓK ELÉRHETSÉGI ADATAI Frissítve: 2013.07.16 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRZSHIVATALI DOLGOZÓK ELÉRHETSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Cím: 2800 Tatabánya, F tér 4. Postacím: 2800 Tatabánya Pf.:

Részletesebben

Zárt ülés határozatai 114-189-ig

Zárt ülés határozatai 114-189-ig Zárt ülés határozatai 114-189-ig 114/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 115/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon Ajkai Járási Hivatal Telefon: 88/511-310 Fax: 88/511-340 hivatal@ajka.vemkh.gov.hu www.kormanyhivatal.hu Okmányirodai

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Szigethalom Önkormányzat 2315. Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. 06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Sorsz. Név Beosztás Iskolai végzettsége 1. Ágics Lászlóné

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék Törzshivatal Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék cím: 8000 Székesfehérvár, vezetékes telefon körzetszám: 22 e-mail: hivatal@szekesfehervar.fejer.gov.hu Fsz. Porta 510-855

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

MINISZTERI TITKÁRSÁG. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím MINISZTERI KABINET. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím

MINISZTERI TITKÁRSÁG. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím MINISZTERI KABINET. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím Bajó Zsanett, osztályvezető, A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM VEZETŐINEK ELÉRHETŐSÉGEI FRISSÍTVE: 2013. JÚLIUS 9. MINISZTERI TITKÁRSÁG 79-51167, 79-50631 zsanett.bajo@nfm.gov.hu MINISZTERI KABINET Kaiser

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév Dr. Vuity Valéria Igazgató közgazdaságtan Sárosi Magdolna Igazgatóhelyettes német nyelv Gottlieb Gábor Igazgatóhelyettes matematika, informatika, földrajz Agyagási Anett biológia Bartkóné Szigecsán Réka

Részletesebben

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711 Tamásné Czinege Csilla Régió Igazgató Igazgató 594 dar.igazgato@apeh.gov.hu 6721 Szeged Bocskai u. 14. Dr. Csurgó Edit Végrehajtási És Felszámolási Szakigazgató Szakigazgató 528 777 dar.vhfelsz.szakig@apeh.gov.hu

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Járási Gyámhivatal 2500

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Sorszám Név Munkakör Képesítés. gyógypedagógiai asszisztens

Sorszám Név Munkakör Képesítés. gyógypedagógiai asszisztens Sorszám Név Munkakör Képesítés 1. BRENNER ÁRPÁDNÉ gyógypedagógus logopédia,tanulásban 2. BUNCZOM EDINA gyógytornász 3. CSÉPLŐNÉ KÁLDI BEÁTA gyógypedagógus pedagógiája szakos általános iskolai tanár orosz

Részletesebben

KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET (Burián Orsolya kapja: sajto@heves.gov.hu) BELSŐ ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY (hivatal@heves.gov.hu)

KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET (Burián Orsolya kapja: sajto@heves.gov.hu) BELSŐ ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY (hivatal@heves.gov.hu) Központi szám: Konferencia telefon: Főporta: Telefonszám 06 (36) 521-500 06 (36) 521-514 06 (36) 521-598 KORMÁNYMEGBÍZOTT (hivatal@heves.gov.hu; titkarsag@heves.gov.hu) Horváth László kormánymegbízott

Részletesebben

Hivatalvezető. Hivatalvezető-helyettes. Okmányirodai Osztály

Hivatalvezető. Hivatalvezető-helyettes. Okmányirodai Osztály DUNAÚJVÁROS JÁRÁSI HIVATAL TELEFONJEGYZÉK Vezérszám: (06-25) 412-211 Fax: (06-25) 435-562 Telefonközpont 9; 150 E-mail cím: hivatal@dunaujvaros.fejer.gov.hu Név Beosztás Telefon E-mail Megjegyzés Szoba

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Szám: 31.223 /2008. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

AEGON Általános Biztosító Zrt. elveszett csekklapok

AEGON Általános Biztosító Zrt. elveszett csekklapok VONALKÓD PARNER PARTNER NÉV SZERVEZET 120010080019012700100005000156576065202008 0000926996 MOHAROS BIZT. ÜGYN. SZOLG. ÉS TAN. KFT. DÉL-PEST ÉRTÉKESÍTÉSI ÜGYNÖKSÉG 120010080019012700100005000176086065202008

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

KORMÁNYMEGBÍZOTT (hivatal@heves.gov.hu; titkarsag@heves.gov.hu) Név Beosztás Mellék Telefonszám Fax 3025 06 (36) 521-525

KORMÁNYMEGBÍZOTT (hivatal@heves.gov.hu; titkarsag@heves.gov.hu) Név Beosztás Mellék Telefonszám Fax 3025 06 (36) 521-525 TELEFONKÖNVY Központi szám: 06 (36) 521-500 Konferencia telefon: 06 (36) 521-514 Főporta: 06 (36) 521-598 KORMÁNYMEGBÍZOTT (hivatal@heves.gov.hu; titkarsag@heves.gov.hu) dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott

Részletesebben

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT.

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. Bizonylat vonalkódja Értékesítő partner neve 120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026752885065232004

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

TISZTSÉGVISELŐK IRODÁKHOZ NEM TARTOZÓ MUNKATÁRSAK. Kováts-Szalontai Beáta. polgármesteri tanácsadó Ferenczi László polgármesteri tanácsadó

TISZTSÉGVISELŐK IRODÁKHOZ NEM TARTOZÓ MUNKATÁRSAK. Kováts-Szalontai Beáta. polgármesteri tanácsadó Ferenczi László polgármesteri tanácsadó TISZTSÉGVISELŐK 3. melléklet Bráz György polgármester Dr. Fülöp György alpolgármester Csikász Gábor alpolgármester Dr. Molnár Tamás jegyző Csikászné Gyöngyösi Szilvia aljegyző 102. Kováts-Szalontai Beáta

Részletesebben

Titkárság 2660 Balassagyarmat Pf:1. Telefon: 06 (35)301-995

Titkárság 2660 Balassagyarmat Pf:1. Telefon: 06 (35)301-995 NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BALASSAGYARMATI JÁRÁSI HIVATALA TÖRZSHIVATAL 2660-Balassagyarmat,Rákóczi fejedelem u. 12. E-mail: titkarsag@balassagyarmat.nmkh.hu Név Telefonszám E-mail cím Dr. Tőzsér Zsolt

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BALASSAGYARMATI JÁRÁSI HIVATALA. Törzshivatal. Titkárság

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BALASSAGYARMATI JÁRÁSI HIVATALA. Törzshivatal. Titkárság NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BALASSAGYARMATI JÁRÁSI HIVATALA 2660-Balassagyarmat,Rákóczi fejedelem u. 12. E-mail: titkarsag@balassagyarmat.nm Törzshivatal Név Munkakör Telefonszám E-mail cím Dr. Tőzsér

Részletesebben

Bacsó Beáta. Adorján András. Babiczki Eszter. Bayer Attiláné. Bíró Anikó. Borda Hajnalka. kémia-fizika szakos tanár

Bacsó Beáta. Adorján András. Babiczki Eszter. Bayer Attiláné. Bíró Anikó. Borda Hajnalka. kémia-fizika szakos tanár Adorján András kémia-fizika Babiczki Eszter tanító, ember és társadalom műveltség terület, napközis Bacsó Beáta tanító, könyvtár Bayer Attiláné tanító, technika Bíró Anikó tanító, földrajz Borda Hajnalka

Részletesebben

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések Szállító megnevezése típusa tárgya értéke Airplay Kft.

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Cím: 4564. Nyírmada Ady Endre út 16. Központi telefon: 06-45-492-100 Telefax: 06-45-492-100 E-mail: hivatal@nyirmada.hu Ügyfélfogadás rendje: Minden munkanap 8 órától 12 óráig tart.

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

13. évfolyam Anka Katalin magyar 4 4 4 4 4 4. angol 4 4 4,5 4 5 osztfői 1 Berendné Boér Márta

13. évfolyam Anka Katalin magyar 4 4 4 4 4 4. angol 4 4 4,5 4 5 osztfői 1 Berendné Boér Márta NÉV 9. A 9. B 9. C 9. D 9. E 10. A 10. B 10. C 10. D 10. E 10. F 10. G 11. A 11. B 11. C 11. D 11. E 11. FG 12. A 12. B 12. C 12. D 12. F 12. GH 13. E 11emelt nyek nyek 9. évfolyam nyek nyek 10. évfolyam

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13.

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13. Tantárgy Helyezés Tanuló neve Megnevezés Szint Felkészítő nevelő 6. Gaál Ramónia 6.a Kisokos 2000 angol verseny országos Fodorné Nagy Erika 3. Kanyó Attila 4.b Kisokos 2000 angol verseny országos Aszalós

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László 1.csoport 1 Alács Rita X. 1. Horváth Gábor Seb. Kl. 2 Bajsz András 2010-10-01 Horváth Gábor Seb. Kl. 3 Bakk Ágnes X. 4. Kakuja M. Sebklinika 4 Baukó Krisztina 5 Berényi Zsuzsanna Éva X. 5. Daróczi M. Sebklinika

Részletesebben

25 női pillangó 1. futam idő helyezés 1. Molnár Jolán 2 Bp. Delfinek 0:19 15,38 1. 2. Csiszár Anikó 3 Kaposvár 0:27 29,13 2. 3. Gergelyfy Marietta 3

25 női pillangó 1. futam idő helyezés 1. Molnár Jolán 2 Bp. Delfinek 0:19 15,38 1. 2. Csiszár Anikó 3 Kaposvár 0:27 29,13 2. 3. Gergelyfy Marietta 3 25 női pillangó 1. Molnár Jolán 2 Bp. Delfinek 0:19 15,38 1. 2. Csiszár Anikó 3 Kaposvár 0:27 29,13 2. 3. Gergelyfy Marietta 3 Bp. Delfinek 0:19 15,78 1. 4. Gabnai Lilla 6 Fortuna 0:23 20,17 2. 5. Palásti

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök. Szervezeti egység Munkakör Létszám

A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök. Szervezeti egység Munkakör Létszám A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök 2. sz. melléklet Pécs M.J. Város Polgármesteri Hivatala Polgármester Alpolgármester Jegyző Aljegyző Jogi és Önkormányzati Főosztály Jogi Csoport

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

Harmat Általános Iskola Budapest Tanári névsor 2010-1011. Varga Ildikó. főiskola szakv.közokt.v. fizika. Berezvainé Nógrádi Zsuzsanna.

Harmat Általános Iskola Budapest Tanári névsor 2010-1011. Varga Ildikó. főiskola szakv.közokt.v. fizika. Berezvainé Nógrádi Zsuzsanna. Varga Ildikó Berezvainé Nógrádi Zsuzsanna Szivós Istvánné Ayoub Júlia Benkóné Turcsányi Ildikó Benkőné Szilveszter Éva Friedrichné Vizy Judit Gáchné Rácz Éva Gazdag Lászlóné Gerstenbrein Judit szakv.közokt.v

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Szűcs Endre Szárföld Pöttyös Tejsüti Párna Bencsik Mónika Sárvár Pöttyös Tejsüti Párna Berzlánovich Enikő Kőszeg

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Versenyző Irodalom - Magyar nyelv és helyesírás 2011. március 5. Dél-Alföld Molnár Veronika 73,0 21 3 Vajda Péter Oktatási

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék Cím Szoba Név Beosztás Telefon Mellék E-mail Törzshivatal Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8. vezetékes telefon körzetszám: 22 e-mail:

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

biológia-mezg. gyakorlatok

biológia-mezg. gyakorlatok Darida István Faragó Béláné magyar-orosz rajz-földrajz- Fülöp Ferencné Gál Pálné Gát László Korsós Jozefa Mészáros Pál Mészáros Pálné Pokorny Irma Dr. Pozsár Pálné Szucsán Andrásné Dr. Rantal János Lakatos

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

Iskolai végzettsége. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola) Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető

Iskolai végzettsége. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola) Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető Ertli Mária Műszaki Tanügy igazgatási vezető technika és életvitel Igazgató Somogyvári Beatrix 1999 Matematika szakos közoktatás vezető Általános igazgató - helyettes Orosz Edit 1992 Matematika, szakos

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben