Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala."

Átírás

1 HIVATALI TELEFONKÖNYV (IRODÁK) NÉV beosztás mellék fax/ városi szoba Gajda Péter polgármester 525 Fax: A/ I. 37. dr. Istvánfi Sándor jegyzı 529, 282- Fax: A/ I. 29. Vinczek György alpolgármester 523 A/ II/77. Ékes Gábor alpolgármester 552 Fax: A/ II/ Dr. Kovács Bence társ. megb.alpolgármester 597,932 Fax: A/ II/ Dr. Kiss Anna aljegyzı 529, 282- Fax: A/ I. 30. Szujkó Szilvia foglalkoztatáspolitikai tanácsnok 597 Fax: A/ II/ Lázár Tamás közbiztonsági tanácsnok 597 Fax: A/ II/ Szathury Kolos fejlesztéspolitikai tanácsnok 597 Fax: A/ II/ Gerháth Csaba környezetvédelmi tanácsnok 597,573 Fax: A/ II/ Patek Gábor Politikai fıtanácsadó 509 Fax: A/ I/38. IGAZGATÓK, IRODAVEZETİK, CSOPORTVEZETİK Iroda/csoport Név szám fax iroda Belsı ellenırzési csoport Tóth Edina B /III. 95. Építéshatósági iroda Szőcsné Török Erzsébet B/ II. 86. Fıépítész Gyulai István B/ II.91. Gyámhivatal Dr. Király Beatrix C/ I. 48. Hatósági iroda Azari Zsuzsanna A/ II. 67. Humánpolitikai csoport Bojti Györgyné 685 B/. I. 53. Humánszolgáltatási igazgató Nagy Péter Ady E.u.7. Jegyzıi kabinet iroda Sebestyén Andrea AI./ 32. Jogi Iroda Dr. Béja Julianna B/ II./ 80. Okmányiroda Dékány Szilvia A/ fsz.19. Pénzügyi és gazdasági igazgató Lászlóné Mester Zsuzsanna A/ I./ 46. Polgármesteri kabinet iroda Kaposi György A/II./ 75. Szabálysértési iroda Papiné dr.lırinczy Rozália 555 C/ fsz.29. Szociális és gyermekvédelmi iroda Szeifert Ferencné C/ fsz.3. Társadalmi kapcsolatok irodája Vadon Etelka A/II./74. Ügyviteli csoport Szedliczkyné Pekári Karolina 541 A/fsz. 21. Vagyongazdálkodási és hasznosítási ir. Faller Lenke C/ I./ 44. Városüzemeltetési és közbiztonsági iroda Elekesné Ihász Ibolya B/ III Zöldprogram iroda Lipcsei Szabolcs B/ III. 94. BELSİ ELLENİRZÉSI CSOPORT Tóth Edina Belsı ellenır 586 t/f B/III/95. ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA építési, bontási, közterület-foglalási engedélyek, rendeletetéstıl eltérı használati engedélyek, telekalakítások, engedély nélküli építkezések Szőcsné Török Erzsébet irodavezetı /F B/ II. 86. Elges László építéshatósági ügyintézı 513 B/ II. 84. Erdélyiné Ménis Szilvia építésügyi nyilvántartó 560 B/ II. 83. Guzmics Zsombor építéshatósági ügyintézı 686 B/ II. 87. Izsák Tamásné adminisztrátor 633 B/ II. 82a. Molnár Gabriella építéshatósági fıelıadó 585 B/ II. 82. Ringbauer Katalin építésügyi ügyintézı 581 B/ II. 82a. Tallián Istvánné közterület-foglalási ügyintézı 683 B/ II. 87. Botosné Kovács Adrienn építéshatósági ügyintézı 508 B/ II. 83a. Schläffer Brigitta ügykezelı 633 B/ II. 82a. FİÉPÍTÉSZ szabályozási tervek, KVSZ, építési ügyek, településfejlesztés, településrendezés, Gyulai István fıépítész B/ II. 91. Szıcs Barbara városrendezési ügyintézı 934 B/ II. 91. Ferenczi Szilvia társadalmi koordinációs elıadó 553 B/ II. 91. GYÁMHIVATAL gondnokság alá helyezés, gyermek védelmével kapcsolatos feladatok, gyermek családi jogállásának rendezése, szülıi felügyeleti jog, gyámsággal kapcsolatos ügyek, pénzbeli támogatás (gyermektartásdíj megelılegezés, otthonteremtési támogatás) dr. Király Beatrix hivatalvezetı 643 Fax: C/ I. 48. Bánfalviné Bartos Éva gyámügyi vez. tan 661 C/ I. 54. dr. Csáklán Ildikó Andrea gyámügyi üi. 958 C/ I. 54. dr. Kárpáti Györgyné gyámügyi vez.fıtan. 945 C/ I. 46 Holicska Petra adminisztrátor 946 C/ I. 50. Dr. Nagy Enikı gyámügyi üi. 642 C/ I. 50. Gyıri Jolanda hivatásos gondnok 650 Sz: C/ I. 47. Hanzliné Farkas Valéria gyámügyi vez.fıtan 646 C/ I. 47. Kohán Katalin hivatásos gondnok 650 P: C/ I. 46. Rıth Istvánné adminisztrátor 650 C/ I. 48. Tóth Zoltánné hivatásos gondnok 650 Sz: C/ I. 46. Kancsár Ildikó gyámügyi üi. 968 C/ I. 47. gyámügyi tanácsos 642 C/ I. 50. Oldal 1 / 6

2 HATÓSÁGI IRODA üzletek mőködési engedélyezése és azzal kapcsolatos panaszok, telephely engedélyek, mezıgazdasági és állattartási ügyek, mezıgazdasági hatósági ügyek, ebnyilvántartás Azari Zsuzsanna irodavezetı 665 F/t: II. 67. Bognár Lászlóné ipar-ker.üi+ üzl.mők. eng. 974 II. 69. Bugyiné Szabolcsi Ágnes ipar-ker.üi+ üzl.mők. eng. 579 II. 69. Janisch Ferenc hatósági ellenır 592 II. 69. Kissné Pozsgai Mária ipar-ker.üi+ üzl.mők. eng. 592 II. 68. Papp Katalin mezıgazd.+állattart.üi.+ebnyilv. 593 II. 66. Szabó Kálmán hatósági ellenır 592 II. 69. Szentandrássyné Baki Éva telepengedélyezés 933 II. 66. HAGYATÉK, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT hagyatéki ügyek, tulajdoni lap. térkép másolat, kérelmek átvétele, tolmácsigazolvány, hatósági igazolvány, élettársi igazolás, díj kompenzáció, illetékbélyeg Daku Istvánné hagyatéki ügyek 576 A/ fsz. 2. Fodor Györgyné hagyatéki ügyek 909 A/ fsz. 2. Gergely Józsefné ált. ig. ügyintézı 678 A/ fsz. 2. Steff Eszter ált. ig. ügyintézı 550 A/ fsz. 2. JEGYZİI KABINET IRODA képviselı-testületi ülések jegyzıkönyvei, elıterjesztések, képviselıi fogadóórák, ön kormányzati rendeletek, bizottsági ülések nyilvántartása Sebestyén Andrea irodavezetı 567 A/ I. 32. Horog Magdolna titkárnı 529, A/ I. 27. Póti Tímea aljegyzıi titkárnı 530, A/ I. 27. Holicska Sándorné szervezési referens 577, A/ I. 33. Nagy Viktória minıségügyi referens 668 A/ I. 31. Csiga Gergely igazgatásszervezı ügyintézı 668 A/ I.31. Bódis Gyuláné védelmi referens 596, 689 B/ II. 88. dr. Tallos Erzsébet ingyenes jogi tanácsadás 537 (hétfı 15-17) C/ I. 34. HUMÁNPOLITIKAI CSOPORT a hivatali dolgozók kiválasztása, alkalmazási okiratainak elkészítése, oktatásra képzése, a hivatali személyzettel, kapcsolatos nyilvántartások vezetése Jónás Réka személyzeti referens 566, 685 B/ I. 63. Hézer-Gerbely Ágnes személyzeti referens 566, 686 B/ I. 63. Bojti Györgyné személyzeti referens 685 B/ I. 53. Gergely Istvánné személyügyi ügyintézı 685 B/ I. 53 ÜGYVITELI CSOPORT A Polg.Hiv. iratkezelési szabályzatának betartása és betartatása. Beérkezett információk, levelek osztályozása, feldolgozása, szakmai osztályokhoz való juttatása. A hivatal iratkezelési feladatainak ellátása iratok iktatásával, irattárba helyezett anyagok kezelése, rendezése, megırzése az irattári terv alapján Szedliczkyné Pekári Karolina csoportvezetı 541 A/ fsz. 21. Bányai Judit kézbesítı 626 A/ fsz. 24c. Bárkányi Balázs kézbesítı irattáros 544 A/fsz. 24/b. Béresné Kollányi Dorotea iktató 961 A/fsz.24. Bódizs Mária iktató 694 A/ fsz. 24. Borné Zsirai Zsuzsanna iktató 606 A/ fsz. 22. Della-Chiesa Gézáné iktató 544 A/ fsz. 24. Fodor Gáborné iktató 611 A/ fsz. 23b. Halek Andrea iktató 544 A/ fsz. 24b. Juhász Istvánné gépíró 674 B/ mfsz. 14. Katona Lászlóné fénymásoló 676 C/ fsz. 15. Koi Anita érkeztetı, iktató 538 A/ fsz. 24a. Kocsis Anikó iktató 549 A/fsz. 23/b. Körmendi Anikó postázó, érkeztetı 669 A/ fsz. 23. Lengyel Nyino iktató 648 A/ fsz. 22. Lukács Lászlóné iktató 542 A/ fsz. 24. Ordódy Tamásné gépíró 674 B/ mfsz. 14. Tomory Jánosné iktató 606 A/ fsz. 22. Ugró Szilárdné iktató 554 A/ fsz. 24. JOGI IRODA peres ügyek, szerzıdések felülvizsgálata, kártérítési igények elbírálása, tartási szerzıdések jóváhagyásának elıkészítése, külföldiek ingatlan szerzéséhez a polgármesteri nyilatkozat elkészítése, önkormányzati. alapítványi ügyek, birtokvédelem dr. Béja Julianna irodavezetı, jogtanácsos 948 B/ II. 80. Hipszki Illésné jogügyi fımunkatárs 519 B/ II. 79. dr. Horváth Ágnes irodavez.h. jogtanácsos 982 B/ II. 81. dr. Kalmárné dr. Rumi Beáta jogi szakref., birtokvéd.ea 537 B/ II. 78. Kiss Margit közbeszerzési referens B/ III Heim Zsófia adminisztrátor B/ III./107. Kardos Tibor adminisztrátor B/ III./107. dr. Stegmajer Péter jogi referens 557 B/ II. 81. Oldal 2 / 6

3 HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI IRODA mővelıdési házakkal, a kerület oktatási nevelési intézményeivel, bölcsıdékkel, egészségügyi intézményekkel való kapcsolattartás, kerület sport életének koordinálása, Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató 631, 632 Fax: Ady 7. I./1. Bertók Zoltánné óvodapedagógiai vez. fıtan 619 Ady 7. I /4. Csörgits András GESZ rendszergazda 439 Ady 7. GESZ Ficsor János GESZ rendszergazda 439 Ady 7. GESZ dr. Bicsak Ágnes egészségügyi vez.tan. 615 Ady 7. I./3. Gyıriné Bán Mária gazdasági és nyilvántartási fıea. 607 Ady 7. I./5. Györkı Viktor kerületi sport, szabadidı szerv. 667 Ady 7. I./7. Halányiné Fenyvessy Éva gazdasági fımunkatárs 616 Ady 7. I./6. Jámbor Rozália titkárnı 607 Ady 7. I./5. Fehér Dorottya tanügy igazgatási vezetı-tanácsos 617 Ady 7. I./4. Kranyik Gyuláné gazdasági és sportszervezési fıea Ady 7. I./7. Lehoczki Zoltán sport szakreferens 667 Ady 7. I./7. Mernyei Erzsébet irodav.-hely közalk. szem.és munkaügyi vez-fıtan. 652 Ady 7. I./7. Mikófalvi Ágnes ifjúsági referens 617 Ady 7. I./4. Oravecz Éva közmővelıdési referens 631 Ady 7. I./1. Sivók Zoltán tanügyig. vez. fıtan. 613 Ady 7. I./3. Kerekes Balázs sportszervezı 627 Ady 7. I./3. Godányiné Neumark Mária dietetikus 607 Ady 7. I./5. OKMÁNYIRODA személyigazolvány, lakcímkártya, vállalkozási igazolványok, közlekedésigazgatási feladatok, helyi nyilvántartó, lakcímbejelentés Dékány Szilvia irodavezetı A/ fsz. 19. Németh Tamásné helyi nyilvántart.üi. 925, A/ fsz. 19. Székelyné Schwarcz Mária váll.ig. ügyintézı A/ fsz. 19. Lipay Ágnes váll.ig. ügyintézı A/ fsz. 19. Tóth Józsefné helyi nyilvántart A/ fsz. 19. Csontos Jánosné okmány ügyintézı, személyi okm B/ fsz. Molnár Andrea okmány ügyintézı, személyi okm B/ fsz. Kovács András lakcímügyek, park.ig B/ fsz. Zsigmondné Miklós Ilona lakcímügyek, park.ig B/ fsz. Urbánné Egri Mária okmányügyi ügyintézı B/ fsz. Lévay Mariann vezetıi engedély B/ fsz. Kovácsné Vajda Katalin vezetıi engedély B/ fsz. Borsósné Uliczky Andrea jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Orbán Tamás Róbert jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Sturm Ágnes jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Soósné Földi Erzsébet jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Horváth Tiborné jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Kunné Novák Judit jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Rudas Judit jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Ember Tiborné jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Kothencz Lászlóné személyi okmányok B/ fsz. Szilágyi Mónika jármőigazgatási ügyek B./ fsz. Benkıné Molnár Judit Irodvezetıh.+lakcímrendezés A/ fsz. 19. Németh Erzsébet posta 944 B/ fsz. Gál Istvánné posta 944 B/ fsz. Vörös Rita anyakönyvvezetı 540 Fax: A/ fsz. 2. Torma Katalin anyakönyvvezetı 539 Fax: A/ fsz. 2. PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI IRODA költségvetési és beszámoló készítés, pénztár és bank átutalások, analitikus nyilvántartások Lászlóné Mester Zsuzsanna pénzügyi és gazdasági igazgató 536 Fax: A/ I. 46. Ivanics Ferencné irodavezetı h. számviteli fıtan. 682 A/ I. 43. Czingler Sándorné pénztáros 921 C/ fsz. 6. Györke Lászlóné kontírozó könyvelı (kiadás) 543 A/ I. 44. pü-i és számv. elıadó 543 A/ I. 44. Koleszár Erika pü. számfejtés, SZJA, ÁFA 641 A/ I. 45. Pestiné Marsó Ágnes analit., helyi támog., kölcsönök 641 A/ I. 45. Horváth Katalin pü, segélyek, átutalás 516 A/ I. 48. Diósiné Szarvas Ildikó an. közterületfogl, fiz. elıleg 516 A/ I. 48. Rab Józsefné fıkönyvi könyvelı 543 A/ I. 44. Sándor Mariann pénzügyi és számviteli ügyint. 682 A/ I. 43. Tóth Ferencné pü., beérkezı számlák 546 A/ I. 47. Váczy Lászlóné pénztáros 511 A/ I. 42. Jakubács Erzsébet pénzügyi ügyintézı 543 A/ I. 44. Alexa Lászlóné pénzügyi ügyintézı 589 A/ I. 49. ADÓÜGYI CSOPORT gépjármőadó, építményadó, telekadó, végrehajtás, adóérték-bizonyítványok készítése, adóigazolások kiadása, adók módjára történı végrehajtás Békési Istvánné adóig. adóérték bizonyítvány 582 B/ I. 54. Horváth Tiborné idegenadó kezelı 572 A/ I. 59. Kékesné Horváth Valéria könyvelı 551 B/ I. 55. Brogyay Józsefné gépjármőadó üi. (A-Kovách) 572 B/ I. 59. Drimbe Józsefné építmény és telekadó, talajterhelés üi. 595 B/ I. 56. Pató Diána építmény és telekadó, talajterhelés üi. 595 B/ I./ 56. Horváth Ibolya gépjármőadó üi. (Kovács-ZS) 562 B/ I. 58. gépjármőadó üi. (H-NY) 562 B/ I./ 58. Tóth Józsefné idegenadó ügyintézı (A-Ny) 582 B/ I. 54. Oldal 3 / 6

4 GONDNOKSÁG irodaszer igénylés, irodai karbantartási munkák, beszerzés, autóbusz igénylés, telefonokkal kapcsolatos ügyek Bors Tibor gondnokság vezetı 515 Fax: B/ mfsz.16. Bódizs József főtı 520, 322 B/ kazánház Bódizs Mária gondnok 520 lakás Dodog Sándorné eszköznyilvántartó 547 B/ mfsz. 13. Melicher Ferencné raktáros 512, 346 B/ mfsz. 15. Rendészek telefonközpont 691 A/ fsz. porta Vati Zoltánné recepciós 677 C/fsz. porta Gábor Andrea recepciós 691 A/ fsz. porta Schläffer Istvánné telefonközpont 677 A/ fsz. porta Lévay András telefonközpont 315 okmányiroda Molnár László gépkocsivezetı 952 B/ mfsz. 15. Szigeti Sándor gépkocsivezetı 952 A/ fsz. 9a. Tháler Zoltán karbantartó 984 B/ mfsz. 15. Winkler József karbantartó 984 B/ mfsz. 15. POLGÁRMESTERI KABINET IRODA közremőködik a polgármesteri és a képviselı-testületi döntések elıkészítésében és végrehajtásában, az önkormányzati rendezvények lebonyolításában, az informatikai hálózat üzemeltetésében a pályázatok elıkészítésében, a sajtót érintı feladatokban, a kisebbségeket érintı ügyekben. Kaposi György irodavezetı 506 Fax B/ II. 90. Bánfy Tünde személyi titkár A/ I. 34. Bazsó Zoltán Kispest újság fıszerk. 695, A/ I. 36. Bernát Péter polgármesteri referens B/III. 106/A Fényes Gábor referens B/ II. 89. Bold Erika személyi titkár A/ II. 76. Endrély Balázs kommunikációs tanácsadó B/III. 106/A Gombos Veronika rendezvényszervezı 658 A/ I. 36. Hoppál Roland arculati referens A/ fsz. 9b. Sári Bettina arculati asszisztens 943 A/ fsz. 9b. Komiszár Gáborné személyi titkár A/ II. 75. Kıfalvi Miklósné kisebbségi adminisztrátor Áruház köz 2-4. Major Ernıné személyi titkár A/ I. 34. Nagy Endre kommunikációs igazgató A/ I. 36. Patek Gábor kabinetfınök 509 F: A/ I. 38. Noób Árpádné titkárnı A/ II. 76. Várnai Zoltán kispest.hu fıszeresztıje 658, A/ I. 36. INFORMATIKAI REFERENSEK gépek üzembe helyezése, számítástechnikai hibabejelentés, rendszermentés, honlapfrissítés, telefonközponttal kapcsolatos ügyintézés (gondnokságon keresztül) Réti Gábor informatikai referens 556 Fax: B/ I. 51. Ádám György rendszergazda 320 B/ I. 51. Álló Tamás rendszergazda 620, 534 C/ fsz. 7. Füredi Péter rendszergazda 598 B/ I. 62. Kasza Erzsébet adminisztrátor (hibabejelentés) 534 B/ I. 51. Szántai Sándor rendszergazda 594 B/ I. 51. szerverszoba 621 Ady 7. TÁRSADALMI KAPCSOLATOK IRODÁJA pályázatokkal kapcsolatos feladatok Gonda Andrea pályázati referens B/III. 106/B adminisztrátor 558 A/ II. 74. Szántó Lászlóné kisebbségi koordinátor 965 B/III 105. Vadon Etelka irodavezetı B/III SZABÁLYSÉRTÉSI IRODA szabálysértési ügyek (engedély nélküli árusítás, Ft. alatti lopás, rongálás, stb.) Szabálysértési és helyszíni bírságok végrehajtása, közmunkával kapcsolatos(törv. elıírt) feladatok teljesítése Papiné dr. Lırinczy Rozália irodavezetı C/ fsz.29. Bagi Katalin szabs. vez. fıtanácsos C/ fsz. 21. Csanaki Györgyné végrehajtás, adminisztr C/ fsz. 25. Kern Henrietta szabs. és végrehajt üi C/ fsz. 20. Nagy Attila szabsért.ir. tanácsos C/ fsz. 19. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA a kerületi polgárok pénzbeli és természetbeni szociális ellátása, a jegyzı gyermekek védelmét biztosító hatósági feladatainak ellátása, a súlyos mozgáskorlátozottak Szeifert Ferencné irodavezetı C/ fsz. 3. tanácskozóterem 317 C/ I.34. információ 321 C/ fsz. FELNİTTVÉDELMI ÜGYEK Horváth Emese felnıttvédelmi ügyintézı 570 A/ fsz. 11. Vásárhelyi Zoltán felnıttvédelmi ügyintézı 570 A/ fsz. 11. Vadász Miklósné felnıttvédelmi ügyintézı A/ fsz. 10. Borbély Sándor adminisztrátor 548 A/ fsz.10. GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK Állóné Tóth Gabriella gyámügyi ügyintézı 670 C/ I. 56. dr. Gombocz Istvánné gyámügyi ügyintézı 947 C/ I. 57 Varsányiné Gubacsy Gabriella gyámügyi ügyintézı C/ I. 57. Oldal 4 / 6

5 SZOCIÁLIS ÜGYEK Bárkányiné Jakab Etelka szociális ügyintézı 628 C/ fsz. 10. Béres Éva szociális ügyintézı 671 C/ fsz. 2. Bíró Gyuláné környezıs között C/ I. 35. Csörsz Lászlóné szociális ügyintézı 637 C/ fsz. 8. Fehér Sándorné szociális ügyintézı 635 C/ fsz. 27. Gáspár Györgyi környezıs között C/ I. 35. Geigner Lászlóné adminisztrátor 634, 321 C/ fsz. 27. Kardos Sándorné szociális ügyintézı 639 C/ fsz. 1. Katona Lászlóné környezıs között C/ I. 35. Kiss Judit környezıs között C/ I. 35. Petrovics Jánosné környezıs között C/ I. 35. Somogyi Gáborné adminisztrátor 636 C/ fsz. 4. dr. Szikora Béláné szociális ügyintézı 928 C/ fsz. 1. Novákovicsné Prediger Dorottya szociális ügyintézı 638 C/ fsz. 1. Takács Györgyné környezıs között C/ I. 35. Patkó Margit szociális ügyintézı 601 C/ fsz.9. Ujpál Istvánné szociális ügyintézı 935 C/ fsz. 27. Czingler Sándorné pénztáros 921 C/ fsz. 6. VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI IRODA lakáselidegenítés, ingatlankataszter nyilvántartás, üzlethelyiségekkel kapcsolatos feladatok, vagyonhasznosítás, portfolió, önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti jogviszonyával kapcs. ügyek, lakáscélú támogatások iránti ügyek (helyi támogatás, ifjú házasok támogatása, lakástársasház felújítás, panel pályázatok) Faller Lenke irodavezetı C/ I. 44. Bathóné Mráz Klára vagyonh. lakáselidegenítés 574 C/ I. 39. Bődi János vagyonkataszteri nyilvánt. 527 C/ I Ignáczné Balázs Gabriella vagyonhaszn. nem lakás c. 571 C/ I Kisházy Tamás ügyintézı 584 C/ I. 42. Oroszki Zoltán vagyonkataszteri nyilvánt. 521 C/ I Posztobányi Zoltánné vagyonh. lakáselidegenítés 563 C/ I. 40. Prostyák Gyula ügyintézı 680 C/ I. 42. Streit Sándor vagyonhasznosító 583 C/ I Szászné dr. Szedlák Andrea vagyonhaszn. nem lakás c. 571 C/ I. 45. Turányiné Lakatos Edit irodavezetıvezetı helyettes C/ I. 44. Vágvölgyi Istvánné ügyintézı 504 C/ I. 39. VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI IRODA út-járda fenntartás, építés; közlekedési ügyek, közmőügyek Elekesné Ihász Ibolya irodavezetı 561 F: B/ III Butykay István útfelügyelı 919 B/ III. 93. Bakos Géza út, járdaép és fennt. üi. 575 B/ III. 93. Miklós Róbertné közmő és egyéb beruh. 672 B/ III Magyar János településır 675 B/ III. 93. Pap Márton köztisztasági ügyint B/ III. 99. Purtál Gabriella ügykezelı 533 B/ III Szilágyi József közlekedési ügyek 918 B/ III Fenyvesi-Zupcsán Andrea lakossági üi. 954 B/ III. 99. ZÖLDPROGRAM IRODA park-, fasor-, játszótér fenntartás; felújítás, környezetvédelem Lipcsei Szabolcs irodavezetı B/ III. 94. Márkus Edit zöldfelület fejl. üi. 323, 526 B/ III. 96. Salyámosy György fasorfenntartási üi. 526 B/ III. 96. Brázainé Bierbauer Ágnes Tácia környezetv. üi. 657 B/ III. 96. Csernai Tímea köztiszt. hatósági üi. 528 B/ III Könczöl István köztiszt. hatósági üi. 957 B/ III BÜFÉ BÜFÉ 698 B./I./64-65 ÁNTSZ Dr. Gercsák Márta tisztifıorvos kp Üllıi u. 453 Kovács Péterné közegészségügyi felügyelı 976 B./III./97 KISPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT dr. Albert Ágota Katalin üv. igazgató 317 C/ I. 34. Oldal 5 / 6

6 GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET BP. XIX., ADY E. ÚT 7. Curkánné Ambrus Katalin igazgató fsz. 1. Balla Sándorné belsı ellenır 630 fsz. 11. Csaba Gáborné Mb. eszközgazd. Cs. Vez. 622 fsz. 10. Csajkás Istvánné titkárnı fsz. 1. Csernus Imréné pénzügyi ügyintézı 662 fsz. 3. Csörgits András GESZ rendszergazda fsz. 20 Drahoszky Zoltán energia gazd. 649 fsz. 6. Ficsor János rendszergazda fsz.20. Göncz Zoltánné könyvelı 612 fsz. 5. Gyurki Krisztina könyvelı 622 fsz. 10. Horváth Attila gépkocsivezetı 270 fsz. 12. Jagnesák Tiborné ügyviteli alkalmazott 655 fsz. 4. Kancsár Ferencné leltározó 622 fsz.10. Kása Andrea Pü és könyv. Csop. Vez. 612 fsz. 5. Körmendiné Vincze Zsuszsa étkezési ea. 649 fsz. 6. Maglódi Gyuláné könyvelı 655 fsz. 4. Matolcsi Irma bér ügyintézı 226 fsz. 7. Nagy Tamás gépkocsivezetı fsz.1. Nemes Béláné pénzügyi ea. 662 fsz. 3. Pribéli Sándorné könyvelı 226 fsz. 7. Sütkei Gáborné jelentı felelıs 226 fsz. 7. Szabóné Füsi Zsuzsanna költségvetési adm. 653 fsz. 2. Szabóné Mocsár Ibolya ügyviteli alkalmazott 655 fsz. 4. Székely Csilla könyvelı 612 fsz. 5. Tischler Attiláné kézbesítı 649 fsz. 10. Vágnerné İsze Katalin pénztáros 666 fsz. 8. Váli Jánosné belsı ellenır 630 fsz. 11. Várnai Györgyné leltározó 622 fsz.10. Vinis Gyuláné könyvelı 653 fsz. 2. Zomboriné dr. Paraszt Dorottya jogász 270 fsz.12. Zubor Attila gazdasági vezetı ig.h. 623 fsz. 13. VAGYONKEZELİ MŐSZAKI SZERVEZET (VAMÜSZ) 1192 Bp. Ady E. út 7. Horváth Zoltán igazgató 535, ; F: Ady 7. GESZ fsz. 1. dr. Harkányi Ágnes jogi képviselı 425 Dobos István adminisztrátor 446 Ady 7. GESZ fsz. 1. Páncélné Szemeti Hajnalka titkárnı Ady 7. GESZ fsz. 1. Pénzügyi Csoport Péter Józsefné Pénzügyi csoportvezetı 436 Ady 7. GESZ fsz. Boros Imréné anyag és ép.nyilvántartó 418 Ady 7. GESZ fsz. 5. Lakat Istvánné pénzügyi ügyintézı 422 Ady 7. GESZ fsz. 3. Lırincziné Pergel Katalin jogügyi elıkészítı 423 Ady 7. GESZ fsz. 3. Szvoren Jánosné analítikus könyvelı 419 Ady 7. GESZ fsz. 7. Veréb Gézáné pénztáros, pü-i ügyintézı Ady 7. GESZ fsz. 6. Bérlemény és Társasház-kezelési Csoport Bányai Ferenc csoportvezetı 435 Ady 7. GESZ fsz. 8. Dobos Ferenc adminisztrátor 410 Ady 7. GESZ fsz. 8. Drahovszky Zoltán energetikus 415 Elek Imréné társasházi nyilvántartó 416 Ady 7. GESZ fsz. 9. Környei Sándorné társasházi elszámoló 420 Ady 7. GESZ fsz. 9. Vereczkei Csabáné társasházi ügyintézı 411 Ady 7. GESZ fsz. 8. Mőszaki Csoport Tamási Lajos csoportvezetı 414 Ady 7. GESZ fsz. 2. Hegyesiné Boros Katalin adminisztrátor 434 Koroknai József mőszaki elıadó 429 Ady 7. GESZ fsz. 3. Móricz Ede gépész mőszaki ellenır 431 Ady 7. GESZ fsz. 4. Piacüzemeltetési csoport (Kossuth tér) Tóth Zoltánné piacfelügyelı Eötvös Lászlóné jegykiadó-raktáros Veszprémi Csilla jegy Nyugdíjasház József A. út. 77. Danó Ferencné gondnok Oldal 6 / 6

Tolna Város Polgármesteri Hivatala

Tolna Város Polgármesteri Hivatala Tolna Város Polgármesteri Hivatala A képviselı-testület döntéseinek végrehajtására, valamint a közigazgatási ügyek intézésének céljából Polgármesteri Hivatal mőködik. A hivatal szakmai szervezet, a dolgozói

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL HÁZI TELEFONJEGYZÉK Lezárva: 2015. január TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...4 KÖZÉRDEKŰ HÍVÓSZÁMOK...4 POLGÁRMESTER...7

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Ügyfélszolgálati Tudástár v1.0. Budapest, 2010. június 15. IFUA Horváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefon: +36 (1) 382 88 88 Fax: +36

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

1 ÜGYINTÉZŐ SZERVEZET NÉVJEGYZÉKE ÉS ELÉRHETŐSÉGE 2015.07.03

1 ÜGYINTÉZŐ SZERVEZET NÉVJEGYZÉKE ÉS ELÉRHETŐSÉGE 2015.07.03 1 ÜGYINTÉZŐ SZERVEZET NÉVJEGYZÉKE ÉS ELÉRHETŐSÉGE 2015.07.03 Kamara neve: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Központi elérhetőségek: Tel.: 76/ 501 500 Fax:

Részletesebben

BÁTASZÉK város Polgármesteri Hivatalának

BÁTASZÉK város Polgármesteri Hivatalának BÁTASZÉK város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és mőködési szabályzata 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) 1 a szabályzatot Bátaszék város Képviselı-testülete a 165/2008.(X.07.) KT határozatával

Részletesebben

ADÓ IRODA (523-720, fax 523-721) Széchenyi I. 2. ado@ph.eger.hu Korsós László irodavezető 720 korsos.laszlo@ph.eger.hu

ADÓ IRODA (523-720, fax 523-721) Széchenyi I. 2. ado@ph.eger.hu Korsós László irodavezető 720 korsos.laszlo@ph.eger.hu ADÓ IRODA (523-720, fax 523-721) Széchenyi I. 2. ado@ph.eger.hu Korsós László irodavezető 720 korsos.laszlo@ph.eger.hu Adónyilvántartási és Kivetési Csoport Széchenyi I. 2. Dr. Kincses Miklósné Anikó csoportvezető

Részletesebben

Portaszolgálat: 06-48/524-100

Portaszolgálat: 06-48/524-100 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri jegyzéke A Hivatal egyes szervezeti egységei 2014. október 01-jét követően az alábbi címeken elérhetőek el: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal - Edelény,

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító neve:... 4 2. Költségvetési szerv neve:... 4

Részletesebben

Közérdekből nyilvános adatok a Kttv. 179. -a szerint az alkalmazó államigazgatási szerv neve: Nemzetgazdasági Minisztérium. munkakör megnevezése

Közérdekből nyilvános adatok a Kttv. 179. -a szerint az alkalmazó államigazgatási szerv neve: Nemzetgazdasági Minisztérium. munkakör megnevezése Ablonczy Erika Tünde magyar 2012.08.01 I. / Főtanácsos (12) 2012.08.01 referens Határozatlan 301 500 Abonyi Judit magyar 2002.05.27 I. / Főtanácsos (11) 2011.09.05 keleti elemzési referens Határozatlan

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

A KIADMÁNYOZÁS NÉV SZERINTI RENDJE. I. Polgármester nevében aláírásra jogosult személyek listája

A KIADMÁNYOZÁS NÉV SZERINTI RENDJE. I. Polgármester nevében aláírásra jogosult személyek listája 2. sz. függelék A KIADMÁNYOZÁS NÉV SZERINTI RENDJE I. Polgármester nevében aláírásra jogosult személyek listája I.1. Polgármesteri Kabinet Nincs a polgármester nevében aláírásra jogosult személy. I.2.

Részletesebben

BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HÁZI TELEFONJEGYZÉK

BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HÁZI TELEFONJEGYZÉK BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT HÁZI TELEFONJEGYZÉK Lezárva: 1 TARTALOMJEGYZÉK Általános Tudnivalók 3 Közérdekű Hívószámok 3 KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS Intézményvezető 4 Titkárság 4 Általános helyettes-

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT)

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5877 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. augusztus 22., péntek XI. évfolyam, 2008/34. szám TARTALOM V. Személyügyi hírek Az Egészségügyi Minisztérium személyügyi

Részletesebben

1. oldal, összesen: 9

1. oldal, összesen: 9 Név Besorolás Vezetői megbízás, cím Miniszter 1 Szabó Imre Miniszter Miniszteri kabinet 1 Dr. Molnár József Kabinetfőnök (politikai Molnár Borbála Molnár Károlyné 1 Dr. Győri László Szakmai főtanácsadó

Részletesebben

Jeles napok, neves gyógyítók

Jeles napok, neves gyógyítók III. Vezetõk, orvosok, egyéb diplomások Lehetetlen a kórház közel 1.700 dolgozóját név szerint felsorolni. Erre nem vállalkozhattunk, de az alábbiakban közzétesszük a Markusovszky Kórházban valamilyen

Részletesebben

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl Utolsó adatfrissítés dátuma: 2012. 05. 15. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl Az Országos Gyermekvédelmi Szakértıi

Részletesebben

Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit. Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné

Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit. Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné FŐVÁROSI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KALAUZ 2010 Szakmai szerkesztő: dr. Mészáros Ágnes Pleyerné Lobogós Judit Szakmai lektor: Dr. Hazai Istvánné A szerkesztőbizottság tagjai: Gonda Judit Kollár Anett Szajkó

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2001. (III. 28.) KT. számú RENDELETE

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2001. (III. 28.) KT. számú RENDELETE ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2001. (III. 28.) KT. számú RENDELETE Ercsi Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről szóló 14/1999. (V.26) Kt. számú rendelet módosításáról A helyi

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK

SEMMELWEIS EGYETEM KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK 2 0 1 3 / 2 0 1 4 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Emberi Erõforrások Minisztériuma

Részletesebben

X. Fejezet Záró rendelkezések

X. Fejezet Záró rendelkezések X. Fejezet Záró rendelkezések 54. (1) Az SZMSZ mellékletei: a) 1. melléklet: A Képviselı-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke b) 2. melléklet: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

önkormányzatban bevezetend részleges elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 37/2005 A rendelet hatálya 1. II. Értelmez rendelkezések 2.

önkormányzatban bevezetend részleges elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 37/2005 A rendelet hatálya 1. II. Értelmez rendelkezések 2. Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének az önkormányzatban bevezetendı részleges elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 6/2007. (II.23.) sz. rendeletével módosított 37/2005.

Részletesebben

A MAG Zrt. írásbeli képviseletére meghatalmazás alapján jogosultak

A MAG Zrt. írásbeli képviseletére meghatalmazás alapján jogosultak 1 Szervezeti egység Név Beosztás Ügykör/Munkakör Aláírási ranghely I. Pályázatkezelési II. SA Pénzügyi és Monitoring Gazdaságfejlesztési Pályázatok Szerződéskezelési SA Innovációs Pályázatok Kezelését

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére A Polgármesteri Hivatal 2013-2014. évi munkájáról szóló beszámoló tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítására (t e r v e z

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató Felterjesztett neve Munkahelye, beoszása Sinkáné dr. Csendes Ágnes Szabó Károly Nagy Sándor Dr. Kőrösi Margit Mamuzsics Gábor Lajos Bancsi Attila Rácz Róbert Dr. Asztalos Gézáné Dr. Ferenczy Judit Katalin

Részletesebben

A MAG Zrt. írásbeli képviseletére meghatalmazás alapján jogosultak

A MAG Zrt. írásbeli képviseletére meghatalmazás alapján jogosultak 1 Igazgatóság Szervezeti egység Név Beosztás Ügykör/Munkakör Aláírási ranghely I. Pályázatkezelési Igazgatóság Milos Katalin igazgató az igazgatóság feladatkörébe tartozó valamennyi ügyben Kovács Örs igazgató-helyettes

Részletesebben

HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE

HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 16719 Áfra László A földgáz, mint természeti erőforrás a magyar lakosság körében Dr. Magyary István 16720 Andrási Erika Az egyéni vállalkozók

Részletesebben

RÖJTÖKMUZSAJ - EBERGİC KÖRJEGYZİSÉGE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÖJTÖKMUZSAJ - EBERGİC KÖRJEGYZİSÉGE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÖJTÖKMUZSAJ - EBERGİC KÖRJEGYZİSÉGE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. fejezet: A Körjegyzıségi Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete és képviselete... 3 1. A Körjegyzıségi

Részletesebben