Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala."

Átírás

1 HIVATALI TELEFONKÖNYV (IRODÁK) NÉV beosztás mellék fax/ városi szoba Gajda Péter polgármester 525 Fax: A/ I. 37. dr. Istvánfi Sándor jegyzı 529, 282- Fax: A/ I. 29. Vinczek György alpolgármester 523 A/ II/77. Ékes Gábor alpolgármester 552 Fax: A/ II/ Dr. Kovács Bence társ. megb.alpolgármester 597,932 Fax: A/ II/ Dr. Kiss Anna aljegyzı 529, 282- Fax: A/ I. 30. Szujkó Szilvia foglalkoztatáspolitikai tanácsnok 597 Fax: A/ II/ Lázár Tamás közbiztonsági tanácsnok 597 Fax: A/ II/ Szathury Kolos fejlesztéspolitikai tanácsnok 597 Fax: A/ II/ Gerháth Csaba környezetvédelmi tanácsnok 597,573 Fax: A/ II/ Patek Gábor Politikai fıtanácsadó 509 Fax: A/ I/38. IGAZGATÓK, IRODAVEZETİK, CSOPORTVEZETİK Iroda/csoport Név szám fax iroda Belsı ellenırzési csoport Tóth Edina B /III. 95. Építéshatósági iroda Szőcsné Török Erzsébet B/ II. 86. Fıépítész Gyulai István B/ II.91. Gyámhivatal Dr. Király Beatrix C/ I. 48. Hatósági iroda Azari Zsuzsanna A/ II. 67. Humánpolitikai csoport Bojti Györgyné 685 B/. I. 53. Humánszolgáltatási igazgató Nagy Péter Ady E.u.7. Jegyzıi kabinet iroda Sebestyén Andrea AI./ 32. Jogi Iroda Dr. Béja Julianna B/ II./ 80. Okmányiroda Dékány Szilvia A/ fsz.19. Pénzügyi és gazdasági igazgató Lászlóné Mester Zsuzsanna A/ I./ 46. Polgármesteri kabinet iroda Kaposi György A/II./ 75. Szabálysértési iroda Papiné dr.lırinczy Rozália 555 C/ fsz.29. Szociális és gyermekvédelmi iroda Szeifert Ferencné C/ fsz.3. Társadalmi kapcsolatok irodája Vadon Etelka A/II./74. Ügyviteli csoport Szedliczkyné Pekári Karolina 541 A/fsz. 21. Vagyongazdálkodási és hasznosítási ir. Faller Lenke C/ I./ 44. Városüzemeltetési és közbiztonsági iroda Elekesné Ihász Ibolya B/ III Zöldprogram iroda Lipcsei Szabolcs B/ III. 94. BELSİ ELLENİRZÉSI CSOPORT Tóth Edina Belsı ellenır 586 t/f B/III/95. ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA építési, bontási, közterület-foglalási engedélyek, rendeletetéstıl eltérı használati engedélyek, telekalakítások, engedély nélküli építkezések Szőcsné Török Erzsébet irodavezetı /F B/ II. 86. Elges László építéshatósági ügyintézı 513 B/ II. 84. Erdélyiné Ménis Szilvia építésügyi nyilvántartó 560 B/ II. 83. Guzmics Zsombor építéshatósági ügyintézı 686 B/ II. 87. Izsák Tamásné adminisztrátor 633 B/ II. 82a. Molnár Gabriella építéshatósági fıelıadó 585 B/ II. 82. Ringbauer Katalin építésügyi ügyintézı 581 B/ II. 82a. Tallián Istvánné közterület-foglalási ügyintézı 683 B/ II. 87. Botosné Kovács Adrienn építéshatósági ügyintézı 508 B/ II. 83a. Schläffer Brigitta ügykezelı 633 B/ II. 82a. FİÉPÍTÉSZ szabályozási tervek, KVSZ, építési ügyek, településfejlesztés, településrendezés, Gyulai István fıépítész B/ II. 91. Szıcs Barbara városrendezési ügyintézı 934 B/ II. 91. Ferenczi Szilvia társadalmi koordinációs elıadó 553 B/ II. 91. GYÁMHIVATAL gondnokság alá helyezés, gyermek védelmével kapcsolatos feladatok, gyermek családi jogállásának rendezése, szülıi felügyeleti jog, gyámsággal kapcsolatos ügyek, pénzbeli támogatás (gyermektartásdíj megelılegezés, otthonteremtési támogatás) dr. Király Beatrix hivatalvezetı 643 Fax: C/ I. 48. Bánfalviné Bartos Éva gyámügyi vez. tan 661 C/ I. 54. dr. Csáklán Ildikó Andrea gyámügyi üi. 958 C/ I. 54. dr. Kárpáti Györgyné gyámügyi vez.fıtan. 945 C/ I. 46 Holicska Petra adminisztrátor 946 C/ I. 50. Dr. Nagy Enikı gyámügyi üi. 642 C/ I. 50. Gyıri Jolanda hivatásos gondnok 650 Sz: C/ I. 47. Hanzliné Farkas Valéria gyámügyi vez.fıtan 646 C/ I. 47. Kohán Katalin hivatásos gondnok 650 P: C/ I. 46. Rıth Istvánné adminisztrátor 650 C/ I. 48. Tóth Zoltánné hivatásos gondnok 650 Sz: C/ I. 46. Kancsár Ildikó gyámügyi üi. 968 C/ I. 47. gyámügyi tanácsos 642 C/ I. 50. Oldal 1 / 6

2 HATÓSÁGI IRODA üzletek mőködési engedélyezése és azzal kapcsolatos panaszok, telephely engedélyek, mezıgazdasági és állattartási ügyek, mezıgazdasági hatósági ügyek, ebnyilvántartás Azari Zsuzsanna irodavezetı 665 F/t: II. 67. Bognár Lászlóné ipar-ker.üi+ üzl.mők. eng. 974 II. 69. Bugyiné Szabolcsi Ágnes ipar-ker.üi+ üzl.mők. eng. 579 II. 69. Janisch Ferenc hatósági ellenır 592 II. 69. Kissné Pozsgai Mária ipar-ker.üi+ üzl.mők. eng. 592 II. 68. Papp Katalin mezıgazd.+állattart.üi.+ebnyilv. 593 II. 66. Szabó Kálmán hatósági ellenır 592 II. 69. Szentandrássyné Baki Éva telepengedélyezés 933 II. 66. HAGYATÉK, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT hagyatéki ügyek, tulajdoni lap. térkép másolat, kérelmek átvétele, tolmácsigazolvány, hatósági igazolvány, élettársi igazolás, díj kompenzáció, illetékbélyeg Daku Istvánné hagyatéki ügyek 576 A/ fsz. 2. Fodor Györgyné hagyatéki ügyek 909 A/ fsz. 2. Gergely Józsefné ált. ig. ügyintézı 678 A/ fsz. 2. Steff Eszter ált. ig. ügyintézı 550 A/ fsz. 2. JEGYZİI KABINET IRODA képviselı-testületi ülések jegyzıkönyvei, elıterjesztések, képviselıi fogadóórák, ön kormányzati rendeletek, bizottsági ülések nyilvántartása Sebestyén Andrea irodavezetı 567 A/ I. 32. Horog Magdolna titkárnı 529, A/ I. 27. Póti Tímea aljegyzıi titkárnı 530, A/ I. 27. Holicska Sándorné szervezési referens 577, A/ I. 33. Nagy Viktória minıségügyi referens 668 A/ I. 31. Csiga Gergely igazgatásszervezı ügyintézı 668 A/ I.31. Bódis Gyuláné védelmi referens 596, 689 B/ II. 88. dr. Tallos Erzsébet ingyenes jogi tanácsadás 537 (hétfı 15-17) C/ I. 34. HUMÁNPOLITIKAI CSOPORT a hivatali dolgozók kiválasztása, alkalmazási okiratainak elkészítése, oktatásra képzése, a hivatali személyzettel, kapcsolatos nyilvántartások vezetése Jónás Réka személyzeti referens 566, 685 B/ I. 63. Hézer-Gerbely Ágnes személyzeti referens 566, 686 B/ I. 63. Bojti Györgyné személyzeti referens 685 B/ I. 53. Gergely Istvánné személyügyi ügyintézı 685 B/ I. 53 ÜGYVITELI CSOPORT A Polg.Hiv. iratkezelési szabályzatának betartása és betartatása. Beérkezett információk, levelek osztályozása, feldolgozása, szakmai osztályokhoz való juttatása. A hivatal iratkezelési feladatainak ellátása iratok iktatásával, irattárba helyezett anyagok kezelése, rendezése, megırzése az irattári terv alapján Szedliczkyné Pekári Karolina csoportvezetı 541 A/ fsz. 21. Bányai Judit kézbesítı 626 A/ fsz. 24c. Bárkányi Balázs kézbesítı irattáros 544 A/fsz. 24/b. Béresné Kollányi Dorotea iktató 961 A/fsz.24. Bódizs Mária iktató 694 A/ fsz. 24. Borné Zsirai Zsuzsanna iktató 606 A/ fsz. 22. Della-Chiesa Gézáné iktató 544 A/ fsz. 24. Fodor Gáborné iktató 611 A/ fsz. 23b. Halek Andrea iktató 544 A/ fsz. 24b. Juhász Istvánné gépíró 674 B/ mfsz. 14. Katona Lászlóné fénymásoló 676 C/ fsz. 15. Koi Anita érkeztetı, iktató 538 A/ fsz. 24a. Kocsis Anikó iktató 549 A/fsz. 23/b. Körmendi Anikó postázó, érkeztetı 669 A/ fsz. 23. Lengyel Nyino iktató 648 A/ fsz. 22. Lukács Lászlóné iktató 542 A/ fsz. 24. Ordódy Tamásné gépíró 674 B/ mfsz. 14. Tomory Jánosné iktató 606 A/ fsz. 22. Ugró Szilárdné iktató 554 A/ fsz. 24. JOGI IRODA peres ügyek, szerzıdések felülvizsgálata, kártérítési igények elbírálása, tartási szerzıdések jóváhagyásának elıkészítése, külföldiek ingatlan szerzéséhez a polgármesteri nyilatkozat elkészítése, önkormányzati. alapítványi ügyek, birtokvédelem dr. Béja Julianna irodavezetı, jogtanácsos 948 B/ II. 80. Hipszki Illésné jogügyi fımunkatárs 519 B/ II. 79. dr. Horváth Ágnes irodavez.h. jogtanácsos 982 B/ II. 81. dr. Kalmárné dr. Rumi Beáta jogi szakref., birtokvéd.ea 537 B/ II. 78. Kiss Margit közbeszerzési referens B/ III Heim Zsófia adminisztrátor B/ III./107. Kardos Tibor adminisztrátor B/ III./107. dr. Stegmajer Péter jogi referens 557 B/ II. 81. Oldal 2 / 6

3 HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI IRODA mővelıdési házakkal, a kerület oktatási nevelési intézményeivel, bölcsıdékkel, egészségügyi intézményekkel való kapcsolattartás, kerület sport életének koordinálása, Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató 631, 632 Fax: Ady 7. I./1. Bertók Zoltánné óvodapedagógiai vez. fıtan 619 Ady 7. I /4. Csörgits András GESZ rendszergazda 439 Ady 7. GESZ Ficsor János GESZ rendszergazda 439 Ady 7. GESZ dr. Bicsak Ágnes egészségügyi vez.tan. 615 Ady 7. I./3. Gyıriné Bán Mária gazdasági és nyilvántartási fıea. 607 Ady 7. I./5. Györkı Viktor kerületi sport, szabadidı szerv. 667 Ady 7. I./7. Halányiné Fenyvessy Éva gazdasági fımunkatárs 616 Ady 7. I./6. Jámbor Rozália titkárnı 607 Ady 7. I./5. Fehér Dorottya tanügy igazgatási vezetı-tanácsos 617 Ady 7. I./4. Kranyik Gyuláné gazdasági és sportszervezési fıea Ady 7. I./7. Lehoczki Zoltán sport szakreferens 667 Ady 7. I./7. Mernyei Erzsébet irodav.-hely közalk. szem.és munkaügyi vez-fıtan. 652 Ady 7. I./7. Mikófalvi Ágnes ifjúsági referens 617 Ady 7. I./4. Oravecz Éva közmővelıdési referens 631 Ady 7. I./1. Sivók Zoltán tanügyig. vez. fıtan. 613 Ady 7. I./3. Kerekes Balázs sportszervezı 627 Ady 7. I./3. Godányiné Neumark Mária dietetikus 607 Ady 7. I./5. OKMÁNYIRODA személyigazolvány, lakcímkártya, vállalkozási igazolványok, közlekedésigazgatási feladatok, helyi nyilvántartó, lakcímbejelentés Dékány Szilvia irodavezetı A/ fsz. 19. Németh Tamásné helyi nyilvántart.üi. 925, A/ fsz. 19. Székelyné Schwarcz Mária váll.ig. ügyintézı A/ fsz. 19. Lipay Ágnes váll.ig. ügyintézı A/ fsz. 19. Tóth Józsefné helyi nyilvántart A/ fsz. 19. Csontos Jánosné okmány ügyintézı, személyi okm B/ fsz. Molnár Andrea okmány ügyintézı, személyi okm B/ fsz. Kovács András lakcímügyek, park.ig B/ fsz. Zsigmondné Miklós Ilona lakcímügyek, park.ig B/ fsz. Urbánné Egri Mária okmányügyi ügyintézı B/ fsz. Lévay Mariann vezetıi engedély B/ fsz. Kovácsné Vajda Katalin vezetıi engedély B/ fsz. Borsósné Uliczky Andrea jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Orbán Tamás Róbert jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Sturm Ágnes jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Soósné Földi Erzsébet jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Horváth Tiborné jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Kunné Novák Judit jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Rudas Judit jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Ember Tiborné jármőigazgatási ügyek B/ fsz. Kothencz Lászlóné személyi okmányok B/ fsz. Szilágyi Mónika jármőigazgatási ügyek B./ fsz. Benkıné Molnár Judit Irodvezetıh.+lakcímrendezés A/ fsz. 19. Németh Erzsébet posta 944 B/ fsz. Gál Istvánné posta 944 B/ fsz. Vörös Rita anyakönyvvezetı 540 Fax: A/ fsz. 2. Torma Katalin anyakönyvvezetı 539 Fax: A/ fsz. 2. PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI IRODA költségvetési és beszámoló készítés, pénztár és bank átutalások, analitikus nyilvántartások Lászlóné Mester Zsuzsanna pénzügyi és gazdasági igazgató 536 Fax: A/ I. 46. Ivanics Ferencné irodavezetı h. számviteli fıtan. 682 A/ I. 43. Czingler Sándorné pénztáros 921 C/ fsz. 6. Györke Lászlóné kontírozó könyvelı (kiadás) 543 A/ I. 44. pü-i és számv. elıadó 543 A/ I. 44. Koleszár Erika pü. számfejtés, SZJA, ÁFA 641 A/ I. 45. Pestiné Marsó Ágnes analit., helyi támog., kölcsönök 641 A/ I. 45. Horváth Katalin pü, segélyek, átutalás 516 A/ I. 48. Diósiné Szarvas Ildikó an. közterületfogl, fiz. elıleg 516 A/ I. 48. Rab Józsefné fıkönyvi könyvelı 543 A/ I. 44. Sándor Mariann pénzügyi és számviteli ügyint. 682 A/ I. 43. Tóth Ferencné pü., beérkezı számlák 546 A/ I. 47. Váczy Lászlóné pénztáros 511 A/ I. 42. Jakubács Erzsébet pénzügyi ügyintézı 543 A/ I. 44. Alexa Lászlóné pénzügyi ügyintézı 589 A/ I. 49. ADÓÜGYI CSOPORT gépjármőadó, építményadó, telekadó, végrehajtás, adóérték-bizonyítványok készítése, adóigazolások kiadása, adók módjára történı végrehajtás Békési Istvánné adóig. adóérték bizonyítvány 582 B/ I. 54. Horváth Tiborné idegenadó kezelı 572 A/ I. 59. Kékesné Horváth Valéria könyvelı 551 B/ I. 55. Brogyay Józsefné gépjármőadó üi. (A-Kovách) 572 B/ I. 59. Drimbe Józsefné építmény és telekadó, talajterhelés üi. 595 B/ I. 56. Pató Diána építmény és telekadó, talajterhelés üi. 595 B/ I./ 56. Horváth Ibolya gépjármőadó üi. (Kovács-ZS) 562 B/ I. 58. gépjármőadó üi. (H-NY) 562 B/ I./ 58. Tóth Józsefné idegenadó ügyintézı (A-Ny) 582 B/ I. 54. Oldal 3 / 6

4 GONDNOKSÁG irodaszer igénylés, irodai karbantartási munkák, beszerzés, autóbusz igénylés, telefonokkal kapcsolatos ügyek Bors Tibor gondnokság vezetı 515 Fax: B/ mfsz.16. Bódizs József főtı 520, 322 B/ kazánház Bódizs Mária gondnok 520 lakás Dodog Sándorné eszköznyilvántartó 547 B/ mfsz. 13. Melicher Ferencné raktáros 512, 346 B/ mfsz. 15. Rendészek telefonközpont 691 A/ fsz. porta Vati Zoltánné recepciós 677 C/fsz. porta Gábor Andrea recepciós 691 A/ fsz. porta Schläffer Istvánné telefonközpont 677 A/ fsz. porta Lévay András telefonközpont 315 okmányiroda Molnár László gépkocsivezetı 952 B/ mfsz. 15. Szigeti Sándor gépkocsivezetı 952 A/ fsz. 9a. Tháler Zoltán karbantartó 984 B/ mfsz. 15. Winkler József karbantartó 984 B/ mfsz. 15. POLGÁRMESTERI KABINET IRODA közremőködik a polgármesteri és a képviselı-testületi döntések elıkészítésében és végrehajtásában, az önkormányzati rendezvények lebonyolításában, az informatikai hálózat üzemeltetésében a pályázatok elıkészítésében, a sajtót érintı feladatokban, a kisebbségeket érintı ügyekben. Kaposi György irodavezetı 506 Fax B/ II. 90. Bánfy Tünde személyi titkár A/ I. 34. Bazsó Zoltán Kispest újság fıszerk. 695, A/ I. 36. Bernát Péter polgármesteri referens B/III. 106/A Fényes Gábor referens B/ II. 89. Bold Erika személyi titkár A/ II. 76. Endrély Balázs kommunikációs tanácsadó B/III. 106/A Gombos Veronika rendezvényszervezı 658 A/ I. 36. Hoppál Roland arculati referens A/ fsz. 9b. Sári Bettina arculati asszisztens 943 A/ fsz. 9b. Komiszár Gáborné személyi titkár A/ II. 75. Kıfalvi Miklósné kisebbségi adminisztrátor Áruház köz 2-4. Major Ernıné személyi titkár A/ I. 34. Nagy Endre kommunikációs igazgató A/ I. 36. Patek Gábor kabinetfınök 509 F: A/ I. 38. Noób Árpádné titkárnı A/ II. 76. Várnai Zoltán kispest.hu fıszeresztıje 658, A/ I. 36. INFORMATIKAI REFERENSEK gépek üzembe helyezése, számítástechnikai hibabejelentés, rendszermentés, honlapfrissítés, telefonközponttal kapcsolatos ügyintézés (gondnokságon keresztül) Réti Gábor informatikai referens 556 Fax: B/ I. 51. Ádám György rendszergazda 320 B/ I. 51. Álló Tamás rendszergazda 620, 534 C/ fsz. 7. Füredi Péter rendszergazda 598 B/ I. 62. Kasza Erzsébet adminisztrátor (hibabejelentés) 534 B/ I. 51. Szántai Sándor rendszergazda 594 B/ I. 51. szerverszoba 621 Ady 7. TÁRSADALMI KAPCSOLATOK IRODÁJA pályázatokkal kapcsolatos feladatok Gonda Andrea pályázati referens B/III. 106/B adminisztrátor 558 A/ II. 74. Szántó Lászlóné kisebbségi koordinátor 965 B/III 105. Vadon Etelka irodavezetı B/III SZABÁLYSÉRTÉSI IRODA szabálysértési ügyek (engedély nélküli árusítás, Ft. alatti lopás, rongálás, stb.) Szabálysértési és helyszíni bírságok végrehajtása, közmunkával kapcsolatos(törv. elıírt) feladatok teljesítése Papiné dr. Lırinczy Rozália irodavezetı C/ fsz.29. Bagi Katalin szabs. vez. fıtanácsos C/ fsz. 21. Csanaki Györgyné végrehajtás, adminisztr C/ fsz. 25. Kern Henrietta szabs. és végrehajt üi C/ fsz. 20. Nagy Attila szabsért.ir. tanácsos C/ fsz. 19. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA a kerületi polgárok pénzbeli és természetbeni szociális ellátása, a jegyzı gyermekek védelmét biztosító hatósági feladatainak ellátása, a súlyos mozgáskorlátozottak Szeifert Ferencné irodavezetı C/ fsz. 3. tanácskozóterem 317 C/ I.34. információ 321 C/ fsz. FELNİTTVÉDELMI ÜGYEK Horváth Emese felnıttvédelmi ügyintézı 570 A/ fsz. 11. Vásárhelyi Zoltán felnıttvédelmi ügyintézı 570 A/ fsz. 11. Vadász Miklósné felnıttvédelmi ügyintézı A/ fsz. 10. Borbély Sándor adminisztrátor 548 A/ fsz.10. GYÁMHATÓSÁGI ÜGYEK Állóné Tóth Gabriella gyámügyi ügyintézı 670 C/ I. 56. dr. Gombocz Istvánné gyámügyi ügyintézı 947 C/ I. 57 Varsányiné Gubacsy Gabriella gyámügyi ügyintézı C/ I. 57. Oldal 4 / 6

5 SZOCIÁLIS ÜGYEK Bárkányiné Jakab Etelka szociális ügyintézı 628 C/ fsz. 10. Béres Éva szociális ügyintézı 671 C/ fsz. 2. Bíró Gyuláné környezıs között C/ I. 35. Csörsz Lászlóné szociális ügyintézı 637 C/ fsz. 8. Fehér Sándorné szociális ügyintézı 635 C/ fsz. 27. Gáspár Györgyi környezıs között C/ I. 35. Geigner Lászlóné adminisztrátor 634, 321 C/ fsz. 27. Kardos Sándorné szociális ügyintézı 639 C/ fsz. 1. Katona Lászlóné környezıs között C/ I. 35. Kiss Judit környezıs között C/ I. 35. Petrovics Jánosné környezıs között C/ I. 35. Somogyi Gáborné adminisztrátor 636 C/ fsz. 4. dr. Szikora Béláné szociális ügyintézı 928 C/ fsz. 1. Novákovicsné Prediger Dorottya szociális ügyintézı 638 C/ fsz. 1. Takács Györgyné környezıs között C/ I. 35. Patkó Margit szociális ügyintézı 601 C/ fsz.9. Ujpál Istvánné szociális ügyintézı 935 C/ fsz. 27. Czingler Sándorné pénztáros 921 C/ fsz. 6. VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI IRODA lakáselidegenítés, ingatlankataszter nyilvántartás, üzlethelyiségekkel kapcsolatos feladatok, vagyonhasznosítás, portfolió, önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti jogviszonyával kapcs. ügyek, lakáscélú támogatások iránti ügyek (helyi támogatás, ifjú házasok támogatása, lakástársasház felújítás, panel pályázatok) Faller Lenke irodavezetı C/ I. 44. Bathóné Mráz Klára vagyonh. lakáselidegenítés 574 C/ I. 39. Bődi János vagyonkataszteri nyilvánt. 527 C/ I Ignáczné Balázs Gabriella vagyonhaszn. nem lakás c. 571 C/ I Kisházy Tamás ügyintézı 584 C/ I. 42. Oroszki Zoltán vagyonkataszteri nyilvánt. 521 C/ I Posztobányi Zoltánné vagyonh. lakáselidegenítés 563 C/ I. 40. Prostyák Gyula ügyintézı 680 C/ I. 42. Streit Sándor vagyonhasznosító 583 C/ I Szászné dr. Szedlák Andrea vagyonhaszn. nem lakás c. 571 C/ I. 45. Turányiné Lakatos Edit irodavezetıvezetı helyettes C/ I. 44. Vágvölgyi Istvánné ügyintézı 504 C/ I. 39. VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI IRODA út-járda fenntartás, építés; közlekedési ügyek, közmőügyek Elekesné Ihász Ibolya irodavezetı 561 F: B/ III Butykay István útfelügyelı 919 B/ III. 93. Bakos Géza út, járdaép és fennt. üi. 575 B/ III. 93. Miklós Róbertné közmő és egyéb beruh. 672 B/ III Magyar János településır 675 B/ III. 93. Pap Márton köztisztasági ügyint B/ III. 99. Purtál Gabriella ügykezelı 533 B/ III Szilágyi József közlekedési ügyek 918 B/ III Fenyvesi-Zupcsán Andrea lakossági üi. 954 B/ III. 99. ZÖLDPROGRAM IRODA park-, fasor-, játszótér fenntartás; felújítás, környezetvédelem Lipcsei Szabolcs irodavezetı B/ III. 94. Márkus Edit zöldfelület fejl. üi. 323, 526 B/ III. 96. Salyámosy György fasorfenntartási üi. 526 B/ III. 96. Brázainé Bierbauer Ágnes Tácia környezetv. üi. 657 B/ III. 96. Csernai Tímea köztiszt. hatósági üi. 528 B/ III Könczöl István köztiszt. hatósági üi. 957 B/ III BÜFÉ BÜFÉ 698 B./I./64-65 ÁNTSZ Dr. Gercsák Márta tisztifıorvos kp Üllıi u. 453 Kovács Péterné közegészségügyi felügyelı 976 B./III./97 KISPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT dr. Albert Ágota Katalin üv. igazgató 317 C/ I. 34. Oldal 5 / 6

6 GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET BP. XIX., ADY E. ÚT 7. Curkánné Ambrus Katalin igazgató fsz. 1. Balla Sándorné belsı ellenır 630 fsz. 11. Csaba Gáborné Mb. eszközgazd. Cs. Vez. 622 fsz. 10. Csajkás Istvánné titkárnı fsz. 1. Csernus Imréné pénzügyi ügyintézı 662 fsz. 3. Csörgits András GESZ rendszergazda fsz. 20 Drahoszky Zoltán energia gazd. 649 fsz. 6. Ficsor János rendszergazda fsz.20. Göncz Zoltánné könyvelı 612 fsz. 5. Gyurki Krisztina könyvelı 622 fsz. 10. Horváth Attila gépkocsivezetı 270 fsz. 12. Jagnesák Tiborné ügyviteli alkalmazott 655 fsz. 4. Kancsár Ferencné leltározó 622 fsz.10. Kása Andrea Pü és könyv. Csop. Vez. 612 fsz. 5. Körmendiné Vincze Zsuszsa étkezési ea. 649 fsz. 6. Maglódi Gyuláné könyvelı 655 fsz. 4. Matolcsi Irma bér ügyintézı 226 fsz. 7. Nagy Tamás gépkocsivezetı fsz.1. Nemes Béláné pénzügyi ea. 662 fsz. 3. Pribéli Sándorné könyvelı 226 fsz. 7. Sütkei Gáborné jelentı felelıs 226 fsz. 7. Szabóné Füsi Zsuzsanna költségvetési adm. 653 fsz. 2. Szabóné Mocsár Ibolya ügyviteli alkalmazott 655 fsz. 4. Székely Csilla könyvelı 612 fsz. 5. Tischler Attiláné kézbesítı 649 fsz. 10. Vágnerné İsze Katalin pénztáros 666 fsz. 8. Váli Jánosné belsı ellenır 630 fsz. 11. Várnai Györgyné leltározó 622 fsz.10. Vinis Gyuláné könyvelı 653 fsz. 2. Zomboriné dr. Paraszt Dorottya jogász 270 fsz.12. Zubor Attila gazdasági vezetı ig.h. 623 fsz. 13. VAGYONKEZELİ MŐSZAKI SZERVEZET (VAMÜSZ) 1192 Bp. Ady E. út 7. Horváth Zoltán igazgató 535, ; F: Ady 7. GESZ fsz. 1. dr. Harkányi Ágnes jogi képviselı 425 Dobos István adminisztrátor 446 Ady 7. GESZ fsz. 1. Páncélné Szemeti Hajnalka titkárnı Ady 7. GESZ fsz. 1. Pénzügyi Csoport Péter Józsefné Pénzügyi csoportvezetı 436 Ady 7. GESZ fsz. Boros Imréné anyag és ép.nyilvántartó 418 Ady 7. GESZ fsz. 5. Lakat Istvánné pénzügyi ügyintézı 422 Ady 7. GESZ fsz. 3. Lırincziné Pergel Katalin jogügyi elıkészítı 423 Ady 7. GESZ fsz. 3. Szvoren Jánosné analítikus könyvelı 419 Ady 7. GESZ fsz. 7. Veréb Gézáné pénztáros, pü-i ügyintézı Ady 7. GESZ fsz. 6. Bérlemény és Társasház-kezelési Csoport Bányai Ferenc csoportvezetı 435 Ady 7. GESZ fsz. 8. Dobos Ferenc adminisztrátor 410 Ady 7. GESZ fsz. 8. Drahovszky Zoltán energetikus 415 Elek Imréné társasházi nyilvántartó 416 Ady 7. GESZ fsz. 9. Környei Sándorné társasházi elszámoló 420 Ady 7. GESZ fsz. 9. Vereczkei Csabáné társasházi ügyintézı 411 Ady 7. GESZ fsz. 8. Mőszaki Csoport Tamási Lajos csoportvezetı 414 Ady 7. GESZ fsz. 2. Hegyesiné Boros Katalin adminisztrátor 434 Koroknai József mőszaki elıadó 429 Ady 7. GESZ fsz. 3. Móricz Ede gépész mőszaki ellenır 431 Ady 7. GESZ fsz. 4. Piacüzemeltetési csoport (Kossuth tér) Tóth Zoltánné piacfelügyelı Eötvös Lászlóné jegykiadó-raktáros Veszprémi Csilla jegy Nyugdíjasház József A. út. 77. Danó Ferencné gondnok Oldal 6 / 6

Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala.

Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala. NÉV beosztás mellék fax/ városi szoba Ádám György rendszergazda 320 B/ I. 51. Alexa Lászlóné pénzügyi ügyintézı 589 A/ I. 49. Álló Tamás rendszergazda 620, 534 C/ fsz. 7. Állóné Tóth Gabriella gyámügyi

Részletesebben

Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala.

Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala. Ádám György informatikus 320 B/ I. 51. Alexa Lászlóné pénzügyi ügyintézı 589 A/ I. 48. Álló Tamás informatikus 620, 534 C/ fsz. 7. Állóné Tóth Gabriella gyámügyi ügyintézı 670 C/ I. 56. Ámanné dr. Horváth

Részletesebben

Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala.

Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala. HIVATALI TELEFONKÖNYV (IRODÁK) NÉV beosztás mellék fax/ városi szoba Gajda Péter polgármester 525 Fax: 280-7241 A/ I. 37. dr. Istvánfi Sándor jegyzı 529, 282- Fax: 282-9964 A/ I. 29. Vinczek György alpolgármester

Részletesebben

SZEMÉLYZETI REFERENSEK

SZEMÉLYZETI REFERENSEK HIVATALI TELEFONKÖNYV (IRODÁK) NÉV beosztás mellék fax/ városi szoba Gajda Péter polgármester 525 Fax: 280-7241 A/ I./37. Dr. Istvánfi Sándor jegyzı 529, 282-9742 Fax: 282-9964 AI/ 29. Vinczek György alpolgármester

Részletesebben

HIVATALI TELEFONKÖNYV (ABC)

HIVATALI TELEFONKÖNYV (ABC) HIVATALI TELEFONKÖNYV (ABC) NÉV beosztás mellék fax/ városi szoba Ádám György informatikus 320 B/ I./ 51. Alexa Lászlóné pénzügyi ügyintézı 516 A/ I./ 48. Álló Tamás informatikus 620, 534 C/ fsz. 7. Állóné

Részletesebben

Nógrád Megyei Kormányhivatal Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Nógrád Megyei Kormányhivatal Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: 06 (32) 620-700 Fax: 06 (32) 620-713 Dr. Szabó Sándor Kormánymegbízott 06 (32) 620-700 Dr. Kalocsai Péter Igazgató 06 (32) 620-758

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv

Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv Polgármesteri Hivatal Telefonkönyv Szervezeti egység Név Munkakör Szint Szoba Telefon Fax Mellék Szlahó polgármester Csaba 209 109 Tábori alpolgármester 15 Ferenc 268 228 Mohainé Jakab Anikó jegyző 205

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Budapest F város XIX. ker. Kispest Önkormányzat képvisel

Budapest F város XIX. ker. Kispest Önkormányzat képvisel Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének 6/2007. (II.23.) rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezésérıl A képviselı-testület a helyi

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEK: H-5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. /Városháza épülete/ Telefon: +36 (66) 515-515 FAX: +36 (66) 515-503 E-mail: info@mezobereny.hu Általános ügyfélfogadási rend: Hétfő:

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása Ügyszám: 03-3/346-4/2013. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása 1.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Városközponti KISOKOS

Városközponti KISOKOS Városközponti KISOKOS VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA3 Belvárosi Általános Iskola... 4 Jókai Mór Általános Iskola... 5 Liszt Ferenc Alapfokú Mővészeti Iskola... 6 Mátyás Király

Részletesebben

Portaszolgálat: 06-48/524-100

Portaszolgálat: 06-48/524-100 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri jegyzéke A Hivatal egyes szervezeti egységei 2014. október 01-jét követően az alábbi címeken elérhetőek el: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal - Edelény,

Részletesebben

Választott és kinevezett vezetők, közvetlen beosztottak

Választott és kinevezett vezetők, közvetlen beosztottak Polgármesteri Hivatali dolgozók irodánkénti bontásban Választott és kinevezett vezetők, közvetlen beosztottak A vezető, ill. köztisztviselő Neve Munkaköre Dr. Gyenes Levente polgármester Mezey Attila Hodruszky

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 2/2015 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Képviselı-testületének. 2012. évi munkaterve

KIVONAT. Határozat. Képviselı-testületének. 2012. évi munkaterve Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2011. december 15-i ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 177/2011. (XII. 15.) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal elérhetőségei 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal elérhetőségei 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal elérhetőségei 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Hivatalvezető Dr. Orbán István Hivatalvezető Fsz. 7. 94/553-061 hivatal@szentgotthard.jaras.gov.hu

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató Felterjesztett neve Munkahelye, beoszása Sinkáné dr. Csendes Ágnes Szabó Károly Nagy Sándor Dr. Kőrösi Margit Mamuzsics Gábor Lajos Bancsi Attila Rácz Róbert Dr. Asztalos Gézáné Dr. Ferenczy Judit Katalin

Részletesebben

Hivatalvezető. Hivatalvezető-helyettes. Okmányirodai Osztály

Hivatalvezető. Hivatalvezető-helyettes. Okmányirodai Osztály DUNAÚJVÁROS JÁRÁSI HIVATAL TELEFONJEGYZÉK Vezérszám: (06-25) 412-211 Fax: (06-25) 435-562 Telefonközpont 9; 150 E-mail cím: hivatal@dunaujvaros.fejer.gov.hu 412-211 (...@dunaujvaros.fejer.gov.hu) Hivatalvezető

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRZSHIVATALI DOLGOZÓK ELÉRHETSÉGI ADATAI

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRZSHIVATALI DOLGOZÓK ELÉRHETSÉGI ADATAI Frissítve: 2013.07.16 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRZSHIVATALI DOLGOZÓK ELÉRHETSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Cím: 2800 Tatabánya, F tér 4. Postacím: 2800 Tatabánya Pf.:

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon Ajkai Járási Hivatal Telefon: 88/511-310 Fax: 88/511-340 hivatal@ajka.vemkh.gov.hu www.kormanyhivatal.hu Okmányirodai

Részletesebben

Táv/Km tól

Táv/Km tól 1 Ádám Sándorné (1948) 1406.2 1 4869.9 Németh László (1969) 2 Bába János (1953) 1132.2 2 4099.1 Németh Lászlóné (1971) 3 Bába Jánosné (1953) 1388.1 3 3997.7 Czimmer Éva (1969) 4 Babik Izabella (1955) 146.5

Részletesebben

Zárt ülés határozatai 114-189-ig

Zárt ülés határozatai 114-189-ig Zárt ülés határozatai 114-189-ig 114/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 115/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága

Veszprém Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Veszprém Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Cím: 8200 Veszprém, Jókai Mór u. 5. Telefon: 88/593-220 Fax: 88/593-221

Részletesebben

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE A 2016. augusztus 29-től 2016. szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE Hollán Ernő utca 30. 1. lh. földszint 4. szám alatti I. Horváthné Majer Gabriella piaci alapú lakbér vállalása II. Zsigmond

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék Törzshivatal Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék cím: 8000 Székesfehérvár, vezetékes telefon körzetszám: 22 e-mail: hivatal@szekesfehervar.fejer.gov.hu Fsz. Porta 510-855

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon Ajkai Járási Hivatal Cím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Telefon: 88/550-644 Fax: 88/550-677 ajka.jaras@veszprem.gov.hu

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Szigethalom Önkormányzat 2315. Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. 06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Sorsz. Név Beosztás Iskolai végzettsége 1. Ágics Lászlóné

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

MINISZTERI TITKÁRSÁG. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím MINISZTERI KABINET. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím

MINISZTERI TITKÁRSÁG. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím MINISZTERI KABINET. Név, beosztás Telefon, fax E-mail cím Bajó Zsanett, osztályvezető, A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM VEZETŐINEK ELÉRHETŐSÉGEI FRISSÍTVE: 2013. JÚLIUS 9. MINISZTERI TITKÁRSÁG 79-51167, 79-50631 zsanett.bajo@nfm.gov.hu MINISZTERI KABINET Kaiser

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Szakigazgatási Szerveinek ELÉRHETŐSÉGI ADATAI Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Járási Gyámhivatal 2500

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév Dr. Vuity Valéria Igazgató közgazdaságtan Sárosi Magdolna Igazgatóhelyettes német nyelv Gottlieb Gábor Igazgatóhelyettes matematika, informatika, földrajz Agyagási Anett biológia Bartkóné Szigecsán Réka

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről évtől

N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről évtől N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről 1994. évtől N é v Időpont Jellege Hargitai Mihály 1994. április 6. posztumusz Proksza Pálné 1994. április 6. ért Lázár András 1994. április 6.

Részletesebben

Hivatalvezető. Hivatalvezető-helyettes. Okmányirodai Osztály

Hivatalvezető. Hivatalvezető-helyettes. Okmányirodai Osztály DUNAÚJVÁROS JÁRÁSI HIVATAL TELEFONJEGYZÉK Vezérszám: (06-25) 412-211 Fax: (06-25) 435-562 Telefonközpont 9; 150 E-mail cím: hivatal@dunaujvaros.fejer.gov.hu Név Beosztás Telefon E-mail Megjegyzés Szoba

Részletesebben

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711 Tamásné Czinege Csilla Régió Igazgató Igazgató 594 dar.igazgato@apeh.gov.hu 6721 Szeged Bocskai u. 14. Dr. Csurgó Edit Végrehajtási És Felszámolási Szakigazgató Szakigazgató 528 777 dar.vhfelsz.szakig@apeh.gov.hu

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Debrecen, 2004. március 26-28. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Bocskai István Ált. Isk. 48,700 47,400 47,600 143,700 2 Kecskemét Lánchíd utcai Ált. Isk. 47,850 46,300 47,250 141,400 3 Ózd Újváros téri

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Nagyszállás Házi bekötések

Nagyszállás Házi bekötések Nagyszállás Házi bekötések Majoranna Név Hrsz. Majoranna 1/b Üres telek 02362/382 Majoranna 1 Jung János 02362/113 Majoranna 1/a Lászlóné Hudák Erika 02362/311 Majoranna 2 Özv. Daru Jánosné 02362/115 Majoranna

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

Sorszám Név Munkakör Képesítés. gyógypedagógiai asszisztens

Sorszám Név Munkakör Képesítés. gyógypedagógiai asszisztens Sorszám Név Munkakör Képesítés 1. BRENNER ÁRPÁDNÉ gyógypedagógus logopédia,tanulásban 2. BUNCZOM EDINA gyógytornász 3. CSÉPLŐNÉ KÁLDI BEÁTA gyógypedagógus pedagógiája szakos általános iskolai tanár orosz

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, a 23/2006.

Részletesebben

KORMÁNYMEGBÍZOTT (hivatal@heves.gov.hu; titkarsag@heves.gov.hu) Név Beosztás Mellék Telefonszám Fax 3025 06 (36) 521-525

KORMÁNYMEGBÍZOTT (hivatal@heves.gov.hu; titkarsag@heves.gov.hu) Név Beosztás Mellék Telefonszám Fax 3025 06 (36) 521-525 TELEFONKÖNVY Központi szám: 06 (36) 521-500 Konferencia telefon: 06 (36) 521-514 Főporta: 06 (36) 521-598 KORMÁNYMEGBÍZOTT (hivatal@heves.gov.hu; titkarsag@heves.gov.hu) dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott

Részletesebben

KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET (Burián Orsolya kapja: sajto@heves.gov.hu) BELSŐ ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY (hivatal@heves.gov.hu)

KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET (Burián Orsolya kapja: sajto@heves.gov.hu) BELSŐ ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY (hivatal@heves.gov.hu) Központi szám: Konferencia telefon: Főporta: Telefonszám 06 (36) 521-500 06 (36) 521-514 06 (36) 521-598 KORMÁNYMEGBÍZOTT (hivatal@heves.gov.hu; titkarsag@heves.gov.hu) Horváth László kormánymegbízott

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

AEGON Általános Biztosító Zrt. elveszett csekklapok

AEGON Általános Biztosító Zrt. elveszett csekklapok VONALKÓD PARNER PARTNER NÉV SZERVEZET 120010080019012700100005000156576065202008 0000926996 MOHAROS BIZT. ÜGYN. SZOLG. ÉS TAN. KFT. DÉL-PEST ÉRTÉKESÍTÉSI ÜGYNÖKSÉG 120010080019012700100005000176086065202008

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút 5. Keszi Maraton eredménylista 2015.09.19..xlsx - 5km abszolút 5km abszolút 1. Filep Alex 446 Férfi 5km Tiszaújváros 0:24:28.193 2. Bordás Attila 410 Férfi 5km Kistokaj 0:24:40.395 3. Burai Jácint 430

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat Megrendelés szám:30005/77739/ Szektor : 61

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat Megrendelés szám:30005/77739/ Szektor : 61 3301 Eger Barkóczy F. u. 7. Pf. 14. Oldal: 1 / 9 Széljegy: 57425/2016 2016.12.14 Gondnokság alá helyezés feljegyzése iránti kérelem, EGRI JÁRÁSBÍRÓSÁG 3300 EGER Barkóczy Ferenc utca 3 I. R É S Z 1. Az

Részletesebben

Szavazókör nyitvatartása 4032 Egyetem tér 1. I. emelet 1. Antal Ildikó könyvkötő Egyetemi Kiadó DE Főépület Könyvtár előtere. DEENK Olvasószolgálati

Szavazókör nyitvatartása 4032 Egyetem tér 1. I. emelet 1. Antal Ildikó könyvkötő Egyetemi Kiadó DE Főépület Könyvtár előtere. DEENK Olvasószolgálati Sorszám Titulus Név Munkakör Szervezeti egység Helyszín 1. Antal Ildikó könyvkötő Egyetemi Kiadó 2. Antal Mátyás adatrögzítő Egyetemi Kiadó 3. Bacskai Ferenc könyvtáros asszisztens 4. Balogh Éva Katalin

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Szám: 31.223 /2008. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

TISZTSÉGVISELŐK IRODÁKHOZ NEM TARTOZÓ MUNKATÁRSAK. Kováts-Szalontai Beáta. polgármesteri tanácsadó Ferenczi László polgármesteri tanácsadó

TISZTSÉGVISELŐK IRODÁKHOZ NEM TARTOZÓ MUNKATÁRSAK. Kováts-Szalontai Beáta. polgármesteri tanácsadó Ferenczi László polgármesteri tanácsadó TISZTSÉGVISELŐK 3. melléklet Bráz György polgármester Dr. Fülöp György alpolgármester Csikász Gábor alpolgármester Dr. Molnár Tamás jegyző Csikászné Gyöngyösi Szilvia aljegyző 102. Kováts-Szalontai Beáta

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

V. korcsoport. Fiú ( ):

V. korcsoport. Fiú ( ): HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FOGYATÉKOS SPORTOLÓK SZÖVETSÉGE 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Lev. cím:4024 Debrecen, Piac u. 71. Tel.: 0670/370-4737 E-mail: hafoszov@hafoszov.ehc.hu Fogyatékos tanulók nevelését,

Részletesebben

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT.

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. Bizonylat vonalkódja Értékesítő partner neve 120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026752885065232004

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap Pátyi Terepfutás 2013. szeptember 01, vasárnap 400 m 2007-1. 29 Nagy Soma Dániel f 2007-1 1:29 2. 24 Sike Roland András f 2007-2 1:30 3. 88 Laky Péter f 2007-3 1:32 4. 8 Szöllıs Hanka n 2007-1 1:35 5.

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat ötödik forduló 2016.06.19 Leány 1.6km 1. Korpás Fanni 8 5:52 SZVSI Szolnok SE1 / 1, 10 2. Bozsó Bogár 13 5:54 Budapest SE1 / 2, 7 3. Takó Lilla 11 6:21 Szolnok SE1 /

Részletesebben

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend január. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I.

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend január. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I. Ügyelosztási rend 2014. január 2013.El.III.A.1-I. 31.B. szerda, péntek II. 36. 9.B. hétfő I. 75. 12.B. II. 36. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium Dr. Mikó Gergely kollégiumvezető Dr. Péntek László

Részletesebben

Szervezeti egység Név Munkakör telefon cím Fax Miniszter dr. Trócsányi László miniszter

Szervezeti egység Név Munkakör telefon  cím Fax Miniszter dr. Trócsányi László miniszter Szervezeti egység Név Munkakör telefon e-mail cím Fax Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729 Kabinetfőnöki

Részletesebben