Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai"

Átírás

1 PÁLYÁZAT Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása iránya: Program kódja GOP /A (betű + szám): A Gazdaságfejlesztési Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások üzleti környezetének fejlesztése, a vállalkozások külső, működési környezetének fejlesztése, így a piacfejlesztési tanácsadás is, amellyel a program hozzásegíti a vállalkozások külpiacra jutását, exporttevékenységük ösztönzését. Cél továbbá, hogy a vállalkozások fejlesszék üzleti kultúrájukat, felismerjék a vállalkozásban rejlő lehetőségeiket, erősségeiket, Megvalósítandó cél: amelyeken keresztül beléphetnek nemzetközi piacokra. A külkereskedelmi tanácsadással foglalkozó vállalkozásokat támogatja közvetlen eszközbeszerzések, informatikai fejlesztések, immateriális javak beszerzésén keresztül, valamint a külkereskedelmi tanácsadást igénybe vevő, így az exporttevékenységük kialakítását vagy bővítését kezdeményező vállalkozásokat kívánja fejleszteni tanácsadói tevékenységeken keresztül. Kedvezményezettek: Jogi forma, méret, székhely: Külkereskedelmi tanácsadó vállalkozás esetén: 1. kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, 2. kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, 3. A Pályázati Felhívásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt. Tanácsadást igénybevevő vállalkozások esetén 1. Kis-, és középvállalkozásnak minősülnek, 2. A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt. Adminisztratív feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely a Gazdaságfejlesztési Operatív Program egyéb pályázati kiírásainak keretében tanácsadás igénybevételére már az adott naptári évben részesült támogatásban, vagy akinek, vagy amelynek meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása ezen pályázati kiírások keretében tanácsadás igénybevételére az adott naptári évben már részesült támogatásban. A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján partner vagy kapcsolt vállalkozások egy vállalkozásnak minősülnek. A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek a) aki, vagy amely nem rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámolóval/szja bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, és; b) aki vagy amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt. 1

2 Pályázóra vonatkozó egyéb feltételek: Külkereskedelmi tanácsadó vállalkozások esetén Olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek: a) a pályázat benyújtásának időpontjában az alapító okiratban a meghatározott céljai között szerepel a vállalkozások részére nyújtott exporttevékenység bővítésével vagy kialakításával kapcsolatos tanácsadási tevékenység és c) A hatályos cégkivonatban főtevékenységként TEÁOR besorolás szerint a következő tevékenységek valamelyike szerepel: 1. Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás TEÁOR Összetett adminisztratív szolgáltatás TEÁOR Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése TEÁOR d) Rendelkezik főállású, tagi jogviszonyban álló, vezető tisztségviselő vagy megbízott szakértőkkel, akik felsőfokú végzettséggel és legalább két éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek a megpályázatott területen. (Ugyanazt a szakértőt kizárólag egy akkreditált szervezet alkalmazhatja.) e) A tanácsadó szervezet a c) pontban felsorolt TEÁOR kör alá tartozó tevékenységekből származó összes nettó árbevétele a jelentkezési kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt teljes, jóváhagyott évében: 1. Gazdasági társaságok (non-profit is), szövetkezetek esetében minimum 20 millió Ft és maximum 250 millió Ft, 2. Egyéni cégek, egyéni vállalkozók esetében minimum 5 millió Ft és maximum 250 millió Ft. f) A tanácsadó szervezet rendelkezik célországban képviselővel, kapcsolt-, vagy partnervállalkozással, vagy szerződéses partnerrel és legalább két, a helyi országban meglévő alkalmazottal. g) A tanácsadó szervezet rendelkezik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megfelelő tagozatának (célország) ajánlásával. h) A tanácsadó szervezet exporttevékenységgel kapcsolatos tanácsadás kapcsán legalább 3 megfelelő referenciával rendelkezik. Egy referencia abban az esetben megfelelő, ha a jelentkezés benyújtását megelőző két évben a tanácsadó szervezet: 1. rendelkezik referenciaként megjelölt szervezet által kiadott teljesítésigazolással és pénzügyileg teljesített és / vagy kiszámlázott számlával tanúsítja a nyújtott szolgáltatás megtörténtét. Részteljesítésre vonatkozó számla is elfogadható, amennyiben a számla nettó összege eléri a szerződéses érték 50%-át. A dokumentumból ki kell derülnie a teljesítőnek és beazonosíthatónak kell lennie az akkreditálandó cégnek. 2. Megadásra került a szolgáltatást igénybevevő kapcsolattartójának valós telefonos elérhetősége. i) Saját honlapot működtet, amely minimálisan tartalmazza az alább elemeket: 1. A szervezet adatai, elérhetősége, legalább egy cím és telefonszám 2. A szervezet tevékenységeinek rövid bemutatása, a kínált szolgáltatások, referenciák 3. Az utolsó frissítés időpontja j) A honlapjának rendelkezésre áll a célország nyelvének verziója, de legalább angol nyelven. A pályázat benyújtásakor megjelöli a szakértőinek a nevét és elérhetőségét, akik a tanácsadás során a teljesítést végzik, illetve megadják ezen szakértők indikatív óra-, és napidíjait. k) A tanácsadó szervezet a konstrukció keretében a jelentkezési kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év beszámolójában szereplő árbevételének maximum 70%-áig jogosult alkalmanként (szerződésenként) támogatott tanácsadói tevékenységet elszámolni, ez a korlát a tanácsadás elszámolható összköltségére vonatkozik. Tanácsadást igénybevevő vállalkozások esetén a) Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely nem minősül exportképesnek. b) Az export tevékenységgel kapcsolatos támogatott tanácsadási szolgáltatás kizárólag az 2

3 a meghatározott feltételeknek megfelelő tanácsadóktól vehető igénybe. c) Tanácsadás esetén a támogatás csak az írásos formában teljesített, egyedi (testre szabott, az adott címzett valós, releváns exporttevékenység bővítésre vagy kialakítására irányuló megoldási javaslatot/alternatívákat tartalmazó tanácsadási tevékenység után adható, a szóbeli tanácsadás költsége nem elszámolható. d) A tanácsadás során ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső Kedvezményezett a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással és számlával köteles igazolni. e) A Kedvezményezettek által igénybe vett tanácsadás nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadás, könyvelés, hirdetés, informatikai szolgáltatás). f) A támogatott tanácsadási program keretében pályázatírás és projektmenedzsment tevékenységek nem támogathatóak. Kötelező vállalások külkereskedelmi tanácsadó vállalkozások esetén: Létszámtartás: évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. Bázislétszámnak minősül a pályázat beadását megelőző év (2011) éves átlagos statisztikai állományi létszáma. Személy jellegű ráfordítás: A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez, VAGY A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak növekednie kell 5 %-kal a bázisévhez képest. Kötelező vállalások tanácsadást igénybe vevő vállalkozások esetén Kötelező vállalások Létszámtartás: évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. Bázislétszámnak minősül a pályázat beadását megelőző év (2011) éves átlagos statisztikai állományi létszáma. Export árbevétel növelése évben az exportból, valamint közösségen belüli értékesítésből származó árbevétele nominálisan növekszik. Bázisértéknek a pályázat benyújtását (2011) megelőző teljes lezárt üzleti év árbevétele számít. Külkereskedelmi felelős kijelölése A pályázónak vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli az exporttevékenység fenntartásához szükséges humán feltételeket, így kialakítja a külkereskedelemért felelős személy munkakörét. A külkereskedelemért felelős személynek a fenntartási időszak végéig a munkakörében szükséges maradnia Kizáró okok Nem elszámolható költségek köre: Amennyiben a benyújtott pályázat nem elszámolható költségeket tartalmaz, csökkentett támogatás odaítélésére abban az esetben van lehetőség, ha a projekt a csökkentést követően is megfelel a pályázati kiírás feltételeinek, és a csökkentés nem befolyásolja érdemben a projekt eredeti célját. A csökkentés mértéke nem haladhatja meg a tervezett összköltség 10%-át. Amennyiben ennél nagyobb mértékű csökkentésre volna szükséges, a projekt javaslat elutasítására kerül. 3

4 A projekt területi korlátozása: A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a pályázat benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló tanácsadás. Támogatható tevékenységek köre: Külkereskedelmi tanácsadó vállalkozások esetén a) Eszközbeszerzés b) Információs technológia-fejlesztés Tanácsadást igénybe vevő vállalkozások esetén a) Tanácsadás igénybevétele Csekély összegű támogatásként: b) Külkereskedelmi munkatárs bérköltsége 12 hónapra Tanácsadás igénybevétele esetén a támogatott tanácsadói területeken igénybevett tanácsadás díja a pályázó exporttevékenységének bővítésével vagy kiépítésével kapcsolatban az alábbi az alábbi területeken: a) Vállalati stratégiai tanácsadás: az export tevékenység kialakításának, meglévő export tevékenység bővítésének érdekében kidolgozott export stratégia összeállítása, annak operatív végrehajtását lehetővé tevő főbb feladatcsoportok és folyamatok meghatározása, ütemezése, határidők, mérföldkövek meghatározása, a végrehajtásért felelős szereplők, szerepek nevesítése. A végrehajtáshoz szükséges döntési kompetenciák kijelölése., Az export bővítéséhez szükséges költségkalkulációk, beruházási igények felmérése, elkészítése. Leírás: b) Marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés: Az export tevékenység megkezdéséhez szükséges, vállalati export stratégiát alátámasztó marketing és piackutatás elvégzése, amely alapján a vállalat képes meghatározni, hogy mely piaci szegmensekben, milyen termék/szolgáltatással tud megjelenni. Ezen termékek/szolgáltatások versenyképesek-e az adott piacon, az adott minőségben, árszinten, szállítási útvonalon. Termékeinek/szolgáltatásaink eladása érdekében milyen partnerek, vevői csoportok megkeresése és bevonása szükséges az értékesítés sikeressége érdekében. A vállalat termékeinek, szolgáltatásainak értékesítését támogató marketing eszközök megfogalmazása, kialakítása, elkészítése, az adott piaci helyzetre, igényekre történő adaptálása, rendezvények megszervezésének költségei. c) Vállalati folyamatmenedzsment támogatás: A vállalati export stratégia és marketing anyagok, információk felhasználásával a külföldi értékesítést támogató napi, operatív folyamatok kialakítása, külső és belső szakértőkkel történő támogatása. d) Online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás: az exportot támogató, piacspecifikus online megjelenés kialakítása, a megjelenéshez szükséges kiegészítő információk beszerzése, feltételeknek történő megfeleltetés, az elindításhoz és fenntartáshoz szükséges feladatok elvégzése. e) Menedzsmentfejlesztési tanácsadás: az exportot támogató vállalati menedzsment kompetenciák kijelölése, a hiányzó szakértelem szervezeti kereteinek megteremtése, tanácsadói erőforrásokkal történő támogatása, helyettesítése. f) Szervezetfejlesztési tanácsadás: az exporttevékenység hatékonyságának és folyamatának fenntartása érdekében végzett szervezeti keretek kialakítása, fejlesztése, a szükséges humán erőforrás biztosítása, szakértőkkel történő megtámogatása. g) Logisztikai tanácsadás: az export létrejöttéhez, lebonyolításához szükséges külpiac specifikus logisztikai információk beszerzése, a lebonyolításhoz szükséges partnerek felkutatása, bevonása. 4

5 A projekt megkezdése: A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a pályázó saját felelősségére megkezdhető. Támogatás a pályázat benyújtását követő napot megelőzően megkezdett tanácsadáshoz nem igényelhető. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a projekt megkezdésére a pályázat benyújtását követő napot megelőzően sor került, a pályázat elutasításra, illetve a támogatás visszavonásra kerül. A pályázat kötelező mellékleteként benyújtandó előzetes projektterv és pénzügyi kalkuláció kapcsán a tanácsadás nem minősül megkezdettnek. A projekt fizikai befejezése a pénzügyi elszámolások végső határideje: A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 18 hónapon belül. A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő maximum 90 nap, de legkésőbb március 31. Fenntartási kötelezettség: A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket és a létrehozott munkahelyet a projekt befejezését követő 3. évig az adott régióban fenntartja és üzemelteti. Tanácsadást igénybe vevő vállalkozások esetén a külkereskedelemért felelős személynek a fenntartási időszak végéig a munkakörében szükséges maradnia. A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. A saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat legkésőbb az első kifizetési kérelemhez a Kedvezményezett köteles benyújtani. Jelen pályázati kiírás keretében előleg nem igényelhető. Benyújtás időpontja: Pályázati összeg február december 31. minimum Ft, maximum Ft Támogatás mértéke: Támogatott pályázatok várható száma a években: Megjegyzés Külkereskedelmi tanácsadó vállalkozások esetén: maximum 25% Tanácsadást igénybe vevő vállalkozások esetén: maximum 50% db Az összesítő a Pályázati felhívás tervezete alapján készült. A végleges kiírás hamarosan várható. 5

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. június 22-től, 2017. június 22-ig lehetséges. Támogatás mértéke: maximum 50% Támogatás

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 A konstrukció célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment támogatása 1 Vállalati folyamatmenedzsment támogatása A pályázat célja: A konstrukció fő célja a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2015. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A támogatás célja... 3 II. A támogatásra rendelkezésre

Részletesebben

Kombinált mikrohitel (GOP-2011-2.1.1/M, KMOP-2011-1.2.1/M) A TERMÉK JELENLEG NEM ELÉRHETŐ

Kombinált mikrohitel (GOP-2011-2.1.1/M, KMOP-2011-1.2.1/M) A TERMÉK JELENLEG NEM ELÉRHETŐ Kombinált mikrohitel (GOP-2011-2.1.1/M, KMOP-2011-1.2.1/M) A TERMÉK JELENLEG NEM ELÉRHETŐ Röviden... 2 Pályázat és hitelkérelem benyújtása... 2 A hitel kondíciói... 2 A hitel biztosítékai... 3 A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról Tájékoztató a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz.

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz. I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1.

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben