CITI LIFE PROGRAM Általános Szerzõdési Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CITI LIFE PROGRAM Általános Szerzõdési Feltételek"

Átírás

1 CITI LIFE PROGRAM Általános Szerzõdési Feltételek Jelen dokumentum tartalmazza a Citibank Europe plc (székhelye: 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írország, cégjegyzékszáma: , tevékenységi engedély kibocsátója és dátuma: Central Bank of Ireland, május 1.), amelynek törvényes képviseletében eljár: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (1051 Budapest Szabadság tér 7., Cg , Fõvárosi Törvényszék Cégbírósága) ( Bank ) által kibocsátott Citi Life kártyához kapcsolódó programról szóló feltételeket ( Citi Life Program Feltételek ). A Citi Life kártya kibocsátása és használata során a jelen Citi Life Program Feltételek kiegészítik az alább meghatározott Általános Szerzõdési Feltételeket és az Általános Szerzõdési Feltételeket a jelen Citi Life Program Feltételekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 1. FOGALMAK Citibank Forintalapú Egyéni Hitelkártyáról szóló Általános Szerzõdési Feltételek (ÁSZF) a Bank forintalapú egyéni hitelkártyáról szóló, mindenkor hatályos általános szerzõdési feltételei. Citi Life kártya a Bank által kibocsátott, nem közös márkajelzésû, a MasterCard Europe kártyatársaság MasterCard World és Paypass logójával ellátott, a Bank tulajdonában lévõ hitelkártya, amely a Citibank által kibocsátott klasszikus (jövedelem alapú) hitelkártyával elérhetõ szolgáltatásokon felül a Citi Life Program keretében nyújtott többlet szolgáltatások elérését is lehetõvé teszi a Kártyabirtokos számára. Citi Life kártya jelentkezési lap jelenti a hitelkártya jelentkezési lapot, mellyel a potenciális Citi Life Kártyabirtokos igényli a Citi Life kártyát és mellyel egyidejûleg kifejezi a Citi Life Programban való részvételi szándékát. Citi Life Program a Bank által a Citi Life kártya használatához kapcsolódó program, amelynek keretében a Kártyabirtokos Citi Life kártyával végrehajtott vásárlási tranzakciói után Citi Forintokat gyûjthet és a Fõkártyabirtokos a Citi Forintokat jelen programban rögzített feltételek mellett beválthatja. Citi Forint a Citi Life Programban a Kártyabirtokos által végrehajtott vásárlási tranzakciók összege után gyûjtött elszámolási egységeket jelenti, amelyeket a Bank a jelen feltételek szerint a saját rendszerében nyilvántart, és amelyeket a Fõkártyabirtokos a Citi Life Program feltételeinek megfelelõen bevált és felhasznál. Citi Forint beváltás A Fõkártyabirtokos a Citi Forintjait a 3. pontban rögzített módokon és feltételek mellett beválthatja. Citi Forint felhasználás jelenti a Fõkártyabirtokos által beváltott Citi Forintok Partnernél vagy a Partner webáruházában történõ felhasználását. Citi Life webáruház a Bank által mûködtetett, a Citi Life Programhoz kapcsolódó olyan internetes felület (elérhetõ a vagy Citibank Online-n), amelyen keresztül a Fõkártyabirtokos megtekintheti a Partnerek által kínált aktuális Citi Forint beváltási lehetõségeket, azokra vonatkozó feltételeket, valamint a Citi Forintjait beválthatja. Extra Citi Forint a Citi Life Programban a Kártyabirtokos által a Partnernél végrehajtott vásárlási tranzakciók összege után gyûjtött Citi Forinton felüli elszámolási egységet jelenti, amelyet a Bank a jelen feltételek szerint a saját rendszerében nyilvántart és a Fõkártyabirtokos a Citi Life Program feltételeinek megfelelõen beválthatja. Bónusz Citi Forint A Kártyabirtokos a Bank vagy a Bank és a Partner által közösen meghirdetett promóciós idõszakban, a promóciós feltételekben foglaltak szerint, vagy egyéb esetben a Citi Life kártyájával történt vásárlása után az Extra Citi forinton felül Bónusz Citi Forintokat gyûjthet. MCC kód A kártyatársaság által a bank- és/vagy hitelkártya elfogadó Kereskedõk tevékenysége alapján meghatározott kereskedelmi kategóriák szerinti osztályozási rendszerben az egyes kategóriákhoz tartozó négy számjegyû kereskedelmi kategória kód (MCC code = merchant category code). Az adott Kereskedõt az elfogadó bank sorolja be az adott kereskedelmi kategóriába és állítja be a Kereskedõ rendszerében a kategóriához tartozó kódot. Partner az a Citi Life Programban résztvevõ magyarországi kereskedõ (elfogadóhely), amely a Bankkal szerzõdést kötött és a Citi Life program honlapján: a ekként feltüntetésre került. Partner e-kupon az adott Partner által meghatározott címletû és a Kártyabirtokos rendelkezésére bocsátott elektronikus utalvány, amely kizárólag az adott Partner webáruházában történõ vásárlásra használható fel. Partner webáruház jelenti a Partner webáruházát, amelyen keresztül a Kártyabirtokos az e-kupont Partnernél történõ vásárlásra beválthatja. 2. RÉSZVÉTEL A CITI LIFE PROGRAMBAN ÉS A CITI FORINT GYÛJTÉS FELTÉTELEI 2.1. A Kártyabirtokos a Citi Life kártya igénylésekor a Citi Life kártya Jelentkezési Lapnak a Bankhoz történõ benyújtásával egyidejûleg és automatikusan a Citi Life Programba való belépést és Citi Life kártya kibocsátását kéri a Banktól, egyben magára nézve kötelezõnek ismeri el a jelen Citi Life Program Feltételeket A Kártyabirtokos Citi Life kártyával végrehajtott magyarországi és külföldi vásárlásai után a Bank a jelen Citi Life Program és 2.5 pontjában rögzített korlátozásokkal a 2.3 pontban rögzített mértékû Citi Forintot ír jóvá a Fõkártyabirtokos Citi Forint egyenlegén A Kártyabirtokos adott elszámolási idõszakban a Citi Life kártyával: belföldön vagy külföldön végrehajtott vásárlása alapján a Bank minden száz forint (100 Ft) vásárlás után egy (1) Citi Forintot; és a jóváhagyás dátumától (mely dátum a kártyaküldõ levélen kerül feltüntetésre) számított 6 hónapon belül belföldön, az 5172, 5541, 5542, 5983, 9752 MCC kódokhoz tartozó kereskedelmi kategórába besorolt üzemanyag töltõállomáson történõ üzemanyag adott elszámolási idõszakon belül legfeljebb összesen Ft (Ötvenezer forint) összeg erejéig történõ vásárlása alapján a bank minden száz forint (100 Ft) után további egy (1) Citi Forintot; a jóváhagyás dátumától (mely dátum a kártyaküldõ levélen kerül feltüntetésre) számított 6 hónapon belül belföldön, az 5311, 5411, 5499 MCC kódokhoz tartozó kereskedelmi kategórába besorolt kiskereskedelmi élelmiszerüzletben (kivéve nagykereskedelmi élelmiszerüzlet) adott elszámolási idõszakon belül legfeljebb összesen Ft (Százezer forint) összeg erejéig történõ vásárlása alapján a bank minden száz forint (100 Ft) után további kettõ (2) Citi Forintot; A és pontokban rögzített vásárlások kivételével a Partnernél végrehajtott vásárlása alapján a Bank minden száz forint (100 Ft) vásárlás után további egy (1) Extra Citi Forintot ír jóvá a Fõkártyabirtokos Citi Forint egyenlegén a vásárlási tranzakció könyvelése napját követõ harmadik munkanapon belül. (A jelen pontban a Citi Forint és az Extra Citi Forint együttesen: Citi Forint.) A Bank töredék Citi Forintot nem számol, kizárólag egész Citi Forint adható. Száz forint (100 Ft) egész számú többszörösének megfelelõ vásárlás esetén jár a Citi Forint. A Kártyabirtokos által végrehajtott egy vásárlási tranzakció után egy alkalommal jár a Citi Forint és a vásárlási összeg száz (100) forinton felüli részére nem jár Citi Forint. A Fõkártyabirtokos adott Elszámolási idõszakon belül egy alkalommal legfeljebb a Citi Life kártyához tartozó hitelkerete erejéig végzett vásárlási tranzakciók után jogosult Citi Forintra A Bank nem ír jóvá Citi Forintot a Kártyabirtokos által a Citi Life kártyával végrehajtott: (1) tõzsdén és tõzsdén kívül kereskedett pénzügyi instrumentumok, így különösen értékpapírok, tõzsdei indexek, árupiaci termékek (pl. arany, olaj stb.), devizák vételére vonatkozó vásárlási tranzakciók; (2) a Bank által felszámított díjak és kamatok; (3) készpénzfelvétel típusú tranzakció, valamint (4) hitelkeret összegén felül végzett vásárlási tranzakciók, (5) nem a és pontokban felsorolt MCC kóddal rendelkezõ üzemanyagtöltõ állomáson vagy élelmiszerüzletben, illetve nagykereskedelmi élelmiszerüzletben végzett vásárlási tranzakciók esetében Amennyiben az adott Citi Life kártyával végrehajtott vásárlási tranzakció ellenértéke a Kereskedõ által visszafizetésre kerül a Kártyabirtokos részére, az ezen összeg után már jóváírt Citi forintokat a Bank a Fõkártyabirtokos Citi Life egyenlegén beterheli A Bank vagy a Bank és a Partner által közösen meghirdetett promóció keretében a Kártyabirtokos a jelen Citi Life Programban foglaltaktól eltérõ feltételekkel és mértékben szerezhet Promóciós Citi Forintot. Az ilyen különleges ajánlatokról a Bank (és a Partner) idõrõl-idõre tájékoztatja a Kártyabirtokosokat Digitális bónusz A digitális bónusz mértéke Citi Forint (azaz háromezer Citi Forint), kizárólag az interneten keresztül leadott regisztráció alapján igényelt hitelkártya esetén 5000 Citi Forint (azaz ötezer Citi Forint), a Bank által kijelölt repülõterek valamelyikén a repülõjegy, valamint a beszállókártya ellenõrzést követõen vagy a Citibank a Munkahelyen (Citibank at Work program keretében történt igénylés esetén Citi Forint (azaz tízezer Citi Forint), amely megszerzésének együttes feltételei: A Bank digitális bónuszt ír jóvá azon Fõkártyabirtokos Citi Forint egyenlegén, aki: (1) Citi Life kártya igénylését augusztus 5-ét követõen adja le a pontban felsorolt értékesítési csatornák valamelyikén és (2) a Citi Life kártyaigénylést a Bank jóváhagyja, és a Citi Life fõhitelkártyát kibocsátja, továbbá (3) a Fõkártyabirtokos a hitelkártya igénylésekor, de legkésõbb annak jóváhagyásától (mely dátum a kártyaküldõ levélen kerül feltüntetésre) számított 30 napon Citi Plusz csomagban igényelt Citi Life hitelkártya esetén 60 napon belül elsõdleges címet és mobiltelefonszámot ad meg a Bank részére, mellyel hozzájárul ahhoz, hogy a Bank ezen mobiltelefon számra címre küldjön minden, a Bank termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó levelet, biztonsági kódot és értesítést, (4) a Fõkártyabirtokos önkéntesen, kifejezetten és elõzetesen hozzájárul, hogy a megadott elsõdleges címére és/vagy mobiltelefonszámra a Bank termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó közvetlen üzletszerzés céljából történõ tájékoztatást küldjön, (5) a Fõkártyabirtokos a hitelkártya igénylésekor, de legkésõbb annak jóváhagyásától számított 30 napon Citi Plusz csomagban igényelt Citi Life hitelkártya esetén 60 napon belül Elektronikus számlakivonatot igényel, (6) a Fõkártyabirtokos legkésõbb a hitelkártya jóváhagyásától számított 30 napon Citi Plusz csomagban igényelt Citi Life hitelkártya esetén 60 napon belül a Citibank Online-n keresztül aktiválja a Fõhitelkártyáját és (7) a Fõkártyabirtokos a Citi Life kártya jóváhagyásától (mely dátum a kártyaküldõ levélen kerül feltüntetésre) számított 30 napon belül (Citi Plusz csomagban igényelt Citi Life hitelkártya esetén 60 napon belül) ezen kártyájával legalább egy vásárlási vagy készpénzfelvétel típusú tranzakciót hajt végre az alábbiak szerint: (7.1) kijelölt Citi Life partnerüzletben történt igénylés esetén a kártyaigénylés helyszínén vagy a kártyaigénylési helyszínen jelen lévõ Partner más értékesítési pontján vagy (7.2) egyéb igénylések esetében bárhol. A vásárlási és készpénzfelvételi limit szempontjából nem kerülnek figyelembevételre a hitelkártyával kapcsolatos tranzakciós díjak, az egyéb kamatok, Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123

2 díjak és jutalékok (például havi kártyadíj, késedelmi díj, hitelkeret-túllépési díj, Tele-Kölcsön, Kész-Pénz, Könnyített Törlesztés, vásárlási, készpénzfelvételi vagy részletfizetési jutalék) terhelései, valamint az ügyfél visszafizetéseinek jóváírása. (8) az elsõ készpénzfelvételi vagy vásárlási tranzakció könyvelését követõen de legkésõbb a kártya jóváhagyásától számított 30 napon belül regisztrál a Citibank Online szolgáltatásra (azaz felhasználónevet és jelszót ad meg). Nem minõsül az interneten keresztül leadott regisztrációnak így nem jogosít az Citi Forint (azaz ötezer Citi Forint) digitalis bónuszra ha a Fõkártyabirtokos Citi Life kártya igénylésére vonatkozó regisztrációja valamely Citi Life vagy egyéb kereskedelmi Partner online felületén (különösen, de nem kizárólagosan: honlap, edm, hírlevél, Facebook) keresztül történt A digitális bónuszból kizárt Kártyabirtokosok A Bank nem ír jóvá digitális bónuszt annak a Fõkártyabirtokosnak a Citi Forint egyenlegén, aki a Bank által meghirdetett egyéb hitelkártya-igénylési promóció keretében igényel hitelkártyát a Banktól, vagy akinek korábban jóváhagyott Citi Life kártyája nem került aktiválásra vagy akinek korábban jóváhagyott Citi Life Hitelkártya szerzõdése az ügyfél vagy a Bank kezdeményezésére augusztus 5. után (bármely okból) megszûnt, vagy aki meglévõ Citibank hitelkártyája mellé igényel Citi Life kártyát (második hitelkártya), vagy aki a Citibank által kibocsátott elõre megszemélyesített Citi Life kártyáját augusztus 5. után aktiválja, vagy aki a Bank által meghirdetett egyéb hitelkártya-igénylési promóció keretében igényelt hitelkártyát a Banktól augusztus 5-ét megelõzõ egy évben és ezen hitelkártyájáról kíván transzferálni új Citi Life kártyára, vagy aki a pontban leírt feltételek bármelyikét nem teljesíti A digitális bónusz jóváírása A digitális bónuszt a feltételek teljesítését követõen írja jóvá a Bank a Fõkártyabirtokos Citi Life kártyájához tartozó Citi Forint egyenlegén A digitális bónusz szempontjából értékesítési csatornának minõsül: a Bank megbízott bankügynökeinél vagy a Bank magyarországi bankfiókjaiban vagy Interneten keresztüli regisztráción keresztül a Citibank a Munkahelyen (Citibank at Work program keretében Citi Plusz csomag keretében történõ igénylés A digitális bónuszra jogosult Fõkártyabirtokos kezdeményezésére a Hitelkártya aktiválástól számított 12 hónapon belüli hitelkártya szerzõdés megszüntetése (felmondása) esetén 7500 Ft számlazárási díj kerül felszámításra. 3. A CITI FORINT JÓVÁÍRÁSA, NYILVÁNTARTÁSA ÉS BEVÁLTÁSA 3.1. A jóváírható Citi Forintokat a Bank rögzíti és tárolja nyilvántartásában. A Bank a Citi Forintot a Fõkártyabirtokos Citi Life egyenlegén tartja nyilván abban az esetben is, ha a vásárlás a Társkártyához kapcsolódik A Kártyabirtokos meglévõ Citibank Hitelkártya típusának megváltoztatásával igényelt Citi Life kártya esetén a Citibank Hitelkártyáról a Citi Life kártyára átvezetett egyenleg nem minõsül vásárlásnak, így az átvezetett egyenleg után Citi Forint nem kerül jóváírásra. A Kártyabirtokos meglévõ Citi Life kártya típusának megváltoztatásával igényelt Citibank Hitelkártyája esetén a Citi Forint egyenleg beváltására az új típusú Citibank Hitelkártya igényléséig jogosult A Kártyabirtokos Citi Life kártyájának bármilyen okból történõ (ideiglenes vagy végleges) letiltása esetén a Citi Forint egyenlegét a Citi Life kártya letiltásának idõtartama alatt nem válthatja be. A Kártyabirtokos a Citi Life kártya szerzõdésének bármilyen okból történõ megszûnése esetén a Citi Forint egyenlegét a kártya letiltásáig válthatja be, amellyel egyidejûleg a Citi Forint egyenlege törlésre kerül A Kártyabirtokos a Citi Life kártyával gyûjtött és a Bank által nyilvántartott Citi Forint egyenlegét és a Citi Life kártyával végrehajtott legutóbbi 30 tranzakciót a Citibank Online igénybevételével elérhetõ Citi Life webáruházon keresztül a Kártyabirtokos által a Citibank Online-on megadott felhasználónév és jelszó alapján elvégzett azonosítást követõen tekintheti meg és rendelkezhet a beváltásról. A Citi Forintok aktuális egyenlegérõl a Bank havonta egyszer, az adott tranzakció könyvelési napját is magába foglaló elszámolási idõszakra vonatkozó Citi Life kártya számlakivonat részeként értesítést küld a Fõkártyabirtokosnak Kizárólag azon Citi Forint egyenleget lehet ténylegesen beváltani, amely egyenleg a Citi Life webáruházban ekként már feltüntetésre került A Kártyabirtokos által gyûjtött Citi Forint beváltása során egy (1) Citi Forint egy (1) forintot ér. A Bank és a Partner közös megállapodás alapján bármikor meghirdethetnek promóciós jelleggel kedvezõbb feltételû Citi Forint beváltási lehetõséget A Fõkártyabirtokos a felhalmozott és a Citi Life webáruházban feltüntetett, nyilvántartott Citi Forint egyenlegét a Citi Life kártyaszerzõdés fennállása alatt figyelembe véve a 3.2 és 3.3 pontban foglaltakat bármikor jogosult saját döntése szerint, az alábbi módokon beváltani Pénzvisszatérítés: A Kártyabirtokos Citi Life kártyával a Partnernél történõ vásárlás összegébõl a Citi Forint egyenlege terhére és erejéig akár több részletben is a Kártyabirtokos által meghatározott összegû jóváírást kap. A Bank a pénzvisszatérítést az erre vonatkozó igénylést követõen a Partnernél történõ vásárlás könyvelését követõ napon automatikusan jóváírja a Citi Life kártyához tartozó számlán forint pénznemben. Amennyiben a pénzvisszatérítésbe helyezett összeg kevesebb, mint a Partnernél történt vásárlási tranzakció összege, akkor a pénzvisszatérítésbe helyezett összeg kerül a Citi Life kártyaszámlán jóváírásra. Amennyiben a pénzvisszatérítésbe helyezett összeg meghaladja a Partnernél történt vásárlási tranzakció összegét, akkor jóváírásra kerül a vásárlási tranzakció összege, a fennmaradó összeg pedig a következõ vásárlási tranzakció(k) könyvelését követõ napon kerül(nek) jóváírásra. A Kártyabirtokos nem választhatja meg, hogy a pénzvisszatérítésbe helyezett összeg mely vásárlási tranzakció után és milyen részletekben kerüljön jóváírásra, az a felhasznált hitelkeret összegét csökkenti Partner e-kupon: A Kártyabirtokos a számláján jóváírt Citi Forintot a Partner által meghatározott címletû és általa rendelkezésre bocsátott e-kuponra válthatja be, amelyet a Partnernél történõ vásárlás során használhat fel. A Partner e- kuponhoz tartozó kódot megküldi a Fõkártyabirtokos által elõzetesen erre a célra megadott elektronikus levelezési címére. A Kártyabirtokos a Partner e-kuponhoz tartozó kód beváltásával tudja a Partner webáruházában kínált terméket vagy szolgáltatást megvásárolni. A Kártyabirtokos Citi Forint egyenlege a Partner e-kuponra beváltott Citi Forint összeggel csökken és nincs lehetõség a Partner e-kupon Banknál történõ visszaváltására. A Kártyabirtokos a Partner e-kupont kizárólag egy alkalommal, a Partner által elõírt feltételek mellett jogosult a Partnernél történõ vásárlásra beváltani. A Partner e-kupon esetleges visszaváltása kizárólag a Partner felelõssége. A Partnernél végrehajtott vásárlás és a Partner e-kupon összegének különbségét sem a Bank sem a Partner nem téríti vissza. A Partner e-kupon értékétõl függetlenül egy vásárlási tranzakció során használható fel a Partner webáruházában Vásárlás Citi Life webáruházban: A Kártyabirtokos a számláján nyilvántartott Citi Forintot a Citi Life webáruházban a Partner termék vagy szolgáltatás vásárlására használhatja fel Gyorsított beváltás a Citi Life webáruházban: a Bank döntése alapján idõszakosan (a Citi Life webáruházban feltüntetett esetekben) elérhetõ Citi Forint beváltási lehetõség, melynek keretében a Bank által a Citi Life webáruházban feltüntetett termékek vagy szolgáltatások ellenértékének Bank által elõre meghatározott összegét Citi Forintban, a maradék összeget pedig a Citi Life kártya vásárlásra fordítható hitelkerete terhére, forintban fizeti meg a Kártyabirtokos. A forint összeget a Bank a Kártyabirtokos Citi Life kártyájához tartozó hitelkártya számlájára terheli off-line vásárlási tranzakcióként, mellyel azonban a Kártyabirtokos további Citi Forintokat már nem gyûjt. Amennyiben a gyorsított beváltás során az ügyfél a vásárlással túllépi a felhasználható hitelkeretét, a Bank a hatályos Citibank Hitelkártya Kamatés díjtáblázatban rögzített mértékû hitelkeret-túllépési díjat számít fel Partner hûségprogram: A Kártyabirtokos a számláján jóváírt Citi Forintot jogosult a Partner hûségprogramja keretében, a Partner által meghatározott feltételek mellett beváltani Kamatnullázó: Egy olyan Könnyített törlesztés, amely alapján a Kártyabirtokos Partnernél végrehajtott, egyösszegû, legalább Ft (húszezer forint promóciós idõszakon kívül) összegû vásárlási tranzakciójának könyvelését követõen, de legkésõbb a vásárlás összegének fizetési határidejét 2 munkanappal megelõzõen a Fõkártyabirtokos jogosult Citibank Online-on vagy CitiPhone Banking Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül igényelni a vásárlás összegének több, egyenlõ részletben, kamatmentesen történõ visszafizetését. A Kamatnullázó igénylésére vonatkozó legkisebb vásárlási limit összeget a Bank vagy a Bank és a Partner az általuk meghatározott promócióban ettõl eltérõ összegben is megállapíthatják. A Kamatnullázó futamideje az ügyfél által nem módosítható, az a Citibank Kamat- és Díjtáblázatban kerül meghatározásra, és a Bank vagy a Bank és a Partner az általuk meghatározott promócióban ettõl kedvezõbb futamidõt állapíthatnak meg. A Kamatnullázó futamidejérõl és a Kamatnullázó igényléséhez szükséges legkisebb vásárlási limit összegérõl a Bank a internetes honlapon tájékoztatja a Kártyabirtokost. A Citi Life Fõkártyabirtokos is igényelhet Könnyített törlesztést, azonban egy Partnernél történt adott vásárlási tranzakcióra vagy a Kamatnullázó vagy a Könnyített törlesztés igényelhetõ. A Kamatnullázó elbírálása a Bank egyedi hitelbírálati döntésétõl függ, amelyre egyebekben az ÁSZF Könnyített törlesztésre vonatkozó szabályait és a Citibank Hitelkártya Kamat- és díjtáblázatban foglaltakat kell alkalmazni. A Kamatnullázó Citibank Online-on vagy CitiPhone Banking Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül történõ igénylésének elbírálásáról a Bank az igényléstõl számított legfeljebb 2 munkanapon belül ad tájékoztatást a Fõkártyabirtokos számára az általa, az igénylés során megadott mobil telefonszámra küldött szöveges üzenetben. 4. A BANK FELELÕSSÉGE 4.1. A Citi Life Program keretében a Kártyabirtokos által a Citi Forintok Partnernél történt felhasználása során valamint a Fõkártyabirtokos által igényelhetõ termékkel, annak igénylésére vonatkozó feltételekkel kapcsolatban felmerült esetleges problémákért a Partner felelõs. A Kártyatársaság által meghatározott és az elfogadó bank által a Kereskedõnél beállított ún. MCC kód besorolásának helyességéért és megfelelõ beállításáért a Kereskedõ elfogadó bankja felel A Kártyabirtokos Citi Life kártya szerzõdésének bármilyen okból történõ megszûnése esetén a Citi Life Programban való részvétele is megszûnik, és a Bank ilyen esetben nem vállal felelõsséget a Citi Forintok átadásáért, sem az addig már átadott Citi Forintoknak a késõbbiekben esetlegesen megújított, vagy a Kártyabirtokos részére újonnan kibocsátott Citi Life Kártyán történõ jóváírásáért. 5. A PONTGYÛJTÕ PROGRAM HATÁLYA 5.1. A Citi Life kártyával végrehajtott vásárlási tranzakció esetén a Kártyabirtokos egyenlegén már korábban összegyûjtött Citi Forintok érvényessége a szerzõdés bármely okból történõ megszûnéséig nem évül el A Citi Life Program hatálya a Bank döntésétõl függõen határozatlan ideig tart. A Citi Life Program feltételei a Bank vagy a Bank és a Partner döntésétõl függõen módosulhatnak, azaz a Bank vagy a Bank és a Partner jogosultak módosítani a jelen Citi Life Program feltételeit A Citi Life Program megszûnésérõl, megváltozásáról, illetve a jelen Citi Life Program feltételeinek módosításáról a Bank elõzetesen, az ÁSZF-ben a szerzõdésmódosítás kapcsán meghatározottakkal egyezõen értesíti a Kártyabirtokost. A Bank és a Partner az esetleges változásokat a Citi Life webáruházban valamint a hivatalos honlapjaikon is közzéteszik. 6. IRÁNYADÓ JOG, HATÁLYBALÉPÉS 6.1. A Citi Life Program Feltételekre a magyar jog szabályai az irányadók Hatályos: november 1. napjától. Budapest, november 1. Citibank Europe plc, képviseli annak Magyarországi Fióktelepe 2

3 SHELL CITIBANK HITELKÁRTYA PROGRAM Általános Szerzõdési Feltételek Jelen dokumentum tartalmazza a Citibank Europe plc (székhelye: 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írország, cégjegyzékszáma: , tevékenységi engedély kibocsátója és dátuma: Central Bank of Ireland, május 1.), amelynek törvényes képviseletében eljár: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (1051 Budapest, Szabadság tér 7.; Cg ; Fõvárosi Törvényszék Cégbírósága) ( Bank ) által kibocsátott Shell Citibank Hitelkártyához kapcsolódó programról szóló feltételeket ( Shell Citibank Feltételek ). A Shell Citibank Hitelkártya kibocsátása és használata során a jelen Shell Citibank Feltételek kiegészítik az alább meghatározott Általános Szerzõdési Feltételeket és az Általános Szerzõdési Feltételeket a jelen Shell Citibank Feltételekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Kifejezett ellenkezõ rendelkezés hiányában a jelen Shell Citibank feltételekben szereplõ hivatkozások és nagybetûs kifejezések jelentése megegyezik az Általános Szerzõdési Feltételekben meghatározott fogalmakkal. Jelen Shell Citibank Feltételekben foglaltak a december 9-tõl igényelt hitelkártyákra vonatkoznak. 1. FOGALMAK (A) Általános Szerzõdési Feltételek: a mindenkor hatályos Citibank Forintalapú Egyéni Hitelkártyáról szóló Általános Szerzõdési Feltételek (ÁSZF). (B) Bank: a Citibank Europe plc (székhelye: 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írország; cégjegyzékszáma: ; tevékenységi engedély kibocsátója és dátuma: Central Bank of Ireland, május 1.), amelynek törvényes képviseletében eljár: a Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe (1051 Budapest Szabadság tér 7.; Cg ; Fõvárosi Törvényszék Cégbírósága) ( Bank ). (C) Shell Citibank Hitelkártya: a Bank által a Shell és a Bank közös programja keretében kibocsátott, a Bank tulajdonában és a Kártyabirtokos birtokában lévõ, a Shell, a Bank és a MasterCard International védjegyét viselõ, közös márkajelzésû hitelkártya. (D) Shell Citibank Hitelkártya Program: a Shell Citibank Hitelkártya használatához kapcsolódóan a Bank és a Shell által közösen szervezett program, amelynek keretében a Kártyabirtokos a Shell Citibank Hitelkártyával végrehajtott vásárlási tranzakciói után (kivéve a csoportos beszedést) Citi Forintokat gyûjthet, amelyeket a Fõkártyabirtokos az e programban rögzített feltételeknek megfelelõen beválthat. (E) Shell: a Shell Hungary Zrt. (1117 Budapest, Alíz utca 2.; Cg ; Fõvárosi Törvényszék Cégbírósága). (F) Shell benzinkút: bármely, a Magyarország területén mûködõ, a Shell megbízása és felhatalmazása alapján üzemeltetett üzemanyagtöltõ-állomás. (G) CLUBSMART kártya: a Shell által a CLUBSMART Programban kibocsátott kártya. (H) CLUBSMART Program: a Shell által létrehozott program, amelyben a programhoz csatlakozó vásárlók meghatározott feltételek szerint a pontkiadó partnereknél történõ vásárlásai után chip kártyára CLUBSMART pontokat gyûjthetnek, amelyeket a minden évben külön megjelenõ CLUBSMART katalógusban található termékekre, illetve szolgáltatásokra beválthatnak. (I) Citi Forint: a Bank által kibocsátott, meghatározott hitelkártyákhoz kapcsolódó, a hitelkártyával végrehajtott vásárlási tranzakciók összege után gyûjtött elszámolási egységeket jelenti, amelyeket a Bank a jelen feltételekben meghatározottak szerint a saját rendszerében nyilvántart, és amelyeket a Fõkártyabirtokos az adott hitelkártyához kapcsolódó visszatérítési program feltételeinek megfelelõen bevált és felhasznál. (J) Shell Citi Forint: a Shell Citibank Hitelkártyával gyûjtött Citi Forintokat jelenti, amelyeket a Fõkártyabirtokos a Shell Citibank Hitelkártya Programban meghatározott feltételeknek megfelelõen válthat be és használhat fel. (K) Shell Citi Forint beváltás: A Fõkártyabirtokos a Shell Citibank Hitelkártyával gyûjtött Shell Citi Forintjait a 4. pontban rögzített módokon és feltételek mellett válthatja be. (L) Shell Citi Forint felhasználás: jelenti a Fõkártyabirtokos által beváltott Shell Citi Forintok Shell benzinkúton történõ felhasználását. (M) Citi Hitelkártya Webáruház: a Bank által mûködtetett, a Shell Citibank Hitelkártya Programhoz, a Citi Life Programhoz és a Telekom-Citibank Hitelkártya Programhoz kapcsolódó internetes felület (elérhetõ a Citibank Online-on keresztül), ahol a Fõkártyabirtokos megtekintheti az aktuális Shell Citi Forint egyenlegét, a beváltási lehetõségeket, az azokra vonatkozó feltételeket, valamint beválthatja Shell Citi Forintjait. 2. RÉSZVÉTEL A SHELL CITIBANK HITELKÁRTYA PROGRAMBAN ÉS A SHELL CITI FORINT GYÛJTÉS FELTÉTELEI A Kártyabirtokos az alábbi feltételekkel jogosult a Shell Citibank Hitelkártya Programban való részvételre, illetve a Shell Citi Forintok gyûjtésére és beváltására/felhasználására: 2.1. A Kártyabirtokos a közös márkajelzésû Shell Citibank Hitelkártya igénylésekor a Jelentkezési Lap Bankhoz történõ benyújtásával egyidejûleg és automatikusan a Shell Citibank Hitelkártya Programba való belépést és Shell Citibank Hitelkártya kibocsátását kéri a Banktól, egyben magára nézve kötelezõnek ismeri el a jelen Shell Citibank Feltételeket. A részvétel független attól, hogy a Kártyabirtokos a CLUBSMART Programban ügyfél-e, és rendelkezik-e CLUBSMART kártyával A Kártyabirtokos (Fõ- és Társ-) által a Shell Citibank hitelkártyával a és pontokban meghatározott összegû, de legfeljebb a hitelkeret erejéig végzett magyarországi és külföldi vásárlásai(k) után a Bank a 2.3. pontban rögzített mértékû Shell Citi Forintot ír jóvá a Fõkártyabirtokos Shell Citi Forint egyenlegén a jelen Shell Citibank Hitelkártya Program 2.4., 2.5. és 2.6. pontjában rögzített korlátozásokkal A Kártyabirtokos adott elszámolási idõszakban a Shell Citibank Hitelkártyával vásárlási típusú tranzakciót hajt végre, az alábbi feltételek szerint: Belföldi és külföldi Shell benzinkútnál történt vásárlása alapján az adott elszámolási idõszakon belül legfeljebb összesen Ft (százezer forint) összegig a Bank minden 100 Ft (száz forint) után 3 (három) Shell Citi Forintot ír jóvá a Fõkártyabirtokos Shell Citi Forint egyenlegén Belföldön vagy külföldön végrehajtott vásárlása alapján (kivéve pontban leírt esetekben és csoportos beszedés esetén) az adott elszámolási idõszakon belül legfeljebb összesen Ft (kétszázötvenezer forint) összegig a Bank 100 Ft (száz forint) vásárlás után 1 (egy) Shell Citi Forintot ír jóvá a Fõkártyabirtokos Shell Citi Forint egyenlegén A Bank töredék Shell Citi Forintot nem számol, kizárólag egész Shell Citi Forint adható. 100 Ft (száz forint) egész számú többszörösének megfelelõ vásárlás esetén jár a Shell Citi Forint. A Kártyabirtokos által végrehajtott egy vásárlási tranzakció után egy alkalommal jár a Shell Citi Forint és a vásárlási összeg 100 Ft-on (száz forinton) felüli részére nem jár Shell Citi Forint. A Fõkártyabirtokos adott Elszámolási Idõszakon belül egy alkalommal legfeljebb a Shell Citibank hitelkártyához tartozó hitelkerete erejéig végzett vásárlási tranzakciók után jogosult Shell Citi Forintra A Bank nem ír jóvá Shell Citi Forintot a Kártyabirtokos által a Shell Citibank Hitelkártyával végrehajtott: (1) tõzsdén és tõzsdén kívül kereskedett pénzügyi instrumentumok, így különösen értékpapírok, tõzsdei indexek, árupiaci termékek (pl. arany, olaj stb.), devizák vételére vonatkozó vásárlási tranzakciók; (2) a Bank által felszámított jutalékok, díjak és kamatok; (3) készpénzfelvétel típusú tranzakció; (4) hitelkeret összegén felül végzett vásárlási tranzakciók; (5) csoportos beszedések; valamint (6) az ügyfél visszafizetéseinek jóváírása után Amennyiben az adott Shell Citibank Hitelkártyával végrehajtott vásárlási tranzakció ellenértéke a Kereskedõ által visszafizetésre kerül a Kártyabirtokos részére, az ezen összeg után már jóváírt Shell Citi Forintokat a Bank a Fõkártyabirtokos Shell Citi Forint egyenlegén beterheli Az összegyûjtött Shell Citi Forintokat a Bank az Elszámolási Idõszak végén a számlakivonat dátumának napján egyben írja jóvá a Fõkártyabirtokos Shell Citi Forint egyenlegén, amennyiben az adott elszámolási idõszakban a Kártyabirtokos (Fõ- és Társkártyabirtokos(ok)) által a Shell Citibank Hitelkártyával kezdeményezett vásárlási és készpénzfelvételi tranzakciók (kivéve a csoportos beszedési megbízás és Shell benzinkúton történt vásárlások) összege eléri legalább a Ft-ot (harmincezer forintot). A vásárlási és készpénzfelvételi limit szempontjából nem kerülnek figyelembevételre a hitelkártyával kapcsolatos tranzakciós díjak, az egyéb kamatok, díjak és jutalékok (például havi kártyadíj, késedelmi díj, hitelkeret-túllépési díj, Tele-Kölcsön, Kész-Pénz, Könnyített Törlesztés, vásárlási, készpénzfelvételi vagy részletfizetési jutalék) terhelései, a csoportos beszedések, valamint az ügyfél visszafizetéseinek jóváírása és a Shell benzinkúton történt vásárlás A Bank és a Shell megállapodásától függõen, megfelelõen meghirdetett promóció (különleges ajánlat) keretében elõfordulhat, hogy a kártyahasználat során a Kártyabirtokos a jelen Shell Citibank Feltételekben foglaltaktól eltérõ feltételekkel szerezhet jóváírható Shell Citi Forintokat. Az ilyen különleges ajánlatokról a Bank (és a Shell) idõrõl-idõre tájékoztatja a Kártyabirtokosokat. 3. DIGITÁLIS BÓNUSZ 3.1. A Shell Citi Hitelkártya Programban megszerezhetõ digitális bónusz mértéke 3000 (azaz háromezer) Shell Citi Forint A digitális bónusz megszerzésének együttes feltételei: A digitális bónuszt minden Fõkártyabirtokos megszerzi, aki: Shell Citibank Hitelkártya igénylését december 9-t követõen adja le a Bank bármely értékesítési csatornáján keresztül és azt a Bank elfogadja, és a Fõkártyát kibocsátja, továbbá (mely dátum a kártyaküldõ levélen kerül feltüntetésre) számított 30 (harminc) napon belül elsõdleges címet és mobiltelefonszámot ad meg a Bank részére, mellyel hozzájárul ahhoz, hogy a Bank ezen mobiltelefon számra, illetve címre küldjön minden, a Bank termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó levelet, biztonsági kódot és értesítést; számított 30 (harminc) napon belül önkéntesen, kifejezetten és elõzetesen hozzájárul, hogy a megadott elsõdleges címére és/vagy mobiltelefonszámra a Bank termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó, közvetlen üzletszerzés céljából történõ tájékoztatást küldjön; számított 30 (harminc) napon belül elektronikus számlakivonatot igényel; a Fõkártyabirtokos legkésõbb a hitelkártya jóváhagyásától számított 30 (harminc) napon belül a Citibank Online-on keresztül aktiválja a Fõkártyáját; a Fõkártyabirtokos a Shell Citibank Hitelkártyáját aktiválja, és a jóváhagyásától számított 30 (harminc) napon belül ezen kártyájával legalább egy vásárlási vagy készpénzfelvétel típusú tranzakciót hajt végre. A vásárlási és készpénz-felvételi limit szempontjából nem kerülnek figyelembevételre a hitelkártyával kapcsolatos tranzakciós díjak, az egyéb kamatok, díjak és jutalékok (például havi kártyadíj, késedelmi díj, hitelkeret-túllépési díj, Tele-Kölcsön, Kész-Pénz, Könnyített Törlesztés, vásárlási, készpénzfelvételi vagy részletfizetési jutalék) terhelései, valamint az ügyfél visszafizetéseinek jóváírása; az elsõ készpénzfelvételi vagy vásárlási tranzakció könyvelését követõen de legkésõbb a kártya jóváhagyásától számított 30 (harminc) napon belül regisztrál a Citibank Online szolgáltatásra (azaz felhasználónevet és jelszót ad meg) A digitális bónuszból kizárt Fõkártyabirtokosok A digitális bónuszt nem szerezheti meg az a Fõkártyabirtokos, aki 3

4 meglévõ Citibank hitelkártyája mellé igényel Shell Citibank Hitelkártyát (második hitelkártya); vagy az igénylést megelõzõ 12 (tizenkettõ) hónapban már igényelt Citibank hitelkártyát és ezen meglévõ hitelkártyáját Shell Citibank Hitelkártyára kívánja cserélni; vagy a 3.2. pontban rögzített bármely feltételt nem teljesíti A digitális bónusz jóváírása A digitális bónuszt a minden feltétel teljesítését követõ munkanapon írja jóvá a Bank a Fõkártyabirtokos Shell Citi Forint egyenlegén Számlazárási díj A digitális bónuszra jogosult Fõkártyabirtokos kezdeményezésére a hitelkártya szerzõdésnek a Shell Citibank Hitelkártya aktiválásától számított 12 (tizenkettõ) hónapon belüli megszüntetése (felmondása) esetén a Bank Ft (hétezer-ötszáz forint) számlazárási díjat számít fel. 4. A SHELL CITI FORINTOK JÓVÁÍRÁSA, NYILVÁNTARTÁSA, BEVÁLTÁSA, ÉRVÉNYESSÉG 4.1. A Shell Citi Forintokat a Bank rögzíti és tárolja nyilvántartásában. A Bank a Shell Citi Forintot a Fõkártyabirtokos Shell Citi Forint egyenlegén tartja nyilván abban az esetben is, ha a vásárlás a Társkártyához kapcsolódik A Kártyabirtokos meglévõ Citibank hitelkártya típusának megváltoztatásával igényelt Shell Citibank Hitelkártya esetén a Citibank hitelkártyáról a Shell Citibank Hitelkártyára átvezetett egyenleg nem minõsül vásárlásnak, így az átvezetett egyenleg után Shell Citi Forint nem kerül jóváírásra. A Kártyabirtokos meglévõ Shell Citibank Hitelkártya típusának megváltoztatásával igényelt Citibank hitelkártyája esetén a Shell Citi Forint egyenleg beváltására az új típusú Citibank hitelkártya igényléséig jogosult A Kártyabirtokos egyenlegén jóváírásra került Shell Citi Forint érvényességi ideje 36 (harminchat) hónap, a beváltásra nem került Shell Citi Forint egyenleg az adott hónap számlakivonatának dátumától számított 36 (harminchat) hónap elteltével törlésre kerül. A Kártyabirtokos Shell Citibank Hitelkártyájának bármilyen okból történõ (ideiglenes vagy végleges) letiltása esetén a Shell Citi Forint egyenlegét a Shell Citibank Hitelkártya letiltásának idõtartama alatt nem válthatja be. A Kártyabirtokos a Shell Citibank Hitelkártya szerzõdésének bármilyen okból történõ megszûnése esetén a Shell Citi Forint egyenlegét a kártya letiltásáig válthatja be, amellyel egyidejûleg a Shell Citi Forint egyenlege törlésre kerül A Kártyabirtokos a Shell Citibank Hitelkártyával gyûjtött és a Bank által nyilvántartott Shell Citi Forint egyenlegét és a Shell Citibank Hitelkártyával végrehajtott legutóbbi nap tranzakcióit a Citibank Online-on a Kártyabirtokos által a Citibank Online-on megadott felhasználónév és jelszó alapján elvégzett azonosítást követõen tekintheti meg. A Shell Citi Forintok beváltásáról a Citibank Online-on keresztül elérhetõ Citi Hitelkártya Webáruházban rendelkezhet. A Shell Citi Forintok aktuális egyenlegérõl a Bank havonta egyszer, az adott tranzakció könyvelési napját is magába foglaló elszámolási idõszakra vonatkozó Shell Citibank Hitelkártya számlakivonat részeként értesítést küld a Fõkártyabirtokosnak Kizárólag azon Shell Citi Forint egyenleget lehet ténylegesen beváltani, amely egyenleg a Citi Hitelkártya Webáruházban már feltüntetésre került A Kártyabirtokos által gyûjtött Shell Citi Forint beváltása során 1 (egy) Shell Citi Forint 1 Ft-ot (egy forintot) ér. A Bank és a Shell közös megállapodás alapján bármikor meghirdethetnek promóciós jelleggel kedvezõbb feltételû Shell Citi Forint beváltási lehetõséget A Fõkártyabirtokos a felhalmozott és a Citi Hitelkártya Webáruházban feltüntetett, nyilvántartott Shell Citi Forint egyenlegét a Shell Citibank Hitelkártya szerzõdés fennállása alatt figyelembe véve a 4.2. és 4.3. pontokban foglaltakat bármikor jogosult saját döntése szerint, az alábbi módon beváltani Pénzvisszatérítés: A Shell Citibank Hitelkártyával a magyarországi Shell benzinkúton történõ vásárlás összegébõl a Shell Citi Forint egyenlege terhére és erejéig akár több részletben is a Fõkártyabirtokos által a Citi Hitelkártya Webáruházban meghatározott összegû jóváírást kap. Pénzvisszatérítésre minimum (ötezer) Shell Citi Forint vagy annak egész számú többszöröse váltató be. A Bank a pénzvisszatérítést az erre vonatkozó igénylést követõen a magyarországi Shell benzinkúton történõ vásárlás könyvelését követõ napon automatikusan jóváírja a Shell Citibank Hitelkártyához tartozó számlán, forint pénznemben. Amennyiben a pénzvisszatérítésbe helyezett összeg kevesebb, mint a magyarországi Shell kúton történt vásárlási tranzakció összege, akkor a pénzvisszatérítésbe helyezett összeg kerül a Shell Citibank Hitelkártya számlán jóváírásra. Amennyiben a pénzvisszatérítésbe helyezett összeg meghaladja a magyarországi Shell kúton történt vásárlási tranzakció összegét, akkor jóváírásra kerül a vásárlási tranzakció összege, a fennmaradó összeg pedig a következõ magyarországi Shell kúton történt vásárlási tranzakció(k) könyvelését követõ napon kerül jóváírásra. A Fõkártyabirtokos nem választhatja meg, hogy a pénzvisszatérítésbe helyezett összeg mely vásárlási tranzakció után és milyen részletekben kerüljön jóváírásra, az a felhasznált hitelkeret összegét csökkenti. 5. KORLÁTOZÁSOK A SHELL CITI FORINT EGYENLEGEN VAGY KÁRTYASZÁMLÁN JÓVÁÍRHATÓ ÖSSZEGGEL (JÓVÁÍRT ÖSSZEG) ÉS ANNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 5.1. A Kártyabirtokos a Shell Citibank Hitelkártyát kizárólag a saját maga személyes tranzakcióihoz használhatja, és nem veheti azt igénybe más személyhez kapcsolódó vagy üzleti jellegû, illetve üzletszerû tranzakciók lebonyolításához. Ha a Kártyabirtokos ezen kötelezettségét megszegi, az súlyos szerzõdésszegésnek minõsül, és a Bank választása szerint megtagadhatja az ilyen tranzakciókkal összefüggésben létrejött jóváírható összeg tényleges jóváírását, illetve a már esetlegesen jóváírt összeget törölheti. A Bank ezen túl korlátozhatja (felfüggesztheti) a Shell Citibank Hitelkártya használatát, vagy azonnali hatállyal felmondhatja a szerzõdést A jelen Shell Citibank Feltételekben meghatározottaknak megfelelõ vásárlási tranzakció esetében sem jogosult a Kártyabirtokos jóváírható összeget szerezni, ha a Shell Citibank Hitelkártyára vonatkozó szerzõdés tekintetében egyéb súlyos szerzõdésszegést követ el A Shell Citibank Hitelkártya Program mûködése az Általános Szerzõdési Feltételekre, valamint az egyéb kártyahasználati szabályokra épül. Erre tekintettel az adott tranzakcióhoz kapcsolódó jóváírható összeg megszerzése és felhasználása az alapul szolgáló tranzakciók jogi státuszát osztja. Ha a Kártyabirtokos bejelentése nyomán lefolytatott banki vizsgálat megállapítja, hogy az adott tranzakciót valóban nem a Kártyabirtokos hajtotta végre, és ez alapján a Bank a tranzakciót törli, akkor ezzel együtt a törölt tranzakcióhoz kapcsolódó megszerzett és felhasznált jóváírható összeggel kapcsolatban is automatikusan az eredeti állapot áll vissza. 6. A BANK FELELÕSSÉGE 6.1. A Shell benzinkúton történõ vásárlás esetén a tranzakciókhoz kapcsolódó, jóváírható összeggel kapcsolatos adatokat a Bank a Shelltõl kapja. A Bank ezen adatok alapulvételével veszi nyilvántartásba (tünteti fel a számlakivonaton) a jelen Feltételek 2.6. pontjában részletezett feltétel teljesülését követõen a Fõkártyabirtokos részére jóváírható összeget és az így jóváírt összeg tényleges felhasználását A Bank nem felel azért, ha a Shell-tõl kapott téves adatok alapján a Fõkártyabirtokost megilletõ jóváírható összeget vagy a jóváírt összeg tényleges felhasználását tévesen veszi nyilvántartásba A Kártyabirtokos Shell Citibank Hitelkártya szerzõdésének bármilyen okból történõ megszûnése esetén a Shell Citibank Hitelkártya Programban való részvétele is megszûnik, és a Bank ilyen esetben nem vállal felelõsséget a Shell Citi Forintok átadásáért, sem az addig már átadott Shell Citi Forintoknak a késõbbiekben esetlegesen megújított, vagy a Kártyabirtokos részére újonnan kibocsátott Shell Citibank Hitelkártyán történõ jóváírásáért. 7. A SHELL CITIBANK HITELKÁRTYA PROGRAM HATÁLYA 7.1. A Shell Citibank Hitelkártya Program hatálya a Shell és a Bank megállapodásától függõen határozatlan ideig tart. A Shell Citibank Hitelkártya Program feltételeit a Bank jogosult egyoldalúan módosítani, illetve azok a Shell és a Bank megállapodásától függõen módosulhatnak A Shell Citibank Hitelkártya Program megszûnésérõl, megváltozásáról, illetve a jelen Shell Citibank Feltételek módosításáról a Bank elõzetesen, az ÁSZF-ben, a szerzõdésmódosítás kapcsán meghatározottakkal egyezõen értesíti a Kártyabirtokost. Hatályos: december 9. napjától Citibank Europe plc. (képviseli annak Magyarországi Fióktelepe) 4

5 TELEKOM CITIBANK HITELKÁRTYA PROGRAM Általános Szerzõdési Feltételek Jelen dokumentum tartalmazza a Citibank Europe plc. (székhelye: 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írország; cégjegyzékszáma: ; tevékenységi engedély kibocsátója és dátuma: Central Bank of Ireland, május 1.), amelynek törvényes képviseletében eljár: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (1051 Budapest Szabadság tér 7.; Cg ; Fõvárosi Törvényszék Cégbírósága) ( Bank ) által kibocsátott Telekom Citibank Hitelkártyához kapcsolódó programról szóló feltételeket ( Telekom Citibank Feltételek ). A Telekom Citibank Hitelkártya kibocsátása és használata során a jelen Telekom Citibank Feltételek kiegészítik az alább meghatározott Hitelkártya Általános Szerzõdési Feltételeket és a Hitelkártya Általános Szerzõdési Feltételeket a jelen Telekom Citibank Feltételekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Kifejezett ellenkezõ rendelkezés hiányában a jelen Telekom Citibank feltételekben szereplõ hivatkozások és nagybetûs kifejezések jelentése megegyezik az Általános Szerzõdési Feltételekben meghatározott fogalmakkal. Jelen Telekom Citibank Feltételekben foglaltak a december 9-tõl igényelt hitelkártyákra vonatkoznak. 1. FOGALMAK Hitelkártya Általános Szerzõdési Feltételek: a mindenkor hatályos Citibank Forintalapú Egyéni Hitelkártyáról szóló Általános Szerzõdési Feltételek (ÁSZF); Bank: Citibank Europe plc (székhelye: 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írország; cégjegyzékszáma: ; tevékenységi engedély kibocsátója és dátuma: Central Bank of Ireland, május 1.), amelynek törvényes képviseletében eljár a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (1051 Budapest Szabadság tér 7.; Cg ; Fõvárosi Törvényszék Cégbírósága); Telekom Citibank Hitelkártya: a Bank által a Magyar Telekom Nyrt. és a Bank együttmûködése keretében kibocsátott, a Bank tulajdonában és a Kártyabirtokos birtokában lévõ, a Bank és a MasterCard International kártyatársaság védjegyét viselõ Telekom Citibank Hitelkártya; Magyar Telekom: a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; Cg ; Fõvárosi Törvényszék Cégbírósága); Telekom Citibank Hitelkártya Program: a Telekom Citibank Hitelkártya használatához kapcsolódóan a Bank és a Magyar Telekom által közösen szervezett program, amelynek keretében a Fõkártyabirtokos a Telekom számla Telekom Citibank Hitelkártya számla terhére, csoportos beszedési megbízással történõ kiegyenlítése alapján, ezen számlák összege után, és a Telekom Citibank Hitelkártyával történt vásárlási típusú tranzakciók után (kivéve a nem Telekom számla csoportos beszedéssel történõ kiegyenlítését) Citi Forintokat gyûjthet és azokat az e programban rögzített feltételeknek megfelelõen beválthatja; Telekom számla: a Magyar Telekom által kibocsátott Telekom otthoni, mobil és/vagy energia szolgáltatással kapcsolatos, havonta fizetendõ szolgáltatási díját tartalmazó dokumentum; Vásárlás: a Bank mindenkor hatályos Hitelkártya Általános Szerzõdési Feltételekben vásárlásnak minõsített, Telekom Citibank Hitelkártyával végrehajtott tranzakciók. Citi Forint: a Bank által kibocsátott, meghatározott hitelkártyákhoz kapcsolódó, a hitelkártyával a Kártyabirtokos (Fõ- és Társ-) által végrehajtott vásárlási tranzakciók összege után gyûjtött elszámolási egységeket jelenti, amelyeket a Bank a jelen feltételekben meghatározottak szerint a saját rendszerében nyilvántart, és amelyeket a Fõkártyabirtokos az adott hitelkártyához kapcsolódó visszatérítési program feltételeinek megfelelõen bevált és felhasznál. Telekom Citi Forint: a Telekom-Citibank Hitelkártyával gyûjtött Citi Forintokat jelenti, amelyeket a Fõkártyabirtokos a Telekom Citibank Hitelkártya Programban meghatározott feltételeknek megfelelõen válthat be és használhat fel. Telekom Citi Forint beváltás: A Fõkártyabirtokos a Telekom Citibank Hitelkártyával gyûjtött Telekom Citi Forintjait a 4. pontban rögzített módokon és feltételek mellett válthatja be. Telekom Citi Forint felhasználás: jelenti a Fõkártyabirtokos által beváltott Telekom Citi Forintok Telekom üzletekben történõ felhasználását. Citi Hitelkártya Webáruház: a Bank által mûködtetett, a Telekom Citibank Hitelkártya Programhoz, a Citi Life Programhoz és a Shell Citibank Hitelkártya Programhoz kapcsolódó internetes felület (elérhetõ a Citibank Online-n keresztül), ahol a Fõkártyabirtokos megtekintheti az aktuális Telekom Citi Forint egyenlegét, a beváltási lehetõségeket, az azokra vonatkozó feltételeket, valamint beválthatja Telekom Citi Forintjait. Telekom online kupon: a Magyar Telekom által meghatározott címletû, és a Kártyabirtokos rendelkezésére bocsátott elektronikus utalvány, amely kizárólag a oldalon, elõre meghatározott termék vásárlására használható fel, egyszeri alkalommal, egy termékre, egyösszegû vásárlásra, illetve részletfizetés esetén a kezdõrészletbe számítható be. oldal jelenti a Magyar Telekom weboldalát, amelyen keresztül a Kártyabirtokos a Telekom online kupont a Magyar Telekomnál történõ vásárlásra beválthatja. MCC kód: A kártyatársaság által a bank- és/vagy hitelkártya elfogadó Kereskedõk tevékenysége alapján meghatározott kereskedelmi kategóriák szerinti osztályozási rendszerben az egyes kategóriákhoz tartozó négy számjegyû kereskedelmi kategória kód (MCC code = merchant category code). Az adott Kereskedõt az elfogadó bank sorolja be az adott kereskedelmi kategóriába és állítja be a Kereskedõ rendszerében a kategóriához tartozó kódot. 2. RÉSZVÉTEL A TELEKOM CITIBANK HITELKÁRTYA PROGRAMBAN, A JÓVÁÍRHATÓ ÖSSZEG MEGSZERZÉSE A Kártyabirtokos az alábbi feltételekkel jogosult a Telekom Citibank Hitelkártya Programban való részvételre, illetve a Telekom Citi Forintok gyûjtésére és beváltására/felhasználására: 2.1. A Kártyabirtokos a Telekom Citibank Hitelkártya igénylésekor a Jelentkezési Lap Bankhoz történõ benyújtásával egyidejûleg felhatalmazást ad a Telekom számla (számlák) csoportos beszedési megbízás keretén belül történõ kiegyenlítésére. A Kártyabirtokos a Telekom Citibank Hitelkártya igényléssel egyidejûleg automatikusan a Telekom Citibank Hitelkártya Programba való belépést és Telekom Citibank Hitelkártya kibocsátását kéri a Banktól, egyben magára nézve kötelezõnek ismeri el a jelen Telekom Citibank Feltételeket. A Telekom számla kiegyenlítésére csoportos beszedési megbízással, az alábbi módokon kerülhet sor: A Telekom Citibank Hitelkártyára történõ jelentkezéssel egyidejûleg a Fõkártyabirtokos felhatalmazást nyújt be csoportos beszedési megbízás teljesítésére. Ebben az esetben a felhatalmazás a Magyar Telekom felé azután kerül továbbításra, miután a Telekom Citibank Hitelkártya a Fõkártyabirtokos által aktiválásra (érvényesítésre) került, így a Telekom számla csoportos beszedési megbízással történõ kiegyenlítésnek feltétele a Telekom Citibank Hitelkártya aktiválása. A Telekom Citibank Hitelkártya aktiválása után a Fõkártyabirtokos a Citibank Online-on keresztül vagy a Bank telefonos ügyfélszolgálatán, a CitiPhone Banking-en ( ) keresztül ad felhatalmazást csoportos beszedési megbízás teljesítésére. 2.2 A Kártyabirtokos (Fõ- és Társ-) által a Hitelkártyával a , , pontokban meghatározott összegû, de legfeljebb a hitelkeret erejéig végzett magyarországi és külföldi vásárlásai(k) után a Bank a 2.3. pontban rögzített mértékû Telekom Citi Forintot ír jóvá a Fõkártyabirtokos Telekom Citi Forint egyenlegén, a jelen Telekom Citibank Hitelkártya Program 2.4., 2.5. és 2.6. pontjában rögzített korlátozásokkal. 2.3 A Kártyabirtokos adott elszámolási idõszakban a Telekom Citibank Hitelkártyával vásárlási típusú tranzakciót hajt végre, mely alapján a Bank az alábbi feltételek szerint az alábbi összegû Telekom Citi Forintot ír jóvá a Fõkártyabirtokos Telekom Citi Forint egyenlegén: a Bank a Telekom számla csoportos beszedéssel teljesített tranzakció teljes ellenértékének 10%-át (azaz tíz százalékát), elszámolási idõszakonként legfeljebb 2500 (kettõezer-ötszáz) Telekom Citi Forintot; belföldön vagy külföldön végrehajtott vásárlása alapján (kivéve a csoportos beszedést) a Bank minden 100 Ft (száz forint) vásárlás után egy (1) Telekom Citi Forintot az adott Elszámolási idõszakon belül legfeljebb összesen 2500 (kettõezer ötszáz) Telekom Citi Forintot; valamint a jóváhagyás dátumától (mely dátum a kártyaküldõ levélen kerül feltüntetésre) számított 6 (hat) hónapon belül belföldön, az 5172, 5541, 5542, 5983, 9752 MCC kódokhoz tartozó kereskedelmi kategóriába besorolt belföldi üzemanyag töltõállomáson történõ üzemanyag vásárlása alapján a bank minden 100 Ft (száz forint) után további 1 (egy) Telekom Citi Forintot az adott Elszámolási idõszakon belül legfeljebb összesen 500 (ötszáz) Telekom Citi Forintot; és a jóváhagyás dátumától (mely dátum a kártyaküldõ levélen kerül feltüntetésre) számított 6 (hat) hónapon belül belföldön, az 5311, 5411, 5499 MCC kódokhoz tartozó kereskedelmi kategóriába besorolt belföldi kiskereskedelmi élelmiszerüzletben (kivéve nagykereskedelmi élelmiszerüzlet) történõ vásárlása alapján a bank minden 100 Ft (száz forint) után további 2 (kettõ) Telekom Citi Forintot az adott Elszámolási idõszakon belül legfeljebb összesen 2000 (kétezer) Telekom Citi Forintot A Bank töredék Telekom Citi Forintot nem számol, kizárólag egész Telekom Citi Forint adható. 100 Ft (száz forint) egész számú többszörösének megfelelõ vásárlás esetén jár a Telekom Citi Forint. A Kártyabirtokos által végrehajtott egy vásárlási tranzakció után egy alkalommal jár a Telekom Citi Forint és a vásárlási összeg 100 Ft-on (száz forinton) felüli részére nem jár Telekom Citi Forint. A Fõkártyabirtokos legfeljebb a Telekom Citibank Hitelkártyához tartozó hitelkerete erejéig végzett vásárlási tranzakciók után jogosult Telekom Citi Forintra A Bank nem ír jóvá Telekom Citi Forintot a Kártyabirtokos által a Telekom Citibank Hitelkártyával végrehajtott: (1) tõzsdén és tõzsdén kívül kereskedett pénzügyi instrumentumok, így különösen értékpapírok, tõzsdei indexek, árupiaci termékek (pl. arany, olaj stb.), devizák vételére vonatkozó vásárlási tranzakciók; (2) a Bank által felszámított jutalékok, díjak és kamatok; (3) készpénzfelvétel típusú tranzakció; (4) hitelkeret összegén felül végzett vásárlási tranzakciók; (5) csoportos beszedések (kivétel a pont szerinti eset); valamint (6) az ügyfél visszafizetéseinek jóváírása után Amennyiben az adott Telekom Citibank Hitelkártyával végrehajtott vásárlási tranzakció ellenértéke a Kereskedõ által visszafizetésre kerül a Kártyabirtokos részére, az ezen összeg után már jóváírt Telekom Citi Forintokat a Bank a Fõkártyabirtokos Telekom Citi Forint egyenlegén beterheli A jelen Feltételek 2.3. pontjában részletezett, Kártyabirtokos által az adott hónapban összegyûjtött Telekom Citi Forintokat a Bank az elszámolási idõszak végén a számlakivonat dátumának napján egyben írja jóvá a Fõkártyabirtokos Telekom Citi Forint egyenlegén, amennyiben az adott elszámolási idõszakban a Kártyabirtokos (Fõ és Társkártyabirtokos együttesen) által a Telekom Citibank Hitelkártyával kezdeményezett vásárlási és készpénzfelvételi tranzakciók (kivéve a csoportos beszedési megbízást) összege eléri legalább a Ft-ot (harmincezer forintot). A vásárlási és készpénzfelvételi limit szempontjából nem kerülnek figyelembevételre a hitelkártyával kapcsolatos tranzakciós díjak, az egyéb kamatok, díjak és jutalékok (például havi kártyadíj, késedelmi díj, hitelkeret-túllépési díj, Tele-Kölcsön, Kész-Pénz, Könnyített Törlesztés, vásárlási, készpénzfelvételi vagy részletfizetési jutalék) terhelései, a csoportos beszedések, valamint az ügyfél visszafizetéseinek jóváírása. A Bank és a Magyar Telekom megállapodásától függõen, megfelelõen meghirdetett promóció (különleges ajánlat) keretében elõfordulhat, hogy a kár- 5

6 tyahasználat során a Fõkártyabirtokos a jelen Feltételekben foglaltaktól eltérõ, kedvezõbb feltételekkel szerezhet Telekom Citi Forint jóváírásokat. Az ilyen különleges ajánlatokról a Bank idõrõl-idõre tájékoztatja a Fõkártyabirtokosokat. 3. DIGITÁLIS BÓNUSZ 3.1. Az a Fõkártyabirtokos, aki a Telekom Citibank Hitelkártyát a Bank megkeresésére, azaz a Bank és a Magyar Telekom által közösen a Bank által kibocsátott Telekom Citibank Hitelkártya értékesítésével megbízott partneren keresztül, telefonos értékesítési csatornán vagy a kijelölt T-Pontok valamelyikében december 9. után igényelte, a Bank egyszeri 3000 (háromezer) Telekom Citi Forintot (digitális bónusz) ír jóvá a Fõkártyabirtokos Telekom Citi Forint egyenlegén, az alábbi feltételek együttes megvalósulása esetén: a Telekom Citibank Hitelkártya igénylést a Bank jóváhagyja, és a Telekom Citibank Fõkártyát kibocsátja, (mely dátum a kártyaküldõ levélen kerül feltüntetésre) számított 30 (harminc) napon belül elsõdleges címet és mobiltelefonszámot ad meg a Bank részére, mellyel hozzájárul ahhoz, hogy a Bank ezen mobiltelefonszámra, illetve címre küldjön minden, a Bank termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó levelet, biztonsági kódot és értesítést; számított 30 (harminc) napon belül önkéntesen, kifejezetten és elõzetesen hozzájárul, hogy a megadott elsõdleges címére és/vagy mobiltelefonszámra a Bank termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó üzletszerzési célból történõ tájékoztatást küldjön; számított 30 (harminc) napon belül elektronikus számlakivonatot igényel, a Fõkártyabirtokos legkésõbb a hitelkártya jóváhagyásától számított 30 (harminc) napon belül a Citibank Online-on keresztül aktiválja a Fõkártyáját; a Fõkártyabirtokos a Telekom Citibank Hitelkártyájával annak jóváhagyásától számított 30 (harminc) napon belül legalább egy vásárlási vagy készpénzfelvétel típusú tranzakciót hajt végre; és az elsõ készpénzfelvételi vagy vásárlási tranzakció könyvelését követõen de legkésõbb a kártya jóváhagyásától számított 30 (harminc) napon belül regisztrál a Citibank Online szolgáltatásra (azaz felhasználónevet és jelszót ad meg). A vásárlási és készpénzfelvételi limit szempontjából nem kerülnek figyelembevételre a Telekom Citibank Hitelkártyával kapcsolatos tranzakciós díjak, az egyéb kamatok, díjak és jutalékok (például havi kártyadíj, késedelmi díj, hitelkeret-túllépési díj, Tele-Kölcsön, Kész-Pénz, Könnyített Törlesztés, vásárlási, készpénzfelvételi vagy részletfizetési jutalék) terhelései, valamint az ügyfél visszafizetéseinek jóváírása A digitális bónuszból kizárt Fõkártyabirtokosok A digitális bónuszt nem szerezheti meg az a Fõkártyabirtokos, aki meglévõ Citibank hitelkártyája mellé igényel Telekom Citibank Hitelkártyát (második hitelkártya); vagy az igénylést megelõzõ 12 (tizenkettõ) hónapban igényelt már Citibank hitelkártyát és ezen meglévõ hitelkártyáját Telekom Citibank Hitelkártyára kívánja cserélni; vagy a 3.1. pontban felsorolt feltételek bármelyikét nem teljesíti A digitális bónusz jóváírása A digitális bónuszt a minden feltétel teljesítését követõ munkanapon írja jóvá a Bank a Fõkártyabirtokos Telekom Citi Forint egyenlegén. A hitelkártya szerzõdésnek a digitális bónuszra jogosult Fõkártyabirtokos kezdeményezésére a Hitelkártya aktiválástól számított 12 (tizenkettõ) hónapon belüli megszüntetése (felmondása) esetén a Bank Ft (hétezerötszáz forint) számlazárási díjat számít fel A jelen Telekom Citibank Feltételekben meghatározottaknak megfelelõ vásárlási tranzakció esetében sem jogosult a Kártyabirtokos jóváírható összeget szerezni, ha a Telekom Citibank Hitelkártyára vonatkozó szerzõdés tekintetében egyéb súlyos szerzõdésszegést követ el A Telekom Citibank Hitelkártya Program mûködése a Hitelkártya Általános Szerzõdési Feltételekre, valamint az egyéb kártyahasználati szabályokra épül. Erre tekintettel az adott tranzakcióhoz kapcsolódó jóváírható összeg megszerzése és felhasználása az alapul szolgáló tranzakciók jogi státuszát osztja. Ha a Kártyabirtokos bejelentése nyomán lefolytatott banki vizsgálat megállapítja, hogy az adott tranzakciót valóban nem a Kártyabirtokos hajtotta végre, és ez alapján a Bank a tranzakciót törli, akkor ezzel együtt a törölt tranzakcióhoz kapcsolódó megszerzett és felhasznált jóváírható összeggel kapcsolatban is automatikusan az eredeti állapot áll vissza. 4. A TELEKOM CITI FORINTOK JÓVÁÍRÁSA, NYILVÁNTARTÁSA, BEVÁLTÁSA, ÉRVÉNYESSÉG 4.1. A Telekom Citi Forintokat a Bank rögzíti és tárolja nyilvántartásában. A Bank a Telekom Citi Forintot a Fõkártyabirtokos Telekom Citi Forint egyenlegén tartja nyilván abban az esetben is, ha a vásárlás a Társkártyához kapcsolódik A Kártyabirtokos meglévõ Citibank hitelkártya típusának megváltoztatásával igényelt Telekom Citibank Hitelkártya esetén a Citibank hitelkártyáról a Telekom Citibank Hitelkártyára átvezetett egyenleg nem minõsül vásárlásnak, így az átvezetett egyenleg után Telekom Citi Forint nem kerül jóváírásra. A Kártyabirtokos meglévõ Telekom Citibank Hitelkártya típusának megváltoztatásával igényelt Citibank hitelkártyája esetén a Telekom Citi Forint egyenleg beváltására az új típusú Citibank hitelkártya igényléséig jogosult A Kártyabirtokos egyenlegén jóváírásra került Telekom Citi Forint érvényességi ideje 36 (harminchat) hónap, a beváltásra nem került Telekom Citi Forint egyenleg az adott hónap számlakivonatának dátumától számított 36 (harminchat) hónap elteltével törlésre kerül. A Kártyabirtokos Telekom Citibank Hitelkártyájának bármilyen okból történõ (ideiglenes vagy végleges) letiltása esetén a Telekom Citi Forint egyenlegét a Telekom Citibank Hitelkártya letiltásának idõtartama alatt nem válthatja be. A Fõkártyabirtokos a Telekom Citibank Hitelkártya szerzõdésének bármilyen okból történõ megszûnése esetén a Telekom Citi Forint egyenlegét a kártya letiltásáig válthatja be, amellyel egyidejûleg a Telekom Citi Forint egyenlege törlésre kerül A Fõkártyabirtokos a Telekom Citibank Hitelkártyával gyûjtött és a Bank által nyilvántartott Telekom Citi Forint egyenlegét a Fõkártyabirtokos által a Citibank Online-on megadott felhasználónév és jelszó alapján elvégzett azonosítást követõen tekintheti meg. A Fõkártyabirtokos a Telekom Citi Forintok beváltásáról a Citibank Online-on keresztül elérhetõ Citi Hitelkártya Webáruházban rendelkezhet. A Telekom Citi Forintok aktuális egyenlegérõl a Bank havonta egyszer, az adott tranzakció könyvelési napját is magába foglaló elszámolási idõszakra vonatkozó Telekom Citibank Hitelkártya számlakivonat részeként értesítést küld a Fõkártyabirtokosnak Kizárólag azon Telekom Citi Forint egyenleget lehet ténylegesen beváltani, amely egyenleg a Citi Hitelkártya Webáruházban már feltüntetésre került A Kártyabirtokos által gyûjtött Telekom Citi Forint beváltása során 1 (egy) Telekom Citi Forint 1 Ft-ot (egy forintot) ér. A Bank és a Magyar Telekom közös megállapodás alapján bármikor meghirdethetnek promóciós jelleggel kedvezõbb feltételû Telekom Citi Forint beváltási lehetõséget A Fõkártyabirtokos a felhalmozott és a Citi Hitelkártya Webáruházban feltüntetett, nyilvántartott Telekom Citi Forint egyenlegét a Telekom Citibank Hitelkártya szerzõdés fennállása alatt figyelembe véve a 4.2. és 4.3. pontokban foglaltakat bármikor jogosult saját döntése szerint, az alábbi módon beváltani Pénzvisszatérítés: A Telekom Citibank Hitelkártyával a Telekom üzlet(ek)ben és oldalon történõ vásárlás összegébõl a Telekom Citi Forint egyenlege terhére és erejéig akár több részletben is a Fõkártyabirtokos által a Citi Hitelkártya Webáruházban meghatározott összegû jóváírást kap. Pénzvisszatérítésre minimum (ötezer) Telekom Citi Forint vagy annak egész számú többszöröse váltató be. A Bank a Pénzvisszatérítést az erre vonatkozó igénylést követõen a Telekom üzlet(ek)ben és a oldalon történõ vásárlás könyvelését követõ napon automatikusan jóváírja a Telekom Citibank Hitelkártyához tartozó számlán, forint pénznemben. Amennyiben a Pénzvisszatérítésbe helyezett összeg kevesebb, mint a Telekom üzlet(ek)ben és a oldalon történt vásárlási tranzakció összege, akkor a Pénzvisszatérítésbe helyezett összeg kerül a Telekom Citibank Hitelkártya számlán jóváírásra. Amennyiben a Pénzvisszatérítésbe helyezett összeg meghaladja a Telekom üzlet(ek)ben és a oldalon történt vásárlási tranzakció összegét, akkor jóváírásra kerül a vásárlási tranzakció összege, a fennmaradó összeg pedig a következõ Telekom üzlet(ek)ben és a oldalon történt vásárlási tranzakció(k) könyvelését követõ napon kerül jóváírásra. A Fõkártyabirtokos nem választhatja meg, hogy a Pénzvisszatérítésbe helyezett összeg mely vásárlási tranzakció után és milyen részletekben kerüljön jóváírásra, az a felhasznált hitelkeret összegét csökkenti Telekom online kupon*: A Fõkártyabirtokos a számláján jóváírt Telekom Citi Forintot a Telekom által meghatározott címletû és általa rendelkezésre bocsátott online kuponra válthatja be, amelyet a oldalon történõ vásárlása során használhat fel. A Bank a Telekom online kuponhoz tartozó kódot megküldi a Fõkártyabirtokos által elõzetesen erre a célra megadott elektronikus levelezési címére. A Fõkártyabirtokos a Telekom online kuponhoz tartozó kód beváltásával tudja a oldalon kínált, a Magyar Telekom által elõre meghatározott terméket vagy szolgáltatást megvásárolni. A Fõkártyabirtokos Telekom Citi Forint egyenlege a Telekom online kuponra beváltott Telekom Citi Forint összeggel csökken és nincs lehetõség a Telekom online kupon Banknál történõ visszaváltására. A Fõkártyabirtokos a Telekom online kupont kizárólag egy alkalommal, egy termékre, a Magyar Telekom által elõírt feltételek mellett jogosult a oldalon történõ vásárlásra beváltani. A Telekom online kuponnal kapcsolatos esetleges reklamációkat a Magyar Telekom ügyfélszolgálata vizsgálja ki és kezeli. A oldalon végrehajtott vásárlás és a Telekom online kupon összegének különbségét sem a Bank, sem a Magyar Telekom nem téríti vissza. A Telekom online kupon értékétõl függetlenül egy vásárlási tranzakció során használható fel a oldalon. 5. KORLÁTOZÁSOK A TELEKOM CITI FORINT EGYENLEGEN VAGY KÁRTYASZÁMLÁN JÓVÁÍRHATÓ ÖSSZEGGEL (JÓVÁÍRT ÖSSZEG) ÉS ANNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 5.1. A Kártyabirtokos a Telekom Citibank Hitelkártyát kizárólag a saját maga személyes tranzakcióihoz használhatja, és nem veheti azt igénybe más személyhez kapcsolódó vagy üzleti jellegû, illetve üzletszerû tranzakciók lebonyolításához (lásd: ÁSZF IV.4. pont). Ha a Kártyabirtokos ezen kötelezettségét megszegi, az súlyos szerzõdésszegésnek minõsül, és a Bank választása szerint megtagadhatja az ilyen tranzakciókkal összefüggésben létrejött jóváírható összeg tényleges jóváírását, illetve a már esetlegesen jóváírt összeget törölheti. A Bank ezen túl korlátozhatja (felfüggesztheti) a Telekom Citibank Hitelkártya használatát, vagy azonnali hatállyal felmondhatja a szerzõdést A jelen Telekom Citibank Feltételekben meghatározottaknak megfelelõ vásárlási tranzakció esetében sem jogosult a Kártyabirtokos jóváírható összeget szerezni, ha a Telekom Citibank Hitelkártyára vonatkozó szerzõdés tekintetében egyéb súlyos szerzõdésszegést követ el A Telekom Citibank Hitelkártya Program mûködése az Általános Szerzõdési Feltételekre, valamint az egyéb kártyahasználati szabályokra épül. Erre tekintettel az adott tranzakcióhoz kapcsolódó jóváírható összeg megszerzése és felhasználása az alapul szolgáló tranzakciók jogi státuszát osztja. Ha a Kártyabirtokos bejelentése nyomán lefolytatott banki vizsgálat megállapítja, hogy az adott tranzakciót valóban nem a Kártyabirtokos hajtotta végre, és ez alapján a Bank a tranzakciót törli, akkor ezzel együtt a törölt tranzakcióhoz kapcsolódó megszerzett és felhasznált jóváírható összeggel kapcsolatban is automatikusan az eredeti állapot áll vissza. 6. A BANK FELELÕSSÉGE 6.1. A Telekom számlákra vonatkozó csoportos beszedési megbízás adatait a Bank a Magyar Telekomtól kapja. A Bank az ezekben szereplõ adatok és a Bankhoz beérkezõ vásárlási tranzakciók adatait alapul véve veszi nyilvántartásba (tünteti fel a számlakivonaton) a jelen Feltételek 2.3. pontjában 6

7 részletezett feltétel teljesülését követõen a Fõkártyabirtokos részére, jóváírható összeget és az így jóváírt összeg tényleges felhasználását A Bank nem felel azért, ha a Magyar Telekomtól vagy a Fõkártyabirtokostól kapott téves adatok alapján a Fõkártyabirtokost megilletõ jóváírható összeget tévesen veszi nyilvántartásba. A Bank a Hitelkártya mûködtetéséért vállal kizárólagos, a Magyar Telekomot nem terhelõ felelõsséget. 6.3 A Kártyabirtokos Telekom Citibank Hitelkártya szerzõdésének bármilyen okból történõ megszûnése esetén a Telekom Citibank Hitelkártya Programban való részvétele is megszûnik, és a Bank ilyen esetben nem vállal felelõsséget a Telekom Citi Forintok átadásáért, sem az addig már átadott Telekom Citi Forintoknak a késõbbiekben esetlegesen megújított, vagy a Kártyabirtokos részére újonnan kibocsátott Telekom Citibank Hitelkártyán történõ jóváírásáért. 6.4 A Telekom Citibank Hitelkártya Program keretében a Kártyabirtokos által a Telekom Citi Forintok Telekom üzlet(ek)ben történt felhasználása során, valamint a Fõkártyabirtokos által igényelhetõ termékkel, azok igénylésére vonatkozó feltételekkel kapcsolatban felmerült esetleges problémákért a Magyar Telekom felelõs. A Kártyatársaság által meghatározott és az elfogadó bank által a Kereskedõnél beállított ún. MCC kód besorolásának helyességéért és megfelelõ beállításáért a Kereskedõ elfogadó bankja felel. 7. A TELEKOM CITIBANK HITELKÁRTYA PROGRAM HATÁLYA 7.1. A Telekom Citibank Hitelkártya Program hatálya a Magyar Telekom és a Bank megállapodásától függõen határozatlan ideig tart. A Telekom Citibank Hitelkártya Program feltételeit a Bank jogosult egyoldalúan módosítani, illetve azok a Telekom és a Bank megállapodásától függõen módosulhatnak A Telekom Citibank Hitelkártya Program megszûnésérõl, megváltozásáról, illetve a jelen Telekom Citibank Feltételek módosításáról a Bank elõzetesen az ÁSZF-ben a szerzõdésmódosítás kapcsán meghatározottakkal egyezõen értesíti a Kártyabirtokost. Hatályos: december 9. Kelt: Budapest, december 9. Citibank Europe plc (képviseli annak Magyarországi Fióktelepe) 7

SHELL - CITIBANK HITELKÁRTYA. A Shell-Citibank közös márkajelzésű hitelkártyához kapcsolódó Pénzfeltöltő Program feltételei

SHELL - CITIBANK HITELKÁRTYA. A Shell-Citibank közös márkajelzésű hitelkártyához kapcsolódó Pénzfeltöltő Program feltételei SHELL - CITIBANK HITELKÁRTYA A Shell-Citibank közös márkajelzésű hitelkártyához kapcsolódó Pénzfeltöltő Program feltételei Jelen Shell-Citibank közös márkajelzésű hitelkártyához kapcsolódó Pénzfeltöltő

Részletesebben

OneCard Hitelkártyához kapcsolódó vásárlás visszatérítési program feltételei Hatályos: 2015. április 1-től

OneCard Hitelkártyához kapcsolódó vásárlás visszatérítési program feltételei Hatályos: 2015. április 1-től OneCard Hitelkártyához kapcsolódó vásárlás visszatérítési program feltételei Hatályos: 2015. április 1-től I. Általános rendelkezések 1. A vásárlás visszatérítési program kizárólag a Bank OneCard Standard

Részletesebben

Erste Platinum Hitelkártya Program Részvételi Feltételek

Erste Platinum Hitelkártya Program Részvételi Feltételek Erste Platinum Hitelkártya Program Részvételi Feltételek Hatályos: 2017. február 4-től I. Fogalmak Részvételi Feltételek Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., továbbiakban:

Részletesebben

OneCard Hitelkártyához kapcsolódó vásárlás visszatérítési program feltételei Hatályos: január 23-tól

OneCard Hitelkártyához kapcsolódó vásárlás visszatérítési program feltételei Hatályos: január 23-tól OneCard Hitelkártyához kapcsolódó vásárlás visszatérítési program feltételei Hatályos: 2017. január 23-tól I. Általános rendelkezések 1. A vásárlás visszatérítési program kizárólag a Bank OneCard Standard

Részletesebben

Hatályos: július 1-étől

Hatályos: július 1-étől Miles & More MKB MasterCard Gold és Standard, valamint Miles & More MKB MasterCard Gold PayPass és Standard PayPass hitelkártyákhoz kapcsolódó utazási mérföldgyűjtő program feltételei (Mérföldgyűjtő Feltételek)

Részletesebben

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT. a Hitelkártyákhoz és Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó CIB Hitelkártya akcióról

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT. a Hitelkártyákhoz és Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó CIB Hitelkártya akcióról RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT a Hitelkártyákhoz és Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó 2016. CIB Hitelkártya akcióról A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4.-14., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004) (a

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016.

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016. Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését és az azon bonyolított forgalmazást érintő

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Érvényesség: 2015. szeptember 21. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Hirdetmény.. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. [1] Az itt feltüntetett OBA logó arról

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete 1. Általános rendelkezések Top Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től I. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. A meghatározott aktivitási feltételek teljesítése 2. A meghatározott típusú bankszámla szerződéses kapcsolat a)

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Egyedi Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. március 16. napjától visszavonásig 1 Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy az

Részletesebben

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés napja 2015. november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó Általános

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya . Lakossági Hirdetmény. 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. Módosított közzététel napja: 2015. december

Részletesebben

A WIZZ AIR ÉS AZ ERSTE BANK KÖZÖS MÁRKAJELZÉSŰ BANKKÁRTYÁIHOZ KAPCSOLÓDÓ UTAZÁSI PONTGYŰJTŐ PROGRAM FELTÉTELEK- MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A WIZZ AIR ÉS AZ ERSTE BANK KÖZÖS MÁRKAJELZÉSŰ BANKKÁRTYÁIHOZ KAPCSOLÓDÓ UTAZÁSI PONTGYŰJTŐ PROGRAM FELTÉTELEK- MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A WIZZ AIR ÉS AZ ERSTE BANK KÖZÖS MÁRKAJELZÉSŰ BANKKÁRTYÁIHOZ KAPCSOLÓDÓ UTAZÁSI PONTGYŰJTŐ PROGRAM FELTÉTELEK- MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Wizz Air Hungary Kft. (a továbbiakban: Wizz Air )

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya . Lakossági Hirdetmény. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. december 07. napjától Közzététel napja: 2015. szeptember 18. Módosított közzététel napja: 2015.

Részletesebben

Erste Joker Hitelkártya vásárlás visszatérítés Részvételi feltételek

Erste Joker Hitelkártya vásárlás visszatérítés Részvételi feltételek Erste Joker Hitelkártya vásárlás visszatérítés Részvételi feltételek Hatályos: 2015. január 13-tól I. Fogalmak Részvételi Feltételek Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.,

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK Kártyatermékek: TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex,

Részletesebben

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu A Citibank Forintalapú Egyéni Hitelkártyáról szóló Általános Szerzõdési Feltételek A 2015. június 1. napjától hatályos Általános Szerzõdési Feltételekhez képest a változások kiemelve olvashatók. I. Fogalmak

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: március 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése, fix

Részletesebben

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY Természetes és nem természetes személyek részére TARTALOMJEGYZÉK Tartalom 1. BANKKÁRTYA LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGHOZ...3 2. BANKKÁRTYA VÁLLALKOZÓI SZÁMLACSOMAGOKHOZ, pénzforgalmi számlákhoz...4

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Érvényben: 2011. június 1-TŐL. Közzététel: 2011. április 1.

BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Érvényben: 2011. június 1-TŐL. Közzététel: 2011. április 1. K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

használata és kockázatai A hitelkártya Ön is kapott már bankjától kecsegtető hitelkártyaajánlatot? Esetleg rendelkezik is hitelkártyával?

használata és kockázatai A hitelkártya Ön is kapott már bankjától kecsegtető hitelkártyaajánlatot? Esetleg rendelkezik is hitelkártyával? A hitelkártya használata és kockázatai Ön is kapott már bankjától kecsegtető hitelkártyaajánlatot? Esetleg rendelkezik is hitelkártyával? Érdemes átgondolnia, mikor és mire használja ezeket a fizetőeszközöket,

Részletesebben

Hatálybalépés értéknapja augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés értéknapja augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés értéknapja 2015. augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. december 13. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. október 17. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: szeptember 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: szeptember 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: december 12-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: december 12-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Bankszámla Hirdetmény 10. számú melléklet Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHBLibri Kultúrakártya Hatályos: 2017. július 17. napjától Közzététel napja: 2017. április 28. FHBLibri Kultúrakártya

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: november 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: november 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

Ferrari Hitelkártya előnyprogram Részvételi Feltételek Módosításokkal egységes szerkezetben

Ferrari Hitelkártya előnyprogram Részvételi Feltételek Módosításokkal egységes szerkezetben Ferrari Hitelkártya előnyprogram Részvételi Feltételek Módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2017. január 16-tól I. Fogalmak Részvételi Feltételek Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. ÁLTAL KÍNÁLT CIB PARTNER KEDVEZMÉNNYEL ÉRINTETT TER- MÉKEK RÖVID ISMERTETÉSE

A CIB BANK ZRT. ÁLTAL KÍNÁLT CIB PARTNER KEDVEZMÉNNYEL ÉRINTETT TER- MÉKEK RÖVID ISMERTETÉSE Számlavezetési-, és kiegészítő banki szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás a Bank munkavállalói juttatáscsomagra szerződött partnereinek munkavállalói részére Alábbi tájékoztatónkban röviden ismertetjük

Részletesebben

Erste Max Hitelkártya Program Részvételi Feltételek

Erste Max Hitelkártya Program Részvételi Feltételek Erste Max Hitelkártya Program Részvételi Feltételek Hatályos: 2017. február 4-től I. Fogalmak Részvételi Feltételek Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS É l ő, de má r n e m n y i tható szá ml á k kondíciói. I. Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS É l ő, de má r n e m n y i tható szá ml á k kondíciói. I. Számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére VISA Business Főkártya díja (éves részlete: 8,000.00 Ft) 16 000,00 Ft Társkártya díja (éves részlete: 8,000.00 Ft) 16 000,00 Ft Pótkártya

Részletesebben

I. Fogalmak. Cb 04/49 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123

I. Fogalmak. Cb 04/49 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 A Citibank Forintalapú Egyéni Hitelkártyáról szóló Általános Szerzõdési Feltételek A 2016. március 25. napjától hatályos Általános Szerzõdési Feltételekhez képest a változások kiemelve olvashatók. I. Fogalmak

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére Mastercard Business 5 000,00 Ft 5 000,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 5 000,00 Ft Pótkártya díja (újragyártási díj sérülés

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15.

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15. Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8 2 5 8 B a d a c s o n y t o m a j K e r t u. 1 2. T e l. / F a x. : 8 7 / 4 7 1-6 1 1 E m a i l : k o z p o n t @ b f e l v i d e k. t k s z. h u HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI

Részletesebben

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla ERSTE MUNKAVÁLLALÓI BANKSZÁMLÁK DÍJAI ÉS JUTALÉKAI Közzététel: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 1-től A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv.-ben előírt tájékoztatási

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek. Érvényes: december 2-ától

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek. Érvényes: december 2-ától Kondíciós lista magánszemélyek részére III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek Változás: 2013. december 2-án - bankkártyához kapcsolódó - új csoportos külföldi utazási (baleset,- betegségés poggyász) biztosítási

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Cirrus/Maestro Főkártya éves díja * 1 500,0 Társkártya éves díja 1 500,0 Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1 500,0 Pótkártya díja (újragyártási

Részletesebben

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI. Érvényes: október 31-ig.

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI. Érvényes: október 31-ig. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI Érvényes: 2015. október 31-ig. Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági kártya Maestro MC Standard Kártyadíjak Éves díj 0 500 1 000 2 500 Társkártya éves

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

Azaz az elérhető egyenleg = (záró egyenleg + bankszámla-hitelkeret) (zárolt tételek + késedelmes tételek)

Azaz az elérhető egyenleg = (záró egyenleg + bankszámla-hitelkeret) (zárolt tételek + késedelmes tételek) Tájékoztatás a negatív számlaegyenleg és a lejárt és esedékes tartozások kimutatásának változásáról Ezúton tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Raiffeisen Bank (továbbiakban: Bank) 2014. március

Részletesebben

A WIZZ AIR ÉS AZ ERSTE BANK KÖZÖS MÁRKAJELZÉSŰ BANKKÁRTYÁIHOZ KAPCSOLÓDÓ UTAZÁSI PONTGYŰJTŐ PROGRAM FELTÉTELEK- MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A WIZZ AIR ÉS AZ ERSTE BANK KÖZÖS MÁRKAJELZÉSŰ BANKKÁRTYÁIHOZ KAPCSOLÓDÓ UTAZÁSI PONTGYŰJTŐ PROGRAM FELTÉTELEK- MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A WIZZ AIR ÉS AZ ERSTE BANK KÖZÖS MÁRKAJELZÉSŰ BANKKÁRTYÁIHOZ KAPCSOLÓDÓ UTAZÁSI PONTGYŰJTŐ PROGRAM FELTÉTELEK- MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Wizz Air Hungary Kft. (a továbbiakban: Wizz Air )

Részletesebben

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY a lakossági forint bankszámlákról és a kapcsolódó 2. HIRDETMÉNY a lakossági deviza II. bankszámlákról

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Egyedi Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2016. november 1-jétől visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

1) Az Alapszintű fizetési számla jellemzői:

1) Az Alapszintű fizetési számla jellemzői: FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ a 262/2016. (VIII. 31.) sz. kormányrendelet alapján nyújtott Alapszintű fizetési számlával kapcsolatban Hatályos: 2016. október 15-étől A (továbbiakban: Bank) a 262/2016. (VIII.

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

Számlanyitási díj Számlán tartandó minimum összeg Havi számlavezetési díj

Számlanyitási díj Számlán tartandó minimum összeg Havi számlavezetési díj TakarékPont CSAK számla: 18 év feletti korosztály 50 255.- Ft 50 Bankkártya* bankkártya hirdetmény szerint 50/oldal 1.00 5 ezrelék, min. 15 5 ezrelék, min. 20 1 ezrelék, min. 20.00/tranzakció 8 ezrelék

Részletesebben

TakarékPont Számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák. TakarékPont Haladás Maestro. TakarékPont Lazítás Maestro

TakarékPont Számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák. TakarékPont Haladás Maestro. TakarékPont Lazítás Maestro NEM FORGALMAZOTT TAKARÉKPONT BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY 2014. szeptember 22-től 1. oldal A Hirdetményben szereplő termékek értékesítése 2014.09.22-től megszűnt. Kártyatermékek: TakarékPont Számlacsomagokhoz

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére Mastercard Business 5 000,00 Ft 5 000,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 5 000,00 Ft Pótkártya díja (újragyártási díj sérülés

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

1. Havidíj. OTP BANK Nyrt.

1. Havidíj. OTP BANK Nyrt. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő Fél által igénybe vett szolgáltatások

Részletesebben

Számlanyitási díj Számlán tartandó minimum összeg Havi számlavezetési díj

Számlanyitási díj Számlán tartandó minimum összeg Havi számlavezetési díj Hatályos: 2013. október 07. napjától TakarékPont CSAK számla: 18 év feletti korosztály 50 255.- Ft 50 Bankkártya* bankkártya hirdetmény szerint 50/oldal 1.00 5 ezrelék, min. 15 VIBER 5 ezrelék, min. 20

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY Az ÜZLETI HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL

HIRDETMÉNY Az ÜZLETI HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK 2011. március 15-től a Bank nem fogad be Üzleti hitelkártyára vonatkozó új hiteligénylést. 2011. március 15-től a fennálló hitelszerződések az éves felülvizsgálatkor

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény 4.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 25-től Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Business MC Electronic Business VISA Online Kártyadíjak Éves

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. július 31-től 1. EgySzámla számlavezetési díjkedvezmény, amennyiben 2015. július

Részletesebben

küld el postán ( pre-embossed Kártya). Az Elõkártya aktiválásig nem minõsül készpénz-helyettesítõ fizetési eszköznek;

küld el postán ( pre-embossed Kártya). Az Elõkártya aktiválásig nem minõsül készpénz-helyettesítõ fizetési eszköznek; A Citibank Forintalapú Egyéni Hitelkártyáról és Egyéni Felelõsségû Vállalati Hitelkártyáról szóló Általános Szerzõdési Feltételek A 2009. július 1. napjától hatályos Általános Szerzõdési Feltételekhez

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek. Érvényes: július 16-ától Közzétéve: április 16.

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek. Érvényes: július 16-ától Közzétéve: április 16. Kondíciós lista magánszemélyek részére III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek Közzétéve: 2012. április 16. Tartalomjegyzék Folyószámlahitel... 4 MKB Személyi Kölcsön... 5 Standard Hitelkártya termékek...

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez

Részletesebben

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2015. december 31. Hatályos: 2016. január 4-től A Bank 2015. április 1. előtt nyílt bankszámlák esetében a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Megtakarítási Számla megegyezik a 2011. március 31-ig Allianz

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I/B Speciális díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Jelenleg már nem elérhető számlacsomagok feltételei

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I/B Speciális díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Jelenleg már nem elérhető számlacsomagok feltételei Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I/B Speciális díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Jelenleg már nem elérhető számlacsomagok feltételei Hatályos: 2013. június 15. A Lakossági Kamat- és Díjfeltételeknek

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez 1. AZ ÁSZF CÉLJA A CSEKKOLÓ Szolgáltatás icsekk elnevezésű

Részletesebben

ERSTE SUPERSHOP BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA PONTGYŰJTŐ FELTÉTELEI

ERSTE SUPERSHOP BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA PONTGYŰJTŐ FELTÉTELEI ERSTE SUPERSHOP BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA PONTGYŰJTŐ FELTÉTELEI Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24., a továbbiakban: Bank ) és a SuperShop Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek. Érvényes: 2013. augusztus 28-ától Közzétéve: 2013. június 24.

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek. Érvényes: 2013. augusztus 28-ától Közzétéve: 2013. június 24. Kondíciós lista magánszemélyek részére III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek Közzétéve: 2013. június 24. Tartalomjegyzék MKB Folyószámlahitel... 4 MKB Frissítı és MKB Frissítı Extra Folyószámlahitel...

Részletesebben

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK HATÁLYOS: 2013. JANUÁR 02. NAPJÁTÓL (tartalmazza a 2012. november 08. napján meghirdetett kiegészítést) CIB Bankkártyák PLUSZ KONDÍCIÓS LISTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE 1. FORINT ÉS

Részletesebben

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére VISA Electron² Cirrus/Maestro Kártya kibocsátáshoz kapcsolódó díjak¹ Főkártya éves díja * 1 500,00 Ft 1 500,00 Ft Társkártya éves díja 1 500,00

Részletesebben

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2016. július 15. napja Hatályos: 2016. július 18-tól Módosítás oka: A Bank 2016. július 18-tól egy új szolgáltatást vezet be, Erste Lakossági

Részletesebben

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató 1 / 5 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás általános ismertetése... 3 2. Fizetés menete... 3 3. Elfogadott kártyatípusok... 3 4. Megrendelés lemondása, reklamáció...

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD (AZ hivatalos tájékoztatója a Business Számlacsaládba tartozó ERSTE Business FX Számlacsomaggal, az ERSTE Business Max Számlacsomaggal, az ERSTE Business

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak 1/d.sz. melléklet Érvényes: 215. április 1. Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak Induló betét minimális összege Számlanyítási díj Meghatalmazott, kedvezményezett bejelentése törlése,

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Electronic Hitelkártya MC Business MC Electronic Business VISA Online 4.sz. melléklet Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

Nem értékesített bankszámlák Erste SzuperNulla, Erste Príma és Erste Szimpla Bankszámlák díjai és jutalékai

Nem értékesített bankszámlák Erste SzuperNulla, Erste Príma és Erste Szimpla Bankszámlák díjai és jutalékai Nem értékesített bankszámlák Erste SzuperNulla, Erste Príma és Erste Szimpla Bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2016. július 15. napján Hatályos: 2016. július 18-tól Módosítás oka: A Bank 2016.

Részletesebben

FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK

FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK HATÁLYOS: 2014. AUGUSZTUS 1-TŐL CIB Bankkártyák PLUSZ KONDÍCIÓS LISTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE MASTERCARD BUSINESS () ÉS MASTERCARD BUSINESS GOLD ( ALAPÚ) TÍPUSÚ BANKKÁRTYA 2013. JÚLIUS

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az OTP Munkavállalói ajánlatról. Hatályos: március 27-től I. OTP MUNKAVÁLLALÓI AJÁNLAT ALAPJÁT KÉPEZŐ FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK

HIRDETMÉNY. az OTP Munkavállalói ajánlatról. Hatályos: március 27-től I. OTP MUNKAVÁLLALÓI AJÁNLAT ALAPJÁT KÉPEZŐ FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető lakossági bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. A SZÁMLAFIGYELŐ RENDSZER... 3 2. A KÁRTYAFIGYELŐ

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói számlavezetéshez kapcsolódó bankkártyák kondíciói Kiadás időpontja: 2014.08.22. Hatályos: 2014.08.25-től Hpt. 210.. 13. bekezdés értelmében tájékoztatjuk

Részletesebben

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához kapcsolódó bankkártyák

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához kapcsolódó bankkártyák TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2014. szeptember 22-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. IFJÚSÁGI/MIAMANÓ FORINT SZÁMLACSOMAGOK Számlacsomag neve IFJÚSÁGI MiaManó Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó Törzsbetét 3 60 Csomagváltás Jóváírások (GIRO,

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat)

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE KamatHozó Netrisk online bankszámlanyitási ajánlat részvételi szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) 1. A kampány meghirdetője Az AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai

Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai Közzététel: 2016. december 20. napján Hatályos: 2016. december 21. napjától Igénylés feltétele: Erste EgySzámla Díjcsomagot bármely nagykorú devizabelföldi

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI Közzététel: 2015. október 16. napján Hatályos: 2015. október 19-től A változás okai: Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy 2015. október 19-től az Erste Bank két új szolgáltatást

Részletesebben

A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ

A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ Hatályos: 2009. augusztus 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november

Részletesebben

havi 90.000 Ft-os jóváírása estén, egyéb esetben 990 Ft a

havi 90.000 Ft-os jóváírása estén, egyéb esetben 990 Ft a Meghirdetés: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 29. napján a jelen Hirdetmény módosításra került; - az OBA betétbiztosítással

Részletesebben