PILLÉR Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PILLÉR Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY"

Átírás

1 Érvényes: június 15. HIRDETMÉNY A takarékszövetkezet neve Cégjegyzék száma Címe 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. Telefonszáma 36 62/ Web Kirendeltségek címe Telefonszáma Ügyfélszolgálati idő 6781 Domaszék Köztársaság tér / Ásotthalom Szent István tér 2/a / Zákányszék Szegfű János u.51/a / Mórahalom Millenniumi sétány / Szeged-Tápé Budai Nagy Antal u. 27/c / Szeged-Petőfi telep Csap u / Szeged Dorozsmai út / Szeged Honvéd tér / Szeged Mikszáth Kálmán u / Apátfalva Hunyadi utca / Hódmezővásárhely Andrássy út / Makó Deák Ferenc utca 39/B / Magyarcsanád Állomás utca / Királyhegyes Jókai út / Szeged-Tápé, Szeged-Dorozsma és Szeged Honvéd téri kirendeltség ügyfélszolgálati ideje folyamatos. Pénztári nyitva tartás minden kirendeltségen: Hétfő-csütörtök és 12,30-16,00 óráig. Pénteken óráig. A Takarékszövetkezet a pénzforgalom zavartalan lebonyolítása érdekében az ,- Ft feletti készpénzfelvételek előző napi bejelentését kéri 12 óráig. Ettől eltérően a Királyhegyesi és a Magyarcsanádi kirendeltségek esetében ,-Ft feletti készpénzfelvétel előző napi bejelentését kérjük 12 óráig. Az ,- Ft feletti készpénzforgalmat az ügyfél kérésére külön helységben biztosítjuk. Az előzetesen megrendelt és határidőben fel nem vett készpénzek rendelkezésre tartásáért a Hirdetményben közzétett jutalékot számítja fel a Takarékszövetkezet. I. Általános rész Takarékbetét: a hitelintézetnél takarékbetét szerződés (Ptk. 6:390. ) alapján takarékbetétkönyv vagy más okirat (továbbiakban:okirat) ellenében elhelyezett pénzösszeg. Takarékbetétet kizárólag névre szólóan lehet elhelyezni. Takarékbetétet minden természetes személy elhelyezhet. Takarékbetét szerződésben az elhelyező személytől ( továbbiakban: betétes) különböző, de takarékbetét elhelyezésére jogosult kedvezményezett is megjelölhető. " A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló CXXXVI. Törvényben megfogalmazottak értelmében kötelező az ügyfél-azonosítás a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen ügyfélkapcsolat létesítésekor, illetve a ,- Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó készpénzes ügyletekben, függetlenül a tranzakcióban használt pénznemtől." Kérjük készítse elő személyi azonosító okmányait az ügyintézés megkönnyítése érdekében. Szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról az ügyfél köteles a tudomásul szerzéstől számított öt munkanapon belül a Takarékszövetkezetet értesítni. 1. oldal

2 Ha a számlaszerződésben nincs kifejezett utalás arra, hogy a számlát pénzforgalmi bankszámlaként nyitották meg, a számlát lakossági fizetési számlának kell tekinteni. A bankköltségek felszámításának alapja a Takarékszövetkezet szolgáltatása, annak munkaigényessége, illetve a szolgáltatással kapcsolatos külön igények. A bankköltséget mindazoknak fizetniük kell, akik a szolgáltatást igénybe veszik. A 82/2010.(III.25) és a 83/2010.(III.25) Kormányrendelet előírása szerint a Takarékszövetkezet Üzletszabályzatában, valamint külön Hirdetményben teszi közzé a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításának képletét. A THM aktuális értékének meghatározása hitelügyletenként történik. A THM nagyságát befolyásolja az adós besorolásából eredően alkalmazott hitelkamat nagysága, valamint a felvett kölcsön futamideje és a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díj. A teljes hiteldíj mutató a különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelő tájéloztatására szolgál. A jutalékok, költségek, kamatok minden esetben a főszámlán kerülnek felszámításra. II. Kamatok Betéti kamatok A Takarékszövetkezet a kamatszámításnál az alábbi módszert alkalmazza a következő képlet alapján: tőkeösszeg x kamatláb x napok száma* Eltérő számítás érvényesül a fizetési számlavezetés terén: Eltérő számítás érvényesül a takarékszámla betét esetében: Eltérő kamatszámítás érvényesül az Apátfalva, Hódmezővásárhely, Makó, Királyhegyes, Magyarcsanád kirendeltségeknél a ig megkötött alábbi szerződések esetében: Fizetési számlavezetés: tőkeösszeg x kamatláb x napok száma* Fizetési számla mellett lekötött betét: * napok száma = minden hónap 30 naposnak tekintendő a betétek esetében. Hitel kamat számítás képlete: Hitelek kamatai Eltérő kamatszámítás érvényesül a támogatott mezőgazdasági célú hitelek esetében a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a konzorciális hitelekre vonatkozóan a konzorcium vezető által alkalmazott képlet szerint, valamint az Apátfalva, Hódmezővásárhely, Makó, Királyhegyes, Magyarcsanád kirendeltségeknél a ig megkötött szerződések esetében: Üzleti évforduló napja: Minden naptári év első napja. A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerinti Otthonteremtési kamattámogatásos hiteleknél szerződéskötés napja. Késedelmi kamat mértéke: 6,00% A kamat mértéke %/év A Takarékszövetkezetnél elhelyezett betétek változó kamatozású betétek, kivéve a Hirdetményben külön megjelölt betéteket, melyek a futamidőn belül fix kamatozásúak. 2. oldal

3 A Takarékszövetkezet a Hirdetményben közölt kamatokat számítja fel, illetve fizeti ki. Az egységes betéti kamatláb mutató (EBKM), valamint a teljes hitedíj mutató (THM) számítását a Takarékszövetkezet Üzletszabályzata tartalmazza. III. Kamatadó, egészségügyi hozzájárulás Kamatadó A kamatjövedelemnek minősül a nyilvánosan meghirdetett feltételekkel kötött szerződés alapján jóváírt/tőkésített kamat, azaz a bankszámlára (látra szólóra és lekötöttre egyaránt) a Takarékszövetkezet által fizetett kamat. Minden magánszemélynek nyitott - ideértve az őstermelőket és a társasházakat is - bankszámla kamata adóköteles. Kamatjövedelem után az adó mértéke 16 %. A külföldi pénznemben keletkezett kamatjövedelemből az adót a Takarékszövetkezet külföldi pénznemben vonja le. A kamat megszerzésének időpontja: a kamatjóváírásának a napja. A szeptember 01-je előtt megkötött betét- folyószámla-, bankkártya-, és takarékbetét szerződések esetében a szeptember 01-je előtt indult teljes kamatperiódusra december 31-ét követően jóváírt (kifizetett ) kamat után az adó mértéke nulla százalék. Jelen rendelkezé a nél a szeptember 01-je előtt nyitott Takaréklevél betétekre vonatkozik. Nem vesszük figyelembe kamatjövedelemként a gyámhatósági betétben elhelyezett betétek után elszámolt kamatot, a start számlán elhelyzett betétek után elszámolt kamatot, valamint az egyéni vállalkozó ügyfelek betétei után elszámolt kamatot, jövedelemként azt a bevételt, amellyel összefüggésben az adózás rendjéről szóló törvény 7. számú melléklete, a külföldi adózók részére kifizetett kamatokról - adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a Hitelintézetek számára. Egészségügyi hozzájárulás Az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény értelmében augusztus 1-jét követően megszerzett kamat-jövedelem után a kamatadó mellett további 6%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetési kötelezettség keletkezik. 6%-os EHO fizetési kötelezettség alá eső jövedelmek a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti kamatjövedelmek, amelyek után kamatadó fizetési kötelezettség áll fenn. Ilyen jövedelemnek minősül például a hitelintézeti betét (takarékbetét) után jóváírt kamat. Mentesség az EHO fizetési kötelezettség alól EHO mentességet élveznek azon kamatjövedelmek, amely után kamatadó fizetési kötelezettség sem keletkezik, vagy amely után az adó mértéke 0%. Mentes kamatjövedelemnek minősül továbbá többek között - az egyéni vállalkozó és a társasház pénzforgalmi, valamint - a gyámhatósági vagy START számla betéttel rendelkező számlatulajdonos hivatkozott, illetve - azon illetékességi igazolással rendelkező külföldi magánszemély, akik az EU Megtakarítási Irányelve szerinti adatszolgáltatás hatálya alá tartozik vagy a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján EHO megfizetésére nem kötelezett fizetési számláján jóváírt és/vagy tőkésített kamat. EHO elszámolásának szabályai Az EHO fizetési kötelezettség a (társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény szerint) belföldi magánszemélyek által megszerzett kamatjövedelem után keletkezik. Az EHO alapját és a fizetendő EHO-t a kifizető, jelen esetben a (továbbiakban: Takarékszövetkezet) állapítja meg, vonja le a kamat, hozam jóváírásakor, kifizetésekor, az adott magánszemély belföldi minőségének vizsgálata nélkül. Ez alól kivételt képeznek az Európai Unió más tagállamában (az EUkamatadatszolgáltatás hatálya alá tartozó ország-ban) illetőséggel bíró magánszemélyek. Így az Európai Unió más tagállamában adóügyi illetőséggel rendelkező magánszemé-lyek által megszerzett kamatjövedelemből a Takarékszövetkezet EHO-t nem von le. Időbeli hatály A 6%-os EHO-t a augusztus 1-jén és azt követően megszerzett jövedelmek után kell megfizetni. Amennyiben a kamatjövedelem juttatását megalapozó időszak augusztus 1-je előtt kezdődik, de a jövedelem megszerzé-sének időpontja (a kamat, hozam jóváírása) augusztus 1-jét követő időpontra esik, akkor a 6%-os EHO-t időarányosan, csak a augusztus 1-jét követően megszolgált kamatjövedelem után kell megállapítani. 3. oldal

4 EHO bevallása és megfizetése A kamatjövedelem utáni EHO-t a Takarékszövetkezet vallja be (összesítve, nem személyenként részletezve) és fizeti meg az Adóhatóság felé. A magánszemélyeknek az EHO fizetéssel kapcsolatban teendőjük nincs, az EHO összegét az adóbevallásuk-ban nem kell szerepeltetni. Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy amennyiben az EHO megfizetésére nem lenne köteles (pl. külföldi magánszemély esetén a kettős adóztatást elkerülő egyezmény nem teszi lehetővé a kamatjövedelem adóztatását), akkor kezdeményezheti a Takarékszövetkezet által levont EHO visszatérítését az adóhatóságtól, a külföldi illetőséget igazoló illetőségigazolás, valamint a Takarékszövetkezet által kiállított kifizetői igazolás adóhatósághoz történő benyújtásával. Tájékoztatás a levont EHO összegéről A levont EHO összegéről a Takarékszövetkezet a kamatadónál alkalmazott eljárásnak megfelelően, a bankszámla kivonaton tájékoztatja ügyfeleit. IV. Jutalékok, költségek, díjak A Takarékszövetkezet a számlatulajdonosok fizetési számláinak vezetéséért, pénzforgalmuk lebonyolításáért a Hirdetményben részletezettek szerinti jutalékot számítja fel. Kiemelt vállalkozói ügyfelek esetében -100 illetve 500 millió Ft éves forgalmat elérő számlaforgalomnál, valamint a Cenzúra Bizottság egyedi döntése alapján - az alábbiakban közölteknél alacsonyabb jutalék is alkalmazható. A jutalék alapja a számlák tartozik forgalmában megjelenő bankműveletek összege. A jutalékfizetési kötelezettség alól a következő bankműveletek mentesek: - Takarékszövetkezet hibájából eredő téves könyvelések, illetve azok helyesbítése - Banktechnikai okokból felmerülő rendezések - Az olyan bankszámlákra történő átvezetések, amelyekkel kapcsolatban a megkötött szerződés jutalék mentességet tartalmaz A Takarékszövetkezet a számlajutajdonosokat terhelő bankköltségeket havonta, eltérő megállapodás esetén a megállapodásban foglaltak szerint, utólag számítja fel, illetve hárítja át. A Számlatulajdonosokat terhelő késedelmi kamatot havonta számolja fel, a jóváírásra kerülő kamatok elszámolása a naptári év december 31.napján, utólag történik. A Takarékszövetkezet az ügyfélnek a Takarékszövetkezettel szemben fennálló bármely késedelmes tartozása után az alapkamaton felül a tartozás esedékessége és a Takarékszövetkezet számláján történő jóváírás közötti időre késedelmi kamatot számít. A Takarékszövetkezetnél kezelt tartós (lekötött) betétek után a számlatulajdonosokat megillető kamatok elszámolására általában a lekötött betét lejártakor kerül sor. Az Ügyfél a hitel- illetőleg kölcsönszerződés keretében végzett pénzügyi szolgáltatásért kamaton felül díjat, jutalékot és egyéb költséget fizet. (ellenérték) A Takarékszövetkezet az ellenértéket az Ügyfél számára kedvezőtlen módon csak akkor módosíthatja egyoldalúan, ha a szerződés ezt - külön pontban - a Takarékszövetkezet számára meghatározott feltételek, illetve körülmények esetére egyértelműen lehetővé teszi. Ha valamely feltétel változása az ellenérték csökkentését teszi indokolttá, a Takarékszövetkezet azt is érvényesíti, valamint az adott ellenértékre kihatással bíró ok-okozati feltételeket együttesen tényleges hatásuk arányában veszi figyelembe. Forint bankjegyek és érmék címletváltása A takarékszövetkezet címletváltást Szeged-Honvéd tér és Szeged-Kiskundorozsmai kirendeltségeiben végez. A hitelintézet forgalomképes valamint a törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintbankjegyekből egy alkalommal legfeljebb 50 darabot köteles más címletű forintbankjegyre illetve érmére átváltani. Az átváltás feltétele, hogy az ügyfél meglevő fizetési illetve pénzforgalmi számlával rendelkezzen. Hiányos forintbankjegyet abban az esetben köteles a takarékszövetkezet címletváltásra átvenni, amennyiben a forintbankjegynek a felénél nagyobb részt benyújtják. Több darabból álló - esetleg összeragasztott- hiányos bankjegy akkor váltható át, amennyiben az egyes részek a pénztáros által megállapíthatóan azonos forintbankjegyhez tartoznak és az egyes részek együttesen a forintbankjegynek a felénél nagyobb részét kiteszik. A hitelintézet nem köteles átváltani azt a forintbankjegyet, amelynek valódisága illetve névértéke nem állapítható meg egyértelműen. Címletváltás 50 darab forintbankjegy felett a kifizetésre kerülő forintbankjegy névértékének Címletváltás 50 darab forintérme felett a kifizetésre kerülő forintérme névértékének SZÉF Bérleti díj, től új bérlet nem nyitható, üzemeltetése a fordulóig* lehetséges: Kategória Értékhatár Bérleti díj Ft/hó I ,- Ft-ig 100,- Ft II ,- Ft-ig 150,- Ft III ,- Ft-ig 200,- Ft IV ,- Ft-ig 300,- Ft * MODERN Széf bérleti szerződés kötés és alkalmazás. 5 %-a 10 %-a 4. oldal

5 MODERN Széf Bérleti díj től. Kategória Értékhatár Bérleti díj Ft/hó + ÁFA 'A' (kis méret 16 mm) ,- Ft-ig 1.500,- Ft 'B' (közepes méret 26 mm) ,- Ft-ig 2.000,- Ft 'C' (nagy méret 40 mm) ,- Ft-ig 2.500,- Ft Kulcsóvadék ,- Ft Pótkulcs díja ,- Ft Rendkívüli felnyitás ,- Ft + ténylegesen felmerült költségek Mellékletek: 1/a sz. melléklet Tájékoztató a fizetési megbízások rendjéről 1/b sz. melléklet Devizaszámla vezetés kondíciói 1/c sz. melléklet Pénzforgalmi számlavezetési kondíciók 1/d sz. melléklet Lakossági számlakezelési kondíciók 1/e sz. melléklet Betét kezelési kondíciók 1/f sz. melléklet Hirdetmény a kedvezményes Takarék Gazda Számlacsomaghoz 2. sz. melléklet Hitelezési tevékenység kondíciói 2/a sz. melléklet Széchenyi kártya Hirdetmény 2/b sz. melléklet Gazdahitel-Gazdakártya Hirdetmény 2/c sz. melléklet Széchenyi beruházási hitel Hirdetménye 2/d sz. melléklet Széchenyi Forgóeszközhitel 3.sz. melléklet Báziskamatok 4. sz. melléklet Bankkártya kezelésért felszámított költségek és díjak 5. sz. melléklet Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói 6/a sz. melléklet Apátfalvi Nem forgalmazható fizetési számla termékek kondíciói 6/b sz. melléklet Apátfalvi Nem forgalmazható fizetési számla melletti lekötések kondíciói 6/c. sz. melléklet Apátfalvi Nem forgalmazható betéti termékek kondíciói 6/d. sz. melléklet Apátfalvi Nem forgalmazható hitel termékek kondíciói 6/e. sz. melléklet Apátfalvi Nem forgalmazható Bankkártya kondíciói. 6/f. sz. melléket Apátfalvi Nem forgalmazható Széchenyi és Agrár Széchenyi kártya kondíciói. 5. oldal

H I R D E T M É N Y. Szatymaz, Sándorfalva, Szeged, Zsombó Hétfőtől Csütörtökig 7.30-12.30; 13.00-15.30 Péntek 7.30-12.30

H I R D E T M É N Y. Szatymaz, Sándorfalva, Szeged, Zsombó Hétfőtől Csütörtökig 7.30-12.30; 13.00-15.30 Péntek 7.30-12.30 H I R D E T M É N Y ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 1-TŐL A takarékszövetkezet neve: Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Címe: Szatymaz, Dózsa György u. 25-27. SWIFT (BIC) kód: TAKBHUHB Kirendeltségek: Sándorfalva,

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat Általános üzletszabályzat 2 Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2015. január 30-án kelt I-2015/5. számú határozatával. Hatályos: 2015. február 1. Szabályzat aktualizálásáért felelős: Szakasits

Részletesebben

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik:

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik: HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Érvényes: 2014. április 23tól I. Valuta, deviza vételi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról

HIRDETMÉNY. A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról HIRDETMÉNY A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról I. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK 1. Bankszámlák Érvényes: 2014. november

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Módosítva az 5/2015. (I.30.) számú Igazgatósági Határozat alapján. Hatályos: 2015. február 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések Hitelintézet

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma: 18-02-000131, felügyeleti

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Feltételei) 2014. április 2.

Feltételei) 2014. április 2. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ERSTE HŰSÉG MEGÚJU ULÓ, ERSTE HŰSÉG GYARAPODÓ ÉS ERSTE HŰSÉG GYARAPODÓ PLUSZ BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: Posta Megújuló, Posta Gyarapodó és Posta

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett TakarékPontos devizaszámlák kondíciói Kiadás

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról

Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról Szerződéskötést megelőző tájékoztató 1. sz melléklete: Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról Felhívjuk figyelmét, hogy az adózás pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, továbbá

Részletesebben

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghirdetve: 2013. július 04. Hatályos: 2013. szeptember 02. 1 1. A Takarékbetétkönyv takarékbetét szerződésnek minősül. 2. A Takarékbetétkönyvben takarékbetétet

Részletesebben

Hatálybalépés napja : 2015. február 05.

Hatálybalépés napja : 2015. február 05. SM.3/2.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő, fizetési számlákhoz kapcsolódó hitelkeret szerződésekre Hatálybalépés napja : 2015.

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2015. április 10. napjától 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó I. Számlanyitási díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja díjmentes Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és 2 1.000,- Ft értékpapíronként * Az I. pontban szereplő

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. február 21. naptól Üzletszabályzat 1/34 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. 1. BEVEZETŐ

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben