H I R D E T M É N Y. Érvényes: augusztus 29-től október 01.0

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. augusztus 29-től.2001. október 01.0"

Átírás

1 Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y Érvényes: augusztus 29-től október 01.0 A takarékszövetkezet a pénzforgalom zavartalan lebonyolítása érdekében az ,- Ft feletti készpénzfelvételek előző napi bejelentését kéri, déli 12 óráig. Az ,- Ft feletti készpénzforgalmat az ügyfél kérésére külön helyiségben biztosítjuk. Az előzetesen megrendelt és határidőben fel nem vett készpénzek rendelkezésre tartásáért 2 ezrelék, minimum 3.000,- Ft jutalékot számít fel a takarékszövetkezet. A takarékszövetkezet kirendeltségeihez a számlatulajdonosok által benyújtott megbízásokat tárgynapi teljesítésre 13 óráig fogadjuk. A tárgynap 13 óráját követően beadott megbízásokat következő banki napi teljesítésre érkeztetjük. A 232/2001. (XII.10.) kormány rendelet 10 -a, - illetőleg a felek eltérően nem rendelkeznek, - a fizetési számlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell teljesítettnek tekinteni, amikor a pénzösszeget a jogosult fizetési számláján jóváírták. A jóváírás várható időpontja a tárgynapi teljesítésre beadott utalások esetében, a következő munkanap. A takarékszövetkezet a szolgáltatásaiért felszámítható jutalékok, különdíjak és költségek (továbbiakban együtt, bankköltségek) mértékét, érvényesítésének körét, továbbá a kamatok elszámolási módját fizetési számlaszerződésben foglaltakra figyelemmel - az alábbiaknak megfelelően állapítja meg. I. Általános rész Takarékbetét: hitelintézetnél takarékbetét szerződés alapján takarékbetétkönyv vagy más okirat (továbbiakban: okirat) ellenében elhelyezett pénzösszeg. Takarékbetét kizárólag névre szólóan lehet elhelyezni. Takarékbetétet minden természetes személy elhelyezhet. Takarékbetét szerződésben az elhelyező személytől (továbbiakban: betétes) különböző, de takarékbetét elhelyezésére jogosult kedvezményezett is megjelölhető. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben megfogalmazottak értelmében kötelező az ügyfél-átvilágítás a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen ügyfélkapcsolat létesítésekor, illetve a 3,6 millió Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó készpénzes ügyletekben, valamint Ft-ot meghaladó pénzváltás esetén, függetlenül a tranzakcióban használt pénznemtől. Kérjük, készítse elő személyi azonosító okmányait az ügyintézés megkönnyítése érdekében. Köszönjük december 31. napját követően a nem névre szóló betéteket a takarékszövetkezet a betétesek írásbeli kérelmére és az ORFK jóváhagyásával alakíthatja át névre szólóvá. Szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról az ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Takarékszövetkezetet értesíteni. Ha a fizetési számlaszerződésben nincs kifejezett utalás arra, hogy a fizetési számlát pénzforgalmi fizetési számlaként nyitották meg, a fizetési számlát lakossági fizetési számlának kell tekinteni. Lakossági számla ellen azonnali beszedési megbízást - ha csak a kötelezett ahhoz felhatalmazó levélben hozzá nem járult - kizárólag a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. Tv. alapján, végrehajtási eljárás keretében lehet benyújtani. A bankköltségek felszámításának alapja a takarékszövetkezet szolgáltatása, annak munkaigényessége, illetve a szolgáltatással kapcsolatos külön igények. A bankköltséget mindazoknak fizetniük kell, akik a szolgáltatást igénybe veszik. A 82/2010. (III. 25.) számú Kormány rendelet előírása szerint a takarékszövetkezet az üzletszabályzatában valamint külön hirdetményben teszi közzé a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításának képletét. A THM aktuális értékének meghatározása hitelügyletenként történik. A THM nagyságát befolyásolja az adós besorolásából eredően alkalmazott hitelkamat nagysága, valamint a felvett kölcsön futamideje. 1

2 A teljes hiteldíj mutató a különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál. Számítása során a pénzügyi intézménynek a hitellel kapcsolatos - kamaton túli egyéb - költségeket is be kell számítania, ezért az ügylet lényeges terheit mutatja százalékos formában. II. Kamatok A Takarékszövetkezet a kamatszámításnál a naptári napok szerinti módszert alkalmazza a következő képlet alapján: tőkeösszeg x kamatláb x napok száma A Takarékszövetkezet a Hirdetményben közölt kamatokat számítja fel, illetve fizeti ki. Az egységes betéti kamatláb mutató (EBKM), valamint a teljes hiteldíjmutató (THM) számítását a Takarékszövetkezet üzletszabályzatai tartalmazzák. III. Jutalékok A takarékszövetkezet a számlatulajdonosok fizetési számláinak vezetéséért, pénzforgalmuk lebonyolításáért a IV. fejezetben részletezettek szerinti jutalékot számítja fel. Kiemelt vállalkozói ügyfelek esetében illetve 50 millió Ft éves forgalmat elérő számlaforgalomnál valamint a CB egyedi döntése vagy igazgatósági határozat alapján - az alábbiakban közölteknél alacsonyabb jutalék is alkalmazható. A jutalék alapja a fizetési számlák tartozik forgalmában megjelenő bankműveletek összege. A jutalékfizetési kötelezettség alól a következő bankműveletek mentesek: a takarékszövetkezet hibájából eredő téves könyvelések, illetve azok helyesbítése, a banktechnikai okokból felmerülő rendezések, az olyan fizetési számlákra történő átvezetések, amelyekkel kapcsolatban a megkötött szerződés jutalék mentességet tartalmaz. IV. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Pénzforgalmi fizetési számla - Vállalkozói: Lekötött betét minimális összege ,- Ft Törzsbetét minimális összege Számlanyitási díj Pénztárba készpénz befizetés 200,- Ft/tétel Új aláírás bejelentő érvénybe helyezése Fedezetigazolás 5 ezrelék minimum Zárlati költség megszűnéskor A teljesítetlenül visszaküldött, valamint kifogásolás miatt visszajött minden egyes megbízás után 200,- Ft Sorból kiemelt megbízások után soron kívüli teljesítés 200,- Ft/db Információnyújtás (kizárólag ügyfél kérésére) /db Sorba állítási szerződés díja (egyszeri, szerződés megkötésekor) Sorban álló tételek után felszámítandó díj naponta 200,- Ft/db Felhatalmazó levél befogadása Irattári kutatás, adatszolgáltatás (tárgyévet megelőző évekre pótlólagos kivonat stb) 1./lap Késedelmes megfizetés mindenkori jegybanki alapkamat + 6 % Megszűnt betét utólagos igazolása Bejövő inkasszó rögzítése Zárlati díj 160,- Ft/kivonat Visszatartott levelezés zárlati díja 60,- Ft/kivonat Elektronikus úton továbbított levelezés zárlati díja 60,- Ft/kivonat Zárlati díj alapítványi számlák esetén 160,- Ft/kivonat Fedezetlenség esetén külön értesítés díja Külön kérésre kiállított okmány (tárgyévre vonatkozóan számlakivonat stb) Év végi zárlati díj 2.000,- Ft Számlavezetési díj: - Jogi személyiségű vállalkozások 2.100,- Ft - Jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, kisvállalkozók, egyéb szervezetek 1.100,- Ft - Alapítványok, egyházak, egyesületek 2

3 Elkülönített számlák megegyezik a főszámla díjaival. Jutalékok: Tartozik forgalom után évi 50 millió Ft-ig évi millió Ft forgalom között évi millió Ft forgalom között évi millió Ft forgalom között évi 300 millió Ft forgalmat meghaladóan Alapítványi, egyházi, egyesületi számlák esetén 8 ezrelék min. 400,- Ft/tétel 6 ezrelék min. 400,- Ft/tétel 5,5 ezrelék min. 400,- Ft/tétel 4,15 ezrelék min. 400,- Ft/tétel 4 ezrelék min. 400,- Ft/tétel 4 ezrelék min. 200,- Ft/tétel rendszeren keresztül indított első kettő átutalási megbízás (Üzleti Alapszámla, Üzleti Plusz Számlacsomag, Üzleti Prémium Számlacsomag kivételével) Átutalási megbízás InterGiro 2 rendszeren keresztül Tartozik forgalom után évi 50 millió Ft-ig 8,5 ezrelék min. 400,- Ft/tétel évi millió Ft forgalom között 6,5 ezrelék min. 400,- Ft/tétel évi millió Ft forgalom között 6 ezrelék min. 400,- Ft/tétel évi millió Ft forgalom között 4,65 ezrelék min. 400,- Ft/tétel évi 300 millió Ft forgalmat meghaladóan 4,5 ezrelék min. 400,- Ft/tétel Alapítványi, egyházi, egyesületi számlák esetén 4,5 ezrelék min. 400,- Ft/tétel Fizetési számla Lakossági: Lekötött betét minimális összege ,- Ft Törzsbetét minimális összege, kivéve Csemete számla. Számlanyitási díj Csoportos fogadás tételdíja 130,- Ft/tétel Haláleseti rendelkezés 1. Meghatalmazott bejelentése, törlése Fedezetigazolás 5 ezrelék min. Irattári kutatás, adatszolgáltatás ( tárgyévet megelőző évekre pótlólagos kivonat) 1. Külön kérésre kiállított okmány (tárgyévre vonatkozóan számlakivonat stb) /lap Megszűnt betét utólagos igazolása 1. Számlatulajdonosok rendszeres megbízáson alapuló külső megbízásáért (biztosítási- és közüzemi díjak...stb.) 160,- Ft/db Számlatulajdonosok rendszeres megbízáson alapuló Belső megbízásért (hiteltörlesztés stb.) 160,- Ft/db Állandó megbízás visszavonása Állandó megbízás visszavonása után 30 napon belül újra nyilvántartásba vétel Egyedi megbízás teljesítése (Belső és külső megbízásért egyaránt) 1,2% min Ft, max ,- Ft Sorba állítási szerződés díja (egyszeri, szerződés megkötésekor) Sorba álló tételek után felszámítandó díj naponta 60,- Ft/tétel Fedezetlenség esetén külön értesítés díja Késedelmes megfizetés mindenkori jegybanki alapkamat + 6 % Számlavezetési díj 260,- Ft Készpénzfelvétel jutaléka 9 ezrelék min. 200,- Ft Havi zárlati költség 160,- Ft Zárlati költség megszűnéskor Év végi zárlati díj Elkülönített számlák megegyezik a főszámla díjaival. Dolgozói számlák Számlavezetési díj Havi zárlati költség 3 150,- Ft 150,- Ft

4 Számlavezetéssel kapcsolatos egyéb díjak Lakossági Számlacsomagok (2013. február 4-től nem nyitható) 1. JUNIOR csomag folyószámla + Cirrus/Maestro zseb.web kártya 2. PRÉMIUM csomag folyószámla + Cirrus/Maestro főkártya 3. EXTRA csomag folyószámla + MasterCard Standard főkártya és külföldi utazásra szóló biztosítás Csomagváltás díja 90,- Ft 250,- Ft A számlacsomagokhoz tartozó kártyák tranzakciós és egyéb díjai megegyeznek a lakossági számlákhoz igényelt (C/M Zseb.Web, Cirrus/Maestro, MC Standart) bankkártyák tranzakciós díjaival. A számlacsomagokhoz kapcsolódó tranzakciós és egyéb díjak megegyeznek a lakossági folyószámla tranzakciós díjaival. KÖT Bankkártya Életbiztosítás Signal Bankkártya Életbiztosítás Signal Folyószámla Életbiztosítás Elektronikus szolgáltatások Electronic bankig Rendszerhasználat díja Első telepítés ingyenes, minden egyes további Ügyfélhez történő kimenetel (telepítés, hiba elhárítás stb) Üzemeltetés díja TeleInfo szolgáltatás TeleSMS szolgáltatás Egyszeri regisztrációs díj - SMS - Internet Internet havidíj SMS havidíj Hívjon havidíj SMS tételdíj Letiltás feloldásának a díja Diák hitelhez kapcsolódó bankszámla Számlatulajdonosok rendszeres megbízáson alapuló megbízásai Kivonat költség Zárlati költség 1.560,- Ft/fő/év 2.000,- Ft/fő/év 2.040,- Ft/fő/év 0,- Ft 2.000,- Ft/alkalom 3.000,- Ft/ügyfél/hónap 0,- Ft/hó 0,- Ft/hó 200,- Ft 100,- Ft 30,- Ft/db 100,- Ft VIBER Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer MTB által felszámított: A Takarékszövetkezet ügyfele által kezdeményezett VIBER tranzakció díja 0.65 ezrelék minimum 1/tranzakció VIBER Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer Takarékszövetkezet által felszámított: A Takarékszövetkezet ügyfele által kezdeményezett VIBER tranzakció díja 0,65 ezrelék minimum /tranzakció Deviza átutalási megbízás MTB által felszámított: Forint számla terhére indított deviza forgalmi alkalmazott MTB árfolyam: Külker eladási 2 ezrelék min ,-Ft, max ,-Ft/tranzakció Forint számla javára érkező devizaforgalmi alkalmazott MTB árfolyam: Külker vételi 1 ezrelék minimum 2.000,-Ft, max. 6/tranzakció Bankinformáció (kizárólag nem természetes személyekre vonatkozó költség) 4.000,- Ft Tévesen megadott IBAN fizetési számlaszám miatti költség külföldi bank által felszámított díj Pontatlan megbízások helyesbítése, sürgetés, külön bankári levelezés 0,1 % min ,- Ft 4

5 Telefax Sürgősségi felár Hat hónapnál régebbi tétel visszakeresése reklamáció miatt / oldal 0,5 % min. Deviza átutalási megbízás Takarékszövetkezet által felszámított: Forint számla terhére indított devizaforgalmi átutalás díja 2 ezrelék minimum 2.000,- Ft/tranzakció Kölcsönös ügyfélkiszolgálás(lakossági, EV, KKV ügyfelek részére) Pénztári készpénz felvét Egységesen (normál és TakarékPontos számlára): 0,9 % min Ft/tétel, max Ft/tétel Pénztári készpénz befizetés V. Postai és egyéb költségek Ügyfélkapcsolatban felmerülő postai és egyéb költségeket a takarékszövetkezet a következő címeken számít fel. Készpénzfelvételi utalvány-füzet díja /db Készpénz befizetési csekk Átutalási megbízás nyomtatvány díja 20,- Ft/db + ÁFA Deviza átutalási megbízás nyomtatvány díja 100,- Ft/db + ÁFA Egyéb az ügyfelekkel kapcsolatosan felmerült levelezés díja /db Készpénz-átutalási megbízás összege után felszámított postaköltség Magyar Posta díjszabása szerint Kifizetési utalványok (ideértve a távirati úton továbbított utalványokat is) után fizetendő díj tételdíja a Magyar Posta díjszabása szerint VI. A jutalékok, különdíjak, postai és egyéb költségek felszámítása A takarékszövetkezet a számlatulajdonosokat terhelő bankköltségeket a Lakossági fizetési számlán havonta, a Vállalkozói fizetési számlán havonta, eltérő megállapodás esetén a megállapodásban foglaltak szerint, utólag számítja fel, illetve hárítja át. A Számlatulajdonosokat terhelő késedelmi kamatot havonta számolja fel. A jóváírásra kerülő kamatok elszámolása a Lakossági fizetési számlán havonta, a Vállalkozói fizetési számlán évente történik. A takarékszövetkezet az ügyfélnek a takarékszövetkezettel szemben fennálló bármely késedelmes tartozása után az alapkamaton felül a tartozás esedékessége és a takarékszövetkezet számláján történő jóváírás közötti időre késedelmi kamatot számít. A takarékszövetkezetnél kezelt tartós (lekötött) betétek után a számlatulajdonosokat megillető kamatok elszámolására általában a lekötött betét lejáratakor kerül sor. A takarékszövetkezet a jutalékok, külön díjak, postai és egyéb költségek változtatásának jogát fenntartja. Az Ügyfelek a jelen kondíció módosítások hatálybalépése (2014. február 10.) előtti napig jogosultak a keretszerződés azonnali, díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. Ennek hiányában a módosítást a Hitelintézet elfogadottnak tekinti. Lébény, augusztus 28. Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Igazgatósága 5

PILLÉR Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

PILLÉR Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Érvényes: 2015. június 15. HIRDETMÉNY A takarékszövetkezet neve Cégjegyzék száma 06-02-000014 Címe 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. Telefonszáma 36 62/581-074 E-mail kozpont@pillertksz.hu Web www.pillertksz.hu

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Indoklás: A Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 279. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Szatymaz, Sándorfalva, Szeged, Zsombó Hétfőtől Csütörtökig 7.30-12.30; 13.00-15.30 Péntek 7.30-12.30

H I R D E T M É N Y. Szatymaz, Sándorfalva, Szeged, Zsombó Hétfőtől Csütörtökig 7.30-12.30; 13.00-15.30 Péntek 7.30-12.30 H I R D E T M É N Y ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 1-TŐL A takarékszövetkezet neve: Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Címe: Szatymaz, Dózsa György u. 25-27. SWIFT (BIC) kód: TAKBHUHB Kirendeltségek: Sándorfalva,

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati számlavezetés és betételhelyezés esetén alkalmazott kondíciók Érvényes: 2011.08.15. Közzétéve: 2011.06.15. Bizonyos termékek érvényességének

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak 1/d.sz. melléklet Érvényes: 215. április 1. Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak Induló betét minimális összege Számlanyítási díj Meghatalmazott, kedvezményezett bejelentése törlése,

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

AZ ÉRD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI

AZ ÉRD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI AZ ÉRD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI HIRDETMÉNY Érd és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK

Részletesebben

HIRDETMÉNY A BANKSZÁMLAVEZETÉS DÍJAIRÓL, KÖLTSÉGEIRŐL

HIRDETMÉNY A BANKSZÁMLAVEZETÉS DÍJAIRÓL, KÖLTSÉGEIRŐL HIRDETMÉNY A BANKSZÁMLAVEZETÉS DÍJAIRÓL, KÖLTSÉGEIRŐL lakosság, vállalkozó, önkormányzat és egyéb szervezet részére Kihirdetve: 2015.06.22. Érvényes: 2015.07.03. Bizonyos termékek érvényességének kezdete

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK ÉS EGYÉB NEM NYERESÉGÉRDEKELTSÉGŰ SZERVEZETEK HIRDETMÉNYE érvényes: 2012.07.

Eger és Környéke Takarékszövetkezet ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK ÉS EGYÉB NEM NYERESÉGÉRDEKELTSÉGŰ SZERVEZETEK HIRDETMÉNYE érvényes: 2012.07. 1 Bankszámlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. 1.1 Számlanyitás, számlavezetés Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg Havi egy számlakivonat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági kamatkondíciói

HIRDETMÉNY. PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági kamatkondíciói HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági kamatkondíciói (Állományban lévő, de már nem forgalmazott termékek) Sorszám: 21,22,23/2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 17-től Közzététel: 2015. július 15-én, módosítva:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat-, jutalék-, és költségkondíciói

H I R D E T M É N Y. Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat-, jutalék-, és költségkondíciói H I R D E T M É N Y Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat-, jutalék-, és költségkondíciói I. KAMATMÉRTÉKEK Megnevezés éves kamatláb % 1.Pénzforgalmi

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2012.07.02-től

Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2012.07.02-től 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg Havi egy számlakivonat

Részletesebben

Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Tel: 59/511-192, Fax: 59/511-193 Honlap: www.tiszafured.tksz.

Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Tel: 59/511-192, Fax: 59/511-193 Honlap: www.tiszafured.tksz. Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Tel: 59/511-192, Fax: 59/511-193 Honlap: www.tiszafured.tksz.hu Vállalkozói forintszámla vezetés HIRDETMÉNYE Érvényes: 2015.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról

H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági fizetési számla kamata Megnevezés régi kamatláb

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról

H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS Érvényes: 2014. február 7-től H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2015.06.26. Hatályos: 2015.07.03-tól Indoklás: Hpt.

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói Pénzforgalmi forint számlával kapcsolatos díj- és jutaléktételekről, vállalkozói forint betétekről és egyéb szolgáltatások kondícióiról Sorszám: 21,23/2015 Hatályba

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (FORINT MŰVELETEK) Cg.04-02-000217 2013. 01. 01-től érvényes Számlavezetési és betéti

Részletesebben

A ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI

A ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI A ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET Forintszámlákra érvényes BETÉT ÉS SZÁMLAVEZETÉSI

Részletesebben

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 138. HIRDETMÉNY

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 138. HIRDETMÉNY 1 Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek, Szent Erzsébet út 138. HIRDETMÉNY a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Lakossági fizetési számla, vállalkozói fizetési számlavezetéssel

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági betétek, lakossági fizetési számlák kondíciói Érvényes: 2014. december 29-től

HIRDETMÉNY Lakossági betétek, lakossági fizetési számlák kondíciói Érvényes: 2014. december 29-től Ikt.szám: 8091/2014. 4025 Debrecen Petőfi tér. 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. HIRDETMÉNY Lakossági betétek, lakossági fizetési számlák kondíciói Érvényes:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

A FORRÁS TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI

A FORRÁS TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI A FORRÁS TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI Az alábbi hirdetményben szereplő betéti konstrukcióban 2015. szeptember

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Vállalati és Intézményi Üzletág devizabelföldi és devizakülföldi, nem természetes személy ügyfelei részére nyújtott.

HIRDETMÉNY. a Vállalati és Intézményi Üzletág devizabelföldi és devizakülföldi, nem természetes személy ügyfelei részére nyújtott. HIRDETMÉNY a Vállalati és Intézményi Üzletág devizabelföldi és devizakülföldi, nem természetes személy ügyfelei részére nyújtott Takarék Business számlacsomaghoz Módosítással érintett rész: Az üzleti bankkártyák

Részletesebben

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE Meghirdetés: 2015. július 1. napján Hatályos: 2015. július 15. napjától A Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet értesíti tisztelt Ügyfeleit, hogy 2015. július 15-től egyes betéti

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati számlavezetés és betételhelyezés esetén alkalmazott kondíciók Érvényes 2009. november 23-tól PSZ/1. sz. melléklet: Lakossági bankszámla

Részletesebben

- 1 - 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 H I R D E T M É N Y

- 1 - 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 H I R D E T M É N Y - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi számlatulajdonosok részére 2015. június 1-jétől fizetett kamatok, illetve a felszámított

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati számlavezetés és betételhelyezés esetén alkalmazott kondíciók Érvényes: 2010.09.01. PSZ/1. sz. melléklet: TAKARÉKPONT Lakossági forint

Részletesebben