Lengyel András írásai. Bibliográfia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lengyel András írásai. Bibliográfia"

Átírás

1 Lengyel András írásai Bibliográfia

2

3 Lengyel András írásai Bibliográfia Szeged, 2011.

4 Összeállította: BÍRÓ-BALOGH TAMÁS A kiadvány megjelenését a Múzeumi Tudományért Alapítvány támogatta

5 LENGYEL ANDRÁS (Békéscsaba, április 2.) irodalomés művelődéstörténész, a századi magyar szellemi élet kutatója. Munkássága egyik ága a Szeged-kutatás és 1980 közt a JATE Központi Könyvtára, 1980 és 2010 közt a Móra Ferenc Múzeum munkatársa. (Ezzel párhuzamosan ban a Tiszatáj főszerkesztő-helyettese, ban a JATE l. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének tudományos főmunkatársa.) Szegeden él, ny. múzeumi főtanácsos. Az anyaggyűjtés lezárva: április 2. 5

6 A rövidítések feloldása: Acta Hist. Ling. Hung. Acta Universitas Szegediensis. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum CsMH Csongrád Megyei Hírlap Dm Délmagyarország És Élet és Irodalom HungÉrt Hungarológiai Értesítő Irodalom- és Művészettörténeti Tanulmányok A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Irodalom- és Művészettörténeti Tanulmányok / Studia Historiae Literarum et Artium. Ism. Ismertetés It Irodalomtörténet ItK Irodalomtörténeti Közlemények Ktáros Könyvtáros MKSz Magyar Könyvszemle A MFM Évk. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve MH Magyar Hírlap MNemz Magyar Nemzet Népszab Népszabadság SKM Somogyi-könyvtári Műhely SZKM Szegedi Könyvtári Műhely SzEgy Szegedi Egyetem Történeti Tanulmányok A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Történeti Tanulmányok / Studia Historica ÚjKpiac Új Könyvpiac ÚjTük Új Tükör 6

7 Veres Péter pályakezdéséről. Adalékok az első nyomtatásban megjelent írásáról. Alföld, sz Talpassy Tibor: A holtak visszajárnak. [Ism.] Tiszatáj, sz Tamás Aladár: Börtönfalak árnyékában. [Ism.] Tiszatáj, sz Bálint György: Az utolsó percek. [Ism.] Tiszatáj, sz Veres Péter: Aszály Gyepsor Napszámos énekek. [Ism.] Tiszatáj, sz A fiatal Révai etikus nézeteiről. It, sz Veres Péter koszorúja. [Ism.] Tiszatáj, sz Röplapon terjesztett Sárosi Gyula-vers egy korabeli kéziratos füzetben. MKsz, sz A Békésmegyei Közlöny és József Attila. Békés megyei Népújság, dec Puskás Endre Ktáros, sz

8 Reguli Ernő: József Attila bibliográfia. [Ism.] Ktáros, sz Szerb Antal levele Bethlen Miklós Önéletírásáról. It, sz Újraközölve: In: Tört pálcák II. Írások Szerb Antalról 1949-től napjainkig. Szerk.: Wágner Tibor. Bp., 1999, Nemzeti Tankönyvkiadó Kálmán Lászlóné: Társadalmi Szemle repertórium [Ism.] Ktáros, sz Az Akadémiai Könyvtár kézirattárának új kötetkatalógusai. [Ism.] Ktáros, sz Debrecen [Ism.] Ktáros, sz el ás szignóval. 16. Mikszáth Kálmán kiadatlan levele. Dm, okt Újraközölve: In: Mikszáth szegediekről szegediek Mikszáthról. Szerk.: Apró Ferenc. Szeged, Lajtha László elfeledett kritikája Farkas Ödön Adydalairól. Magyar Zene, sz Lugosi Döme önéletrajza. SKM, sz Saját mivolta szerint becsüljék. [Ism.] Dm, jún Márki Sándor A népek közeledése című munkájának kiadásáról. 20. Juhász Gyula levele Szirmai Károlyhoz. Dm, aug Az Akadémia Értesítő és a Magyar Tudomány indexe, Ktáros, sz Radnóti Miklós két elfelejtett írása. It, sz Radnóti Vergődés (1926) és Romantika (1934) című írásainak közlésével. Klny is. 8

9 Szerb Antal egyetemi magántanári előadásainak tervezete. It, sz Újraközölve: In: Tört pálcák II. Írások Szerb Antalról 1949-től napjainkig. Szerk.: Wágner Tibor. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó Szabó Ervin két levele Kolozsvárra. MKsz, sz József Attila népköltészeti ismereteinek forrásaihoz. Herrmann Antal szegedi egyetemi előadásai. CsmH, aug Újraközölve: Néprajzi Hírek, sz Egy kiadatlan levél. Kelemen Lajos a kolozsvári vár fölszámolásáról. MNemz, dec Egy elsüllyedt folyóirat. És, dec Hozzászólás: Dr. Simon Gyula: Adalékok az 1929-hez. És, aug Darvas József Fekete kenyér című regényének ügyészi kritikája. MKsz, sz Pató Imre: Az osztályharcos. Simokovich Rókus élete és naplója. [Ism.] MKsz, sz A szegedi Egyetemi Könyvtár Móra-kéziratai. (Katalógus és szövegközlés).szeged, 1976 [1978], [JATE]. 73 p. (Disserta-tiones ex Bibliotheca Universitatis de Attila József Nominatae 1.) Ism.: (zelei) [Zelei Miklós]: Bronzlemez. A szegedi Egyetem[i] Könyvtár Móra-kéziratai. MH, aug H. N. [Heltai Nándor]: Kiadvány Móra-kéziratokról. Petőfi Népe, aug Mátyás István: Sok hálával ölel: Móra Feri. Kéziratok Szegeden. Népszava, aug Szabó Sándor Géza: Móra Ferenc levelei. Hajdó-Bihari Napló, szept (gyuris) [Gyuris György]: Móra Ferenc-szövegek. És, nov Polner Zoltán: A szegedi Egyetemi Könyvtár. Látogatóban. CsMH, febr Péter László: Lengyel András: A szegedi Egyetemi Könyvtár Mórakéziratai. SKM, Zelei Miklós: 9

10 1979 Földnélküli csodálkozások. MH, aug R. T. O. [R. Takács Olga]: Lengyel András: A szegedi Egyetemi Könyvtár Móra-kéziratai. HungÉrt, A Békésmegyei Közlöny és József Attila. ItK, sz [Klny is.] 32. Lakatos Éva: A Toll ( ). Repertórium. [Ism.] Ktáros, sz Bálint György elfelejtett vallomása. Népszab, ápr Brichta Cézár, József Attila és A Dunánál. Életünk, sz Újraközölve: In: József Attila útjain. Szerk.: Szabolcsi Miklós. Bp., 1980, Kossuth K Ism. és hozzászólás: Bori Imre: Egy József Attila-versről. 7 Nap, febr Zalai Béla elfelejtett írásai. És, jún Hozzászólás: Beöthy Ottó: Babits és Zalai. És, júl Dézsi Lajos Ktáros, sz Mikor fejezte be a költő a versét? József Attila: A Dunánál. MH, júl Kötetben: 179/ Újpest-rakparti peripatetikus társaság. És, aug Dér Zoltán: Csáth Géza-bibliográfia. [Ism.] Ktáros, sz Déry-interjú 1933-ból. És, okt József Attila üdvözlő távirata Kosztolányi Dezsőhöz. Népszab, okt Kötetben: 179/ Az Akadémiai Könyvtár Kosztolányi-kéziratainak kötetkatalógusa. [Ism.] Ktáros, sz Könyv és könyvtár XI. [Ism.] Ktáros, sz Móra Ferenc levelezéséből. Az MTA Könyvtára, az OSzK és a Petőfi Irodalmi Múzeum anyaga. Sajtó alá

11 1979 rend. L. A. és Kőhegyi Mihály. Bev. L. A. Kecskemét, 1979, Bács-Kiskun megyei Múzeumigazgatóság. 297 p. + 9 t. Ism.: Varga Mihály: Móra Ferenc levelei. Egy író emberközelből. Petőfi Népe, máj [LA nevét Balogként (!) írja] A. F. [Apró Ferenc]: Móra Ferenc levelezéséből. Dm, máj Tasi József: Móra Ferenc levelezéséből. ÚjTük, máj Szabó Sándor Géza: Móra Ferenc levelezése. Hajdú-Bihari Napló, jún. 15. Polner Zoltán. Kutatói eredmények az évfordulók jegyében. Kiadványokról. CsMH, máj Zalán Tibor: Utóirat, levelekben. MH, júl (m.) [Mátyás István?]: Móra Ferenc levelezéséből. Népszava, aug Péter László: Két kötet Móra Ferenc levelezéséből. It, 1981/ Bevezetés. In: 44: Bartók Béla és Németh Gyula levelezése. Kortárs, sz Kodály Zoltán leveleinek közlésével is. 47. Adatok a 100% sajtórendészeti ellenőrzésének történetéhez. MKsz, sz A Mentor könyvkereskedés történetéhez ( ). MKsz, sz [Klny is.] Kötetben: 179/ Elfeledett Radnóti-cikk. MNemz, máj Hozzászólás: Baróti Dezső: Elfeledett Radnóti cikk? MNemz, máj [Vita L. A.-sal] L. még: Elfelejtett forrástöredékek. Megjegyzések Radnóti Miklós műveihez. MH, máj Válasz Baróti Dezsőnek. MNemz, júl Előzménye: Móra Ferenc ismeretlen beszámolója hatodik csókai ásatásáról. Üzenet, sz A genfi nemzetközi békekongresszus és József Attila. Népszab, aug Kötetben: 179/ József Attila vitái 1931-ben. Népszab, szept Az aprómunka mindenese. Reininger József emlékezete. MH, nov

12 Balogh Vilma és József Attila kapcsolatához. Népszab, dec József Attila az Új Magyar Föld szerkesztője? MKsz, sz A Tevan nyomda és a kiadóvállalat történetéből. ( ). [Ism.] MKsz, sz Id. Bibó István Ktáros, sz Darvas József ifjúkori levelei. [Ism.] HungÉrt, Domokos László és Kosztolányi Dezső. Kiadatlan levelek. Üzenet, sz Adatok a hódmezővásárhelyi birtokos parasztság olvasási gyakorlatához ( ) MKsz, sz József Attila és a Nyomdászok Szavalókórusa. Népszab, ápr Kötetben: 179/ Moholy-Nagy László elfelejtett verse. MNemz, máj Kötetben: 352/ Illyés Gyula és József Attila költői kapcsolatának kérdései. MH, jún Adatok József Attila életrajzához. SKM, sz [Klny is.] Kötetben: 179/ Ignotus-adalékok a Nyugat szerkesztéséhez. It, sz Ignotus-levelek közlésével. 68. A freudizmus mentalitástörténeti alapjai és Ignotus Freud-értelmezése. Életünk, sz Kötetben: 179/ József Attila Hatvanban. [Ism.] MH, júl

13 Fábry Zoltán kiadatlan levelei. Népszab, júl Illyés, József Attila és A Dunánál. Üzenet, sz Gaál Gábor tervei. Népszab, aug Ady Endre és Hollós József. ItK, sz Az én utam felfelé vezet. Veres Péter levele Dorosmai Jánoshoz. MH, dec Bajcsy-Zsiliniszky Endre és a Magyarország kapcsolatához ( ). MKsz, sz Bálint Sándor ( ). MKsz, sz Periszkop [Ism.] MKsz, sz Lajtha László Szegeden. SKM, sz Juhász Gyula kiadatlan levelezéséből. In: Acta Hist. Lit. Hung, 17. Szeged, Klny is: Irodalomtörténeti dolgozatok Vidéken hátrány társadalomtudósnak lenni. Ktáros, sz Interjú Kristó Gyulával. 81. A legfontosabbnak magát a könyvtárost vélem Ktáros, sz Interjú Ilia Mihállyal. 82. Eidus Bentián és Juhász Gyula. Adatok a kapcsolathoz. CsMH, febr Vajda Gábor: Kázmér Ernő szellemi arca. [Ism.] Literatura, sz Hangos film Szegeden, 1909-ben. Dm, ápr Nagyfalusi Jenő életrajzához. CsMH, jún Zalai Béla Aradon. Korunk, sz Buday György és Szeged. CsMH, nov Hevesy Iván és Moholy-Nagy László. Életünk, sz

14 József Attila kéziratai és levelezése. Katalógus. Összeáll. M. Róna Judit. Bp., 1980, PIM. [Ism.] ItK, sz Buday György és az Erdélyi Fiatalok. In: Fejezetek hat évtized történetéből. Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Szerk.: Hegyi András. Szeged, 1982, KISZ Kötetben: 179/ Sárközi György Szegeden. Dm, jan Balogh Vilma és József Attila. A marginalitás irodalomtörténetéhez. Somogy, sz Kötetben: 179/ Egy népművelő ponyvasorozat. A Magyar Mesemondó ( ) MKsz, sz [Klny is.] 94. Buday György és Erdei Ferenc kapcsolatához. SKM, sz Buday György és Kós Károly. Az Erdélyi Szépmíves Céh történetéhez. Tiszatáj, sz Buday és Kós levelezésének közlésével. Újraközölve: In: Buday György és Kolozsvár. Álom egy Solveig-házról. Szerk.: Cseke Péter. Kolozsvár, [94]. 96. Thomas Mann szegedi meghívása. És, máj Déry szegedi kapcsolataihoz. Dm, szept A vajdasági magyar irodalom kialakulása és Szirmai Károly. Forrás, sz Kötetben: 179/ József Attila én-ontológiája. Az élettörténet hétköznapi és művészi áthangolásának kérdéséhez. In: Költőnk és korunk. Szerk.: Fenyő D. György és Gelniczky György. Bp., III. kötet, Kötetben: 179/8. 14

15 Egy barátság fejlődésíve. Bálint György és Buday György kapcsolatáról. Népszab, jan Radnóti Miklós ismeretlen öninterjúja. Tiszatáj, sz Ism.: B. P. [Becsei Péter]: A Tiszatáj februári számáról. CsMH, jan Száz éve született Supka Géza. Ktáros, sz Móricz Zsigmond levele Buday Györgyhöz. SKM, sz Juhász Gyula és Móra Ferenc kapcsolatához. Dm, márc Juhász Gyula és Móra Ferenc. Egy különös barátság történetéhez. Tiszatáj, sz Hozzászólás: Péter László: Két meghitt, régi cimbora. Juhász és Móra barátsága. CsMH, ápr L. még: 107. Kötetben: 179/ Moholy-Nagy Juhász Gyula-portréja. ÚjTük, ápr Kötetben: 352/18. Újraközölve: In: 524: Móra Ferenc goethei életéről. CsMH, jún Viszontválasz Péter Lászlónak. Előzmények: Erdei Ferenc: Makó társadalomrajza. [Ism.] Forrás, sz Isadora Duncan Szegeden. ÚjTük, okt A Nyíri és rétközi parasztmesék olvasói. SKM, sz Szegedi örökség. Péter László könyve. [Ism.] Tiszatáj, sz A szegedi írók életrajzi lexikonának kérdései. In: Múzeumi kutatások Csongrád megyében Szerk. Juhász Antal. Szeged, 1983, MFM

16 Vér György: A néma költő. Cikkek, riportok Juhász Gyuláról. Sajtó alá rend.: L. A. Szeged, Szegedi Nyomda MTESZ Miniatűrkönyv Klub. 140 p. Apró Ferenc előszavával: Vér Györgyről, Greguss Máté, a publicista. Forrás, sz A városismertető költő. Dm, máj Radnóti Miklósról A Lábadozó szél olvasói. SKM, sz Radnóti Miklós kötete vásárlóinak Buday György jegyzeteiben fönnmaradt névsoráról Juhász Gyula folyóirata, a Magyar Jövendő. MKsz, sz Kötetben: 352/ Hatalmi érdek és társadalmi nyilvánosság. A két világháború közötti cenzúratörténet néhány kérdése. Jel- Kép, sz Kötetben: 179/ Balázs Béla öt levele és egy verse. Tiszatáj, sz A Szegedi Fiatalok Erdélyi Kollégiuma. Tiszatáj, sz Kötetben: 179/ A Szép Szó szegedi kapcsolatainak történetéből. ItK, Kötetben: 352/ A Szegedi Fiatalok dudari falutanulmányozása. Szeged, 1985, MFM. (Szeged művelődéstörténetéből p. Újraközölve: 129/7 72. Kötetben: 179/17. Ism.: (R. T.) [Raj Tamás]: Napló. MN, nov. 13. Marjanucz László: Dudar tanulsága. Újabb művelődéstörténeti füzet. Dm, jan

17 Az államkapitalizmusba hajló szociálliberalizmus egy magyar koncepciója. Móra Ferenc 1918 végi politikai programtervezetei. In: A MFM Évk /1. Szerk.: Trogmayer Ottó. Szeged, [1985] [Klny is.] 124. A magyar írói rend összetétele 1922-ben. Kísérlet egy forrástípus irodalomszociológiai értelmezésére. In: Acta Hist. Lit. Hung Szeged, Kötetben: 179/ A paraszti írásbeliség a dualizmus éveiben. Krónika XII Moholy-Nagy és Móra. Dm, márc Kötetben: 352/ Scheiber Sándor. [Nekrológ]. SzEgy, márc Scheiber Sándor szegedi kapcsolatairól is Müller Miklós és a Szegedi Fiatalok. Forrás, sz Dudar Szerk. L. A., Simon Jánossal. Bp., 1986 [1987]. Orsz. Közműv. Közp. 220 p. (Szociográfiai munkafüzetek) 130. Reitzer Béla válogatott írásai I II. Szerk. és a bevezetőt írta: L. A. Bp., 1986, OKK. 149, 158 p Egy útkereső szociológus a két világháború közt. Vázlat Reitzer Béláról. In: 130 I:5 77. Kötetben: 179/ Dézsi Lajos, Kner Imre és a Magyar Bibliofil Szemle. In: A MFM Évk. 1986/1. Szerk.: Juhász Antal. Szeged, Kötetben: 352/ Egy elfelejtett szegedi író: Hegyi István. In: Múzeumi kutatások Csongrád megyében Régi szociográfiák. Dokumentumok [Ism.] Forrás, sz Életen túl, halálon innen. Perkátai László emlékezete. CsMH, ápr Újvári Péter és Tömörkény. Dm, aug Kötetben: 352/16. 17

18 A Széphalom történetéhez. Dm, szept Kosztolányi Dezső, Németh László, Illyés Gyula leveleinek közreadásával. Kötetben: 352/ A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának tevékenységéről. Népszab, szept Móra Ferenc családi levelezése. Sajtó alá. rend.: L. A. és Kőhelyi Mihály. Kecskemét, Katona József Múzeum. 386 p. L. A. előszavával: E kötet elé: Ism.: Kormos Emese: Kiadás előtt Móra Ferenc családi levelezése. Petőfi Népe, márc [Int.]. K. E. [Koloh Elek]: Móra Ferenc családi levelezése. Petőfi Népe, júl Egy későliberális ideológia-kritikus. Vázlat Gáspár Zoltánról. In.: A MFM Évk. 1987/1. Szerk.: Juhász Antal és Trogmayer Ottó. Szeged, Kötetben: 179/ A Szegedi Fiatalok mozgalma ( ). In: Haladó Ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Válogatott dokumentumok Szerk.: Hegyi András. Szeged, 1987, KISZ Csongrád megyei Bizottság Politikai Képz. Kp Móricz Zsigmond, a Nyugat szerkesztője. Levelek. [Ism.] Tiszatáj, sz A Tasi József szerkesztette kötetről Jubileumunkra. Tiszatáj, sz Szederkényi Ervin halálára. Tiszatáj, sz Buday Györgyről, születése 80. évfordulóján. Tiszatáj, sz Erdei Ferenc és a Szegedi Fiatalok. Forrás, sz Kötetben: 179/13. 18

19 Az évi sajtótörvény tervezete és József Attila. MKsz, sz Bálint Sándor életrajzához. Levelek hagyatékából ( ) Tiszatáj, sz Egy gustiánus erdélyi szociológus. Vázlat Venczel Józsefről. Tiszatáj, sz Ism.: (f. g.): Venczel József ébresztése. Új Ember, jan Kötetben: 180/ A Szép Szó történetéhez. Ignotus Pál levelei Fülep Lajoshoz. Forrás, sz Szövegközléssel. Ism.: Murányi Gábor: Ködoszlató korabeli kéziratok. Tiszatáj, Kortárs, Forrás, Medvetánc. MN, jan Kötetben: 180/ Szerb Antal magántanári habilitációja ( ). Szeged, 1988, MFM. 48 p. (Szeged művelődéstörténetéből 5.) 48 p. Ism.: [Dlusztus Imre]: Szerb Antal és Szeged. Dm, júl Péter László: Szerb Antal magántanársága. És, júl Papp Zoltán: Egy habilitáció regénye. Lengyel András tanulmányáról. CsMH, aug Sz. Szigethy Vilmos: Régi szegedi kocsmák. Sajtó alá rend.: L. A. és Apró Ferenc. Szeged, [Szegedi Nyomda MTESZ Miniatűrkönyv Klub. 247 p Féja Géza és a Szegedi Fiatalok. In: A MFM Évk. 1988/1. Szerk.: Juhász Antal. Szeged, [Klny is] Újraközölve: In.: Tanulmányok Nagy István tanszékvezető főiskolai docens 60. születésnapjára. Szeged, Kötetben: 180/ K. Havas Géza emlékezete. Somogy, sz Ism.: A. G. [Antal Gábor]: Megtört patak. Új Írás, Somogy, MNemz, márc

20 Értékvédelem és útkeresés a harmincas években. Gáspár Zoltán és K. Havas Géza. Valóság, sz Kötetben: 180/ Iratos dombon. Tóth Béla új könyve. [Ism.] Dm, jún Az autonóm társadalom védelmében. Molnár Gusztáv: Ó, Anglia, Anglia. [Ism.]Tekintet, sz A vádlott megszólal előtörténetéhez. Fábry Zoltán levele. Tekintet, sz Kötetben: 180/ Egy nagy magyar fotográfus: Müller Miklós. Orosháza, 1989, Orosháza és Vidéke ÁFÉSZ, Petőfi S. Müv. Közp. 128 p Egy félreértés oszlatásához. Sík Sándor és Szerb Antal. In: Acta Hist. Lit. Hung. 23. Szeged, A liberalizmus újraalapozásának kísérlete. A Szép Szó történetéhez. Jelenkor, Kötetben: 180/ Tömörkény István kérvénye a Somogyi-könyvtár segédkönyvtárnoki állásáért. Ktáros, sz Miklós Tamás: József Attila metafizikája. [Ism.] It, sz Illyés és a Szegedi Fiatalok. It, sz Kötetben: 180/ Egy monográfia előmunkálatai. [Ism.] Kortárs, sz Lackó Miklós Korszellem és tudomány c. könyvéről Arcok a szegedi sajtó történetéből. Ligeti Jenő. Szeged, sz Kötetben: 352/ Arcok a szegedi sajtó történetéből. Pásztor József. Szeged, sz Kötetben: 352/5. 20

21 Arcok a szegedi sajtó történetéből. Frank József. Szeged, sz Kötetben: 352/ Arcok a szegedi sajtó történetéből. Tölgyes Gyula. Szeged, sz Kötetben: 352/ Levélváltás a Szép Szó ügyében. Jelenkor, sz Vita Agárdi Péterrel Bibó István életrajzához. Levelek, dokumentumok. Forrás, sz Egy önértelmezés remeklései. [Ism.] Kortárs, sz Huszár Tibor Bibó István. Beszélgetések, politikai-életrajzi dokumentumok című könyvéről A munkástanfolyamok kérdése és Bibó István. Tekintet, sz A Szeged története ( ) I. MKsz, sz Kötetben: 352/24. L Polányi Károly Szegeden. SZKM, sz Bódis Gábor halálára. Dm, dec Venczel József: Erdélyi föld erdélyi társadalom. [Ism.] Forrás, sz Egy szabadságideológia megformálódása. A fiatal Bibó István értékelvei. Jelenkor, sz Kötetben: 180/ Útkeresések. Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Bp., [1990], Magvető. 493 p. Tartalma: 1. Előszó,

22 A magyar írói rend összetétele 1922-ben. Kísérlet egy forrástípus irodalomszociológiai értelmezésére, A modernizmus magyar műhelye. A Mentor könyvkereskedés története ( ), Juhász Gyula és Móra Ferenc. Egy különös barátság történetéhez, Hatalmi érdek és társadalmi nyilvánosság. A két világháború közötti cenzúratörténet néhány kérdése, A vajdasági magyar irodalom kialakulása és Szirmai Károly, A freudizmus mentalitástörténeti alapjai és Ignotus Freud-értelmezése, József Attila én-ontológiája. Az élettörténet hétköznapi és művészi áthangolásának kérdéséhez, Adatok József Attila életrajzához, Balogh Vilma és József Attila. A marginalitás irodalomtörténetéhez, A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának néhány sajátosságáról, Buday György és az Erdélyi Fiatalok, Erdei Ferenc és a Szegedi Fiatalok, A Szegedi Fiatalok Erdélyi Kollégiuma, Egy útkereső szociológus a két világháború közt. Vázlat Reitzer Béláról, Egy későliberális ideológia-kritikus. Vázlat Gáspár Zoltánról, A Szegedi Fiatalok dudari falutanulmányozása, Ism.: Lengyel András: Útkeresések. Új Könyvek, 1990/ Nagy Sz. Péter: Margináliák? Magyar Napló, okt Kovács Sándor Iván: Szegedtudomány. MH, okt Bodor Béla: Ex libris. És, nov Dési Ábel: Gyökerek és hagyományok. 7 Nap, dec

23 Törésvonalak. Tanulmányok az 1919 utáni negyedszázad művelődéstörténetéhez. Bp., 1990, Tekintet. 199 p. Tartalma: Ilia Mihály: Egy gondolkodó Szöged városából 1. Egy gustiánus erdélyi szociológus. Vázlat Venczel Józsefről, A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumáról, Illyés és a Szegedi Fiatalok, Féja Géza és a Szegedi Fiatalok, Buday György és Thomas Mann, Egy szabadságideológia megformálódása. A fiatal Bibó István értékelvei, A liberalizmus újraalapozásának kísérlete. A Szép Szó történetéhez, A Szép Szó történetéhez. Ignotus Pál levelei Fülep Lajoshoz, Értékvédelem és útkeresés a harmincas években. Gáspár Zoltán és K. Havas Géza, A vádlott megszólal előtörténetéhez. Egy Fábry-levél és tanulságai, Ism.: Dési Ábel: A szellemi műhelyek világa. 7 Nap, szept Marjanucz László: Modernizációs kényszer és szabadságigény. Dm, szept Nagy Sz. Péter: Ex libris. És, febr Pikó András: Törésvonalak. SzEgy, febr Tüskés Tibor: A filológia bája. Új Dunatáj, 1993/ Zsidók a szegedi újságírásban a húszas években. In: A szegedi zsidó polgárság emlékezete. Szerk.: Zombori István. Szeged, Kötetben: 352/ Egy elfelejtett szegedi fiatal, Ádám László. Confessio, sz Város és hagyomány. Vázlat a szegediség kérdéséről. Pompeji, sz Ism.: Fülöp Sándor: Genius loci. (Pompeji 1990/1.) Dm, júl

24 A Szeged története ( ) II. MKsz, Kötetben: 352/24. L Adalékok József Attila utolsó éveihez. ItK, sz Kötetben: 513/ dedikálva Könyvvilág, jún. 6. Az Útkeresések kötet beharangozása Arcok a szegedi sajtó történetéből. Klamár Gyula. Szeged, sz Kötetben: 352/ Arcok a szegedi sajtó történetéből. Sz. Szigethy Vilmos. Szeged, sz Kötetben: 352/ Móra Ferenc: Szeged. Szeged, sz Bevezetés és szövegközlés Kritikák tükrében. Buday György fametsző művészetéről. (Vál. L. A.) Szeged, sz Arcok a szegedi sajtó történetéből. Puskás Jenő. Szeged, sz Kötetben: 352/ Egy szegedi lapalapítási kísérlet 1881-ben. MKsz, sz Kötetben: 352/ Buday György halálára. Forrás, sz A nemzetiségek esélyei Jugoszláviában. Dm, dec Beharangozó a Létünk szegedi estje elé Arcok a szegedi sajtó történetéből. Békefi Antal. Szeged, sz Kötetben: 352/ Arcok a szegedi sajtó történetéből. Balassa Ármin. Szeged, sz Kötetben: 352/3. 24

25 Egy alternatíva ellentmondásai. Ludassy Mária: Szabadság, egyenlőség, igazságosság. [Ism.] Holmi, sz Buday György és Kner Imre. A citoyen polgár két magyar változata. Tekintet, sz A Tömörkény Társaság. Dm, ápr Kultúrák vonzásában. Müller Miklós arcképéhez. Dm, ápr Magyar László és Móricz Zsigmond. Dm, ápr Kötetben: 352/ Az olvasható irodalomtörténet feltalálója. Szerb Antal kiadatlan önéletrajza. Dm, máj A Szabad-ötletek jegyzéké -ről. Kísérlet József Attila szövegének értelmezésére. Jelenkor, sz Kötetben: 259/ Önarckép kritikákból szemelgetve. A fiatal Radnóti önértelmezéséről. Dm, jún Kötetben: 352/ hálával gondolok tettére. Bálint Sándor és Csáky József. Dm, jún Bálint Sándor és Perkátai László. Dm, júl A népi-urbánus szembenállásról. Egy szöveggyűjtemény néhány tanulsága. Forrás, sz Kötetben: 259/ Németh László Shylock-metaforája. Egy metafora értelme és eszmetörténeti szerepe. Valóság, sz Hozzászólás: Kiss Károly: Etnoprotekcionizmus. Hitel, sz Kötetben: 259/ Archív tallózó. A köztisztviselő és a sajtó. MH, aug. 31. Ahogy tetszik [Mell.] Egy irodalmi szerepvállalás anatómiája. Vázlat Ilia Mihályról. Juss, sz Bibó István írásáról. Pompeji, sz Bibó István Az egyetem, az akadémia és a tudomány válsága. Hozzászólás Szent-Györgyi Albert előadásához című írásának közreadásával,

26 Város és egyetem. Még egyszer a szegediség kérdéséről. Pompeji, sz Az utóvédharc becsülete. Gáspár Zoltánról, születésének 90. évfordulóján. Dm, okt Kötetben: 352/ Bibó István Kelsen-fordítása. Dm, okt Egy nemes szenvedély vonzásában. Dm, okt Újraközölve: Születésnapi Lap. Szerk.: Kiss Ernő. Szeged, okt. 29. Apró Ferenc ötvenedik születésnapjára Márai Sándor és Szeged. Dm, nov Múzeumi kutatások Csongrád megyében Szerk.: L. A. Szeged, MFM. 172 p. L. A. előszavával: Új kötetünk elé, Író és rendszerváltás. Dettre János és Móra Ferenc konfliktusa. In: 217: A szegedi Prometheus nyomda ( ) In: A MFM Évk. 1989/90-1. Szerk.: Juhász Antal. Szeged, Kötetben: 352/ A Vasárnapi Kör renegátja. A gondolkodó Ritoók Emmáról. In: A MFM Évk. 1991/92-1. Szerk.: Juhász Antal és L. A. Szeged, [Klny is.] Bibliogr.: Kötetben: 259/ Gnózis és utópia. A naplóíró Sinkó Ervin. Forrás, sz Kötetben: 259/ Bibó és Szent-Györgyi vitája a tudományos intézményrendszer válságáról. Korunk, sz Kötetben: 259/ A fiatal Bibóról. Egy lehetséges megközelítés vázlata. Kortárs, sz Kötetben: 259/8. 26

27 A makacs érdeklődés könyve. Márkus István: Az ismeretlen főszereplő. [Ism.] Kortárs, sz Várostörténeti Ki mit tud? Dm, ápr A sorozat szerkesztése Apró Ferenccel. L. az alábbi tételeket is: 226. Várostörténeti Ki mit tud? Dm, ápr Várostörténeti Ki mit tud? Dm, ápr Várostörténeti Ki mit tud? Dm, ápr Várostörténeti Ki mit tud? Dm, ápr Várostörténeti Ki mit tud? Dm, ápr Várostörténeti Ki mit tud? Dm, ápr A tárca. Szeged, sz Várostörténeti Ki mit tud? Dm, máj Várostörténeti Ki mit tud? Dm, máj Várostörténeti Ki mit tud? Dm, máj Várostörténeti Ki mit tud? Dm, máj Várostörténeti Ki mit tud? Dm, jún Várostörténeti Ki mit tud? Dm, jún Várostörténeti Ki mit tud? Dm, jún kijutni a szegénységből a szabadságba. Kemény István: Közelről és távolból. [Ism.] Holmi, sz Sem part, sem csillagok. Forrás, sz Az irodalmi közéletről. Válasz a Forrás körkérdésére hősi és termékeny szerepvállalás. Radnóti identitásalakítási igényéről. Valóság, sz Kötetben: 259/ A Szegedi Napló megszűnésének előzményeihez. MKSz, sz Sipos Józseffel. Kötetben: 352/ Múzeumi kutatások Csongrád megyében Szerk.: L. A. Szeged, MFM p. L. A. előszavával: Új kötetünk elé, 3. 27

28 Apai örökség. Idősebb Bibó István művelődésszervező tevékenységéről. In: A hatalom humanizálása. Tanulmányok Bibó István életművéről. Szerk.: Dénes Iván Zoltán. Pécs, 1993, Tanulmány K Egy mentés történetéhez Bibó István hat levele. Forrás, sz Bevezetés és szövegközlés Illyés Gyula és Bibó István: A magyar művelődéstörténet szerkezeti sajátosságaihoz. Forrás, sz Ism.: Osztovics Ágnes: Jelen és múlt. MNemz., márc Újraközölve: In: Költő, felelj! Tanulmányok Illyés Gyuláról. Szerk.: Tasi József. Bp., PIM Kötetben: 259/ Érdekvédelem és önkritika. Agárdi Péter: Kortársunk, Mónus Illés. [Ism.] Új Forrás, sz Kísérletek a Szegedi Híradó megerősítésére. (1885, 1903.) MKsz, sz Kötetben: 352/ Egy elfelejtett szegedi folyóiratkísérlet. Az Új Élet (1909). Szeged, sz Kötetben: 352/ Arcok a szegedi sajtó történetéből. Magyar László. Szeged, sz Kötetben: 352/ Tamás. Magyar László regénye. Szeged, sz. 34. Móra Ferenc írását bev. és közread A szegedi Ligeti Jenő és Társai nyomda évi leltára. MKsz, sz Kötetben: 352/ Villon a lövészárkokban. Tonelli Sándor publikálatlan esszéje. Szeged, sz Bevezetés és szövegközlés Művészetek vonzásában. Művészek levelei Bálint Sándorhoz. Szeged, sz Bevezetés és szövegközlés. 28

29 A Magyar Írók Szövetsége Külföldön történetéhez. Szabó Zoltán beszámolója a párizsi közgyűlésen. Bárka, sz. 11. Szabó Zoltán Beszámoló az emigráns magyar írók párizsi közgyűlésén című írásának közreadásával, Weöres Sándor szegedi kapcsolataihoz. Levelek G. Szabó László hagyatékából. Szeged, sz Szövegközléssel Az urbánus irányzatjelölő elnevezés kialakulása. Forrás, sz Kötetben: 259/ Utak és csapdák. Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Bp., 1994, Tekintet. 312 p. Tartalma: 1. A Vasárnapi Kör renegátja. A gondolkodó Ritoók Emmáról, Gnózis és utópia. A naplóíró Sinkó Ervin, Az urbánus irányzatjelölő elnevezés kialakulása, A népi-urbánus szembenállásról. Egy szöveggyűjtemény néhány tanulsága, Németh László Shylock-metaforája. Egy metafora értelme és eszmetörténeti szerepe, A Szabad-ötletek jegyzéké -ről. Kísérlet József Attila szövegének értelmezésére, hősi és termékeny szerepvállalás. Radnóti identitásalakítási igényéről, A fiatal Bibóról. Egy lehetséges megközelítés vázlata Bibó és Szent-Györgyi vitája a tudományos intézményrendszer válságáról, Illyés Gyula és Bibó István: A magyar művelődéstörténet szerkezeti sajátosságaihoz,

30 Ism.: S. P. S. Utak és csapdák. Lengyel András könyvpremierje. Dm, ápr Agárdi Péter: Mi fán terem a mentalitástörténet? Népszab, júl Dési Ábel: A kultúra útjain. 7 Nap, szept Marjanucz László: Utak és csapdák. (L. A. könyvéről). Új Forrás, 1995/ N. Pál József: Lengyel András: Utak és csapdák. Kortárs, 1996/ Múzeumi kutatások Csongrád megyében 1993/1994. Szerk.: L. A. Szeged, p Egy fejezet a Tiszatáj történetéből. ( ). In: 260: Irodalom. In: Szeged története Szerk.: Serfőző Lajos. Szeged, 1994, Somogyi-könyvtár A szegedi irodalmi élet a két világháború közt Bibó István írása elé. Tekintet, sz. 19. Bibó István Nem a pénzben van a hiba című írásának közreadásával, Egy sztoicizmus természetrajza. Lőrinczy Huba Máraitanulmányairól. [Ism.] Életünk, sz Az eligazító. A 70 esztendős Vekerdi Lászlóról. Népszab, júl ismeretlensége biztosan fel fog tárulni Vass Vera hagyatékából. Szeged, sz Aba-Novák, Bálint Sándor, Németh László leveleinek közreadásával Egy irodalomszervező pályaíve. Vázlatféle Ilia Mihályról. Forrás, sz Baróti Dezső halálára. Dm, szept Szabadságérzés és zavar. A fiatal Bibó pénz -értelmezése. Jelenkor, sz Ki kicsoda a hírközlésben? [Ism.] Forrás, sz Egy élet summája. Müller Miklós önéletírása. [Ism.] Népszab, nov Az apokalipszis realizmusa. Baka István új könyvéről. [Ism.] Életünk, sz Baka István Sztyepan Pehotnij testamentuma c. kötetéről. Újraközölve: In: Búcsú barátaimtól. Baka István emlékezete. Szerk.: Füzi László. Bp., Nap K

31 Hogy annak ne csak haszna legyen Beszélgetés a hetvenesztendős Tóth Bélával. Szeged, sz Űr a lelkem. Szőke György József Attila-könyvéről. [Ism.] Forrás, sz Az elrejtőzött világegész keresése. József Attila gondolkodói alkatáról. Forrás, sz Újraközölve: In: Modernnek kell lenni mindenestül (?) Irodalom, átértelmezés, történetiség. Szerk.: Szigeti Lajos Sándor. Szeged, JATE Kötetben: 297/ József Attila-dedikációk Kiss Ferenc gyűjteményéből. Forrás, sz saját szemem láttára átalakulok. József Attila augusztusi fordulatáról. Jelenkor, sz Kötetben: 297/ Király-König Péter életútja. Szeged, sz Egy napilap nagy korszaka. A Szegedi Naplóról, röviden. Szegedi Napló, máj. 13. Alföldi Műhely [mell.] I. Megjelent az aznapi Reggeli Délvilágban is. Kötetben: 352/ Olvasólámpa. Egy új könyvsorozat margójára. Szegedi Napló, jún. 17. Alföldi Műhely [mell.] I. Megjelent az aznapi Reggeli Délvilágban is Újraolvasás közben. Műhelyjegyzetek József Attiláról. Szeged, sz Újraközölve: In: A Dugonics Társaság évkönyve 1993/ Szeged, 1996, Dugonics Társaság József Attila első analitikusa. A pszichoanalitikus Rapaport Samuról. ItK, sz Bibliográfiával, Kötetben: 297/ József Attila nemzeti szocialista epizódjáról. Forrás, sz Kötetben: 297/5. 31

32 A Dunánál. Tanulmányok József Attiláról. [Ism.] Holmi, sz A démon és értelmezője. Gáll Ernő: A nacionalizmus színeváltozásai. [Ism.] Forrás, sz József Attila örök barátja. Barta Istvánról, kérdőjelekkel. Művelődés (Kolozsvár), sz Újraközölve: Irodalomismeret, 1996/ Kötetben: 513/ November angyalához. Baka István kötetéről. [Ism.] Szeged, sz Tonelli Sándor: Önéletrajz. Szeged, sz Bevezetés és szövegközlés 289. József Attila és a Bartha Miklós Társaság. És, dec Ism. Tasi József könyvéről Összeállításunk margójára. Forrás, sz A jelenné gyülemlő múlt. Egy József Attila-teoréma kialakulása és funkciói. Jelenkor, sz Újraközölve: In: Írások Péter László 70. születésnapjára. Szerk.: Gyuris György. Szeged, 1996, Somogyi-könyvtár Kötetben: 297/ A Tiszatáj Kelet-Európa-érdeklődése. Korunk, sz Beszélő tárgyak között. Nagy Ádám ötvenéves. Szeged, sz Két koporsó. Búcsú dr. Buday Margittól Árvay Erzsébet halálára. Szeged, sz A lapgründoló József Attila. A Szép Szó megindításának előkészítése. Létünk (Újvidék), sz Kötetben: 297/ József Attila, Rapaport Samu és a Szabad-ötletek jegyzéke. Forrás, sz Kötetben: 297/8.

33 A modernitás antinómiái. József Attila-tanulmányok. Bp., 1996, Tekintet. 272 p. Tartalma: 1. Előszó, Az elrejtőzött világegész keresése. József Attila gondolkodói alkatáról, József Attila első analitikusa. A pszichoanalitikus Rapaport Samuról, A jelenné gyülemlő múlt. Egy József Attilateoréma kialakulása és funkciói, József Attila nemzeti szocialista epizódjáról, saját szemem láttára átalakulok. József Attila augusztusi fordulatáról, A lapgründoló József Attila. A Szép Szó megindításának előkészítése, József Attila, Rapaport Samu és a Szabad-ötletek jegyzéke, A föltáruló semmi. József Attila, Kosztolányi és a nihilizmus, Ism.: A hét könyvei. És, aug Veres András: Az ismeretlen József Attila. MH, okt Tasi József: József Attila váltásai, változásai. Népszab, szept Valachi Anna: Makacs költői talányok nyomában. Tallózás a József Attila-szakirodalom legújabb köteteiben a tragikus szárszói nap évfordulóján. Népszava, dec Bodor Béla: Kiürülő világ bokrosodó világhiány. És, dec Szigeti Lajos Sándor: A modernitás antinómiái. Lengyel András József Attila-tanulmányairól. Tiszatáj, 1997/ Tverdota György: A modernitás antinómiái. Holmi, 1997/ Egy antiszemita (?) Ady-vers. Zikcene, zakcene, satöbbi. Holmi, sz

34 A József Attila-életmű rejtett dimenziói. [Ism.] És, aug Tasi József József Attila könyvtára és más tanulmányok című kötetéről 300. A modern Szeged egy ünnepi pillanatban. Szeged, sz Újraközölve: In: A Dugonics Társaság évkönyve 1995/1997. Szerk.: Kikli Tivadar, Tandi Lajos. Szeged, 1998, Dugonics Társaság A millenniumi Szegedről. Értelemzavaró sajtóhibákkal Rapaport Samu Juhász Gyuláról és József Attiláról. Orbis (Kanizsa), 1996/ Kötetben: 513/ Agárdi Péter: Torlódó múlt. József Attila és kortársai. [Ism.] ItK, sz József Attila Számvetése. A Kosztolányi-inspirációk első összegzése. Pannon Tükör, sz Múzeumi kutatások Csongrád megyében 1993/1994. Szerk.: L. A. Szeged, MFM. 296 p. L. A. előszavával: Új kötetünk elé, Múzeumi kutatások Csongrád megyében 1995/1996. Szerk.: L. A. Szeged, MFM. 320 p. L. A. előszavával: Új kötetünk elé, Irodalom- és Művészettörténeti Tanulmányok 1. Szerk.: L. A. Szeged, MFM. 234 p Arcképvázlat Gáspár Zoltánról. In: 305: Gáspár Zoltán irodalmi kapcsolathálózata. Könyvtára dedikált köteteinek történeti-szociológiai elemzése. In: 306: [Klny is.] 309. Kosztolányi Dezső Tömörkény-nekrológja. In: 306: A névtelenül megjelent cikk közlésével The Village Exploration of the Szeged Youth in Dudar. In: Dudar Szerk.: Trencsényi Imre. Bp., A 122. tétel angol nyelven.

35 vidéken élni és dolgozni áldás és átok. Beszélgetés Lőrinczy Huba főiskolai tanárral. Szeged, sz Balvégzetű évtized? Füzi László könyvéről. [Ism.] Új Forrás, sz Pilinszky János Ady-képe. Jelenkor ápr Újraközölve: In: Merre, hogyan? Tanulmányok Pilinszky Jánosról. Szerk.: Tasi József. Bp., PIM Egy csokor tulipán. Egy irredenta írónő Füssyné Huszár Amália. Tekintet, sz Kötetben: 352/ nagy szerencse, ha az ember függetleníteni tudja magát a körülményektől. Beszélgetés Csaplár Ferenccel. Szeged, sz Tömörkény világa. Péter László könyve. [Ism.] Szeged, aug Egyszerű és hosszú történet ez... Beszélgetés Ördögh Szilveszterrel. Szeged, sz a lapnak minden körülmények között meg kell őrződnie! Beszélgetés Füzi Lászlóval. Szeged, a meglévő értékek őrzésének a lehetőségeit próbálom tájékozódásaimban keresni. Beszélgetés Tamás Attilával. Szeged, sz Az arcodról a festék nem mosódik le. A levélíró Kosztolányi. Forrás, sz Kötetben: 373/ József Attila semmi -képzetéről. Tiszatáj, sz A Szép Szó időrendjéhez. MKsz, sz Kötetben: 513/ Múzeumi kutatások Csongrád megyében Szerk.: L. A. Szeged, MFM, 302 p. L. A. előszavával: Új kötetünk elé, 3. 35

36 Irodalomszociológiai reálfolyamatok és kultikus magatartás. Az 1923-as szegedi Juhász Gyula-jubileum néhány tanulsága. In: Múzeumi kutatások Csongrád megyében Szerk.: L. A. Szeged, MFM, Újraközölve: Kultikus beállítódás és irodalomszociológiai funkciók. Az 1923-as Juhász Gyula-jubileum néhány tanulsága. In: Az irodalom ünnepei. Kultusztörténeti tanulmányok. Szerk.: Kalla Zsuzsa. Bp., PIM Sándor Iván Bibó-esszéjéről. Forrás, sz aki egyszerre szereti Veres Pétert és Weöres Sándort. Beszélgetés Bata Imrével. Szeged, sz A közigazgatástörténet kiváló tudósa. Hencz Aurél nyolcvanöt éves. Szeged, sz A könyv igazságszeretetét is levizsgáztattam. Levelek Hencz Aurél levelesládájából. Szeged, sz Erdei Ferenc és Németh László leveleinek közreadásával 329. Szegedi újságolvasók 1891-ben. MKsz, sz Kötetben: 352/ Az első monográfia. Albertini Béla: A magyar szociofotó története a kezdetektől a második világháború végéig. [Ism.] Forrás, sz Miért gyilkolt Édes Anna? A pszichoanalízis mint regényszervező elv. Korunk, sz Kötetben: 373/ A titokzatos líraiság költője. Juhász Gyuláról, születése 115. évfordulóján. Szeged, sz Hosszú ideig mások tudományos eredményeit figyeltem. Beszélgetés Monostori Imrével. Szeged, sz A Mai enciklopédia asztalfiókbeli példánya. MKsz, sz Csetényi József, Erdődy Elek és Gáspár Zoltán Mai enciklopédia című munkájáról 335. Egy párhuzamos irodalmi életben vettem részt. Beszélgetés Takáts Józseffel. Szeged, sz

37 Kosztolányi, Hollós István és a nyelv pszichoanalitikus fölfogása. Új Forrás, sz Kötetben: 373/ Csillogó felületek gyöngyhalásza. Kosztolányi Dezső nietzschei vázgondolatai. Forrás, sz Kötetben: 373/ Ki volt Rátz Kálmán? A József Attila-életrajz egyik fehér foltjáról. Népszava, nov [Mell.] II A karteziánus hagyomány bomlásának élményalakzatai. Lőrinczy Huba: Ambrustól Máraiig. [Ism.] Műhely, sz Szelíd árnyak. Móra Ferenc emlékbeszéde a Dugonics Társaságban. Szeged, sz Egy összvidéki folyóirat-kísérlet. Juhász Gyula és a Magyar Jövendő. Szeged, sz Irodalom- és Művészettörténeti Tanulmányok 2. Szerk.: L. A. Szeged, 1999, MFM, 262 p Tömörkény István hatvannyolc levele. In: 342: [Klny is.] Szövegközléssel Halasy-Nagy József: Summa vitae. Önéletrajzi vázlat. In: 342: Szövegközléssel A Montanus-per. Üzleti harc, várospolitika és sajtónyilvánosság. In: Történeti Tanulmányok 2. Szerk.: Zombori István. Szeged, MFM Puskás Jenő A tatai és a pécsi szén harca a szegedi városi háztartásban c. írása körüli ügyről. Újraközölve: In: Nagy István emlékkönyv. Szerk.: Zombori István. Szeged, MFM Kötetben: 352/ Szeged kultúrpalotájának legnagyobb raritása. Magyar Múzeumok, sz Tömörkény Istvánról. Újraközölve: In: 398:

38 Habent sua fata libelli. Magyar Múzeumok, sz Társszerzőkkel 348. Nietzsche, Freud, Kosztolányi. Az én-integritás bomlásának gondolkodástörténetéhez. Tiszatáj, sz Kötetben: 373/ Scheiber Sándor és Szeged. Szeged, sz A litografált Szegedi Napló. Szeged, sz Kötetben: 352/ A szegedi újságírás rövid története. Az előzményektől 1944-ig. Szeged, sz Kötetben: 352/ Közkatonái a tollnak Vázlatok Szeged sajtótörténetéhez. Szeged, 1999, Bába és Társai Kft. 494 p. Tartalma: 1. A szegedi újságírás rövid története. Az előzményektől 1944-ig, Békefi Antal, Balassa Ármin, Frank József, Pásztor József, Sz. Szigethy Vilmos, Tölgyes Gyula, Ligeti Jenő, Puskás Jenő, Magyar László, Klamár Gyula, Egy napilap nagy korszaka. A Szegedi Naplóról, röviden, Egy szegedi lapalapítási kísérlet 1881-ben, Kísérletek a Szegedi Híradó megerősítésére. (1885, 1903), Szegedi újságolvasók 1891-ben, Újvári Péter és Tömörkény, Egy elfelejtett szegedi folyóirat-kísérlet. Az Új Élet (1909),

39 A nyomdafesték vonzásában. Moholy-Nagy László indulásához, A Ligeti Jenő és Társai nyomda évi leltára, A litografált Szegedi Napló, A Szegedi Napló megszűnésének előzményeihez, Gyermekirodalom és irredentizmus. Füssyné Huszár Amália, Zsidók a szegedi újságírásban a húszas években A Szeged története ( ), A Montanus-per. Üzleti harc, várospolitika és sajtónyilvánosság, Juhász Gyula folyóirata, a Magyar Jövendő, Dézsi Lajos, Kner Imre és a Magyar Bibliofil Szemle, A Széphalom történetéhez, A szegedi Prometheus nyomda ( ), Magyar László és Móricz Zsigmond, Önarckép kritikákból szemelgetve. A fiatal Radnóti önértelmezéséről, Szép Szó szegedi kapcsolatainak történetéből, Az utóvédharc becsülete. Gáspár Zoltánról, születésének 90. évfordulóján, Ism.: B. T.: Lengyel András: Közkatonái a tollnak. Ünnepi Könyvhét Szeged A Dél-Alföld melléklete, jún Valachi Anna: Boszorkányos híre kelt Szeged városának. Kuriózumok Lengyel András szegedi sajtótörténetében. Népszava, szept Marjanucz László: A Város másfél évszázada újságoldalakon. Lengyel András szegedi sajtótörténete. Szeged, 1999/ Bodri Ferenc: Lengyel András: Közkatonái a tollnak Magyar Tudomány, 2000/ Buzinkay Géza: Lengyel András: Közkatonái a toll 39

40 2000 nak Vázlatok Szeged sajtótörténetéhez. MKsz, 2000/ neve mellé deleaturt írt a halál. Egy Móratoposzról. Szeged, sz A filozófiai kultúra segédmunkása. Beszélgetés Laczkó Sándorral, a Magyar Filozófiai Társaság főtitkárával. Szeged, sz az emlék, amelyet egy műveltség ellenállása jelent a világban. Lőrinczy Huba: Búcsú a kultúrától. [Ism.] Életünk, sz A Totem és tabu magyar fordítója: Pártos Zoltán. Szegedi Műhely, sz Freud könyvének tolmácsolójáról A modern médiaszemélyiség. Az újságíró Móra. Irodalomismeret, sz Kötetben: 456/ Búcsú Tasi Józseftől. Irodalomismeret, sz Tasi József ( ). ItK, sz Az élhető város. Szeged, sz Vallomás Szegedről, az itt élésről Bencsik Béla szegedi habilitációja. In: Történeti Tanulmányok 3. Szerk.: Zombori István. Szeged, MFM Függeléke.: Bencsik Béla: A megismeréselmélet és az ismeretlogika tárgykörből való előadások tervezete. Halasy-Nagy József véleményes jelentése A posztmodern Móra. Forrás, sz Móra Ferenc A festő halála c. regényéről. Kötetben: 456/ Az első száz. Polner Zoltán interjúkönyve. [Ism.] Szeged, sz József Attila exisztencia-fogalmáról. Műhely, sz Kötetben: 455/3.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA In memóriám Nagy Lajos NAP KIADÓ TARTALOM FIATAL EMBEREK Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7 Kardos Pál:

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok. Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat)

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok. Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat) A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok Jan. 16. Mindentudás Középiskolája (Szeged, Tanári Tagozat) Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat) Jan. 19. Csönge (Vas

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

AZEN ORSZÁGOM. In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ

AZEN ORSZÁGOM. In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ AZEN ORSZÁGOM In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ TARTALOM ELTŰNIK EGY VILÁG Pomogáts Béla: Nagyenyedtől Budapestig (Részlet. In: Pomogáts Béla: Jékely Zoltán. Bp., Akadémiai, 1986) 7 Áprily Lajos: Denevér

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E Az Erdélyi Toll sajtóvisszhangja (2009-től 2012 között) 2009 Erdélyi Toll (Recenzió) Gyergyói Kisújság, 2009. október 22-28., 43. szám Új sajtókiadvány (Recenzió. Fotó: a folyóirat 2009. 1. számának a

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ ÖÖ ÖRÖKLET In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ TARTALOM Weöres Sándor: Öröklét (In: Weöres Sándor: Ének a határtalanról. Bp. Magvető, 1980.) I Schein Gábor: Weöres Sándor. Részlet (In: Schein Gábor: Weöres

Részletesebben

Kosztolányi kritikai kiadás segédanyagai. Kosztolányi Dezső álnevei 1

Kosztolányi kritikai kiadás segédanyagai. Kosztolányi Dezső álnevei 1 Kosztolányi kritikai kiadás segédanyagai. Kosztolányi Dezső álnevei 1 Összeállította: Arany Zsuzsanna (2004 2011) és Dobás Kata (2012-től) JELMAGYARÁZAT: FJ1: a Forrásjegyzék 1-ben előforduló tételek alapján

Részletesebben

HAVON DELELŐ SZIVÁRVÁNY

HAVON DELELŐ SZIVÁRVÁNY HAVON DELELŐ SZIVÁRVÁNY In memóriám N ag y László N a p K ia d ó TARTALOM Sz e r e l m e m, c so n t t ö r ő é l e t Nagy László: Bemutatkozás (Valóság, 1947/12. In: Nagy László: Adok nektek aranyvesszőt.

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ 7 Bibliográfia 7 Nyomdászattörténet. Nyomdászat 8 Bibliofilja. Könyvművészet 8 Könyvkiadás 8 A könyvkiadás

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK)

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK) A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA OLVASMÁNYLISTA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK) BABITS Mihály, Keresztülkasul az életemen BALÁZS Béla, Napló (1903

Részletesebben

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti 1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti Kulturális Alap 5 Ágfalvi Krónika Helyi lap 6 Alföld Kulturális

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Kőszegfalvi Ferenc Fodor József irodalomjegyzék

Kőszegfalvi Ferenc Fodor József irodalomjegyzék Kőszegfalvi Ferenc Fodor József irodalomjegyzék DÖMÖTÖR János Fodor József kiállítása Vásárhelyen. = Csongrád Megyei Hírlap, 1964. szept. 13. 7.p. Az aug. 30-án, a Tornyai Múzeumban nyílt kiállításról.

Részletesebben

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán Kötelező olvasmány: - SZABÓ Lőrinc, Kosztolányi Dezső = Uő, Könyvek

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Légpisztoly 20, serdülő fiú csapatok OB Nyíregyházi PLE Bodnár Géza Leszkoven Dániel Kósa Dávid Hód PLE Molnár Ben

Légpisztoly 20, serdülő fiú csapatok OB Nyíregyházi PLE Bodnár Géza Leszkoven Dániel Kósa Dávid Hód PLE Molnár Ben Serdülők Országos Bajnoksága Budapest, Mexikói út - 2005. december 10. Légpisztoly 20, serdülő lányok 1 Herendi Réka 1992 Pécs VLK 73 69 142 2 Fedor Zsófia 1993 Nyíregyházi PLE 69 71 140 3 Mokos Nikoletta

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

2008. Kohári Nándor közgyűlés tagja 1 Kónya Gábor közgyűlés tagja 1 Kormos Tibor közgyűlés tagja 1 Koza Mária Polgármesteri Hivatal 1 Kozma József köz

2008. Kohári Nándor közgyűlés tagja 1 Kónya Gábor közgyűlés tagja 1 Kormos Tibor közgyűlés tagja 1 Koza Mária Polgármesteri Hivatal 1 Kozma József köz 2008. Név Apró Juhász János közgyűlés tagja 1 Bajusz Attila Polgármesteri Hivatal 1 Bakai Csaba közgyűlés tagja 1 Balogh László közgyűlés tagja 1 Bartáné Tóth Mária közgyűlés tagja 1 Beck Zoltán közgyűlés

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

Ilia Mihály szakirodalmi munkássága

Ilia Mihály szakirodalmi munkássága Ilia Mihály szakirodalmi munkássága KLUKOVITSNÉ PARÓCZY KATALIN és RÁCZNÉ MOJZES KATALIN (SzTE Egyetemi Könyvtár, Szeged) Előszó Bibliográfiánk első felében Ilia Mihály munkáit időrendben, azon belül az

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24.

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24. IX. Vácrátóti Crossfutás 2007. március 24. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. PÁPAI GERGELY 1993 87 15:36 2. PÁLL ÁDÁM 1993 93 19:00 3. PÁPAI BENEDEK 1998 469 19:44 4. NEMCSICS

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda 2010. január 18. "A" kategória - középiskola 5-6- korcsoport 100 m fiú gyors 1 Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR 1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI 1.4 Szakterület

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

Önéletrajz. 2005 november Doktori képzés, BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola, Kolozsvár

Önéletrajz. 2005 november Doktori képzés, BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola, Kolozsvár Önéletrajz Név: BOTHÁZI MÁRIA Születési hely és idő: Székelyudvarhely, 1977. december 2. Tanulmányok: 2005 november Doktori képzés, BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola, Kolozsvár Munkahelyek:

Részletesebben

Kultúrára akadva. Pesti Bölcsész Akadémia. Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév. Kurzusaink:

Kultúrára akadva. Pesti Bölcsész Akadémia. Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév. Kurzusaink: Az ELTE BTK Doktoranduszai bemutatják: Kurzusaink: Pesti Bölcsész Akadémia Kultúrára akadva Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig Labancz Linda Perge Gabriella

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012 Esztergomi SC 1. Esztergomi SC Játékhely: Szentgyörgymező Olvasókör Esztergom,Andrássy út 23. Csapatvezető: Tóth Gyula 1 FM 23201 Horvath Mario 00.00.1971 SVK 14900912 2316 2 8901 Burghardt Jozsef 00.00.1969

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

SZERZŐ CÍM ELŐADÓ TERJEDELE ÁR. Hegedűs Géza Jordán Tamás Kaszás Attila. Arany János Versei Bálint András CD 25.00

SZERZŐ CÍM ELŐADÓ TERJEDELE ÁR. Hegedűs Géza Jordán Tamás Kaszás Attila. Arany János Versei Bálint András CD 25.00 HANGOSKÖNYVEK SOROZAT TALKING BOOKS SERIES SZERZŐ CÍM ELŐADÓ TERJEDELE ÁR M Ady Endre József Attila Radnóti Miklós Válogatott versei Hegedűs Géza Jordán Tamás 165 perc Arany Versei Bálint András CD 25.00

Részletesebben

LIZARDS-2009-KUPA TSE november 15. Veszprém EREDMÉYEK

LIZARDS-2009-KUPA TSE november 15. Veszprém  EREDMÉYEK EREDMÉYEK Csoportbeosztás: I. korcsoport fiú, II. korcsoport leány: Káptalanfa "A" - Közös fenntartású és Üzemeltetésű Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (Bardon Bence, Ignácz Rajmond, Kiss Csongor,

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

A BEFEJEZÉS

A BEFEJEZÉS A BEFEJEZÉS 2011.07.30. Elfogadták az interjúkat! A projekt megvalósítása lezárult! Melléklet: Ssz Cím Riportalany Interjú idõpontja Diák Tanár 1 Életem Kiszomboron Borbély Jánosné 2010.11.19 Nagy Bendegúz

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

1958 februártól ideiglenes vezetőség: Blaski János (elnök), Balogh István, Kucs Béla, Martsa István, Patay László, Ridovics László, Vecsési Sándor.

1958 februártól ideiglenes vezetőség: Blaski János (elnök), Balogh István, Kucs Béla, Martsa István, Patay László, Ridovics László, Vecsési Sándor. A Fiatal Képzőművészek Stúdiója vezetőségei 1958 1989 között: 1958 februártól ideiglenes vezetőség: Blaski János (elnök), Balogh István, Kucs Béla, Martsa István, Patay László, Ridovics László, Vecsési

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ..7 Bibliográfia 7 Nyomdászat. Nyomdászattörténet 8 Bibliofília. Könyvművészet. Könyvritkaságok 8 KÖNYVKIADÁS

Részletesebben

A dualizmus korának Magyaroszága

A dualizmus korának Magyaroszága A dualizmus korának Magyaroszága 1890-es évektől új problémák Gyakori kormányváltások (agrár kereskedelem) Ellenzék: önálló vámterület, magyar nemzeti bank ötlete O-MM Új ellentétek: (liberálisok, konzervatívok,

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY április 16.

ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY április 16. 5 6. ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ 6. április 6. VÉGEREDMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATA Bornemisza Péter Gimn. és Ált. Isk. Pánczél András Szántó Ariel Fodros Általános Iskola 5 Cseri Ádám 6

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben