Csizmadia Ervin. Jenei András. Lakatos Júlia. Paár Ádám. Amerika és mi. Hadakozás, másolás vagy valami más?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csizmadia Ervin. Jenei András. Lakatos Júlia. Paár Ádám. Amerika és mi. Hadakozás, másolás vagy valami más?"

Átírás

1 Csizmadia Ervin Jenei András Lakatos Júlia Paár Ádám Amerika és mi Hadakozás, másolás vagy valami más?

2 Bevezetés A magyar politikai közéletet figyelő elemzők számára nyilvánvaló: hosszabb ideje érlelődik valamiféle robbanás Magyarország és az Egyesült Államok között. Azt nem tudhattuk hogyan, mikor és milyen kontextusban kerül majd felszínre a mélyben régóta lappangó konfliktus, de abban biztosak voltunk, előbb-utóbb a felszínre jut. A második Gyurcsány-kormány idején sem volt már minden zökkenőmentes, de mi ez ahhoz képest, ahová mára jutottunk. Amikor 2011-ben Hillary Clinton Magyarországon járt, óvatosan, ám kétséget kizáróan már nyíltan bírált. Az utolsó Budapesten állomásozó nagykövet, Eleni Tsakopoulos Kounalakis már gyakorta aggódott a magyar demokrácia állapotáért, André Goodfriend ügyvivő pedig egyenesen politikaformáló tényezővé lépett elő, személyében is kifejezve a mára kialakuló közhangulatot. Eléggé egyértelmű, hogy az Egyesült Államok az október 12-ei önkormányzati választások másnapjától igen intenzív formálója a hazai fejleményeknek, s ezt még akkor sem kell kiemelnünk, ha nem hiszünk semmiféle összeesküvés-elméletben. Elég, ha csak John McCain, republikánus szenátor nemrégen elhangzott beszédét idézzük, amelyben neofasiszta diktátornak nevezte Orbán Viktort. Igaz ugyan, hogy legalábbis a jelzőtől az Obama-kormány elhatárolódott, de a lényegben valószínűleg egyetért McCainnel: Magyarország már csak a demokrácia peremén egyensúlyozó fél-demokrácia. Minket ebben az elemzésben az a folyamat érdekel, amelynek mentén a mostani helyzetig jutottak el a korábban kifejezetten jónak mondható amerikai-magyar kapcsolatok. Miért történhetett ez? Értékrendbeli-felfogásbeli különbségek, a geopolitikai helyzet drasztikus változásai, netán mindkettő és még más tényezők állnak a háttérben? A dolgozatban először egy sokak által nyilván nem ismert, de témánk szempontjából alapvető könyvet, Matolcsy György: Amerikai birodalom című,

3 2004-es művét vesszük górcső alá. Tesszük ezt azért, mert ebben bár a könyv távolról sem hivatalos Fidesz-program vagy kormányprogram bizonyos sorvezetőt kapunk arra vonatkozóan mit jelent Amerika, és mit jelent magyar szempontból a jó Amerika-politika. A II. fejezetben a gyakorlatot vizsgáljuk, illetve azt, hogy milyen lett/milyen volt az elmúlt szűk öt év Amerika-politikája. Itt az érdekel minket, hogy használta-e a jobboldali magyar kormány ezt a sorvezetőt, vagy éppenséggel más úton, másfajta elvek, elgondolások jegyében cselekedett. A III. részben azt a véleményünket fejtjük ki, hogy a viszonyok megromlásának túlmenően az egyébként kétségkívül erőteljesen létező értékrendbeli kérdéseken meghatározó oka a korábbi geopolitikai szituáció vagy status quo felbomlása, nevezetesen az orosz-amerikai viszony átrendeződése. Ennek egy kiemelt aspektusára, az energetikára koncentrálunk, s arra keressük a választ, hogy a magyar lépések mennyiben befolyásolják viszonyunk romlását Amerikával. Végül a konklúzióban azt latolgatjuk, van-e lehetőség a jelenlegi, rendkívül bemerevedet kapcsolatok javítására, s ha igen, hogyan. Az origo: egy könyv Amerikáról Amerika kétszáz éve divatban van; nem egyszerűen egy ország, hanem, sokak számára egy eszme megtestesülése, nevezetesen a demokráciának, a nép önkormányzásának a gondolatáé (természetesen Amerika név alatt az Egyesült Államokra gondolunk bármilyen méltánytalan is ez a földrajzilag, és számos vonása alapján szintén amerikai Kanadával, a karibi és Latin- Amerikával szemben). Tocqueville-től kezdve európai gondolkodók hosszú sora méltatta, hogy az amerikaiak megtalálták az ideális(nak vélt) rendet a szabadság, az egyenlőség és a társadalmi hierarchia között. 1 Az okok keresése is legalább ilyen régi: miben áll Amerika különlegessége, miért tért el az útja Európától, és mit tanulhat ebből a sikertörténetből Európa? Nem újkeletű az Amerika iránti magyar érdeklődés sem, gondoljunk csak a reformkorban Bölöni Farkas Sándor Utazás Észak-Amerikában című útleírására. 2 Amerika 1 Alexis de Tocqueville: Demokrácia Amerikában. Cambridge, Bölöni Farkas Sándor: Utazás Észak-Amerikában

4 sikerességének, demokratikus működésének titka a 19. századtól foglalkoztatja az Óvilágot, és a téma kutatása napjainkban sem zárult le. Ha a mai magyar jobboldal Amerika-képét (és az ebből is levezethető kormányzati gyakorlatot) akarjuk megérteni, van egy támpontunk. Feltehetően kevesen ismerik a jelenlegi MNB-elnök, Matolcsy György még gazdaságkutatóként 2004-ben írott Amerikai Birodalom című könyvét. Holott ez egy igen érdekes könyv, a mai magyar kormány számos intézkedése akár le is vezethető e mű szellemiségéből. Persze távolról sem azt állítjuk, hogy bármiféle direkt kapcsolat lenne a mű és az Orbán-kormány ma követett Amerikapolitikája között. Sőt sokszor az a benyomásunk: a magyar külpolitika mai irányítói nem merítettek eleget a könyv intencióiból. De miért is tartjuk fontosnak ezt a könyvet? Matolcsy műve, a könyv tulajdonképpeni tárgyán, az amerikai fejlődés felvázolásán túlmutató módon és célzattal, a nemzetközi környezet realitásaira figyelmezteti a magyar közvéleményt. Nem véletlen, hogy a könyv címe Amerikai Birodalom ugyanis az Egyesült Államok az eddig ismert utolsó azon birodalmak sorában, amelyekkel a kicsi Magyarország kapcsolatba került, és amelyek összezúzhatják az országot (ma ugyan nem katonailag, hiszen Magyarország szövetséges, NATO- és EU-tagállam, hanem gazdaságilag és presztízsében), ha az nem ismeri fel a birodalom természetének mozgatórugóit, és nem próbál alkalmazkodni a játéktérhez. Nem feladatunk most részletesen ismertetni Matolcsy könyvének gondolatmenetét, annál is kevésbé, mert ezt a Méltányosság Politikaelemző Központ egy korábbi írásában már megtette. Abból a szempontból vizsgáljuk most Matolcsy Amerika-képét, hogy ez mennyiben reflektál a magyar önismeret és a világpolitikai realitás hiányára. A könyv kulcsmondata: Bár a történelem valóban súlyos csapásokat mért ránk, de a döntő pillanatokban és helyzetekben mi mértük fel rosszul az európai és globális hatalmi erővonalakat, a nagyhatalmak érdekeit és várható lépéseit. A szerző tézise, hogy Magyarország jó adottságokkal rendelkezett, de ezeket az utolsó ötszáz év története során (Matolcsy szerint a mohácsi csatától kezdődően) nem volt képes kihasználni, vagyis nem foghatunk mindent a külvilágra. A szerző célját, miszerint a magyar elitnek és társadalomnak reálisan kell szemlélnie lehetőségeit, fontos szempontnak tekintjük. Egyetértünk Matolcsy álláspontjával, hogy a magyar társadalom legnagyobb kudarcai a reális önés világismeret hiányára vezethetőek vissza. Voltaképpen ez nem is új

5 gondolati elem a magyar publicisztikában. A magyar történeti és politikai gondolkodásban régi séma, hogy valahol utat vesztettünk, a kelet- és közép-európai kisállamok nyomorúságát éljük, vagy a kompország továbbra is a nyugati és a keleti part között ingáz, és legénysége nem tudja rászánni magát arra, hogy egyik oldalt válassza. Számos gondolkodó arra vezette vissza a magyar társadalom elmúlt százötven éves fejlődésének kilengéseit, hogy a magyar társadalom soha nem tudott tisztába jönni a nemzetközi környezet által diktált realitásokkal; közvéleményünk rendre ábrándokat és illúziókat kergetett Magyarországnak a világban betöltött szerepéről. A magyar politikai elit és a társadalom véleményformáló részének egyes csoportjai az elmúlt százötven évben hol az integer szentistváni Magyarország, hol Trianon revíziója, hol az osztrák jóléti államhoz való felzárkózás, az utóbbi huszonöt évben pedig a Nyugat-vízió (USA, Nyugat-Európa), legutóbb pedig gazdaságpolitikai szempontból az illiberális demokráciák iránti csodálat zsákutcájába tévedtek. Pedig számos példa van arra a 20. század eleji Svédországtól kezdve Finnországon keresztül a 90-es évekbeli Szlovéniáig, hogy egy kis állam (nem négyzetkilométerben, hanem a világgazdasági rendszerben betöltött pozíciójában) képes lehet szélárnyékba húzódni a nemzetközi politika viharai elől, és józan, megfontolt politikával a kisállamiságból és a szűk mozgástérből fakadó hátrányokat előnyökké változtatni. Mindehhez a társadalmi adottságok és problémák reális számbavétele, a nemzeti, hatalmi illúziókról való lemondás, valamint a nagyhatalmi konstelláció tudomásul vétele szükséges. Magyarán: a nagyhatalmakkal nem harcolni kell, hanem mindazt magunkhoz vonzani tőlük, ami a változó világrendben való előnyös pozícionálást biztosítja. A szerző felvázolja az amerikai történelem fejlődési ívét, de sorai valójában Magyarországnak (olykor Magyarországról) szólnak. Ugyanis az Amerikai Birodalom nem a semmiből bukkan fel, nem az ősköd terméke, hanem olyan embereké, akik képesek voltak alkalmazkodni a világhoz, majd pedig egy döntő ponton elérték, hogy másokat késztettek alkalmazkodásra. A magyarok hibája, hogy a történelmi mérföldköveknél rosszul mérték fel az Amerikai Birodalom mozgatórugóit, ahogyan korábban a többi nagyhatalom lépéseit is rosszul számították ki. Sokak számára felháborító lehet a szerző kíméletlen következtetése, mely szerint az aszimmetrikus nemzetközi világrend egy adottság, és ebben a térben Magyarország alárendelt szereplő. Matolcsy műve nem Amerika-ellenes végkicsengésű: bár bírál sok mindent, a sorok között éppenséggel dicsérően

6 szól arról, hogy az Egyesült Államok hagyománya a rugalmas, adaptív kormányzás, amelyik a saját nemzeti érdeket pragmatikus módon az elfogadott, kanonizált, ortodox szabályszerűségek és normák elé helyezi. Matolcsy részletesen bemutatja, hogy az Egyesült Államok a nemzetközi rendben és a világgazdaságban betöltött helyét az adaptációnak, az állandó megújulásnak köszönheti. Magyarország az Egyesült Államok által uralt globális játéktérben (az Amerikai Birodalom félperifériáján) helyezkedik el, és ezen nem lehet változtatni, ehelyett alkalmazkodni kell a globális tér szabályszerűségeihez. Amikor a nemzeti érdek megegyezik a nagyhatalmak érdekeivel, akkor sikerül a nemzeti érdeket érvényre juttatni. Ha Magyarország nem veszi figyelembe az Amerikai Birodalom érdekeit, akkor a 21. századi magyar érdekek nem megvalósíthatóak. A Matolcsy könyve alapján megfogalmazott jó Amerika-politika tehát az, amelyik nem az amerikai érdekekkel ellentétesen cselekszik, nem ül fel az Amerika-ellenesség hullámára, hanem az Európai Unió politikáját is az Amerika-barátság felé fordítja. A szerző tiszteleg Amerika előtt, de ez nem jelenti az Európai Unió leértékelését. Ellenkezőleg, Matolcsy hangsúlyozza, hogy Magyarország számára az Egyesült Államok és az Európai Unió együttműködése az érdek. Határozott álláspontja, hogy nincsen szükség egy európai birodalomra, amelyik versenyezne Amerikával. Ahogyan Magyarországnak, Európának is kijelölt helye van az Amerikai Birodalom által elrendelt nemzetközi térben. Matolcsy szerint Európa akkor teszi jól a dolgát, ha nem akar változtatni az erősebbhez fűződő viszonyán. Összefoglalva, Matolcsy fő tételei: 1. a magyar közvélemény és elit nem ismeri eléggé a nagyhatalmak természetét, és ezen belül a jelenlegi egyetlen szuperhatalom, az Amerikai Birodalom természetét, 2. a döntő pontokon a magyar társadalom rosszul mérte fel lehetőségeit, és híján volt/van az önismeretnek, 3. a magyar nemzeti érdekeket összhangba kell hozni a nagyhatalmak érdekeivel, 4. a magyar közvélemény számára az érdek az amerikai-európai együttműködés, amelyik kizárja a versengést, 5. a globális problémák megoldását Amerikának kell vállalnia.

7 Út az elszigeteltség felé Adja magát, hogy a továbbiakban megvizsgáljuk: az Orbán-kormány elmúlt 4 éves ciklusában, valamint a 2014-ben kezdődő új ciklusban vajon mennyire érvényesültek a fenti alapelvek. Elemzésünkben a Fidesz külpolitikájának azt az ívét vázoljuk fel, amely 2010-es hatalomra kerülésétől napjainkig, a Matolcsyféle együttműködésre törekvő vonaltól, a folytonos nemzeti szuverenitásra való hivatkozásig vezetett. Fő állításunk az, hogy az Orbán-kormány nem annyira a külső realitások elfogadására, a helyes realitásérzékre alapozta politikáját, hanem arra, hogy saját szempontjait elfogadtassa a külvilággal. A hivatalos dokumentumok közül a Fidesz külpolitikai stratégiája, mindenekelőtt a 2010-es, a Nemzeti ügyek politikája című választási programjából vezethető le. A párt politikai célkitűzéseinek középpontjában az erős vezetés, valamint Magyarország nemzetközi tekintélyének, mi több, befolyásának visszaállítása állt. Orbán Viktor ekkor még azt írta, hogy Ennek érdekében, a nemzeti ügyek kormányának fontos feladata lesz megújítani szövetségét a Nyugattal, erősebb kapcsolatokat teremteni Amerikával és új alapokra helyezni viszonyát a keleti országokkal is, s hazánkat meghatározó szereplővé tenni egy középeurópai együttműködésben. 3 A globális nyitás tehát már ekkor a Fidesz kormányra lépése előtt megfogalmazódott. Sokatmondó az is, hogy az ország nemzetközi kapcsolatairól külön nem, csakis a Matolcsy György nevével fémjelzett, a magyar gazdaság talpra állítását célzó részben esett szó. Ebben a fejezetben már egyáltalán nem említi a program a Nyugatot. Ellenben arccal Kelet felé, Matolcsy ugyanazt az elvet hirdette, mint anno könyvében a Nyugat kapcsán. Új világgazdasági nyitásra van szükségünk, ami a Kelet felé való nyitást is jelenti, megtartva az Európai Unió tagjaként élvezett előnyeinket. Kína, Oroszország, India és a többi kelet-ázsiai gazdaság gyors fejlődésére is rá kell kapcsolni a magyar exportgazdaságot. Európa részeként, ám a Kelet határaként, élni kell mindkét gazdasági övezet, kultúra előnyeivel írta, azaz immáron Európát kell összeboronálni a tőlünk keletre eső régióval. Az a sikeres magyar Európa-politika, ami Keletre nyitott. Habár a 2010-es program 3 Nemzeti ügyek programja

8 megágyazott a gazdaságdiplomácia későbbi primátusának, ekkor még messze nem övezték az ország kapcsolatát olyan konfliktusok, mint napjainkban. Eleni Tsakopoulis Kounalakis, Hillary Clinton által kinevezett amerikai nagykövet 2010-es februári hivatalba lépésekor Németh Zsolt úgy fogalmazott, hogy a nagykövet asszony egy komoly kapcsolati rendszerrel rendelkező, politikai és üzleti hátterű személy, akinek hitvallása több ponton egyezik a magyar külpolitika prioritásaival. Közös pontként, a nemzetiségi kérdésen kívül az afganisztáni szerepvállalást, a Balkánt, Oroszországot, és az energiabiztonság kérdését emelte ki. Ami a nemzetközi térben általánosan elvárt igazodási pontokat illette, akkor még sokkal kisebb volt a különbség az azt megelőző 8 év hivatalban levő szocialista kormányai és a Fidesz külpolitikai prioritásai között, mint ma. Ha úgy tetszik, lényegtelen volt Amerika számára, hogy milyen színezetű kormánya van Magyarországnak. Szövetségi pozíciónk, különös tekintettel NATO szerepvállalásunk terén, megfelelt az Egyesült Államok által Magyarország és a térség számára kijelölt globális szerepnek. Mikortól, és legfőképp mitől változik meg később ez az elvárt viszony? A es kormányra kerülést követően több mint egy évig nem született meg az Orbán-kormány külpolitikai stratégiája márciusában Martonyi János a Magyar Hírlapnak nyilatkozva jó szövetségesi viszonyt tűzött ki célul az Egyesült Államokkal, és barátságot Oroszországgal. Ekkor még fellelhető volt az Amerikai Birodalom című könyv azon megállapításának nyomai, miszerint önismeret és a problémák reális számbavétele szükséges ahhoz, hogy egy ország erényt kovácsoljon kisállami létének kihívásaiból. Mint mondta, az új kormány egyik legfontosabb feladata lesz, hogy helyreállítsa Magyarország hitelét külföldön. Amihez természetesen itthon kell először rendbe tenni a dolgokat, ha ez sikerül, akkor legalább az ország méretének megfelelő súllyal kell érvényesíteni érdekeinket, és részesednünk az Unió által nyújtott előnyökből. 4 Alig egy hónapra rá, szintén a készülő stratégiára hivatkozva, a Magyar Nemzetben a külpolitikai mozgástér meghatározó tényezőiként a geopolitikai adottságokat, a külső környezet alakulását, és az adott ország súlyát emelte ki, hozzátéve, hogy a válságot követően a világ átalakulóban van, és rendkívül nagy benne a bizonytalanság. Kezdetben vala a kétpólusú világ, amely aztán egy időre majdnem egypólusúvá vált, míg ma egy többpólusú, önmagában véve is nagyon gyorsan változó világrendszerben 4 Határozott nemzeti külpolitikát.

9 élünk. Mivel azonban úgy vélte, hogy nem csak a világban nagy a bizonytalanság, hanem Magyarország belső viszonyai is törékenyek, ezért fontosnak tartotta a világosabb önmeghatározást, saját magunk bemérését. Ehhez a Fidesz a párt meghatározó értékeit hívta segítségül, az Európai néppárt értékkonzervatív megközelítésével összhangban. Látható tehát, hogy a külpolitika terén nagyon is sok ön- és világértelmezési kísérlet zajlott. A 2/3-os többség szinte korlátlan politikai lehetőségei, a változtatások mértéke és sebessége következtében Magyarország belpolitikai híre azonban az uniós elnökség alatt utolérte a kormányt, és fokozatosan ránehezedett külpolitikai viszonyaira. Belpolitikai téren kevesebb önreflexió és kritikai érzék mutatkozott a Fidesz részéről a tekintetben, hogy mennyire köszönhette nemzetközi percepcióját saját kompromisszumképtelenségének, és mennyire a külső közeg ellenségességének. Orbán Viktor beszéde az Európai Parlamentben a vitatott hazai médiatörvénnyel foglalkozó Tavares-jelentés kapcsán az első alkalom volt, hogy a magyar állampolgárok tömegesen kísértek végig egy uniós vitanapot, amely sokak számára azzal a felismeréssel szolgált, hogy az uniós politika éppolyan pártpolitikai törésvonalak mentén mozog, mint a hazai. Ekkorra már Daniel-Cohn Bendit, zöldpárti politikus azt állította, hogy Orbán Viktor jó úton van, hogy egy európai Chavez legyen. Mindez annak a fülkeforradalmi mentalitásnak volt köszönhető, amelyik a korábban sosem látott választói felhatalmazásra hivatkozva mindent, egyszerre kívánt megváltoztatni annak érdekében, hogy a rendszerváltást követően itt maradt posztszocialista struktúrákat lebontsa. Ez sok esetben uniós szabályba ütközött, a Matolcsy-féle unortodox gazdaságpolitika kreatív államháztartási hiánycsökkentő intézkedései (magán-nyugdíjpénztárak államosítása, ágazati különadók) pedig számtalan külföldi érdeket sértettek. Az első ciklus feléhez közeledve érzékelhető prioritásváltás zajlott a hazai külpolitikában. Az amerikai viszony jelentősen függött attól, hogy az amerikai politika mely szereplője látogatott hazánkba. Hillary Clinton látogatásakor nyílt kritikát fogalmazott meg, miközben az ugyanazon a héten érkező kongresszusi küldöttség republikánus vezetője, Kevin McCarthy Martonyi Jánossal találkozva, Washington és Budapest szoros kapcsolatát hangoztatta, bár kiemelte, hogy a problémákat közösen kell megoldania két országnak, barátságon alapuló kölcsönös tisztelet, valamint a demokráciába és szabadságba vetett hit alapján. Az oroszországi viszonyt ekkor már kormányzati

10 részről pragmatikusnak jellemezték, és a keleti nyitás kapcsán a hazai diplomácia egyre inkább klasszikus diplomácia felől a menedzser diplomácia irányába tolódott el. Martonyi János 2011 augusztusában, a külföldön dolgozó diplomaták budapesti értekezletén egy külkapcsolati törvény megalkotásáról beszélt, amelyik arra lett volna hivatott, hogy javítsa a külügyi és külgazdasági terület, valamint a kulturális diplomácia közötti együttműködést. Szintén érdekes, hogy az Európai Unióról a legfontosabbnak azt találta kiemelni, hogy a tagállami döntések előtérbe kerültek a közösségi döntéshozatallal szemben, amelyet Magyarország számára kedvezőtlen jelenségként értékelt, miközben a Fidesz folyamatosan a nemzeti érdekek érvényesítésére hivatkozott itthon és külföldön egyaránt re egyértelműen beszűkült a kormány mozgástere. Ekkorra már nem csak a hazai sajtó, hanem a külföldi média is átvette azt a vélekedést, miszerint Magyarországon vége a demokráciának. Ezt a kormányoldal részéről a baloldal belpolitika-exportjának tekintették, amely azért lehetett sikeres, mert a balliberális oldal a rendszerváltás előttről rendelkezett olyan magyar származású, külföldön élő véleményformálókkal, akik képesek befolyásolni a Magyarországról alkotott képet. Kétségtelenül az ellenzék egyetlen lehetőséget sem szalasztott el, hogy a nemzetközi sajtóban hangoztassa a jogállam leépítését és a demokrácia felszámolását hirdető narratíváját. Gyakorlatilag a fragmentált ellenzék egyetlen sikeres kampánytevékenysége a nyugati média maga mellé állítása volt. A külföldi média hozzáférése a nyelveket beszélő, és velük szóba állni hajlandó forrásokkal, mai napig léptékekkel nagyobb, mint a hierarchikus, centralizált Fidesz holdudvarában. Nem mintha ez a kör nem tett volna jelentős szolgálatot a kormánynak. A Békemenet által vonzott tömegek, az, hogy Európában szokatlan módon egy kormány mellett tüntettek, nem ellene, jó ideig ellensúlyozta a Brüsszelből jövő kormánykritikát. Többek között elegendő politikai legitimitást adott Orbán Viktornak, hogy a minimálisan javuló gazdasági mutatók, és a rezsicsökkentés népszerű intézkedései mellett megnyerje a 2014-es év mindhárom választását. Az ebbe a körbe tartozó értelmiség azonban, Nem leszünk gyarmat zászló alatt vonult, amit sem az Egyesült Államok, sem Brüsszel nem tudott mire vélni. A kormány, és a CÖF kiállása a nemzeti érdekek mellett minimum euroszkeptikusnak, de inkább Unió-ellenesnek hatott. A legenyhébb kritika is azt érzékeltette, hogy Magyarországnak csak akkor van szüksége az Unióra, ha abból financiális előnye származik, abban a pillanatban, hogy nem kötelező a

11 közösségi politikát követni, már saját útját járja. Ez önmagában nem meglepő, hiszen az Unió súlyos terheket cipel magával a válság óta, és előtérbe került a nemzetek Európája koncepció, szemben egy szorosabb európai együttműködéssel. Az sem újdonság, hogy valójában minden tagállam a saját érdekét igyekszik érvényesíteni Brüsszelben. Az a kisállamoktól szokatlan határozottság, ahogyan ezt Orbán Viktor tette, még sokat látott politikai öreg rókák számára is meglepő. Nem mintha Orbán Viktor nem próbálta volna elmagyarázni politikai filozófiáját. Hagyományos heti rádióbeszédeiben rendre kitért arra, hogy miért szükségesek és szükségszerűek ezeknek a konfliktusoknak a felvállalása a nemzeti érdek megvédése érdekében. A Bálványosi Szabadegyetemen tartott nyári beszédeiben minden évben mély világpolitikai kontextusú expozékban vázolta fel hogyan látja Magyarország helyzetét a világban. A 2014-es illiberális államról elhíresült beszédben is ilyesfajta elemzést végzett. Mint mondta, ma, amikor a nemzetközi elemzések sztárjai Szingapúr, Kína, India, Oroszország, és Törökország, megkeressük, megpróbáljuk megtalálni a Nyugat-Európában elfogadott dogmáktól és ideológiáktól elszakadva, tőlük magunkat függetlenítve azt a közösségszervezési formát, azt az új magyar államot, amely képes arra, hogy a mi közösségünket évtizedes távlatban versenyképessé tegye a nagy világversenyfutásban. Továbbmenve, hozzátette, hogy ahhoz, hogy erre képesek legyünk, 2010-ben, és különösen mostanában, bátran ki kellett mondanunk egy olyan mondatot, amely egy szintén az előbb itt megidézett mondatokhoz hasonlóan a szentségtörés kategóriájába tartozott a liberális világrendben. Ki kellett mondanunk azt, hogy egy demokrácia nem szükségképpen liberális. Az, hogy valami nem liberális, még lehet demokrácia. Sőt, ki kellett, ki lehetett mondani azt is, hogy valószínűleg a liberális demokrácia államszervezési elvére épülő társadalmak a következő évtizedekben nem tudják fenntartani a világ-versenyképességüket, sokkal inkább egy visszaszorulást szenvednek el, hacsak nem lesznek képesek magukat jelentősen megváltoztatni. 5 Ha Gyurcsány Ferenc nevéhez a történelemkönyvek az őszödi beszédet fogják társítani, könnyen lehet, hogy egy nap Orbán Viktoréhoz az illiberális demokráciát. Ettől kezdve minden politikai intézkedését az illiberális állam narratívájából vezetik le, hiába kísérelte meg a felháborodást követően finomítani állítását a Páneurópai Piknik 25. évfordulóján. Mint mondta, Mi értelme van annak, hogy a demokrácia elé jelzőt teszünk?... Ez 5

12 egy nyelvpolitikai küzdelem, amit az ellenfél megnyert, és elhitette velünk, hogy a demokrácia csak akkor lehet demokrácia, ha liberális, a piacgazdaság csak akkor az, ha liberális, a jogállam csak akkor jogállam, ha liberális. És huszonegynéhány éven keresztül úgy tűnt, hogy léteznek olyan emberek, akik a helyes megoldások egyedüli birtokosai. És ők a liberálisok. És aki ezzel szembemegy, az nem a liberális okfejtésből írja ki magát, hanem a demokráciából írja ki magát Orbán Viktor értékelése nem azért kirívó, mert senki nem mert előtte ilyet megfogalmazni. Épp csak hogy hatalmi pozícióból nem mondta ki még senki ezeket az euro-atlanti kultúrkörben. Mi több, egyetlen nyugati kormány sem alapozta erre politikáját. Az, hogy az orbáni illiberális politika ellen előbb André Goodfriend amerikai ügyvivő, majd Bill Clinton, Barack Obama, és legutóbb John McCain nyilvánosan felemelte szavát, azt mutatja, hogy hiába elemzi, és adott esetben érti is a világpolitikai változási folyamatokat a jobboldal, ha nem képes összhangba hozni ezt az Egyesült Államok által elvárt szereppel. Az elmúlt 4 év magában hordozta a mostani eszkaláció csíráit. Amennyiben Magyarország politikai céljainak elérését az Egyesült Államok mindenkori érdekeinek megfelelően hajtotta volna végre, akkor saját érdekeit ellenállás nélkül tudta volna érvényre juttatni. Miközben a magyar külpolitika egyoldalúan érvényesíteni igyekezett saját érdekeit, kevésbé figyelt arra, hogy a külső közeget (ez esetben Amerikát) helyesen tájolja be. Azt várta a külső közegtől, hogy fogadja el Magyarországot olyannak, amilyen, de kevésbé fordított figyelmet arra, hogy ő elfogadja a külső közeget olyannak, amilyen. Ehelyett tudatosan ment neki annak a komplex geopolitikai természetű konfliktusnak, ami ma a nemzetközi politika legfontosabb formálója, amely a globalizáció négy fő aktorából hármat az amerikai, orosz és kínai felet érint. Ebben a versenyben Európa hiába próbál labdába rúgni, amikor ő maga a labda. Magyarország ezzel szemben, önállósítva magát a látszólagos európai tehetetlenség alól, hol egyik, hol a másik, hol a harmadik fél mellé szegődik. Ahogyan erről korábban írtunk, Orbán Viktor a 90-es évek demokratikus átmenetei által háttérbe szorított, a 60-as években domináns geopolitikai kontextushoz tér vissza, amelyben adott volt a nemzetek versenye, és ahol evidens volt, hogy a nemzetek nem egyformán fejlődnek. Orbán Viktor helyesen látja, mint azt nemrég a napi gazdaságban nyilatkozta, hogy felértékelődött a geopolitikai szemléletmód a világban. Mint mondta,

13 Magyarország frontország lett. A szomszédban háború van, ez megemeli Magyarország jelentőségét. A geopolitikai szemléletmódban van köztünk és az amerikaiak között nézetkülönbség. 6 Csakhogy, tesszük fel a kérdést Matolcsyra hivatkozva; hol marad akkor Amerika megértése? Valóban kell-e, egyáltalán lehetséges, és amennyiben igen, milyen mértékig lehet szembe menni a Matolcsy György által felvázolt Amerikai Birodalommal? Rabok legyünk, vagy szabadok? Ha kiválasztunk egy területet, ahol leteszteljük mindazt, amiről az előbbiekben beszéltünk, akkor adja magát egy manapság egyre fontosabbá váló terület, az energia-politika. A második, majd a harmadik Orbán-kormány energiapolitikáját is a függetlenedés az energiafüggőségtől mottója határozta meg, melyet a Nemzeti Energiastratégia 2030 dokumentum jegyez. Magunk is írtunk arról 2012-ben, hogy mit kezdjünk a magyar energiaimport-függőséggel, mely nem új keletű, hanem évszázados problémája Magyarországnak. Amellett, hogy stratégia szintjén a kormány korszakos célokat állított fel, 2010 óta nem sikerült megteremteni annak fundamentumait, hogy hazánk nagyobb energetikai önállóság révén a már említett szélárnyékban vészelhesse át a világpolitika ma is rajtunk keresztülseprő viharát. Az Orbán-kormány nem érzékelte ennek a viharnak előszelét sem, pedig számtalan jel utalt arra, hogy régiónk a globális energiapolitika egyik forrópontjává válik. A vihar első jelei már a második Gyurcsány-kormány idején, a 2006-os első orosz-ukrán gázválságkor láthatóak voltak, a második, 2009-es gázkonfliktuskor már a morajlását is hallani lehetett, 2013 végére pedig az ukrán rendszerváltás nyilvánvalóvá tette, hogy bármikor lecsaphat. Ezzel párhuzamosan 2007-től az óceán túloldalán, az Egyesült Államokban útjára indult a palagáz forradalom, mely alapjaiban rengette meg a világ energiapiacát, és egyértelművé tette a kétkedők számára is, hogy az USA világhatalmi hegemóniája nem ér véget egyhamar. A 2008-as grúz-orosz háborútól kezdve pedig Washington újra Európa irányába fordította biztonságpolitikai figyelmét, melynek egyik alapköve lett az új amerikai energiapolitika, mely Oroszország Európára gyakorolt energetikai befolyását hivatott csökkenteni 7. Valójában az új 6 Orbán Viktor: A kormányzásé az elsőbbség. Barcza György G. Fodor Gábor, Napi Gazdaság. 2014, december 12: 7

14 hidegháború már ekkor elkezdődött a színfalak mögött, és 2014-re csúcsosodott ki; Magyarország pedig ebben az érában indította útjára a keleti nyitás politikáját, mely az energiapolitikai mottóval szemben tovább növelte hazánk energetikai, és politikai kitettségét is Kelet felé. Ebből fakadóan fel kell ismernünk azt, hogy az USA és Oroszország együttes szorítása nem csak az aktuális magyar kormánynak, és annak hintapolitikájának szól, a tét az USA globális hegemóniájának megőrzése Oroszország regionális terjeszkedésének letörésével, mely harc végeredménye precedensértékű lesz. Bár a Szovjetunió összeomlásakor azt hihettük, hogy eljött a történelem vége 8, majd a Bill & Boris Show 9 erre még rá is erősített, már Vlagyimir Putyin 1999-es színrelépésekor megkongatták a vészharangot a washingtoni héják, hogy Oroszország nem fog lemondani a hidegháború idején elért világhatalmi státuszáról. Az új orosz elnök ráadásképp az energetika révén kezdte el megszilárdítani belső, majd külső hatalmát abban a szegmensben, melyben az USA csekély befolyást tudott csak gyakorolni az érintett európai régiókban. Egészen a palagáz forradalom kezdetéig kényszerpályán mozgott az amerikai külpolitika a kelet-európai energetikai fronton, ám miután az Egyesült Államok az új technológiák révén 2014-re a világ legnagyobb olaj- és gázkitermelője is lett egyben, Washington kezében új lehetőségek és eszközök tárháza nyílt meg tól kezdve az USA egyre nagyobb figyelemmel kísérte az orosz energiaimporttól leginkább függő európai országokat, és a színfalak mögött már ekkor elindult a régióért folytatott harc Oroszországgal. A palagáz kutatásban ben jött Magyarországra az Exxon, mellyel felhagyott már 2009-ben, de Lengyelországban, Romániában, Bulgáriában és Ukrajnában sorba vásárolt koncessziókat, ahogyan a Chevron és a Conoco Philips is. Az amerikai olajóriások megjelenése a régióban lehet pusztán piaci alapú érdeklődés is, ám az kétségtelen, hogy ezen cégek megjelenését mindig megelőzi egy formális vagy informális stratégia Washingtonban, mely nem feltétlen szolgál iránymutatásként, hanem csökkenti ezen cégek politikai kockázatát azzal, hogy maguk mögött tudhatják az amerikai diplomáciát, ha baj van. Vlagyimir Putyinnak első elnöki ciklusa a föderáció szétesésének (raspad) megállításának lett szentelve, illetve saját politikai stabilitásának megteremtésére. Második terminusa már a jólét (bogatstvo) megteremtését tűzte ki célul, melyben az addigra meredeken emelkedő energiaárak is

15 támogatták a hagyományosan energiaexportőr országban. Ekkorra már arra is jutott erő és pénz, hogy olyan projektekbe vágjon az ország gázóriása, a Gazprom, mint az Északi- vagy Déli Áramlat gázvezetékek, melyek az első markerei voltak az orosz befolyásnövelésnek az Unió területén. Emellett nukleáris fronton is igyekezett terjeszkedni Moszkva, főként új atomerőmű beruházások formájában, melyeknek extrém hosszúságú megvalósítása és nagy befektetési költsége hosszú időre tudja szavatolni egy-egy országban az aktív orosz jelenlétet re pedig kibontakozott az első sasszé az USA és Oroszország közt, mégpedig Bulgáriában. Az amerikaiak sikeresen megakadályozták, hogy orosz atomerőmű épülhessen, míg az oroszok elérték a bolgár kormánynál, hogy tiltsa be a rétegrepesztést, mely elengedhetetlen a palagáz kutatáshoz és kitermeléshez. Az ezek melletti sorozatos, kisebb események azt eredményezték, hogy az elviselhetetlenül magas energiaárak miatt a lakosság 2013 elejére megbuktatta a kormányt, és Bulgária azóta permanens kormányválság állapotában van. Bár nyilvánvalóan más okok is közrejátszottak, ám nem lenne célszerű figyelmen kívül hagyni a fenti tényeket sem. Orbán Viktor stábja ekkortájt szülte meg a rezsicsökkentést, mellyel sikeresen végignyerték a 2014-es választási évet. Nem tudni, van-e összefüggés a rezsicsökkentés, és a bolgár kormány magas energiaárak miatti bukása közt, de az első két évében energetika iránt csak marginálisan érdeklődő kormányzattól feltűnő a hirtelen váltás, és egyértelmű állásfoglalás az energiapolitika fontossága mellett. Innentől fogva kapott kiemelt figyelmet a Déli Áramlat gázvezeték, és a paksi atomerőmű bővítése is, mely szintúgy állásfoglalást és elköteleződést jelentett Moszkva irányába. A kormány lépései nem feltétlen voltak átgondolatlanok: a keleti nyitás politikájába beleillett a nyitás az energetika frontján is, emellett a rezsicsökkentés véghezviteléhez, de még inkább fenntarthatóságának elhitetéséhez kellett az ígéret arra, hogy a jövőben Magyarország képes lesz olcsó gázt importálni, és olcsó áramot termelni. Hogy mindezek egyben külpolitikai üzenetek is voltak az atlanti szövetségeseink felé, az nem foglalkoztatta a kormányzatot a keleti szélben kevéssé hallatszik meg a nyugatról jövő hang. Mára pedig egyértelművé vált, hogy Orbán Viktor és stábja alulbecsülte az amerikai, majd uniós érdekérvényesítő képességet. Ebben az is közrejátszhatott, hogy az orosz diplomácia híresen erős, és rendkívül gyors, és ezen a területen az USA nem teljesített jól az elmúlt négy évben kivéve 2014

16 őszét, ezek pedig azt a hamis látszatot kelthették a kormányban, hogy szabad kezet kaptak Nyugatról. A washingtoni diplomácia viszonylagos csendessége az ukrán konfliktus kiéleződésekor szűnt meg, mivel az felértékelte régiónkat, s benne Magyarországot is, ám hiba volt azt feltételezni, hogy az amerikai külügy nem naprakész az elmúlt négy év magyar belpolitikai eseményeit és folyamatait illetően. A 2014 őszi diplomáciai taktikai atomtámadás Magyarország ellen pedig ezt a felkészültséget kiválóan példázza, hiszen sebészi pontossággal ott és akkor találták el a kormány gyenge pontját, ahol és amikor kellett. Ami egyértelműen felkészületlenül érte az egész kormánystábot, és az azóta tapasztalt kapkodás ezt egyértelműsíti. Pedig a szél változását már a paksi megállapodás moszkvai aláírásakor is érezni lehetett, Ukrajna forrongott, az USA és Oroszország konfrontációja a diplomáciában permanenssé vált, a miniszterelnök mégis aláírta az együttműködést. Más választása nem is igen volt, hiszen az ezt megelőző néhány év keleti nyitás- és energiapolitikája kényszerpályán tartotta, és a hidak, bár még nem lettek felégetve, elérhetetlen távolságban voltak már. Ez a kényszerpálya pedig olyannyira rányomta bélyegét a kormány politikájára, hogy immáron egyértelmű belpolitikai válsággal kell megküzdenie Orbán Viktornak. Ráadásul éppen a legrosszabbkor jött, tetézve a bajt, hogy az alacsony olajár, és a szankciók miatt megrogyott orosz fél decemberben kihátrált vezérprojektjéből, a Déli Áramlatból, mely az utolsó legitimációk egyikét rántotta ki a kormány keleti nyitása alól. A következő év energiafronton pedig még nehezebb lesz. Az ukrán válság eszkalálódásától függetlenül a kormánynak újra kell építenie a megbízható szövetséges képét az USA és az Unió felé, melyet mára részben sikerült lerombolni. Ez az építkezés pedig sokkal keservesebb lesz, ám a mostani töréspont talán szolgálhat valamiféle gyógyírral is: ugyanis olybá tűnik, hogy eljött a választás ideje, vége a hintapolitikának, és választani kell majd Nyugat s Kelet közt. A politikai elit (igen, az uralkodó elit, hiszen Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként talán még nagyobb energetikai jóbarátja volt Vlagyimir Putyinnak, mint ma Orbán Viktor) pedig leteheti a garasát a Nyugat, mint hagyományos szövetségesünk mellett; nagyon más választása nincs is. A kérdés inkább az, hogy a Kelet felé kinyitott ajtókat mennyire kell behajtani, melyet egyértelműen az ukrán válság iránya, és ezzel az amerikai-orosz viszony állapota fog eldönteni. Magyarország pedig talán megtalálja eredetileg kijelölt helyét, mint résztvevője, és nem mozgatója a világ energiapolitikájának.

17 Konklúzió Az elemzésünknek az volt a célja, hogy képzeletbeli utazásra hívjuk az olvasót. Eljátszottunk a gondolattal, hogy a magyar jobboldalon létezik (vagy inkább létezett) egy sorvezető, ami zsinórmértékül szolgál a kormányzati elit számára, ha Amerikáról van szó. Matolcsy György mai bankelnök bő tíz évvel ezelőtt megjelent könyvét annyira érdekesnek találtuk, hogy fogtuk magunkat, és összefoglaltuk, mi van benne. Amit találtunk, az több mint meglepő: Matolcsy tíz évvel ezelőtt az egész magyar megújulás feltételeként határozta meg egy teljesen új viszony kialakítását az Egyesült Államokkal. Ennek az új Amerikaképnek a fundamentuma a helyes értés és az önismeret. Matolcsy össze is kapcsolta: akkor értjük meg jobban Magyarország helyét és szerepét a világban, ha megértjük Amerika szerepét is. Dolgozatunkban Matolcsy könyvének összefoglalása után semmi mást nem tettünk, mint a tíz évvel ezelőtt írottak szellemiségét megpróbáltuk áthozni a mába, és megnéztük: vajon mik ma a magyar külpolitika és a magyar-amerikai kapcsolatok alapelvei. Elismerjük, az utóbbi hónapok eseményei elég erősen presszionálhatják a magyar kormányt. Az önkormányzati választások óta ugyanis a magyar politika a feje tetején áll. De semmilyen történés nem juttathatta volna odáig a magyar jobboldalt, hogy lényegében megkérdőjelezze az Egyesült Államok demokratikus szerepét és elkötelezettségét. Márpedig szinte ez történt. Aminek a hátterében szerintük az áll, hogy a magyar jobboldal az elmúlt négy évben, talán túlságosan is, csak arra koncentrált, hogy magát megértesse a nyugati világgal, s arra kevésbé, hogy ő megértse a nyugati világot, amely a szövetségese. Végül dolgozatunk utolsó részében egy speciális területet, az energiapolitikát választva külön is bemutatjuk, hogyan és miért becsüli alá a magyar jobboldal Amerikát, sőt Nyugat-Európát is. Baljós, hogy ez így alakulhatott, ugyanakkor vannak ennek a távolabbi történelembe visszanyúló előzményei. Minderről korábban már részletesen írtunk, szükségtelen itt ezt megismételni. A Méltányosság Politikaelemző Központ ha választani lehetne inkább a 2004-es Matolcsy-könyv nyomvonalán haladna, semmint a mostani nyomvonalon. Az Amerikai Birodalom fő mondanivalóját ajánljuk a mai Fidesz figyelmébe is!

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről

Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről 1 Az ezredfordulóhoz közeledő világ sorsának alakulására a legnagyobb

Részletesebben

NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN

NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Európai Tanulmányok szakirány NAGY-BRITANNIA EURÓPAI POLITIKÁJA A MINISZTERELNÖKÖK TÜKRÉBEN Készítette: Harsányi

Részletesebben

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014.

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. Jegyzőkönyv az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2014. szeptember 23-án, hétfőn, 10 óra 08 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Nemzet és Biztonság 2014/6. szám 3 41. 15 év 15 hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Előszó 1999. március 12-én történelmi jelentőségű eseményre került sor: Magyarország 15

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

Politikai folyamatok

Politikai folyamatok Politikai folyamatok 510 Az új pártrendszer Tóth Csaba Török Gábor 1. Bevezetés A magyar pártrendszerrel kapcsolatos irodalom egészen a kétezres évek második feléig a stabilitás kialakulására, a pártrendszer

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET

VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET M ű h e l y t a n u l m á n y o k 72. szám 2006. március Horváth Péter OLY TÁVOL ÉS MÉGIS KÖZEL A török kérdés hatása a francia belpolitikában Szigetvári

Részletesebben

AZ ÚJ PÁRTRENDSZER TÉRKÉPE

AZ ÚJ PÁRTRENDSZER TÉRKÉPE AZ ÚJ PÁRTRENDSZER TÉRKÉPE PROGRAMOK, PÁRTELITEK ÉS SZAVAZÓTÁBOROK A 2010-ES VÁLASZTÁSOK UTÁN BÍRÓ NAGY ANDRÁS 1. Bevezetés A politikáról szóló közbeszédben 2010-re közhellyé vált a pártrendszer gyökeres

Részletesebben

Hogyan tovább, Európa?

Hogyan tovább, Európa? 1 Hogyan tovább, Európa? transform! az alternatív nézőpont és a politikai párbeszéd európai folyóirata 2012. 2 Fotó: Sepp Dreissinger A lap illusztrálásához Helmut Kurz-Goldensteinnek, a híres osztrák

Részletesebben

AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN. 2000. december

AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN. 2000. december AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN 2000. december KÉSZÍTETTE: CSICSMANN LÁSZLÓ 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I. AZ EL NEM KÖTELEZETTEK MOZGALMÁNAK

Részletesebben

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Halász Gábor Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Az elmúlt évtizedben az oktatás kormányzásának a kérdései nemcsak oktatáskutatók sokaságát foglalkoztatták, hanem az oktatási

Részletesebben

Boda Zsolt Körösényi András. szerkesztésében VAN IRÁNY? TRENDEK A MAGYAR POLITIKÁBAN

Boda Zsolt Körösényi András. szerkesztésében VAN IRÁNY? TRENDEK A MAGYAR POLITIKÁBAN Boda Zsolt Körösényi András szerkesztésében VAN IRÁNY? TRENDEK A MAGYAR POLITIKÁBAN Boda Zsolt és Körösényi András editors, 2012 Balázs Zoltán, Boda Zsolt, Csurgó Bernadett, Gallai Sándor, Grajczjár István,

Részletesebben

Újabb közel-keleti nekifutás de meddig?

Újabb közel-keleti nekifutás de meddig? BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Gazdik Gyula Újabb közel-keleti nekifutás de meddig? A 2010 szeptemberében amerikai kezdeményezésre újrakezdõdõ közvetlen izraeli palesztin tárgyalások esélyeit a szakértõk közül sokan

Részletesebben

Beszélgetés a diófák alatt. Művelődés Népfőiskola Társadalom. értékekrôl problémákról nemzetrôl hazáról. a Népfôiskola kertjében.

Beszélgetés a diófák alatt. Művelődés Népfőiskola Társadalom. értékekrôl problémákról nemzetrôl hazáról. a Népfôiskola kertjében. Művelődés Népfőiskola Társadalom A MAgyar Népfőiskolai Társaság kiadványa 2014/3 szét kell vágnunk Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) a félelemnek

Részletesebben

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Magyar Tudomány A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Az MTA első emlepénze 1858-ból Lehet-e közvetlen a fogyasztási adó? Koromrészecskék a légkörben Kétszáz éve született Gábor

Részletesebben

Egy anekdota szerint két fiatal történész (2) az ötvenes évek gazdaságtörténetét feldolgozó

Egy anekdota szerint két fiatal történész (2) az ötvenes évek gazdaságtörténetét feldolgozó Sáska Géza: Jó, hogy vége a nyolcvanas éveknek, és nem jön újra el! Iskolakultúra 2001/2 Lapunk tavaly októberi és novemberi számában adtuk közre Báthory Zoltán áttekintését a nyolcvanas évek oktatáspolitikai

Részletesebben

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon

Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon Benedek Gabriella és Scsaurszki Tamás Mi és ők? A civil szervezetek és az állam kapcsolata Magyarországon 1 Copyright 2008 The Sasakawa Peace Foundation The Sasakawa Central Europe Fund Minden jog fenntartva.

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV*

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* Ronald Dworkin AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* ALKOTMÁNYOS ELLENTMONDÁSOK A legtöbb modern alkotmány nagyon széles és absztrakt megfogalmazásban deklarálja az állammal szembeni egyéni

Részletesebben

Beszorulva: a baloldal a Fidesz és a Jobbik földrajzi szorításában

Beszorulva: a baloldal a Fidesz és a Jobbik földrajzi szorításában Beszorulva: a baloldal a Fidesz és a Jobbik földrajzi szorításában A 2014-es országgyűlési választások eredményeinek mélyelemzése a baloldali ellenzék szemszögéből 2014. július Vezetői összefoglaló A 2014-es

Részletesebben

Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS

Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 1997. március Lektorálta: Erdős André Tisovszky János az ENSZ Titkárságának munkatársa. A könyvben kifejtett nézetek a szerző saját véleményét

Részletesebben

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl Győri Zsuzsanna CSR-on innen és túl Gazdaságetikai Központ témavezető: dr. Zsolnai László igazgató, egyetemi tanár Győri Zsuzsanna 2 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola CSR-on innen

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KAPCSOLATOK

MAGYAR-KÍNAI KAPCSOLATOK EASTINFO SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. AZ ÖN PARTNERE KÍNÁBAN MAGYAR-KÍNAI KAPCSOLATOK RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT ÍRTA: MOHR RICHÁRD 2008. Eastinfo Magyarország Budapest H-1152 Szentmihályi út 171. China Mart.

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

VII. évfolyam 2010/4. INTERJÚ

VII. évfolyam 2010/4. INTERJÚ VII. évfolyam 2010/4. INTERJÚ Uraim, ha ezzel most nem foglalkoznak, hanem várnak még három hónapot,, a Magyar Köztársaság emberi jogi nagykövetével a Budapesti Népirtás Megelőzési Nemzetközi Központról

Részletesebben