CITIBANKKAL KÖTÖTT LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA SZERZŐDÉS ÉS/VAGY HITELSZERZŐDÉS ÉS/VAGY BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSRE VONATKOZÓ KÉRELEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CITIBANKKAL KÖTÖTT LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA SZERZŐDÉS ÉS/VAGY HITELSZERZŐDÉS ÉS/VAGY BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSRE VONATKOZÓ KÉRELEM"

Átírás

1 Visszaküldési cím: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Központi Dokumentáció Budapest, Pf CITIBANKKAL KÖTÖTT LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA SZERZŐDÉS ÉS/VAGY HITELSZERZŐDÉS ÉS/VAGY BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSRE VONATKOZÓ KÉRELEM Alulírott(ak) Ügyfél neve Ügyfélszám vagy Kártyaszám FOLYÓSZÁMLA KERETSZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE ESETÉN (Kifejezetten tudomásul veszem/vesszük, hogy amennyiben tartós befektetési betéti számlával rendelkezem/ünk, úgy a folyószámla keretszerződés megszüntetésével a tartós befektetési betéti számla is megszűnik.) Ügyfél, mint folyószámlatulajdonos és amennyiben a megszüntetendő keretszerződéshez kapcsolódó folyószámla közös tulajdonú Ügyfél neve, mint társ (számla)tulajdonos1 Ügyfél neve, mint társ (számla)tulajdonos2 Ügyfél neve, mint társ (számla)tulajdonos3 FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE ESETÉN Ügyfél, mint folyószámlahitel szerződés adósa és amennyiben a folyószámlahitel-szerződésben szerepel(nek) adóstárs(ak) is, abban az esetben Ügyfél neve, mint folyószámlahitel szerződésben adóstárs1 Ügyfél neve, mint folyószámlahitel szerződésben adóstárs2 Ügyfél neve, mint folyószámlahitel szerződésben adóstárs3 HITELKÁRTYA SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE ESETÉN Ügyfél, mint hitelkártyabirtokos SZEMÉLYI HITEL ÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE ESETÉN Ügyfél, mint adós és amennyiben a személyi hitel és személyi kölcsön szerződésben szerepel adóstárs is, abban az esetben Ügyfél neve, mint személyi hitel/személyi kölcsön szerződésben adóstárs JELZÁLOGKÖLCSÖNKÖLCSÖN-SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE ESETÉN Ügyfél, mint adós és amennyiben a jelzálogkölcsön-szerződésben szerepel(nek) adóstárs(ak) is, abban az esetben Ügyfél neve, mint jelzálogkölcsön szerződésben adóstárs1 Ügyfél neve, mint jelzálogkölcsön szerződésben adóstárs2 1

2 Ügyfél neve, mint jelzálogkölcsön szerződésben adóstárs3 BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE ESETÉN (Kifejezetten tudomásul veszem/szük, hogy amenynyiben tartós befektetési értékpapír számlával rendelkezem/ünk, úgy a befektetési szolgáltatási szerződés megszüntetésével a tartós befektetési értékpapír számla is megszűnik.) Ügyfél és amennyiben a befektetési szolgáltatási szerződésben kapcsolódó értékpapírszámla közös tulajdonú Ügyfél neve, mint társ (számla)tulajdonos1 Ügyfél neve, mint társ (számla)tulajdonos2 Ügyfél neve, mint társ (számla)tulajdonos3 ezúton kérem/jük a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepét (továbbiakban: Citibank), hogy a Citibank és köztem/tünk megkötött, alább megjelölt folyószámla szerződés és/vagy hitelszerződés és/vagy befektetési szolgáltatási szerződés(eke) t az ügyfélszámlák Erste Bank Hungary Zrt. (továbbiakban: Erste Bank) és Erste Befektetési Zrt. (továbbiakban együtt: Erste) részére történő átadását megelőzően az alábbi módon és feltételek szerint szüntesse meg. 1. Szerződés megszűnésének módja és időpontja 1.1. Kifejezetten kérem/jük, hogy amennyiben a Citibank jelen kérelmet január 3. napján vagy azt megelőzően veszi kézhez, abban az esetben azt tekintse úgy, mint a közöttünk megkötött folyószámla szerződés és/vagy hitelszerződés és/vagy befektetési szolgáltatási szerződés 30 napos határidővel történő rendes felmondását. Ismert előttem/tünk, hogy ebben az esetben a megszüntetendő szerződés a jelen kérelem Citibank általi kézhezvételének napjától számított 30. napon szűnik meg (továbbiakban: szerződés megszűnésének napja) Kifejezetten kérem/jük a Citibankot, hogy amennyiben jelen kérelmet a Citibank január 3. napját követően, de legkésőbb február 3. napján veszi kézhez, abban az esetben azt tekintse úgy, mint a közöttünk megkötött folyószámla szerződés és/vagy hitelszerződés és/vagy befektetési szolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó kérelmet és a köztünk létrejött, alább megjelölt szerződés(eke)t január 31. napján vagy amennyiben a Citibank jelen kérelmet január 31. napját követően veszi kézhez, abban az esetben a Citibank által történt kézhezvétel napján szüntesse meg (továbbiakban: szerződés megszűnésének napja). Kijelentem/jük, hogy az alább megjelölt szerződés(ek)re vonatkozó esetleges korábbi, 1.1. pontban rögzített eseten kívüli felmondást jelen kérelemmel egyidejűleg visszavonom/juk és kérem/jük a Citibankot, hogy az alább megjelölt szerződés(eke)t jelen kérelemben foglaltak szerinti időpontban és feltételekkel szüntesse meg. Tudomásul veszem/szük és elfogadom/juk, hogy a szerződés megszüntetésére a jelen kérelemben foglaltak mellett a vonatkozó általános szerződési feltételekben foglaltak irányadók a szerződés megszűnésének napjáig. Tudomásul veszem/szük és elfogadom/juk, hogy amennyiben jelen kérelem február 3. napját követően érkezik be a Citibankba, abban az esetben az úgy tekintendő, hogy a szerződés(ek)nek Erste Bank által történő átvételét és az ezzel összefüggésben módosuló szerződési feltételeket tudomásul vettem/tük és elfogadom/juk. 2. Megszüntetendő termékek 2.1. Lakossági folyószámla keretszerződés megszüntetése esetén kitöltendő: Kérem/jük a Citibankot, hogy az 1. pontban rögzített módon és időpontban szüntessen meg minden folyószámla keretszerződést és az ahhoz kapcsoldó valamennyi számlaszerződést. Tudomásul veszem/szük és elfogadom/juk, hogy amennyiben a megszüntetendő folyószámla keretszerződés(ek)hez kapcsolódó lekötött betétszámlával is rendelkezek/ünk, abban az esetben a Citibank a lekötött betétszámlán lévő lekötött betétet legkésőbb a keretszerződés megszűnésének napján kamatveszteséggel feltöri, azaz a lekötött betét összege után kamatot nem fizet. A fent megjelölt megszüntetendő keretszerződés(ek)hez kapcsolódó forint és/vagy deviza folyószámlák és/vagy lekötött betét egyenlegét kérem átutalni az alábbi kedvezményezettnek: Kedvezményezett neve: Forint összeg átutalása esetén: Forinttól eltérő devizában megjelölt összeg átutalása esetén: Kedvezményezett számlaszáma: HUF átutalása esetén devizanem átutalása esetén (IBAN, vagy SWIFT) 2

3 devizanem átutalása esetén (IBAN, vagy SWIFT) Kedvezményezett bankja Kedvezményezett ország Kedvezményezett város Kedvezményezett bank címe Egyéb rendelkezések: Tudomásul veszem/szük és elfogadom/juk, hogy amennyiben a kedvezményezett bármely adata hiányos vagy nem megfelelő, abban az esetben a Citibank a megszüntetendő keretszerződés(ek)hez kapcsolódó devizaszámla(ák) pozitív egyenlegét a fent megadott forint számlaszámra utalja át és/vagy a forint és/vagy deviza számlán lévő egyenleg és/vagy a lekötött betét összegét a Kamat- és díjfeltételekben rögzített díj- és egyéb feltételek mellett felelős őrzésbe veszi. A Citibank a felelős őrzésbe vett azon összege(ek)t, amelyekkel kapcsolatban újabb ügyfél megbízás február 3. napjáig nem érkezik, február 3. napján átadja az Erste Banknak, aki az(oka)t felelős őrzés szabályai szerint a vonatkozó Hirdetményében foglalt díj- és egyéb feltételek mellett kezeli. Tudomásul veszem/szük és elfogadom/juk, hogy amennyiben a fent megjelölt folyószámla keretszerződéshez közös (társ) számlatulajdonos is kapcsolódik, akkor a keretszerződés megszüntetésére vonatkozó jelen kérelmet kizárólag közösen tehetjük meg. Tudomásul veszem/szük és elfogadom/juk, hogy amennyiben a folyószámla keretszerződés megszüntetését kérem/jük, abban az esetben a Citibank az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat a keretszerződés megszűnésének napjáig nyújtja, azaz a Citibank a keretszerződés megszűnésének napján zárolja a keretszerződéshez kapcsolódó valamennyi folyószámlát és az ahhoz kapcsolódó betéti kártyát. Tudomásul veszem/szük és elfogadom/juk, hogy a fennálló esetleges tartozás a betéti kártya használat következtében foglalásban álló, a szerződés megszűnését követően terhelt tételekkel együtt (továbbiakban együtt: tartozás) a keretszerződés megszűnésének napján egy összegben esedékessé válik, és amennyiben maradéktalanul legkésőbb február 3. napjáig nem kerül visszafizetésre a Citibanknak, abban az esetben a Citibank a február 3. napján fennálló tartozást, mint velem/ünk szemben fennálló követelést a Hpt. 17/A. (11) bekezdése alapján engedményezheti az Erste Bankra. Tudomásul veszem/szük, hogy az engedményezésről szóló értesítést követően jogszerűen kizárólag az Erste Banknak vagyok/unk jogosult/ak és köteles/ek ezt követően teljesíteni. Kijelentem/jük/jük továbbá, hogy ismert előttem, miszerint amennyiben a megszüntetendő lakossági folyószámla keretszerződésen belül bármely folyószámlához folyószámla-hitelkeret került beállításra, abban az esetben a folyószámla keretszerződés megszüntetésével egyidejűleg az ahhoz kapcsolódó folyószámla-hitelkeret és folyószámlahitel szerződés is megszűnik. Tudomásul veszem/szük és elfogadom/juk, hogy a folyószámlát a Citibank az 1. pontban rögzített időponttól eltérően mindaddig nem szünteti meg, amíg a folyószámla keretszerződés alapján fennálló tartozás maradéktalanul nem került kiegyenlítésre és ha erre február 3. napjával bezárólag nem kerül sor, abban az esetben a Citibank az érintett folyószámla keretszerződést kizárólag a folyószámla keretszerződés alapján fennálló tartozás visszafizetése érdekében átadja az Erste Banknak. Elfogadom, hogy a folyószámlahitelkeret megszűnésére egyebekben a 2.2. pontban írt jogkövetkezmények (pl. tartozás visszafizetésének módja, ideje) vonatkoznak. Kifejezetten tudomásul veszem/szük, hogy amennyiben tartós befektetési betéti számlával (továbbiakban: Tartós Befektetési Betéti Számla, vagy TBBSZ) rendelkezem/ünk, úgy a folyószámla keretszerződés megszüntetésével a Tartós Befektetési Betéti Számla is megszűnik. Kérem/jük a Citibankot, hogy amennyiben Tartós Befektetési Betéti Számlával rendelkezem/ünk, és a 2.3. pontban sem az A, sem pedig a B pontot nem választom/juk a jelen nyilatkozaton, úgy a Citibank a 2.3./A. pontban meghatározottak szerint járjon el Folyószámlahitel szerződés megszüntetése esetén kitöltendő: Kérem/jük a Citibankot, hogy az 1. pontban rögzített módon és időpontban szüntesse(n) meg minden folyószámlahitel szerződést, vagy az alábbiak szerint felsorolt folyószámlá(k)hoz kapcsolt folyószámlahitel szerződés(eke)t (kérjük, hogy azon folyószámlájának számlaszámát adja meg, amelyhez a folyószámla hitelkeret beállításra került): Tudomásul veszem/szük és elfogadom/juk, hogy amennyiben a fent megjelölt folyószámlahitel szerződéshez kapcsolódó folyószámlához közös (társ) számlatulajdonos is kapcsolódik, akkor a szerződés megszüntetésére vonatkozó jelen kérelmet, mint adóstársak kizárólag közösen tehetjük meg. Tudomásul veszem/szük, hogy a folyószámla hitelkeretet a Citibank a folyószámlahitel szerződés megszüntetésének napjáig tartja rendelkezésre. Tudomásul veszem/szük és elfogadom/juk, hogy a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Citibankkal szemben szerződés megszűnésének napján fennálló tartozás egy összegben esedékessé válik, melyet ezen a napon köteles/ek vagyok/unk egy összegben visszafizetni a Citibanknak. Kifejezettem elfogadom/juk, hogy amennyiben február 3. napjáig nem fizetem/jük vissza a Citibanknak a Citibankkal fennálló folyószámlahitel-szerződés alapján a folyószámlahitel-szerződés megszűnésének időpontjában fennálló teljes tartozást, abban az esetben a Citibank a folyószámlahitel-szerződés alapján a február 3. napján fennálló tartozást, mint velem/ ünk szemben fennálló követelést a Hpt. 17/A. (11) bekezdése alapján engedményezheti az Erste Bankra. Tudomásul veszem/szük, hogy az engedményezésről szóló értesítést követően jogszerűen kizárólag az Erste Banknak vagyok jogosult és köteles ezt követően teljesíteni Tartós Befektetési Betéti Számla megszüntetése esetén kitöltendő. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Citibank a TBBSZ-en lévő lekötött betétet a TBBSZ-re vonatkozó szerződés megszűnésének napján kamatveszteséggel feltöri, azaz a lekötött betét összege után kamatot nem fizet. 3

4 Kifejezetten tudomásul veszem továbbá, hogy a Tartós Befektetési Betéti Számlámat a jelen nyilatkozat csak abban az esetben szünteti meg, ha a jelen kérelmemben a folyószámla keretszerződésem megszüntetésére vonatkozóan is megfelelő nyilatkozatot tettem. A TBBSZ megszüntetés módjára vonatkozóan a 2.3/A és 2.3/B pontok közül csak az egyik pont választandó (kérjük, hogy a választását a megfelelő ponthoz kapcsolódó négyzetben jelölje X-szel): 2.3/A: TBBSZ megszüntetés (kivonás): Kifejezetten úgy nyilatkozom, hogy amennyiben Tartós Befektetési Betéti Számlával rendelkezem, az ezen a számlán elhelyezett pénzösszeg tekintetében élni kívánok a teljes kivonás jogával, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 67/B. -ban foglalt feltételek szerint (a továbbiakban: kivonás). A kivonást a Citibanknál vezetett, megfelelő devizanemű folyószámlámra kérem teljesíteni, és tudomásul veszem, hogy a kivonást követően a Tartós Befektetési Betéti Számlámról kivont összeg osztja a fenti folyószámlám egyenlegének jogi sorsát. A kivonással kapcsolatban tudomásul veszem és elfogadom az alábbiakat: (a) A kivonással az Szja. törvényben és a TBBSZ Szerződésben foglaltak szerint a Citibanknál részemre vezetett TBBSZ automatikusan megszűnik. (b) A Citibank a kivonási megbízás végrehajtásáról adatot szolgáltat az adóhatóság részére. Azonban az érintett pénzösszeg, lekötési hozama után esedékes adót, illetve az esetlegesen alkalmazandó további közterheket saját magamnak kell megállapítanom, bevallanom és megfizetnem. 2.3/B: TBBSZ Hordozás (lekötési átutalás): Kifejezetten úgy nyilatkozom, hogy amennyiben Tartós Betéti Befektetési Számlával rendelkezem, annak egyenlegét lekötési átutalással kívánom eltranszferálni a TBBSZ-t befogadó intézmény nyilatkozatában (továbbiakban: TBBSZ Áthelyezéséhez Szükséges Előzetes Nyilatkozat) megjelölt számlára. Ezen nyilatkozathoz csatolom a TBBSZ Áthelyezéséhez Szükséges Előzetes Nyilatkozatot. Kifejezetten elfogadom, hogy amenynyiben a TBBSZ Áthelyezéséhez Szükséges Előzetes Nyilatkozat hiányos, a Tartós Befektetési Betéti Számlám a teljes kivonás szabályai szerint szűnik meg. Tudomásul veszem, hogy ez esetben a Citibank a kivonást a Citibanknál vezetett, megfelelő devizanemű folyószámlámra teljesíti, és a kivonást követően a Tartós Befektetési Betéti Számlámról kivont összeg osztja a fenti folyószámlám egyenlegének jogi sorsát. A kivonással kapcsolatban tudomásul veszem és elfogadom az alábbiakat: (a) A kivonással az Szja. törvényben és a TBBSZ Szerződésben foglaltak szerint a Citibanknál részemre vezetett TBBSZ automatikusan megszűnik. (b) A Citibank a kivonási megbízás végrehajtásáról adatot szolgáltat az adóhatóság részére. Azonban az érintett pénzösszeg, lekötési hozama után esedékes adót, illetve az esetlegesen alkalmazandó további közterheket saját magamnak kell megállapítanom, bevallanom és megfizetnem. 2.3/B pont választása esetén kérjük a TBBSZ éve mögé tett X -szel jelölje, hogy milyen évi TBBSZ-hez tartozó TBBSZ Áthelyezéséhez Szükséges Előzetes Nyilatkozatot csatolt: 5 (3+2) éves lekötési időszakra lekötött TBBSZ: 5 (3+2) éves lekötési időszakot követően újra lekötött TBBSZ: /2015: 2011/2016: 2.4. Hitelkártya szerződés megszüntetése esetén kitöltendő: Kérem a Citibankot, hogy az 1. pontban rögzített módon és időpontban szüntesse(n) meg minden hitelkártya szerződést vagy az alábbiak szerint felsorolt hitelkártya szerződés(eke)t (kérjük, hogy 16 jegyű hitelkártya számot adja meg): Tudomásul veszem, hogy a Citibank a hitelkártya szerződés megszűnésének napjával egyidejűleg zárolja a hitelkártyáját, és az ahhoz kapcsolódó társhitelkártyá(ka)t. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a hitelkártya szerződés megszűnésével egyidejűleg a Citibankkal szemben a szerződés megszűnésének napján fennálló teljes tartozásom a hitelkártya használat következtében foglalásban álló, a szerződés megszűnését követően terhelt tételekkel együtt (továbbiakban együtt: tartozás) egy összegben esedékessé válik, melyet ezen a napon köteles vagyok visszafizetni a Citibanknak. Kifejezettem elfogadom, hogy amennyiben február 3. napjáig nem fizetem vissza a Citibanknak tartozásomat, abban az esetben a Citibank a köztünk létrejött hitelkártya-szerződés alapján a február 3. napján fennálló tartozásomat, mint velem szemben fennálló követelést a Hpt. 17/A. (11) bekezdés alapján engedményezheti az Erste Bankra. Tudomásul veszem, hogy az engedményezésről szóló értesítést követően jogszerűen kizárólag az Erste Banknak vagyok jogosult és köteles ezt követően teljesíteni. 4

5 Kérem a Citibankot, hogy a megszüntetendő hitelkártya szerződésből eredő esetleges túlfizetés összegét a következő számlaszámra utalja át: - - Kijelentem és tudomásul veszem, hogy amennyiben a túlfizetés összegéről legkésőbb a hitelkártya szerződés megszűnése napjáig nem rendelkezek, a Citibank azt a Kamat- és díjfeltételekben rögzített díj- és egyéb feltételek mellett felelős őrzésbe veszi. Kijelentem és tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a túlfizetés összegéről február 3. napjáig nem rendelkezek, a Citibank február 3. napján átadja az Erste Banknak, aki az(oka)t a felelős őrzés szabályai szerint a vonatkozó Hirdetményében foglalt díj- és egyéb feltételek mellett kezeli. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy amennyiben idő közben az Erste Bank által ajánlott hitelkártya(ák) postázásra került(ek), abban az esetben az(oka)t, köteles vagyok megsemmisíteni, azok használatára jelen kérelmem okán nem vagyok jogosult Személyi hitel és személyi kölcsön szerződés megszüntetése esetén kitöltendő: Kérem/jük a Citibankot, hogy az 1. pontban rögzített módon és időpontban szüntesse meg a közöttünk létrejött személyi hitel / személyi kölcsön szerződést. Tudomásul veszem/szük és elfogadom/juk, hogy amennyiben a fent megjelölt személyi hitel / személyi kölcsön szerződéshez adóstárs is kapcsolódik, akkor a szerződés megszüntetésére vonatkozó jelen kérelmet kizárólag közösen tehetjük meg. Tudomásul veszem/szük és elfogadom/juk, hogy a személyi hitel / személyi kölcsön szerződés megszűnésével egyidejűleg a Citibankkal szemben a személyi hitel / személyi kölcsön szerződés megszűnésének napján fennálló teljes tartozás egy összegben esedékessé válik, melyet ezen a napon köteles/ek vagyok/unk visszafizetni a Citibanknak. Tudomásul veszem/szük és elfogadom/juk, hogy a tartozás visszafizetése (teljes előtörlesztés) nem történhet a személyi hitel / személyi kölcsön törlesztésének esedékességének napján. Kifejezettem elfogadom/juk, hogy amennyiben február 3. napjáig nem fizetem vissza a Citibanknak a Citibankkal fennálló személyi hitel / személyi kölcsön szerződés alapján a személyi hitel / személyi kölcsön szerződés megszűnésének napján fennálló teljes tartozást, abban az esetben a Citibank a köztünk létrejött személyi hitel / személyi kölcsön szerződés alapján a február 3. napján fennálló tartozást, mint velem/ünk szemben fennálló követelést a Hpt. 17/A. (11) bekezdés alapján engedményezheti az Erste Bankra. Tudomásul veszem/szük, hogy az engedményezésről szóló értesítést követően jogszerűen kizárólag az Erste Banknak vagyok jogosult és köteles ezt követően teljesíteni. Kérem a Citibankot, hogy a megszüntetendő személyi hitel / személyi kölcsön szerződésből eredő esetleges túlfizetés összegét a következő számlaszámra utalja át: - - Kijelentem és tudomásul veszem, hogy amennyiben a túlfizetés összegéről legkésőbb a személyi hitel / személyi kölcsön szerződés megszűnése napjáig nem rendelkezem, a Citibank azt a Kamat- és díjtáblázatban rögzített díj- és egyéb feltételek mellett felelős őrzésbe veszi. Kijelentem és tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a túlfizetés összegéről február 3. napjáig nem rendelkezem, a Citibank február 3. napján átadja az Erste Banknak, aki az(oka)t a felelős őrzés szabályai szerint a vonatkozó Hirdetményében foglalt díj- és egyéb feltételek mellett kezeli Jelzálogkölcsön szerződés megszüntetése esetén kitöltendő: Kérem/jük a Citibankot, hogy az 1. pontban rögzített módon és időpontban szüntesse meg a közöttünk létrejött jelzálogkölcsön szerződést. Tudomásul veszem/szük és elfogadom/juk, hogy amennyiben a fent megjelölt jelzálogkölcsön szerződéshez adóstárs is kapcsolódik, akkor a szerződés megszüntetésére vonatkozó jelen kérelmet kizárólag közösen tehetjük meg. Kijelentem/jük, hogy az esetleges zálogkötelezettet/kezest az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint kötelességem tájékoztatni a jelen kérelemben foglaltakról. Tudomásul veszem/szük és elfogadom/juk, hogy a jelzálogkölcsön szerződés megszűnésével egyidejűleg a Citibankkal szemben a jelzálogkölcsön szerződés megszűnésének napján fennálló teljes tartozásom egy összegben esedékessé válik, melyet ezen a napon köteles vagyok visszafizetni a Citibanknak. Kifejezettem elfogadom/juk, hogy amennyiben február 3. napjáig nem fizetem vissza a Citibanknak a Citibankkal fennálló jelzálogkölcsön szerződés alapján a jelzálogkölcsön szerződés megszűnésének napján fennálló teljes tartozásomat, abban az esetben a Citibank a köztünk létrejött jelzálogkölcsön szerződés alapján a február 3. napján fennálló tartozásomat, mint velem szemben fennálló követelést a Hpt. 17/A. (11) bekezdés alapján engedményezheti az Erste Bankra. Tudomásul veszem/szük, hogy az engedményezésről szóló értesítést követően jogszerűen kizárólag az Erste Banknak vagyok jogosult és köteles ezt követően teljesíteni. Kérem a Citibankot, hogy a megszüntetendő jelzálogkölcsön szerződésből eredő esetleges túlfizetés összegét a következő számlaszámra utalja át: - - Kijelentem és tudomásul veszem, hogy amennyiben a túlfizetés összegéről legkésőbb a jelzálogkölcsön szerződés megszűnése napjáig nem rendelkezem, a Citibank azt a Kamat- és díjfeltételekben rögzített díj- és egyéb feltételek mellett felelős őrzésbe veszi. Kijelentem és tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a túlfizetés összegéről február 3. napjáig nem rendelkezem, a Citibank február 3. napján átadja az Erste Banknak, aki az(oka)t a felelős őrzés szabályai szerint a vonatkozó Hirdetményében foglalt díj- és egyéb feltételek mellett kezeli. 5

6 2.7 Befektetési ügyfélszámla megszüntetése esetén kitöltendő: Tudomásul veszem, hogy a Citibank Europe plc magyarországi lakossági üzletágát az Erste Bank Hungary Zrt. (a továbbiakban: Erste Bank) és leányvállalata, az Erste Befektetési Zrt. (együtt: Erste) külön-külön veszi át. Ezért befektetési számlájáról külön szükséges rendelkeznem. Így választhatok úgy is, hogy a befektetéseimet megtartva elfogadom az Erste Befektetési Zrt üzletszabályzatát, így befektetési számláim átadásra kerülnek, és ezzel egyidőben nem fogadom el az Erste Bank Hungary Zrt üzletszabályzatát, így a lakossági bankszámláim nem kerülnek átadásra. Kérem a Citibankot, hogy az alább , illetve a pontban megadott utasításaimat a jelen nyilatkozatomnak a Citibankhoz történő beérkezését követően, ésszerű lehetőségeihez mérten mielőbb teljesítse (függetlenül a befektetési szolgáltatási szerződés megszűnésének napjától) Kérem az összes befektetési számlám megszüntetését, és amennyiben rendelkezem befektetési állománnyal, annak eltranszferálását a jelen pontban megjelölt számlára. Befektetési számlavezetési szolgáltatás megszüntetése esetén a befektetési állomány eltranszferálásához szükséges adatok: Fogadó intézmény neve: Fogadó intézmény országa: Ügyfél azonosítója a fogadó intézménynél: Azonosító tipusa: Állomány fogadó számla száma: (Jóváírandó a fogadó intézménynél) Kifejezetten elfogadom, hogy amennyiben befektetési állománnyal rendelkezem, azt csak akkor lehetséges az általam megjelölt számlára eltranszferálni, amennyiben a megjelölt intézmény az értékpapírt képes befogadni. Kifejezetten tudomásul veszem azt is, hogy amennyiben a transzfer vagy annak egy része a fogadó visszajelzése alapján nem teljesíthető, úgy az állománynak azt a részét, amelynek tekintetében a transzfer nem teljesíthető, mindaddig a Citibank kezeli (átmeneti jelleggel), ameddig olyan fogadó intézményt (és ennél a fogadó intézménynél vezetett számlát) nem jelölök meg, amely az adott állományt fogadni tudja. Tudomásul veszem azt is, hogy ebben az esetben az állománynak a Citibank által még átmeneti jelleggel kezelt része felett a rendelkezési jogom korlátozott, és csak az érintett állománynak az állományt fogadni képes fogadó intézménybe való transzferálása érdekében megteendő nyilatkozatokra terjed ki. Kifejezetten tudomásul veszem, hogy amennyiben tartós befektetési értékpapír számlával (továbbiakban: Tartós Befektetési Értékpapír Számla, vagy TBÉSZ) rendelkezem, úgy a befektetési szolgáltatási szerződés megszüntetésével a Tartós Befektetési Értékpapír Számla is megszűnik. Kérem a Citibankot, hogy amennyiben Tartós Befektetési Értékpapír Számlával rendelkezem, és a pontban sem az A, sem pedig a B pontot nem választottuk a jelen nyilatkozaton, úgy a Citibank a /A. pontban meghatározottak szerint járjon el Tartós Befektetési Értékpapír Számla megszüntetése esetén az /A és /B pontok közül csak az egyik pont választandó (kérjük, hogy a választását a megfelelő ponthoz kapcsolódó négyzetben jelölje X-szel): 2.7.2/A: TBÉSZ kivonás: Kifejezetten úgy nyilatkozom, hogy amennyiben Tartós Befektetési Értékpapír Számlával rendelkezem, annak pénzügyi eszköz állományát a teljes kivonás szabályai szerint, az Szja. tv. 67/B. -ban foglalt feltételek figyelembe vételével (a továbbiakban: kivonás) kívánom eltranszferálni a pontban megjelölt számlára. A TBÉSZ-hez tartozó folyószámlám egyenlegét a kivonás szabályai szerint a Citibanknál vezetett, megfelelő devizanemű folyószámlámra kérem átvezetni, és tudomásul veszem, hogy a kivonást követően a Tartós Befektetési Értékpapír Számlámhoz tartozó folyószámlámról kivont összeg osztja a fenti folyószámlám egyenlegének jogi sorsát. A TBÉSZ kivonással kapcsolatban tudomásul veszem az alábbiakat: (a) A kivonással az Szja. törvényben és a TBSZ Szerződésben foglaltak szerint a Citibanknál részemre vezetett TBÉSZ automatikusan megszűnik. (b) A Citibank a kivonási megbízás végrehajtásáról adatot szolgáltat az adóhatóság részére. Azonban az érintett pénzösszeg, pénzügyi eszköz lekötési hozama után esedékes adót, illetve az esetlegesen alkalmazandó további közterheket saját magamnak kell megállapítanom, bevallanom és megfizetnem /B: TBÉSZ Hordozás (lekötési átutalás): Kifejezetten úgy nyilatkozom, hogy amennyiben Tartós Befektetési Értékpapír Számlával rendelkezem, annak állományát lekötési átutalással kívánom eltranszferálni a TBÉSZ-t befogadó intézmény nyilatkozatában (továbbiakban: TBÉSZ Áthelyezéséhez Szükséges Előzetes Nyilatkozat) megjelölt számlára. Ezen nyilatkozathoz csatolom a TBÉSZ Áthelyezéséhez Szükséges Előzetes Nyilatkozatot. Kifejezetten elfogadom, hogy amennyiben a TBÉSZ Áthelyezéséhez Szükséges Előzetes Nyilatkozat hiányos, a Tartós Befektetési Értékpapír Számlám állománya lekötési átutalás helyett megszüntetéssel (kivonással) kerülhet a pontban megjelölt befogadó intézményhez. Tudomásul veszem, hogy ez esetben a Citibank TBÉSZhez tartozó folyószámlám egyenlegét a kivonás szabályai szerint a Citibanknál vezetett, megfelelő devizanemű folyószámlámra vezeti át, és a kivonást követően a Tartós Befektetési Értékpapír Számlámhoz tartozó folyószámlámról kivont összeg osztja a fenti folyószámlám egyenlegének jogi sorsát. A TBÉSZ kivonással kapcsolatban tudomásul veszem az alábbiakat: (a) A kivonással az Szja. törvényben és a TBÉSZ Szerződésben foglaltak szerint a Citibanknál részemre vezetett TBÉSZ automatikusan megszűnik. (b) A Citibank a kivonási megbízás végrehajtásáról adatot szolgáltat az adóhatóság részére. Azonban az érintett pénzösszeg, pénzügyi eszköz lekötési hozama után esedékes adót, illetve az esetlegesen alkalmazandó további közterheket saját magamnak kell megállapítanom, bevallanom és megfizetnem. 6

7 2.7.2/B pont választása esetén kérjük a TBSZ éve mögé tett X -szel jelölje, hogy milyen évi TBSZ-hez tartozó TBÉSZ Áthelyezéséhez Szükséges Előzetes Nyilatkozatotcsatolt: 5 (3+2) éves lekötési időszakra lekötött TBÉSZ: 5 (3+2) éves lekötési időszakot követően újra lekötött TBÉSZ: /2015: 2011/2016:.. (település), (év), (hó).. (nap) 2.1. folyószámlatulajdonos ügyfél aláírása és amennyiben a megszüntetendő keretszerződéshez kapcsolódó folyószámla közös tulajdonú társ (számla)tulajdonos1 aláírása társ (számla)tulajdonos2 aláírása társ (számla)tulajdonos3 aláírása 2.2. folyószámlahitel szerződés adós aláírása és amennyiben a folyószámlahitel szerződésben szerepel(nek) adóstárs(ak) is, abban az esetben folyószámlahitel szerződésben adóstárs1 aláírása folyószámlahitel szerződésben adóstárs2 aláírása folyószámlahitel szerződésben adóstárs3 aláírása 2.4. hitelkártyabirtokos ügyfél aláírása 2.5. személyi hitel/személyi kölcsön szerződés adós aláírása és amennyiben a személyi hitel/személyi kölcsön szerződésben szerepel adóstárs is, abban az esetben személyi hitel/személyi kölcsön szerződésben adóstárs aláírása 7

8 2.6. jelzálogkölcsön szerződés adós aláírása és amennyiben a jelzálogkölcsön szerződésben szerepel(nek) adóstárs(ak) is, abban az esetben jelzálogkölcsön szerződésben adóstárs1 aláírása jelzálogkölcsön szerződésben adóstárs2 aláírása jelzálogkölcsön szerződésben adóstárs aláírása 2.7. befektetési ügyfélszámla tulajdonosának aláírása és amennyiben a befektetési szolgáltatási szerződésben kapcsolódó értékpapírszámla közös tulajdonú társ (számla)tulajdonos aláírása társ (számla)tulajdonos aláírása társ (számla)tulajdonos aláírása Előttünk, mint tanúk előtt: Aláírás Aláírás Név Lakcím Név Lakcím Az alábbi részt a Bank tölti ki! A Citibank képviseletében eljáró cégjegyzésre jogosult képviselői kijelentjük, hogy a fent nevezett ügyféllel megkötött és általa megjelölt folyószámla szerződés és/vagy hitelszerződés és/vagy befektetési szolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó kérelmét elfogadjuk... (település), (év), (hó).. (nap) Aláírás Aláírás Név Beosztás Név Beosztás Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe 8

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

Hirdetmény kivonat a Citibanktól átvett lakossági ügyfelek betéti termékeire vonatkozóan

Hirdetmény kivonat a Citibanktól átvett lakossági ügyfelek betéti termékeire vonatkozóan Hirdetmény kivonat a Citibanktól átvett lakossági ügyfelek betéti termékeire vonatkozóan Hatályos: 2017. február 4-től Tartalmazza a Citibank lakossági állomány átruházása során átvett, továbbiakban nem

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2015. augusztus 24. napjától Az itt feltűntetett OBA logó arról ad tájékoztatást,

Részletesebben

HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ

HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) I. Hirdetmény ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ Az Akció időtartama: 2015.11.10-től 2016.07.18-ig UniCredit Ügyfelet

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét kamat

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁK ÚJRAKÖTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁK ÚJRAKÖTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁK ÚJRAKÖTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381),

Részletesebben

levelezési cím elérhetőségek

levelezési cím elérhetőségek Alulírott név: születési név: születési hely, idő: anyja neve: azonosító okmány száma: SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében természetes

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez D/2/2014. Érvényben: 2014. május 5-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet a pénzpiaci feltételek módosulása, illetve

Részletesebben

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.;

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez D/1/2014. Érvényben: 2014. február 19-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a gazdasági környezet változása és ezen belül a piaci kamatok csökkenése

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ)

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ) 1 ÜZLETSZABÁLYZAT a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ) Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság a 2010. október 18-i ülésén a 5-135 (2010.10.18.) számú határozatával

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT JAVÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT JAVÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT JAVÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.; cégjegyzékszám: 13-10-040494; adószám: 12220229-1-13) mint befektetési vállalkozás

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ESETI TREASURY BETÉTMŰVELETEKRE

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ESETI TREASURY BETÉTMŰVELETEKRE TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ESETI TREASURY BETÉTMŰVELETEKRE Termék definíció Az Eseti Treasury betéti megállapodás keretében a Bank Treasury üzletága az Ügyfél által elhelyezni kívánt bankbetét kamatát az ügyletkötés

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN 1. AZ IDEI ÉVBEN LEJÁRÓ TBSZ TREZOR 2011 SZÁMLÁM TELJES ÁLLOMÁNYÁT SZERETNÉM LEKÖTÉSI NYILVÁNTARTÁSBAN

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2016. november 02. napjától Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit,

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től)

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) 3. számú melléklet A. ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉS- ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK Keretszerződések: és mellékletét

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Prémium Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő magánszemély ügyfelek Akció tárgya: ERSTE

Részletesebben

Közzététel: február 28. Hatályos: március 01. napjától

Közzététel: február 28. Hatályos: március 01. napjától 1/19. számú melléklet FHB Extra Folyószámlahitel és FHB Betétfedezetes Folyószámlahitel termékekhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok, kamatmértékek Közzététel: 2017. február 28. Hatályos: 2017. március

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról Havi számlavezetési díj 100 Ft az egyenleg 500 000 Ft alatti részére aktuális MNB jegybanki alap 2,00%

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2017. január 01. napjától Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit,

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT 4,5-es betét, 2 hónapra Akció ideje GRÁNIT 4,5-es betét 2014.08.08-tól

Részletesebben

UNICREDIT TARTÓS BEFEKTETÉSI KERETSZERZŐDÉS BANKSZÁMLA VEZETÉSÉRE magánszemélyek részére (-es gyűjtőév) (továbbiakban: Szerződés)

UNICREDIT TARTÓS BEFEKTETÉSI KERETSZERZŐDÉS BANKSZÁMLA VEZETÉSÉRE magánszemélyek részére (-es gyűjtőév) (továbbiakban: Szerződés) UNICREDIT TARTÓS BEFEKTETÉSI KERETSZERZŐDÉS BANKSZÁMLA VEZETÉSÉRE magánszemélyek részére (-es gyűjtőév) (továbbiakban: Szerződés) Bankfiók... amely létrejött egyrészről az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054

Részletesebben

Hatályos: augusztus 07. napjától Hirdetmény publikálás napja: augusztus 04.

Hatályos: augusztus 07. napjától Hirdetmény publikálás napja: augusztus 04. 1/19. számú melléklet FHB Extra Folyószámlahitel és FHB Betétfedezetes Folyószámlahitel termékekhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok, kamatmértékek Hatályos: 2017. augusztus 07. napjától Hirdetmény

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás Értékpapír transzfer és átutalási megbízás 1. Ügyfélre vonatkozó adatok Az Ügyfél a nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. által az Ügyfélről nyilvántartott alábbiakban

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT 4,5-es betét, 2 hónapra Akció ideje GRÁNIT 4,5-es betét 2014.08.08-tól

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról A Kormány a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt felhatalmazása alapján megalkotta a 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletét a fizetési számla váltásáról (továbbiakban:

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét Éves

Részletesebben

Közzététel: november 30. Hatályos: december 1. napjától

Közzététel: november 30. Hatályos: december 1. napjától 1/19. számú melléklet FHB Extra Folyószámlahitel és FHB Betétfedezetes Folyószámlahitel termékekhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok, kamatmértékek Közzététel: 2016. november 30. Hatályos: 2016.

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói

URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói Közzététel: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 1től A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét Éves

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2015. november 01. napjától Az itt feltűntetett OBA logó arról ad tájékoztatást,

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2016. július 15. napjától Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től I. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. A meghatározott aktivitási feltételek teljesítése 2. A meghatározott típusú bankszámla szerződéses kapcsolat a)

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók 100% számlanyitási díj kedvezmény I. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Klasszik Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLA VEZETÉSÉHEZ A Tiszavasvári Takarékszövetkezet (4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszáma: 15-02- 050265, adószáma: 10045655-2-15, KSH

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.01.05-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.01.05-től Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény ERSTE Lakástakarék Új évi akció Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Prémium Hitel, vagy Prémium Hozam módozatú lakás-takarékpénztári szerződést

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 12. sz. Melléklet Ügyfélszám: Dátum: Amely létrejött egyrészről TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 2010 A KBC EQUITAS Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest,

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.06.24-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.06.24-től ERSTE Lakástakarék Nyári akció HIRDETMÉNY I. Az Erste Bank Hungary Zrt. értékesítési hálózatában elérhető akció Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Bónusz Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét kamat

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, DEVIZA KAMAT HIRDETMÉNY

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT Megtakarítási számla Havi számlavezetési díj Éves kamat az egyenleg 500 000 Ft alatti részére (2014. február 19-től) Éves kamat

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től 2015.07.01-től a Klasszik Hitel és Prémium Hitel módozatokhoz kapcsolódó kedvezmények a módozatok kivezetése miatt nem vehetőek igénybe. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény EgyOtthon

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BANKSZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS LEKÖTÖTT BETÉT TERMÉKEKRE Hatályos:

Részletesebben

Vállalati forint- és devizabetétek kamatai

Vállalati forint- és devizabetétek kamatai FHB Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény Vállalati forint- és devizabetétek kamatai Hatályos: 2017. október 01. napjától Közzététel napja: 2017. szeptember 29. Az FHB bankszámlák és betétek az Országos Betétbiztosítási

Részletesebben

1. SZÁMÚ BETÉTI HIRDETMÉNY Érvényes: (folytatólagosan) 2013.11.13. napjától

1. SZÁMÚ BETÉTI HIRDETMÉNY Érvényes: (folytatólagosan) 2013.11.13. napjától 1. SZÁMÚ BETÉTI HIRDETMÉNY Érvényes: (folytatólagosan) 2013.11.13. napjától KÖNYVES BETÉTEK Látraszóló betét 0,00% 0,00% 3 hónapra lekötött 3,25% 3,25% 1 évre lekötött 2 évre lekötött 3 évre lekötött A

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: től 100% számlanyitási díj kedvezmény I. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Klasszik Hitel, vagy Klasszik Plusz módozatú lakás-takarékpénztári

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: szeptember 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: szeptember 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. július 31-től 1. EgySzámla számlavezetési díjkedvezmény, amennyiben 2015. július

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

Az Alapforgalmazó Zrt.-nél a TBSZ alapján vezetett TBSZ számlán jelenleg kizárólag befektetési jegyre vonatkozó ügyleti megbízás hajtható végre.

Az Alapforgalmazó Zrt.-nél a TBSZ alapján vezetett TBSZ számlán jelenleg kizárólag befektetési jegyre vonatkozó ügyleti megbízás hajtható végre. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS (TBSZ) 1. Mi a Tartós Befektetési Szerződés? A személyi jövedelemadóról szóló törvény[1] értelmében tartós befektetési szerződés hitelintézettel, illetve befektetési vállalkozással

Részletesebben

Születési név:... Anyja születési neve:... Mobiltelefon:+ - - _ E-mail cím:... (továbbiakban: Igénylő I. / Számlatulajdonos I.

Születési név:... Anyja születési neve:... Mobiltelefon:+ - - _ E-mail cím:... (továbbiakban: Igénylő I. / Számlatulajdonos I. FHB PRÉMIUM GOLD LOMBARD FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉSI / MÓDOSÍTÁSI ADATLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) AZ FHB BANK ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖKHÖZ Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: Tartós Befektetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től 100% számlanyitási díj kedvezmény I. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Klasszik Hitel, vagy Klasszik Plusz módozatú lakás-takarékpénztári

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: től ERSTE Lakástakarék születésnapi akció HIRDETMÉNY Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Prémium Hitel, vagy Prémium Hozam módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő magánszemély ügyfelek (lásd alábbi

Részletesebben

Tájékoztató a számlaváltásról

Tájékoztató a számlaváltásról Tájékoztató a számlaváltásról 1. Mit kell tudni a számlaváltásról? A dokumentum ismerteti a számlaváltás eljárás jellemzőit, folyamatát, a határidőket, a számlaváltás során az igénybe vevő Ügyfél által

Részletesebben

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Ajándék betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Ajándék betét

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

Erste Silver Bankszámlák kondíciói

Erste Silver Bankszámlák kondíciói TeleBank: 06 40 222222 Email: erste@erstebank.hu Erste Silver Bankszámlák kondíciói Közzététel: 2016. október 14. napján Hatályos: 2016. október 15től Módosítás oka: A Bank 2016. október 15től limithatárhoz

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben