Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ"

Átírás

1 T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban április Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint országosan a nyilvántartott álláskeres k száma április végén 568,9 ezer f volt, mely az el hónaphoz képest mérsékeltebb, 0,9%-os, 5 ezer f s, az el év azonos id szakához viszonyítva pedig 28,5%-os, 126 ezer f s emelkedést mutatott. Az álláskeres k számának áprilisi növekedése a f városban és a Dunántúlon ment végbe, mindhárom kelet-magyarországi régióban minimális, 1% alatti csökkenést regisztráltunk. Az éves szint létszámb vülés általános (régiónként 18% - 64%), az ország nyugati részében az intenzívebb, az észak-magyarországi és az észak-alföldi térségben a legalacsonyabb arányú. A hosszú távú létszámnövekedés üteme Észak-Magyarországon továbbra is mérsékeltebb az országos átlagnál bb munkaer -piaci adatok az Észak-magyarországi nyilvántartása szerint a régióban Változás Megnevezés április az el hónaphoz képest az el év azonos hónapjához képest % % Regisztrált álláskeres k száma, f ,1 18,8 Nyilvántartott álláskeres k aránya, %* 21,4-0,0 3,6 Közülük: pályakezd ,3 6,6 25 évesnél fiatalabb ,1 15,7 50 évesnél id sebb ,8 24,8 férfi ,1 21,8 n ,1 15,2 alacsony iskolai végzettség ,6 14,2 középfokú végzettség ek ,3 24,3 diplomás ,6 5,2 tartósan nyilvántartott álláskeres ** ,9-0,5 Álláskeresési támogatásra jogosult*** ,8 52,3 Nyilvántartásba belép ,9 116,3 els ízben belép ,7 6,5 Nyilvántartásból kikerül ,5 40,1 Havi összes bejelentett munkaer -kereslet ,1 107,1 a hónap folyamán bejelentett ,2 129,4 *A munkanélküliségi arány a nyilvántartott álláskeres k gazdaságilag aktív népességen belüli aránya. A régiós arányokat a gazdaságilag aktív népesség év eleji létszámával (516,5 ezer f ) számítottuk. A változás százalékpontban értend. ** Legalább egy éve minden hónapban szerepeltek a regisztrált álláskeres k között. *** Álláskeresési (vállalkozói) járadékra, vagy álláskeresési segélyre jogosultak zárónapi számát tartalmazza.

2 Az észak-magyarországi régióban április végén közel 110,5 ezer f keresett munkát, létszámuk az el havi 110,6 ezer f höz képest lényegében nem változott. Az el év áprilisához viszonyítva ugyanakkor 17,5 ezer f s, 18,8%-os létszámnövekedés ment végbe. A régió mindhárom megyéjében az el havi szinten alakult a regisztrált álláskeres k száma áprilisban A korábbi években áprilisban már jelent s méretet öltött az álláskeres k számának csökkenése, azonban a gazdasági válság mélyülése következtében álláshelyek sokasága sz nik meg, miközben létszámfelvételre a munkáltatók többségének nem nyílik lehet sége. Az el év áprilisában 3,4 ezer f vel 3,6%-kal csökkent a régióban regisztrált álláskeres k száma, szemben a jelenlegi 0,1 ezer f s, 0,1%-os csökkenéssel. A gazdasági válság hatására a piaci szféra foglalkoztatási potenciálja országos és régiós szinten folyamatosan csökken. A támogatott álláshelyek els sorban a közcélú foglalkoztatás - jelent s b vülése ellenére az éves szint álláskeres létszámnövekedés gyorsulását tapasztaljuk. A régióban az álláskeres k egy év alatti növekedésének indexe a januári 3,2%- ról februárban 7,3%-ra módosult, márciusban 14,7% volt, áprilisban pedig már 18,8%-ra emelkedett A nyilvántartott álláskeres k száma az észak-magyarországi régióban (f ) 9 Az álláskeresõk számának változása 2009-ben az elõzõ hónaphoz képest (%) év év I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. -1 Borsod-A-Z. megye Heves megye Nógrád megye Január Február Március Április A régióban nyilvántartott álláskeres k túlnyomó többsége (62,6%-a) Borsod-Abaúj-Zemplén, 19,4%-a Heves, míg 18,0%-a Nógrád megyében keres munkát. Áprilisban Heves megyében 0,5%-kal n tt, Nógrádban lényegében nem változott, Borsodban pedig 0,3%-kal mérsékl dött az álláskeres k száma. Az éves szint létszámnövekedés mértéke Hevesben 27,8%, a régiós átlag másfélszerese, Nógrádban az átlagost kis mértékben meghaladja, Borsodban pedig átlag alatti. Az utóbbi hónapokban tapasztalt munkaer -piaci változások, az álláskeres k számának éves szint növekedési üteme az ország fejlett régióiban nagyobb, mivel a válság a magasabb foglalkoztatási szint térségekben megtelepült foglalkoztatókat nagyobb arányban sújtja. A három észak-magyarországi megyében is ezek a folyamatok figyelhet k meg. Másrészt a legutóbbi két hónapban gyors tempóban b vül közfoglalkoztatásba bevont álláskeres k száma és aránya is a tartósan kedvez tlen munkaer -piaci helyzet régiókban a magasabb. 2

3 Az álláskeres k száma és változása Az álláskeres k Megnevezés száma számának változása számának változása április az el hónaphoz képest az el évhez képest % % Borsod -A.-Z. megye , ,9 Heves megye , ,8 Nógrád megye , ,4 Észak-Magyarország , ,8 Országosan , ,5 A régió kistérségeinek felében mérsékl dött másik részében n tt az álláskeres k száma. Néhány átlagosnál rosszabb munkaer -piaci helyzet körzetben 5-10%-kal csökkent az álláskeres létszám a közcélú foglalkoztatás beindulása következtében. A hónap folyamán 13,7 ezer kérte a regisztrálását, 21%-kal többen, mint márciusban. Az álláskeres k legnagyobb számban a nem anyagi jelleg szolgáltatások területeir l érkezek, de jelent s kibocsátó volt még a feldolgozó-ipar is. A regisztrációból kikerül k száma 13,6 ezer volt, ami a növekv zömmel a közfoglalkoztatásban megvalósuló - elhelyezkedéseknek köszönhet en duplájára emelkedett az el hónaphoz képest. A nyilvántartott álláskeres k aránya a gazdaságilag aktív népességen belül (%) Borsod-A.-Z. megye Heves megye Nógrád megye Észak-Magyarország Országosan 23,5 16,2 22,2 21,4 12,9 A nyilvántartott álláskeres k gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya Észak- Magyarországon 21,4% volt április végén, ami az országos átlagot továbbra is jelent s mértékben meghaladta. Régiónk fokozottan hátrányos munkaer -piaci helyzetét jelzi, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye a második, Nógrád megye pedig a harmadik legmagasabb mutatóval rendelkezik az országos rangsorban, de a Heves megyei arány is magasabb a hazai átlagnál. Az álláskeres k aránya alapján az egyes kistérségek között jelent s munkaer -piaci különbségek mutathatók ki térségünkben. Az áprilisi mutató a hatvani és a gyöngyösi körzetben volt a legalacsonyabb, 11-13% közötti, míg a másik végleletet képvisel encsi és gönci körzetekben ezeknek mintegy négyszerese. A pályakezd álláskeres k száma kis mértékben csökkent Országosan a nyilvántartott pályakezd álláskeres k száma április végén 45,1 ezer volt, mely az el hónaphoz képest 2,6%-os, 1,2 ezer f s csökkenést, az el év azonos id szakához viszonyítva pedig 14,8%-os, 5,8 ezer f s emelkedést mutatott. Észak-Magyarországon az álláskeres k 9,5%-a, f pályakezd, s ez az arány 1,6%- ponttal magasabb az országos átlagnál. Áprilisban a pályakezd álláskeres k létszáma is az országos átlagnál nagyobb arányban, 3,3%-kal (354 f vel) csökkent. A pályakezd k állománya az elmúlt egy évben mérsékeltebben emelkedett, mint az összes álláskeres é, létszámuk 650 f vel, 6,6%-kal haladta meg a áprilisi adatot. 3

4 A legtöbb pályakezd álláskeres t a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kirendeltségek tartották nyilván, f t (az összes álláskeres 9,8%-a), míg Heves megyében f t (8,0%), Nógrádban pedig f t (9,9%) regisztráltunk. Az álláskeresési ellátásban részesül k száma közel 7%-kal n tt, a szociális segélyezetteké 8%-kal csökkent áprilisban A tartósan regisztrált ügyfelek száma a nagyszámú közcélú elhelyezés következtében jelent sen, a hónap folyamán mintegy 3,7 ezer f vel, 9 %-kal csökkent. Április végén egy évnél hosszabb ideje nyilvántartott álláskeres volt a régióban, számuk 0,5%-kal kevesebb, mint egy évvel ezel tt. Az összes regisztrált álláskeres n belüli arányuk a hónap végén a régióban 34,3%, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 37,3%, Hevesben 25,4%, Nógrádban 33,7%, míg országosan 26,1% volt. Az álláskeres k további kiemelt csoportjait tekintve az el hó végi állapothoz viszonyítva a k létszáma lényegében nem változott, a 25 éven aluliak és az alacsony iskolai végzettség ek körében mérsékelt ütem (0,6 illetve 1,1%-os) csökkenés volt tapasztalható áprilisban. Az 50 éven felüliek száma n tt egyedül jelent sebben (1,6%-kal, 385 f vel). Az egy év alatt végbement változásokat tekintve azt állapíthatjuk meg, hogy a nyilvántartott álláskeres k számának 18,8%-os átlagos növekedését lényegesen meghaladó emelkedés az 50 éven felüliek (24,8%), a középfokú végzettség ek (24,3%) és a férfiak (21,8%) csoportjában tapasztalható. Ezeknek az adatoknak az alapján úgy látszik, hogy az elmúlt félévben kibontakozott válság közepette ezen rétegek munkavállalási lehet ségei sz kültek be leginkább. A szervezetünk által folyósított álláskeresési ellátásokra a hónap végén f volt jogosult, számuk 6,8%-kal emelkedett egy hónap alatt ( áprilisi létszámnak viszont a másfélszerese) a munkanélkülivé váltak növekv beáramlása következtében. A rendszeres szociális segélyben részesül k rendelkezésre állási támogatásra való jogosultságának felülvizsgálata - a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelel en- folyamatban van. Az új szabályozás szerint megállapított rendelkezésre állási támogatásra jogosultak száma f volt április végén, azoké a rendszeres szociális segélyezettek száma pedig, akik jogosultságának felülvizsgálatáról még nem érkezett döntés kirendeltségeinkre, f volt. A közfoglalkoztatás b vülése révén az el havi 2,2-szeresére emelkedett az újonnan jelzett munkaer igények száma a régió területén Április hónap folyamán a bejelentett új álláshelyek száma volt, az el hónapban jelzett álláshelyekhez képest jelent sen, 122,2%-kal (7.968 álláshellyel) n tt, így kirendeltségeinken (a március havi záró állománnyal növelve) összesen álláshelyet tudtak felajánlani az álláskeres knek. Az emelkedés annak köszönhet, hogy a bejelentett állások 91%-a ( f ) támogatott munkaer igény volt, ezek 89%-a pedig közcélú jelleg munkaalkalom. A bejelentett közcélú állások száma egy hónap alatt 2,6-szeresére n tt. E magas szám és magas dinamika mögött az Út a munkához program felfutása áll, mivel az önkormányzatok egyre több, rendelkezésre állási támogatásban részesül ügyfelet vonnak be közfoglalkoztatásba. 4

5 10000 Az új álláshelyek számának alakulása megyénként (f ) Az új álláshelyek megoszlása április (fõ) március április Egyéb támogatott (900 ) Közmunka (498 ) Nem támogatott (1241 ) Közhasznú fogl. (34 ) Borsod-A-Z. megye Heves megye Nógrád megye Közcélú foglalkoztatás (11813 ) A munkaer -kereslet a régió egész területén b vült, Borsodban, Hevesben és Nógrádban egyaránt 2,2-szeresére növekedett egy hónap alatt. A közfeladatokhoz köt új állás 66%-a Borsod, 17-17%-a Nógrád és Heves megyében biztosít munkavégzési lehet séget a következ pár hónapban. A gazdasági szférában az épít iparban érzékelhet a szezonális élénkülés, az el havinál 120-szal több igény érkezett, ennek ellenére a áprilisi álláshely bejelentések 60%-át éri csak el. A feldolgozó-ipar munkaer -kereslete a márciusi szinten maradt, a 418 új álláshely a tavaly áprilisi volumen 39%-a. Az egyre több ágazatot elér gazdasági válság miatt növekszik azon munkáltatók száma, amelyek csak segítséggel vállalkoznak létszámb vítésre. A támogatási igénnyel társuló dönt en a bérek és azok járulékainak támogatását kér - állásajánlatok száma (900) áprilisban 83%-kal (409-cel) n tt, és az egy évvel korábbi mennyiséget (762) is meghaladja. A támogatáshoz nem kötött létszámigény áprilisban f alkalmazására irányult, a márciusitól 6%-kal maradt el, a 12 hónappal korábbinak viszont a felét sem érte el. A havi új állásajánlatok 81%-a ( állás) segédmunkás munkakörre vonatkozott, s dönt részben a közösségi munkák igényét fedték le. A szakképzett dolgozók iránti nagyobb kereslet régiónkban a kereskedelemben (eladó: 230 f ), az épít iparban (k ves120 f, fest és mázoló: 68 f, ács 45 f )) és a fémiparban (fémmegmunkáló101 f, gépszerel 70 f ) jelentkezett, és összesen f re irányult. A betanított jelleg munkák (gépkezel k, összeszerel k, járm vezet k) iránti igény mindössze 200 f volt, a teljes kereslet 1%-a csupán. A szellemi munkakört keres knek szóló mintegy 900 ajánlatból a legnagyobb részt a különböz kereskedelmi, biztosítási ügynöki állások tették ki, de ki kell emelni a szociális gondozók iránti közel 100 f s keresletet is. Az elhelyezked k száma kedvez en alakult áprilisban A jelenlegi munkaer -piaci helyzetben kedvez változásnak tartjuk, hogy a nyilvántartott álláskeres k közül áprilisban közel kétszer annyian jutottak munkához, mint az el hónapban, igaz dönt többségük közfoglalkoztatás keretében. A megsz nt álláshelyek 75%-át (5.422 f re irányuló munkaer -igényt) regisztrált álláskeres k sikeres közvetítésével töltötték be kirendeltségeink, a többit a munkáltató visszavonta, vagy más úton töltötte be. A megsz nt állásajánlatok 83%-a támogatott, 17%-a ún. normál munkáltatói ajánlat volt. A támogatott állások 86%-a közfeladatok ellátását (3.875 f közcélú, 22 f közhasznú és 172 f közmunka), 14%-a pedig a gazdasági szféra bértámogatással segített foglalkoztatás b vítését szolgálta. 5

6 Áprilisban közel 500 f vel kevesebb munkavállalót érint csoportos létszámcsökkentésér l szóló döntést jelentettek be régiónkban, mint márciusban Az Észak-magyarországi területér l április hónapban csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntést követ en összesen 3 munkáltatótól érkezett 196 f t érint bejelentés, az elbocsátandók száma 493 f vel kevesebb, mint márciusban volt. Két bejelentés 166 f re vonatkozóan Nógrád megyéb l érkezett, egy 30 f s pedig Hevesb l. Borsod megyéb l nem jelentettek be leépítést áprilisban. A létszám elbocsátásra az épít anyag-iparban (119 f ), a kohászatban (47 f ) és a mez gazdaságban (30 f ) kerül sor. A munkájukat elveszt k többsége szakképzett (kohász, üveggyapot-gyártó), de jelent s számú betanított munkás is szerepel a bejelentésekben. A két ipari cég az épít ipar illetve a járm ipar megrendeléseinek visszaesése miatt kényszerül létszám-csökkentésre, míg a mez gazdaságban tevékenyked munkáltató finanszírozási problémát jelölt meg a leépítés indokaként. Miskolc, május 15. 6

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2009. május Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint országosan a nyilvántartott álláskeres k száma 2009. május

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében július

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. ius A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken iusban

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2009. június Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint országosan a nyilvántartott álláskeres k száma 2009. június

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ. T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2009.

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ. T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2009. T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2009. uár Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint országosan a nyilvántartott álláskeres k száma 2009. uár végén

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében október

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében október Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. óber A megye munkáltatói 1,4 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken óberben

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében augusztus

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében augusztus Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. usztus A megye munkáltatói 2,1 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében április

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. ilis A megye munkáltatói 2,5 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken ilisban

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében június

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében június Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. ius A megye munkáltatói 1,8 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken iusban

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében február

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében február Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. uár A megye munkáltatói 1 042 új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken 2011.

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2010. szeptember A régióban 6,2 ezer új álláshelyet jelentettek be szeptemberben 2010. szeptemberben a munkaügyi kirendeltségekhez

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Nógrád megye munkaer -piaci folyamatairól március

T Á J É K O Z T A T Ó Nógrád megye munkaer -piaci folyamatairól március NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA T Á J É K O Z T A T Ó Nógrád megye munkaer -piaci folyamatairól 211. március 15 A bejelentett új álláshelyek száma 211-ben Nógrád megyében (f ) 12 9 6 3

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2009. július Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint országosan a nyilvántartott álláskeres k száma 2009. július

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2010. október A régió munkáltatói 5,8 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken 2010. októberben a munkaügyi kirendeltségekhez

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében január

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében január Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. január A megye munkáltatói 1114 új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken Országosan

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2010. uár A régióban több mint 4 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkáltatók uárban. 2010. uárban a munkaügyi kirendeltségekhez

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2009. szeptember Tovább b vült a régió munkaügyi kirendeltségein nyilvántartásba vett álláskínálat. Régiónkban a hónap folyamán

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ilis A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2009. augusztus Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint országosan a nyilvántartott álláskeres k száma 2009. augusztus

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2010. május A régióban több mint 10 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkáltatók májusban. 2010. májusban a munkaügyi

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei munkaer -piaci f bb folyamatokról január

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei munkaer -piaci f bb folyamatokról január Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei munkaer -piaci f bb folyamatokról 2011. január Emelkedett a munkaadók által kínált álláshelyek száma a térségben, a megyei kirendeltségeken

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Nógrád megye munkaer -piaci folyamatairól május

T Á J É K O Z T A T Ó Nógrád megye munkaer -piaci folyamatairól május NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA T Á J É K O Z T A T Ó Nógrád megye munkaer -piaci folyamatairól 211. május 24 22 A nyilvántartott álláskeres k számának alakulása Nógrád megyében (f ) 29.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Nógrád megye munkaer -piaci folyamatairól április

T Á J É K O Z T A T Ó Nógrád megye munkaer -piaci folyamatairól április NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA T Á J É K O Z T A T Ó Nógrád megye munkaer -piaci folyamatairól 212. április 24 22 A nyilvántartott álláskeres k számának alakulása Nógrád megyében (f )

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Nógrád megye munkaer -piaci folyamatairól november

T Á J É K O Z T A T Ó Nógrád megye munkaer -piaci folyamatairól november NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA T Á J É K O Z T A T Ó Nógrád megye munkaer -piaci folyamatairól 211. november 8 7 A nyilvántartott álláskeresõk száma körzetenként (fõ) 21. nov. 211. okt.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. febr. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2008. nov. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól augusztus

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól augusztus Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól 2011. usztus Újból csökkent a megyében nyilvántartott álláskeres k száma. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ. a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról Borsod - Abaúj - Zemplén megyében

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ. a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról Borsod - Abaúj - Zemplén megyében TÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról Borsod - Abaúj - Zemplén megyében 2007. ilis Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint országosan a nyilvántartott álláskeresők száma 2007. ilis

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól július

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól július Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól 2011. ius Júliusban több álláskeres helyezkedett el a megyében. A 2011. ius folyamán lezárt közvetítések és visszajelzések

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerőpiacának alakulása 2009. I-III. negyedév Készült: Székesfehérvár, 2009. október hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól május

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól május Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól 2011. us A megye valamennyi körzetében tovább csökkent - összességében közel 5 ezer f vel - a nyilvántartott álláskeres

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól április

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól április Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól 2011. ilis Az álláskínálat nagyarányú b vülésének továbbra is a közfoglalkoztatás a domináns forrása. Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei munkaer -piaci f bb folyamatokról február

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei munkaer -piaci f bb folyamatokról február Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei munkaer -piaci f bb folyamatokról 2011. uár Tovább b vült az állásajánlatok száma a megyében. Az észak-magyarországi régióban 2011. uár folyamán

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jún. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. május 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Tájékoztató Szuhakálló község évi foglalkoztatás-politikai helyzetéről

Tájékoztató Szuhakálló község évi foglalkoztatás-politikai helyzetéről KAZINCBARCIKAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉGE Ügyiratszám: 25869-0/2014-0503 Tárgy: Tájékoztató- Szuhakálló Ügyintéző (telefon): Zsuponyó Nikolett Melléklet: Tájékoztató Szuhakálló község

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés 2007. augusztus Változás az elızı Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben