Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ. T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ. T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2009."

Átírás

1 T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban uár Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint országosan a nyilvántartott álláskeres k száma uár végén 543,1 ezer f volt, mely az el hónaphoz képest 6,7%-os, 34,0 ezer f s, az el év azonos id szakához viszonyítva pedig 14,0%-os, 66,5 ezer s emelkedést mutatott. Az országban - ahogy korábban is - minden ötödik állástalan az észak-magyarországi régióban keresett munkát, létszámuk a hónap végén 105,9 ezer volt. A létszámnövekedés üteme Észak-Magyarországon az országosnál mérsékeltebb: januárhoz képest 5,4%-kal (5,4 ezer f vel) emelkedett, míg a tavaly uárinál 7,3%-kal (7,2 ezer f vel) volt több. Országosan a nyilvántartott pályakezd álláskeres k száma uár végén 44,7 ezer f volt, mely az el hónaphoz képest 7,3%-os, 3,1 ezer f s, az el év azonos id szakához viszonyítva pedig 5,7%-os, 2,4 ezer f s emelkedést mutatott. Az északmagyarországi régióban a pályakezd álláskeres k a hónap végén en voltak, létszámuk uárban 562 f vel, 5,6%-kal n tt, tavaly uárhoz képest viszonylag kismérték, 115 f s, 1,1%-os növekedés tapasztalható. bb munkaer -piaci adatok az Észak-magyarországi nyilvántartása szerint a régióban Megnevezés uár Változás az el hónaphoz képest az el év azonos hónapjához képest % % Regisztrált álláskeres k száma, f ,4 7,3 Nyilvántartott álláskeres k aránya, %* 20,5-1,0 1,6 Közülük: pályakezd ,6 1,1 25 éves és fiatalabb ,6 5,1 50 évesnél id sebb ,9 11,5 férfi ,3 8,3 n ,2 6,1 alacsony iskolai végzettség ,5 6,5 diplomás ,6-7,2 tartósan nyilvántartott álláskeres ** ,9 6,4 rendszeres szociális segélyben részesül ,1 1,4 Álláskeresési támogatásban részesültek*** ,8 30,7 Nyilvántartásba belép ,0 9,0 els ízben belép ,8 0,2 Nyilvántartásból kikerül ,7-38,0 Havi összes bejelentett munkaer -kereslet ,6-33,8 a hónap folyamán bejelentett ,2 50,8 *A munkanélküliségi arány a nyilvántartott álláskeres k gazdaságilag aktív népességen belüli aránya. A régiós arányokat a gazdaságilag aktív népesség év eleji létszámával ( 516,5 ezer f ) számítottuk. A változás százalékpontban értend. ** Legalább egy éve minden hónapban szerepeltek a regisztrált álláskeres k között. *** Álláskeresési járadékban, vagy álláskeresési segélyre jogosultak zárónapi számát tartalmazza.

2 Februárban a korábbi években is jellemz volt az álláskeres k számának növekedése, azonban a gazdasági recesszió hatását mutatja, hogy az idén nagyobb mérték növekedés következett be. (Tavaly január és uár között csak 1,3%-kal emelkedett a nyilvántartott álláskeres k száma, szemben az idei 5,4%-kal). Az álláskeres k létszámának egy év alatti növekedése gyorsul: márciustól októberig 2-3% között mozgott az álláskeres k egy év alatti növekedésének indexe, ez emelkedett a tavalyi év utolsó két hónapjaiban 3-4%-ra, idén uárban pedig már 7,3% volt A nyilvántartott álláskeres k számának alakulása Észak-Magyarországon január uár jan. márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec jan. Éves viszonylatban a középfokú végzettség, szakképzett álláskeres k (szakmunkásképz t, szakközépiskolát, technikumot végzettek) száma emelkedik az átlagosnál jelent sebben, 11-12%-kal. A diplomás álláskeres k száma viszont csökken, uár végén f volt, 7,7%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Hosszabb ideje növekv tendenciát mutat a tartósan nyilvántartott álláskeres k létszáma az észak-magyarországi régióban, uár végén f állt legalább egy éve folyamatos kapcsolatban a kirendeltséggel, f vel (3,9%-kal) több mint egy hónappal korábban, és f vel (6,4%-kal) több a tavaly uári létszámnál. Az összes regisztrált álláskeres n belüli arányuk a hónap végén a régióban 38,8%, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 42,2%, Hevesben 29,8%, míg Nógrádban 36,4% volt. Munkaügyi szervezetünk nyilvántartása szerint az 50 évnél id sebb álláskeres k száma uár végén f volt a régióban, ami 810 f vel több a múlt havinál, s f vel az egy évvel korábbinál, részarányuk a tavalyi 15,9%-ról 16,5%-ának felel meg. Észak-Magyarországon ebben a hónapban a legfeljebb 8 általánossal rendelkez regisztrált álláskeres k száma f volt, ami f vel (3,5%-kal) több mint januárban volt uárhoz viszonyítva még jelent sebb, 3097 f (6,5%) a növekmény. A legfeljebb alapfokú képzettség ek az összes regisztrált álláskeres majdnem felét, 47,6%-át teszik ki. Az Észak-magyarországi nyilvántartása szerint az álláskeres n k uár végi létszáma f volt (az összes álláskeres 43,6%-a), vel (4,2%-kal) több mint egy hónappal korábban. A férfiak száma ugyanakkor f vel (6,3%-kal) emelkedett. Az Észak-magyarországi területér l uár hónap során csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntést követ en összesen 11 munkáltatótól érkezett 484 f t érint bejelentés. A megel év azonos hónapjához viszonyítva a bejelentést tev munkáltatók száma 3-r l 11-re, az érintett munkavállalóké pedig több mint két és félszeresére 177 f l 484 f re emelkedett. 2

3 A leépítések területi eloszlását tekintve a bejelentések els sorban Nógrád (252 f ), valamint Borsod (153 f ) megye munkaer piacát sújtják, Heves megye érintettsége kisebb mérték (79 ). A létszámleépítéssel érintett létszámból 153 f (32%) a járm ipar, 110 f (23%) a híradástechnika és villamosgép-gyártás, 95 f (20%) a fémalapanyag-gyártás 44 f (9%) a fémfeldolgozás, 42 f (9%) a nem fém ásványi termék-gyártás és 40 f (8%) a gazdasági szolgáltatás ágazatban tevékenyked munkáltatónál dolgozik. A leépítend létszám 90%-a gyártósori összeszerel vagy fémipari szakmunkás. A régió mindhárom megyéjében emelkedett a regisztrált álláskeres k száma. A régión belül uár végén Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 66,5 ezer f t, Heves megyében 20,1 ezer f t, Nógrád megyében pedig 19,2 ezer f t tartottak álláskeres ként nyilván a munkaügyi kirendeltségek. Az el hónaphoz képest B.-A.-Z. megyében s, Hevesben f s, Nógrád megyében f s növekedés volt megfigyelhet, a növekedés dinamikája egyedül Heves megyében (8,1%) haladja meg az országos átlagot uárhoz viszonyítva Borsod megyében 5%-kal, Heves és Nógrád megyében több mint 10%-kal n tt az álláskeres k száma, de a növekedés mértéke még így is mindhárom megyében elmaradt az országos átlagtól (14%). A nyilvántartott álláskeres k száma és változása uár Az álláskeres k Megnevezés száma számának változása számának változása az el hónaphoz az el évhez képest képest % % B.-A.-Z. megye , ,1 Heves megye , ,2 Nógrád megye , ,3 Észak-Magyarország , ,3 Magyarország , ,0 A régió mind a 27 kirendeltségi körzetében n tt kisebb-nagyobb arányban a regisztrált álláskeres k száma. A legkisebb mértékben, 1 f vel a szikszói kirendeltségen, a legnagyobb arányban, 12%-kal a hatvani körzetben. A kedvez bb munkaer -piaci helyzet kistérségek többségében a régiós átlagot meghaladóan n tt az álláskeres k száma (a már említett hatvani körzetben 12%-kal, az egriben 10%-kal, a gyöngyösiben és a rétságiban 9-9%-kal, a pásztóiban 8%-kal, a mez kövesdiben 7%-kal, és a tiszaújvárosiban 6%-kal). Ez a tendencia kapcsolatba hozható a régiónban is kibontakozó krízissel, a nagyobb foglalkoztatási centrumokba települt közép- és nagyvállalatok által els ütemben leépített dolgozók már bekerültek az álláskeres nyilvántartásba. A nyilvántartott álláskeres k létszáma alapján számított munkanélküliségi arány a régióban uárban 20,5% volt (azaz a gazdaságilag aktív népesség egyötöde a munkaügyi szervezet által nyilvántartott álláskeres ), 1,6%-ponttal magasabb, mint egy éve volt, az országos átlagot (12,3%) továbbra is jelent sen meghaladja. B.-A.-Z. megyében ugyanez a mutató 22,6%-ot, Hevesben 15,2%-ot, míg Nógrádban 21,5%-ot tett ki. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében továbbra is a megyeszékhely és a déli körzetek (Miskolc, Tiszaújváros, Mez kövesd) vannak jóval kedvez bb helyzetben, a munkanélküliség itt 14-18%-os. E három körzetet kivéve a munkanélküliség aránya mindenütt meghaladja a 20%- 3

4 ot, ezen belül a mez csáti, edelényi, szikszói és az ózdi térségben a 30%-ot, az encsi és a gönci kistérségben a 40%-ot is. Heves megyében szintén jelent s területi különbségek tapasztalhatók. Az egri, a gyöngyösi és a hatvani körzetekben az országos átlaghoz közeli, relatíve igen kedvez nek mondható 10-14%-os a munkanélküliségi arány (a régióban a legalacsonyabb a ráta a hatvani kistérségben, 10,4%), míg az elzártabb és befektet k számára nem túl vonzó körzetekben, Pétervására és Heves térségében, 26, illetve 30%-os arány mutatható ki. Nógrád megyében a másik két megyéhez képest relatíve kisebb szóródás figyelhet meg a munkanélküliségi arány vonatkozásában. A Budapesthez közeli körzetekben (Balassagyarmat, Pásztó és Rétság) 15-17% közötti arány jellemz, míg a többi körzetben 25-26% körüli. Februárban ismét n tt a pályakezd álláskeres k száma A pályakezd álláskeres k száma október óta mutatott csökkenést. Januárban már lényegében stagnált a számuk, s a trend uárban emelkedésbe fordult. A hónap végi zárónapon pályakezd szerepelt a nyilvántartásban, számuk egy hónap alatt 5,6%-kal (562 f vel) n tt, kisebb mértékben mint országosan (7,3%). Az országosnál kisebb növekmény ellenére a pályakezd k összes álláskeres n belüli aránya a régióban 9,9%, 1,7%-ponttal magasabb, mint az országos átlag. Egy éves viszonylatban a pályakezd k száma 1,1%-os emelkedést mutat, ilyen értelemben tehát körükben sokkal kedvez bb dinamika érvényesül, mint az összes álláskeres t tekintve (7,3%). A pályakezd k számának uári emelkedése megfelel annak, ami a korábbi években is tapasztalható volt, s az szi tanítási félév végével, valamint a téli hónapokra jellemz alacsony szint munkaer -kereslettel van összefüggésben. A legtöbb pályakezd álláskeres t a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kirendeltségek tartották nyilván, f t (az összes álláskeres 10,3%-a), míg Heves megyében f t (8,5%), Nógrádban pedig f t (10,0%) regisztráltunk álláshelyre közvetíthettek a régió kirendeltségei. A uár hónap folyamán a régió munkaadói f számára kínáltak munkát, a hó elején nyilvántartott álláshelyekkel együtt tárgyhónapban összesen állás állt a kirendeltségek rendelkezésére a közvetítéshez, s a hónap végén még álláshelyre történ közvetítés volt folyamatban. A feltárt, bejelentett havi új munkaer -igény alakulása január uár támogatott nem tám.(normál) jan márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec 2009.jan 4

5 A tárgyhavi állásbejelentések száma januárhoz képest csaknem megkétszerez dött, 89%-kal (1.244 darabbal) növekedett. A nagyobb mérték kereslet-b vülés els sorban a települési önkormányzatok által növelt közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódott, de emelkedett a munkaer -piaci támogatás nélküli munkaer igénye is több szolgáltatási, ipari, épít ipari területen. Az el év azonos id szakához képest azonban idén uárban 51%-kal (2.559 állással) kevesebb munkaer igényt jelentettek be a munkáltatók. A munkaadók a tárgyhónap folyamán a bejelentett álláshelyek közül összesen hoz nem igényeltek támogatást. A havonta jelzett új nem támogatott álláshelyek száma októbert l januárig rohamosan csökkent (2.847-r l 565-re apadt), s ez a negatív trend fordult meg uárban. A januárhoz képest kétszeresére emelkedett normál munkaer igények számában azonban az el év azonos id szakában bejelentetthez viszonyítva még így is 45%-os csökkenés mutatkozik. A hónap folyamán támogatott álláslehet ségre közvetíthettek a munkaügyi kirendeltségek, ami 81%-kal több, mint januárban, de a uári lehet ségek (3.159 álláshely) felét sem éri el. Ezek legnagyobb része (53%) közcélú munkavégzés keretében kínált állás volt, s szintén jelent s létszámot igényeltek közhasznú munkavégzés (17%) és közmunka (15%) céljára, de ugyanennyit képviselt a bér és bérköltség támogatással alkalmazni kívánt álláskeres k részaránya (15%) is. A hónap folyamán jelzett új álláshelyek 63%-át (1.671 db) a közigazgatás területér l (dönt részben a települési önkormányzatok közhasznú, közmunka és közcélú foglalkoztatási igénye) jelentették be, 9-9%-kal képviseli magát az épít ipar (240 db) és a feldolgozó-ipar (228 db), 8%-kal a kereskedelem (217 db). A uári bejelentésekhez viszonyítva a feldolgozóipar (72%-kal), az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatások (72%-kal) és a kereskedelem (59%-kal) kereslete esett vissza a legnagyobb mértékben. A havi új állásajánlatok 54%-a (1.426 f ) segédmunkás munkakörre vonatkozik, dönt részben a közösségi munkák igényét fedik le. A betanított jelleg munkák (gépkezel k, összeszerel k, járm vezet k) iránti igény a teljes kereslet mindössze 7%-át teszi ki f közötti bejelentés érkezett gyártósori összeszerel, tehergépkocsi-vezet, csomagoló-gép kezel és targonca-vezet munkakörökre. Az állásbejelentések 15%-át ipari, épít ipari szakmunkások iránti igények képviselték f s kereslet tapasztalható a régióban hegeszt, k ves, fest és mázoló, lakatos, húsfeldolgozó, varrón szakmákban. A szolgáltatási jelleg foglalkozások közül 20 f t meghaladó igény van eladó, felszolgáló és szakács szakmákban. Az összes álláshely bejelentés 10%-a vonatkozik nem fizikai munkakörökre. 20 f t elér kereslet mutatkozik irodai adminisztrátorok, szociális gondozók, biztosítási ügynökök iránt. A fels fokú végzettséget igényl munkakörökben 10 f t meghaladó bejelentés csak üzletköt k és kereskedelmi szervez k részére érkezett. Februárban tovább n tt a pénzbeli ellátásban részesül nyilvántartott álláskeres k száma. A korábbi munkaviszonnyal, illetve járulékfizetéssel álláskeresési ellátásra szerzett jogosultságuk alapján az Észak-magyarországi illetékességi területén uár végén összesen f részesült pénzbeli ellátásban, f vel, 16,7%-kal többen, mint a múlt hónapban. Ez a számottev növekedést a befejez közhasznú, illetve közcélú foglalkoztatásból kikerül k, valamint a kibontakozó válság hatására már IV. negyedévben megkezd létszámleépítések nyomán beáramlók létszámának emelkedése idézte el. A nyilvántartott álláskeres k 28,5%-a tartozik ebbe a csoportba, számuk f vel (30,7%-kal), részarányuk 5,1%-ponttal növekedett egy év alatt. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében f (a megyében állást keres k 24%-a), Hevesben f (a megyében állást keres k 40%-a), Nógrádban pedig f (a megyében állást keres k 31%-a) részesült álláskeresési ellátásban. 5

6 A kirendeltségeinkkel kapcsolatban álló álláskeres k közül rendszeres szociális segélyben részesül k létszáma uár végén f t tett ki, 46 f vel többet, mint a múlt hónapban. A nyilvántartott álláskeres k 40,3%-a tartozik ebbe a csoportba, számuk 588 f vel (1,4%-kal) nagyobb, részarányuk viszont 2,3%-ponttal alacsonyabb, mint egy éve. Borsod- Abaúj-Zemplén megyében f (a megyében állást keres k 45%-a), Hevesben f (a megyében állást keres k 29%-a), Nógrádban pedig f (a megyében állást keres k 35%-a részesült szociális segélyben. A szervezetünkkel kapcsolatban álló rendszeres szociális segélyezettek többsége szakképzetlen, 66%-uk legfeljebb 8 általános iskolai végzettség kétharmaduk már több mint egy éve lépett be a segélyezési körbe, közülük 40% pedig már 2 évnél is régebben. Miskolc, március 10. 6

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2009. május Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint országosan a nyilvántartott álláskeres k száma 2009. május

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében július

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. ius A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken iusban

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2009. április Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint országosan a nyilvántartott álláskeres k száma 2009. április

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében október

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében október Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. óber A megye munkáltatói 1,4 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken óberben

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében április

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. ilis A megye munkáltatói 2,5 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken ilisban

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében február

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében február Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. uár A megye munkáltatói 1 042 új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken 2011.

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2010. szeptember A régióban 6,2 ezer új álláshelyet jelentettek be szeptemberben 2010. szeptemberben a munkaügyi kirendeltségekhez

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében augusztus

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében augusztus Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. usztus A megye munkáltatói 2,1 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében június

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében június Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. ius A megye munkáltatói 1,8 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken iusban

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében január

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében január Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. január A megye munkáltatói 1114 új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken Országosan

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2010. október A régió munkáltatói 5,8 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken 2010. októberben a munkaügyi kirendeltségekhez

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2009. június Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint országosan a nyilvántartott álláskeres k száma 2009. június

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ilis A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2010. uár A régióban több mint 4 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkáltatók uárban. 2010. uárban a munkaügyi kirendeltségekhez

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2009. július Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint országosan a nyilvántartott álláskeres k száma 2009. július

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2010. május A régióban több mint 10 ezer új álláshelyet jelentettek be a munkáltatók májusban. 2010. májusban a munkaügyi

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2009. szeptember Tovább b vült a régió munkaügyi kirendeltségein nyilvántartásba vett álláskínálat. Régiónkban a hónap folyamán

Részletesebben

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei munkaer -piaci f bb folyamatokról január

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei munkaer -piaci f bb folyamatokról január Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei munkaer -piaci f bb folyamatokról 2011. január Emelkedett a munkaadók által kínált álláshelyek száma a térségben, a megyei kirendeltségeken

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2009. augusztus Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint országosan a nyilvántartott álláskeres k száma 2009. augusztus

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól augusztus

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól augusztus Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól 2011. usztus Újból csökkent a megyében nyilvántartott álláskeres k száma. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól július

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól július Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól 2011. ius Júliusban több álláskeres helyezkedett el a megyében. A 2011. ius folyamán lezárt közvetítések és visszajelzések

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ. a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról Borsod - Abaúj - Zemplén megyében

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ. a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról Borsod - Abaúj - Zemplén megyében TÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról Borsod - Abaúj - Zemplén megyében 2007. ilis Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint országosan a nyilvántartott álláskeresők száma 2007. ilis

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól május

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól május Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól 2011. us A megye valamennyi körzetében tovább csökkent - összességében közel 5 ezer f vel - a nyilvántartott álláskeres

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei munkaer -piaci f bb folyamatokról február

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei munkaer -piaci f bb folyamatokról február Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei munkaer -piaci f bb folyamatokról 2011. uár Tovább b vült az állásajánlatok száma a megyében. Az észak-magyarországi régióban 2011. uár folyamán

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. febr. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2008. nov. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól április

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól április Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól 2011. ilis Az álláskínálat nagyarányú b vülésének továbbra is a közfoglalkoztatás a domináns forrása. Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jún. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Nógrád megye munkaer -piaci folyamatairól március

T Á J É K O Z T A T Ó Nógrád megye munkaer -piaci folyamatairól március NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA T Á J É K O Z T A T Ó Nógrád megye munkaer -piaci folyamatairól 211. március 15 A bejelentett új álláshelyek száma 211-ben Nógrád megyében (f ) 12 9 6 3

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Nógrád megye munkaer -piaci folyamatairól április

T Á J É K O Z T A T Ó Nógrád megye munkaer -piaci folyamatairól április NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA T Á J É K O Z T A T Ó Nógrád megye munkaer -piaci folyamatairól 212. április 24 22 A nyilvántartott álláskeres k számának alakulása Nógrád megyében (f )

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Az év eleji szezonális növekedést követően, márciusban megyénkben is jelentősen csökkent a regisztrált álláskeresők száma.

Az év eleji szezonális növekedést követően, márciusban megyénkben is jelentősen csökkent a regisztrált álláskeresők száma. TÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról Borsod - Abaúj - Zemplén megyében 2006. ius A KSH legutóbbi, 2005. december - 2006. uár időszakában végzett, a 15-74 éves népesség körére kiterjedő munkaerő-felmérése

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés 2007. augusztus Változás az elızı Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. május 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól március

Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól március Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaer -piaci folyamatairól 211. ius A közfoglalkoztatás révén jelent sen b vült a munkahelyek száma a megyében. Borsod-Abaúj-Zemplén megye kirendeltségei

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jan.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jan. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jan. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MUNKAERŐ-PIACI FOLYAMATAIRÓL 216. FEBRUÁR Tartósan csökkenő tendenciájú az álláskeresők száma a megyében. A megyei munkaerőpiacot 35-4 ezer vel folyamatosan

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben