Common Purpose Magyarország Egyesület. Közhasznúsági Jelentés 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Common Purpose Magyarország Egyesület. Közhasznúsági Jelentés 2011."

Átírás

1 Common Purpose Magyarország Egyesület Közhasznúsági Jelentés 2011.

2 Tartalomjegyzék Az Egyesület évi munkája... 3 Bevezető... 3 Tevékenységeink... 3 Támogatók... 5 Munkatársak... 5 Mérleg... 6 Eredménykimutatás... 7 A vagyon felhasználása Cél szerinti juttatások... 8 Egyéb adatok... 8 Melléklet: Résztvevők, előadók... 9

3 Az Egyesület évi munkája Bevezető Az egyesület egyedi, szektorközi vezetőképző kurzusokat szervez. A Common Purpose tudást, kapcsolatokat és inspirációt nyújt vezetőknek ahhoz, hogy valódi változásokat tudjanak véghezvinni szűkebb és tágabb környezetükben ben egy-egy újabb Meridián és Navigátor kurzust indítottunk el és fejeztünk be sikeresen, két szervezetre szabott, egyedi programot szerveztünk meg, két alkalommal tartottunk felsővezetőknek szóló egynapos OpenGround rendezvényt, megrendezésre került egy budapesti Felfedező Út külföldi résztvevőknek, valamint kiküldtünk magyar vezetőket külföldi Common Purpose kurzusokra. Növekedett a csapatunk, és új elnökséget választottunk. Ezúton is szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk minden vezető tisztségviselőnknek, tagunknak, támogatónknak, barátunknak, hogy segítettek minket közös céljaink elérésében! Tevékenységeink Nemzetközi Navigátor február 2. és június 2. között újra megszerveztük a Nemzetközi Navigátor kurzusunkat, melyet fiatal tehetségeknek, a jövő feltörekvő vezetőinek indítunk el. Az induló 14-es csoportlétszámból a programot végül 12-en végezték el. A résztvevők teljes listája a mellékletek között található. A négy hónap alatt 34 közreműködővel találkozhattak. A résztvevők minden egyes nap végén kitöltöttek egy értékelőlapot. A fő teljesítménymutató az ez a nap megérte a befektetett időt kérdés volt, mely a résztvevők értékelése alapján 82%- os volt. Az OSI-val való együttműködés keretében összesen 3 roma fiatal tehetség vehetett részt a programon. Budapest Meridián 2011 A Meridián 2011 programot 16 fő végezte el, akik összesen 35 előadóval találkoztak a napok során. A résztvevők és az előadók listája az 1.sz mellékletben található. A résztvevők az összes program átlagát tekintve a fő teljesítménymutatóra 84,6 %-os értékelést adtak. Az OSI támogatása lehetővé tette, hogy 2 tapasztalt roma vezető részt vehessen ezen a programon.

4 Felfedező utak június 24-én egy 14 fős csoportnak szerveztünk egész napos programot, Budapest a pezsgő város címmel. A csoportból 5-en Londonból, 3-an Birminghamből és 3-an Hamburgból érkeztek, 4 résztvevő pedig az októberben befejeződő Meridián, illetve Navigátor kurzus tagjai voltak. A résztvevők értékelése alapján a fő teljesítménymutató 100 %-os volt. Az NCA támogatásával összesen 4 volt résztvevőnket tudtuk támogatni abban, hogy egy külföldi Felfedező úton részt vegyen. Így járt magyar vezető a helyi Common Purpose irodák által megszervezett Felfedező utakon Bradfordban és Edinburgh-ben. OpenGround július 5-6. Július 5-6-án újra megszerveztük a múlt évben elsőként megvalósult OpenGround programot. A másfél napos rendezvényen, melyet a Bátor Táborban tartottunk Hatvanban, összesen 32 felsővezető vett részt. A zártkörű rendezvény témája az volt, mit tudunk mi magunk tenni azért, hogy Magyarország 2020-ra élhetőbb országgá váljék? A résztvevőktől kapott pozitív visszajelzéseket az írásos programértékelő is alátámasztja, melynek eredménye szerint a jelenlévők 100%-a határozottan állította, hogy a nap megérte számára a befektetett időt. OpenGround december 2. Az év végén ismét szerveztünk egy egész napos OpenGroundot, melyen ezúttal 33-an vettek részt felsővezetők és egyetemisták együtt. A rendezvény központi kérdése az volt, Mit tudunk mi felnőttek, vezetők és diákok tenni azért, hogy életrevaló fiatalok tudjanak pályát kezdeni Magyarországon?. Az írásos programértékelő eredménye az előző rendezvényhez hasonlóan 100%-os volt. FlowUP! én egy két napos programot szerveztünk a Flow Csoport 23 tagja részére. A program célja az volt, hogy támogassuk a Flow Csoportot új innovatív megoldásokkal, inspirációval és szélesebb látókör kialakításával, saját piaci és társadalmi szerepük, illetve helyük meghatározásában. A résztvevők 100%-a válaszolta azt az írásos értékelőn, hogy a program megérte a befektetett időt. Raiffeisen Bank, Leadership Café án a Raiffeisen Bank felkérésére egy fél napos úgynevezett kávéházi beszélgetést szerveztünk arról, hogyan lehet változó időkben is sikeresen vezetni és milyen más gondolkodásmódot, értékrendszert érdemes elsajátítani a túléléshez, továbbfejlődéshez. A program szintén 100%-os értékelést kapott. Alumni találkozó 2011 Az október 10-i alumni találkozót ebben az évben összekötöttük a szervezet 5 éves évfordulójával. Az ünneplésen 65 volt résztvevőnk volt jelen, akiknek lehetőségük volt a Common Purpose hálózatának más tagjaival is megismerkedni, illetve meghallgatni Rakonczay Gábor és Viktória előadását az Atlanti óceán átevezéséről.

5 Pályázatok Az NCA-tól külföldi Felfedező utakra utazás-, szállás-, és részvételi díj költségek fedezésére forintot nyert a szervezetünk. A MagNet Magyar Közösségi Bank KAP 2011 adományozási programja keretében Ftot kaptunk támogatásként a bank ügyfeleitől. Támogatók 2011-ben tovább folytatódott a Támogatói Kör kiszélesítése, mind magánszemélyek, mind cégek tekintetében támogatóink voltak: - Open Society Foundation - CSEMGANDO Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. - Magyar Lapterjesztő Zrt. - Híd Rádió Zrt. - Provident Pénzügyi Zrt. - ING - GE Infrastructure Holding Ezúton is köszönjük támogatásukat! Munkatársak 2011 júniusától az Egyesületnék dolgozik egy új program igazgató, aki a nyílt kurzusok szervezését és levezetését végzi ben is folytattuk önkéntesek foglalkoztatását novemberétől 2011 áprilisáig, illetve 2011 áprilisától októberig két gyakornok segítette munkánkat, majd 2011 szeptemberétől újabb 6 hónapra egy harmadik gyakornokot is foglalkoztattunk.

6 Mérleg adatok E Ft-ban sor Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám helyesbítése a B c d E 1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6 B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK 8 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

7 Eredménykimutatás sor Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám helyesbítése a B c d E 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás 3 a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől 5 c) helyi önkormányzattól 6 d) egyéb (ebből 1% = 564e) Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12 C. Összes bevétel (A + B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 27 F. Összes ráfordítás (D. + E.) G. Adózás előtti eredménye (B. - E.) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.) Tárgyévi eredmény (I. + J.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak 36 - tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 0

8 A vagyon felhasználása Kiadások (e Ft): Számítástechnikai eszközök vásárlása 20 Anyagköltség 78 Igénybevett Szolgáltatások költsége Bérleti díj Utazási költség (belföld, külföld) 794 Telefon, posta, internet költség 249 Fénymásolás 8 Könyvelési és közjegyzői díj 549 Konferencia,rendezvényszervezés költség 629 Licencdíj, egyéb szolg Egyéb szolgáltatás (Bankköltség) 108 Bérköltség és járulékai Személyi jellegű egyéb kifizetés Költségek összesen: Cél szerinti juttatások Programköltségek (Meridián, Navigátor, Quest) e Ft Egyéb adatok 1. Költségvetési támogatást az Egyesület 2011-ben nem kapott. 2. Az Egyesület vezető tisztségviselői (elnökségi tagok, felügyelőbizottsági tagok) ben nem kaptak juttatást vagy költségtérítést. 3. Az Egyesület 2011-ben központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől nem kapott támogatást.

9 Melléklet: Nyílt kurzusok résztvevői, közreműködői Meridián 2011 résztvevői Csajbók Mariann LanceCom Stílus- és Kommunikáció Tanácsadó Kft. ügyvezető-tulajdonos Drabos Erik Drabos Ügyvédi Iroda ügyvéd Erős Máté Wesley János Főiskola filozófia történész Frank Róbert Híd Rádió Zrt. felelős szerkesztő Horgas Judit Gráfium Kft szerkesztő, oktatási programvezető Kisari Károly Down Egyesület elnök Kopcsik Károly Váci Fegyház és Börtön parancsnok Kóti Ágnes ING Biztosító marketing és kommunikációs vezérigazgatóhelyettes Molnár Krisztina HelyiMérték Alapítvány szakmai vezető Mundér Gusztáv Zutipe Egyesület elnök Sulyok Mária Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rendezvényszervezési igazgató Szabó Kálmán Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület ügyvezető igazgató Szegedi Dezső Twist Olivér Alapítvány programmenedzser Terdik Szilvia Lapker Zrt. képzési és kommunikációs vezető Ungvári Györgyi Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete vezetőségi tag Zsigmond Vince Fővárosi Állat- és Növénykert csoportvezető Meszlényi-Bodnár Zoltán Nyitott Kör Egyesület elnök

10 Navigátor 2011 résztvevői Atyimov Marianna MURO PHRAL TESTVÉREM Cigány - Magyar Társadalmi és Kulturális Egyesület elnök, projektmenedzser Benkő Gábor Bors szórakoztató napilap rovatvezető, szerkesztő Czinkóczi Anita Budapesti Nyílt Társadalom Intézet - OSI senior program officer Détári Dániel Mars Magyarország Bt. business planning manager Kissné Oláh Anita Komárom - Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal roma integrációs referens László Gergely TriGranit Fejlesztési Zrt. junior fejlesztési igazgató Nótár Ilona SE Magatartástudományi Intézet,ill. Független Médiaközpont óraadó tanár, ill. újságíró Peresztegi Ágnes Mars Magyarország Bt. senior brand manager Pittner Beatrix Budapesti Értéktőzsde Zrt. senior munkatárs Radványi Orsolya Szépművészeti Múzeum muzeológus dr. Sallay Dóra Szépművészeti Múzeum főmuzeológus Szele Sándor Magyar Lapterjesztő Zrt. területi képviselői csoportvezető Szilágyi Katalin Művészetek Palotája Kft. szervezési igazgató-helyettes Vécsey Axel Szépművészeti Múzeum gyűjteményi titkár

11 Előadóink, közreműködőink 2011-ben Bábel Gabriella Microsoft Magyarország Communications Sector Lead Bacskai Bálint Józsefvárosi Református Egyházközség lelkipásztor Bálint Viktor PricewaterhouseCoopers marketing és kommunikációs vezető Bányai Gábor újságíró, producer Baradlai László Magyar Telekom telekommunikációs kompetencia központvezető Bardócz Iván Sanoma Média Budapest főszerkesztő helyettes Barna Erika Kék Pont Drogkonzultációs Központ és kommunikációs és marketingigazgató Ambulancia Bartos Pál Hallatlan Alapítvány kuratórium elnöke Bencsik Barnabás Ludwig Múzeum ügyvezető Benkő Vilmos Hárskúti Megújuló Energia Központ stratégiai igazgató Berta Klára Gyermekétkeztetési Alapítvány PR vezető Bertók Attila Magyar Nemzeti Bank csoportvezető Bodoky Tamás tényfeltáró újságíró Bognár Botond Villa Budapest alapító Bojár Iván András Főpolgármesteri Hivatal városarculati tanácsnok Boros Györgyi Menhely Alapítvány koordinátor Bőthe Csaba Magyar Telekom igazgató Czakó Ferenc Delta Informatika Zrt. igazgatósági tag Cseh Balázs Magyar Élelmiszerbank Egyesület alapító Dénes Balázs Társaság a Szabadságjogokért elnök Ferenczi Barnabás Magyar Nemzeti Bank készpénz-logisztikai igazgató Frank Tibor Budapesti Fegyház és Börtön bv. dandártábornok, bv. főtanácsos, intézetparancsnok Galambos Erzsébet Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgató Gegesy Ferenc volt IX. kerületi polgármester Halaj László Magyar Nemzeti Bank főosztályvezető Halász Gábor Felsőoktatás-menedzsment Intézeti központvezető Központ Hanczár Gergely International Business School K+F tanácsadó Hans van Vliet Jedermann Kávézó vállalkozó, dzsesszzenész Héja Domonkos Óbudai Danubia Zenekar karmester Henn Péter Callidus Invent Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető Héra Gábor Kurt Lewin Alapítvány ügyvezető igazgató Hermán Róbert Portico Investment befektetési igazgató Hild Imre Primus Capital Tőkealap-kezelő Zrt. partner Holtzer Péter OriensIM partner Horváth Endre Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány elnök Jávorszky Iván SOS-Gyermekfalu Magyarországi nemzeti igazgató Alapítványa Juhász Péter TASZ Romaprogram munkatárs Kalina Yvette Közigazgatási Politechnikum pedagógiai vezető, roma program munkacsoport vezetője Kepecs Iván Kreater Társadalmi Innovációs Labor ügyvezető

12 Klementz Kata L'Office Kopcsik Károly Budapesti Fegyház és Börtön bv. alezredes, bv. főtanácsos, parancsnok-helyettes Kovárik Erzsébet Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkár Küllői Péter Bátor Tábor Alapítvány kuratórium elnöke Kürti Gábor Hajtás Pajtás Kerékpáros Futárszolgálat alapító Lakatos Zsófia Hill&Knowlton Hungary kft. ügyvezető Maiczenné Földi Réka Gézengúz Alapítvány vezető terapeuta Mautner Zsófia Chili & Vanilia gasztro blogger Merker Viktor Kandinsky Kft. ügyvezető Mészáros Mercedes Váltó-sáv Alapítvány szakmai vezető Meszlényi-Bodnár Zoltán Nyitott Kör Egyesület elnök Molnár Attila Bátor Tábor Alapítvány ügyvezető igazgató Nagy Géza Ability Park Egyesület ügyvezető igazgató Nagyberivói-Boér Áron Magyar Telekom Működéstámogató Kp, központvezető Nagygyörgy András Bátor Tábor programvezető Orbán Gergely Budapest Business Region klasztermenedzser Orosz Györgyi Sanoma Budapest Zrt. főszerkesztő Pap Enikő Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség alelnök Paulinyi Tamás Szintézis Szabadegyetem író, pszi-kutató Peleskey-Balázs Rita Salgótarján Megyei Jogú Város Eü. vezető Szociális Kp. Rácz Tünde Digitális Esélyegyenlőség Alapítvány kulturális antropológus Rácz Zsuzsa Terézanyu Klub alapító Radácsi László SmartLab Tanácsadó Kft. alapító Sági György Gordió csoport ügyvezető Schultheisz Judit Gézengúz Alapítvány orvos-szakmai vezető Simon Péter OTP Alapkezelő Zrt. üzletfejlesztési igazgató Szász Ildikó Menedék Migránsokat Segítő Egyesület programvezető Szilágyi Katalin Művészetek Palotája szervezési igazgatóhelyettes Szűcs Attila Magyar Nemzeti Bank osztályvezető Tarr Zoltán Zsinati Iroda zsinati tanácsos Tóth Györgyi Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen projektkoordinátor Egyesület Török Alfréd Molnár Ferenc Általános Iskola igazgató Vári Gergely Profession.hu vállalkozó Várnai Zsuzsa Deák Diák Általános Iskola igazgató Zsikla Gábor Flow Csoport partner

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet (1081 Budapest, Népszínház utca 16. Tel.: 322-1502; fax: 479-0272 www.menedek.hu; menedek@menedek.hu) 2011. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43. KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010.

Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43. KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010. Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43 Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010. ÉV 1. Számviteli beszámoló 1. Közhasznú éves beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDŐ KÖR TÚRKEVE TARTALMI BESZÁMOLÓ 2008-ban az előző évek gyakorlatának megfelelően több nagyobb társadalmi háttérrel megvalósított, és jelentősebb szakmai

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.08 14:01:08 Szervezet székhelye: Irányítószám: 8 2 0 0 Település: Veszprém Közterület neve: Diófa Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.09 17:40:31 Szervezet neve: Gyermekváros Egyesület Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 0 2 9 Település: Debrecen Közterület neve: Berek Közterület

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY. 2009 év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY. 2009 év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY 2009 év A 2009-es számviteli beszámoló még nem készült el, így a pénzügyi kimutatások 2008-as adatok alapján kerülnek bemutatásra. Budapest, 2010.02.13.

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben