HIRDETMÉNY. Az Elektronikus Számla egyenlege után az OTP Bank Rt. az alábbi sávok alapján térít napi kamatot:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY. Az Elektronikus Számla egyenlege után az OTP Bank Rt. az alábbi sávok alapján térít napi kamatot:"

Átírás

1 HIRDETMÉNY AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLACSOMAG KAMATAIRÓL, DÍJAIRÓL ÉS KÖLTSÉGEIRŐL Hatályos: az I.1.2. pont tekintetében 2005.október 8-tól, a III.3.2 és a III.3.9 pontok tekintetében október 15-től I. Kamatok 1. Betétkamatok 1.1. Elektronikus Számla Az Elektronikus Számla egyenlege után az OTP Bank Rt. az alábbi sávok alapján térít napi kamatot: sávok kamatmérték (évi) EBKM (évi) teljes állomány után 0,15% 0,15% 1 Az Elektronikus Számlán elhelyezett lekötött betétek után az OTP Bank Rt. a lakossági forint folyószámlákra érvényes, a mindenkori a Lakossági forintszámlákról, a folyószámlahitelről (A-hitel) és a Gyámhatósági forintszámláról szóló Hirdetményben közzétett kamatot téríti Megtakarítási Számla A Megtakarítási Számla egyenlege után a Bank az alábbi sávok alapján térít napi kamatot: sávok kamatmérték (évi) EBKM (évi) Ft 0,00% 0,00% Ft Ft 3,50% 3,42% Ft Ft 5,00% 4,27% Ft Ft ( tól) 5,40% 5,31% Ft-tól ( tól) 5,60% 5,47% WebKÁRTYA Számla A WebKÁRTYA Számla pozitív egyenlege után az OTP Bank Rt. betéti kamatot nem térít. Az Elektronikus Számla látra szóló, valamint a Megtakarítási Számlán elhelyezett betétek kamatának jóváírása minden naptári negyedév utolsó hónapjának havi zárlati napjával történik. A látra szóló kamat az Elektronikus Számlán, a megtakarítási összeg után esedékes kamat a Megtakarítási Számlán kerül elszámolásra. Az Elektronikus Számlán lekötött betétek kamatának jóváírása a lekötés lejáratakor esedékes, folyamatos kamattal növelt lekötés esetén a kamat a tőkeösszeget növeli. A lekötött betétszámlán elhelyezett megtakarítás összege és annak kamata - a Számlatulajdonos eltérő rendelkezése hiányában - a lekötési idő eltelte után az Elektronikus Számlán kerül jóváírásra. Az egyesített betéti kamatláb mutató (EBKM) a sávok felső határára vonatkozóan, illetve csak azokban az esetekben került feltüntetésre, ha nagysága a közölt kamatlábtól eltér. 2. Hiteldíjak 2.1. Folyószámlahitel (A-hitel) - rendszeresnek minősülő jóváírás fedezete mellett nyújtott folyószámlahitel (A-hitel): évi 22,50% kamat + 1% kezelési ktg. (THM: 27,65%) 3 - lekötött betét fedezete mellett nyújtott folyószámlahitel (A-hitel) évi 19,00% kamat + 1 % kezelési ktg. (THM: 23,34%) Ft betét elhelyezése esetén 2 50 millió Ft betét elhelyezése esetén Ft hitelkeret esetén

2 - keretbeállítási jutalék: 0,- Ft - kezelési költség: 1%, minimum havi 180,- Ft - rendelkezésre tartási jutalék mértéke: 0% - az Elektronikus Számlához kapcsolódó, rendszeres jóváírások fedezete melletti folyószámlahitel (Ahitel) mértéke: a rendszeres jóváírás másfélszerese. A rendszeres jóváírások fedezete melletti folyószámlahitel (A-hitel) mértéke a rendszeres jóváírás kétszeresét is elérheti, abban az esetben, ha a) az igénylést megelőzően a számlára legalább 6 hónapon keresztül jóváírás érkezett, vagy b) az igénylést megelőző 3 hónapban a számlára havonta jóváírás érkezett és havonta legalább 3 csoportos beszedési megbízás teljesült, és a számlához kapcsolódik bankkártya, vagy c) a számlára az elmúlt 3 hónapban havonta jóváírás érkezett és a számlatulajdonosok valamelyike rendelkezik OTP lakáshitellel. A rendszeres jóváírások fedezete melletti folyószámlahitel (A-hitel) minimális összege Ft. A folyószámlahitelhez (A-hitelhez) kapcsolódó automatikus engedélyezés, módosítás szolgáltatás igénylése esetén a folyószámlahitel (A-hitel) minimális összege Ft, maximális összege Ft. A lekötött betét fedezete mellett nyújtott folyószámlahitel (A-hitel) minimális összege Ft, maximális összege a lekötött betét összegének 90%-a, a feltétele legalább Ft összegű lekötött betét. A kamat, a kezelési költség és a rendelkezésre tartási jutalék a havi zárlati napon esedékes. Ezen esedékes összegek elszámolása az Elektronikus Számlán történik Ügyleti kamat (számla fedezetlensége esetén): évi 30% (THM:35,07%) Az OTP Bank Rt. az Elektronikus Számlán, illetve a WebKÁRTYA Számlán keletkező fedezetlenség esetére ügyleti kamatot számít fel, amely minden hónap zárlati napján esedékes. Az OTP Bank Rt. az esedékessé vált hiteldíjat a Számlatulajdonos Elektronikus Számlájának terhére, automatikusan számolja el. 3. Havi zárlati nap Az Elektronikus Számlacsomag számlái esetében az elszámolási időszak naptári hónap elsejétől a hónap utolsó napjáig tart. Zárlati nap minden tárgyhót követő hónap elseje. Két egymást követő zárlati nap közötti számlaforgalomról az elektronikus szolgáltatások igénybevételével tájékozódhat a Számlatulajdonos, illetve az Elektronikus Számla esetében a havi számlakivonat nyújt információt. 4. A kamatszámítás módja A kamatszámítás alapját az Elektronikus Számlacsomag számláin mutatkozó napi záró egyenleg képezi. A számlák napi követel és tartozik egyenlege, valamint a szerződés alapján igénybe vett folyószámlahitel (A-hitel), illetve az ügyleti kamat felszámítása a tőke x % x mindenkori naptári napok K= 365 x 100 képlet alapján történik. Az OTP Bank Rt.-nek jogában áll a kamatok elszámolásának gyakoriságát egyoldalúan módosítania. II. Kamat- és díjváltozás Az OTP Bank Rt. jogosult az Elektronikus Számlacsomag konstrukció kamatait, felszámított költségeit, díjait, illetve a kapcsolódó hitelek díjait egyoldalúan módosítani, ha a bankközi hitelkamatok, a fogyasztói árindex, a jegybanki kamatok, az állampapírok hozama és az OTP Bank Rt. forrás- és számlavezetési költsége, üzletpolitikája változik. A módosítás mértékét a Bank a bevezetés előtt legalább 15 nappal Hirdetmény -ben közzéteszi.

3 III. Költségek, díjak, jutalékok 1.Havi csomagdíj: Ft Havi csomagdíj a évi XV. törvény alapján adathiány miatt zárolt számlák esetén: Ft Az Elektronikus Számla számlakivonatának postai kiküldéséről történő lemondás esetén: Havi csomagdíj: Ft Havi csomagdíj a évi XV. törvény alapján adathiány miatt zárolt számlák esetén: Ft 2.Csomagdíj ellenében díjmentes 2.1. Kapcsolódó szolgáltatások, tranzakciók: Számlatulajdonosonként egy Maestro típusú Elektronikus bankkártya, és a kártyához kapcsolódó Garancia asszisztencia biztosítás Számlatulajdonosonként egy Mastercard típusú WebKÁRTYA jóváírások, jövedelem-átutalások fogadása OTPdirekt szolgáltatások rendelkezésre állása SzámlaKontroll és Beszedés Kontroll szolgáltatások keretében küldött üzenetek korlátlan számú szolgáltatói beszedési megbízás, limitfigyeléssel korlátlan számú rendszeres bankon belüli és kívüli forint átutalás Elektronikus csatornákon (OTPdirekt automata telefonos átutalási, telefonos ügyintézői, internetes, aktív SMS, WAP szolgáltatáson) keresztül végezhető tranzakciók: korlátlan számú bankon belüli és kívüli (belföldi) eseti forint átutalás 4 kártyafedezet biztosítására végzett tranzakciók, értékpapír és befektetési jegy vásárlása 5 korlátlan számú bankon belüli eseti deviza átutalás 7*24 órás fedezetbiztosítási lehetőség a WebKÁRTYA Számlán bankkártyaszám alkalmazásával betét lekötés, feltörés, visszavezetés naptári hónaphoz igazodó, havi 4, saját ATM hálózatban kezdeményezett készpénzfelvétel 6,7 4 A díjmentesség postai kifizetési utalvánnyal történő rendszeres és eseti átutalási megbízás esetében az átutalás költségére vonatkozik, a postai kifizetési utalvány díja felszámításra kerül. 5 A díjmentesség a vásárlás költségére vonatkozik, a forgalmazási díjak (eladási, illetve visszaváltási jutalék) tekintetében nem érvényesül. 6 A díjmentes készpénzfelvételi lehetőség a Maestro Elektronikus Bankkártya legyártásától kezdve biztosított. 7 Forint és EUR töltésű ATM-ek esetében egyaránt naptári hónaphoz igazodó, havi 2 díjmentes visszavezetés a Megtakarítási Számláról az Elektronikus Számla javára ATM hálózaton keresztüli befizetés bankkártyával vásárlás bankkártyával 7*24 órás egyenleg, számlaforgalom, és felhasználható napi ATM kártyalimit lekérdezés 7*24 órás, az OTPdirekt szolgáltatásokra vonatkozó letiltási lehetőség elektronikus úton 3.Különdíj ellenében igénybe vehető, elektronikusan igényelt és végrehajtott szolgáltatások: 3.1. Az OTPdirekt internetes csatornán keresztül megadott bankon kívüli eseti deviza és külföldi forint átutalási megbízás 8 : - 0,10% (min Ft/ max Ft) - a kapcsolódó díjak 9 megegyeznek a Lakossági forintszámlákról, a folyószámlahitelről (A-hitel) és a Gyámhatósági forintszámlákról szóló (II. Költségek, díjak, jutalékok) Hirdetményben meghatározott bankfióki díjtételekkel 3.2. Készpénzfelvétel bankkártyával OTP ATM berendezésből, havi 4 ingyenes felvétet követően: 35 Ft + 0,45% 10 ( től) 8 A 1 millió összeget meghaladó USD, EUR, CHF és GBP devizanemben megadott sürgős átutalást az ügyfeleknek az átutalást megelőző napon jelezniük kell (hétfőtől csütörtökig 15:30 óráig, pénteken 13 óráig). 9 A kapcsolódó díjak: a sürgős átutalás költsége; további költségként az idegen bankköltség; a reklamációk, pontatlan megbízások, módosítások költsége; az automatikus feldolgozásra alkalmatlan tranzakciók felára EU-n belül EUR-ban (ha a megbízás nem tartalmazza a kedvezményezett IBAN számát és bankjának BIC (SWIFT) azonosítóját). 10 Forint és EUR töltésű ATM-ek esetében egyaránt.

4 11 OTP bankfiókban, POS terminálon: 150 Ft + 0,35%, max Ft postán, POS terminálon: 170 Ft + 0,3% belföldön más bank ATM berendezésén: 500 Ft/tranzakció külföldön: a Lakossági Forint Alapú kártyákról szóló Hirdetmény Cirrus/Maestro bankkártyára érvényes kondíciói szerint 3.3.VIBER rendszerben indított eseti, forint átutalási megbízás 11 : 0,5% min Ft/tétel (max Ft) 3.4.Megtakarítási Számláról az Elektronikus Számlára történő, elektronikus úton indított havi két díjmentes alkalmat meghaladó számú visszavezetés, illetve bankfiókban történő bármely visszavezetés esetén felszámítandó díjtétel: az átvezetett összeg 0,3%-a/ tranzakció 3.5. Bankkártya letiltás WebKÁRTYA Ft Maestro elektronikus kártya Ft 3.6. Pótkártya, egyéb díjak, költségek WebKÁRTYA 0 Ft Maestro elektronikus kártya: a pótkártya díja, valamint az egyéb díjak és költségek a Lakossági Forint Alapú kártyákról szóló Hirdetmény Cirrus/Maestro bankkártyára érvényes kondíciói szerint 3.7.Reklamáció, kárátvállalás, egyéb rendelkezések ezen esetekben a Lakossági Forint Alapú kártyákról szóló Hirdetmény mindenkori a Cirrus/Maestro, és MasterCard Standard típusú kártyákra vonatkozó, illetve általános rendelkezései az irányadók 3.8.Maestro elektronikus bankkártyán és WebKÁRYTÁ-n felül igényelt egyéb bankkártya igénylése, éves díj: további bankkártyák a Lakossági Forint Alapú kártyákról szóló Hirdetményben szereplő feltételek teljesítése esetén, az ott megjelölt kondíciókkal igényelhetők kártyaletiltás: A VIBER átutalás forintban bonyolított, forint bankszámlák közötti egyszeri átutalási megbízásnak a kedvezményezett számlán történő tárgynapi jóváírását biztosítja az ügyfelek számára bankon kívüli átutalások esetében. a bankkártya letiltása után felszámításra kerülő díj mértéke megegyezik a különböző típusú kártyák esetén a Lakossági Forint Alapú kártyákról szóló Hirdetményben szereplő díjakkal 3.9. Az OTPdirekt mobiltelefonos szolgáltatás keretében küldött üzenetek díja: - interaktív és KártyaKontroll üzenetek: 20 Ft / üzenet - automatikus reggeli egyenleg üzenetek: 20 Ft / üzenet ( től) Az OTPdirekt aktív SMS szolgáltatás keretében továbbított üzenetek díja: 20 Ft / üzenet A nem elektronikus úton, bankfiókban kezdeményezett tranzakciók díjtételei megegyeznek a Lakossági forint folyószámlának a Lakossági forintszámlákról, a folyószámlahitelről (Ahitel) és a Gyámhatósági forintszámlákról szóló (II. Költségek, díjak, jutalékok) Hirdetményben meghatározott bankfióki díjtételeivel. 4. Elektronikus úton nem, kizárólag bankfiókban bonyolítható tranzakciók 4.1. elhalálozási rendelkezés Ft/fő 4.2. készpénz befizetés OTP bankfiókban bankkártya nélkül 0 Ft 4.3. készpénzfelvétel bankfiókban - forintban bankkártya nélkül vagy eseti meghatalmazással: 0,55% (min. 350 Ft) - valutában bankkártya nélkül vagy eseti meghatalmazással: 0,25% (min. 200 Ft) - deviza bankcsekkben: 0,15% (min Ft/ max Ft) 4.4. Azonnali beszedési megbízás (inkasszó) - felhatalmazás kezelése: 550 Ft/tétel - limitfigyelés: 550 Ft/tétel - megbízás utalása - bankon belülre: 0,20%/tétel (min. 120 Ft/ max Ft) - bankon kívülre: 0,20%/tétel (min. 220 Ft/ max Ft) - megbízás indítása (továbbítása): - postán papíralapon: 350 Ft - elektronikusan: 100 Ft

5 5. Deviza átutalás jóváírása 12 OTP külkereskedelmi devizavételi árfolyamon, jutalékmentes 6. Postán kezdeményezett befizetések jóváírása nem az OTP Bank által gyártatott készpénzátutalási megbízással postai közreműködői díj 6.2. belföldi postautalvánnyal belföldi postautalvány telepítési díja 7. Havi számlakivonat Számlakivonat belföldre 0 Ft 7.2. Számlakivonat külföldre 420 Ft 7.3. Visszamenőleges havi forgalmi kimutatás 420 Ft/hónap 14 Deviza átutalás jóváírása 12 óráig aznapi értéknappal beérkező tételek esetében a feldolgozás napját követő 2. munkanappal (spot) történik. 13 A díj a kedvezményezett számláján kerül terhelésre. 8. Szokásostól eltérő levelezés: postaköltség 9. A számlatulajdonos nem szerződésszerű magatartásából adódó - levelezés belföldre (postaköltséggel együtt): 480 Ft - levelezés külföldre: 675 Ft - telefonhívás: 500 Ft/hívás 10. Igazolások kiadása bankfiókban: 420 Ft 11. Megrendelt forint és valuta felvételének meghiúsulása a fel nem vett összeg 0,25%-a (min Ft) A kézbesítetlen, visszatartott számlakivonat igénylése a tárgyhónapot követő hónap végéig díjmentes. 15 Az Ft-ot vagy az EUR értéket meghaladó készpénzfelvételi igényt az ügyfeleknek a készpénzfelvétel napját megelőző napon 12:00 óráig kell bejelenteniük. IV. Árfolyam alkalmazása Terhelés deviza átutalás miatt Bankon belülre: Bankon kívülre: Pénztári kifizetés valutában: Bankcsekk kibocsátása: a tranzakció napján érvényes OTP deviza eladási árfolyamon a megbízás kiküldési napján érvényes OTP külkereskedelmi deviza eladási árfolyam a kifizetés napján érvényes OTP valuta eladási árfolyam a kibocsátás napján érvényes csekk eladási árfolyam V. A költségek, díjak, jutalékok - az 1. pont esetén a tárgyhavi zárlati napon, - a 7.1. és 7.2. pontok esetén következő havi zárlati napon, - a 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., , 3.10., 4.2., 4.3., 4.5., 8. és 9. pontok esetében a tranzakció dátumával, - a 3.5., 3.6., 3.7. és pont esetében a Lakossági Forint Alapú kártyákról szóló Hirdetmény szerint, - a 3.9. pont esetében a Lakossági OTPdirekt szolgáltatásokról szóló Kondíciós Listában meghatározott időpontban, - a 3.4. pont esetében a költségek terhelése a Megtakarítási Számla zárlati napján, - a 4.1., 7.3. és 10. pontnál az igénylés napján, - a 11. pontnál a meghiúsult készpénzfelvétel napján, - a 6. pont esetében a Magyar Posta Rt. számlázása alapján esedékesek. Jelen Hirdetmény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Az Elektronikus Számlacsomag kamatairól, díjairól és költségeiről című szeptember 15-én közzétett Hirdetmény. Közzététel: szeptember 23.

Erste EgySzámla díjai és jutalékai

Erste EgySzámla díjai és jutalékai Erste EgySzámla díjai és jutalékai Közzététel: 2015. március 31. napján Hatályos: 2015. április 1-jétől A Bank 2015. április 1. előtt nyílt bankszámlák esetében a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK KÖZZÉTÉTEL: 2009. 10. 16. NAPJÁN HATÁLYOS: 2009. NOVEMBER 01-JÉTŐL

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére 1 Bevezető rendelkezések Hatályos: 2015. január 1. a) A Lakossági Kamat- és Díjfeltételek irányadók a Citibank Europe

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1/2015. Hatályos: 2015. február 2-től Közzététel: 2015. február 2. TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január

Részletesebben

1/11. számú melléklet FHB Flotta Prémium Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/11. számú melléklet FHB Flotta Prémium Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/11. számú melléklet FHB Flotta Prémium Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január

Részletesebben

Hatályos: 2015. május 18. napjától Közzététel napja: 2015. május 15. A bankszámla megnyitásának feltétele:

Hatályos: 2015. május 18. napjától Közzététel napja: 2015. május 15. A bankszámla megnyitásának feltétele: Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/9. számú melléklet FHB Flotta Kedvezmény Számlacsomaghoz (2010. december 6-ig Flotta Standard Számlacsomag) kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az

Részletesebben

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY az Elektronikus bankszámláról és a hozzá kapcsolódó bankkártyáról 2. HIRDETMÉNY

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról

HIRDETMÉNY. A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról HIRDETMÉNY A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról I. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK 1. Bankszámlák Érvényes: 2014. november

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók...

Részletesebben

TakarékPont számlacsomagok

TakarékPont számlacsomagok I. Kamat Látra szóló, változó mértékő, éves kamat, havi tıkésítéssel 0,25 % EBKM: 0,25 % A kamat jövedelem után az adó mértéke 16 %. Az adót a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be. II. Számlacsomagok

Részletesebben

HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata Érvényes: 2015. április 01től LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2015.április 15től Forgalmi jutalék Külső köri papíros alapú megbízás

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I/A Speciális díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Jelenleg elérhető számlacsomagok feltételei

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I/A Speciális díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Jelenleg elérhető számlacsomagok feltételei Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I/A Speciális díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Jelenleg elérhető számlacsomagok feltételei Hatályos: 2013. június 15. A Lakossági Kamat- és Díjfeltételeknek ez

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról H I R D E T M É N Y Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról Közzététel napja: 2015. március 13. Hatályos: 2015. március 16. napjától

Részletesebben

Érvényes: 2015. április 17-étől Közzétéve: 2015. április 2.

Érvényes: 2015. április 17-étől Közzétéve: 2015. április 2. A Bank 2014.10.01-jétől a standard bankszámla értékesítését felfüggeszti, a szolgáltatás a továbbiakban kizárólag az MKB, az MNB és a Waberer s ösztöndíjasok számára igényelhető. I. Standard bankszámlavezetés,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

Az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március 30-tól

Az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március 30-tól Az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag általános szerződési feltételei Hatályos: 2015. március 30-tól I. Az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag általános jellemzői 1. Az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I. Biztosíték nélküli hitelek I.1. UniCredit Folyószámlahitel Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

(A jelen Kondíciós Listában feltüntetett valamennyi időpont közép-európai idő (CET).) Hétköznapokon. for Files 15.30-13.00 13.

(A jelen Kondíciós Listában feltüntetett valamennyi időpont közép-európai idő (CET).) Hétköznapokon. for Files 15.30-13.00 13. Nagyvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2014. február 1-től II. Általános feltételek A jelen Kondíciós Lista az adott szerződésre, szolgáltatásra vagy megbízásra vonatkozó rendelkezéseiben

Részletesebben

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése

1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes Számlán tartandó minimális összeg 0,- Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után): Havi zárlati

Részletesebben