MEGHÍVÓ KÉRJÜK, HOGY AKI IGÉNYLI AZ ELŐTERJESZTÉSEK KINYOMTATÁSÁT, JELEZZE A HIVATALBAN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ KÉRJÜK, HOGY AKI IGÉNYLI AZ ELŐTERJESZTÉSEK KINYOMTATÁSÁT, JELEZZE A HIVATALBAN."

Átírás

1 MEGHÍVÓ Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete február 16-án (hétfőn), 15 óra 30 perckor együttes ülést tart a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos helyiségében, melyre meghívjuk a tisztelt címet. Az előterjesztések letölthetőek a www. bozzai.hu oldalról a Meghívó, előterjesztés menüpontból és a oldalról az Önkormányzat-Közérdekű adatok - Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok-előterjesztések-2015 menüpontból. (A költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések legkésőbb a csütörtöki napon feltöltésre kerülnek a honlapokra, a többi előterjesztés már elérhető.) KÉRJÜK, HOGY AKI IGÉNYLI AZ ELŐTERJESZTÉSEK KINYOMTATÁSÁT, JELEZZE A HIVATALBAN. Napirend: 1. Dr. Szilágyi Marianna leendő háziorvos bemutatkozása előadó: Kovács Péter polgármester 2. Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete új tagjának eskütétele előadó: Csizmadia Fanni polgármester 3. A közös intézmények évi költségvetése előadó: Kovács Péter polgármester 4. Megállapodások kötése dr. Szilágyi Marianna orvossal előadó: Kovács Péter polgármester 5. Igazgatási szünet elrendelése előadó: dr. Hoós Anna Katalin jegyző 6. Különfélék 7. Kitüntetési javaslat (ZÁRT ÜLÉS) A napirendi pontok fontossága miatt feltétlenül számítunk megjelenésére. Vép, február 10. Tisztelettel: Csizmadia Fanni polgármester Kovács Péter polgármester

2 MEGHÍVÓ Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete február 16-án (hétfőn), az együttes ülést követően ülést tart a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos helyiségében, melyre meghívom a tisztelt címet. Az előterjesztések letölthetőek a www. bozzai.hu oldalról a Meghívó, előterjesztés menüpontból. (A költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések legkésőbb a csütörtöki napon feltöltésre kerülnek a honlapokra, a többi előterjesztés már elérhető.) KÉREM, HOGY AKI IGÉNYLI AZ ELŐTERJESZTÉSEK KINYOMTATÁSÁT, JELEZZE A HIVATALBAN. Napirend: 1. A képviselő-testület évi munkaterve előadó: Csizmadia Fanni polgármester 2. Az ügyrendi bizottság személyi összetételének megváltoztatása előadó: dr. Hoós Anna Katalin jegyző 3. Bozzai Község Önkormányzata Képviselő testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről előadó: Csizmadia Fanni polgármester 4. Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározása előadó: Csizmadia Fanni polgármester 5. Az önkormányzat évi közbeszerzési terve előadó: Csizmadia Fanni polgármester 6. Civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló pályázati szabályzat és pályázati kiírás elfogadása előadó: Csizmadia Fanni polgármester 7. Bozzai szilárd hulladéklerakó rekultivációjának ügye előadó: Csizmadia Fanni polgármester 8. Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló előadó: Csizmadia Fanni polgármester 9. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló beszámoló előadó: Csizmadia Fanni polgármester 10. Különfélék 11. Önkormányzati segély iránti kérelmek (ZÁRT ÜLÉS) előadó: Csizmadia Fanni polgármester A napirendi pontok fontossága miatt feltétlenül számítunk megjelenésére. Vép, február 10. Tisztelettel: Csizmadia Fanni polgármester

3 Vép Város Jegyzője ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: Igazgatási szünet elrendelése előterjesztő: dr. Hoós Anna Katalin jegyző készítette: dr. Hoós Anna Katalin jegyző Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A döntéshez minősített többség szükséges. X X

4 Tisztelt Képviselő-testületek! A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX.(a továbbiakban: Kttv.) törvény 232. (3) bekezdése szerint a képviselő-testület a Kormány ajánlásának figyelembevételével a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét. A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 15. -a szerint a Kormány a Kttv (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete, valamint a Kttv. 2. -ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét. A rendelet 13. (1) bekezdése szerint az igazgatási szünet időtartama a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart, b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható. (3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot. A 14. szerint az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást. A Vépi Közös Önkormányzati Hivatal tervezett felújítási munkálataira tekintettel (álmennyezet kialakítása a folyosón, konyhában, a polgármesteri, jegyzői, pénzügyi és aljegyzői irodában, festés, padló cseréje a folyosón, a konyhán és az aljegyzői irodában) augusztus 3-tól 14-ig igazgatási szünet elrendelését javasolom a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalban. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján augusztus első két hetében érkezik éves szinten a legkevesebb megkeresés hivatalunkhoz és ebben az időszakban a legalacsonyabb az ügyfélforgalom. A zavartalan ügymenetet és a folyamatos feladatellátást ügyfélfogadási időben a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár épületében biztosítanánk ügyelet szerű rendszerben, 1-2 fővel. A művelődési ház vezetőjével egyeztettem e kérdésben. A telefonhálózat korszerűsítésével a hivatali vonal átirányítása mobiltelefonra megoldható lesz, az postafiók elérhető bárhonnan, az anyakönyvi rendszer pedig az ASZA laptopról mobilinternettel elérhető a hivatal épületén kívül is. Az igazgatási szünet elrendeléséről a hivatallal kapcsolatban álló szervek értesítésre kerülnek, a lakosságot pedig a Vépi Krónikán keresztül tájékoztatjuk.

5 Az igazgatási szünet elrendelése az éves szabadságok kiadását is megkönnyíti, természetesen a kérelmek befogadása és ügyintézési határidőben történő elbírálása mellett. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az az alábbi határozati javaslatok elfogadásával az igazgatási szünetet elrendelni szíveskedjenek. Határozati javaslatok: Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete igazgatási szünetet rendel el a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalban augusztus 3-tól 14-ig. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hoós Anna Katalin jegyző Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalban augusztus 3-tól 14-ig tartó igazgatási szünet elrendelésével egyetért. Határidő: azonnal Felelős: képviselő-testület Vép, február 10. Tisztelettel: dr. Hoós Anna Katalin jegyző

6 Bozzai Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: Bozzai község Önkormányzata által támogatott civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló pályázati szabályzat elfogadása előterjesztő: Csizmadia Fanni polgármester készítette: Kulcsárné Nagy Ildikó törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Hoós Anna Katalin jegyző Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A döntéshez minősített többség szükséges. X X

7 Tisztelt Képviselőtestület! Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a településen működő civil szervezetek önkormányzati feladatokban történő szerepvállalását, a civil szervezetek működéséhez a évben is támogatást nyújt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázati szabályzatot és annak alapján elkészített pályázati kiírást fogadja el! Határozati javaslatok Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a civil szervezetek évi pénzügyi támogatásáról szóló pályázati szabályzatot a melléklet szerinti tartalommal. Határidő: azonnal Felelős: képviselő-testület Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek évi önkormányzati támogatására a melléklet szerinti tartalommal. Határidő: azonnal Felelős: képviselő-testület Bozzai, február 10. Csizmadia Fanni polgármester

8 PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT Bozzai Község Önkormányzata által támogatott civil szervezetek pénzügyi támogatásáról Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a településen működő civil szervezetek önkormányzati feladatokban történő szerepvállalását, a civil szervezetek működéséhez támogatást nyújt. Bozzai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2015. ( II.. ) határozatának felhatalmazása alapján az alábbi szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat célja: 1.1. A szabályzat célja a településen tevékenykedő civil szervezetek helyi működéséhez és tevékenységéhez önkormányzati költségvetési vagy természetbeni támogatást biztosítson. 2. A szabályzat hatálya: 2.1. A szabályzat alkalmazásában támogatható civil szervezetek: - azon társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább fél évvel nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, - azon alapítványok, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább fél évvel nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, - azon jogi személyiség nélküli civil közösségek (klubok, baráti körök stb.), amelyek legalább fél éve dokumentálhatóan folyamatosan működnek, és e szabályzat 1. számú melléklete szerinti Adatlap bemutatásával regisztráltatták magukat A támogatás feltétele, hogy a támogatható civil szervezetek a községhez kapcsolódó vagy a községi lakosokat érintő programokat szerveznek, illetve helyi szervezetük az önkormányzat közigazgatási területén belül működik Nem támogatható a civil szervezet azon tevékenysége, amelynek támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja. 3. A civil szervezetek támogatásának módja: 3.1. Az Önkormányzat az éves költségvetésében a civil szervezetek támogatására forrást különít el A természetbeni támogatás módja az ingyenes vagy kedvezményes helyiséghasználat, illetve más, a működést segítő ingyenes, illetve kedvezményes szolgáltatás lehet. 4.

9 A civil szervezetek támogatási forrása: 4.1. Az Önkormányzat a jelen szabályzatban meghatározott célokra a civil szervezetek támogatására a költségvetésben elkülönített alapot, Civil Szervezetek Pályázati Alapot (a továbbiakban Alapot) hoz létre, amelynek felhasználásáról a tárgyévi költségvetés tárgyalásakor a képviselő- testület dönt Az Alapból az alábbi célok támogathatók: a) civil szervezetek működésének támogatása, b) civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása, c) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok támogatása, d) hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, európai integrációt elősegítő civil programok támogatása, e) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek támogatása, f) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása, g) civil szervezetek pályázati önrészének támogatása, h) civil érdekképviseleti tevékenységek támogatása, i) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott, a település fejlődése érdekében végzett tevékenység támogatása, j) a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás támogatása, k) civil hálózatépítő tevékenység, illetve abban (tevékenység szerinti szakmai szervezetekben, szövetségekben, stb.) való részvétel támogatása, l) civil szervezetek versenyeken való részvételének támogatása. 5. A pályázat: 5.1. Az Alapból támogatás e szabályzatban foglaltaknak megfelelően pályázati úton igényelhető. 6. Pénzügyi támogatás igénylése: 6.1. A támogatás elnyerésére kiírt pályázati felhívást a pályázat benyújtásának határideje előtt közzé kell tenni Bozzai Község Önkormányzat honlapján A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a pályázat célját, a támogatás feltételeit, a támogatás felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének szabályait, a pályázati dokumentáció benyújtásának határidejét, helyét és módját, valamint az elbírálás rendjét, határidejét és az eredményről történő értesítés módját A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell (1. sz. melléklet): a) a pályázó nevét, székhelyét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, valamint közhasznú jogállás esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, a nyilatkozattételre jogosult személy megnevezését,

10 b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámának megjelölését, ahová a támogatás összege átutalható, valamint nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (NAV, TB, önkormányzati adóhatóság) nincs, c) az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget, d) a támogatás felhasználására vonatkozó költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, e) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját, f) a civil szervezet képviselője által tett nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat által kiírt más pályázaton ugyanarra a célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához, ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell, g) írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és Bozzai község hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez, h) nyilatkozatot a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről, közzétételi kérelem A pályázatot a felhívásban megjelölt határidőben és módon, az átvételt igazoltatva (ajánlott postai küldemény, személyes benyújtás stb.) Bozzai Község Önkormányzatának címezve a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (9751 Vép, Rákóczi F. u. 8.) kell benyújtani Az Önkormányzat a pályázókat egy esetben határidő kitűzésével felhívhatja a hiányosan beadott pályázat kiegészítésére. 7. Beszámoló a támogatás felhasználásáról: 7.1. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb a március 1-ig záradékolt és hitelesített számlamásolatok csatolásával írásos szakmai és pénzügyi beszámolót készít, melyet Bozzai község polgármesterének címezve kell a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani A beszámolót a pénzügyi csoport vezetője bírálja el, és szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a Támogatottat Amennyiben a beszámoló a megadott határidőig nem érkezik meg, illetve a hiánypótlást követően nem kerülhet elfogadásra, a Támogatott köteles a támogatás teljes a jogszabályban meghatározott kamattal növelt összegét legkésőbb március 15.- ig az önkormányzat számlájára visszautalni A beszámoló nem megállapodás szerinti teljesítése a visszafizetési kötelezettségen túl a következő két évben a támogatási forrásokból történő kizárást vonja maga után. Bozzai, Csizmadia Fanni polgármester

11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Bozzai község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására A pályázat címe: Civil szervezetek évi önkormányzati támogatása A pályázat célja: A településen tevékenykedő civil szervezetek helyi működéséhez és tevékenységéhez támogatás biztosítása A pályázat benyújtására jogosult: - azon társadalmi szervezet, amelyet a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább fél évvel nyilvántartásba vett, és az alapszabályának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja - azon alapítvány, amelyet a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább fél évvel nyilvántartásba vett, és az alapító okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja - azon jogi személyiség nélküli civil közösség (klub, baráti kör stb.), amely legalább fél éve dokumentálhatóan folyamatosan működik, és e szabályzat 1. számú melléklete szerinti Adatlap bemutatásával regisztráltatta magát A pályázati dokumentáció benyújtásának határideje: március 31. A pályázati dokumentáció benyújtásának helye: Vépi Közös Önkormányzati Hivatal, 9751 Vép, Rákóczi utca 8. A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen A támogatás feltételei: A támogatható civil szervezet a településhez kapcsolódó vagy a lakosokat érintő programokat szervez, illetve helyi szervezete az önkormányzat közigazgatási területén belül működik. A támogatás felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének szabályai: Az Alapból az alábbi célok támogathatók: civil szervezetek működésének támogatása, civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása, civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok támogatása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, európai integrációt elősegítő civil programok támogatása, civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek támogatása, civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása, civil szervezetek pályázati önrészének támogatása, civil érdekképviseleti tevékenységek támogatása,

12 egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott, a település fejlődése érdekében végzett tevékenység támogatása, a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás támogatása, civil hálózatépítő tevékenység, illetve abban (tevékenység szerinti szakmai szervezetekben, szövetségekben, stb.) való részvétel támogatása, civil szervezetek versenyeken való részvételének támogatása. A támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb a március 1-ig záradékolt és hitelesített számlamásolatok csatolásával írásos szakmai és pénzügyi beszámolót készít, melyet a polgármesternek címezve kell a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani. A beszámolót a pénzügyi csoport vezetője bírálja el, és szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a támogatottat. Amennyiben a beszámoló a megadott határidőig nem érkezik meg, illetve a hiánypótlást követően nem kerülhet elfogadásra, a Támogatott köteles a támogatás teljes a jogszabályban meghatározott kamattal növelt összegét legkésőbb március 15-ig az önkormányzat számlájára visszautalni. A beszámoló nem megállapodás szerinti teljesítése a visszafizetési kötelezettségen túl a következő két évben a támogatási forrásokból történő kizárást vonja maga után. Az elbírálás rendje: A pályázatokról Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat hiányossága esetén a pályázó a benyújtási határidőtől számított 5 munkanapon belül felhívást kap a hiánypótlásra 8 napos határidő kitűzésével. Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tesz eleget, a pályázat elutasításra kerül. Az eredményről történő értesítés módja: A pályázatok elbírálását követő 15 napon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak pályázatuk eredményéről. Bozzai, Csizmadia Fanni polgármester

13 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP Bozzai Község Önkormányzat.. / ( II.... ) határozatának felhatalmazása alapján, a. / ( II... ) számú határozatával meghirdetett, a Civil Alapból folyósított pénzügyi támogatás elnyerésére Szervezet adatai: 1. Szervezet megnevezése: 2. Szervezet székhelye: 3. Szervezet levelezési címe: 4. Szervezet képviselőjének neve: 5. Szervezet képviselőjének elérhetősége (tel, fax, ): 6. Szervezet adószáma: 7. Szervezet számlaszáma: 8. Szervezet jogállása: 9. Bírósági bejegyzésről szóló végzés száma: 10. Nyilvántartott tagok száma: Támogatási információk: 1. Igényelt-e az előző évben pénzügyi támogatást? IGEN NEM A támogatás összege:

14 2. A jelen pályázatban kért támogatás összege: 3. A kért összeg felhasználása (cél): 4. A tervezett cél megvalósításának egyéb forrásai: (egyéb pályázati forrás, támogatás, önerő stb.) 5. A pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontja: Kezdő időpont: Befejező időpont: A pályázathoz csatolandó mellékletek: a. a bírósági bejegyzésről szóló 30 napnál nem régebbi - végzés másolata; b. az alapszabály másolata; c. az előző évi tevékenységről szóló tájékoztató d. a szervezet által megpályázott összeg felhasználásának tervezete, a várható költségek szerint részletezve; e. a szervezet képviselője által tett nyilatkozat, miszerint az Önkormányzat által kiírt más pályázaton ugyanerre a célra nem kapott támogatást; f. írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, igényelt támogatási cél és összeg) kezeléséhez és Bozzai község hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez; g. nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (NAV, önkormányzati adóhatóság) nincs. Kelt: Bozzai,... A szervezet képviselőjének aláírás

15 Ikt. sz.:../ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet mely létrejött egyrészről Bozzai Község Önkormányzata (9752. Bozzai, Fő u. 32.); képviseli: Csizmadia Fanni polgármester, továbbiakban, mint Támogató, másrészről. (székhely.; képviseli), mint Támogatott között évi támogatásáról. 1. A Támogató Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2015 (II..) sz. határozata alapján a.. által benyújtott pályázatban a támogatási információk 3. pontban megjelölt felhasználásra támogatása céljából Támogatott részére..,- Ft, azaz. forint, célzott támogatást nyújt a évben a.../2015 évi (II...) sz. képviselő-testületi határozatban szereplő Önkormányzati Civil Alap terhére. 2. A Támogató a támogatást legkésőbb a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül a Támogatott bankszámlájára:. átutalja. 3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb március 1-ig záradékolt és hitelesített számlamásolatok csatolásával írásos szakmai, pénzügyi beszámolót és számlaösszesítőt készít, melyet Csizmadia Fanni polgármesternek címezve kell Vépi Közös Önkormányzati Hivatalához benyújtani. Az eredeti számlákon fel kell tüntetni jelen támogatási szerződés számát, illetve a záradék szövegét A számla összegéből..,- forint kizárólag a.2015 sz. pályázat elszámolásához az Önkormányzat által biztosított támogatás terhére került elszámolásra.. A támogatási összeg kizárólag az 1. pontban felsorolt tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő költségek fedezetéül használható fel. A kiállított számla minden esetben jelen Támogatási szerződésben szereplő kedvezményezett nevére szóljon. A záradékolt és hitelesített számlák másolatát csak a bruttó Ft összeget meghaladó esetben kell csatolni. valamint a szervezet vezetőjének nyilatkoznia arról, hogy a számlaösszesítő mellékleteként megküldött bizonylatok hitelesek, másolatuk az eredetivel megegyezik. A bruttó Ft összeget meg nem haladó támogatás esetén a szervezet vezetője köteles nyilatkozni, hogy a támogatás terhére elszámolt, a pénzügyi elszámolás részeként be nem küldött, a számlaösszesítőn szereplő bizonylatok adatai helytállóak, a bizonylatok és kapcsolódó dokumentumok a támogatási szerződésben foglalt feltételeknek teljes mértékben megfelelnek. 4. A beszámolót a pénzügyi csoport vezetője bírálja el, illetve szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a Támogatottat. 5. Amennyiben a beszámoló a megállapodásban szereplő határidőig nem érkezik meg, illetve a hiánypótlást követően nem kerülhet elfogadásra, a Támogatott köteles a támogatás teljes a jogszabályban meghatározott kamattal növelt - összegét legkésőbb március 15-ig az önkormányzat számlájára visszautalni. A beszámoló nem megállapodás szerinti teljesítése a visszafizetési kötelezettségen túl a következő két évben a támogatási forrásokból történő kizárást vonja maga után. 6. A Támogatott hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Vépi Közös Önkormányzati Hivatal által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez.

16 7. A támogatás felhasználására vonatkozó egyéb rendelkezéseket a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló./2015 (II....) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott szabályzat, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései tartalmazzák. Bozzai,.... Támogató Támogatott Eredicsné H. Lenke pénzügyi csoport vezető

17 3. sz. melléklet NYILATKOZAT Alulírott (név)... (lakcím) mint a (szervezet neve, címe) képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem: 1. Jelen kiírás keretében beadott pályázatban szereplő célra szervezetünk nem kapott támogatást / kapott támogatást, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához, és a forrásösszetételről nyilatkozom (megfelelő rész aláhúzandó): 2. Hozzájárulok a jelen pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, igényelt támogatási cél és összeg) kezeléséhez és Bozzai község hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez; 3. Nyilatkozom, hogy szervezetünknek köztartozása (NAV, TB, önkormányzati adóhatóság, stb.) nincs. Kelt: pályázó aláírása

18 4. sz. melléklet NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról A pályázó neve: Székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az. pont alapján 8. (1) bekezdése szerinti érintettség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az. pont alapján Az összeférhetetlenség vagy érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszűntetésére az alábbiak szerint intézkedem: Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön (5. sz. melléklet szerinti) űrlap csatolásával kezdeményeztem. Kelt: aláírás/cégszerű aláírás

19 5. sz. melléklet KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdése szerinti érintettségéről A pályázó neve: Székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdése szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés- előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) b) Indoklás: Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó) c) nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (a Knyt. 2. (1) bekezdés e) pontja alapján) Indoklás: Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (A kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester- helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő- testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv a Knyt. 2. (1) bekezdés d)

20 pont alá nem tartozó- vezetője és helyettese, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke vagy alelnöke, a regionális fejlesztési tanács tagja. d) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok Indoklás: - Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés- előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés- előkészítőnek vagy döntéshozónak. - Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő. (A kívánt rész aláhúzandó!) A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (A kívánt rész aláhúzandó): a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa e) A pályázóként megjelölt szervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert vezető tisztségviselő az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja a pályázati eljárásban döntés- előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója. Indoklás: Az érintettséget megalapozó személy betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):... A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):.. Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester- helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat

21 képviselő- testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv a Knyt. 2. (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó- vezetője és helyettese, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke vagy alelnöke, a regionális fejlesztési tanács tagja. A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (A kívánt rész aláhúzandó): a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt:.. aláírás/cégszerű aláírás

22 Bozzai Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: Bozzai szilárd hulladéklerakó rekultivációjának ügye előterjesztő: Csizmadia Fanni polgármester készítette: Kulcsárné Nagy Ildikó ügyintéző törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Hoós Anna Katalin jegyző Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A döntéshez minősített többség szükséges. X X

23 Tisztelt Képviselőtestület! A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Bozzai 049/1 hrsz. alatt található szilárd-hulladéklerakóra vonatkozó, az ÖKÖHYDRO KFT. által elkészített ÖH-11054/2 tervszámú környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció és a SOLVEX KFT. által készített 139-2/E-2011 tervszámú rekultivációs tervdokumentáció alapján /2/2011. számú határozatában engedélyt adott a hulladéklerakó lezárására és rekultivációjára. A határozat I. fejezetének 7. pontja a teljesítési határidőt december 31-ben állapította meg. Az Önkormányzat a határozatban feltüntetett teljesítési határidő lejárta előtt a rekultiváció teljesítési határidejének meghosszabbítását kérte azzal az indokkal, hogy pályázat hiányában önerőből nem tudja megvalósítani a kivitelezési munkálatokat és kéri a határidő két évvel történő meghosszabbítását. A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az eredeti határozatot módosította /2/2014. számú augusztus 11-én kelt határozatával és december 31-ig meghosszabbította a lerakó rekultivációjának teljesítési határidejét. Az alaphatározat I. fejezetének 3. pontja kimondja: A rekultiváció megkezdése előtt a kivitelezést akadályozó növényzetet el kell távolítani azok gyökérzetével együtt. A rekultiváció során a szükséges fakivágás és cserjeirtás csak fészkelési időn kívül (okt.1.- márc.1.) történhet. A növényzet eltávolítása után történhet a kimérés, és a határozatban foglalt rétegrenddel történő rekultiváció. A rétegrend az alábbi: kiegyenlítő réteg, szigetelő réteg, szivárgó réteg, fedő réteg, és vegetációs réteg. A munkálatok időhöz vannak kötve (fakitermelés október 1. és március 1 között lehetséges), azok időigényesek (a terület kimérése, földhivatali átvezetése), a rekultivációnak anyagi vonzata is van, a teljesítési határidő december 31. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szilárd hulladék-lerakó rekultivációja munkálatainak megkezdéséről, az azzal járó kiadásokról döntsön és állásfoglalását meghozni szíveskedjék. Vép, február 10. Tisztelettel:. Csizmadia Fanni polgármester

24 Bozzai Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: Megállapodás kötése dr. Szilágyi Marianna orvossal előterjesztő: Csizmadia Fanni polgármester készítette: dr. Hoós Anna Katalin jegyző Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A döntéshez minősített többség szükséges. X X

25 Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület tudomásul vette a dr. Csanaki Miklós háziorvossal kötött megállapodás felmondását április 1-től a Bozzai háziorvosi körzet feladatait dr. Szilágyi Marianna orvos látja el, ezért az önkormányzatnak szükséges megállapodást kötni az új háziorvossal. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt megállapodást elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást köt dr. Szilágyi Marianna orvossal a Vép városban levő I. számú háziorvosi körzet egészségügyi alapellátási feladatai ellátására a melléklet szerinti tartalommal. Határidő: Felelős: Csizmadia Fanni polgármester Vép, február 10. Tisztelettel: Csizmadia Fanni polgármester

26 MEGÁLLAPODÁS TERVEZET amely létrejött egyrészről Bozzai Község Önkormányzata, (9752 Bozzai, Fő utca 32.), képviseli Kéry Szabolcs polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat) másrészről Dr. Szilágyi Marianna személyes ellátásra kötelezett háziorvos szül. hely, idő: lakcíme: diplomájának kelte és száma: szakorvosi képesítésének kelte és száma: cégbírósági bejegyzés kelte és száma: (a továbbiakban: vállalkozó orvos) között, (a továbbiakban: Működtető) között az alábbiak szerint: 1. A Működtető vállalkozóként a Bozzai Községben levő háziorvosi körzet vonatkozásában átvállalja az Önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatát. 2. A tevékenységet végző orvos neve dr. Szilágyi Marianna, aki a jelen szerződés tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és köteles ellátni. 3. A Működtető feladatait a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatról szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet vonatkozó előírásai, valamint az egyéb jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével végzi. 4. A rendelés időtartama: Csütörtök: 11:00-12:00 5. A Működtető részt vesz a központi háziorvosi ügyeletben. 6. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Működtető az egészségbiztosítási alapkezelőjével, mint a Bozzai háziorvosi rendelő működtetője, közvetlen finanszírozási szerződést kössön. A Működtető az 1. és 3. pontban megállapított feladatai ellátását a finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből finanszírozza. 7. A Működtető a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladat OEP finanszírozását és az OEP által nem támogatott térítésköteles ellátások után járó pénzeszközöket saját bevételként kezeli.

27 8. Az Önkormányzat a tulajdonában álló Bozzai, Fő utca 32. szám alatti épületében levő rendelőhelyiséget az e szerződésben foglalt feladatok ellátásának időtartamára térítésmentesen a Működtető rendelkezésére bocsátja. 9. Amennyiben a rendelő bármely okból a betegellátásra alkalmatlanná válik, az Önkormányzat haladéktalanul gondoskodik a rendelésre alkalmas másik helyiségről, a lakosság általi elérhetőség figyelembe vételével. 10. A térítésmentesen használatba adott rendelő berendezésének és felszereltségének szinten tartása és fejlesztése a Működtető és az Önkormányzat közös érdeke és feladata. 11. A rendelő működési költségei közül a víz, a csatorna, a villany, a fűtés, közös költség, a szemétszállítás, a takarítás és a telefon díjai és költségei az Önkormányzatot terhelik. 12. A rendelő belső felújítását, karbantartását, esetleges átalakítását az Önkormányzat vállalja a Működtető írásos bejelentése alapján. Az ingatlan biztosításáról az Önkormányzat gondoskodik. 13. A Működtető a háziorvosi feladatokat az általa alkalmazott, megfelelő szakképzettségű személyek közreműködésével saját költségén látja el. 14. A Működtető tervezett távolléte idejére saját költségére gondoskodik a háziorvosi feladatok ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő helyettesítéséről. 15. A Működtető köteles együttműködni az Önkormányzattal, az általános egészségügyi igazgatási és információs feladatokat ellátni. (Pl. statisztikai adatszolgáltatás, egyéb jelentések, felmérések, polgári védelmi feladatok összehangolt ellátása) 16. Jelen megállapodást a felek határozatlan időtartamra kötik azzal, hogy a megállapodást 6 hónapos felmondási idővel bármelyik fél írásban felmondhatja. Az Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha - a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, - folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, - a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. 17. A szerződés a Működtető részéről azonnali hatállyal felmondható, ha az Önkormányzat az e szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi és felszólítás ellenére sem teljesíti. 18. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén az Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A kártalanítás összegének megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 19. Jelen megállapodás a felek közös megegyezésével írásban módosítható. 20. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályban levő egészségügyi és társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak.

28 21. Jelen megállapodás április 1. napján lép hatályba. Vép, Bozzai Község Önkormányzata dr. Szilágyi Marianna Csizmadia Fanni polgármester Működtető háziorvos

29 Bozzai Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: Az önkormányzat évi közbeszerzési terve előterjesztő: Csizmadia Fanni polgármester készítette: dr. Hoós Anna Katalin jegyző Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A döntéshez minősített többség szükséges. X X

30 Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 33. -a értelmében a helyi önkormányzat, mint ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Határozati javaslat Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal. Határidő: azonnal Felelős: képviselő-testület Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzési tervet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Vép, február 10. Tisztelettel: Csizmadia Fanni polgármester

31 Bozzai Község Önkormányzata évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés 2 megvalósításának tervezett időpontja Időbeli ütemezés szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére 1? I. Árubeszerzés II. Építési beruházás III. Szolgáltatásmegrendelés IV. Építési koncesszió V. Szolgáltatási koncesszió

32 Bozzai Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület évi munkaterve előterjesztő: Csizmadia Fanni polgármester készítette: dr. Hoós Anna Katalin jegyző Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A döntéshez minősített többség szükséges. X X

33 Tisztelt Képviselő-testület! Javasolom a képviselő-testület évi munkatervének elfogadását a melléklet szerinti tartalommal. Február hónapban még egy képviselő-testületi ülés tartására szükség van, mivel a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletet legkésőbb február 28-áig kell megalkotni. Határozati javaslat: Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat évi munkatervét az előterjesztés szerinti tartalommal. Határidő: azonnal Felelős: képviselő-testület Vép, február 10. Tisztelettel: Csizmadia Fanni polgármester

34 BOZZAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE Állandó napirendi pontok: Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló beszámoló Különfélék Február Együttes ülés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületével 8. Dr. Szilágyi Marianna leendő háziorvos bemutatkozása előadó: Kovács Péter polgármester 9. Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete új tagjának eskütétele előadó: Csizmadia Fanni polgármester 10. Megállapodások kötése dr. Szilágyi Marianna orvossal előadó: Kovács Péter polgármester 11. A közös intézmények évi költségvetése előadó: Kovács Péter polgármester 12. Igazgatási szünet elrendelése előadó: dr. Hoós Anna Katalin jegyző 13. Különfélék 14. Kitüntetési javaslat (ZÁRT ÜLÉS) Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 12. A képviselő-testület évi munkaterve előadó: Csizmadia Fanni polgármester 13. Az ügyrendi bizottság személyi összetételének megváltoztatása előadó: dr. Hoós Anna Katalin jegyző 14. Bozzai Község Önkormányzata Képviselő testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről előadó: Csizmadia Fanni polgármester

35 15. Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározása előadó: Csizmadia Fanni polgármester 16. Az önkormányzat évi közbeszerzési terve előadó: Csizmadia Fanni polgármester 17. Civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló pályázati szabályzat és pályázati kiírás elfogadása előadó: Csizmadia Fanni polgármester 18. Bozzai szilárd hulladéklerakó rekultivációjának ügye előadó: Csizmadia Fanni polgármester 19. Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló előadó: Csizmadia Fanni polgármester 20. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló beszámoló előadó: Csizmadia Fanni polgármester 21. Különfélék 22. Önkormányzati segély iránti kérelmek (ZÁRT ÜLÉS) előadó: Csizmadia Fanni polgármester Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 1. Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének _/2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról előadó: dr. Hoós Anna Katalin jegyző Április Közmeghallgatás Együttes ülés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületével 1. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése előadó: Kovács Péter polgármester 2. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról előadó: Csizmadia Fanni polgármester 3. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló előadó: Kiricsi Adél Gyermekjóléti Szolgálat vezetője és Kajcsos Istvánné igazgatási előadó

36 4. A Családsegítő Szolgálat működéséről szóló beszámoló előadó: Horváth Anita, a Családsegítő Szolgálat vezetője 5. A GAMESZ tevékenységéről szóló beszámoló előadó: Kajcsos István GAMESZ vezető Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 1. Gazdasági program elfogadása előadó: Csizmadia Fanni polgármester 2. Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról előadó: Csizmadia Fanni polgármester 3. Döntés a civil szervezetek évi pénzügyi támogatásáról előadó: Csizmadia Fanni polgármester 4. Belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló előadó: Dr. Hoós Anna Katalin jegyző 5. Éves statisztikai összegzés a évi közbeszerzésekről előadó: Csizmadia Fanni polgármester Június Együttes ülés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületével 1. Közrend, közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató, különös tekintettel Vép és Bozzai településekre vonatkozóan előadó: dr. Gulyás Ferenc rendőrkapitány 2. Gyermekorvosi tevékenységről szóló beszámoló előadó: Dr. Garda Károly házi gyermekorvos 3. Fogorvosi tevékenységről szóló beszámoló előadó: Dr. Szerémi Sándor fogszakorvos 4. Háziorvosi tevékenységről beszámoló előadó: Dr. Tüske Zsuzsanna és Dr. Csanaki Miklós háziorvosok 5. Házi segítségnyújtásról szóló beszámoló előadó: Tar Tünde, a Pátria Kkt. vezetője 6. Védőnői Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló előadó: Horváthné Tóth Csilla és Horváth Anita védőnők 7. Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vép-Bozzai munkájáról szóló tájékoztatás előadó: Varga László, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vép-Bozzai elnöke

37 8. Polgárőrség munkájáról szóló tájékoztatás előadó: Szalai Lajos, a Vépi Polgárőr Egyesület elnöke 9. Beszámoló a közétkeztetésről előadó: Tolnai Zsoltné élelmezésvezető 10. Étkezési térítési díjak felülvizsgálata előadó: Kovács Péter polgármester Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 1. A Vadvirág Óvoda Gólyahír csoportjával kapcsolatos tájékoztató előadó: Versegi Imréné óvónő 2. A polgármesterre átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámoló előadó: Csizmadia Fanni polgármester 3. Bozzai Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata előadó: Kajcsos Istvánné igazgatási ügyintéző Szeptember Együttes ülés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületével 1. A Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda munkájáról szóló beszámoló előadó: Takács Józsefné óvodavezető 2. A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkájáról szóló beszámoló előadó: Nagyné Tancsics Ildikó igazgató Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 1. Az adóigazgatás helyzetéről szóló beszámoló előadó: Süléné Bánfalvi Eszter adóügyi ügyintéző 2. Adórendeletek felülvizsgálata előadó: Csizmadia Fanni polgármester 3. Az önkormányzat évi belső ellenőrzési terve előadó: Dr. Hoós Anna Katalin jegyző November Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülése

38 1. A Vépi Közös Önkormányzati Hivatal évi munkájáról szóló beszámoló előadó: Dr. Hoós Anna Katalin jegyző December Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 1. Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról előadó: polgármester Vép, február 10. Csizmadia Fanni polgármester

39 Bozzai Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: Az ügyrendi bizottság személyi összetételének megváltoztatása előterjesztő: Csizmadia Fanni polgármester készítette: dr. Hoós Anna Katalin jegyző Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A döntéshez minősített többség szükséges. X X

40 Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 57. -a szerint a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tavalyi évben tartott alakuló ülésén ügyrendi bizottságot hozott létre és megválasztotta annak tagjait, elnöke Marasztó Gyula képviselő, tagjai Süle József képviselő és Peresztegi Viktor alpolgármester. Az Mötv. 58. (1) bekezdése szerint nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester, a 79. szerint pedig a polgármester jogállására vonatkozó szabályokat az alpolgármesterre is megfelelően alkalmazni kell, azonban mivel a bizottság létszáma 3 fő, a képviselő-testület tagjainak száma pedig 4 fő volt, az alpolgármester is tagja lett a bizottságnak. A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja. Tekintettel arra, hogy a január 18-án tartott időközi választáson a képviselő-testület 5. tagja megválasztásra került, javasolom Peresztegi Viktor alpolgármester helyett Kovács Tünde képviselőt megválasztani az Ügyrendi Bizottság tagjának. Határozati javaslat Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztja Kovács Tünde képviselőt Peresztegi Viktor alpolgármester helyett. Határidő: azonnal Felelős: képviselő-testület Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el. Vép, február 10. Tisztelettel: Csizmadia Fanni polgármester

41 Bozzai Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározása előterjesztő: Csizmadia Fanni polgármester készítette: dr. Hoós Anna Katalin jegyző Baumann Imréné pénzügyi ügyintéző Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A döntéshez minősített többség szükséges. X X

42 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. -a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a) 171 a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) 172 a Gst. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A Gst. 45. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabály az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, mely szerint Az önkormányzat saját bevételének minősül 1. 2 a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. 3 a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. A Gst. 3. (1) bekezdése szerint Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: a) 5 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

43 d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g) 6 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. A Gst. 10. (5) bekezdése szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Határozati javaslat Bozzai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. -a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: SAJÁT BEVÉTELEK (eft) (eft) (eft) (eft) helyi adóból és települési adóból származó bevétel önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel kamat, osztalék, koncessziós díj és hozambevétel tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel bírság-, pótlék- és díjbevétel kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL EREDEŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Vép, február 10. Tisztelettel: Csizmadia Fanni polgármester

44 Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: Közös intézmények költségvetése előterjesztő: Kovács Péter polgármester készítette: dr. Hoós Anna Katalin jegyző Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A döntéshez minősített többség szükséges. X X 1

45 Tisztelt Képviselő-testületek! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. -ának (1) bekezdése alapján Vép Város Önkormányzatának és Bozzai Község Önkormányzatának képviselő-testületei január 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra közös önkormányzati hivatalt hoztak létre Vépi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) elnevezéssel. A megállapodás szerint a hivatal költségvetését, beszámolóit a képviselő-testületek együttes ülésen fogadják el. A két önkormányzat feladatellátási szerződést kötött az óvodai ellátásra, a családsegítési feladatok ellátására, a gyermekjóléti szolgáltatás feladatai ellátására, az étkeztetési feladatok ellátására és a védőnői feladatok ellátására. A közös hivatalról szóló megállapodás szerint Bozzai Község Önkormányzata hozzájárulásának összege az éves költségvetés készítésekor a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra. I. A hivatal költségvetése: Az önkormányzatok és a költségvetési szervek költségvetésének tervezésére vonatkozóan az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) és a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény alapján kell eljárni. Az Ávr. 24. (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. 2

46 A évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény szabályozza, továbbá a köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény 59. (1) bekezdése a évben Ft-ban állapítja meg. A cafetéria rendszerét is a költségvetési törvény szabályozza, hiszen a törvény 59. (2) bekezdése alapján a évben a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó forintot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. Minden köztisztviselő szabadon dönthet, hogy a kereten belül mely jogcímen veszi igénybe a juttatást. A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatalok dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő, illetve itt kerültek elszámolásra az egyéb folyó kiadások között a köztisztviselők cafetéria- juttatását terhelő kifizetői SZJA kötelezettség ÉVI BEVÉTELEK: 1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása A közös önkormányzati hivatal elismert köztisztviselői létszáma: 16,02 fő A közös hivatal támogatása az elismert köztisztviselői létszám alapján: 16,02 fő * Ft/fő = Ft/ év Ft/év a beszámítás után Számított alaplétszám: 10 fő + (3396 fő+313 fő fő ) / (5000 fő 1105 fő ) x ( 19 fő 10 fő ) =16 fő Elismert hivatali létszám: 16( )=16, fő Vép település lakosságszáma 313 fő: Bozzai település lakosságszáma 1105 fő: település típus szerint kategória alsó határa fő: település típus szerint kategória felső határa 19 fő: elismert köztisztviselői létszám maximuma 10 fő: elismert köztisztviselői létszám minimuma Vép Város Önkormányzata bevétele: Ft Bozzai Község Önkormányzata bevétele: Ft Bozzai község hozzájárulása: 0 Ft 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása január-március hónapokban folyósított FHT 80 %-a, RSZS 90 %-a, lakásfenntartási támogatás 90 %-a. Vép Város Önkormányzata: Ft Bozzai Község Önkormányzata: Ft 3

47 2015. ÉVI KIADÁSOK: Személyi kiadások: 9 fő közszolgálati tisztviselő, 1 fő ügykezelő személyi juttatás összesen járulékok összesen Ft Megbízási díjak: rendszergazda: Ft/hó belső ellenőr: Ft/hó újságíró: Ft/hó Dologi kiadások: Ft Számítástechnikai eszköz, szoftver beszerzése: Ft Berendezés, bútor: Ft Folyosó, konyha, aljegyzői iroda. pénzügyi iroda, jegyzői iroda, polgármesteri iroda álmennyezet kialakítása és festés, folyosó és aljegyzői iroda padlócsere: Ft Telefonhálózat fejlesztése: Ft. Vép Város Önkormányzat támogatása a központi költségvetésből Bozzai Község Önkormányzatának hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN KÜLÖNBSÉG (Vép Város Önkormányzata szükséges kiegészítése) Ft Ft Ft Ft II. Az óvoda költségvetése A Bozzai kihelyezett csoport működési kiadásai a Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda költségvetésében szerepelnek ÉVI BEVÉTELEK: 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege: forint/számított létszám/év Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2015/2016. nevelési évre: forint/számított létszám/3 hónap óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege: forint/létszám/év A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény mellékletei meghatározzák az óvodai alkalmazottak kötelező létszámát: intézményvezető intézményenként 1 fő 4

48 intézményvezető-helyettes gyermek esetén 1 fő óvodatitkár intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt, 1 fő dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens 3 óvodai csoportonként 1 fő A költségvetési törvény meghatározza az óvodapedagógusok elismert létszámát: a 2014/2015. nevelési évre: 10,7 fő a 2015/2016. nevelési évre: 10,7 fő Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatásának összege: a 2014/2015. nevelési évre: Ft Ft a 2015/2016. nevelési évre: Ft Ft óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege: Ft Összesen: Óvodaműködtetési támogatás forint/fő/év az óvodában nevelt gyermeklétszám után illeti meg az önkormányzatot a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgál épület és infrastruktúrája működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan a 2014/2015. nevelési évre: Ft a 2015/2016. nevelési évre: Ft Összesen: Bozzai község hozzájárulása: 0 Ft ÉVI KIADÁSOK: Személyi kiadások: 11 fő óvónő, 1 fő óvodatitkár, 1 fő pedagógiai asszisztens, 5 fő dajka személyi juttatás összesen járulékok összesen Ft Ft Dologi kiadások: 5

49 Dologi kiadások: Ft Beruházás: Ft Mosdó felújítás, villanyszerelés, festés: Ft Vép Város Önkormányzat támogatása a központi költségvetésből Bozzai Község Önkormányzatának hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN KÜLÖNBSÉG (Vép Város Önkormányzata szükséges kiegészítése) Ft Ft Ft Ft III. A családsegítési feladatok és a védőnői szolgálat költségvetése A családsegítési feladatokat egy fő részmunkaidős (heti 10 órás) családsegítő alkalmazásával biztosítja Vép Város Önkormányzata a GAMESZ-on keresztül. A helyiség felszerelésének és működésének költségeit Vép Város Önkormányzata biztosítja ÉVI BEVÉTELEK: Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai Vép Város Önkormányzata: (3396/5000)* /2 = Ft Bozzai Község Önkormányzata: (313/5000)* /2 = Ft Bozzai község hozzájárulása: Ft Védőnők OEP finanszírozás: Ft ÉVI KIADÁSOK: Személyi kiadások: 1 fő részmunkaidős családsegítő bére 2 fő védőnő bére személyi juttatás összesen járulékok összesen Ft Ft személyi juttatás összesen járulékok összesen Ft Dologi kiadások: Dologi kiadások: Ft 6

50 Vép Város Önkormányzat támogatása a központi költségvetésből Bozzai Község Önkormányzat támogatása a központi költségvetésből Bozzai Község Önkormányzatának hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Ft Ft Ft Ft Ft IV. A gyermekjóléti szolgálat költségvetése A gyermekjóléti szolgálati feladatokat egy fő 8 órás munkatárs alkalmazásával biztosítja Vép Város Önkormányzata a GAMESZ-on keresztül. A helyiség felszerelésének és működésének költségeit Vép Város Önkormányzata biztosítja ÉVI BEVÉTELEK: Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai Vép Város Önkormányzata: (3396/5000)* /2 = forint Bozzai Község Önkormányzata: (313/5000)* /2 = forint Bozzai község hozzájárulása: Ft ÉVI KIADÁSOK: Személyi kiadások: 1 fő gyermekjóléti munkatárs bére személyi juttatás összesen járulékok összesen Ft Ft Dologi kiadások: Ft Vép Város Önkormányzat támogatása a központi költségvetésből Bozzai Község Önkormányzat támogatása a központi költségvetésből Bozzai Község Önkormányzatának hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN KÜLÖNBSÉG (Vép Város Önkormányzata szükséges kiegészítése) Ft Ft Ft Ft Ft Ft V. Az étkeztetés költségvetése ÉVI BEVÉTELEK: A központi támogatás a szociális és gyermekétkeztetésben ellátottak száma alapján illeti meg az önkormányzatot. 7

51 Vép Város Önkormányzata: Ft A gyermekétkeztetés támogatása: Ft Üzemeltetési támogatás: Ft Szociális étkeztetés térítési díjai: Ft Gyermekétkeztetés térítési díjai: Ft Vendégétkezők térítési díjai: Ft Bozzai község hozzájárulása: 0 Ft ÉVI KIADÁSOK: Személyi kiadások: 6 fő konyhai dolgozó bére személyi juttatás összesen járulékok összesen Ft Dologi kiadások: Dologi kiadások: Ft Vép Város Önkormányzat támogatása a központi költségvetésből Térítési díj bevételek Bozzai Község hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN KÜLÖNBSÉG (Vép Város Önkormányzata szükséges kiegészítése) Határozati javaslat Vép Önkormányzat Képviselő-testülete / Bozzai Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Vépi Közös Önkormányzati Hivatal, a Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda, a családsegítési feladatok, a gyermekjóléti szolgálat, a védőnői szolgálat, a szociális- és gyermekétkeztetés évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: képviselő-testület Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni. Vép, február 10. Kovács Péter polgármester 8

52 Bozzai Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének _/2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről előterjesztő: Csizmadia Fanni polgármester készítette: dr. Hoós Anna Katalin jegyző Baumann Imréné pénzügyi ügyintéző Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. A döntéshez egyszerű többség szükséges. A döntéshez minősített többség szükséges. X X

53 Tisztelt Képviselő-testület! Bozzai Község Önkormányzatának évi költségvetési javaslatát alapvetően a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény határozza meg, illetve a korábban hozott képviselő-testületi, bizottsági döntések, valamint az önkormányzat működését befolyásoló gazdasági környezet. A évben az önkormányzatok finanszírozása a évtől bevezetett - a megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó - feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól. A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá: Elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó, 27 % mértékkel számított szociális hozzájárulási adókifizetéséhez. Emellett évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása március 1-től a járási hivatal hatáskörébe kerül március 1-től megszűnik a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, a méltányossági ápolási díj és a méltányossági közgyógyellátás. Az önkormányzat által biztosított ellátás neve március 1-től egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújtanak támogatást. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik és a megállapított támogatások 100 %-át az önkormányzatnak kell finanszíroznia. A Képviselő-testületnek február 28-ig meg kell alkotnia rendeletét, amelyben dönt arról, hogy milyen támogatások kerüljenek bevezetésre a községben. A települési támogatás előirányzata az önkormányzati segély és az eddigi jegyzői hatáskörben lévő szociális ellátások önkormányzati önrészének összegében került meghatározásra. Az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez az idei évben is hozzájárul a központi költségvetés. Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. beszámítás (elvárt bevétel, az iparűzési adóalap 0,5 %-a). A költségvetési koncepciónak megfelelően csökkentett összegben került betervezésre a 2 fő munkavállaló béren kívüli juttatása. Kovács Tünde képviselői tiszteletdíjáról lemondott a civil szervezetek részére, ezért a pályázati alapot ezzel az összeggel megnöveltük. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen megtárgyalni az előterjesztést és megalkotni a rendeletet. Vép, február 10. Csizmadia Fanni polgármester

54 Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A rendelettervezet címe: Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének _/2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Társadalmi hatás: Indokolt a tárgyévi költségvetés elfogadása az önkormányzat működésének biztosítása érdekében és a község működése és fejlesztési céljainak megvalósulása szempontjából. Költségvetési-gazdasági hatás: A tervezet révén Bozzai község évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege e Ft. Környezeti, egészségi következmények: nincs Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs Egyéb hatás: nincs A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása jogszabályi kötelezettségen alapul, elmaradása az önkormányzat működését veszélyeztetné. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: o személyi: adott o szervezeti: adott o tárgyi: adott o pénzügyi: adott

55 Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének _/2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendeletben önálló címet alkotnak: (2) Ahol e rendelet eft kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni. 2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke 2. (1) A képviselő-testület Bozzai Község Önkormányzata évi költségvetésének költségvetési bevételét eft-ban ebből: működési finanszírozási bevételét eft-ban ebből: felhalmozási finanszírozási bevételét 0 eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület Bozzai Község Önkormányzata évi költségvetésének költségvetési kiadását eft-ban ebből: működési finanszírozási kiadásait eft-ban ebből: felhalmozási finanszírozási kiadásait 0 eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület Bozzai Község Önkormányzata évi költségvetésének költségvetési többletét 0 eft-ban ebből: működési többletét 0 eft-ban ebből: felhalmozási többlet 0 eft-ban állapítja meg. 3. Az önkormányzat bevételei 3. (1) A költségvetési bevételi előirányzat működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást az 1/a. melléklet tartalmazza. 4. Az önkormányzat kiadásai 4. (1) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. (2) A felhalmozási jellegű feladatok kiadásait a 2. melléklet tartalmazza. (3) A felújítási feladatok kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

56 (4) Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza. (5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 4. melléklet szerint állapítja meg. (6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza. (8) A rendeletben költségvetési hiány nem szerepel. (9) A rendelet nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. 5. Költségvetési mérleg, közvetett támogatások 5. (1) Az önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadásainak mérlegét a 3. melléklet tartalmazza. 6. Általános és céltartalék 6. A képviselő-testület a évi költségvetés jóváhagyása során nem képzett tartalékot. 7. Több éves kihatással járó feladatok 7. A képviselő-testület több éves kihatással járó feladattal, illetve döntéssel nem számol. 8. Előirányzat-módosítás 8. (1) A polgármester a két képviselő-testületi ülés közötti halaszthatatlan ügyekben, saját hatáskörében az önkormányzat költségvetésében 100 eft egyedi értékhatárig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a képviselő-testületet a következő rendeletmódosítás során köteles tájékoztatni. (2) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az évközi egyéb állami visszatérülések (közműfejlesztési támogatás) és a meghatározott feladatra biztosított központi támogatások, valamint az átvett pénzeszközök terhére a kiadási előirányzatok megemelésre és a kifizetések teljesítésre kerüljenek. Az előirányzat-módosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni. (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamelyik költségvetési fejezet, illetve elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet köteles tájékoztatni, és a költségvetési rendelet előirányzatainak megfelelő módosításáról intézkedni. (4) Ha év közben az Országgyűlés az önkormányzat költségvetéséből előirányzatot zárol, a jogszabály kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosításának tervezetét. (5) Az előirányzat csak a jóváhagyott és módosított előirányzat mértékéig, a költségvetésben szereplő célokra és feladatokra használható fel. 9. Előirányzat-felhasználási ütemterv

57 9. (1) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve az éves tervezett előirányzatok hónapokra lebontott előirányzatait tartalmazza. (2) Az ütemterv a bevételek vonatkozásában figyelembe veszi, hogy az egyes bevételek mikor keletkeznek. (3) Az ütemtervben a kiadások szintén a jellegüknek megfelelően kerültek felosztásra, ügyelve arra, hogy vannak lökésszerűen és folyamatosan jelentkező kiadások. (4) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet az 5. melléklete tartalmazza 12. Az előirányzatok felhasználása 12. (1) Előirányzat és forrás biztosítása nélkül kötelezettség nem vállalható. (2) Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalásra kizárólag a képviselő-testület jogosult. (3) Az előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza. 13. Személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás rendje 13. (1) A képviselő-testület a munkavállalók részére havi 8 eft + járuléka összegben biztosít Erzsébet utalványt. (2) A dolgozói létszámokat a 4. melléklet tartalmazza. 14. Pénzellátás 14. (1) Az önkormányzat pénzeszközeiket az OTP Bank ZRt. Nyugat-Dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatóságánál vezetett költségvetési számláján kezeli. (2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz számlavezető pénzintézetnél történő betételhelyezéséről, értékpapír vásárlásról a polgármester és a jegyző együttesen dönt. A polgármester a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni a tett intézkedésekről. 15. Záró rendelkezések 15. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit től kell alkalmazni. (2) Az e rendeletben szereplő - az általános forgalmi adó törvény hatálya alá tartozó - költségvetési kiadási előirányzatok összege az általános forgalmi adót is tartalmazza. (3) Ez a rendelet a évi zárszámadási rendelet hatálybalépésekor hatályát veszti Csizmadia Fanni polgármester dr. Hoós Anna Katalin jegyző

58

59

60

61

62

63

64

65

PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT. Bozzai Község Önkormányzata által támogatott civil szervezetek pénzügyi támogatásáról

PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT. Bozzai Község Önkormányzata által támogatott civil szervezetek pénzügyi támogatásáról PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT Bozzai Község Önkormányzata által támogatott civil szervezetek pénzügyi támogatásáról Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: Civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló pályázati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL 1. SZERVEZET NEVE: SZERVEZET CÍME: KÉPVISELÖJÉNEK NEVE: SZERVEZET ADÓSZÁMA :...

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL 1. SZERVEZET NEVE: SZERVEZET CÍME: KÉPVISELÖJÉNEK NEVE: SZERVEZET ADÓSZÁMA :... PÁLYÁZATI ADATLAP 1. sz. melléklet Szervezet adatai: 1. SZERVEZET NEVE:... 2. SZERVEZET CÍME:... 3. KÉPVISELÖJÉNEK NEVE:... 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA :.... 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA :.... 6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA:...

Részletesebben

Szabályzat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Szabályzat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma PÁLYÁZATI ADATLAP AZ ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉG Neve: Címe: A szervezet telefon-, faxszáma, e-mail címe, A szervezet formája: Egyesület, alapítvány, egyházi szervezet, közhasznú szervezet, egyéb (éspedig).

Részletesebben

Civil szervezetek támogatása Pályázó adatai. Pályázat címe

Civil szervezetek támogatása Pályázó adatai. Pályázat címe Civil szervezetek támogatása 216 Név Adószám Székhely Számlaszám Telefonszám Alapítás Képviselője Pályázó adatai Pályázat címe Megvalósítás ideje Teljes összeg Támogatás összege #HIÁNYZIK Össz pontszám

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:..

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP Szervezet adatai: 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA:.. 7. BÍRÓSÁGI

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Ópusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Záhony Város Önkormányzat pénzbeli támogatásának igényléséhez 20. ÉVRE VONATKOZÓAN. 1. A pályázó adatai:

PÁLYÁZATI ADATLAP. Záhony Város Önkormányzat pénzbeli támogatásának igényléséhez 20. ÉVRE VONATKOZÓAN. 1. A pályázó adatai: PÁLYÁZATI ADATLAP Záhony Város Önkormányzat pénzbeli támogatásának igényléséhez 20. ÉVRE VONATKOZÓAN 1. A pályázó adatai: A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázó adószáma: A pályázat megvalósításáért

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a...

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a... 1. függelék az 1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz Alulírott... (név, tisztség) mint a.... (szervezet neve, címe) képviselője, Bátaszék Város Képviselőtestületéhez

Részletesebben

Támogatás igénylőlap Civil szervezetek részére 2015. évre

Támogatás igénylőlap Civil szervezetek részére 2015. évre 1. A szervezet neve bírósághoz bejelentett módon: 2. Székhelye: 3. Levelezési címe: 4. Adószáma: 5. Bírósági bejegyzés száma, éve: 6. Számlavezető pénzintézet neve: 7. Pénzforgalmi jelzőszáma: Támogatás

Részletesebben

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz Érkezett PÁLYÁZÓ Neve:... Székhely:... Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház ( Kérem aláhúzni a megfelelő

Részletesebben

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be,

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be, Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek és egyházak az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak,

Részletesebben

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A háziorvosokkal

Részletesebben

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYÍLATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenségről és a

Részletesebben

1. melléklet a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT

1. melléklet a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT 1. melléklet a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT Alulírott név szám alatti lakos, mint pályázó, felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzat pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014.

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie. A. Működési

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2011. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2011. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2011. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK 2016.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK 2016. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK 2016. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. 1. A pályázó szervezet adatai: Neve: Címe: Bankszámlaszáma: Adószáma: - alapítvány közalapítvány egyesület társadalmi

PÁLYÁZATI ADATLAP. 1. A pályázó szervezet adatai: Neve: Címe: Bankszámlaszáma: Adószáma: - alapítvány közalapítvány egyesület társadalmi PAKS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÖZBIZTONÁSGI, IFJÚSÁGI, SPORT ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG 1. A pályázó szervezet adatai: Neve: PÁLYÁZATI ADATLAP Címe: Bankszámlaszáma: Működési formája: szervezet (a

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20.

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. 1. számú melléklet 6/2015.( III.11) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. ÉVRE VONATKOZÓAN

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenségről és a

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Támogatási kérelem benyújtása civil szervezetek részére évre Törökbálint Város Önkormányzatához

PÁLYÁZATI ADATLAP. Támogatási kérelem benyújtása civil szervezetek részére évre Törökbálint Város Önkormányzatához PÁLYÁZATI ADATLAP Támogatási kérelem benyújtása civil szervezetek részére 2015. évre Törökbálint Város Önkormányzatához Alapadatok Civil szervezet neve:. Székhelye: Bírósági nyilvántartási száma:.. Elérhetősége

Részletesebben

1. melléklet a 16/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT

1. melléklet a 16/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT 1. melléklet a 16/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez Alulírott név szám alatti lakos, mint pályázó, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a 16/2016. (IV. 20.) önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie.

Részletesebben

2.2. számú melléklet. 1. sz. nyilatkozat. NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14.

2.2. számú melléklet. 1. sz. nyilatkozat. NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14. 1. sz. nyilatkozat NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14. -a alapján Tudomásul veszem, hogy nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban

Részletesebben

4. A pályázat benyújtása: Helye: Tápióság Község Önkormányzata, Halasi Anita polgármester részére (2253 Tápióság, Bicskei u.3.)

4. A pályázat benyújtása: Helye: Tápióság Község Önkormányzata, Halasi Anita polgármester részére (2253 Tápióság, Bicskei u.3.) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására 1. A pályázat célja: a településen élő vagy dolgozó állampolgárok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI KATEGÓRIA PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év Kérjük, X-et tegyen a

Részletesebben

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszervezıdı közösség neve: Az önszervezıdı közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet amatőr és hivatásos művészek, művészeti együttesek alkotói

Részletesebben

2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ

2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ 2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ 1.) A pályázó adatai: 1.1. A pályázó szervezet neve: 1.2. A pályázó szervezet székhelye: 1.3. A pályázó szervezet levelezési címe:

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alá tartozik,

Részletesebben

NÉMET ÖNKORMÁNYZAT NEMESNÁDUDVAR KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

NÉMET ÖNKORMÁNYZAT NEMESNÁDUDVAR KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA NÉMET ÖNKORMÁNYZAT NEMESNÁDUDVAR KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Német Önkormányzat Nemesnádudvar Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 324-2/2017. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

JAVASLAT a civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására

JAVASLAT a civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos JAVASLAT a civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2013. (03.27.) Öh. sz.

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

SZ A B Á LY Z A T. a nonprofit szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZ A B Á LY Z A T. a nonprofit szervezetek önkormányzati támogatásáról SZ A B Á LY Z A T a nonprofit szervezetek önkormányzati támogatásáról Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatok megvalósításának elősegítése érdekében a civil szervezetek

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. 1. A rendelet alapelvei, célja

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. 1. A rendelet alapelvei, célja Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének A 7/2013.(III.29.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt 6/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a helyi önszerveződő közösségek

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2015. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

Előterjesztés a évi igazgatási szünet elrendeléséről

Előterjesztés a évi igazgatási szünet elrendeléséről Előterjesztés a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről 1. előterjesztés száma: 39/2017. 2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:

Részletesebben

Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(03.05.)sz. rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP. A kengyeli civil szervezetek 2014. évi tevékenységének támogatására

PÁLYÁZATI ŰRLAP. A kengyeli civil szervezetek 2014. évi tevékenységének támogatására PÁLYÁZATI ŰRLAP A kengyeli civil szervezetek 2014. évi tevékenységének támogatására A pályázat kiírója: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete I.RÉSZ: A PÁLYÁZÓ 1.A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/240-1/2015/I. Üi.: Barna Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Civil szervezetek önkormányzati támogatása

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: 2015. évi civil keret felosztására pályázati felhívás

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Biatorbágy Város Képviselő-testülete anyagilag is támogatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezeteket, hogy

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: Hatálybalépés ideje: Megalkotás napja:......

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2014. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

Pályázati kiírás Csongrád város közigazgatási területén megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések, korszerűsítések támogatására

Pályázati kiírás Csongrád város közigazgatási területén megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések, korszerűsítések támogatására Pályázati kiírás Csongrád város közigazgatási területén megvalósuló idegenforgalmi fejlesztések, korszerűsítések támogatására Csongrád Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Csongrád

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP TÁRSADALMI SZERVEZETEK (ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK, NONPROFIT SZERVEZETEK, STB.) ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA

PÁLYÁZATI ADATLAP TÁRSADALMI SZERVEZETEK (ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK, NONPROFIT SZERVEZETEK, STB.) ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA a pályázati kiírás melléklete PÁLYÁZATI ADATLAP TÁRSADALMI SZERVEZETEK (ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK, NONPROFIT SZERVEZETEK, STB.) ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására

Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására Magyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására A Magyar Országgyűlés Emberi

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Fodor Rita

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIIRAS Velence Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIIRAS Velence Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIIRAS Velence Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Velence Város Önkormányzata pályázatot ír ki civil szervezet részére a 2015. évi költségvetés elkülönített

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VI.04.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Mályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázatot nyújthat be:

Pályázatot nyújthat be: PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására. Civil Szervezetek Pályázati Alapja P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P egyesületek, civil szervezetek támogatására Pályázat száma: 2016/II Civil Szervezetek Pályázati Alapja 1./A pályázó szervezet megnevezése: 2./ A pályázó szervezet adatai

Részletesebben

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Dorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS BOZZAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATAI 2012-BEN

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS BOZZAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATAI 2012-BEN VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS BOZZAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATAI 2012-BEN 1/2012. (II.13.) együttes képviselő-testületi határozat

Részletesebben

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 43/2015. Tárgy: Igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotása

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 43/2015. Tárgy: Igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotása ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 43/2015. Tárgy: Igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó: Papp István jegyző Az előterjesztés aláírás

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete 1 Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a helyi egyesületek, alapítványok, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról (a 8/2016. (IV.01.) önkormányzati

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - Tisztelt Képviselő-testület! A közigazgatási

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

(Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!)

(Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!) Pályázati adatlap Fischer Annie zenei előadó-művészeti ösztöndíjhoz 2017. (Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!) A pályázó adatai: Név:... Születési hely:..

Részletesebben

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati adatlap S/2013

Pályázati adatlap S/2013 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának a XIV. kerületi székhelyű és telephelyű sportegyesületek és szakosztályok támogatására kiírt pályázatához Kérjük lehetőleg géppel vagy nyomtatott betűvel,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület október 27-i testületi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület október 27-i testületi ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/217- /2016. Előkészítő: dr. Tárnoki Richárd E l ő t e r j e s z t é

Részletesebben