~ert~. ..!J.i!j. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~ert~. ..!J.i!j. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere"

Átírás

1 ICi..!J.i!j. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere Előterjesztés a Képviselő- testület részére a Kőbányai Sprt Közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről szóló tájékztatóról I. Tartalmi összefglaló A Kőbányai Sprt Közhasznú Alapítvány évi beszámlóját az alapító képviselőjeként teszem meg évben a Kőbányai Sprt Közhasznú Alapítvány a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzattól támgatást már nem kaptt. Hargittai László a kuratórium elnöki tisztségéről 20 ll. április 15-én lemndtt, lemndását a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a 321/2011. (IV. 21.) határzatával tudmásul vette. A váltzás bejelentése a Fővársi Törvényszékhez flyamatban van, így kívülálló harmadik személyek felé a kuratórium elnökének képviseleti jga váltzatlanul fennáll. A Kőbányai Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége, mint társalapító nvember 23-án, valamint az Alapítvány Kuratóriuma is hzzájárult a Kőbányai Sprt Közhasznú Alapítvány megszüntetéséhez. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az 1007/2011. (XII. 15.) KÖKT határzatában döntött arról, hgy kezdeményezi a Fővársi Törvényszéknél a Kőbányai Sprt Közhasznú Alapítvány megszüntetését az államháztartásról szóló évi LXV. Törvény l. (6) bekezdése alapján. A Fővársi Törvényszék március 12-én az alapítvány megszüntetését megtagadta (az előterjesztés l. melléklete), amely ellen a április 12-én Fővársi Ítélőtábláhz a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat fellebbezést nyújttt be. Az előterjesztés 2. melléklete. A fentiek értelmében a megszüntetéshez szükséges ügyintézés megkezdődött. 20 ll. december 7 -ei Kuratóriumi ülésen a hatálys szerződés (pénztársi megbízási szerződés) megszüntetésre került" A könyvviteli szlgáltató szerződése 20 ll. december hónapban megszüntetésre került, és a szerződésben meghatárztt feladatk lezárását követően február 15-én a könyvviteli-számviteli szlgáltató részéről az kmányk átadásra kerültek a Plgármesteri Hivatal részére. A Kőbányai Sprt Közhasznú Alapítvány egyszerűsített éves beszámlóját (mérleg és eredmény-kimutatás) a évről a 3. melléklet, a évről a 4. melléklet tartalmazza. II. Döntési javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sprt Közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről szóló tájékztatót tudmásul veszi. Budapest, május 21. Törvényességi szempntból ellenjegyzem: ~ert~. jegyző

2 - Fővársi Törvényszék 1363 Budapest, Markó u. 27..Pk /1993/24. ' l il/21 ' (;{) J _," ~ ~ --~-. ~~~~\%t- A Fővársi Törvényszék a Kőbányai Sprt Közhaszn ú Alapítvány nyilván~~~ törlés i J4l CJ{ 1 ügyében (kérelmező: a Kvács Róbert plgármester által képviselt Budapes~tu;~:Jr'Js r_ u Kerület Kőbányai Önkrmányzat L r. alapító, illetve a Pts Ilna e.ln - k. ál.tal. k-épviselt. IG. ő b. án. ya~j Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége IL r. alapító) meghzt~ az aláb~i 'ÖV ÁR...,. ~,_,-.,.,.:.,:.: ;:..,\l ÖNK. ; VÉGZÉST. A bíróság az alapítvány megszüntetését m e g t a g a d j a. ' l ::;~_,.J~~,.. L{ b.ug.. jg l?jji;l XUQ l_dsl Z012 MÁRC 2 O. A végzés ellen a kézhezvételtől számíttt 15 napn belül fellebbezésne van e, elyet a "vársi Ítélőtábláhz címezve írásban, hárm példányban a Fővársi Törvényszéknél lehet benyújtani. A bíróság tájékztaúa a fellebbezésre jgsultakat, hgy az ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbezést előterjesztő fél számára a jgi képviselet kötelező. A nem jgi képviselő által előterjesztett fellebbezést a bíróság hivatalból elutasítja. INDOKOLÁS A tárgyi alapítványt a Fővársi Bíróság 9.Pk /1993/1. számú végzésével vette nyilvántartásba. A hatálys alapító kirat szerint az alapítvány alapítói: Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat (az alapítói jgkat a képviselőtestület gyakrlja), illetve a Kőbányai Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége. Az önkrmányzat képviselötestülete december 15. napi ülésén 1007/2011. (XII. 15.) KÖKT szám alatt arról határztt, hgy kezdeményezi a nyilvántartó bíróságnál az alapítvány megszüntetését, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és egyes kapcslódó törvények módsításáról szóló évi LXV. törvény l. (6) bekezdése alapján. Határztt arról, hgy az alapító kiratban célként megjelölt feladatkat a képviselő-testület és szervei, feladatköre szerint a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság látja el. Határztt arról is, hgy a megszüntetni kért alapítványnak a pénzügyi kötelezettségek teljesítését követően megmaradt pénzbeli vagynát az alapító Önkrmányzat megjelölt számlájára kerüljön átutalásra azzal, hgy az összeg a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság tartalékkeretét növeli. A társalapító már krábban, 20 ll. nvember 23. napján megtarttt elnökségi ülésén hzzájárult az önkrmányzat által már szándékként jelzett megszüntetéshez. A kérelmezök január 19. napján 24-es srsz. alatt érkezett kérelmükben kérték az alapítvány megszüntetését, a évi LXV. törvény l. (6) bekezdése alapján. A kérelemhez csatlták többek között az alapítvány megszüntetéshez való hzzájárulását is kimndó kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét Jelezték, hgy a zárómédeget és az adóhatósági igazlást később csatlják. Az I. r. alapító, mint kérelmező február 22. napján 25-ös srszám alatt érkezett beadványában csatlta a NAV által január 23. napján kiállíttt adóigazlást, valamint az alapítvány

3 Fővársi Törvényszék 1363 Budapest, J\larkó u. 27..Pk /1993/24. 2 számla felmndási szerződéssel együtt, melyben szerepelt, hgy a maradék összeget utalják át a megjelölt számlára. Csatlta tvábbá a február 06. napján kelt alapítványi nullás zárómédeget IS. A,kérelem teljesítésre érdemben alkalmatlan, az alábbiak szerint. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és egyes kapcslódó törvények módsításáról szóló évi LXV. törvény l. (6) bekezdéseszerint az Országgyűlés, a Krmány, a minisztérium (miniszter), a közpnti államigazgatási szerv (vezetője) által önállóan, vagy a felsrltak bármelyikével közösen (a tvábbiakban: állami alapító) alapíttt alapítványt (közalapítványt), tvábbá az állami alapító által államháztartásan kívüli alapítóval közösen alapíttt alapítványt (közalapítványt) az állami alapító kérelmére a bíróság - nemperes eljárásban - akkr is megszünteti, ha azt az állami alapító arra hivatkzással kéri, hgy az alapítvány (közalapítvány) céljainak megvalósítása, feladatának tvábbi ellátása közpnti költségvetési szerv, kizárólags állami tulajdnban álló közhasznú nnprfit gazdasági társaság, illetve egyéb közfeladatt ellátó szervezet által hatéknyabban megvalósítható. Ez esetben a megszűnt alapítvány (közalapítvány) vagynát - cél szerinti feladatainak tvábbi ellátása érdekében - az állami alapító a megszüntetési kérelemben megjelölt közpnti költségvetési szerv, kizárólags állami tulajdnban álló közhasznú nnprfit gazdasági társaság, illetve egyéb közfeladatt ellátó szervezet rendelkezésére bcsátja (nnprfit gazdasági társaság esetében apprtként). A kérelmezök következetesen és egyértelműen e jgalap alapján történő megszüntetést kértek. A jelölt rendelkezés aznban kifejezetten állami alapító által alapíttt alapítvány (közalapítvány) megszüntetésének lehetőségét rendezi. Az önkrmányzat aznban nem minősül egyik állami alapítói kategóriának sem. Ekként a megjelölt rendelkezés alapján a bíróság az alapítványt megszüntetni nem tudja. Mivei ~i!itmt,!~~!:~!:~an érdem j bjh~ban szenved, me].}: biád~ótiással nem.. rvslh.. ~tq. J;l bíróság - tvábbi vizsgálat és hiánypótlásra felhívás nélkül - a rendelkező részben fglaltak szerint határztt, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabálykról szóló évi CLXXXI. törvény (Cet.) 5. (l) bekezdése által felhívtt, a plgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) 212. (l) bekezdésének megfelelő alkalmazásával. Ennek srán a bíróság figyelemmel vlt a Cet. 42. (l) bekezdése által alkalmazni rendelt nyilvántartásba vételi eljárás szabályai körében a Ptk. 74/ A. (2) bekezdéséből következő megtagadási lehetőségre is. A fellebbezésijgról szóló tájékztatás a Pp a alapján alkalmazandó Pp (l) bekezdésén és a Pp (l) bekezdésén alapul. A fellebbezési eljárás alatti kötelező jgi képviseletről szóló tájékztatás a Pp. 73/A. (l) bekezdés a) pntján, valamint 73/B-C. -ain alapul. A bíróság egyúttal az alapítvány számlájának megszüntetése, vagynának átutalása körében felhívja a kérelmezök figyelmét, hgy az alapítvány január Ol. napját követő megszüntetése végelszámlás, illetve kényszer-végelszámlás leflytatását vnja maga után, az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támgatásáról szóló évi CLXXV. törvény (Ectv.) 9. (7)-(8) bekezdése alapján. dr. Tóth László István s.k. bírósági titkár

4 _i. M '<2A. '~ \'- ~-,,.;;::;,. \\ Z ~~ '-"G -r E ~:. :1 <::.S lkt. szám: K/3126/6/20 12/XVIII. Tisztelt Fővársi Törvényszék! A.Pk /1993. szám alatt Kőbányai Sprt Közhasznú Alapítvány (a tvábbiakban: Alapítvány) nyilvántartásból való törlése ügyében Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) l. r. alapító [székhelye: ll 02 Budapest, Szent László tér 29., törvényes képviselő: Kvács Róbert plgármester, jgi képviselő: dr. Egervári Éva jgtanácss, igazlvány száma: 6861, tel: , fax: , a Fővársi Törvényszék 24. srszámú végzése ellen fellebbezéssei élünk, és elsősrban a Fővársi Törvényszéktől kérjük, hgy a végzését saját hatáskörben megváltztatni és az Alapítvány megszüntetését elrendelni szíveskedjék. Ennek hiányában másdlagsan ugyanezt kérjük a másdfkn eljáró Fővársi Ítélőtáblától. Indklás: Az első fkn eljáró Fővársi Törvényszék arra hivatkzással tagadta meg az Alapítvány megszüntetését, hgy az a jgszabályhely, amelyre hivatkztunk [az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és egyes kapcslódó törvények módsításáról szóló évi LXV. törvény (a tvábbiakban: T.) l. (6) bekezdése] állami alapítóra vnatkzik, az Önkrmányzatra nem. Előadjuk, hgy a fenti jgszabályi hivatkzás valóban téves, az helyesen a T. l. (7) bekezdése, és ennek alapján a (4) bekezdése. Mellékelten csatljuk az Önkrmányzat Képviselő-testületének a 2/2012. (III. 22.) KÖKT határzatát az 1007/2011. (XII. 15.) KÖKT határzat kijavításáról Csatljuk tvábbá mindkét képviselő-testületi határzat előterjesztését is. Mindezek alapján megállapítható, hgy az Alapítvány megszüntetésének kezdeményezése a decemberi döntés srán valójában a T. l. (7) bekezdése, és ennek alapján a (4) bekezdése alapján történt, így a T. l. (6) bekezdése elírás. Az Alapítványt az Önkrmányzat egy államháztartásan kívüli alapítóval, a Kőbányai Sprtegyesületek és Sprtszervezetekkel közösen hzta létre. Ez a T. l. (7) bekezdése szerinti tényállásnak felel meg. A decemberi előterjesztés is tartalmazza, hgy "a sprttal kapcslats feladatk ellátása önkrmányzati feladat, amit a Képviselő-testület és szervei -jelen esetben feladatköre szerint a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság - hatéknyabban tud ellátni. Az Alapítvány vagyna a KOS Bizttság tartalékkeretébe kerülhet." Ez a T. L (4) bekezdése szerinti feltétel. A képviselő-testületi döntés előtt beszerzésre került a Kőbányai Sprtegyesületek és Sprtszervezetek mint társalapító döntése az Alapítvány megszüntetéséről, így az alapítók közösen kérhették az Alapítvány megszüntetését. Ugyancsak rendelkezésre

5 2 állt az Alapítvány Kuratóriumának a megszüntetéshez hzzájáruló döntése, ami a T. l. (7) bekezdésében fglalt tvábbi feltétel. Ezen iratkat a kérelmünkhöz becsatltuk Összességében megállapítható, hgy mind a kiinduló tényállás (a helyi önkrmányzat által az államháztartásen kívüli alapítóval közösen létrehztt alapítvány) a T. l. (7) bekezdésének felel meg, mind az eljárás srán az alapítók a T. l. (7) bekezdése, és ennek alapján a (4) bekezdése alapján jártak el az Alapítvány megszüntetésével kapcslatban. A fentiek alapján kérjük az Alapítvány megszüntetése elrendelését. A megszüntetéshez szükséges egyéb iratkat krábban már csatltuk. Tisztelettel: Budapest Fővárs X. kerület l):őbányai Önkrmányzat ~. alperes L~,\'- Kvács Róbert plgármester jgi képviselő: Lia~, dr. E~r~ar~ Eva Jgtanacss Mellékletek: 1.) l pld. kivnat 2/2012. (IlL 22.) KÖKT határzatról 2.) l. pid. előterjesztés 2/2012. (IlL 22.) KÖKT határzathz 3.) l. pid. előterjesztés 1007/2011. (XII. 15.) KÖKT határzathz

6 T -'[ r-1rfa,-- l,. l,~5,-7 r-f..,...ls...;.,;..,-~slr-s,_-rl--rgl-sl..-s...,_ls-.-lg--..l,!,_,_.,1 l Statisztikai_ l!~ámjel vagy adószám (csekks~ámlaszám). l 'l l ~1;, 't\ '<: (;ti:t ~-l'2:t h 2 é'c.c \.f:-k. 'Jé~-(,<;~~2 A számviteli törvény szerinti egyéb. szervezetek közhaszn ú egyszerűsített éves beszámlója. l2llt-l1lév. KŐBÁNYAI SPORT KÖZHASZN Ú ALAPÍTVÁNY egyéb szarvezet megnevezése 1102 BUDAPEST, SZE NT LÁSZLÓ TÉR 29. elme ' l Keltezés: Budapest, január 20. az egyéb szarvezet vezetője (képviselője) T;1715/D. AB Nymtatvány. :'.,.~.

7 ~.. AZ. egyéb szarvezet megnevezése: KŐBÁNYAI SPORT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZ. egyéb szarvezet elme: 1102 BUDAPEST, SZENT LÁSZLÓ TÉR 29. KETTŐS KÖNYVVITEL T VEZETŐ Í:GYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZN Ú EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK.MÉRLEGE 2 O 1 adatk HUF-ban Sr- A tétel megnevezése szám Előző év Előző év( ek) Tárgyév helyesbitései a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2 5. stk) 2. l. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. ti. TÁRGYl ESZKÖZÖK 4. lll. BEFEKiETETI PÉNZÜGYl ESZKÖZÖK 5. IV. BEFEKTETEIT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBITÉSE Frgóeszközök (7-10.srk) 7. l. KÉSZLETEK ll. KÖVETELÉSEK 9. lll. ÉRTÉKPAPIROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖ!( C. Aktív időbell elhatárlásk ESZKÖZÖK (AKTIV AK) ÖSSZESEN: 12. ( sr) D. Saját tőke (-19.srk). l. INDULÓTÓKEl JEGYZED TÓKE u: TŐKEVÁLTOZÁS l EREDMÉNYTARTLÉK ' lll. LEKÖTÖD TARTALÉK 1' IV. ÉRTÉKEtiéSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENY- SÉGBÓL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI " TEVÉKENYSÉGI3ÓL 20. E. Céltartalékk 21. F. Kötelezettségek (22-23.srk) l. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS.ÉGI::K 23. ll. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24. G. Passzív Időbeli elhatárlásk ; FORRASOK (P ASSZIV AK) OSSZESEN: ( sr)

8 Statisztik~i számjel vagy adószám (csekkszámlaszá.m) Az egyéb szarvezet megnevezése: KŐBÁNYAI SPORT KÖZHASZN Ú ALAPiTVÁNY Az egyéb szarvezet elme: 1102 BUDAPEST, SZENT LÁSZLÓ TÉR 29. KETTŐS KÖNYWilELi VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES. BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA l 2I l1 l1 lév adatk HUF-ban Srszám A tétel megnevezése Elözö év Elözö (év)ek helyesbftései Tárgyév a. b. c. d. e. 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) 7161 f ' Közhaszmí ~éltl moködésre kaptt támgatás a.) alapitói 4. b.) közpnti költségvetéstől 5. c.) helyi önkrmányzattól 7 OOO 6. d.) társadalmbiztsltótól 7. e.) egyéb, ebböl1 %.. eft Pályázati útn elnyert lámgatás Közhasznil tevékenységből származó bevétel : Tagdijból származó bevétel Egyéb bevétel 8 B. Vállalkzási tevékenység bevétele 13~ C. Összes bevétel (A.+B.) 7161 ' '. Q. KözhasznO tevékenység ráfrdftásal ( ;) ' AnyagjellegO ráfrdftásk -.. 3: 'Értékcsökkenési Ieirás Személyi jellego ráfrdftásk _, Egyéb ráfrdftásk 5. PénzOgyi moveletek ráfrdftásai Rendkivüli ráfrdrtásk E. Vállalkzási tevékenység ráfrdításal (1.+2.-t ) 1. AnyagjellegO ráfrdftásk Személyi jellego ráfrdftásk Értékcsökkenéai Ielrás Egyéb ráfrdftásk PénzOgyi moveletek ráfrdftásai

9 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szarvezet megnevezése: KŐBÁNYAI SPORT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Az egyéb szarvezet elme: 1102 BUDAPEST, SZE NT LÁSZLÓ TÉR 29. KETTŐS KÖNYVVITELT VE;ZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZN Ú EGYSZERŰSfTETT ÉVES BESZÁIVIOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTAT ÁSA l 2I l1 l1 lév adatk HUF-ban Srszám A tétel megnevezése Előző év Előző (év)ek helyesbftései Tárgyév a. b. c. d. e. 28. F. Összes ráfrdítás (D.+E.) ~ 30. G. Adózás előtti eredmény (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség (l. ' '') 31. l. Tárgyévi vállalkzási eredmény (G.-H.) 32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-0.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33. A. Személyi jellego ráfrdításk Bérköltség ebből: megbfzási dljak tiszteletdljak 2. Személyi jellego egyéb kifizetések ~.~. ".. 2';:' Bérjárulékk 169., 39. B. A szarvezet által nyújttt támgatásk 40. C. TvábbutaJási céllal kaptt támgatás 41. D. Tvábbutalt támgatás Keltezés: Budapest, január 20.

10 11lsllsl7llslslsl41slslslslsll11 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhaszn ú egyszerűsített éves beszámlója l 2I l1 l 2I év KŐBÁNYAI SPORT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szarvezet megnevezése 1102 BUDAPEST, SZENT LÁSZLÓ TÉR 29. címe Keltezés: Budapest, február 06. Kőbányai Sprt Közhaszn ú Alapitvány 1102 Bp. Szent László tér 29 Lev.cím: 75. Budapest, Pf. 1.2 Adószám: Bankszámlasz{p~ az egyéb szarvezet vezetője (képviselője) T.1715/D AB Nymtatvány

11 l1lsllsl7llsl slslgll11 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szarvezet megnevezése: KŐBÁNYAI SPORT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Az egyéb szarvezet címe: 1102 BUDAPEST, SZENT LÁSZLÓ TÉR 29. KETTŐS KÖNYVVITEL T VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZN Ú EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE l 2 l O l 1 l 2 l ÉV adatk HUF-ban Srszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései a b c d e Tárgyév 1. A. Befektetett eszközök (2-5. srk) 2. l. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. ll. TÁRGYl ESZKÖZÖK 4. lll. BEFEKTETETT PÉNZÜGYl ESZKÖZÖK 5. IV. BEFEKTETETT PÉNZÜGYl ESZKÖZÖK ÉRTÉKHEL YESB[TÉSE 6. B. Frgóeszközök (7-10.srk) l. KÉSZLETEK 8. ll. KÖVETELÉSEK 9. Ill.ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárlásk 12. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN: ( sr) D. Saját tőke (-19.srk) 203. l. INDULÓ TÖKE l JEGYZETT TÖKE 15. ll. TÖKEVÁLTOZÁS l EREDMÉNYTARTLÉK 16. lll. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSITARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENY- SÉGBÓL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBÖL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBÓL E. Céltartalékk 21. F. Kötelezettségek (22-23:srk) 22. J. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. ll. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24. G. Passzív időbeli elhatárlásk 25. FORRASOK (PASSZIVAK) OSSZESEN: ( sr) 203 r-l>.!ti"' 4-t

12 111sllsl7llsl slsl91 l1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szarvezet megnevezése: KŐBÁNYAI SPORT KÖZHASZN Ú ALAPÍTVÁNY Az egyéb szarvezet címe: 1102 BUDAPEST, SZENT LÁSZLÓ TÉR 29. KETTŐS KÖNYVVITEL T VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZN Ú EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA l 2I l1 l 2IÉv adatk HUF-ban Srszám a A tétel megnevezése Előző év Előző ( év)ek helyesbítései b. c. d. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) 1. Közhaszn ú célú működésre kaptt támgatás a.) alapítói Tárgyév e. 4. b.) közpnti költségvetéstől 5. c.) helyi önkrmányzattól 6. d.) társadalmbiztsitótól 7. e.) egyéb, ebből 1 % Pályázati útn elnyert támgatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdijból származó bevétel Egyéb bevétel 12. B. Vállalkzási tevékenység bevétele 13. C. Összes bevétel (A.+B.). D. Közhasznú tevékenység ráfrdításai ( ) Anyagjellegű ráfrdításk Személyi jellegű ráfrdításk Értékcsökkenési Ieirás Egyéb ráfrdításk Pénzügyi műveletek ráfrdításai 6. Rendkivüli ráfrditásk E. Vállalkzási tevékenység ráfrdításai ( ) Anyagjellegű ráfrdításk Személyi jellegű ráfrdításk Értékcsökkenéai Ielrás Egyéb ráfrdításk Pénzügyi müveletek ráfrdításai

13 111sll517llsl sl9ll1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: KŐBÁNYAI SPORT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Az egyéb szervezet címe: 1102 BUDAPEST, SZENT LÁSZLÓ TÉR 29. KETTŐS KÖNYWITEL T VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZN Ú EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTAT ÁSA l 2I l1 l 2IÉv adatk HUF-ban Srszám A tétel megnevezése Előző év Előző (év)ek helyesbítései Tárgyév a b. c. d. F. Összes ráfrdítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredmény (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség l. Tárgyévi vállalkzási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-0.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK e A. Személy! jellegű ráfrdításk Bérköltség 35. ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellego egyéb kifizetések Bérjárulékk 39. B. A szarvezet által nyújttt támgatásk 40. c. TvábbutaJási céllal kaptt támgatás 41. D. Tvábbutalt támgatás Keltezés: Budapest február 06.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 18261774-9499-569-1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 27. év Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány egyéb

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszál1llaszál11) BIA TRBÁGY DIÁKKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2051. BIATRBÁGY, Baross Gábor utca 2/a. 8'IATRBAcy VÁRS PLGÁRMEl>'TERI HIVATAL' Érkwel6szAmao.l'bcJ-.9.... 2012

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: TEVAN Alapítvány címe, telefonszáma: 1146 Budapest, Cházár András utca 15. 03/01. Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: Médiakutató Alapítvány címe, telefonszáma: 1094 Budapest, Tûzoltó u. 73. III. em.

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31. J Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapitvány az egyéb szervezetmegncvezése 1045 Budapest. Berlini út 47-49. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

CIRKO FILM - MÁSKÉPP ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 1055 Budapest, Balassi Bálint u egyéb szervezet címe telefonszáma

CIRKO FILM - MÁSKÉPP ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 1055 Budapest, Balassi Bálint u egyéb szervezet címe telefonszáma egyéb szervezet megnevezése 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 15-17. egyéb szervezet címe 06 1 269 1915 telefonszáma 2014. december 31. A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót

Részletesebben

2009 évi egyszerűsített éves beszámoló

2009 évi egyszerűsített éves beszámoló kozh_kettos_merleg 29 évi egyszerűsített éves beszámoló Kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet Fordulónap: 29-12-31 Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány 569 - Egyéb alapítvány Fábri György

Részletesebben

KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS 29. Beszámolási időszak: 29.2.4. - 29.12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 28. Működés kezdete: 29.2.4. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.6.716/28/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

KÖZHASZNÚ JELENTÉS MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT. 6900 Makó Széchenyi tér 10. KÖZHASZNÚ JELENTÉS MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Makó, 2006. április 30. Kristóf Gabriella s. k. ügyvezető Közhasznú

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év Adószám: 18348567-1-03 KISKŐRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY 6200, Petőfi tér 1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. év adatok e Ft-

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 29.Január 1-29. december 31.. Közhasznúsági

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 211. január 1-211. december 31.időszakról

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Úszó Szövetség. Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2013. évi Közhasznúsági jelentése Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség, mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 7 5 9 1 9 9 5 2 9 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 3 egyéb szervezet megnevezése 125 Budapest

Részletesebben

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 18323351-9499-569-02 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4 Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 2013 Keltezés:

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1. SZ. MELLÉKLET AZ PILI ALAPÍTVÁNY SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA 18896053-8040-569-01 Statisztikai számjel 167 Nyilvántartási szám PILI Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE adatok eft-ban Sor A tétel

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Közhasznú jelentés. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Közhasznú jelentés. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Orgona- és Egyházzenei Alapítvány 266 Balassagyarmat, Jókai u. 9. Közhasznú jelentés Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Az Orgona- és Egyházzenei Alapítványt a Nógrád Megyei Bíróság

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása 2 0 1 0 év Dorogi Szent Borbála Szakkórház

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készült:2013.03.03. 8315 Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. www.gyenesdiasovoda.hu Alapítvány vezetője Alapítványunk a ZM Bíróság Apk.60.039/1995/6

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Maroshegyi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány székhely: 8000.Székesfehérvár, Rádió út 1. adószám: 18493636-1-07 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés: 63.288/2001/4.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Őszi Napsugár Alapítvány

Őszi Napsugár Alapítvány alpitványi beszámoló 2014 1 8 6 9 1 3 7 7-9 4 9 0-5 6 2014.01.01-2014.12.31 9-1 3 Statisztikai számjel Őszi Napsugár Alapítvány 2112 Veresegyház fő út. 106 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség/Hungarian Swimming Association I. Tájékoztató adatok A 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához A

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 CSERHÁT NATÚRPARK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY székhely: 3176 Hollókő, Kossuth út 46. adószám: 18643563-1-12 közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány közhasznúsági végzés: Pk.60.039/2007/4.

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (4.melléklet)

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (4.melléklet) Törvényszék: 09 Debreceni Törvényszék Nyilvántartási szám: 09-02-0003910 Debreceni Egyetem Professzori Klub 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98 Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Részei: I. Normál egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás II. Szakmai beszámoló Budapest, 2012. Május 18. 1 Statisztikai számjel: 18264148-9499-569-01

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület

Magyar ILIAS Közösség Egyesület Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085. Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011.január 25-2011.december 31 számviteli évről Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉV

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉV Adószám: 18982590-1-08 LEHETİSÉG CSALÁDOKNAK 2005 ALAPÍTVÁNY 9200 MOSONMAGYARÓVÁR, ÁCHIM A. U. 26. KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. ÉV Beszámolási idıszak: 2010. 01. 01 2010. 12. 31. Készítette:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 1 9 2 5 5 5 7-1 - 1 9 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 211. év MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE egyéb szervezet megnevezése 82 VESZRPÉM BUDAPEST

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Gyermekünk a jövő Közhasznú Alapítvány

Gyermekünk a jövő Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Gyermekünk a jövő Közhasznú Alapítvány székhely: 5000.Szolnok, Széchenyi krt.22. adószám: 18830297-1-16 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági

Részletesebben

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31.

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31. HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. DECEMBER 31. Készült: 2004. május 25. Kondor Péterné I. ÉVES BESZÁMOLÓ ESZKÖZÖK MÉRLEG, 2003. DECEMBER 31. FORRÁSOK (eft) előző év tárgy év előző

Részletesebben