Víz-cement tényező, víz/cement tényező

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Víz-cement tényező, víz/cement tényező"

Átírás

1 Víz-cement tényező, víz/cement tényező Németül: Wasserzementwert, Wasserzementfaktor, w/z-wert Angolul: Water/cement factor, Water-cement ratio Franciául: Rapport eau/ciment, rapport E/C A víz-cement tényező a friss beton víz- és cementtartalmának tömegaránya, amely a beton nyomószilárdságának meghatározója. Abrams (1918) v víz-cement tényező nyomószilárdság törvénye a betontechnológia legalapvetőbb anyagtani szabálya, amelynek eredeti alakja: A K = x B ahol K a beton nyomószilárdsága, x a víz-cement tényező, A és B függvényállandók. Az Abrams-féle törvény Hummel (1959) megfogalmazásában így szól: A valamely keverési arány mellett még jól bedolgozható földnedves (inkább kissé képlékeny) friss beton keveréket eredményező víz-cement tényezőt tekintve, a cementkő, a cementhabarcs és a beton nyomószilárdsága v a víz-cement tényező növekedésével rohamosan csökken, miközben csökken a hajlító-húzószilárdság v, a kopásállóság v és a rugalmassági modulus v, és növekszik a zsugorodás v. A szilárdságcsökkenés magyarázata, hogy a víz-cement tényező növekedésével a cementkő pórustartalma növekszik. 1. Megjegyzés: A friss beton víztartalma a keverővíznek és az adalékanyag felületi nedvességének összege, ahol az adalékanyag felületi nedvessége az adalékanyag nedvességtartalmának és fél- vagy egyórás vízfelvételének különbsége, amely szükség esetén a párolgási veszteséggel csökkentendő. Ezt a víztartalmat, ill. az ebből meghatározott vízcement tényezőt az MSZ EN 206-1:2002 és az MSZ :2004 szabvány hatékony víztartalomnak, ill. víz-cement tényezőnek nevezi. 2. Megjegyzés: Ha egy teljesen hidratált cementkő v víztartalma 29,6 tömeg%, akkor a cementtartalma ,6 = 70,4 tömeg%, és a víz-cement tényezője x = 29,6/70,4 = 0,42 (tömegarány). Ha ez a víztartalom teljes egészében gélvíz amely nem csak el nem gőzölhető, hanem elgőzölhető vizet is tartalmaz és ennek sűrűsége a gélpórusokban uralkodó nyomás folytán ρ gélvíz = 1,35 g/cm 3, továbbá a cement anyagsűrűsége ρ cement = 3,125 g/cm 3, akkor az x = 0,42 értékű víz-cement tényező x (ρ cement /ρ gélvíz ) = 0,42 (3,125/1,35) = 0,42 2,315 0,972 víz-cement térfogataránynak felel meg, azaz a teljesen hidratált cementkőben a gélvíz V gélvíz = 100 x/(x + (ρ gélvíz /ρ cement )) = = 49,3 térfogat% helyet foglal el. Powers és Brownyard (1948) kimutatta (cement hidratációja v), hogy a teljes hidratációhoz szükséges 26 tömeg% kémiailag kötött vízmennyiség elvi adat, mert a hidratációs termékek helyigénye több mint a hidratálatlan cementé, és a helyszükséglet gyakorlatban csak 0,42 értékű víz-cement tényező mellett biztosított. (A kettő különbsége 16 tömeg%, ez elgőzölhető víz.) Hazánkban először Zielinski (1901, 1909)v, az Anyagvizsgálók Magyar Egyesületében végzett kísérleteinek eredményei alapján hívja fel a figyelmet a víz-cement tényező jelentőségére. Közöl egy ábrát (1. ábra), amelyen 0,3 és 0,6 közötti víz-cement tényezők függvényében a 7, 14, 28 napos és 13, 26, 52 hetes portlandcement-habarcsok szilárdságát

2 - 2 - tünteti fel, és megállapítja, hogy a beton szilárdulásának fejlődése általában apad a víz mennyiségének fokozásával (Lampl és Sajó, 1914). 1. ábra: Zielinski Szilárd 100 éves ábrája A román- és portlandcementek szilárdulása pépben, habarcsban és betonban című, Budapesten, 1909-ben megjelent tanulmányában. Forrás: Lampl és Sajó, A vízszintes tengelyen a száraz anyagra (cement + homok) vonatkoztatott víztartalmat ábrázolták tömeg%-ban, a függőlegesen a nyomószilárdságot kg/cm 2 mértékegységben. Palotásv az Építési Zsebkönyvben (1934), majd a Minőségi beton c. könyvben (1952) arról ír, hogy a víz-cement tényezőnek elsőrangúan fontos szerepe van a beton szilárdságára. Feret (1892), Abrams (1918), majd Bolomey (1926) és Graf (1939), valamint mások kísérletei szerint a beton nyomószilárdságát azonos kísérleti feltételek mellett egyedül a vízmennyiség szabja meg, tekintet nélkül az alkalmazott cementmennyiségre, ha teszi hozzá Abrams a beton bedolgozhatóan képlékeny (plasztikus), vagy más szóval: az azonos víz-cement tényezővel készült, bedolgozhatóan képlékeny betonokat gyakorlatilag azonos szilárdság jellemezi. A víz-cement tényező növelésével rohamosan csökken a szilárdság. Természetes tehát a törekvés a víz-cement tényező csökkentésére, amelynek egyik hatásos, de a gazdaságosságra és a beton más tulajdonságaira (zsugorodás) is hátrányos módja a cementmennyiség növelése. Gyakorlatilag célravezetőbb mód a szemmegoszlás helyes megválasztása (és korunkban folyósító adalékszer alkalmazása). Képlékeny és öntött keverékre az SI mértékegységrendszerben Abrams víz-cement tényező összefüggése: K 0,1 A/B x, Graf összefüggése 600 kísérlet alapján (1950): K 0,1 A/x 2, Bolomey összefüggése: K 0,1 A(x -1 0,5), ahol K a beton kockaszilárdsága N/mm 2 -ben, x a víz-cement tényező,

3 - 3 - A és B az esetenként (általában a cement-féleség függvényében) meghatározandó függvényállandó. Elsősorban a földnedves betonok esetén, de a beton konzisztenciájától függetlenül is előnyösen használható a beton várható szilárdságának előrebecslésére a víz-levegő-cement tényező, amely a cementkő teljes jellemzését adja: r = (M Víz + V Levegő )/M Cement ), ahol az M tömeg kg-ban, a V térfogat literben értendő. Az r víz-levegő-cement tényező az x víz-cement tényező és a levegő-cement tényező (l = (V Levegő )/M Cement ) összege, amely utóbbi a cementkő porozitását fejezi ki azzal, hogy a cement tömegegységére eső pórustérfogatot adja meg (Palotás, 1938, 1952). Weisz (1952) az Abrams-féle víz-cement tényező törvényt közérthetően így magyarázza: Ha ugyanis a víz-cement tényező növekszik, akkor a cement kötése szempontjából felesleges vízmennyiség is növekszik, ennek a víznek a betonból el kell párolognia, és helyén pórusok keletkeznek, amelyek a beton szilárdságát rontják. Így tehát a víz-cement tényező a beton pórustartalmának közvetlen mérőszáma minden olyan esetben, amikor a beton oly tömören bedolgozható, hogy a fölös víz helyén keletkező pórusokon kívül csak lényegtelen mennyiségű pórus marad a betonban. Ezért a víz-cement tényező csak a kis levegőtartalmú képlékeny betonok hézagtérfogatára jellemző. A fölös víz helyén visszamaradó pórusokon kívül egyéb pórust is tartalmazó földnedves betonok jellemzésére a víz-levegő-cement tényezőt kell használni. Palotás (1979) szerint a cementkő egyensúlyi állapotához tartozó egyensúlyi víz-cement tényező (x e ) a tényleges, kezdeti víz-cement tényező (x k ) függvényében az x e = 0,281 +0,1 x k összefüggéssel fejezhető ki, ha a hidratációs fok 0,85, a levegő relatív nedvességtartalma 70 %, a telített cementkő maximális gélvízmennyiségére vonatkoztatott, a relatív nedvességtartalom függvényét képező gélvízmennyiség 0,7; és a telített cementkő maximális kapilláris vízmennyiségére vonatkoztatott, a relatív nedvességtartalom függvényét képező kapilláris víz 0,1. Ebben az esetben a friss és a megszilárdult beton testsűrűségének különbsége az elpárolgott víz mennyiségével kifejezve: Δρ beton = (M Vk M Ve ) = M C (x k x e ) = = M C (0,9 x k 0,281), azaz például, ha a cementtartalom M C = 300 kg/m 3 és a kezdeti vízcement tényező x k = 0,4, akkor az egyensúlyi víz-cement tényező x e = 0,321, valamint a friss és a megszilárdult beton testsűrűségének különbsége Δρ beton = (M Vk M Ve ) = 300 (0,4 0,321) = 23,7 kg/m 3. Általában feltételezhető, hogy x k = 0,35-0,60 közötti kezdeti víz-cement tényező esetén az egyensúlyi víz-cement tényező értéke x e = 0,316-0,341. Eszerint az egyensúlyi víz-cement tényező alig függ az adagolt keverővíz mennyiségétől, azaz a gélpórusok v mennyisége a víz-cement tényezőtől alig, inkább csak a hidratációs foktól v függ. Ezzel szemben a kapillárpórusok v mennyiségét a víz-cement tényező jelentősen befolyásolja. Ez arra is figyelmeztet, hogy a kezdetben kiszáradni hagyott cementkő, illetve beton szilárdsága nem fogja elérni a megkívánt mértéket. A víz-cement tényező törvény kiegészíthető Abrams másik nagyjelentőségű tételével is, amely kimondja, hogy az azonos finomsági modulusúv, legnagyobb szemnagyságú v, finomhomok tartalmú adalékanyagok azonos körülmények között, azonos konzisztencia v eléréséhez lényegében azonos víz-cement tényezőt kívánnak. Kimutatták, hogy ez a törvényszerűség nem csak folyamatos, hanem lépcsős szemmegoszlásv esetén is fennáll, sőt egylépcsős szemmegoszlás esetén kevesebb vízzel érhető el ugyanazon folyósság, és a bedolgozhatóság is jobb (Palotás 1952, Weisz 1952). Tapasztalat, hogy a bedolgozhatósághoz szükséges víz-cement tényező zúzottkő adalékanyag esetén 5-10 %-kal nagyobb, mint homokos kavics adalékanyag esetén.

4 - 4 - A víz-cement tényező és a betonnyomószilárdság összefüggését különböző DIN EN 197 szabvány szerinti cementfajták esetére grafikusan Walz ábrázolta (2. ábra). 2. ábra: A víz-cement tényező és a beton nyomószilárdságának összefüggése Walz szerint Forrás: Hazai gyakorlatban az alkalmazandó víz-cement tényezőt (x) a beton tervezett átlagos, 28 napos nyomószilárdságának (K) függvényében, például a Bolomey-Palotás-féle összefüggés alapján (Palotás, 1980) szoktuk meghatározni: x = R A 1 + 0,3 ahol R a beton 200 mm méretű, vegyesen tárolt, 28 napos korú próbakockán értelmezett, N/mm 2 -ben kifejezett átlagos nyomószilárdsága, és az A értéke CEM 52,5; CEM 42,5; CEM 32,5; CEM 22,5 szilárdságú cement esetén rendre 27,5; 22,0; 17,0; 12,5. Az R nyomószilárdságot a beton ma használatos jeléből az MSZ :2004 szabvány NAD N2. táblázatából kapjuk meg (3. ábra).

5 - 5 - Víz-cement tényező 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 Cement szilárdsági osztálya 22,5 32,5 42,5 52, Beton átlagos nyomószilárdsága 28 napos korban, vegyesen tárolt 150 mm méretű próbakockán mérve [N/mm 2 ] 3. ábra: A víz-cement tényező a beton nyomószilárdságának függvényében a Bolomey- Palotás-féle összefüggés alapján Ujhelyi (2005) összehasonlította Feret, Powers, Abrams, Bolomey különböző alakú víz-cement tényező és nyomószilárdság összefüggését, és megállapította, hogy a különböző becslő képletekkel különböző beton nyomószilárdságokat lehet kapni, és az eltérés szélső esetben 8-12 N/mm 2 is lehet. Az eltéréseket a felhasznált cementek különböző vízérzékenységének tulajdonítja. A cementek vízérzékenysége alatt Ujhelyi azt érti, hogy különböző cementfajták a különböző vízadagolások (különböző víz-cement tényezők) mellett eltérő módon viselkednek, például vannak cementek amelyek szilárdsága nagyobb vízadagolás mellett gyorsabban csökken, mint más cementeké, és fordítva. A cement vízérzékenységének hatását 0,35; 0,55 és 1,0 értékű víz-cement tényezővel végzett betonkísérletekkel meghatározott függvényparaméterek ( n, A, B ) alkalmazásával lehet kiküszöbölni az Abrams-féle összefüggésből továbbfejlesztett függvény segítségével, amelynek alakja: f cm, H = A e -B x n ahol f cm,h a beton vegyesen tárolt, 3 db 150 mm méretű próbakockán meghatározott, 28 napos átlagos nyomószilárdsága és x a víz-cement tényező. A víz-cement tényező nem csak a beton szilárdságát, hanem szilárdulási sebességét is befolyásolja. A szilárdulási sebesség a felhasznált cement fajtájától és a víz-cement tényezőtől függ; minél több aktív kiegészítő-anyagot tartalmaz a cement és minél nagyobb a víz-cement tényező, annál lassúbb a szilárdulás (MSZ :2004).

6 - 6 - A trasz, hidraulikus kohósalak, savanyú (ritkán bázikus) pernye, savanyú szilikapor kiegészítőanyagokat (az ún. II. típusú kiegészítőanyagokat) a víz-cement tényezőben akkor szabad számításba venni, ha puccolános (pl. trasz) vagy rejtett hidraulikus (pl. kohósalak, pernye, szilikapor) tulajdonságukat kísérletekkel megállapították. Ebben az esetben a vízcement tényező helyettesíthető a víz/(cement + k kiegészítőanyag) tényező -vel. A víz/(cement + k kiegészítőanyag) tényező ne legyen nagyobb, mint az adott környezeti osztályra az MSZ :2004 szabványban előírt legnagyobb víz-cement tényező. A k-érték felvételéről az MSZ EN 206-1:2002, illetve az MSZ :2004 szabvány intézkedik az szakaszban: legfeljebb 0,33 pernye/cement tömegarány és CEM I 32,5 típusú cement esetén k = 0,2; legfeljebb 0,33 pernye/cement tömegarány és CEM I 42,5 vagy CEM I 52,5 esetén k = 0,4; legfeljebb 0,11 szilikapor/cement tömegarány esetén k = 2,0, legfeljebb 0,11 szilikapor/cement tömegarány esetén a 0,45 értéknél nagyobb vízcement tényezővel készülő betonok esetén, ha a környezeti osztályuk XC és XF, akkor k = 1,0. A cementtartalmat a környezeti osztálytól függően pernye kiegészítőanyag alkalmazás esetén legfeljebb k (előírt cementtartalom 200) kg/m 3 értékkel, szilikapor kiegészítőanyag alkalmazás esetén ha a megengedett legkisebb tartalom 300 kg/m 3 legfeljebb 30 kg/m 3 értékkel szabad csökkenteni. A kiegészítőanyagok k-érték elvétv külön szócikkben részletesebben tárgyaljuk. Az MSZ EN 206-1:2002 és az MSZ :2004 szabvány előírja, hogy ha a folyadékállapotú adalékszer teljes mennyisége 3 liter/m 3 beton értéknél több, akkor annak víztartalmát be kell számítani a víz-cement tényezőbe. Az MSZ CR 13902:2000 CEN jelentés holland és egyesült királyságbeli tapasztalatok alapján ad módszereket a friss beton víz- és a cementtartalmának vizsgálatára, amelyek eredményéből a friss beton tényleges víz-cement tényezője meghatározható. A víz-cement tényező korlátozása a tartós beton készítésének feltétele. Ezért az új betonszabványok (MSZ EN 206-1:2002, MSZ :2004) egyéb feltételek mellett környezeti osztályonként v megjelölik azokat a víz-cement tényező határértékeket, amelyek figyelembevételével készített betonok a tervezett 50 év használati élettartam alatt a remények szerint károsodás nélkül viselik a környezeti hatásokat. A víz-cement tényező egyedi értéke a határértéknél legfeljebb 0,02-dal lehet nagyobb. Az új európai szabványok környezeti osztályaihoz tartozó és e szabványok bevezetését megelőző hazai szabályozás szerinti víz-cement tényező határértékeket a 4. ábrán vetettük egybe. Az új betonszabványok a környezeti feltételek teljesüléséhez mintegy 0,1 0,2 értékkel kisebb víz-cement tényező alkalmazását követelik meg, mint amekkorának az alkalmazását a korábbi nemzeti környezeti követelmények lehetővé tették.

7 - 7 - A példa jellemzői: a beton KK konzisztenciájú, az adalékanyag d max = 24 mm, II. osztályú, m = 5,5 és d max = 32 mm, I. osztályú, m = 6,9 x max megengedett legnagyobb víz-cemet tényező 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Környezeti hatásoknak ki nem tett beton Karbonátosodásnak ellenálló beton Kloridoknak ellenálló beton Fagyálló beton Környezeti osztályok Kémiai hatásnak ellenálló beton Korábbi követelmény, ha d max =24 mm, II. oszt., m=5,5 Kopásálló beton Korábbi követelmény, ha d max =32 mm, I. oszt., m=6,9 Új követelmények Vízzáró beton 4. ábra: Az új és a régi betonszabványok víz-cement tényező határértékeinek összevetése Az 5. ábrán az új környezeti osztályokhoz tartozó beton nyomószilárdságokhoz rendeltük, és a Bolomey-Palotás-féle víz-cement tényező függvénysoron ábrázoltuk a víz-cement tényező határértékeket. Az 5. ábrából az olvasható ki, hogy a CEM 32,5 szilárdsági jelű cementet a C25/30 beton nyomószilárdsági osztályig, a CEM 52,5 szilárdsági jelű cementet a C35/45 beton nyomószilárdsági osztálytól felfele célszerű alkalmazni.

8 - 8 - CEM 32,5 CEM 42,5 1,00 CEM 52, Víz-cement tényező 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30! C8/10 C12/15 C16/ C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 CEM 32,5 CEM 42,5 CEM 52,5 x max (MSZ ) A beton átlagos nyomószilárdsága 28 napos korban, vegyesen tárolt, 150 mm méretű próbakockákon mérve [N/mm 2 ] 5. ábra: A nyomószilárdsági osztályokhoz tartozó megengedett víz-cement tényezők (MSZ :2004) a Bolomey-Palotás-féle víz-cement tényező függvénysoron ábrázolva Teljes hidratációhoz v szükséges víz mennyisége a cementnek megközelítőleg mintegy tömeg%-a (víz-cement tényezővel kifejezve: x = 0,40 vagy 0,42). A víz-cement tényező csökkentése a pórustartalom csökkenése, ill. a cementkő tömörségének növekedése folytán akkor is szilárdság növekedéshez vezet, ha víz-, illetve helyhiány miatt a cementkőben a teljes hidratáció nem jön létre (Riesz, 1989). Ezt használja ki a mai betontechnológia, amely korszerű anyagok (pl. adalékszerek, hidraulikus tulajdonságú kiegészítő anyagok stb.) és gyártási módszerek (pl. intenzív tömörítés, hőérlelés stb.) alkalmazásával a klasszikus betontechnológia lehetőségeit messze meghaladja. Például ma már Powers és Brownyard után 60 évvel (külföldön korábban) x 0 = 0,23 alatti víz-cement tényezővel olyan különlegesen tömör betont, illetve finombetont lehet készíteni, amelynek nyomószilárdsága az f ck,cyl = 150 N/mm 2 értéket is meghaladja. Ez az ún. ultra nagy szilárdságú beton v). Az ultra nagy szilárdságú beton hidratációs fokának végértéke a nagyon kis víz-cement tényező folytán α = 0,4 0,6, és így a kiindulási klinker fázisok egy része hidratálatlan marad. Felhasznált irodalom Abrams, Duff A.: Design of concrete mixtures. Bull. 1. Structural Materials Research Laboratory, Lewis Inst. Chicago, 1918 és Balázs György: Beton és vasbeton I. Alapismeretek története. Akadémiai Kiadó. Budapest, Balázs György: Barangolásaim a betonkutatás területén. Akadémiai Kiadó. Budapest, Bolomey, J.: Bestimmung der Druckfestigkeit von Mörtel und Beton. Schweizerische Bauzeitung. Band Feret, R.: Sur la compacité des mortiers hydrauliques. Dunod. Paris, 1892.

9 - 9 - Graf, O. Walz, K.: vergleiche Prüfungen von Strassenbauzementen in der Versuchsanstalt und in der Strasse. Zement. No. 28. és Graf, Otto: Die Eigenschaften des Betons. Springer-Verlag. Berlin/Göttingen/Heidelberg Heidelberg Zement AG.: Betontechnische Daten. Zentraleuropa West, Entwicklung und Anwendung. Leimen, Hilsdorf, H. K.: Beton. Beton-Kalender Teil I. Verlag für Architektur und technische Wissenschaften. Berin, Hummel, Alfred: Das Beton-ABC. 12. kiadás. Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. Berlin Lampl Hugó Sajó Elemér: A beton. Kiadta a Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Rt. Budapest, Nothnagel, R.: Hydratations- und Strukturmodell für Zementstein. Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz der Technischen Universität Braunschweig. Heft Palotás László: A beton. Fejezet a Möller Károly dr. szerkesztésében és kiadásában megjelent Építési Zsebkönyvben. Budapest, Palotás László: A beton. Fejezet a Möller Károly dr. szerkesztésében megjelent Építési Zsebkönyvben. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda kiadása. Budapest, Palotás László: Minőségi beton. Közlekedés- és Mélyépítéstudományi Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat. Budapest, Palotás László: Fa Kő Fém Kötőanyagok. Mérnöki szerkezetek anyagtana 2. Akadémiai Kiadó. Budapest, Palotás László: Beton Habarcs Kerámia Műanyag. Mérnöki szerkezetek anyagtana 3. Akadémiai Kiadó. Budapest, Powers, T.C. Brownyard, T.L.: Studies of the Physical Properties of Hardened Portland Cement Paste. Journal of the American Concrete Institute, Proc. 43 (1947); Bulletin 22, Research Laboratories of the Portland Cement Association, Chicago, Riesz Lajos (szerk.): Cement- és mészgyártási kézikönyv. Építésügyi Tájékoztatási Központ. Budapest, Talabér József: Cementipari kézikönyv.műszaki Könyvkiadó. Budapest, Ujhelyi János: Betonismeretek. Műegyetemi Kiadó. Budapest, Walz, K.: Weisz György: Herstellung von Beton nach DIN kiadás. Beton- Verlag. Düsseldorf, A betonozás technológiája. Közlekedési Kiadó. Budapest, Zielinski Szilárd Zhuk József: A románcementek összehasonlító vizsgálása és a gyakorlatban való felhasználásának ellenőrzése. Kilián Kiadó, Budapest, Zielinski Szilárd: A román- és portlandcementek szilárdulása pépben, habarcsban és betonban. Az Anyagvizsgálók Nemzetközi

10 Egyesületének koppenhágai kongresszusán elhangzott előadás. Pátria Kiadó, Budapest, MSZ :2004 Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség. Az MSZ EN és alkalmazási feltételei Magyarországon MSZ EN 206-1:2002 Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség MSZ CR 13902:2000 Vizsgálati módszerek a friss beton víz/cement tényezőjének meghatározására. CEN jelentés DIN EN 197-1:2000 Zement. Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien von Normalzement Jelmagyarázat: v A jel előtt álló fogalom a fogalomtár szócikke. A cikk eredeti változata megjelent a április havi számának oldalán Noteszlapok abc-ben Vissza a Noteszlapok tematikusan tartalomjegyzékhez Vissza a Fogalmak könyvtár tartalomjegyzékéhez

Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON SZAKMAI HAVILAP 2008. ÁPRILIS XVI. ÉVF. 4. SZÁM

Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON SZAKMAI HAVILAP 2008. ÁPRILIS XVI. ÉVF. 4. SZÁM SZAKMAI HAVILAP 2008. ÁPRILIS XVI. ÉVF. 4. SZÁM Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON BETON TARTALOMJEGYZÉK 3 Nagyteljesítményû hídbetonok kutatási program KOVÁCS TAMÁS 6 SPAR Logisztikai

Részletesebben

A BETON KONZISZTENCIÁJA

A BETON KONZISZTENCIÁJA Betontechnológiai Szakirányú Továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A BETON KONZISZTENCIÁJA Finom szemek fogalma A friss beton tulajdonságainak minősítése, 2. rész Dr. Kausay Tibor 2016. február 1 FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél Betontechnológiai kísérletek Az I. kísérlet sorozatban azt vizsgáltuk, hogy azonos betonösszetétel mellett milyen hatást

Részletesebben

Finomsági modulus és Hummel-féle terület

Finomsági modulus és Hummel-féle terület Finomsági modulus és Hummel-féle terület Németül: Angolul: Finomsági modulus: Finomsági modulus: Franciául: Finomsági modulus: Feinheitsmodul Hummel-Fläche Fineness modulus Hummel-area Module de finesse

Részletesebben

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS - 1 - Építőanyag, 1954. 9. pp. 307-312 Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS 1. Bevezetés Az Építéstudományi Intézet Minősítő Laboratóriumába 1953.

Részletesebben

Betonadalékszerek deszközeizei

Betonadalékszerek deszközeizei Betonadalékszerek A minőség g segédeszk deszközeizei M6 egyik alagútja 2008. július Asztalos István SZTE Mérnöki szerkezetek Budapest, 2009. február 17. 2 Beton - Concrete Bevezetés A beton minősége tartóssága

Részletesebben

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb;

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb; A beton jele 1 A beton jele Magyarországon, az MSZ 4798-1:2004 szabvány szerint a következőket tartalmazza: a beton nyomószilárdsági osztályának jelét; a nehézbetonok jelölésére a HC (heavy concrete) betűjelet;

Részletesebben

VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT

VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT 1 VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT Az MSZ 47981:2004 (az MSZ EN 2061:2002 európai betonszabvány magyar nemzeti alkalmazási dokumentuma) szabvány érvényre lépésével a beton vízzáróságának régi, MSZ 4719:1982

Részletesebben

(A táblázat értékeinek magyarázata a A normál és nehéz betonok nyomószilárdsági osztályai, küszöb és átlag értékei című dolgozatban található.

(A táblázat értékeinek magyarázata a A normál és nehéz betonok nyomószilárdsági osztályai, küszöb és átlag értékei című dolgozatban található. Zúzottkő vagy zúzottbeton (betontörmelék) adalékanyagú beton tervezése a Bolomey-Palotás féle képletek alapján, az MSZ EN 206-1:2002 szabvány követelményeinek figyelembevételével MEGJEGYZÉS: A hivatkozott

Részletesebben

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton.

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton. Beton (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon Dr. Józsa Zsuzsanna Beton 1 Beton 2 2 A beton fogalma Első vasbeton Lambot-féle betoncsónak 1854 Rostock 2003

Részletesebben

ÉPKO, Csíksomlyó, 2011. június 4. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig Dr.

ÉPKO, Csíksomlyó, 2011. június 4. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig Dr. ÉPKO, Csíksomlyó, 2011. június 4. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig Dr. Kausay Tibor 1 Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Konferencia! Számtalanszor kerülünk abba

Részletesebben

Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére

Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére Betonok minősítése és jelölése (MSZ 4798 szabvány) - Cementek fajtái

Részletesebben

Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák

Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák Talajosztályok: 1 Homok, laza termőtalaj 2 Nedves homok, kavics, tömör termőföld 3 Homokas agyag, száraz lösz 4 Tömör agyag, nagyszemű kavics

Részletesebben

Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy)

Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy) Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy) 1. A mész szilárdulása, cementszerű kötése (képlet) - A cement pernyetartalma miért csökkenti a beton

Részletesebben

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább VÍZZÁRÓ BETONOK 1. A VÍZZÁRÓ BETONOK KÖRNYEZETI OSZTÁLYAI A beton a használati élettartam alatt akkor lesz tartós, ha a környezeti hatásokat károsodás nélkül viseli. Így a beton, vasbeton, feszített vasbeton

Részletesebben

Nagyszilárdságú beton

Nagyszilárdságú beton - 1 - Németül: Hochfester Beton (HFB) Angolul: High strength concrete (HSC) Nagyszilárdságú beton Franciául: Béton à hautes résistances en compression (BHRC) Bevezetőben emlékeztetünk arra, hogy a visszavont

Részletesebben

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása Farkas Gy.-Huszár Zs.-Kovács T.-Szalai K. R forgalmi terhelésű utak - megnövekedett forgalmi terhelés - fokozott tartóssági igény - fenntartási idő és költségek csökkentése

Részletesebben

Levegőtartalom, légtartalom

Levegőtartalom, légtartalom Németül: Angolul: Luftgehalt Air content Franciául: Teneur en air Levegőtartalom, légtartalom A bet o n a leggo ndo sab b t ö mö rít és v elle nére is tar t almaz hat pó ruso kat (Pórusszerkezet v), amelyeket

Részletesebben

ANYAGTUDOMÁNY. Nagyszilárdságú öntömörödő betonok (HSSCC) szilárdulási folyamatai I.

ANYAGTUDOMÁNY. Nagyszilárdságú öntömörödő betonok (HSSCC) szilárdulási folyamatai I. ANYAGTUDOMÁNY Nagyszilárdságú öntömörödő betonok (HSSCC) szilárdulási folyamatai I. Dr. Salem G. Nehme PhD. BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Dr. Kovács Imre PhD. Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai

Részletesebben

TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA

TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA 1 TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA A tömegállandóság fogalma azt fejezi ki, hogy kiszárított állapotban az anyagot tovább szárítva a tömege nem csökken. A tömegállandóság fogalma a szabványokban nem egységes, gyakorlati

Részletesebben

Beton konzisztencia osztályok, mérőszámok, vizsgálatok a magyar nemzeti és a honosított európai szabványok szerint

Beton konzisztencia osztályok, mérőszámok, vizsgálatok a magyar nemzeti és a honosított európai szabványok szerint Beton konzisztencia osztályok, mérőszámok, vizsgálatok a magyar nemzeti és a honosított európai szabványok szerint A beton konzisztencia fizikai, a folyadékok viszkozitásával rokon betontechnológiai fogalom,

Részletesebben

A beton kúszása és ernyedése

A beton kúszása és ernyedése A beton kúszása és ernyedése A kúszás és ernyedés reológiai fogalmak. A reológia görög eredetű szó, és ebben az értelmezésben az anyagoknak az idő folyamán lejátszódó változásait vizsgáló műszaki tudományág

Részletesebben

Víztartalom, vízfelvétel, látszólagos porozitás

Víztartalom, vízfelvétel, látszólagos porozitás Víztartalom, vízfelvétel, látszólagos porozitás Kérem, bevezetésképpen tekintsék meg Szentgyörgyi Lóránt tanár úr (Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kara) ide illő fényképét, majd ezt követően

Részletesebben

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton.

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton. Beton (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon Dr. Józsa Zsuzsanna Beton 1 Beton 2 2 A beton fogalma Első vasbeton Lambot-féle betoncsónak 1854 Rostock 2003

Részletesebben

Szemmegoszlás tervezés, javítás

Szemmegoszlás tervezés, javítás Szemmegoszlás tervezés, javítás Németül: Angolul: Bestimmung, Verbesserung der Korngrößenverteilung Mix desing, correcting of grading Franciául: Planification, correction de granularité Azt a műveletet,

Részletesebben

A NORMÁL ÉS NEHÉZ BETONOK NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYAI, KÜSZÖB ÉS ÁTLAG ÉRTÉKEI

A NORMÁL ÉS NEHÉZ BETONOK NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYAI, KÜSZÖB ÉS ÁTLAG ÉRTÉKEI A NORMÁL ÉS NEHÉZ BETONOK NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYAI, KÜSZÖB ÉS ÁTLAG ÉRTÉKEI A normál és nehéz betonok nyomószilárdsági osztályai, küszöb és átlag értékei című táblázat erre a mondatra kattintva olvasható.

Részletesebben

Kötőanyagok IV. Hidraulikus kötőanyagok: Cement 2. Klinkerásványok

Kötőanyagok IV. Hidraulikus kötőanyagok: Cement 2. Klinkerásványok Németül: Angolul: Kötőanyagok IV. Hidraulikus kötőanyagok: Cement 2. Klinkerásványok Hydraulischese Bindemittel: Zement, Klinker Hydraulic binding materials: Cement, clinker Franciául: Liants hydraulique:

Részletesebben

A beton levegőtartalmának hatása

A beton levegőtartalmának hatása 1 Magyar Építőipar 1980. 8. szám pp. 469-481. A beton levegőtartalmának hatása DR. UJHELYI JÁNOS 1. Bevezetés A beton és vasbeton szerkezetek gazdaságos készítése megkívánja, hogy az előírt betonszilárdságot

Részletesebben

Építőanyagok 1. minimumkérdések és válaszok

Építőanyagok 1. minimumkérdések és válaszok Építőanyagok 1. minimumkérdések és válaszok 1. Adalékszerek Mind a friss, mind a megszilárdult beton tulajdonságai különleges rendeltetésű vegyi anyagokkal, ún. adalékszerekkel befolyásolhatók. Az adalékszerek

Részletesebben

gyors egyszerű egyedülálló

gyors egyszerű egyedülálló Rapid Set cementes technológia gyors egyszerű egyedülálló CEMENT ALL sokoldalú javítóhabarcs MORTAR MIX gyorskötő habarcs CONCRETE MIX gyorskötő betonkeverék KORODUR és CTS Cement Két erős partner Kizárólagos

Részletesebben

Szilikapor, mikroszilika szuszpenzió

Szilikapor, mikroszilika szuszpenzió -1- Szilikapor, mikroszilika szuszpenzió Németül: Silicastaub, Microsilica-Suspension Angolul: Silica fume, microsilica slurry Franciául: Fumée de silice, microsilice suspension A szilikapor amorf kvarc,

Részletesebben

Jelentés a friss beton konzisztenciájának (folyósságának) mérésére vonatkozó vizsgálatokról

Jelentés a friss beton konzisztenciájának (folyósságának) mérésére vonatkozó vizsgálatokról - 1 - Jelentés a friss beton konzisztenciájának (folyósságának) mérésére vonatkozó vizsgálatokról Budapest, 1952. szeptember 29. Az Építéshelyi anyagvizsgálati módszerek kutatása témakörben kísérleteket

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT-1-1271/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építőmérnöki Minőségvizsgáló és Fejlesztő Kft. Minőségvizsgáló

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az INNOTESZT Minőségvizsgáló, Technológiai és Fejlesztési Kft. Mobil Nagylabor

Részletesebben

Tudományos ülésszak dr. Palotás László egyetemi tanár születésének 100. évfordulója alkalmából

Tudományos ülésszak dr. Palotás László egyetemi tanár születésének 100. évfordulója alkalmából - 1 - Tudományos ülésszak dr. Palotás László egyetemi tanár születésének 100. évfordulója alkalmából Dr. Palotás László (1905. január 26. 1993. szeptember 13.) egyetemi tanár születésének 100. évfordulója

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-1383/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPÍTŐ LABOR Műszaki Szolgáltató Kft. KÖZPONTI ÉS TERÜLETI LABORATÓRIUMOK

Részletesebben

LEÍRÁS A Mapefluid N200 minőségi (vízálló, tartós, nagy szilárdságú) betonok készítésére használható folyékony folyósító adalékszer.

LEÍRÁS A Mapefluid N200 minőségi (vízálló, tartós, nagy szilárdságú) betonok készítésére használható folyékony folyósító adalékszer. MAPEFLUID N200 Folyósító adalékszer betonhoz LEÍRÁS A Mapefluid N200 minőségi (vízálló, tartós, nagy szilárdságú) betonok készítésére használható folyékony folyósító adalékszer. ALKALMAZÁSI TERÜLET Mivel

Részletesebben

Betonok környezeti osztályai

Betonok környezeti osztályai Frissítve: 2011. január ok környezeti osztályai Dr. KAUSAY Tibor okl. vasbetonépítési szakmérnök, címzetes egyetemi tanár Budapesti Műszaki Egyetem, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék H-1111 Budapest,

Részletesebben

A beton összetételének tervezése és ellenőrzése

A beton összetételének tervezése és ellenőrzése A beton összetételének tervezése és ellenőrzése Dr. Kausay Tibor címzetes egyetemi tanár BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék, Budapest EMT XVII. NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA Csíksomlyó,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1659/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1659/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1659/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IQC Mérnöki Kft. Vizsgáló laboratórium (1112 Budapest, Repülőtéri u. 2.) akkreditált területe

Részletesebben

A friss beton tulajdonságainak minősítése, 1. rész

A friss beton tulajdonságainak minősítése, 1. rész Betontechnológiai Szakirányú Továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A friss beton tulajdonságainak minősítése, 1. rész Dr. Tibor 2016. február 1 A friss beton tulajdonságainak minősítésével az MSZ EN 206, illetve

Részletesebben

e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402)

e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402) (ÚT 2-3.402) Közúti hidak építése I. Beton, vasbeton és feszített vasbeton hídszerkezetek Tóth Emília VIA-PONTIS Kft. Útügyi Szabályozási Napok, Sopron, 2011. május 3-4. Az Eurocode-nak megfelelő tervezés

Részletesebben

Kötőanyagok. Kötőanyagok osztályozása. Dr. Józsa Zsuzsanna. Építési mész. Természetes kövektől a mesterségesekig. Építési mész. Hagyományos mészégetés

Kötőanyagok. Kötőanyagok osztályozása. Dr. Józsa Zsuzsanna. Építési mész. Természetes kövektől a mesterségesekig. Építési mész. Hagyományos mészégetés Kötőanyagok Kötőanyagok osztályozása Dr. Józsa Zsuzsanna Kötőanyagok 1 Kötőanyagok 2 Teretes kövektől a mesterségesekig Építési Al 2 O 3 * 2 * CaO homok vályog agyag márga kő Al 2 O 3 * 2 CaCO 3 kő CO

Részletesebben

a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építõmérnöki Kar Építõanyagok és Mérnökgeológia

Részletesebben

PTE Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Építőanyagok MSC. Építőmérnök MSc hallgatók részére

PTE Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Építőanyagok MSC. Építőmérnök MSc hallgatók részére PTE Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Építőanyagok MSC Építőmérnök MSc hallgatók részére Betonok minősítése és jelölése (MSZ 4798 szabvány) - Cementek fajtái és

Részletesebben

Betontechnológia Dr. Bálint Julianna, PhD. Főiskolai tanár 2010. Bálint J: Betontechnológia 1

Betontechnológia Dr. Bálint Julianna, PhD. Főiskolai tanár 2010. Bálint J: Betontechnológia 1 Betontechnológia Dr. Bálint Julianna, PhD. Főiskolai tanár 2010. Bálint J: Betontechnológia 1 Szakirodalom Bálint J: Építőanyagok I Jegyzet. SZIE YMÉK. 2005 MSZ 4798-1: 2004 MSZ 4798-1: 2004. Alkalmazási

Részletesebben

Kémiai összetétel (%) SiO 2 6,0 Al 2 O 3 50 53 Fe 2 O 3 3,0 CaO 40,0 MgO 1,5 SO 3 0,4

Kémiai összetétel (%) SiO 2 6,0 Al 2 O 3 50 53 Fe 2 O 3 3,0 CaO 40,0 MgO 1,5 SO 3 0,4 Általános Az normál dermedésű, de gyorsan kikeményedő, magas korai szilárdsággal rendelkező bauxitcement. Gyártási eljárásának, kémiai összetételének és szilárdulási képességének köszönhetően lényegesen

Részletesebben

1/14. A Magyar Betonszövetség Budapesten, 2007. május 31-én, A BETON MINŐSÉGE címmel rendezett konferenciáján elhangzott előadás

1/14. A Magyar Betonszövetség Budapesten, 2007. május 31-én, A BETON MINŐSÉGE címmel rendezett konferenciáján elhangzott előadás 1/14 KÖZÚTÉPÍTÉSI BETONOK SZABÁLYOZÁSA DR. LIPTAY ANDRÁS A Magyar Betonszövetség Budapesten, 2007. május 31-én, A BETON MINŐSÉGE címmel rendezett konferenciáján elhangzott előadás A közutak építése során

Részletesebben

A BEDOLGOZOTT FRISS BETON LEVEGŐTARTALMA

A BEDOLGOZOTT FRISS BETON LEVEGŐTARTALMA A BEDOLGOZOTT FRISS BETON LEVEGŐTARTALA 1 A friss beton levegőtartalmának meghatározása testsűrűségmérés eredményéből számítással 2 A levegőtartalom tervezett értéke: V 1000 cement adalékanyag levegő -

Részletesebben

Sokoldalú betonadalékszer enyhe kötéskésleltető hatással

Sokoldalú betonadalékszer enyhe kötéskésleltető hatással Mapemix R64 Sokoldalú betonadalékszer enyhe kötéskésleltető hatással LEÍRÁS A Mapemix R64 olyan rugalmasan adagolható folyékony betonadalékszer, amely alacsonyabb adagoláskor képlékenyítőként, magasabb

Részletesebben

A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, kötésgyorsító folyósítószer nagy kezdeti szilárdságú betonokhoz

A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, kötésgyorsító folyósítószer nagy kezdeti szilárdságú betonokhoz Dynamon SX 18 [CE logo] A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, kötésgyorsító folyósítószer nagy kezdeti szilárdságú betonokhoz LEÍRÁS A Dynamon SX 18 folyékony

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Száma: TNY/001 1. Terméktípus azonosító kódja: Előregyártott vasbeton vízóraakna 2. Típus-, tétel-,vagy sorozatszám: 90 110 122cm 110 110 122cm 3. A termék rendeltetése: Vízóraaknák építése olyan helyeken,

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1383/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A MÉLYÉPÍTÕ LABOR Mûszaki Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Füredi út 74-76.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. A beton minősítések, minőség ellenőrzés. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. A beton minősítések, minőség ellenőrzés. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. Forrai Jánosné A beton minősítések, minőség ellenőrzés A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. A követelménymodul száma: 0482-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-010-30

Részletesebben

VÍZZÁRÓ BETON ÉS VIZSGÁLATA. Dr. Balázs L. György Dr. Kausay Tibor. Kulcsszavak: beton, vízzáró beton, vízzáróság, vizsgálat, környezeti osztály

VÍZZÁRÓ BETON ÉS VIZSGÁLATA. Dr. Balázs L. György Dr. Kausay Tibor. Kulcsszavak: beton, vízzáró beton, vízzáróság, vizsgálat, környezeti osztály VÍZZÁRÓ BETON ÉS VIZSGÁLATA Dr. Balázs L. György Dr. Kausay Tibor Megjelent a Vasbetonépítés c. folyóirat XII. évfolyam, 2010. évi 2. számában, pp. 47-57. A rómaiak már kétezer évvel ezelőtt építettek

Részletesebben

BETON, BETONÉPÍTÉS. - Gondolatok a készülő új szabályozás kapcsán. amely gondolatok a készülő szabályozástól jelentősen el is térhetnek!

BETON, BETONÉPÍTÉS. - Gondolatok a készülő új szabályozás kapcsán. amely gondolatok a készülő szabályozástól jelentősen el is térhetnek! BETON, BETONÉPÍTÉS - Gondolatok a készülő új szabályozás kapcsán amely gondolatok a készülő szabályozástól jelentősen el is térhetnek! KÖRNYEZETI HATÁSOKNAK ELLENÁLLÓ BETONOK Dr. Kausay Tibor Budapest,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1728/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Holcim Magyarország Kft. Műszaki Szolgáltató Központ Építőanyag-vizsgáló Laboratórium

Részletesebben

Beton nyomószilárdságának MEGFELELŐSÉGE ÉS elfogadása (nem csak) szerint

Beton nyomószilárdságának MEGFELELŐSÉGE ÉS elfogadása (nem csak) szerint Beton nyomószilárdságának MEGFELELŐSÉGE ÉS elfogadása (nem csak) az MSZ EN 206-1 1 és MSZ 4798-1 1 szabványok szerint A beton igénybevételként jelentkező nyomófeszültségének (elvárt legkisebb szilárdságának)

Részletesebben

ÉPÍTŐANYAGOK REOLÓGIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA A DE-ATC-MFK MÉLY- ÉS SZERKEZETÉPÍTÉSI TANSZÉKÉN

ÉPÍTŐANYAGOK REOLÓGIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA A DE-ATC-MFK MÉLY- ÉS SZERKEZETÉPÍTÉSI TANSZÉKÉN ÉPÍTŐANYAGOK REOLÓGIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA A DE-ATC-MK MÉLY- ÉS SZERKEZETÉPÍTÉSI TANSZÉKÉN Dr. Kovács Imre PhD. tanszékvezető főiskolai docens 1 Vizsgálataink szintjei Numerikus szimuláció lineáris,

Részletesebben

a NAT-1-1249/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1249/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1249/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Cemkut Cementipari Kutató Fejlesztõ Kft. Vizsgálati Iroda (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) akkreditált

Részletesebben

PERNYEHASZNOSITAS A BETONGYÁRTÁSBAN

PERNYEHASZNOSITAS A BETONGYÁRTÁSBAN A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 55. kötet, (2001)p. 113-125 'Tiszta Környezetünkért" Szénerőműi pernyék hasznosításával tudományos konferencia PERNYEHASZNOSITAS A BETONGYÁRTÁSBAN Prof.

Részletesebben

A betonok környezeti osztályainak áttekintése az MSZ 4798-1:2004 szabvány alapján

A betonok környezeti osztályainak áttekintése az MSZ 4798-1:2004 szabvány alapján -1 Kérem tekintsék meg a 2011. januári dolgozatot is: http://www.betonopus.hu/notesz/kornyezeti-oszt-csiksomlyo.pdf A betonok környezeti osztályainak áttekintése az MSZ 4798-1:2004 szabvány alapján A MSZ

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1151/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Út- és Hídügyi Tagozat Aszfalt-,

Részletesebben

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1046/2009 számú akkreditált státuszhoz A Hódmezõvásárhelyi Útépítõ Kft. HÓDÚT LABOR (6728 Szeged, Budapesti út 0146 hrsz., 5600 Békéscsaba, Berényi

Részletesebben

ANYAGTECHNOLÓGIA. Betonfelületek vízzáróságát fokozó anyagok permeabilitása

ANYAGTECHNOLÓGIA. Betonfelületek vízzáróságát fokozó anyagok permeabilitása ANYAGTECHNOLÓGIA Betonfelületek vízzáróságát fokozó anyagok permeabilitása Csányi Erika Józsa Zsuzsanna Varga Ákos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület

Nemzeti Akkreditáló Testület Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1138/2014 számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati osztály Szegedi Minőségvizsgálati

Részletesebben

Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése

Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése 1. Intézményi és személyi adatok 1. Megbízó intézmény neve és címe 2. Megbízó képviselőjének neve és beosztása 3. A vizsgáló intézmény illetve laboratórium

Részletesebben

A BETON STRUKTÚRÁJÁNAK ÉS NYOMÓSZILÁRDSÁGÁNAK A TERVEZÉSE

A BETON STRUKTÚRÁJÁNAK ÉS NYOMÓSZILÁRDSÁGÁNAK A TERVEZÉSE okl. mérnöknek a műszaki tudományok kandidátusának a doktori értekezése A BETON STRUKTÚRÁJÁNAK ÉS NYOMÓSZILÁRDSÁGÁNAK A TERVEZÉSE Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1989. augusztus 1. BEVEZETÉS A tartószerkezetek

Részletesebben

Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája

Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája Rövid kivonat Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája Dr. Farkas György egyetemi tanár, tanszékvezető, BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a vasbeton

Részletesebben

A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány. Megszilárdult beton vizsgálata. vízáteresztés. 1-5 bar, 0-150 mm

A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány. Megszilárdult beton vizsgálata. vízáteresztés. 1-5 bar, 0-150 mm Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1331/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság, Útállapot vizsgálati

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1495/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Innovia Minőségellenőrzési Technológiai és Innovációs Kft. I., II., III., IV

Részletesebben

LEÍRÁS A Mapefluid N100 minőségi (vízzáró, tartós és nagyszilárdságú) betonok készítésére használható folyékony folyósító adalékszer.

LEÍRÁS A Mapefluid N100 minőségi (vízzáró, tartós és nagyszilárdságú) betonok készítésére használható folyékony folyósító adalékszer. Mapefluid N100 Folyósító adalékszer enyhe kötéskésleltető hatással LEÍRÁS A Mapefluid N100 minőségi (vízzáró, tartós és nagyszilárdságú) betonok készítésére használható folyékony folyósító adalékszer.

Részletesebben

- 1 - A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁG MEGFELELŐSÉGÉNEK FELTÉTELEI AZ ÚJ BETONSZABVÁNYOK SZERINT. Dr. Kausay Tibor

- 1 - A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁG MEGFELELŐSÉGÉNEK FELTÉTELEI AZ ÚJ BETONSZABVÁNYOK SZERINT. Dr. Kausay Tibor - 1 - A BETON NYOMÓSZILÁRDSÁG MEGFELELŐSÉGÉNEK FELTÉTELEI AZ ÚJ BETONSZABVÁNYOK SZERINT Dr. Kausay Tibor A beton nyomószilárdsága megfelelőségének megítélése szempontjából sarkalatos kérdés a jellemző

Részletesebben

Légpórusképző adalékszer betonhoz és cementbázisú habarcshoz

Légpórusképző adalékszer betonhoz és cementbázisú habarcshoz [Mapei logo] Mapeplast PT Légpórusképző adalékszer betonhoz és cementbázisú habarcshoz LEÍRÁS Légpórusképző adalékszer ismétlődő fagyásnak-olvadásnak kitett betonok és habarcsok készítéséhez. ALKALMAZÁSI

Részletesebben

Alkalmazási példák A Mapecure SRA különösen olyan betongyártásra ajánlott, amelyek:

Alkalmazási példák A Mapecure SRA különösen olyan betongyártásra ajánlott, amelyek: Mapecure SRA A hidraulikus zsugorodás és a hajszálrepedés képződés csökkentésére alkalmazható belső utókezelő szer LEÍRÁS A Mapegrout termékcsalád (Mapegrout T40, Mapegrout T60, Mapegrout Tissotropico,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1676/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. Minőségvizsgáló Laboratórium (6750 Algyő, Külterület

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedéstudományi Üzletág Tudományos Igazgatóság

Részletesebben

előregyártott könnyűbeton építmények bontásából származó

előregyártott könnyűbeton építmények bontásából származó M2/03.sz. melléklet MŰSZAKI IRÁNYELV TERVEZET előregyártott könnyűbeton beltéri járólapok készítésére építmények bontásából származó téglatörmelék adalékanyag felhasználásával Sorszám: 03. Budapest, 2003.

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. Sika Patch-5 TERMÉKLEÍRÁS

TERMÉK ADATLAP. Sika Patch-5 TERMÉKLEÍRÁS TERMÉK ADATLAP Gyorskötésű és gyors kikeményedésű, egykomponensű, szálerősített, önthető (SCC) szerkezeti javítóhabarcs padlókhoz és beton elemekhez TERMÉKLEÍRÁS A egy cementkötésű, egykomponensű, gyorskötésű

Részletesebben

Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 1 KÜLÖNLEGES BETONOK ÉS BETONTECHNOLÓGIÁK I.

Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 1 KÜLÖNLEGES BETONOK ÉS BETONTECHNOLÓGIÁK I. Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 1 KÜLÖNLEGES BETONOK ÉS BETONTECHNOLÓGIÁK I. Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 2 Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 3 KÜLÖNLEGES BETONOK ÉS BETONTECHNOLÓGIÁK

Részletesebben

előregyártott könnyűbeton építmények bontásából származó

előregyártott könnyűbeton építmények bontásából származó M2/02.sz. melléklet MŰSZAKI IRÁNYELV TERVEZET előregyártott könnyűbeton üreges pincefalazóelemek készítésére építmények bontásából származó téglatörmelék adalékanyag felhasználásával Sorszám: 02. Budapest,

Részletesebben

Betonadalékszerek. Concrete admixtures Franciául: Adjuvants pour béton

Betonadalékszerek. Concrete admixtures Franciául: Adjuvants pour béton Németül: Angolul: Betonzusatzmittel Concrete admixtures Franciául: Adjuvants pour béton Betonadalékszerek Mind a friss, mind a megszilárdult beton tulajdonságai különleges rendeltetésű építőipari vegyi

Részletesebben

Construction Sika Beton Kézikönyv

Construction Sika Beton Kézikönyv Construction Sika Beton Kézikönyv Alapanyagok Megszilárdult beton Európai betonszabvány Lôttbeton Beton Formaleválasztás Frissbeton Utókezelés Sika Hosszú idôn át gyûjtött tapasztalat A Sika már 1910-ben,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-1151/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Út- és Hídügyi Tagozat Aszfalt-,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1331/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság, Útállapot vizsgálati

Részletesebben

A betonok összetételének tervezése

A betonok összetételének tervezése A betonok összetételének tervezése A beton összetételének tervezése: (1m 3 ) A megoldásakor figyelembe kell venni: - az előírt betonszilárdságot - megfelelő tartósságot (környezeti hatások) - az adalékanyag

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1056/2006 számú akkreditált státuszhoz A H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. Pécs Laboratórium (7628 Pécs, Eperfás u. 6.; 8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, folyósítószer alacsony bedolgozhatóság romlású transzportbetonokhoz

A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, folyósítószer alacsony bedolgozhatóság romlású transzportbetonokhoz Dynamon SX 14 A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, folyósítószer alacsony bedolgozhatóság romlású transzportbetonokhoz LEÍRÁS A Dynamon SX 14 új, folyékony hiperfolyósító

Részletesebben

BETONTECHNOLÓGIA I. 1. BEVEZETÉS. Dr. Ujhelyi János

BETONTECHNOLÓGIA I. 1. BEVEZETÉS. Dr. Ujhelyi János 1 VÍZÉPÍTÉSI SEGÉDLETEK Dr. Ujhelyi János BETONTECHNOLÓGIA I. Lektor: Dr. Kausay Tibor Szerkesztő: Vaskó László VÍZDOK Budapest 1985 1. BEVEZETÉS A termékek anyagköltsége az elmúlt évtizedben fokozatosan

Részletesebben

Őrölt üveghulladék újrahasznosítása habarcsok töltőanyagaként

Őrölt üveghulladék újrahasznosítása habarcsok töltőanyagaként EGYÉB HULLADÉKOK 6.1 Őrölt üveghulladék újrahasznosítása habarcsok töltőanyagaként Tárgyszavak: habarcs; hulladékhasznosítás; technológia; üveg-újrahasznosítás. A kutatás célja Olasz kutatók tanulmányozták

Részletesebben

DDC Kft, TBG Kft, BTC Kft, KTI Nonprofit Kft, Esztrich és Ipari Padló Egyesület. Vizsgálati-kutatási terv a padlóbetonokra készülő Műszaki Előíráshoz

DDC Kft, TBG Kft, BTC Kft, KTI Nonprofit Kft, Esztrich és Ipari Padló Egyesület. Vizsgálati-kutatási terv a padlóbetonokra készülő Műszaki Előíráshoz 1. Bevezetés Vizsgálati-kutatási terv a padlóbetonokra készülő Műszaki Előíráshoz Egy 010. évi kutatás-fejlesztési program keretében az Esztrich és Ipari Padló Egyesület (továbbiakban: EIP) külső szakértők

Részletesebben

Betonadalékszerek. Betontechnológiai igények:

Betonadalékszerek. Betontechnológiai igények: Betonadalékszerek Betontechnológiai igények: - bedolgozhatóság, szivattyúzhatóság - nagy kezdőszilárdság - fagyállóság, vízzáróság, stb. Felhasználásuk célja: - betonkeverék tulajdonságának javítása -

Részletesebben

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő fib Szimpózium La Plata, Argentina, 2005. Szeptember 28.-30. 1 El hormigón estructural y el

Részletesebben

MONOLIT VASBETON ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2012. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

MONOLIT VASBETON ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2012. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT MONOLIT VASBETON ÉPÍTÉSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2012. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FOGALOMTÁR MONOLIT VASBETON helyszínen készített vasbeton szerkezet,széles körben elterjedt építéstechnológia

Részletesebben

BETON VISELKEDÉSE ÉS TERVEZÉSE TŰZRE

BETON VISELKEDÉSE ÉS TERVEZÉSE TŰZRE BETON VISELKEDÉSE ÉS TERVEZÉSE TŰZRE Dr. Majorosné dr. Lublóy Éva Mezei Sándor tű. hadnagy Kecskemét, 2015. december 14. HŐTERHELÉS HATÁSA A SZERKEZETRE Delft 2009. június 10. Delft, 2008. május 13. Az

Részletesebben

KIVIRÁGZÁSMENTES SZÁRAZHABARCS Bmstr.Dipl.HTL.Ing. Eduard LEICHTFRIED Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Budapest, 2010 marc. 23.

KIVIRÁGZÁSMENTES SZÁRAZHABARCS Bmstr.Dipl.HTL.Ing. Eduard LEICHTFRIED Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Budapest, 2010 marc. 23. KIVIRÁGZÁSMENTES SZÁRAZHABARCS Bmstr.Dipl.HTL.Ing. Eduard LEICHTFRIED Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Budapest, 2010 marc. 23. SZÁRAZHABARCS 40 év tapasztalat Előkevert, állandó minőség Minden alkotóelem

Részletesebben

homok, kavics, homokos kavics termékek szemnagyságára és a zúzottkövek kőzetfizikai csoportjára, valamint szemalakjára.

homok, kavics, homokos kavics termékek szemnagyságára és a zúzottkövek kőzetfizikai csoportjára, valamint szemalakjára. 1 Az MSZ EN 4798-1:2004 Beton. 1. rész. Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség. Az MSZ EN 206-1 és alkalmazási feltételei Magyarországon című szabvány 5.1.3. Aalékanyagok című

Részletesebben

a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1271/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építõmérnöki Minõségvizsgáló és Fejlesztõ Kft. Minõségvizsgáló

Részletesebben

Légpórusképző adalékszer betonhoz és cementkötésű habarcshoz

Légpórusképző adalékszer betonhoz és cementkötésű habarcshoz [Mapei logo] Mapeplast PT1 Légpórusképző adalékszer betonhoz és cementkötésű habarcshoz LEÍRÁS Légpórusképző adalékszer ismétlődő fagyásnak-olvadásnak kitett betonok és habarcsok készítéséhez. ALKALMAZÁSI

Részletesebben

Különleges tulajdonságú betonok

Különleges tulajdonságú betonok Csoportosítások Különleges tulajdonságú betonok Ezek lényegében normál összetételű kavics betonok, de kötőanyaguk vagy adalékszer adagolásuk miatt válnak különleges tulajdonságúvá. Például: szulfátálló,

Részletesebben