Víz-cement tényező, víz/cement tényező

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Víz-cement tényező, víz/cement tényező"

Átírás

1 Víz-cement tényező, víz/cement tényező Németül: Wasserzementwert, Wasserzementfaktor, w/z-wert Angolul: Water/cement factor, Water-cement ratio Franciául: Rapport eau/ciment, rapport E/C A víz-cement tényező a friss beton víz- és cementtartalmának tömegaránya, amely a beton nyomószilárdságának meghatározója. Abrams (1918) v víz-cement tényező nyomószilárdság törvénye a betontechnológia legalapvetőbb anyagtani szabálya, amelynek eredeti alakja: A K = x B ahol K a beton nyomószilárdsága, x a víz-cement tényező, A és B függvényállandók. Az Abrams-féle törvény Hummel (1959) megfogalmazásában így szól: A valamely keverési arány mellett még jól bedolgozható földnedves (inkább kissé képlékeny) friss beton keveréket eredményező víz-cement tényezőt tekintve, a cementkő, a cementhabarcs és a beton nyomószilárdsága v a víz-cement tényező növekedésével rohamosan csökken, miközben csökken a hajlító-húzószilárdság v, a kopásállóság v és a rugalmassági modulus v, és növekszik a zsugorodás v. A szilárdságcsökkenés magyarázata, hogy a víz-cement tényező növekedésével a cementkő pórustartalma növekszik. 1. Megjegyzés: A friss beton víztartalma a keverővíznek és az adalékanyag felületi nedvességének összege, ahol az adalékanyag felületi nedvessége az adalékanyag nedvességtartalmának és fél- vagy egyórás vízfelvételének különbsége, amely szükség esetén a párolgási veszteséggel csökkentendő. Ezt a víztartalmat, ill. az ebből meghatározott vízcement tényezőt az MSZ EN 206-1:2002 és az MSZ :2004 szabvány hatékony víztartalomnak, ill. víz-cement tényezőnek nevezi. 2. Megjegyzés: Ha egy teljesen hidratált cementkő v víztartalma 29,6 tömeg%, akkor a cementtartalma ,6 = 70,4 tömeg%, és a víz-cement tényezője x = 29,6/70,4 = 0,42 (tömegarány). Ha ez a víztartalom teljes egészében gélvíz amely nem csak el nem gőzölhető, hanem elgőzölhető vizet is tartalmaz és ennek sűrűsége a gélpórusokban uralkodó nyomás folytán ρ gélvíz = 1,35 g/cm 3, továbbá a cement anyagsűrűsége ρ cement = 3,125 g/cm 3, akkor az x = 0,42 értékű víz-cement tényező x (ρ cement /ρ gélvíz ) = 0,42 (3,125/1,35) = 0,42 2,315 0,972 víz-cement térfogataránynak felel meg, azaz a teljesen hidratált cementkőben a gélvíz V gélvíz = 100 x/(x + (ρ gélvíz /ρ cement )) = = 49,3 térfogat% helyet foglal el. Powers és Brownyard (1948) kimutatta (cement hidratációja v), hogy a teljes hidratációhoz szükséges 26 tömeg% kémiailag kötött vízmennyiség elvi adat, mert a hidratációs termékek helyigénye több mint a hidratálatlan cementé, és a helyszükséglet gyakorlatban csak 0,42 értékű víz-cement tényező mellett biztosított. (A kettő különbsége 16 tömeg%, ez elgőzölhető víz.) Hazánkban először Zielinski (1901, 1909)v, az Anyagvizsgálók Magyar Egyesületében végzett kísérleteinek eredményei alapján hívja fel a figyelmet a víz-cement tényező jelentőségére. Közöl egy ábrát (1. ábra), amelyen 0,3 és 0,6 közötti víz-cement tényezők függvényében a 7, 14, 28 napos és 13, 26, 52 hetes portlandcement-habarcsok szilárdságát

2 - 2 - tünteti fel, és megállapítja, hogy a beton szilárdulásának fejlődése általában apad a víz mennyiségének fokozásával (Lampl és Sajó, 1914). 1. ábra: Zielinski Szilárd 100 éves ábrája A román- és portlandcementek szilárdulása pépben, habarcsban és betonban című, Budapesten, 1909-ben megjelent tanulmányában. Forrás: Lampl és Sajó, A vízszintes tengelyen a száraz anyagra (cement + homok) vonatkoztatott víztartalmat ábrázolták tömeg%-ban, a függőlegesen a nyomószilárdságot kg/cm 2 mértékegységben. Palotásv az Építési Zsebkönyvben (1934), majd a Minőségi beton c. könyvben (1952) arról ír, hogy a víz-cement tényezőnek elsőrangúan fontos szerepe van a beton szilárdságára. Feret (1892), Abrams (1918), majd Bolomey (1926) és Graf (1939), valamint mások kísérletei szerint a beton nyomószilárdságát azonos kísérleti feltételek mellett egyedül a vízmennyiség szabja meg, tekintet nélkül az alkalmazott cementmennyiségre, ha teszi hozzá Abrams a beton bedolgozhatóan képlékeny (plasztikus), vagy más szóval: az azonos víz-cement tényezővel készült, bedolgozhatóan képlékeny betonokat gyakorlatilag azonos szilárdság jellemezi. A víz-cement tényező növelésével rohamosan csökken a szilárdság. Természetes tehát a törekvés a víz-cement tényező csökkentésére, amelynek egyik hatásos, de a gazdaságosságra és a beton más tulajdonságaira (zsugorodás) is hátrányos módja a cementmennyiség növelése. Gyakorlatilag célravezetőbb mód a szemmegoszlás helyes megválasztása (és korunkban folyósító adalékszer alkalmazása). Képlékeny és öntött keverékre az SI mértékegységrendszerben Abrams víz-cement tényező összefüggése: K 0,1 A/B x, Graf összefüggése 600 kísérlet alapján (1950): K 0,1 A/x 2, Bolomey összefüggése: K 0,1 A(x -1 0,5), ahol K a beton kockaszilárdsága N/mm 2 -ben, x a víz-cement tényező,

3 - 3 - A és B az esetenként (általában a cement-féleség függvényében) meghatározandó függvényállandó. Elsősorban a földnedves betonok esetén, de a beton konzisztenciájától függetlenül is előnyösen használható a beton várható szilárdságának előrebecslésére a víz-levegő-cement tényező, amely a cementkő teljes jellemzését adja: r = (M Víz + V Levegő )/M Cement ), ahol az M tömeg kg-ban, a V térfogat literben értendő. Az r víz-levegő-cement tényező az x víz-cement tényező és a levegő-cement tényező (l = (V Levegő )/M Cement ) összege, amely utóbbi a cementkő porozitását fejezi ki azzal, hogy a cement tömegegységére eső pórustérfogatot adja meg (Palotás, 1938, 1952). Weisz (1952) az Abrams-féle víz-cement tényező törvényt közérthetően így magyarázza: Ha ugyanis a víz-cement tényező növekszik, akkor a cement kötése szempontjából felesleges vízmennyiség is növekszik, ennek a víznek a betonból el kell párolognia, és helyén pórusok keletkeznek, amelyek a beton szilárdságát rontják. Így tehát a víz-cement tényező a beton pórustartalmának közvetlen mérőszáma minden olyan esetben, amikor a beton oly tömören bedolgozható, hogy a fölös víz helyén keletkező pórusokon kívül csak lényegtelen mennyiségű pórus marad a betonban. Ezért a víz-cement tényező csak a kis levegőtartalmú képlékeny betonok hézagtérfogatára jellemző. A fölös víz helyén visszamaradó pórusokon kívül egyéb pórust is tartalmazó földnedves betonok jellemzésére a víz-levegő-cement tényezőt kell használni. Palotás (1979) szerint a cementkő egyensúlyi állapotához tartozó egyensúlyi víz-cement tényező (x e ) a tényleges, kezdeti víz-cement tényező (x k ) függvényében az x e = 0,281 +0,1 x k összefüggéssel fejezhető ki, ha a hidratációs fok 0,85, a levegő relatív nedvességtartalma 70 %, a telített cementkő maximális gélvízmennyiségére vonatkoztatott, a relatív nedvességtartalom függvényét képező gélvízmennyiség 0,7; és a telített cementkő maximális kapilláris vízmennyiségére vonatkoztatott, a relatív nedvességtartalom függvényét képező kapilláris víz 0,1. Ebben az esetben a friss és a megszilárdult beton testsűrűségének különbsége az elpárolgott víz mennyiségével kifejezve: Δρ beton = (M Vk M Ve ) = M C (x k x e ) = = M C (0,9 x k 0,281), azaz például, ha a cementtartalom M C = 300 kg/m 3 és a kezdeti vízcement tényező x k = 0,4, akkor az egyensúlyi víz-cement tényező x e = 0,321, valamint a friss és a megszilárdult beton testsűrűségének különbsége Δρ beton = (M Vk M Ve ) = 300 (0,4 0,321) = 23,7 kg/m 3. Általában feltételezhető, hogy x k = 0,35-0,60 közötti kezdeti víz-cement tényező esetén az egyensúlyi víz-cement tényező értéke x e = 0,316-0,341. Eszerint az egyensúlyi víz-cement tényező alig függ az adagolt keverővíz mennyiségétől, azaz a gélpórusok v mennyisége a víz-cement tényezőtől alig, inkább csak a hidratációs foktól v függ. Ezzel szemben a kapillárpórusok v mennyiségét a víz-cement tényező jelentősen befolyásolja. Ez arra is figyelmeztet, hogy a kezdetben kiszáradni hagyott cementkő, illetve beton szilárdsága nem fogja elérni a megkívánt mértéket. A víz-cement tényező törvény kiegészíthető Abrams másik nagyjelentőségű tételével is, amely kimondja, hogy az azonos finomsági modulusúv, legnagyobb szemnagyságú v, finomhomok tartalmú adalékanyagok azonos körülmények között, azonos konzisztencia v eléréséhez lényegében azonos víz-cement tényezőt kívánnak. Kimutatták, hogy ez a törvényszerűség nem csak folyamatos, hanem lépcsős szemmegoszlásv esetén is fennáll, sőt egylépcsős szemmegoszlás esetén kevesebb vízzel érhető el ugyanazon folyósság, és a bedolgozhatóság is jobb (Palotás 1952, Weisz 1952). Tapasztalat, hogy a bedolgozhatósághoz szükséges víz-cement tényező zúzottkő adalékanyag esetén 5-10 %-kal nagyobb, mint homokos kavics adalékanyag esetén.

4 - 4 - A víz-cement tényező és a betonnyomószilárdság összefüggését különböző DIN EN 197 szabvány szerinti cementfajták esetére grafikusan Walz ábrázolta (2. ábra). 2. ábra: A víz-cement tényező és a beton nyomószilárdságának összefüggése Walz szerint Forrás: Hazai gyakorlatban az alkalmazandó víz-cement tényezőt (x) a beton tervezett átlagos, 28 napos nyomószilárdságának (K) függvényében, például a Bolomey-Palotás-féle összefüggés alapján (Palotás, 1980) szoktuk meghatározni: x = R A 1 + 0,3 ahol R a beton 200 mm méretű, vegyesen tárolt, 28 napos korú próbakockán értelmezett, N/mm 2 -ben kifejezett átlagos nyomószilárdsága, és az A értéke CEM 52,5; CEM 42,5; CEM 32,5; CEM 22,5 szilárdságú cement esetén rendre 27,5; 22,0; 17,0; 12,5. Az R nyomószilárdságot a beton ma használatos jeléből az MSZ :2004 szabvány NAD N2. táblázatából kapjuk meg (3. ábra).

5 - 5 - Víz-cement tényező 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 Cement szilárdsági osztálya 22,5 32,5 42,5 52, Beton átlagos nyomószilárdsága 28 napos korban, vegyesen tárolt 150 mm méretű próbakockán mérve [N/mm 2 ] 3. ábra: A víz-cement tényező a beton nyomószilárdságának függvényében a Bolomey- Palotás-féle összefüggés alapján Ujhelyi (2005) összehasonlította Feret, Powers, Abrams, Bolomey különböző alakú víz-cement tényező és nyomószilárdság összefüggését, és megállapította, hogy a különböző becslő képletekkel különböző beton nyomószilárdságokat lehet kapni, és az eltérés szélső esetben 8-12 N/mm 2 is lehet. Az eltéréseket a felhasznált cementek különböző vízérzékenységének tulajdonítja. A cementek vízérzékenysége alatt Ujhelyi azt érti, hogy különböző cementfajták a különböző vízadagolások (különböző víz-cement tényezők) mellett eltérő módon viselkednek, például vannak cementek amelyek szilárdsága nagyobb vízadagolás mellett gyorsabban csökken, mint más cementeké, és fordítva. A cement vízérzékenységének hatását 0,35; 0,55 és 1,0 értékű víz-cement tényezővel végzett betonkísérletekkel meghatározott függvényparaméterek ( n, A, B ) alkalmazásával lehet kiküszöbölni az Abrams-féle összefüggésből továbbfejlesztett függvény segítségével, amelynek alakja: f cm, H = A e -B x n ahol f cm,h a beton vegyesen tárolt, 3 db 150 mm méretű próbakockán meghatározott, 28 napos átlagos nyomószilárdsága és x a víz-cement tényező. A víz-cement tényező nem csak a beton szilárdságát, hanem szilárdulási sebességét is befolyásolja. A szilárdulási sebesség a felhasznált cement fajtájától és a víz-cement tényezőtől függ; minél több aktív kiegészítő-anyagot tartalmaz a cement és minél nagyobb a víz-cement tényező, annál lassúbb a szilárdulás (MSZ :2004).

6 - 6 - A trasz, hidraulikus kohósalak, savanyú (ritkán bázikus) pernye, savanyú szilikapor kiegészítőanyagokat (az ún. II. típusú kiegészítőanyagokat) a víz-cement tényezőben akkor szabad számításba venni, ha puccolános (pl. trasz) vagy rejtett hidraulikus (pl. kohósalak, pernye, szilikapor) tulajdonságukat kísérletekkel megállapították. Ebben az esetben a vízcement tényező helyettesíthető a víz/(cement + k kiegészítőanyag) tényező -vel. A víz/(cement + k kiegészítőanyag) tényező ne legyen nagyobb, mint az adott környezeti osztályra az MSZ :2004 szabványban előírt legnagyobb víz-cement tényező. A k-érték felvételéről az MSZ EN 206-1:2002, illetve az MSZ :2004 szabvány intézkedik az szakaszban: legfeljebb 0,33 pernye/cement tömegarány és CEM I 32,5 típusú cement esetén k = 0,2; legfeljebb 0,33 pernye/cement tömegarány és CEM I 42,5 vagy CEM I 52,5 esetén k = 0,4; legfeljebb 0,11 szilikapor/cement tömegarány esetén k = 2,0, legfeljebb 0,11 szilikapor/cement tömegarány esetén a 0,45 értéknél nagyobb vízcement tényezővel készülő betonok esetén, ha a környezeti osztályuk XC és XF, akkor k = 1,0. A cementtartalmat a környezeti osztálytól függően pernye kiegészítőanyag alkalmazás esetén legfeljebb k (előírt cementtartalom 200) kg/m 3 értékkel, szilikapor kiegészítőanyag alkalmazás esetén ha a megengedett legkisebb tartalom 300 kg/m 3 legfeljebb 30 kg/m 3 értékkel szabad csökkenteni. A kiegészítőanyagok k-érték elvétv külön szócikkben részletesebben tárgyaljuk. Az MSZ EN 206-1:2002 és az MSZ :2004 szabvány előírja, hogy ha a folyadékállapotú adalékszer teljes mennyisége 3 liter/m 3 beton értéknél több, akkor annak víztartalmát be kell számítani a víz-cement tényezőbe. Az MSZ CR 13902:2000 CEN jelentés holland és egyesült királyságbeli tapasztalatok alapján ad módszereket a friss beton víz- és a cementtartalmának vizsgálatára, amelyek eredményéből a friss beton tényleges víz-cement tényezője meghatározható. A víz-cement tényező korlátozása a tartós beton készítésének feltétele. Ezért az új betonszabványok (MSZ EN 206-1:2002, MSZ :2004) egyéb feltételek mellett környezeti osztályonként v megjelölik azokat a víz-cement tényező határértékeket, amelyek figyelembevételével készített betonok a tervezett 50 év használati élettartam alatt a remények szerint károsodás nélkül viselik a környezeti hatásokat. A víz-cement tényező egyedi értéke a határértéknél legfeljebb 0,02-dal lehet nagyobb. Az új európai szabványok környezeti osztályaihoz tartozó és e szabványok bevezetését megelőző hazai szabályozás szerinti víz-cement tényező határértékeket a 4. ábrán vetettük egybe. Az új betonszabványok a környezeti feltételek teljesüléséhez mintegy 0,1 0,2 értékkel kisebb víz-cement tényező alkalmazását követelik meg, mint amekkorának az alkalmazását a korábbi nemzeti környezeti követelmények lehetővé tették.

7 - 7 - A példa jellemzői: a beton KK konzisztenciájú, az adalékanyag d max = 24 mm, II. osztályú, m = 5,5 és d max = 32 mm, I. osztályú, m = 6,9 x max megengedett legnagyobb víz-cemet tényező 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Környezeti hatásoknak ki nem tett beton Karbonátosodásnak ellenálló beton Kloridoknak ellenálló beton Fagyálló beton Környezeti osztályok Kémiai hatásnak ellenálló beton Korábbi követelmény, ha d max =24 mm, II. oszt., m=5,5 Kopásálló beton Korábbi követelmény, ha d max =32 mm, I. oszt., m=6,9 Új követelmények Vízzáró beton 4. ábra: Az új és a régi betonszabványok víz-cement tényező határértékeinek összevetése Az 5. ábrán az új környezeti osztályokhoz tartozó beton nyomószilárdságokhoz rendeltük, és a Bolomey-Palotás-féle víz-cement tényező függvénysoron ábrázoltuk a víz-cement tényező határértékeket. Az 5. ábrából az olvasható ki, hogy a CEM 32,5 szilárdsági jelű cementet a C25/30 beton nyomószilárdsági osztályig, a CEM 52,5 szilárdsági jelű cementet a C35/45 beton nyomószilárdsági osztálytól felfele célszerű alkalmazni.

8 - 8 - CEM 32,5 CEM 42,5 1,00 CEM 52, Víz-cement tényező 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30! C8/10 C12/15 C16/ C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 CEM 32,5 CEM 42,5 CEM 52,5 x max (MSZ ) A beton átlagos nyomószilárdsága 28 napos korban, vegyesen tárolt, 150 mm méretű próbakockákon mérve [N/mm 2 ] 5. ábra: A nyomószilárdsági osztályokhoz tartozó megengedett víz-cement tényezők (MSZ :2004) a Bolomey-Palotás-féle víz-cement tényező függvénysoron ábrázolva Teljes hidratációhoz v szükséges víz mennyisége a cementnek megközelítőleg mintegy tömeg%-a (víz-cement tényezővel kifejezve: x = 0,40 vagy 0,42). A víz-cement tényező csökkentése a pórustartalom csökkenése, ill. a cementkő tömörségének növekedése folytán akkor is szilárdság növekedéshez vezet, ha víz-, illetve helyhiány miatt a cementkőben a teljes hidratáció nem jön létre (Riesz, 1989). Ezt használja ki a mai betontechnológia, amely korszerű anyagok (pl. adalékszerek, hidraulikus tulajdonságú kiegészítő anyagok stb.) és gyártási módszerek (pl. intenzív tömörítés, hőérlelés stb.) alkalmazásával a klasszikus betontechnológia lehetőségeit messze meghaladja. Például ma már Powers és Brownyard után 60 évvel (külföldön korábban) x 0 = 0,23 alatti víz-cement tényezővel olyan különlegesen tömör betont, illetve finombetont lehet készíteni, amelynek nyomószilárdsága az f ck,cyl = 150 N/mm 2 értéket is meghaladja. Ez az ún. ultra nagy szilárdságú beton v). Az ultra nagy szilárdságú beton hidratációs fokának végértéke a nagyon kis víz-cement tényező folytán α = 0,4 0,6, és így a kiindulási klinker fázisok egy része hidratálatlan marad. Felhasznált irodalom Abrams, Duff A.: Design of concrete mixtures. Bull. 1. Structural Materials Research Laboratory, Lewis Inst. Chicago, 1918 és Balázs György: Beton és vasbeton I. Alapismeretek története. Akadémiai Kiadó. Budapest, Balázs György: Barangolásaim a betonkutatás területén. Akadémiai Kiadó. Budapest, Bolomey, J.: Bestimmung der Druckfestigkeit von Mörtel und Beton. Schweizerische Bauzeitung. Band Feret, R.: Sur la compacité des mortiers hydrauliques. Dunod. Paris, 1892.

9 - 9 - Graf, O. Walz, K.: vergleiche Prüfungen von Strassenbauzementen in der Versuchsanstalt und in der Strasse. Zement. No. 28. és Graf, Otto: Die Eigenschaften des Betons. Springer-Verlag. Berlin/Göttingen/Heidelberg Heidelberg Zement AG.: Betontechnische Daten. Zentraleuropa West, Entwicklung und Anwendung. Leimen, Hilsdorf, H. K.: Beton. Beton-Kalender Teil I. Verlag für Architektur und technische Wissenschaften. Berin, Hummel, Alfred: Das Beton-ABC. 12. kiadás. Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. Berlin Lampl Hugó Sajó Elemér: A beton. Kiadta a Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Rt. Budapest, Nothnagel, R.: Hydratations- und Strukturmodell für Zementstein. Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz der Technischen Universität Braunschweig. Heft Palotás László: A beton. Fejezet a Möller Károly dr. szerkesztésében és kiadásában megjelent Építési Zsebkönyvben. Budapest, Palotás László: A beton. Fejezet a Möller Károly dr. szerkesztésében megjelent Építési Zsebkönyvben. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda kiadása. Budapest, Palotás László: Minőségi beton. Közlekedés- és Mélyépítéstudományi Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat. Budapest, Palotás László: Fa Kő Fém Kötőanyagok. Mérnöki szerkezetek anyagtana 2. Akadémiai Kiadó. Budapest, Palotás László: Beton Habarcs Kerámia Műanyag. Mérnöki szerkezetek anyagtana 3. Akadémiai Kiadó. Budapest, Powers, T.C. Brownyard, T.L.: Studies of the Physical Properties of Hardened Portland Cement Paste. Journal of the American Concrete Institute, Proc. 43 (1947); Bulletin 22, Research Laboratories of the Portland Cement Association, Chicago, Riesz Lajos (szerk.): Cement- és mészgyártási kézikönyv. Építésügyi Tájékoztatási Központ. Budapest, Talabér József: Cementipari kézikönyv.műszaki Könyvkiadó. Budapest, Ujhelyi János: Betonismeretek. Műegyetemi Kiadó. Budapest, Walz, K.: Weisz György: Herstellung von Beton nach DIN kiadás. Beton- Verlag. Düsseldorf, A betonozás technológiája. Közlekedési Kiadó. Budapest, Zielinski Szilárd Zhuk József: A románcementek összehasonlító vizsgálása és a gyakorlatban való felhasználásának ellenőrzése. Kilián Kiadó, Budapest, Zielinski Szilárd: A román- és portlandcementek szilárdulása pépben, habarcsban és betonban. Az Anyagvizsgálók Nemzetközi

10 Egyesületének koppenhágai kongresszusán elhangzott előadás. Pátria Kiadó, Budapest, MSZ :2004 Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség. Az MSZ EN és alkalmazási feltételei Magyarországon MSZ EN 206-1:2002 Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség MSZ CR 13902:2000 Vizsgálati módszerek a friss beton víz/cement tényezőjének meghatározására. CEN jelentés DIN EN 197-1:2000 Zement. Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien von Normalzement Jelmagyarázat: v A jel előtt álló fogalom a fogalomtár szócikke. A cikk eredeti változata megjelent a április havi számának oldalán Noteszlapok abc-ben Vissza a Noteszlapok tematikusan tartalomjegyzékhez Vissza a Fogalmak könyvtár tartalomjegyzékéhez

- 1 - Balázs L. György 1 Kausay Tibor 2. AZ MSZ EN 206-1 és MSZ 4798-1 BETONSZABVÁNY ÉS ALKALMAZÁSA 3

- 1 - Balázs L. György 1 Kausay Tibor 2. AZ MSZ EN 206-1 és MSZ 4798-1 BETONSZABVÁNY ÉS ALKALMAZÁSA 3 - 1 - Balázs L. György 1 Kausay Tibor 2 AZ MSZ EN 206-1 és MSZ 4798-1 BETONSZABVÁNY ÉS ALKALMAZÁSA 3 1. Bevezetés Az új európai betonszabvány (EN 206-1:2000) húsz év alatt készült el. Tervezetét a CEN

Részletesebben

Ultra nagy szilárdságú beton

Ultra nagy szilárdságú beton Németül: Ultrahochfester Beton (UHFB) - 1 - Ultra nagy szilárdságú beton Angolul: Franciául: Ultra high strength concrete (UHSC) Béton à ultra-hautes résistances en compression (BUHRC) Ultra nagy szilárdságúnak

Részletesebben

Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával

Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával BV-MI 01:2005 (H) BETON- ÉS VASBETONÉPÍTÉSI MŰSZAKI IRÁNYELV Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával Kidolgozta a fib (Nemzetközi Betonszövetség) Magyar Tagozatának

Részletesebben

Fiatal beton szilárdulási folyamata 1. rész: Nurse-Saul-féle modell, Papadakis-Bresson-féle modell

Fiatal beton szilárdulási folyamata 1. rész: Nurse-Saul-féle modell, Papadakis-Bresson-féle modell Fiatal beton szilárdulási folyamata 1. rész: Nurse-Saul-féle modell, Papadakis-Bresson-féle modell Németül: Angolul: Franciául: Festigkeitsentwicklung des jungen Betons. 1. Teil: Modell nach Nurse-Saul,

Részletesebben

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M 2 0 07. D E C E M B E R tartalom 1 Kovács Tamás A nagyteljesítményű betonok alkalmazás hidakban - helyzetkép és aktuális feladatok

Részletesebben

KÍSÉRLETEK NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ BETONOKKAL

KÍSÉRLETEK NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ BETONOKKAL KÍSÉRLETEK NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ BETONOKKAL Farkas György * - Huszár Zsolt ** - Kovács Tamás *** - Szalai Kálmán **** RÖVID KIVONAT A nehéz, a különösen nehéz és a rendkívül nehéz forgalmi terhelési

Részletesebben

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE 1 AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE Az acél széntartalma Acéloknak azokat a nyersvas feldolgozásával nyert kis széntartalmú vas-szén ötvözeteket tekintjük, amelyek széntartalma kevesebb,

Részletesebben

Finomsági modulus és Hummel-féle terület

Finomsági modulus és Hummel-féle terület Finomsági modulus és Hummel-féle terület Németül: Angolul: Finomsági modulus: Finomsági modulus: Franciául: Finomsági modulus: Feinheitsmodul Hummel-Fläche Fineness modulus Hummel-area Module de finesse

Részletesebben

ÉPKO, Csíksomlyó, 2011. június 4. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig Dr.

ÉPKO, Csíksomlyó, 2011. június 4. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig Dr. ÉPKO, Csíksomlyó, 2011. június 4. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig Dr. Kausay Tibor 1 Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Konferencia! Számtalanszor kerülünk abba

Részletesebben

Víztartalom, vízfelvétel, látszólagos porozitás

Víztartalom, vízfelvétel, látszólagos porozitás Víztartalom, vízfelvétel, látszólagos porozitás Kérem, bevezetésképpen tekintsék meg Szentgyörgyi Lóránt tanár úr (Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kara) ide illő fényképét, majd ezt követően

Részletesebben

Beton tôlünk függ, mit alkotunk belôle. XII. évf. 7-8. szám. 2004. július - augusztus

Beton tôlünk függ, mit alkotunk belôle. XII. évf. 7-8. szám. 2004. július - augusztus Beton tôlünk függ, mit alkotunk belôle XII. évf. 7-8. szám 2004. július - augusztus BOSH Elektronikai Gyár, Hatvan OBI áruház, Albertfalva BOSH Gépjármû Alkatrészgyártó Üzem, Miskolc Székhely: 1036 Budapest,

Részletesebben

A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, kötésgyorsító folyósítószer nagy kezdeti szilárdságú betonokhoz

A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, kötésgyorsító folyósítószer nagy kezdeti szilárdságú betonokhoz Dynamon SX 18 [CE logo] A keverővíz-mennyiséget nagymértékben csökkenteni képes finomszemcseméret-pótló, kötésgyorsító folyósítószer nagy kezdeti szilárdságú betonokhoz LEÍRÁS A Dynamon SX 18 folyékony

Részletesebben

Betonacél tapadása különbözô könnyû adalékanyagok alkalmazása esetén

Betonacél tapadása különbözô könnyû adalékanyagok alkalmazása esetén Betonacél tapadása különbözô könnyû adalékanyagok alkalmazása esetén Nemes Rita, PhD BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék nemes.rita@gmail.com Török Bá l i n t Jakem AG Stahlbau Fassadenbau balint.toeroek@gmail.com

Részletesebben

A rendelkezésre álló anyagok, eszközök. helyes tárolása, a felhasználandó anyagok. vizsgálata beépítés előtt

A rendelkezésre álló anyagok, eszközök. helyes tárolása, a felhasználandó anyagok. vizsgálata beépítés előtt Forrai Jánosné A rendelkezésre álló anyagok, eszközök helyes tárolása, a felhasználandó anyagok vizsgálata beépítés előtt A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok I. A követelménymodul

Részletesebben

II. KÖZÚTI BETONHIDAK TERVEZÉSE

II. KÖZÚTI BETONHIDAK TERVEZÉSE II. KÖZÚTI BETONHIDAK TERVEZÉSE A beton (a továbbiakban: vasalatlan beton), vasbeton és feszített beton anyagú közúti hidakat (a továbbiakban: betonhidak) az I. fejezet 2. szakasza szerinti terhekre és

Részletesebben

EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN 459-1 NORME EUROPÉENNE

EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN 459-1 NORME EUROPÉENNE EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN 459-1 NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM 2001. október ICS 01.040.91; 91.100.10 Magyar fordítás Az ENV 459-1:1994 helyett Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások,

Részletesebben

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész)

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Almássy Kornél*, Subert István* Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Az M70 Letenyei szakaszán épülő földmű és ágyazat rétegein összehasonlító méréseket végezhettük

Részletesebben

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése A hajlékony és félmerev pályaszerkezetekkel foglalkozó ÚME-k: 1. e-ut 06.03.11:2010. január (ÚT 2-1.502) Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 2. e-ut 03.04.11:2010. április (ÚT 2-1.203) Kerékpárforgalmi

Részletesebben

Strength. Performance. Passion. Ismertető az új európai beton szabvány MSZ 4798-1:2004 (MSZ EN 206-1:2002) alkalmazásáról

Strength. Performance. Passion. Ismertető az új európai beton szabvány MSZ 4798-1:2004 (MSZ EN 206-1:2002) alkalmazásáról Strength. Performance. Passion. Ismertető az új európai beton szabvány MSZ 798-:200 (MSZ EN 206-:2002) alkalmazásáról Monolit ház. A biztos megoldás. A Holcim Hungária Zrt., mint Magyarország egyik vezető

Részletesebben

Légtechnikai tervezési segédlet

Légtechnikai tervezési segédlet lindab ventilation Légtechnikai tervezési segédlet A Magyar Szabványügyi Testület jóváhagyásával az MSZ CR 1752:2000 alapján Termékeink Air Duct Systems Légcsatornák A Lindab Air Duct Systems (ADS) legtöbb

Részletesebben

Betonpadló (ipari padló) a betongyártó szemüvegén keresztül!

Betonpadló (ipari padló) a betongyártó szemüvegén keresztül! Strength. Performance. Passion. Betonpadló (ipari padló) a betongyártó szemüvegén keresztül! A betontervezés jelentősége a betonpadló készítésben 2013 Holcim Magyarország Kft. Hol építünk betonpadlókat

Részletesebben

MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE

MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE Mûszaki írányelv MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE MAGYAR ÉPÍTÔKÉMIA ÉS VAKOLAT SZÖVETSÉG (MÉSZ) Cím: 1103. Budapest Noszlopy u.2. Telefon: +36 1 262 6000, Fax: +36 1 261 6336 Email: mesz@invitel.hu,

Részletesebben

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai tulajdonságaira PhD Értekezés

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

Minőségi változás a közműárok helyreállításban

Minőségi változás a közműárok helyreállításban Subert István Okl.építőmérnök, Okl.Közlekedésgazdasági Mérnök Andreas Kft Trang Quoc Phong Doktorandusz, BME, Geotechnikai Tanszék Minőségi változás a közműárok helyreállításban Bevezető A városi vonalas

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Szent István Egyetem ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Doktori (Ph.D) értekezés Földi László Gödöllő 01 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Medveczkyné Péter Borbála. Minőség-ellenőrzés. A követelménymodul megnevezése: Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiprban

MUNKAANYAG. Medveczkyné Péter Borbála. Minőség-ellenőrzés. A követelménymodul megnevezése: Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiprban Medveczkyné Péter Borbála Minőség-ellenőrzés A követelménymodul megnevezése: Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiprban A követelménymodul száma: 1088-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben