Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat"

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 8337 / 26. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási szerződés módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 26. április 28-án fogadta el Salgótarján Megyei Jogú Város helyi közösségi autóbusz közlekedésére vonatkozó Közszolgáltatási Szerződés módosítást, melynek alapján Salgótarján város jelenleg érvényben lévő helyi járati menetrendje 26. május -től lépett életbe. Az új menetrend bevezetése óta eltelt időszakban számos javaslat, észrevétel érkezett önkormányzati képviselőktől, a szolgáltatást igénybe vevőktől, melyek figyelembevételével került kialakításra az az új menetrend, melyet 26. július 2-i hatályba lépéssel kívánunk a Közgyűlés elé terjeszteni jóváhagyásra. Az elkészített menetrend módosítási javaslat a hálózat finanszírozására érvényes szint megtartásával került kialakításra. A menetrend módosítással összefüggésben szükséges a közszolgáltatási szerződés és annak 2.,3.,7. és 8. számú mellékletének módosítása, melyet a határozati javaslat. melléklete tartalmaz. A közszolgáltatási szerződés módosításával összefüggésben szükséges a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos megállapodások módosítása is. Somoskőújfalu község 26. október -től történő leválása óta közigazgatási határon kívüli helyi járati közlekedéssel biztosított Somoskőújfalu kiszolgálása, melyre vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal megkötött megállapodást és a Somoskőújfalu Község Önkormányzatával megkötött szerződést is módosítani kell. A megállapodás-módosítás tervezetét, valamint a járatok finanszírozására és a bevételekkel nem fedezett, indokolt költségek megtérítésére vonatkozó külön szerződés módosításának tervezetét a határozati javaslat 2. és 3. számú melléklete tartalmazza. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására. 3 Salgótarján, Múzeum tér. Tel.: 32-25, Fax: (32) ,

2 2 Határozati javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítása érdekében a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel 24. december 3-án megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását 26. július 2-i hatállyal az. melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: 26. június 3. Felelős: Fekete Zsolt polgármester 2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közötti, a helyi járati autóbusz-közlekedés működtetésére vonatkozó megállapodás-módosítás tervezetét, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Somoskőújfalu Község Önkormányzata és a KMKK Középkeletmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. közötti szerződés-módosítás tervezetét a 2. és 3. mellékletek szerint jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás és a szerződés aláírására. Határidő: 26. június 3. Felelős: Fekete Zsolt polgármester Salgótarján, 26. június 6. Fekete Zsolt polgármester

3 . melléklet a.../26. (VI.28.) Öh.sz. határozathoz KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS amely létrejött egyrészről Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3 Salgótarján, Múzeum tér., törzsszám: , bankszámlaszám: K&H Bank Zrt , adószám: , képviseli: Fekete Zsolt polgármester) - továbbiakban: Megrendelő másrészről a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (5 Szolnok, Nagysándor József út 24., adószám: , cégjegyzékszám: , bankszámlaszám: , képviseli: Uti Csaba Mihály vezérigazgató) - továbbiakban Szolgáltató továbbiakban együttesen: Felek - között a közöttük 24. december 3. napján létrejött és az azóta többször módosított Közszolgáltatási Szerződés (továbbiakban: Szerződés) módosítására az alábbiak szerint:. A Szerződés VI. fejezet 3. pontjának tizenkettedik és tizenharmadik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Megrendelő vállalja, hogy a 26. január. és 26. december 3. közötti időszakra két részletben 3.. Ft-ot, 26. május -ig 9.. Ft-ot, valamint 26. augusztus 5-ig 4.. Ft-ot biztosít a Szolgáltató részére a menetrend szerinti helyi közlekedés ellátása során felmerült bevételekkel nem fedezett indokolt költségek ellentételezéseként. A Szolgáltató 27. március 3- ig köteles a kapott támogatás felhasználásával, illetőleg a bevételekkel nem fedezett indokolt költségekkel a Megrendelő felé a. sz. melléklet szerinti séma szerint elszámolni. A Szolgáltató jogosult a helyi személyszállítási közszolgáltatás 26. évi veszteségének megtérítésére legfeljebb 75.. Ft erejéig. Megrendelő 27. május 5-ig köteles a veszteséget megtéríteni." 2. A Szerződés 2.,3.,7. és 8. számú melléklete hatályát veszti és helyébe ezen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képező.,2.,3. és 4. számú melléklet lép. 3. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

4 4. Jelen szerződés módosítás 26. július 2. napján lép hatályba. Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá. Salgótarján, 26. június Megrendelő Fekete Zsolt polgármester Szolgáltató Uti Csaba Mihály vezérigazgató

5 MUNKANAP Közszolgáltatási Szerződés módosítás. számú melléklete (Közszolgáltatási Szerződés 2. számú melléklete) SALGÓTARJÁN VÁROS HELYI JÁRATI MENETRENDJE Érvényes: 26. július 2.-től SZABADNAP ÉS MUNKASZÜNETI NAP HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS ZAGYVARÓNA 4:5, 6:5, 6:3, 7:2, :4, 3:5, 4:5 4:5 ZAGYVARÓNA - HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 6:45, t7:2, 7:45, 9:5, 3:, 6:45 6:45, 7:45, 5:, 9:, 2:45 U ZAGYVARÓNA - HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS UZONI ISKOLA i7:2 2A HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS - SOMLYÓBÁNYA / Az aláhúzott járatok téli időszakban közlekednek! / 5:35, 6:35, 8:2, :2, 2:4, 4:4, 5:35, 6:35, 7:35, 8:4, 22:45 6:35, 8:2, :2, 3:, 4:3, 7:35, 8:4, 22:45 2A SOMLYÓBÁNYA - HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS / Az aláhúzott járatok téli időszakban közlekednek! / 5:5, 5:55, 6:5, 8:4, :55, 2:55, 4:55, 5:55, 6:55, 7:55, 8:55 6:55, 8:4, :4, 3:5, 4:5, 7:55, 8:55 2T HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS - SOMLYÓ FORDULÓ 8:2, 5:35, 7:35, 8:4 6:35, 8:2, 4:3, 7:35, 8:4 2T SOMLYÓ FORDULÓ - HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS /a járatok nyári időszakban, Téli időszakban 2A viszonylatban közlekednek külön értesítés szerint/ 8:4, 5:55, 7:55, 9: 6:55, 8:4, 4:5, 7:55, 9: 3 HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS TESCO HŐSÖK ÚT 4:5, 5:, 6:5 5: 3 HŐSÖK ÚT TESCO - HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 5:4, i7:45, 9: 5:4 3C HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS EPERJESTELEP HŐSÖK ÚT 5:25, 9:3, 3:25, 3:4, 5:4, 6:25, 2:25 Gorkij telep betéréssel közlekedik: 9:3, 6:25 3C HŐSÖK ÚT EPERJESTELEP - HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 5:2, 6:5, 7:, 7:4, 9:55, 4:, 4:2, 7:,22:2 Gorkij telep betéréssel közlekedik: 7:, 9:55, 4: 7:5, 8:5, 9:, :, 6:, 7:, Gorkij telep betéréssel közlekedik: 9: 5:2, 7:35, 8:35, 9:2, :2, 6:2, 7:2 Gorkij telep betéréssel közlekedik: 8:35 4 HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS - BAGLYASALJA 5:5, 6:, i7:, :5, 2:2, 3:35, 2:5 4:45, 6:5, 7:45, 9:45, 2:, 6:45, 8:45, 9:45, 2:45, 2:45 4 BAGLYASALJA - HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS :5, :5, 3:5, 9:5 6:45, 2:45, 7:, 9: 4A HŐSÖK ÚT - BAGLYASALJA 6: 4A BAGLYASALJA - HŐSÖK ÚT i7:25 5 HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS IDEGÉR HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 5:5 6 HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS - CAMPING TELEP 4:4, 5:3, 7:5, 3:2, 4:5, 5:4, 6:5, 7:35 6 CAMPING TELEP - HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 5:3, 7:25, 7:, 7:35 6:, 5:, 7: 7 HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS KÓRHÁZ FÁY A: KRT: LOSONCI ÚT HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS i6:5, t7:, 5:, t5:55, 6:35, 8:35, 22:45 :35, 2:35, 22:45 Forgách-telep betéréssel közlekedik: i 6:5 Szabadnapokon Idegér betéréssel közlekedik: :35 7A HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS KÓRHÁZ - FÁY A: KRT: KÓRHÁZ HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 6:35, 8:35, 9:35, 3:, 4:35, 5:35, 6:35, 7:35, 8:35, 9:35, 2:35 5:, 5:2, 5:5, 6:5, 8:35, t:45, 2:35, 3:35, 5:35, 7:35, 9:35, 2:35 Szabadnapokon Helyi aut.áll.- Kórház-Fáy A.-Kórház-Főtér-Idegér- Helyi aut.áll. útvonalon közlekedik: 8:35 7A UZONI ISKOLA HELYI AUT-ÁLL: KÓRHÁZ - FÁY A: KRT: KÓRHÁZ HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 6:25 (Sugár útról), i:4 7B HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS LOSONCI ÚT FÁY A: KRT: KÓRHÁZ HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 9:35, 4:5, i5:55 7C HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS LOSONCI ÚT - FÁY A: KRT: LOSONCI ÚT HELYI AUT-ÁLL: UZONI ISKOLA 7:2 8 HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS SZERPENTIN ÚT HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 6:3, 8:35 4:, 6: 9 HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS IPARI PARK :5, 2:45, 3:34, 4:45, 22:5 8:45 9 IPARI PARK HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 5:35, 6:5, 8:5, 9:5, 2:, 4:5, 4:, 5:5, 6:5, 22:9, 22:23 6:5, 4:, 22:2 Füleki úti körforgalomig közlekedik: 8:5, 2: 9 HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS KOTYHÁZA IPARI PARK

6 MUNKANAP SZABADNAP ÉS MUNKASZÜNETI NAP 8:4, 5:4 9 IPARI PARK KOTYHÁZA HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 4:55 (Kotyházáról), 6:55, 3: 9:5 HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS SOMOSKŐÚJFALU 6:, 4:2 SOMOSKŐÚJFALU HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 3:5 A HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS ORSZÁGHATÁR-SOMOSKŐ 6:35 A SOMOSKŐ ORSZÁGHATÁR-HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 7: B HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS SALGÓBÁNYA 5:2, 6:2, i6:3, 7:2, 2:5, 2:2 5:2, 7:2, 2:5, 5:2, 6:25, 2:2 B HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS SOMOSKŐ SALGÓBÁNYA 9:2,:2,:25,3:25, i3.5,4:25,5:25, i6:,6:25,7:25,8:25, 9:25,22:45 Országhatár betéréssel közlekedik: :2, 3:25, i6: B SALGÓBÁNYA-HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS :,.,2:5,4:,i4:35,5:5,6:5,i6:45,7:5,8:5,9:52:5,23: Országhatár betéréssel közlekedik: :, 5:5 B SALGÓBÁNYA SOMOSKŐ HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS i7:, 8: Országhatár, Beszterce lakótelepi iskola betéréssel közlekedik: i7: 6:, 8:, 6: 3 ZAGYVARÓNA VOLÁN KÖZPONT IPARI PARK 5: 4 ZAGYVARÓNA BAGLYASALJA 5:5, 6:5, 6:55, 8:5,.5,.5, 2.5, 3:4, 4:, 4:4, 5:5, 6:5, 7:5, 8:5, 9:5, 2:5, 22:2 4 BAGLYASALJA ZAGYVARÓNA 5:25, 6:2, 7:3, 8:3, 9:5, :5 2:3, 3:35, 4:35, 5:5, 6:5, 7:5, 8:5, 2:5, 2:5, 22:25 9 SALGÓBÁNYA SOMOSKŐ IPARI PARK (4:45, 5:5 országhatár betéréssel), (7: Somoskő betérés nélkül), 2:5, (2:55 Kotyháza betéréssel) 2 6:2, 8:2, 9:2, :2, :2, 3:2, 4:25, 7:2, 8:25, 9:2, 22:45 Országhatár betéréssel közlekedik: :2, 7:, 9:, :, :5, 2:, 4:, 5:5, 7:, 8:, 9:5, 2:, 23: 5:, 6:, 8:45, :35, :45, 3:, 4:, 7:, 22:2 Szabadnapokon Idegér betéréssel közlekedik: 8:45, :35 5:5, 6:5, 7:5, 8:5, 9:55, :5, 2:5, 3:5, 4:5, 6:5, 8:5, 2:5, 2:5, 22:25 Szabadnapokon Idegér betéréssel közlekedik: 8:5, 9:55 4:55, 3:, 2:55 27A HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS SOMLYÓ BÁNYA KÓRHÁZ FÁY A: KRT: KÓRHÁZ HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 7:5, :2, 4:, 2:4 4:55, 7:4, 2:4 36 CAMPING TELEP TESCO HŐSÖK ÚT 5:5, 8:, 8:5, :, 2:, 4:, 5:4, 6:4, 8: Gorkij telep betéréssel közlekedik: 8:5, 4:, 6:4, 8: 5:, 7:, 9:, :, 2: Gorkij telep betéréssel közlekedik: 9: 36 HŐSÖK ÚT TESCO CAMPING TELEP 5:25,6:25,6:55,7:2,8:35,9:35,:35,2:35,4:4,5:35,6:25,7:,8:3 7:, 9:5, :5 46 BAGLYASALJA - CAMPING TELEP 5:5, 6:5, 7:, 4:5, 5:5, 6:45 46 CAMPING TELEP BAGLYASALJA 7:35, 3:5, 5:3 58 HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS IDEGÉR SZERPENTIN ÚT HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 5:, 7:5, 9:3, 3:, 4:3, 2:5, 22:45 7:4, :, 3:, 2:5, 22:45 6 CAMPING TELEP ZAGYVARÓNA i 6:35, 5:4, i 6:5 6 ZAGYVARÓNA CAMPING TELEP i 7:5, i CAMPING TELEP CSOKONAI ÚT HŐSÖK ÚT 8:25, :25, 2: 63 HŐSÖK ÚT CSOKONAI ÚT CAMPING TELEP :5, 2:5, 22:25 22:25 63S CAMPING TELEP CSOKONAI ÚT SUGÁR ÚT HŐSÖK ÚT 5:, 6:5, 7:, 7:5, 9:, :, 2:, 3:3, 4:3, 5:, 6:, 7:, 8:, 9:, 2:, 22:25 Tesco betéréssel közlekedik: 9:, :, 6: 63S HŐSÖK ÚT SUGÁR ÚT CSOKONAI ÚT CAMPING TELEP (5:, Gorkij betéréssel) 7:,7:45,9:, :5, (3:, Gorkij betéréssel) 4:, 5:, 6:, 7:25, 8:5, 2:2, 2:2 Tesco betéréssel közlekedik: :5, 3:, 8:5 3 SOMOSKŐÚJFALU HŐSÖK ÚT 6:45, 5: Jelmagyarázat: i = iskolai előadások napján t= tanszünetben munkanapokon 5:, 6:, 8:, :, 2:, 3:, 4:, 6:, 8:, 2:, 22:25 Tesco betéréssel közlekedik: 8:, 2: 5:, 6:, 7:5, 9:4, :4, 3:, 4:, 5:3, 8:2, 2:2, 2:2 Tesco betéréssel közlekedik: 9:4, 4:

7 KMKK KÖZÉPKELET-MAGYARORSZÁGI Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság. SALGÓTARJÁNI Területi Igazgatóság, 3 Salgótarján, Rákóczi út Tel: Közszolgáltatási Szerződés módosítás 2. számú melléklete ( A Közszolgáltatási Szerződés 3. számú melléklete) KIMUTATÁS Salgótarján helyi járatban indított járatok számáról és a napi kilométer- teljesítményről. 26. július 2-től Megnevezés Iskolai előadások napján, munkanapon Tanszünetben, munkanapon Szabadnapon Munkaszüneti napon Napi járatszám/db Napi hasznos km teljesítmény 34, 288, 95,3 895,9 5 Szolnok, Nagysándor József út 24. Telefon: 56/42-, Fax: 56/54-564, Levélcím: 5 SZOLNOK, Postafiók: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága Cg

8 Közszolgáltatási Szerződés módosítás 3. sz. melléklete (a Közszolgáltatási Szerződés 7. számú melléklete) A KMKK Zrt. salgótarjáni helyi járati üzletágának autóbusz állománya 26. ssz. frsz. típus életkor (év) kivitel BPL-663 Ikarus 435.K 3 csuklós 2 DUA-46 Ikarus csuklós 3 CCV-538 Ikarus csuklós 4 MBZ-329 Ikarus csuklós 5 GMY-376 Ikarus 28.4M 7 csuklós 6 HCA-776 Ikarus csuklós 7 CKC-958 Ikarus csuklós klímával szerelt 8 GFX- Ikarus csuklós 9 JOX-74 Volvo 7A 4 csuklós JOX-75 Volvo 7A 4 csuklós HKZ-29 Ikarus csuklós 2 CCV-56 Ikarus szóló 3 CCV-52 Ikarus szóló 4 FHK-29 Ikarus szóló 5 FHK-26 Ikarus szóló 6 GHZ-368 Ikarus szóló 7 GTT-27 Ikarus szóló 8 HJY-569 Ikarus szóló 9 HPK-644 Rába Contact 92 (h) 5 szóló 2 HPK-645 Rába Contact 92 (h) 5 szóló 2 HPK-646 Rába Contact 92 (h) 5 szóló 22 HPK-647 Rába Contact 92 (h) 5 szóló 23 HWN-533 Rába Contact 92 (h) 5 szóló 24 JKM-79 Volvo B7L-7 2 szóló alacsony padlós átlagos életkor án (év) 9,6 klímával szerelt részarány 4% alacsonypadlós részarány 2% Salgótarján,

9 autóbusz kora (év) A KMKK Zrt. Salgótarjáni Területi Igazgatóságának salgótarjáni helyi járati autóbuszállományának korfája db Közszolgáltatási Szerződés módosítás 4. sz. melléklete (A Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. melléklete) darabszám 6

10 2. melléklet a /26. (VI.28.) Öh.sz.határozathoz MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA amely létrejött egyrészt Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztere (nevében eljár Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár), a továbbiakban: Miniszter, másrészt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (nevében eljár Fekete Zsolt polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat között (a továbbiakban együtt: Felek) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 22. évi XLI. tv. (a továbbiakban Sztv.) 5. (3) bekezdése b) meghatározott helyi személyszállítási közszolgáltatásnak az Önkormányzat közigazgatási határán kívül történő kiterjesztése feltételeinek rögzítése, ezzel Somoskőújfalu község (a továbbiakban Somoskőújfalu) autóbuszos közösségi közlekedésének biztosítása céljából, az alábbiak szerint: Az Önkormányzat és a Miniszter 23. január -jével megkötött Megállapodásban rögzítették, hogy a Salgótarján és Somoskőújfalu közötti és Somoskőújfalu autóbuszos közösségi közlekedése további megléte céljából a menetrend szerinti autóbuszos közösségi közlekedést folyamatosan biztosítják. Felek a hivatkozott Megállapodás hatályát 25. január. és 26. december 3. közötti időszakra meghosszabbították. Felek a Megállapodásnak a Megállapodással érintett autóbuszjáratokat és azok menetrendjét tartalmazó. számú mellékletét módosították és az. melléklet helyébe 26. május -jétől új melléklet lépett. Felek megállapítják, hogy a Szolgáltató kezdeményezésére miután a 26. május -jén hatályba lépett új menetrendet a lakossági igények teljes mértékű teljesítése miatt újból módosítani szükséges 26. július 2-ától a Megállapodás. sz. melléklete helyébe jelen Megállapodásmódosítás melléklete lép. Felek rögzítik, hogy a Megállapodás egyéb rendelkezéseit és mellékleteit jelen Megállapodásmódosítás nem érinti. Budapest, 26. Salgótarján, 26. a Miniszter nevében az Önkormányzat nevében A Megállapodásban foglaltakat tudomásul veszem:. a Szolgáltató nevében

11 . számú melléklet SALGÓTARJÁN VÁROS HELYI JÁRATI KIVONATOS MENETRENDJE (Somoskőújfalu-Somoskő-Salgóbánya térségére vonatkozóan) Érvényes: 26. július 2.-tól MUNKANAP SZABADNAP ÉS MUNKASZÜNETI NAP HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS SOMOSKŐÚJFALU 6:, 4:2 SOMOSKŐÚJFALU HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 3:5 A HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS ORSZÁGHATÁR-SOMOSKŐ 6:35 A SOMOSKŐ ORSZÁGHATÁR-HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 7: B HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS SALGÓBÁNYA 5:2, 6:2, i6:3, 7:2, 2:5, 2:2 5:2, 7:2, 2:5, 5:2, 6:25, 2:2 B HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS SOMOSKŐ SALGÓBÁNYA 9:2,:2,:25,3:25,i3.5,4:25,5:25,i6:,6:25,7:25,8:25, 9:25,22:45 Az aláhúzott járatok országhatár betéréssel közlekednek! B SALGÓBÁNYA-HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS :,.,2:5,4:,i4:35,5:5,6:5,i6:45,7:5,8:5,9:5 2:5,23: Az aláhúzott járatok országhatár betéréssel közlekednek! B SALGÓBÁNYA SOMOSKŐ HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS i7:,8: Az aláhúzott járat országhatár, Beszterce lakótelepi iskola betéréssel közlekedik! 9 SALGÓBÁNYA SOMOSKŐ IPARI PARK (4:45, 5:5 országhatár betéréssel), (7: Somoskő betérés nélkül), 2:5, (2:55 Kotyháza betéréssel) 3 SOMOSKŐÚJFALU HŐSÖK ÚT 6:45, 5: 6:2, 8:2, 9:2, :2, :2, 3:2, 4:25, 7:2, 8:25, 9:2, 22:45 Az aláhúzott járat országhatár betéréssel közlekedik! 7:, 9:, :, :5, 2:, 4:, 5:5, 7:, 8:, 9:5, 2:, 23: 6:, 8:, 6: 4:55, 3:, 2:55 Jelmagyarázat: i = iskolai előadások napján t= tanszünetben munkanapokon

12 SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 3.melléklet a /26. (VI.28.) Öh.sz.határozathoz amely létrejött Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3 Salgótarján, Múzeum tér., pénzforgalmi jelzőszám : K&H Bank Zrt. költségvetési számlaszám: , adószám: , képviselő: Fekete Zsolt polgármester ), továbbiakban: Salgótarján Önkormányzata, valamint Somoskőújfalu Község Önkormányzata (32 Somoskőújfalu, Semmelweis u. 2. költségvetési számlaszám: adószám: , képviselő: dr. Tóth László polgármester ) továbbiakban: Somoskőújfalu Önkormányzata és KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., [Nógrád Volán Zrt. jogutódja] (5 Szolnok, Nagysándor József út 24., adószám: , cégjegyzékszám: , bankszámlaszám: , képviseli: Uti Csaba Mihály vezérigazgató) - továbbiakban Szolgáltató (Továbbiakban együtt: Szerződő felek) között 25. január. napjától hatályos Szerződés módosítására az alábbiak szerint.. A Szerződés. számú melléklete helyébe jelen Szerződés módosítás. számú melléklete lép 26. július 2-ai hatállyal. 2. Jelen szerződés módosítás 26. július 2. napjától 26. december 3. napjáig hatályos. 3. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Jelen szerződés módosítást a Szerződő Felek elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá. Salgótarján, 26. június... Fekete Zsolt polgármester Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Uti Csaba Mihály vezérigazgató KMKK Középkelet- -magyarországi Közlekedési Központ Zrt. dr. Tóth László polgármester Somoskőújfalu Község Önkormányzata

13 . számú melléklet SALGÓTARJÁN VÁROS HELYI JÁRATI KIVONATOS MENETRENDJE (Somoskőújfalu-Somoskő-Salgóbánya térségére vonatkozóan) Érvényes: 26. július 2.-tól MUNKANAP SZABADNAP ÉS MUNKASZÜNETI NAP HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS SOMOSKŐÚJFALU 6:, 4:2 SOMOSKŐÚJFALU HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 3:5 A HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS ORSZÁGHATÁR-SOMOSKŐ 6:35 A SOMOSKŐ ORSZÁGHATÁR-HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS 7: B HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS SALGÓBÁNYA 5:2, 6:2, i6:3, 7:2, 2:5, 2:2 5:2, 7:2, 2:5, 5:2, 6:25, 2:2 B HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS SOMOSKŐ SALGÓBÁNYA 9:2,:2,:25,3:25,i3.5,4:25,5:25,i6:,6:25,7:25,8:25, 9:25,22:45 Az aláhúzott járatok országhatár betéréssel közlekednek! B SALGÓBÁNYA-HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS :,.,2:5,4:,i4:35,5:5,6:5,i6:45,7:5,8:5,9:5 2:5,23: Az aláhúzott járatok országhatár betéréssel közlekednek! B SALGÓBÁNYA SOMOSKŐ HELYI AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS i7:,8: Az aláhúzott járat országhatár, Beszterce lakótelepi iskola betéréssel közlekedik! 9 SALGÓBÁNYA SOMOSKŐ IPARI PARK (4:45, 5:5 országhatár betéréssel), (7: Somoskő betérés nélkül), 2:5, (2:55 Kotyháza betéréssel) 3 SOMOSKŐÚJFALU HŐSÖK ÚT 6:45, 5: 6:2, 8:2, 9:2, :2, :2, 3:2, 4:25, 7:2, 8:25, 9:2, 22:45 Az aláhúzott járat országhatár betéréssel közlekedik! 7:, 9:, :, :5, 2:, 4:, 5:5, 7:, 8:, 9:5, 2:, 23: 6:, 8:, 6: 4:55, 3:, 2:55 Jelmagyarázat: i = iskolai előadások napján t= tanszünetben munkanapokon

SALGÓTARJÁN HELYI JÁRATI VISZONYLATOK Érvényes: 2014.10.10-től

SALGÓTARJÁN HELYI JÁRATI VISZONYLATOK Érvényes: 2014.10.10-től Érvényes: 2014.10.10-től 2 SALGÓTARJÁN HELYI JÁRATI VISZONYLATOK 1 - ZAGYVARÓNA MENETIDŐ: 25 PERC ALSÓ SALGÓ ÚT ACÉLGYÁRI ÚTI ISKOLA KOHÁSZ MŰVELŐDÉSI HÁZ SALGÓ KAPU MŰVÉSZTELEP KÖZTEMETŐ PINTÉRTELEP TARJÁNI

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, március 26.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, március 26. J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. (jelenleg: Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt.) között 2013. július 1-től 2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Témafelelős: Czirokné Tárgy: Helyi közösségi közlekedés támogatása Melléklet: 1. sz.: TISZA VOLÁN Zrt. előterjesztése

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI 630/2012. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: szerződésmódosítás Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra szóló közszolgáltatási

Részletesebben

10. A mellékietekjelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik. -::~ ,':ViE S)PG~ ". f\(.'\/ .'~ ..' --e,... '/ """'-;~ Ci) li \ , :) L..

10. A mellékietekjelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik. -::~ ,':ViE S)PG~ . f\(.'\/ .'~ ..' --e,... '/ '-;~ Ci) li \ , :) L.. 31c.sz. melléklet Megállapodás amely létrejött egyrészt a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztere (nevében eljár Székely András, a GKM Közúti Közlekedési Foosztályának vezetoje), a továbbiakban

Részletesebben

É R T E S Í T É S. Érvényes: 2014. december 14-től

É R T E S Í T É S. Érvényes: 2014. december 14-től NÓGRÁD VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3100 Salgótarján, Rákóczi út 137-139. Pf.: 118 Telefon: (32) 522-200 Telefax: (32) 522-270 Internet: www.nogradvolan.hu Balassagyarmati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 6266-1/2015. J A V A S L A T a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú pályázatával kapcsolatban meghozott

Részletesebben

SALGÓTARJÁN HELYI JÁRATI VISZONYLATOK Érvényes: 2012.07.01 től

SALGÓTARJÁN HELYI JÁRATI VISZONYLATOK Érvényes: 2012.07.01 től Érvényes: 2012.07.01 től 2 SALGÓTARJÁN HELYI JÁRATI VISZONYLATOK 1 ZAGYVARÓNA MENETIDŐ: 25 PERC KÜLSŐ PÁLYAUDVAR.BEJÁRATI ÚT SALGÓ ÚT ACÉLGYÁRI ÚTI ISKOLA KOHÁSZ MŰVELŐDÉSI HÁZ SALGÓ KAPU MŰVÉSZTELEP KÖZTEMETŐ

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 20.049/2015. Javaslat Salgótarján megyei jogú város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási

Részletesebben

.~~J. közös megegyezéssel, 90 napos határidovel bármikor. A Megállapodásban. megszüntetheto.

.~~J. közös megegyezéssel, 90 napos határidovel bármikor. A Megállapodásban. megszüntetheto. 3/d. sz. melléklet Megállapodás amely létrejött egyrészt a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztere (nevében eljár Székely András, a GKM Közúti Közlekedési Foosztályának vezetoje), a továbbiakban

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. 3100 Salgótarján, Salgó út 52. tel.: 32/520-225 fax: 32/520-226 3101 Pf.: 243. Ikt. szám: 425

Részletesebben

lf /\ ...~..~... ~..~:...r::...-::.. ~-. ~ REGYHÁZA ... /... NYÍREGYHÁZA 4401 NYíRE.GYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. pr.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

lf /\ ...~..~... ~..~:...r::...-::.. ~-. ~ REGYHÁZA ... /... NYÍREGYHÁZA 4401 NYíRE.GYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. pr.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA 4401 NYíRE.GYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. pr.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAil: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJLj67-169j2016. Ügyintéző:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. szeptember 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. szeptember 16-i ülésére Iktató szám: Sz-380/2014. Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. szeptember 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: IAS Zrt. szerződés

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/939-1/2013/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: 26.893/2014. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 18114 / 2016. Javaslat pályázat kiírására Salgótarján megyei jogú város helyi közösségi autóbusz-közlekedés közszolgáltatás ellátására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Javaslat. Nógrád Megye Önkormányzatával bérlakások kialakítása és bérlőkijelölés tárgyában megkötött megállapodások módosítására

Javaslat. Nógrád Megye Önkormányzatával bérlakások kialakítása és bérlőkijelölés tárgyában megkötött megállapodások módosítására 14032455 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján S V /. : ; : ^...-..4../2014. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatával bérlakások kialakítása és bérlőkijelölés tárgyában megkötött megállapodások módosítására Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Központi Orvosi Ügyelettel összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A Központi Orvosi Ügyelettel összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Központi Orvosi Ügyelettel

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10165-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: A BÁCSVÍZ Zrt-vel megkötött ISPA víziközművagyon üzemeltetési szerződés 2. sz. módosítása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 21374/2014. J a v a s l a t a Startmunka és az önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási megvalósításához szükséges visszatérítendő

Részletesebben

880 889 Budapest Szentendre Visegrád Esztergom

880 889 Budapest Szentendre Visegrád Esztergom 102 880 889 Budapest Szentendre Visegrád Esztergom Km 880 882 890 882 880 882 882 880 890 890 884 880 890 890 882 890 882 3 5 1 7 1 13 5 105 7 51 119 0,0 2,3 2,9 13,2 13,7 15,0 Budapest Szentendre 250

Részletesebben

1-es számú Függelék: Központi és területi elérhetőségek: Központi elérhetőségek:

1-es számú Függelék: Központi és területi elérhetőségek: Központi elérhetőségek: 1-es számú Függelék: Központi és területi elérhetőségek: Központi elérhetőségek: 1. KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. székhelye: Cím: 5000 Szolnok, Nagysándor József u. 24. Telefon:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám:13592-17/2011. JAVASLAT a Hollókőtől Murányig kerékpáron-határon átnyúló kerékpárút hálózat Salgótarján

Részletesebben

800 Budapest Dorog Esztergom

800 Budapest Dorog Esztergom 26 Km Km Budapest Dorog Esztergom 801 832 801 805 5 7 1 15 1 21 23 0,0 0,0 2,8 2,8 3,9 3,9 6,7 6,7 8,2 8,2 12,,6 14,3 14,3 14,,8 15,9 15,9 16,4 16,4 16,,7 17,4 17,4 17,,7 19,6 19,6 20,,8 22,0 22,0 23,0

Részletesebben

2015. április 30-án (csütörtökön) órára

2015. április 30-án (csütörtökön) órára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere M E G H Í V Ó Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlését a 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. -ában foglalt jogkörömben eljárva a Városháza I. emeleti Dr. Förster Kálmán

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-1/2013-2014. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. február 1-től (szombattól) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

SALGÓTARJÁN VÁROS HELYI JÁRATI MENETRENDJE

SALGÓTARJÁN VÁROS HELYI JÁRATI MENETRENDJE 1 2 3 Közszolgáltatási Szerződés módosítás 1. sz. melléklete (A Közszolgáltatási Szerződés 2. sz. melléklete) MUNKANAP SALGÓTARJÁN VÁROS HELYI JÁRATI MENETRENDJE Érvényes: 2013. július 1-től SZABADNAP

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20.-i ülésére TÁJÉKOZTATÓ. Schulcz József polgármester

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20.-i ülésére TÁJÉKOZTATÓ. Schulcz József polgármester 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20.-i ülésére TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Tájékoztató vállalkozói hitel

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft)

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft) A közgyűlés időpontja: 2008. május 29. Az előterjesztés címe: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Ügyiratszám: 61.145/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 21. oldal ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS Tisztelt

Részletesebben

MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ

MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ Helyközi Személyszállítási Üzletág 2800 Tatabánya I., Csaba u. 19. Levélcím: 2801 Pf.:126 Telefon: 34/515-244 Fax: 34/515-258 VV-14/2011-2012. Érvényes: 2011. december 19. 2012. január 03.-ig MENETRENDI

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására

TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 17. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 3901-3/2016. Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására, továbbá a víziközmű működtető vagyon bérleti szerződéseinek

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 29-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Rendelettervezet: minősített többség Határozati javaslat: egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

2. sz. melléklet. Ózd helyi közlekedés menetrendje január 1-től. 1A Autóbusz-állomás-Mogyorósvölgy-Kórház. 2 Kórház-TESCO-Ruhagyár

2. sz. melléklet. Ózd helyi közlekedés menetrendje január 1-től. 1A Autóbusz-állomás-Mogyorósvölgy-Kórház. 2 Kórház-TESCO-Ruhagyár Ózd helyi közlekedés menetrendje 217. január 1-től 2. sz. melléklet M.idő 1A -Mogyorósvölgy-Kórház M.idő.. 5 9 1 1.6.6 Hotel Ózd 1. Ózd, -as u.. 1. József A. u. 3. 3 7 1.2 1.3 k. Petőfi tér 2 6-5!.6 Mogyorósvölgy

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-1/2012-2013. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2013. január 1-től (kedd) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun megyei

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Előterjesztés. Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatások elszámolásáról

Előterjesztés. Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatások elszámolásáról Előterjesztés Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatások elszámolásáról 1. előterjesztés száma: 161/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 3. előterjesztést

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

MÓDOSUL A REPTÉRI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS, ELINDUL AZ ÉJSZAKAI VILLAMOS-KÖZLEKEDÉS

MÓDOSUL A REPTÉRI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS, ELINDUL AZ ÉJSZAKAI VILLAMOS-KÖZLEKEDÉS MÓDOSUL A REPTÉRI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS, ELINDUL AZ ÉJSZAKAI VILLAMOS-KÖZLEKEDÉS A Debrecen Airport folyamatos utasforgalmának növekedéséhez, valamint a repülőtérhez kapcsolható vállalkozások kiszolgálására,

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK. 210/2016. (VI. 30.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK. 210/2016. (VI. 30.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 210/2016. (VI. 30.) számú határozata közétkeztetési szerződésekhez kapcsolódó döntés meghozataláról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és Az ellátási

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i ülésére Előterjesztés Képviselő-testületének 2016. december 15-i ülésére 7. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló víziközművekkel kapcsolatos döntések meghozatala Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos döntések meghozatalára

TÁRGY: Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos döntések meghozatalára AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 379. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos döntések meghozatalára E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára J A V A S L A T a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Ózd, 2014. április 30. Ózd Város

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 18319/2016. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat az EFOP-1.2.1-15. kódszámú, Védőháló a családokért című pályázati konstrukció keretében a Társadalmi Visszailleszkedést Segítő

Részletesebben

Bács Volán Zrt. Baja, Nagy I. u. 39. Bacs -10-2011/2012.

Bács Volán Zrt. Baja, Nagy I. u. 39. Bacs -10-2011/2012. , Nagy I. u. 39. Bacs -10-2011/2012. M e n e t r e n d i é r t e s í t ı Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. június 16-tól (szombat) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun megyei

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi

Részletesebben

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás.

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Közbeszerzés alkalmazásával megkötött szerződések... 2 Szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény... 4 Közbeszerzés alkalmazásával

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS DAKK-2/ 2014-2015. MENETRENDI ÉRTESÍTÉS a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Dél-alföldi régió területére érvényes menetrendi köteteihez Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2015. március 1-jétől

Részletesebben

Dr. Kiss Tibor cégvezető 1. sz. melléklet

Dr. Kiss Tibor cégvezető 1. sz. melléklet Dr. Kiss Tibor cégvezető 1. sz. melléklet Kód-szám Azonosító Fokszám Pécs-Vasas, Pécs-Hird, Pécs-Somogy, Flórián telep Megnevezés Bruttó Nettó érték érték (Ft) (Ft) Számított nettó ÉCS (Ft) leírási kulcs

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat. a Cogito Általános Művelődési Központtal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat. a Cogito Általános Művelődési Központtal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 20700/2015 Javaslat a Cogito Általános Művelődési Központtal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! A Hibó Tamás Művészeti Alapítvány kuratóriumi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város p olgárm estere. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város p olgárm estere. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város p olgárm estere Szám: 11612/2016. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási Szentes Város Jegyzőjétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az Eperjes

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. KVZrt-5/

ÉRTESÍTÉS. KVZrt-5/ DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. cégcsoporthoz tartozó KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-5/2013-2014. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. július 1-től

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 30.989/2012 Javaslat a gyermekvédelmi szakellátással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A gyermekek védelméről

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 7. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 06/2016. MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2015/2016. évi Somogy, Tolna és Baranya megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2016.

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Hivatalos Autóbusz Menetrend Veszprém Megyei Területi kötetéhez

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Hivatalos Autóbusz Menetrend Veszprém Megyei Területi kötetéhez MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Hivatalos Autóbusz Menetrend Veszprém Megyei Területi kötetéhez BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG mint az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi - Szociális Központ Alapító Okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi - Szociális Központ Alapító Okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt. szám: 50.842-3/2010. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi - Szociális Központ Alapító Okiratának módosítására Az egyes gazdasági és pénzügyi

Részletesebben

SV/956-3/2016. Tisztelt Közgyűlés!

SV/956-3/2016. Tisztelt Közgyűlés! 14253942 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/956-3/2016. Javaslat a Salgótarján, Kistarján u.7. sz. alatti, volt Pénzügyi- Számviteli Főiskola tornatermének ingyenes használatba adására vonatkozó szerződés

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 44. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Ügyintéző: Vátyi Erika Dél-dunántúli Régió, Pécs Sorszám: Ö-3100/2009/038. Kereskedelmi Banki Centrum KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

OTP Bank Nyrt. Ügyintéző: Vátyi Erika Dél-dunántúli Régió, Pécs Sorszám: Ö-3100/2009/038. Kereskedelmi Banki Centrum KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Dél-dunántúli Régió, Pécs Sorszám: Ö-3100/2009/038. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kamattámogatott viziközmű hitel 1. számú módosítás amely létrejött egyrészről Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Adószám: 15478706-2-02

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i nyilvános ülésére 12. NAPIREND Ügyiratszám: 2/1223/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. november 25-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Egyes háziorvosi és fogorvosi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2000-2001. évi szennyvízcsatorna fejlesztési forrás módosítása - A

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-11/2014 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a termálvíz-sótartalom

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2016. Témafelelős: Szigeti Miklós

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2016. Témafelelős: Szigeti Miklós Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-7807-4/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós Tárgy: Hozzájárulás támogatási kérelem benyújtásához és óvodai feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

MÁTRA VOLÁN Zrt. 3200 Gyöngyös, Pesti u. 74. Tel.: 37/508-263

MÁTRA VOLÁN Zrt. 3200 Gyöngyös, Pesti u. 74. Tel.: 37/508-263 ÉRTESÍTÉS Érvényes: 2010. december 12-től MV 3.1-552.6/2010. MÁTRA VOLÁN Zrt. 3200 Gyöngyös, Pesti u. 74. Tel.: 37/508-263 Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy az alábbi menetrend módosításokat

Részletesebben

4. A képviselő-testületek felhatalmazzák Cibakháza Nagyközség Helyettesítő Jegyzőjét, a Társulás megszüntetésével kapcsolatos teendők ellátásával.

4. A képviselő-testületek felhatalmazzák Cibakháza Nagyközség Helyettesítő Jegyzőjét, a Társulás megszüntetésével kapcsolatos teendők ellátásával. Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 115/2012. (XII. 13.)KT határozata Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév társulási megállapodás megszüntetéséről 1. Cibakháza Nagyközségi

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-10/2014 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a termálvíz-sótartalom

Részletesebben

továbbiakban: Szerződő Felek között, az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

továbbiakban: Szerződő Felek között, az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint. MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Pilis Város Önkormányzata cím: 2721 Pilis, Kossuth L. út. 47. adószám: 15392103-2-13 képviseli: Simó Gábor Csabáné, polgármester önálló képviseleti jogosultsággal

Részletesebben

KIVONAT. 2. felhatalmazza elnökét a határozat mellékletét képező ellátási szerződés aláírására.

KIVONAT. 2. felhatalmazza elnökét a határozat mellékletét képező ellátási szerződés aláírására. KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2010. december 16-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

5219 KECSKEMÉT SOLTVADKERT KECEL BAJA

5219 KECSKEMÉT SOLTVADKERT KECEL BAJA KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-10/2011-2012. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. szeptember 1-től (szombat) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun

Részletesebben

TÁRSVÁLLALATOK ZALA MEGYÉT ÉRINTŐ MENETREND MÓDOSÍTÁSAI 2012. DECEMBER 9-TŐL

TÁRSVÁLLALATOK ZALA MEGYÉT ÉRINTŐ MENETREND MÓDOSÍTÁSAI 2012. DECEMBER 9-TŐL TÁRSVÁLLALATOK ZALA MEGYÉT ÉRINTŐ MENETREND MÓDOSÍTÁSAI 2012. DECEMBER 9-TŐL Székhely, levélcím: 8500 Pápa, Celli u. 69. MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 1626 Hévíz Balatonfüred Várpalota autóbuszvonalon - 223 sz.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/225-11/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 17675/2014. J A V A S L A T a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására 14253287 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/4.121-2/2015. Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

1442 DEBRECEN HAJDÚSZOBOSZLÓ - SZARVAS KECSKEMÉT

1442 DEBRECEN HAJDÚSZOBOSZLÓ - SZARVAS KECSKEMÉT KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-1/2010-2011. Ea.: Lócskainé ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2011. április 1-tıl (péntektıl) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend

Részletesebben

TÁRGY: Ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása

TÁRGY: Ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 36. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016.

Részletesebben

Balaton VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen működő részvénytársaság

Balaton VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen működő részvénytársaság 8200 Veszprém, Pápai u. 30. Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 77. Tel.: *(06 )88/590-686, Fax: (06) 88/590-652 E-mail: balatonvolan@balatonvolan.hu Internetcím: www.balatonvolan.hu Balaton VOLÁN Személyszállítási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 4. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 151. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelési idejének módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) FAX: (06-32) JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) FAX: (06-32) JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-30/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT a pásztói hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. március 8-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat Szám: 26627/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Tisztelt Közgyűlés! Javaslat az Ipari Park víziközműveinek átvételére, a Vízmű Kft. vízmérői térítésmentes átadásának tudomásulvételére A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Dr. Papp László polgármester -/2016. Simon Kitti Szilágyi Béla. Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Közgyűlés

E L Ő T E R J E S Z T É S. Dr. Papp László polgármester -/2016. Simon Kitti Szilágyi Béla. Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Közgyűlés E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Tárgy: Iktatószám: Ügyintéző: Feladatot jelent: Véleményező bizottságok: Dr. Papp László polgármester A Debrecenben működő települési nemzetiségi önkormányzatokkal

Részletesebben

A VASÚTI ÉS AZ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS ÖSSZEHANGOLÁSI

A VASÚTI ÉS AZ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS ÖSSZEHANGOLÁSI A VASÚTI ÉS AZ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS ÖSSZEHANGOLÁSI LEHETŐSÉGEI SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN A címben megfogalmazott vizsgálat előzménye 2011 januárjában Sopron Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15.-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés üzemeltetési támogatása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben)

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., törzsszám: 733568, adószám:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat az SBTC Sport Kft.-vel kötendő használati szerződés jóváhagyására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat az SBTC Sport Kft.-vel kötendő használati szerződés jóváhagyására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 20832-3/2015 Javaslat az SBTC Sport Kft.-vel kötendő használati szerződés jóváhagyására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben