am< lyel borongó érzésekkel várunk, amily munk is. tatlan bizalma és szeretete vesz köríti s aki a legkiválóbb ko,'igdzga!ábi tisztviselők egyike,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "am< lyel borongó érzésekkel várunk, amily munk is. tatlan bizalma és szeretete vesz köríti s aki a legkiválóbb ko,'igdzga!ábi tisztviselők egyike,"

Átírás

1 f L J O Sxb 98 j w O Á R O E G Y E Ö Z L Ö N Y 2 ^ 2 í\í\ú fyffbc»-*j UVb f * T > ÍJC f-* 8 jó 4 Oí p ^ f bf f p U f Uó öf Efb d p üdf F ő ő G L G C L df *J du** *4 * B4í 30 p ^ d * 5 Ső BRNYV JUZSEF d>^ fsw* 5*?d* f - - -E y f F * dy ü hú d h Bbó Lj y főjyő y fbdü bd Lp 42- fyb b ydíj p f öbb yd bd y &p j ffjyő Zpb h főbíó Ddhy J óö őü büü d p T pp új j d föbj j < y bó y b öí ü ú dd hb ü ő b óbb db ő y Vy d Bj d h í ó ód óóój őh Őó h ú 4- y yb bd főbíó dőbyj y ú y h bö ü ööö y hy y yb h b ó d y öö ö h- b Fj dő ü b OO í * N ü ő h y Bű d öy j N dj f y N dj bb S h Vdő ü j pp ő bü O B ö «í \ - - üöö h ydó hó y E h d p b jöőb y - E bb f yőjpí p b ó yóyíh b öö j- ** h d d y y b bú bó hjí d d ó f y bü dj íh ő öh» J ö ff fyóí d Í y y ő «\ E b j B dj jü j<? H (y ü hí B hj N ü h y ö fdű - dy ö j ó ü ő b f hy y - j d fd (d h y ő b j fd y y y dd* Füü f j pyö? hbó * ófű Ép y p ph T- F L{\í ^ y ^ j j öbb 50y? jü Jyf h y yü - ú db ő díj $ dj fí j L -7d b y- ü d L ő p dd E d bdü ő í y hj U y $f > - d fj hy hó d P p öyű H ü öö \ /í y ú p dd dó íódó D j jw y byj xp b dődő j *» bdí hy űűbb ybb yü d ^>í^d b b bd ú- N ü dj hy ÍZ ó p h b bdj - b y hy ö d y H bbo jü [ (öy f ő x íj p ődü R ü yód B/ hj h f ö j j ü d j hy j* ó f y őj b ó h d j T B d ú\ í ööjü b y fj ü föb ddó b dy Vy fó dó b j W p y 7 b üy-bj újí d hf ^ ^ h V < > dóh öb Új ő pj N j db y bj d ü b h y * y öpl fj h hy d ] f W?*y > V - bb öfüb íj < * y dd & <«h d» üd Ö d jó öy f- p öyí B C S Ü C R db < byb p-yb y y ü b => y SZVSO S ü BUyO H bbb db f f < d y - bdbb h j p fd - főbb j Uíy W/ü ó ő bj y hy ^ x db y? H d p ydíj Á b ««V ^ J f «* w Vd y «d 0 ó f dl ú - B y p ó húód b d h y y ő V P jd ö júd SbOfy dö y h j d h h j j y Ööó dfw j Wf Sdj p p p ó d bd f p hy dj b p y q ö 99 p ó í p d y b bb fj y Lp f dn y hü bd ó ö ü -d y d p b- jf V P í ü f fjó í y hjó-b y yöd öy ööőj bö í y ő hy y ó y y hy p y b E í ód d V P dh ö y b F öbb íb h 920 y hy ö Fd ööybő dóó üdü y ü y j D j y ödö p dő yöö b ööuöf d yb H h ü - / ú?p b yőőd ö O ó h Z d d j J ] E 2 8 d í J 0 í y ( * b ő y

2 J >» dd h hbú ő d ó j»f hr d- ö í yööy dóó y h f í d w p d h dóó ó hü d f - ] UU j h h) j b b yíő pbő dj h dóó dó öd f ybó hy ő< 4 jbó Íy pü*h p \ b f ó hyd - yüö f y? j f ó d d d - j h- «íj Sí? j H í y y Ed b y D üdj d y h p d / b hűbb ó d ób fó jd p b É*j b p hő h^y B hd y- j d jó d j < - y f jöő y yő í d ó j xb ő f y y y b Dd hü hy P- y N döö f* f d f h D J hy p p d djh dyb < / yó hyüb y j jú * j< hd y yü " dód öfő ő fj ü dó dj & bd új jdíhj y y j jf V Ád dóó H d öö ó y j > j y - j d < d dóy ö p j ö ő j h pí y hy p» p í d [ ö h j bb d- ö ó p hjy d hy > p ö j h űödü *j öd y jy jöőb y h b? ( f^d «ó > pj ó p Eyő y p D h fő y díb h í bdó y b ü bb hyb y jöőjü bí / j y P à- ö d p yf ő b öb b H bh dó híj y öy d f öö öd ö h - h j ö y j hy b ^ p h y üöő b í ö / * dó-\\? d í jd d fd p í h b y p d Hy d új f j d ^y h? S Shü őd d fó y űöd dó ö d d p d h j U ő b bb p J j fj böh ód»/ y fb* ó y p h ü y j j y bb w í ú f dj d ó öö bj Bb d d b Nh p ö ó y y öö V P y p h / ó _ ö y b dj hy p d d dbb ybb b D új d f p d jó h dő pjb d yó hjb d p j Vó y dj fj <* f- )-^ h ó [ pby S ű fjd fyób jó fö ó p y * b fyó öp y jó h bö jbó új h p ( / y j p d d dj d p) db öyűő óó dóí * b úó f hy d hy hy y y ypd b «óy öö bő - fü ó f ó h üő \<yü y p ó öj ybb b b yü hdj 5000 p d - ^ V U J ÍC 7 ( ídó p» h y ő hy ö y í ^ b y y ^ püy hy hy í d jbó óh " V ő ób d öö j ó j d * hy d bó Ádó ööhő hy öhbj íü - ) ő ö d h^y bd d V P f h y ö j^ ybb ) p d b p y bjb ü j ddó pü- ö fj d» h V P- y d j? b y fjd P ő d f y h Í yö / y fjőd P ööüjü dd pj Vó P íb h? öö pb - yh hdöö öy b b p? B d ű j d p yhü j y j 0 öy yü d d püy b hy öy ő d? bb új íb y öő ydü ö D d by y y új d p d h jó d T bó öö y hjdó y ö y- p őj j dd p űödő d j - - N y új Bö S pl \ X» / d- Eő P Jóf ü \ d b y ö b Ldd üy O dööö bő y N öb y dy - hő hy ó ph E * fj b b O öbb új d by ób - j Ed- í O Í f bb E öbb dd d ó öy d f bd y ybb djó D - pb d üő ő y Ey hbb d * S Dd d y bj ödöő hbú? Ebd- y ö d ó óó h -b y d d - j y üöb úybí H y pb? H ^ d ydü bü- j d öüy d yjúó óó hő y d % d - h hy bőd j \ d db- ö ö hy bb j p yűööd? 0 0 F L P p p y p ő h b p h ó S G d y ó N d - - * * " 9 27 T 279

3 92 j H bd SCSÚ y p fő H hy ü ű y? H b y dh by b b j? Oh bü f fhí pó ^ fj Syh üy y ó h jh y jd y dbj y fó dóíb hy í d b L p ööü b ó y 3 \h C* Öpóíh föd ff j üybő h dj h y d -ő b\ fd b pd í ö üd d «ö föd Uó N? y? Pd h bő j í ü hj d T b födö öf ( yí föd y fj h h pd y ü yb ü b öy j h öy y d 68«bí by h j öy Föd dj őd h * y őhö fh yb y öy p őü db* d jú újú p öö f [üöb h y óbb üőfödő ó hy í ó hy ő dj ybb y b Nyü f h * y új y öy dü fjdbb dy j h T Sd h y p óbb yyű pó bő b jj öő y dd Npö* h Tyü y < d p í b b ü N y pb ó ó f h y d yí ő Eó í y * ó yúí h Npö bb d y íó íl y h űbb d y y h y P ööö p üö ő b - öy y fü dh ö pby ódí y dy y b P b ö jőbb yőj óy h ybb d b öübü 000 y fjú ó föd y * S d b N ö S d föő y dy üöö dü ü öy N d h f dí d C y b ó f y y db hdó Eöö Lód öy dőb d Lüjp \ j p hy p dy by öhy Rd y Th ó pby ű öpő ö Ró Zd ö pí y j h ü jö dy óó h b \ h *ü Vy y bbó y h ö jd hyüb y y y í y d H y öyüjdő öy ó- Ójp y dü f d hy d p - dh >j< y ódí y y pj p y d b fhí höyh d - hy ö főj y jó y ^ h pú ó y hj d< f y fy y üí őd y ó öö jd dó öy pöy^ fjú yü /ó ö- üd p öhú dy í y y y fj y ő dóh Öy bőd b h ú d Edd h öő öyd ö ü y y bb y öö ó ööü J Tb J 30 <* y f ű pd P Zd 0 YÍÍ j b * Shdh Lj 26 fü ( ybb? H büö py dy dó <L í ü f? Sh /öbb ó y dő d hy E y y y új p d jj yű h b ő ö ö? T yü d ó S jbb y y y ój fd hy y fö bb újbó f fő jü íój hy y p hy p h újbb djü d ddó dó y - Cöy ö b b üb födh b pb < y «ű y d * j fűd D ü ó j j jb üö b y födh fjj hyü pd fjh yh ó d? D f födh y N í í - - \ h h f? b j j jö y fy őöd födj y yy j új ő y - pj Hy föd pí >\ ö jöőb ő y ö b y d óíű C p y fdj ó b dj Épp űöd f \ hü y y d h b bb y ffhd hy h y W fj öűőd p? hd d föd$ y d h dd dy N y üy y j h d fy/ f j d py d fj bb y h b j h y dy üöb B b y y fö f dő d ó ö p - d h y ö f ö Ghy y 83 b y y h y y j b bdó D y b 852-b h h b d Öö hű b ű b p f j y- főd \í\ yöj b í p f h f h y öö Rjü p bfj b d jbb dj föd y b E ö í By d hy föd födh hő Sb V j j W bdó föd Ső jbb SÍ h f< jb ó djü hy föd bb d y föd y í y p ó ü h h í y öp f H jjh hb y h d öö född hb d b d j b - y b ü ES TESTE öö y föd d V S Z Ó D " h hy ö ü h y B U D P E S T V R * C * - «60 Dh h- y? (Sj h b ) T ö b b dó üü hy öbb h y bb h f bfőf^p fó ó b d fdhó d j öy ód-h b yb Uy ü dbj b bbó f y fy yü yh Uff f ó h í dy öö b y hd födbő pd ó bp^ b ö y y ü bö<"y yü Dy 0 B-y-* [ í j hy Sd p b V ^pf S? f3> b ódj öyb pd y y B j «ü«ü bb b Í fbó y y üd 4 44 % 4 >

4 4 ^ Lp 4 f ) fjbb ö f»" ö ü f bő yúó í ö öüöü S hy f d ö j p Ey Ebb hypb»s hy d d őü h Eó" y d "d í J dfy bb f öö O * dó O»Tf -yhó Eö ü ű " y f Fö y y büf b Sy Lf hfh -wj >- pó ó dő OU bb íb Nyy" hy Byó* B yhób fű H b öd" D ^ p " fjh yöyöű yh d bjö fő hy y d y y y dűö üdö ó T jj hjb ő d < b y pd yhó dyb fű h f d 5 bú új hyh N h ybb öö íhy x öb Odf - p y-y y b öű h) d bö * T fhőöd b d hj öü föd d jd y dőb jó jő b Eöb Hjdú P h j h ő h ő Dj d pp hp d [óó dj y C N ö Ey y Hjb y bööy öd dj y h öü ü h h - hí bbó hy h öj Oydő bö y yűö y f y öö* b hj ] d Eb h dő yfy hbj h í üdp y fő b ú pp y ] N b ü E y j ő bd J dő d fdój d /? bööf) ő hj yhób Dj j fy ö y b p í hy dj d Hjb -ÍV y h bb jöö Lp d d dődő bő b C hj db bb d fy b h b Ej y pód dő b dőb y öö^ h öbb dj N bd ü öyy hü ü ő y - dy jd < d d hb ő? E ó őp Dj (d) ö dő * í p dő jbb dő V bb b dj y L V L- h ü Hj hy j hy y h»f hj ő b y úy hb d ő d őbj íp hy yj ój y dőf y d " h h ó hö f D * d íy d b ő d d ^ h f hü bj Fy őd- C Qf ü pü Hyb h d h d Ny - hyd jbbó-bó yp öb jd hp hj Jbb p»róby \ b Hjb d í j d E ö Éj f * yhób ó Ey í d d ú dí b U h ü d ő j fj hp hy y yb őyöb d yó öy öyb j ű ó üö p C hj f y öq pd d yb D hyd d ÓZ d üü d d fy d U öüöü y y dü h hb p* Dj dú E jbb bh b ö hd fj bj bí j h j ó í D d h jó Ey y j ó y y Chy p pó h hí j y j y p f hy h f «hyő f dő d ő bd Ey bd y y f d N Pwy b - " - -* bb h ó f H d bí ú d h p D H fü y f ő h j f y b d y d j h p B 0 d fy Lh ú Nh - hy fúj j O hy d d yö /d( > h ú - pdj í p > b y f öö őűő ö \ ó öjü hd b hb y y ó Dj ó hy dő hyd hűö N Ey b b dbb öü dj Ody dó b y -y f hyód y büf d j j Hdh > üő b fj j C y dő f ö öd jd hy b Nyű hú b H y j hy d b > ő y ódby p ü S? P bb y bj y h üü j? V - w öbf hdó pü h d j by? fó őd jóf fhb hy d b bbó h djü? - E hh j? H j föö y»w j d húó d j f - < 4 j p p&ó - dő fh j f f hü f^ y^ fő hy Dj N Td hy h Hj ) h föö d«d hfyj? hy ő d hy? bb d N B új Dj bújj ő öf f fő b dő b fdbő j fp*jf b dü p 3 d * N HH új D j / B ó *y y d * hpp d d d ü öy d ööö " É ö d dö V Í S S Z S f f > d h y Dj pj dj D bb b hy h " E db d b j Vjj pó V d dj?) Ey hyb ö Ső bj üöb fü p ő y d Fpd bh > > y p jöö öyb b h ő Lü d jó ^ Dj --- Tüü ó 0 0 L p ó H y b dy Dj j fj V jü h d y ó C B bj Oh p j E b " B* d y p y ö f öö p f d Lőö Oh p j Wpő y f^^ ^ 3Cü föd Y Y í ybbü f 2000 V ö Wp Y & öyb f p d öpj dő 6070 födő d jö d ú ) h b Sd ó főj übő h \ ó d f ü ö y fbb Hd By C" E?^^ bj d d b ő f jdbb d hy fhó jdj d-pdó y föd föö hy by p y dőb üöö ó b Yb bbó öy h dő h «híp ő yű b dbó b bó Sóbó y bó jö Nhy y d - p y üb d d p díü p jű Yb h ó yü dy üö p b 4-5 ó Y ü f öy f bb dő í í jd bb p ó ü p h p h ó ób Od hy ő y h Yó Eb p b (dhb) bb 6070 föd bj dd 44 4

5 92 j& Lp* 5 d y OhU* y p ü* Oy p 0 f h Pwf 920 S y b dy pu p U jj b ő póbj ő y püő 894-b j ü ddd í p F hí 50 d W^ Pfbbó dő Eyü Áb ybb ő ó fyó y y 30 N N 20 B Zhd py 5 N Löw d ydfö y őbb dy j j ő ö ű pí dő ő Vd Tpf 30 Sp hbó jö P Sp B- Bh B T ó b jf Zh Ufy Oh p öbb h p h hy ő y % ó 2 föd yú f hí födbő Sd B U Lj 20UO R >Z bb h V 30 őd y N fj E d f ö 0 yűj *j Oh ph h ó y bő S y p ü? h 20 Sh Jó- H föd y yp fő BhUSh / 0 0 T Dő Wdh N y ö wp -b bí b Hy ü W óf Ph B W V y ó h pd d y y Föd * hy > dü b d h b b S b Oüfd b Ph B H jp y fű í [4 p f b föd 55 S Upó Lőwjf L 2 2 df ö f b yy ű y (( ö 345 jd-y P Ub ö y öd y f y y ü íj db > üy F*^Twhp" d whp- y í hy y \Á y 5 őd hú y föd y - yújj b y y U ds \ x öy py Sp B f f ^- h- j ü y h 3 d b öy Lów S 2 ó B C píőy y E) 640 hd d 4 bhj O y \ Bh j 30 db yfdí hí dy db - j ü pó f d db öy Rö d b > b hú föd 60 pd bbó hy h ü yf 3 db -*>ó 2 d - % - hd «> b y 69 hdbó y öü j y fd b b P b db j d föddb p d) pő y hh W d yűj öő f dj w d püö dy 5 db y 3 db fyó y őd T püő f p ó f födö h yud ü \y B Vh h ü Bb yf yy B- dő bdd óh pü y? - ^y j VC [ y») \ )% 2 dó Pyb D p h hd föd y ü [ hó y íl í \ y V\ j püő bí hy h ű födj bí pd y b j jó d p ü y dő 6 b h Nd * yfd/ yy yyó p Gy d yfd pd f y b y üö főd ő j f d d» > pd L jyó Bó Gy p fú f 2 dó db - b d pü j (Fy ö ) Ly Jö üy Oh Jó f födj hy jff íü 53 T \ -jj L b b j RO ű Íó fű öy j - d h d d j h öö d E ú h b ú y fö h d d y* föd y p y ffdő őd D H ] Jh ö H y whp" h fjú űdő dj jó bpd pí D N E»<y«p űdő őd yb ö f hj 5í í p-óh bfsbsf pf y üp dd» ö DSb p whpb yöy ödh D y XN-U * R-y DN*«f) ffy íó ü ü y d D\ \ jd«? h * d ~ df í /- 7^ y ü í 5 fb Sü d b Oh-p p hy \? DN-UU ü fj Bb Ed >- \<>U* y öö hy pj y V *» V *» í í? h fdhüyb p/ DN p - 8 fyd hy \ - N db p [b* y y y f \) y ( -í R - d bí h j ő H y p j»» V Nd- X <í yd b «f d y fy b Yb Lhdó d j y C * ó p y ph p -«fy y d j í y Lh Jó ^ Oh* í jf f - j & d ydb - \ ő«í fd* Fyó Ey í y pő yő y B d j d d ybb d fp hy h bü d jö Yó Oh ö - ó f * % bb pód p U?í^5^bí ] ó b Ohó _ yb p hy f h %6 ybb d * - jy öbb föd húú ó h- Sff E ü hy bb ő bb y ybb f üöb df p h fjú db 3 p jü- 0 ő Ndy d bb bó ü dő \ Lyy hyb őd* hy S S Bö Sy Fű hy dü f íybb öf ST-y B U h B Cj T > őbb d hy d d p 8 ó Bpődj R «H $dü Ró S p-ü pí E yjy 2 djy (3 ^y)30 > " - db y ó őd \ dőb bp - «öü hó í - N - bü ) j fdó í ő ó d d fö p dő d y ő hó J f Ryóy J? / / íy ó ph? Ő j dő Wd y ó üb y ó Bú F Hh Sbó -b d ybb Pó y Hó V p d S Jóf Sy P hó üő w b ő y ó Sj Ndy hy 2 Éj ű f J p ( fjj hy ó íj fb Ád P«d őd bj d j E Sy d űj d fd f h jbb >? ő üófőp Bhó Lj f 92 j hó B Dó» í ö Z E y Ví dó hyb ybö fü p díü y Qy Gyöy őő d E d öü üy d hd H? pd^ jd C b^ Pj Pfyó Bpődj íyjy 6 djy (3 * d fj ü Bd L% w fy y) 40 / y d pb f 9 R Oó Lj bóy P ó Uy ü öő p Oh-p ó R ű y FüfTö y d b 3 yó Éjj í 4S föd öö fd ű Jó b V j ( \y h B p y jó y fp d" píűbő) Sy Jó újb ő b f óbb d Fd b S L bíó P ó S dó y y? h ű Gödö ó Fő Of hí bd dp- B Lj Tö ő D p h L\ d p - y j Sjó S E h pőj Jj P d ^ pbó í py 5 jö Bhó fb f bjúhú dd ^ <j> j ö D N ^ Sy Sy födb T b V ö yfóö ü dőb bp h ó y y h dy S ^ j jödő húó fy d őy ü Éjj / f Ny ő H y L ^ bd d yj* y hy-öö hy bó By hy P h S j dó y h h yf dó Ny C Í * C Jóf F Shy Sy bjh bd f y N hy öö j - pj őd jf 2 ó h \» «hy öy dü y ö \ ü T 7 N C?

6 (# d - L%B J ) p X<*\$ Rf fjú h ö j f y < y j Vdó yb öf y d őő y y Pb y ö p j d ő y y j h Hy Zd y ff y dby h DŐ b y bb bhó yb (ó őíffdö h P C Fdd pb újbó ] öö ód Npjb y?ü dpí yíó h(h\ó bjj y f T ö jjü hy fó döb f 3óV CyfB U J U Dy- dű pdó dó 0* Ví üp y hí w í űb S j y üdö bdűfő S S f b- j d y őjy ö j b ó öb Nyí djü pó bü úpb űő ff Dífd öő Dfdd hy f ) hf b hdűű pí S p d P Ld íj hy dybő üö Fdd y Sh Hd ö íó fbő y O É D- fy 2Cj ü őd y f d b h b fy f?7 b E dő öbb bó f y F j öb hú y p f 8 f Bű ó d N 0 dó öbb jöd yűj y óbb d öö E üfödö y y pd h p hy pj öő >ó b üdh - hy ö y ööjü Jjó Hp hb B d ö őy b dőö }Ífőffd Pb y N - dó ó H j ( H pj pb í h üö y ó w > f bü í U őd h df y ó? E f y b jyb j bü J ü ü pj / üy b - í p ^ hőbb y F ó fdí byí y í dp ffő y p y bíój y ybb h H p E ő ö h b d fp fd p dőbb í - ó d ő d ( f üöf í y y ő íőd 375 jöd jö j yü í/ /í ó - y ö ^yő öyy - h ö j H ó) yű jj hy jó í p ő Ödü dó h d őyö fj Ü y d h f d ő p ó p h ó bb fyő Sp& S d 8 ] - p p ^ y 9 \ó ű j ^ y y d< yf h d< ó d b B N d * 29? d d byb j V L C jdpdő jh N hj h f Wp ó Bff ü N f f y dj hfy übf djyű öp db h j ( w h/ fy p föd h yd y pő ó b Sf\ó ö Sy B p ^ - h y üö Ebbő bó HU ö Npjó B ő P»y d d j bb ( ) d d Ny Jő dőfőpj b *í íhj E íü B P S BÜ d p h f bd ddd d fó??\«pjí fh yíy fy ÚU b bd f- Shöí -fy ő * í h HU íy< ífó hc py jhú d y í ybb pbb - < \ y pb f j dő y j j pő b f T- \ ö Epp 60 j pő y 50 h ( p & 7 pő Npjó Bj ó 837 ó fó hy pű pd<* d d b- y wfbbü üö hy* Só b dó p fhó p í\ d b d p j fy* ő yú hy b jöő pjó y d* ó by ű ú> dü p«j ( öő pő 2CO SZÍ b ó fy í «ö bj h p pb \\ 5 jí /ü í y y ó j y ő pb b übíí d F p Bd Bí f C5íh*?»< f V f Pböx Bíó T p b Só ó b B- 5 j» \^j^ b Oy pp j y 5270X L ( j d hy - ű pj] d> Z Vd T f ö C$ - p 5- ű p y < H őj b < * -í pfyíyb b í p) ü/h P D \ őő b ó öő ö Á 9P p 0» pd ö Öó f - -j j- ($ hy py b y 87 ú öy 8 9 f b) öü fd j d b d p R Uy ü bh Fj p ö föd D hy y \ y fó 920L d hb hydó ö^ y Ch d b j 24- -ü CO íjy dó póh j b- < őd j j föh E b< f Eyd 99 p 25-Ü dó 50 pó 2 í ( öő T y 363 H9 j^ 4-0 fdó öp d ( dó bb ő h- yd pj \ü öbb őf b pjy f őbb Í Ó S ü íy j Vyy bó E pd 82 j ö ö Ob L V py Áb ^ hó 3- y U (bh) f f y j hy py-y b 30 bh ö fó ö j hh H öb j N h fdu 82 fb -ö 923 j öö b d f ^d fy Sűő y d 3- fbó pj hüy by yb j L új j y p ű y y U b h j ^ * U j ^^ py fő Pb í ö ddó yb hy dó GDó f () fóf j 3- yő d pd Dd" y í ö hy püy bh h í Bhff y ó b öd 99 p 5- f pjy d <>< h ( V 3 hdő bü pí bh h ö pfy d üő í S ^7^\ * óó öy 92 p ööj fy Oh y* pf hí íőd pój öő píő óó ö b 92 j ó -- ő {$ b őfó P d y ü y j ^ dőd B h p d -» d 2 pdb R- 27 Ey pb yb ó üődő h-öí dj ööj 8 ó dő b üöbö ó óíó óó pí y y ő Pp bh Só hí j h ó 20 VN pp bh dy íű üfödö jd híbő ü ő í b f- VJ4 4Í Ufhöxfíh y* jí fdó j < d d Npjó őpo (dőpy h) «Od dy p ő bbíj d hy jj* dy hfp y ( 7 T3

7 92 >CÌ d y íh d bh? pí<* d j»<ő ó d bhó fd j yh V Só V Sö«pby h yb d Síj/ F p b y y y ö öd ű b j d d ü f dj y óí h fj ód üy y ő dű d L 7 új í d b ő B d j í d d b ő TODERÓ FERENCZ dő SZÁNTÓ BÉL dő j í T d j í ő jó ó GOLDBERGEB LPÓT új H R D E T É S E TR< L E R L Ó S ő jó V Oò d hy j í d b * ő SEBELL JÓZSEF p d j d SPTZER 3S» üd j SÁNDOR öyyd j d ÁRPD d d b N Y L T T E R bd WESZ bődő f2 j d b f &ű yh bd 920» d «3 - S ő új í új í új \ d LJOS új í ő b ő SPLNN L J O S y - 24 «p j í ő j ó b ö VRÁG V N C E h b LŐWNGER TZ REZSŐ * y y yí dő y 6«pf d j fdh J ő d P O Y T Z V N P \ j B d j í ő b < /^- Bíó y új í ő b ő OLTY REZSŐ ffdö í j í j d b» ő SZÁRY ROLY dő Jd LJOS 59 öhó - f - b p b f Wd< f Jh Q L G Ó C Z Y ÁTYÁS b - pü \ S- <> Py Wb w/ f CSOOLCJ w \* h B d új ü f b ő öd SZLY JÁNOS fő L df Sh hdfsb pp f hh Sü 3 6 b 5 w P 7 Sü b d Eq b bh h Vh d w fd U Nf í B ü \ Üf jóó j ó b b d j FERENC Tj R Dp V C dóhb j B d j í d j d j b ő < HÁLY dő füdő bp VÉRTESSY - % *? j í ő ő 0 HVETZ y üf \ ő d Gd S y S fyb jj új f bó d yh Ádó 920 f bó) ö d ü óh- Vyh

8 ^j d d p- Tf P O V T Z - V Á VSERESEDEL 27 G p - P N F ÁLTLÁNOS j O Á GÉPPR p R O f d űhy Nd- T f 28 TELEP 20 bd d b H f - í > H O L L N D Eb" pőy J Á C N T ÉG RÖVD DEG ^ L / S J Á N O S U -»í S H N POZSONY VÁSÁRTÉR 3 8 Ájyy hy PHTÓ B E R G H O P F E R főó L «/ J / 3 Jó ó- 2 ^ E b d 49 SZÁ ó Gb b- y 3 h?y?j S - h 3 CSUZON y y E y ö h ö bő hd h yüö hd R * H f b p f b - y 3 57 F f í V F Í h HUPFCTf V d b ó d Í b ~ öp - 20 Ö d U dű bú í ú - f R pűf-íh S/ ü 2 í O T í f h * «> J Ó f B f y J y üí- J frbf ó f É h d h F H ó üydd SS H ó d D f y b 8 D d jd fpö j ó Í5 j j 7] > Gypjúö By F üö f Sj p <í ó b VódT288S2 üöf ó 75 j ~ 65 j * 9 -- V" -> L HS2NÁLON dó f&j dóh NNCSEN f Bőbb j 2"> j 35 j 24 j j p? d Sd H8jd-N JOBBVLÁCON dh E R Súd " j-py L- T 439 P C H E R J E N O pő* ő 9 _ *U H (yí óh) D Sy Hú D > F - 3 í 6 R jbb Ő C "j f * * J ^ T U y > dó hób bú ó p ű p y bú yb " 8 y p ő d É f d Op&d dpd pö í Jf 24 ó bü öö Oó p jj^ fyd hó R-Sö ü jöfí hó 2 ö üü

és m e m KIE há ól vo

és m e m KIE há ól vo KT US Ki d j B é é c b i K r yé I fj ú á i E y ü I V. é vf y 1. á 2 01 2. KO NF LI á cúc i é, d h Máju öpé év á b. A uár yü iy öv KIE há döö épűrűé é 88%- 7-8. áy uó v vár üöböő úfódu b, é ép éb i vu r

Részletesebben

Kognitív pszichológiai alapok

Kognitív pszichológiai alapok Koív pzhoó pok A koív pzhoó mm foymá kuj. Mv p k kko jíh z vááok, h öáó uá kp, p kfjzhz vzo úo m modhuk z mb mm foym dd mm muködk, jmzok hzoíááó m. A pzhoó A pzhoó z öz vkd mák umáyozó udomáy. C: z mb

Részletesebben

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Jelentés a Magyar Energia Hivatal által kezdeményezett vizsgálatról K

Részletesebben

csak csak NYERŐÁR csak

csak csak NYERŐÁR csak ó 0 5 0 5 04 04 B 0 mu m ű h h ó m ó V H ( V ó d h m V u V u R h F H 0 4 u 0 mu m űh h ó m ó V H ( V ó d h m u V u V R h F H 0 0 Lő pó ó N m m 00%pmu pó ó 5885 8 5888 4 p hú I p! Fő pű Mx E p Lő ó m ú

Részletesebben

Á Á ó ö í ő ö ö őí ö ó í ő ö í Á Á Á É ó ö É í ó ö ö É É őí ö ó ó ö Ö í ú ó ó ü ó ó ó í ó ó í ü ü ö í ő ü í ö ó ö ö ű ó íí ö ö ö í Á ö ö ö ó íí ü ö ö ö í ó ű ó ó ó ó ő ó ó ö ó ü ö ó í ó í ö ö őí ö í ó

Részletesebben

ᜇ嗇 匇ᜇ嗇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 ᜇ嗇 匇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇匇 ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 匇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇 匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇匇匇 匇匇匇匇匇 匇 匇ᜇ嗇匇匇匇匇 ᜇ嗇 D匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇 ᜇ嗇匇匇Ő匇 匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇

Részletesebben

ö í ú í ő ö ü Í ü Ú ü í í ő ü ő Í ű ő ő í ú ü ü ö ő ü ú ü í ü í ű íí í í ü í ő ő ö íí ú í ő ő ü ő ü ő ő ö ü ő ő ö í í í ő ü ö ü í í ű ő íí ű ú ő ü ő ü ö ü ő ü ő ö ö ő ő ő ö ő ü ö í íí ü ő í ü ü í ő ő ő

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

TESZ de minek? Copyright: Krizsa Katalin

TESZ de minek? Copyright: Krizsa Katalin Copyright: Krizsa Katalin TESZ de minek? 870 közismert gyökszavunk eredetéről a TESZ szótár a következők szerint vélekedik: (forrás: http://www.leventevezer.extra.hu/tudománytalan.pdf ) finnugor (128 szó)

Részletesebben

Á É É ő ü Í ő ő Í ö ő ö ő ü Í ü ú É Úú ő ű ű ö ü ő Í ő ő ő ö ö ú ő Í Ü ő ö ő Í ú ü ö ő Í Í ö Í ü ö Í ő ö ü ő ö ő ü ö ő ő ö ú ü ö Í ő Í ö ö ü Ü Í ő ü ő ö ő ő ü ú ő ö ő ő ő Í Í Í ő ő ö ö ő Í Í Í ö Á ő ö

Részletesebben

ő ü ó ő ü ó ó ő ó ű ő ő ű ú ő ó ő ő ó ó ő ó ő ő ó ő ő ó ő ó ő ú ú ó ó ő ú ű ú ű ő ú ú ó ó ó ó ó ó ő ó ó Í ó ó ő ó ó ő ő ű ú ű ú ó ó ű ú ó ő ő ü ó ó ó ő ü ó ő ő ő ő ú ó ő ü ő ü ú ó ő ü ÍÍ ú ú ő ó ő ó ü

Részletesebben

csak 4.490,- csak 4.990,- csak 3.490,- csak 6.490,- csak 3.990,-

csak 4.490,- csak 4.990,- csak 3.490,- csak 6.490,- csak 3.990,- ó g ú * m üöó F E g Mg M mú gő ú N Bx üőhő B ő hő g p őm üőhő C ő N öő üőhő BC ő g p g üőh ó N p üőh ó g p B üőh ó ö püü m ú öö wwwphó m g g p óópó m g V * ó ö ü M Mg g E F ó ö ő ü m g * ú m ú ő ph h ő

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Iktatószám: A-10-27617-4/2011. JELENTÉS Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelési rendjének

Részletesebben

Á Á Ü Á Á Á Ü Ö Ü ű Á Á Á Á Á Ő Á Á Ö Ö Ú Ü Á Ü Ö Á Á Á Á Í Ö Á ú Á Á Á Ü Á Ü Á Á Ü Ü Ö Á Á Ó Á Á Á Ö Ü Á Ó Ü Ö Ó üí Á Á ő ü Í ő Í ő ü Í ÍÍ Í Í Í ü Á Á Ü Á űí Á Á Á Ö Á ü ü ú Í ü Í Ö Ö Ó ü ú Í ü Á Í ü

Részletesebben

Á Á Ó ö ő í Ö ő í ő ő ö í ő ő Á ö ü ő ő ö ö í ő ő ő ö ő ö í ö ö ő ö í ő ő í ő í ő ö ú ö ö ú ö ö ö ú ő ő ő ő í í í ö ű í í ö ö í í ö ő ő ö í ü ö ö ö í ö ő í ü í ö ü ö ő ő ö ő ű ő ö ö ö í ö ö ö ö ü ö ű í

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASfTÁS TYPE TR-0312 SZOGENERATOR

HASZNÁLATI UTASfTÁS TYPE TR-0312 SZOGENERATOR HASZNÁLATI UTASfTÁS TYPE TR-0312,, SZOGENERATOR 1232 -:~ TYPE TR-0312 SZÓGENERÁTOR Gyórtja: ELEKTRONIKUS MÉRÓK~SZÜL~KEK 1163, Budapest, Czi-róky u. 26-32. Teefon: 837-90 Teex: 22-4-3 GYÁRA Forgaomba hoz

Részletesebben

v b arbiter ex compromisso m y m. A

v b arbiter ex compromisso m y m. A B ó Á m A m v - b y m m j m v v, A v m y bb y ó j - j v ó ó j v m v -, m y v j bb mó j y y. A m v b v - m m j, y j m m, m m y v. 1 A v b b m m j - m y, y m j m m - y óm j y v. T bb u ó y vb v b ó j j u

Részletesebben

Thomas F. Torrance: Einstein és Isten

Thomas F. Torrance: Einstein és Isten T.F. Torrance: Einstein and God. ford. Kodácsy Tamás Teológiai Szemle, 2000/2. Thomas F. Torrance: Einstein és Isten Max Jammer, a jeruzsálemi Bar Lan Egyetem nyugalmazott rektora, aki! #" %$& ' ()+*,-./"01*

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

rangsorozati lajstroma

rangsorozati lajstroma 21 A ID kir csendőrség tiszti rangsorozati lajstroma Csendőr csapattisztek Tábornokok: 1938 november 1 (1903 évfolyam tk Cst vitéz Nemerey M árton Mér kpk Mér 3 o V k r ( J Mér lvgk 3 o k é k k (» ( lt

Részletesebben

ó ö Ö ő í í í ő ő ő ó ö Ö ő ó ő ő ó ó ö ó ó ó ó ö ó Ö ó ú ű ö ó ö ő í ö ő ö ó ó í ö í í ö ő ó ü ö Ö í í í ő í í í ő ö í í óí ó í ó ó í í í ó í í ó í í í ü í üö í í ó í ú í ő í íö ö ó ú í ü íü ő ó ü ö ö

Részletesebben

ö í í í ú í ö ú ö í í í ú í ú í ú ö ö ö í Ü Ö ö í ö Ó í í Ö ú í í í Ú ö ö Ó í í í Ú ö ö ö ö í ö ú ö ú ö í í íö ú í ö Á Ó ö ö ö ú ö ö í í ö í Á í É í Á ú Ó ö í í ú É É í ő Á Ó í í í í ö í Ó ö Ó ö í Ü í

Részletesebben

Ö Ö Á Ó Ü ö í í í í ó í í ó ö ö ő ü ő ó ő ő ö ö ö ö ő ő ő ö í ö ö ú ó Á Á í ő ó ó ó ö í ö ő íó ó í ú í ó ü ő ö ö í ó ü í í ú ő ő ő í ó ü ű ő ő ó ó ó ó ő ó ő ö ó ö Ö ő ü ü ő ő í ó ó ó ü í ó ó ó ö ő ö ó

Részletesebben

ü ó í ú íó ö ú ü ó í ó ú ó ö ú ü ö ó ó ö ű ö ő ó ó ó ó ö ó ő ő ö ú ó Á ú É ü ú ó ö ú ü í ú ö ü Ü É ű ú ó ő ő ó ú ű ú ő ö ó ú ú ö ó ó ö ú ö ö ő ű ő ű ö ő ö ö ü ű ö í ő í ö ő ű ö ő ó ű ó í ó í ű ő ő ó ö

Részletesebben

Í Í Í íí ő Í Í Íü Í í Í ííí ő Í Á ű Í í Í Í ü ö ő ú í Í í í í í í ü í ü í ő ú ö Í ő í í Í íí í ö É Ííí ő ő ő Íö ú ő í ú őí őű Í ú Í Í ő ő í ő ő í í Í Á Í Í ö ő ö ö í ő í í í í í Í ü ö í É ü Í ÍÍ í ú Í

Részletesebben

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai CSEP RE GI ZOL TÁN A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai An nak há la, hogy több ne ki fu tás után vég re re mény tel je sen elin dult a re for má tus hit - val lá

Részletesebben

LS A FELFOGATÁS FEJLÕDÉSE EV

LS A FELFOGATÁS FEJLÕDÉSE EV FFGÁ FJÕDÉ H F CG yá ó WWWBF KFC D FFGÓ KÉZÜÉKK É ÁK KDBÖGZÍÉ D CG Q D C Y 02 ÖÉ/HY é köü ááú á íák, k 1979-, y ó kööé á, 1 9 7 9 kõö ó é é, y y k ó kéüékk yááá ó áóá j óáják, õéék é áó,, q kk áóák kööõ

Részletesebben

a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100

a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ a TENSEL ME 2006 fájdalomcsillapító és izomstimulátor készülékhez a b c d e f g PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100 ALKALMAZÁSI

Részletesebben

ORVOSI MÜSZER SZÖVETKEZET Budapest VIII., Rákóczi ut 71. , I (:; M U L T I T E S T E R. ----i~ ( " 7 -, I I.1.11. IIii. it,) I~) --=r \ Tip.

ORVOSI MÜSZER SZÖVETKEZET Budapest VIII., Rákóczi ut 71. , I (:; M U L T I T E S T E R. ----i~ (  7 -, I I.1.11. IIii. it,) I~) --=r \ Tip. ORVOSI MÜSZER SZÖVETKEZET Budapest VIII., Rákóczi ut 71., I l, (:; M U L T I T E S T E R ( I I.1.11 ( " 7 -, I, I it,) I~) --=r \ IIii ----i~ I Tip. OE-104 _ _ o 0._....-..... o. ~ ~. I,MUlTlTfSTIR - l

Részletesebben