Czecze Enikő: Megoldókulcs Szmolyan Gabriella Irodalom és képességfejlesztés 8. Munkafüzet és felvételi előkészítő című könyvhöz (00813/M/1)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Czecze Enikő: Megoldókulcs Szmolyan Gabriella Irodalom és képességfejlesztés 8. Munkafüzet és felvételi előkészítő című könyvhöz (00813/M/1)"

Átírás

1 Czecze Enikő: Megoldókulcs Szmolyan Gabriella Irodalom és képességfejlesztés 8. Munkafüzet és felvételi előkészítő című könyvhöz (00813/M/1) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1

2 Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Vevőszolgálat: Telefon: Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. A kiadásért felel: Jókai István vezérigazgató Műszaki igazgató: Babicsné Vasvári Etelka A kiadványt gondozta: Kónya Anna Raktári szám: RE00813/M/1 1. kiadás,

3 Ady Endre: Párisban járt az Ősz 1. Csoportosítsd a vers szavait! Melyik fejez ki inkább nyugalmat, melyik hirtelen változást? lombok, hőkölt, beszökött, ballagtam, Szajna, perc, kánikulában, találkozott, nyögő, szaladt Nyugalmat fejez ki lombok, ballagtam, Szajna, kánikula Hirtelen változást fejez ki hőkölt, beszökött, perc, találkozott, nyögő, szaladt 2. A költészet gyakori témája a természet s az évszakok váltakozása. Mely évszakokról beszélnek a költők az alábbi idézetekben? Rövidebb, rövidebb lesz a napnak útja, És hosszúkat alszik rá, midőn megfutja. (Arany János) Mit tudsz a tűnő örömről, ami a rügyön dörömböl (Weöres Sándor) Szél s víz csap a csupasz szőlőtőre. Lúdbőrzik az agyagos domb bőre (Babits Mihály) Levetette szép ruháit / Csendesen levetkezett Majd felöltözik, ha virrad / Reggele, a kikelet. (Petőfi Sándor) tél tavasz ősz tél 3. Kösd össze az összetartozókat! alliteráció megszemélyesítés metafora metonímia halmozás Szent Mihály útja beleremegett Füstösek, furcsák, búsak, bíborak A nyár meg sem hőkölt belé S égtek lelkemben kis rőzse-dalok: Elért az Ősz és súgott valamit 4. Hogyan születik a vers? A Petőfi Irodalmi Múzeumban található kéziratból kiderül, miként nyerték el a sorok végső alakjukat. a) Az első versszak második sora így alakult: 1. változat: Suhanva szállt a Szent-Mihály uton. 2. változat: Suhanva jött a Szent-Mihály uton. 3. (végleges) változat: Szent Mihály útján suhant nesztelen. Figyeld meg a suhanva szállt, a suhanva jött, majd az egyszerű suhant igék alakulását! Érzel-e különbséget? A suhant ige jobban kifejezi a pillanatnyiságot. Hasonlítsd össze az első két változat ritmusát a harmadikkal, a véglegessel! Mennyiben változott a verselés? Az első két változat szabályos jambus volt, utóbb erről lemondott a költő. b) A negyedik versszak második sorát így kezdte először a költő: Kacag az ősz..., de nem fejezte be, kihúzta és újat írt a helyébe: S Párisból az Ősz kacagva szaladt. Milyen különbséget érzel a jelen és a múlt idő között? Véglegesen eltávozott a halál? A múlt idő lezártságot fejez ki. 3

4 5. Tudod-e, hogy melyik hónapot hívják Szent Mihály havának? Mi köze van ennek a vershez? Szeptember Szent Mihály hava. Szent Mihály neve a halálra utal. 4

5 Szeretném, ha szeretnének 1. A költő e versében mintegy számvetést végez. Az alábbiak közül melyeket mondhatná magáénak, hozzá tartozónak, és melyeket nem? Jelöld + vagy jellel! sógor szomjúság + barát szeretet + ősatya büszkeség + magány + titokzatosság + elismerés vágy + elérhetetlenség + 2. Szerinted az alábbi kifejezések közül melyek illenek a költőre? Pipáld ki! A jéghegy csúcsa Földben turkáló vakond Kastélyában ülő öregúr Magányos lovas Önfeledt pillangó Mag a hó alatt Világítótorony Búzakalász 3. Ady Vízió a lápon c. versében hasonló motívumok szerepelnek, mint az elemzett költeményben. Keresd meg a párhuzamokat! Vagyok fény-ember ködbe bújva vagyok veszteglő akarat vagyok láplakók csodája ki fényre termett, s itt marad ködomlasztó reggelre várva, várván, jön-e virradat. láplakók csodája: Vagyok, mint minden ember: fenség fény-ember ködbe bújva: Lidérces, messze fény veszteglő akarat: Szeretném magam megmutatni 4. Ki vagy te? a) A vers melyik szavára gondolunk? Ki lehet a megszólított? Lidérc. Fényeddel kecsegtetsz, de vajon bízhatok-e benned? Nem tudom, létezel-e valóban, ám ha lápvidékre tévedek, még szürkület előtt igyekszem majd elhagyni a terepet. Akár Szent Elmo tüzétől, akár Szauron gonosz gyűrűjétől kaptad az alakodat, inkább ne közelíts! Rólad nevezték el az emberek legszörnyűbb álmát! b) Szólítsd meg hasonló módon a vers másik szereplőjét, a Titkot! Soha nem mutatod meg, ki is vagy valójában? Ne rejtőzz el az emberek elől! 5. Szóbridzs. Keressük meg az elemzett vers egy-egy kulcsszavát a szóbridzs nevű játék segítségével! Az alább felsorolt szavak rokon értelműek, asszociációk, a dőlt betűs kifejezések pedig más értelműek, de hasonló hangzásúak. Rávezető szavak A vers szavai 5

6 VÉR, ANYÓS, HASONLÓ, VIDÉKI, ZOKON, HOZZÁTARTOZÓ, SÓGOR CSÓVA, RAGYOGÁS, TÉNY, FIZIKA, SUGÁR, SÖTÉTSÉG, NEON MEGSZÓLÍTÁS, MAGASZTOS, MÉLTÓSÁG, SZENTSÉG, KIRÁLY, EGYSÉG rokon fény fenség Írd körül hasonló hangzású vagy rokon értelmű szavakkal az ének szót! dal, ária, kornyikálás, zene, évek 6. Egészítsd ki Ady Endre életrajzát! Ady Endre a Szilágy megyei Érmindszenten született 1877-ben. Apja gazdálkodó kisnemes, anyja református pap lánya. A szegényebb kisnemesi családokat hétszilvafás nemeseknek hívták, képletesen arra utalva, hogy birtokukon legfeljebb hét szilvafának volt hely. Ady gimnáziumi tanulmányait a zilahi református kollégiumban végezte. Miközben Debrecenben jogot hallgatott, a város lapjaiba politikai cikkeket írt ban megismerkedett egy jómódú, Párizsban élő nagyváradi kereskedő feleségével, Diósiné Brüll Adéllal, akit Lédának nevezett verseiben. Első két verseskötete nem keltett jelentős visszhangot, az 1906-ban megjelent Új versek című kötettel aratott igazi sikert. Az 1908-ban meginduló Nyugat szerkesztői és az írótársak egyaránt Adyt tartották irányadónak az új magyar irodalomban ben Ady feleségül vette a nála jóval fiatalabb erdélyi földbirtokoslányt, Boncza Bertát, akit Csinszkának nevezett verseiben ben Budapestre költözött az orvosi kezelésre szoruló, nagybeteg költő ban jelent meg utolsó kötete A halottak élén címmel január 27- én halt meg. 6

7 Összehasonlító feladatok: A nagy Pénztárnok Hiszek hitetlenül Istenben 1. E két vers közgazdasági fogalmakkal élve a számadásról szól. Az alább felsorolt fogalmak közül melyekért fizet a nagy Pénztárnok, és melyekért a költő maga a Hiszek hitetlenül Istenben c. verse szerint? Írd a fogalmakat a megfelelő oszlopba! betegség, romlottság, szomorúság, álmatlanság, részvétlenség, hazugság, vereség, önrombolás, magyarság, lekicsinylés, szenvedés, költészet A nagy Pénztárnok fizet betegség romlottság vereség önrombolás magyarság lekicsinylés A költő fizet szomorúság álmatlanság részvétlenség hazugság szenvedés költészet 2. Töltsd ki az alábbi táblázatot! A nagy Pénztárnok Hiszek hitetlenül Istenben Ki beszél a versben? A nagy Pénztárnok A költő Fizikai kínokat említő sorok: Bajjal születtél Beteg vagyok, beteg Lelki kínokat említő sorok: Itt a kínod, itt a reményed Szinte ömölnek tört szívemből A keserű igék Az elvesztett ártatlanságot Tekercs-aranya Szépség, tisztaság és igazság említő sorok: kora-csókért Lekacagott szavak 3. Szóbridzs. Keresd meg a versek egy-egy kulcsszavát! Rávezető szavak RONGY, MÓKUS, FILLÉR, SZEGÉNY, KÉREGET ŐSEMBER, ERŐSZAK, KATÁNG, ODACSAP, FURKÓSBOT MEGTORLÁS, WANTED, VÁLTSÁG, ÉKSZÍJ, GYILKOS VÁGYAKOZÁS, SZÁRAZ, VÍZ, SIVATAG, HOLDÚJSÁG RETEK, LÁTOGATÓ, EGÉSZSÉG, ÁPOLÓ, KÓRHÁZ A keresett szó koldus husáng pénzdíj szomjúság beteg 4. Gyűjtsd össze a Hiszek hitetlenül Istenben című költemény azon utalásait, melyek a lírai én kételkedését fejezik ki! Hiszek hitetlenül Istenben, A keserű igék, Lekacagott szavak, Száz titok kavarog, S ez magamnál is, / Óh, jaj, nagyobb titok. 5. Szerinted mit sugall a kép: megváltást vagy leszámolást? Miért? A leszámolást sugallják a gyilkos kezek. Mintha vért törölne a szivacsot tartó kéz. Melyik verset illusztrálnád ezzel a képpel? Miért? Az Őrizem a szemed című verset. A versben megjelenő idősebb és fiatalabb kezek képe miatt. 7

8 6. Nézz utána, hogy A nagy Pénztárnok című vers a Vér és arany kötet melyik ciklusában jelent meg! Hasonlítsd össze röviden a cikluscímet a vers gondolatvilágával! A vers a Mi urunk: a pénz című ciklusban jelent meg. A vers a címben megszólított nagy Pénztárnok -ot a halállal azonosítja, s ez ilyen módon értelmezi a cikluscímet is, melyben a halálnak az úr felel meg. Mind a vér, mind az arany motívuma megjelenik a versben, ami a kötet címére utal, és a cikluscím ezt az összjátékot is megerősíti. 8

9 Irány a középiskola! 1. Az alábbi mondatokban állatneveket rejtettünk el. Írd ki őket! A betűk (hangok) sorrendjét nem változtathatod meg! A muhar csak egy gyomnövény. Vendel finom ételt eszik ebédre. Harcsa, delfin Az autó kerekeken gurul. A boltba is megyünk, mert a hugom éhes. Kenguru, méh 2. Írj egy-egy olyan mondatot, amelyben az alábbi szókapcsolatok jelentése megmarad, de a kap ige nem szerepel újra bennük! A) kedvet kap Kedve kerekedett focizni. B) oltást kap Az orvosnő beadta az influenza elleni oltást. C) észbe kap Mielőtt csúnyát mondott volna, észhez tért. D) erőre kap A jó erős húsleves erőt adott neki. E) magára kap valamit Mielőtt kilépett volna az utcára, gyorsan felöltözött. F) kardjához kap A tiszt rögtön karjához nyúlt. 3. Magyarázd a versben található hasonlatot! Ágát a fa, mint hálót ejti le, csobban, rezeg az alkonyat vize Mikor a láthatárra emeli, ficánkoló pirossal van teli. Az ágát hullató fa halász képében jelenik meg. 4. Keresd meg a hibás szót vagy kifejezést, és írd le a mondatot helyesen! a) Olyan jó lenne, ha tudnák neki szervezni egy meglepetésbulit! Olyan jó lenne, ha tudnék neki szervezni egy meglepetésbulit! b) Nálunk általában mindig apukám főzi a halászlevet karácsonyra. Nálunk mindig apukám főzi a halászlevet karácsonyra. c) Edzett létére fel tudta emelni azt a három súlyos zsákot. Edzett lévén fel tudta emelni azt a három súlyos zsákot. 5. Keresd a párját! Írd a következő nyelvjárási (népnyelvi) szavak előtti vonalra a hozzá tartozó jelentés sorszámát! Ha segítségre van szükséged, lapozd fel az Új Magyar Tájszótár 1 4. (Akadémiai Kiadó) megfelelő kötetét! a) 3 görrög 1. csúszik b) 5 lükken 2. eltelik, megtelik c) 6 ételődik 3. röfög d) 1 sikamodik 4. kacag 5. hirtelen zökken 9

10 6. idegeskedik, eszi magát 7. kiabál 8. horkol Írd le a köznapi nyelvhasználat szerint az aláhúzott szavakat! A) Tavasszal már elállított az édesanyám libapásztornak. elállított: elküldött, beadott B) Édesanyám a kis lábosba öntött olajat, aztán belemetélt egy fej vöröshagymát. belemetélt: belevágott C) A sapkámat az utcán magasra dobáltam, hogy belerepüljön a bőregér. bőregér: denevér 7. Írd az alábbi meghatározások mellé az épít ige megfelelő igekötős alakját! Például: a házra új tetőt készít: ráépít A) egy házat elkészít: megépít B) az elgazosodott helyen utat fektet: kiépít C) az igazgató munkatársakat elbocsát: leépít D) az üres telekre lakásokat húztak fel: felépít 8. Magyarázd meg saját szavaiddal a következő közmondásokat! A) Kétszer ad, aki gyorsan ad! Aki gyorsan tesz valami, kétszer csinálja, mert elsieti. B) Nem babra megy a játék! Súlya van a dolognak. 10

11 Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 1 2. fejezet 1. Mit olvashatunk ki az alábbi idézetekből Misi jelleméről? Írd le egy-egy szóval a rá jellemző tulajdonságot! Idézet Hátha valaki belenéz s elolvassa, megkritizálja. Ez az ágy olyan, mint egy önálló vár, nagyon szerette, hogy nincs a többiek közé bedugva. Ő csak azt tudta, hogy a szülei kétségbe lesznek esve a kalap miatt. Meg volt győződve, hogy ilyen kollégium nincsen több a világon. Nem érezte magát elég erősnek hozzá, hogy a szüleitől kapott pénzt ilyen fölösleges valamibe ölje bele. Benyúlt a fiókja hátuljába, s elkezdte szó nélkül kikotorni a festéket. Misi tulajdonsága egy szóval bizonytalan önálló(ság) aggódó büszke kötelességtudó engedelmes 2. Melyik helyszínre jellemzők az alábbi szavak? Írd őket a megfelelő oszlopba! falépcső, segéd, krajcár, kertészlegény, teológusok, oszlopfő, Csokonai, táblácska, kirakat, esküdtfelügyelő, négyszögű, tollseprű, sivár, énekterem, kavics, bokrok Kollégium Könyvesbolt Füvészkert négyszögű kirakat kertészlegény falépcső tollseprű táblácska sivár segéd teológusok énekterem krajcár kavics oszlopfő Csokonai bokrok esküdtfelügyelő 3. Tegyük fel, hogy Misi a te osztálytársad. Kik lennének a barátai? Ki volna a kedvenc tanára? Miért? Milyen tanuló lenne? Egyéni megoldásokat várunk. 4. Mit érez Misi? Mit látunk rajta? Amikor ránézett a sárgás, finom bőrkötésű könyvre. Amikor meglátja, hogy az öreg levéltáros visszafordul az első emeleti lépcsőről. Amikor Böszörményi kése a kezébe kerül. Amikor meglátja a kalapját egy fiatal kertészlegény fején. Amikor megszólítja a rábámuló cselédeket. Mit érez? szenvedélyt rettegést izgalmat csalódottságot félszegséget Mit látunk rajta? izgatottságot rémületet félelmet szomorúságot zavart 11

12 5. Jelöld N betűvel a népi és L betűvel a latin eredetű kifejezéseket! Írj mindegyikhez rokon értelmű szavakat! N ugráncsol ugrál L spekulál töri a fejét L prepa tanítóképzős L telepaccol telerak L kármin piros N bodászva ballagva 6. Tudod-e, mit jelentenek ezek a szavak: almárium, szakmány, kordován? Olvasd el a magyarázatokat, majd értelmezd a hasonlatokat! Almárium: (a latin fegyvertár szóból) eredetileg a fegyverszekrény, később mindenféle főleg kisebb szekrény régies magyar elnevezése. olyan emlékezete volt, mint az almárium Mindenre emlékszik, a kis dolgokra is. Szakmány: régi teljesítménybérezési rendszer. A bányászatban: darabbértételek összessége. úgy adja le a tananyagot, mintha kukoricát morzsolna szakmányba Lélektelenül tanít. Kordován: Córdoba város nevéből ered. Szömörcével cserzett, különlegesen kikészített kecske vagy birkabőr. a bőre olyan, mint a kordován Különleges, finom bőr. 7. Karikázd be azokat a tárgyakat, amelyek valamilyen módon felkavarták Misi lelki békéjét! kalap, festékpaletta, könyv, kosár ruha, újság, zsebkés 8. Most már hetven esztendeig mindig ide lesz kötve a gondolatja, hogy itt van neki egy titka... Milyen mesék jutnak eszedbe az alábbi számokról? 3 A három kismalac 7 Hófehérke és a hét törpe 12 A tizenkét hónap 1001 Az ezeregyéjszaka meséi 9. Az 1. vagy a 2. fejezet címe lehetne? Írd a négyzetbe a sorszámot! Hová lett a bicska? 2. Menekülés a füvészkertbe 1. Az elveszett kalap 1. A jóízű cipőkenőcs 2. Pénz áll a házhoz 2. Nem várt lehetőség Mi történne, ha Böszörményi nem durva, erőszakos és gátlástalan lenne, hanem szelíd, jólelkű és félénk? Írd át ennek megfelelően az alábbi regényrészletet! 12

13 Én loptam el? kiáltott Böszörményi, magából kikelve. Én? Disznóság! Ezt nem engedem mondani! Én nem loptam el senkinek a kalapját! Kikérem magamnak! Én nem mondtam... Így meggyanúsítani, nézzék meg a ládámat, meg kell vizsgálni minden ládát! ordította, ahogy a torkán kifért. A szobafőnök megsokallta. Ne ordítson itt, senki sem mondta, hogy maga lopta el! Nézze meg az ember! Én loptam el? Már megbocsássatok, de én képtelen lennék ilyet tenni! Nem engedi meg a neveltetésem. Én nem mondtam Kérlek benneteket, nézzétek meg a ládámat. Akkor majd kiderül az ártatlanságom. 13

14 3 4. fejezet 1. Mit olvashatunk ki az alábbi idézetekből Misi jelleméről? Írd le néhány szóval a rá jellemző tulajdonságot! Idézet Vele nem lehetett tréfálni; ha ő egyszer kimondta, hogy nem kér, akkor aztán nem kér. Mindjárt kezdetben, csaknem félórával hamarabb ment el hozzá. Szerette volna visszaszívni, szerette volna, ha nem mondta volna. Izgett-mozgott, s harapdálta a száját. Török néninek meg Vásárhelyi néninek mindig kezet csókol, de ez olyan finom néni volt, hogy nem mert. Misi tulajdonságai néhány szóval határozott pontos meggondolatlan félénk 2. Melyik szereplő otthonára jellemzőek az alábbi kifejezések? Írd a sorszámukat a megfelelő házikóba! 1) óraketyegés, 2) pazar fény, 3) csönd, 4) önfeledt játék, 5) lobogó tűz, 6) cselédlány, 7) csilingelő kacagás, 8) kapubolt feletti szűk lyuk, 9) élénk társadalmi élet, 10) lappangó titok, 11) pedantéria, 12) barátságos légkör, 13) magas kilincs, 14) szalmával font karosszék, 15) társadalmilag lecsúszott, 16) társadalmilag felkapaszkodott, 17) társadalmilag elfeledett Gimesiék: 4., 8., 10., 15. Pósalaky úr: 1., , 12., 14., 17. Orczyék: 2., 6., 7., 9., 11., 13., Tegyük fel, hogy Orczy Misivel együtt Gimesit is meghívta vendégségbe. Milyen lenne Misi a látogatás alatt? Karikázd be a találó kifejezéseket! vidámabb, bátrabb, rendetlenebb, virgoncabb, szomorúbb, megértőbb, szemtelenebb, boldogabb 4. Mit érez Misi? Mit látunk rajta? Mit érez? Mit látunk rajta? Amikor koncentrál a tiszta, értelmes felolvasásra: izgalmat figyelmet Amikor elárulja Gimesinek, hogy a lutrira tett: büszkeséget elszántságot Amikor Gimesi rosszhiszeműen azt feltételezi, hogy szégyent elvörösödik majd róluk is pletykálni fog: Amikor a tanári szoba előtt vár: szorongást félelmet 5. Jelöld N betűvel a népi és L betűvel a latin eredetű kifejezéseket! Írj mindegyikhez rokon értelmű szavakat! L konviktus kollégium L szénior utolsó éves teológus N böcsmöl becsmérel N ipse férfi L cőtus kollégium 14

15 L imponál tetszik L trafik dohánybolt N csűr magtár 6. A lányokról. a) Misi nem szokott lányok közelében lenni, Orczyéknál azonban futólag találkozik néhánnyal. Húzd alá a regényrészletben egyenes vonallal (itt vastag betű) azokat a szavakat, amelyek a lány külsejére, hullámos vonallal (itt dőlt betű) azokat, amelyek Misi lelkiállapotára vonatkoznak! Volt köztük egy kövér, sárga hajú lány, az neki mindjárt feltűnt, az arca nagyon fehér volt és piros, s a sárga haja a vállára lógott, de csakúgy szikrázott, mint az igazi arany. Ez egyszer csak ránézett, olyan szürke szeme volt, hogy ő attól egészen megijedt, igen nagy szürke szeme, s ahogy az ő szemébe nézett, ő elkezdett vörösödni, s a teste egész gyenge lett, a térde reszketett, s nem tudott volna szólni egy szót sem, és észrevette, hogy a lánynak az orra körül szeplők vannak. b) Szerinted Gimesi beszélgetett már lányokkal? Miből következtetsz erre? Mit szól Misi beszámolójához? Egyéni válaszokat várunk. 7. A 3. vagy a 4. fejezet címe lehetne? Írd a négyzetbe a sorszámot! A különös meghívás 3. Ember tervez, Isten végez 4. A Péterfia utca lakóinak titka 4. Látogatás a nagyvilágban 3. A megálmodott számok 4. Visszatérő gondok 4. 15

16 5 6. fejezet 1. Mit árulnak el az alábbi idézetek Misi jelleméről? Ugyanarra a jellemvonásra utal mind a négy. Milyen szövegkörnyezetből derül ki? Isten ments, hogy a lányra ránézett volna még egyszer! Nem volt hozzászokva, hogy valamiről nyilatkozzék. Nagyon feszélyezte, hogy hallgatják. Ő nem tudta, hol lakik Gyéres tanár úr, ő eddig nem törődött azzal, ő nem is gondolta, hogy: lakik! Mi ez a tulajdonság? szégyenlős visszahúzódó gátlásos visszahúzódó 2. A Doroghy család melyik tagjára emlékeztetnek az alábbi szavak? 1) beteges, 2) röhincs, 3) borszagú, 4) siránkozó, 5) gyönyörű, 6) lusta, 7) goromba, 8) álmodozó, 9) állatkínzó, 10) életvidám, 11) rosszcsont, 12) vihogó, 13) halovány, 14) csitri, 15) szótalan, 16) magába vonult, 17) vénlány, 18) összenőtt szemöldök, 19) porcelánfehér fog, 20) hős a Történelmi Arcképcsarnokból Papa Mama Viola Bella Sanyika Ilike 3., 16., , 8., , 7., 15., 17., , 10., , 9., , 12., Képzeld el, hogy Misi osztályába jársz Debrecenben! a) Osztálytársai közül kik lennének a barátaid? Miért? b) Tanárai közül ki lenne a kedvenc tanárod? Miért? c) Hogy viselkednél a csomag felbontásakor? d) Ki lenne az, akivel biztosan nem barátkoznál? Miért? Egyéni válaszokat várunk. 4. Miért épp Törökék jutnak Misi eszébe, amikor valahogy ünnepelni szeretne? Hogyan kárpótolják őt zord életkörülményeiért? Egészítsd ki az alábbi táblázatot! Mit pótolnak? A cötusbeli ridegséget, az édesanya hiányát. Az elismerést, az édesapa hiányát. A küzdelmes életet, a sebes hadarást Pósalakynál. Hogyan? Török néni és Ilonka megölelték. Török bácsi deréknek nevezi. A család érdeklődik Misi sorsa iránt. 5. Hogy hangzik a kifejezés a regényben? Jelöld N vagy L betűkkel, hogy népi vagy latin eredetű-e a talált szó! kibuggyan, kifakad, felszínre tör kirüffent N ív, papírlap árkus L képtelenség, lehetetlenség abszurdum L zsongás, mozgolódás zsinyegés N ismétlés repetíció L bosszúistennő, házisárkány, boszorkány fúria L 6. A férfiakról. 16

17 a) Milyen hatással van Misire Török papa és Doroghy papa? Keress példákat a regényben a két papa egykedvűségére: Török: a családjával ritkán beszélt. Doroghy: merev, egyformán mosolyog. jóságára: Török: megsimogatta Misi fejét. Doroghy: kedvesen mondja azt a fiának, hogy szamár. belső feszültségére: Török: csibukozik, pöröl a családjával. Doroghy: magába fordul. feszültségük okára: Török: fiai nem vitték semmire. Doroghy: a család elvesztette a vagyonát. b) Képzeld magad Misi helyébe, és fogalmazd meg, hogy érzed magad a két fentebbi személy társaságában! Egyéni válaszokat várunk. c) Az előző feladatban említett tulajdonságok közül szerinted melyikkel hozható kapcsolatba a csibukozás? egykedvűség, jóság, belső feszültség Indokold válaszodat! A csibukozás a belső feszültség levezetése. 7. Bella ezt válaszolja János úrnak: Sehogyse szívesen! Hogy értelmezi ezt az ártatlan Misi? Azt hiszi, hogy Bella kifigurázza Török urat. Mi van Bella válasza mögött? Kéreti magát. János úr melyik magyarázatot érti ki belőle? Bella igent mond. Miért? Gyermeki naivsága miatt. Miért? Bella kacérkodik. Miért? Szerelmes Bellába. 8. Tanulj fiacskám, [...] ne törődj semmivel, neked mindig lesz mindened mondja Viola Sanyikának, és ruhát, cipőt, rajzpapírt ígér neki, meg lehetőséget franciatanulásra, zongoratanulásra, sportolásra. a) Talán ismerős az efféle biztatás. Szerinted miket ígérne egy mai szülő a gyerekének? Próbáld megtalálni a fenti ígéretek mai megfelelőit! Tanulj fiacskám: mobiltelefont, számítógépet, televíziót és külföldi utazást kapsz! Nem fogod megbánni! b) Mit gondolsz az ilyen ígéretekről? Fogalmazd meg véleményedet! Egyéni válaszokat várunk. c) Szerinted mitől függ egy gyerek sikeres fejlődése? Készíts kördiagramot! Az arányok jelölésénél alkalmazd a következő színeket: anyagi támogatás fekete szellemi háttér a családban kék öröklött gének piros egyéni hozzáállás zöld egyéb fehér 17

18 Miután elkészültetek, vessétek össze az elkészült diagramokat! Egyéni megoldást várunk. 9. Mi lenne, ha Vajon melyik szereplőről van szó? Mi lenne, ha állat lenne? Igavonó barom. Mi lenne, ha frizura lenne? Konty. Mi lenne, ha bútor lenne? Megkopott konyhaasztal. Mi lenne, ha növény lenne? Petrezselyem. Mi lenne, ha testrész lenne? Vörös tenyér. Mi lenne, ha beszéd lenne? Panaszáradat. Mi lenne, ha szín lenne? Fekete. Mi lenne, ha mitológiai alak lenne? Fúria. Mi lenne, ha műfaj lenne? Tragédia. Viola. 10. Az 5. vagy a 6. fejezet címe lehetne? Írd a négyzetbe a sorszámot! A szerelmi postás 5. Az is tolvaj, aki az emberek bizalmát meglopja 6. Ünnepi hangulatban 5. A véletlenül kihallgatott beszélgetés 6. A leskelődők 6. A kihúzott számok Légy szemfüles, akár egy jó nyomozó! Olvasd el újra, figyelmesen azt a részt, amikor Misi megmutatja a reskontót a Török családnak! Hogyan tereli el az író a figyelmet a reskontóról? 1. Misi elmondja, hogy Pósalaky úr adta a pénzt a reskontóra. 2. Ami Jánosnak tetszik, az szégyen. 3. Misi elhatározta, hogy nem fogadná el a nyeremény felét, mert az szennyes pénz. 12. Ha te lennél az író, te hogyan oldanád meg a figyelem elterelését? Olvasd el újra a reskontó megmutatásáról szóló részt, majd írd újra a saját elképzelésed szerint! Egyéni megoldásokat várunk. 18

19 7 8. fejezet 1. Keress e két fejezetből idézeteket Misi alábbi tulajdonságaira! lámpalázas Mintha megrémült volna, egy szót se szólt. érdeklődő Misi meg volt bűvölve, s lángoló szemekkel nézett a kis összegre. szerény Misi igazat adott Szegedinek. 2. Misi szellemi fejlődésében Názó és Nagy úr is meghatározó szerepet játszik. Melyikükhöz kapcsolnád az alábbi tulajdonneveket? Nyilazd a középső oszlop szavait jobbra vagy balra, a megfelelő név irányába! Urál Neanderthal Arany János Egyiptom NÁZÓ Julianus barát NAGY ÚR Roncevallesi-hágó Konstantinápoly Kovás-völgy Levédia Kézai Simon 3. Az író Názó órája alatt mindvégig fönntartja a humoros feszültséget a múltba révedő öreg tanár és a jelenben élő osztály között. Mik e humoros feszültségkeltés lényegesebb elemei? Egészítsd ki a táblázatot! Miről beszél a tanár? Ilyen keveset tudunk az emberiség őstörténelméből: csak három forint árát. Őskori eszközökről, amelyeket még ma is használnak Debrecenben, például csürkülő, gatyamadzaghúzó. Személyes élményeiről Egyiptomban. A kovásvölgyi lelőhelyről.,, a magas homokdombnak a lapányra meredeken ereszkedő oldalát a szél kinyalta Mi jut eszébe az osztálynak? A három forinton nevet. A gatyamadzaghúzón nevet. Többször hallott, unalmas történet. Két gyerek szüleinek is ott van földje. A furcsa szóhasználaton. 4. Hogy mondja az író? Válaszod mellett jelöld N vagy L betűkkel, hogy népi vagy latin eredetű-e a talált szó! megmérgesedve, felfúvódva gyúlt fel a vére N kicsúfol, kifiguráz kimókáz N kibuggyanva, gyöngyözve büffögve N emelvény, dobogó, tanári asztal katedra L telekrész, földdarab parcella L polgár cívis L 5. Véleményed szerint miért adott Názó jelest Misinek? Állítsd fontossági sorrendbe a válaszokat! (Az 1-es legyen legfontosabb!) 19

20 Azért, mert Misi éltanuló volt, és nem mert neki rossz jegyet adni. 7. Azért, mert bele volt gyökeresedve minden tekintélytisztelete. 6. Azért, mert Misi Hát csak úgy válaszából kiérezte, hogy a kisdiák tökéletesen 2. megértette magyarázata lényegét. Azért, mert Misi érdeklődve hallgatta. 4. Azért, mert sejtette, hogy a diák hallgatása ellenére is tudja a válaszokat. 3. Azért, mert Misi nem nevetett rajta. 5. Azért, mert élvezte egy rokonlélek, egy hozzá méltó okos ember társaságát Hogyan kapcsolódik a német író, Thomas Mann szövege Názó tanórájához? Mert éppen ekkor történik az, hogy minél mélyebben fürkészünk, minél messzebbre hatolunk s tapogatózunk a múlt alvilágába, az emberiség történetének, művelődésének kezdeti alapjai tökéletesen megmérhetetlennek bizonyulnak, s mérőónunk elől, bármily kalandos távolságokba gömbölyítjük alá zsinegét, mindig újra és tovább húzódnak vissza a feneketlenségbe. Találóan mondhatjuk itt, hogy»újra és tovább«, mert kutató buzgalmunkkal a kikutathatatlan incselkedő játékot űz: látszatmegállókat és úticélokat kínál, melyek mögött, amint elértük őket, újabb múltszakaszok tárulnak föl, ahogy a partjáró bolygása sem ér soha véget, mert minden egyes megmászott agyagos fövenykulissza mögött új távolságok csábítnak új hegyfokok felé. a) Eredetileg mire szolgál a mérőón? A függőlegesség beállítására. Ebben a szövegben mit mérnek vele? A tudást. b) Ismered e két szó jelentését? Föveny: part, ahol növényzet van. Kulissza: díszlet, színfal. Mit jelenthet ebben a szövegben az, hogy fövenykulissza? Meghódított, megismert terület. c) Fogalmazz egy mondatot az incselkedik szóval! A kisfiú addig-addig incselkedett a kutyával, míg az megharapta. d) Hogyan magyaráznád saját szavaiddal a múlt alvilága kifejezést? Az emlékezés még nem ismert rétegei; a fennmaradt emlékek ismeretlen összefüggései. 20

21 9 10. fejezet 1. Hogyan jellemzik Bellát saját szavai? Bella szavai Jellemvonásai A gazdag rokon nem ismeri többé a szegény rokont. realitásérzék Jó, (...) én segíteni fogok mindnyájatokon, amennyit tudok. nagylelkűség A verset nem hagyja itt? kíváncsiság 2. Ismerd fel Misi nagy rohanásának állomásait a megadott támpontok alapján, majd jelezd nyilakkal, hogy milyen sorrendben kereste fel őket! közelgő záróra; tintafoltoktól feketéllő asztal; a visszautasított utalvány Mi ez a hely? posta vörös festékkel fertőtlenített mellékhelyiségek; zúgás, kongó morajlás; üvegajtók Mi ez a hely? vasútállomás elmosódott felirat; bűvös, tündéri erő; összevissza töredezett, ragasztott sírkő Mi ez a hely? Hatvani professzor sírköve a rácsra kiragasztott cédula; kártyaparti Mi ez a hely? a pedellusok szobája üveges gázlámpák; újság, szivar Mi ez a hely? Bika étterem felcsukló zokogások; elszámolási hiba Mi ez a hely? Városháza, Szikszay Lajos munkahelye 3. Hogyan alakulna a történet, ha nem Bella kapná rajta Misit a versíráson, hanem Ilonka? Írd meg a párbeszédet! Egyéni megoldásokat várunk. 4. Milyen naturalista képzetek kísérik Misi dühét János úr iránt? A bika szarváról lecsorog János úr bele. 5. Milyen hasonlatokat alkot az író az alábbi szavakból? bankó, pillangó, kebel üveg, márványkő, test kéz, vas, rettenetes fütty, meggyilkolt, sikoltás Felrepülnek a bankók, mint a pillangók. Olyan volt a teste, mint az üveg, s fehér, mint a márványkő. Apátoknak rettenetes keze van, olyan, mint a vas. De a fütty olyan kísérteties volt, mintha a meggyilkolt ember utolsó sikoltása lett volna. 6. Nem a ruha teszi az embert. tartja a közmondás. Keresd meg a regényben az alábbi kapcsolatokra vonatkozó részeket, majd döntsd el, igazolják vagy cáfolják a közmondást! Kapcsolat Misi varrónő édesanyja és a hozzá járó parasztasszonyok Bella és nagynénje, Petky hercegné Orczy és osztálytársa, Pálfi Igazolja / Cáfolja Boriska néni, de nekem olyan ruhát tessék varrni, amilyen senkinek sincsen a faluban! Csak egy ruhám volna, hogy elmehetnék a nagynénémhez, a Petky hercegnéhez. Még jobban szeretett volna hosszúnadrágot, amilyen Pálfynak van, ezt még Orczy is irigyelte. 21

22 Misi édesapja és a falubeli emberek Apja ha egy foltos nadrágot vett is fel,... akkor is a legtakarosabb ember volt a faluban. 7. Orczy titkosírással ír levelet a nyomozócsapatnak. A kód lényege, hogy használója mindegyre melléüt. Fejtsd meg az üzenetet! NyÁH ÜS NyÉN HÁNyÜSz. Á TVNyÉTyCÉNy LÍLFSDzÉZsÉN CŐTŐSNFOÍTy. Nagy úr nem gyanús. A szünetben kikérdezem Böszörményit. (Ugyanis mindig az ábécében előtte álló betűt kell behelyettesíteni.) 8. Találj mindkét fejezethez 3-3 címet! Kilencedik fejezet Tizedik fejezet 1. Misi és a költészet 1. Misi emlékei 2. Misi és Bella 2. Családi tragédiák 3. A hazugság 3. Szikszay Lajos bűnös? 9. Mi lenne, ha... Jellemezd játékos metaforaalkotással Misi édesapját! Mi lenne, ha bútor lenne? Mi lenne, ha ruhadarab lenne? Mi lenne, ha ital lenne? Mi lenne, ha növény lenne? Mi lenne, ha állat lenne? Mi lenne, ha jármű lenne? Mi lenne, ha mitológiai alak lenne? Mi lenne, ha műfaj lenne? szekrény mente bor tölgyfa oroszlán repülőgép Zeusz tragédia 10. Készítsd el a kilencedik és a tizedik fejezetek szerkezeti vázlatát! Csak a legfontosabb dolgokat emeld ki, és ügyelj arra, hogy ne sorold fel a legapróbb részleteket is! 9. fejezet Orczy nyomozása az osztályban tanítás Doroghyéknál felolvasás Pósalaky úrnál séta haza, meglátja Bellát és Török Jánost 10. fejezet Misi álma, reggel lemarad a többiektől megy Törökékhez, útközben találkozik Szikszayval, nem mer bemenni Törökékhez Török János rábízza a táskát postahivatal vasút, meglátja Bellát vissza a kollégiumba elmegy Doroghyékhoz elmegy színházba vissza a kollégiumba 22

23 fejezet 1. Keress a négy utolsó fejezetből 2-2 példát Orczy alábbi tulajdonságaira! (Fogalmazhatsz saját szavaiddal, vagy idézhetsz a regényből.) szervezkedő: vizsgálódó: titokzatoskodó: Kicsi a rakás játékot rendez. Összeíratja Misivel szobatársai nevét. Körlevelet ír. 2. Misi búcsúzik a kollégiumtól, Debrecentől, s bárhová pillant, a látvány emlékeket idéz fel benne. Mi az, amit lát, és mi az emlék? szemétláda, Leidenfrost kirakata, pergamenbe kötött könyv, vers, Bella, vérnarancs, könyvtár, Böszörményi bicskája, ceruza, a magyarok eredete, divatkereskedés, kalap Amit lát: pergamenbe kötött könyv szemétláda könyvtár divatkereskedés vérnarancs Ami erről eszébe jut: a verse Böszörményi bicskája a magyarok eredete Bella Leidenfrost kirakata 3. Tegyük fel, hogy Misi hazamegy karácsonyra, és otthon továbbírja a versét! Egészítsd ki az elképzelt művet! Csodálatos ragyogás járta át a lelket, napfürdőző verebek csipogtak szanaszét. Kúszott az ég felé óvatosan, szépen, pajtásai tartották keskeny deszkavégen. Egyenként begyűjtve magához ölelte mind az összes madárfiat s boldog volt körülte Ám akkor megbillent a palló alatta a sok betyár lurkóféle csak átlátott rajta. Miért érzed tartalmasabbnak Misi kész versét? Igaz-e szerinted, hogy értékes mű csak mostoha körülmények között születhet? Indokold válaszodat! Keress példákat és ellenpéldákat irodalmi tanulmányaidból! Egyéni válaszokat várunk. 4. Misi úgy érzi, őt nem szereti senki. Cáfold meg! Miben nyilvánul meg az alábbi személyek szeretete iránta? Viola Törökék Bella Orcy, Gimesi Gyéres Igazgató Viola bocsánatot kért Misitől. Figyelmesek iránta. Csókoltatja az ő kis poétáját. Mindketten meglátogatják Misit a szállodában, amikor beteg. Tanítványt ajánl neki. A rendőröknek azt mondja, hogy kalapot emelhetnek előtte. 5. a) Milyen hasonlatokat alkot az író az alábbi szavakból? 23

24 koporsó, ébredő, megérint kazán, vér, gőz Megérintette, mint éjfélkor koporsóját az ébredő halott. Járt benne a vér, mint kazánban a gőz. b) Hogyan alakítja metaforává az alábbi hasonlatot? Úgy hagyja el a kollégiumot, mint a halott a siralomházat. A halott elhagyta a siralomházat. 6. Ellopták a kabátját, vagyis benne volt valamilyen kabátlopási ügyben. ferdíti el az igazságot a közvélemény a szólás szerint. Hogyan fordítják Misi ellen az igazságot a fegyelmi tárgyaláson? Írd a mondatok után az igazságtalan vádbeszéd megfelelő részletét! Misi megpróbálja kiszámolni, mióta tanít Doroghyéknál. Még csak egyszer kaptam náluk fizetést. Hát te a fizetésen keresztül emlékezel! Misi lelkiismeretesen tanította Sanyikát a megbeszélt tárgyakra. Szóval tefelőled minden egyéb tárgyból megbukhat. János pénzt csempészett Misi zsebébe. János 10 Ft-ot adott Misinek a reskontóért. Misi nagysokára elmerészkedett színházba. Mit csináltál te valamelyik este lámpagyújtás után? A leányokat bámultad az utcán? 7. Váratlan beavatkozás Az ókori alkotások gyakori eszköze a deus ex machina : isten a gépezetből. Számos ókori drámában a bonyodalmat egy gépezet útján lebocsátott isten váratlan megjelenése oldotta meg. Móricz regényében ki az a személy, akinek váratlan megjelenése szinte isteni beavatkozásnak tűnik? Isaák Géza, Misi nagybátyja. Milyen a fellépése? Határozott. Mit tesz? Kideríti az igazságot. Védelmébe veszi Misit. Megoldja-e a helyzetet? Igen, magával viszi Misit a sárospataki kollégiumba. 8. Szerinted mire költötte volna Misi a csekély 120 forintot, a reskontó nyereményét? Jegyezd fel tételesen a kiadásait a pénzösszegek megjelölésével! (Viszonyításképpen felhasználhatod Orczy beszámolóját János úr kiadásairól.) Kiadás: Összege: Kiadás: Összege: Egyéni megoldásokat várunk. 9. Ember lesz a pataki diákból is, nem csak a debreceniből! a) Melyik iskolákra utal az igazgató? A sárospataki és a debreceni református kollégiumokra. b) Nézz utána, mikor alapították ezeket az iskolákat! 1531-ben a sárospatakit, 1538-ban a debrecenit. c) Járj utána, kik voltak a fenti iskolák leghíresebb tanulói! Debrecen: Csokonai Vitéz Mihály, Fazekas Mihály, Szentjóbi Szabó László, Kölcsey Ferenc, Arany János, Ady Endre, Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc Sárospatak: Bánffy Dénes, Bessenyei György, Bethlen Miklós, Fáy András, Gárdonyi Géza, Geleji Katona István, Kossuth Lajos, Móricz Zsigmond, Szemere Bertalan, Tompa Mihály, Képes Géza és Mészöly Dezső 24

25 10. Mi lenne, ha Egészítsd ki a táblázatot, majd próbáld kitalálni, mely szereplőre utalnak a játékos metaforák! Mi lenne, ha Válasz: Mi lenne, ha... Válasz: tárgy lenne? Kártyaasztal. élőlény lenne? Lótetű. élőlény lenne? Valamilyen parazita. ital lenne? Pezsgő. műfaj lenne? Krimi. stílus lenne? Szleng. mitológiai alak Hermész. érzés lenne? Bűnbánat. lenne? illatszer lenne? Brillantin. Jánosról van szó. 11. Találj ki mindkét fejezethez 3-3 címet! Tizenegyedik fejezet Tizenkettedik fejezet 1. A szeretet ereje 1. Későn derült ki az igazság 2. Édes jó Géza bátyám 2. Debreceni diák voltam 3. A fegyelmi tárgyalás 3. Búcsú Debrecentől 25

26 Összefoglalás 1. Misi az események hatására lassan felnőtté válik. Mit ért meg a felnőttek világából? Milyen újfajta érzések töltik el? Fogalmazd meg röviden! a) Amikor megsejti Gimesiék családi titkát: Csalódottság. b) Amikor azon elmélkedik, hogy akié a bizonyítvány, azé a lehetőség: Aki jó tanuló, az kap meg minden lehetőséget: az ösztöndíjat, az ingyenes kollégiumi ellátást és a felolvasómunkát. c) Amikor megtudja, hogy édesapja pakkot küldött karácsonyra: Örömet és meglepetést érez. Elsápadt, majd elpirult. d) Amikor kijelenti, hogy nem akar többé debreceni diák lenni: A patriotizmusnak azt a magas fokát érzi, amit soha nem fog érezni a későbbiekben. e) Amikor megsejti, hogy mi volt a kinyizsi baj : Misi úgy gondolta, hogy a parasztoknak van igaza a vitában, ugyanis édesapja becsapta őket. 2. Hogyan gondoltál a regény címére Misi történetének megismerése előtt, és hogyan értelmeznéd a címet a regény elolvasása után? Fogalmazd meg néhány mondatban a cím lehetséges értelmezéseit! Egyéni válaszokat várunk. 3. Móricz hősei nevetni tudnak a sorsukon. Hasonlítsd össze az alábbi szereplők különböző nevetését! Milyen szavak kísérik a nevetését? Mi van mögötte? Orczy édesanyja Szereted a fiamat? anyagi jólét Gimesi Most már jól nézek ki, mi? vidámság Ilike Nem mond semmit. zavar Bella Dehogy volna hozzá nekem türelmem! szépségének tudata A Hét krajcár mamája Elbújtak. [ ] A pénzecskék. önirónia 4. Mit jelent Misi számára debreceni diáknak lenni? Néha boldog volt itt, máskor boldogtalan; néha elment volna, máskor maradt volna. Csoportosítsd a számok segítségével az idézeteket! 1. bejött a nagy sötét épületbe lakni, mintha a szabadból befogták volna. 2.,, megmutatja majd az öccseinek, hogy ő milyen kést szerzett Debrecenben! 3. Szeretett volna mindig a fiúk között lenni, szeretett volna olyan igazi diák lenni, mint a többi. 4. Elbűvölve hallgatja Názót, majd Nagy urat. 5. Itt kell élnie, ebben az idegen városban, ebben a nagy kollégiumban. 6. Az iskola oratóriumában kiáltották ki 49-ben a függetlenséget, ott szónokolt Kossuth bűvös hangon. 7. Elhatározta, hogy soha többet Debrecenbe nem jön. Van iskola másutt is. 8. Megérintette az ágyát, mint éjfélkor koporsóját az ébredő halott. Misi rosszul érezte magát a kollégium falai között: 1., 5., 7., 8. Misi büszke arra, hogy debreceni diák lehet: 2., 3., 4., 6. Misi boldog, hogy lehetősége van nagyszerű és okos emberek vonzáskörében élni: 3., 4. Misi sajnálja, hogy meg kell válni a kollégiumtól: 3., 4., 6., 8. Misi túlnőtt a kollégiumon: 5., 7., 8. 26

27 5. A regényben megfigyelhetjük számos társadalmi réteg, csoport sajátos, a köznyelvtől eltérő szóhasználatát. Mit mondunk helyette manapság? De vigyázz rá, azt a bürkit! El ne veszítsd! Ó, te napon sült málé! De buta vagy! Énnye, a tyúk kaparja meg! Ejnye, a fene egye meg! Jó pipa lehet! Megéri a pénzét. 6. Határozd meg az alábbi családok társadalmi helyzetét! Kik voltak régen? Milyen a helyzetük most? Gimesiék Jó anyagi körülmények között Gimesi a nagymamával él. éltek. Orczyék Anyagi jólétben éltek. Anyagi jólétben élnek. Pósalaky Városi tanácsnok volt. Vak, egyedül él, magára hagyva. Nyilasék Apja gazdálkodó ember volt, Apja ács, szegények. cséplőgéppel rendelkeztek. Doroghyék Óriási uradalmuk volt, ezer hold. Egy nagyobb parasztházban laknak, amit bérelnek, szűkösen élnek. Törökék Török bácsi tanító volt. A fiúk elzüllöttek. A család szegényen él. 7. A szedő sok helyen tévesztett, és a korrektornak nehéz a dolga, mert a szöveg véletlenül így is értelmes lett. Segíts neki, javítsd ki a sajtóhibákat! Karikázd be a hibás betűt, és írd a sor szélére a helyeset! Nyilas makkot kapott, Nyilas makkot kapott! p Meg lehetett nézni a mezemet, veres, kifújta a szél. k Kacagtak minden szavára, de úgy, hogy ne legyen nagy rangja. h Össze fogjuk írni, kikkel vakol egy szobában. l A mankót a kabátja oldalzsebében nem érezte jó helyen. b Az igazgató úr veres szakállal ott ült az íróasztal felett. d Simonyi óbester kisgyerek korában felmászott egyszer a deres toronyba. v Önkéntelenül a pengő felé mentek, amely éppen a nyolcadik osztály előtt volt a falba beerősítve. cs 8. Milyen szóképet, alakzatot találsz az alábbi sorokban? az orrán öblögeti a hangokat az arca megérezte a gyűrődést orrcimpái kitágultak, mint a lihegő lóé bőrt húz a szájára már a lábába száradt az esze szinesztézia megszemélyesítés hasonlat metafora ellentét 9. Mi lenne, ha Akinek van kedve, kérdezze az osztályt, például Belláról. Ha tetszik a játék, más regényhősökről is adhattok hasonló, metaforikus leírást, s az győz, aki először érti meg a képes beszédet. Ismerősök is szerepelhetnek feladványként! 27

28 10. Képzeld magad a helyi újság főszerkesztőjének, aki meghallva a történetet azonnal tollat ragad, s kicsit kiszínezve az eseményeket tájékoztatja az olvasókat a nem mindennapi esetről! Válassz egy szereplőt vagy eseményt a regényből, s írj róla helyszíni tudósítást vagy riportot! Egyéni megoldásokat várunk. Hívjuk fel a diákok figyelmét a tudósítás és a riport jellegzetességeire. Tudósítás: objektív hangnem, az események bemutatása, utalás az összefüggésekre Riport: szubjektív látásmód, szereplők megszólaltatása, többféle szempont, saját vélemény kifejtése. Mindkét esetben fontos a találó cím kiválasztása, és rövid, összefoglaló jellegű, figyelemfelkeltő bevezető megírása. 28

29 Irány a középiskola! 1. Összekevertük a betűket, betűjegyeket. Írd le a helyes szót! A) cókasz: zacskó B) pomorós: sorompó 2. Az alábbi használati utasítást helytelenül fordították le magyarra. Javítsd ki! Fogalmazd meg négy mondatban helyes magyarsággal! MOSÓGÉP Ez a mosógép használat nagyon könnyű, csak kell egy konnektorba bedug, és működés. Ajtó mosógép kinyit, majd tesz a gépbe ruha. Ajtó becsuk, aztán bal gomb megnyomva választ ki programot. Végén jobb gomb megnyom elindítani mosást. Pl.: Ennek a mosógépnek a használata nagyon könnyű, csak bedugjuk a konnektorba, és működik. Kinyitjuk a mosógép ajtaját, majd betesszük a ruhát a gépbe. Az ajtót becsukjuk, aztán a bal oldali gombot megnyomva kiválasztjuk a programot. Végül a jobb oldali gomb megnyomásával elindítjuk a mosást. 3. A kulcsszó és a jelentés segítségével találd ki, melyik szólásra gondoltunk! Írd le a szólásokat! Jelentés: befejezi, lezárja Pl.: kulcsszó a pont Szólás: pontot tesz a végére A következő szólások kulcsszava az orr. Jelentés Szólás a) gőgösen, lenézően viselkedik Magasan hordja az orrát. b) becsap, rászed Orránál fogva vezet. 4. Írd le, hogy min alapul a következő nyelvi játék! Hogy hívják azt a ragadozót, amelyik bűnözőket eszik? Gonosztevő. A humor az összetett szó egyes elemeinek értelmezésében rejlik. Ha eltekintünk a gonosztevő szó bűnöző jelentésétől, és másként bontjuk fel a szót elemeire, a gonoszt és az evő szavakat kapjuk, melyek így egy újabb értelmezést eredményeznek. A t nem a második elem kezdő betűje, hanem az első elem tárgyragja lesz. 5. Keresd meg a párját az A)-tól D)-ig megadott szavaknak! A megoldáshoz csak a szavak felépítésére, szerkezetére, szóelemeire figyelj! csomagokkal lámpatest furkál kocsit Pl.: gyár/ak/nak fiú/k/tól A) csomagtartó lámpatest B) kocsiknak csomagokkal 29

30 C) Járkál furkál D) Testet kocsit 6. Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget! Móricz Zsigmond: Sárarany (részlet) Kiskarán csaknem két század óta élt a magyarság egyforma életet. Ősszel, tavasszal szántottak, vetettek, régen faekével, nem is olyan régóta egyszerű vascsoroszlyákkal. Sohasem hitte volna el senki, hogy ez a derék, fekete föld egyebet is megteremjen, mint búzát, búzát, búzát. Mert kukoricából elég, ami a disznónak elég. Krumpli, az is sok, ami van. Mit teremjen az istenadta föld? Egypár szál cirkot seprűnek, néhány sor napraforgót egy kis olajnak, répát tehénnek, sütőtököt a gyereknek, egy vető kendert az asszonynak. A többibe aztán búzát, búzát. Olyan egyszerű, megszokott, változatosság nélküli ez az élet. Ahogy a hold újul és fogy, szinte lesugárzik mindenfelé, mit kell tenni. Nyaratszaka folyik a kemény, tülekedő munka a földdel, amely már nem is a termőföld megművelésének látszik, hanem a nagy, közönyös, kiélt föld hátán egy árva, maroknyi, elkeseredett népség harcának a mindennapi kenyérért. És ez a harc igen keserves, a kiskarai ember nem ér öregkort; időnek előtte megszakítja magát a munkával. De ezt a harcot is a századok alatt kifejlődött szokás diktálja. Az egyes embernek nem kell gondolkoznia; el sem is tudja képzelni senki, miről lehetne gondolkozni. A gazdaságról?... A) Nézz utána a Magyar értelmező kéziszótárban vagy a Magyar néprajzi lexikonban, hogy mi a csoroszlya! Az ekevas elé szerelt vágóél. B) Milyen más jelentését ismered még a csoroszlya szónak? Vénkisasszonyokra, idős asszonyokra használják negatív értelemben. 7. A szöveg alapján válaszolj a kérdésekre! A) Mi mindent termelnek a kiskaraiak? Búzát, kukoricát, krumplit, cirkot, napraforgót, répát, sütőtököt, kendert. B) Mi a cirok? Pázsitfűfélék családjába tartozó növény, a seprűkészítés kelléke. 8. Írd le, hogyan mondanád másképpen a kiemelt szavakat, szókapcsolatokat! A) folyik a kemény, tülekedő munka a földdel: birkózó B) a kiélt föld hátán: sok mindent megélt (esetleg: terméketlen) C) időnek előtte megszakítja magát a munkával: belerokkan a munkába D) ezt a harcot is a századok alatt kifejlődött szokás diktálja: írja elő, parancsolja 9. Az alábbiakban a hatodik feladat szövegében található néhány szó, kifejezés magyarázatát adjuk meg, keresd meg, és írd őket a vonalakra! a) egész nyáron át: Nyaratszaka b) magasra növő, sárga tányéros növény: napraforgó c) belehal a munkába: megszakítja magát a munkával 30

31 Babits Mihály: Balázsolás 1. Gyűjts a versből szavakat az alábbi fogalomkörökhöz! Betegség Vallás Világ torokgyík könyörgök, segíts gyermekkorom, őzike lob, orvos gyertya, pap, térdel felnőttek, kamasz orv betegség oltár, püspök perc, csata gégém szűkül, tüdőm zihál, kés, fulladás szent, pogány, jóság élet, halál 2. Írd le másképpen az alábbi szavakat! lob: láz félszáz: 50 diákul: latinul szepegő: síró nyiszálták: vágták 3. Szerinted melyik megfogalmazás fejezi ki leginkább a vers lényegét? Karikázd be a betűjelét! (Itt vastaggal.) a) A költőnek nincs vesztenivalója, akár egy babonás ráolvasó szertartást is segítségül hívna már. b) A költő megrémülve a rajta elhatalmasodó betegségtől csodáért fohászkodva az eddig elhanyagolt Szent Balázs közbenjárására bízza magát. c) A költő fél a papoktól. Nem használ, de nem is árthat alapon úgy gondolja, hogy jobb, ha ezen a téren is bebiztosítja magát. d) A költőn erőt vesz a gyermekkor iránti nosztalgia, és reménytelen helyzetében hirtelen ötlettől vezérelve a rég elfeledett szentet szólítja. 4. A vissza-visszatérő megszólítások szakaszokra tagolják a verset. Jelöld a témák versbeli sorrendjét számozással! betegség 3. gyermekkor 1. általános emberi szenvedés 5. Szent Balázs kínjai 4. a jelen (amiben a költő él) Olvasd el az ismertetést, majd válaszolj a kérdésekre! Szent Balázs örmény születésű volt, és olyan példamutató keresztény életet élt, hogy Szebaszte hívő népe püspökké választotta. A szentlélek indítását követve visszavonult egy magányos hegyi barlangba, innen vezette imádkozva, tanácsokat osztva és gyógyítva a rábízott közösséget. Vadállatok őrizték, amelyek háziállatok módjára engedelmeskedtek neki. 316 táján Szebasztéban azonban még folyt a keresztényüldözés. Balázst hiába védték a vadállatok, ő ellenállás nélkül megadta magát Agricola helytartó poroszlóinak. Hittagadásra viszont nem tudták kényszeríteni, így vízbefojtás általi halálra ítélték. A legenda szerint azonban Balázs rövid áldást küldve a vesztőhellyé kijelölt tóra, ahelyett, hogy belefulladt volna, nyugodtan sétálni kezdett a víz felszínén. (Csupán bírái lelték halálukat a mélyben, 31

32 akik saját isteneikben bízva követni próbálták.) Balázst ezek után lefejezték. Csodatettei között tartják számon, hogy egyszer megmentette egy fiú életét, aki a torkán akadt halszálkától fuldokolt. Egy másik csodáját meghálálva egy asszony gyertyát ajándékozott neki. Balázs nem maradt adós: a gyertyafelajánlás évenkénti megismétlését különleges áldásával kötötte össze. A keresztények ma is szívesen fogadják Szent Balázsnak a torokbántalmak ellen védő áldását a gyertyaszentelői gyertyák szelíd fényében. Milyen más néven szólítja még meg a költő Szent Balázst? Sebasta püspöke. A fent leírt csodák közül melyik hozható kapcsolatba a verssel? A fuldokló fiú életének megmentése. Milyen vízzel kapcsolatos csodákat ismersz még a Bibliából? Mózes kettéválasztotta a tengert, és a zsidók átmentek a túlsó partra. 6. Keresd meg a versben a leghosszabb mondatot! Hány soron ível át? 3 két sorból álló mondat: Tél közepén... De azért te meghallgattad... Mert orv betegség öldös 7. Egészítsd ki Babits Mihály életrajzát! Babits Mihály Szekszárdon született. Apja törvényszéki bíró. A költő először vidéki gimnáziumokban kapott állást (Baján, Szegeden), majd egy kisvárosban, az erdélyi Fogarason tanított, mely ma Romániához tartozik. Később Budapestre költözött, de nyaranta Esztergomba vonult vissza feleségével, aki maga is költő volt. Életművének nagy tanúságtétele, hogy az író feladata: tökéleteset alkotni, és nem hátrálni meg a kor diktálta felelősségtől. Nemes Nagy Ágnes írja róla: a megváltás egy faja neki a művészi tett, és épp ezért kínzó felelősség a világért, a világ előtt. A szabadelvű, polgárosult nemesség eszméit igyekezett átmenteni saját korába, amikor a politikusok végzetes világháborúba sodorták az országot. Irodalmi példaképei. a magyar költészet klasszikusai közül kerültek ki, főleg Kölcsey, Vörösmarty és Arany hatott rá. Költészete Adyhoz hasonlóan a szimbolizmus sajátságait mutatja. 32

33 Új leoninusok 1. Gyűjts a versből szavakat az alábbi fogalomkörökhöz! Időjárás Érzelmek Élet a faluban villám, dörgés félelem, aggódás elülnek a szürke galambok zápor, szél szerelem ballag a kései nyáj törpe tanyák 2. Írd le másképpen az alábbi szavakat! jövel: akol: elülnek: gyere birkák éjjeli szállása éjjeli szállásukra mennek 3. Hogy mondja a költő? kicsiny, alig látszik ki a földből (mesebeli alakot is jelenthet): törpe káprázatos, tündöklő fényű felület töredéke (egy bizonyos nevű lányt is hívhatsz így, ha közeli barátságban vagy vele): csillám kedvesem, szerelmesem: kegyesem 4. Melyik megfogalmazás fejezi ki leginkább a vers lényegét? Karikázd be a betűjelét! (Itt vastag betűvel.) a) Ha odakint zord az idő, legjobb visszavonulni egy biztonságos szobába azzal, akit szeretünk. b) A vihart kirekesztő üvegablak mögül a fenséges táj látványa szerelmet gyújt a szívben. c) Felemelő dolog nézni az égi színjátékot egy védett zugból. d) Szerencsére a civilizáció lehetővé teszi, hogy romantikus kalandokat éljünk át mostoha időjárási körülmények között is. 5. Tartalmilag hány jól elkülöníthető részre osztanád a verset? Nevezd meg ezeket a részeket! Két részre osztható a vers: 1. Viharos este a faluban. 2. Kedvesemmel a szobából nézzük a vihart. 6. Melyik a kakukktojás az alábbi rímpárokban? Gondolj az elhelyezkedésükre! aklok baglyok hallgat ballag csattan az ég ajkadon ég esteli táj kései nyáj törpe tanyák édesanyák csattan az ég puszta vidék kaplak ablak villám csillám 7. Keresd meg a versben a jelenséget leíró részeket! Jelenség Kitör a vihar, szele végigvág a tájon. Már nem látni messzire. A látóhatárt esőfüggöny homályosítja. Az ég félelmetessé válik. Idézetek Villám; távoli dörgés. Sápad a kék hegytábor, fátyola távoli zápor... csattan az ég 33

34 Minden élőlény hazafelé igyekszik. Minden élőlény bezárkózva szorong. ballag a kései nyáj csöndben a törpe tanyák 8. Hasonlítsd össze az alábbi két idézetet az elemzett verssel, és a verscímek alatt jelöld x- szel, ha az állítás igaz a versre! Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt, De látod amottan a téli világot? Már hó takará el a bérci tetőt. Még ifju szivemben a lángsugarú nyár, s még benne virít az egész kikelet, De íme, sötét hajam őszbe vegyül már, A tél dere már megüté fejemet. Elhull a virág, eliramlik az élet... Ülj hitvesem, ülj az ölembe ide! Ki most fejedet kebelemre tevéd le, Holnap nem omolsz-e sirom fölibe? (Petőfi Sándor: Szeptember végén) Most mérget hajt a rét s virágzik késő őszig legelget a tehén s lassan megmérgeződik Kikericsek virítanak kékek és lilák álmos szemed olyan, mint itt ez a virág mint szirmok fodra kéklő s kék akár ez ősz itt s szemedtől életem lassan megmérgeződik (Apollinaire: Kikericsek) Szeptember végén Kikericsek Új leoninusok A versben színek szerepelnek. x x x A vers párhuzamot vonultat fel. x x x A versben évszakok szerepelnek. x x A vers hangulata optimista. x x A költő a szeretett lény tekintetéről beszél. x x A halál pozitív gondolattal párosul. x 34

35 Kosztolányi Dezső: A rút varangyot... (A szegény kisgyermek panaszai részlet) 1. a) Milyen drágakövet említ versében a költő? Mit jellemez velük? rubin, zafír, gyémánt a békát b) Milyen foglalkozásokat említ versében a költő? Kit jellemez velük? hentes, hóhér a gyerekeket 2. Melyik realista, és melyik látomásszerű kép? Jelöld R vagy L betűkkel! R Botokkal nyomtuk le a földre L A bőre selymek fonadéka L A délután pokoli sárga R Nyakig a vérbe és a sárba dolgoztunk, mint a hentesek. 3. Tudod-e, milyen színűek az említett drágakövek? Helyettesítsd a nevüket színekkel! Egész smaragd volt. Rubin a szeme, gyémántot izzadt, mérgekkel tele. A lába türkiz, a hasa zafír, a bőre selymek fonadéka. Egészen zöld volt. Vörös a szeme, csillogó áttetszőt izzadt, mérgekkel tele. A lába kékeszöld, a hasa kék, a bőre selymek fonadéka. 4. Milyen szóképet, alakzatot ismersz fel az alábbi idézetekben? Idézet Rubin a szeme Gyémántot izzadt Nyakig a vérbe és a sárba dolgoztunk, mint a hentesek. Stíluseszköz metafora megszemélyesítés hasonlat 5. Keresd meg versében a számodra legfélelmetesebb sort! legszebb sort! legtartalmasabb sort! az egyik vágta, a másik ölte a bőre selyem fonadéka mi hóhérok, mi törpe gyilkosok 6. Olvasd el az ismertetést, majd válaszolj a kérdésre! Sigmund Freud (ejtsd: frajd, ), Kosztolányi kortársa és műveire hatást gyakorló osztrák idegorvos és pszichiáter, a lelki élet szerkezetét ösztön-énre és felettes énre osztotta. Freud szerint az ösztön-én és a felettes én megegyeznek abban, hogy mindkettő a múlt hatásait képviseli, az ösztön-én az öröklött múltét, a felettes én lényegileg a másoktól átvett hatásokat. A lelki élet konfliktusait a két én harca okozza az ember lelki életében. A lelki élet szerkezetének harmadik eleme az én (ego), mely tudatosan működik a valósághoz igazodva. Ez az én közvetít az ösztön-én és a felettes én között. Freud az A pszichoanalízis rövid vázlata c. művében így fogalmaz:...az emberi szellem tevékenységének egy része a reális külvilág legyőzésére irányul. Ehhez a pszichoanalízis hozzáteszi, hogy egy másik, különlegesen magasan értékelt része a lelki alkotómunkának a vágykielégítést szolgálja, azoknak az elfojtott kívánságoknak pótló kielégítését, amelyek a gyermekkor éveitől fogva mindenkinek a lelkében laknak. 35

36 Freud a neurózis gyógyítására új módszert vezetett be: a szabad asszociációt. a) Nézz utána a könyvtárban Sigmund Freud életének és munkásságának! Foglald össze röviden, hogy mivel egészítenéd ki a munkafüzet ismertetőjét! Sigmund Freud ( ), a bécsi egyetemen tanult, majd a híres bécsi Allgemeines Krankenhaus idegosztályán dolgozott. Később magánorvos Bécsben. Feleségül vette szerelmét, Martha Bernayst. Fontosabb művei: Álomfejtés, A halálösztön és az életösztönök, Pszichoanalízis. b) Melyik én ösztökéli a gyermekeket az állatkínzásra a felsoroltak közül? Az ösztön-én ösztökéli a gyermekeket az állatkínzásra. c) Milyen vágyakat tartalmazhat a vers lírai énjének ösztön-énje? A versben megszólaló lírai én szólamában az ember ősi, még a vadászathoz és a létfenntartáshoz kapcsolódó vágya, az ölés jut kifejezésre. Ezzel összefüggésben pedig a birtoklás vágya is megjelenik. d) Hogyan állnak ezzel vagy ezekkel szemben a felettes én tiltásai, szabályai? Ezt a vágyat kísérli meg elnyomni és a társadalmi és erkölcsi normák szerint szabályozni a felettes én. 7. Hogyan vélekedsz a varangy megkínzásáról, majd megöléséről? Foglald össze rövid fogalmazásban gondolataidat, és sorolj fel érveket és lehetséges ellenérveket állításiad mellett és ellen! Egyéni megoldásokat várunk. 36

37 Ó én szeretem a bús pesti népet Szóbridzs. Milyen helyekre vezet el bennünket a vers? Rávezető szavak GYALOGOS, ZÁRDA, SZEGÉLY, KOCKAKŐ, ÚTTEST BILLENTYŰ, ZSÁKUTCA, KÜLÖNÍRÁS, HÉZAG, NEMZET, SZÖSZ, SPACE PÁLYAUDVAR, ZÓNA, ÁCS, NYOLCADIK, JÓ LEKVÁROS, JÁKOB FIA, KERÜLET Mi a keresett hely? járda köz Józsefváros 2. Milyen az élet ebben a városban? Keress az alábbiakhoz rokon értelmű igéket! támolyog: dong: bujt: szédeleg, tántorog dübörög, kong okozott 3. Egy csángó népdal egyik versszaka így hangzik: Utca, utca, bánat utca, Bánatkővel van kirakva. Azt es az én rózsám rakta, Hogy én járjak sírva rajta. Miféle bánatról beszél a Kosztolányi-vers kapcsolódó sora? Mert bánatkővel van utcád kirakva... Az ott lakó emberek bánatáról beszél. 4. Melyik realista, és melyik látomásszerű kép? Jelöld R vagy L betűkkel! R dong a tükrös kávéházak alja R letaposott cipősarokkal, árván L kopott árvácskák, fáradt, vézna szentek L én láttam a föld vérező szivét 5. Alakítsd a metaforákat hasonlatokká! az álmok lenge fodra: Az álmok lengék, mint a fodor. a bánat végtelen patakja: A bánat végtelen, mint a patak. a föld vérező szive: A föld vérzik, mint a szív. 6. Keress olyan sorokat a versből, amelyek az alábbi érzéseket fejezik ki! felháborodás részvét elszántság s jaj ez a föld, Sokszor úgy érzem, Bármerre mennék, e bús föld a hazám. szinte-szinte vétek, ide visszatérnék Ki látta, hogy mi a bús, hogy csöndben élek, nem nézek felétek 7. A vers melyik sora jut eszedbe a képek láttán? döng a tükrös kávéházak alja 37

38 Milyen korabeli kávéházról hallottál, amelyben szívesen találkoztak az írók? New York 8. Olvasd el újra Ady Endre A föl-földobott kő című versét, majd vesd össze Kosztolányi Ó, én szeretem a bús pesti népet kezdetű költeményével! Összehasonlító elemzésedben sorold fel azokat a motívumokat, melyek mindkét szövegben egyaránt jelen vannak, ugyanakkor figyelj azokra az elemekre is, melyek csak az egyikben vagy másikban fordulnak elő! Hasonlóságok: hazaszeretet, elmaradottság bírálata, kétkedés, a visszatérés ígérete Különbségek: az Ady-vers a nagy egészre utal, míg a Kosztolányié a részleteket is felmutatja; Ady összeveti a helyzetet a nyugatival, Kosztolányi csak a magyar állapotokat tárgyalja. 38

39 Ötévi fegyház 1. Melyik realista, és melyik látomásszerű kép? Jelöld R vagy L betűkkel! L A hideg, unalmas hamu körülvette őt és beporozta. R Diákkorában megszúrta nyakát egy darázs. L Bűnös, bolond, vérző, sápadt szörnyei ennek a földgolyónak. R Immár csak tárgyak voltak szemében az emberek. 2. E lélektani novellában gyakori az orvosi párhuzam. Miben hasonló az ügyész és az orvos munkája? a) Kösd össze az egymásnak megfelelőket! Ügyész Orvos 1. Kivizsgálja az esetet. Kezelés. 2. Vádat emel. Diagnózist állít fel. 3. Bírósági tárgyalás. A kezelés eredménye. 4. Ítélet. Megvizsgálja a beteget. b) Írd be az a) feladat számait a megfelelő idézetek mellé! Kórjelzés: betöréses lopás. Orvossága: ötévi fegyház. 2. Éppúgy nem nézett a vádlottra, mint a sebész arra a betegre, amelyet operál. 3. Mint jó sebész, biztos kézzel vájkált az életekben. 1. A beteg annyira rohadtnak mutatkozott, hogy csak a halál volt az egyetlen gyógyszer. 4. Föltárta az alattomos kis sebeket, melyek titkos átszövődéssel mérgezték az egész szervezetet A klausztrofóbia jelentése: beteges félelem zárt helyen való tartózkodástól. Alighanem a novella ügyésze is ebben szenved. Számozással állítsd megfelelő sorrendbe a reakcióit onnan kezdve, hogy rázárták az ajtót! 6. beletörődés 9. munkájával kapcsolatos új látásmód 7. próbálkozás a feledtető álommal 5. dühkitörés 3. unalom 1. elnéző mosolygás 2. harag 8. értelmetlen munka 4. nyugtalanság, idegesség 4. Magyarázd meg a novella következő szavait! imposztor: bitorló, csaló, gazember pöcegödör: emésztőgödör lénia: vonal spanyolnátha: az influenza egy típusa 39

40 5. Kösd össze az alakzat, szókép nevét az idézettel! MEGSZEMÉLYESÍTÉS KÉRDÉS METAFORA FELKIÁLTÁS HASONLAT ISMÉTLÉS HALMOZÁS Miért is akarná nyitni? Mint jó sebész, biztos kézzel vájkált az életekben. Halálosan fehér volt, unott, dúlt és püffedt. unottan kóvályogtak körülötte a hivatalos stílus papírfoszlányai. Ez nem családi kör, de bolondokháza, idegklinika, tébolyda! csak emberek suhantak a neszfogó hószőnyegen... Hallatlan! ez a homlok, mely az ősidők erejét leheli, és nem ismer se írást, se törvényt Ki vagy te? A vers egyik szavához beszélünk. Ki lehet a megszólított? A vádlott mondja: Ha a szerencsecsillagom hegedűművészt csinált volna belőlem, esküszöm neked, te lennél az első minden sorom elején! Ha adószakértő lehetnék egy későbbi korban, még az áfával is összehoználak, de mivel csak egy nyomorult tolvaj vagyok, én biz a zsebreváglak, ha megtalállak! A feleség mondja: Csak a gond van veled! Mindig az visz magával, aki később ér haza. A gyerek mondja: Hú, de izgalmas! Te még a mágnest is magadhoz vonzod! A szobalány mondja: Jaj, istenem! Ha kívül vagy, az a baj, ha bévül vagy, az is baj! Nem is tudom, hová tegyelek te... te titkok meg kamrák nyitja! Kulcs 7. Készíts jellemábrázolásokat a novella szereplőiről az alábbi szempontok alapján! a) Mutasd be Palit, az ügyész kisfiát egy óvónőnek! b) Jellemezd az ügyészt a védelmet képviselő ügyvédnek! c) Mutasd be Vas Gábor vádlottat az őt védő ügyvéd szempontjából! Egyéni megoldásokat várunk. 40

41 Irány a középiskola! 1. Alkoss két-két értelmes szót a magánhangzók pótlásával! A) k r g k r g korog, károg B) t l l t l l talál, tálal 2. Húzd alá azt a kifejezést, amelyiknek a jelentése eltér a többitől! A) tréfás, bolondos, hóbortos, habókos B) jellegzetes, speciális, különböző, sajátos Mit csinál az az ember, aki C) egyenes választ ad: őszintén megmondja véleményét D) utat mutat: megszabja a követendő irányt 3. Adj címet a képnek! Írj egy három-négy mondatos, kifejező, a karikatúrának megfelelő szöveget! Törekedj arra, hogy érdekes, humoros legyen! Egyéni válaszokat várunk. 4. Fejtsd meg, hogy melyik fogalomról olvasol a bekeretezett szövegben! a) Írd ide! könyv Egybekötött, lapozható ívekből álló, rendszerint fedéllel ellátott, (nyomtatott) írásmű. b) A fenti példához hasonlóan fogalmazd meg, hogy mi a boríték! Pl.: Összehajtogatott, papírból készült tartó, amibe levelet szoktak csomagolni. 5. Olvasd el figyelmesen a következő verset, és válaszolj a kérdésekre! Kosztolányi Dezső: A vendég A nyár bedobta rózsakoszorúját múlt este a nyílt ablakon. Dalolt. Hajába gaz volt, hervadó háncs, pár sárguló levél-rongy, kúsza bógáncs, ment és siratta bús fuvalom. Valami történt... Künn a kihülő ég hideg könyűktől feketült, egy idegen jött, fázva és setéten, 41

42 cselédlámpással reszkető kezében, és nesztelen egy üres székre ült. A) Írd le a saját szavaiddal a szöveg alábbi kifejezéseit! fuvalom: szellő levél-rongy: nedves levél kúsza: összegabalyodott, kibogozhatatlan könyűk: könnyek B) Mit jelent a vers szövegében a háncs szó? kéreg C) Milyen költői eszköz A nyár bedobta rózsakoszorúját szókapcsolat? megszemélyesítés D) Húzd alá a versre legjobban illő megállapításokat! 1. egy érdekes esemény bemutatása 2. egy új évszak kezdetének ábrázolása 3. egy meghökkentő történet 4. egy hangulat megjelenítése 6. Magyarázd meg saját szavaiddal a következő közmondásokat! A) Barátot szerencse hoz, szükség próbál. A barátságok véletlenül köttetnek, és a jó barátok a bajban ismerszenek meg. B) Jó bornak nem kell cégér. A jó terméknek nem kell reklám. C) Későn jövőnek csont az ebédje. Aki nem időben érkezik, mindenről lemarad. D) Dobbal nem lehet verebet fogni. Nem feltétlenül a hangoskodás vezet eredményre. 42

43 Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem Kötelesség, eredményfelmutatás 1. Témájuk szerint a Tanár úr kérem mely történeteit sorolnád a kötelesség, eredményfelmutatás címszavak alá? Lógok a szeren, A rossz tanuló felel, A jó tanuló felel, Elnököltem az osztályvizsgán 2. Milyen ellentétet vélsz fölfedezni az alábbi két részletben? A) És most beszél. Valamit beszél. A második mondatnál arra számított, hogy félbeszakítják lopva néz a tanár felé. De az mozdulatlan arccal néz, se azt nem mondja, hogy jó, se azt, hogy rossz. Nem szól. Pedig a rossz tanuló nagyon jól tudja, hogy nem lehet az jó, amit ő beszél. B) A tanár kettőt lapoz, a K betűnél lehet Altman, aki az év elején Katonára magyarosította nevét, e percben mélyen megbánta azt az elhamarkodott lépést. Ellentét: Az A részletben A B részletben cselekvés és gondolat között A felelő beszél, ám arra számít, hogy félbeszakítják. Altman, aki az év elején megváltoztatta a nevét, most megbánta. látszat és valóság között A felelő beszél, de nem azt mondja, amit kell. A tanár valószínűleg a K betűhöz lapozott. szándék és megvalósulás Szeretne jól felelni, de nem A tanár kettőt lapoz. között jellem és környezet között 3. Mi megy végbe a rossz tanuló lelkében, sikerül. A tanuló lopva néz a tanár felé. miközben kimondják a nevét? miközben leírja a feladatot? amikor felelése közben mást is a táblához szólítanak? amikor feladja? Várja a csodát, hátha csak agyrém, hogy ez az ő neve. Fogalma sincs, mit jelent ez az egész. Mi ez, álmodik? minden ereje elhagyja, elhallgat 4. Idézzük fel Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényének egy részletét! Ha én két-háromszázezer évet számítok, azt nem számítom se Krisztus születésétől, se az osztálykönyv mai dátumától, hanem A világ teremtésétől mondta Orczy. A nagyapád halálától kiáltotta a tanár. Honnan számítom? mutatott rá Misire, aki még mindig ott állott a térkép előtt, s mohón itta a tanár minden szavát. Hát csak úgy mondta Misi vállat vonva. Hát csak úgy! kiáltott a tanár, mind a két karját felemelve. Igenis, csak úgy! Hasonlítsd össze Móricz regényrészletét a Tanár úr kérem alábbi bekezdésével, és válaszolj a kérdésekre! A felelés rövid ideig tart. Félszavakban beszélnek egymással, értik egymást, lassankint intim dialógus alakul ki a tanár és a jó tanuló közt: mi már nem is értjük, ez az ő kettejük dolga, két rokon lélek, mely itt előttünk egyesül a differenciálegyenletek éteri légkörében. 43

44 Mi a közös a tanár-diák viszonyban? Mindkét részletből az derül ki, hogy a diák érdeklődik a tantárgy iránt. Mi a különbség Misi és a jó tanuló között? A jó tanuló a tudás birtokában magabiztos. 5. Szóbridzs. Olyan dolgokat kell kitalálnotok, amelyek a rossz diák számára ijesztőek. Rávezető szavak: BÁRÁNY, PENGŐ, MINISTRÁNS, ÓRAKEZDÉS, BERREG KARÓ, KIOSZTÁS, FELMÉRÉS, BOHÓZAT, KÁRHOZAT, TANULMÁNY BUKÁS, INDEX, KONFERENCIA, SZÜNIDŐ, ALAPÍTVÁNY, OKLEVÉL Keresett szó: csengő dolgozat bizonyítvány 6. Határozd meg a paródia műfaját! Gyűjts példákat egyes jellemzőire Karinthy műveiből! Valamely jól ismert mű, műfaj vagy stílus gunyoros, komikus hatású utánzása. Karinthy Így írtok ti című munkájában több költőt is parodizál, például Ady esetében az ismétlést gúnyolja ki, míg Kosztolányinál a melankolikus hangvételt. 7. A paródia kritikát is kifejezhet. Mutasd be, a paródia melyik stílusjegye az, amely kritikát gyakorol! Miért? Éppen az utánzás az, amely kritikát gyakorol, hiszen egy mű vagy költő olyan jellegzetességére mutat rá, mely szembeszökő, többször visszatér, s így akár unalmassá, monotonná válhat. Az utánzással valójában felnagyít egy olyan sajátosságot, mely kellőképpen ismert egy adott mű vagy szerző esetén. 8. Alakítsatok 5-6 fős csoportokat, és tervezzetek drámajátékot az alábbi motívumok felhasználásával! Adjatok címet az egymást követő jeleneteknek! tanterem padok dolgozat mennyiségtan tanár hírlap tanulók ikrek csokoládé falánkság felugrik felborul 1. jelenet: 2. jelenet: 3. jelenet: 4. jelenet: 5. jelenet: Önálló csoportmunka, sokféle megoldással. 44

45 A kisördög 1. Gyűjtsd össze azoknak a humoreszkeknek a címét, amelyben a röhögés központi szerepet játszik! Röhög az egész osztály, Lógok a szeren 2. Helyzet- vagy jellemkomikumot észlelsz az alábbi sorokban? Kelemen hátán jelenik meg egy rövid jelentés, mely tudtul adja, hogy az illető magát szamár -nak minősíti. helyzetkomikum Zajcsek ordít, hogy őt nem hagyják tanulni, végre fogja magát, beül az új szemétládába. helyzetkomikum Hanem most tényleg belép Kökörcsin. Halálos csend: Egyszerre mindnyájunknak eszébe jut Zajcsek, aki a szemétládában ül. helyzetkomikum Stanci bácsi arca végre tényleg meg is jelenik; duzzadt, fényes orral, félig nyitott szájába mohón tol befelé egy zsíros barátfülét. jellemkomikum Stanci néni siránkozva beszél, már három hete, stílszerűen. jellemkomikum 3. Alakítsatok 5-6 fős csoportokat, és tervezzetek drámajátékot az alábbi motívumok felhasználásával! Adjatok címet az egymást követő jeleneteknek! Balaton, napbarnított, kisportolt, sápadt, félénk, orrvitorla, keresztrejtvény, ceruza, szalmakalap, csók Csoportmunka. 4. Olvasd el figyelmesen a tankönyvben található Én és énke című novellát, valamint a Tanár úr kérem A néninél című történetét, majd végy fel jegyzőkönyvet a bajkeverő kisördögről! A KÖRÖZÖTT SZEMÉLY Neve(i): Énke Testmagassága: Kicsike ember, akkora, mint a mutatóujjam. Leírása: Borotvált arcú, fürge, mozgékony. Szókincse (szavak, amiket szívesen használ): Papa, kisöreg, tatuska. Fegyvere: gúny. Vélhető előfordulási helye: Bennem lakik, a fejemben vagy a kezemben. Felróható tettei: bosszantás, kritizálás. 5. Idézzük fel Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényének egy részletét! A déli oldalon, a diószegi országút mellett eső homokdombokon, melyek az ötvenes években majorsági földeknek kiosztattak s azóta Átkos földnek neveztetnek. (...) Azon a helyen, ahol a szekérút megkönnyítette a domboldal megbontását, a magas homokdombnak a lapányra meredeken ereszkedő oldalát a szél kinyalta... Erre egy pillanat múlva buffogó kacagás, rihegés, büffögés tört ki, úgyhogy nem lehetett hallani a következő szavakat. Mi nyalt? Ki nyalt? kérdezték itt is, ott is, heccelve. Hogy, hogy, he? kérdezte az öregúr, újra megtoldva komikusan a fülét a tenyerével, de senki sem felelt, csak kacagtak buzgón. Erre az öregúr félreértette a dolgot, megszakította a mondanivalóját s így szólt: Igen, nagyon nevetséges az Átkos név eredete. Hasonlítsd össze Móricz regényrészletét a Tanár úr kérem alábbi bekezdésével, és válaszolj a kérdésekre! 45

46 A szemem majd kiugrik. Most... most vége... még egy pillanat... és robban... Ebben a percben a tanár a következő viccet csinálja: Auer mit mozgolódik maga, mint egy sajtkukac? Soha még bohózatírónak olyan hatása nem volt közönségére. Mint gátját áttépő áradat: harsan fel a röhögés. Percekig röhögünk, felszabadulva, hörögve. A tanár csodálkozva néz, és elnézően mosolyog magában megállapítja, hogy milyen frappáns és ellenállhatatlan humora van neki. a) Mi a közös a két helyzetben? A tanárok félreértik a helyzetet. b) Mi a különbség a két tanár jellemében? Móricznál a tanár alkalmazkodik a kialakult helyzethez. Karinthy írásában a tanár a nevetést remek humorérzékének tulajdonítja. c) Milyen szavakat használ a két szerző a nevetésre? Móricz: kacagtak, buffogó kacagás, rihegés, büffögés Karinthy: harsán fel a röhögés Percekig röhögünk, felszabadulva, hörögve. 6. Magyarázd meg a következő szavak jelentését! a) majorság: háztáji szárnyasok közös neve b) büffögés: feltörő, mély kacagás, röhögés c) sajtkukac: egy a petéit sajtba rakó légy lárvái; izgő-mozgó ember d) bohózatíró: drámaíró, aki komédiákat szerez e) frappáns: találó 46

47 Hobbi, felfedezés, titok 1. Melyik Karinthy-történetet rendelnéd az alábbi hivatások mellé? Tudós: Hadvezér: Nyomozó: Író: Kísérletezem Reggel hétkor, Elkéstem Hazudok Hazudok 2. Keress a következő idézetből példákat az alábbi ellentétekre! Müller elmagyarázta, hogy Pollákovics, mint emberi test, jó vezető. Pollákovics szerényen és áhítattal állt a zsámolyon, mint ahogy egy jó vezetőhöz illik, és lelke mélyén homályos örömmel villant át az elektromos áram szárnyain, hogy Müller ezek után feltétlenül kijavítja kettesre a háromnegyedét hiszen nem lehet ő rossz tanuló, lám, milyen szépen átvezette a villamos áramot is Ellentét cselekvés és gondolat között látszat és valóság között szándék és megvalósulás között jellem és környezet között Példák Müller elmagyarázta, hogy Pollákovics, mint emberi test, jó vezető. Nem lehet ő rossz tanuló. Müller ezek után feltétlenül kijavítja kettesre a háromnegyedét. Szerényen és áhítattal állt a zsámolyon. 3. Kösd össze a szándék és a megvalósulás elemeit! a Nap mint égitest Toricelli-féle űr légszivattyú, szabadesés iránytűkészítés sztatikus elektromosság vízzel elárasztott konyhakredenc az édesapa papírvágó kése elgörbül a lámpa leszakad koszos fésű pofon a szénnel telerakott mozsár miatt 4. Határozd meg az irónia fogalmát! Mutasd be néhány szövegrészleten, hogyan működik! Elismerő szavakba burkolt bírálat, szellemesen gúnyos beszéd- vagy írásmód, mely színlelésen alapul. Pl.: A jó tanuló felel című novellából: Én Steinmann, a legjobb tanuló az egész osztályban, veszek egy kúpot, mivel engem, mint az erre legalkalmasabbat, megbízott a társadalom. 5. Olvasd el az ismertetést, majd próbáld megfejteni a rejtvényt! Nagy Sándor, a hadvezér, az ókori Makedónia királya egy alkalommal már be akarta szüntetni Türosz ostromát, amikor álmában egy lófarkú főistenség, egy szatír jelent meg előtte. Másnap összehívta tudósait, fejtenék meg az álmot. Az egyik azt mondta: Ó, király, dicső eredménye lesz a te álmodnak! A szatír megjelenése ugyanis ezt jelenti: Sza Türosz, azaz, hogy tiéd lesz Türosz. Nagy Sándor újrakezdte az ostromot, és valóban elfoglalta a várat. Így szól a legenda, mely egy ősi hiedelemről árulkodik. Valamikor ugyanis azt képzelték: egy szó, egy név betűinek átrendezése a névre vonatkozó új értelmet hordoz. Erre utal már ennek az átcsoportosító módszernek a neve is, az anagramma. Ana-grammata görögül új írás, még egy írás. Feltételezték azt is, hogy a betűátrendezés megadja azt a mélyebben fekvő, 47

48 titkos értelmet, amelyet a név felszíni köntöse az avatatlanok elől eltakar. Aristoteles, a nagy gondolkodó nevének betűiből ezt rakták ki a rómaiak: iste sol erat, vagyis: ő volt a Nap! Maga a Roma helynév pedig, ha a betűk sorát megfordítjuk, az amor, a szerelem szót adja ki. Karinthy, aki nagy játékmester is volt, így fogalmazott: Egy csomó betű ismerete, amelyet agyunkban raktározva magunk előtt látunk, egyszerre új szó létrejöttét idézi elő. Fejtsd meg a feladványokat! Kinek a nevét rejti az anagramma? Pesti főnádor. Petőfi Sándor Jó árnyasan. Arany János Jó móka: ír! Jókai Mór Dani pór festő. Petőfi Sándor Józsa fia lett. József Attila Híres így firkant. Karinthy Frigyes 6. Ha megfejted a keresztrejtvényt, a függőleges sorból megtudhatod, melyik kiadó gondozásában jelent meg először az Így írtok ti című paródiakötet. A vízszintes sorok a Hazudok című novella kulcsszavait rejtik. 1. Rablók Őket hajtotta az elbeszélő a bakonyi rengetegben. 2. Nagyító A bűvös üveg neve, amin keresztül egy betű akkorának látszik, mint egy ház. 3. Gőzhajó Ezt a közlekedési eszközt újabban egy gyárban tágítják. 4. Laterna... magica 5. Robinson Egy híres hajótörött, akinek története elfér egy óriás könyv fél lapján. 6. Wigwam Indiánok lakóhelye, egyben az elbeszélő bakonyi kastélyának melléképülete. 7. Tenger Ennek vize csillog a lemenő nap fényében. 8. Hazudik Ezt teszi az elbeszélő a novella címe szerint. 9. Lokomotív Két ilyet állított meg az elbeszélő apja fél kézzel. 7. Állítsd időrendbe a Hazudok című novellára vonatkozó következő kifejezéseket! álszerénység, magabiztosság, titok, nagyképűség, túlzás, ármány Alakítsatok 5-6 fős csoportokat, és tervezzetek drámajátékot az alábbi motívumok felhasználásával! Adjatok címet az egymást követő jeleneteknek! hiány a szertárban, porlepte kellékek, titkos találka, az eltűnt koponya, a kitömött vadmacska, a pedellus köténye, Rózsi néni a tánciskolában 1. jelenet: 2. jelenet: 3. jelenet: 4. jelenet: 5. jelenet: Csoportmunka. 48

49 Érzelmek 1. A Tanár úr kérem mely történeteit rendelnéd az alábbi címek mellé? (Egy helyre többet is írhatsz; egyet több helyre is írhatsz.) A másik lény: reménytelen! A papám Akkor is szeretlek! Szeretem az állatot Magamról magamnak Naplóm 2. Helyzet- vagy jellemkomikumot észlelsz az alábbi sorokban? Milyen komikum? Megindult lélekkel egy piszkafával piszkálom a kis nyulat, hogy kijöjjön a konyhaszekrény alól, és én megsimogathassam. helyzetkomikum»papa, papa én a papa vagyok«, mondja újra és újra kétségbeesetten és reménykedve, hogy talán egyszer mégis méltatom majd arra, hogy megjegyezzem magamnak. jellemkomikum És nagyra nyitott szemekkel kint hagyott téged dideregni és vacogni a sötétben az az arc, amit a Plejádok csillagképébe belerajzoltál. helyzetkomikum A falhoz vágom és szétloccsantom a fejét, azt az ostoba, makacs, szamár fejét, amivel nem akarja megérteni, hogy csak meg akarom simogatni! helyzetkomikum Okos asszony. Okos szája van. jellemkomikum 3. Keresd meg a Szeretem az állatot és A papám című történetek hasonló szerkezeti egységeit! Kösd össze az összetartozókat! Szeretem az állatot Gyilkos kutatás a farakás mögé bújt nyúl után. A kis nyúl igen tetszetős látványt nyújt. Óvatos leguggolás, simogatási szándék. Méltatlankodó harag a nyúl ostobasága miatt. A piszkafás piszkálás. A papám A papa büszkén sertepertél fia körül. A papa fekete rudacskával kapirgál. A mama elveszi a gyereket a papától. A papa értelmetlenül gügyög. A gyerek hagyja magát felemelni, tisztába tenni. 4. Írj rövid monológot a kis házinyúl nevében, a hathónapos fiúcska naplójának szellemében! Egy ostoba fiúcskával fogócskáztam tegnap. Először a konyhaszekrény alá bújtam be. Egy piszkafával akart kipiszkálni a játszótársam. Utána a kályha alá szaladtam be. A makacs fiút kénytelen voltam megharapni, mielőtt a kamrában elbújtam a hasábfák mögé. Miért ilyen buták az emberek? Sokkal érdekesebb egy másik házinyúllal játszani. 5. Mik a napló ismertetőjegyei? Keress egy-egy példát a Naplóm című novellából! Naplóm Ok az elkezdésre: új év, új napló, új élet... Elhatározások: Elhatároztam, hogy ezentúl mindent pontosan megírok. Konkrét adatok:...nap kél 6.15 perckor, nyugszik Történések: Ma volt az önképzőköri megalakuló ülés. Nagy gondolatok: Tulajdonképpen miért is él az ember? 6. Helyzet- vagy jellemkomikumra épül a kép humora? Jellemkomikumra. 7. Mutasd be röviden és ironikusan a fentebb ábrázolt alakot! 49

50 Pl.: A sírva vigadás nagy alakját láthatjuk a képen, miközben éppen magasra emeli a málnaszörppel megtöltött poharat, hogy leöblítse torkáról a századok keserűségét. Kalapját, mint igazi úriember, az asztalra tette, hogy mindenkin lássa, milyen hatalmas tollal büszkélkedhet. 50

51 Irány a középiskola! 1. Alkoss kétféleképpen szókapcsolatokat vagy értelmes szavakat! Pl.: SOKHATALMA HALADOK FELVONÓRA sok hat alma sok hatalma hal adok halad ok felvon óra fel vonóra 2. Írj egy-egy mondatot az alábbi szavakkal, szókapcsolattal! a) tarthatatlan A frontvonal tarthatatlan. b) tartogat A mese még tartogat meglepetéseket számunkra. c) távol tart A fiú távolt tartotta magától a kutyát. d) feltart A sok autó feltartotta az előrehaladásban. 3. Keresd meg a következő ikerszavak jelentését! Írd a megfelelő nagybetűt a vonalra! 1) dínomdánom D A) nem szívesen látott rokonság B) heveskedő kitörés, csapkodás 2) dér-dúr C C) nagy sietség D) lakoma, nagy mulatság 3) retyerutya A_ E) felesleges beszéd 4. Változtasd meg a szóalak egyik mássalhangzójának időtartamát! Írj mindkét szóalakkal egy-egy mondatot is! (A mondatban a szavak toldalékot kaphatnak.) halat hallat Pista fogott egy hatalmas halat. Pista még hallat magáról. 5. Keresd meg a párját az A)-tól D)-ig megadott szavaknak! A megoldáshoz csak a szavak felépítésére, szerkezetére, szóelemeire figyelj! lakoma felvonóra toronyóra tartogat Pl.: gyár/ak/nak fiú/k/tól A) rétesliszt toronyóra B) járogat tartogat C) egyetemmel felvonóra D) víz lakoma 6. Olvasd el figyelmesen a következő szöveget! Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (részlet) 51

52 A tanár sokáig nézte a noteszt, halálos feszültség remeg az Osztály felett. Mikor később a francia rémuralom történetét olvastam, mikor a Conciergerie 1 foglyai közül előszólítják a halálraítélteket: mindig így tudtam csak elképzelni. Az agyak utolsó, véres erőfeszítésben kapkodnak lélegzet után még van két másodperc, azalatt mindenki villámgyorsan elmondja magában a mértani haladvány tételeit. Tanár úr, én készültem, mondja az ember magában. Tanár úr, fiam tegnap gyöngélkedett. Az egyik lehajol a füzete fölé, mint a strucc, hogy ne lássák. A másik merően szembenéz a tanárral, szuggerálja. A harmadik, idegember, egész elernyed, és behunyja a szemeit: hulljon le fejére a bárd. Eglmayer az utolsó padban egészen elbújik Deckmann háta mögé, ő nincs is itt, köszönöm szépen, nem tud semmiről, őt felejtsék el, béke poraira, ő nem akar részt venni a közélet küzdelmeiben. A) Adj találó címet az olvasott szövegnek! Lehull a bárd B) Mihez hasonlítja a bemutatott helyzetet az elbeszélő? A halálraítéltek előszólításához. 7. Az alábbiakban a szövegben található néhány szó magyarázatát adjuk meg, keresd meg és írd le őket! A) magatartásával befolyásol: szuggerál B) nem érezte jól magát, betegeskedett: gyöngélkedett 8. Írd le, hogyan mondanád másképpen a kiemelt szavakat! A) halálos feszültség remeg az Osztály felett: lebeg B) A harmadik, idegember, egész elernyed: bírja a feszültséget 9. Magyarázd meg a saját szavaiddal a szöveg alapján az alábbi szókapcsolatokat! A) hulljon le fejére a bárd : őt fogják kiválasztani B) béke poraira : hagyják békén C) mértani haladvány : a matematikai sorozat, tétel D) lehajol füzete fölé, mint a strucc : lesüllyed a padban E) a közélet küzdelmei : az iskolai feleltetés 10. Magyarázd meg saját szavaiddal a következő közmondásokat! A) Nem tudja az ember, mire virrad. Nem láthatjuk előre a jövőt. B) Amilyen a fa, olyan a gyümölcse. Az ember hasonlít szüleire, őseire. 1 Conciergerie (ejtsd: konszierzsöri): Párizs egyik történeti épületegyüttese, amelyben a 14. század második felétől börtön működött. 52

53 József Attila: Reménytelenül 1. Kösd össze az alakzat, szókép nevét azzal az idézettel, amelyikben megtalálod! Vigyázz, előfordulhat, hogy egy-egy szóképre, alakzatra több példát is találsz, de az is lehet, hogy egyet sem! MEGSZEMÉLYESÍTÉS ISMÉTLÉS METAFORA HALMOZÁS SZINESZTÉZIA METONÍMIA Az ember végül homokos, szomorú, vizes síkra ér, Ezüstös fejszesuhanás játszik a nyárfa levelén.,,a semmi ágán ül szivem kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szeliden s nézik, nézik a csillagok 2. E versnek szinte minden szavából kicseng a szomorúság, a reménytelenség. Találd meg a felsorolt szavak ellentétes jelentésű párját! szomorú: vidám semmi: minden sík: dimbes-dombos hangtalan: hangos mereng: cselekszik vacog: izzad csalás: egyenesség szelíden: durván ezüstös: feketés 3. Hogy hozhatók kapcsolatba egymással az alábbi költői kép szavai? Ezüstös fejszesuhanás játszik a nyárfa levelén. Fogalmazd meg egy-egy rövid mondatban! nyárfa fejsze fejsze ezüstös ezüstös nyárfalevél levél játszik játszik suhan A fa halálára utal a fejsze szó. Szép és csalogató halál. A fa magában hordja a halált. A levelek mozgására, zizzenésére utal a játszik szó. Mindkét ige a tünékenységre utal. 4. XX. századi költőnk, Pilinszky János egyik verse hasonló hangvételű. Állítsd párhuzamba a két mű részleteit! Az ember itt kevés a szeretetre. Elég, ha hálás legbelül ezért-azért; egyszóval mindenért. Valójában két szó, mit ismerek, bűn és imádság szavát. Az egyik hozzámtartozik. A másik elhelyezhetetlen 53

54 Szétnéz merengve és okos fejével biccent, nem remél: Én is így próbálok csalás nélkül szétnézni könnyedén: A semmi ágán ül szivem: Elég, ha hálás legbelül. ezért-azért; egyszóval mindenért. Valójában két szó, mit ismerek, bűn és imádság szavát. Az ember itt kevés a szeretetre. 5. Egészítsd ki József Attila életrajzát! József Attila egy szappanfőző munkás és egy mosónő hatodik gyermekként született. Apja 1908-ban elhagyta családját. A kisfiút a Gyermekvédő Liga 1910-ben parasztcsaládhoz adta nevelésre Öcsödre. Édesanyja rákban halt meg, Makai Ödön lett az alig 14 éves fiú gyámja ban Makóra került gimnáziumba, megismerkedett Juhász Gyulával, az ő segítségével és előszavával jelent meg első verskötete (Szépség koldusa) ban a Nyugat is közölte verseit ben a szegedi egyetem magyar francia szakára iratkozott be, innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Tanulmányait Bécsben és Párizsban folytatta, vállalva a nélkülözést; ezután a budapesti egyetemre járt ben francia levelezői álláshoz jutott, de hamarosan elbocsátották, és idegösszeomlással szanatóriumba került tól pszichoanalitikus kezelésre járt ban a Szép Szó című folyóirat társszerkesztője lett tavaszán szerelmes lett Kozmutza Flórába. Még az év nyarán szanatóriumba került; ősszel nénjei vették magukhoz. December 3-án a szárszói állomáson egy tehervonat kerekei alá vetette magát. 54

55 Altató 1. Honnan hová jutunk el a költő szavai nyomán? Milyen helyszínekre, vidékekre vagy terekre ismersz a versszakokban? Honnan hová? Ezt kifejező szavak 1. versszak: a várostól a rétre lehunyja sok szemét a ház, dunna alatt alszik a rét 2. versszak: a természetben vagyunk alszik a bogár, a darázs 3. versszak: a természetből a városba, az utcára A villamos is aluszik 4. versszak: az utcáról a szobába Alszik a széken a kabát 5. versszak: a szobából az erdőbe Szundít a labda, meg a síp, az erdő, a kirándulás 6 7. versszak: végtelenség, jövő A távolságot, mint üveggolyót megkapod 2. Kösd össze az alakzat, szókép nevét azzal az idézettel, amelyikben megtalálod! Vigyázz, előfordulhat, hogy egy-egy szóképre, alakzatra több példát is találsz, de az is lehet, hogy egyet sem! HALMOZÁS MEGSZEMÉLYESÍTÉS METAFORA MEGSZÓLÍTÁS ISMÉTLÉS Lehunyja kék szemét az ég A távolságot, mint üveggolyót megkapod Tüzoltó leszel, s katona! Vadakat terelő juhász. Aludj el szépen, kis Balázs! Szundít a lapda meg a sip, az erdő, a kirándulás 3. A költemény egy Balázs nevű képzeletbeli kisfiúhoz szól. a) Gyűjtsd ki a versből azokat a szavakat, amelyek szerinted főleg a kisfiúk életére, érdeklődési körére vonatkoznak! síp, üveggolyó, tűzoltó, katona b)mivel helyettesítenéd ezeket, ha történetesen egy kislányhoz szólna a vers? fodrászkészlet, baba, ugrókötél c) Hogy neveznéd el a kislányt, hogy jambikus ritmusú maradjon a neve? Pl. Judit d) Írd át egy kislánynak címezve az alábbi versszakot! Tűzoltó leszel s katona! Vadakat terelő juhász! Látod, elalszik anyuka aludj el szépen, kis Balázs. Doktornő leszel s óvónő. Gyerekek fognak várni. Látod, elalszik anyuka Aludj el te is, Sári. (például) 4. Értelmezd a következő két sort! A távolságot, mint üveg / golyót megkapod Kösd össze a párhuzamos gondolatokat! A világ kerek és végtelen. Ami távol van, az elérhetetlen. Az üveggolyó kincs. A földgolyó játékszer. 55

56 Az álom birodalmában minden lehetséges. A teremtés bármilyen széles, ólnál is szűkösebb. (Pilinszky János) Több megoldás lehetséges. A gömb a legtökéletesebb forma. A mindenség akár egy csöppnyi tárgyban is elfér. 5. Lapozz vissza Babits Balázsolás című verséről szóló fejezetünk 4. feladatához! A szent életének leírásában találhatsz egy olyan részt, ami összefüggésbe hozható az Altató egyik sorával. Mi ez az életrajzi adalék? Vadállatok őrizték, amelyek háziállatok módjára engedelmeskedtek neki. Melyik a kérdéses verssor? Vadakat terelő juhász. Mit veszel észre a nevekkel kapcsolatban? Mindkét vers Balázsról szól. 6. Pipáld ki a helyes válaszokat, majd adj osztályzatot ezek arányában! Kérdés Milyenek a sorvégi rímek? Milyen a verselése? Mi a vers rímképlete? Találsz-e a versszakok között áthajlásokat? Mi a vers műfaja? A megítélt osztályzat: Válasz Keresztrímek. Helyes A sorok általában jambikusak. Helyes a, b, a, b Helyes Nem. Helyes Altatódal. Helyes Ötös. 7. Keress a könyvtárban népköltészeti vagy gyermekirodalmi altatódalt! Írd le azokat a részeket, amelyek emlékeztetnek az elemzett versre! Tente, baba, tente: angol dajkarím, Tótfalusi István fordítása. Kosztolányi Dezső: Jaj, az estét úgy szeretem Kosztolányi Dezső: Este, este Gazdag Erzsi: Álmomban Tente, baba, párnára: magyar népköltés Pl. Tóth Krisztina: Altató (részlet) Itt lenn is árnyékok a fák Aki elalszik messze lát Aki ott fönn van messze néz Csurog le ránk a lámpaméz Weöres Sándor: Este már (részlet) Kondul a harang, öreg este már. Gyertek gyerekek, a nyoszolya vár. Öreganyó jól megveti, a Zsuzsikát lefekteti. Jaj de puha lágy, ez a kicsi ágy! Kifáradt már minden gyerek, mind csak ide vágy! 56

57 Születésnapomra 1. Honnan hová juthatsz el a költő szavai nyomán? Milyen idősíkokat járnak be a versszakok? Idősík Hozzá kapcsolódó helyek 1 2. versszak: jelen kávéház 3 7. versszak: múlt Szeged versszak: múlt-jelen-jövő Szeged, Pest, az egész ország 2. Olvasd el Kosztolányi rímjátékát, és válaszolj a kérdésekre! Tömörkény! Van írásában némi vad tömör kény! S úgy zeng szava, mint az ágyú, melyet töm Örkény. Milyen szokatlan formai leleményt veszel észre mindkét versikében? Szójátékokat. Miben emlékeztet ez téged József Attila elemzett versére? Hasonló módon játszik a rímekkel József Attila is. Az elemzett versből melyik sorpárt tartod a legszellemesebbnek? Miért? Taní-tani. Egyetlen szó alkot rímpárt. Nézz utána, ki volt Tömörkény István! Író és régész volt. ( ) Újságíróként is dolgozott. Kedvelt műfaja a novella. Kötetei: Jegenyék alatt, Egyszerű emberek. 3. Kösd össze az alakzat, szókép nevét azzal az idézettel, amelyikben megtalálod! Vigyázz, előfordulhat, hogy egy-egy szóképre, alakzatra több példát is találsz, de az is lehet, hogy egyet sem! METAFORA HALMOZÁS MEGSZEMÉLYESÍTÉS MEGSZÓLÍTÁS METONÍMIA FELKIÁLTÁS Harminckét évem elszelelt Az ám, / Hazám! a hont / kivont / szablyával óvta ellenem Meglepetés e költemény... ajándék, mellyel meglepem... Ön, amíg szóból értek én nem lesz tanár e féltekén hogy költőnk nem nyelvtant tanul 4. Írj vádbeszédet a költő ellen Horger Antal professzor nevében! Használd a következő szavakat! erkölcs, még hogy, miféle, katedra, fenyegetés, nemzedék, jövő, érték Az erkölcs nevében beszélek. Miféle ember az, aki ilyen verseket ír? Még hogy versek! Tevékenysége a jövő nemzedékét veszélyezteti. Nem értékeket közvetít, hanem magát a bűnt. József Attilának nincs helye a katedrán! 5. Ha megfejted a keresztrejtvényt, a függőleges betűoszlopból megtudhatod, mi a neve annak a lapnak, amelyben a bajt hozó vers megjelent. 1. P I S T A Így hívták József Attilát Öcsödön a nevelőszülei. 2. S Z A B L Y Horger Antal úr jelképes fegyvere a haza védelmében. 57

58 3. E G Y Ennyi éve hiányzott volna a költőnek a krisztusi korhoz. 4. I G N O T U S A Tiszta szívvel című vers egyik méltatója, a Nyugat szerkesztője. 5. S Z E G L E T A kávéháznak ezen a részén ír a költő. 5. A J Á N D É K Mi ez a vers számára? 6. Az utolsó versszak költői képéről melyik már tanult mű hőse jut eszedbe? Miért? Nyilas Misi is ezt mondja a regény végén. Tanító: tanulás nélkül még senki sem lett! mondja a fent említett regényhős mestere. Vajon igaza van-e? Vagy a József Attila-verssel értesz egyet? Egyéni válaszokat várunk. 7. Pipáld ki a helyes válaszokat, majd adj osztályzatot ezek arányában! Kérdés: Milyenek a sorvégi rímek? Milyen a verselése? Mi a vers rímképlete? Találsz-e a versszakok között áthajlásokat? A megítélt osztályzat: Válasz: Ölelkező rímek. Hibás Szabadvers. Hibás a, b, c, c Hibás Nem. Helyes Kettes. 58

59 Összehasonlító feladatok Elégia, Levegőt!, A Dunánál 1. Helyszín, nézőpont Hol és mit tesz a lírai én? Töltsd ki a táblázatot! Hol van? Mit csinál? Elégia külváros, elhagyott gyárudvar szemlélődik és gondolkodik Levegőt! külvárosi utcán hazafelé megy A Dunánál A Duna partján ül, a rakodóparton nézi a vizet 2. Külvárosok, iparnegyedek A természet szenved a rátelepedő városban. Kösd össze a versek alapján az egymáshoz tartozókat! ólom, füst elhagyott gyárudvar emberi hulladék, rongy vaslábas lámpák rakodópart üvegcserép sárga fű kínlódó gyep dinnyehéj guggoló bokrok legyek kutyatej égbolt 3. Melyik vers részletét idézik föl az alábbi képek? a) Békés, őszi estén valaki hazafelé sétál a külváros zöldövezetében. Melyik versről van szó? Levegőt! Nyugalmat, a környék békéjét idéző szavak: A gyepre éppen langy sötétség szállott b) A család ebédhez készülődik. Az édesanya szépen megtérít. Virágot is tesz az asztalra. Melyik versrészlet utal mindennek a hiányára? A maga módján itt is megterít anyaföld. Családi békét, polgári jólétet idéző szavak: erkölcsi rend, magas házak, szilárd jövő c) Egy lusta délutánon valaki a vizet nézi. Melyik versről van szó? A Dunánál Belső békét, szemlélődést kifejező szavak: alig hallottam, sorsomba merülten a) A múlt dolgait a jelen emberei kell rendbe tegyék. Melyik versrészlet utal erre? A harcot, amelyet őseink vivtak, békévé oldja az emlékezés s rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem is kevés. Mi köti össze a versben a szomszédos népeket? A Duna, a közös múlt 4. Gyermekkori emlékek Melyik versben kerül felszínre? Ezt kifejező idézetek 59

60 Negatív élmény Levegőt! Pedig hát engemet / sokszor nem is tudtam, hogy miért, vertek, / mint apró gyermeket, Pozitív élmény A Dunánál Anyám kún volt, az apám félig székely, / félig román, vagy tán egészen az. 5. Milyen alakzatokat, szóképeket ismersz fel az idézetekben? Egy idézetben többet is találhatsz. Idézet Felismert alakzat, szókép Melyik versből való? A gyepre éppen langy sötétség hasonlat Levegőt! szállott, mint bársony-permeteg Felelj / innen vagy? költői kérdés Elégia Te kemény lélek, te lágy képzelet! ellentét Elégia az eleven jog fájáról lehulltak, hasonlat Levegőt! mint itt e levelek Mintha szívemből folyt volna tova, halmozás A Dunánál zavaros, bölcs és nagy volt a Duna Utána néztem. Kifoszthatna engem, hisz védekezni nincsen semmi kedvem. ellentét Levegőt! 6. Milyen tartalmi és érzelmi kapcsolat fűzi össze a szópárokat? leng a lelkem: alliteráció, tétovaság kemény kutyatej: alliteráció, elutasítás fecseg a felszín: alliteráció, léhaság örök eső: szomorúság, végtelenség kamatra gyötört: az adóság terhe guggoltak a bokrok: hasonlat, görnyedezés 7. Felismersz-e az elemzett három versben olyan mondatokat, szószerkezeteket, amelyek napjainkra szállóigévé váltak? Írd le őket, és ha tudod, zárójelben írd melléjük azt is, hogy milyen élethelyzetekben szokták idézni őket! A szállóige általánosan elterjedt idézet, amelynek eredete, szerzője ismeretes. Jellemző sajátossága a gondolatok rövid, tömör kifejezése. Alakja szerint lehet teljes mondat (például Vörösmarty: Lesz még egyszer ünnep a világon!), jelzős szerkezet (például gordiusi csomó) vagy igés kapcsolat (például Canossát jár)....s rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi dolgunk; és nem is kevés. (A Dunánál az összefogással kapcsolatban) Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet, jó szóval oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat! (Levegőt! a szabadsággal kapcsolatban) 8. Melyik József Attila-verset juttatják eszedbe az idézetek? Bal sors akit régen tép, / Hozz rá víg esztendőt, / Megbünhödte már e nép / A multat s jövendőt! (Kölcsey) József Attilánál Elégia 60

61 Áldjon vagy verjen sors keze: itt élned s halnod kell. (Vörösmarty) Meddig lesz még úr a betyárság És pulyahad, mi milliók? (Ady) A régi századok hatalma gyakran legörnyeszt és leüt (Kosztolányi) Ki a bűnös, ne kérdjük, ültessünk virágot (Babits) Elégia Levegőt! A Dunánál A Dunánál 61

62 Irány a középiskola! 1. Két-két keresztnévben elrejtettünk egy-egy harmadikat. Keresd ki és írd le őket! a) Dániel Lajos: Ella b) Kitti Borbála: Tibor 2. Írj egy-egy mondatot az alábbi szavakkal, szókapcsolattal! A) sorakozó A táborban a sorakozó reggel hatkor volt. B) végső soron Tibor végső soron megoldotta a feladatot. C) sorozatos A sorozatos hibák ellenére a fiúk mégis átmentek a vizsgán. D) besorol Az autó besorolt két kamion közé. 3. Adj címet a képnek! Írj egy három-négy mondatos, kifejező, a karikatúrának megfelelő szöveget! Törekedj arra, hogy érdekes, humoros legyen! Egyéni megoldásokat várunk. 4. Fejtsd meg, hogy melyik fogalomról olvasol a bekeretezett szövegben! A) Írd ide! leves Első fogásként fogyasztott, jórészt ízesített léből álló, gyakran zöldséggel, hússal vagy tésztával együtt főzött étel. B) A fenti példához hasonlóan fogalmazd meg, hogy mi a fűszer! A különböző ételek ízesítésére használt anyag, gyakran szárított vagy por formában kapható. 5. Olvasd el figyelmesen a következő verset! Nagy László: Zápor után Piros tükör a háztető, aranyfüst égre lebegő, zöld vesszőkön esőszemek, csimpaszkodva merengenek. A sudár fán csörgő szarka tüske-fészkét igazgatja, kiskutya a füvet eszi, kifordulnak kis fülei. Fölfujódva kukorékol, a vén kakas toporzékol, cifra lába nyirfa ága, 62

63 feje tulipán virága. A) Fogalmazd meg egy-egy szóval, hogy mit jelentenek a vers alábbi szavai! csimpaszkodva: kapaszkodva merengenek: bámulnak sudár: szálegyenes, magas toporzékol: mérgesen topog a lábával cifra: mintás, redőzött, feldíszített B) Milyen szókép fordul elő gyakran a versben? Írj rá legalább két példát a vers szövegéből! Metafora: Piros tükör a háztető, feje tulipán virága 6. Keresd meg a párját az A)-tól E)-ig megadott szavaknak! A megoldáshoz csak a szavak felépítésére, szerkezetére, szóelemeire figyelj! tükör vesszőkön igazgatja eszi feje Pl.: gyár/ak/nak fiú/k/tól A) fogja igazgatja B) tulipán tükör C) egeken vesszőkön D) karja feje E) tartogatja eszi 63

64 Radnóti Miklós: Nem tudhatom 1. Pályája a) Állítsd időrendbe számozással az alábbi helyszíneket, majd fogalmazd meg röviden, melyik milyen szerepet játszott a költő életében! Bor 5. Párizs 4. Abda 6. Szeged 3. Budapest 1. Csehszlovákia 2. Budapesten született a költő. Csehszlovákiában textilipari tanulmányokat folytatott nagybátyja kérésére. A szegedi egyetem magyar francia szakára járt. Párizsban nyelvtudását tökéletesítette, és műfordítással foglalkozott ben Jugoszláviába, Bor község munkatáborába vitték, zsidó származása miatt. Abda község határában lőtték agyon november 9-én. b) Válaszd ki az alábbiak közül Radnóti kötetcímeit! Válassz ki közülük egyet, és kíséreld meg értelmezését az adott pályaszakasz tükrében! Újhold Tűzkút Meredek út Járkálj csak, halálraítélt! Pásztor köszöntő Eklogák Tajtékos ég Egyéni megoldásokat várunk. c) Mit tudsz a Bori notesz történetéről? Mely Radnóti-versek azok, amelyeket csak ebből ismerünk? A sírból került elő. Razglednicák. 2. Nem tudhatom a) A vers egyik-másik fordulata eszünkbe juttathatja nagy reformkori váteszverseinket. Melyik műre emlékeztet a hisz bűnösök vagyunk mi, fordulat? Melyikre emlékeztet a bölcsőre-sírra való utalás (messzeringó gyerekkorom e földbe süpped el )? Kölcsey Ferenc: Himnusz és Vörösmarty Mihály: Szózat b) Melyik eklogájában jelenik meg az ittenihez hasonló módon a bombázórepülő pilótájának motívuma? Hasonlítsd össze a két előfordulást! Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj. Bomba sem érte talán? (Hetedik ecloga) c) Kövesd nyomon a tud szó előfordulásait a versben! Milyen szerepet kapnak a tagadó és állító alakok, az alanyra utaló személyragok? nem tudhatom, tudom, nem tudja, tudjuk 64

65 d) Értelmezd az utolsó sort! Miért különös ez a befejezés? Milyen belső ellentéteket érzékelsz a sor szavai közt? A szárny-felleg ellentét egyszerre fejezi ki a védelmet és a fenyegetettséget. 3. Egészítsd ki Radnóti Miklós életrajzát! Radnóti Miklós Budapesten született 1909-ben, polgári családban. Születésekor anyja és ikertestvére meghalt. Tizenkét éves volt, amikor apját is elvesztette. Anyai nagybátyja nevelte fel. Huszonegy éves volt, amikor első verseskönyve megjelent. A szegedi egyetem magyar francia szakára iratkozott be. Itt ismerkedett meg a kiváló katolikus paptanárral és íróval, Sík Sándorral. Zsidó származása miatt nem kapott tanári állást. Magántanárként, költői, műfordítói és kritikusi munkával kereste meg kenyerét. A Nyugat rendszeresen közölte verseit. Házasságot kötött Gyarmati Fannival, hozzá írta szerelmes verseit. A szigorodó zsidótörvények egyre inkább veszélyeztették, többször vonultatták be munkaszolgálatra. Mikor erőltetett menetben kellett a foglyoknak átvonulniuk az ország nyugati végébe, szervezete legyengült, brutális módon agyonlőtték. Holttestének exhumálásakor találták meg nála utolsó verseinek füzetét, a Bori noteszt. 4. Értelmezd a meghatározást, és állapítsd meg, melyik irodalmi fogalom definíciójáról van szó! Istenekhez vagy rajongva tisztelt személyhez, eszméhez írt, ünnepélyes lírai mű. óda Olyan rímelés, melyben az első verssor a negyedikkel, a második a harmadikkal rímel; képlete abba cddc stb. ölelkező rím Érzelmet kifejező, rövid, énekelhető lírai mű. dal Egy hexameterből és egy pentameterből álló, kétsoros egységekből építkező időmértékes versforma. disztichon Olyan műnem, amelynek a jelenben lejátszódó cselekménye párbeszédekben bontakozik ki, s színházi előadásban kap végső formát; konfliktusokat fejez ki; formája vers vagy próza. dráma A novellánál hosszabb, a kisregénynél rövidebb epikai mű, prózai formában. elbeszélés Olyan rímelés, melyben az első sor a másodikkal, a harmadik a negyedikkel rímel; képlete: aabb ccdd stb. páros rím 65

66 Versek a XX. századi magyar lírából Tóth Árpád: Körúti hajnal 1. A hajnal, a napkelte témája megannyi lehetőséget kínál az érzések, vágyak kifejezésére, és e próbálkozásokból sokféle változat születhet: közhely és giccs is. Kösd össze az alábbi képeket a hozzájuk illő műfajjal! A vöröslő napkorong a horizont fölé emelkedik. Duzzadt harmatcsepp billeg a leveleken. Az ágytakaróba burkolódzott nő az ablakhoz lép. Rózsafa nyílik a házam előtt. szappanopera, film magyar nóta Júlia-füzetek képeslap 2. Mitől lesz Tóth Árpád verse érzelgéstől mentes, eredeti és igaz? Hogy jeleníti meg a pirkadatot a költő? A kirakatok mögötti világ még jellegtelen. A kirakatok mögötti világ sokatmondóvá válik. Tompa, egyszínű a világ. Megszínesedik a világ. Felkel a nap. A felkelő nap visszatükröződik az ablakon. Idézet Üveges szemmel aludtak a boltok Egy kirakatban lila dalra kelt / Egy nyakkendő Vak volt a hajnal, szennyes, szürke Csak a szívek víg pacsirtái zengtek kigyúlt / A keleti ég váratlan zsarátja Minden üvegre száz napocska hullt Szókép, alakzat megszemélyesítés szinesztézia halmozás metafora metafora költői túlzás 3. Figyeld meg, hogy más költők hogyan írnak a hajnalról! a) Tóth Árpád versének mely részletei illenek Weöres Sándor mondatai mellé? A falu színesült odakinn, holt idomaikból kikeltek a fák Csak a szívek víg pacsirtái zengtek Rikoltott a kakas az ólban és a csönd selyme kettéhasadt Bús gyársziréna búgott Jön a söprőgép tompa morajjal, majd kopott mögötte a hajnal Sínjén villamos jajdult ki a térre fut lobogó szőke hajjal Nappal lett, indult a józan robot... b) Hasonlítsd össze a két idézetet Tóth Árpád versével! Melyik áll közelebb hozzá, különösen a 3. versszakhoz? Napfény az arányló nyárfák dús lombján keresztül a diadalmas élet hozsannáját szűri. (József Attila) Feljött a nap. Vesszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. (Pilinszky János) József Attila verse 4. Tóth Árpád versének második versszakában hirtelen, mintegy varázsütésre kel fel a nap. Keress minél több rokon értelmű szót a hirtelen határozószóhoz! rögtön, azonnal, gyorsan, váratlanul, hamarjában 5. A hajnali szürkületből előtűnő vicéket (házmestereket) a költő lassú dzsinnekhez, rosszkedvű koboldokhoz hasonlítja. 66

67 Tudod-e, hogy melyik nép hitvilágához (mitológiájához) köthetők a dzsinnek? arab a koboldok? német Sorolj fel olyan mondákat vagy meséket, amelyekben dzsinn vagy kobold szerepel! Az ezeregyéjszaka meséi Aladdin és a csodalámpa: dzsinn Ellis Kant: Eder mester és Pumukli: kobold 6. Tóth Árpád versében rengeteg színt látunk. Milyen színű a még fel nem ébredt hajnal? szürke az akác kontya? zöld a nyakkendő dala? lila a nap csókja? Arany 7. Készítsd el Tóth Árpád rövid életrajzát! Tóth Árpád ( ) Aradon született, apja szobrász volt ben a család Debrecenbe költözött. A gyermek Tóth Árpád eleinte a rajzolásban mutatott tehetséget. Érettségi után a budapesti egyetem bölcsészkarára iratkozott be. Írásait 1907-től közölték fővárosi lapokban. A Nyugat 1908-tól megbecsült munkatársának tekintette. Később visszaköltözött Debrecenbe, ahol egy újságnál helyezkedett el ban újra Budapesten próbált szerencsét. Első verseskönyve is ez évben látott napvilágot. Még elismert költőként is házitanítóként dolgozott. Törékeny szervezetét tüdőbetegség támadta meg, később ebbe halt bele. 67

68 Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettel 1. Megszemélyesítések a versben. Milyen megszemélyesítéssel ír a költő az aranyhídról, a vízen húzódó fénysávról? Majd minden szívét a Tiszának adja, Ragyog, ragyog a búbánat iszapja. Milyen megszemélyesítéssel mutatja, hogy aludni készül a világ? Az alkonyat, a merengő festő fest: Violára a lemenő felhőket A korábban elemzett versek közül melyikben találkoztál már ezzel a képpel? Tóth Árpád: Körúti hajnal 2. Metaforák a versben. Milyen metaforákat használ a költő a Tiszára? búbánat iszapja magára az alkonyatra? merengő festő a naplemente vörös színére? úszó arany 3. A fenti metaforák közül válaszd ki azt, amelyik emlékeztet Petőfi Sándor A Tisza című versének 5. versszakára! Túl a réten néma méltóságban vérző arany Magas erdő: benne már homály van; De az alkony üszköt vet fejére, S olyan, mintha égne s folyna vére. 4. Mit jelentenek az alábbi szavak? sömlyék: tócsa pocséta: pocsolya 5. A versben négyszer is szerepel a magyar szó. Keress a versben magyar földrajzi vonatkozást! puszta, Tisza A vers melyik része emlékeztet Ady következő soraira? De ha a piszkos, gatyás, bamba (Magyar táj: így lát mélán egy magyar szem) Társakra s a csordára nézett, Eltemette rögtön a nótát: Káromkodott vagy fütyörészett. 6. Juhász Gyula versében rengeteg színt látunk. Milyen színűek a felhők? viola (lila) a tehenek? fakó sárgák a fák? szürke a Tisza? vérző arany 7. A Magyar táj, magyar ecsettel formája szonett. A szonett szigorúan kötött versforma. Jelöld I betűvel az igaz, és H betűvel a hamis állításokat! A szonett 14 sorból áll. Ennek a szonettnek a ritmusa ötös jambus. I H 68

69 A szonett első két versszaka lehet keresztrímes vagy félrímes. Ennek a szonettnek az első két versszaka ölelkező rímes. A szonett háromsoros szakaszainak rímképlete csak aab ccb lehet. Ebben a szonettben a háromsoros versszakok szűkítik a perspektívát. I I H H 8. Keresd meg a könyvtárban vagy az interneten Ady Endre A grófi szérűn című versét, és hasonlítsd össze Juhász Gyula Magyar nyár 1918 című költeményével! Figyelj a hasonlóságokra és a különbségekre! Hasonlóságok: mindkét vers fájdalmas, keserű képet fest a magyar vidékről; a gramofon zenéje és a kutya üvöltése párhuzamba állítható; a vidék lehangoltsága utal a versekben az élet nehézkes voltára, a jövő kilátástalanságára. Különbségek: Ady verse forradalmat, lázadást idéz; Juhász Gyula verse csak leír, nem utal semmilyen mozdulásra; a mozgás és mozdulatlanság állnak szemben egymással. 69

70 Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról 1. Olvasd el figyelmesen az első tíz versszakot! Két alakot nevez meg a költő: az őrt és a bírót. Milyen meg nem nevezett alakok, szereplők jelenlétére következtethetsz még? Az egész akkori magyar társadalom jelenlétére. Írd le, milyen eseménysorozat zajlik a versszakok hátterében! Kényszervallatások a börtönökben. Az emberek a személyi kultusz idején éltetik a Rákosi-rendszert. 2. Olvasd el a meghurcolt főpap visszaemlékezéseinek részletét! Lehet azonban az is, hogy a verések már ritkultak, és hogy nagyobb mértékben adagolták a kábító- és akaratbénító szereket. Az orvosok ezután is mindennap jöttek hozzám: figyelték és ellenőrizték a szívemet, a pajzsmirigyemet és idegeim állapotát. Fizikai és szellemi erőm fogy és elvész. Ellenállásom teljesen legyengült, öntudatom és nemrég még pislákoló önérzetem is kihunyt. [...] Már nem vitatkozom; mind gyakrabban történik most már, hogy nemet sem mondok a vaskos hazugságokra és a fondorlatos ferdítésekre. Egy-egy kérdésnél mind többször ilyen vagy hasonló megjegyzéssel válaszolok: Itt hiába mond az ember bármit, legyen hát úgy, ahogyan mások tudják. (Mindszenty József: Emlékirataim) Melyik versszak jut eszedbe a szövegről? 43. bilincseit a szolga maga így gyártja s hordja Nézz utána a könyvtárban, ki volt Mindszenty József! Hercegprímás, a magyar katolikus egyház feje, akit kémkedéssel vádoltak. Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 3. Értelmezd ezt a képet! nemcsak az éjben halkan / sikló gépkocsizajban / s abban, megállt a kapualjban. Mi történik itt? Éjjel az ÁVH elhurcolja az ártatlan embereket. Miféle gépkocsiról van szó? Arról a fekete, lefüggönyözött autóról, amellyel elviszik a gyanúsítottakat. 4. Hogyan hatott a vers szerint a művészetekre a diktatúra? Mely művészeti ágakra utal Illyés? Milyen művészeteket említ meg a vers a diktatúra áldozataiként? képzőművészet, zene hazuggá, demagóggá váltak 5. Olvasd el George Orwell 1984 című regényének részletét! Most már tudta, hogy a Gondolatrendőrség hét éven át figyelte, mint valami bogarat a nagyítóüveg alatt. Nem volt cselekedete vagy hangosan kimondott szava, amelyet ne jegyeztek volna fel, s nem volt egyetlen gondolata, amelyet ne tudtak volna kikövetkeztetni. [ ] Hangfelvételeket játszottak le, fényképeket mutattak neki. Némelyik fényképen Júliával volt látható. Igen, még [ ]. Nem küzdhetett tovább a Párt ellen. Különben is a Pártnak van igaza. Így kell lennie: hogyan tévedhetne a halhatatlan, kollektív agy? Milyen külső mértékkel lehetne ellenőrizni a Párt ítéleteit? A józan ész statisztika dolga. Csupán arról van szó, hogy meg kell tanulnia úgy gondolkozni, ahogy ők gondolkoznak. Csak! (George Orwell: 1984) 70

71 Milyen közös gondolatokat találsz a regényrészletben és Mindszenty emlékirataiban? Itt hiába mond az ember bármit, legyen hát úgy, ahogyan mások tudják. Különben is a pártnak van igaza. Orwell regényében egy mindent látó Gondolatrendőrségről ír, amely előtt nincs titok. Illyés nem mond nevet, a zsarnokság mint fogalom nő félelmetes szörnyeteggé versében. Keress a zsarnokságra vonatkozó ijesztő megszemélyesítéseket! szótlan vergődő jajsikoly 6. Egészítsd ki Illyés Gyula életrajzát! A Tolna megyei Rácegrespusztán született, uradalmi gépész fiaként. Apja és anyja különváltan él, a család mégis minden áldozatot meghoz, hogy a gyermek tanulhasson. A háború idején anyja pesti rokonokhoz viszi. A Dombóváron és Bonyhádon megkezdett középiskolát a Munkácsy utcai gimnáziumban fejezi be. A kommün bukása után Illyés a bebörtönzöttek és hozzátartozóik segítésén fáradozott. Érettségi után a megtorlástól tartva külföldre távozott. Németországban rövid ideig bányában dolgozott, majd évekig Párizsban élt. Második anyanyelveként sajátította el a franciát, és megismerkedett a modern francia irodalom számos alakjával ban tért haza, 1927-től a Nyugat is közölte írásait. A népi írók mozgalmának vezető egyéniségévé vált től a Nyugat társszerkesztője lett, 1941-től, Babits Mihály halálától Illyés vezette a folyóiratot, melynek címét Magyar Csillagra változtatta után képviselő lett tól csak az írásnak élt után évekig mellőzték Egy mondat a zsarnokságról című verse miatt, mely a forradalom napjaiban jelent meg. A Kádár-korszakban a határon túli magyarok szószólójaként szolgálta a nemzet ügyét. 71

72 Nemes Nagy Ágnes: A szabadsághoz 1. Tudod-e, mit ábrázol a kép? Róma, Vatikán: Szent Péter-székesegyház Sorolj fel városokat, ahol székesegyház található! Szentpétervár, Pécs, Veszprém, Esztergom, Eger 2. A perspektíva latin eredetű szó. Értelmét az idegen szavak szótára a következő pontokban foglalja össze: 1) távlat 2) kilátás, látvány, látkép 3) a jövő képe; kilátás, remény 4) nézőpont, szemszög 5) mat, műv távlati ábrázolás; térbeli tárgyaknak síkban való, de a térbeliség látszatát keltő ábrázolási módja 6) rég távcső, messzelátó A versben mely részletek függnek össze a perspektíva fogalmával? Innen alulról talpuk óriás, a fejük pedig keskeny, mint a tű. 3. Keress az első két versszakból olyan részleteket, amelyekben a költő álságosnak, hamisnak mutatja a templombelsőt! Nagy oszlopok közt festett ég tüzel: mit ér nekem: ha vagy és mégse hiszlek, s mit ér, ha hiszlek és nem létezel? 4. Mely isteni tulajdonságokat vonja kétségbe a költő? Kösd össze a bal oldali oszlop szavait az idézetekkel! szeretet igazságosság irgalmasság mindentudás mindenhatóság tisztelet lét szentostya Törd át a törvényt! Add ide magad! Adhattál volna tán egy bögre borsót, Hogy ne egyenek annyit az üzérek, hogy a halottak feltámadjanak! Már únlak. Kergén érted nem futok. te, minden vágyam hazug szeretője, mondom, mivel úgy látszik nem tudod. Mit ér nekem, ha vagy és mégse hiszlek s mit ér, ha hiszlek és nem létezel? 5. A vers alapján alkoss ellentétpárokat az alábbi szavakból! székesegyház, hit, háború, Isten, bazsarózsa, Róma, vád, éhhalál bazsarózsa-hit, Isten-éhhalál, Róma-vád, székesegyház-háború 72

73 Pilinszky János: Harbach, Milyen költői eszközök segítségével teremti meg a költő a látomásszerűséget? Sorolj fel néhányat! Megszemélyesítés, hasonlat, metafora. 2. Egészítsd ki Pilinszky János életrajzát! Pilinszky János 1921-ben született Budapesten értelmiségi családban. Versei 1938-tól jelentek meg különböző folyóiratokban. A költőt a második világháborúban fiatalemberként sorozták be katonának. Alakulatát Nyugatra vezényelték. A koncentrációs tábor felszabadulása után látta a tömeges kivégzések és a foglyokkal szembeni embertelen bánásmód égbekiáltó bűnjeleit. Megdöbbenése életre szólóan meghatározta világnézetét és költészetét. A korai verseiben már megszólaltatott személyes kiszolgáltatottsága az egész emberiség iránti aggódássá növekedett költészetében. Első kötetét 1946-ban adták ki. Nemes Nagy Ágnessel együtt ő is az Újhold című folyóirat vezető munkatársai közé tartozott tól, a folyóirat betiltása után alkalmi munkákból élt a könyvkiadói szakmában. Az ötvenes évek végétől a katolikus hetilap, az Új Ember munkatársa volt. Katolikus költőnek szokták nevezni, ő azonban ellenállt az ilyen címkéknek. Költő vagyok és katolikus mondta magáról. 3. Értelmezd a vers következő sorait! a) A falvak kitérnek előlük. Elnéptelenedett településeken mennek keresztül. b) Magasba mártják arcukat meghalnak, feljutnak a mennybe c) sarkig kitárul a halál öldöklés, mészárlás folyt 73

74 Irány a középiskola! 1. Írj két különböző mondatot az alábbi betűcsoportból úgy, hogy a betűk sorrendjét nem változtatod meg! Pistimegvettegyfélbarnakenyeret Pisti megvett egy fél barna kenyeret. Pisti megvett egy félbarna kenyeret. 2. Fogalmazd meg a következő szólások, kifejezések jelentését! A) Egyik kutya, másik eb. Mindkettő ugyanolyan. B) Kutya baja Semmi nem történt vele, rendben van. C) A kutyáját sem bízná rá az ember Teljesen megbízhatatlan. D) Köti az ebet a karóhoz Nem enged az elképzeléséből. 3. Írd a megadott kifejezések mellé a rokon értelmű párjuk számát! A) élelmes 9 1. részrehajló B) csüggedt 7 2. meggondolatlan C) elfogult 1 3. rugalmas D) fesztelen 5 4. bátor E) könnyelmű 2 5. közvetlen 6. kétségbeesett 7. levert 8. gondos 9. életrevaló 4. Írd le helyesen azt a mondatot, amelyikben hiba van! A) A Fővárosi Gázművek már elküldték a számlát. Kinek küldték Szabóék azt a csomagot? A Fővárosi Gázművek már elküldte a számlát. B) Kicsit később iszom még egy kis almalevet. Ha étteremben eszünk, mindig kólát iszok. Ha étteremben eszünk, mindig kólát iszom. 5. Magyarázd meg saját szavaiddal a következő közmondásokat! A) Jobb félútról visszatérni, mint rossz útra térni. Érdemesebb hamarabb észrevenni, hogy rosszul mennek a dolgok, és közben változtatni, minthogy nem észrevenni a helytelen döntést. B) Jobb a sűrű fillér, mint a ritka forint. Hasznosabb a sok apró siker, mint a ritkán elérhető nagyobb eredmény. 6. Írj egy legalább tíz mondatból álló történetet a kép alapján! Adj találó címet a fogalmazásodnak! Egyéni megoldásokat várunk. 74

75 7. Olvasd el az alábbi szövegrészletet, majd válaszolj a kérdésekre! Az 1918 őszén Pestre érkező fiatalembernek a nélkülözés és kényelem, a siker és tehetetlenség ellentéteit rövid időn belül át kell élnie. Mesterei, korábbi példaképei (Babits, Móricz) sorsát figyelve pedig néha igaz csak némi túlzással a hatalom és rettegés egymást felülíró esélyeit is figyelheti. Szinte egész életének mintája lehet pesti életének kezdő szakasza: rövid, szerencsés pillanatokat hosszú, nehezen elviselhető, megpróbáltatásokkal teli életszakaszok követnek. A fiatalembernek először szinte minden sikerül: luxuslakás, egyetemi és költői siker, hozzá még állás is a forradalom szolgálatában, utóbb pedig az ellenforradalom írószervezeténél. (Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc pályaképe) A) Fogalmazd meg saját szavaiddal, milyen párhuzamokra mutat rá Szabó Lőrinc biográfusa! Életének kezdő szakaszát állítja párhuzamba életének eseményeivel: a rövid időn belül lezajlott kisebb történéseket (luxuslakás, siker, állás) kivetíti Szabó Lőrinc egész életére. B) Nézz utána, majd írd le, milyen történelmi utalások rejlenek a szövegben! október 28. őszirózsás forradalom; ellenforradalom 1919-ben C) Mit gondolsz, mit jelent a költői siker! Megjelenik 1922-ben a Föld, erdő, Isten, majd 1923-ban a Kalibán című verseskötete. 75

76 Tamási Áron: Ábel a rengetegben Első fejezet 1. Tudod-e, mit jelentenek az alábbi szavak? Írd őket a rajzok alá! törökbúza, pityóka, cseber, rosta, átalvető (másként: kukorica, burgonya, veder, szita, tarisznya) 2. Hogy mondja az író? Eszébe jut valami: Eldugja a nyulat: A rothadt alma leesik a fáról: Kiissza a pálinka maradékát: Hagytam, hadd kutasson a hajlékomban: Gombamérgezésbe belehalt Körbejár valamit: Délfelé jár az idő: az eszemben megsercent valami elrekkentettem leszottyan a fáról Ittam hát, hogy felülkerekedjem Hagytam, hagy kurkásszon... felpuffadt amikor kereken jártam a nap már jól fenn van 3. Szerinted melyik rész fejezi ki leginkább Ábel szeretetét a kutya iránt? Befogadja a kiéhezett és beteg állatot. a macska iránt? Ölbe vette a macskát a hosszú úton. a kecske iránt? Gondozza. 4. Hogy fejezi be az író a hasonlatot? a) Húzd alá a helyes megoldást! (Itt vastag betűvel.) Úgy pislogott, mint egy éhenkórász utcakölyök mintha most kikelt barna pillangók lettek volna a szemei mintha most látott volna életében először székely legényt Mindenütt a borókafenyő tömött s kerek bokrai üldögéltek a földön, mintha egy versailles-i kertben jártam volna mint megannyi gubbasztó, zöld óriás mintha a körüllevő hegyek mind idejártak volna óriási zöld tojásokat tojni b) Most te találj ki három befejezést! (Legyen közte a helyes megoldás is!) Akkora lett a tőgye, mint egy sátor mint egy felfújt tasak mint egy galamb 5. Első a kötelesség, második a magam gyarapítása fogalmazza meg életelvét Ábel. Milyen kötelességei voltak? A fa eladása, az erdő őrzése és a házi teendők. Milyen módon gyarapította magát? A szél által kidöntött fákat a saját hasznára eladta. Nevezd meg Ábel néhány tulajdonságát a fenti mondata alapján! 76

77 Kötelességtudó, becsületes, önérzetes. 6. Olvasd el figyelmesen a nyúllakoma körül forgó jelenetet, és értékeld az évődő feleket apát és fiát szellemességük szerint. Kinek a javára írnál pontot az alábbi kulcsszavakhoz kapcsolódó szellemesség alapján? Véleményedet támaszd alá egy-egy kifejező idézettel! Kulcsszó Ki nyer pontot? A nyerő poén (idézve) kút Ábel Még egy kannába vizet is merítettem, és odavittem, hogy igyék erre a nagy gondolom bánatra. látás apa Látni tudtál azért? spárga Ábel Azt spárga nélkül is meg lehet enni. szent apa Szent nyúlnak tekintjük. 7. Idézd fel Ábel és az igazgató párbeszédes jeleneteit! Válassz ki egyet, melyben Ábel megleckézteti a felettesét! Készíts rövid vázlatot erről, s mutasd be, hogyan fűzi egymásba Ábel a szavakat! Pl.: Legalább ez a szék tudja a régulát jegyeztem meg. Az igazgató úgy nézett rám, mintha sérelem következnék a szavamból. Miért? kérdezte. Azért, mert mindjárt letérdel, ha urat lát. Ez az asztal sem jobb mondta. Várhatja is, amíg dicsérni fogjuk feleltem. Vázlat: Ábel bírál valamit az igazgató nem érti vagy kételkedik Ábel csattanós választ ad Ábel az igazgatóval folytatott párbeszédekben a legtöbb esetben megszemélyesítésekkel él, mint a példa esetében is vagy később a fa esetében is, melyet a vihar kidöntött. Ezekből a megszemélyesítésekből származik a csattanó. 8. Az Ábel-regények párbeszédei ilyen sémával írhatók le: 1. A valami nehezen értelmezhető dolgot tesz vagy mond. 2. B magyarázatot kér. 3. A válaszol ugyan, de továbbra is homályosan. 4. B ismét rákérdez, leginkább egy miérttel. 5. A nem is késlekedik: csattanós válaszával egyszerre világossá teszi a korábbi rejtélyeskedés értelmét, egyúttal az abban rejlő szellemességet is. Keress példát erre a képletre az apa és a fiú párbeszédéből! 1. No, olyanok vagyunk mi is, mint a pogány törökök voltak. 2. Hát azok milyenek voltak? 3. Azok olyanok, hogy a követet megsütötték. 4. Hát ez a nyúl miért lett volna követ? 5. Ez azért, hogy hívjon téged az erdőre. 9. Mit jelentenek a dőlt betűs idézetek? Nem hozott apám egyebet, csak az üres borztarisznyát a nyakában, s jobb kezében azt a nagy fejű botot, amelyikkel örökké járni szokott volt, s amelyik hosszúságban nemcsak verte őt, hanem még szagot is árasztott, mintha zsírtermő fáról vágta volna. 77

78 Milyen bot volt ez? Karikázd be a szerinted helyes válasz betűjelét! (Itt vastag betűvel.) a) A botot az apa szalonnasütéshez használja. b) A kiszolgált bot a sok markolászástól zsírosra fényesedett. c) A bot valóban dögverő bot: vele az apa állati tetemeket szokott vizsgálni, piszkálni. d) A botot olajfa ágából metszették. S olyan volt, ahogy ment-haladott, mintha egy láthatatlan fonalat húzott volna, amelyiknek én tartom a tövét. Amikor úgy láttam, hogy mindjárt elszakad, én is megindultam utána, de akkor apám egy nagy borókabokorba beléakasztotta a fonalat, s az elszakadt. Mi történt? Karikázd be a szerinted helyes válasz betűjelét! a) Apa és fiú között örökre elszakadt a kötelék. b) A távozó apa Ariadné-fonalat húz maga után, hogy a fia hazataláljon, ha akar. c) Az apa szőttes felöltője fennakadt egy borókabokor ágán. d) Az apa befordult a bokor mögött, és eltűnt szem elől. 10. A fentiek mintájára most te adj válaszokat arra, hogy mit fejeznek ki a következő sorok! A négy közül egy legyen helyes, a többi a megtévesztésig hasonló! Édesapám, ha mi a majmoktól lettünk volna, akkor a házak ettől. Milyen volt a ház? a) Parasztház, udvarán állatokkal. c) Minden kényelemmel ellátott kőház. b) Festetlen deszkából készült régi építmény. d) Cseréptetős, tornácos ház. Nagy kínomban még a vizem is megcseppent. Mi történt? a) A könnyektől nem láttam. c) Izzadságtól csepegett az ingem. b) Vizes lett a nadrágom. d) Sírni kezdtem. 11. Keress példákat a Hargitán magára hagyott Ábel gyerekes, illetve felnőttes tulajdonságaira! Gyerekre jellemző kíváncsi hirtelen haragú könnyen meghatódik szeretetéhes fél Felnőttre jellemző büszke önérzetes céltudatos kitartó a problémákkal komolyan foglakozik 12. Írj rövid fogalmazást Bolha szemszögéből az első fejezet eseményeiről, az Ábellel való első találkozásról! Próbálj te is humorosan fogalmazni, ahogyan az író tette! Egyéni megoldásokat várunk. 78

79 Második fejezet 1. Járj utána a könyvtárban, mit jelentenek az alábbi szavak! suppan cserszegés megszöki magát esik, leesik a kifutó tej hangja sietve odamegy, odasiet 2. Milyen képekkel teszi kifejezőbbé az író az őszi természetet? Kösd össze a természetre vonatkozó szavakat a hozzájuk tartozó megszemélyesítésekkel! HEGY FELHŐ ÉG NAP VILÁGOSSÁG hamuszín arccal pityereg szépíti magát a függöny mögött hervadni kezd gyászos köpönyegbe burkolózik szakállnak szegődik 3. Keresd meg és olvasd el figyelmesen a kalendárium jóslatairól szóló részt! Miért volt bölcs ember a kalendárium írója? Hasznos tanácsokkal látta el az olvasókat. Tegyük fel, hogy egy népszerű heti magazin rovatszerkesztője vagy! Írj az újévi számba Ábel kalendáriumához hasonló jóslatokat, bölcs tanácsokat a XXI. század eleji diákoknak! Az internet segítségével bővíthetitek tudásotokat. üzletembereknek! A konferenciavonat hasznos lehet a tárgyalásokon. háziasszonyoknak! A kerámialapos tűzhelyek megkönnyítik a háziasszonyok munkáját. tanároknak! A digitális táblák használata megkönnyíti a szemléltetést. óvodásoknak! A színes ceruzákkal kiszínezhetitek a rajzaitokat. 4. Olvasd el figyelmesen a ferences barátok és a főhős közt folyó párbeszédeket, és értékeld az évődő feleket szellemességük szerint! Kinek a javára írnál pontot az alábbi kulcsszavakhoz kapcsolódó szellemesség alapján, Ábelnek vagy a barátoknak? Véleményedet támaszd alá egy-egy kifejező idézettel! Kulcsszó: Ki nyer pontot? A nyerő poén (idézve) felforrt tej Ábel Nekem olyan barát vendégeim vannak, akiknél még a kecsketej is buzgóbb. puska, rózsabokor Márkus jó, hogy nem volt ott az ördög. macska, vénasszony Ábel Úgy fekszik, mint egy vénasszony. Azért, mert az vakmacska. 5. A párbeszédek sémáját ismét alkalmazhatjuk: 1. A valami nehezen értelmezhető dolgot tesz vagy mond. 2. B magyarázatot kér. 79

80 3. A válaszol ugyan, de továbbra is homályosan. 4. B ismét rákérdez, leginkább egy miérttel. 5. A nem is késlekedik: csattanós válaszával egyszerre világossá teszi a korábbi rejtélyeskedés értelmét, egyúttal az abban rejlő szellemességet is. Keress példát a már ismert képletre a látogató papokkal folytatott párbeszédekből! 1. Legyen több eszed, édes fiam! 2. Bár ennyi se volna. 3. Légy nyugodt, nem vesztettél semmit. 4. Azt ki mondja? 5. Azt én, a csíksomlyói páter Gvargyián. 6. Keress a fejezetből olyan részleteket, amelyekben a fenti játékosság súlyos társadalmi vagy nemzeti gondokat feledtet! Foglald össze saját szavaiddal! A Gvargyián megdicsérte Ábelt és a Hargitát is, ahol olyan békésen élnek az emberek, mintha nem is léteznének a háborúk. 7. Értelmezd a dőlt betűs idézeteket! Karikázd be a helyes válasz betűjelét! Jónak láttam hát hazaindulni a zsákmánnyal, mielőtt a vén szarvaskirály szelleme eléjön valahonnét, s ellopja az utat a lábam alól. Mitől félt Ábel? a) Hogy besötétedik, és nem látja majd az utat. b) Hogy feltámad benne a vadászszenvedély, és egy szarvast űzve netán eltéved. c) Hogy egy mitológiai lény úttalan utakra vezeti. d) Hogy ágas-bogas bozótosba téved. Nem azért pillákol a barátban a láng, hogy én azt kifújjam. a) Ábel nem fújja még el a gyertyát, hadd beszélgessenek tovább a barátok. b) Ábel marasztalja a barátokat, mert azok melegséget hoznak rideg otthonába. c) Ábel nem akarja megingatni a barátok hitét. d) A barátok szempillái már-már leragadnak. 8. A fentiek mintájára most te értelmezd a következő dőlt betűs sort! A négy közül egy legyen helyes, a többi a megtévesztésig hasonló! A macska gomolyagban feküdt a füttő alatt. a) kinyújtózva c) kinyújtott lábakkal b) összegömbölyödve d) szétterpesztett mancsokkal 9. A páter Gvárgyián mélységes megvetéssel égeti el Ábel Buffalo Bill- és Nick Carterfüzeteit. Szerinted, ha korunkba tévedne, milyen irományokat égetne el? Krimiket és pornóújságokat. 80

81 Harmadik fejezet 1. Ismerd fel a regényrészletet az alábbi szavak alapján, majd alkoss párokat a szavakból a megtalált szövegnek megfelelően! tej, ugatás, tolvaj, királyfiú, pártol, megváltó, csal, megmenekül, édesanyám, érdemes tej-pártol, ugatás-érdemes, tolvaj-megváltó, királyfiú-édesanyám, csal-megmenekül 2. Értelmezd az alábbi mondatokat! A pénztáros kapsantott a szájával. Surgyélán nyiszitelte a pecsenyét. Fuszulán rongyos volt és leszigorodott. A bicska megkutyálta magát a szalonnában. A pénztáros tátogott. Nehezen vágta össze. Ócska ruhát viselt, és lesoványodott. A kés nem vágta a szalonnát. 3. Melyik mellékszereplőre illenek az alábbi tulajdonságok? Kösd össze a megfelelőket! lusta hiú erőszakos nagyratörő ostoba kapzsi alattomos hiszékeny korrupt faragatlan Surgyélán pénztáros 4. Milyen a hargitai tél? Ismerd fel a szóképeket, alakzatokat az alábbi leírásokban! Vigyázz, több is lehet egy idézetben! Künn az egek még jobban kezdték gyúrni a havat. A hegyek morogtak, az erdő részegen énekelt, és a szelek lobogó fehér hajjal kergették egymást. A ház deszkafalának résein hozzánk is bényilazott a tél, s a lámpa üstökét úgy rebegtette, mint egy arany pillangót. Nézte a telet, amely szakadatlanul haraggal terjesztette fehér igáját a világra. Megszemélyesítés, hasonlat vagy metafora megszemélyesítés megszemélyesítés, metafora megszemélyesítés, hasonlat metafora 5. Egészítsd ki az alábbi hasonlatokat! Mit jelenít meg ezekkel az író? patyolat lélek óriási gyertyák tündöklő ravatal márványtemplom Mint a patyolat lélek, olyan volt most ez az ország. A fák, mint óriási gyertyák állottak most. A vidám mezőből tündöklő ravatal lett. Márványtemplom lett a mókás rengetegből. Az író a behavazott tájat jeleníti meg. 81

82 6. Wass Albert így ír a Hargitától északra húzódó Görgényi havasok teléről: A világ arca megváltozott. Törpébbek lettek a fák, guggonülők, mint az öregemberek. A tisztás elszórt apró fenyőit mintha varázslat söpörte volna el, megnyúlt a rét fehér abrosza, mélyen benyúlt a bükkök közé, és patakig majdnem. A patak elveszett. Csak egy keskeny, fekete csík mutatta a nyomát, mintha roppant kígyó csúszott volna tova a hóban, az égerek alatt. Mi történt itt? Értelmezd részleteiben is a fenti idézetet! Kivágták a fákat, és a patak kiszáradt. 7. Hogyan csempész regényébe profán elemeket az író? a) régies vagy népies szóval, b) tréfás körülírással, c) sejtetéssel Találd meg a keresett kifejezést, majd írd a stilisztikai eszköz betűjelét az utolsó oszlopba! (Egy helyre többet is írhatsz.) Ábel majdnem kihányja az első falatot a cupákból. Hogy mondja az író? Surgyélán így fejezi ki véleményét a gondviselésről. Mit csinál? Ábel tettetett hanyatt esésével megüti magát. Hol? A csodaszer egyik alapanyaga. Ábel a kecskefejés közben megmenti a csendőrt egy esetleges balesettől. Mégpedig? Surgyélán könnyít meggyötört gyomrán. Hogyan? Ábel nem firtatja tovább, hogy Surgyélán meddig marad. Az író szavai: Valami ganyéhányó embernek a bocskorából egy darab. Ha nem tudtam volna, hogy mi van a számban, azt kellett volna gondolnom,... Emberek eleget háborúztak, most Isten háborúzik. az elszámolási felén kecskeibrika felrúgná a kecske Nagy böffenések között a fiatal hóra adogatja vissza a sast. Látom, hogy magának is van szíve. Módszer: b c b a b b, c b 8. Milyen mozzanat sejteti már jó előre a következő fejleményeket? Surgyélán leölte a kecskét. Végre szörnyűséges gyanú kezdett fészkelődni bennem: hátha a kecskét fogyasztja titkon. A pénztáros méltó ajándékot fog kapni. Ott felszedtem nagy sietve hat darab kecskeibrikát. A sas vérengzést rendez majd a házban. Furcsa hang kezdett mászni a fülembe. 9. A külvilág idegensége behatol a rengetegbe is. Mi a véleményed a regény alábbi párhuzamairól? a) bolsevik felforgató b) amerikai zászló szabadság c) bankigazgató kihasználás, kizsákmányolás Mennyiben változott a helyzet Tamási regénye óta? Napjainkban is fennáll a fenti három párhuzam? Indokold válaszodat! 82

83 a) A bolsevik szó egy adott történelmi korszakban erőszakos változtatásra törekvő embert jelentett, aki szembenállt a társadalmi renddel. Ma inkább a vallási radikálisok a felforgatók. b) Az amerikai zászlót napjainkban is a szabadság jelképének tartják, bár esetenként erőszakosan lép fel az USA. c) A bankigazgatók irányítják az intézményt. A párhuzam napjainkban nem igaz, bár néha bántóak az anyagi különbségek. 10. Mi a műfaja az Ábel a rengetegben című műnek? Fogalmazd meg néhány mondatban a műfaj jellegzetességeit! Regény: terjedelmes epikai műfaj. A múltban játszódik a cselekmény, a főszereplő mellett több mellékszereplő is megjelenik. Párbeszédes és leíró részek váltogathatják egymást, epizódok is előfordulhatnak, melyek lassítják a cselekményt. 83

84 Negyedik fejezet 1. Ismerd fel a regényrészletet az alábbi igék alapján, és foglald egyetlen mondatba, hogy miről szól ez a rész! Kihordtam, letörölgettem, kiteregettem, tisztuljanak, menekültek, ugráltak, másztak. Ábel kitakarítja a házat, és kiirtja a bolhákat. 2. Értelmezd az alábbi kifejezéseket! Süllögni látszott a szemük. Csillogni kezdett a szemük. A véremben már erősen mászkáltak a hangyák. Ábel mérges lett. Meghúztam az ördög fülét. Feltettem egy kockázatos kérdést. Kinőttük, mint gyík a farkát. Kijózanodott Ábel és édesapja. 3. Kösd össze a regényre vonatkozó mondatokat a megfelelő bibliai párhuzammal! Ábel a patyolat hóban lépked. Siratóének Bolha fölött. Surgyélán gaztetteinek összegzése. Ábel magára marad. Surgyélán hagyatéka: a tetvek. Korán kelés délig alvás. Ábel a városba készül. Ne gyűjtsetek kincseket a földön! A pásztor és a nyája. A pusztába kiáltó szó. A teve és a tű foka. Jézus a vízen jár. Káin és Ábel. Ádám a Paradicsomban (még Éva nélkül). 4. Ábel felnő: lassanként túlnő az apján testmagasság, felelősségérzet és életszemlélet tekintetében is. Miből következtethetsz erre? Egészítsd ki az alábbi mondatokat! Míg az apa bősz tréfacsinálással egyre jobban firtatja az igazságot az eltűnt állatok dolgáról, Ábel belátja, hogy apja még nála is furfangosabb. Az apa a szegény emberek fásultságával távol akarja tartani magát az urak ügyeitől, Ábel azonban úgy gondolja, hogy minden embernek őrködnie kell a világ rendje felett. Az apát szinte gyermeki örömmel tölti el a vásárlás lehetősége, míg Ábel higgadt marad. Az igazgató Ábelnek még csak-csak helyet szorítana az autóban, de Ábel azt szeretné, ha az apját is magukkal vinnék. Mikor a méredzkedésnél az apa lábujjhegyre ágaskodik, Ábel észreveszi, hogy az apja csal. 5. Nekik fegyverük van, nekünk eszünk kell legyen. mondja Ábel édesapjának, majd túl is járnak a haramiák eszén. Fogalmazd meg saját szavaiddal, milyen fortélyhoz folyamodik apa és fia! Amikor Surgyélán és Fuszulán visszajönnek, Ábel és édesapja fortélyhoz folyamodnak, hiszen nincs fegyverük. Pálinkával leitatják a haramiákat, de végül nemcsak ezzel, hanem Ábel furfangjával utalás a csendőrökre sikerül távozásra bírniuk a haramiákat. 6. Olvasd el figyelmesen az alább idézett párbeszédeket, majd válaszolj a kérdésekre! Azért, mert én nem csinálok pletykaságot. Miféle pletykaságot? Olyant, hogy az egyik tolvajnál beáruljam a másikat. Miféle tolvajokról szól a párbeszéd? 84

85 Surgyélánról és Fuszulánról. A párbeszéd alapján állítsd számozással fontossági sorrendbe az alább felsorolt tulajdonságokat! 1. önérzet 4. hetykeség 5. gőg 2. éleslátás 3. őszinteség,, Megkínáljuk-e őket? Ha éhesek, akkor kérjenek. Hát hogy kérjen egy nagy úr? A párbeszéd alapján állítsd számozással fontossági sorrendbe a vendéglátók tulajdonságait! 5. udvariasság 2. méltányosság 6. vendégszeretet 4. törvénytisztelet 3. életösztön 1. igazságosság Mi a közös a két párbeszédben? Mindkettő önérzetes beszéd, amely a székely góbék humorát fejezi ki. 7. Foglald össze a negyedik fejezet eseményeit; emeld ki azokat a tapasztalatokat, melyek Ábel későbbi életét is befolyásolhatják! Beköszöntött a tél, Ábel nagyon magányosnak érzi magát, amikor megérkezik a faluból édesapja. Az örömöt beárnyékolja a hír, hogy meghalt édesanyja. Később megérkezik a két haramia, Surgyélán és Fuszulán, akiket megpróbálnak leitatni, de a terv nem teljesen sikerül, hiszen az édesapa is megrészegedik. Végül a haramiák távoznak. Miután Ábel és édesapja jelentették a bankban a rablók megjelenését, visszatérnek a hegyre, és ott élnek tavaszig. Ábel magához veszi a beteg Márkust is. Miután az édesapa tavasszal visszatér a faluba, megérkezik Surgyélán és Fuszulán, akiknek Márkus istenről beszél, s ennek hatására a rablók önként feladják magukat. Márkus belehal a betegségébe. Márkus temetésén Ábel megtalálja a rég elveszett Bolhát, s vele együtt indulnak el a városba. Ábel a negyedik fejezetben megtapasztalhatta, hogy könnyebb furfanggal legyőzni az erőset, mint puszta erővel. Márkus révén láthatta, hogy milyen ereje lehet a kimondott szónak. Megtudhatta, hogy milyen nehéz elveszíteni valakit, de azt is érezhette, hogy a család átsegítheti az embert a nehézségeken. 85

86 Irány a középiskola! 1. Add össze az alábbi szavakat úgy, hogy egy nép nevét kapd! számtani műveletet végez + ollóval rendelkező állat = osztrák 2. Írj egy-egy olyan mondatot, amelyben a következő szókapcsolatok jelentése megmarad, de a fog ige nem szerepel újra bennük! A) munkába fog Mari belekezdett a munkába. B) pártját fogja A veszekedésben a tanár Ábelt védte. C) a ruha fog Az első mosáskor a sötét színű ruhák kiengedik színüket, és megfesthetik a velük mosott többi ruhát. D) gyanút fog Ábelnek gyanússá vált Surgyélán viselkedése. 3. Olvasd el figyelmesen az alábbi versrészletet, majd oldd meg a feladatokat! Száradt tőke, unt tavalyi vendég: nekem már a tavasz is ellenség! Csak te borulsz rám, asszonyi jóság, mint a letört karóra a rózsák, rémült szemem csókkal eltakarni... Óh jaj, meg kell halni, meg kell halni! A) Húzd alá, hogy milyen hangulatot közvetít a szöveg! közömbös bizalmas ünnepélyes fájdalmas udvarias B) Húzd alá azokat a költői eszközöket, amelyek kifejezik a szövegben az általad jelzett hangulatot! költői jelzők fokozás hasonlat megszemélyesítés metafora 4. Írd le, milyen tulajdonságra utalhattak a családnevekké vált megkülönböztető nevek! A) Tar: kopasz B) Szívós: kitartó 5. Magyarázd meg saját szavaiddal a következő közmondásokat! A) Kimutatja a foga fehérjét. Megmondja valódi véleményét. B) Néma gyereknek az anyja sem érti a szavát. Ha valaki nem mondja el, mi bántja, akkor a többiek azt nincs honnan tudják. C) Holló a hollónak nem vájja ki a szemét. A hasonszőrűek nem bántják egymást. 6. Olvasd el figyelmesen a következő szöveget! Méhvadászok a szatmári Erdőháton A szatmári Erdőháton sokáig szokásos volt a vadméhkeresés és a méhes fák kirablása. Az erdőháti falvakat a 19. században még nagy kiterjedésű erdők vették körül, és különösen az égererdők bővelkedtek odvas fákba telepedett méhekben. Az erdőt járó ember a méhek járását megfigyelve s azokat követve talált rá a méhes fára. Azt mondták errefelé, hogy az erdőket 86

87 járó ember mindig az eget vizsgálja. Azonban a méhkeresés egy fejlettebb formáját is gyakorolták: egy tisztásra diónyi lépesmézet tettek ki, olyan helyre, ahol a méhek jártak. Az első méh, amelyik megtalálta, megszívta magát, s elrepült. Majd rövid idő múlva társaival tért vissza. Amikor már több méh gyűlt össze a mézen, egy pohárral letakarták. Miután jóllaktak a méhek, egyenként eleresztették őket. Repülési irányuk elvezette a méhvadászokat a méhes fához. A méhes fákat leginkább ősszel rabolták ki, amikor már sok volt bennük a méz. Ha az odú nem volt magasan, akkor létrával közelítették meg. A magasabban levő odúhoz egy felsőbb ágra erősített kötéllel ereszkedtek le. Az odú nyílásába egy meggyújtott kanócot (kénes rongydarabot) dugtak be, majd falevéllel, sárral betapasztották azt. Miután a méhcsaládot a kén lefojtotta, baltával kibővítették az odú nyílását és a lépeket óvatosan kiszedték egy fazékba vagy vödörbe. Az egyik erdőháti faluban, Panyolán a Tisza medréből hozott agyagos sárral tapasztották be az odú nyílását. Majd egy kifúrt lyukon nádcsövet dugtak az odúba, amelyen át erős dohányfüstöt fújtak be. Amikor a méhek elcsendesedtek, elkábultak, baltával nyílást vágtak, és kiszedték a lépesmézet. (Szabadfalvi József Méhészkedés a szatmári Erdőháton című tanulmánya alapján) A) Nevezd meg a méhes fákat keresők eszközeit! lépesméz, pohár, létra, kötél, kanóc, sár, balta, fazék, vödör, nádcső B) Mire mondták az erdőhátiak, hogy az erdőket járó ember mindig az eget vizsgálja? Arra, hogy az erdőt járó a méhek járását figyelte. C) Mi az alapvető különbség a szövegben megismert lefojtási eljárások között? Az egyik esetben kén, a másik esetben dohányfüst az, ami elkábítja a méheket. 6. Fogalmazd meg a szöveg alapján, hogy mit jelentenek az alábbi kifejezések! A) égererdő: égerfákból álló erdő B) lépesméz: a még viaszkeretben lévő méz 7. Fejezd ki másképpen a kiemelt kifejezést! A) az égererdők bővelkedtek méhekben: dúskáltak B) a méhes fák kirablása: kifosztása C) egy pohárral letakarták: leborították D) sárral betapasztották azt: betömték E) baltával kibővítették: szélesítették F) a lépeket óvatosan kiszedték: finoman 87

88 Irodalom és képzőművészet Szecesszió 1. A szecesszió elnevezést a nyugat-európai művészettörténet-írás nemigen használja, leginkább csak a magyar és az osztrák művészeti irodalomban szerepel. Olvasd el a különböző országokban meghonosodott elnevezésekről szóló ismertetést, majd válaszolj a kérdésekre! Ausztriában az akadémiák elleni harcban fontos szerepet betöltő kiállítási intézményről, a Sezessionról (ejtsd: szecesszion) nevezték el secession -nak. Németországban az 1896-ban alakult folyóirat, a Jugend (jelentése: ifjúság) volt gyűjtője a századforduló német művészetének, és jellegzetes stilizáló díszítményei, illusztrációi miatt kapta az egész mozgalom a Jugendstil (jelentése: fiatal sítlus) elnevezést. Franciaországban az art noveau (jelentése: új művészet; ejtsd: art nuvó) elnevezés honosodott meg, de előfordul a style metro (ejtsd: sztil metro) elnevezés is, utalván arra, hogy több metrófeljárat vasdísze az új stílus jegyeit hordozza. Újabban pedig elterjedt a le style 1900 (ejtsd: lö sztil) elnevezés, az 1900-as világkiállítás ugyanis az új stílus diadalünnepe volt. Az olasz szakirodalomban a stile florealé terminus a honos (jelentése: virágos stílus; ejtsd: sztíle floreále). Angliában modern style -nak (ejtsd: modörn sztájl) nevezik. Mely európai országokban kapott nevet az irányzat? Ausztria, Németország, Franciaország, Olaszország, Anglia. Melyik elnevezésben szerepel az ifjú, fiatal elnevezés? Jugendstil. Melyik utal a stílus újdonságára? Art noveau. Hol céloz az elnevezés a virágdíszekre? Olaszországban. Melyik országban utal az elnevezés az intézményességgel való szembenállásra? Ausztriában. 2. Milyen témák iránt fogékony a szecesszió? Keress magyar, rokon értelmű szavakat az Idegen szavak szótára segítségével! misztikus erotikus bizarr spirituális szimbolikus dekadens titokzatos érzéki furcsa, groteszk testetlen, anyagtalan jelképes hanyatló 3. Olvasd el Ady Endre versét (A tó nevetett), tanulmányozd Antonio Gaudí épületét és Victor Horta lépcsőházát! a) Milyen vonalvezetés figyelhető meg a képeken? Mi a hullámok szerepe Ady versében? Hullámos, lendületes vonalvezetés figyelhető meg Adynál a hullámok a titokzatosságot és az ismeretlenséget fejezik ki. b) Milyen szecessziós vonásokat veszel észre a képeken és a versben? 88

89 képek: természeti formák, vonalkultusz vers: jelzőfüzérek c) Mi a szerepe az ismétlődésnek a versben és az épületeken? Próbáld meg felsorolni, milyen jegyek, elemek térnek vissza újra és újra! A versben a nyomatékosítás, a kiemelés, a ritmus eszköze. Az épületek esetén egy-egy építészeti elem kiemelésére szolgálhat. Pl.: ölű, A tó nevetett., a tó szentségére való utalás, a mozgást jelentő igék 4. Próbáld meg szétválasztani művészeti ágak szerint a szecesszió kifejezésmódjára jellemző alábbi fogalmakat! hangulati túlfűtöttség; növényi motívumok, természeti formák; vonalkultusz; jelzőfüzérek; különös színek; formai öncélúság; síkszerű képépítés; laza mondatszerkesztés Az irodalomra jellemző: jelzőfüzérek, laza mondatszerkesztés. A képzőművészetre jellemző: növényi motívumok, vonalkultusz, természeti formák, síkszerű képépítés, formai öncélúság. Mindkettőre jellemző: hangulati túlfűtöttség, különös színek. 89

90 Expresszionizmus 1. Keresd meg a könyvtárban vagy az interneten Babits Húsvét előtt című versét, és gyűjts példákat a versből az expresszionizmus kifejezésmódját meghatározó eszközökre! hiányos mondatok: Legyen vége már mondat értékű szavak: béke főnévi igenevek: dicsérni, mondani szaggatottság: Aki alszik, aludjon, aki él, az éljen merész, egyéni szóképek: március friss vérizgalma tömör felkiáltó mondatok: Legyen vége már 2. Keress példákat ugyanebből a versből az expresszionizmus tartalmi vonásaira! lázadás: de nem győzelmi ének az énekem elragadtatás: Testvérek, ha túl leszünk, sohase nézünk hátra! kétségbeesés: mennyi a vér! a világ központja az Én: Én nem a győztest énekelem az ösztönök felszabadítása: sodrában a szörnyű malomnak prófétáló jövőkép: adjon Isten bort, búzát, bort a feledésre! 3. Figyeld meg Munch Sikoly című képét, majd válaszolj a kérdésekre! Milyen üzenetet hordoz a Sikoly című festmény? Fogalmazz új címeket a képnek! Mi az emberiség jövője? Egyéni válaszokat várunk. Van-e reménye a világnak? Egyéni válaszokat várunk. 4. Olvasd el Hermann Bahr mondatait az expresszionizmusról, majd válaszolj a kérdésekre! Soha még kort nem zavart így össze a kétségbeesés, a haláltól való irtózás. Az ember üvöltve kéri a lelkét, egyetlen szorongásos kiáltás száll fel egész korunkból. Az impresszionista szeme hall csak, de nem beszél, megérti a kérdést, de nem válaszol (...) S íme az expresszionista kinyitja az ember száját. a) Illik-e valamelyik állítás Munch Sikoly-képére? Az ember üvöltve kéri a lelket, egyetlen szorongásos kiáltás száll fel egész korunkból. b) A Babits-vers melyik sora fejez ki hasonló gondolatot? S ha kiszakad ajkam, akkor is c) Keress Bahr szövegében szinesztéziát, az érzékterületeket összemosó kifejezést! az impresszionista szeme hall csak 5. Csoportosítsd a Babits-vers szavait a következő kategóriákba! Káosz izgat, vérszínű szörnyű, tipró géphalál szétszakad vércafat Rend hit, béke, alszik harang, munka búza, testvér virág tisztelem, megért 90

91 izgat, vérszínű, hit, béke, szörnyű, alszik, tipró, harang, munka, búza, testvér, géphalál, szétszakad, virág, vércafat, tisztelem, megért 6. Válaszd ki a felsoroltak közül a Munch-képre jellemző kifejezéseket, és csoportosítsd őket! félelem, harmónia, eksztázis, iszonyat, fenyegetés, csönd, nyugalom, zuhanás, rózsaszín, örvény, forró, szenvedély, titok, kín, lágy, ég, befon Káosz: félelem, eksztázis, iszonyat, fenyegetés, zuhanás, örvény, forró, szenvedély, titok, kín Rend: harmónia, csönd, nyugalom, rózsaszín, lágy, ég, befon 7. Szóbridzs. A keresett szó a Babits-vers visszatérő motívuma. Rávezető szavak KERÉK, ŐRÖL, TAPOSÓ, MAJOM, GABONA A keresett szó malom 8. Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, és sorolj fel olyan francia, német és olasz költőket és írókat, akik az expresszionizmus képviselői voltak! August Stramm, Max Brod, Gottfried Benn, Guillaume Apollinaire, Valéry Larbaud, Fillipo Tommaso Marinetti, Luciano Folgore 91

92 Szürrealizmus 1. Bevezetésképpen alkossunk költeményt a szürrealizmus klasszikusainak módjára: A szürrealisták számára a játék létezésmód, életforma, a személyiség belső világának kifejeződése, a véletlen megvilágosodások pillanata. (Karafiáth Judit) Gyakran alkottak közös művet úgy, hogy találomra illesztettek össze egymástól függetlenül kiötölt tagmondatokat. Ízelítésképpen egy példa a korabeli költők játékából: a) Hogyha a kereszténység csak most kezdődne, (Breton) az emberek sosem kelnének fel. (Aragon) b) Ha majd a gyerekek pofozzák fel az apjukat, (Tanguy) a fiatalok mind megőszülnek. (Breton) A szürrealisták nem arra kíváncsiak, amit mindenki lát, amit realitásnak mondhatunk, hanem megpróbálnak a realitás mögé tekintetni. A tudat alatt rejlő tartalmakat kívánják felszínre hozni, s ebben az álom tapasztalatai és az álomképek segítik őket. Műveik olyanok, mintha különös álmokat látnánk, melyekben képtelenségek és össze nem illő dolgok kerülnek egymás mellé, s valahogy mégis igaznak érezzük ezt a zűrzavart. Alkossatok két csoportot! Az egyik csoport tagjai írjanak Ha... kezdetű feltételes mellékmondatokat egyes számú alanyokkal, a másik társaság gyártson akkor... kezdetű főmondatokat! Illesszétek össze felváltva a cédulákat! Ha jól sikerül az alkotás, igazi szürrealista költemény születik. 2. Olvasd el a verset, tanulmányozd a festményt (Salvador Dalí: A lángoló zsiráf), majd válaszolj a kérdésekre! a) Kösd össze a vers igéit a festmény jellemzésére szolgáló szavakkal! József Attila verse Salvador Dali képe kiáltok dübörög megőrült könyörög ég, sötétlik fáj, szúr reszket, mered zaklat, bánt b) Mi is az, hogy civilizáció? Az ember bekeni magát valami zománccal és irtózni kezd a tetvektől írja Kassák Lajos. Melyek a civilizációt megtestesítő tárgyak Dalí festményén? fémpántok József Attila versében? gépek, üveglap c) Rejtsd el magad a frissen sült kenyérben írja József Attila. A képnek melyik az a részlete, amelyről a fenti sor jut eszedbe? Gondolj a következőkre: A frissen sült kenyér puha és lágy, mint a képen az emberi hús, a homok. Hová szokták az emberek elrejteni titkos dolgaikat? Elzárható helyre. d) Egészítsd ki a mondatokat! Míg a versben az ember próbál elrejtőzni a természet és a szelíd tárgyak harmóniája mögé, a festményen a tárgyak támadnak az emberre, megsebezve, látszólag kiszolgáltatva őt, azonban épp ezek a tárgyak és eszközök azok, amelyek nélkül az ember szinte már nem is tudna létezni. 92

93 e) Szép, mint egy varrógép meg egy esernyő véletlen találkozása a műtőasztalon írja a francia szürrealista, Lautréamont. Mi emlékeztet hitvallásában az 1. feladatban javasolt játékra? A véletlenszerűség. 3. Szerzők és művek. Egészítsd ki a táblázatot! Ady Endre Juhász Gyula Juhász Gyula Tóth Árpád József Attila Tamási Áron A tűz csiholója Magyar táj, magyar ecsettel Milyen volt Körúti hajnal Hazám Ábel a rengetegben 93

94 Irány a középiskola! 1. Az alábbi mondatokban növényneveket rejtettünk el. Írd ki őket! A betűk (hangok) sorrendjét nem változtathatod meg! A ravasz bíró zsarnokként viselkedett. Ezzel lerántom róla a leplet. Rózsa, zeller Gyere, te kis csirkefogó! A menyasszony írt neked egy levelet. Retek 2. A kulcsszó és a jelentés segítségével találd ki, melyik szólásra gondoltunk! Írd le a szólásokat! Pl.: kulcsszó a kenyér Jelentés: nagyon jóindulatú, lágyszívű Szólás: kenyérre lehetne kenni A következő szólások kulcsszava a világ. Jelentés Szólás a) semmiképpen a világ minden pénzéért sem b) nem olyan rettenetes dolog ez nem dől össze a világ 3. Az alábbi beszélgetésben négy nyelvhelyességi vagy stílusbeli hiba rejlik. Húzd alá a hibákat, és írd le a helyes formát! Jó napot kívánok! Miben segíthetek? Hali! Ebben a boltban vásároltam a múlt héten egy könyvet a nővéremnek, de még mielőtt odaadtam volna neki, megtudtam, hogy ezt már többször is olvasta. És inkább visszahoztam. Értem. Ha gondolja, a blokk ellenében, választhat valami mást. Nem, köszi. Inkább a pénzt szeretném visszakapni. Sajnálom, de az nem lehetséges. Nem? Pedig én már kitaláltam egy másik ajándékot, amit a könyv árán meg tudnák neki venni. Még a blokkot is megőriztem. Hiába. Én nem adhatom vissza a pénzét. De ha gondolja, továbbítom a kérését az üzlet vezetője felé. Azt megköszönném. Mindjárt megkérdezem. Kérem, várjon egy percet! Azonnal visszajövök. Rendben. Jó napot kívánok!, köszönöm, meg tudnék 4. Magyarázd meg saját szavaiddal a következő közmondásokat! a) Az igazságot nem lehet véka alá rejteni. Az igazságot nem lehet eltitkolni. b) Nem lehet mindent egy kalap alá venni. Nem lehet mindent azonos mércével mérni. 5. Húzd alá azt a kifejezést, amelyiknek a jelentése eltér a többitől! A) ravasz, agyafúrt, rafinált, ötletes, furfangos 94

95 B) bonyolult, szövevényes, össze-vissza, komplikált Írj az alábbi szavakhoz egy-egy rokon értelmű szót! A) elismert: nevezetes B) szélhámos: csaló 6. Keresd a párját! Írd a következő nyelvjárási (népnyelvi) szavak előtti vonalra a hozzá tartozó jelentés sorszámát! A) 5 pókál 1. táncol B) 3 eggyümaszakol 2. elvész C) 8 hoppicál 3. összeken D) 6 kiveszik 4. viccel 5. bepólyál 6. kipusztul 7. elcsúszik 8. biceg 7. Írd le a köznapi nyelvhasználat szerint az aláhúzott szavakat! A) Annyira kapkodott, hogy mindent lesepert az asztalról, még a tángyérját is. tángyér: tányér B) Miután a vizet felzubbantottam, ráöntöttem a hamura, majd megkavartam, aztán a lúg leülepedett. felzubbant: felforral C) Édesanyám gyakran főzött paszulyt ebédre. paszuly: bab 8. Keresd meg a párját az A)-tól E)-ig megadott szavaknak! A megoldáshoz csak a szavak felépítésére, szerkezetére, szóelemeire figyelj! laskáját csibukot haluska suvad láttat Pl.: gyár/ak/nak fiú/k/tól A) rom haluska B) megy suvad C) tányérját laskáját D) halat csibukot E) adat láttat 95

96 Képversek Nagy László: Árvácska sírverse 1. A képvers egyszerre szöveg és a szöveg által kirajzolt kép. Ez a vers mit rajzol ki? Azonosítsd a rajz részleteit a szöveg egyes szakaszainak jelentésével! A rajz részlete A szöveg szavai 1. fej Virág voltam hajdanán világ volt a mostohám 2. nyak hám 3. felsőtest Szép lány voltam úgy meghaltam szép ruhát még sosem hordtam 4. derék Virág vagyok holtan is, álmodom a porban is 5. alsótest, lábak ítéletet álmodom, majd rázkódom s ruházkodom 2. A virág és a lány sorsát így állítja párhuzamba a vers: Virág voltam hajdanán, világ volt a mostohám. Szép lány voltam, úgy megholtam, szép ruhát még sose hordtam. Mi történhet egy mostoha sorsra jutott virággal? Elhervad korábban, mintha egy kertbe ültették volna. egy mostoha sorsra jutott szép lánnyal? Szomorú élete lesz és megbetegszik. 3. A világ-virág szavak összecsengése és mély ellentéte több költőt is megihletett. Mit vár a virágtól József Attila verse? Ha már elpusztul a világ, legyen a sírjára virág. Díszítse az elpusztult világ sírját. 4. Milyen tipográfiai eszközökkel fejezi ki a költő az alábbi, dőlt betűvel szedett gondolatokat? Húzd alá az igaznak ítélt összefüggéseket! (Itt vastag betűvel.) 1. A virág nyílását elnyomja a mostoha világ. a) A fenti nagy V betű rátelepszik a sorokra. b) Az egyre hosszabbodó szavak visszarövidülnek. c) Az első szavak kerek bombaként hullanak a vers folytatására. 2. A halott virág feltámad. a) Az egyetlen I betűvé rövidülő sorok újra kinyílnak, meghosszabbodnak. b) alsó H betűtől a felső V betűig felfelé ível a vers. c) A mostohám szó után a vers kiterebélyesedik. 3. A győzelmes élet. a) Nagy H betű a vers alján. b) Nagy I betű a vers közepén. c) Nagy V betű a vers tetején. 4. Mindenkinek megvan a maga keresztje. a) A két leghosszabb sor a feszületre emlékeztet. b) A holtan is szavak külön sorba szedése. c) A hám vagy más szóval iga függőleges elrendezése. 5. A túlvilági élet fontossága. a) A vers keresztet formázó alakja. b) Nagyobb betűméret az ítélet szóban. 96

97 c) Választás a V, mint Victoria vagy a H, mint Hell (pokol) betűk között. 6. Két lábon állni, avagy gyökeret ereszteni. a) A nagy H betű két lenyúló szára. b) A megholtam-hordtam, illetve a szép lány szép ruhát szavaknak a nyúlványai. c) A V, I és H betűk lefelé mutató iránya. 7. Megrázza magát és új életre támad. a) Szárnyait kitáró V betű a vers tetején. b) A vers stilizált angyal alakja. c) Verdeső mozgásra utaló, váltakozó nagyságú betűk az alsó sorokban. 5. Mi a bravúros Géczi János Hangya című képversének tipográfiájában? A g betű vízszintesen elfordítva egy hangyára emlékeztet. Az olvashatóság megmarad. 6. Tudod-e, mit jelent a tipográfia szó? Nézz utána, és fogalmazz meghatározást saját szavaiddal! Valamely kiadványban alkalmazott nyomdai előírások (betűk szedése, formátum, stb.) összessége. 7. Tóth László alábbi képversének a címe: Mi történik a homokóra nyakában? a) A Nagy László-vers mely szakaszára emlékeztet Tóth László verse? Miért? A Szép lány voltam... kezdetű résztől kezdve emlékeztet rá Tóth László verse. b) A Nagy László-vers mely betűje emlékeztet Tóth László képversére? Miért? Az I betű emlékeztet a felkiáltójelre. c) Felelj a képvers címére! Mi történik a homokóra nyakában? Kiegyenesednek a kérdőjelek, és felkiáltójelekké válnak. Az idő elteltével a kérdéseinkre választ kapunk a tapasztalataink révén. E tapasztalatokat felkiáltva közöljük a világgal. 7. Olvasd el Király Farkas hipermarket-folklór című versét, majd válaszolj a kérdésekre! a) Mit jelentenek a hipermarket és a folklór szavak? Hipermarket: hatalmas bevásárló áruház Folklór: néprajz b) Milyen technikával készült a vers? Montázstechnikával. c) Milyen tipográfiai eszközöket használt a szerző? Különböző fokozatban és méretben szedte a betűket, a számokat hol képekkel, hol arab számokkal helyettesítette. Emellett a vers formája és elrendezése is rendhagyó. 97

98 Endrődy Szabó Ernő: Déja vu 1. Próbáld sorba rendezni a vers szavait, majd alkoss velük mondatot! a, behavazott, reggelek, hóesésben, zilált, kép, kerengő, kusza, álmok, fehérbe, öltözött, szótlanságban, lakom, hópehelyben, szállok A behavazott reggelek zilált kép a hóesésben / Kerengő, kusza álmok a fehérbe öltözött szótlanságban / szótlanságban lakom / Hópehelyben szállok 2. Szerinted mit ábrázolnak a képvers egyes részletei? Felső rész: hófelhőket Középső rész: hóesést Alsó rész: behavazott tájat 3. Figyeld meg a képvers grafikus jeleit! Mire emlékeztetnek? Kösd össze az összetartozókat! vonal nagy csillag kis csillag nagy kör kis kör pontsor szaggatott pontsor idézőjel lefelé fordított 1-es vastag, telítettebb karikák a) csöndes havazás b) hózápor c) minden, ami hullik d) kitartó havazás e) óriás, könnyű hópelyhek f) megbolygatott hótakaró g) földbe szivárgó csapadék h) havas eső i) erős havazás j) letaposott hó Teljes mértékben a befogadó asszociációitól függ az értelmezés, ezért nincs helyes és helytelen megoldás. 4. A gondolattársítás ösvényei mindannyiunkban más és más módon kanyarognak. Számodra mely természeti jelenségek fejezik ki a felsorolt emberi érzéseket, gesztusokat? boldogság, levertség, gyermeki öröm, titokzatosság, vad szenvedély, ellenszegülés, élvezet, szomorúság hóesés: boldogság, gyermeki öröm eső: levertség köd: szomorúság napsütés: élvezet szél: vad szenvedély vihar: titokzatosság 5. Nézz utána az Idegen szavak szótárában vagy másutt, mit jelent a vers címe! Azt hisszük, hogy egyszer már átéltünk valamit, ami valójában sohasem történt meg. Volt-e már ilyen élményed? Egyéni válaszokat várunk. Szerinted miért ez a vers címe? Keress összefüggést a déja vu érzés és a vers tartalma között! A természet körforgása már megtapasztalt élményekkel szembesít minket. 6. A vers következő szavai közül melyik a kakukktojás? Húzz alá egyet mindegyik sorban! Miért kakukktojás? 98

99 1. álmok, reggelek, hóesésben, lakom, hópehelyben lakom: ige 2. zilált, kusza, öltözött, behavazott kusza: nem t hangra végződik 3. kerengő, kusza, kék, zilált zilált: nem k hanggal kezdődik 4. szótlanságban, fehérbe, kék szótlanságban: nem szín 5. zilált, kusza, behavazott kusza: nem t hangra végződik 6. álmok, szállok, lakom álmok: főnév, és nem ige 99

100 Irány a középiskola! 1. Fentről lefele növeld az alábbi szavakban a betűk számát, egészítsd ki még két elemmel! A) B) S Á S S Á S S Á S S Á S L E L K E L K E L K E L kásás kikel 2. Fogalmazd meg a következő szólások, kifejezések jelentését! A) Annyit eszik, mint egy madár (veréb) keveset eszik B) Evés közben jön meg az étvágy. valamilyen tevékenység közben kapunk kedvet magához a dologhoz C) Azt se tudja, eszik-e vagy isszák fogalma sincs róla 3. Az alábbi meghatározások mellé írd le az ismer ige megfelelő igekötős alakjait! Például: közvetlen ismeretet szerez valamiről: megismer A) valakit vagy valamit alaposan megismer: kiismer B) értékként elfogad, és aszerint megbecsül valakit vagy valamit: elismer C) jellegzetes ismertetőjelek alapján azonosítani tud: felismer D) igaznak ismer el valamit, megvall: beismer E) tévesen ítél meg valakit vagy valamit: félreismer 4. Írd le, hogy min alapul a következő nyelvi játék! Hogy hívják az olvasó juhászt? Nyájas olvasó. A humor a juhász szó értelmezésében rejlik. A juhász az az ember, akinek nyája van, tehát nyájas. 5. Magyarázd meg saját szavaiddal a következő közmondásokat! A) Kinek egyszer megégette száját a kása, az aludttejet is megfújja. Aki egyszer már pórul járt, az kétszer is meggondolja, mit tesz következő alkalommal. B) A kecske is jóllakik, és a káposzta is megmarad. Mindenki elégedett a helyzettel. C) Leszedi róla keresztvizet. Nagyon leszidja. 6. Olvasd el figyelmesen a szöveget! Örkény István: Tóték (részlet) A község lakosai az üdülővendégek érdekében gyakran megsegítették egymást. Tótné, aki ki se látszott a házimunkából, összeírta, kitől mit kérjen kölcsön Ágika. (...) De hogy egy 100

101 érzékeny korú lány, nevetséges játékszekeret hurcolva maga után, egy csomó nevetséges holmiért végigkunyerálja a községet? Ezt nem kívánhatja egy anya. Itt tartottak, amikor megjelent Tót. Egy homlokráncolás nélkül nézett a lányára. Miről beszélgettek, kislányom? kérdezte szelíden. Ágika elpirult. Ahol az apja megjelent, szálas, hatalmas termetével, csillogó tűzoltósisakjában, türelmes, nyugodt tekintetével, eltörpültek az ilyen problémák. Semmiről mondta. Megyek segíteni az anyunak. Megfogta a játékszekér rúdját, elindult húzódás nélkül, de azért kelletlenül. Csakhogy mi történt? Mindjárt az öreg Kasztrinerék, akiknek ötölve-hatolva előadta az anyja kérését, lázas izgalomba jöttek. És ki az a vendég, akinek az ágyterítőt kéritek? Valami katona mondta Ágika, s egy kicsit hátralépett, jeléül, hogy ettől a katonától távol tartja magát. (...) Ágika kora délelőtt indult útnak, s csak délután vetődött haza. Időközben a játékszekér megtelt kölcsönkért holmival, ő maga pedig a közérdeklődés és közirigység középpontjába került. Újra meg újra elmondatták vele a nagy eseményt. Izgalmukban majd szétszedték, minden jóval kínálgatták, valósággal ünnepelték, aminek az lett az eredménye, hogy az őrnagy, akitől kezdetben valósággal borzadt, óráról órára vonzóbbá változott, s egyre jobban hasonlított az apjára. Ugyanolyan magas, ugyanolyan délceg. A) Karikázd be annak a mondatnak a betűjelét, amelyik legjobban összefoglalja a szöveg tartalmát! 1) Ágika annyira tart az apjától, hogy mindent megtesz neki. 2) A község lakosai lázasan készülnek az őrnagy fogadására. 3) Ágika számára megkérdőjelezhetetlen az apja tekintélye. B) Írd le, hogy milyennek látja Ágika az apját! Nevezz meg legalább három tulajdonságot! Szálas, hatalmas, délceg 6. Az alábbiakban a szövegben található néhány szó magyarázatát adjuk meg, keresd meg és írd le őket! A) kedvetlenül, kényszeredetten: kelletlenül B) bizonytalanul, mellébeszélve, kertelve: ötölve-hatolva C) daliás, katonás: délceg D) valamivel összemérve kicsinek, jelentéktelennek látszottak: eltörpül E) vörössé, pirospozsgássá válik: elpirul F) falunál nagyobb, városnál kisebb település: község G) könyörögve elkér: végigkunyerál H) egy közösség közös kíváncsisága: közérdeklődés 7. Értelmezd a meghatározást, és állapítsd meg, melyik irodalmi fogalom definíciójáról van szó! Tizenkét szótagú ütemhangsúlyos verssor, melyben a hatodik szótag után sormetszet van. felező tizenkettes Az óda változata; Istenhez, hazához szóló, imádságos, emelkedett, énekelhető lírai műfaj; a nemzet imádsága. himnusz 101

102 Egy rövid és egy hosszú szótagból álló versláb; jele: u. jambus Olyan rímhelyzet, melyben a páros számú sorok a páros számúakkal, a páratlan számúak a páratlan számúakkal rímelnek; képlete: abab cdcd stb. keresztrím Verses epikai mű, mely a balladánál terjedelmesebb, az eposznál rendszerint rövidebb. verses regény Borongós hangulatú lírai mű, melyben a fájdalmas emlékezés egy gondolatot visz diadalra. elégia 8. Szerzők és művek. Egészítsd ki a táblázatot! Radnóti Miklós Kassák Lajos József Attila Szabó Lőrinc Kosztolányi Dezső Gelléri Andor Endre Tétova óda Mesteremberek Ringató Új lakásban Ötévi fegyház Kisgerezdek 9. Ugye még emlékszel? Írd oda a címek mellé az írások műfaját, majd fogalmazz róluk egy néhány mondatos meghatározást! a) Ötévi fegyház novella Rövid elbeszélés kevés szereplővel, kész jellemekkel, egy ágon végigvezetett cselekménnyel, mely az életnek egy fordulatát mutatja be. Csattanószerű lezárással rendelkezik. b) Tétova óda óda Ünnepélyes hangú, valamilyen magasabb, emelkedett eszmét megverselő mű. c) Mesteremberek prózavers Tipográfiailag a próza tördelését követő vers, melynek lírai jellegét belső ritmusa, a gondolatok egysége adja. 102

103 Népszerű műfajok Film Szilágyi Domokos: Piroska és a farkas (Négy szinopszis) 1. Szilágyi Domokos költő a jól ismert mese történetéből négy különböző stílusú film rövid összefoglalását formálta meg, humorosan eltúlozva azok fő vonásait. Az első az amerikai közönségfilmet parodizálja: Piroshka és a fairkash (Metro Goldwin Mayer) Erdő széle Piroshka lóháton, cowboy-nadrágban, farzsebében lapos whiskys-üveg, viszi Nagymamának. Jő szembe Fairkash (fair jelentése: tisztességes; ejtsd: fer), szintén lóháton. Unfairkash (unfair jelentése: tisztességtelen; ejtsd: anfer) módra el akarja rabolni Piroshkát, Nagymama váltsa ki jó pénzért. Piroshka sír. Nagymama munkanélküli milliomos, ilyen kicsi összeget nem tud előteremteni. Fairkash dühös. Piroshka jobban sír. Fairkash enyhül. Piroshka bőg. Fairkash vigasztalja. Piroshka zokog. Fairkash szipog. Piroshka haját tépi. Fairkash felajánlja: adja át őt a rendőrségnek. Fairkasht bezárják Sing-Singbe. Piroshka megvásárolja a Sing-Singet, Fairkasht elveszi férjül, Itáliába mennek nászútra. Nagymama megissza a whiskyt és áldását adja. Gyűjtsd össze a szöveg alapján az amerikai cowboyfilm (ejtsd: kávboj) hatáskeltő eszközeit, tipikus helyzeteit, jellemeit! ellentétek, sírás, happy end, csinos és fiatal nő, váltságdíjat követelő negatív hős A farkas Szilágyi Domokos paródiájában beszélő nevet visel. Tudod-e, mit jelent a fair szó például a fair play kifejezésben? Becsületes. Megfelel-e a farkas viselkedése ennek a beszélő névnek? Igen, hiszen feladja magát a rendőrségnek. Keress beszélő neveket az általad ismert irodalmi vagy filmalkotásokból! Piszkos Fred / Rejtő Jenő 2. A második változat érzelmes-szentimentális stílusú filmfeldolgozást képzel el: Piroschka und Wolfgang (Osztrák életrajzfilm) Erdő széle. Wolfgang (Wolf jelentése: farkas) ül egy fa alatt, szájharmonikázik: Eine kleine Nachtmusik. Piroschka jő, nyakban hordozható zongorán játssza a d-moll zongoraversenyt. (Köchel-jegyzékszám 466.). Wolfgang szájharmonikán játssza a zenekari részt, közben beleszeret Piroschkába. Minden generálpauzában csókolóznak. A III. tétel közepén Piroschka meghal vírusos influenzában (B-vírus). Wolfgang végigjátssza a művet, megírja a Requiemet, és meghal. Zárókép: Wolfgang lovas szobra. Bal kezében Piroschka fényképe jobbjában vadonatúj Erard-zongora. Utókor bőg. Mely hatáskeltő kifejezésmód uralkodik a részlet első felében? Második felében? Idill, majd tragédia. Ki az a híres zeneszerző, aki ebben a részben a farkas szerepében tűnik fel? Miért ad ehhez ötletet a keresztneve? Wolfgang Amadeus Mozart 103

104 3. A harmadik változat a kommunizmus korszakára jellemző szovjet filmek patetikus-hősies stílusát utánozza: Piroska, a partizánlány (Moszfilm) Erdő széle 1812-ben. Napóleon, farkasnak álcázva, mellényzsebébe dugja hüvelykujját, hogy ne ismerjék föl. Jő Piroska Piroskának álcázva, mert tulajdonképpen partizánlány. Kosarában ennivalót visz Nagymamának: muzeális, hosszú csövű pisztolyt, kolbásznak álcázva. Farkas meg akarja enni Piroskát. Piroska meggyőzi: előételnek fogyassza el a kolbászt. Farkas rááll. Kolbász elsül. Farkas megsebesül. Lövésre előrohannak franciák. Piroska menekül, Nagymamához ér, összecsuklik. Nagymama hátára veszi, s cipeli a jéggel borított hómezőkön. Visszajövet cserélnek. Milyen jellegzetes orosz tájat látunk? sztyepp, végtelen síkság, hómező 4. A negyedik változat a hatvanas évek olasz neorealizmusára céloz. Ez a filmművészeti irányzat a többihez hasonlóan a valóság kiábrándító oldalát is ugyanolyan elszántsággal ábrázolja, mint a szépet: Piroska megeszi a farkast (Olasz módra) Erdőnyi város. Szélén nagy zsivaj, lárma. Kunyhók konzervdobozokból. Piroska jő kombinéban. Konzervnyitóval kinyitja kunyhó ajtaját, bemegy. Odabenn teljes sötétség, de mindent látni. Jő Nagymama monsignore Farkas bíborossal. Monsignore megkéri Piroska kezét: legyen a szeretője. Piroska: No, no, no. Nagymama neorealista veszekedést rendez. Farkas ecseteli összkomfortos erdőszél előnyeit. Kondicionált lombsusogás, elektronikus rigók, automata mókusok mogyorót köpnek. Piroska ingadozik, ingadozásából naturalizmus lesz. Utána meggyónik, monsignorét leönti paradicsomos spagettivel és elfogyasztja, csak a cingulus marad meg. Nagymama bőg, cingulust eladja ócskapiacon. Miért kapnak szerepet egyházi személyek az olasz filmben? A Vatikán Olaszország fővárosában, Rómában található, hagyományosan nagy szerepet játszik a katolikus egyház. Miféle városnegyedekre utalnak a konzervdoboz kunyhók? szegénynegyedekre Mely olasz étel jelenik meg mint sajátos, helyi szín? spagetti 5. Bővítsük tovább a lehetőségeket! Az eddigi ismeretek alapján most te írj szinopszist az adott mesére! a) Cím: Piri és a hamburger Alcím: Magyar vígjáték a XXI. század elejéről Helyszín: Betondzsungel Szereplők: Piroska: életbiztosítási ügynök (neve plasztikkitűzője szerint: Lelkes Piri); Farkas: hajléktalan (beceneve haveri körben: Toportyán); Nagymama: elszegényedett rokkantnyugdíjas. b) Töltsd ki a hiányzó részeket! 104

105 Cím: Piroska és Don Rodrigo Alcím: brazil szappanopera Helyszín: villanegyed pálmafákkal Szereplők: Piroska: Carmencita Farkas: Don Rodrigo Nagymama: Liliana Szinopszis: Egyéni fogalmazásokat várunk. 6. Olvasd el az alábbi szövegrészletet, majd válaszolj a kérdésekre! Szilágyi Domokos Nagysomkúton született, Szatmáron végezte középiskolai tanulmányait, 1955-ben került Kolozsvárra, a Bolyai Tudományegyetem magyar szakos hallgatója 1960-ig, azóta Bukarestben él. Külső történésekben nem gazdag életpályája, s ez éppúgy jellemző rá, mint az említett néhány helység, amelyek eddigi életútjának és költészetének (költői nyelvének!) földrajzi koordinátáit adják. A Szilágyi Domokos lírája szempontjából lényeges történések belső történések vagy annyira külsők, hogy a költővel nem is hozhatók közvetlen kapcsolatba, ezeket pedig egyaránt meg lehet élni Nagysomkúton, illetve Batizon (ahol szülei laknak) és Bukarestben, távol a sugárutak reklámforgatagától, egy új lakónegyed nyolcadik emeleti lakásának kiszigeteltségében. (Kántor Lajos; Láng Gusztáv: A romániai magyar irodalom története ) a) Nézz utána a térképen, hol találhatók (melyik országban, milyen tájegységen) a szövegben említett települések! Az összes település Romániában található, Nagysomkút és Batiz ezen belül a Szilágyságban, Szatmárnémeti ennek határán, Kolozsvár pedig Erdély közepén helyezkedik el, a Mezőség szélén. Bukarest Románia déli részén fekszik. b) Tudod-e, hogy ki volt a névadója az idézetben megemlített egyetemnek? Nézz utána, ma hogyan hívják az intézményt! Az intézmény névadója Bolyai János volt. Ma Babes-Bolyai Tudományegyetem a hivatalos megnevezés. c) Foglald össze saját szavaiddal, mit tudunk meg Szilágyi költészetéről! Szilágyi Domokos költészetét elsősorban nem a közvetlen környezet határozta meg, hanem a nagyobb, világtörténelmi események, és emellett a belső, lelki változások. 105

106 Szatíra Kosztolányi Dezső: Három szatíra Úriasszony 1. Hetvenegynéhány év távlatából is találunk párhuzamokat Kosztolányi 1930-ban írt verse és mai jelenségek között! Három olyan helyszínt keresünk, amelyek a vers alapján éppúgy színterei lehettek az úriasszonyok világának, mint ahogy manapság, a 2000-es években. Egészítsd ki a táblázatot! negyven kiló úszik, repül és ritmikus tornára jár kenyeret nem eszik soha, csak aszpikot, grapefruitot, kaviárt divatos szabású dressz, havibérlet, diétás büfé, natúr gyümölcslé, saláta, edzőprogram, csípőtájék, karizom Mindent abbahagy. Sétálni viszi a tragédiáját. harminc szerelme s több komplexuma pszichológus szobája szilikon, felvarrott arcbőr, bordaeltávolítás plasztikai sebészet fitneszstúdió; szorongás, stressz, depresszió; emlőit akarta eltávolíttatni 2. Szerepjáték. Válassz egyet a feladatok közül! a) Fogalmazz egy levelet a vers alapján, amelyben az úriasszony férje panaszkodik édesanyjának felesége viselt dolgairól! b) Írj le egy jelenetet, amelyben a régimódi anya megpróbálja megérteni és elfogadni modern lánya életvitelét! (A helyszín legyen a feleség lakása. Az anya látogatóba érkezik néhány napra.) Egyéni megoldásokat várunk. 106

107 Újságírás Kosztolányi Dezső: Három szatíra Közéleti kitűnőség 1. Mely mai újságokban, magazinokban találkozhatunk effélékkel? Egészítsd ki a táblázatot! A vers szavai: Mai sajtótermék típusa vagy címe: a) gazdasági válság, miniszter, a köz érdeke, német, hadvezér, sürgöny, vezércikk, személyesen, év, professzor b) temetés, bankett, pihenni, apja, anyja, meghízik, nyaranként, család, Marienbadban, ágyban c) vérnyomás, fölös kiló, nikotin, nyugalom, bágyadt, friss, naponta, megárt d) diktafon, fejhallgató, telefonszám, összeg e) ablak, néz, földszinti, nyugalom, fény, ágy, helyén, olvasgat, halvány a) Népszabadság, Magyar Hírlap; b) Best; c) Diéta és Fitness; d) Heti Világgazdaság; e) Lakáskultúra 2. Adj nevet Kosztolányi hősének, a közéleti kitűnőségnek, majd készítsd vele interjút! Vigyázz, mert a különböző sajtótermékek más és más stílusban faggatják riportalanyaikat! Válassz stílust az alábbiak közül, és ennek megfelelően kérdezz! a) egy országos napilap számára (jellemzők: tárgyilagosság, felületes ismertetőjegyek, politikai szerep) b) egy női magazin számára (jellemzők: elfogultság, személyes benyomások, magánélet, pletyka) c) egy fitneszmagazin számára (jellemzők: egészséges táplálkozás, testmozgás, test és lélek harmóniája) Egyéni válaszokat várunk. 3. Szerinted milyen jellegű sajtótermék lehetett az 1880-as évekből való Kis Újság? Állapítsd meg a címlapjából! humoros, szatirikus lap 4. Nézz utána, milyen más napilapok, folyóiratok léteztek az 1880-as években! Írj le néhányat megjelenési gyakoriságuk szerint csoportosítva! Napilapok: Kelet Népe, Budapesti Napilap, Magyar Hírlap, Szegedi Napló Hetilapok: kolozsvári Közlöny, Magyar Korona, Nemzeti Hírlap, Magyarország Havi lapok: Hölgyfutár, Athenaeum, Ország Világ, Koszoru 107

108 Irány a középiskola! 1. Ki az az írónk, akinek a családnevét a következő szöveg rejti? Kinél volt a másik terem kulcsa mostanáig? Tamási (Áron) 2. Nevezd meg a versszakban található költői képeket! A szél még üvegen szalad, sikong a lég talpa alatt, zsongó mese a táj még: folyók felett seprünyelen száll a boszorkaárnyék. Metafora, megszemélyesítés 3. Keresd meg a hibás szót vagy kifejezést, és írd le a mondatot helyesen! A) Úgy döntöttem, előbb gyümölcslevest eszek, aztán túrós palacsintát. Úgy döntöttem, előbb gyümölcslevest eszem, aztán túrós palacsintát. B) A tanárnő azt mondta, hogy a dolgozatot március huszonötre kell leadni. A tanárnő azt mondta, hogy a dolgozatot március 25. kell leadni. C) Tegnap egész este afölött vitatkoztunk, hogyan oldjuk meg ezt a problémát. Tegnap egész este azon vitatkoztunk, hogyan oldjuk meg ezt a problémát D) Jó lenne megtudni, hogy nem-e jönnek esetleg valamivel hamarabb! Jó lenne megtudni, hogy nem jönnek-e esetleg valamivel hamarabb! 4. A) Írj három rokon értelmű szót az ábrándozik igéhez! Mélázik, tűnődik, mereng. B) Az általad megadott szinonimák felhasználása nélkül fogalmazd meg egy mondatban, hogy milyen az ábrándozó ember! Az ábrándozó ember általában az álmok világában él, szereti elképzeli a dolgokat, a múltat és a jövőt, szereti végiggondolni a lehetőségeit. 5. Írj egy hat-nyolc mondatból álló humoros hírt a kép alapján! Mielőtt hozzákezdesz, készíts vázlatot! kivel vagy mivel történt: hol: mikor: mi történt: 108

hőkölt, beszökött, perc, találkozott, nyögő, szaladt

hőkölt, beszökött, perc, találkozott, nyögő, szaladt Ady Endre: Párisban járt az Ősz Párisba tegnap beszökött az Ősz. Szent Mihály útján suhant nesztelen, Kánikulában, halk lombok alatt S találkozott velem. Ballagtam éppen a Szajna felé S égtek lelkemben

Részletesebben

A SZÁZADFORDULÓTÓL AZ EZREDFORDULÓIG

A SZÁZADFORDULÓTÓL AZ EZREDFORDULÓIG A SZÁZADFORDULÓTÓL AZ EZREDFORDULÓIG Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én 1. Olvasd el az Ady költészetérôl szóló ismertetést, majd válaszolj a kérdésekre! Adynak minden verse vallásos vers. Ha egész

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( )

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( ) dezs.extra.hu tételek gyûjteménye Ady Endre Szerzõ dezs Irodalom tétel Ady Endre (18771919) Életrajz 1877.nov.22én született Érmindszenten. Apja hétszilvafás nemes volt. Elszegényedés. Nemesi család. Paraszti

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2018. december 10. (hétfő) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: 2018/19.

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra!

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 1. Másold le írott betûkkel! 2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 3. Írd le írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! b c cs d dz dzs f g gy h j k l ly m n ny p q r s sz t ty

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY Paola Zannoner: Célvonal

PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY Paola Zannoner: Célvonal PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY 08 ISKOLAI FORDULÓ A KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8 9. OSZTÁLYA Paola Zannoner: Célvonal Feladatlap Megoldási idő: 60 perc Elérhető pontszám: 50 pont Elért pontszám: pont

Részletesebben

Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek. 1. feladatsor OLAJOSKANNA ... Zebra: Tévedés áldozata vagyok. Az elefánt átkelt rajtam gyalog...

Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek. 1. feladatsor OLAJOSKANNA ... Zebra: Tévedés áldozata vagyok. Az elefánt átkelt rajtam gyalog... Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek 1. a) Hány keresztnevet tudsz kiolvasni a következõ szóból? (3 pont) OLAJOSKANNA b) Húzd alá, mi a humor forrása a Romhányi József tollából származó sírfeliratban!

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY 2018

PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY 2018 PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY 08 ISKOLAI FORDULÓ KÖZÉPISKOLA MÉSZÖLY ÁGNES: SZABADLÁBON Feladatlap Megoldási idő: 60 perc Elérhető pontszám: 50 pont Elért pontszám: pont Kódszám: Kedves Versenyző! Köszöntünk

Részletesebben

Szia Kedves Elsős! Remélem, jól megtanulsz írni év végéig! Jutalmad ez az érme lesz. Színezd ki, vágd ki, és viseld büszkén! Megérdemled! Jó munkát!

Szia Kedves Elsős! Remélem, jól megtanulsz írni év végéig! Jutalmad ez az érme lesz. Színezd ki, vágd ki, és viseld büszkén! Megérdemled! Jó munkát! Szia Kedves Elsős! Ugye ismersz? Én vagyok BÖLCS BAGOLY! Remélem, jól megtanulsz írni év végéig! Jutalmad ez az érme lesz. Színezd ki, vágd ki, és viseld büszkén! Megérdemled! Jó munkát! 3 4. Játsszunk

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Vörösmarty Mihály életműve

Vörösmarty Mihály életműve Vörösmarty Mihály életműve A ROMANTIKUS TRIÁSZ NAGY ALAKJA Javasolt feldolgozási idő: 80 perc 1. feladat Készítsd el Vörösmarty Mihály életrajzának 10 pontos vázlatát! A következő elemek feltétlenül szerepeljenek

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

80/ S z ö v e g é r t ő v e r s e n y május osztály. Jó versenyzést kívánunk! Név: Iskola: Elért pontszám:

80/ S z ö v e g é r t ő v e r s e n y május osztály. Jó versenyzést kívánunk! Név: Iskola: Elért pontszám: S z ö v e g é r t ő v e r s e n y 2018. május 3. 1. osztály Név: Iskola: Elért pontszám: 80/ Hasznos tanácsok: 1. 45 percig dolgozhatsz! 2. Ceruzával írj! 3. Figyelj az utasítás pontos végrehajtására!

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

MÉSZÖLY ÁGNES: SZABADLÁBON

MÉSZÖLY ÁGNES: SZABADLÁBON PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY 08 ORSZÁGOS DÖNTŐ KÖZÉPISKOLA MÉSZÖLY ÁGNES: SZABADLÁBON Feladatlap Megoldási idő: 60 perc Elérhető pontszám: 50 pont Elért pontszám: pont Kódszám: Kedves Versenyző! Gratulálunk

Részletesebben

XVI. József Attila (2.)

XVI. József Attila (2.) XVI. József Attila (2.) 1. Mit nevezünk komplex képnek? 2. Mi a szerpentin-példázat lényege? 3. Mi jellemzi az önmegszólító verstípust? 4. Mi jellemzi az időszembesítő verstípust? 5. Milyen lírai műfajokkal

Részletesebben

Szöveg címe: A tűzoltó kutyák Forrás: Első meséskönyvem. Móra Könyvkiadó, 1969.

Szöveg címe: A tűzoltó kutyák Forrás: Első meséskönyvem. Móra Könyvkiadó, 1969. Szöveg címe: A tűzoltó kutyák Forrás: Első meséskönyvem. Móra Könyvkiadó, 1969. Szövegtípus: elbeszélő szöveg (mese) Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

1. TÁJÉKOZÓDÁS A SAKKTÁBLÁN 1

1. TÁJÉKOZÓDÁS A SAKKTÁBLÁN 1 TÁJÉKOZÓDÁS A SAKKTÁBLÁN Egy híres sakkozó nevét kapod, ha jó úton jársz. Írd át színessel a név betûit! P O V G P O L G J Á R D U J T U T D I I T 2. Moziba mentek a bábok. Nézz körül a nézôtéren, és válaszolj

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

2+1. Irodalmi és Filmes Verseny (2018/2019) Kedves Versenyző!

2+1. Irodalmi és Filmes Verseny (2018/2019) Kedves Versenyző! +1 Irodalmi és Filmes Verseny (018/019) A versenyző neve: Iskolája: Felkészítő tanára: Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntünk abból az alkalomból, hogy a kiírásban szereplő könyvek elolvasása és a film

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY 2015

PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY 2015 PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY 05 ORSZÁGOS DÖNTŐ KÖZÉPISKOLA Barna Dávid: Egy magyar regény Feladatlap Megoldási idő: 60 perc Elérhető pontszám: 50 pont Elért pontszám: pont Kódszám: Kedves Versenyző!

Részletesebben

Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura

Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura Anyának szülinapja van. Az egész Szabó család a közeli étterembe megy ünnepelni. A kilencéves Tóni örül az ünnepi ebédnek, a tizenhat éves Péternek nincs kedve hozzá.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINT SZÖVEGALKOTÁS 180 perc SZÖVEGALKOTÁS Figyelem! Az alábbi feladatok közül csak egyet kell megoldania. Kérjük, húzza alá, melyik feladatot választotta!

Részletesebben

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó Feladatok 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó (Segítségül gondolj a következő szavakra: kacag, fut, távozik, suhan, somolyog,

Részletesebben

Sün Simi. Iskolás Sün lettem Simi. 1. Hol lakhat Sün Simi? Színezd ki, és rajzold oda Simit! 2. Színezd ki Simi táplálékait!

Sün Simi. Iskolás Sün lettem Simi. 1. Hol lakhat Sün Simi? Színezd ki, és rajzold oda Simit! 2. Színezd ki Simi táplálékait! Iskolás Sün lettem Simi Sün Simi. Hol lakhat Sün Simi? Színezd ki, és rajzold oda Simit! 2. Színezd ki Simi táplálékait!. Rajzold le, mi jelenthet veszélyt Simi számára! Óvodából az iskolába. Rajzold le,

Részletesebben

TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY

TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS. OSZTÁLY Tanuló neve, osztálya: Iskola neve, címe: Levelezési cím: Felkészítő tanár neve: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 009. DECEMBER 7. 1 CÍM: FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KI MILYENNEK LÁT? Olvasd el a tankönyvben a Bemutatjuk Pétert címû szöveget! 1. Egészítsd ki a mondatokat! Egy ismeretlen ember...

KI MILYENNEK LÁT? Olvasd el a tankönyvben a Bemutatjuk Pétert címû szöveget! 1. Egészítsd ki a mondatokat! Egy ismeretlen ember... KI MILYENNEK LÁT? Olvasd el a tankönyvben a Bemutatjuk Pétert címû szöveget! 1. Egészítsd ki a mondatokat! Egy ismeretlen ember...... lát engem. A szüleim azt gondolhatják rólam, hogy...... vagyok. A testvérem

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

Írásbeli szorzás. a) b) c)

Írásbeli szorzás. a) b) c) Írásbeli szorzás 96 100 1. Számítsd ki a szorzatokat! a) 321 2 432 2 112 3 222 3 b) 211 2 142 2 113 3 112 4 c) 414 2 222 2 221 4 243 2 2. Becsüld meg a szorzatokat! Számítsd ki a feladatokat! a) 216 2

Részletesebben

Bevezető. Kedves! Írd ide a neved, ha tudod, vagy kérd anyukád, apukád segítségét!

Bevezető. Kedves! Írd ide a neved, ha tudod, vagy kérd anyukád, apukád segítségét! Bevezető Kedves! Írd ide a neved, ha tudod, vagy kérd anyukád, apukád segítségét! Szeretettel köszöntünk az iskolában! Kövesd a munkafüzet címét, és járj te is nyitott szemmel a természetben! A feladatok

Részletesebben

5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be!

5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be! Mozaik Kiadó Szeged, 2013 5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be! 1 2 3 1 JANUÁR 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12 13 14 15 16 17 3 18 19 20 21 22 23 24 4 25 26 27 28 29 30 31 5 1 2 3 4 5 6 7 5 Mese,

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

Felvételi előkészítő, magyar, Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS

Felvételi előkészítő, magyar, Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS Felvételi előkészítő, magyar, 2016. Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS Szókészletünk részei az állandósult szókapcsolatok. Ezek olyan szókapcsolatok vagy

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Olvasók királya Pályázati lap. Név:... Cím:... Telefonszám vagy ... Iskola neve, osztály:...

Olvasók királya Pályázati lap. Név:... Cím:... Telefonszám vagy  ... Iskola neve, osztály:... Olvasók királya 2017 Pályázati lap Név:... Cím:... Telefonszám vagy e-mail:... Iskola neve, osztály:... 1. Csukás István: Pom Pom meséi: Madárvédő Golyókapkodó A feladat megoldásához olvasd el a meseregényt!

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny Az álom: A természetnek legszebb adománya. Megnyílik ekkor vágyaink tartománya. (Petőfi Sándor) Dunaújváros, 2016. június 3-4. Készítette: Garbacz Hajnalka gyógypedagógus

Részletesebben

Kérdések és feladatok. 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki!

Kérdések és feladatok. 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki! Kérdések és feladatok 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki! A költő a szobában látott szól. 2. Hogyan nevezzük azt, ha a versben a költő emberi tulajdonságokkal ruház fel állatokat?

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY. Bük, március 21. név:... iskola:... Két ember és a medve

ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY. Bük, március 21. név:... iskola:... Két ember és a medve FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2016. március 21. SZÖVEGÉRTÉS 2. OSZTÁLY név:... iskola:... Két ember és a medve Sok évvel ezelőtt két jóbarát, Sándor és József vándorolt át az

Részletesebben

Témaválasztás, anyaggyűjtés

Témaválasztás, anyaggyűjtés Témaválasztás, anyaggyűjtés Honnan gyűjtenél anyagot a következő témákhoz? Válaszd ki és írd le! Ha van saját ötleted, azt is írd oda! beszélgetés, lexikon, fényképek, családi beszélgetés, értelmező szótár,

Részletesebben

A virágok tündére egy napon sorra meglátogatta az alattvalóit,

A virágok tündére egy napon sorra meglátogatta az alattvalóit, Tompa Mihály A pitypang meséje Illusztráció: Szabó Enikő A virágok tündére egy napon sorra meglátogatta az alattvalóit, megkérdezte tőlük, nincs-e panaszuk, kérésük, kapnak-e hűvös reggeli harmatot, kedvesen

Részletesebben

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005.

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Szövegtípus: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás:

Részletesebben

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek.

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek. Kedves második osztályos tanuló! Bizonyára te is szívesen tanulod a matematikát. A 2. osztályban is sok érdekes feladattal találkozhatsz. A Számoljunk! című munkafüzetünk segítségedre lesz a gyakorlásban.

Részletesebben

VŐLEGÉNY KVÍZ. Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala?

VŐLEGÉNY KVÍZ. Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala? VŐLEGÉNY KVÍZ Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala? Mi a kedvenc sportja? Mi a legfőbb hobbija? Mi a kedvenc évszaka?

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

Kérjük, aláhúzással jelezze, hogy Óvodánk melyik csoportjába jelentkezik és hogy egész napos vagy fél napos elhelyezést igényel-e!

Kérjük, aláhúzással jelezze, hogy Óvodánk melyik csoportjába jelentkezik és hogy egész napos vagy fél napos elhelyezést igényel-e! JELENTKEZÉSI LAP JELENTKEZÉS: A FENTI POSTACÍMEN VAGY SZEMÉLYES LEADÁSSAL JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. FEBRUÁR 16. Kérjük, aláhúzással jelezze, hogy Óvodánk melyik csoportjába jelentkezik és hogy egész

Részletesebben

OLVASÁS SZÖVEGÉRTÉS Feladási határidő: január 14. (hétfő) Forduló: Évfolyam: 2. A versenyző neve:

OLVASÁS SZÖVEGÉRTÉS Feladási határidő: január 14. (hétfő) Forduló: Évfolyam: 2. A versenyző neve: Tanítók Fekete István Egyesülete OLVASÁS SZÖVEGÉRTÉS Feladási határidő: 2019. január 14. (hétfő) Forduló: Évfolyam: III. 2. A versenyző neve: Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Az iskola kódja:

Részletesebben

Mesék. Jorinde és Joringel. Komplex iskolai bűnmegelőzési program hallássérült gyermekek számára 2017

Mesék. Jorinde és Joringel. Komplex iskolai bűnmegelőzési program hallássérült gyermekek számára 2017 Mesék Jorinde és Joringel Komplex iskolai bűnmegelőzési program hallássérült gyermekek számára 2017 Az oktatási segédanyagot készítette: Mészáros Judit, Szalay Katalin Témavezető: Mészáros Judit Olvasószerkesztő:

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

bál, hab, bab, bot, láb, busz, zab, bőr, bor, seb

bál, hab, bab, bot, láb, busz, zab, bőr, bor, seb 1. Írd le a képek nevét! bál, hab, bab, bot, láb, busz, zab, bőr, bor, seb 2. Írd a mondatokba a hiányzó szavakat! szabó, baba, boci A kiságyban alszik a. A tehén kicsinye a. Ruhát varr a. 4 1. Írd be

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

5. Pótold a hiányzó igék felszólító módú alakjaival a mondatokat!

5. Pótold a hiányzó igék felszólító módú alakjaival a mondatokat! Magyar nyelv I. Illeszd a szavak végére a megfelelő magánhangzót! u vagy ú tan., egyhang., báb., borj. ü vagy ű rev., men., együgy., esk. 2. Ly vagy j? A tu.afa ga..ai e tettek sebhe et az u.amon. A macskakö.kök

Részletesebben

2. feladat. Olvasd el a könyv hátsó borítóját és töltsd ki az alábbi részletet!

2. feladat. Olvasd el a könyv hátsó borítóját és töltsd ki az alábbi részletet! Jelentkezési lap Név: Lakcím: Iskola: Osztály: E-mail cím: Iskola e-mail címe: Telefonszám: Kérjük, hogy minden mezőt tollal és olvasható nyomtatott betűkkel töltsetek ki! Az alábbi linken Finy Petra rövid

Részletesebben

Olvasásnépszerűsítő játék I. írásbeli forduló Beküldési határidő: április 6.

Olvasásnépszerűsítő játék I. írásbeli forduló Beküldési határidő: április 6. Olvasásnépszerűsítő játék I. írásbeli forduló Beküldési határidő: 2018. április 6. A csapat neve:... A csapattagok neve, lakcíme:... Az iskola neve, címe, telefonszáma:... Felkészítő tanár neve, telefonszáma:...

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Szövegfeldolgozás Versenyző neve: RÓTH ESZTER. 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat Ellenőrizte:

Szövegfeldolgozás Versenyző neve: RÓTH ESZTER. 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat Ellenőrizte: Érkezett: Pontszám Elérhető Elért Elérhető Elért KVALITÁS EXTRA Oktatási és Szolgáltató Bt. 6001 Kecskemét, Pf. 703. 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat 8 41 10 4 10 6. feladat 7. feladat

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

3. osztály - Olvasás Mintafeladat

3. osztály - Olvasás Mintafeladat a. Melyik hónapra jellemző? Írjátok be a naptárba! Két hónap kimarad, oda ti írjatok be egy-egy jeles napot /ünnepet! Márton nap, Karácsony, Farsang, Anna-bál, Mindenszentek-ünnepe, Sándor- József-Benedek

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁs a reformkor

HAZA ÉS HALADÁs a reformkor HAZA ÉS HALADÁs a reformkor MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1.Európa politikai helyzete Napóleon bukása

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat 2001. február 7. Név:.. Születési év: hó: nap: Kedves Felvételizı! Szeretettel üdvözlünk írásbeliden. Kérünk arra, hogy figyelj a feladatokra szánt

Részletesebben

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL RÓZSÁSSY BARBARA 59 gondolok, kell, méghozzá az írás, a vers létjogosultsága mellett. Miként valamiképp a szerzõ is ezt teszi könyvében mindvégig. Hogy a társadalomnak mára nemhogy perifériájára került,

Részletesebben

Kedvenc magyar íróink műveiből. Feladatlap

Kedvenc magyar íróink műveiből. Feladatlap OLVASÁSI VERSENY 2016. Janikovszky Éva Békés Pál Kedvenc magyar íróink műveiből Feladatlap Lázár Ervin Nemes Nagy Ágnes Lázár Ervin: A legkisebb boszorkány 1. feladat: Milyen órák voltak Anya-Banya boszorkányiskolájában.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Karikázd be, hogy hányadik osztályba jársz! 7 8

Karikázd be, hogy hányadik osztályba jársz! 7 8 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2014. október 20. Össz.pontszám: 65p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:.... TOLLAL DOLGOZZ! Karikázd be, hogy hányadik

Részletesebben

Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp 4. osztályos hittanverseny 2. fordulóján! Ebben a fordulóban az ősatyák és József életével,

Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp 4. osztályos hittanverseny 2. fordulóján! Ebben a fordulóban az ősatyák és József életével, 1 Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp 4. osztályos hittanverseny 2. fordulóján! Ebben a fordulóban az ősatyák és József életével, az adventtel és a szentmisével fogunk foglalkozni..

Részletesebben

GÁL LÁSZLÓ VERSEI KÓRHÁZBAN. a fehér ágy fekete világ háromszor rab az öreg a beteg az ablak alatt tavasz születik nekik mondom irigyen nem neked

GÁL LÁSZLÓ VERSEI KÓRHÁZBAN. a fehér ágy fekete világ háromszor rab az öreg a beteg az ablak alatt tavasz születik nekik mondom irigyen nem neked GÁL LÁSZLÓ VERSEI KÓRHÁZBAN a fehér ágy fekete világ háromszor rab az öreg a beteg az ablak alatt tavasz születik nekik mondom irigyen nem neked és jól van így mondom magamnak és így is jól van így is

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Az ablak

Gárdonyi Géza. Az ablak Gárdonyi Géza Az ablak Egy tizenöt éves fiú is járt az iskolába. Daninak hívták. Leány is volt három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek. Csak ez a Dani! Ült fakó arccal az első helyen,

Részletesebben

Hangos mesék, versek és ismeretterjesztő cikkek a szövegértés fejlesztésére. Pirosmalac. Hangos mese

Hangos mesék, versek és ismeretterjesztő cikkek a szövegértés fejlesztésére. Pirosmalac. Hangos mese Varázsbetű Mesetár Hangos mesék, versek és ismeretterjesztő cikkek a szövegértés fejlesztésére http://varazsbetu.hu/mesetar Pirosmalac Hangos mese (A hanganyag itt található: http://varazsbetu.hu/mesetar/pirosmalac)

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Részletesebben

ELSŐÁLDOZÁSI FELKÉSZÍTŐ 4. JÉZUS, AZ ÉLET KENYERE

ELSŐÁLDOZÁSI FELKÉSZÍTŐ 4. JÉZUS, AZ ÉLET KENYERE ELSŐÁLDOZÁSI FELKÉSZÍTŐ 4. JÉZUS, AZ ÉLET KENYERE 1. feladat Olvassátok el a lábmosásról és az utolsó vacsoráról szóló részletet az Evangéliumból A lábmosás 1 Közel volt már húsvét ünnepe. Jézus tudta,

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben