2. A Szervező a Játékot a jelen játékszabályzat 1. számú mellékletében felsorolt magyarországi CBA üzletekben szervezi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A Szervező a Játékot a jelen játékszabályzat 1. számú mellékletében felsorolt magyarországi CBA üzletekben szervezi."

Átírás

1 CBA Nyereményjáték Variációk nyereményekre Játékszabályzat I. A Szervező 1. A CBA Nyereményjáték Variációk nyereményekre (a továbbiakban: Játék ) szervezője Bonduelle Central Europe Kft. (székhely: 2750 Nagykőrös Ceglédi út 25.; cégjegyzékszáma: Cg ; a továbbiakban: a továbbiakban: Szervező ). 2. A Szervező a Játékot a jelen játékszabályzat 1. számú mellékletében felsorolt magyarországi CBA üzletekben szervezi. 3. A Játék a szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. törvény szerinti ajándéksorsolásnak minősül. II. Játékra való jogosultság 1. A Szervező, a Szervező alkalmazottai, illetve bármely más személy, aki részt vesz a Játék előkészületeiben, illetve lebonyolításában, valamint az ilyen személyek Ptk. 8:1. (1) bekezdés pont szerinti közeli hozzátartozói, hozzátartozói nem jogosultak a Játékban való részvételre. 2. A Játékban minden 18. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet (a továbbiakban: Résztvevő ), aki a Játékban részt vevő magyarországi CBA-üzletekben a Szervező Bonduelle márkajelzéssel ellátott konzerv- illetve fagyasztott termékeiből alkalmanként legalább 1.000,- Ft értékben vásárol, és vásárlását a CBA-üzletben kapott nyugtával igazolni tudja. III. A Játék feltételei és menete 1. A Játék május 1. napján 0 óra 00 perctől indul és 2015.május 31. napján 23 óra 59 perckor zárul le. 2. A Játékban való részvételhez a Résztvevőnek a Játékban résztvevő valamely magyarországi CBA-üzletben legalább 1.000,- Ft értékben a Szervező Bonduelle márkajelzéssel ellátott konzerv- illetve fagyasztott termékeiből kell vásárolnia, és a vásárláskor ki kell töltenie a Játékban való induláshoz szükséges adatlapot a következő adatokkal: név, lakcím, telefonszám, cím, a vásárlási blokkon található AP kód (a továbbiakban: Sorsjegy ). A Sorsjegyek a CBA-üzletekben kötegelve kerülnek kihelyezésre, a Bonduelle termékek közelében, és azokat a kitöltést követően szintén a CBA-üzletekben elhelyezett, feltűnő sárga színű, négy oldalán a Bonduelle logoval ellátott dobozba kell bedobni. Egy Résztvevő több Sorsjeggyel is játszhat, amennyiben több alkalommal vásárol 1.000,- Ft értékben Bonduelle fagyasztott és konzerv termékeket, ezzel növeli a nyerési esélyeit. 3. A Szervező a Résztvevők között a CBA-üzletekből hozzá érkező Sorsjegyek kisorsolásával július 1. napján közjegyző jelenlétében kézi sorsolást tart, amelynek során a lenti IV.1 pontban meghatározott Díjak a Résztvevők között kisorsolásra kerülnek.

2 IV. Nyertesek és Díjak 1. A Játék végén a Résztvevők között sorsolás útján összesen 22 db ajándék (továbbiakban: Díj ) kerül kiosztásra, melyek a következők: 20 db, egyenként 5.000,- Ft értékű ajándékkosár Bonduelle termékekből 2 db 2 fő részére szóló, 2 éjszakás wellness hétvége a nyertes által a Szervező által megadott listáról kiválasztott magyarországi szállodában A sorsolás helye és időpontja: A Bonduelle Central Europe Kft Budapest, Nagyszőlős u alatti telephelye, július óra 30 perc A sorsolás megtartására közjegyző jelenlétében kerül sor. A tartaléknyertesek száma: [10] fő. 2. A Díjakat a Szervező biztosítja. A nyeremények megváltoztatásának jogát a Szervező fenntartja. A Résztvevőket a Játékban elért győzelmükről, illetve a Díjak átvételének feltételeiről a Résztvevők által a Sorsjegyen megadott telefonszámon vagy címen a Szervező közvetlenül a sorsolást követően telefonon vagy elektronikus üzenetben értesíti. A nyeremény igénybevételével kapcsolatos információkat a Szervező e- mailben küldi meg a nyertesnek. A nyeremény átvételéhez a nyertesnek be kell mutatnia a vásárlást igazoló nyugtát. Ez történhet elektronikus úton, bescannelve, fax útján a nyugtamásolat átküldésével, személyesen a nyugta bemutatásával vagy a nyugta(másolat) postai úton történő megküldésével. 3. A Díjakat a Játék lezárását követően a Szervező a nyertesekkel egyeztetett módon juttatja el a nyerteseknek. Amennyiben valamely nyertes nem veszi át a Díját az egyeztetett időponttól számított 7 naptári napon belül, úgy a Díj átvételére a Szervező újabb lehetőséget nem tud biztosítani, és a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az ezen határidőn belül át nem vett Díjat a következő tartaléknyertes részére adja át. 4. A Szervező nem tartozik anyagi felelősséggel a Díj átadásának olyan okból bekövetkező meghiúsulása miatt, melyekért a Résztvevő vagy más személyek felelősek, így különösen, de nem kizárólagosan a következő esetekben: (a) a nyeremény postázása esetén a Résztvevő helytelen vagy hiányos lakcímet ad meg a Díj leszállításához; (b) a nyeremény postázása esetén változás történt a Résztvevőnek a Díj leszállításához megadott postázási címében, melyről a Szervező nem kapott előzetesen megfelelő tájékoztatást. 5. A jelen Játékszabályzat megsértése esetén a Résztvevő elveszíti a Díjra való jogosultságát.

3 6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyertesek, illetve tartaléknyertesek által át nem vett Díjakat saját céljaira használja fel. 7. A Szervező nem tartozik felelősséggel a postai szolgálat csomagküldésének kellő gondosságáért és gyorsaságáért, mindezek mellett azonban, ha a Résztvevő esetében a postai szolgálat reklamációs eljárása során megerősítik a csomag elvesztését, a Szervező vállalja, hogy az elveszett nyereményt pótolja a Résztvevőnek. 8. A Díjak utáni esetleges személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget és egyéb, a Díjakkal kapcsolatosan felmerülő további adókat vagy egyéb esetleges járulékokat a Szervező viseli. A Díjakkal kapcsolatosan esetlegesen felmerülő további költségek kivéve a Díj átadásával felmerülő posta költség a Résztvevő nyerteseket terhelik. V. A Résztvevők jogai és kötelezettségei 1. A Résztvevőt kötik a jelen Játékszabályzat feltételei. 2. A Résztvevő számára tilos a Játékot bármely törvénytelen célra használni. VI. A Szervező jogai és kötelezettségei 1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a Játékból azt a Résztvevőt, vagy ne engedje azon Résztvevő Játékba való belépését, aki megszegi a jelen Játékszabályzatot, különösképpen a következő módokon: (a) (b) (c) nem valós személyes adatokat ad meg a regisztráció során; törvénytelen célokra használja a Játékot; olyan tevékenységeket folytat, melyek alapos okot adnak arra a feltételezésre, hogy az adott Résztvevő megpróbálja kikerülni a Játék szabályait, biztonsági intézkedéseit vagy működési elveit. 2. Vis maior esemény, illetve más, a Szervező befolyásán kívül eső esemény esetén a Szervező fenntartja a jogot a Játék meghosszabbítására, lerövidítésére, felfüggesztésére, megszakítására vagy törlésére. Ilyen esetekben a Szervező köteles tájékoztatni a Résztvevőket a Játék módosításainak okáról, és másfajta játékot biztosítani, melynek részvételi feltételei nem szigorúbbak a Játék feltételeinél, és a Díjaknál nem alacsonyabb értékű vagy rosszabb minőségű díjakat ígér. 3. Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje. VII. Reklamációk 1. A Játékkal kapcsolatos reklamációkat a Résztvevőknek üzenetben kell benyújtani a Szervezőnek, legkésőbb 7 naptári nappal a panaszolt esemény bekövetkezte után. A reklamációkat a Szervező következő címére kell elküldeni: Az üzenet tárgyaként a következőt kell megadni:

4 CBA Nyereményjáték reklamáció. A fent meghatározott határidőn túl beérkező reklamációkat nem vizsgálják. 2. A reklamációban a következőket kell megadni: a Résztvevő családi neve, keresztneve és címe, a panasz okának és tárgyának részletes meghatározása, valamint a probléma megoldására tett javaslat. 3. A panaszokat haladéktalanul, de maximum a reklamáció Szervező általi kézhezvételét követő 14 naptári napon belül ki kell vizsgálni. 4. A Szervező a fent nevezett határidőn belül tájékoztatja a Résztvevőt döntéséről, melyet a reklamációban megadott címre küld el ajánlott levél formájában. VIII. A jelen Játékszabályzattal kapcsolatos rendelkezések 1. Minden, a Játékkal kapcsolatos promóciós és hirdetési forrásokban található információ csak kiegészítő információ. Amennyiben az ilyen források és a jelen Játékszabályzat között eltérések lennének, a jelen Játékszabályzat rendelkezései az irányadóak. 2. A Játék időtartama alatt jelen Játékszabályzat elérhető a [www.bonduelle.hu] weboldalon. 3. Mindezek mellett a Játékszabályzatot a Szervező székhelyén is meg lehet tekinteni. 4. Amennyiben jelen Játékszabályzat módosításra kerül, a Szervező kötelezi magát, hogy a nevezett módosítások nem sértik a Résztvevők által szerzett jogokat és nem lesznek negatív hatással a Játék feltételeire, kivéve, ha az adott módosítások kizárólag a Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítéséből erednek. 5. A Játékszabályzat módosítása esetén a Szervező köteles erről tájékoztatni a Résztvevőket. 6. A módosított változat szabályai azok közzétételének dátumával válnak hatályossá. A Résztvevőt kötik a módosított szabályok, kivéve, ha a Résztvevő azonnal kilép a Játékból. IX. Záró rendelkezések 1. A Résztvevők, a Szervező mindent megtesznek, hogy a jelen Játékszabályzatból vagy a Játék teljesítéséből eredő jogvitáikat békés úton, egyeztetéssel oldják meg. 2. Minden, a jelen dokumentumban nem rendelkezett témában a magyar jogszabályok az irányadók. 3. Jelen Játékszabályzat a Játék első napján lép hatályba.

5 X. A promócióban résztvevő boltok listája Régió Üzlet Település Üzlet Cím B.B.K. - Raktár Kft. Erdőkertes Béke út 2. B.B.K. - Raktár Kft. Veresegyház Szadai út 7. B.B.K. - Raktár Kft. Szada Dózsa György út hrsz.:4439. B.B.K. - Raktár Kft. Üröm Dózsa György út hrsz.:3152/1 B.B.K. - Raktár Kft. Veresegyház Budapesti út 1. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Bécsi út B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Erzsébet körút 58 B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Bartók Béla utca B.B.K. - Raktár Kft. Százhalombatta Damjanich u. 23. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Krisztina krt. 7 B.B.K. - Raktár Kft. Budaörs Szabadság út B.B.K. - Raktár Kft. Zsámbék Magyar u. 75. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Krisztina krt. 37. B.B.K. - Raktár Kft. Biatorbágy Csodaszarvas utca 2. B.B.K. - Raktár Kft. Etyek Körpince utca 4. B.B.K. - Raktár Kft. Budekeszi Dózsa György tér 1/A B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Gazdagréti tér 8. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Tétényi út 63. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Fehérvári út 192. B.B.K. - Raktár Kft. Érd Kálvin tér 1. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Leányka utca 13. B.B.K. - Raktár Kft. Százhalombatta Damjanich u. 23. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Lövőház utca B.B.K. - Raktár Kft. Budekeszi Fő út 36. B.B.K. - Raktár Kft. Érd Bajcsy-Zs. u B.B.K. - Raktár Kft. Páty Somogyi B. u. 3. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Boglár u.3. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Eötvös út.6 B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Flórián tér 6-9. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Fogarasi út B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Gyenes u.2. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Házmán u.2. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Apor Vilmos tér 11. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Margit krt.1. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Miklós u.8 B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Nádor u.18 B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Nógrádi u.39. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Eötvös út 38/b. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Orczy u B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Páskomliget u.49.

6 Régió Üzlet Település Üzlet Cím B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Szabó József.u.6. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Római tér 1. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Boglár u. 3. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Anker köz 1-3 B.B.K. - Raktár Kft. Kecskemét Korona u. 2. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Centenáriumi sétány B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Damjanich utca 23. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Jókai Mór utca 2. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest József Attila utca 16. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Munkásotthon utca 26. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Szabad Május tér 1. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Legénybíró utca 2. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Kada utca 122. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Klapka u B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Thököly út 24. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Berda József u 48. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Zsókavár utca 28 B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Vihar u 17. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Károly körút 9. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Hatvany Lajos u 10 B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Baross u 111. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Rákóczi u B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Ferenciek tere 2. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Hidegkúti út 167. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Váci utca 54. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Alagút utca 5. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Andrássy út 30. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Teréz krt B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Erzsébet körüt 58. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Gyömrői út 99. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Arany János utca B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Veres Pálné u. 12. B.B.K. - Raktár Kft. BUDAPEST József krt. 84 B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Népszinház u. 21 B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Gyömrői út 99. B.B.K. - Raktár Kft. BUDAPEST Futó utca B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Váci út 178. Buda-Duna régió Budapest Batthyány utca 28 Buda-Duna régió Budapest Budenz utca 24. Buda-Duna régió Budapest Körősi Csoma sétány 2. Buda-Duna régió Budapest Budaörsi út 115 Buda-Duna régió Budapest Dráva utca 22. Buda-Duna régió Budapest Királyhágó tér 1 Buda-Duna régió Budapest Pusztaszeri út 57

7 Régió Üzlet Település Üzlet Cím Buda-Duna régió Budapest Sasadi út 83 Buda-Duna régió Kismaros Szokolyai út 3 Buda-Duna régió Verőce Rákóczi út 33 Buda-Duna régió Vác Deákvári Főtér 31 Buda-Duna régió Vác Kölcsey Ferenc utca 1. Buda-Duna régió Vác Kodály Zoltán út 1. Buda-Duna régió Nagymaros Magyar utca 21 Buda-Duna régió Vác Széchenyi utca Buda-Duna régió Vác Radnóti Miklós út 9. Buda-Duna régió Budapest Márvány utca 33 Buda-Duna régió Budapest Naphegy tér 3 Buda-Duna régió Budapest Csatárka u 58. Buda-Duna régió Budapest Szarvas Gábor út 8 Palóc Nagyker Kft Bátonyterenye Rákóczi út 4. Palóc Nagyker Kft Salgótarján Erzsébet tér 1. Palóc Nagyker Kft Pásztó Cserhát lakótelep Palóc Nagyker Kft Salgótarján Pécskő út 3. Palóc Nagyker Kft Balassagyarmat Móricz Zs. út. 1. Palóc Nagyker Kft Salgótarján Ipari Park Palóc Nagyker Kft Verpelét Szabadság tér 11. Palóc Nagyker Kft Heves Hunyadi út 4-8 Palóc Nagyker Kft Gyöngyös Koháry út 3. Palóc Nagyker Kft Szolnok Ady E út 3. Palóc Nagyker Kft Kompolt Kápolnai út 2/C Palóc Nagyker Kft Salgótarján Rákóczi út 52. Palóc Nagyker Kft Eger Deák Ferenc út 14. Palóc Nagyker Kft Abádszalók Füredi út 27/1 Palóc Nagyker Kft Szécsény Rákóczi út Palóc Nagyker Kft Kunmadaras Semmelweis út 3-5 Palóc Nagyker Kft Miskolc Andrássy út 49 Palóc Nagyker Kft Göd Pesti út 72 Palóc Nagyker Kft Hajdúdorog Böszörményi út 29. Palóc Nagyker Kft Gyöngyös Páter Kis Szaléz út 22. Palóc Nagyker Kft Bátonyterenye Madách utca 6. Palóc Nagyker Kft Cegléd Mozdony u. 2. Palóc Nagyker Kft Túrkeve Széchenyi út 54. Palóc Nagyker Kft Dabas Bartók Béla út 63. Palóc Nagyker Kft Cegléd Összekötő út 30/B Palóc Nagyker Kft Cegléd Kőrösi út 38. Palóc Nagyker Kft Hatvan Horváth M. út 16. Palóc Nagyker Kft Debrecen Derék út 68/b Palóc Nagyker Kft Szolnok Ady Endre út. 15. Palóc Nagyker Kft Gyömrő Simon M. tér Szeged Back Bernát utca 6.

8 Régió Üzlet Település Üzlet Cím Szeged Szőregi út 80

Játékszabályzat. II. Játékra való jogosultság

Játékszabályzat. II. Játékra való jogosultság Játékszabályzat I. A Szervező 1. A lenti III. pontban meghatározott nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője a Bonduelle Central Europe Kft. (székhely: 2750 Nagykőrös Ceglédi út 25.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Játékszabályzat. II. Játékra való jogosultság

Játékszabályzat. II. Játékra való jogosultság Játékszabályzat I. A Szervező 1. A lenti III. pontban meghatározott nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője a Bonduelle Central Europe Kft. (székhely: 2750 Nagykőrös Ceglédi út 25.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

AVON Éld meg az élet szépségét Párizsban! Promóció Játékszabályzat. [A Szervező]

AVON Éld meg az élet szépségét Párizsban! Promóció Játékszabályzat. [A Szervező] AVON Éld meg az élet szépségét Párizsban! Promóció Játékszabályzat [A Szervező] 1. 1. Az AVON Éld meg az élet szépségét Párizsban! Promóció játék (a továbbiakban: a Játék) szervezője az AVON Cosmetics

Részletesebben

TEFAL Mixelj kedvedre Játékszabályzat

TEFAL Mixelj kedvedre Játékszabályzat TEFAL Mixelj kedvedre Játékszabályzat [A Szervező] 1. 1. A TEFAL Mixelj kedvedre játék (a továbbiakban: a Játék) Szervezője a Groupe SEB Central- Europe Kft., (székhely: 2040 Budaörs, Távíró köz 4., cg:

Részletesebben

AVON Érezd a természet ölelését! Promóció Játékszabályzat. [A Szervező] 1.

AVON Érezd a természet ölelését! Promóció Játékszabályzat. [A Szervező] 1. AVON Érezd a természet ölelését! Promóció Játékszabályzat [A Szervező] 1. 1. Az AVON Érezd a természet ölelését! Promóció játék (a továbbiakban: a Játék) Szervezője az AVON Cosmetics Hungary Kft., (székhely:

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

AVON Nutra Effects Kvízjáték Játékszabályzat. [A Szervező]

AVON Nutra Effects Kvízjáték Játékszabályzat. [A Szervező] AVON Nutra Effects Kvízjáték Játékszabályzat [A Szervező] 1. 1. Az AVON Nutra Effects Kvízjáték játék (a továbbiakban: a Játék) Szervezője az AVON Cosmetics Hungary Kft., (székhely: 2100 Gödöllő, Haraszti

Részletesebben

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat A Pernod Ricard Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Cg.: 01-09- 466108; továbbiakban: Pernod Kft.), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT TESCO- GAZPROMNEFT-G-ENERGY

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT TESCO- GAZPROMNEFT-G-ENERGY NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 2017.02.01. 2017.12.31. TESCO- GAZPROMNEFT-G-ENERGY 1. A TESCO- GAZPROMNEFT-G-ENERGY játékon való részvétel feltétele minimum 1 db GAZPROMNEFT vagy G-ENERGY típusú motorolaj termék

Részletesebben

AVON Planet Spa Nagykövet Játékszabályzat. [A Szervező] 1. Az AVON Planet Spa Nagykövet játék (a továbbiakban: a Játék) Szervezője az AVON Cosmetics

AVON Planet Spa Nagykövet Játékszabályzat. [A Szervező] 1. Az AVON Planet Spa Nagykövet játék (a továbbiakban: a Játék) Szervezője az AVON Cosmetics AVON Planet Spa Nagykövet Játékszabályzat [A Szervező] 1. 1. Az AVON Planet Spa Nagykövet játék (a továbbiakban: a Játék) Szervezője az AVON Cosmetics Hungary Kft., (székhely: 2100 Gödöllő, Haraszti út

Részletesebben

Duna Plaza facebook Playmobil nyereményjáték 2015.04.30. 2015.05.03. JÁTÉKSZABÁLYZAT

Duna Plaza facebook Playmobil nyereményjáték 2015.04.30. 2015.05.03. JÁTÉKSZABÁLYZAT Duna Plaza facebook Playmobil nyereményjáték 2015.04.30. 2015.05.03. JÁTÉKSZABÁLYZAT A Duna Plaza üzemeltetője, a Duna Plaza Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 178. adószám: 13096052-2-41) (továbbiakban:

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték

Részletesebben

AVON Luck Játékszabályzat. [A Szervező]

AVON Luck Játékszabályzat. [A Szervező] AVON Luck Játékszabályzat [A Szervező] 1. 1. Az AVON Luck játék (a továbbiakban: a Játék) Szervezője az AVON Cosmetics Hungary Kft., (székhely: 2100 Gödöllő, Haraszti út 3., cg: 13-09-075730, nyilvántartó

Részletesebben

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel.

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel. Barkácsforrás regisztrációs játék Részvételi és játékszabályzat 1. A játék szervezője a Max-24 Kft. 4700 Mátészalka, Ipari u. 27.sz. a továbbiakban szervező A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel

Részletesebben

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta.

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta. Részvételi feltételek Keresd a párját applikáció A nyereményjáték szervezője a Mercur Rent a Car Kft. (Cím: 2220 Vecsés, Hertz u 2. Adószám: 12027222-2- 13. nyilvántartási szám NAIH-86525/2015. továbbiakban,

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat Nyereményjáték szabályzat Az Agria Park Bevásárlóközpont Robogj a nyereményekért! elnevezésű, 2014. február 3-tól 2014. március 7-ig tartó nyereményjáték részvételi és játékszabályai 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK

Részletesebben

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata Balaton régió fotópályázat 2012 hivatalos játékszabályzata 1 Megnevezés: Balaton régió fotópályázat 2012 (a továbbiakban Játék ) Szervezők: SG Marketing Kft. (1149 Budapest, Limanova tér 12.), Aktimania

Részletesebben

Hivatalos Részvételi és Programszabályzat

Hivatalos Részvételi és Programszabályzat Hivatalos Részvételi és Programszabályzat I. A Program szervezője Az "Idén az ünnepelt adja az ajándékot! promóció (a továbbiakban: Program) szervezője HENKEL Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest,

Részletesebben

ÁLLATI PÖRGÉS Játékszabályzat. 1. A játék szervezője

ÁLLATI PÖRGÉS Játékszabályzat. 1. A játék szervezője ÁLLATI PÖRGÉS Játékszabályzat 1. A játék szervezője A jelen nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték vagy Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C.,

Részletesebben

UTAZZ LEGOLAND-be promóció RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

UTAZZ LEGOLAND-be promóció RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA UTAZZ LEGOLAND-be promóció RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője Az Utazz Legoland-be elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Pannoncolor Kft, székhely: 1107 Budapest, Barabás u.

Részletesebben

Wrigley Hungária Kft. ORBIT WHITE nyereményjáték. hivatalos játékszabályzata

Wrigley Hungária Kft. ORBIT WHITE nyereményjáték. hivatalos játékszabályzata Wrigley Hungária Kft. ORBIT WHITE nyereményjáték hivatalos játékszabályzata A nyereményjáték megnevezése: Orbit White A nyereményjáték szervezője: Wrigley Hungária Kft. (1025 Budapest, Cseppkő köz 3.)

Részletesebben

A Karácsonyi videó kvíz nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL

A Karácsonyi videó kvíz nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Karácsonyi videó kvíz! játék részvételi feltételei A Karácsonyi videó kvíz nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat 1. A nyereményjáték szervezője, lebonyolítója, adatkezelője, adatfeldolgozója A Nálunk hét nap a gyereknap! nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

A Robert Bosch Kft. Bosch-Praktiker nyereményjáték nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Robert Bosch Kft. Bosch-Praktiker nyereményjáték nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Robert Bosch Kft. Bosch-Praktiker nyereményjáték nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Bosch-Praktiker nyereményjáték A nyereményjáték szervezője: Robert Bosch Kft.

Részletesebben

Részvételi feltételek

Részvételi feltételek Részvételi feltételek A jelen nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték ) szervezője a TESCO- GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628, továbbiakban, mint Szervező

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat

Részvételi és Játékszabályzat Részvételi és Játékszabályzat Az Ooops! Bajkeverők fotó és videó feltöltés nyereményjáték promóciós Játék hivatalos Játékszabálya A promóció a teljes Bajkeverők kampány része 1. A Játék szervezője Az Ooops!

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

Ügyfélből milliomos promóciós nyereményjátékának

Ügyfélből milliomos promóciós nyereményjátékának A Netrisk.hu Zrt. Ügyfélből milliomos promóciós nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 2016. 11. 02. 2017. 01. 01. 1. A játék szervezője Az Ügyfélből milliomos nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Áprilisi nyereményeső! Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Az Áprilisi nyereményeső! Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Az Áprilisi nyereményeső! Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE Az Áprilisi nyereményeső elnevezésű Nyereményjáték (a továbbiakban: Promóció ) szervezője a BUSZESZ

Részletesebben

Hivatalos játékszabály Kiskegyed és Tesco Üzletsor nyereményjáték

Hivatalos játékszabály Kiskegyed és Tesco Üzletsor nyereményjáték Hivatalos játékszabály Kiskegyed és Tesco Üzletsor nyereményjáték 1. A Játék szervezője A Karácsonyi nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője az Axel Springer- Budapest

Részletesebben

Az Alföldi Tej Kft. Riska Játék Galaxis elnevezésű nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

Az Alföldi Tej Kft. Riska Játék Galaxis elnevezésű nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA Az Alföldi Tej Kft. Riska Játék Galaxis elnevezésű nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Riska Játék Galaxis 2. nyereményjáték A nyereményjáték szervezője: Alföldi

Részletesebben

Az Okoslottó nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Az Okoslottó nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1 Az Okoslottó nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A Nyereményjáték szervezője: a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték. Részvételi- és Játékszabályzata

A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték. Részvételi- és Játékszabályzata A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A Nyereményjáték szervezője a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám:

Részletesebben

A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata.

A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata. A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata. 1, Az akció szervezője A LEGO Hungária Kft. (Székhelye 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.)

Részletesebben

Ingatlan.com Nyerj az albérleteddel!

Ingatlan.com Nyerj az albérleteddel! Ingatlan.com Nyerj az albérleteddel! Nyereményjáték- és adatkezelési szabályzat (2014. július 24-től 2014. szeptember 3-ig) 1 Játék szervezője és a Játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. Az UNILEVER Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 182., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi,

Részletesebben

NYERJEN PÁROS FORMA 1 BELÉPŐJEGYET A PIRELLIVEL! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

NYERJEN PÁROS FORMA 1 BELÉPŐJEGYET A PIRELLIVEL! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT NYERJEN PÁROS FORMA 1 BELÉPŐJEGYET A PIRELLIVEL! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT Jelen feltételek az Internet Mall Hungary Kft. (Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112., adószám: 1356925-2-43, a továbbiakban:

Részletesebben

Az akcióban való részvétel a részvételi szabályok automatikus elfogadását jelenti.

Az akcióban való részvétel a részvételi szabályok automatikus elfogadását jelenti. Tavaszi kampány e parosito.hu oldalon RÉSZLETES JÁTÉKSZABÁLY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi részvételi feltételeket! Az akcióban való részvétel a részvételi szabályok

Részletesebben

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék (2015. május 1-től 2015. június 30-ig) 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője az www.yves-rocher.hu-t

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT A Bonduelle Central Europe Kft. Vásároljon 2 db Bonduelle Vapeurt és nyerjen! nyereményjátékának hivatalos játékszabálya. A szolgáltatás leírása: A nyereményjáték az alábbiakban

Részletesebben

Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA. NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.)

Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA. NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.) Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.) 1) 1.1. Az Új Nissan Pulsar és Note Nissan Nyílt Napok promóciós játék (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat IMOnline Élmény a vásárlás promóció Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat A promócióban (reklámcélú ajándéksorsolásban) részt vevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. Játék szervezője: UNICHEM GAIA Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1172 Budapest, Cinkotai út

Részletesebben

Hitelbúvár Gyorsteszt Nyereményjáték

Hitelbúvár Gyorsteszt Nyereményjáték Hitelbúvár Gyorsteszt Nyereményjáték Játékszabály (Módosítva: 2015. szeptember 9.*) 2015.07.02. Az alábbi játékszabály a Hitelbúvár Gyorsteszt ingyenes Nyereményjáték részvételi feltételeit és a sorsolással

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT CBA 3 évszak nyereményjáték Ősz

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT CBA 3 évszak nyereményjáték Ősz RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT CBA 3 évszak nyereményjáték Ősz 1. Az UNILEVER Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 182., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék)

Részletesebben

Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának

Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának A Netrisk.hu Zrt. Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 2015.12.01 2015.12.20. 1. A játék szervezője A promóciós kérdőív nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

Toyota Yaris Red&Black Nyílt Hétvége! JÁTÉKSZABÁLYZAT

Toyota Yaris Red&Black Nyílt Hétvége! JÁTÉKSZABÁLYZAT Toyota Yaris Red&Black Nyílt Hétvége! JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék szervezője Szervező: Toyota Central Europe Kft. (a továbbiakban: Szervező) székhelye: 2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Részvételi és adatkezelési szabályzat a Nestlé (HU) ig tartó Mikulás** játék üzenőfali nyereményjátékához

Részvételi és adatkezelési szabályzat a Nestlé (HU) ig tartó Mikulás** játék üzenőfali nyereményjátékához Részvételi és adatkezelési szabályzat a Nestlé (HU) 2015.12.02. 2015.12.03-ig tartó Mikulás** játék üzenőfali nyereményjátékához A játék időtartama: 1. december 2. 14:00 órától 2015. december 3. 09:00

Részletesebben

Az Árkád Győr 10.születésnap ajándéksorsolás hivatalos Játékszabályzata

Az Árkád Győr 10.születésnap ajándéksorsolás hivatalos Játékszabályzata Az Árkád Győr 10.születésnap ajándéksorsolás hivatalos Játékszabályzata I. A Játék szervezője Az ÁRKÁD Győr 10. születésnap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék") szervezője a ECE Projektmanagement

Részletesebben

VÁSÁROLJON AZ ALOLDALRÓL ÉS NYERJE MEG A FT-OS HEXBUG TONY HAWK PÁLYASZETTET! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

VÁSÁROLJON AZ ALOLDALRÓL ÉS NYERJE MEG A FT-OS HEXBUG TONY HAWK PÁLYASZETTET! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT VÁSÁROLJON AZ ALOLDALRÓL ÉS NYERJE MEG A 30 000 FT-OS HEXBUG TONY HAWK PÁLYASZETTET! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT Jelen feltételek az Internet Mall Hungary Kft. (Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112., adószám:

Részletesebben

Nestlé Hungária Kft. Nescafé Alegria To Go Princess Promóció elnevezésű promóciójának részvételi szabályzata

Nestlé Hungária Kft. Nescafé Alegria To Go Princess Promóció elnevezésű promóciójának részvételi szabályzata Nestlé Hungária Kft. Nescafé Alegria To Go Princess Promóció elnevezésű promóciójának részvételi szabályzata 1. A Promóció szervezője A Nestlé Hungária Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi

Részletesebben

A promóció leírása játékszabályzat

A promóció leírása játékszabályzat A promóció leírása játékszabályzat IRÁNY A BALATON! Játssz a Fonyódival! promóció 1. A Fonyódi Ásványvíz Kft. (Szervező) nyereményjátékot indít IRÁNY A BALATON! Játssz a Fonyódival! néven. A játék lebonyolítója

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerj páros ajándék mozijegyet a Multiponttal nyereményjáték VinCe Balaton rendezvényen 2014. július 10-13. között (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Dove Tesco nyereményjáték

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Dove Tesco nyereményjáték RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Dove Tesco nyereményjáték 1. Az UNILEVER Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 182., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék)

Részletesebben

A Pólus Center őszi szüneti kampányának hivatalos játékszabályzata:

A Pólus Center őszi szüneti kampányának hivatalos játékszabályzata: A Pólus Center őszi szüneti kampányának hivatalos játékszabályzata: 1. A promóció szervezője A Polus Társasház Üzemeltető Kft. (H-1152 Budapest, Szentmihályi út 131.; továbbiakban: Szervező ) regisztrációhoz

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Posta Hűségkártya Nyereményjátékának. Részvételi és Játékszabályzata

A Magyar Posta Zrt. Posta Hűségkártya Nyereményjátékának. Részvételi és Játékszabályzata A Magyar Posta Zrt. Posta Hűségkártya Nyereményjátékának 1. Általános feltételek Részvételi és Játékszabályzata A Magyar Posta Zrt., a játék szervezője (a továbbiakban: szervező) Posta Hűségkártya Nyereményjátékot

Részletesebben

Részvételi feltételek

Részvételi feltételek Részvételi feltételek A jelen nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték ) szervezője a TESCO- GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628, továbbiakban, mint Szervező ). A

Részletesebben

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat ( Játékszabályzat )

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat ( Játékszabályzat ) Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat ( Játékszabályzat ) A jelen nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a Marks and Spencer (Hungary) Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út

Részletesebben

Részvételi- és Játékszabályzat

Részvételi- és Játékszabályzat Részvételi- és Játékszabályzat 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A nyereményjáték szervezője a Henkel Magyarország Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a továbbiakban: Henkel Magyarország Kft.,

Részletesebben

Tesco "Startoljon rá a Magyar Nagydíj páros belépőire" áruházi kampány hivatalos programszabályzata

Tesco Startoljon rá a Magyar Nagydíj páros belépőire áruházi kampány hivatalos programszabályzata Tesco "Startoljon rá a Magyar Nagydíj páros belépőire" áruházi kampány hivatalos programszabályzata I. A Program szervezője A Tesco "Startoljon rá a Magyar Nagydíj páros belépőire" áruházi kampány (a továbbiakban:

Részletesebben

A nyereményjátékkal kapcsolatos adatfeldolgozást az Adatkezelő önállóan végzi.

A nyereményjátékkal kapcsolatos adatfeldolgozást az Adatkezelő önállóan végzi. Részvételi feltételek MaxxCreation Fotózz és nyerj applikáció A nyereményjáték szervezője a Modell és Hobby Kft. (Székhelye: 1117 Budapest, Október 23. u. 8-10; Központi ügyintézés: 1033 Budapest, Szőlőkert

Részletesebben

nyereményjáték Nyerje vissza a burkolólap árát ZALAKERÁMIA márkatermékekkel!

nyereményjáték Nyerje vissza a burkolólap árát ZALAKERÁMIA márkatermékekkel! nyereményjáték Nyerje vissza a burkolólap árát ZALAKERÁMIA márkatermékekkel! BURKOLJON ZALAKERÁMIA TERMÉKKEL és nyerje vissza a burkolólap árát vagy legyen Öné a 10 db ajándékcsomag egyike! Küldje be a

Részletesebben

Részvételi feltételek / Játékszabály A Peugeot Tiszta a levegő! nyereményjáték feltételeinek leírása

Részvételi feltételek / Játékszabály A Peugeot Tiszta a levegő! nyereményjáték feltételeinek leírása Adószám: 108 39089-2-44 Részvételi feltételek / Játékszabály A Peugeot Tiszta a levegő! nyereményjáték feltételeinek leírása I. A nyereményjáték megnevezése: Tiszta a levegő! nyereményjáték II. III. IV.

Részletesebben

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM Budapest KRUPP DÉLI ABC I.KRISZTINA 1013 Budapest KRISZTINA KRT. 37. Budapest CBA HORVÁTH-KERT 1013 Budapest ALAGÚT U. 5. Budapest CBA-BUDAVÁR 1014 Budapest TÁRNOK U. 22-24.

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata 1. A játék szervezője a Flavon Group Kft. cím: 4033 Debrecen, Veres Péter u. 19.,

Részletesebben

ALDI MINIPOLISZ PROMÓCIÓ SZABÁLYZATA

ALDI MINIPOLISZ PROMÓCIÓ SZABÁLYZATA ALDI MINIPOLISZ PROMÓCIÓ SZABÁLYZATA Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) (a továbbiakban: Megbízó) MiniPolisz Promóció néven Promóciót indít (a továbbiakban:

Részletesebben

Kidőlt a Mikulás - promóciós játék - Játékszabályzat. A játék célja

Kidőlt a Mikulás - promóciós játék - Játékszabályzat. A játék célja Kidőlt a Mikulás - promóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött

Részletesebben

TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT Jelen feltételek az Internet Mall Hungary Kft. (Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112., adószám: 1356925-2-43, a továbbiakban: a Lebonyolító ) által a

Részletesebben

A Brumi Maci Halloween boltja Nyereményjáték Hivatalos Játékszabályzata

A Brumi Maci Halloween boltja Nyereményjáték Hivatalos Játékszabályzata A Brumi Maci Halloween boltja Nyereményjáték Hivatalos Játékszabályzata A Boti-Co Kft. (székhely: 1095 Budapest, Mester utca 13., Cg.: 01-09-717380; továbbiakban: Szervező), mint szervező és adatkezelő

Részletesebben

Lexus RX promóciós játék és ajándéksorsolás 2016 JÁTÉKSZABÁLYZAT

Lexus RX promóciós játék és ajándéksorsolás 2016 JÁTÉKSZABÁLYZAT Lexus RX promóciós játék és ajándéksorsolás 2016 JÁTÉKSZABÁLYZAT A Toyota Central Europe Kft. ajándéksorsolást szervez 2016. március 1. és április 30. között, melynek keretében az ajándéksorsoláson résztvevők

Részletesebben

Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... Játékszabályzat

Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... Játékszabályzat Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... Játékszabályzat 1. A nyereményjáték szervezője Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője az Exeltis Magyarország

Részletesebben

Karácsonyi Nyereményjáték Szabályzat

Karácsonyi Nyereményjáték Szabályzat Karácsonyi Nyereményjáték Szabályzat Nyereményjáték szervezője a JátékNet.hu Kft. (székhely: 2089 Telki, Öreghegyi út 4/a, a továbbiakban: JátékNet). A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz 2014. 12. 22. Netex-Magyarország Kft. Bevezető A jelen szabályzat

Részletesebben

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között 13000/10397/9/2015.ált. 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT. 2. A Játékban kizárólag a Játék időpontjában 18 évét betöltött, cselekvőképes természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos)

JÁTÉKSZABÁLYZAT. 2. A Játékban kizárólag a Játék időpontjában 18 évét betöltött, cselekvőképes természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos) JÁTÉKSZABÁLYZAT Az MS E-Commerce Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Petőfi utca 64.; továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot szervez. (továbbiakban: Játék). A Játék lebonyolításában közreműködik az Intermedius

Részletesebben

A Játékban részt vehet minden az alábbi 2. pontban meghatározott természetes személy, az alábbi feltételek együttes teljesülésével:

A Játékban részt vehet minden az alábbi 2. pontban meghatározott természetes személy, az alábbi feltételek együttes teljesülésével: Játékszabályzat Az Athenaeum Kiadó Kft. által a Magyarország területén 2015. július 1-je és július 31-e között szervezett Nyerjen Ízek és Érzések magazin egyéves előfizetést nyereményjáték feltételei.

Részletesebben

Van az úgy, hogy a ház kinövi a biztosítást

Van az úgy, hogy a ház kinövi a biztosítást A Netrisk.hu Zrt. Van az úgy, hogy a ház kinövi a biztosítást lakásbiztosítás nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 2017.05.03. 2017.07.02. 1. A Játék szervezője A Van az úgy, hogy a ház kinövi

Részletesebben

Bonbonetti szaloncukor promóció hivatalos RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

Bonbonetti szaloncukor promóció hivatalos RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA BONBONETTI CHOCO Kft. Bonbonetti szaloncukor promóció hivatalos RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A promóció szervezője A Bonbonetti szaloncukor promóció szervezője a BONBONETTI CHOCO Kft. (székhely: 1097

Részletesebben

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen az Festival Travel International Kft., a Meex oldal, Meex Lounge Debrecen, MEEX Lounge Szeged Facebook

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerj ajándék mozijegyet a Multiponttal nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 79., továbbiakban: Szervező ). A

Részletesebben

Nyereményjáték Szabályzat

Nyereményjáték Szabályzat Nyereményjáték Szabályzat NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A Nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték ) szervezője Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4024 Debrecen

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

A játékban történő regisztráció jelen hivatalos Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A játékban történő regisztráció jelen hivatalos Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Háda-1 Kft. által szervezett Nyerd meg TE az 1 Millió Ft-ot vagy a 10 db 100 000 Ft-os VIP vásárlás egyikét! elnevezésű nyereményjáték játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. Nyerd

Részletesebben

65 éves az Univer! - játékszabályzat

65 éves az Univer! - játékszabályzat 65 éves az Univer! - játékszabályzat 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE A 65 éves az Univer! elnevezésű promóciós játék (a továbbiakban: Promóció ) szervezője az Univer Coop Zrt. (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 5-9.,

Részletesebben

A Corvin Plaza által szervezett évi, Corvin Plaza Óriási karácsonyi cukorvarázs! elnevezésű nyereményjáték játékszabályzata ( Játékszabályzat )

A Corvin Plaza által szervezett évi, Corvin Plaza Óriási karácsonyi cukorvarázs! elnevezésű nyereményjáték játékszabályzata ( Játékszabályzat ) A Corvin Plaza által szervezett 2014. évi, Corvin Plaza Óriási karácsonyi cukorvarázs! elnevezésű nyereményjáték játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. A Corvin Plaza Óriási karácsonyi

Részletesebben

Fotó kihívás Játék. 2.1 A Szervező által meghirdetett játékban minden Facebook adatlappal rendelkező játékos részt vehet, aki betöltötte 18. életévét.

Fotó kihívás Játék. 2.1 A Szervező által meghirdetett játékban minden Facebook adatlappal rendelkező játékos részt vehet, aki betöltötte 18. életévét. Fotó kihívás Játék 1. Szervező Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Corvin Plaza üzemeltetője, a Klépierre Corvin Kft. (a továbbiakban:

Részletesebben

DiBook karácsonyi nyereményjáték

DiBook karácsonyi nyereményjáték DiBook karácsonyi nyereményjáték 1. A nyereményjáték szervezője szervező: Markweb Kft. (a továbbiakban: Szervező) székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 9. cégjegyzékszáma: 01-09-920767 2. A nyereményjáték

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT A DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Váci út 35.; a továbbiakban: Szervező ) a szolgáltatásával kapcsolatos nyereményjátékot (a továbbiakban:

Részletesebben

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6647/6/2015.ált. 2015. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Július 1. (szerda) 10.00-12.00 Budaörs, Kinizsi

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

Síelők.hu általános játék- és adatkezelési szabályzat

Síelők.hu általános játék- és adatkezelési szabályzat Síelők.hu általános játék- és adatkezelési szabályzat 1. Játékok szervezője 1.1. A nyereményjátékok (a továbbiakban "Játék, Kampány") szervezője a Síelők Betéti Társaság (1161 Budapest, Szent Korona u.

Részletesebben