2. A Szervező a Játékot a jelen játékszabályzat 1. számú mellékletében felsorolt magyarországi CBA üzletekben szervezi.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A Szervező a Játékot a jelen játékszabályzat 1. számú mellékletében felsorolt magyarországi CBA üzletekben szervezi."

Átírás

1 CBA Nyereményjáték Variációk nyereményekre Játékszabályzat I. A Szervező 1. A CBA Nyereményjáték Variációk nyereményekre (a továbbiakban: Játék ) szervezője Bonduelle Central Europe Kft. (székhely: 2750 Nagykőrös Ceglédi út 25.; cégjegyzékszáma: Cg ; a továbbiakban: a továbbiakban: Szervező ). 2. A Szervező a Játékot a jelen játékszabályzat 1. számú mellékletében felsorolt magyarországi CBA üzletekben szervezi. 3. A Játék a szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. törvény szerinti ajándéksorsolásnak minősül. II. Játékra való jogosultság 1. A Szervező, a Szervező alkalmazottai, illetve bármely más személy, aki részt vesz a Játék előkészületeiben, illetve lebonyolításában, valamint az ilyen személyek Ptk. 8:1. (1) bekezdés pont szerinti közeli hozzátartozói, hozzátartozói nem jogosultak a Játékban való részvételre. 2. A Játékban minden 18. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet (a továbbiakban: Résztvevő ), aki a Játékban részt vevő magyarországi CBA-üzletekben a Szervező Bonduelle márkajelzéssel ellátott konzerv- illetve fagyasztott termékeiből alkalmanként legalább 1.000,- Ft értékben vásárol, és vásárlását a CBA-üzletben kapott nyugtával igazolni tudja. III. A Játék feltételei és menete 1. A Játék május 1. napján 0 óra 00 perctől indul és 2015.május 31. napján 23 óra 59 perckor zárul le. 2. A Játékban való részvételhez a Résztvevőnek a Játékban résztvevő valamely magyarországi CBA-üzletben legalább 1.000,- Ft értékben a Szervező Bonduelle márkajelzéssel ellátott konzerv- illetve fagyasztott termékeiből kell vásárolnia, és a vásárláskor ki kell töltenie a Játékban való induláshoz szükséges adatlapot a következő adatokkal: név, lakcím, telefonszám, cím, a vásárlási blokkon található AP kód (a továbbiakban: Sorsjegy ). A Sorsjegyek a CBA-üzletekben kötegelve kerülnek kihelyezésre, a Bonduelle termékek közelében, és azokat a kitöltést követően szintén a CBA-üzletekben elhelyezett, feltűnő sárga színű, négy oldalán a Bonduelle logoval ellátott dobozba kell bedobni. Egy Résztvevő több Sorsjeggyel is játszhat, amennyiben több alkalommal vásárol 1.000,- Ft értékben Bonduelle fagyasztott és konzerv termékeket, ezzel növeli a nyerési esélyeit. 3. A Szervező a Résztvevők között a CBA-üzletekből hozzá érkező Sorsjegyek kisorsolásával július 1. napján közjegyző jelenlétében kézi sorsolást tart, amelynek során a lenti IV.1 pontban meghatározott Díjak a Résztvevők között kisorsolásra kerülnek.

2 IV. Nyertesek és Díjak 1. A Játék végén a Résztvevők között sorsolás útján összesen 22 db ajándék (továbbiakban: Díj ) kerül kiosztásra, melyek a következők: 20 db, egyenként 5.000,- Ft értékű ajándékkosár Bonduelle termékekből 2 db 2 fő részére szóló, 2 éjszakás wellness hétvége a nyertes által a Szervező által megadott listáról kiválasztott magyarországi szállodában A sorsolás helye és időpontja: A Bonduelle Central Europe Kft Budapest, Nagyszőlős u alatti telephelye, július óra 30 perc A sorsolás megtartására közjegyző jelenlétében kerül sor. A tartaléknyertesek száma: [10] fő. 2. A Díjakat a Szervező biztosítja. A nyeremények megváltoztatásának jogát a Szervező fenntartja. A Résztvevőket a Játékban elért győzelmükről, illetve a Díjak átvételének feltételeiről a Résztvevők által a Sorsjegyen megadott telefonszámon vagy címen a Szervező közvetlenül a sorsolást követően telefonon vagy elektronikus üzenetben értesíti. A nyeremény igénybevételével kapcsolatos információkat a Szervező e- mailben küldi meg a nyertesnek. A nyeremény átvételéhez a nyertesnek be kell mutatnia a vásárlást igazoló nyugtát. Ez történhet elektronikus úton, bescannelve, fax útján a nyugtamásolat átküldésével, személyesen a nyugta bemutatásával vagy a nyugta(másolat) postai úton történő megküldésével. 3. A Díjakat a Játék lezárását követően a Szervező a nyertesekkel egyeztetett módon juttatja el a nyerteseknek. Amennyiben valamely nyertes nem veszi át a Díját az egyeztetett időponttól számított 7 naptári napon belül, úgy a Díj átvételére a Szervező újabb lehetőséget nem tud biztosítani, és a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az ezen határidőn belül át nem vett Díjat a következő tartaléknyertes részére adja át. 4. A Szervező nem tartozik anyagi felelősséggel a Díj átadásának olyan okból bekövetkező meghiúsulása miatt, melyekért a Résztvevő vagy más személyek felelősek, így különösen, de nem kizárólagosan a következő esetekben: (a) a nyeremény postázása esetén a Résztvevő helytelen vagy hiányos lakcímet ad meg a Díj leszállításához; (b) a nyeremény postázása esetén változás történt a Résztvevőnek a Díj leszállításához megadott postázási címében, melyről a Szervező nem kapott előzetesen megfelelő tájékoztatást. 5. A jelen Játékszabályzat megsértése esetén a Résztvevő elveszíti a Díjra való jogosultságát.

3 6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyertesek, illetve tartaléknyertesek által át nem vett Díjakat saját céljaira használja fel. 7. A Szervező nem tartozik felelősséggel a postai szolgálat csomagküldésének kellő gondosságáért és gyorsaságáért, mindezek mellett azonban, ha a Résztvevő esetében a postai szolgálat reklamációs eljárása során megerősítik a csomag elvesztését, a Szervező vállalja, hogy az elveszett nyereményt pótolja a Résztvevőnek. 8. A Díjak utáni esetleges személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget és egyéb, a Díjakkal kapcsolatosan felmerülő további adókat vagy egyéb esetleges járulékokat a Szervező viseli. A Díjakkal kapcsolatosan esetlegesen felmerülő további költségek kivéve a Díj átadásával felmerülő posta költség a Résztvevő nyerteseket terhelik. V. A Résztvevők jogai és kötelezettségei 1. A Résztvevőt kötik a jelen Játékszabályzat feltételei. 2. A Résztvevő számára tilos a Játékot bármely törvénytelen célra használni. VI. A Szervező jogai és kötelezettségei 1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a Játékból azt a Résztvevőt, vagy ne engedje azon Résztvevő Játékba való belépését, aki megszegi a jelen Játékszabályzatot, különösképpen a következő módokon: (a) (b) (c) nem valós személyes adatokat ad meg a regisztráció során; törvénytelen célokra használja a Játékot; olyan tevékenységeket folytat, melyek alapos okot adnak arra a feltételezésre, hogy az adott Résztvevő megpróbálja kikerülni a Játék szabályait, biztonsági intézkedéseit vagy működési elveit. 2. Vis maior esemény, illetve más, a Szervező befolyásán kívül eső esemény esetén a Szervező fenntartja a jogot a Játék meghosszabbítására, lerövidítésére, felfüggesztésére, megszakítására vagy törlésére. Ilyen esetekben a Szervező köteles tájékoztatni a Résztvevőket a Játék módosításainak okáról, és másfajta játékot biztosítani, melynek részvételi feltételei nem szigorúbbak a Játék feltételeinél, és a Díjaknál nem alacsonyabb értékű vagy rosszabb minőségű díjakat ígér. 3. Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje. VII. Reklamációk 1. A Játékkal kapcsolatos reklamációkat a Résztvevőknek üzenetben kell benyújtani a Szervezőnek, legkésőbb 7 naptári nappal a panaszolt esemény bekövetkezte után. A reklamációkat a Szervező következő címére kell elküldeni: Az üzenet tárgyaként a következőt kell megadni:

4 CBA Nyereményjáték reklamáció. A fent meghatározott határidőn túl beérkező reklamációkat nem vizsgálják. 2. A reklamációban a következőket kell megadni: a Résztvevő családi neve, keresztneve és címe, a panasz okának és tárgyának részletes meghatározása, valamint a probléma megoldására tett javaslat. 3. A panaszokat haladéktalanul, de maximum a reklamáció Szervező általi kézhezvételét követő 14 naptári napon belül ki kell vizsgálni. 4. A Szervező a fent nevezett határidőn belül tájékoztatja a Résztvevőt döntéséről, melyet a reklamációban megadott címre küld el ajánlott levél formájában. VIII. A jelen Játékszabályzattal kapcsolatos rendelkezések 1. Minden, a Játékkal kapcsolatos promóciós és hirdetési forrásokban található információ csak kiegészítő információ. Amennyiben az ilyen források és a jelen Játékszabályzat között eltérések lennének, a jelen Játékszabályzat rendelkezései az irányadóak. 2. A Játék időtartama alatt jelen Játékszabályzat elérhető a [www.bonduelle.hu] weboldalon. 3. Mindezek mellett a Játékszabályzatot a Szervező székhelyén is meg lehet tekinteni. 4. Amennyiben jelen Játékszabályzat módosításra kerül, a Szervező kötelezi magát, hogy a nevezett módosítások nem sértik a Résztvevők által szerzett jogokat és nem lesznek negatív hatással a Játék feltételeire, kivéve, ha az adott módosítások kizárólag a Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítéséből erednek. 5. A Játékszabályzat módosítása esetén a Szervező köteles erről tájékoztatni a Résztvevőket. 6. A módosított változat szabályai azok közzétételének dátumával válnak hatályossá. A Résztvevőt kötik a módosított szabályok, kivéve, ha a Résztvevő azonnal kilép a Játékból. IX. Záró rendelkezések 1. A Résztvevők, a Szervező mindent megtesznek, hogy a jelen Játékszabályzatból vagy a Játék teljesítéséből eredő jogvitáikat békés úton, egyeztetéssel oldják meg. 2. Minden, a jelen dokumentumban nem rendelkezett témában a magyar jogszabályok az irányadók. 3. Jelen Játékszabályzat a Játék első napján lép hatályba.

5 X. A promócióban résztvevő boltok listája Régió Üzlet Település Üzlet Cím B.B.K. - Raktár Kft. Erdőkertes Béke út 2. B.B.K. - Raktár Kft. Veresegyház Szadai út 7. B.B.K. - Raktár Kft. Szada Dózsa György út hrsz.:4439. B.B.K. - Raktár Kft. Üröm Dózsa György út hrsz.:3152/1 B.B.K. - Raktár Kft. Veresegyház Budapesti út 1. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Bécsi út B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Erzsébet körút 58 B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Bartók Béla utca B.B.K. - Raktár Kft. Százhalombatta Damjanich u. 23. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Krisztina krt. 7 B.B.K. - Raktár Kft. Budaörs Szabadság út B.B.K. - Raktár Kft. Zsámbék Magyar u. 75. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Krisztina krt. 37. B.B.K. - Raktár Kft. Biatorbágy Csodaszarvas utca 2. B.B.K. - Raktár Kft. Etyek Körpince utca 4. B.B.K. - Raktár Kft. Budekeszi Dózsa György tér 1/A B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Gazdagréti tér 8. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Tétényi út 63. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Fehérvári út 192. B.B.K. - Raktár Kft. Érd Kálvin tér 1. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Leányka utca 13. B.B.K. - Raktár Kft. Százhalombatta Damjanich u. 23. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Lövőház utca B.B.K. - Raktár Kft. Budekeszi Fő út 36. B.B.K. - Raktár Kft. Érd Bajcsy-Zs. u B.B.K. - Raktár Kft. Páty Somogyi B. u. 3. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Boglár u.3. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Eötvös út.6 B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Flórián tér 6-9. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Fogarasi út B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Gyenes u.2. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Házmán u.2. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Apor Vilmos tér 11. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Margit krt.1. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Miklós u.8 B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Nádor u.18 B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Nógrádi u.39. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Eötvös út 38/b. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Orczy u B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Páskomliget u.49.

6 Régió Üzlet Település Üzlet Cím B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Szabó József.u.6. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Római tér 1. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Boglár u. 3. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Anker köz 1-3 B.B.K. - Raktár Kft. Kecskemét Korona u. 2. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Centenáriumi sétány B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Damjanich utca 23. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Jókai Mór utca 2. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest József Attila utca 16. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Munkásotthon utca 26. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Szabad Május tér 1. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Legénybíró utca 2. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Kada utca 122. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Klapka u B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Thököly út 24. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Berda József u 48. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Zsókavár utca 28 B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Vihar u 17. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Károly körút 9. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Hatvany Lajos u 10 B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Baross u 111. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Rákóczi u B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Ferenciek tere 2. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Hidegkúti út 167. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Váci utca 54. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Alagút utca 5. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Andrássy út 30. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Teréz krt B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Erzsébet körüt 58. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Gyömrői út 99. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Arany János utca B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Veres Pálné u. 12. B.B.K. - Raktár Kft. BUDAPEST József krt. 84 B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Népszinház u. 21 B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Gyömrői út 99. B.B.K. - Raktár Kft. BUDAPEST Futó utca B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Váci út 178. Buda-Duna régió Budapest Batthyány utca 28 Buda-Duna régió Budapest Budenz utca 24. Buda-Duna régió Budapest Körősi Csoma sétány 2. Buda-Duna régió Budapest Budaörsi út 115 Buda-Duna régió Budapest Dráva utca 22. Buda-Duna régió Budapest Királyhágó tér 1 Buda-Duna régió Budapest Pusztaszeri út 57

7 Régió Üzlet Település Üzlet Cím Buda-Duna régió Budapest Sasadi út 83 Buda-Duna régió Kismaros Szokolyai út 3 Buda-Duna régió Verőce Rákóczi út 33 Buda-Duna régió Vác Deákvári Főtér 31 Buda-Duna régió Vác Kölcsey Ferenc utca 1. Buda-Duna régió Vác Kodály Zoltán út 1. Buda-Duna régió Nagymaros Magyar utca 21 Buda-Duna régió Vác Széchenyi utca Buda-Duna régió Vác Radnóti Miklós út 9. Buda-Duna régió Budapest Márvány utca 33 Buda-Duna régió Budapest Naphegy tér 3 Buda-Duna régió Budapest Csatárka u 58. Buda-Duna régió Budapest Szarvas Gábor út 8 Palóc Nagyker Kft Bátonyterenye Rákóczi út 4. Palóc Nagyker Kft Salgótarján Erzsébet tér 1. Palóc Nagyker Kft Pásztó Cserhát lakótelep Palóc Nagyker Kft Salgótarján Pécskő út 3. Palóc Nagyker Kft Balassagyarmat Móricz Zs. út. 1. Palóc Nagyker Kft Salgótarján Ipari Park Palóc Nagyker Kft Verpelét Szabadság tér 11. Palóc Nagyker Kft Heves Hunyadi út 4-8 Palóc Nagyker Kft Gyöngyös Koháry út 3. Palóc Nagyker Kft Szolnok Ady E út 3. Palóc Nagyker Kft Kompolt Kápolnai út 2/C Palóc Nagyker Kft Salgótarján Rákóczi út 52. Palóc Nagyker Kft Eger Deák Ferenc út 14. Palóc Nagyker Kft Abádszalók Füredi út 27/1 Palóc Nagyker Kft Szécsény Rákóczi út Palóc Nagyker Kft Kunmadaras Semmelweis út 3-5 Palóc Nagyker Kft Miskolc Andrássy út 49 Palóc Nagyker Kft Göd Pesti út 72 Palóc Nagyker Kft Hajdúdorog Böszörményi út 29. Palóc Nagyker Kft Gyöngyös Páter Kis Szaléz út 22. Palóc Nagyker Kft Bátonyterenye Madách utca 6. Palóc Nagyker Kft Cegléd Mozdony u. 2. Palóc Nagyker Kft Túrkeve Széchenyi út 54. Palóc Nagyker Kft Dabas Bartók Béla út 63. Palóc Nagyker Kft Cegléd Összekötő út 30/B Palóc Nagyker Kft Cegléd Kőrösi út 38. Palóc Nagyker Kft Hatvan Horváth M. út 16. Palóc Nagyker Kft Debrecen Derék út 68/b Palóc Nagyker Kft Szolnok Ady Endre út. 15. Palóc Nagyker Kft Gyömrő Simon M. tér Szeged Back Bernát utca 6.

8 Régió Üzlet Település Üzlet Cím Szeged Szőregi út 80

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata 1. A Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, röviden Lapker Zrt. (1097 Budapest, Táblás utca 32. Cg. 01-10-043804)

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A FrieslandCampina Hungária zrt. (1134 Budapest Váci út 33.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei

A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei A jelen dokumentum tartalmazza a "Philips Perfect Care árengedmény" értékesítési akció (a továbbiakban csak: "értékesítési

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat )

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. AzAlba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA.

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. E.ON Közös nevező! Facebook aktivitáshoz kötött nyereményjáték

Részletesebben

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció a MOL-töltőállomásokon A fogyasztói promóció szervezője a MOL-LUB Kft. (székhely: 2931 Almásfüzitő Fő út 21.)

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ elnevezésű akció ( Promóció ) szervezője a Nikon Értékesítési Magyarországi

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata A fogyasztói nyereményjáték és promóció szervezője a DAMONA-VITAL Kereskedelmi Kft. (Cg.:

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

AZ ALKALMAZÁST ÉS AZ AZON KERESZTÜL ELÉRHETÔ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA.

AZ ALKALMAZÁST ÉS AZ AZON KERESZTÜL ELÉRHETÔ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. OMV Top Wash Nyereményjáték Facebook és az OMV Magyarország honlapján elérhetô alkalmazás felhasználási feltételei és az alkalmazáson keresztül elérhetô nyereményjáték játékszabályzata OMV Hungária Ásványolaj

Részletesebben

FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat

FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat 1. A Játék időtartama 1. szakasz: 2014. április 01. napjának 00.00 órájától 2014. április 30. napjának 24.00 2. szakasz: 2014. május 01. napjának 00.00

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

JÁTÉKSZABÁLYZAT A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata JÁTÉKSZABÁLYZAT A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata 1. A nyereményjáték szervezője A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék")

Részletesebben

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben