2. A Szervező a Játékot a jelen játékszabályzat 1. számú mellékletében felsorolt magyarországi CBA üzletekben szervezi.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A Szervező a Játékot a jelen játékszabályzat 1. számú mellékletében felsorolt magyarországi CBA üzletekben szervezi."

Átírás

1 CBA Nyereményjáték Variációk nyereményekre Játékszabályzat I. A Szervező 1. A CBA Nyereményjáték Variációk nyereményekre (a továbbiakban: Játék ) szervezője Bonduelle Central Europe Kft. (székhely: 2750 Nagykőrös Ceglédi út 25.; cégjegyzékszáma: Cg ; a továbbiakban: a továbbiakban: Szervező ). 2. A Szervező a Játékot a jelen játékszabályzat 1. számú mellékletében felsorolt magyarországi CBA üzletekben szervezi. 3. A Játék a szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. törvény szerinti ajándéksorsolásnak minősül. II. Játékra való jogosultság 1. A Szervező, a Szervező alkalmazottai, illetve bármely más személy, aki részt vesz a Játék előkészületeiben, illetve lebonyolításában, valamint az ilyen személyek Ptk. 8:1. (1) bekezdés pont szerinti közeli hozzátartozói, hozzátartozói nem jogosultak a Játékban való részvételre. 2. A Játékban minden 18. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet (a továbbiakban: Résztvevő ), aki a Játékban részt vevő magyarországi CBA-üzletekben a Szervező Bonduelle márkajelzéssel ellátott konzerv- illetve fagyasztott termékeiből alkalmanként legalább 1.000,- Ft értékben vásárol, és vásárlását a CBA-üzletben kapott nyugtával igazolni tudja. III. A Játék feltételei és menete 1. A Játék május 1. napján 0 óra 00 perctől indul és 2015.május 31. napján 23 óra 59 perckor zárul le. 2. A Játékban való részvételhez a Résztvevőnek a Játékban résztvevő valamely magyarországi CBA-üzletben legalább 1.000,- Ft értékben a Szervező Bonduelle márkajelzéssel ellátott konzerv- illetve fagyasztott termékeiből kell vásárolnia, és a vásárláskor ki kell töltenie a Játékban való induláshoz szükséges adatlapot a következő adatokkal: név, lakcím, telefonszám, cím, a vásárlási blokkon található AP kód (a továbbiakban: Sorsjegy ). A Sorsjegyek a CBA-üzletekben kötegelve kerülnek kihelyezésre, a Bonduelle termékek közelében, és azokat a kitöltést követően szintén a CBA-üzletekben elhelyezett, feltűnő sárga színű, négy oldalán a Bonduelle logoval ellátott dobozba kell bedobni. Egy Résztvevő több Sorsjeggyel is játszhat, amennyiben több alkalommal vásárol 1.000,- Ft értékben Bonduelle fagyasztott és konzerv termékeket, ezzel növeli a nyerési esélyeit. 3. A Szervező a Résztvevők között a CBA-üzletekből hozzá érkező Sorsjegyek kisorsolásával július 1. napján közjegyző jelenlétében kézi sorsolást tart, amelynek során a lenti IV.1 pontban meghatározott Díjak a Résztvevők között kisorsolásra kerülnek.

2 IV. Nyertesek és Díjak 1. A Játék végén a Résztvevők között sorsolás útján összesen 22 db ajándék (továbbiakban: Díj ) kerül kiosztásra, melyek a következők: 20 db, egyenként 5.000,- Ft értékű ajándékkosár Bonduelle termékekből 2 db 2 fő részére szóló, 2 éjszakás wellness hétvége a nyertes által a Szervező által megadott listáról kiválasztott magyarországi szállodában A sorsolás helye és időpontja: A Bonduelle Central Europe Kft Budapest, Nagyszőlős u alatti telephelye, július óra 30 perc A sorsolás megtartására közjegyző jelenlétében kerül sor. A tartaléknyertesek száma: [10] fő. 2. A Díjakat a Szervező biztosítja. A nyeremények megváltoztatásának jogát a Szervező fenntartja. A Résztvevőket a Játékban elért győzelmükről, illetve a Díjak átvételének feltételeiről a Résztvevők által a Sorsjegyen megadott telefonszámon vagy címen a Szervező közvetlenül a sorsolást követően telefonon vagy elektronikus üzenetben értesíti. A nyeremény igénybevételével kapcsolatos információkat a Szervező e- mailben küldi meg a nyertesnek. A nyeremény átvételéhez a nyertesnek be kell mutatnia a vásárlást igazoló nyugtát. Ez történhet elektronikus úton, bescannelve, fax útján a nyugtamásolat átküldésével, személyesen a nyugta bemutatásával vagy a nyugta(másolat) postai úton történő megküldésével. 3. A Díjakat a Játék lezárását követően a Szervező a nyertesekkel egyeztetett módon juttatja el a nyerteseknek. Amennyiben valamely nyertes nem veszi át a Díját az egyeztetett időponttól számított 7 naptári napon belül, úgy a Díj átvételére a Szervező újabb lehetőséget nem tud biztosítani, és a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az ezen határidőn belül át nem vett Díjat a következő tartaléknyertes részére adja át. 4. A Szervező nem tartozik anyagi felelősséggel a Díj átadásának olyan okból bekövetkező meghiúsulása miatt, melyekért a Résztvevő vagy más személyek felelősek, így különösen, de nem kizárólagosan a következő esetekben: (a) a nyeremény postázása esetén a Résztvevő helytelen vagy hiányos lakcímet ad meg a Díj leszállításához; (b) a nyeremény postázása esetén változás történt a Résztvevőnek a Díj leszállításához megadott postázási címében, melyről a Szervező nem kapott előzetesen megfelelő tájékoztatást. 5. A jelen Játékszabályzat megsértése esetén a Résztvevő elveszíti a Díjra való jogosultságát.

3 6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyertesek, illetve tartaléknyertesek által át nem vett Díjakat saját céljaira használja fel. 7. A Szervező nem tartozik felelősséggel a postai szolgálat csomagküldésének kellő gondosságáért és gyorsaságáért, mindezek mellett azonban, ha a Résztvevő esetében a postai szolgálat reklamációs eljárása során megerősítik a csomag elvesztését, a Szervező vállalja, hogy az elveszett nyereményt pótolja a Résztvevőnek. 8. A Díjak utáni esetleges személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget és egyéb, a Díjakkal kapcsolatosan felmerülő további adókat vagy egyéb esetleges járulékokat a Szervező viseli. A Díjakkal kapcsolatosan esetlegesen felmerülő további költségek kivéve a Díj átadásával felmerülő posta költség a Résztvevő nyerteseket terhelik. V. A Résztvevők jogai és kötelezettségei 1. A Résztvevőt kötik a jelen Játékszabályzat feltételei. 2. A Résztvevő számára tilos a Játékot bármely törvénytelen célra használni. VI. A Szervező jogai és kötelezettségei 1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a Játékból azt a Résztvevőt, vagy ne engedje azon Résztvevő Játékba való belépését, aki megszegi a jelen Játékszabályzatot, különösképpen a következő módokon: (a) (b) (c) nem valós személyes adatokat ad meg a regisztráció során; törvénytelen célokra használja a Játékot; olyan tevékenységeket folytat, melyek alapos okot adnak arra a feltételezésre, hogy az adott Résztvevő megpróbálja kikerülni a Játék szabályait, biztonsági intézkedéseit vagy működési elveit. 2. Vis maior esemény, illetve más, a Szervező befolyásán kívül eső esemény esetén a Szervező fenntartja a jogot a Játék meghosszabbítására, lerövidítésére, felfüggesztésére, megszakítására vagy törlésére. Ilyen esetekben a Szervező köteles tájékoztatni a Résztvevőket a Játék módosításainak okáról, és másfajta játékot biztosítani, melynek részvételi feltételei nem szigorúbbak a Játék feltételeinél, és a Díjaknál nem alacsonyabb értékű vagy rosszabb minőségű díjakat ígér. 3. Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje. VII. Reklamációk 1. A Játékkal kapcsolatos reklamációkat a Résztvevőknek üzenetben kell benyújtani a Szervezőnek, legkésőbb 7 naptári nappal a panaszolt esemény bekövetkezte után. A reklamációkat a Szervező következő címére kell elküldeni: Az üzenet tárgyaként a következőt kell megadni:

4 CBA Nyereményjáték reklamáció. A fent meghatározott határidőn túl beérkező reklamációkat nem vizsgálják. 2. A reklamációban a következőket kell megadni: a Résztvevő családi neve, keresztneve és címe, a panasz okának és tárgyának részletes meghatározása, valamint a probléma megoldására tett javaslat. 3. A panaszokat haladéktalanul, de maximum a reklamáció Szervező általi kézhezvételét követő 14 naptári napon belül ki kell vizsgálni. 4. A Szervező a fent nevezett határidőn belül tájékoztatja a Résztvevőt döntéséről, melyet a reklamációban megadott címre küld el ajánlott levél formájában. VIII. A jelen Játékszabályzattal kapcsolatos rendelkezések 1. Minden, a Játékkal kapcsolatos promóciós és hirdetési forrásokban található információ csak kiegészítő információ. Amennyiben az ilyen források és a jelen Játékszabályzat között eltérések lennének, a jelen Játékszabályzat rendelkezései az irányadóak. 2. A Játék időtartama alatt jelen Játékszabályzat elérhető a [www.bonduelle.hu] weboldalon. 3. Mindezek mellett a Játékszabályzatot a Szervező székhelyén is meg lehet tekinteni. 4. Amennyiben jelen Játékszabályzat módosításra kerül, a Szervező kötelezi magát, hogy a nevezett módosítások nem sértik a Résztvevők által szerzett jogokat és nem lesznek negatív hatással a Játék feltételeire, kivéve, ha az adott módosítások kizárólag a Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítéséből erednek. 5. A Játékszabályzat módosítása esetén a Szervező köteles erről tájékoztatni a Résztvevőket. 6. A módosított változat szabályai azok közzétételének dátumával válnak hatályossá. A Résztvevőt kötik a módosított szabályok, kivéve, ha a Résztvevő azonnal kilép a Játékból. IX. Záró rendelkezések 1. A Résztvevők, a Szervező mindent megtesznek, hogy a jelen Játékszabályzatból vagy a Játék teljesítéséből eredő jogvitáikat békés úton, egyeztetéssel oldják meg. 2. Minden, a jelen dokumentumban nem rendelkezett témában a magyar jogszabályok az irányadók. 3. Jelen Játékszabályzat a Játék első napján lép hatályba.

5 X. A promócióban résztvevő boltok listája Régió Üzlet Település Üzlet Cím B.B.K. - Raktár Kft. Erdőkertes Béke út 2. B.B.K. - Raktár Kft. Veresegyház Szadai út 7. B.B.K. - Raktár Kft. Szada Dózsa György út hrsz.:4439. B.B.K. - Raktár Kft. Üröm Dózsa György út hrsz.:3152/1 B.B.K. - Raktár Kft. Veresegyház Budapesti út 1. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Bécsi út B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Erzsébet körút 58 B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Bartók Béla utca B.B.K. - Raktár Kft. Százhalombatta Damjanich u. 23. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Krisztina krt. 7 B.B.K. - Raktár Kft. Budaörs Szabadság út B.B.K. - Raktár Kft. Zsámbék Magyar u. 75. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Krisztina krt. 37. B.B.K. - Raktár Kft. Biatorbágy Csodaszarvas utca 2. B.B.K. - Raktár Kft. Etyek Körpince utca 4. B.B.K. - Raktár Kft. Budekeszi Dózsa György tér 1/A B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Gazdagréti tér 8. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Tétényi út 63. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Fehérvári út 192. B.B.K. - Raktár Kft. Érd Kálvin tér 1. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Leányka utca 13. B.B.K. - Raktár Kft. Százhalombatta Damjanich u. 23. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Lövőház utca B.B.K. - Raktár Kft. Budekeszi Fő út 36. B.B.K. - Raktár Kft. Érd Bajcsy-Zs. u B.B.K. - Raktár Kft. Páty Somogyi B. u. 3. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Boglár u.3. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Eötvös út.6 B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Flórián tér 6-9. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Fogarasi út B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Gyenes u.2. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Házmán u.2. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Apor Vilmos tér 11. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Margit krt.1. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Miklós u.8 B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Nádor u.18 B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Nógrádi u.39. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Eötvös út 38/b. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Orczy u B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Páskomliget u.49.

6 Régió Üzlet Település Üzlet Cím B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Szabó József.u.6. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Római tér 1. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Boglár u. 3. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Anker köz 1-3 B.B.K. - Raktár Kft. Kecskemét Korona u. 2. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Centenáriumi sétány B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Damjanich utca 23. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Jókai Mór utca 2. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest József Attila utca 16. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Munkásotthon utca 26. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Szabad Május tér 1. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Legénybíró utca 2. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Kada utca 122. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Klapka u B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Thököly út 24. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Berda József u 48. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Zsókavár utca 28 B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Vihar u 17. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Károly körút 9. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Hatvany Lajos u 10 B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Baross u 111. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Rákóczi u B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Ferenciek tere 2. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Hidegkúti út 167. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Váci utca 54. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Alagút utca 5. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Andrássy út 30. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Teréz krt B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Erzsébet körüt 58. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Gyömrői út 99. B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Arany János utca B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Veres Pálné u. 12. B.B.K. - Raktár Kft. BUDAPEST József krt. 84 B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Népszinház u. 21 B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Gyömrői út 99. B.B.K. - Raktár Kft. BUDAPEST Futó utca B.B.K. - Raktár Kft. Budapest Váci út 178. Buda-Duna régió Budapest Batthyány utca 28 Buda-Duna régió Budapest Budenz utca 24. Buda-Duna régió Budapest Körősi Csoma sétány 2. Buda-Duna régió Budapest Budaörsi út 115 Buda-Duna régió Budapest Dráva utca 22. Buda-Duna régió Budapest Királyhágó tér 1 Buda-Duna régió Budapest Pusztaszeri út 57

7 Régió Üzlet Település Üzlet Cím Buda-Duna régió Budapest Sasadi út 83 Buda-Duna régió Kismaros Szokolyai út 3 Buda-Duna régió Verőce Rákóczi út 33 Buda-Duna régió Vác Deákvári Főtér 31 Buda-Duna régió Vác Kölcsey Ferenc utca 1. Buda-Duna régió Vác Kodály Zoltán út 1. Buda-Duna régió Nagymaros Magyar utca 21 Buda-Duna régió Vác Széchenyi utca Buda-Duna régió Vác Radnóti Miklós út 9. Buda-Duna régió Budapest Márvány utca 33 Buda-Duna régió Budapest Naphegy tér 3 Buda-Duna régió Budapest Csatárka u 58. Buda-Duna régió Budapest Szarvas Gábor út 8 Palóc Nagyker Kft Bátonyterenye Rákóczi út 4. Palóc Nagyker Kft Salgótarján Erzsébet tér 1. Palóc Nagyker Kft Pásztó Cserhát lakótelep Palóc Nagyker Kft Salgótarján Pécskő út 3. Palóc Nagyker Kft Balassagyarmat Móricz Zs. út. 1. Palóc Nagyker Kft Salgótarján Ipari Park Palóc Nagyker Kft Verpelét Szabadság tér 11. Palóc Nagyker Kft Heves Hunyadi út 4-8 Palóc Nagyker Kft Gyöngyös Koháry út 3. Palóc Nagyker Kft Szolnok Ady E út 3. Palóc Nagyker Kft Kompolt Kápolnai út 2/C Palóc Nagyker Kft Salgótarján Rákóczi út 52. Palóc Nagyker Kft Eger Deák Ferenc út 14. Palóc Nagyker Kft Abádszalók Füredi út 27/1 Palóc Nagyker Kft Szécsény Rákóczi út Palóc Nagyker Kft Kunmadaras Semmelweis út 3-5 Palóc Nagyker Kft Miskolc Andrássy út 49 Palóc Nagyker Kft Göd Pesti út 72 Palóc Nagyker Kft Hajdúdorog Böszörményi út 29. Palóc Nagyker Kft Gyöngyös Páter Kis Szaléz út 22. Palóc Nagyker Kft Bátonyterenye Madách utca 6. Palóc Nagyker Kft Cegléd Mozdony u. 2. Palóc Nagyker Kft Túrkeve Széchenyi út 54. Palóc Nagyker Kft Dabas Bartók Béla út 63. Palóc Nagyker Kft Cegléd Összekötő út 30/B Palóc Nagyker Kft Cegléd Kőrösi út 38. Palóc Nagyker Kft Hatvan Horváth M. út 16. Palóc Nagyker Kft Debrecen Derék út 68/b Palóc Nagyker Kft Szolnok Ady Endre út. 15. Palóc Nagyker Kft Gyömrő Simon M. tér Szeged Back Bernát utca 6.

8 Régió Üzlet Település Üzlet Cím Szeged Szőregi út 80

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Hivatalos játékszabály Kiskegyed és Tesco Üzletsor nyereményjáték

Hivatalos játékszabály Kiskegyed és Tesco Üzletsor nyereményjáték Hivatalos játékszabály Kiskegyed és Tesco Üzletsor nyereményjáték 1. A Játék szervezője A Karácsonyi nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője az Axel Springer- Budapest

Részletesebben

A Robert Bosch Kft. Bosch-Praktiker nyereményjáték nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Robert Bosch Kft. Bosch-Praktiker nyereményjáték nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Robert Bosch Kft. Bosch-Praktiker nyereményjáték nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Bosch-Praktiker nyereményjáték A nyereményjáték szervezője: Robert Bosch Kft.

Részletesebben

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata Balaton régió fotópályázat 2012 hivatalos játékszabályzata 1 Megnevezés: Balaton régió fotópályázat 2012 (a továbbiakban Játék ) Szervezők: SG Marketing Kft. (1149 Budapest, Limanova tér 12.), Aktimania

Részletesebben

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel.

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel. Barkácsforrás regisztrációs játék Részvételi és játékszabályzat 1. A játék szervezője a Max-24 Kft. 4700 Mátészalka, Ipari u. 27.sz. a továbbiakban szervező A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel

Részletesebben

A promóció leírása játékszabályzat

A promóció leírása játékszabályzat A promóció leírása játékszabályzat IRÁNY A BALATON! Játssz a Fonyódival! promóció 1. A Fonyódi Ásványvíz Kft. (Szervező) nyereményjátékot indít IRÁNY A BALATON! Játssz a Fonyódival! néven. A játék lebonyolítója

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

Részvételi feltételek / Játékszabály A Peugeot Tiszta a levegő! nyereményjáték feltételeinek leírása

Részvételi feltételek / Játékszabály A Peugeot Tiszta a levegő! nyereményjáték feltételeinek leírása Adószám: 108 39089-2-44 Részvételi feltételek / Játékszabály A Peugeot Tiszta a levegő! nyereményjáték feltételeinek leírása I. A nyereményjáték megnevezése: Tiszta a levegő! nyereményjáték II. III. IV.

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

Hitelbúvár Gyorsteszt Nyereményjáték

Hitelbúvár Gyorsteszt Nyereményjáték Hitelbúvár Gyorsteszt Nyereményjáték Játékszabály (Módosítva: 2015. szeptember 9.*) 2015.07.02. Az alábbi játékszabály a Hitelbúvár Gyorsteszt ingyenes Nyereményjáték részvételi feltételeit és a sorsolással

Részletesebben

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék (2015. május 1-től 2015. június 30-ig) 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője az www.yves-rocher.hu-t

Részletesebben

Karácsonyi Nyereményjáték Szabályzat

Karácsonyi Nyereményjáték Szabályzat Karácsonyi Nyereményjáték Szabályzat Nyereményjáték szervezője a JátékNet.hu Kft. (székhely: 2089 Telki, Öreghegyi út 4/a, a továbbiakban: JátékNet). A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

ALDI MINIPOLISZ PROMÓCIÓ SZABÁLYZATA

ALDI MINIPOLISZ PROMÓCIÓ SZABÁLYZATA ALDI MINIPOLISZ PROMÓCIÓ SZABÁLYZATA Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) (a továbbiakban: Megbízó) MiniPolisz Promóció néven Promóciót indít (a továbbiakban:

Részletesebben

Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... Játékszabályzat

Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... Játékszabályzat Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... Játékszabályzat 1. A nyereményjáték szervezője Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője az Exeltis Magyarország

Részletesebben

Részvételi feltételek

Részvételi feltételek Részvételi feltételek A jelen nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték ) szervezője a TESCO- GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628, továbbiakban, mint Szervező ). A

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata.

A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata. A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata. 1, Az akció szervezője A LEGO Hungária Kft. (Székhelye 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.)

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata:

A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata: A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata: Nyerd vissza napi vásárlásod értékét 1. A promóció szervezője A Campona Shopping Center Kft. (H-1222 Budapest, Nagytétényi

Részletesebben

Hivatalos játékszabályzat. AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december

Hivatalos játékszabályzat. AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december Az akcióban résztvevő személyek Az akcióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött magyar állampolgár,

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és játékszabályzata 1. A Játék szervezője és együttműködő partnerek A iphone 4S és Laptop - Asus Nyereményjáték (továbbiakban Nyereményjáték vagy

Részletesebben

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között 13000/10397/9/2015.ált. 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00

Részletesebben

A Robert Bosch Kft. Made in Hungary elnevezésű nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Robert Bosch Kft. Made in Hungary elnevezésű nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Robert Bosch Kft. Made in Hungary elnevezésű nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Made in Hungary nyereményjáték A nyereményjáték szervezője: Robert Bosch Kft. (1103

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

A Mozizz a Corvinban, bulizz a Soundon! elnevezésű promóció Hivatalos játékszabálya és adatvédelmi szabályzata

A Mozizz a Corvinban, bulizz a Soundon! elnevezésű promóció Hivatalos játékszabálya és adatvédelmi szabályzata A Mozizz a Corvinban, bulizz a Soundon! elnevezésű promóció Hivatalos játékszabálya és adatvédelmi szabályzata A játékban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

Ápolt lábak Scholl Fogyasztói Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Ápolt lábak Scholl Fogyasztói Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Ápolt lábak Scholl Fogyasztói Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A Reckitt Benckiser Kft. (1113 Budapest, Bocskai utca 134-146.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat A Violetta Kvízjáték nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628,

Részletesebben

A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei

A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKAT ELFOGADOD.

Részletesebben

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen az Festival Travel International Kft., a Meex oldal, Meex Lounge Debrecen, MEEX Lounge Szeged Facebook

Részletesebben

Viva Brasil! Viva Football! Viva Lasko! Játékszabályzat

Viva Brasil! Viva Football! Viva Lasko! Játékszabályzat Viva Brasil! Viva Football! Viva Lasko! Játékszabályzat A HYPERLOGIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 38842/9. hrsz., Cg.: 01-09-947514; továbbiakban: Hyperlogic),

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Déli pályaudvar peron asztal RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

SPAR Nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat)

SPAR Nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) SPAR Nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) 1. Játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT. A Hankook Tire Budapest Kft. "4 keréken elnevezésű nyereményjátékának Részvételi és Játékszabályzata

JÁTÉKSZABÁLYZAT. A Hankook Tire Budapest Kft. 4 keréken elnevezésű nyereményjátékának Részvételi és Játékszabályzata JÁTÉKSZABÁLYZAT A Hankook Tire Budapest Kft. "4 keréken elnevezésű nyereményjátékának Részvételi és Játékszabályzata 1. A Hankook Tire Budapest Kft. (székhely: H-1117, Budapest, Budafoki út 91-93.) (továbbiakban

Részletesebben

Gyermelyi Hűségakció 2015 Részvételi- és játékszabályzat

Gyermelyi Hűségakció 2015 Részvételi- és játékszabályzat Gyermelyi Hűségakció 2015 Részvételi- és játékszabályzat 1. Az akció szervezője Gyermelyi Zrt. székhely: 2821 Gyermely, Bajnai u. 1 cégjegyzékszám: 1991. 11-10-001362 adószám: 10467024-4-11 a továbbiakban

Részletesebben

A Diákhitel bemutatja: Érettségi tételek a Facebookon elnevezésű, nyereményjátékának hivatalos szabályzata

A Diákhitel bemutatja: Érettségi tételek a Facebookon elnevezésű, nyereményjátékának hivatalos szabályzata A Diákhitel bemutatja: Érettségi tételek a Facebookon elnevezésű, nyereményjátékának hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Játék szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa

Részletesebben

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. június 8.-2015- július 8. JÁTÉKSZABÁLYZATA

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. június 8.-2015- július 8. JÁTÉKSZABÁLYZATA Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. június 8.-2015- július 8. JÁTÉKSZABÁLYZATA A Walt Disney Magyarország Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A, Cg. 01 09 729276, adószám:

Részletesebben

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Szervezés és lebonyolítás A promóciós játék Szervezői a MOM Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. (továbbiakban MOM Park MFC Kft. "Szervező")

Részletesebben

4. A Szervező a sorsolást a 2. pontban meghatározott időpontban, vagy az ott meghatározott időszakonként tartja.

4. A Szervező a sorsolást a 2. pontban meghatározott időpontban, vagy az ott meghatározott időszakonként tartja. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A nyereményjátékot szervező Jaguár Média Kft. (székhely: 1149 Budapest, Angol u. 38., levelezési cím: 1142 Budapest, Angol u. 38., cégjegyzékszám: 01-09-961644,

Részletesebben

A Malom Központ Dolce Vita, édes élet olasz módra! nyereményjáték szabályzata

A Malom Központ Dolce Vita, édes élet olasz módra! nyereményjáték szabályzata A Malom Központ Dolce Vita, édes élet olasz módra! nyereményjáték szabályzata Vásárolj legalább 5.000 Ft értékben a Malom Központ bármelyik üzletében 2013. március 23. és május 25. között és nyerj egy

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat )

Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat ) Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat ) 1. A promóció (a továbbiakban: Promóció ) szervezője OTP Bank

Részletesebben

A BALATON PLAZA NEKÜNK ÜNNEP, NEKED JÁTÉK ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A BALATON PLAZA NEKÜNK ÜNNEP, NEKED JÁTÉK ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A BALATON PLAZA NEKÜNK ÜNNEP, NEKED JÁTÉK ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A játékban résztvevő játékosok részvételükkel tudomásul veszik és elfogadják a játék

Részletesebben

A P&G Tesco Gillette Proglide "Segítünk bevenni a kanyart!" promóció hivatalos szabályzata

A P&G Tesco Gillette Proglide Segítünk bevenni a kanyart! promóció hivatalos szabályzata A P&G Tesco Gillette Proglide "Segítünk bevenni a kanyart!" promóció hivatalos szabályzata I. A Promóció szervezője A P&G Tesco Gillette Proglide "Segítünk bevenni a kanyart!" promóció (a továbbiakban:

Részletesebben

FHB Go Online Játékszabályzat

FHB Go Online Játékszabályzat FHB Go Online Játékszabályzat 1. A Játék időtartama 2014. február 01. napjának 00.00 órájától 2014. március 31. napjának 24.00 óráig. 2. A Játék szervezője FHB Bank Zrt. 1082 Budapest, Üllői út 48. 3.

Részletesebben

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. augusztus 17.-2015- szeptember 15. JÁTÉKSZABÁLYZATA

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. augusztus 17.-2015- szeptember 15. JÁTÉKSZABÁLYZATA Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. augusztus 17.-2015- szeptember 15. JÁTÉKSZABÁLYZATA A Walt Disney Magyarország Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A, Cg. 01 09 729276,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben

FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat

FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat 1. A Játék időtartama 1. szakasz: 2014. április 01. napjának 00.00 órájától 2014. április 30. napjának 24.00 2. szakasz: 2014. május 01. napjának 00.00

Részletesebben

Libero Tesco Év végi pelenkahajrá! promóció. hivatalos játékszabályzata

Libero Tesco Év végi pelenkahajrá! promóció. hivatalos játékszabályzata Libero Tesco Év végi pelenkahajrá! promóció hivatalos játékszabályzata Promóció megnevezése: Év végi pelenkahajrá akció (a továbbiakban Játék ) Promóció Szervezője: SCA Hygiene Products Kft. (1021 Budapest,

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

Gyerekjáték a nyaralás! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT (A TOVÁBBIAKBAN: JÁTÉKSZABÁLYZAT )

Gyerekjáték a nyaralás! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT (A TOVÁBBIAKBAN: JÁTÉKSZABÁLYZAT ) Gyerekjáték a nyaralás! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT (A TOVÁBBIAKBAN: JÁTÉKSZABÁLYZAT ) Preambulum A Mattel Toys Hungary Kft. nyereményjátékot szervez. A nyereményjáték során kisorsol egy

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat )

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) ITT A MOZGÁS IDEJE NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) 1. A Tchibo Budapest Kft. (székhely: 2040 Budapest, Neumann János utca 1.) (továbbiakban: Szervező ) ajándéksorsolásos

Részletesebben

Minden, a fentiekben nem részletezett vásárlást igazoló dokumentum részvétele és elfogadása a promócióban egyéni elbírálás alá esik.

Minden, a fentiekben nem részletezett vásárlást igazoló dokumentum részvétele és elfogadása a promócióban egyéni elbírálás alá esik. Hivatalos játékszabályzat A HELL Energy Magyarország Kft. HELL roller egy AP kódért nyereményjátékának hivatalos játékszabálya A szolgáltatás leírása: A HELL Energy nyereményjáték (továbbiakban: Játék)

Részletesebben

A MASPED Csoport által szervezett. Mindent tudsz a MASPED-ről? elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A MASPED Csoport által szervezett. Mindent tudsz a MASPED-ről? elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A MASPED Csoport által szervezett Mindent tudsz a MASPED-ről? elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A MASPED Csoport (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

Nyerő Ötös elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Nyerő Ötös elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Nyerő Ötös elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője: a Szerencsejáték Zrt, (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

AZ ALKALMAZÁST ÉS AZ AZON KERESZTÜL ELÉRHETÔ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA.

AZ ALKALMAZÁST ÉS AZ AZON KERESZTÜL ELÉRHETÔ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. OMV Top Wash Nyereményjáték Facebook és az OMV Magyarország honlapján elérhetô alkalmazás felhasználási feltételei és az alkalmazáson keresztül elérhetô nyereményjáték játékszabályzata OMV Hungária Ásványolaj

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 3. A Játék időtartama 4. A Játékban résztvevő termékek

1. A Játék elnevezése, szervezője 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 3. A Játék időtartama 4. A Játékban résztvevő termékek 1. A Játék elnevezése, szervezője A promóciós játék elnevezése: "Nyerjen karácsonyra okos TV-t a Varta-val!" (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: Spectrum Brands Hungaria Kft. székhely: 1191 Budapest,

Részletesebben

1.3.2 az oldal ( Weboldal ) használatával elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) írt valamennyi feltételt.

1.3.2 az oldal ( Weboldal ) használatával elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) írt valamennyi feltételt. Horvátországi Apartmanok Nyereményjáték RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Horvátországi Apartmanok Nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a More Mare d.o.o

Részletesebben

Bevezető. 1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója

Bevezető. 1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója AZ MVM PARTNER ZRT. KERESSÜK MAGYARORSZÁG LEGMAGASABB VILLAMOS ENERGIA EGYSÉGÁRÁT! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI - ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Bevezető Az MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen

Részletesebben

SPAR Wizz Tours nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR Wizz Tours nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR Wizz Tours nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://www.sparhuseg.hu

Részletesebben

Sensation elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei

Sensation elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei Sensation elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei I. A promóció rövid leírása Nyerjen belépőt a Sensation The Legacy paryra A Philips TV és az Extreme Digital most elrepíti Önt Amszterdamba

Részletesebben

Nyerj Somersby pohárszettet! Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Nyerj Somersby pohárszettet! Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Nyerj Somersby pohárszettet! Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Carlsberg Hungary Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Neumann J. u. 3. továbbiakban: Szervező ) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben

A STADLBAUER Kft. által szervezett Carrera Bajnokság elnevezésű verseny és nyereményjáték részletes részvételi és adatkezelési szabályzata

A STADLBAUER Kft. által szervezett Carrera Bajnokság elnevezésű verseny és nyereményjáték részletes részvételi és adatkezelési szabályzata A STADLBAUER Kft. által szervezett Carrera Bajnokság elnevezésű verseny és nyereményjáték részletes részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A STADLBAUER Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi,

Részletesebben

1.1 A Karácsonyi nyereményözön elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a BestByte Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 45.) ( Szervező ).

1.1 A Karácsonyi nyereményözön elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a BestByte Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 45.) ( Szervező ). BestByte Kft. Karácsonyi nyereményözön MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI-, ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Karácsonyi nyereményözön elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

1.3. A regisztrációkor (blokk/számla hátuljára olvashatóan ráírva) a játékban részt vevő minden adatot megadott, és a megadott adatok valósak.

1.3. A regisztrációkor (blokk/számla hátuljára olvashatóan ráírva) a játékban részt vevő minden adatot megadott, és a megadott adatok valósak. Játékszabályzat Az Athenaeum Kiadó Kft. által a Magyarország területén 2015. február 1-je és február 25-e között szervezett Nyerj szerelmes hétvégét az Athenaeum Kiadóval Horvátországban vagy Szlovéniában!

Részletesebben

Ünnepelje velünk a Marionnaud születésnapját! promóció hivatalos Játék- és részvételi szabályzata

Ünnepelje velünk a Marionnaud születésnapját! promóció hivatalos Játék- és részvételi szabályzata Ünnepelje velünk a Marionnaud születésnapját! promóció hivatalos Játék- és részvételi szabályzata 1. A MIDIO Kft. (székhely: 1161 Budapest, Baross u. 65.; cégjegyzékszám: 01-09-074056; továbbiakban: Szervező)

Részletesebben

Gere Pékség 75. születésnapi nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzat

Gere Pékség 75. születésnapi nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzat Gere Pékség 75. születésnapi nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzat A Gere István Sütödéje Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel L. u 31., cégjegyzékszám: 13-09-085692, adószám: 12510733-2-13)

Részletesebben

Babakötvény Promóció játékszabályzata

Babakötvény Promóció játékszabályzata Babakötvény Promóció játékszabályzata 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE A Babakötvény Promóció, mint promóciós célú nyereményjáték (a továbbiakban: Promóció) szervezője az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

A Válogassa meg, kihez hűséges! Csatlakozzon a Premio hűségprogramhoz és nyerjen! promóció hivatalos játékszabályzata

A Válogassa meg, kihez hűséges! Csatlakozzon a Premio hűségprogramhoz és nyerjen! promóció hivatalos játékszabályzata A Válogassa meg, kihez hűséges! Csatlakozzon a Premio hűségprogramhoz és nyerjen! promóció hivatalos játékszabályzata Hivatalos játékszabályzat 1. A promóció szervezője A Válogassa meg, kihez hűséges!

Részletesebben

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK S. sz. Iskola neve Irsz. Helység Út/utca, hsz. Telefon E-mail 1. Kinizsi Pál Gimnázium és 2740 Abony Kossuth tér 18. 53/360-071 kinizsi@kinizsi-abony.hu 2. Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi 2170 Aszód

Részletesebben

MULTIPONT PROGRAM PARTNEREK ÜZLETLISTÁJA

MULTIPONT PROGRAM PARTNEREK ÜZLETLISTÁJA Airport Parking Center Airport Parking Center Pest Airport Parking Center, 2220, Vecsés, Üllői út 859. 19.2412526 47.4209948 Budapesti Operettszínház Budapesti OperettSzínház Budapest Budapesti Operettszínház,

Részletesebben

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A TOLNATEJ Zrt. Tej vagy írás M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A 1. A játék szervezője 1.1 A Tej vagy írás elnevezésű nyereményjáték

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

Válaszolj és nyersz nyereményjáték Játékszabályzat

Válaszolj és nyersz nyereményjáték Játékszabályzat Válaszolj és nyersz nyereményjáték Játékszabályzat A Mattel Toys Hungary Kft. (1139 Budapest, Váci út 91., Cégjegyzékszám: 01-09-729523, a továbbiakban: Szervező), A Myrtis Creative Kft. (telephelye: 1052

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték )

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 79., továbbiakban: Szervező

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK Szervező: A Nyeremény felajánlója: A jelen játékszabályzattal érintett nyereményjáték megnevezése: A jelen játékszabályzat közzétételének helye: A Nyereményjáték

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

"Legyen a sütés gyerekjáték promóciós játék hivatalos játékszabálya

Legyen a sütés gyerekjáték promóciós játék hivatalos játékszabálya 1. oldal "Legyen a sütés gyerekjáték promóciós játék hivatalos játékszabálya 1 A játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: "Legyen a sütés gyerekjáték! (a továbbiakban: Játék ). A Játék

Részletesebben

1. oldal 2013. szeptember 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.15 Bp. III. ker. Határ út (30 km/h övezet) vasárnap 08.30-10.30 Bp. XV. Ker. Régi Fóti

Részletesebben

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparhuseg.hu

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT. a Hozzon egy új ügyfelet nyereményjáték játékszabályzata

JÁTÉKSZABÁLYZAT. a Hozzon egy új ügyfelet nyereményjáték játékszabályzata JÁTÉKSZABÁLYZAT a Hozzon egy új ügyfelet nyereményjáték játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A Nyereményjáték Szervezője és Adatkezelője a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (székhely: 7800

Részletesebben

FHB NetB@nkkal, játszva nyerhet!

FHB NetB@nkkal, játszva nyerhet! FHB NetB@nkkal, játszva nyerhet! 1. A Játék időtartama 2015. március 02. napjának 00.00 órájától 2015. április 30. napja 24.00 óráig. 2. A Játék Szervezője FHB Bank Zrt. 1082 Budapest, Üllői út 48. 3.

Részletesebben

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat A jelen nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628, továbbiakban

Részletesebben

FHB TranzAKTÍV Játékszabályzat

FHB TranzAKTÍV Játékszabályzat FHB TranzAKTÍV Játékszabályzat 1. A Játék időtartama 2013. szeptember 01. napjának 00.00 órájától 2013. november 30. napjának 24.00 óráig. 2. A Játék szervezője FHB Bank Zrt. 1082 Budapest, Üllői út 48.

Részletesebben

A Telekom Zenetesó játék részvételi és játékszabályzata

A Telekom Zenetesó játék részvételi és játékszabályzata A Telekom Zenetesó játék részvételi és játékszabályzata 1. A játék szervezője A Telekom Zenetesó játék (a továbbiakban: Játék ) szervezője a Magyar Telekom Nyrt. (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt.

Részletesebben

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.00 Bp. X. ker. Albertirsai út csütörtök 07.30-09.00 Bp. III. ker. Árpád fejedelem útja 07.30-09.00

Részletesebben

Auchan Bortúra Promóció

Auchan Bortúra Promóció Auchan Bortúra Promóció Játékszabályzat 1. Az Auchan Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.) (továbbiakban Szervező) nyereményjátékot indít Auchan bortúra néven (a továbbiakban: Játék

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A kijelölt Multipont Program Partneri kör kuponos akciójához KUPONOS AKCIÓ 2013. október-december A Kuponos akciót a Multipont Program Zrt. (1117, Budafoki út 79., a továbbiakban

Részletesebben

Valentin napi promóció

Valentin napi promóció Valentin napi promóció A Gastroyal Product Kft. nyereményakciójának részvételi, játék- és adatvédelmi szabályzata Játékszabályzat 1. Az akció szervezője Gastroyal Product Kft. székhely: 1211 Budapest,

Részletesebben

SAMSUNG SUHD TV RÁADÁS SAMSUNG GALAXY KÉSZÜLÉKKEL PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SAMSUNG SUHD TV RÁADÁS SAMSUNG GALAXY KÉSZÜLÉKKEL PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SAMSUNG SUHD TV RÁADÁS SAMSUNG GALAXY KÉSZÜLÉKKEL PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1. Promócióban való részvétel feltételei 1.1 A jelen részvételi feltételek tárgya a Samsung Electronics Magyar Zrt. (székhelye:

Részletesebben

A LIDL Magyarország által szervezett. Lidl Húsfarm-kvíz

A LIDL Magyarország által szervezett. Lidl Húsfarm-kvíz A LIDL Magyarország által szervezett Lidl Húsfarm-kvíz elnevezésűnyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A LIDL Magyarország (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és

Részletesebben