ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 6 / 11-00, Fax: 6 / 11-0, OM azonosító: a Szegő Gábor Általános Iskola ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozóan Hatályba lép: év október hó 01. napján

2 000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 6 / 11-00, Fax: 6 / 11-0, T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Az értékelési szabályzat személyi hatálya Kifejezések értelmezése A gyakornokokra vonatkozó, a minősítés alapjául szolgáló, a munkáltató szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Hospitálás Követelmények A gyakornok megismerési kötelezettségei Munkaköri kötelezettségek ellátása A minősítés szempontjai és a teljesítmény mérésének módja Hospitálás A hospitálási napló tartalma A hospitálási napló elkészítésének határideje A mentor feladata A szakmai követelmények teljesítésének mérése Számadás a megismert dokumentumokról A gyakornok munkateljesítményének értékelési szempontjai A szempontok értékelésének numerikus indikátorai A gyakornok munkájának összesített értékelése A Pedagógus I. fokozatba sorolás kritériumai A minősítési követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő eljárási rend A minősítő bizottság A minősítés menete, a minősítő bizottság feladatai A minősítés szempontjai, a teljesítmény mérésének módja Az intézményvezető feladatai A minősítés eredményét tartalmazó minősítési dokumentum tartalma Az egyes munkakörökhöz tartozó követelményrendszer A pedagógiai asszisztens munkakörhöz tartozó követelményrendszer A munkakörhöz tartozó hospitálási kötelezettség A pedagógiai asszisztens munkakörhöz tartozó követelményrendszer A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet

3 000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 6 / 11-00, Fax: 6 / 11-0, Az iskolatitkár munkakörhöz tartozó követelményrendszer A munkakörhöz tartozó hospitálási kötelezettség Az iskolatitkár munkakörhöz tartozó követelményrendszer A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet A rendszergazda munkakörhöz tartozó követelményrendszer A munkakörhöz tartozó hospitálási kötelezettség A rendszergazda munkakörhöz tartozó követelményrendszer A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet A helyi értékelési szabályzat kidolgozása, legitimációja, hatályba lépése Mellékletek: 1. melléklet - Hospitálási napló melléklet - Pedagógiai asszisztens értékelőlapja melléklet - Iskolatitkár értékelő lapja melléklet - Rendszergazda értékelő lapja melléklet - Minősítő vizsga értékelő lapja

4 000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 6 / 11-00, Fax: 6 / 11-0, É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozóan 1. Az értékelési szabályzat személyi hatálya Jelen értékelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a Szegő Gábor Általános Iskola (000 Szolnok, Templom út 6., OM: , KLIK ) és a vele munkaviszonyban / közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező, gyakornoki fokozatban lévő nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra terjed ki. Iskolánk helyi értékelési szabályzatában tekintettel az intézményben alkalmazott munkavállalók körére a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott alábbi nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökre vonatkozó követelményrendszert határoztuk meg: pedagógiai asszisztens, iskolatitkár, rendszergazda. Jelen Szabályzat alkalmazásában: 2. Kifejezések értelmezése gyakornok: a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján Gyakornok fokozatba besorolt nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy, intézményvezető: a köznevelési intézmény vezetője, közvetlen felettes: a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkaköri leírásában közvetlen felettesként megjelölt személy mentor: a gyakornok szakmai fejlődését segítő, az intézményvezető által kijelölt, pedagógus vagy nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy. 3

5 000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 6 / 11-00, Fax: 6 / 11-0, 3. A gyakornokokra vonatkozó, a minősítés alapjául szolgáló, a munkáltató szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer 3.1. Hospitálás A pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó követelmény a hospitálás: a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott nevelési, vagy tanítási félévenként legalább öt, pedagógus szakképzettségének megfelelő tanórát vagy foglalkozást köteles látogatni Követelmények A betöltött nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz kapcsolódó követelmények: A gyakornok megismerési kötelezettségei a köznevelési intézmény hagyományai, története, szervezeti felépítése, tevékenysége, intézményi dokumentumok: pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend, munkaterv, Belső Gondozói Rendszer, tanügyigazgatási dokumentumok és alkalmazási módjaik, a munkavédelemre, balesetvédelemre, tűzvédelemre vonatkozó általános szabályok, a gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok törvényben meghatározott jogai és kötelezettségei, a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezések, az intézményre vonatkozó aktuális jogszabályok Munkaköri kötelezettségek ellátása A gyakornok a munkajogi szabályoknak megfelelően lássa el munkaköri kötelezettségeit. 4. A minősítés szempontjai és a teljesítmény mérésének módja 4.1. Hospitálás A hospitáláson való részvételt a meglátogatott tanórát vagy foglalkozást tartó pedagógus, valamint ha a hospitálás nem a gyakornokot foglalkoztató intézményben történt az intézményvezető az aláírásával igazolja A hospitálási napló tartalma a tanóra vagy foglalkozás időpontját, sorszámát, helyét, az azt tartó pedagógus nevét, tárgyát illetve témáját, a tanóra, foglalkozás menetének leírását, 4

6 000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 6 / 11-00, Fax: 6 / 11-0, a tanóra, foglalkozás pedagógus által megfogalmazott céljait, a tanóra, foglalkozás céljának megvalósulásával kapcsolatos gyakornoki értékelést, a tapasztalatok, tanulságok megfogalmazását. a hospitálási naplót számítógéppel kell elkészíteni, azt ki kell nyomtatni, a hospitálási naplóra be kell szerezni az órát vezető pedagógus aláírását. A hospitálási napló jelen Szabályzat 1. számú mellékletét képezi A hospitálási napló elkészítésének határideje A hospitálási naplót a tanórát, foglalkozást követő 30 napon belül el kell készíteni és azt a mentornak be kell mutatni. A gyakornok a hospitálási naplót 2 héttel a minősítő vizsga napja előtt köteles átadni az intézményvezetőnek. A hospitálási naplót a minősítő bizottság 0-10 pontszámmal értékeli A mentor feladata A mentor 2 héttel a minősítés előtt írásban beszámol a gyakornok fejlődéséről, értékeli teljesítményét, szervezetbe való beilleszkedésének sikerességét, a szükséges dokumentumok, jogszabályok megismerésének mélységét A szakmai követelmények teljesítésének mérése Számadás a megismert dokumentumokról A gyakornok köteles számot adni a megismert dokumentumokról A gyakornok munkateljesítményének értékelési szempontjai A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet A szempontok értékelésének numerikus indikátorai kiemelkedő (3 pont), megfelelő (2 pont), kevéssé megfelelő (1 pont), nem megfelelő (0 pont) A gyakornok munkájának összesített értékelése A pontszámok alapján a gyakornok munkájának értékelése lehet: kiválóan alkalmas (80 100%), kevéssé alkalmas (30 9%), alkalmas (60 79%), alkalmatlan (30% alatt).

7 000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 6 / 11-00, Fax: 6 / 11-0, A Pedagógus I. fokozatba sorolás kritériumai A gyakornok a Pedagógus I. fokozatba sorolás feltételeit teljesítette, ha: az előírt számú hospitáláson részt vett, és a hospitálási naplót hiánytalanul vezette, és a szakmai munka értékelése legalább kevéssé alkalmas eredményt ért el.. A minősítési követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő eljárási rend.1. A minősítő bizottság a gyakornok minősítő vizsgáját 3 fős vizsgabizottság végzi, a minősítő bizottság elnöke az intézmény vezetője, másik két tagját az intézményvezető jelöli ki legalább 30 nappal a minősítő vizsgát megelőzően, a minősítő bizottság egyik tagja a gyakornok közvetlen felettese, a másik tagnak szakvizsgával rendelkező pedagógusnak kell lennie..2. A minősítés menete, a minősítő bizottság feladatai a minősítő bizottság előzetesen megismeri és értékeli a hospitálási napló tartalmát a mentori beszámolóban foglaltakkal együttesen, a minősítő bizottság a minősítés napján megvizsgálja a gyakornok munkakörében végzett tevékenységét, kérdéseket tesz fel az intézményben végzett munkájával kapcsolatosan a bizottság a vizsga napján, a meghallgatást követően az intézmény helyi értékelési szabályzatának részét képező követelményrendszer alapján minősíti a gyakornokot, a minősítés napján elkészíti a gyakornok minősítését tartalmazó minősítő dokumentumot, úgy, hogy az adott munkakörre maghatározott követelmények mindegyikét pontszámmal értékeli (2., 3., 4.,. mellékletek).3. A minősítés szempontjai, a teljesítmény mérésének módja Az adott munkakörre, a helyi értékelési szabályzatban meghatározott szakmai követelmények mindegyikét 0- pontszámmal kell értékelni. Amennyiben a szakmai követelmények egyes összetevőinek pontozásakor a minősítő bizottság tagjai nem tudnak közös pontszámot kialakítani, akkor a három bizottsági tag által egyénileg adott pontszámok összegének 1/3-át kell kiszámítani, és azt a szokásos kerekítési szabályok alkalmazásával egész számmá kell kerekíteni. A gyakornok minősítésének %-os mutatóját egészre kerekített %-ban kell meghatározni. 6

8 000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 6 / 11-00, Fax: 6 / 11-0, Az intézményvezető feladatai a gyakornok minősítési követelményeknek történő megfeleléséről szóló értékelése a minősítő dokumentum értékelő táblázatának kitöltésével valósul meg. Ha a minősítő bizottság a minősítő dokumentumhoz szöveges értékelést is kíván fűzni, akkor azt a minősítő dokumentumhoz kell csatolni, és a dokumentum mellékleteként kell kezelni. Az intézményvezető a gyakornok minősítő vizsgájának eredményét vagy eredménytelenségét a vizsga időpontjától számított munkanapon belül rögzíti az informatikai rendszerben (Ép.r. 10/A. (7)). A szakmai munka értékelését az intézményvezető a mentor beszámolója és a közvetlen vezető véleményének kikérése alapján írásban végzi el, a gyakornoki idő lejártát megelőző 60 napon belül. A minősítő lapot az intézményvezető, a mentor és a gyakornok írja alá. Az intézményvezető írásos igazolást készít arról, hogy a gyakornok a Pedagógus I. fokozatba sorolás feltételeit teljesítette-e, és ezt továbbítja az Oktatási Hivatal részére. Az átsorolást az Oktatási Hivatal által kiállított tanúsítvány alapján kell elvégezni. A minősítő vizsgával összefüggő iratokat a közalkalmazotti alapnyilvántartás részeként a munkáltató köteles megőrizni... A minősítés eredményét tartalmazó minősítési dokumentum tartalma a minősítő vizsgán minősített nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkavállaló, pedagógus szakképzettséggel is rendelkező pedagógus: o neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme o a minősítő vizsgát tevő által betöltött munkakör megnevezése o a minősített munkavállaló pedagógus szakképzettségének megnevezése a minősítő vizsga bizottságában közreműködők neve és beosztása a szakmai követelmények mindegyikét érintő pontszámok a hospitálási naplót értékelő pontszám a gyakornok által elért összes pontszám a gyakornok által elért %-os pontszám a kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas, alkalmatlan minősítő bejegyzések egyike. A minősítés eredményeit tartalmazó, két példányban elkészített dokumentumot az intézmény vezetője írja alá, ellátja iktatószámmal és az intézmény körbélyegzőjével. A minősítés eredményeit tartalmazó dokumentum egyik példányát a minősítő vizsga napján a gyakornoknak kell átadni, másik példányát az intézmény iktatott iratanyagai között a közalkalmazotti alapnyilvántartás részeként kell őrizni. 7

9 000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 6 / 11-00, Fax: 6 / 11-0, 6. Az egyes munkakörökhöz tartozó követelményrendszer 6.1. A pedagógiai asszisztens munkakörhöz tartozó követelményrendszer A munkakörhöz tartozó hospitálási kötelezettség Jelen Szabályzat 4.1. pontjában foglaltak szerint A pedagógiai asszisztens munkakörhöz tartozó követelményrendszer A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek A munkavégzéshez szükséges alapvető jogszabályokat, belső szabályzatokat ismeri, alkalmazza. Magas szintű kommunikációs készséggel rendelkezik. Magasfokú konfliktuskezelő készséggel rendelkezik. Olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amely alkalmassá teszi a gyermekközösségek nevelésére. Módszereiben az oktatást, a meggyőzést alkalmazni tudja. Felhasználói szinten használja a Microsoft Word és Excel programokat A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka Részt vesz a gyermekek fogadásában a tanítási idő megkezdéséig, valamint a gyülekezési idő alatt. Az oktató-nevelő munkát segíti, bekapcsolódik a tanulás-tanítás folyamatába. A gyerekek iskolai szocializációját munkájával jelentősen segíti. Közreműködik a korrepetálásokon, egyéni foglalkozásokon. Munkavégzésében alapvető szempont a Házirend betartatása. Folyamatos kapcsolatot tart a nevelőtestület tagjaival, a rábízott osztályok nevelőivel. Ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságát. A pedagógusokat segíti a tanítási-tanulási segédanyagok készítésében, alkalmazásában A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség A tanórai oktató-nevelő munka segítése során önállóan alkalmaz csoportirányítási technikákat. Aktívan részt vesz a szabadidős tevékenység során a tanulók motiválásában. Érzékeli a gyermekek között kialakulóban lévő konfliktushelyzeteket és időben képes hatékonyan beavatkozni. Váratlan helyzetekben a tanulók között kialakult konfliktust önállóan, a legrövidebb idő alatt meg tudja oldani. 8

10 000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 6 / 11-00, Fax: 6 / 11-0, A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat Ügyeleti munkáját a szünetekben a Házirendnek megfelelően végzi. Önként vállalja a közösség érdekeit segítő programok szervezését, lebonyolítását. Képes a saját tetteiért felelősséget vállalni. Felelősséget vállal a rábízott tanulók testi épségéért. A tanulók kulturált magatartásformálásában aktívan részt vesz. Viselkedésében, magatartásában, megjelenésében pozitív modellszerepet tölt be A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet A munkával kapcsolatos adminisztrációt pontosan elvégzi. A munkaköri leírásának megfelelő pontos munkakezdés. A munkaidőt hasznosan tölti ki, folyamatosan tevékenykedik. Pontosan jelenik meg egyéb iskolai rendezvényeken. Magas fokú segítőkészség jellemzi Az iskolatitkár munkakörhöz tartozó követelményrendszer A munkakörhöz tartozó hospitálási kötelezettség Jelen Szabályzat 4.1. pontjában foglaltak szerint Az iskolatitkár munkakörhöz tartozó követelményrendszer A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek Ismeri és alkalmazza a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a munkájára vonatkozó egyéb előírásokat és utasításokat. Magasfokú számítógép-felhasználói ismeretekkel rendelkezik. Rendelkezik a tanulónyilvántartások vezetéséhez használt programok ismeretével. Jó kommunikációs képességgel rendelkezik. Képes a tanulókkal, szülőkkel és az intézmény partnereivel kulturált, de határozott viselkedésre A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka Iktatási feladatait ismeri és külön figyelmeztetés nélkül önállóan elvégzi. A számítógéppel történő anyagok elkészítésében gyors és precíz. Magas szinten ügyel arra, hogy az elkészített elektronikus anyagok minden esetben mentésre kerüljenek a számítógépen, és igény esetén visszakereshetőek legyenek. A rábízott sokszorosítási munkát mindig a megadott határidőre elvégzi. Önállóan végzi a tanulók, nyilvántartásával, diákigazolványával, biztosításával, a tanulói balesetekkel, a dolgozók utazási igazolványával kapcsolatos ügyeket. Az iskolai statisztikai adatszolgáltatás adatait összegyűjti és gondoskodik a KIR-be határidőre történő eljuttatásáról. 9

11 000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 6 / 11-00, Fax: 6 / 11-0, Az iratokat a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályzatnak megfelelően irattárazza. Közvetlen felettesét tájékoztatja minden különleges eseményről A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség Kritikus helyzetekben (pl. gyerekek között kialakult veszekedések, hirtelen adódó sürgős munka miatti váratlan helyzetben stb.) a tőle elvárható gonddal jár el. Önállóan meg tudja oldani az alábbi problémákat, helyzeteket: vendég érkezik az iskolába, ha gyereket sérülés ér, (pl. szülők értesítése, súlyos esetben orvosi segítség kérése), és egyéb munkakörében adódó váratlan helyzetek A problémák megoldásában a kollégáival hatékonyan képes együttműködni A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat Munkája során képes meghozni a tőle elvárt döntéseket és vállalni a döntések következményeit, úgy hogy közben nem igyekszik kivonni magát a felelősség alól. Az intézmény területén a munka, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírások, követelmények betartásáért és betartatásáért felelősséggel tartozik A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet A munkavégzés helyére mindig pontosan érkezik, és a munkaidő végéig ott tartózkodik. A rábízott nyilvántartásokat KIR, KRÉTA - nagyon pontosan és időben elkészíti. A munkaidőt hasznosan tölti ki, folyamatosan tevékenykedik. Magas fokú segítőkészség jellemzi. Folyamatosan képzi önmagát A rendszergazda munkakörhöz tartozó követelményrendszer A munkakörhöz tartozó hospitálási kötelezettség Jelen Szabályzat 4.1. pontjában foglaltak szerint A rendszergazda munkakörhöz tartozó követelményrendszer A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek Magasfokú számítógép-felhasználói ismeretekkel rendelkezik. Kiemelkedő hardware és szoftver ismeretekkel rendelkezik. Ismeri és alkalmazza a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a munkájára vonatkozó egyéb előírásokat és utasításokat. 10

12 000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 6 / 11-00, Fax: 6 / 11-0, A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka Az iskolai számítógépekre telepíti a szükséges szoftvereket, ellenőrzi azok működését, elvégzi a szükséges karbantartási és beállítási feladatokat, jelzi a gépek javítását, megszervezi a javításukat. Az iskola rendjének, biztonságának fenntartásában aktívan közreműködik. Az iskolai weboldalt nyomon követi, igény szerint bővíti az azon elhelyezett információkat. Segítséget nyújt az iskola vezetőinek, a tantestület tagjainak és a gazdasági iroda dolgozóinak az aktuális feladataik során jelentkező informatikai problémák megoldásában. Közvetlen felettesét tájékoztatja a géppark állapotáról, javaslatot tesz az esetleges korszerűsítésre A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség Kritikus helyzetekben (pl. internet-hálózati hiba esetén, programok nem megfelelő működése esetén, hirtelen adódó sürgős munka miatti váratlan helyzetben stb.) a tőle elvárható gondossággal jár el. A problémák megoldásában a kollégáival és feletteseivel hatékonyan képes együttműködni A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat Az intézmény területén a munka, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírások, követelmények betartásáért és betartatásáért felelősséggel tartozik. Felelősséget vállal a számítógépes hálózat megfelelő működéséért. Felelősséget vállal a számítógépek és a rajtuk futó szoftverek megfelelő működéséért. Felelősséget vállal az audiovizuális eszközök beszerzéséért. Munkája során képes meghozni a tőle elvárt döntéseket és vállalni a döntések következményeit, úgy hogy közben nem igyekszik kivonni magát a felelősség alól A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet A munkavégzés helyére mindig pontosan érkezik, és a munkaidő végéig ott tartózkodik. A munkaidőt hasznosan tölti ki, folyamatosan tevékenykedik. Magas fokú segítőkészség jellemzi. Képességeit folyamatos önképzéssel fejleszti. 11

13 000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 6 / 11-00, Fax: 6 / 11-0, 7. A helyi értékelési szabályzat kidolgozása, legitimációja, hatályba lépése Az intézmény helyi értékelési szabályzatára vonatkozó javaslatát az intézményvezető készítette el, majd ismertette a tágabb iskolavezetéssel. Az említett vezetőkör a szabályzatot véleményezte, módosítási javaslatokat tett. A helyi értékelési szabályzatot ismertette a nevelőtestülettel, az alkalmazotti közösség további csoportja írásban véleményezte a tervezetet. Az alkalmazotti közösség a helyi értékelési szabályzatot szeptember 29-én fogadta el, mely papíralapon az iskola titkárságán, elektronikus formában iskolánk honlapján a Dokumentumok menüpontban érhető el. Jelen szabályzatot módosítani kell, amennyiben a nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező munkavállalókra vonatkozó jogszabályok változnak. A szabályzat módosítását kezdeményezheti az intézmény vezetője, a munkaközösségvezetők köre, vagy az intézmény nevelőtestülete. Jelen szabályzat október 01-jén lép hatályba. Szolnok, szeptember 27. Kalmárné Szász Julianna intézményvezető 12

14 000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 6 / 11-00, Fax: 6 / 11-0, 1. sz. melléklet HOSPITÁLÁSI NAPLÓ A látogatott pedagógus neve: A látogatás helye, ideje: Szegő Gábor Általános Iskola, Tantárgy: Osztály: Az óra témája és jellege: Az óra / foglalkozás célja: Az óra menete A gyakornok megfigyelései, észrevételei 13

15 000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 6 / 11-00, Fax: 6 / 11-0, Az óra menete A gyakornok megfigyelései, észrevételei Az óra értékelése, tapasztalatai, tanulságai: Kelt: Szolnok, látogató (gyakornok) látogatott pedagógus intézményvezető 14

16 000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 6 / 11-00, Fax: 6 / 11-0, 2. sz. melléklet P E D AG Ó G I AI AS S Z I S Z T ENS ÉRTÉKELŐ LAP J A Értékelt neve: Szakképzettsége: Betöltött munkakör: Vizsgabizottság tagjai (név, beosztás): Vizsgálandó terület A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka Az ellátandó feladatok Pontszám és az értékelés szempontjai Elért Max. A munkavégzéshez szükséges alapvető jogszabályokat, belső szabályzatokat ismeri, alkalmazza. Magas szintű kommunikációs készséggel rendelkezik. Magasfokú konfliktuskezelő készséggel rendelkezik. Olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amely alkalmassá teszi a gyermekközösségek nevelésére. Módszereiben az oktatást, a meggyőzést alkalmazni tudja. Felhasználói szinten használja a Microsoft Word és Excel programokat. Összesen (pont) 30 Részt vesz a gyermekek fogadásában a tanítási idő megkezdéséig, valamint a gyülekezési idő alatt. Az oktató-nevelő munkát segíti, bekapcsolódik a tanulás-tanítás folyamatába. A gyerekek iskolai szocializációját munkájával jelentősen segíti. Közreműködik az egyéni foglalkozásokon. Munkavégzésében alapvető szempont a Házirend betartatása. Folyamatos kapcsolatot tart a nevelőtestület tagjaival, a rábízott osztályok nevelőivel. Ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságát. A pedagógusokat segíti a tanítási-tanulási segédanyagok készítésében, alkalmazásában Összesen (pont) 40 1

17 000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 6 / 11-00, Fax: 6 / 11-0, Vizsgálandó terület A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet Hospitálási napló ÖSSZESEN Az ellátandó feladatok Pontszám és az értékelés szempontjai Elért Max. A tanórai oktató-nevelő munka segítése során önállóan alkalmaz csoportirányítási technikákat. Aktívan részt vesz a szabadidős tevékenység során a tanulók motiválásában. Érzékeli a gyermekek között kialakulóban lévő konfliktushelyzeteket és időben képes hatékonyan beavatkozni. Váratlan helyzetekben a tanulók között kialakult konfliktust önállóan, a legrövidebb idő alatt meg tudja oldani. Összesen (pont) 20 Ügyeleti munkáját a szünetekben a Házirendnek megfelelően végzi. Önként vállalja a közösség érdekeit segítő programok szervezését, lebonyolítását. Képes a saját tetteiért felelősséget vállalni. Felelősséget vállal a rábízott tanulók testi épségéért. A tanulók kulturált magatartásformálásában aktívan részt vesz. Viselkedésében, magatartásában, megjelenésében pozitív modellszerepet tölt be. Összesen (pont) 30 A munkával kapcsolatos adminisztrációt pontosan elvégzi. A munkaköri leírásának megfelelő pontos munkakezdés. A munkaidő hasznosan tölti ki, folyamatosan tevékenykedik. Pontosan jelenik meg egyéb iskolai rendezvényeken. Magas fokú segítőkészség jellemzi. Összesen (pont) 2 Összesen (pont) 10 Összesen (pont) 1 A gyakornok minősítési követelményeknek való megfeleléséről készített esetleges kiegészítő intézményvezetői szöveges értékelés jelen minősítő dokumentum mellékletét képezi. Kelt: Szolnok, P.H. 16 Kalmárné Szász Julianna a minősítő bizottság elnöke, intézményvezető

18 000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 6 / 11-00, Fax: 6 / 11-0, 3. sz. melléklet I SKO L AT I T K ÁR ÉRTÉKELŐ LAP J A Értékelt neve: Szakképzettsége: Betöltött munkakör: Vizsgabizottság tagjai (név, beosztás): Vizsgálandó terület A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka Az ellátandó feladatok Pontszám és az értékelés szempontjai Elért Max. Ismeri és alkalmazza a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a munkájára vonatkozó egyéb előírásokat és utasításokat. Magasfokú számítógép-felhasználói ismeretekkel rendelkezik. Rendelkezik a tanulónyilvántartások vezetéséhez használt programok ismeretével. Jó kommunikációs képességgel rendelkezik. Képes a tanulókkal, szülőkkel és az intézmény partnereivel kulturált, de határozott viselkedésre. Összesen (pont) 2 Iktatási feladatait ismeri és külön figyelmeztetés nélkül önállóan elvégzi. A számítógéppel történő anyagok elkészítésében gyors és precíz. Magas szinten ügyel arra, hogy az elkészített elektronikus anyagok minden esetben mentésre kerüljenek a számítógépen, és igény esetén visszakereshetőek legyenek. A rábízott sokszorosítási munkát mindig a megadott határidőre elvégzi. Önállóan végzi a tanulók, nyilvántartásával, diákigazolványával, biztosításával, a tanulói balesetekkel, a dolgozók utazási igazolványával kapcsolatos ügyeket. Az iskolai statisztikai adatszolgáltatás adatait összegyűjti és gondoskodik a KIR-be határidőre történő eljuttatásáról. Az iratokat a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályzatnak megfelelően irattárazza. Közvetlen felettesét tájékoztatja minden különleges eseményről. Összesen (pont) 40 17

19 000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 6 / 11-00, Fax: 6 / 11-0, Vizsgálandó terület A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet Hospitálási napló ÖSSZESEN Az ellátandó feladatok Pontszám és az értékelés szempontjai Elért Max. Kritikus helyzetekben (pl. gyerekek között kialakult veszekedések, hirtelen adódó sürgős munka miatti váratlan helyzetben stb.) a tőle elvárható gonddal jár el. Önállóan meg tudja oldani az alábbi problémákat, helyzeteket: vendég érkezik az iskolába, ha gyereket sérülés ér, (pl. szülők értesítése, súlyos esetben orvosi segítség kérése), és egyéb munkakörében adó- dó váratlan helyzetek. A problémák megoldásában a kollégáival hatékonyan képes együttműködni. Összesen (pont) 1 Munkája során képes meghozni a tőle elvárt döntéseket és vállalni a döntések következményeit, úgy hogy közben nem igyekszik kivonni magát a felelősség alól. Az intézmény területén a munka, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírások, követelmények betartásáért és betartatásáért felelősséggel tartozik. Összesen (pont) 10 A munkavégzés helyére mindig pontosan érkezik, és a munkaidő végéig ott tartózkodik. A rábízott nyilvántartásokat KIR, KRÉTA nagyon pontosan és időben elkészíti. A munkaidőt hasznosan tölti ki, folyamatosan tevékenykedik. Magas fokú segítőkészség jellemzi. Folyamatosan képzi önmagát. Összesen (pont) 2 Összesen (pont) 10 Összesen (pont) 12 A gyakornok minősítési követelményeknek való megfeleléséről készített esetleges kiegészítő intézményvezetői szöveges értékelés jelen minősítő dokumentum mellékletét képezi. Kelt: Szolnok, P.H. Kalmárné Szász Julianna a minősítő bizottság elnöke, intézményvezető 18

20 000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 6 / 11-00, Fax: 6 / 11-0, 4. sz. melléklet R E N DSZERG AZ D A ÉRTÉKELŐ LAP J A Értékelt neve: Szakképzettsége: Betöltött munkakör: Vizsgabizottság tagjai (név, beosztás): Vizsgálandó terület A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség Az ellátandó feladatok Pontszám és az értékelés szempontjai Elért Max. Magasfokú számítógép-felhasználói ismeretekkel rendelkezik. Kiemelkedő hardware és szoftver ismeretekkel rendelkezik. Ismeri és alkalmazza a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a munkájára vonatkozó egyéb előírásokat és utasításokat. Összesen (pont) 1 Az iskolai számítógépekre telepíti a szükséges szoftvereket, ellenőrzi azok működését, elvégzi a szükséges karbantartási és beállítási feladatokat, jelzi a gépek javítását, megszervezi a javításukat. Az iskola rendjének, biztonságának fenntartásában aktívan közreműködik. Az iskolai weboldalt nyomon követi, igény szerint bővíti az azon elhelyezett információkat. Segítséget nyújt az iskola vezetőinek, a tantestület tagjainak és a gazdasági iroda dolgozóinak az aktuális feladataik során jelentkező informatikai problémák megoldásában. Közvetlen felettesét tájékoztatja a géppark állapotáról, javaslatot tesz az esetleges korszerűsítésre. Összesen (pont) 2 Kritikus helyzetekben (pl. internet-hálózati hiba esetén, programok nem megfelelő működése esetén, hirtelen adódó sürgős munka miatti váratlan helyzetben stb.) a tőle elvárható gondossággal jár el. A problémák megoldásában a kollégáival és feletteseivel hatékonyan képes együttműködni. Összesen (pont) 10 19

21 000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 6 / 11-00, Fax: 6 / 11-0, Vizsgálandó terület A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet Hospitálási napló ÖSSZESEN Az ellátandó feladatok Pontszám és az értékelés szempontjai Elért Max. Az intézmény területén a munka, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírások, követelmények betartásáért és betartatásáért felelősséggel tartozik. Felelősséget vállal a számítógépes hálózat megfelelő működéséért. Felelősséget vállal a számítógépek és a rajtuk futó szoftverek megfelelő működéséért. Felelősséget vállal az audiovizuális eszközök beszerzéséért. Munkája során képes meghozni a tőle elvárt döntéseket és vállalni a döntések következményeit, úgy hogy közben nem igyekszik kivonni magát a felelősség alól. Összesen (pont) 2 A munkavégzés helyére mindig pontosan érkezik, és a munkaidő végéig ott tartózkodik. A munkaidőt hasznosan tölti ki, folyamatosan tevékenykedik. Magas fokú segítőkészség jellemzi. Képességeit folyamatos önképzéssel fejleszti. Összesen (pont) 20 Összesen (pont) 10 Összesen (pont) 10 A gyakornok minősítési követelményeknek való megfeleléséről készített esetleges kiegészítő intézményvezetői szöveges értékelés jelen minősítő dokumentum mellékletét képezi. Kelt: Szolnok, P.H. Kalmárné Szász Julianna a minősítő bizottság elnöke, intézményvezető 20

22 000 Szolnok, Templom út 6., Tel.: 6 / 11-00, Fax: 6 / 11-0, M I NŐSÍ TŐ V I Z SGA ÉRTÉKELŐ LAP J A. sz. melléklet Értékelt neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Lakcíme: Szakképzettsége: Betöltött munkakör: Vizsgabizottság tagjai (név, beosztás): Pontszám A minősítő vizsga szakmai követelményrendszere Elért Max. 1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek 3 2. A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka 3 3. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség 3 4. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat 3. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet 3 H Hospitálási naplóra kapott pontszám 10 Mindösszesen pont 2 ÖSSZ. % 100 Százalékhatárok: alkalmatlan 0-29 % kevéssé alkalmas 30-9 % alkalmas 60-79% kiválóan alkalmas % A gyakornok minősítése: A gyakornok minősítési követelményeknek való megfeleléséről készített esetleges kiegészítő intézményvezetői szöveges értékelés jelen minősítő dokumentum mellékletét képezi. Kelt: Szolnok, P.H. Kalmárné Szász Julianna a minősítő bizottság elnöke, intézményvezető 21

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT [Év] Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám:

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám: Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 e-mail: iskola@podmaniczky-evangelikus.hu www.podmaniczky.sulinet.hu OM azonosító: 201745

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000 Intézmény OM azonosítója:027000 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ és OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

A SZOMÓDI ÍRISZKERT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Beck Ottóné. intézményvezető. Szomód,

A SZOMÓDI ÍRISZKERT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Beck Ottóné. intézményvezető. Szomód, A SZOMÓDI ÍRISZKERT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Beck Ottóné intézményvezető Szomód, 2016.09.15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő

Részletesebben

SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA LISZT FERENC ZENEISKOLÁJA

SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA LISZT FERENC ZENEISKOLÁJA SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA LISZT FERENC ZENEISKOLÁJA A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1.

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1. Kölyöksziget Óvoda Értékelési szabályzat 2016.október 1. 1. A értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatálybalépése Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletnek

Részletesebben

CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA

CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA Az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező munkavállalóinak helyi értékelési szabályzata. Jogszabályi

Részletesebben

A HERCEGSZÁNTÓI HORVÁT ISKOLA HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A HERCEGSZÁNTÓI HORVÁT ISKOLA HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA HERCEGSZÁNTÓI HORVÁT TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HRVATSKI VRTIĆ, OSNOVNA ŠKOLA I UČENIČKI DOM SANTOVO HERCEGSZÁNTÓ VÖRÖSHADSEREG u. 17. 62 Tel.: 6-79/4-1 Fax.: 6-79/4-14 E-mail:horvatiskola@gmail.com.

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde pedagógus. szakképzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát

A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde pedagógus. szakképzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde pedagógus szakképzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzata 1 1.

Részletesebben

Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító:

Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 02829 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott dolgozók

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

OM azonosító: szeptember Budapest Rókavár utca 25.

OM azonosító: szeptember Budapest Rókavár utca 25. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzata Csillag Pagony Óvoda 1038 Budapest Rókavár utca

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Bogdaner Grund- und Hauptschule und Kunstschule. Helyi értékelési szabályzat

Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Bogdaner Grund- und Hauptschule und Kunstschule. Helyi értékelési szabályzat Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bogdaner Grund- und Hauptschule und Kunstschule Helyi értékelési szabályzat A pedagógus végzettségű, NOKS munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda OM 03917 T ú r k e v e ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. október 1. Érvényes: visszavonásig Felülvizsgálat: 2017. 1. A helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola helyi értékelési szabályzata

Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola helyi értékelési szabályzata 2016 Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola helyi értékelési szabályzata Balatoncsicsó, 2016. szeptember 26. 1. A helyi értékelési szabályzat készítése,

Részletesebben

3.2. A betöltött nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz kapcsolódó követelmények:

3.2. A betöltött nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz kapcsolódó követelmények: 2016 Pedagógus szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozóhelyi értékelési szabályzat Wesselényi Utcai Bölcsőde és Nevelési- Oktatási

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: 200251 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető A KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA OM: 200251 köznevelési

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakitelek Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat személyi hatálya... 2 2. Értelmező rendelkezések... 2 3. A gyakornokra

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3 Az Rábapatyi Gyermekliget Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehatásáról

Részletesebben

Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium Fót, Vörösmarty utca 4. OM:

Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium Fót, Vörösmarty utca 4. OM: Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM: 032353 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2016. OKTÓBER 01-TŐL Jóváhagyta:. Barcza Béláné intézményvezető MÓDOSÍTÁS: 0. 2016. OKTÓBER 01. Az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Egységes Óvoda- Bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa u. 1/1. Telefon / Fax: 53 / 374 016 Email: mosolygoalma4@freemail.hu www.mosolygoalmaovoda.hu HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT WALLA JÓZSEF ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Walla József Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Hatvani Szent István Általános Iskola

Hatvani Szent István Általános Iskola Hatvani Szent István Általános Iskola A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jászberény 2016. Érvényes: 2016. október 01. napjától Szent István Körúti Általános Iskola, Szakiskola

Részletesebben

A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról

A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról 2016.09.01. NOS SZABÁLYZAT A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról ALMAFA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4646 EPERJESKE, KOSSUTH UTCA 74. 0 A nevelőtestület

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS SZAKGIMNÁZIUM

SZÉCHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS SZAKGIMNÁZIUM [Ide írhat] SZÉCHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS SZAKGIMNÁZIUM Az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak Tartalom

Részletesebben

HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT SZENDEHELYI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT SZENDEHELYI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENDEHELYI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013. (VIII.30) Korm. r. előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZABÁLYZATA

A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZABÁLYZATA SZABÁLYZAT A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 100921 SZABÁLYZATA A NEVELŐ- OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ PEDAGÓGUS VÉGZETTSÉGŰ ALKALMAZOTTAK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSÁRÓL A nevelőtestület elfogadásának dátuma:

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma

Részletesebben

2016. Az Újpesti Homoktövis Általános Iskola helyi értékelési szabályzata. Földesiné Gyöngyösi Klára intézményvezető

2016. Az Újpesti Homoktövis Általános Iskola helyi értékelési szabályzata. Földesiné Gyöngyösi Klára intézményvezető 2016. Az Újpesti Homoktövis Általános Iskola helyi értékelési szabályzata. Földesiné Gyöngyösi Klára intézményvezető 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése Intézményünk

Részletesebben

Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM: KLIK azonosító:

Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM: KLIK azonosító: Iktatószám: HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM: 035322 KLIK azonosító: 203025 Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIV. Kerületi Liszt Ferenc Általános Iskola Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Budapest XIV. Kerületi Liszt Ferenc Általános Iskola köznevelési intézményben

Részletesebben

Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola helyi értékelési szabályzata 2016/2017. tanév

Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola helyi értékelési szabályzata 2016/2017. tanév Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola helyi értékelési szabályzata 2016/2017. tanév A szabályzat a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet. mellékletének előírásai szerint készült, az intézmény

Részletesebben

A Jászberényi Katolikus Óvoda Kéttannyelvű Általános Iskola Középiskola és Kollégium helyi értékelési szabályzata

A Jászberényi Katolikus Óvoda Kéttannyelvű Általános Iskola Középiskola és Kollégium helyi értékelési szabályzata A Jászberényi Katolikus Óvoda Kéttannyelvű Általános Iskola Középiskola és Kollégium helyi értékelési szabályzata Jászberény, 2016. szeptember 1. A 26/201.(VIII.0.) Kormányrendelet előírásai szerint készült,

Részletesebben

A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése

A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Szamos Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája helyi értékelési szabályzata Készült: Budapest, 2016. szeptember 26. A helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Csoda-Vár Egységes Óvoda- Bölcsőde Helyi Értékelési Szabályzata 2016 ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 2 SZ. HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 26/201.(VIII.0.)

Részletesebben

RÁKOSMENTI BÓBITA ÓVODA

RÁKOSMENTI BÓBITA ÓVODA A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat RÁKOSMENTI BÓBITA ÓVODA 1172 Budapest, Heltai tér

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat 2016.

Helyi értékelési szabályzat 2016. Ikt.: 398 /2016 Helyi értékelési szabályzat 2016. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Cím: Dombóvár, Hunyadi János tér 23. Telefon: +36-74-66-011 Fax: +36-74-66-016 E-mail: belvarosi@apok.hu OM-azonosító: 036393 Számlaszám: 10046003-0033087-00000000

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT. 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése

TÁJÉKOZTATÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT. 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése TÁJÉKOZTATÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban:

Részletesebben

DR. HEPP FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

DR. HEPP FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT DR. HEPP FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016/2017 Tartalom 1. Bevezető... 3 1.1. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola

Helyi értékelési szabályzat Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola Helyi értékelési szabályzat Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013.

Részletesebben

Hatályos: 2016 október 1.napjától. Kazincbarcikai Összevont Óvodák

Hatályos: 2016 október 1.napjától. Kazincbarcikai Összevont Óvodák Hatályos: 2016 október 1.napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcikai Összevont Óvodák Az Kazincbarcikai Összevont Óvodák 700 Kazincbarcika Csokonai út 1. sz. köznevelési intézményben a pedagógusok

Részletesebben

KOCSORDI GYÖNGYFÜZÉR ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

KOCSORDI GYÖNGYFÜZÉR ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT KOCSORDI GYÖNGYFÜZÉR ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A KOCSORDI GYÖNGYFÜZÉR ÓVODA köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016. október 1. A 326/2013. (VIII. 30)

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat. Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola OM KLIK

Gyakornoki szabályzat. Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola OM KLIK Gyakornoki szabályzat Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola OM 035062 KLIK 199024 Irányadó jogszabályi helyek 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 22. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2.,

Részletesebben

Értékelési szabályzat a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékeléséhez

Értékelési szabályzat a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékeléséhez Nagymágocsi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 6622 Nagymágocs, Mátyás király utca 20. Értékelési szabályzat a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 G Y A K O R N O K I S Z A B Á L Y Z A T B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 I R Á N Y A D Ó J O G S Z A B Á L Y

Részletesebben

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Székesfehérvár 2015 Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az 2011. évi CXC törvény

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

Függelék. Gyáli Liliom Óvoda 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat

Függelék. Gyáli Liliom Óvoda 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat Függelék 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat 1. számú Gyakornoki nyilvántartás Gyakornok neve, születési helye és ideje Munkakör Értékelés Óvodapedagógus Gyakornoki idő Szakmai vezető neve,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GYAKORNOKI SZABÁLYZATÁNAK BEMUTATÁSA. Készítette: Vetési Márta. SZOLNOK 2015. augusztus 28.

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GYAKORNOKI SZABÁLYZATÁNAK BEMUTATÁSA. Készítette: Vetési Márta. SZOLNOK 2015. augusztus 28. SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GYAKORNOKI SZABÁLYZATÁNAK BEMUTATÁSA Készítette: Vetési Márta SZOLNOK 2015. augusztus 28. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 326/2013. (VIII.30) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját képezi a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről és módosításai, a 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 NYITNIKÉK NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZUHOGY OM azonosító:201762 TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 Készítette: Fórisné Nagy Márta óvodavezető Elfogadta: és jóváhagyta: Fenntartó Önkormányzat Véleményezte:és elfogadta:

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Iktató szám: T/258-40/2010 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM A Miskolc, 2015 Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 7.15. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM A A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 38/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban.

Részletesebben