1. Herceghalomi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Herceghalomi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült május 27. napján Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Humán és Környezetvédelmi Bizottságának a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében nyilvánosan megtartott ülésén. Jelen vannak: Jegyzőkönyvet vezeti: jelenléti ív szerint Meszner Mónika igazgatási előadó Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés 5 taggal határozatképes, valószínűleg Hajdu Józsefné bizottsági tag később meg fog érkezni. Hunya Krisztina, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság tagja és Erdősi László polgármester jelezték, hogy az Egyebek napirendi pontban szót kérnek. Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására: 1. Herceghalomi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző 2. Herceghalmi Csicsergő Óvoda Alapító Okiratának módosítása Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző 3. Herceghalmi Csicsergő Óvoda 2014/2015. tanév előkészítése Előadó: Makay István HKB elnök Meghívott: Varga-Tóth Csaba intézményvezető 4. Herceghalomi Általános Iskola 2014/2015. tanévre támogatás kérése Előadó: Makay István HKB elnök Meghívott: Horváthné Gacsályi Marianna intézményvezető 5. Herceghalom Községi Könyvtára Alapító Okiratának módosítása Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző 6. Tájékoztatás a felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiírásáról Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző 7. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty évi beszámolója Előadó: Makay István HKB elnök 8. Augusztus 20-i program előkészítéséről tájékoztatás Előadó: Izsák Irén, közművelődési koordinátor 9. Nyugdíjas Klub programtámogatás elszámolása Előadó: Makay István HKB elnök 10. E G Y E B E K A tervezett napirendet a Humán és Környezetvédelmi Bizottság jelenlévő 5 tagja egyhangúlag, 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 1

2 1. Herceghalomi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Az írásos előterjesztést a Humán és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta, jelenlévő 5 tagja egyhangúlag, 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014.(VI.03.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Herceghalomi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását, illetve egységes szerkezetét a mellékelt szöveggel megegyezően elfogadta. törzskönyvi bejegyzés céljából továbbításért Dr. Szmodis Jenő jegyző. Egyszerű szótöbbségű határozat! Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Makay István elnök a napirendi pont tárgyalását bezárta. 2. Herceghalmi Csicsergő Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az írásos előterjesztést a Humán és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta, jelenlévő 5 tagja egyhangúlag, 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014.(VI.03.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda Alapító Okiratának módosítását, illetve egységes szerkezetét a mellékelt szöveggel megegyezően elfogadta. törzskönyvi bejegyzés céljából továbbításért Dr. Szmodis Jenő jegyző. Egyszerű szótöbbségű határozat! Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Makay István elnök a napirendi pont tárgyalását bezárta. 3. Herceghalmi Csicsergő Óvoda 2014/2015. tanév előkészítése A) Nagycsoportos korúak mozgás- és grafomotoros fejlesztése Az írásos előterjesztést a Humán és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta, jelenlévő 5 tagja egyhangúlag, 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot 2

3 Egyszerű szótöbbségű határozat! a Herceghalmi Csicsergő Óvoda nagycsoportos korúinak mozgás- és grafomotoros fejlesztését a 2014/2015. tanévben támogatja. A fejlesztés költségeinek támogatására a évi tartalékkeret terhére ,-Ft, a évi költségvetésében ,-Ft keretösszeget biztosít. Felhatalmazza t a Megbízási Szerződés aláírására. Varga-Tóth Csaba óvodavezető. B) Népi kultúra és néptánc oktatás Az írásos előterjesztést a Humán és Környezetvédelmi Bizottság megvitatta, jelenlévő 5 tagja egyhangúlag, 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot Egyszerű szótöbbségű határozat! a Herceghalmi Csicsergő Óvodába járó gyermekek népi kultúra és néptánc oktatását a 2014/2015. tanévben támogatja. A népi kultúra és néptánc oktatás költségeinek támogatására a évi tartalékkeret terhére ,-Ft, a évi tartalékkeret terhére ,-Ft keretösszeget biztosít. Varga-Tóth Csaba óvodavezető. C) Státuszbővítési kérelem A Humán és Környezetvédelmi Bizottság az írásos előterjesztést megvitatta, jelenlévő 5 tagja egyhangúlag, 5 igen szavazattal, nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi kiegészítéseket kéri Varga-Tóth Csaba intézményvezetőtől a képviselő-testületi ülésre: - Indokolja meg a státuszbővítés szükségességét; - Tájékoztassa a jogszabályi háttérről a képviselő-testületet, milyen jogszabályhely biztosítja az új státuszok állami finanszírozását. A fenti kérdések megnyugtató tisztázása után az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselőtestület elé elfogadásra: a Herceghalmi Csicsergő Óvoda részére szeptember 1-től engedélyezi 1 fő óvodatitkár 3

4 és további 1 fő pedagógiai asszisztens felvételét engedélyezi szeptember 1. Varga-Tóth Csaba óvodavezető. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, Makay István elnök a napirendi pont tárgyalását bezárta. 4. Herceghalomi Általános Iskola 2014/2015. tanévre támogatás kérése A) Úszásoktatás támogatása Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a KLIK 5. osztálytól felmenő rendszerben támogatja az úszásoktatást. Jelenleg az 5. és a 6. osztály úszik tanórai keretek között. Jövő tanévtől így a jelenlegi 5. és 6. osztály oktatása is finanszírozásra kerül, ezért kéri az intézmény a 4. évfolyam oktatási költségeinek finanszírozását. A Humán és Környezetvédelmi Bizottság az írásos előterjesztést megvitatta, jelenlévő 5 tagja egyhangúlag, 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot a helyi általános iskola 4. osztályos tanulóinak úszásoktatási költségeit a 2014/2015. tanévben támogatja. Az úszásoktatás költségeinek támogatására a évi tartalékkeret terhére ,-Ft, keretösszeget biztosít. Felhatalmazza t a Megbízási Szerződés aláírására. B) Tehetséggondozás költségeinek támogatása Dr. Szmodis Jenő jegyző megkérdezte a jelenlévő intézményvezetőt, hogy mikor kell a nevezési díjakat kifizetni. Horváthné Gacsályi Marianna igazgató elmondta, a nevezési díjakat az első félévben kell fizetni, a versenyek a tanév folyamán folyamatosak. A versenyfelhívások ősszel kerülnek közzétételre, még nem lehet tudni, a gyerekek milyen megmérettetéseken vesznek részt, azok hol kerülnek megrendezésre, illetve azt sem, hogy mikor. Felhívta a figyelmet arra, hogy nem használják fel a teljes keretösszeget akkor, ha az nem indokolt, mint ez látszódik a maradvány összegén is. Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy az utazási költséggel véleménye szerint nehéz kalkulálni, mert nem lehet tudni, a gyerekek milyen vetélkedőkről jutnak tovább, és a versenyek hol kerülnek megrendezésre. Csizmadia Zsuzsa alpolgármester véleménye szerint hirdetni kellene a pedagógusok között ezt a lehetőséget, mert sok versenyre a szülők viszik saját költségükön a gyerekeket. A Humán és Környezetvédelmi Bizottság jelenlévő 5 tagja 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 4

5 a helyi általános iskola tanulóinak tehetséggondozását a 2014/2015. tanévben támogatja. A térítéses versenyek nevezési díjának és utazási költségeinek támogatására a évi tartalékkeret terhére ,-Ft, keretösszeget biztosít. C) Művészeti oktatás támogatása Csizmadia Zsuzsa alpolgármester megkérdezte, hogy fel van-e készülve az iskola több zeneoktatás iránt érdeklődő tanuló fogadására, mert tudomása szerint több érdeklődőt is el kellett utasítani helyhiány miatt. Horváthné Gacsályi Marianna igazgató elmondta, hogy az önkormányzatnak köszönhetően januártól megszűnt a túljelentkezési probléma. Néptáncot a két első osztály és az ötödik osztály tanulja heti egy alkalommal, szakköri jelleggel pedig a felső tagozatosok. Erdei László, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság tagja megkérdezte, hogy a szülők fizetnek-e térítési díjat a művészeti oktatásért. Horváthné Gacsályi Marianna igazgató válaszában elmondta, hogy a zeneoktatásért 1.000,-Ft/hó térítési díjat fizetnek a szülők, a dráma és a néptánc oktatása térítési díj mentes. Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy mi alapján történik a kifizetés. Horváthné Gacsályi Marianna igazgató tájékoztatta a jelenlévőket, hogy minden hónapban a szakköri napló alapján történik a számla kiegyenlítése, a szakköri naplóban bejegyzettek valódiságát az ő ellenjegyzése szavatolja. Ez indokolja azt, hogy kevesebb volt a kifizetés, mint a meghatározott keretösszeg. Dr. Szmodis Jenő jegyző felkérte Horváthné Gacsályi Marianna igazgató asszonyt, hogy a képviselő-testület ülésére az elmúlt fél évet figyelembe véve milyen összeg került kifizetésre a teljesítésigazolás alapján a maximális részvételt feltételező keretösszegből. Izsák Irén, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság tagja elmondta, véleménye szerint nem jól lett meghatározva a keretösszeg, mert az ,-Ft x 4 hónap, tehát nem egészen ,-Ft lehet, nem pedig ,-Ft, kéri a keretösszeg felülvizsgálatát a képviselő-testületi ülésig. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság jelenlévő 5 tagja egyhangúlag, 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot a helyi általános iskolások művészeti oktatásának költségeit 5

6 a 2014/2015. tanévben támogatja. A művészeti oktatás költségeinek támogatására a évi tartalékkeret terhére...,-ft, keretösszeget biztosít. Felhatalmazza t a Megbízási Szerződés aláírására. D) Kerámia szakkör támogatása Hunya Krisztina, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság tagja megkérdezte, hogy decemberben is az egész havi díj kifizetésre kerül-e. Horváthné Gacsályi Marianna igazgató asszony válaszában elmondta, hogy foglalkozási napló és teljesítésigazolás alapján történik ebben az esetben is a kifizetés. Izsák Irén, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság tagja felhívta a figyelmet arra, hogy nem került betervezésre az anyagköltség, ami tudomása szerint 2 hónapra ,-Ft volt. Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke javasolta, hogy az anyagköltség miatt ,-Ft keretösszeg kerüljön megállapításra a évre. A Humán és Környezetvédelmi Bizottság jelenlévő 5 tagja egyhangúlag, 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra: a helyi általános iskolások kerámia szakkörének költségeit a 2014/2015. tanévben támogatja. A művészeti oktatás költségeinek támogatására a évi tartalékkeret terhére ,-Ft keretösszeget biztosít. Felhatalmazza t a Megbízási Szerződés aláírására. E) Iskolai nyakkendő költségeinek támogatása Erdei László, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság tagja megkérdezte, hogy a nyakkendő viselése kötelező lesz-e az iskolai ünnepségeken, illetve a pedagógusok is viselik-e. Horváthné Gacsályi Marianna igazgató válaszában elmondta, természetesen minden tanuló és pedagógus számára kötelező a nyakkendő viselése, ezért is készíttetnének 240 darabot. javasolta, hogy minden évfolyam kapja meg úgy, hogy a gyerekek sajátja legyen, és a szülők vásárolják meg. Dr. Szmodis Jenő jegyző megkérdezte, hogy a Szülői Közösség véleményét kikérte-e igazgató asszony a nyakkendő kötelezővé tételéről. 6

7 Horváthné Gacsályi Marianna igazgató asszony válaszában elmondta, hogy a vezetői pályázatában szerepelt az iskolára jellemző egyedi jelkép létrehozása, ezt támogatta a szülői közösség. Erdei László, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság tagja javasolta, hogy minden gyermek és pedagógus kapja meg sajátjának a nyakkendőt és minden belépő 1. osztály ugyanilyen támogatással részesüljön a jelképből. Horváthné Gacsályi Marianna igazgató asszony véleménye szerint az Alapítvány ezt tudja támogatni. A Humán és Környezetvédelmi Bizottság jelenlévő 5 tagja egyhangúlag, 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra: a helyi általános iskolások nyakkendőjének költségeit a támogatja abban az esetben, ha az a gyermekek és a pedagógusok tulajdonába kerül. A nyakkendő költségeinek támogatására a évi tartalékkeret terhére ,-Ft, összeget biztosít. Hajdu Józsefné bizottsági tag megérkezett. F) Jubileumi évkönyv kiadásának költségei Horváthné Gacsályi Marianna iskolaigazgató tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a Herceghalmi Általános Iskolát 1903-ban alapították, így a 2013/2014. tanévben 110 éves. Tekintettel arra, hogy az iskoláról még nem jelent meg kiadvány, úgy gondolták, ez az évforduló méltó arra, hogy az első kiadványt megjelentessék. 250 példány nyomdai költsége, tekintettel arra, hogy helytörténeti oktatásra alkalmazható részeket is tartalmaz (5% ÁFA terheli így) ,-Ft. Hunya Krisztina, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság tagja elmondta, szeretné látni a kinyomtatandó anyagot a döntés előtt. Horváthné Gacsályi Marianna igazgató elmondta, hogy várhatóan 76 oldalas, színes, egyedi méretezésű könyv készül majd. Izsák Irén, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság tagja javasolta, hogy kerüljön kinyomtatásra több példány, hogy az később is rendelkezésre álljon. Hunya Krisztina, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság tagja javasolta, hogy lehessen belőle majd vásárolni a régi diákoknak, pedagógusoknak. Dr. Szmodis Jenő jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a könyvárusítás kereskedelmi tevékenységnek minősül, kereskedelmi tevékenységet pedig az önkormányzat nem végezhet. Csizmadia Zsuzsa alpolgármester felkérte Horváthné Gacsályi Marianna igazgató asszonyt, hogy 7

8 300, 400 és 500 példány nyomtatás esetén milyen költségek várhatóak. A Humán és Környezetvédelmi Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a várható költségek megismeréséig a támogatásról a döntést elnapolja. G) Égető kemence vásárlásának támogatása Horváthné Gacsályi Marianna igazgató asszony elmondta, hogy két kemence árajánlatát hozta magával, ő a kisebbet javasolná, ennek bekerülési költsége szállítással és üzembe helyezéssel együtt ,-Ft + ÁFA. A forgalmazó 2 év garanciát vállal rá, 380kW teljesítményű a kemence, az 1/b osztály melletti foglalkoztató terembe kerülne. Hunya Krisztina, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság tagja megkérdezte, hogy a tűzzománc szakkör által használt kemence erre a célra nem lenne-e megfelelő. Horváthné Gacsályi Marianna igazgató válaszában elmondta, hogy a tűzzománc szakkör önköltséges, a szakkört tartó művész sajátja, ez nem vehető igénybe azért sem, mert a két égetendő anyag teljesen különböző. Dr. Szmodis Jenő jegyző megkérdezte, hogy az iskola fenntartója tud-e a kemence beszerzési tervéről, illetve támogatja-e azt. Mindenképpen szükséges egy nyilatkozat beszerzése a fenntartó részéről arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat beszerezzen egy égető kemencét, azt az iskolában elhelyezze, és vállalja a tulajdonosi és üzembentartói felelősséget, vagy ezt átruházza az iskolára. A Humán és Környezetvédelmi Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozati javaslatot hozzájárul ahhoz, hogy a Herceghalmi Általános Iskola égető kemence vásárlására ,-Ft keretösszeget hagy jóvá. Felkéri Horváthné Gacsályi Marianna igazgató asszonyt, hogy szerezze be a fenntartó hozzájáruló nyilatkozatát és tulajdonosi, üzembentartói felelősségvállalását Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, Makay István elnök a napirendi pont tárgyalását bezárta. 5. Herceghalom Községi Könyvtára Alapító Okiratának módosítása A Humán és Környezetvédelmi Bizottság az írásos előterjesztést megvitatta, jelenlévő 6 tagja egyhangúlag, 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot 8

9 Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014.(VI.03.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Herceghalom Községi Könyvtára Alapító Okiratának módosítását, illetve egységes szerkezetét a mellékelt szöveggel megegyezően elfogadta. törzskönyvi bejegyzés céljából továbbításért Dr. Szmodis Jenő jegyző. Kérdés, hozzászólás nem lévén, Makay István elnök a napirendi pont tárgyalását bezárta. 6. Tájékoztatás a felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiírásáról (írásos tájékoztatás kiküldésre került) A Humán és Környezetvédelmi Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette, a napirendi pont tárgyalása során döntés, határozati javaslat nem született. 7. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty évi beszámolója A Humán és Környezetvédelmi Bizottság az írásos előterjesztést megvitatta, jelenlévő 6 tagja egyhangúlag, 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014.(VI.03.) számú h a t á r o z a t a: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Gyermekjóléti Szolgálatának évi tevékenységéről szóló beszámolóját a feladatellátási szerződés alapján ellátott feladatokról módosítás és kiegészítés nélkül a melléklettel megegyezően - elfogadja.. Kérdés, hozzászólás nem lévén, Makay István elnök a napirendi pont tárgyalását bezárta. 8. Augusztus 20-i program előkészítéséről tájékoztatás Izsák Irén, közművelődési koordinátor tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az augusztus 20-i ünnepség az eddigiekhez hasonlóan kerül majd lebonyolításra. Felhívta a figyelmet arra, hogy időben dönteni kell a helyszínről, melyet elsősorban az időjárás fog befolyásolni. A Humán és Környezetvédelmi Bizottság a tájékoztatást tudomásul vette, a napirendi pont tárgyalása során döntés, határozati javaslat nem született. 9

10 9. Nyugdíjas Klub programtámogatás elszámolása (írásos előterjesztés kiosztásra került) A Humán és Környezetvédelmi Bizottság az írásos előterjesztést megvitatta, jelenlévő 6 tagja egyhangúlag, 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 19/2014.(V.27.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Környezetvédelmi Bizottsága a Nyugdíjas Klub programtámogatási elszámolását a mellékelt szöveggel megegyezően - elfogadja. Felkéri a Pénzügyi Csoportot, hogy a ,-Ft programtámogatás kifizetéséről a fuvarozást teljesítő cég számlájának kiegyenlítésével gondoskodjon a évi költségvetés terhére. Felkéri a Pénzügyi Csoportot, hogy a támogatás összege ( Ft) és a buszköltség (64.800,-Ft) közötti különbség, 1.150,-Ft kifizetéséről a Nyugdíjas Klub vezetője részére Házipénztár útján gondoskodjon. azonnal Makay István elnök Pénzügyi Csoport. Kérdés, hozzászólás nem lévén, Makay István elnök a napirendi pont tárgyalását bezárta. 10.) E G Y E B E K A) Hunya Krisztina, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság tagja elmondta, hogy a 20 éves Kórustalálkozón örömmel látta, hogy a képviselő-testület tagjai közül többen jelen voltak, azonban sérelmezte, hogy senki nem köszöntötte a 20 éves Kórust, amit szerinte meg kellett volna tenni. Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, nem érkezett kérés a Polgármester úr felé, hogy nyissa meg a Kórustalálkozót és köszöntse a jelenlévőket. Hunya Krisztina, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság tagjának véleménye szerint ezt felkérés nélkül is meg kellett volna tenni. tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 20 éves partnerkapcsolati rendezvénysorozat alkalmával köszönti a Kórust, mivel maga a kórus is a partnerkapcsolati szerződés aláírásakor énekelt először. Ezt meg is beszélte Dr.Lipka Sándorné kórusvezetővel. B) röviden ismertette a partnerkapcsolati rendezvénysorozat eseményeit, feladatait. Felkérte a jelenlévőket, hogy segítsék elő munkájukkal, hogy minél emlékezetesebb maradjon ez a három nap. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, Makay István elnök a Humán és Környezetvédelmi Bizottság ülését órakor bezárta. Kmf. Makay István Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 10

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2014. február 4. napján Humán és Környezetvédelmi Bizottságának a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében nyilvánosan megtartott ülésén. Jelen vannak: Jegyzőkönyvet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Erdei László, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság tagja jeleztek, hogy az Egyebek napirendi pontban szót kér.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Erdei László, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság tagja jeleztek, hogy az Egyebek napirendi pontban szót kér. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2013. november 19. napján Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Humán és Környezetvédelmi Bizottságának a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására: J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2014. április 22. napján Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Humán és Környezetvédelmi Bizottságának a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében nyilvánosan

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2012. május 15. napján Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Humán és Környezetvédelmi Bizottságának a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében nyilvánosan

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti Bizottságának 2011. április 07-én (csütörtökön) 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Szám: 4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2013. szeptember 11-én 10 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-16/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 459-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u. 1. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u. 1. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Száma: 182-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 3. napján 15 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyilvános ülésén. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Tárgy: Felsőoktatási ösztöndíjban részesülők II. félévi munkájáról szóló beszámoló

Tárgy: Felsőoktatási ösztöndíjban részesülők II. félévi munkájáról szóló beszámoló Tárgy: Felsőoktatási ösztöndíjban részesülők II. félévi munkájáról szóló beszámoló Balogh Zsófiának és Berki Fruzsinának havi 15.000,-Ft, Bíró Nikolettnek, Dula Marinának, Farkas Tamásnak, Fejes Idának,

Részletesebben

166-16/2011.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV

166-16/2011.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV 166-16/2011.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 2013. május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 31-én 16.30 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2012. február 7. napján Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Humán és Környezetvédelmi Bizottságának a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében nyilvánosan

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 104 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. június 13-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Előadó: Ábel János elnök

Előadó: Ábel János elnök J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. május 20-i testületi ülésén. Az ülés helye: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal II. emeleti kisterme N a p i r e n d i p o

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án, 13:15 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve

Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi munkatervének elkészítésénél az alábbi szempontok élveznek prioritást: 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület február 26-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület február 26-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 64-4 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. február 26-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

Zádori János polgármester Gászné Bősz Bernadett alpolgármester Andrics Aliz Dr. Hutvágner Rozália Füri Ferenc László Miklós Tóth Györgyi

Zádori János polgármester Gászné Bősz Bernadett alpolgármester Andrics Aliz Dr. Hutvágner Rozália Füri Ferenc László Miklós Tóth Györgyi JEGYZŐKÖNYV Készült: Pécsvárad Város Képviselő-testületének 2016. november 4-én tartott üléséről. Az ülés helye: Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal, polgármesteri iroda Jelen vannak: Meghívottak: Zádori

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat képviselő-testülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. május 30-án 17 órai kezdettel

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek 2012.szeptember 12-én megtartott együttes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek 2012.szeptember 12-én megtartott együttes üléséről. Torony község Önkormányzata T o r o n y Dozmat község Önkormányzata D o z m a t 5/2012. jkv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek 2012.szeptember

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én tartott nyílt üléséről 170/13/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 27-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 9/2014. (VI.28.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11. napján 15 óra 02 perckor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről. - 244 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-án 9,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24. napján 7 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Nagytevel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5.. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZOKONYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5.. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZOKONYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5.. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el:

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el: Jegyzőkönyv amely készült 2013. szeptember 19. napján 17 óra 30 perckor, Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Községháza hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8409 Ú R K Ú T, Rákóczi u. 45. Szám: 80-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. április 14-én (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 83 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. június 23-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben