ELLENÕRZÕ KÉRDÉSEK a belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végzõ árufuvarozó és autómentõ-vezetõ szaktanfolyamok számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELLENÕRZÕ KÉRDÉSEK a belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végzõ árufuvarozó és autómentõ-vezetõ szaktanfolyamok számára"

Átírás

1 ELLENÕRZÕ KÉRDÉSEK a belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végzõ árufuvarozó és autómentõ-vezetõ szaktanfolyamok számára Nemzeti Közlekedési Hatóság, 2008

2 TARTALOM BEVEZETÉS KÖZLEKEDÉSI ÉS VEZETÉSELMÉLETI ISMERETEK... 4 Közúti jelzések... 4 Egyéb forgalmi szabályok és vezetéselmélet A jármûvek mérete, útvonalengedély A tehergépkocsik (vontatók) közlekedésben való részvételének feltételei A nehéz tehergépkocsik hétvégi forgalomkorlátozása Pontrendszer, utánképzés Térképismeret A közúti szállításra vonatkozó szociális jogok és kötelezettségek Tachográf készülék ÁRUFUVAROZÁSI ISMERETEK Fuvarvállalással kapcsolatos ismeretek Hûtõfuvarozás Veszélyes áruk fuvarozása Fuvarozás Rakodási ismeretek Munkavédelem, tûzvédelem Környezetvédelem SZÓBELI ELLENÕRZÕ KÉRDÉSEK Árufuvarozási ismeretek Üzemeltetési és hibaelhárítási ismeretek Készítette és összeállította: Takács Ferenc, Virágh Sándor Takács Ferenc, Virágh Sándor, 2007 Szakmailag ellenõrizte: Andorkó János, Farkas Gábor, Hönig Árpád, Novák Ferenc Szabó Gábor, Dr. Szakács András, Szczepanik Roland Ennek a tansegédletnek egyetlen részét sem lehet semmilyen formában lemásolni a Nemzeti Közlekedési Hatóság írásbeli engedélye nélkül. A korlátozás vonatkozik minden mechanikus (ideértve a fénymásolást is), vagy elektronikus eszközön való rögzítésre és bármilyen információtároló és lehívó rendszerre vagy hangfelvételre is. Kiadja a Nemzeti Közlekedési Hatóság Felelõs kiadó: Horváth Zsolt Csaba elnök Mûszaki szerkesztõ: Bagi Miklós Az ábrákat rajzolta: Klobusitzky György A kézirat lezárva: január 29. 2

3 BEVEZETÉS Az írásbeli és a szóbeli vizsgakérdéseket tartalmazó tansegédletünkkel a belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végzõ árufuvarozó (autómentõ) jármûvezetõk szaktanfolyami vizsgájára való felkészülést kívánjuk megkönnyíteni. Kiadványunk nem pótolja, vagy helyettesíti a tananyagot feldolgozó jegyzetet illetõleg a tanfolyami órákon, konzultációkon való részvételt, mert ez csupán az ismeretek felmérésére, elmélyítésére, gyakorlásra szolgál. A tesztkérdések lényegüket tekintve megegyeznek a tesztlapon szereplõkkel. Egy- egy kérdésekhez két vagy három válasz tartozik. A válaszok közül mindig csak egy a helyes. Az Ön feladata, hogy a jót kiválassza, s az elõtte található négyzetbe tett X jellel megjelölje. A kérdéseket és a válaszokat figyelmesen olvassa el, s alaposan fontolja meg melyiket jelöli meg, mert több válasz megadása, vagy a válaszadás elmulasztása a vizsgán hibának minõsül. A feladatok közül van olyan is, amelynél egy félbehagyott mondatot kell folytatni. Ilyen esetben az Ön feladata a kijelentés vagy állítás befejezése. A válaszadónak azt kell eldöntenie, hogy összeolvasva melyik befejezéssel válik igazzá a mondat. Ahol a tesztkérdéshez rajz (grafika) is tartozik ott a feltett kérdésre úgy kell válaszolnia, hogy Ön az ábrán látható gépkocsi vezetõje helyébe képzeli magát. Itt e kiadványban a tesztkérdések után, a következõ páratlan lap alján találhatja meg a helyes megoldásokat, így ellenõrizheti tudását. A feladatok összeállításánál mi arra törekedtünk, hogy a kérdések minél inkább a közlekedés gyakorlatára irányuljanak, a szükségessé váló döntéseket, tudnivalókat tükrözzék. A tesztkérdések végén közreadjuk az Üzemeltetési és hibaelhárítási ismeretek, valamint az Árufuvarozási ismeretek tantárgyak szóbeli vizsgakérdéseit is, megkönnyítve ezzel a vizsgára való sikeres felkészülést. Ha kellõen megtanulta a tananyagot, és valamennyi tesztkérdésre jól válaszolt, a vizsga már nem okozhat nehézséget. Képzés és Vizsgafelügyeleti Fõosztály 3

4 1. KÖZLEKEDÉSI ÉS VEZETÉSELMÉLETI ISMERETEK Közúti jelzések 1. A táblával megjelölt úton éjszaka, gyér forgalomban nagy távolságot tesz meg. Az alábbiak közül milyen veszéllyel számolhat? a) A leállósávon mûszaki okból félreállított, kivilágítás nélküli jármûvekre. b) Az úttesttel párhuzamos vagy kereszt irányú fokozott mértékû gyalogosforgalomra. c) Arra, hogy a sötét út ingerszegénysége, egyhangúsága fáradságérzetet, álmosságot okoz. 2. Figyelmetlensége miatt gépkocsijával túlhaladt azon a csomóponton, amelyen el kellett volna hagynia a táblával jelölt utat. Mi a teendõje ilyen esetben? a) Lehúzódik a leállósávra és azon fokozott óvatossággal visszatolat. b) A forgalom akadályozása nélkül visszafordul az úton. c) Továbbhalad a legközelebbi lehajtásra alkalmas helyig, ahol a pályát elhagyva visszajuthat az elvétett útra. 3. A lassítósávra lehúzódva hagyja el a táblával megjelölt utat. Hogyan érzékeli gépkocsija lassú fékezéssel csökkentett sebességét? a) Már a kis mértékû sebességcsökkentés is különösen lassú haladásnak tûnik. b) Alig észrevehetõ. c) Az ilyen lassítást csak a sebességmérõre tekintve lehet érzékelni. 4. A táblával megjelölt irányból kíván balra bekanyarodni. Tekintettel a másik úton közlekedõk sebességére és távolságára, kell-e valamelyik irány megfigyelésére több idõt fordítania? a) Igen, a jobbról érkezõkre. b) Igen, a balról érkezõkre. c) Nem, elegendõ egy-egy pillantást vetni balra és jobbra. 5. A tábla felõl érkezve hogyan kell megközelítenie az útkeresztezõdést? a) Úgy, hogy a sebességét már jó elõre egészen lassúra csökkenti. b) Úgy, hogy közvetlenül az útkeresztezõdés elõtt erõteljesen fékezi jármûvét. c) Lassítást követõen átkapcsol kisebb sebességfokozatba, hogy erõtartalék keletkezzen, amit majd motorfékezésre, vagy gyorsításra használ fel. 6. Egy ilyen tábla hatálya alatt közlekedik. Megközelítheti-e az Ön elõtt haladó jármûvet a táblán megjelöltnél kisebb távolságra? a) Legfeljebb akkor, ha az nem gépi meghajtású. b) Csak akkor, ha jármûvével elõzésre készül fel. 7. Érvényes-e a tábla utasítása a tehergépkocsira? b) Nem. 70 m 8. Érvényes-e a tábla utasítása a vontatóra? b) Nem. 9. Kistehergépkocsijának megengedett legnagyobb össztege nem haladja meg a 2500 kg-ot. Lakott területen belül milyen sebességgel haladhat a táblával jelzett útszakaszon? a) Legfeljebb 50 km/h sebességgel. b) Legfeljebb 60 km/h sebességgel. c) Legfeljebb 80 km/h sebességgel Takács Virágh: Ellenõrzõ kérdések a belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végzõ árufuvarozó és autómentõ-vezetõ szaktanfolyamok számára Az elõzõ oldalpár megoldásai:

5 10. Autópályán közlekedik kistehergépkocsijával. Haladhat-e a jelzõtáblával megjelölt sebességgel, ha jármûvének megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 2500 kg-ot? b) Nem. 11. Lakott területen belül egy nehéz tehergépkocsival közlekedik. Mekkora lehet a jármûve legnagyobb sebessége közvetlenül a jelzõtábla elhagyása után? a) Legfeljebb 70 km/h. b) Legfeljebb 60 km/h. c) Legfeljebb 50 km/h Kistehergépkocsija megengedett legnagyobb össztömege csak a pótkocsival együtt haladja meg a 3500 kilogrammot. Az ilyen jármûszerelvénynek jelez-e ez a tábla elõzési tilalmat? b) Nem. 13. A táblával megjelölt útszakaszon közlekedik lakott területen kívül. Mekkora követési távolságot kell tartania, ha tehergépkocsija megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 3500 kg-ot? a) Elég akkorát, hogy az elöl haladó jármû hirtelen fékezése esetén is meg tudjon állni. b) Elegendõt ahhoz, hogy a két jármû közé legalább egy, elõzést végzõ személygépkocsi biztonságosan besorolhasson. c) Akkorát, amely nem kisebb, mint a tehergépkocsi mindenkori féktávolsága. 14. A táblával megjelölt útszakaszon közlekedik lakott területen kívül. Mekkora követési távolságot kell tartania, ha tehergépkocsija megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 3500 kg-ot? a) Elegendõt ahhoz, hogy az elöl haladó jármû mögött ennek hirtelen fékezése esetén is meg tudjon állni. b) Elegendõt ahhoz, hogy a két jármû közé legalább egy, elõzést végzõ személygépkocsi besorolhasson. c) Akkorát, amely nem kisebb, mint a tehergépkocsi mindenkori féktávolsága. 15. A táblával jelölt útszakaszról bekanyarodhat-e az út másik oldalán levõ ingatlanra? b) Nem. 16. Mikor hajthat be gépkocsijával az ilyen táblával megjelölt útszakaszra? a) Csak a kiegészítõ táblán megjelölt idõszakban. b) Csak a kiegészítõ táblán megjelölt idõszakon kívül Behajthat-e gépkocsjával az ilyen táblával megjelölt útszakaszra? a) Csak akkor, ha ott lakik vagy látogatóba érkezik oda. b) Csak akkor, ha feladata ellátásához ez elkerülhetetlen és ezt utólag igazolni is tudja. c) Igen, ha bármilyen jellegû úti célja az útszakaszon van. KIVÉVE CÉLFORGALOM 5

6 18. Hogyan értelmezi ezt a jelzõtáblát? a) A jármûvek részére tól ig szabad az átmenõ forgalom. b) A jármûvek, a célforgalom esetét kivéve, csak tól ig hajthatnak be az útszakaszra. c) Csak a megjelölt idõszakban és akkor is csak célforgalomban szabad behajtani az útszakaszra. KIVÉVE CÉLFORGALOM Úti célja a táblával megjelölt útszakaszon van. Mikor hajthat be gépkocsijával a táblával megjelölt területre? a) Csak a kiegészítõ táblán megjelölt idõszakban. b) Csak a kiegészítõ táblán megjelölt idõszakon kívül. 20. Jármûvével táblával megjelölt útszakaszon várakozik. Legkésõbb mikor kell a elhagynia útszakaszt? a) A megjelölt idõszak végéig, azaz ig. b) A megjelölt idõszak kezdetéig, azaz ig. 21. Behajthat-e tehergépkocsijával a táblával jelölt útra? a) Igen, a kiegészítõ táblán megjelölt idõszakban és legfeljebb 20 km/h sebességgel, a gyalogosok zavarása nélkül. b) Igen, de csak célforgalomban, a kiegészítõ táblán megjelölt idõszakon kívül és legfeljebb 20 km/h sebességgel, a gyalogosok veszélyeztetése nélkül. 22. Behajthat-e tehergépkocsijával a tábla által jelzett övezetbe, ha nem rendelkezik az út kezelõje által kiadott engedéllyel? a) Legfeljebb a kiegészítõ táblán feltüntetett idõszakon belül. b) Legfeljebb a kiegészítõ táblán feltüntetett idõszakon kívül, amennyiben az övezetben lakik. 23. Behajthat-e egy jármûszerelvénnyel az ilyen táblával megjelölt útra ha a vontató és a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege külön-külön nem haladja meg a 10 tonnát, de az együttes tömegük azonban több ennél? b) Csak akkor, ha a jármûszerelvény tényleges össztömege az adott esetben nem éri el a 10 tonnát. 24. Várakozhat-e gépkocsijával a táblával megjelölt útszakaszon? a) Igen, de csak a kiegészítõ táblán jelzett idõszakban. b) Igen, kivéve a kiegészítõ táblán jelzett idõszakot. KIVÉVE CÉLFORGALOM KIVÉVE CÉLFORGALOM 07 h -19 h ZÓNA t Jármûvével legkésõbb mikor kell elhagynia a táblával jelzett útszakaszt? a) A megjelölt idõszak végéig, azaz ig. b) A megjelölt idõszak kezdetéig, azaz ig Takács Virágh: Ellenõrzõ kérdések a belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végzõ árufuvarozó és autómentõ-vezetõ szaktanfolyamok számára Az elõzõ oldalpár megoldásai:

7 26. Behajthat-e tehergépkocsijával a táblával jelölt útra? b) Csak nyitott kocsiszekrényû tehergépkocsival, amelynek megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 750 kilogrammot. 27. Megállhat-e jármûvével a táblával megjelölt úton? a) Igen, de csak az útpadkán. b) Igen, de csak az úttesten. 28. Nyitott kocsiszekrényû tehergépkocsival behajthat-e a táblával megjelölt útra? b) Csak akkor, ha a tehergépkocsi legfeljebb 2500 kg megengedett legnagyobb össztömegû. 29. Behajthat-e az ilyen táblával megjelölt útszakaszra, ha tehergépkocsijának megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 10 tonnát? a) Igen, de csak akkor, ha a jármû saját tömegének, valamint a rajta lévõ rakománynak és egyéb tárgyaknak az együttes tömege az adott esetben kisebb 10 tonnánál. b) Nem. 30. Hogyan értelmezi a táblával jelzett behajtási tilalmat? a) A jármû bármely tengelyének a tényleges terhelésére vonatkozik a korlátozás. b) A jármû bármely tengelyének a megengedett legnagyobb terhelésére vonatkozik a korlátozás. c) A jármû valamennyi tengelyének együttes terhelésére vonatkozik a korlátozás. 31. Mely jármûnek jelez behajtási tilalmat ez a tábla? a) Minden olyan jármûnek, amelynek 5,5 t-nál nagyobb a tényleges össztömege. b) Minden olyan jármûnek, amelynek a megengedett legnagyobb össztömege az 5,5 t-t meghaladja, függetlenül a tényleges terheléstõl. c) Csak az olyan jármûnek, amelynek saját tömege az 5,5 t-t meghaladja. 10t 2,5 t 5,5t 32. Behajthat-e a táblával megjelölt útra nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló jármûszerelvénnyel? b) Nem. 33. Melyik jármûszerelvénnyel tilos behajtani a táblával jelölt útszakaszra? a) Mindegyikkel, amelyben a vonó jármû és a hozzá kapcsolt pótkocsi együttes megengedett legnagyobb össztömege az 5 t-t meghaladja. b) Csak azzal, amelyben a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege az 5 t-t meghaladja. c) Csak azzal, amelyben a pótkocsi tényleges össztömege az 5 t-t meghaladja. 34. Behajthat-e a táblával megjelölt útra, ha tehergépkocsijának hossza csak a hátra kinyúló rakományával együtt haladja meg a 10 métert? b) Nem. 10 m 5t 1. c) 2. c) 3. a) 4. a) 5. c) 6. b) 7. a) 8. a) 9. c) 10. b) 11. c) 12. b) 13. b) 14. a) 15. a) 16. b) 17. c) 7

8 35. Nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló jármûszerelvénnyel behajthat-e a táblával megjelölt útra? b) Csak célforgalomban. 36. Az áru átadására megjelölt hely a jelzõtábla hatálya alatt van. Lerakodás céljából hol kell megállítania a tehergépkocsiját? a) Közvetlenül az átvevõhelynél, majd bekapcsolja a vészvillogót és igyekszik a lehetõ leggyorsabban elvégezni a lerakódást. b) Gépkocsijával az úticélként megjelölt helyen feláll a járdára, hogy ne akadályozza a jármûforgalmat. c) A közelben keres egy olyan helyet, ahol a megállás már nem tiltott, és onnan juttatja el a rakományát a címben megjelölt helyre. 37. Mennyi ideig tartózkodhat áruszállító jármûvével a rakodóhelyen a kiegészítõ táblán feltüntetett idõszakon és távolságon belül? a) A folyamatos fel- és lerakodáshoz szükséges ideig. b) Korlátlan ideig. 38. Tehergépkocsijával megállhat-e a táblával jelzett helyen és módon? a) Csak akkor, ha a jármû 6 m-nél nem hosszabb és 2 m-nél nem szélesebb. b) Csak akkor, ha a tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg, és a járdán a gyalogosok részére az elõírt szélességû területet szabadon hagyja. 39. A táblával jelzett helyen jelenthet-e veszélyt a jármûszerelvény részére az úttesten lévõ hosszú vízátfolyás? b) Csak a téli idõszakban. 40. Gépkocsija sebességének megválasztásánál figyelemmel kell-e lennie a tábla jelzésére? b) Csak annyira, hogy ne lépje túl az abszolút sebességhatárt. 41. Van-e valamilyen összefüggés gépkocsija haladási sebessége és a táblával jelzett hely között? a) Igen, minél élesebbek a kanyarok, annál gyorsabban haladhat. b) Igen, minél élesebbek a kanyarok, annál lassabban haladhat. c) Nincs. 20 m 8h 13h 42. A táblával jelzett helyen ugyanazzal a sebességgel halad egy másik jármû mögött, mint a megelõzõ sík úton. Kell-e változtatnia gépkocsija korábban tartott legkisebb biztonságos követési távolságán? a) Igen a követési távolságot növelnie kell. b) Igen a követési távolságot csökkentenie kell. 12% 8 Takács Virágh: Ellenõrzõ kérdések a belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végzõ árufuvarozó és autómentõ-vezetõ szaktanfolyamok számára Az elõzõ oldalpár megoldásai:

9 43. A táblával jelzett helyen ugyanazzal a sebességgel halad, mint a megelõzõ sík úton. Egy erõteljes fékezés esetében változik-e gépkocsija fékútja? a) Igen, növekszik. b) Igen, csökken. 44. Milyen távolságot kell szabadon hagynia megálláskor az ilyen táblával jelzett útkeresztezõdéstõl? a) Legalább 5 m-t. b) Legalább 10 m-t. c) Legalább 15 m-t. 45. A táblával jelzett helyen közlekedik. Hogyan kell fékeznie a kis tehergépkocsiját? a) Az üzemi fékkel, szakaszosan. b) Egyidejûleg az üzemi fékkel és a kézifékkel. c) A megfelelõ fékhatást biztosító sebességfokozatba kapcsolva, motorfékkel és ha szükséges üzemi fékkel. 46. A táblával jelzett helyen az üzemi fék kímélése érdekében a motorféket is igénybe kívánja venni. Hol érdemes kisebb sebességfokozatba visszakapcsolnia? a) A jelzett hely kezdeti szakaszán. b) A jelzett hely elõtt. c) Bárhol és bármikor ahol az eddig alkalmazott sebességfokozat motorfékezésre már nem eléggé hatásos. 47. Áruval megrakott nehéz tehergépkocsit vezet. Milyen tempóban érdemes ráhajtania a táblával jelzett útszakaszra? a) Lendületesen, hogy azután a sebességváltót üresbe téve gázadás nélkül, gurulva minél hosszabb utat tudjon megtenni. b) Mérsékelt sebességgel, hogy a lassítóféken (tartósféken) kívül lehetõleg ne kelljen fékeznie. c) Állandó sebességgel, a korábbi haladási ütemen nem változtatva. 48. Nehéz tehergépkocsijával a táblával jelzett helyhez érkezik. Az alábbiak közül melyik módszert célszerû követnie? a) Lassít, visszakapcsol a megfelelõ fékhatást biztosító sebességfokozatba, bekapcsolja a lassítóféket és ha szükséges használja az üzemi féket. b) A gyújtás kikapcsolásával és a motorfék használatával engedi gurulni a tehergépkocsit. c) Az üzemi légfékberendezéssel szakaszosan fékezi jármûvét. 49. Egy forgalmi akadály miatt pótkocsis tehergépkocsiját meg kell állítania. Hogyan fékezi a jármûszerelvényt a táblával jelzett helyen? a) Motorfékkel és lábfékkel óvatosan a megcsúszás határáig. b) Kézi és lassítófékkel a biztonságos sebesség eléréséig. c) Kézi és motorfékkel a megcsúszás határáig. 50. Esõs idõben a táblával jelzett helyen kell fékeznie. Mivel kell számolnia, ha tehergépkocsija hátsó kerekei megcsúsznak? a) A jármû fékútja a korábbihoz képest háromszorosára növekszik. b) A tehergépkocsi kormányozhatatlanná válhat. c) A tehergépkocsi az oldalerõk hatására kifarolhat. 51. Háromtengelyes nehéz tehergépkocsival közlekedik. Hogyan célszerû végrehajtania a lassítófékezést a táblával jelzett idõjárási körülmények között? a) Csak motorfékkel. b) Csak lassítófékkel. c) Lábfékkel, a fékpedált finoman lenyomva, hogy a gépkocsi ne csússzon meg. 12% 12% 12% 12% 12% 18. c) 19. a) 20. a) 21. b) 22. b) 23. a) 24. b) 25. b) 26. a) 27. c) 28. c) 29. b) 30. a) 31. a) 32. a) 33. b) 34. b) 9

10 52. Mi a teendõje, ha a táblával jelzett helyen gépkocsija féktávolságának közelében gyalogosok haladnak át az úttesten? a) Állóra fékezi jármûvét, hogy biztosítsa partnereinek az õket megilletõ elsõbbséget. b) Hang és fényjelzéssel figyelmezteti õket a veszélyes közlekedési helyzetre. c) Fékezéssel mérsékli sebességét, hogy szükség esetén meg tudjon állni. 53. Számítania kell-e arra, hogy a táblával jelzett közlekedési partnerei másként viselkednek, mint a felnõtt társaik? a) Igen az eltérõ életkori sajátosságaik miatt. b) Legfeljebb kisebb termetük okozhat gondot, mert nem látnak át a jármûvek felett és õket is nehezebb Önnek idõben észlelnie. 54. Jelenthet-e veszélyt a hegydomborulatok, erdõsávok mentén haladó, árufuvarozást végzõ nyerges vontató számára a táblával megjelölt útszakasz? a) Igen a lökésszerû erõs oldalszél a szerelvény belengését, becsuklását okozhatja. b) Csak akkor, ha a jámûszerelvény üresen, terhelés nélkül közlekedik. c) Nem, a nagy tömegû jármûkombináció stabilitását az oldalszél nem tudja befolyásolni. 55. Télen a táblával jelzett idõjárási körülmények között vezeti pótkocsis tehergépkocsiját. Milyen veszéllyel számolhat egy erõs fékezés következtében? a) A kerekek megcsúszhatnak és a szerelvény becsuklik. b) A jármûszerelvény fékútja a száraz úthoz hasonlítva kb. hatszoros lesz. c) A pótkocsifék elõbb kezd mûködni, a szerelvény szétszakad. 56. Számíthat-e arra, hogy a táblával jelzett helyen a keresztezõ útról érkezõ gépjármûvek elsõbbséget fognak adni az Ön jármûvének? a) Igen, de csak a jobbról érkezõk. b) Igen, de csak a balról érkezõk. c) Igen, mind a jobbról, mind a balról érkezõk. 57. Pótkocsis tehergépkocsit vezet. Milyen veszéllyel számolhat a táblával jelzett úton a megjelölt idõjárási körülmények esetében? a) Világítás nélkül, vagy rosszul kivilágított jármûvek váratlan megjelenésére. b) Az esõzés miatt csúszós úttesten a manõverezéseket óvatosan, mérsékelt sebességgel kell végrehajtani. c) A pótkocsi kígyózó, kacsázó mozgása miatt a jármûszerelvény irányíthatatlanná válhat. 58. Egy nehéz tehergépkocsi haladási sebességének a megválasztásánál figyelembe kell-e vennie a táblával jelzett idõjárási körülményeket? b) Csak télen fagypont közeli hõmérséklet esetében. c) Nem, a nagy tömegû jármû számára a vizes felületû úttest nem jelenthet akadályt. 59. Miért kell csökkentenie gépkocsija tempós haladását a táblával megjelölt idõjárási körülmények között? a) Mert nagy sebesség esetén csökken a tapadás az úttest és a gumiabroncsok között. b) Mert a kerékfékszerkezetekbe jutó víz a fékhatást teljesen megszünteti. c) Mert a gumiabroncsok ugráló mozgása miatt romlik a gépkocsi stabilitása. 10 Takács Virágh: Ellenõrzõ kérdések a belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végzõ árufuvarozó és autómentõ-vezetõ szaktanfolyamok számára Az elõzõ oldalpár megoldásai:

11 60. A táblával jelzett úton kell-e számolnia azzal, hogy a gépes jármûhöz képest a pótkocsi eltér az egyenes haladási iránytól? b) Csak erõteljes fékezés esetén. 61. A táblával jelzett úton kell-e számolnia azzal, hogy a gépes jármûhöz képest a pótkocsi eltér az egyenes haladási iránytól? a) Igen, ha a nyomvályú szélessége nem egyezik meg a pótkocsi nyomtávjával. b) Csak erõteljes fékezés esetén. 62. Hogyan kell áthaladni a táblával megjelölt helyen? a) Megállás nélkül legalább 5 km/h átlagsebességgel. b) Külön-külön kell megállnia a két vagy több sínpár elõtt, és ismételten meg kell gyõzõdnie a továbbhaladás veszélytelenségérõl. 63. Önmagában elsõbbséget biztosít-e ez a tábla a jármûvekkel szemben a gyalogos részére, ha az úttesten nem látható az azonos jelentésû útburkolati jel? a) Igen, ha a gyalogos-átkelõhely útburkolati jel hó, sár vagy egyéb más ok miatt vált felismerhetetlenné. b) Csak lakott területen belül. 64. Mire kell számítania az ilyen táblával jelzett helyen álló autóbusz megközelítésekor? a) Arra, hogy az autóbusz elõtt az úttest szélén gépkocsik várakoznak. b) Arra, hogy az autóbusz takarásából gyalogos léphet a gépkocsija elé. c) Arra, hogy az autóbusz irányjelzés nélkül hirtelen elindul. 65. Egy nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló 16,5 m hosszú jármûszerelvényt vezet. Bekanyarodhat-e jobbra a belsõ forgalmi sávból, ha az útkeresztezõdés elõtt ilyen táblát helyeztek el? a) Igen, ha a jármûszerelvény hossza miatt a bekanyarodást a külsõ sávból nem lehet végrehajtani. b) Csak akkor, ha annak az útnak az úttestje, amelyre bekanyarodik nem elég széles ahhoz, hogy manõverezés közben a menetirány szerinti jobb oldalon maradjon. 66. Milyen az alapszíne az útbaigazítást adó tábláknak? a) Az autópályákon és autóutakon zöld, a fõútvonalakon kék, a lakott területeken levõké pedig barna. b) Az autópályákon és autóutakon kék, a fõútvonalakon zöld, a lakott területeken levõké pedig fehér. c) Az autópályákon és autóutakon barna, a fõútvonalakon fehér, a lakott területeken levõké pedig kék. 11 Visegrád 16 km Esztergom 38 km 67. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten gépkocsijával egy ilyen útburkolati jel felé közeledik. Mi a teendõje, ha Ön mellett az azonos irányba haladó másik gépkocsi fékezni kezd? a) Az útburkolati jel elõtt megállítja jármûvét. b) Fékkészenlétben halad el mellette. c) Fékezéssel lassítja jármûvét, mert nem haladhat el mellette. 35. a) 36. c) 37. a) 38. b) 39. a) 40. a) 41. b) 42. c) 43. b) 44. a) 45. c) 46. b) 47. b) 48. a) 49. a) 50. c) 51. c) 11

12 68. Már messzirõl látja, hogy a forgalomirányító fényjelzõ készülék az ábrázolt fényjelzésre vált. Az alábbiak közül mi a helyes eljárás? a) A sebességváltót üresbe kapcsolja és hagyja kigurulni a gépkocsiját. b) Motorfékkel hagyja lelassulni jármûvét és csak a lámpához közel érve használja az üzemi féket. c) Sebességét nem csökkentve közelíti meg a jelzés helyét és ott erõteljesen fékez. 69. Hogyan kell értelmeznie az ábrán látható berendezés villogó fehér fényét? a) A készülék a vasúti átjárón való szabad, biztonságos áthaladás lehetõségét jelzi. b) Fokozott figyelem mellett a vasúti átjárón át szabad haladani. c) A jelzés feloldja a vasúti átjáró megközelítésére vonatkozó sebességkorlátozást. Egyéb forgalmi szabályok és vezetéselmélet 70. Szabályosan közlekedik-e az ábrán látható tehergépkocsi? a) Igen, mert a lehetséges mértékben jobbra tartva közlekedik. b) Nem, mert a jármû rakománya a járda fölé nyúlik. 71. Szabályosan közlekedik-e az ábrán látható tehergépkocsi? a) Igen, ha az utas gondoskodni tud arról, hogy a rakomány el ne dõljön, le ne essék. b) Nem, mert álló utast szállítani nem szabad. 72. Szabályosan van-e kialakítva a tehergépkocsi rakfelülete a személyszállításhoz? a) Igen, ha az ülések megfelelõen rögzítve vannak. b) Nem, mert az üléseket a menetirányra merõlegesen kell felszerelni. 12 Takács Virágh: Ellenõrzõ kérdések a belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végzõ árufuvarozó és autómentõ-vezetõ szaktanfolyamok számára Az elõzõ oldalpár megoldásai:

13 73. Az ábrán látható tehergépkocsira laza szerkezetû folyami kavicsot rakodnak. Köteles-e a gépkocsi vezetõje elindulás elõtt letakarni a rakományt? b) Csak ha erõs szél vagy az úttest egyenetlen állapota miatt az elszóródás veszélye fennáll. 74. A nyerges vontatóra helyezett nehéz konténer nagyrészt a nyeregszerkezetet terheli. Okozhat-e problémát az, hogy a félpótkocsi hátsó ikertengelyére a terhelésnek legfeljebb a 30%-a jut? b) Nem. 75. Az ábrázolt forgalmi helyzetben a gépkocsi vezetõjének hogyan kell megközelítenie a kijelölt gyalogos-átkelõhelyet? a) Közvetlenül elõtte erõteljesen fékez, hogy a gyalogos elhaladhasson a jármû elõtt. b) Már jó elõre csökkentenie kell a jármûve sebességét, hogy a gyalogos észrevegye az elsõbbségadási szándékát. c) Fokoznia kell a jármû sebességét, hogy csökkenjen a gyalogos hamis biztonságérzete. 76. Az ábrázolt forgalmi helyzetben, ha a gyalogos és a gépkocsi is tartja eddigi haladási ütemét, akkor összeütköznek. Mit kell tennie a gépkocsi vezetõjének? a) Gyorsítania kell a jármûvét, hogy a gyalogos elõtt érjen a kijelölt gyalogos-átkelõhelyre. b) Mérsékelnie kell jármûve sebességét, hogy szükség szerint eleget tudjon tenni elsõbbségadási kötelezettségének. c) Intenzív fékezéssel haladéktalanul meg kell állítania a jármûvét. 77. Az ábrázolt forgalmi helyzetben, ha a gyalogos megáll az úttest szélén, a gépkocsivezetõnek... a) nem kell jármûve elõtt átcsalogatnia a gyalogost. b) hangjelzéssel kell figyelmeztetnie a gyalogost a továbbhaladás veszélyességére. c) már a kijelölt gyalogos-átkelõhelyen lévõnek kell tekintenie a gyalogost. 52. c) 53. a) 54. a) 55. a) 56. b) 57. b) 58. a) 59. a) 60. c) 61. a) 62. a) 63. a) 64. b) 65. c) 66. b) 67. c) 13

14 78. Mi a teendõje a gépkocsi vezetõjének, ha féktávolságán kívül látja, hogy az úttesten áthaladni szándékozó gyalogos a járda szélén megáll? a) Gyorsítja jármûvét, hogy a partnerének ne kelljen sokat várnia a gépkocsi elhaladására. b) Változatlan tempóban halad tovább, nehogy az áthaladás megkezdésére bíztassa partnerét. c) Fékez, hogy a gyalogos a lassuló gépkocsit látva felismerje az elsõbbségadási szándékát. 79. Az ábrázolt forgalmi helyzetben megközelítheti-e a gépkocsi a gyalogos-átkelõhelyet a megengedett legnagyobb sebességhez közeli tempóban? a) Igen, mert ahol a sebesség csökkentésére van szükség, ott az erre kötelezõ tilalmi táblát mindig elhelyezik. b) Csak akkor, ha vezetõje meggyõzõdött arról, hogy gyalogos nem közlekedik és mire a jármûve odaér, akkor sem várható a megjelenése. 80. Lakott területen a tehergépkocsi folyamatos jármûsorban a megengedett legnagyobb sebességhez közeli tempóban halad. A kijelölt gyalogos-átkelõhelyhez közeledve köteles-e mérsékelni a sebességét? a) Igen, legalább olyan mértékben, hogy eleget tudjon tenni elsõbbségadási kötelezettségének, s e tekintetben a gyalogosokat ne tévessze meg. b) Csak akkor, ha a gyalogosok karjelzéssel jelzik, hogy az úttestre kívánnak lépni. c) Nem, ilyen esetben a jármû lefékezésével a forgalomi viszonyokat nem szabad megváltoztatni. 81. Az ábrázolt forgalmi helyzetben tehergépkocsijával haladhat-e tovább egyenesen? a) Igen, mert az elõjelzõ nyilak csak tájékoztató jellegûek. b) Csak akkor, ha nem sérti a középsõ forgalmi sávban közlekedõ személygépkocsi elsõbbségét. 82. Országúton a szembõl érkezõ gépkocsi elõzés közben az Ön tehergépkocsijának a forgalmi sávjába hajt. Mikor viselkedik szabályosan? a) Ha hang- vagy fényjelzéssel figyelmezteti a veszélyhelyzetre. b) Ha blokkoló fékezéssel megállítja jármûvét. c) Ha erõteljesen fékezi jármûvét és az úttest jobb szélére húzódik. 14 Takács Virágh: Ellenõrzõ kérdések a belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végzõ árufuvarozó és autómentõ-vezetõ szaktanfolyamok számára Az elõzõ oldalpár megoldásai:

15 83. Pótkocsis tehergépkocsival egyenes irányú hátramenetben kíván haladni. A pótkocsinak a rajzon látható kitérése esetében Önnek elõször merre kell elfordítania a kormánykereket, hogy az eltérést korrigálja? a) Az -val jelzett irányba. b) A -vel jelzett irányba. A B 84. A nyerges szerelvénnyel egyenes irányú hátramenetben kíván haladni. A pótkocsi kitérése esetében elõször merre kell elfordítania a kormánykereket? a) A törésvonal belsõ oldala felé, az -val jelölt irányba. b) A törésvonal külsõ oldala felé, a -vel jelölt irányba. A B 85. A nyerges szerelvénnyel egyenes irányú hátramenetkor a bal oldali külsõ visszapillantó tükörben a félpótkocsi oldalfala megjelenik. Merre kell elõször elforgatnia a kormánykereket, hogy a kívánt egyenes irányba haladjon? a) Az -val jelölt irányba. b) A -vel jelõlt irányba. A B 86. A nyerges szerelvénnyel egyenes irányú hátramenetnél a jobb oldali külsõ visszapillantó tükörben a félpótkocsi oldala megjelenik. Merre kell elõször elforgatnia a kormánykereket, hogy a kívánt irányba haladjon? a) Az -val jelölt irányba. b) A -vel jelölt irányba. A B 87. Melyik nyomvonalon célszerû haladnia, ha a kapun kihajtva jobbra bekanyarodva kívánja az útját folytatni? a) A kapu jobb szélére húzódva, az -es nyomvonalon. b) A kapu közepére húzódva, a -es nyomvonalon. c) A kapu bal szélére húzódva, a -as nyomvonalon b) 69. b) 70. b) 71. b) 72. a) 73. a) 74. a) 75. b) 76. b) 77. c) 15

16 NKH KÉPZÉS ÉS VIZSGÁZTATÁSI FÕOSZTÁLY 88. Melyik nyomvonalon célszerû haladnia, ha a kapun kihajtva balra bekanyarodva kívánja az útját folytatni? l l l a) A kapu jobb szélére húzódva, az -es nyomvonalon. b) A kapu közepére húzódva, a -es nyomvonalon. c) A kapu bal szélére húzódva, a -as nyomvonalon Az ábrán látható tehergépkocsi vezetõjének melyik partnere van veszélyes holttérben? l l l a) Az -es jelû. b) A -es jelû. c) A -as jelû Az ábrán látható tehergépkocsi az elõtte lévõ akadály kikerülésére készül. Melyik partnere van veszélyes holttérben? l l l a) Az -es jelû. b) A -es jelû. c) A -as jelû Az ábrázolt forgalmi helyzetben a bekanyarodni szándékozó tehergépkocsi vezetõje kikényszerítheti-e jármûve számára az akadálytalan továbbhaladás jogát? l l a) Igen, a személygépkocsi köteles hátramenettel részére szabaddá tenni az alárendelt utat. b) Nem, az a célszerû megoldás, ha megállítja a jármûvét és jelzi partnerének, hogy lehetõvé fogja tenni részére az útkeresztezõdés elhagyását. 92. Az ábrázolt forgalmi helyzetben a tehergépkocsi vezetõjének meg kell-e állítania a jármûvét? l a) Igen, mert a biztonságos kanyarodáshoz még beljebb kell húzódnia, és evvel a szembõl érkezõ jármû vezetõje láthatóan nem számol. b) Csak akkor, ha partnere sebessége eltúlzottan nagy, és így nem tudja jobbra húzódásra kényszeríteni. c) Nem, a manõvert folyamatos lassú haladással végre lehet hajtani. l l 16 Takács Virágh: Ellenõrzõ kérdések a belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végzõ árufuvarozó és autómentõ-vezetõ szaktanfolyamok számára Az elõzõ oldalpár megoldásai:

17 93. Az ábrázolt forgalmi helyzetben hogyan alakul a továbbhaladás sorrendje? a) Egyidejûleg kell behajtaniuk az útkeresztezõdés középpontjáig, majd folyamatosan, egymás megkerülésével haladhatnak tovább. b) Egymás mellett érintõlegesen kell elhaladniuk úgy, hogy az útkeresztezõdés középpontját nem kerülik meg. c) Kötelesek megállni, és udvariassági alapon a továbbhaladás módját, illetve sorrendjét eldönteni. 94. Az ábrázolt forgalmi helyzetben a tehergépkocsi vezetõjének meg kell-e állítania jármûvét? a) Igen, mert partnerével udvariasan meg kell egyeznie a továbbhaladás módjáról. b) Csak akkor, ha a bekanyarodást a keresztezõdés középpontjának a megkerülésével nem tudja végrehajtani. c) Nem, a manõvert folyamatos lassú haladással végre lehet hajtani. 95. Szabályos-e az ábrázolt pályavonal szerinti jobbra bekanyarodás? b) Nem. 96. Az ábrázolt forgalmi helyzetben köteles-e a jármûszerelvény vezetõje figyelemmel lenni a kerékpárosra? a) Igen, mert úgy kell bekanyarodnia, hogy közben más jármûvet nem veszélyeztethet. b) Nem, mert ilyenkor csak a kerékpárosnak kell figyelnie a saját biztonságára. 97. Mikor haladhat át az útkeresztezõdésen az jelû mezõgazdasági vontató? a) A jelû motorkerékpár és a jelû személygépkocsi elõtt elsõként. b) A jelû és jelû jármûvek elhaladása után. c) Elsõként a jelû motorkerékpárral egyidejûleg. 78. c) 79. b) 80. a) 81. c) 82. c) 83. a) 84. a) 85. a) 86. b) 87. c) 17

18 98. Van-e elsõbbségadási kötelezettsége az jelû mezõgazdasági vontató vezetõjének? a) Igen, a jelû személygépkocsi részére. b) Nincs. 99. Melyik jármû haladhat tovább elsõként az ábrázolt forgalmi helyzetben? a) A z jelû lassú jármû. b) A jelû személygépkocsi. c) Az jelû személygépkocsi Szabályos-e, ha az jelû nehéz tehergépkocsi lakott területen belül a berajzolt pályavonal szerint hajtja végre az elõzést? b) Nem Folytathatja-e az elõzést az jelû nehéz tehergépkocsival, ha a külsõ sávon haladó jármûvek a követési távolságot lényegesen meghaladó távközt tartanak egymás mögött? b) Nem Belekezdhet-e az Ön elõtt haladó összefüggõ gépkocsisor elõzésébe az jelû nehéz tehergépkocsijával, ha a szabályos visszatérés helyét még nem látja? a) Igen, lakott területen és azon kívül egyaránt. b) Igen, de csak lakott területen. 18 Takács Virágh: Ellenõrzõ kérdések a belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végzõ árufuvarozó és autómentõ-vezetõ szaktanfolyamok számára Az elõzõ oldalpár megoldásai:

19 103. Az jelû nehéz tehergépkocsival lakott területen igénybe veheti-e a belsõ sávot folyamatos haladásra, ha a külsõ sávban forgalmi torlódás miatt csak lassan, araszolva tudna haladni? b) Nem Szabályos-e az jelû nehéz tehergépkocsival lakott területen belül a berajzolt pályavonal szerinti közlekedés? b) Nem Szabályos-e a nehéz tehergépkocsival a berajzolt pályavonal szerinti elõzés? b) Nem A nehéz tehergépkocsi a következõ, még távoli útkeresztezõdésnél balra kíván bekanyarodni. Szabályosan közlekedik-e az ábrázolt nyomvonalon? b) Nem Szabályos-e, ha az jelû nehéz tehergépkocsi lakott területen kívül a berajzolt pályavonal szerint hajtja végre az elõzést? b) Nem Szabályosan tartózkodik-e egy helyben a tehergépkocsi? a) Igen, ha a rakodás folyamatos. b) Igen, de csak akkor, ha a folyamatos rakodás legfeljebb 5 percig tart. 88. a) 89. a) 90. a) 91. b) 92. a) 93. c) 94. a) 95. a) 96. a) 97. b) 19

20 109. Szabályosan tartózkodik-e ezen a helyen a tehergépkocsi? a) Igen, ha a rakodás folyamatos. b) Igen, de csak akkor, ha a folyamatos rakodás legfeljebb 5 percig tart Az egyirányú forgalmú út 8,5 m széles. Szabályosan tartózkodik-e egy helyben a tehergépkocsi? a) Igen, ha a rakodás folyamatos. b) Igen, de csak akkor, ha a folyamatos rakodás legfeljebb 5 percig tart Szabályos helyen állt-e meg a tehergépkocsi a nem zárt villamospálya mellett? b) Nem Szabad-e az adott helyen tehergépkocsival várakozni? b) Nem Szabályosan tartózkodik-e egy helyben a tehergépkocsi? a) Igen, ha a rakodás folyamatos. b) Igen, de csak akkor, ha a folyamatos rakodás legfeljebb 5 percig tart. 20 Takács Virágh: Ellenõrzõ kérdések a belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végzõ árufuvarozó és autómentõ-vezetõ szaktanfolyamok számára Az elõzõ oldalpár megoldásai:

21 114. A tehergépkocsira folyamatosan rakodnak. Mikor szabályos ez? a) Csak a kiegészítõ táblán jelzett idõszakban. b) Csak a kiegészítõ táblán jelzett idõszakon kívül. c) Idõszaktól függetlenül mindig Az egyirányú forgalmú út úttestje 6 m széles. Szabályosan tartózkodik-e egyhelyben a tehergépkocsi? a) Igen, mert forgalommentes az úttest. b) Igen, ha a vezetõ a jármûnél marad A tehergépkocsira folyamatosan rakodnak. Mikor szabályos ez? a) Csak a tól ig terjedõ idõszakban. b) Csak a tól ig terjedõ idõszakban. c) Csak a tól ig terjedõ idõszakban Mikor szabad az adott helyen tehergépkocsival várakozni? a) Csak a tól ig terjedõ idõszakban. b) Csak a tól ig terjedõ idõszakban. c) Sohasem Szabályosan tartózkodik-e egy helyben a tehergépkocsi? b) Nem. 98. a) 99. c) 100. a) 101. b) 102. c) 103. b) 104. b) 105. a) 106. b) 107. a) 108. c) 21

22 119. A szembõl érkezõ gépkocsik közül melyiknek van elsõbbsége ott, ahol az úttest mindkét irányból belátható szakaszon egy forgalmi sávra szûkül? a) Annak, amelyik irányváltoztatás nélkül tudja az útját folytatni. b) Annak, amelyik a másiknál hamarább ér az útszûkülethez. c) Annak, amelyik a gyorsabb haladásra képes, és így elõbb tudja elhagyni a kritikus helyet Önt vészfékezésre kényszeríti egy szabálytalan sávváltoztatást végrehajtó gépkocsi. Az alábbiak közül melyik esetben viselkedik szabályosan? a) Ha utánaered a szabálytalankodónak, és jól megnézi magának. b) Ha figyelmeztetésül hosszan rádudál. c) Ha türelmet és segítõkészséget mutat iránta Hogyan kell a közúti forgalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megtartani? a) Mindig meg kell találni azt az elõírást, amely szerint sikeresen érvényesítheti jogait másokkal szemben. b) Elsõsorban az úti célt és az idõráfordítást kell mérlegelni úgy, hogy közben a pillanatnyi érdekeinek megfelelõen rugalmasan alkalmazkodjon a szabályokhoz. c) Úgy, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat a közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon Hogyan kell teljesítenie elsõbbségadási kötelezettségét másik jármû részére nagy forgalmú úton? a) Úgy, hogy semmiképpen se kényszerítse partnerét haladási irányának vagy sebességének bármilyen megváltoztatására. b) Úgy, hogy semmiképpen se kényszerítse partnerét haladási irányának vagy sebességének hirtelen megváltoztatására. c) Úgy, hogy semmiképpen se kényszerítse partnerét haladási irányának vagy sebességének nagyobb mértékû megváltoztatására Zavarhatja vagy akadályozhatja-e az Önnel szemben elsõbbséggel rendelkezõ gyalogost? a) Igen, nagy forgalom esetén még a jelentõsebb akadályozás is indokolt lehet. b) A zavarás lehet indokolt, de akadályozni mindig tilos. c) A zavarás és az akadályozás egyaránt tilos Vezethet-e jármûvet, ha szervezetében szeszesital-fogyasztásból származó alkohol van? a) Csak kisebb mértékû alkoholfogyasztás után, ha véralkoholszintje a 0,8 -et (ezreléket) nem haladja meg. b) Csak kerékpárt vagy lovas kocsit A jármûvet legfeljebb olyan mértékben szabad megterhelni, hogy... a) a rakomány tömege ne haladja meg a jármû saját tömegét. b) a jármû össztömege ne haladja meg a forgalmi engedélybe bejegyzett megengedett legnagyobb össztömeget A jármû és a rakomány együttes magassága nem haladhatja meg... a) a 3,8 m-t. b) a 4 m-t. c) a 3,5 m-t Meg kell-e jelölni a jármûvön túlnyúló rakományt? a) Csak éjszaka és korlátozott látási viszonyok között. b) Csak akkor, ha a túlnyúlás mértéke a 40 cm-t meghaladja. c) Igen, minden esetben. 22 Takács Virágh: Ellenõrzõ kérdések a belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végzõ árufuvarozó és autómentõ-vezetõ szaktanfolyamok számára Az elõzõ oldalpár megoldásai:

23 128. Általában hol kell jármûvével haladnia az úton? a) Az úttest menetirány szerinti jobb oldalán, a lehetséges mértékben annak széléhez húzódva. b) Az úttest menetirány szerinti jobb oldalán, annak szélétõl legfeljebb egy méter távolságra. c) A menetirány szerinti jobb oldalon, bárhol Hol kell közlekednie az úton, ha jármûvével pl. mûszaki hiba miatt csak lassan tud haladni? a) A leállósávon vagy az útpadkán. b) Az úttest jobb oldalán, a forgalmi sáv közepén. c) Ha az út- és forgalmi viszonyok lehetõvé teszik, szorosan az úttest jobb szélén Jármûve sebességét úgy kell megválasztania, hogy... a) a féktávolsága ne legyen hosszabb, mint a belátható útszakasz. b) a belátható útszakasz ne legyen hosszabb, mint a reakcióidõ alatt befutott út. c) a féktávolsága ne legyen hosszabb, mint a belátható útszakasz fele Hogyan kell a jármûve sebességét megválasztania a megengedett sebességhatárokon belül? a) Úgy, hogy meg tudjon állni a belátott útszakaszon belül, és minden olyan akadály elõtt, amelyre az adott körülmények között számítania kell. b) Úgy, hogy bármely, az úttesten hirtelen felbukkanó váratlan akadály elõtt is meg tudjon állni. c) Úgy, hogy a sebessége ne legyen kisebb az adott útszakaszon megengedett legnagyobb sebességnél Mikor szabad a jármûvet hirtelen fékezni? a) Csak akkor, ha ezt a személy- és vagyonbiztonság megóvása szükségessé teszi. b) Csak akkor, ha az Ön mögött haladó jármû helyes követési távolságot tart Másik jármûvet csak olyan távolságban szabad követnie, amely... a) legalább akkora, mint a jármûvének a féktávolsága. b) legalább akkora, hogy az elöl haladó hirtelen fékezése esetén is meg tudjon mögötte állni. c) legalább akkora, mint az Ön jármûvének a fékútja Nagy forgalmú úton közlekedik. Kényszerítheti-e Önt enyhe lassításra az úttest szélérõl elinduló gépkocsi? b) Nem Egy gépkocsi elõzését befejezve vissza kíván térni abba a forgalmi sávba, amelyben a manõver megkezdése elõtt haladt. Köteles-e irányjelzést adni? b) Nem kell, de megengedett, mert a szembõl érkezõk és a mögöttes forgalom tájékoztatása hasznos lehet mindenki számára Megelõzheti-e azt a jármûvet, amely a balra bekanyarodási szándékát irányjelzéssel jelzi, és az úttest felezõvonala mellé sorol be? a) Igen, de csak jobbról. b) Igen, jobbról is, balról is meg szabad elõzni Az Ön elõtt haladó jármû az úttest felezõvonala felé húzódik. Megelõzheti-e jobbról, ha a jármû irányjelzõjével nem jelez balra bekanyarodási szándékot? b) Nem c) 110. a) 111. a) 112. a) 113. a) 114. c) 115. c) 116. b) 117. b) 118. a) 23

24 138. Olyan párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten közlekedik, ahol a forgalom sûrûsége folytán a sávokban összefüggõ jármûoszlopok alakultak ki. A gyorsabb elõrehaladás érdekében változtathat-e forgalmi sávot? b) Csak akkor, ha a sávjában bármilyen okból lelassul a forgalom és Ön meg akarja tartani az eddigi haladási ütemét Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten kell-e a folyamatos elõzés ideje alatt végig irányjelzést adni? b) Nem Ráhajthat-e a vasúti átjáróra, ha pl. egy esetleges forgalmi torlódás miatt nem biztos, hogy folyamatosan át tud haladni rajta? b) Nem Jobbra kíván bekanyarodni. Köteles-e az útkeresztezõdés elõtt az úttest jobb szélén levõ autóbusz forgalmi sávba besorolni? b) Nem Kell-e irányjelzést adni másik útra történõ bekanyarodáskor? a) Igen, minden esetben. b) Igen, kivéve a körforgalomba való behajtást Akadályozhatja-e megforduláskor a többi jármû forgalmát? b) Nem Elvégezheti-e az úttest széléhez, illetve a várakozóhelyre történõ beálláshoz szükséges hátramenetet, ha ezzel a jármûforgalmat akadályozza? a) Igen, de csak akkor, ha a hátramenetet rövid idõ alatt be tudja fejezni. b) Nem Az alábbiak közül mi okozhatja leginkább a jármûszerelvény felborulását? a) Az erõs oldalszél. b) A helytelen rakodás. c) A hirtelen fékezés Alkalmazkodnia kell-e Önnek is a tehergépkocsi haladási sebességével a forgalmi viszonyokhoz? a) Igen, de ilyen esetben sem lépheti túl a megengedett legnagyobb sebességhatárt. b) Igen, még a sebességhatárok kisebb fokú megsértése révén is. c) Nem, a haladási sebességet mindig a rendelkezésére álló idõ és a kocsija teljesítõképessége alapján kell megválasztania Gyorsabb elõrehaladás érdekében célszerû-e kis távolságon belül többször forgalmi sávot változtatni? a) Igen, mert az így nyert idõ gazdaságosabb üzemeltetést tesz lehetõvé. b) Legfeljebb lakott területen. c) Nem, mert az átlagsebesség alig, az üzemköltség és a baleseti veszély viszont lényegesen növekszik. 24 Takács Virágh: Ellenõrzõ kérdések a belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végzõ árufuvarozó és autómentõ-vezetõ szaktanfolyamok számára Az elõzõ oldalpár megoldásai:

25 148. Nagyméretû tehergépkocsival országúton közlekedik. A visszapillantó tükörbõl látja, hogy a mögöttes személygépkocsi elõzésre készül. Köteles-e segíteni a manõver végre hajtását? a) Igen, az úttest szélére húzódással és a szükséghez képest lassítással. b) Csak akkor, ha partnere nem viselkedik erõszakosan A közlekedésben való alkalmasságot befolyásolja-e a jármûvezetõk adott lelkiállapota, közérzete? b) Csak a gyakorlatlan, tapasztalatlan vezetõk esetében van a rossz mentális állapotnak a jármûvezetésre hátrányos hatása. a) Nem Használhatja-e jármûve ködfényszóróját a tompított fényszóró bekapcsolása nélkül? a) Ködben, sûrû hóesésben, igen. b) Csak lakott területen kívül Ugyanúgy lehet-e az elõzést végrehajtania a nyerges vontatóval, mint ha azt egy személygépkocsival tenné? a) Igen, legfeljebb a jármû hosszúsága miatti elõzési útban van eltérés a két gépkocsi manõverezése között. b) A manõver végrehajtása könnyebb, mert a tehergépkocsi teljesítménye nagyobb és a magasság-különbség is jobb kilátást tesz lehetõvé. c) Nem, mert a tehergépkocsi fajlagos teljesítménye kisebb, nehezebben gyorsul és a megengedett sebességhatára is alacsonyabb Tehergépkocsijával sûrû forgalmú párhuzamos közlekedésû úton a forgalom ütemét felvéve folyamatosan halad. A forgalmi sáv változtatása járhat-e valamilyen veszéllyel? a) Igen, mert gépkocsija holtterében nehezen észlelhetõ másik jármû haladhat. b) Csak a kezdõ, tapasztalatlan vezetõ számára. c) Nem, mert ilyen esetben az egész jármûsor együtt halad, lassít és gyorsít Nagy tengelytávolságú nyerges vontatóval jobbra kíván bekanyarodni. Helyes-e, ha az úttest jobb szélére sorol be? b) Csak akkor, ha irányító személy segíti a manõver végrehajtását. c) Nem, mert a hátsó tengely mögötti rész a járdát kaszálja A tehergépkocsi pótkocsiján egy nehéz gépet kell szállítania. Hol helyezi el? a) A rakfelület közepén, hogy a terhelés egyenletes legyen. b) A rakfelület végén, hogy megkönnyítse a fel és lerakást. c) A rakfelület elején, hogy a rakományt legalább három oldalról tudja biztonságosan rögzíteni Vontatója nyitott pótkocsiján könnyen szóródó anyagot (pl.: földet, sódert, szemesterményt stb.) szállít. Köteles-e letakarással gondoskodni arról, hogy a rakomány le ne szóródjon? b) Letakarni nem kell, de menet közben figyelemmel kell lennie arra, hogy az elszóródó anyag ne veszélyeztesse közlekedési partnereinek a biztonságát. c) Nem, bizonyos tûréshatár a közlekedési partnerektõl is elvárható Megtagadhatja-e a felrakóhelyrõl való elindulást, ha a jármûvén elhelyezett súlyos rakomány (pl. egy esztergapad) rontja a tehergépkocsi stabilitását? b) Csak abban az esetben, ha a jármû stabilitását a rakomány számottevõen rontja. c) Nem, a stabilitásveszteség sohasem befolyásolja a gépkocsi menetbiztonságát a) 120. c) 121. c) 122. b) 123. c) 124. c) 125. b) 126. b) 127. c) 128. a) 129. c) 130. a) 131. a) 132. a) 133. b) 134. a) 135. a) 136. a) 137. b) 25

26 157. A tehergépkocsi nyitott rakfelületérõl oldalra túlnyúló rakomány takarja a külsõ visszapillantó tükrökben látott képet. Elegendõ-e, ha a mögöttes forgalmat csak hátra, illetve oldalra tekintgetve tudja figyelemmel kísérni? b) Csak nappal, jó látási viszonyok között Túlnyúlhat-e a rakomány elõre a tehergépkocsi nyitott rakfelületén? a) Legfeljebb a jármû elejéig. b) Legfeljebb a kormány középpontjáig Le szabad-e szerelnie a tehergépkocsi oldal- és hátfalait, ha a jármûvön a rakfelületnél szélesebb illetve hosszabb rakományt szállít? b) Nem Túlnyúlhat-e hátrafelé a nyerges vontató nyitott rakfelületû félpótkocsijának a rakománya? a) Legfeljebb 2 méterre, de a rakfelület hosszának felénél nem nagyobb távolságra. b) Legfeljebb 1 méterre Köteles-e a tehergépkocsi nyitott rakfelületérõl oldalra kinyúló rakományt lámpával és fényvisszaverõvel megjelölni? a) Igen minden esetben, még az álló jármûvön is. b) Csak éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, ha a jármû legszélsõ pontja az azonos oldalon levõ helyzetjelzõ lámpájától vízszintes irányban 40 cm-nél nagyobb távolságban van. c) Nem, de a jobb láthatóság érdekében a kivilágítása megengedett Szükséges-e a tehergépkocsi túlnyúló rakományát legalább cm méretû piros vagy piros-fehér csíkos zászlóval, illetõleg táblával megjelölni? a) Igen minden esetben, még az álló jármûvön is. b) Hátra igen, oldalra nem. c) Nappal, jó idõben igen, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között azonban a zászlót lámpával kell helyettesíteni Túlméretes nyerges vontatót vezet. Az alábbiak közül melyik kötelezettsége alól mentesíti az útvonalengedély? a) Az autópályadíj megfizetése alól. b) A menetíró készülék használata alól. c) Az útvonalválasztás alól Túlsúlyos trailert vezet. Az alábbiak közül melyik kötelezettsége alól mentesíti az útvonalengedély? a) Az útvonalválasztás alól. b) A nehéz tehergépkocsik hétvégi közlekedésének a korlátozása alól. c) A vezetési, megszakítási és pihenõidõk megtartása alól Közúti ellenõrzést végzõ hatósági személy Megállj! jelzést ad Önnek. Hol kell megállítania a gépkocsiját? a) Az ellenõrzést végzõ személy mellett, úgy hogy a vezetõfülke ablakán azonnal ki tudja adni a kért okmányokat. b) A gépkocsi lökhárítója közvetlenül a jelzést adó személy elõtt legyen. c) A jelzést adó közelében, ahol legkevésbé akadályozza a forgalmat, és balesetveszélyes helyzetet sem teremt. 26 Takács Virágh: Ellenõrzõ kérdések a belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végzõ árufuvarozó és autómentõ-vezetõ szaktanfolyamok számára Az elõzõ oldalpár megoldásai:

27 166. Vezetõi engedélye B és C kategóriára érvényes. Vezethet-e olyan tehergépkocsit, amelynek forgalmi engedélyébe bejegyezték, hogy nehéz pótkocsit vontathat? a) Igen, de csak a nehéz pótkocsi nélkül. b) Csak akkor, ha legalább PÁV III. minõsítéssel is rendelkezik. c) Nem, ilyen esetben is szükség van E kombinált kategóriás vezetõi engedélyre Hogyan kell a vészfékezést végrehajtania? a) A motorfék használatával, vagyis a tengelykapcsoló pedál benyomása nélküli intenzív fékezéssel. b) A fék és a tengelykapcsoló pedál közel egyidejû benyomásával Lakott területen kívül nappal jó látási viszonyok között közlekedik. Folytathatja-e az útját, ha egy kollégája azt jelzi, hogy jármûvének nem világít a bal oldali elsõ tompított fényszórója? a) Igen a legközelebbi olyan helyig, ahol a hiba kijavítható. b) Legfeljebb az esti szürkület beálltáig Lakott területen kívül egy lezárt sorompó felnyitására vár. Leállíthatja-e gépkocsijának motorját, és kikapcsolhatja-e a tompított fényszóróját, illetve nappali menetjelzõ lámpáját? b) Legfeljebb a motor leállítása a megengedett Tehergépkocsijával árufuvarozást végez. A jobbra tartási kötelezettség szempontjából az alábbiak közül mit kell figyelmen kívül hagynia? a) Az autóbusz forgalmi sávot. b) Az úttest párhuzamos közlekedésre való alkalmasságát. c) A látási viszonyokat El lehet-e kerülni, hogy a gépkocsija kerekei egy mély kátyúba huppanjanak, ha a gödröt féktávolságon belül észleli? a) Legfeljebb akkor, ha blokkoló fékezéssel állítja meg jármûvét. b) Igen, ha szakaszosan fékez, hogy a megcsúszás veszélye nélkül lehessen kikerülni a gödröt. c) Felesleges bármit is tennie, hiszen a kátyúba való behajtás a jó állapotban lévõ jármûvet sohasem károsítja Gépkocsija féktávolságán kívül látja, hogy útját fegyelmezetlen gyalogosok szabálytalan módon és helyen keresztezik. Ösztönözheti-e õket hangjelzéssel az úttest haladéktalan elhagyására? b) Csak lakott területen kívül Lakott területen kívül egy keskeny úton közlekedik. Mire számíthat, ha szembõl nagy sebességgel egy nagyméretû nyerges szerelvény közeledik? a) A jármûszerelvény menetszele lesodorhatja gépkocsiját az úttestrõl. b) A jármûszerelvény magához szívó hatására. c) A félpótkocsi kígyózó, lengõ mozgására Jár-e valamilyen kockázattal az, ha lakott területen kívül cikkcakkban, szinte szlalomozva elõzgeti a jármûveket? a) Szabálysértés miatt megbüntethetik. b) Irányának és sebességének gyors megváltoztatásával megbontja a forgalom egyensúlyát c) 139. b) 140. b) 141. a) 142. b) 143. b) 144. a) 145. b) 146. a) 147. c) 148. a) 149. a) 150. a) 151. c) 152. a) 153. c) 154. a) 155. a) 156. b) 27

1. Alapelvek a közlekedésben

1. Alapelvek a közlekedésben 1. Alapelvek a közlekedésben 1. Mit jelent a közlekedésben a bizalmi elv? a) Számíthat arra, hogy a KRESZ minden helyzetben és helyen pontosan szabályozza a közlekedésben részt vevők jogait és kötelességeit.

Részletesebben

autózz!blog KRESZ teszt - MEGOLDÓKULCS

autózz!blog KRESZ teszt - MEGOLDÓKULCS Név (amit a blogon is használsz):... autózz!blog KRESZ teszt - MEGOLDÓKULCS 1. Vezethet-e mezőgazdasági vontatóból és egy könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel?

Részletesebben

KRESZ Táblák 1. E táblával jelölt úton haladva elsõbbséget fogsz kapni a betorkolló útról érkezõ jármûvek vezetõitõl.

KRESZ Táblák 1. E táblával jelölt úton haladva elsõbbséget fogsz kapni a betorkolló útról érkezõ jármûvek vezetõitõl. Útvonaltípust jelzõ táblák KRESZ Táblák 1. Elsõbbséged van a betorkolló útról, illetve autóúton a keresztezõ útról érkezõkkel szemben. A táblával jelzett helyen nem kell számítanod sem kerékpárosokra,

Részletesebben

Rendőri karjelzések, fényjelző készülékek

Rendőri karjelzések, fényjelző készülékek Rendőri karjelzések, fényjelző készülékek 1. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Haladhat-e egyenesen tovább az útkereszteződésben ennél a jelzésnél? 2. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit

Részletesebben

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák Autópálya Autópálya Autópálya. kilométerre...km...km...km Autóút Autóút. Kilométerre Autóút Autóút. Kilométerre Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák

Részletesebben

KRESZ vizsga tesztlap

KRESZ vizsga tesztlap 1. Szeszes ital hatása alatt jármvet vezetni A) csak akkor veszélyes, ha a vezet nem szokott hozzá az alkoholhoz. B) a reflexek tompulása miatt már kisebb mennyiség fogyasztása esetén is veszélyes. C)

Részletesebben

ISM S É M T É LŐ TL Ő KÉ K R É D R É D S É E S K

ISM S É M T É LŐ TL Ő KÉ K R É D R É D S É E S K ISMÉTLŐ KÉRDÉSEK Fényjelző készülékek 1 lencsés? 2 lencsés? 3 lencsés? Gyalogos fényjelző készülék? Mi a különbség a nyíl alakú zöld és a tele zöld fény között? Rendőri jelzések Fő jelzés? Kiegészítő karjelzés?

Részletesebben

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák 17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák (1) A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők: a) 113 Kijelölt gyalogos-átkelőhely (103. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttestet a táblánál útburkolati jellel kijelölt

Részletesebben

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Autópálya Autópálya Autóút Autóút Főútvonal Főútvonal Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák Elsőbbségadás kötelező Állj! Elsőbbségadás kötelező A szembejövő

Részletesebben

I. A közúti közlekedéssel kapcsolatos alapvető ismeretek

I. A közúti közlekedéssel kapcsolatos alapvető ismeretek 1 HERMAN OTTÓ ÁLT. ISK. és BUDAÖRSI LOGOPÉDIAI INT. KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK tantárgyi követelmények a 8. évfolyamos tanulók részére A tantárgy célja, hogy az általános iskolai tanulmányaikat befejező tanulók

Részletesebben

A-Veszélyt jelző táblák

A-Veszélyt jelző táblák A-Veszélyt jelző táblák A-001 Veszélyes útkanyarulat balra A-002 Veszélyes útkanyarulat jobbra A-003 Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok, az első útkanyarulat balra A-004 Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok,

Részletesebben

A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései

A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései A mozgáskorlátozottak külön engedélye és jelzése 51/A. A 13. (1) bekezdésének g/1. és i/1. pontjában, a 14. (13) bekezdésében, a 17. (1) bekezdésének

Részletesebben

13. Utasítást adó jelzőtáblák

13. Utasítást adó jelzőtáblák 13. Utasítást adó jelzőtáblák (1) 47 Az utasítást adó jelzőtáblák: a) 48 Kötelező haladási irány (17 19. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben a táblán lévő nyíl (nyilak) által jelzett irányban

Részletesebben

16. Veszélyt jelző táblák

16. Veszélyt jelző táblák 16. Veszélyt jelző táblák (1) A veszélyt jelző táblák: a) Veszélyes útkanyarulat balra (64. ábra), Veszélyes útkanyarulat jobbra (65. ábra); 64. ábra 65. ábra b) Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok ;

Részletesebben

Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre

Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre KRESZ-módosítási javaslatok a városi közútkezelő szempontjából Lendvai Gábor Forgalomtechnikai munkatárs Budapesti

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések Járművezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 15/A. (1) bek.] Az elsőbbség és az előzés szabályainak

Részletesebben

I. Az úttal kapcsolatos fogalmak

I. Az úttal kapcsolatos fogalmak I. Az úttal kapcsolatos fogalmak j) Osztottpályás út: olyan út, amelynek a két forgalmi irány céljára - egymástól járdaszigettel, növényzettel, zárt villamospályával vagy más hasonló módon elválasztott

Részletesebben

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK)

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) 2013. május 1-jei hatállyal módosult a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, azaz a KRESZ. A változásokat

Részletesebben

Munkahely megvilágító lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

Munkahely megvilágító lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek Ködfényszóróra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek Ködfényszóróval minden gépjárművet, mezőgazdasági vontatót és lassú járművet fel szabad szerelni. A járműre felszerelhető ködfényszórók száma: 2

Részletesebben

TestLine - vizsisktesztje-02 Minta feladatsor

TestLine - vizsisktesztje-02 Minta feladatsor Hányadikként hajthat át a 1. kereszteződésen a jelű autó? (1 2:55 Normál helyes válasz) E Elsőként. Másodikként. Harmadikként. Negyedikként. Nem hajt át, mert Tanulóvezető. Ebben a forgalmi helyzetben

Részletesebben

Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral:

Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral: Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral: (a hatályos KRESZ KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 54. ) (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM

1/1975. (II. 5.) KPM-BM 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

A Közúti Közlekedés Szabályai TERVEZET. Általános koncepció Lényeges kerékpárosokat érintő javaslatok

A Közúti Közlekedés Szabályai TERVEZET. Általános koncepció Lényeges kerékpárosokat érintő javaslatok A Közúti Közlekedés Szabályai TERVEZET Általános koncepció Lényeges kerékpárosokat érintő javaslatok Munkabizottsági anyag (Deák János, Dr. Fülöp Ágnes, Hóz Erzsébet, Dr. Major Róbert, Siska Tamás) KTI,

Részletesebben

A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi

Részletesebben

Bekanyarodás 31. (1) Az útkereszteződésben másik útra bekanyarodni szándékozó vezető a járművel a) az útburkolati jelek által meghatározott forgalmi

Bekanyarodás 31. (1) Az útkereszteződésben másik útra bekanyarodni szándékozó vezető a járművel a) az útburkolati jelek által meghatározott forgalmi Bekanyarodás 31. (1) Az útkereszteződésben másik útra bekanyarodni szándékozó vezető a járművel a) az útburkolati jelek által meghatározott forgalmi sávba, b) útburkolati jelek hiányában - jobbra bekanyarodás

Részletesebben

nyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www

nyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www A Kaposvári Rendőrkapitányság bűn-, és baleset-megelőzési szolgálata a közlekedési jogsértésekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a lakosságot Gépjárművezetőknek A rendőri intézkedés során a hatóság

Részletesebben

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok Jelen összefoglalás csak a fontosabb szabályokat tartalmazza. A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek,

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

2/2007. Elnöki Szabályzat 10. számú Függeléke. a B, C1, C, D1, D kategóriás, továbbá valamennyi kombinált kategóriás forgalmi vizsga feladatai

2/2007. Elnöki Szabályzat 10. számú Függeléke. a B, C1, C, D1, D kategóriás, továbbá valamennyi kombinált kategóriás forgalmi vizsga feladatai 2/2007. Elnöki Szabályzat 10. számú Függeléke valamennyi kombinált kategóriás forgalmi vizsga feladatai Készítette: Képzési és Vizsgáztatási Főosztály 1. változat kiadásának időpontja: 2007. február 1.

Részletesebben

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével Mocsári Tibor főmérnök 2010. szeptember Kerékpáros Vasúti ájárók Közlekedésbiztonsági forgalombiztonsága Nap - NKH - KKK, szakmai

Részletesebben

KRESZ és közútkezelés

KRESZ és közútkezelés KRESZ és közútkezelés Forgalmász napok Sopron 2013. június 12-13. Nagy Zoltán osztályvezető Magyar Közút NZRT. telefon: 819-9133 e-mail:nagy.zoltan@kozut.hu A józan paraszti ész hiánya minden területen

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011.

Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011. Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól II. RÉSZ Közúti jelzések A rendőr

Részletesebben

2+1-1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon

2+1-1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon Közlekedési Tagozat 2+1-1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon 1 5. Közlekedési magatartás a 2+1 sávos utakon Siska Tamás és társai: Tóthné Temesi Kinga, dr. Csorja Zsuzsanna,

Részletesebben

SZERB KÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUM KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI HIVATAL

SZERB KÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUM KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI HIVATAL KÖZLEKEDÉSI JELZŐTÁBLÁK 1. A járművel való közlekedéskor az úton a járművezető köteles: (Két helyes választ kell bekarikázni) a) a jármű haladását a saját felmérése szerinti forgalmi viszonyokhoz igazítani,

Részletesebben

... JOGSZABÁLYOK. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól

... JOGSZABÁLYOK. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól 1. oldal, összesen: 65... JOGSZABÁLYOK JOGSZABÁLY SZÖVEGE 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek.

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. A jogszabály mai napon hatályos állapota 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos

Részletesebben

1. Melyik irányba kell a kormányt elfordítani, ha a motorkerékpár hátsó kereke a nyíl irányában megcsúszik?

1. Melyik irányba kell a kormányt elfordítani, ha a motorkerékpár hátsó kereke a nyíl irányában megcsúszik? 1 / 169 1. Melyik irányba kell a kormányt elfordítani, ha a motorkerékpár hátsó kereke a nyíl irányában megcsúszik? A 2-es jelű irányba. Az 1-es jelű irányba. Nem kell elfordítani a kormányt, mert az első

Részletesebben

A forgalmi vezetés vizsga időtartama 60 perc, melyből a vizsgázónak a közúti forgalomban járművet vezetnie 50 percen keresztül.

A forgalmi vezetés vizsga időtartama 60 perc, melyből a vizsgázónak a közúti forgalomban járművet vezetnie 50 percen keresztül. B. Forgalmi vezetés A vizsga követelményei A forgalmi vezetés vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó rendelkezik-e a személygépkocsi biztonságos közlekedéséhez szükséges ellenőrzési ismeretekkel,

Részletesebben

Veszélyt jelző táblák. 16. (1) A veszélyt jelző táblák: a) "Veszélyes útkanyarulat balra" (64. ábra), "Veszélyes útkanyarulat jobbra" (65.

Veszélyt jelző táblák. 16. (1) A veszélyt jelző táblák: a) Veszélyes útkanyarulat balra (64. ábra), Veszélyes útkanyarulat jobbra (65. Veszélyt jelző táblák 16. (1) A veszélyt jelző táblák: a) "Veszélyes útkanyarulat balra" (64. ábra), "Veszélyes útkanyarulat jobbra" (65. ábra); b) "Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok"; a tábla azt

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Kotra Károly. KRESZ könyv az úton közlekedők részére. változások kivonata

Kotra Károly. KRESZ könyv az úton közlekedők részére. változások kivonata Kotra Károly KRESZ könyv az úton közlekedők részére KRESZ változások kivonata A változások időpontjai: 2007. április 1. 2007. június 1. *-al jelölve 2008. január 1. *-al jelölve 2009. szeptember 1. *-al

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ - GÖDÖLLŐ 2011. MÁRCIUS 24. Fontosabb jogszabályok FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 5/1990.(IV.12.) KöHÉM (ER) rendelet a közúti járművek

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

2. A gépkocsi vezetése

2. A gépkocsi vezetése 2. A gépkocsi vezetése 1. Általában balról jobbra milyen sorrendben találjuk a gépkocsiban a gáz-, fékés a tengelykapcsoló pedálokat? a) Gáz fék tengelykapcsoló. b) Tengelykapcsoló fék gáz. c) Fék gáz

Részletesebben

(2) A jármű vezetője, mielőtt a járművel a telephelyről (így különösen a garázsból) elindul, köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a

(2) A jármű vezetője, mielőtt a járművel a telephelyről (így különösen a garázsból) elindul, köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a RÉGI 5. (1) A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni, a) amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye és jelzése van; b) amely a jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek

Részletesebben

Közlekedési ismeretek

Közlekedési ismeretek Közlekedési ismeretek 1. Mit jelez a tábla? a) Számítani lehet arra, hogy a szemből érkező 3-4 gépkocsiból álló autósor korlátozza az előzés lehetőségét. b) Az úton forgalmi akadályt képezhetnek a feltorlódott

Részletesebben

Magyar Kerékpárosklub közlekedési munkacsoportjának megjegyzései, értelmezés, vélemény. Témakör (korábbi 2009 augusztusában közzé tett rendelet

Magyar Kerékpárosklub közlekedési munkacsoportjának megjegyzései, értelmezés, vélemény. Témakör (korábbi 2009 augusztusában közzé tett rendelet A Magyar Kerékpárosklub első ízben 2007-ben készítette el KRESZ módosítási javaslatait. Azóta folyamatosan figyelemmel kísértük, és részt vettünk a készülő KRESZ módosítás kidolgozásában. 2009 augusztusában

Részletesebben

A teljesség igénye nélkül A kerékpárosok Az R. 13. -a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A teljesség igénye nélkül A kerékpárosok Az R. 13. -a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1 A 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet 2010. január 1-i hatállyal módosítja a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.15) KPM-BM együttes rendeletet (KRESZ). A módosítás alapvető célja a közúti

Részletesebben

2/2007. Elnöki Szabályzat 6. számú Függeléke. a B+E és a D1+E kategóriás biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, valamint rutin vizsgák rendjéről

2/2007. Elnöki Szabályzat 6. számú Függeléke. a B+E és a D1+E kategóriás biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, valamint rutin vizsgák rendjéről 2/2007. Elnöki Szabályzat 6. számú Függeléke és üzemeltetés, valamint rutin vizsgák rendjéről Készítette: Képzési és Vizsgáztatási Főosztály 1. változat kiadásának időpontja: 2007. február 1. változat

Részletesebben

A Kormány 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról

A Kormány 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 185. szám 45257 III. Kormányrendeletek A Kormány 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2013.

Iktatószám: 01/ /2013. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László Iktatószám: 01/58782-2/2013. Tárgy: Melléklet: Rókusi krt., Vértói út, Nyitra utca és Csáky József utca által körbehatárolt, valamint a Kapisztrán úti szervízút,

Részletesebben

1. SZÁMÚ FÜGGELÉK az 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelethez 371

1. SZÁMÚ FÜGGELÉK az 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelethez 371 1. SZÁMÚ FÜGGELÉK az 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelethez 371 A rendeletben használt egyes fogalmak meghatározása a következő: I. Az úttal kapcsolatos fogalmak a) 372 Út: a gyalogosok és a közúti

Részletesebben

A járművek közlekedésben való részvételének a feltételei 5. (1) A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni, a) amelynek jogszabályban

A járművek közlekedésben való részvételének a feltételei 5. (1) A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni, a) amelynek jogszabályban A járművek közlekedésben való részvételének a feltételei 5. (1) A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni, a) amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye van; b) amelyre külön

Részletesebben

2. Van-e különbség a kerékpáros alkalmassága tekintetében a főútvonalon, illetve a mellékutakon történő kerékpározás során? o a. igen o b.

2. Van-e különbség a kerékpáros alkalmassága tekintetében a főútvonalon, illetve a mellékutakon történő kerékpározás során? o a. igen o b. Megldásk. 1.számú tesztlap 1. Melyik felszerelés kötelező a biztnságs kerékpárzáshz? (Több jó válasz is lehet!) a. baseballsapka b. helyesen beállíttt bukósisak c. lámpák és macskaszem d. láthatósági mellény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS TANULMÁNY D O M B Ó V Á R. város. belterületén a Dombó Pál és a Bezerédj utcák forgalmi rend megváltoztatási lehetőségéről. 2015.

KIEGÉSZÍTÉS TANULMÁNY D O M B Ó V Á R. város. belterületén a Dombó Pál és a Bezerédj utcák forgalmi rend megváltoztatási lehetőségéről. 2015. KIEGÉSZÍTÉS TANULMÁNY D O M B Ó V Á R város belterületén a Dombó Pál és a Bezerédj utcák forgalmi rend megváltoztatási lehetőségéről 2015. május 17 A Kiegészítés a tanulmány szerves része, attól el nem

Részletesebben

KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák

KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák...km...km...km Autópálya Autópálya Autópálya...kilométerre Autóút Autóút...kilométerre Autóút Autóút...kilométerre kötelezetség kötelezetség 7.5 t kötelezettség

Részletesebben

KRESZ és jogalkalmazás. Mit várunk egy ÚJ KRESZ jogszabálytól KTE konferencia Budapest

KRESZ és jogalkalmazás. Mit várunk egy ÚJ KRESZ jogszabálytól KTE konferencia Budapest KRESZ és jogalkalmazás Mit várunk egy ÚJ KRESZ jogszabálytól KTE konferencia 2013. 04. 09. Budapest A KRESZ értelmezése Jogalkalmazó a közlekedő ember ítélkező hatóság További értelmezést igénylő fogalmak

Részletesebben

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról 1. A rendszámmal kapcsolatos rendelkezések pontosítása (A rendelet 5. változásai) (1) A közlekedésben olyan

Részletesebben

meghatározott darabszámú, típusú, és az előírt helyre felszerelt rendszámtábla

meghatározott darabszámú, típusú, és az előírt helyre felszerelt rendszámtábla Szeretném felhívni a tisztelt olvasók figyelmét, hogy az 1/1975 KPM-BM rendelet (közismertebb nevén: KRESZ) 2010.január 01-től számottevően módosult. Ezen írásomban szeretném a legfontosabb módosításokat

Részletesebben

BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 OKTATÁSI TANSEGÉDLET /JEGYZET/

BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 OKTATÁSI TANSEGÉDLET /JEGYZET/ BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 e-mail: biztonsagautosiskola@gmail.com www.biztonsagautosiskola.hu OKTATÁSI TANSEGÉDLET /JEGYZET/ Készítette: Révész

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. oldal, összesen: 63 JOGSZABÁLY SZÖVEGE 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. oldal, összesen: 63 JOGSZABÁLY SZÖVEGE 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések /000. (XII..) Korm. rendelet a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 000. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS

KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS A kerékpározás hatásai nem igényel fosszilis energiát externáliák nem szennyezi a levegőt, nincs széndioxid kibocsátása nem okoz zajt kevés helyet foglal infrastruktúra igénye alacsony

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

Forgalmi gyakorlati vizsga

Forgalmi gyakorlati vizsga Forgalmi gyakorlati vizsga A forgalmi vizsga általános elõírásai A forgalmi vizsgán jelen van a vizsgázó, a szakoktató és a vizsgabiztos(ok), valamint jelen lehet(nek) a vizsgáztatás ellenõrzésére jogosult,

Részletesebben

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 63/201 (IV. ) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési

Részletesebben

SZERB KÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUM KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI HIVATAL

SZERB KÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUM KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI HIVATAL KÖZLEKEÉSI SZAÁLYOK 1. Mi szerint köteles eljárni a vezető, ha a közlekedési jelzések eltérnek a közlekedési szabályoktól: a) a közlekedési szabály szerint, b) a kialakított közlekedési jelzések szerint,

Részletesebben

Évszakváltás a közlekedésben

Évszakváltás a közlekedésben Évszakváltás a közlekedésben A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel. Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és a járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. B kategóriás járművezető-tanfolyamok számára. Kivonat 28-44 oldal

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. B kategóriás járművezető-tanfolyamok számára. Kivonat 28-44 oldal NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG VIZSGAKÖVETELMÉNYEK B kategóriás járművezető-tanfolyamok számára Kivonat 28-44 oldal 2012 B. Forgalmi vezetés A vizsga követelményei A forgalmi vezetés vizsga célja annak megállapítása,

Részletesebben

KRESZ módosítás 2010

KRESZ módosítás 2010 KRESZ módosítás 2010 A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról 1. A rendszámmal kapcsolatos rendelkezések pontosítása (A rendelet 5. változásai) (1)

Részletesebben

FELADATLAP. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása 3-4. ÉVFOLYAMOSOK RÉSZÉRE TANÁRI PÉLDÁNY

FELADATLAP. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása 3-4. ÉVFOLYAMOSOK RÉSZÉRE TANÁRI PÉLDÁNY FELADATLAP 3-4. ÉVFOLYAMOSOK RÉSZÉRE TANÁRI PÉLDÁNY A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása A közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési

Részletesebben

A Kkt. 20. (1) bekezdés k) pontjának módosítása és a (4a) bekezdéssel történő kiegészítése 2011. július 1-jén lép hatályba.

A Kkt. 20. (1) bekezdés k) pontjának módosítása és a (4a) bekezdéssel történő kiegészítése 2011. július 1-jén lép hatályba. Sajtóközlemény a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2011. július 1. napján hatályba lépő rendelkezéseiről és az ezzel kapcsolatos jogszabály-módosításokról Az Országgyűlés 2010. december 20-án

Részletesebben

99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 20. és 21. alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%.

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%. 5. ELŐADÁS ÁRUSZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

Közútkezelői hozzájárulás (útvonalengedély) mezőgazdasági járművek közúti forgalomban való részvételéhez

Közútkezelői hozzájárulás (útvonalengedély) mezőgazdasági járművek közúti forgalomban való részvételéhez Közútkezelői hozzájárulás (útvonalengedély) mezőgazdasági járművek közúti forgalomban való részvételéhez Az útvonalengedélyezés alapjai A megengedett értékektől való eltérés esetén, melyet a 6/1990. (IV.12.)

Részletesebben

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Ausztria Országúton, lakott területen kívül 100 km/h Éjjel (22-05 óra között) az A10, az A13 és az A14 autópályán azonban csak max. 110 km/h Vannak továbbá

Részletesebben

2/2007. Elnöki Szabályzat 2. számú Függeléke. Az A1, Akorl, A és az M kategóriás járműkezelési és forgalmi vizsgák rendjéről

2/2007. Elnöki Szabályzat 2. számú Függeléke. Az A1, Akorl, A és az M kategóriás járműkezelési és forgalmi vizsgák rendjéről 2/2007. Elnöki Szabályzat 2. számú Függeléke Készítette: Képzési és Vizsgáztatási Főosztály 1. változat kiadásának időpontja: 2007. február 1. változat - 2007 - TARTALOMJEGYZÉK I. A JÁRMŰKEZELÉSI VIZSGA

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2015. N O V E M B E R

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2015. N O V E M B E R VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVELE 2015. N O V E M B E R T A R T A L O M: 1. Gyalogos közlekedés 2. Látni és Látszani?! 1. Gyalogos közlekedés Közlekedjünk biztonságosan Az utóbbi időszakban

Részletesebben

A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása

A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása A sok jelzőtábla zavaró A jelzőtáblák mérete 4/2001. (I.31.) KöVim rendelet A jellemző méret 450 mm 600 mm 750 mm 900 mm 1000 mm A közlekedő személy segítése A pálya legyen egyszerű, egységes, akadálymentes,

Részletesebben

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról 1. A rendszámmal kapcsolatos rendelkezések pontosítása (A rendelet 5. változásai) (1) A közlekedésben olyan

Részletesebben

H Í R L E V É L TARTALOM:

H Í R L E V É L TARTALOM: H Í R L E V É L 2013. május KRESZ MÓDOSÍTÁSOK TARTALOM: 1. TÁMOP 5.6.1.C-11/2. pályázat hírek Áldozatvédelmi és mediációs iroda nyílt Veszprémben 2. A legfontosabb KRESZ változások 2013. május 1-től 2013.

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Alf Martiensen

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM. Alf Martiensen A tehergépkocsi balesetek in-depth elemzésének jelentősége Az európai áruforgalom mintegy 70 %-a a tehergépjárműveken keresztül bonyolódik. A tehergépkocsik a vasúti mennyiség mintegy 10-szeresét szállítják.

Részletesebben

A kerékpár forgalomban tartása és kötelező felszerelése

A kerékpár forgalomban tartása és kötelező felszerelése A kerékpár forgalomban tartása és kötelező felszerelése A kerékpár kötelező felszerelésére vonatkozó részletes szabályokat a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

Jelzőtáblák. Főútvonal útkereszteződésben. Főútvonal vége tábla következik méterre. kanyarodik. Elsőbbségadás kötelező

Jelzőtáblák. Főútvonal útkereszteződésben. Főútvonal vége tábla következik méterre. kanyarodik. Elsőbbségadás kötelező Jelzőtáblák Főútvonal útkereszteződésben kanyarodik Főútvonal vége tábla következik méterre Autópálya Autópálya vége Autóút Autóút vége Főútvonal Főútvonal vége Elsőbbségadás kötelező Elsőbbségadás kötelező

Részletesebben

Amit eddig biztosan nem tudtál a KRESZ-ből

Amit eddig biztosan nem tudtál a KRESZ-ből KRESZ STOP PETŐ ATTILA BÍRSÁGMEGELŐZÉSI KÉZIKÖNYV Amit eddig biztosan nem tudtál a KRESZ-ből KRESZKLUB KÖNYV TÁR 1. TARTALOM Előszó Bírságmegelőzési kézikönyv Hány éves korig szükséges a gyermekülést használni?

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁG ALAPJAI ÉS A FOGALMAK

A KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁG ALAPJAI ÉS A FOGALMAK Tisztelt vezetőjelöltek! Kérdéseiknek köszönve, valamint annak, hogy más személyek is utaltak a vizsgakérdéseknél észlelt mulasztásokra és hibákra, módosítottuk azokat a kérdéseket, amelyeknél az észrevételek

Részletesebben

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról 1. A rendszámmal kapcsolatos rendelkezések pontosítása (A rendelet 5. változásai) (1) A közlekedésben olyan

Részletesebben

www.tanulovezeto.eu T ANULÓVEZETŐ Az autósiskolák szakmai-módszertani kiadványa Mi az Új a KRESZ-ben? Különszám 2010/1

www.tanulovezeto.eu T ANULÓVEZETŐ Az autósiskolák szakmai-módszertani kiadványa Mi az Új a KRESZ-ben? Különszám 2010/1 www.tanulovezeto.eu T ANULÓVEZETŐ Az autósiskolák szakmai-módszertani kiadványa Mi az Új a KRESZ-ben? Különszám 2010/1 A vezetési karton már a múlté, a jövõ az elektronikus ügyvitelé! Eddig nem tapasztalt,

Részletesebben

2. lecke: A közúti közlekedés szabályai

2. lecke: A közúti közlekedés szabályai 2. lecke: A közúti közlekedés szabályai Cél: A tananyag célja, hogy a hallgató ismerje meg a közúti közlekedés szabályait. Legyen tisztában a járművezetés és a közlekedésben való részvétel feltételeivel.

Részletesebben

1. számú függelék az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelethez

1. számú függelék az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelethez Tartalomjegyzék 1. számú függelék az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelethez... 2 I. Az úttal kapcsolatos fogalmak... 2 II. A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak... 3 III. A közúti forgalommal

Részletesebben

BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06

BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 Tisztelt Gépkocsivezető! A BIZTONSÁG Autósiskola nagy részt vállal a baleset megelőzésben, a vezetői engedéllyel

Részletesebben

Közlekedési ismeretek

Közlekedési ismeretek Közlekedési ismeretek 1. Mit jelez a tábla? a) Számítani lehet arra, hogy a szemből érkező 3-4 gépkocsiból álló autósor korlátozza az előzés lehetőségét. b) Az úton forgalmi akadályt képezhetnek a feltorlódott

Részletesebben

KRESZ-MÓDOSÍTÁS 2001

KRESZ-MÓDOSÍTÁS 2001 KRESZ-MÓDOSÍTÁS 2001 GYAKORLÓ TESZTLAP Kitöltési útmutató: A tesztlap kitöltéséhez kék vagy fekete színnel író tollat kell használnia. Elõször a bekeretezett részben kért adatokat írja be nyomtatott nagybetûkkel.

Részletesebben