JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 09-én 7,30 órai kezdettel tartott üléséről

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 09-én 7,30 órai kezdettel tartott üléséről"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 09-én 7,30 órai kezdettel tartott üléséről

2 A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA TÁRGYA 137/2013.(V.09)önkormányzati határozat Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának véleményezése 138/2013.(V.09)önkormányzati határozat Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése 139/2013.(V.09)önkormányzati határozat Hozzájárulás FEJÉRVÍZ épületének értékesítéséhez 140/2013.(V.09)önkormányzati határozat 141/2013.(V.09)önkormányzati határozat 142/2013.(V.09)önkormányzati határozat 143/2013.(V.09)önkormányzati határozat Cecei Óvoda Alapító Okiratának véleményezése Cecei Óvoda intézményvezetői megbízásának véleményezése Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának véleményezése Megállapodás elfogadása JV Berek Kft.-vel 1

3 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 09-én 7 30 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Vajta, Művelődési Ház Nagyterme 7041 Szabadság tér 14. Jelen voltak: Térmeg György polgármester Csonka Csaba képviselő Vinklár László képviselő Távol maradt: Jákobné Szász Erika alpolgármester Dr. Jaskó Sándor képviselő Tanácskozási joggal résztvevő: Albert Zsuzsanna jegyző Térmeg György polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről a 5 fő képviselő közül 3 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csonka Csaba és Vinklár László képviselőket javasolta megválasztani. Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra. nélkül, egyhangúan jegyzőkönyv hitelesítőnek Csonka Csaba és Vinklár László képviselőket, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. Elfogadott napirendi pontok: 1./ Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás megállapodásának véleményezése 2./ Sárbogárdi Többcélú Kistárási Társulás megszüntetése 3./ Hozzájárulás FEJÉRVÍZ Zrt. épületének értékesítéséhez 4./ Cecei Óvoda Alapító Okiratának véleményezése 5./ Cecei Óvoda intézményvezetői megbízásának véleményezése 6./ Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának véleményezése 7./ Megállapodás elfogadása JV Berek Kft.-vel Ezt követően Térmeg György polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. 1./ Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás megállapodásának véleményezése /Írásban a jegyzőkönyv mellékeltét képezi./ Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy az előző ülésen kifejtett társulási szándék szerint elkészült a Többcélú Társulás megállapodása. 2

4 Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a megállapodás tárgyában. Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete társulási megállapodás elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozta: I. Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv szerinti Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Társulási Megállapodását megismerte, azt jóváhagyja. II. A Képviselő-testület felhatalmazza Térmeg György polgármestert a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Társulási megállapodást aláírja. III. Egyúttal felkéri Térmeg György polgármestert, hogy Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármesterét a döntésről tájékoztassa. 137/2013.(V.09)önkormányzati határozat Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete társulási megállapodás elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozta: I. Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv szerinti Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Társulási Megállapodását megismerte, azt jóváhagyja. II. A Képviselő-testület felhatalmazza Térmeg György polgármestert a Dél- Mezőföldi Többcélú Társulás Társulási megállapodást aláírja. III. Egyúttal felkéri Térmeg György polgármestert, hogy Cece Nagyközség Önkormányzat Polgármesterét a döntésről tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 2./ Sárbogárdi Többcélú Kistárási Társulás megszüntetése /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Térmeg György polgármester: Tájékoztatta a Testületet, hogy a mellékelt határozati javaslat tartalmazza a Sárbogárdi Többcélú Társulás megszüntetéséhez szükséges döntéseket. Javasolta a határozat elfogadását. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a megállapodás tárgyában. Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a mellékelt határozati javaslatot. 138/2013.(V.09.)önkormányzati határozata Vajta Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátását érintő változásokra vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa, 9 egyhangú igen mellett jelenkori ismeretei alapján szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy június 30.-án közös megegyezéssel a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulást jogutóddal megszünteti, amennyiben a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulást alakító települések képviselőtestületei minősített többséggel azt elfogadják. 3

5 A Társulási Tanács tagjai kinyilvánítják, hogy a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásában vállalt feladatokat a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követően, az alábbi jogutódok látják el: - Munkaszervezeti feladatok ellátása: Jogutód: Sárbogárd Város Önkormányzata (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.); - Egészségügyi feladatok: központi orvosi ügyelet működtetése Sárbogárdi Orvosi Ügyelet (7000 Sárbogárd, Ady Endre út ) Jogutód: Sárbogárd Város Önkormányzata (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.); Cecei Orvosi Ügyelet (7013 Cece, Jókai Mór utca 11.) Jogutód: Cece Község Önkormányzata (7013 Cece, Deák Ferenc út 13.); - Belső ellenőrzési feladatok: Jogutód: Sárbogárd Város Önkormányzata (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.); - Szociális és gyermekjóléti feladatok: A Háló Dél-mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (7013 Cece, Deák Ferenc út 44.) feladatait az ellátási területéhez tartozó 7 település által létrehozott önálló jogi személyiségű társulása. A korábbi pályázatok esetében a fenntartási idő még nem járt le, a pályázati kiírásban előírtakat a jogutódok teljesítik az alábbiak szerint: - A 36./2005 (III.1.) Kormány rendeletben kihirdetett A többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönző támogatására 2005-ben benyújtott BM támogatás a Társulás feladataira, ingatlan beruházásra. Támogatási összeg: e Ft, hátralevő idő 36 hónap. Jogutódja: Sárbogárd Város Önkormányzata (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.); - A 8/2009.(II.26.) ÖM rendeletben foglalt feltételek alapján 2009-ben közösségi busz beszerzése Mezőszilasra. Támogatási összeg: e Ft, hátralevő idő 36 hónap. Jogutódja: Mezőszilas Község Önkormányzata (7017 Mezőszilas, Fő út 111.) - Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat komplex fejlesztése című KDOP-5.2.2/C-2f jelű pályázat a Háló Szolgálat fejlesztésére ben. Támogatási összeg: e Ft, hátralevő idő 48 hónap. Jogutód: Háló Dél-mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (7013 Cece, Deák Ferenc út 44.) ellátási területéhez tartozó 7 település által létrehozott önálló jogi személyiségű társulása. Vajta Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás június 30.-án közös megegyezéssel, a fenti jogutódokkal történő megszüntetésével: 1. Egyetért 2. Nem ért egyet Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács elnökét a határozat kivonatának megküldésével a Képviselőtestület döntéséről értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Térmeg György polgármester 3./ Hozzájárulás FEJÉRVÍZ Zrt. épületének értékesítéséhez /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a FejérVíz Zrt Sárbogárd, Ady E. u sz. 967/4 hrsz-ú sárbogárdi épületében Vajta Község 61/1000 tulajdonosa. A mellékelt kérelem szerint szeretné értékesíteni a Zrt az épületet. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a napirend tárgyában. 4

6 Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a mellékelt határozati javaslatot. 139/2013.(V.09.)önkormányzati határozata Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vajta Község Önkormányzat 61/1000 tulajdoni hányadot képező 7000 Sárbogárd, Ady E. u sz. 967/4 hrszú ingatlan (volt vízmű épület) értékesítése tekintetében az alábbi döntést hozza: A Képviselő-testület az épület tekintetében az ingatlan értékesítéséhez, vételi ár forintos részletekben történő megfizetéséhez, továbbá a vételár teljes megfizetéséig bérleti szerződés megkötéséhez forint +ÁFA értékben hozzájárul. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 4./ Cecei Óvoda Alapító Okiratának véleményezése /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Térmeg György polgármester: A vajtai óvoda tagintézményként működne tovább a Cecei Óvoda fenntartásáról szóló megállapodás szerint. Az óvoda alapító okiratát a mellékelt előterjesztés tartalmazza. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a napirend tárgyában. Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a mellékelt határozati javaslatot. 140/2013.(V.09.)önkormányzati határozata Vajta Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Óvoda Alapító Okiratát a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Tanácsának az alábbiak szerint elfogadásra javasolta: 1. Az intézmény neve: Cecei Óvoda TÁOR száma: 8510 Óvodai nevelés OM azonosító: Alapítás dátuma: július Az intézmény székhelye: 7013 Cece, Deák F. u Az intézmény telephelye: 7041 Vajta, Szabadság tér Az intézmény alapító szerve: DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI TANÁCSA 7013 Cece, Deák F. u Az intézmény irányító szerve: DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI TANÁCSA 7013 Cece, Deák F. u Az intézmény fenntartó szerve: 5

7 a DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI TANÁCS (továbbiakban: Társulási Tanács) 7. Az intézmény tagintézményei: Cecei Óvoda Vajtai Tagóvodája 7041 Vajta, Szabadság tér Az intézmény működési köre: Cece Nagyközség, Vajta Község közigazgatási területe. A társult önkormányzatok által meghatározott működési körzet keretei között kötelező felvételt biztosító óvoda. Szabad kapacitása terhére bejáró gyermekeket fogad más településekről is. 9. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége: a) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 6. pontja s a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. 6. -ában foglalt óvodai-nevelési feladat ellátása. c) Jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenységi szakágazat: Óvodai nevelés d) Kötelező feladatként ellátandó alaptevékenysége: d.a.) d.b.) Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakvéleménye alapján integráltan oktatható mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. d.c.) Óvodai intézményi étkeztetés d.d.) Egyéb vendéglátás d.e.) Munkahelyi étkeztetés d.f.) Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (referencia intézményi szolgáltatás az intézmény székhelyén) d.h.) Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 10. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: A Cecei Óvoda vállalkozási tevékenységet nem végez. 11. Az intézmény típusa: köznevelési intézmény: óvoda 12. Az intézmény kapacitása: 5 csoportszoba Cecei Óvoda: - a székhelyén - 4 óvodai csoport Cecei Óvoda Vajtai Tagóvodája: 1 óvodai csoport 13. Felvehető gyermekek maximális létszáma: 125 fő Cecei Óvoda : - a székhelyén fő Cecei Óvoda Vajtai Tagóvodája: 25 fő 14. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy költségvetési szerv 15. Az Intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi feladatainak ellátást a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön megállapodásban rögzíti. 16. A feladat ellátását szolgáló vagyon: A Társult Önkormányzatok a tulajdonjog megtartása mellett, határozatlan időre térítésmentes használatba adják az alábbi ingatlanokat, a bennük lévő teljes berendezéssel, felszereléssel és ingóságokkal: a. cecei 627 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő 267 m 2 nagyságú, természetben Cece, Deák Ferenc u. 35. szám alatti ingatlanvagyon; 6

8 d. vajtai 740/1 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő 4968 m 2 nagyságú, természetben Vajta, Szabadság tér 14. szám alatti ingatlanvagyon. 17. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény által használt vagyon feletti rendelkezés jogára a Társult Önkormányzatok mindenkor hatályos vagyonrendeleteinek szabályai irányadók. 18. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetője az óvodavezető, akit a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. -ában rögzített pályázati eljárással DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI TANÁCS Cece és Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületei előzetes egyetértő véleményének ismeretében nevez ki, s gyakorolja tekintetében a Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint a munkáltatói jogokat. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény hatálya lá tartozó közalkalmazotti jogviszonyt létesítenek. 19. Az intézmény képviseletére jogosult: az óvodavezető 20. Az intézmény szervezeti felépítése és működési rendszere: Az intézmény szervezeti felépítését, működési rendjét a Társult Önkormányzatok által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 21. Feladatmutatók megnevezése: július 1-jétől: a.) Óvodai nevelés feladatmutatói: ellátást igénylők száma b.) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelési ellátása feladatmutatói: SNI ellátottak száma c.) Óvodai intézményi étkeztetés feladatmutatói: ellátást igénylők száma d.) Munkahelyi étkeztetés feladatmutatói: ellátást igénylők száma 22. A jogutódlással kapcsolatos rendelkezések: Az intézmény jogelődje a június 30-tól megszüntetett Alap Alsószentiván Cece Sáregres Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Cece és Vajta tagintézmények jogai és kötelezettségei tekintetében. Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Cecei Tagintézmény és Vajtai tagintézmény alkalmazottjainak közalkalmazotti jogviszonya tekintetében a jogutódláshoz igazodva az Mt. előírásainak megfelelően jogutód munkáltatója lesz, a jogviszonyok változatlan feltételekkel folyamatosak maradnak. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 5./ Cecei Óvoda intézményvezetői megbízásának véleményezése /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Térmeg György polgármester: A Cecei Óvoda intézményvezetői megbízását véleményezni szükséges a Testületnek. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a napirend tárgyában. Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a mellékelt határozati javaslatot. 141/2013.(V.09.)önkormányzati határozata 7

9 Vajta Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a Cecei Óvoda vezetői beosztása ellátása megbízására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozta: 1. A Képviselőtestület a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben rendelkező 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet (17) és (18) bekezdésében foglaltak szerint a Cecei Óvoda új köznevelési intézmény alapítása időpontjától, azaz július 1-napjától kezdődően a magasabb vezetői pályázat elbírálása időpontjáig, de legkésőbb június 30-napjáig az intézményvezetői feladatok ellátásával Mészáros Istvánné megbízásával, akinek határozatlan időtartamú közalkalmazotti kinevezése a munkáltatói jogutódlásra tekintettel változatlanul fennáll egyetért. 2. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert hogy döntéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Felelős: Térmeg György polgármester Határidő: június / Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának véleményezése /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a Háló Szolgálat alapító okiratát a mellékelt előterjesztés tartalmazza. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a napirend tárgyában. Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a mellékelt határozati javaslatot. 142/2013.(V.09.)önkormányzati határozata Vajta Önkormányzat Képviselő-testülete a Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratát a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás Tanácsának az alábbiak szerint elfogadásra javasolta: 1., Költségvetési szerv neve: Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Rövid neve : Háló Szolgálat 2., Az intézmény székhelye: 7013 Cece, Deák Ferenc u , Az intézmény alapító szerve és az alapítás dátuma: Alapító: DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TANÁCSA 7013 Cece, Deák F. u. 13. (képviseli: Társulás elnöke) 8

10 Alapítás dátuma: július , Irányító szerveinek neve, székhelye: Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TANÁCSA 7013 Cece, Deák F. u. 13. Felügyeleti szervének neve, székhelye: DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TANÁCSA 7013 Cece, Deák F. u , Létrehozásáról rendelkező határozatok: A Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát a DÉL- MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS a /2013. (V.16.) többcélú társulás határozatával hagyta jóvá. 5., Intézmény telephelyei, nyitva álló helységei, és a Gyermekjóléti Szolgálat területi irodái: Telephelyek: 7011 Alap, Dózsa György út 2. (hrsz: 442/1) 7041 Vajta, Szabadság tér 1. és 3. (hrsz: 558; 559/2) 7017 Mezőszilas, Fő út 117/A (hrsz: 463/2) Nyitva álló helységek: 7012 Alsószentiván Közpark (hrsz: 232/2) 7014 Sáregres Kossuth L. út 12. (hrsz: 781/11-12) 7015 Igar Fő út 1. (hrsz: 366/7) Területi Irodák: 7013 Cece, Deák Ferenc utca Alap, Dózsa György út 2. (hrsz: 442/1) 7012 Alsószentiván Közpark (hrsz: 232/2) 7015 Igar Fő út 1. (hrsz: 366/7) 7017 Mezőszilas, Fő út 117/A (hrsz: 463/2) 7014 Sáregres Kossuth L. út 12. (hrsz: 781/11-12) 7041 Vajta, Szabadság tér 1. (hrsz: 559/2) 6., Jogszabályban meghatározott közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. tv ban foglalt gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali szociális ellátás, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv ában elrendelt gyermekjóléti szolgáltatási feladatok teljes körű ellátása. 7., Alaptevékenysége: Fő alaptevékenység szakágazati besorolás szerint M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül - családsegítő szolgáltatás Egyéb alaptevékenységek Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás 8., Az intézmény működési területe: Alap, Alsószentiván, Cece, Igar, Mezőszilas, Sáregres és Vajta települések közigazgatási területe. 9. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy költségvetési szerv 9

11 10. Az Intézmény gazdálkodási besorolása:önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi feladatainak ellátást a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön megállapodásban rögzíti. 11., Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megnevezése: - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján, illetve - a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. Törvény alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi. IV. törvény (megbízási jogviszony) 12., Feladatmutatók megnevezése Fő alaptevékenysége Házi segítségnyújtás Feladatmutató: ellátást igénylők száma Teljesítménymutató: ellátottak száma Egyéb alaptevékenységek Idősek nappali ellátása Kapacitásmutató: férőhelyek száma Feladatmutató: ellátást igénylők száma Teljesítménymutató: ellátottak száma Szociális étkeztetés Feladatmutató: ellátást igénylők száma Teljesítménymutató: ellátottak száma Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Feladatmutató: ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma Teljesítménymutató: adott évben előfordult riasztások száma (db) Családsegítés Feladatmutató: ellátást igénylők száma Teljesítménymutató: ellátottak száma Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Teljesítménymutató: foglalkoztatottak száma Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Teljesítménymutató: foglalkoztatottak száma Egyéb közfoglalkoztatás Teljesítménymutató: foglalkoztatottak száma 13., Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét a DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI TANÁCS 10

12 pályázati úton bízza meg a Közalkalmazottak jogállásról szóló törvény alapján. A Társulási Tanács munkáltatói jogkörébe tartozik az Intézmény vezetője vezetői megbízása, megbízásának visszavonása, vele szemben fegyelmi eljárás elrendelése, a fegyelmi tanács feladatainak ellátása, a fegyelmi büntetés kiszabása, a vezetői megbízással egyidejű illetményének megállapítása. Az előző bekezdésben foglaltakon túlmenően az Intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. 14., Az Intézmény jogelődje: Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 7013 Cece, Deák Ferenc utca 44. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 7./ Megállapodás elfogadása JV Berek Kft.-vel /Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Térmeg György polgármester: Elmondta, hogy a JV Beker Kft-vel a fűnyírók karbantartására szóló megállapodást a testületi ülés anyaga tartalmazza. Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a napirend tárgyában. Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a mellékelt határozati javaslatot. 143/2013.(V.09.)önkormányzati határozata Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a JV Berek Kft.-vel (Székhely: 7041 Vajta, Virág u. 1.) kaszák, fűnyíró gépek karbantartására megállapodást megismerte és a jegyzőkönyvhöz mellékeltek szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 8,16 órakor a Képviselőtestület nyilvános ülését berekesztette. KMF Térmeg György polgármester Albert Zsuzsanna jegyző Csonka Csaba Vinklár László Jegyzőkönyv hitelesítő képviselők. 11

13 12

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 20-án 15,00 órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 20-án 15,00 órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án 15,00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA TÁRGYA

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 370 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 208. december 4-i ülésén megtárgyalta a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 795-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről Ikt.szám: 262 /2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: /06. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény. () bekezdése

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 459-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 25-én 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 25-én 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 25-én 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Kastélykerti Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Tura Város

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

KIVONAT. H a t á r o z a t

KIVONAT. H a t á r o z a t KIVONAT A Képviselő-testület 08. május -én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 5/08. Kth. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsődében bölcsődei férőhelybővítés kapcsán Alapító okirat módosítása H a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Benedek Elek Óvoda

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/ ; Fax: 46/

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/ ; Fax: 46/ .sz. melléklet ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 357 Alsózsolca, Kossuth L. út 38. Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-02 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 40 Püspökladány, Bocskai u.. Előterjesztés a alapító okiratának módosításáról Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 7. () bekezdése alapján

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

54/2015. (VI. 19.) KT.

54/2015. (VI. 19.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-18/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 19-én de 8,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: - Hozott határozatok: 54/2015. (VI.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 26-án (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 26-án (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 26-án (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Kastélykerti Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Módosító okirat A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai köznevelési tevékenységek

Módosító okirat A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai köznevelési tevékenységek Okirat száma: GYT/990-2/2018 Módosító okirat A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos a Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. december 14. napján kiadott, 87/2016. (XII. 14.)

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának. Polgármester

Dunavarsány Város Önkormányzatának. Polgármester Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. DECEMBER 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1126-6/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat intézményi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a 1 H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Az alapító okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul. A Képviselő-testület az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/2/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére Tárgy: Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása 8/06. (IV. 8.) önkormányzati határozat Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Heves Város Önkormányzat megtárgyalta a Intézmény Módosító Okiratának és Alapító Okiratának elfogadása tárgyában előterjesztett

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület április 24.-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület április 24.-i ülésére Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543 Beleg, Kossuth utca 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. április 24.-i ülésére Tárgy: A Belegi

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyírábrány Nagyközség Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás tárgyában (2014. április 24.) Tisztelt Képviselő-testület! A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat 324/2013. (VI. 19.) Tárgy: Varga Domokos ÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi Szabolcs polgármester

Részletesebben

9. Bölcsőde alapítása május 24. ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 24-ei ülésére. 9.

9. Bölcsőde alapítása május 24. ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 24-ei ülésére. 9. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 24-ei ülésére 9. napirend Tárgya: Bölcsőde alapítása Előadó: Tabányi Pál polgármester Melléklet: Alapító okirat tervezete Az előterjesztés

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/205. (IX.0.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6878-31/2018. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Intézmény alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 08-8/08. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény. () bekezdése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére 5. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére Tárgy: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának felülvizsgálta Az előterjesztést

Részletesebben

A képviselő-testület május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés:

A képviselő-testület május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés: A képviselő-testület 016. május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés: 10/016. Kth. Termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyás megadásához a helyi földbizottság által kiadott állásfoglalás ellen benyújtott

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a 1 H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a A Képviselő-testület az 1990. évi LXV. tv. 9.. (4). és az 1997. évi XXXI. tv. 94. a

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 132/2013. (VII.15.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 132/2013. (VII.15.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. JÚLIUS 15-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Nevelési Intézményi Társulás Záhony Zsurk Győröcske 4625 Záhony, Ady Endre út 35. Telefonszám: 45/525-508/512 mellék Fax: 45/525-505 E-mail: zahony@zahony.hu; polgarmester@zahony.hu Szám: 2/497/2016. Előkészítő:

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 3. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Piros Óvoda 2120 Dunakeszi, Hunyadi u. 70. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Piros Óvoda egységes szerkezetbe foglalt,

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. számú melléklet Okirat száma: A 21/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a XVI. Kertvárosi Egyesített Bölcsőde

Részletesebben

2.) napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24-én, órakor megtartandó ülésére

2.) napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24-én, órakor megtartandó ülésére 2.) napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. június 24-én, 7 00 órakor megtartandó ülésére A Rábapatonai Katica Óvoda Alapító Okiratának előterjesztése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-43/2014. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület április 27.-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület április 27.-i ülésére Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. április 27.-i ülésére Tárgy: A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /016 (I.8.), 3/016. (I. 8.) és 4/016. (I. 8.) számú

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 4. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Bárdos Lajos Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos Általános

Részletesebben

Nagy Szilárd polgármester

Nagy Szilárd polgármester KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. január 5-i ülésére A Napsugár Művészeti Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Legutóbb 2014. novemberében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Benedek Elek Óvoda Biatorbágy Alapító okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Benedek Elek Óvoda Biatorbágy Alapító okiratának módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Benedek Elek Óvoda Biatorbágy Alapító okiratának módosításáról A nevelési-oktatási ek működéséről és a köznevelési ek névhasználatáról szóló 0/0. (VIII..) EMMI rendelet -6. -ai alapján

Részletesebben

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére Pusztaszer Község Polgármesterétől Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 05. november 6-ai ülésére Tárgy: Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítására

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben