Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 15-én (pénteken) 10:00 órai kezdettel megtartott társulási ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 15-én (pénteken) 10:00 órai kezdettel megtartott társulási ülésének"

Átírás

1 2/2016. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 15-én (pénteken) 10:00 órai kezdettel megtartott társulási ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Társulás fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti intézményekben nyújtott ellátások évi intézményi térítési díjai összegének megállapítása Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 2.) A Társulás fenntartásában lévő személyes gondoskodást szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 3.) A Társulás fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 4.) Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Alapító Okirata módosítása jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 5.) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Alapító Okirata módosítása jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 6.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények évi költségvetése jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 7.) Egyebek 1

2 Határozat száma: Tárgya: Oldalszám: 5 A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott szociális ellátások évi intézményi térítési díjai összegének megállapítása 4 6 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése 10 7 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése 11 8 Esély Szociális és Gyermekjóléti alapellátási Központ módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata jóváhagyása 12 9 A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Alapít Okirata módosítása Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és általa fenntartott intézmények költségvetésének jóváhagyása 31 2

3 J e g y z ő k ö n y v Készült: az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 15.-én (pénteken) 8.00 órakor megtartott társulási üléséről. Az ülés helye: a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal díszterme Jelen vannak: Forgó Henrik Társulás Elnöke Bánfi Sándor Társulás Alelnöke Bedő Tamás Társulás Tagja Horváth Lajos Társulás Tagja Tanácskozási joggal jelent meg: Kató Pálné Jegyző, törvényességi felelős Tóth Józsefné Adó- és Pü. Irodavezető Csányi László Adó- és Pü. Irodavezető- h. Tápainé Karkas Krisztina pénzügyi ügyintéző Laczkóné Kósa Zsuzsanna Pénzügyi Irodavezető Mucsiné Mészáros Tímea Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője Gyöngyösi Gézáné megbízott óvodavezető Kovács Tiborné Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ megbízott Intézményvezető Boda Anita Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Intézményvezető helyettese Bori Sándorné Jegyzőkönyvvezető Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Köszöntötte az ülésen szavazati és tanácskozási joggal megjelent részt vevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a szavazásra jogosultak közül mind a 4 tag megjelent. Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendi javaslatot, mellyel a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai - külön szavazással egyhangúlag - határozathozatal nélkül 4 igen szavazattal egyetértett. Az ülés napirendje: 1.) A Társulás fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti intézményekben nyújtott ellátások évi intézményi térítési díjai összegének megállapítása Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 2.) A Társulás fenntartásában lévő személyes gondoskodást szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 3.) A Társulás fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 4.) Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Alapító Okirata módosítása jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 5.) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Alapító Okirata módosítása jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 6.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények évi költségvetése jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse 7.) Egyebek

4 Tárgy: 1.) Napirend A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott szociális ellátások évi intézményi térítési díjai összegeinek megállapítása Előadó: Forgó Henrik elnök Kató Pálné törvényességi felelős (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az intézményektől bekért adatok alapján készült és került benyújtásra a határozati javaslatban szereplő intézményi térítési díjak megállapítására tett javaslat. Bejelentette, hogy a Társulás Társulási Tanácsa által határozatban elfogadott díjak alapján megkezdi az önkormányzati rendelet benyújtásának előkészítését, melyhez kérte a Tagönkormányzatok illetékesei aktív közreműködését, utalva a Társulás Társulási Megállapodásában foglalt kötelezettségekre. Kezdeményezte a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólások: Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás és Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatta a beterjesztett előterjesztés elfogadását. Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Megállapította, hogy tárgyi napirendre irányuló módosító javaslat és kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatot hozta meg: 5/2016. (II. 15.) Atmöt határozat Tárgy: A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott szociális ellátások évi intézményi térítési díjai összegeinek megállapítása H a t á r o z a t Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 1.) A Társulás Társulási Tanácsa - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Társulás által fenntartott Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapítja meg: Sorszám Szolgáltatás formája szociális étkeztetés (Csanytelek) A B C étel házhoz szállítása Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szolgáltatási önköltség Intézményi térítési díj összege (Ft/fő) összege (Ft/fő) egy ellátási egy ellátási nap nap (adag) térítési (adag) 670 díjának összege Nettó 415 önköltsége házhoz házhoz szállítás szállítás 200 (ellátási nap) 200 4

5 (Csanytelek) szociális étkeztetés (Felgyő) Étel házhoz szállítása (Felgyő) házi segítségnyújtás (ellátási területen) nappali ellátás Idősek Klubja csak nappali tartózkodás esetén nappali ellátás Idősek Klubja nappali tartózkodás és étkeztetés esetén ápolást, gondozást nyújtó intézmény idősek otthona (Csanytelek) Belépési hozzájárulás önköltsége egy ellátási nap (adag) önköltsége Házhoz szállítás önköltsége szociális segítés óra önköltsége személyes gondozás óra önköltsége egy ellátási nap önköltsége egy ellátási nap önköltsége egy jutó főre napi önköltség egy ellátási nap (adag) térítési díj Nettó 415 összege házhoz szállítás (ellátási nap) 150 egy szociális segítés óra térítési díj összege személyes gondozás óra térítési díj összege egy ellátási nap térítési díj összege egy ellátási nap (adag) térítési díja Nettó 415 napi térítési díj összege (Ft)* havi térítési díj összege (Ft) férőhely kijelöléssel (Ft/férőhely) 5. Az étkeztetés napi térítési díjainak költségei 5.1. reggeli 205,- Ft/fő/nap/adag 5.2. ebéd 502,- Ft/fő/nap/adag 5.3. vacsora 205,- Ft/fő/nap/adag 0,- Ft 2.) A Társulás Társulási Tanácsa a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva - a Társulás által fenntartott Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon intézményi térítési díja összegét az alábbiak szerint állapítja meg: A B C Sorszám Szolgáltatás formája szociális étkeztetés étel szállítása házhoz Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Szolgáltatási önköltség Intézményi térítési díj összege (Ft/fő) összege (Ft/fő) egy ellátási egy ellátási nap nap (adag) 420 (adag) térítési nettó 325 önköltsége díjának összege házhoz szállítás 150 házhoz szállítás 150 5

6 házi segítségnyújtás (ellátási területen) önköltsége szociális segítés óra önköltsége személyes gondozás óra önköltsége (ellátási nap) egy szociális segítés óra térítési díj összege személyes gondozás óra térítési díj összege nappali ellátás Idősek Klubja csak nappali tartózkodás esetén egy ellátási nap önköltsége 655 egy ellátási nap térítési díj összege nappali ellátás Idősek Klubja nappali tartózkodás és étkeztetés esetén ápolást, gondozást nyújtó intézmény idősek otthona (Tömörkény) Belépési hozzájárulás egy ellátási nap önköltsége egy főre jutó napi önköltség egy ellátási nap (adag) térítési díja napi térítési díj összege (Ft)* havi térítési díj összege (Ft) férőhely kijelöléssel (Ft/férőhely) 5. Az étkeztetés napi térítési díjainak költségei 5.1. reggeli Ft/fő/nap/adag 5.2. ebéd Ft/fő/nap/adag 5.3. vacsora Ft/fő/nap/adag 5.4. diétás tízórai Ft/fő/nap/adag 5.5. diétás uzsonna Ft/fő/nap/adag nettó

7 A Intézményi térítési díjból adott kedvezmények személyi térítési díj megállapítása során Étkeztetés (Tömörkény község) Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 100 %-át 1 ellátási nap (adag) az nettó nem haladja meg intézményi térítési díj 40%-a Ft Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 130 %-át 1 ellátási nap (adag) az nettó nem haladja meg intézményi térítési díj 50%-a Ft Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 150 %-át 1 ellátási nap (adag) az nettó nem haladja meg intézményi térítési díja 60%-a Ft Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 170 %-át 1 ellátási nap (adag) az nettó nem haladja meg intézményi térítési díja 80%-a Ft B 3.) A Társulás Társulási Tanácsa a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva - a Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Közpon intézményi térítési díja összegét az alábbiak szerint állapítja meg: Sorszám Sorszám A B C Szolgáltatás formája szociális étkeztetés (ellátási területen) étel házhoz szállítása (Csongrád) házi segítségnyújtás (ellátási területen) Támogató szolgálat (ellátási területen) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (ellátási területen) -100 db készülék nappali ellátás Idősek Klubja csak nappali tartózkodás esetén nappali ellátás Idősek Klubja nappali tartózkodás és étkeztetés esetén Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Szolgáltatási önköltség összege (Ft/fő) egy ellátási nap (adag) önköltsége házhoz szállítás önköltsége szociális segítés óra önköltsége személyes gondozás óra önköltsége egy feladategység önköltsége egy készülék napi önköltsége egy ellátási nap önköltsége egy ellátási nap önköltsége Intézményi térítési díj összege (Ft/fő) egy ellátási nap (adag) nettó térítési díjának összege házhoz szállítás (ellátási nap) egy szociális segítés óra térítési díj összege személyes gondozás óra térítési díj összege egy szolgálati óra térítési díja egy szállítási km térítési díja egy készülék /ellátási nap egy ellátási nap térítési díj összege egy ellátási nap (adag) térítési díja (nettó) nettó nettó

8 Demens személyek nappali ellátása Fogyatékos személyek nappali ellátása Gyermekek Átmeneti Otthona egy főre jutó napi költség egy főre jutó napi költség egy főre jutó napi költség csak napközbeni tartózkodást igénybevevők napközbeni tart. és étkezést igénybevevők csak napközbeni tartózkodást igénybevevők napközbeni tart. és étkezést igénybevevők csak napközbeni tartózkodás esetén nappali tartózkodás és étkezés esetén csak napközbeni tartózkodás esetén nappali tartózkodás és étkezés esetén napi térítési díj összege (Ft)* havi térítési díj összege (Ft) 0.- nettó nettó Sorszám A B C 1. Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ által Intézményi térítési díjból adott kedvezmények személyi térítési díj megállapítása során 1.1. Házi segítségnyújtás 1.2. Házi segítségnyújtás 1.3. Támogató szolgálat Akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg Akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg Akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 100 %-át nem haladja meg egy szociális segítés óra díja 0.- egy személyes gondozás óra díja 0.- személyi segítés 1 óra térítési díja 0.- egy szállítási kilométer térítési díja 0.- Sorszám A B C Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központban a 8

9 szociálisan nem rászorult személyek térítési díjainak meghatározása 1. Étkeztetés ellátási nap /adag/ nettó 475.-Ft 2. Támogató szolgálat szállítás (km) díja személyi segítés szolgálati óradíja 125.-Ft 545.-Ft 3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás napidíj 190.-Ft 4.) A Társulás Társulási Tanácsa rögzíti, hogy az Szt. 117/C. (1) bekezdésében január 01. napjától, mint fenntartó számára biztosított azon jogosítvánnyal, miszerint a tartós bentlakásos szociális intézményeiben meghatározhatja azokat a férőhelyeket, amelyek betöltése esetén belépési hozzájárulást kell fizetni, nem kíván élni, tekintettel a szociális intézmények ellátási érdekére, a várakozók számára és az ellátásra várakozók ismert jövedelmi viszonyaira, a belépési hozzájárulás bevezetése - az elvégzett modellezés alapján vélhetően nem hozná meg az intézmények költségvetésében elvárt összeget, viszont a szociálisan rászorulók hátrányos helyzetbe kerülhetnének a jobb anyagi körülmények között élőkkel szemben, ami nem felel meg az esélyegyenlőség elvének. 5.) A Társulás Társulási Tanácsa ezen határozatába foglalt, a fenntartásában lévő három szociális intézmény intézményi térítési díjairól szóló döntése, csak a Társulási Megállapodásban erre kijelölt székhely település: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által, jelen határozatban rögzített térítési díj megállapítással egyező tartalmú, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletének kihirdetését követően lép hatályba április 01. napjával, a tagönkormányzatok előzetes véleményezését is alapul véve, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 5. (1a) bekezdése szerint eljárva. Végrehajtás határideje: azonnal, legkésőbb március 31. Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik elnök, Kató Pálné hivatalvezető, feladatellátó Beszámolás határideje: soros ülés Határozatról értesítést kap: - Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, - Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén), - Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben), általa - Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Helyben), - Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Vezetője (Tömörkény), - Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ (Csongrád), - Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője (Helyben) - Irattár 2.) Napirend Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Előadó: Forgó Henrik elnök Kató Pálné törvényességi felelős (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 9

10 Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a szociális intézményektől bekért adatok alapján készült a határozati javaslatban szereplő intézményi térítési díjakat tartalmazó önkormányzati rendelet-tervezet melyet jelen ülésre terjesztett be véleményezésre a Társulás Társulási Megállapodása V. Fejezete szerint eljárva. Kezdeményezte a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólások: Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás és Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatta a beterjesztett önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását. Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Megállapította, hogy tárgyi napirendre irányuló módosító javaslat és kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatot hozta meg: 6/2016. (II. 15.) Atmöt határozat Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati-rendelet tervezet véleményezése H a t á r o z a t Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és jóváhagyta a Társulás Tagönkormányzatai Képviselő-testületei által tárgyban hozott határozataiban, a Társulási Megállapodás V. Fejezetében foglaltak figyelembevételével, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. Végrehajtás határideje: folyamatos Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné feladatellátó Hivatalvezető, Társulási Törvényességi Felelős Beszámolás határideje: a végrehajtást követő soros ülésen Határozatról értesítést kap: - Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Csanytelek Község Polgármestere) - Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke (Tömörkény Község Polgármestere) - Horváth Lajos Társulási Tanács Tagja (Felgyő Község Polgármestere) - Bedő Tamás Társulási Tanács Tagja várományosa (Csongrád Város Polgármestere) - Kató Pálné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, Feladatellátó - Tóth Józsefné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője - Irattár 3.) Napirend Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Előadó: Forgó Henrik elnök Kató Pálné törvényességi felelős (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az Esély Szociális és Gyermekjóléti alapellátási Központtól intézménytől bekért adatok alapján készült a határozati javaslatban 10

11 szereplő intézményi térítési díjakat tartalmazó önkormányzati rendelet-tervezet, melyet jelen ülésre terjesztett be. Kezdeményezte a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólások: Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás és Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatta a beterjesztett önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását. Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Megállapította, hogy tárgyi napirendre irányuló módosító javaslat és kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatot hozta meg: 7/2016. (II. 15.) Atmöt határozat Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati-rendelet tervezet véleményezése a fizetendő H a t á r o z a t Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és jóváhagyta a Társulás Tagönkormányzatai Képviselő-testületei által tárgyban a Társulás Társulási Megállapodása V. Fejezete szerint eljárva hozott határozataiban foglaltak figyelembevételével, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról,, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelettervezetet, év változtatás nélkül jóváhagyta azt. Végrehajtás határideje: folyamatos Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik Társulás Elnöke, Kató Pálné feladatellátó Hivatalvezető, Társulási Törvényességi Felelős Beszámolás határideje: a végrehajtást követő soros ülésen Határozatról értesítést kap: - Forgó Henrik Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Csanytelek Község Polgármestere) - Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke (Tömörkény Község Polgármestere) - Horváth Lajos Társulási Tanács Tagja (Felgyő Község Polgármestere) - Bedő Tamás Társulási Tanács Tagja várományosa (Csongrád Város Polgármestere) - Kató Pálné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, Feladatellátó - Tóth Józsefné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője - Irattár 4.) Napirend Tárgy: Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Alapító Okirata módosítása jóváhagyása Előadó: Forgó Henrik elnök Kató Pálné törvényességi felelős (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy az Esély Szociális Alapszolgáltató Központ Alapító okiratának módosítását a jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégezte. Kezdeményezte a beterjesztett Alapító Okirat elfogadását. Kérdés nem hangzott el. 11

12 H o z z á s z ó l á s: Bánfi Sándor a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás és Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatták a beterjesztett előterjesztés változtatás nélküli elfogadását. Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Összefoglalójában megállapította, hogy tárgyi napirendhez módosító javaslat nem érkezett, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg: 8/2016. (II. 15.) Atmöt határozat Tárgy: Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata jóváhagyása H a t á r o z a t Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 1.) A Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt Alapító Okirata módosítását, 2. mellékletként csatolt egységes szerkezetű Alapító Okiratát változtatás nélkül elfogadja. Végrehajtás határideje: azonnal, legkésőbb Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik Társulás elnöke Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse Beszámolás határideje: soros ülés 2.) A Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a képviseletében és nevében, a Tanács által jóváhagyott, az 1. pont szerinti módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. Végrehajtás határideje: azonnal, legkésőbb Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik Társulás elnöke Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse Beszámolás határideje: soros ülés 3.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás Törvényességi felelősét, hogy az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetése érdekében a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága részére történő megküldéséről, továbbá az érintett költségvetési szerv vezetője számára való átadásáról gondoskodjon. Végrehajtás határideje: pontban írtak végrehajtását követően azonnal Végrehajtásért felelős: Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse Beszámolás határideje: soros ülés Határozatról értesítést kap: - Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) - Kovács Tiborné az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ mb. Vezetője (Csongrád) - Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere - Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Csongrád város, Felgyő és Tömörkény községek polgármesterei) - Kató Pálné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, Feladatellátó, Törvényességi Felelős - Tóth Józsefné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője - Irattár 12

13 Okirat száma: 8/2016. Módosító okirat Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 44-3 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján figyelemmel a következők szerint módosítom: 1. Az Alapító Okirat pontja: székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Helyébe az alábbi szövegrész kerül: székhelye: 6640 Csongrád, Kis-Tisza u pontja: 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv megnevezése: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. Helyébe az alábbi szövegrész kerül: 2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének megnevezése székhelye 1 Szociális Ellátások Intézménye 6640 Csongrád, Kossuth tér Költségvetési szerv irányítása, felügyelete pontja az alábbi alponttal egészül ki: 3.2. Költségvetési szerv fenntartójának megnevezése: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér Az Alapító Okirat 4.1. pontja A költségvetési szerv közfeladata: - Szociális alapszolgáltatások keretében: szociális étkeztetés, nappali ellátás, tanyagondnoki szolgáltatás,k családsegítés, támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fogyatékosok nappali intézménye. - Gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti otthona. Számviteli, pénzügyi, munkaügyi feladatait megállapodás alapján a Gazdasági Ellátó Szervezet látja el. Helyébe az alábbi szövegrész kerül: 13

14 1 A költségvetési szerv közfeladata: Szociális alapszolgáltatások keretében: szociális étkeztetés, nappali ellátás, tanyagondnoki szolgáltatás, család- és gyermekjóléti szolgáltatási feladatot ellátó szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítséggyújtás, fogyatékosok nappali intézménye működtetése. Gyermekjóléti alapellátások: gyermekek átmeneti otthona működtetése. Számviteli, pénzügyi, munkaügyi feladatait megállapodás alapján a Gazdasági Ellátó Szervezet látja el. 5. Az Alapító Okirat 4.4. pontja 4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Gyermekek átmeneti ellátása Idősek, demens betegek nappali ellátása Fogyatékossággal élők nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása Szenvedélybetegek közösségi alapellátása Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Helyébe az alábbi szövegrész kerül: 4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 14

15 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása Szenvedélybetegek közösségi alapellátása Fogyatékossággal élők nappali ellátása Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére Idősek nappali ellátása Demens betegek nappali ellátása Gyermekek átmeneti ellátása Család- és gyermekjóléti szolgáltatás Család- és gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 6. Az Alapító Okirat 4.5 pontja 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tanyagondnoki szolgáltatás: Csongrád város közigazgatási területe. Étkeztetés: Csongrád város közigazgatási területe. Házi segítségnyújtás: Csongrád város közigazgatási területe. Családsegítés: Csongrád város közigazgatási területe. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe, továbbá megállapodás szerint Tiszasas község közigazgatási területe. Támogató szolgálat: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Nappali ellátás: Csongrád város közigazgatási területe. 15

16 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Szenvedélybetegek közösségi ellátása: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Gyermekjóléti szolgálat: Csongrád város közigazgatási területe. Fogyatékosok nappali intézménye: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Gyermekek Átmeneti Otthona: Csongrád város, Felgyő, Csanytelek és Tömörkény községek közigazgatási területe. Helyébe az alábbi szövegrész kerül: 4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tanyagondnoki szolgáltatás: Csongrád város közigazgatási területe. Étkeztetés: Csongrád város közigazgatási területe. Házi segítségnyújtás: Csongrád város közigazgatási területe. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás: Csongrád város közigazgatási területe. Család- és gyermekjóléti központ: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe, továbbá megállapodás szerint Tiszasas község közigazgatási területe. Támogató szolgálat: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Nappali ellátás: Csongrád város közigazgatási területe. Pszichiátriai betegek közösségi ellátás: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Szenvedélybetegek közösségi ellátása: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Fogyatékosok nappali intézménye: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Gyermekek Átmeneti Otthona: Magyarország egész területe (Csongrád város, Felgyő, Csanytelek és Tömörkény községek). 7. Az Alapító Okirat 5.3 pontja törlésre kerül 16

17 Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Kelt: Csanytelek, február 15. P.H. Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 17

18 Okirat száma: 8-2/2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ rövidített neve: Esély Alapellátási Központ 1.2. A költségvetési szerv székhelye: 6640 Csongrád, Kis-Tisza u telephelye(i): telephely megnevezése telephely címe 1 I. sz. Alapellátási Központ 6640 Csongrád, Gr. Apponyi A. u II. sz. Alapellátási Központ 6640 Csongrád, Fő u III. sz. Alapellátási Központ 6640 Csongrád, Bokros u Fogyatékosok Nappali Intézménye 6640 Csongrád, Síp u Gyermekek Átmeneti Otthona 6640 Csongrád, Széchenyi u A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.1 A költségvetési szerv irányító szervének megnevezése: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér A költségvetési szerv fenntartójának megnevezése: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 18

19 4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.1 A költségvetési szerv közfeladata: Szociális alapszolgáltatások keretében: szociális étkeztetés, nappali ellátás, tanyagondnoki szolgáltatás, család- és gyermekjóléti szolgáltatási feladatot ellátó szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítséggyújtás, fogyatékosok nappali intézménye működtetése. Gyermekjóléti alapellátások: gyermekek átmeneti otthona működtetése. Számviteli, pénzügyi, munkaügyi feladatait megállapodás alapján a Gazdasági Ellátó Szervezet látja el. 4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosítása, anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság munkanélküliség miatt szociális rászorult személyeknek, családoknak, esélyegyenlőségük, szociális biztonságuk érdekében. 4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása Szenvedélybetegek közösségi alapellátása Fogyatékossággal élők nappali ellátása Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére Idősek nappali ellátása Demens betegek nappali ellátása Gyermekek átmeneti ellátása Család- és gyermekjóléti szolgáltatás Család- és gyermekjóléti központ 19

20 Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tanyagondnoki szolgáltatás: Csongrád város közigazgatási területe. Étkeztetés: Csongrád város közigazgatási területe. Házi segítségnyújtás: Csongrád város közigazgatási területe. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás: Csongrád város közigazgatási területe. Család- és gyermekjóléti központ: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe, továbbá megállapodás szerint Tiszasas község közigazgatási területe. Támogató szolgálat: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Nappali ellátás: Csongrád város közigazgatási területe. Pszichiátriai betegek közösségi ellátás: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Szenvedélybetegek közösségi ellátása: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Fogyatékosok nappali intézménye: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Gyermekek Átmeneti Otthona: Magyarország egész területe (Csongrád város, Felgyő, Csanytelek és Tömörkény községek). 5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati társulás Társulási Tanácsa nyilvános pályáztatás alapján. A megbízás időtartama határozott, 5 év. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke látja el. A költségvetési szerv vezetője megbízásának rendjét 20

21 meghatározó jogszabályok: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv., a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény. A kinevezési, megbízási jogkör magába foglalja a felmentés, az összeférhetetlenség megállapítását, a fegyelmi eljárás megindítását, a fegyelmi büntetés kiszabását. Az egyéb munkáltatói jogkört a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke gyakorolja, melyen a kinevezési, megbízási jogkörön kívül minden más munkáltatói jogok kell érteni. A vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke gyakorolja. A vezetői megbízás határozott időre szól. 5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 1 közalkalmazotti jogviszony Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. 2 munkajogi jogviszony Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 3 megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot július 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv március 05. napján kelt, Csongrád Városi Önkormányzata Képviselő-testülete 46/2015. (III.05.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. Kelt: Csanytelek, február 15. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ február 15. napján kelt, napjától alkalmazandó 8/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. Kelt:.. P.H. Magyar Államkincstár Tárgy: Az Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Alapító Okirata módosítása jóváhagyása 5.) Napirend Előadó: Forgó Henrik elnök Kató Pálné törvényességi felelős (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 21

22 Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Alapító okiratának módosítását a jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégezte. Kezdeményezte a beterjesztett Alapító Okirat elfogadását Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s: Bánfi Sándor a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Bedő Tamás és Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatták a beterjesztett előterjesztés változtatás nélküli elfogadását. Forgó Henrik, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke: Összefoglalójában megállapította, hogy tárgyi napirendhez módosító javaslat nem érkezett, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal és az alábbi határozatát hozta meg: 9/2016. (II. 15.) Atmöt határozat Tárgy: A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata jóváhagyása H a t á r o z a t Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 1.) A Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt Alapító Okirata módosítását 2. mellékletként csatolt egységes szerkezetű Alapító Okiratát változtatás nélkül elfogadja, a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával való hatályba lépéssel. Végrehajtás határideje: azonnal, legkésőbb Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik Társulás elnöke Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse Beszámolás határideje: soros ülés 2.) A Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a képviseletében és nevében, a Tanács által jóváhagyott, az 1. pont szerinti módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. Végrehajtás határideje: azonnal, legkésőbb Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik Társulás elnöke Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse Beszámolás határideje: soros ülés 3.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás Törvényességi felelősét, hogy a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetése érdekében a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága részére történő megküldéséről és az érintett költségvetési szerv vezetője részére való átadásáról gondoskodjon. Végrehajtás határideje: az pontban foglaltak végrehajtását követően azonnal Végrehajtásért felelős: Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse Beszámolás határideje: soros ülés Határozatról értesítést kap: - Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (Huszár Csilla részére) Szeged - Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke, Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere - Kató Pálné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, Feladatellátó, Törvényességi Felelős 22

23 - Horváth Lajos Felgyő Község Önkormányzata Polgármestere - Bánfi Sándor Tömörkény Község Önkormányzata Polgármestere - Mucsiné Mészáros Tímea a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Helyben) - Tóth Józsefné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője - Irattár 23

24 Okirat száma: 6/2016. Módosító okirat A Remény Szociális alapszolgáltató Központ az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által V. 29. napján kiadott, 15-10/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a 9/2016. (II. 15.) határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom: 4. Az Alapító Okirat pontja telephely megnevezése telephely címe Csanytelek Baross Gábor u. 2. Helyébe az alábbi szövegrész kerül: telephely megnevezése telephely címe 1 Alapszolgáltató 6647 Csanytelek, Baross Gábor u Az Alapító Okirat 2.2. pontja törlésre kerül 6. Az Alapító Okirat 2.3. pontja törlésre kerül 7. Az Alapító Okirat 3.2. pontja 3.2. A költségvetési szerv fenntartója megnevezése: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér Az Alapító Okirat 4.3. pontja A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, vagy önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségügyi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes személyek számára biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, és az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. 24

25 A családsegítés feladata a szociális és mentális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízis helyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, krízishelyzetek megelőzése, valamint megszüntetésének elősegítése. A gyermekjóléti szolgáltatás által a gyermek testi, lelki egészségének, családban való nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, illetve megszüntetése és a családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozás, illetve utógondozás. Helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, vagy önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségügyi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes személyek számára biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkeztetésre, társas kapcsolatokra, és az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és rólunk nem gondoskodnak. Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladata a szociális és mentális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízis helyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, krízishelyzetek megelőzése, valamint megszüntetésének elősegítése. A gyermek testi, lelki egészségének, családban való nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, illetve megszüntetése és a családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozás, illetve utógondozás. 6. Az Alapító Okirat 4.4. pontja kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Lakóépület építése Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatások Szociális étkeztetés 25

26 Házi segítségnyújtás Családsegítés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Helyébe az alábbi szövegrész kerül: 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Lakóépület építése Mindenféle egyéb szabadidős foglalkoztatás Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Demens betegek tartós bentlakásos ellátása Idősek nappali ellátása Demens betegek nappali ellátása Család- és gyermekjóléti szolgáltatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás 7. Az alapító Okirat 4.5. pontja A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Étkeztetés vonatkozásában: Csanytelek és Felgyő községek közigazgatási területe. Házi segítségnyújtás vonatkozásában: Csanytelek és Felgyő községek területe. Családsegítés vonatkozásában: Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Nappali ellátás Idősek klubja vonatkozásában: Csanytelek község közigazgatási területe. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona tekintetében: Csongrád megye közigazgatási területe. 26

27 Helyébe az alábbi szövegrész kerül: A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Étkeztetés vonatkozásában: Csanytelek és Felgyő községek közigazgatási területe. Házi segítségnyújtás vonatkozásában: Csanytelek és Felgyő községek területe. Család- és gyermekjóléti szolgáltatások vonatkozásában: Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területe. Nappali ellátás Idősek klubja vonatkozásában: Csanytelek község közigazgatási területe. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona tekintetében: Bács- Kiskun, Békés és Csongrád megyei közigazgatási területe. 8. Az Alapító Okirat 5.3 pontja törlésre kerül Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Kelt: Csanytelek, február 15. P.H. Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 27

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének Okirat száma: 44-2/2015. Módosító okirat Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. március 03. napján kiadott, 46/2015. (III.

Részletesebben

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 11-3/2014. E L Ő T E

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ; honlap:

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/ ; fax: 63/ ;   honlap: 0Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

1.) Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda csoportlétszámainak meghatározása

1.) Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda csoportlétszámainak meghatározása 5/2015. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. május 29-én (pénteken) 8:30 órai kezdettel megtartott társulási ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) Az Alsó- Tisza-menti Egyesített

Részletesebben

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa május 13-án (kedden) de órai kezdettel megtartott társulási ülésének

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa május 13-án (kedden) de órai kezdettel megtartott társulási ülésének 5/2014. Napirend: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2014. május 13-án (kedden) de. 10.00 órai kezdettel megtartott társulási ülésének Jegyzőkönyve 1. Gondozási Központ Rózsafüzér

Részletesebben

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 17.-én (pénteken) 8:15 órai kezdettel megtartott társulási ülésének

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 17.-én (pénteken) 8:15 órai kezdettel megtartott társulási ülésének 1/2017. Napirend: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2017. február 17.-én (pénteken) 8:15 órai kezdettel megtartott társulási ülésének Jegyzőkönyve 1.) A Társulás fenntartásában

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 14-9-./2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 14-./2017. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

18/2015. (XII.23.) TT.

18/2015. (XII.23.) TT. K i v o n a t Tanácsának 2015. december 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 18/2015. (XII.23.) TT. sz. határozata:

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/7/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 28-i ülésére Tárgy: A) A Veszprémi Kistérség Többcélú

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2016. (XII.05.) KT.

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32)

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32) PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma:1-36/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ alapító

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/566203/2/2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát

Részletesebben

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.)KT. határozata A

Részletesebben

Módosító okirat. Házi segítségnyújtás: Herend, Nagyvázsony, Nemesvámos, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém közigazgatási területe.

Módosító okirat. Házi segítségnyújtás: Herend, Nagyvázsony, Nemesvámos, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém közigazgatási területe. B). melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának módosításáról szóló Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /207. (X. 25.) határozatához

Részletesebben

Határidő: március 31. Módosító okirat

Határidő: március 31. Módosító okirat 68/2016. (II.25.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza Eger Megyei

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2018. (III.29..) KT.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Alapító

Részletesebben

Előterjesztés. az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról Előterjesztés az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 184 /2016 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2015. (1.29.) számú határozata a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban a "bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás" kiegészítő tevékenységként

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester Város Polgármestere 051 Biatorbágy, Baross Gábor utca /a. Telefon: 06 3 310-174/14, 144 Fax: 06 3 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Családsegítő és

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * Fax: (06-32)

Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * Fax: (06-32) Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Száma:1-8/2017. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Pásztói Gondozási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27. napján tartandó ülésére III-5 Készítette: dr. Kormányos László jegyző ELŐTERJESZTÉS Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 27. napján tartandó ülésére Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Részletesebben

Javaslat intézményi alapító okirat módosítására

Javaslat intézményi alapító okirat módosítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma:1-157/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /016 (I.8.), 3/016. (I. 8.) és 4/016. (I. 8.) számú

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 37. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.

Részletesebben

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa szeptember 25-én (pénteken) 8:00 órai kezdettel megtartott társulási ülésének

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa szeptember 25-én (pénteken) 8:00 órai kezdettel megtartott társulási ülésének 8/2015. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. szeptember 25-én (pénteken) 8:00 órai kezdettel megtartott társulási ülésének Napirend: Jegyzőkönyve 1.) Az Alsó- Tisza-menti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: XX/./2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32)

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32) PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma:1-110/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítására

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal A L J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 412/2015. (XI. 19.) KÖKT határozata a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (15 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére Ikt.szám: 5603-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A költségvetési szerv tevékenysége

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A költségvetési szerv tevékenysége 37/2017. (II. 23.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (14 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép: A Közgyűlés II-12/314.106/2016. számú határozatának 1. melléklete Okirat száma: 499005/2016. Módosító okirat A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata október 25-i Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata október 25-i Közgyűlésére Szám: KOZP/1-9/2018. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. október 25-i Közgyűlésére Tárgy: A) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása B) A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására van szükség az alábbiak szerint: A magyar Államkincstár

Részletesebben

Okirat száma: 542-2/2016. Módosító okirat

Okirat száma: 542-2/2016. Módosító okirat Okirat száma: 542-2/2016. Módosító okirat A Napsugár Óvoda és Bölcsőde a Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. 11. 26. napján kiadott, 7855-6/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

/2016. (XII. 20.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

/2016. (XII. 20.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat /206. (XII. 20.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító és irányító szerv a Kerekegyházi

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítására

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. /.. (..) önkormányzati rendelet-tervezete

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. /.. (..) önkormányzati rendelet-tervezete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL, VALAMINT A FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az

Részletesebben

Készítette: dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető

Készítette: dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezet megszüntető okiratának

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

9. Bölcsőde alapítása május 24. ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 24-ei ülésére. 9.

9. Bölcsőde alapítása május 24. ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 24-ei ülésére. 9. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 24-ei ülésére 9. napirend Tárgya: Bölcsőde alapítása Előadó: Tabányi Pál polgármester Melléklet: Alapító okirat tervezete Az előterjesztés

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKVÉDELMI ALAPELLÁTÁSOK FORMÁIRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A FIZETENDŐ

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete november 27.-én (pénteken) du órai kezdettel megtartott soros (nyílt) ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete november 27.-én (pénteken) du órai kezdettel megtartott soros (nyílt) ülésének 13/2015. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 27.-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros (nyílt) ülésének Jegyzőkönyve 1.) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Részletesebben

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának december 15-i nyilvános ülésére

a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának december 15-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/65-7/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 2016. december 15-i nyilvános ülésére Tárgy: A Szociális

Részletesebben

(2) Szakosított ellátás: - ápolást- gondozást nyújtó bentlakásos otthon: Magyarország közigazgatási területe.

(2) Szakosított ellátás: - ápolást- gondozást nyújtó bentlakásos otthon: Magyarország közigazgatási területe. Vaja város képviselő testületének 7/2018 (VI.14..) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások és szakosított ellátások helyi szabályairól Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

7. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S

7. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S 7. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 29. napjára összehívott rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Kapcsolat Központ

Részletesebben

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. Tel: 72-584-000 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu H A T Á R O Z A T I K I V O N A T A Társulás Tanácsa 2015. május 5-i ülésének

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Előterjesztés Bicske Városi Konyha alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicske Városi Konyha alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicske Városi Konyha alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 186/2017. 2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 3. előterjesztést készítésében közreműködő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/2/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére Tárgy: Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. számú melléklet Okirat száma: A 21/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a XVI. Kertvárosi Egyesített Bölcsőde

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 370 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 208. december 4-i ülésén megtárgyalta a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

KIVONAT. 22/2017. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Alapító okirat módosítása.

KIVONAT. 22/2017. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Alapító okirat módosítása. KIVONAT A Képviselő-testület 2017. január 26-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 22/2017. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete Alapító okirat módosítása

Részletesebben

Előterjesztés Bicske Városi Konyha alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicske Városi Konyha alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicske Városi Konyha alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 288/2017. 2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 3. előterjesztést készítésében közreműködő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyírábrány Nagyközség Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás tárgyában (2014. április 24.) Tisztelt Képviselő-testület! A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma:

Módosító okirat. Okirat száma: Okirat száma: Módosító okirat A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által 2014 június 30. napján kiadott, alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat pontjában foglalt táblázat 18. sorában a 3533 irányítószám helyébe 3534 irányítószám lép.

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat pontjában foglalt táblázat 18. sorában a 3533 irányítószám helyébe 3534 irányítószám lép. 1. számú melléklet a Közgyűlés XII-171/315.004/2016. számú határozatához Okirat száma:../2016. Módosító okirat A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Miskolc Környéki

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (II.15.)KT. határozata

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. sz. melléklet Okirat száma: RKTÖT/9-2/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján arinyamenti Szociális Szolgáltató

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete június 28.-án (pénteken) du órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete június 28.-án (pénteken) du órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 9/2013. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 28.-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Az ülés napirendje: Jegyzőkönyve A polgármester

Részletesebben

8./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a október 18-ai képviselő-testületi ülésre

8./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a október 18-ai képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 8./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2016. október 18-ai képviselő-testületi ülésre Tárgy: A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság alapító okiratának módosítása

Részletesebben