9-1 A KÉMIAI ELEMEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9-1 A KÉMIAI ELEMEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE"

Átírás

1 Általános kémia 9-1 A KÉMIAI ELEMEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE 1. Izotópok: ugyanazon elem izotópjainak fizikai és kémiai tulajdonságai csak kismértékben különböznek. 2. Allotróp módosulatok: csak atomjaik kapcsolódási sorrendjében különböznek egymástól Polimorfizmus: grafit-gyémánt Kémiai sajátságaik megegyeznek, Fizikai sajátságaik lényegesen különbözhetnek. 3. Az atomok elıfordulása

2 Általános kémia Az elemek fizikai tulajdonságai fizikai tulajdonságok elektronhéj szerkezet Atomok közötti kötések atomok mérete rácstípus kristályszerkezet Az elemek sőrősége Hidrogén: ς=0,08 g/cm 3 (13 K); Ozmium: ς=22,5 g/cm 3 (293 K) Atomtömeg (molekulatömeg) atomrádiusz (molekularádiusz) kristályszerkezet Olvadás- és forráspont Rácstípus atomok, ill. molekulák közötti kötés erıssége Gyémánt olvadáspontja: 4000 K Fényelnyelés (szín), fényvisszaverés (fény), fényáteresztı képesség (átlátszóság), elektromos vezetıképesség, hıvezetı képesség

3 Általános kémia Az elemek kémiai tulajdonságai Elektronegativitás (EN) Legreakcióképesebb elemek: kicsi EN pozitív jellemő elemek nagy EN negatív jellemő elemek Standard elektródpotenciálok (vizes oldatokban) Kémiai egyensúly, disszociációs állandó (vizes oldatokban) Reakció hidrogénnel - a hidrogén oldódik az átmeneti fémekben; - sószerő hidridek (alkálifémek és földfémek); - nemfémes elemekhez poláris kötéssel kapcsolódik. Reakció oxigénnel - oxidok keletkeznek

4 Általános kémia 9-4 Reakció vízzel - nagy EN-ú elemmel lejátszódó reakció - kisebb EN-ú elemmel lejátszódó reakció Reakció savakkal - a nemfémek általában nem reagálnak - hidrogénnél negatívabb standardpotenciálú elemek (védıréteg) - hidrogénnél pozitívabb standardpotenciálú elemek (passziválódik) Reakció lúgokkal - nemfémes elemek reakciói (diszproporcionálódás) - amfoter jellemő fémek hidroxokomplex formájában

5 Általános kémia Elemek elıállítása Elıfordulás elemi állapotban: Szétválasztás (fizikai és kémiai módszerekkel) Elıfordulás vegyületek formájában: Oxidációs eljárással Redukciós eljárással - katódos redukció - szenes vagy szén-monoxidos redukció - karbotermikus - aluminotermikus - redukció hidrogénnel Termikus disszociáció - Mond-féle eljárás - Van Arkel és de Boer eljárás

6 Általános kémia 9-6 NEMFÉMES ELEMEK HALOGÉNEK A külsı elektronhéj szerkezete: s 2 p 5 Oxidációs szám: -1, +1, +3, +5, +7 (kiv.: fluor)

7 Általános kémia 9-7

8 Általános kémia 9-8 Élettani hatások: Fluor, klór mérgezı, légzıszerveket támadja meg; Folyékony bróm a bırön nehezen gyógyuló sebeket okoz, gızei mérgezıek; A jódgızök a szem és az orr nyálkahártyáját ingerlik. Kémiai tulajdonságok: A reakcióképesség F>Cl>Br>I sorrendben változik Reakció hidrogénnel Reakció fémekkel Reakció halogenidekkel Reakció vízzel Reakció lúgokkal Jód kimutatása keményítıvel

9 Általános kémia 9-9 Elıállítás: Klór: laboratóriumban: KMnO 4 -, és MnO 2 -ból iparban: NaCl vizes oldatának elektrolízisével Felhasználás: fluor: mőanyaggyártás; klór: víz fertıtlenítés, mőanyaggyártás; bróm: fényképezés, gyógyszerek, szerves színezékek; jód: fertıtlenítıszer, laboratóriumi reagens HIDROGÉN-HALOGENIDEK H 2 F 2, HCl, HBr, HI Fizikai tulajdonságok: Színtelen, szúrós szagú, maró hatású gázok; Alacsony OP, Fp; (molekularács!) Komprimálva könnyen cseppfolyósíthatók Vízben jól oldódnak, meghatározott összetételnél azeotróp elegyet alkotnak (HCl-oldat: 20,24 m/m%) Vizes oldatuk savas kémhatású, erıs savak (kiv.: H 2 F 2 ) A H 2 F 2 oldja az üveget!

10 Általános kémia 9-10 VI. OSZLOP ELEMEI A külsı elektronhéj szerkezete s 2 p 4

11 Általános kémia 9-11 Az oxigéncsoport elemeinek fontosabb allotróp módosulatai Kén

12 Általános kémia 9-12 Élettani hatásaik: Oxigén: levegıben (21%) Ózon: mérgezı, de elnyeli a rövid hullámhosszúságú UV sugárzást, és a Föld hıháztartásában jelentıs szerepet játszik. A kén fehérjék alkotórésze, szelén, tellúr mérgezı hatásúak. AZ OXIGÉNCSOPORT HIDROGÉNVEGYÜLETEI Poláris kovalens kötéső molekulák Molekulák között van der Waals kölcsönhatás (kiv.: H 2 O)

13 Általános kémia 9-13 Víz (H 2 O) Fizikai sajátságai: Op: 0 C, Fp: 100 C Sőrőségmaximum: 3,98 C A jég sőrősége kisebb, mint a folyékony vízé A víznek nagy a fajlagos hıkapacitása Vízlágyítás: Csapadékos vízlágyítás termikus úton; mész-szódás eljárás; nátrium-foszfátos eljárás Ioncsere

14 Általános kémia 9-14 Kén oxidjai és oxosavai Kén-dioxid (SO 2 ) Színtelen, szúrós szagú gáz Könnyen cseppfolyósítható Nem éghetı, az égést nem táplálja Vízben jól oldódik Redukáló hatású Elıállítása: kén égésével, pirit pörkölésével Kénsav: Színtelen, nagy sőrőségő folyadék Vízzel minden arányban elegyedik Nedvszívó Elıállítása:

15 Általános kémia 9-15 NITROGÉNCSOPORT A külsı elektronhéj szerkezete: s 2 p 3 Oxidációs számok: N: -3 +5; P, As, Sb:-3, +3, +5; Bi: +3, +5

16 Általános kémia 9-16 Foszfor: Élettani hatásaik: Nitrogén: fehérjék, aminosavak alkotórésze; fehérfoszfor: erısen mérgezı, vörösfoszfor: nem mérgezı, nukleinsavak alkotórésze;

17 Általános kémia 9-17 A nitrogéncsoport elemeinek vegyületei:

18 Általános kémia 9-18 Ammónia (NH 3 ) Színtelen, szúrós szagú gáz Vízben jól oldódik Mőtrágya, robbanóanyag Elıállítása: laboratóriumban: ammónium-sókból; iparban: Haber-Bosch-eljárás (500 C, MPa, Fe katalizátor) A SZÉNCSOPORT A külsı elektronhéj szerkezete: s 2 p 2

19 Általános kémia 9-19 A szén allotróp módosulatai: Gyémánt grafit fullerén (nanocsövek) A szén vegyületei: Szén-monoxid (CO) Redukálószer Erıs méreg Szén-dioxid (CO 2 ) Színtelen, szagtalan gáz Szárazjég (-78 C) Szénsav (H 2 CO 3 )

20 Általános kémia 9-20 FÉMEK A fémek általános jellemzése Elıfordulás: Elemi állapotban (nemes fémek) Vegyületeikben (oxidok, szulfidok, karbonátok, halogenidek, szilikátok)

21 Általános kémia 9-21 Fizikai tulajdonságok: Átlátszatlanok, fémes fényőek, szilárd halmazállapotúak (kiv.: Hg) Kristályrács: lapon középpontos vagy térben középpontos kockarács, hexagonális rendszer Sőrőség: könnyő fémek (ς< 5 g/cm 3, Al, Y, Ti, Li, Na, K) nehéz fémek (ς> 5 g/cm 3, Oz) Mechanikai jellemzık: rugalmasság, képlékeny alakíthatóság Olvadáspont W: 3140 C Forráspont W: 5930 C; Hg: 357 C Oldhatóság: oldószerekben fizikailag nem oldódnak (kiv.: NH 3 alkálifémek és alkáliföldfémek esetén), ötvözetek Elektromos vezetés SÁVELMÉLET Fémek nyújthatósága A fémek átlátszatlansága, fémes fénye A fémek elektromos vezetıképessége

22 Általános kémia 9-22 A fémek elektromos vezetıképessége Energiasávok vezetı anyagban Energiasávok szigetelıben Fémek: vezetıképessége a hımérséklet emelésével csökken. Félvezetık: a vezetıképesség a hımérséklet emelkedésével nı. Szupravezetés (Kammerling-Onnes 1908) elektromos vezetés 1-20 K

23 Általános kémia 9-23 Kémiai tulajdonságok: Vegyületekben pozitív oxidációs számmal fordulnak elı. EN reakcióképesség

24 Általános kémia 9-24 Oxidációs szám sav-bázis jelleg Kis oxidációs számú vegyületekben (+1-+3) oxidok bázisanhidridek, hidroxidjaik bázisok (kiv.: SnO, PbO, ZnO, Al 2 O 3, Cr 2 O 3 amfoterek) +4 oxidációs állapotú fémek oxidjai és hidroxidjai mindig amfoterek +5 oxidációs állapottól a fémek összetett anionokat alkotnak; oxidok savanhidridek Metallurgiai módszerek Érc: minden olyan ásvány, amelybıl a fém gazdaságosan kinyerhetı A fém kinyerése ércbıl: Dúsítás (meddı eltávolítása) Redukció (fém elıállítása) Finomítás (a keletkezett fém tisztítása)

25 Általános kémia 9-25 Dúsítás Mágneses ércdúsítás Flotálás Kilúgozás (Al-gyártás)

26 Általános kémia 9-26

27 Általános kémia 9-27 Finomítási eljárások Vizes oldatok elektrolízise Fémek közvetlen desztillációja (Mg, Hg, Zn) Zónaolvasztás (Ga, Ge, Si)

Középszintű érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Kémia. 11-12. évfolyam

Középszintű érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Kémia. 11-12. évfolyam 11-12. évfolyam A 9-10. évfolyamon elsajátított ismeretekre támaszkodva a tanulók e két tanév során ukat mélyítik, új ismeretekre tesznek szert az általános-, szerves-, és szervetlen kémia területén. A

Részletesebben

FODRÁSZ ANYAGISMERET

FODRÁSZ ANYAGISMERET FODRÁSZ ANYAGISMERET A jegyzet tartalmazza a modulzáró vizsgákhoz és a szakképesítő vizsgához szükséges elméleti tananyagot, valamint a gyakorláshoz szükséges feladatokat is. Összeállította: Szeverényi

Részletesebben

11. évfolyam. Tematikus áttekintés. Elektrokémia

11. évfolyam. Tematikus áttekintés. Elektrokémia 11 12. évfolyam Súlyos következményekkel járó hiányt pótol a reáltagozat 11. évfolyamán a szervetlen kémia anyagszerkezeti alapokon való tárgyalása. A jelen kerettanterv a kémia érettségi követelményeinek

Részletesebben

I. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS 1. Anyagok 1. Sorold fel a konyhasó fizikai tulajdonságait! Fehér, szilárd, kristályos anyag, vízben jól oldódik.

I. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS 1. Anyagok 1. Sorold fel a konyhasó fizikai tulajdonságait! Fehér, szilárd, kristályos anyag, vízben jól oldódik. I. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS 1. Anyagok 1. Sorold fel a konyhasó fizikai tulajdonságait! Fehér, szilárd, kristályos anyag, vízben jól oldódik. 2. Az anyagok melyik csoportjába tartoznak a felsoroltak: klór,

Részletesebben

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára vegyipari területre Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok II/14. évfolyam TANulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Beck Mihály:Változatok egy elemre. Kajtár Márton emlékének. A grafit és a gyémánt

Beck Mihály:Változatok egy elemre. Kajtár Márton emlékének. A grafit és a gyémánt DFT-BUDAPEST KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI AKADÉMIA NYILVÁNOS PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGANAP KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI MEGOLDÓKULCS EMELT SZINT. ÉVFOLYAM. FELADAT ESETTANULMÁNY Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK. Az atomok elrendezıdése (a) f.k.k., (b) hex és (c) t.k.k. szerkezetben

FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK. Az atomok elrendezıdése (a) f.k.k., (b) hex és (c) t.k.k. szerkezetben BEVEZETİ FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK A fémek egy vagy több fémes elembıl állnak, de tartalmazhatnak nem-fémes elemeket (pl. C, N, O, H, P, stb.) is. A fémek általában kristályos szerkezetőek, amorf fémek csak különleges

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA Jókainé Szatura Zsuzsanna Előadásanyag 2005/2006 Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak Az anyagban található ábrák forrásai : Dr. Tóth Árpád : Általános és szervetlen

Részletesebben

KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS

KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS 1. FELADATSOR I. feladat 1. CH 4 + H 2 O = CO + H 2 CO + 2 H 2 = CH OH 2. A szintézisgáz előállítása endoterm folyamat. A reakcióhő számítása

Részletesebben

K i r stál tályké kém ké i ia

K i r stál tályké kém ké i ia Kitálké Kristálykémia i A periódusos rendszer Az ásványok rendszerezése Az ásványok a domináns ANION alapján összesen 9 osztályba sorolhatók. A kilenc ásványosztály y a következő: I. Terméselemek nincs

Részletesebben

Mérnöki Anyagtudomány 1

Mérnöki Anyagtudomány 1 Mérnöki Anyagtudomány 1 Dr. habil Németh Róbert NymE, Faipari Mérnöki Kar Faanyagtudományi Intézet nemethr@fmk.nyme.hu Az anyag fogalma filozófiai megközelítés Lenin: Az anyag filozófiai kategória, mely

Részletesebben

4.B 4.B. A félvezetı anyagok fizikája (sajátvezetés, szennyezés, áramvezetés félvezetıkben)

4.B 4.B. A félvezetı anyagok fizikája (sajátvezetés, szennyezés, áramvezetés félvezetıkben) 4.B Félvezetı áramköri elemek Félvezetı diódák Ismertesse a félvezetık felépítésének és mőködésének fizikai alapjait, s fejtse ki a mőködés elektronfizikai és elektrokémiai vonatkozásait! Értelmezze a

Részletesebben

KERÁMIÁK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS

KERÁMIÁK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS KERÁMIÁK Ceramics are inorganic, non-metallic materials which either in their formation or in use are subjected to heat (American Ceramic Society) ionos vagy kovalens kötéső vegyületek

Részletesebben

1.1 ANYAGOK RENDSZEREZÉSE

1.1 ANYAGOK RENDSZEREZÉSE 1.1 ANYAGOK RENDSZEREZÉSE 1.1 MELYEK AZ ANYAGOK JELLEGZETES HALMAZÁLLAPOTAI ÉS ÁLLAPOTVÁLTOZÁSAI? 1.1.1 Halmazállapotok: szilárd (kristályos pl: fémek és amorf pl:üveg) cseppfolyós (folyadék, olvadék)

Részletesebben

A gázok. 1 mol. 1 mol H 2 gáz. 1 mol. 1 mol. O 2 gáz. NH 3 gáz. CH 4 gáz 24,5 dm 3. 52. ábra. Gázok moláris térfogata 25 o C-on és 0,1 MPa nyomáson.

A gázok. 1 mol. 1 mol H 2 gáz. 1 mol. 1 mol. O 2 gáz. NH 3 gáz. CH 4 gáz 24,5 dm 3. 52. ábra. Gázok moláris térfogata 25 o C-on és 0,1 MPa nyomáson. A gázok A halmazok tulajdonságait, állapotát, bizonyos külső tényezők, mint pl. a nyomás, a térfogat és a hőmérséklet is befolyásolják. Ezeket a tényezőket állapothatározóknak nevezzük. Mi jellemzi a gázhalmazállapotot?

Részletesebben

Fémek és ötvözeteik kristályosítása

Fémek és ötvözeteik kristályosítása A szerkezeti anyagok nagyobb részében, a fémekben az atomok a tér mindhárom irányában, szabályosan ismétlődő idomok szerint rendeződve helyezkednek el. Az ilyen anyagokat kristályos anyagoknak nevezzük.

Részletesebben

Környezeti elemek védelme III. Vízvédelem

Környezeti elemek védelme III. Vízvédelem GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme

Részletesebben

RADIOAKTÍV KONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA SZERKEZETI ANYAG FELÜLETEKEN. Doktori (PhD) értekezés. Pannon Egyetem. Kémia Doktori Iskola

RADIOAKTÍV KONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA SZERKEZETI ANYAG FELÜLETEKEN. Doktori (PhD) értekezés. Pannon Egyetem. Kémia Doktori Iskola RADIOAKTÍV KONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA SZERKEZETI ANYAG FELÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Pannon Egyetem Kémia Doktori Iskola Készítette: Kádár László Péter okleveles vegyészmérnök Témavezető:

Részletesebben

LÉGSZENNYEZŐ ANYAGOK EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSAI

LÉGSZENNYEZŐ ANYAGOK EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSAI LÉGSZENNYEZŐ ANYAGOK EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSAI Nitrogén-dioxid Vegyjel és leírás Nitrogén-dioxid, NO 2 Az NO 2 vöröses-barna, szúrós szagú, savas kémhatású gáz. Nagyon reakcióképes, erősen oxidáló, korrozív

Részletesebben

V. Szénhidrogének hidroxiszármazékai

V. Szénhidrogének hidroxiszármazékai V. Szénhidrogének hidroxiszármazékai Szerkezeti jellemzőjük, hogy adott szénváz egy vagy több szénatomjához hidroxilcsoport kapcsolódik. A hidroxilcsoportot kötő szénatom jellege (telített, telítetlen,

Részletesebben

Az acélok szennyező anyagai

Az acélok szennyező anyagai BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Anyag- és gyártástechnológia (PhD) féléves házi feladat Az acélok szennyező anyagai Thiele Ádám WTOSJ2 Budapest, 2011 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3

Részletesebben

9. fejezet Kompozitok 9. KOMPOZITOK

9. fejezet Kompozitok 9. KOMPOZITOK 9.1 Általános jellemzés 9. KOMPOZITOK A kompozit anyagok heterogén rendszerek, melyeket két vagy több anyag összekapcsolásával (társításával) alakítanak ki. Az alkotók kémiai összetétele és legtöbbször

Részletesebben

Színtestek - Szervetlen festékeink. Ceramic Center 2010.02.17.

Színtestek - Szervetlen festékeink. Ceramic Center 2010.02.17. 1. oldal, összesen: 8 Ceramic Center Feladó: "Ceramic Center" Címzett: "Kedves Barátaim, Art-isták! " Elküldve: 2010. február 17. 7:38 Tárgy: Ceramic

Részletesebben

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdag Zoltán, Kerepesi Ildikó Kucsera Judit, Manczinger László, Pesti Miklós, Takács Krisztina, Uzsoki Boglárka, Vágvölgyi Csaba KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

Részletesebben

EUSO felkészít és el feladatok

EUSO felkészít és el feladatok EUSO felkészít és el feladatok Daru János daru@bolyai.elte.hu 1. Általános tudnivalók Az EUSO válogatón nem sok háttértudással kell rendelkezni, sokkal fontosabb, hogy ügyesen gondolkozz és számolj. Ennek

Részletesebben

Reaktortechnika. A reaktortechnikában használatos anyagok I. Üzemanyagok

Reaktortechnika. A reaktortechnikában használatos anyagok I. Üzemanyagok Reaktortechnika A reaktortechnikában használatos anyagok I. Üzemanyagok Bevezetés A ma elterjedt energetikai reaktorokban majdnem kizárólag UO 2 vagy MOX (Mixed Oxid Fuel: UO 2 +PuO 2 ), illetve gadolíniummal

Részletesebben

ALUMÍNIUM ÉS ÖTVÖZETEI. Cél

ALUMÍNIUM ÉS ÖTVÖZETEI. Cél ALUMÍNIUM ÉS ÖTVÖZETEI Cél Az alumínium és ötvözeteinek szerkezete, tulajdonságai, a hőkezelés, szilárdságnövelés és könnyű megmunkálhatóság elvi alapjainak, valamint autóipari alkalmazásainak elsajátítása

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

7.A A villamos áram hatásai Hıhatás

7.A A villamos áram hatásai Hıhatás 7.A A villamos áram hatásai Hıhatás Sorolja fel a villamos áram hatásait! Ismertesse a villamos- és a hıenergia közötti kapcsolatot! Magyarázza el az áram hıhatásának okait! Mutasson be hıhatáson alapuló

Részletesebben