T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntı. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntı. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály"

Átírás

1 T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntı Az írásbeli forduló feladatlapja 7. osztály A versenyzı azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:... pont 5. feladat:... pont 6. feladat:... pont 7. feladat:... pont 8. feladat:... pont 9. feladat... pont ÖSSZESEN:... pont Eger, 2009

2 7. osztály 2 Hevesy verseny, országos döntı, Kedves Versenyzı! Köszöntünk a Hevesy György kémiaverseny országos döntıjének írásbeli fordulóján. A következı kilenc feladat megoldására 90 perc áll rendelkezésedre. A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Ha nincs elég helyed a megoldásra, külön lapon (amit a feladatlappal együtt feltétlenül adj be!) folytathatod. A papírra ne felejtsd el felírni a feladat sorszámát és a rajtszámodat! A feladatok megoldásához szükséges reakcióegyenleteket minden esetben írd fel, a megoldás gondolatmenetét érthetıen, követhetıen írásban is rögzítsd! Megoldásod olvasható és áttekinthetı legyen! A feladatok megoldásához használhatod a periódusos rendszert! 1. feladat A következı elemek atomjait páronként véve olyan vegyületekhez jutunk, amelyekkel a köznapi életben találkozhatunk. C, H, O, N, S Írd fel a megadott tulajdonságú vegyületek nevét vagy képletét! a) Színtelen, szagtalan, mérgezı gáz. A rossz huzatú kályhákban is képzıdik.. b) Az élethez nélkülözhetetlen, színtelen folyadék.. c) A villámlás hımérsékletén a levegı két fı alkotórészébıl képzıdı vegyület.. d) A természetben (földi körülmények között) mindhárom halmazállapotban megtalálható.. e) A növények életében nélkülözhetetlen. Az égést nem táplálja, és nem is ég.. f) Színtelen, szúrós szagú gáz. Vizes oldatában a fenolftalein piros színő.. g) Színtelen, szagtalan, éghetı gáz. A földgáz fı összetevıje.. h) A kıszénben és a kıolajban kis mennyiségben elıforduló elem égésekor keletkezik. A savas esık egyik okozója.. i) Savként és bázisként is viselkedhet.. j) A levegı természetes összetevıje. A globális felmelegedéséért ez a vegyület is felelıs.. 10 pont 2. feladat Kakukktojás A következı anyagok közül három összetartozik, egy pedig a kakukktojás. Melyik az, és miért? Figyelem! Az indoklásban a kakukktojás eltérı, és az összetartozó anyagok közös tulajdonságát meg kell nevezni! A) málnaszörp, oxigén, csapvíz, tej Kakukktojás: eltérı tulajdonság: A többi közös tulajdonsága:

3 7. osztály 3 Hevesy verseny, országos döntı, B) proton, elektron, atommag, atom Kakukktojás: eltérı tulajdonság: A többi közös tulajdonsága: C) hélium, oxigén, nitrogén, hidrogén Kakukktojás: eltérı tulajdonság: A többi közös tulajdonsága: 3. feladat Állapítsd meg, igazak-e az alábbi állítások! Írj + jelet a helyes, illetve jelet a hamis állítások elé! A hidrogén-klorid és a nátrium-klorid közös sajátsága, hogy mindkettıben 1 : 1 mólarányban fordul elı a két alkotórész mindkettıben 1 : 1 tömegarányban fordul elı a két alkotórész mindkettıben elıfordul kloridion mindkettıben egy kötı elektronpár tartja össze a két atomot mindkettı vizes oldata vezeti az elektromos áramot 9 pont A klór- és az oxigénmolekula közös sajátsága, hogy mindkettınek apoláris a molekulája. mindkettı jó oxidálószer. vízben mindkettı közepesen oldódik. mindkettıben két atom kapcsolódik egymással. mindkettıben többszörös kötés fordul elı. 10 pont

4 7. osztály 4 Hevesy verseny, országos döntı, feladat Ebben a feladatban két mennyiséget kell összehasonlítanod. Relációjelekkel (<, >, =) válaszolj! a) a báriumatom (Ba) protonszáma a báriumatom elektronszáma b) a báriumatom protonszáma a báriumion (Ba 2+ ) protonszáma c) a báriumion protonszáma a báriumion elektronszáma d) a báriumatom elektronhéjainak száma a báriumion elektronhéjainak száma e) a kénatom protonszáma a szulfidion protonszáma f) a szulfidion protonszáma a szulfidion elektronszáma g) a kénatom elektronhéjainak száma a szulfidion elektronhéjainak száma h) a báriumion töltésszáma a szulfidion töltésszáma i) 1 mol nátrium-szulfidban a pozitív töltéső ionok száma a negatív töltéső ionok száma j) 1 mol bárium-kloridban a pozitív ionok összes töltése a negatív ionok összes töltése 5. feladat CSEREBERE 10 pont A kettıs oszlop egy-egy oszlopának tagjai valamilyen közös tulajdonsággal rendelkeznek (ami a másik oszlopra nem jellemzı). Feladatod, hogy megállapítsd, mi az egyik, illetve a másik oszlop tagjainak közös jellemzıje! Ezután neked kell a két oszlop egy-egy tagját kicserélned úgy, hogy az újonnan kialakult oszloppárban egy-egy oszlop tagjainak legyen legalább egy közös tulajdonsága (ami a másik oszlopra nem jellemzı). Az is feladatod, hogy megadd, mi ez a tulajdonság! Figyelem! Csak kémiai szempontból (anyagszerkezet, fizikai és kémiai tulajdonság) közös jellemzıre kaphatsz pontot! Mutatunk egy biológiai példát. éti csiga oroszlán delfin oroszlán tintahal zebra tintahal zebra folyami kagyló delfin folyami kagyló éti csiga polip farkas polip farkas közös tulajdonság: közös tulajdonság: közös tulajdonság: közös tulajdonság: puhatestőek (vagy gerinctelenek) emlıs állatok (vagy gerincesek) vizi élılények szárazföldi élılények

5 7. osztály 5 Hevesy verseny, országos döntı, FELADATOK 1. nátrium magnézium fluor klór lítium oxigén alumínium nitrogén közös tulajdonság: közös tulajdonság: közös tulajdonság: közös tulajdonság: 2. gyémánt nitrogén jég konyhasó oxigén hidrogén-klorid argon szárazjég közös tulajdonság: közös tulajdonság: közös tulajdonság: közös tulajdonság: 3. magnéziumion kalciumion szulfidion kloridion alumíniumion oxidion nátriumion foszfidion (P 3 ) közös tulajdonság: közös tulajdonság: közös tulajdonság: közös tulajdonság: 12 pont

6 7. osztály 6 Hevesy verseny, országos döntı, feladat Egy metánt és hidrogént tartalmazó gázelegy tökéletes égésekor ötször akkora anyagmennyiségő víz keletkezik, mint szén-dioxid. a) Mi a gázelegyben a metán és a hidrogén anyagmennyiségének az aránya? b) Ha összesen 100 mol az elızı aránynak megfelelı gáz égetünk el, akkor ehhez hány mól oxigéngázra van szükség? 10 pont 7. feladat Egy cukoroldat (amely C 6 H 12 O 6 képlető molekulákat tartalmaz) ugyanannyi darab cukormolekulát tartalmaz, mint amennyi ion 200 g 11,7 tömegszázalékos konyhasóoldatban van összesen. A cukoroldat ugyanannyi vízmolekulát tartalmaz, mint amennyi ebben a sóoldatban van. Hány tömegszázalék cukrot tartalmaz az oldatunk? 9 pont

7 7. osztály 7 Hevesy verseny, országos döntı, feladat Felrobbantunk egy tartályban lévı hidrogén klór gázelegyet, amelynek sőrősége pontosan 1,00 g/dm 3. A robbanás során keletkezı gázelegybe 50 cm 3 desztillált vizet fecskendezünk. A képzıdı oldat felett színtelen gáz marad. (A vízben oldódó gáz gyakorlatilag teljesen feloldódik.) Ezután a tartályból kiszívjuk az oldatot, így az ott maradó, színtelen gáz tömege pontosan 1 gramm. 3 A tartályból kivett oldat sőrőségét is megmérjük: 1,10 g/cm 3 -t kapunk. Kerestünk egy táblázatot, amely a keletkezett oldat töménysége és sőrősége közti összefüggést mutatja: Oldott anyag tömeg% Oldat sőrőség (g/cm 3 ) Oldott anyag tömeg% 5 1, , , , , , , ,20 Oldat sőrőség (g/cm 3 ) a) Mi keletkezett a robbantás, az oldás eredményeképpen? Számítsd ki, mekkora térfogatú oldat képzıdött! b) Számítsd ki, hány mól gáz képzıdött a robbanás során, amely a vízben teljesen oldódott! c) Hány mól hidrogén, illetve klór volt eredetileg a tartályban? d) Mekkora volt a tartály térfogata? 14 pont LAPOZZ!

8 7. osztály 8 Hevesy verseny, országos döntı, feladat A mellékcsoportok fémei változó vegyértékőek, azaz többféle töltéső iont képeznek. Az egyik ilyen fém kloridjai közül az egyik 58,2 tömeg%, egy másik 73,6 tömeg% klórt (kloridiont) tartalmaz. Melyik fémrıl lehet szó? Mi a kétféle klorid képlete? 16 pont

FODRÁSZ ANYAGISMERET

FODRÁSZ ANYAGISMERET FODRÁSZ ANYAGISMERET A jegyzet tartalmazza a modulzáró vizsgákhoz és a szakképesítő vizsgához szükséges elméleti tananyagot, valamint a gyakorláshoz szükséges feladatokat is. Összeállította: Szeverényi

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 26. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A kovalens kötés és a molekulák

A kovalens kötés és a molekulák A kovalens kötés és a molekulák 1. Egészítsd ki a mondatokat! Az atomok kapcsolódása... történik. Kémiai kötések kialakulásakor az atomok szerkezete gyakran a... lesz hasonló. A molekula... számú atom

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 12. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Kémia

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

I. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS 1. Anyagok 1. Sorold fel a konyhasó fizikai tulajdonságait! Fehér, szilárd, kristályos anyag, vízben jól oldódik.

I. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS 1. Anyagok 1. Sorold fel a konyhasó fizikai tulajdonságait! Fehér, szilárd, kristályos anyag, vízben jól oldódik. I. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS 1. Anyagok 1. Sorold fel a konyhasó fizikai tulajdonságait! Fehér, szilárd, kristályos anyag, vízben jól oldódik. 2. Az anyagok melyik csoportjába tartoznak a felsoroltak: klór,

Részletesebben

Beck Mihály:Változatok egy elemre. Kajtár Márton emlékének. A grafit és a gyémánt

Beck Mihály:Változatok egy elemre. Kajtár Márton emlékének. A grafit és a gyémánt DFT-BUDAPEST KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI AKADÉMIA NYILVÁNOS PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGANAP KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI MEGOLDÓKULCS EMELT SZINT. ÉVFOLYAM. FELADAT ESETTANULMÁNY Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Nagy Erika. Kémiából Ötös. 7. osztályosoknak. Részletek a könyvből. www.kemia.info

Nagy Erika. Kémiából Ötös. 7. osztályosoknak. Részletek a könyvből. www.kemia.info Nagy Erika Kémiából Ötös 7. osztályosoknak Részletek a könyvből www.kemia.info 1 Készítette: Nagy Erika 2009 MINDEN JOG FENNTARTVA! Jelen kiadványt vagy annak részeit tilos bármilyen eljárással (elektronikusan,

Részletesebben

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára vegyipari területre Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok II/14. évfolyam TANulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

6. Ionok és ionvegyületek

6. Ionok és ionvegyületek 34 atomok, ionok, molekulák 6. Ionok és ionvegyületek 1. ábra A nátrium és a klórgáz reakciója. A periódusos rendszer melyik csoportjának eleme a nátrium, il letve a klór? Kísérlet Ha fel me le gí tett

Részletesebben

KÉMIA 9. Osztály I. FORDULÓ 1. feladatlap

KÉMIA 9. Osztály I. FORDULÓ 1. feladatlap Határidő: 2011. febr. 7. Tanuló neve, iskolája: KÉMIA 9. Osztály I. FORDULÓ 1. feladatlap 1) Kezdő kémikus por alakú égetett mész és mészkőpor azonosítását kapta feladatul. Mindkét anyag egy egy részletét

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Kémia

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 29. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 29. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások

Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások Oktatási segédanyag Petőcz György Laboratóriumi munkához szükséges alapvető kémiai számítások A KÉMIAI KÉPLETEK A képletek (a tapasztalati, a molekula- és a szerkezeti képletek) egyszerű és egyértelmű

Részletesebben

KÉMIAI KÍSÉRLETEK GYŰJTEMÉNYE 8. ÉVFOLYAM TANULÓI MUNKAFÜZET

KÉMIAI KÍSÉRLETEK GYŰJTEMÉNYE 8. ÉVFOLYAM TANULÓI MUNKAFÜZET természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0013 pályázat KÉMII KÍSÉRLETEK GYŰJTEMÉNYE 8. ÉVFOLYM TNULÓI MUNKFÜZET Műveltségterület: Ember és környezet

Részletesebben

Ag + +Cl - AgCl (1) HCl + NaOH NaCl + H 2 O (2)

Ag + +Cl - AgCl (1) HCl + NaOH NaCl + H 2 O (2) 3. gyak. Titrimetria I: Sósav mérőoldat készítése, pontos koncentrációjának meghatározása (faktorozása). Vízminta karbonát ill. hidrogén-karbonát tartalmának meghatározása. (Levegő CO 2 tartalmának meghatározása

Részletesebben

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban?

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban? A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja KÉMIA (I. kategória) I. FELADATSOR 1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? A) Na

Részletesebben

Kerettanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához

Kerettanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához Kerettanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A kémia tanításának célja és feladatai A kémia

Részletesebben

Kémia. az alapiskolák 8. és a nyolcosztályos gimnáziumok 3. évfolyama számára. Helena Vicenová

Kémia. az alapiskolák 8. és a nyolcosztályos gimnáziumok 3. évfolyama számára. Helena Vicenová Kémia az alapiskolák 8. és a nyolcosztályos gimnáziumok 3. évfolyama számára Helena Vicenová Szerző RNDr. Helena Vicenová, 2011 Lektorálták: Ing. Mária Filová, Veronika Müllerová, RNDr. Jozef Tatiersky,

Részletesebben

EMBER A TERMÉSZETBEN KÉMIA. Fejlesztő szakasz (7-8. évfolyam)

EMBER A TERMÉSZETBEN KÉMIA. Fejlesztő szakasz (7-8. évfolyam) EMBER A TERMÉSZETBEN KÉMIA Fejlesztő szakasz (7-8. évfolyam) BEVEZETÉS A kémia tantárgy az általános iskola 7-8. évfolyamaiban elsősorban az Ember a természetben műveltségi területhez, de bizonyos vonatkozásokban

Részletesebben

KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS

KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS 1. FELADATSOR I. feladat 1. CH 4 + H 2 O = CO + H 2 CO + 2 H 2 = CH OH 2. A szintézisgáz előállítása endoterm folyamat. A reakcióhő számítása

Részletesebben

Kémia Tanszék KÉMIAII 2003.

Kémia Tanszék KÉMIAII 2003. Budapesti özgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Élelmiszertudományi ar, Alkalmazott émia Tanszék ÉMIAII SZÁMÍTÁSI GYAORLATO Szerkesztette: Novákné dr. Fodor Marietta Alkalmazott émia Tanszék 00.

Részletesebben

KÉMIA 11. ÉVFOLYAM EMELT SZINT. Tanulói munkafüzet

KÉMIA 11. ÉVFOLYAM EMELT SZINT. Tanulói munkafüzet Projektazonosító: TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0013 KÉMIA 11. ÉVFOLYAM EMELT SZINT Tanulói munkafüzet Műveltségterület: Ember és természet Összeállította: Pintér Bertalan Lektorálta: Kónya Noémi 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tűzijáték. 9. évfolyam 1. ESETTANULMÁNY. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Tűzijáték. 9. évfolyam 1. ESETTANULMÁNY. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! Beadás határideje 2012. április 30. A megoldásokat a kémia tanárodnak add oda! 1. ESETTANULMÁNY 9. évfolyam Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! Tűzijáték A tűzijáték

Részletesebben

Példa tételek az emelt szintű kémia szóbeli vizsgához

Példa tételek az emelt szintű kémia szóbeli vizsgához Példa tételek az emelt szintű kémia szóbeli vizsgához I. tétel 1. A periódusos rendszer felépítése és kapcsolata az atomok elektronszerkezetével. Periódikusan változó tulajdonságok és értelmezésük. 2.

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS 1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS - környezetünkben az atomok kötött állapotban (magasabb hőmérsékleten, nyomáson

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 27. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet KÉMIA. Középszintű érettségi

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet KÉMIA. Középszintű érettségi A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet KÉMIA Középszintű érettségi Kalydiné Dubraviczky Tímea TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon, az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - a természettudományos

Részletesebben