Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és a világháló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és a világháló"

Átírás

1 A magyar önkormányzatok törvényszegő magatartásának vizsgálata 417 önkormányzat honlapjának elemzése alapján I. Riport Budapest, február

2 A kutatás a Budapesti Corvinus Egyetem Korrupciókutató-központja ( ) és az Átlátható Állami civil kezdeményezés ( ) együttműködésében valósult meg. A kutatást a résztvevők önkéntes munkája tette lehetővé. A kutatás folytatásához minden anyagi segítséget szívesen fogadunk ( ). A kutatás résztvevői: Agárdy Balázs, BCE Tóth István János BCE Korrupciókutató-központ: Cserpes Tünde Csizmás Kinga Czibik Ágnes Fazekas Mihály Dr. Kelemen Zoltán Gyenese Jenő Szántó Zoltán Tóth István János Uhrin Tamás Dr. Volford Anita Ph.D. hallgató, University of Illinois at Chicago Ph.D. hallgató, BCE közgazdász, MKIK GVI Ph.D. hallgató, University of Cambridge ügyvéd programtervező matematikus Ph.D., BCE Ph.D, tudományos főmunkatárs, MTA KRTK KTI programtervező matematikus ügyvéd BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet Korrupciókutató-központ 1093 Budapest, Közraktár utca 4-6. A kézirat lezárva: február / 57

3 Openness will strengthen our democracy Barack Obama 3 / 57

4 Tartalom Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és a világháló Tartalom... 4 Ábrák, táblák jegyzéke... 6 Bevezetés Az adatok Eredmények Idegen nyelv Honlap-térkép, keresőmotor Közbeszerzési szerződések Közbeszerzési terv, éves statisztikai összegzés Közbeszerzési terv Éves statisztikai összegzése Egyéb közbeszerzési adatok Teljesítésre vonatkozó adatok Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzése, közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás Testületi ülések jegyzőkönyvei Testületi ülések előzetes napirendje Bizottsági ülések Európai Uniós pályázatok leírása, szerződések Nem normatív támogatások Beszerzési szerződések Ajánlati felhívás Beszerzési szabályzat Nyitottság és törvénytisztelet: összefoglaló indexek Magyar Önkormányzati Nyitottság Index (MANYI) Önkormányzati Törvénytisztelet Index - ÖNTI Következtetések Mellékletek M1. Az adatfelvétel kódutasítása M2. A kódutasítás során felmért ismérvek törvényi alapja M3. A Magyar Önkormányzati Nyitottság Index összetevői a figyelembe vett kérdések M4. MANYI: A legnyitottabb önkormányzatok M5. MANYI: A legkevésbé nyitott önkormányzatok M6. MANYI: A megyeszékhelyek sorrendje a nyitottság érvényesülése szerint M7. MANYI: A legnyitottabb városok / 57

5 M8. MANYI: A legkevésbé nyitott városok M9. MANYI: A legnyitottabb községek M10. A MANYI átlagos értéke Magyarország megyéiben és Budapesten M11. A megyeszékhelyek sorrendje az ÖNTI alapján M12. A városok sorrendje az ÖNTI alapján M13. A leginkább törvénytisztelő községek az ÖNTI alapján / 57

6 Ábrák, táblák jegyzéke 1. táblázat: A településtípusok eloszlása a mintában (n=417) táblázat: Idegen nyelvű honlapok előfordulása (n=417) ábra: Az idegen nyelvvel rendelkező honlapokon a különböző nyelvek gyakorisága (%, n=89) ábra: Oldaltérkép és keresőmotor gyakorisága a magyarországi önkormányzati honlapokon (%, n=417) ábra: Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések előfordulásának gyakorisága (%, n=417) ábra: A legutolsó elérhető közbeszerzési szerződés évszáma (db, n=86) ábra: A honlapon elérhető közbeszerzési szerződések darabszámának gyakorisága (db, n=86) ábra: Közbeszerzési terv gyakorisága a magyar önkormányzatok honlapján (%, n=417) ábra: A honlapon található legfrissebb közbeszerzési terv évszáma (db, n=118) ábra: 2012-es közbeszerzési terv gyakorisága a honlapokon (%, n=76) ábra: Éves statisztikai összegzés gyakorisága a magyar önkormányzatok honlapján (%, n=417) ábra: A honlapon található legfrissebb éves statisztikai összegzés évszáma (db, n=52) táblázat: A közbeszerzési szerződések teljesítésére vonatkozó adatok előfordulása (%, n=417) ábra: Testületi ülések jegyzőkönyveinek előfordulási gyakorisága a honlapokon (%, n=417) ábra: A jegyzőkönyvek darabszámának gyakorisága (db, n=147) táblázat: Következő testületi ülés napirendje táblázat: Bizottsági ülések jegyzőkönyvének közzétételének gyakorisága a honlapokon (db, n=417) ábra: A Magyar Önkormányzati Nyitottság Index gyakorisági megoszlása (N=417) ábra: Az ÖNTI gyakorisági megoszlása (N=417) / 57

7 Bevezetés A törvény tisztelete minden modern társadalomban alapvető követelmény. Ennek ellenére a törvények és szabályok tisztelete (rule of law) meglehetősen különböző szinten érvényesül az egyes országokban -- még a modern nyugati társadalmakban is jelentős különbségek fedezhetők fel e téren 1. A törvénytisztelet, a bizalom és az kiszámíthatóság között kölcsönviszonyok érvényesülnek és végső soron a gazdasági szereplők (lakosság, vállalkozások és kormányzat) ezek szerinti viselkedése adja alapját annak, hogy az adott nemzetgazdaság mennyire képes a fejlődésre, a gazdasági növekesésre 2. Ha egy alkotmányos demokráciában a kormányzat ösztönözni kívánja a törvénykövető magatartást, ha erősíteni kívánja a bizalmat (nem kell mondanunk, hogy az üzleti bizalom, a szerződések kikényszeríthetősége mennyire fontos a gazdaság fejlődése szempontjából), növelni a szabályozás és ügyintézés kiszámíthatóságát, akkor végső soron a társadalom jólétét szolgálja. Ebből a szempontból paradoxnak hat pedig esetenként alapvető az a kérdés, hogy vajon a kormányzati intézmények, önmaguk, törvénytisztelően viselkednek-e? Vajon a kormányzat nem szegi-e meg az adott ország törvényeit? Normális helyzetekben már e kérdés feltevése is non sense. De nem ez a helyzet Magyarországon. Ugyanis lehet és kell is vizsgálni az állami, kormányzati intézmények, közöttük az önkormányzatok körében mennyire elterjedt, mennyire érvényesül a jogkövető magatartás. 1 Lásd például a World Bank Institute kutatás-sorozatának legfrissebb eredményeit: Kaufmann, D. A. Kraay, M. Mastruzzi: Governance Matters VII: Aggregate and Individual Governance Indicators, , World Bank Policy Research Working Paper No. 4654, June 24, A bizalom társadalmi és gazdasági fejlődésben játszott szerepét és ennek különféle vetületeit könyvtárnyi irodalom elemzi. Az érdeklődők számára itt csak egy könyvre utalunk, amely elérhető magyar nyelven is: Kornai János Susan Rose-Ackerman (szerk.): Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében, I-II. kötet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, / 57

8 E vizsgálati irány nem ütközik különösebb nehézségekbe és nem is különösebben drága viszonylag egyszerű eszközökkel megoldható úgy, hogy a mérés hármas követelményének eleget tegyünk: pontosság, megismételhetőség és érvényesség. Ezek után már csak az a kérdés, hogy miért nem történtek már ilyen mérések korábban? Illetve miért nem fordított soha egy fillért sem a magyar állam e kérdés vizsgálatára? Érezve e hiányt, és tudva, hogy nem vállalkozunk lehetetlen feladatra, döntöttünk úgy, hogy a törvénytisztelet egy szűk területén kezdünk vizsgálatot. Az alábbi elemzés amellett, hogy adatokat, meggyőződésünk szerint érvényes adatokat, szolgáltat a törvénytisztelet jellemzőiről, mértékéről a magyar önkormányzatok körében, arra is példa kíván lenni, hogy egy efféle vizsgálat elvégezhető és a vizsgált jelenség (a törvénytisztelet érvényesülése) esetében évről-évre monitor-vizsgáltként működtethető. Kutatásunkban a hazai önkormányzatok honlapjait vizsgáljuk olyan szempontból, hogy milyen információkat tartalmaznak az önkormányzatról az önkormányzat működéséről, különös tekintettel az önkormányzatok költéseire, az általuk indított közbeszerzések dokumentálására. A hatályos törvények alapján összeállítottunk egy szempontrendszert, ez alapján vizsgáltuk a kiválasztott honlapokat: az önkormányzatok információközlési gyakorlata mennyire felel meg a törvényi előírásoknak? Az így létrehozott adatbázis a helyzet leírásán túl alkalmas matematikai-statisztikai elemzésre is. Ezt a szempontot fontosnak tartjuk, hiszen így lehet operacionalizálni a honlapok információtartalmát, és így nyílik módunk releváns, tényeken nyugvó következtetések levonására. Valljuk, hogy az átláthatóság, az információk közzététele a korrupció megelőzésének fontos tényezője. Úgy gondoljuk, hogy egy honlap mennyire rendezett, mennyire bővelkedik adatokban, az egyfajta jelzés, amely az adott intézetben érvényesülő szellemiségről árulkodik. Természetesen nemcsak az intézményben uralkodó légkör miatt fontos ez. Bizonyos adatok honlapon való közzétételét törvény írja elő így képet kaphatunk az önkormányzatok jogszabálykövető magatartásáról is. Magyarországon a korrupció nagymértékben kapcsolódik a közbeszerzésekhez, ezen belül is az önkormányzati közbeszerzésekhez. Kutatásunk középpontjában éppen ezért a 8 / 57

9 közbeszerzési eljárások dokumentáltsága áll. Meglátásunk szerint, ha egy honlapon minden közbeszerzéssel kapcsolatos információ megtalálható, akkor átlátható a közpénzek felhasználása, ami nagymértékben csökkenti a korrupciós-kockázatokat és ezzel hozzájárul a közpénzek hatékonyabb elköltéséhez. Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy véleményünk szerint az átláthatóságot legjobban a világhálón való közzététel és az aktív információszabadság biztosítja tehát amikor az állampolgár számára az információ megszerzésének költsége gyakorlatilag nulla. A kapott eredményekből majd látni fogjuk, hogy az önkormányzatok honlapjukat mennyire tekintik adatközlő felületnek, és mennyire használják kizárólag reprezentatív funkciók ellátására. Kutatásunk nem előzmény nélküli. Bár nem a törvénytisztelet mérésére irányult, de fontos megemlíteni az elmúlt évek egyik legnagyobb szabású, önkormányzatokkal (is) foglalkozó kutatását, az Állami Számvevőszék integritas.asz.hu projektjét 3. E kutatási program keretében került sor 2011-ben egy önkitöltésen alapuló kérdőíves vizsgálatra, amely óvodától önkormányzaton át rendőrségig sokféle intézmény integritását és korrupciós kockázatait térképezte fel 4. Ezt a vizsgálatot az ÁSZ azóta megismételte 2012-ben is. A jelen kutatás véletlen mintavételen alapszik, és csak egyfajta intézménytípust, a magyar önkormányzatok magatartását vizsgálja az önkormányzati honlapok információ-tartalma szerint. Közvetlen előzményeiként tekinthetők az Átlátható Állam Kivele projektjében 2009-ben és 2010-ben megszületett tanulmányok 5. E kutatásokból mind a szemlélet, mind az alkalmazott módszerek oldaláról sokat merítettünk. 3 "Korrupciós kockázatok feltérképezése - integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése" ÁROP , Kedvezményezett: Állami Számvevőszék (1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.) Közreműködő szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (1016 Budapest, Gellérthegy u ) Időtartam: december április 30., Teljes költségvetés: forint, A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, lásd 4 Az adatfelvétel elemzését több kutató végezte, közöttük a BCE CRC kutatói is. Lásd Tóth István János Szántó Zoltán (2011): Korrupciós kockázatok és integritás a magyar állami intézményeknél - Az Állami Számvevőszék évi, 1095 költségvetési intézmény válaszait tartalmazó empirikus adatfelvételének elemzése, BCE CRC, 5 A projekt költségvetése mintegy 300 ezer forint volt. A projektben az alábbi tanulmányok születtek: Jogkövető magatartás a magyar állami intézményekben - Minisztériumok és háttérintézmények honlapjainak statisztikai elemzése és az intézmények sorrendje az ETI (Elektronikus információ-szabadság 9 / 57

10 1. Az adatok A kiválasztott önkormányzatok 6 honlapjait 86 előre kiválasztott ismérv alapján vizsgáltuk meg és kódoltuk (lásd az 1. melléklet). A honlapok rendszerezett vizsgálatát lehetővé tévő kódutasítás főként három törvény előírásaira támaszkodik: a közbeszerzési, az információszabadság és az ún. üvegzseb törvényre 7. Az elemzett kérdések nagy részét e törvények alapján fogalmaztuk meg, a kutatás e törvények betartását vizsgálja. Tartalmaz továbbá a kódutasítás puha kérdéseket is, ezek alatt azokat a kérdéseket értjük, amelyeknek nincs törvényi alapja, de sokat elmondhatnak egy honlap átláthatóságáról, arról, hogy az odalátogató milyen könnyen tudja megtalálni a keresett információkat. Például vane honlap-térkép az oldalon? Az egyes kérdések és a törvények kapcsolatát a 2. mellékletben található táblázatban közöljük. Az önkormányzatok eltérő mennyiségű információt közölhetnek honlapjaikon és ennek megfelelően eltérő módon viselkedhetnek a nyitottság, illetve törvénytisztelet szerint. Ha tudunk szerkeszteni olyan mutatókat, amelyek összefoglalóan tartalmazzák e viselkedési jellegzetességeket, akkor e tényadatokon alapuló indikátorok alapján mindjárt vizsgálhatóvá válik az is, hogy milyen tényezők befolyásolhatják az önkormányzatok ebbéli viselkedését. A nyitottság mértéke fordítottan arányos a korrupciós kockázatok erősségével: ha egy önkormányzatban nagyfokú nyitottságot, és a vonatkozó törvények előírásainak betartását látjuk, akkor alacsonyabb korrupciós kockázatokat valószínűsíthetünk, míg fordítva, ott, ahol Törvény-tisztelet Index) szerint 2010, valamint Jogkövető magatartás a magyar állami intézményekben - Minisztériumok és háttérintézmények honlapjainak statisztikai elemzése Lásd és 6 Lásd 7 Lásd: évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről (http://www.kozbeszerzes.hu/static/uploaded/document/ujkbt2011evicviiitorveny.pdf); évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (http://www.kozlonyok.hu/nkonline/mkpdf/hiteles/mk11088.pdf); a évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról (http://www.kemarchiv.iif.hu/kozerdek/2005_xc.pdf ), és a évi XXIV. Törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról (http://www.complex.hu/kzldat/t htm/t htm vagy 10 / 57

11 a nyitottság alacsony szintű, az állampolgárokat alig informálja az önkormányzat honlapja (például a közbeszerzésekről, vagy az önkormányzat döntéseiről) és a törvényi előírások többségét sem tartják be, ott magas korrupciós kockázattal kell számolni. Ennek megfelelően érdemes a további elemzés számára az önkormányzatokhoz hozzárendelni PIR kódjukat, illetve az adott települések KSH azonosítóját. Ezáltal lehetővé válik az akár intézmény, akár kistérség szintű, jövőben elvégezendő oksági elemzés. A kutatás során olyan nagyságú mintára törekedtünk, ami elégséges matematikai-statisztikai elemzésre, továbbá ésszerű időn belül lekódolható. Természetesen az eddig vizsgált önkormányzatok száma bővíthető. A vizsgált települések véletlen kiválasztás útján, megyére és településtípusra (község/város) arányosan kerültek kiválasztásra. Községeknél (a nagy elemszámra való tekintettel) 10%-os, városoknál és budapesti kerületeknél 1/3-os mintát vettünk, a megyeszékhelyek esetében pedig teljes körű felvétel mellett döntöttünk 8. Az adatfelvétel során 60 településnek nem volt elérhető honlapja (jellemzően aprófalvak), ezen településeket más azonos nagyságú és területi elhelyezkedésű településekkel településekkel helyettesítettük. Végül 417 település önkormányzatának adatait rögzítettük, ennyi megfigyelés került az adatbázisra, és az elemzést is e körben végeztük el. 8 Pest megyéből Érdet szerepeltettük a megyeszékhelyek között, a többi megyéből csak a megyeszékhelyek. 11 / 57

12 1. táblázat: A településtípusok eloszlása a mintában (n=417) a település típusa % esetszám budapesti kerület 1,9 8 megyeszékhely 4,6 19 város 24,9 104 község 68,6 286 összesen 100,0 417 Forrás: BCE KKK & AA Az adatfelvétel június 19-től július 17-ig tartott, az adatok ezen időszak állapotát tükrözik. 12 / 57

13 2. Eredmények Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és a világháló Az alábbiakban részletesen minden általunk vizsgált kérdésre kitérve ismertetjük az adatfelvétel eredményeit Idegen nyelv Vizsgáltuk, hogy a magyaron kívül milyen idegen nyelveken érhetőek el az egyes honlapok. 2.1 táblázat: Idegen nyelvű honlapok előfordulása (n=417) idegen nyelv tel. típus nincs van Összesen kerület megyeszékhely város község Összesen Forrás: BCE KKK & AA Összességében a honlapok 21,3 százalékának van idegen nyelvű változata. Látható, hogy településtípusonként jelentős eltérések mutatkoznak. A budapesti kerületek 25 %-a, a megyei jogú városok 74 %-a, a városok 34 %-a rendelkezik idegen nyelvű honlap-változattal, míg községek esetében ez a szám mindössze 13 %. A nyelvek között döntő többségben vannak az angol és a német nyelvű honlapok (87 és 81 százalék), más nyelv alig fordul elő (francia 8 százalékban, egyéb nyelv pedig 20 százalékban). Lásd az 1. ábrát. 9 Az elemzéseket STATA programcsomaggal végeztük el. 13 / 57

14 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és a világháló 2.1. ábra: Az idegen nyelvvel rendelkező honlapokon a különböző nyelvek gyakorisága (%, n=89) idegen nyelvek megoszlása 87 % 81% % 8 % n=89 angol francia német egyéb nyelv Forrás: BCE KKK & AA 2.2. Honlap-térkép, keresőmotor Egy honlap átláthatóságát nagyban megkönnyíti, ha rendelkezik oldaltérképpel és/vagy keresőmotorral. Az adatokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a vizsgált honlapok 15 százaléka rendelkezik honlap-térképpel. Leginkább a megyeszékhelyek könnyítik meg a tájékozódást (47 %), legkevésbé pedig a községek (10 %). Keresőmotort a vizsgált oldalak 44 %-n találtunk, itt nem olyan nagy a szórás a kerületek a városok és a megyeszékhelyek között, a községek esetében azonban a keresőmotorok tekintetében is számottevően kisebb az előfordulás. A honlap-térképek és a keresőmotorok részletes előfordulási gyakoriságát mutatja a 2.2 ábra. 14 / 57

15 0 % Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és a világháló Természetesen az idegen nyelvű elérhetőség, vagy a honlap-térkép megléte/nemléte nem utal semmilyen korrupciós kockázatra. Azonban a honlap mögött álló önkormányzat polgármesterének hozzáállást mutat(hat)ja: egyfajta indikátorok ezek a mutatók, hogy az önkormányzatokban mennyire törekednek átlátható honlap létrehozására. Ezért is tartottuk fontosnak ezen puha adatok vizsgálatát ábra: Oldaltérkép és keresőmotor gyakorisága a magyarországi önkormányzati honlapokon (%, n=417) oldatérkép és keresőmotor gyakorisága % 40 % 60 % 80% 25 % 62,5 % 47 % 74 % 23 % 70 % 10 % 33 % kerület megyeszékhely egyéb város község oldaltérkép keresőmotor Forrás: BCE KKK & AA 2.3. Közbeszerzési szerződések A Közbeszerzési törvény 31. (1) e) pontja kimondja, hogy a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket köteles közzétenni a honlapján az ajánlatkérő. Mi a vizsgált honlapok 21 %-n találtunk ilyen szerződést. Nem gondoljuk, hogy a többi önkormányzatnál nem történt volna semmilyen közbeszerzés ez az adat a törvényszegő magatartás jelentős elterjedtségéről tudósít. Nézzük az adatokat részletesebben! 15 / 57

16 0 % 20 % 40 % 60% 80 % Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és a világháló 2.3. ábra: Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések előfordulásának gyakorisága (%, n=417) Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések előfordulása 79 % 50 % 37,5 % 6 % budapesti kerület megyei jogú város egyéb város község n=417 Forrás: BCE KKK & AA Látható, hogy a városok és a megyeszékhelyek adatközlése jobb, előbbieknél 50 százalékban, utóbbiaknál 79 százalékban tartalmaz a honlapjuk közbeszerzési szerződést. A budapesti kerületeknél ez az adat mindössze 37,5 %, míg a községeknél 6 %. Nem mondhatjuk tehát, hogy bővelkedünk szerződésekben, de tovább árnyalja a képet, ha megnézzük, hogy a honlapokon melyik évre vonatoznak az utoljára feltöltött szerződések A darabszám itt a honlapok számára vonatkozik, tehát pl. 20 db olyan honlap volt, ahol a legfrissebb közbeszerzési szerződés 2010-re vonatkozott. 16 / 57

17 0 darabszám Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és a világháló 2.4. ábra: A legutolsó elérhető közbeszerzési szerződés évszáma (db, n=86) legutolsó feltett szerződés évszáma (db) évszám n=86 Forrás: BCE KKK & AA Azt látjuk, hogy friss, releváns közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést mindössze a honlapok 7 %-n találtunk (28 település). Kimondhatjuk tehát, hogy a hazai önkormányzatok döntő többsége nem szabálykövető ebben a kérdésben. A kódolásnál a közbeszerzési szerződéseket vizsgáló kérdés 1 -es értéket vett fel, ha legalább egy darab ilyen szerződést találtunk a honlapon. Érdemes megvizsgálni a felkerült szerződések darabszámát is (a számok a jan. 1-je után felkerült adatokat mutatják). 17 / 57

18 0 Frequency Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és a világháló 2.5. ábra: A honlapon elérhető közbeszerzési szerződések darabszámának gyakorisága (db, n=86) közbeszerzési szerződések darabszáma N = 86 Mean = 24,6 Std. Dev. = 36, db Forrás: BCE KKK & AA Átlagban mintegy 25 darab közbeszerzési szerződés szerepel azon önkormányzatok honlapjain, amelyek legalább egy szerződést megjelenítettek a honlapon. Látható, hogy a darabszámok szórása igen nagy, több mint 36. Ez persze valószínűleg a jelentősen eltérő lakosságszámokból (is) következik. Természetesen igaz, hogy nem minden önkormányzat jelenik meg egy közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjeként. Így igazából nem tudhatjuk pontosan, hogy egy adott honlapon azért nem találtunk szerződést, mert nem kötöttek ilyet, vagy kötöttek, de ezt a honlapon nem tették közzé. Ennek a problémának a feloldására szolgálna a közbeszerzési terv, illetve a közbeszerzések éves statisztikai összegzése. Ezek létét és közzétételét a törvény előírja. 18 / 57

19 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és a világháló 2.4. Közbeszerzési terv, éves statisztikai összegzés A közbeszerzési törvény 31. (1) a) ill. g) pontja kimondja, hogy a honlapon kötelező közzétenni a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) ill. a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést. Fontos megjegyezni, hogy ez a törvény arra az esetekre is vonatkozik, amikor az önkormányzat nem kötött közbeszerzési eljárás alapján szerződéseket. Ekkor értelemszerűen az jelenik meg például a közbeszerzési tervben, hogy az önkormányzat nem tervez adott évre közbeszerzési eljárást Közbeszerzési terv Közbeszerzési tervet az esetek kevesebb mint egyharmadában, a vizsgált honlapok 28 százalékánál találtunk. Ez az adat csalóka egy kicsit, hiszen igazából a községeknél tapasztalható nagy számban a közbeszerzési terv hiánya 91 százalékuknál nem szerepel ez honlapon egyéb településtípusoknál viszonylag nagy számban elérhető. A 2.6. ábra szemlélteti részletesen az adatokat. 2.6 ábra: Közbeszerzési terv gyakorisága a magyar önkormányzatok honlapján (%, n=417) közbeszerzési terv előfordulási gyakorisága 87,5 % 89 % 64 % 9 % budapesti kerület megyeszékhely egyéb város község n=417 Forrás: BCE KKK & AA 19 / 57

20 0 darabszám Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és a világháló Ez a diagram azt mutatja, hogy a honlapok hány százalékán található közbeszerzési terv. Tehát azt, hogy volt már olyan év, amikor betartották ezt a jogszabályt. Azonban azt nem mutatja, hogy ezen tervek mely évre vonatkoznak. Nyilvánvaló azonban, hogy a 2012-es közbeszerzési terv felel meg maradéktalanul a törvényi előírásnak, és szolgálja megfelelően a lakosság tájékoztatását. A 2.7 ábrán azt láthatjuk, hogy a honlapon talált közbeszerzési tervek mely évre vonatkoznak (ha több is volt egy honlapon, értelemszerűen a legfrissebbet vettük figyelembe): 2.7. ábra: A honlapon található legfrissebb közbeszerzési terv évszáma (db, n=118) legfrissebb közbeszerzési terv évszáma évszám n=118 Forrás: BCE KKK & AA Összesen 118 esetben találtunk közbeszerzési tervet, azonban e tervek mindössze 64 %-a (76 db) vonatkozott 2012-re. Összességében tehát a vizsgált települések kevesebb, mint egyötöde, 18 % tette közzé a honlapján a legfrissebb közbeszerzési tervet. A 2.8. ábrán településtípusonként láthatjuk a 2012-es közbeszerzési tervek előfordulási arányát. 20 / 57

21 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és a világháló 2.8. ábra: 2012-es közbeszerzési terv gyakorisága a honlapokon (%, n=76) évi közbeszerzési terv 75 % 74 % 42 % 4 % budapesti kerület megyeszékhely egyéb város község n=76 Forrás: BCE KKK & AA Tehát a megyeszékhelyek és kerületek negyede, a városok több mint fele, a községek szinte egésze megszegi a közbeszerzési terv közzétételét előíró törvényt Éves statisztikai összegzése Az éves statisztikai összegzés, gyakorlatilag a fordítottja a közbeszerzési tervnek, ami nevéből is látszóan egy jövőbe tekintő dokumentum, míg a statisztikai összegzés egy retrospektív összefoglalása az adott évet megelőző közbeszerzési eljárásoknak. Ennek mikéntjére és formai kötöttségeire külön kormányrendelet vonatkozik. A laikus szemlélő azt gondolhatná, hogy nincs számottevő eltérés a közbeszerzési terv, illetve az éves statisztikai összegzés közzététele között, azonban az adatok mást mutatnak. 21 / 57

22 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és a világháló 2.9. ábra: Éves statisztikai összegzés gyakorisága a magyar önkormányzatok honlapján (%, n=417) éves statisztikai összegzés előfordulása 75 % 53 % 33 % 0,7 % budapesti kerület megyeszékhely egyéb város községek n=417 Forrás: BCE KKK & AA Az eredményekből kitűnik, hogy kevesebb statisztikai összegzést találtunk, mint közbeszerzési tervet. Ennek okára racionális magyarázatot nem találtunk. Az összes vizsgált honlap mindössze 12 %-án érhető el statisztikai összegzés. Mindenképpen kiemelnénk mint érdekességet, hogy a községek honlapján gyakorlatilag nincs közzétéve ez a dokumentum. Csakúgy, mint az éves közbeszerzési tervnél, itt is fontos, hogy időben aktuális legyen. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a honlapon elérhető kellene, hogy legyen a közbeszerzések évi statisztikája. 22 / 57

23 0 5 darabszám Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és a világháló ábra: A honlapon található legfrissebb éves statisztikai összegzés évszáma (db, n=52) éves statisztikai összegzés (évszám) n= Forrás: BCE KKK & AA Mint az a ábrából látszik, ez nem valósul meg. Az éves statisztikai összegzések kevesebb mint fele, 44 %-a (23 db) vonatkozik a tavalyi évre. Ez azt jelenti, hogy az összes önkormányzat alig 6 %-a teszi közzé a közbeszerzési eljárások statisztikai összegzésének legfrissebb változatát, azaz mindössze 6%-uk nem szegi meg a törvényt. Vizsgáltuk azt is, hogy ezen statisztikák megfelelnek-e a törvényi előírásnak, és azt láttuk, hogy túlnyomórészt igen (több mint 90 %-ban), de ilyen kis előfordulási arány mellet ez az adat nem hordoz túl sok érdemi információt. 23 / 57

24 2.5. Egyéb közbeszerzési adatok Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és a világháló Az eddigiekben bemutatott közbeszerzési adatok mellett a törvény másfajta közbeszerzésekkel kapcsolatos információkat közzétételét is előírja. Ezek a közbeszerzési törvény alapján a következők: a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzését ill. a szerződés teljesítésére vonatkozó ( ) adatokat (A közbeszerzési tv. 31. (1)-nek d), db) és f) pontjai.) Teljesítésre vonatkozó adatok A közbeszerzési törvény tehát előírja, hogy a megvalósult szerződések teljesítésére vonatozó adatokat is elérhetővé kell tenni a honlapon. Az önkormányzatok azonban alig-alig tesznek eleget ennek az előírásnak. A honlapok összességében valamivel több mint 7 %-a tartalmaz információt a szerződések teljesítéséről táblázat: A közbeszerzési szerződések teljesítésére vonatkozó adatok előfordulása (%, n=417) szerződések teljesítésére vonatkozó adat nincs van összesen kerület megyeszékhely város község összesen Forrás: BCE KKK & AA Ebben a kérdésben tehát az önkormányzatok túlnyomó többsége jogsértő módon viselkedik. 24 / 57

25 2.5.2 Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzése, közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás Ez a két dokumentumtípus gyakorlatilag nem létezik a magyar önkormányzatok honlapján. A szerződés megkötését engedélyező végzést 13 db-ot (3 %), jogorvoslati eljárásra vonatkozó dokumentumot 12 db-ot (3%) találtunk összesen Testületi ülések jegyzőkönyvei A közpénzek felhasználásával kapcsolatos adatok mellett vizsgáltuk a testületi ülések jegyzőkönyveinek fellelhetőségét is. Fontosnak tartjuk, hogy az érdeklődő állampolgár betekintést kaphasson a megválasztott képviselők munkájába, ezáltal is elősegítve az átláthatóságot. Ezt a jogalkotó is így gondolhatta, hiszen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. tv. (továbbiakban: információszabadságról szóló törvény), az Általános közzétteli lista II./8. pontjában előírja a jegyzőkönyvek közzétételét. A vizsgált honlapok 35%-án érhetőek el testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek. Újfent markáns eltérés mutatkozik az egyes településtípusok között. A budapesti kerületek és a megyeszékhelyek majdnem mindegyike megosztja a jegyzőkönyveit, ezzel szemben a községek alig több mint 20 %-a teszi ezt meg. 25 / 57

26 0 % Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és a világháló ábra: Testületi ülések jegyzőkönyveinek előfordulási gyakorisága a honlapokon (%, n=417) testületi ülések jegyzőkönyvének előfordulás 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 88 % 95 % 59 % 21 % budapesti kerület megyeszékhely egyéb város község n=417 Forrás: BCE KKK & AA A jegyzőkönyvek esetében is vizsgáltuk a frissességet : a legutoljára közzétett jegyzőkönyvek 25 %-a nem 2012-es ülésről készült. 26 / 57

27 0 5 Frequency Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és a világháló ábra: A jegyzőkönyvek darabszámának gyakorisága (db, n=147) N = 147 Mean = 43,7 Std. Dev. = 27, dbszam Forrás: BCE KKK & AA A közzétett jegyzőkönyvek számát mutatja az ábra. Ebben az esetben is a jan. 1-e utána adatokat vettük figyelembe. Látható, hogy igen nagy a szórás, ami furcsa, hiszen a testületi ülések száma elméletileg nem sokban függ a településmérettől Testületi ülések előzetes napirendje Az információszabadság törvényben szereplő Általános közzétételi lista II./9. pontja alapján közzé kell tenni ( ) a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések -et a benyújtást követően, azonnali hatállyal. A képviselő testületi ülések napirendjének nyilvánosságra hozatalát a gyakorlatban is fontosnak tartjuk, hiszen az állampolgár így értesülhet a soron következő ülés tervezett témáiról, és ennek alapján dönthet, hogy el kíván e menni ezekre, vagy sem. A vizsgált honlapok 6 %-án találtuk meg a következő testületi ülés napirendjét. 27 / 57

28 Fontos hangsúlyozni, hogy a következő, mert az adatfelvétel során sokszor tapasztaltuk, hogy felteszik az önkormányzatok a napirendeket/előterjesztéseket, azonban csak utólag, aminek gyakorlati hasznát nem nagyon látjuk táblázat: Következő testületi ülés napirendje testületi ülés napirendje nincs van összesen kerület megyeszékhely város község összesen Forrás: BCE KKK & AA 2.8. Bizottsági ülések Habár a törvény nem vonatozik a bizottsági ülésekre, fontosnak tartottuk ezt is vizsgálni, hiszen a bizottságokban folyik a szakmai munka és a részletkérdések megvitatása. A bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvek közül azokat vettük figyelembe, ahol az adott település bizottsági struktúráját figyelembe véve legnagyobb eséllyel tárgyalhatják a közbeszerzési eljárásokat (pénzügyi, gazdasági, közbeszerzési, vagyongazdálkodási stb.). Az összes vizsgált önkormányzat mindössze 6%-a teszi közzé legalább egy bizottsági ülésének jegyzőkönyvét. 28 / 57

29 2.4. táblázat: Bizottsági ülések jegyzőkönyvének közzétételének gyakorisága a honlapokon (db, n=417) bizottsági ülés, jegyzőkönyv nincs van Összesen kerület megyeszékhely város község összesen Forrás: BCE KKK & AA 2.9. Európai Uniós pályázatok leírása, szerződések Az információszabdságról szóló törvény mellékletében szereplő közzétételi lista III. részének 7. pontjának értelmében Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések is ilyen kötelezően közzéteendő tételnek számítanak. A kutatás során a szubjektív tapasztalat az volt, hogy az EU által támogatott fejlesztésekre a települések jellemzően büszkék, a honlapon jól láthatóan közzéteszik az ezekre vonatkozó fényképeket. Az adatok ezt nagyjából vissza is igazolták: az EU-s források felhasználásával megvalósuló fejlesztések leírása majd a honlapok egyharmadán (30 %) megtalálható. Ennél az adattípusnál is szembesülünk azzal a problémával, hogy nem tudjuk, az önkormányzatoknak mekkora hányada használt Uniós forrást fejlesztésre ténylegesen, de vélelmezhetően több mint 30%-uk. A fejlesztésekre vonatkozó szerződéseket viszont már nem olyan lelkiismeretesen teszik közzé, mint a megvalósult projektek fényképeit: mindössze 10 db olyan szerződést találtunk, amely egyértelműen Európai Uniós fejlesztéshez kapcsolódik. 29 / 57

30 2.10. Nem normatív támogatások A évi XXIV. Törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról (továbbiakban: üvegzseb törvény) szóló tv. 5. -nak értelmében az önkormányzatoknak nyilvánosságra kell hozni a nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat. A törvény nem fogalmaz egyértelműen, hogy minden egyedi eset szerződését külön nyilvánosságra kell-e hozni, vagy elegendő aggregált, táblázatos formában. Az adatok elemezve megállapíthatjuk, hogy az önkormányzatok inkább az összesített változatot kedvelik, hiszen egyedi szerződéseket mindössze 6 esetben találtunk. Aggregált formában viszont az önkormányzatok majdnem 20 %-a nyilvánosságra hozza támogatásit. 30 / 57

31 2.11. Beszerzési szerződések Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és a világháló Az üvegzseb törvény 5. -a előírja továbbá, hogy a a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát nyilvánosságra kell hozni. Ebben az esetben is vizsgáltuk azt, hogy az egyes önkormányzatok az egyedi eseteket, vagy aggregált adatokat hoznak-e nyilvánosságra. Ahogy az előző pontnál, itt is egyértelműen látszik, hogy az összesített formát preferálják a hazai önkormányzatok, hiszen egyedi szerződéseket mindössze 14 alkalommal találtunk. Aggregált, táblázatos formában viszont az önkormányzatok 19%-a (81 db) tette közzé honlapján ezt az adattípust Ajánlati felhívás Vizsgáltuk továbbá, hogy az önkormányzatok honlapjain találunk-e ajánlati felhívásokat, amelyek árubeszerzésre, szolgáltatás vásárlására stb. vonatkoznak. Ugyan külön törvényi paragrafus nem vonatkozik erre a kérdésre, azonban mi fontosnak tartottuk ezt is megvizsgálni. Úgy gondoljuk, hogy nagyban segítené az átláthatóságot, ha egy adott településen az önkormányzat által kiírt pályázatok elérhetőek lennének az önkormányzat honlapján. Ezt (ma még) sajnos nem így gondolják a hazai települések polgármesterei, hiszen mindössze 37 db (9%) ajánlati felhívást találtunk. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a kerületek és a megyeszékhelyek már viszonylag jól szerepeltek, mindkét településtípus honlapján 37-38%-ban találtunk ajánlati felhívást. 31 / 57

32 2.13. Beszerzési szabályzat Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és a világháló Kíváncsiak voltunk, hogy az önkormányzati honlapokon találunk-e olyan dokumentumot, amiből kiderül, hogy milyen alapelvek, szabályok mentén történnek az olyan önkormányzati beszerzések, amelyek nem érik el a közbeszerzési értékhatárt. Azonban csalódnunk kellett, hiszen mindössze 9 db beszerzési szabályzatot találtunk. Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy törvény nem írja elő ennek a dokumentumnak a létrehozását/közzétételét. 3. Nyitottság és törvénytisztelet: összefoglaló indexek 3.1. Magyar Önkormányzati Nyitottság Index (MANYI) Az előzőekben az általunk elemzett szempontrendszer alapján vizsgáltuk a magyar önkormányzatok honlapjait. Azonban a szerteágazó, száraz tényeken túl úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne egy mutatóban összefoglalni azon eredményeket, amelyek alapján következtetni lehet, hogy az adott önkormányzat mennyire teszi nyitottá működését az állampolgárok számára. Ezért létrehoztunk egy mérőszámot, ami arról tájékoztat, hogy az adott önkormányzat mennyi, az önkormányzat tevékenységével kapcsolatos adatot közöl honlapján, azaz a világháló lehetőségeit felhasználva mennyire nyitott az önkormányzat. Ez a mutató (MANYI) 0-tól 1-ig terjedően vehet fel értékeket, ahol a 0 jelenti azt, hogy az önkormányzat honlapján semmilyen információt nem találunk az önkormányzat működésével, a közbeszerzésekkel, a vállalkozókkal kötött szerződésekkel kapcsolatban; és az 1-es érték jelenti azt, ha minden, törvények által előírt, és általunk vizsgált kritérium megtalálható a honlapon, azaz a szóban forgó önkormányzat minden szempontból eleget tesz a nyitottság követelményeinek. A Magyar Önkormányzati Nyitottság Index ennek megfelelően jól jellemzi azt, hogy milyen rálátást biztosít önmagára az adott önkormányzat a világhálón keresztül. Ebbe a mutatóba belefoglaltuk az ún. puha kérdéseket is (keresőmotor léte, frissítések gyakorisága stb.), és azon kérdések közül többet, amelyeknek találtunk törvényi hátteret. 32 / 57

33 Tudjuk, hogy az ilyen és ehhez hasonló mutatók persze nem tökéletesek, mert több ponton önkényesen döntöttük el, hogy mely kérdések értékei szerepeljenek az indexben. Továbbá minden kérdésre adott választ ugyanakkora súllyal szerepeltettünk, ami akár vitatható is lehet, de talán így kevesebb kritika érhet minket, mintha önhatalmúlag tettünk volna különbséget pl. a közbeszerzési terv vagy a testületi ülések napirendjének fontossága között. A Nyitottság Index számításánál figyelembe vett változók (kérdések) részletes listáját a 3. Mellékletben közöljük ábra: A Magyar Önkormányzati Nyitottság Index gyakorisági megoszlása (N=417) A bemutatott eredményekből talán nem meglepő módon az index eloszlásából is az derül ki, hogy az önkormányzati honlapok többsége nagyon hiányos. Az eloszlás meglehetősen erősen balra ferdül azaz a vizsgált önkormányzatok többségben alacsony indexértéket kapunk. 33 / 57

34 3.2 Önkormányzati Törvénytisztelet Index - ÖNTI Egy másik kompozit indexben csak és kizárólag azokat az információkat vettük figyelembe, amelyeket az önkormányzatoknak a hatályos törvények szerint közölniük kellene honlapjaikon. Ez az index (Önkormányzati Törvénytisztelet Index - ÖNTI) tehát azt méri, hogy mennyire törvénykövetők a magyar önkormányzatok, mennyire tartják be a hatályos törvényeket azzal, hogy minden olyan információt közölnek honlapjaikon, amelyeket a törvények előírnak. Itt is láthatjuk a MANYI-ra jellemző balra ferdült eloszlást, de ha kivesszük a községeket a mintából (mivel ezeknél fordulhat elő leggyakrabban az, hogy nincs is olyan aktivitásuk, amelyet dokumentálniuk kellene), már a normális eloszláshoz közel álló, de jobbra ferdülő, eloszlást kapunk. Az ÖNTI áltagos értéke a vizsgált mintában 0,29, a községek nélküli almintában már jóval magasabb, 0,59. Az ÖNTI képzésénél figyelembe vett ismérveket a 2. Mellékletben közöljük ábra: Az ÖNTI gyakorisági megoszlása (N=417) minden település községek nélkül Az eredmények szerint a magyar városok és budapesti kerületek önkormányzatainak csak elenyésző kisebbsége viselkedik törvénytisztelő módon az általunk vizsgált szempontok szerint. Az többség részben, vagy csak elenyésző mértékben tartja be azokat a törvényeket, 34 / 57

35 amelyek az önkormányzati működés egyes lépéseinek a honlapokon történő dokumentálását előírják ben az általunk vizsgált területeken a magyar önkormányzatok esetében nem a törvénytisztelet, hanem a törvényszegés volt a norma. 35 / 57

36 4. Következtetések Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és a világháló A kutatás további folytatása a célunk. Egyrészt meg fogjuk ismételni az adatfelvételt 2013 nyarán is, másrészt ki fogjuk szélesíteni a megfigyelendő önkormányzatok körét. Harmadrészt megkíséreljük gazdasági, társadalmi és politikai tényezőkkel magyarázni a városok esetében a két kompozit indikátor értékeiben mutatkozó, önkormányzatok közötti különbségeket. A kutatás legfontosabb következtetését már leírtuk: A közbeszerzési törvény, az információszabadság törvény és az üvegzseb törvény előírásaira vonatkozóan 2012-ben Magyarországon az önkormányzatok működésében nem a törvénytisztelet, hanem a törvényszegés volt a norma. Az elemzés M4 M13 mellékleteiben a vizsgált önkormányzatok MANYI és ÖNTI által meghatározott sorrendjeit közöljük. Ezek között leginkább a megyeszékhelyekre és a városokra vonatkozó rangsorokat ajánljuk az olvasók figyelmébe. Az ezekben a rangsorokban mutatkozó nagy eltérések arról is tudósítanak, hogy bár a többség törvényszegő, de mégis lehetséges, még Magyarországon is, hogy az önkormányzatoknak törvénytisztelő módon járjanak el, és közzétegyék honlapjukon azokat a dokumentumokat, amelyeket a törvények előírnak. A legmagasabb index értéket elérő városok önkormányzatai legalábbis erre adnak példát. 36 / 57

37 Mellékletek 37 / 57

38 M1. Az adatfelvétel kódutasítása Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és a világháló Az adatfelvétel kezdete: hónap....nap..óra.....perc 1. A vizsgált település neve: 2. A település típusa: 1 Budapest (kerület) 2 megyeszékhely 3 egyéb város 4 község 3. A vizsgált honlap címe: 4. Elérhető-e a honlap valamilyen idegen nyelven is? 0 nem 1 igen, éspedig: 1 angol 2 német 3 francia 4 egyéb nyelven TÖBB VÁLASZ LEHET! 5. A honlap utolsó frissítésének ideje: 0 nem található rá adat, és a honlapon látszik, hogy ritkán frissítik 1 nem található rá adat, de látszik, hogy rendszeresen frissítik 2 szerepel a honlapon, ÉSPEDIG: év hó nap 6. Van-e oldaltérkép a honlapon? 0 nincs 1 van 7. Van-e keresőmotor a honlapon? 0 nincs 1 van 8. Található-e a honlapon valamiféle "etikai kódex"? 0 nem 1 igen 38 / 57

39 9. Elérhető-e a honlapon közbeszerzési eljárás alapján megkötött valamilyen szerződés? 0 nem 16 - RA 1 igen HA ELÉRHETŐ KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉS 10. Mi a legrégebbi szerződés megkötésének dátuma? év hó nap 11. Mi a legfrissebb szerződés megkötésének dátuma? év hó nap 12. Az utóbbi 3 évben kötött szerződésekből hány darab található a honlapon?. db 13. A legrégebbi adat megfelel-e a törvényben előírt öt éves határidőnek? 0 nem 1 igen 14. Letölthetőek-e a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések? 0 nem 1 igen 14.a. Milyen formában tölthetők le? 1 html 2 pdf TÖBB VÁLASZ LEHET! 3 xls 4 doc 5 egyéb formátumban, éspedig:. 15. Hány "kattintással" lehet a kezdőlapról eljutni a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekhez? db MINDENHOL! 16. Elérhetők-e a honlapon a közbeszerzési szerződés(ek) teljesítésére vonatkozó adatok? 0 nem 20 - RA 1 igen HA ELÉRHETŐ A TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ADAT 17. Mi a legrégebbi teljesítésre vonatkozó közlés dátuma? év hó nap 18. Mi a legfrissebb teljesítésre vonatkozó közlés dátuma? év hó nap 39 / 57

40 19. A legfrissebb közlés tartalmazza-e a törvényben előírt következő szempontokat? igen a.) Hivatkozást a hirdetményre? 1 0 b.) A szerződő felek nevét? 1 0 c.) A teljesítés szerződésszerű volt-e? 1 0 d.) A teljesítés időpontját? 1 0 e.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját? nem 1 0 f.) A kifizetett ellenszolgáltatás értékét? 1 0 MINDENHOL! 20. Található-e a honlapon éves közbeszerzési terv? 0 nem 1 igen 20.a Melyik évre vonatkozik? (évszám) 21. Található-e a honlapon éves statisztikai összegzés a közbeszerzésekről? 0 nem 1 igen 21.a. Melyik évre vonatkozik? (évszám) 21.b. Az összegzés formailag megfelel a törvényi előírásnak? 0 nem 1 igen 22. Található-e a honlapon közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárásra vonatkozó dokumentum? 0 nem 1 igen 22.a. A Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzése megtalálható-e a honlapon? 0 nem 1 igen 23. A következő képviselő-testületi ülés napirendje elérhető-e a honlapon? 0 nem 1 igen 24. A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyve elérhető-e a honlapon? 0 nem 1 igen 28- RA 40 / 57

41 HA ELÉRHETŐ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE 25. Mi a legrégebbi jegyzőkönyv dátuma? év hó nap 26. Mi a legfrissebb jegyzőkönyv dátuma? év hó nap 27. Az utóbbi 3 évből hány darab jegyzőkönyv található a honlapon?. db MINDENHOL! 28. A következő pénzügyi/ vagyongazdálkodási/gazdasági bizottsági ülés napirendje elérhető-e? 0 nem 1 igen 29. A pénzügyi/ vagyongazdálkodási/gazdasági bizottsági ülések jegyzőkönyve elérhető-e? 0 nem 1 igen 33 - RA HA ELÉRHETŐ A PÉNZÜGYI/ VAGYONGAZDÁLKODÁSI/GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE 30. Mi a legrégebbi jegyzőkönyv dátuma? év hó nap 31. Mi a legfrissebb jegyzőkönyv dátuma? év hó nap 32. Az utóbbi 3 évből hány darab jegyzőkönyv található a honlapon?. db MINDENHOL! 33. Található-e a honlapon információ arra vonatkozóan, hogy mely ülések voltak zártak vagy részben zártak? 0 nem 1 igen 33.a. Hány zárt vagy részben zárt ülés volt az elmúlt három évben? db 41 / 57

42 34. Megtalálható-e a honlapon az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása? 0 nem 1 igen 34.a. Van-e erre vonatkozó szerződés is a honlapon? 0 nincs 1 van, ÉSPEDIG: db 35. Található-e az önkormányzat által nyújtott (nem normatív) támogatásokról szóló szerződés a honlapon? 0 nem 39 - RE 1 igen HA VAN A HONLAPON NEM NORMATÍV TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 36. Mi a legrégebbi (nem normatív) támogatásról szóló szerződés dátuma? év hó nap 37. Mi a legfrissebb (nem normatív) támogatásról szóló szerződés dátuma? év hó nap 38. A legfrissebb (nem normatív) támogatásról szóló szerződés tartalmazza-e az üvegzseb törvénynek megfelelően a következő adatokat? igen nem a.) A kedvezményezett nevét? 1 0 b.) A támogatás célját? 1 0 c.) A támogatás összegét? 1 0 d.) A támogatási program megvalósítási helyét? 1 0 MINDENHOL! 39. Aggregált, táblázatos formában elérhetőek-e a nem normatív támogatásokra vonatkozó szerződések adatai? 0 nem 1 igen 40. Elérhető-e olyan szerződés, ami árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozik? 0 nem 45 - RE 1 igen HA ELÉRHETŐ ILYEN ÜZLETI SZERZŐDÉS 41. Mi a legrégebbi ilyen szerződés dátuma? év hó nap 42. Mi a legfrissebb ilyen szerződés dátuma? év hó nap 42 / 57

43 43. Az utóbbi 3 évből hány ilyen szerződés található a honlapon?. db 44. A legfrissebb ilyen szerződés tartalmazza-e az üvegzseb törvénynek megfelelően a következő adatokat? igen nem a) A szerződés megnevezését (típusát)? 1 0 b) A szerződés tárgyát? 1 0 c) A szerződést kötő felek nevét? 1 0 d) A szerződés értékét 1 0 e) A határozott időre kötött szerződés esetén a annak időtartamát? 1 0 MINDENHOL! 45. Aggregált, táblázatos formában elérhetőek-e az árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések? 0 nem 1 igen 46. Elérhető-e a honlapon beszerzésekről, szolgáltatás vásárlásáról, bérbeadásról, ingatlan eladásról szóló ajánlati felhívás? 0 nem 50 RE 1 igen HA VAN A HONLAPON AJÁNLATI FELHÍVÁS 47. Mi a legrégebbi ajánlati felhívás dátuma? év hó nap 48. Mi a legfrissebb ajánlati felhívás dátuma? év hó nap 49. Az utóbbi 3 évből hány ajánlati felhívás található a honlapon?. db MINDENHOL! 50. Található-e a honlapon beszerzési szabályzat a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolítására? 0 nem 1 igen Az adatfelvétel vége:.óra perc 43 / 57

44 M2. A kódutasítás során felmért ismérvek törvényi alapja 1. adminisztratív 2. adminisztratív 3. adminisztratív évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 31. (1) e, évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 31. (5) évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 31. (1) f, évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 31. (1) f, évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 31. (1) a, 20.a évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 31. (1) g, 21.a - 21.b évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 31. (1) g, évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 31. (1) d, 22.a évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 31. (1) db, évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Általános közzétételi lista, II./ évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról - Általános közzétételi lista, II./8. 44 / 57

45 a évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról - Általános közzétételi lista, II./ évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról - Általános közzétételi lista, III./ évi XXIV. Törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, évi XXIV. Törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, évi XXIV. Törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, évi XXIV. Törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, / 57

46 M3. A Magyar Önkormányzati Nyitottság Index összetevői a figyelembe vett kérdések A MANYI a következő sorszámú kérdésekre kapott értékeket tartalmazza: 4., 5., 6., 7., 9., 16., 20., 21., 23., 24., 28., 34., 34.a, 39., 45. Az index viszonylag egyszerű módon készült: az előbb felsorolt sorszámú kérdésekre adott válaszokat átlagoltuk. Mivel az összes kiválasztott kérdés 0-át, vagy 1-es értéket vehetett fel, így értelemszerűen igaz az alábbi: 0 MANYI i 1, minden i-edik önkormányzat esetében. A továbbiakban a MANYI értékei alapján a legnyitottabb és a legkevésbé nyitott magyarországi önkormányzatok listáját közöljük. 46 / 57

47 M4. MANYI: A legnyitottabb önkormányzatok sorszám település neve MANYI értéke 1. Kecskemét 0,93 2. Szolnok 0, Dabas 0,73. Szombathely 0,73. Szeged 0,73. Kaposvár 0, Kecel 0,67. Szigetszentmiklós 0,67. Balatonfűzfő 0,67. Tapolca 0,67. Kalocsa 0,67. Gyula 0,67. Füzesabony 0,67. Hévíz 0,67. Budapest XVIII. kerület 0, Kiskőrös 0,60. Hódmezővásárhely 0,60. Kapuvár 0,60. Martfű 0,60. Szekszárd 0,60 47 / 57

48 M5. MANYI: A legkevésbé nyitott önkormányzatok Sorszám település neve MANYI értéke 327. Aggtelek 0,00. Aka 0,00. Alsóvadász 0,00. Apácatorna 0,00. Áporka 0,00. Barbacs 0,00. Bátor 0,00. Bazsi 0,00. Besenyőtelek 0,00. Birján 0,00. Boldogkőújfalu 0,00. Cered 0,00. Csapod 0,00. Csataszög 0,00. Csitár 0,00. Csömödér 0,00. Drávatamási 0,00. Egerlövő 0,00. Egyházashollós 0,00. Eszteregnye 0,00. Füzérkajata 0,00. Gálosfa 0,00. Hajdúbagos 0,00. Hedrehely 0,00. Hencse 0,00. Heresznye 0,00. Hirics 0,00. Jákfa 0,00. Jászágó 0,00. Kálmánháza 0,00. Kám 0,00. Kaposgyarmat 0,00. Kapospula 0,00. Karakó 0,00. Kardos 0,00. Kemenespálfa 0,00. Kerkateskánd 0,00. Keszőhidegkút 0,00. Klárafalva 0,00. Kolontár 0,00. Kóros 0,00. Kökény 0,00. Léh 0,00. Litke 0,00. Mályinka 0,00. Marcali 0,00. Marcaltő 0,00. Molnaszecsőd 0,00. Nagydém 0,00 48 / 57

49 . Nemesapáti 0,00. Nemesnádudvar 0,00. Nemesrádó 0,00. Nyírderzs 0,00. Nyírgelse 0,00. Ócsárd 0,00. Olaszfalu 0,00. Ónod 0,00. Oroszi 0,00. Ősi 0,00. Páli 0,00. Pápoc 0,00. Pecöl 0,00. Pécsbagota 0,00. Pinnye 0,00. Pusztaederics 0,00. Pusztaszentlászló 0,00. Rábacsanak 0,00. Sikátor 0,00. Sormás 0,00. Szakáld 0,00. Szebény 0,00. Szente 0,00. Szűr 0,00. Taktabáj 0,00. Teleki 0,00. Tésa 0,00. Tiszabábolna 0,00. Tiszafüred 0,00. Tiszagyulaháza 0,00. Tiszakanyár 0,00. Tokorcs 0,00. Töttös 0,00. Uszka 0,00. Vajszló 0,00. Vámosoroszi 0,00. Vérteskethely 0,00. Vindornyalak 0,00. Zádorfalva 0, Zagyvaszántó 0,00 49 / 57

50 M6. MANYI: A megyeszékhelyek sorrendje a nyitottság érvényesülése szerint sorszám városok neve MANYI értéke 1. Kecskemét 0,93 2. Szolnok 0, Kaposvár 0,73. Szeged 0,73. Szombathely 0, Békéscsaba 0,60. Szekszárd 0,60. Veszprém 0,60. Zalaegerszeg 0, Debrecen 0,53. Salgótarján 0,53. Székesfehérvár 0, Érd 0,47. Győr 0,47. Nyíregyháza 0,47. Pécs 0, Eger 0,40. Miskolc 0,40. Tatabánya 0,40 50 / 57

51 M7. MANYI: A legnyitottabb városok sorszám városok neve MANYI értéke 1. Dabas 0, Balatonfűzfő 0,67. Füzesabony 0,67. Gyula 0,67. Hévíz 0,67. Kalocsa 0,67. Kecel 0,67. Szigetszentmiklós 0,67. Tapolca 0,67 M8. MANYI: A legkevésbé nyitott városok sorszám városok neve MANYI értéke Sajóbábony 0,13. Örkény 0,13. Nagyecsed 0,13. Maglód 0,13. Nagykálló 0,13. Rákóczifalva 0, Vaja 0,07. Vámospércs 0,07. Baktalórántháza 0,07. Marcali 0,00. Tiszafüred 0,00 51 / 57

52 M9. MANYI: A legnyitottabb községek sorszám település neve MANYI értéke 1. Solymár 0, Balatonberény 0,47. Üllés 0, Kondoros 0,40. Páty 0,40. Sárisáp 0, Balatonmáriafürdő 0,33. Nagytarcsa 0,33. Perbál 0,33. Zákányszék 0,33 M10. A MANYI átlagos értéke Magyarország megyéiben és Budapesten 52 / 57

Nyitottság és törvénytisztelet Magyar városi önkormányzatok honlapjainak elemzése

Nyitottság és törvénytisztelet Magyar városi önkormányzatok honlapjainak elemzése Nyitottság és törvénytisztelet Magyar városi önkormányzatok honlapjainak elemzése - 2015 magyar nyelvű összefoglaló A CRCB legújabb elemzése 368 magyar város önkormányzati honlapjainak 2015. évi adatai

Részletesebben

Törvénytisztelők-e a magyar önkormányzatok?

Törvénytisztelők-e a magyar önkormányzatok? Törvénytisztelők-e a magyar önkormányzatok? Városi önkormányzatok honlapjainak elemzése 2013. évi riport Budapest, 2014 augusztus A riportot a Korrupciókutató Központ Budapest (CRCB) kutatócsoportja készítette.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S )

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S ) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256368-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 143-256368 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427, Fényes

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (3-1 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép egerszeg lövő Z a la Ke rka karos Dr áva ra Mu 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 4 8 12 16 km (3-1 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK

Részletesebben

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista VIII./D Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak minősülő pályázók esetében Jelen településlistában szerepelnek

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

Érvényes: április 23-ától

Érvényes: április 23-ától Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750 Algyő 6750 Algyő Búvár

Részletesebben

Fiókirodák címe, nyitva tartása

Fiókirodák címe, nyitva tartása Fiókirodák címe, nyitva tartása S.sz. Település Posta Posta címe nyitva tartás 1. Ajka Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Kedd 14:00-18:00 Péntek 12:00-16:00 2. Bácsalmás Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Kijelölt postahelyek

Kijelölt postahelyek Kijelölt postahelyek Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750

Részletesebben

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U.

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. SZIGETVÁR 7900 Hungary 73510075 19 PÉCS III. SIKLÓSI ÚT 66. PÉCS 7628

Részletesebben

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barta Györgyi Ipari műemlékek megőrzése és hasznosítása nemzetközi konferencia 2006. szeptember 29 30. Mi a barnaövezet? 1980-as években az USA-ban.

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

III. Gazdálkodási adatok

III. Gazdálkodási adatok III. Gazdálkodási adatok 3. Gazdálkodási adatok 3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

A PostaHozamHalomzó biztosítás az alábbi postákon köthető meg Település Posta neve Cím

A PostaHozamHalomzó biztosítás az alábbi postákon köthető meg Település Posta neve Cím A PostaHozamHalomzó biztosítás az alábbi postákon köthető meg Település Posta neve Cím Balmazújváros Balmazújváros posta 4061 Balmazújváros Dózsa György utca 5-7. Berettyóújfalu Berettyóújfalu 1 posta

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL Sorszám Város Irányítószám 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági Tartalom 1.10 ADSL... 2 1.11 SHDSL... 2 1.12 Dial-up... 2 1.13 GTS ISDN 30... 2 1.14 GTS ISDN 2... 2 1.15 GTS analóg hangszolgáltatás...

Részletesebben

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117 "Minden 35. vásárló visszanyeri vásárlása teljes összegét" játék nyertes nyugtaszámok Levásárlási határidő meghosszabbítva plusz 1 nappal! A nyertes sorszámú nyugta tulajdonosa legkésőbb 2014. április

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági Tartalom 1.10 ADSL... 2 1.11 SHDSL... 2 1.12 Dial-up... 2 1.13 GTS ISDN 30... 3 1.14 GTS ISDN 2... 3 1.15 GTS analóg hangszolgáltatás...

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Fekete-víz (3-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Fekete-víz (3-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. (3-3 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép F ek ete -v íz Ka ra si ca Dr 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak a áv egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km (3-3 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

Kutatási eredmény Ta r t a l m i s z e m p o n t o k :

Kutatási eredmény Ta r t a l m i s z e m p o n t o k : Kutatási eredmény A kutatás 2013. áprilisi állapotot tükröz, a fókuszcsoportban a városok, a megyei jogú városok, valamint a megyék önkormányzatai voltak. Összesen 370 önkormányzatot vizsgáltunk meg. A

Részletesebben

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Hitel Vadász - Online Hitel - Hitel keresõ Földhivatalok megyénként Bács-Kiskun Megyei földhivatalok listája Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA -

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA - Az Új Széchenyi Terv igénybevételi jogosultságának feltétele, hogy a támogatásban részesülő vállalkozás az alábbi települések valamelyikén rendelkezzen telephellyel, illetve, hogy a beruházás ezen települések

Részletesebben

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Város Zónakód Aktuális szezon munkanapon szabadnapon munkaszüneti napon Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Ajka 8401 Jan 02 - Dec 24 07:00-17:00 07:00-12:00 - -

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat célja... 3 A szabályzat hatálya... 3 Közérdekű adatok köre...

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zala (4-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zala (4-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép M ar l ca rk a Z ala Ke Mu ra á Dr va 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km Zala FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTA 5-1. térkép I

Részletesebben

A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint. Szervezeti, személyzeti adatok

A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint. Szervezeti, személyzeti adatok A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint 1. 2. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

Name Value of OLI Rank Name Value of MOPI Rank Bábolna 1 1 Kapuvár 0, Balatonfűzfő 1 1 Balatonfűzfő 0, Balmazújváros 1 1

Name Value of OLI Rank Name Value of MOPI Rank Bábolna 1 1 Kapuvár 0, Balatonfűzfő 1 1 Balatonfűzfő 0, Balmazújváros 1 1 Name Value of OLI Rank Name Value of MOPI Rank Bábolna 1 1 Kapuvár 0,941176474 1 Balatonfűzfő 1 1 Balatonfűzfő 0,882352948 2 Balmazújváros 1 1 Budapest 01. ker. 0,882352948 2 Budapest 11. ker. 1 1 Hévíz

Részletesebben

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám 81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám A Kormány 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozata a 2014 2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok

KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok l. sz. melléklete Adat Frissítés Felelős Megőrzés l. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, Szervezési és székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. Lónyay-főcsatorna (2-3 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép drog Bo Tisz a za Tis Tis za n Ló i- fő ya a to cs rn a Vaja i- ( I Kr a s yá ol őf II.) f s z na 0 vízfolyás víztest állóvíz víztest vasút autópálya

Részletesebben

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről BESZÁMOLÓ az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről Budapest, 20 ll. február Összefoglaló a humánerőforrás-monitoringrendszer

Részletesebben

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal. a közérdekű adatok közzétételének rendjéről szóló SZABÁLYZATA

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal. a közérdekű adatok közzétételének rendjéről szóló SZABÁLYZATA Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal a közérdekű adatok közzétételének rendjéről szóló SZABÁLYZATA Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Nyilvántartás a 2013. évben beérkező és elutasított közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérelmekről

Nyilvántartás a 2013. évben beérkező és elutasított közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérelmekről Nyilvántartás a 2013. évben beérkező és elutasított közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérelmekről Sorszám 1. 2013. évi Közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérelem tárgya Dohánytermék-kiskereskedelemi jogosultság

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 24. heti ülésszakának napirendjére június 13.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 24. heti ülésszakának napirendjére június 13. Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 24. heti ülésszakának napirendjére 2012. június 13. (szerda) Tájékoztató:

Részletesebben

Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8.

Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8. Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8. sz. fkl. út 4561 Baktalórántháza, 41. sz. főút 8172

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - üzleti

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - üzleti 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - üzleti Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line és GTS Smart Ethernet... 2 1.2 GTS Ethernet VPN... 2 1.3 GTS Media Line... 2 1.4 GTS Internet Access... 2

Részletesebben

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése című pályázat eredménye A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye Intézménynév Város Megítélt összeg Ady Endre Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

AUCHAN ÁRUHÁZ Kecskemét AUCHAN ÁRUHÁZ Miskolc AUCHAN ÁRUHÁZ Maglód

AUCHAN ÁRUHÁZ Kecskemét AUCHAN ÁRUHÁZ Miskolc AUCHAN ÁRUHÁZ Maglód Megnevezés Helyszín Mennyiség m2 Év VIBRÁLT KERÁMIAPADLÓ Frissítve: 2010.12.16 PRAKTIKER ÁRUHÁZ Budapest Mester utca 10490 2000 PRAKTIKER ÁRUHÁZ Budapest Bécsi út 1460 2000 PRAKTIKER ÁRUHÁZ Pécs 900 2004

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok Általános közzétételi lista (az Infotv. 1. számú melléklete alapján) I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Adat Elérhetőség Frissítés A közfeladatot ellátó szerv, azaz az Egyetemhivatalos

Részletesebben

Adatközlés a magyar állampolgárok számára I. A magyar közbeszerzések alapadatai 2010-2011 a MaKAB alapján

Adatközlés a magyar állampolgárok számára I. A magyar közbeszerzések alapadatai 2010-2011 a MaKAB alapján Adatközlés a magyar állampolgárok számára I. A magyar közbeszerzések alapadatai 2010-2011 a MaKAB alapján Public Procurement 4 You 5. riport Budapest, 2013. február A riportot a Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET II/1./B MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 2014. augusztus 01. napjától hatályos 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00

Részletesebben

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3.

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3. Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A 2015. októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján 2016. február 3. 1 / 8 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely,

Részletesebben

Magyar Posta - online postahelyek listája

Magyar Posta - online postahelyek listája Budapest 12 posta 1122 Budapest Déli pu. Budapest 13 posta 1013 Budapest Pauler utca 3. Budapest 15 posta 1015 Budapest Batthyány utca 1. Budapest 23 posta 1023 Budapest Török utca 2. Budapest 25 posta

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Gerecse (1-7 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest egyéb vízfolyás állóvíz víztest egyéb állóvíz vizes élőhely

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Gerecse (1-7 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest egyéb vízfolyás állóvíz víztest egyéb állóvíz vizes élőhely ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép 0 2 4 6 8 km vasút autópálya főbb utak víztest egyéb víztest egyéb vizes élőhely FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTA 5-1. térkép Ökológiai állapot / potenciál nem éri el a állapotot

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1. MELLÉKLET. Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1. MELLÉKLET. Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása II/1. MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00 : 8:00-20:00 : 8:00-14:00 : 8:00-14:00

Részletesebben

Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól

Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól 4. sz. Esztergom - Almásfüzitő (Komárom) vonal: Lemondva: 32910, 32914, 32924, 32946, 32918, 32928, 32919, 32939, 32929, 32917, 32915,

Részletesebben

Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták

Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták s.sz. Posta Ir. szám Posta címe 1 ABONY POSTA 2740 2740 Abony Szolnoki út 8. 2 ALBERTIRSA POSTA 2730 2730 Albertirsa Vasút utca

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP Jelmagyarázat

ÁTNÉZETI TÉRKÉP Jelmagyarázat (2-15 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép ő r-f a cs na t or B er et ty ó Horto bágy-b eretty ó Se be s-k örös 0 vízfolyás víztest állóvíz víztest vasút autópálya főbb utak egyéb vízfolyás egyéb állóvíz

Részletesebben

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 5630 Békés, Kossuth utca 3.

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Posta Cím irányítószám

Posta Cím irányítószám Szombaton is nyitva tart Nyitva tartás* Posta Posta Cím irányítószám Szombat Abony posta 2740 2740 Abony Szolnoki út 8. Zárva Ajka 1 posta 8401 8400 Ajka Szabadság tér 7. 08:00-12:00 Albertirsa posta 2730

Részletesebben

START Klub Kártya átvevő helyek

START Klub Kártya átvevő helyek START Klub Kártya átvevő helyek Balassagyarmat, vasútállomás: 2660 Balassagyarmat, Benczúr Gyula u. u. 1/a Kunszentmiklós-Tass, vasútállomás: 6090 Kunszentmiklós-Tass, Vasút u. 9. H-V: 00:00-24:00 H-V:

Részletesebben

Támogatott pályázatok - K1

Támogatott pályázatok - K1 Támogatott pályázatok - K1 Békési Kistérségi Szeghalom Kistérség Békés Szeghalom Dél-Alföldi Régió A Békés Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása 399 900 Új kistérségi KÖZKINCS-kerekasztal létrehozása,

Részletesebben

Szombati nyitva tartás Budapest, Szilágyi E. fasor 63. 7:00-21:00 Budapest, Liget tér 5. 7:00-21:00 Budapest, Kőrösi Cs. u

Szombati nyitva tartás Budapest, Szilágyi E. fasor 63. 7:00-21:00 Budapest, Liget tér 5. 7:00-21:00 Budapest, Kőrösi Cs. u Üzlet Szombati nyitva tartás Budapest, Szilágyi E. fasor 63. 7:00-21:00 Budapest, Liget tér 5. 7:00-21:00 Budapest, Kőrösi Cs. u. 35-37. 7:00-21:00 Budapest, Újhegyi sét. 3-5. 7:00-20:30 Budapest, Etele

Részletesebben

1. melléklet a évi CXII. törvényhez

1. melléklet a évi CXII. törvényhez 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok KEI-KTSz - 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 2. számú melléklet Hatályos: 2013.10.21. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

ORSZÁGOS ÉLELMISZER-ADOMÁNYGYŰJTÉS NOVEMBER ÉN, KÖZEL 200 HELYSZÍNEN Lánc város cím TESCO Ajka 8400 Ajka, Fő út 66.

ORSZÁGOS ÉLELMISZER-ADOMÁNYGYŰJTÉS NOVEMBER ÉN, KÖZEL 200 HELYSZÍNEN Lánc város cím TESCO Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. ORSZÁGOS ÉLELMISZER-ADOMÁNYGYŰJTÉS 2016. NOVEMBER 25-26-27-ÉN, KÖZEL 200 HELYSZÍNEN Lánc város cím TESCO Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. TESCO Albertirsa 2730 Albertirsa, Vasút utca 4/13. TESCO Baja 6500 Baja,

Részletesebben

Postahely Irányítószám Település Posta címe Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730

Postahely Irányítószám Település Posta címe Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Postahely Irányítószám Település Posta címe Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10. Algyő posta 6750 Algyő Búvár

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Maros (2-21 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Maros (2-21 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (2-21 alegység) ÁTNZETI TRKP Hármas-K örö s 1-1. térkép Ke ttő sk ör ös Do ng éri-fő csa torna Tis za Ma ro s 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km (2-21 alegység)

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Akcióban részt vevő posták listája

Akcióban részt vevő posták listája Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Apc posta 3032 Apc Petőfi út 7. Aszód posta 2170 Aszód Kossuth Lajos utca

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA A lista beosztása: I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. Elérhetőségi adatok 2. Szervezeti struktúra 3. A Társaság vezetői 4. Ügyfélkapcsolatok 7. A Társaság tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 10.

Részletesebben

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22.

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22. Posta Személyi Kölcsön szolgáltatást nyújtó posták Posta címe Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Hevesi-sík (2-9 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Hevesi-sík (2-9 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. i-sík (2-9 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép rna Ta Za gyva za Tis 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 2.5 5 7.5 10 km i-sík (2-9 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22.

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22. Posta Személyi Kölcsön szolgáltatást nyújtó posták Posta címe Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5

1. oldal, összesen: 5 Ssz. Posta Cím 1 Abony 2740 Szolnoki út 8. 2 Ajka 1 8400 Ajka Szabadság tér 9. 3 Albertirsa 2730 Vasút út 4/10. 4 Aszód 2170 Kossuth u. 37. 5 Bácsalmás 6430 Bácsalmás Hősök tere 11. 6 Baja 1 6501 Baja

Részletesebben