A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium munka- és ütemterve a 2012/2013-es tanévre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium munka- és ütemterve a 2012/2013-es tanévre"

Átírás

1 A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium munka- és ütemterve a 2012/2013-es tanévre Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2012.évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjéről A Közoktatási törvény végrehajtási rendeletei Az intézmény /gimnázium és kollégium/ szervezeti és működési szabályzata, házirendje, pedagógiai programja és egyéb szabályozásai 1. Az iskolai nevelő-oktatómunka A 2012/2013-as tanévben is elsődleges oktatási célunk, hogy a tantervi követelményeknek eleget tegyünk A tantervben foglaltakra épülő tanmenetek haladási tervének fegyelmezett betartásával, nagyobb hatékonysággal, a lehetőségekhez mérten differenciált tanórai foglalkoztatással érjük el, hogy tanulóink mindegyike képességeinek megfelelően sajátítsa el az adott tantárgyból a tananyagot. Továbbra is elsődleges célunk, hogy hatékonyan tudjuk diákjainkat felkészíteni a sikeres érettségire, illetve továbbtanulásra. A nevelőtestület összetétele alkalmas az iskolában folyó nevelő-oktatómunka színvonalas ellátására, a tanárok terhelése a lehetőségek szerint egyenletes. 2. Az intézmény minőségirányítási munkájának tervezete Az intézmény minőségirányítási vezetője Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna. Iskolánk Minőségirányítási programja meghatározza az éves munka kereteit. Ebben a tanévben a programban foglaltak szerint meg kell csinálnunk az intézményben a partneri igény- és elégedettségi vizsgálatot, előző mérésünk 2010-ben volt. Továbbá a négyévenként esedékes irányított önértékelést is e tanévben kell elvégeznünk. A két mérés folyamatait a Minőségirányítási Program melléklete tartalmazza.

2 2 I. PARNERI IGÉNY- ÉS ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT Intézményünk Minőségirányítási programja a partnerelégedettségi mérés céljáról az alábbiakat tartalmazza: A partneri igény-, elégedettség- és elégedetlenség-mérés célja felmérni a partnerek igényeit, elégedettségét és elégedetlenségét, valamint a mérési eredmények alapján elvégezni a szükséges beavatkozásokat. Ennek érdekében dolgozta ki az intézmény a partnerközpontú működést, melynek elemei: - a modellkiépítés során elkészült partnerlista folyamatos (évenkénti) frissítése, újragondolása; - a partnerek igényeinek, elégedettségének/elégedetlenségének folyamatos mérése; a felmérés eredményei alapján az intézmény működésének folyamatos javítása, az intézményi célkitűzések folyamatos ellenőrzése. A partnerek meghatározásának szempontjai Közvetlen partnerek - A nevelési-oktatási folyamat elsődleges szereplői: a tanulók, a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő munkatársak. - A tanulási-tanítási és nevelési folyamat közvetlen partnerei, akik elvárásokat támasztanak és/vagy forrásokat biztosítanak az intézmény számára: szülők és a fenntartó. - A tanuló tanulási útjának megelőző állomása: általános iskolák. Közvetett partnerek - Mindazon egyéb partnerek, akik valamely szabályozó rendszeren keresztül társadalmi és szakmai igényeket fogalmaznak meg és/vagy közvetítenek az intézménynek. - Azok a szervezetek és közösségek, amelyek valamely módon kapcsolatban állnak a nevelési-oktatási tevékenység folyamatával: kollégiumok, közművelődési intézmények, alapítványok. Első lépésként a közvetett partneri lista frissítésére van szükség a két évvel ezelőtti állapothoz képest. Ezt követően a mellékletben szabályozott lépések szerint járunk el a partnerelégedettségi vizsgálat lefolytatásában

3 3 A partneri igény- és elégedettségi vizsgálat szabályzata FELELŐS HATÁRIDŐ FELADAT 1 Az intézményvezető Minden 2. tanév nyitóértekezlete - kezdeményezi a partnerek igény- és elégedettség vizsgálatát - kijelöli a minőségbiztosítási csoport tagjait és vezetőjét 2 A csoport tagjai, minőségügyi vezető Szeptember vége - elkészítik a munkatervet (munkafolyamat lépései, határidő, felelősök, mintavétel, adatfelvétel módszere, eszközök) 3 A csoport tagjai Október eleje - eszközök adaptálása, frissítése, fejlesztése - fénymásolás 4 A csoport tagjai Október vége - adatfelvétel megszervezése (munkatársak tájékoztatása) 5 A csoport tagjai November eleje - adatfelvétel 6 A csoport tagjai November vége - adatok elemzése (statisztikai feldolgozás) 7 A csoport tagjai December eleje - adatok értékelése, következtetések megfogalmazása (trendvizsgálat) 8 A csoport tagjai Az első félév vége, félévi értekezlet - visszacsatolás: munkatársak szülők tanulók 9 Minőségügyi vezető Február eleje - dokumentálás 10 A csoport tagjai Február vége - a következtetések alapján célok megfogalmazása, az intézkedési terv előkészítése II. INTÉZMÉNYI IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS Iskolánk Minőségirányítási programja az intézményi önértékelésről az alábbiakat tartalmazza: Az intézményi önértékelés rendszere Az intézményi önértékelési rendszer működtetésének célja, hogy az intézmény rendszeresen, tényekre alapozva mérje fel és állapítsa meg erősségeit, fejlesztendő területeit és ennek eredményeképpen jelölje meg a szükséges beavatkozásokat, fejlesztéseket. Az intézményi önértékelés eszközei: Kérdőívek, Adatlapok Az irányított önértékelés által vizsgált területek - az intézmény jellemző tulajdonságai, adottságai - a vezetés szerepe a szervezeti kultúra fejlődésében

4 4 - stratégia - a folyamatok szabályozottsága - a szabályozási rendszer teljeskörűsége - erőforrások - a partneri igények és elégedettség megismerése - eredmények - a munkatársak bevonása - a folyamatos fejlesztés eredményei Az irányított önértékelés lépései 1. Munkahelyi légkörfelmérés (kérdőív) 2. Adottságok mérése (kérdőív) Az intézményi tevékenységek vizsgálata a következő szempontok alapján: - Az intézmény küldetése; stratégia és szakmai koncepció - A dolgozók irányítása - Erőforrások - Folyamatok 3. Az intézmény által elért eredmények (adatlapok) Az adatlapok a következő területeken mutatják számszerűen az eredményeket: - A partnerek elégedettsége - Közösségi, társadalmi szerepvállalás - Az intézmény oktatási-nevelési eredményei - A munkatársak részvétele (bevonásának mértéke) az intézményi folyamatokban Az intézményi önértékelés módszere Iskolánk az EFQM modellt adaptálta az önértékelés módszereként. A modellt az alábbi táblázat mutatja: Dolgozók Dolgozói Vezetés 10% (100 pont) irányítása 9% (90 pont) Iskolapolitika és stratégia 8% (80 pont) Erőforrások 9% (90 pont) Folyamatok 14% (140 pont) elégedettség 9% (90 pont) Oktatási, Partneri elégedettség 20% (200 pont) Közösségi, társadalmi szerepvállalás 6% (60 pont) nevelési eredmények 15% (150 pont) Adottságok 50% (500 pont) Eredmények 50% (500 pont) Az irányított önértékeléskor a mellékletben szabályozott lépések szerint járunk el.

5 5 Az irányított önértékelés szabályzata Felelős Határidő Feladat 1. Intézményvezető, Minőségügyi vezető Az önértékelés évének szeptember 15-ig Kijelöli az önértékelési csoport tagjait 2. A csoport tagjai Október 15-ig Áttekintik az önértékelés eszközeit, elvégzik a szükséges módosításokat 3. Minőségügyi vezető Október 15-ig Tantestületi jóváhagyással kapcsolatos feladatok 4. A csoport tagjai Január 15-ig Mérések elvégzése, adatgyűjtés, pontszámítás 5. A csoport tagjai Félévi tantestületi Összegző jelentés készítése értekezletig 6. Minőségügyi vezető Félévi tantestületi A jelentés tantestület elé terjesztése értekezlet 7. A csoport tagjai Március 15-ig A jóváhagyott jelentés és a Pedagógiai Program összehasonlítása. A fejlesztendő területek, a szükséges intézkedések kijelölése. 8. Minőségügyi vezető Március 15-ig Tantestületi jóváhagyással kapcsolatos feladatok. Nyilvánosságra hozatal. 9. A csoport tagjai Márc. 15-ig Áttekintik az irányított önértékelés eljárásrendjét, ha szükséges, módosítják 10. Intézményvezető Március 30-ig Elrendeli az azonnali beavatkozást igénylő terület(ek)en a szükséges intézkedést. 11. Minőségügyi vezető Tanévzáró tantestületi értekezletig. 12. Minőségügyi vezető Tanévzáró tantestületi értekezlet. Az intézkedések, fejlesztések előkészítése, az Intézkedési terv elkészítése Az Intézkedési tervet a tantestület elé terjeszti. Tantestületi jóváhagyás. A partner-elégedettségi vizsgálat szabályzatának megfelelően szeptember végéig a minőségügyi csoport tagjai elkészítik a munkatervet, az önértékelési csoport tagjai pedig október 15-ig áttekintik az önértékelés eszközeit, elvégzik a szükséges módosításokat. 3. Az iskolai munkát ebben a tanévben is társadalmi megbízatásban dolgozó tanárok segítik Társadalmi feladatok: Tanulóbiztosítás felelőse: Mayerné Lantos Rita

6 6 Színházfelelős: Pályaválasztási felelős: Diákmozgalmat segítő tanár: Tűzvédelmi felelős: Munkavédelmi felelős: Az iskolaszék tagjai a tantestületből: A közalkalmazotti tanács tagjai: Szakszervezeti titkár: Hittanoktatók: Egészségügyi ellátás: Iskolaorvos: Ifjúsági védőnő: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna szabadidő felelős és diákmozgalmat segítő tanár Pintér Ildikó kollégiumvezető Söptei Veronika Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Váczi Tünde megbízás alapján Váczi Tünde megbízás alapján Németh Tibor Nikházy Lászlóné Justinné Ládi Etelka Bácskai Tamásné Poóczáné Kecskeméty Szilvia Nikházy Lászlóné KT elnök Pappné Rozgonyi Gabriella Kohl Gabriella katolikus Szabó Balázs evangélikus Öllős Éva református Dr. Szédelyi Nikolett Tar Szilvia 3.2 Az iskolai nevelő-oktató munkát különböző szintű szakmai közösségek koordinálják. Munkaközösség-vezetők: Magyar nyelv és irodalom Történelem Angol Német és egyéb nyelvek Matematika Fizika - kémia Számítástechnika Biológia-földrajz Testnevelés Osztályfőnöki Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Grábics Júlia Lőrincz Andrea Károlyi Ilona Poóczáné Kecskeméty Szilvia Nikházy Lászlóné Dömötörné Horváth Erzsébet Dr. Hercselné Pallag Zsuzsanna Csendes Katalin Bácskai Tamásné 3.3 Iskolánkban félállásban ifjúságvédelmi felelős tevékenykedik, feladata az állandó kapcsolattartás az osztályfőnökökkel és az iskolai védőnővel a veszélyeztetett körülmények között élő tanulók felkutatására, nyilvántartásba vételére, szükség esetén az SZM-mel, a gyámhatósággal vagy más hatósággal együttműködve segítségnyújtás, a tanulók veszélyeztetettségének megszüntetésére. Az SNI-s tanulók felmérése, határozatok elkészítése,

7 7 a gyógypedagógussal a tanulók órarendjének elkészítése, folyamatos ellenőrzése. Az ifjúságvédelmi felelős saját munkaterv alapján dolgozik. Hetente fogadóórákat tart. Határidő: folyamatos Nyőgér Andrásné ifjúságvédelmi felelős 3.4 Iskolánkat a Nevelési Tanácsadó segítségéből iskolapszichológus is segíti. Havonta egy alkalommal az iskolában tart ügyeletet, a tanulók segítését anyaintézetében végzi. Határidő: szeptember 30. Németh Tibor igazgató, Benczéné Tímár Irén pszichológus 3.5. A tanításon kívüli iskolai élet szervezését félállású szabadidő-felelős tanár segíti, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna.

8 8 4. Nevelőtestületi értekezletek 4.1. Célja: az iskolában folyó oktató-nevelő munka feladatainak meghatározása, értékelése, belső pedagógiai továbbképzések, egy-egy nevelési feladat részletes megvitatása, esetleg külső előadó szakvéleményének meghallgatása. Tanévnyitó értekezlet: A tanév oktató-nevelő munkájának előkészítése, az intézményi szintű feladatok meghatározása, ütemtervének kialakítása, a feladatok szakmai közösségekre, illetve egyénekre történő lebontása. Időpont: augusztus 31. Németh Tibor igazgató Félévi értékelő értekezlet: a félév oktató-nevelő munkájának értékelése, ezzel kapcsolatos további feladatok meghatározása. Időpont: január 24. Németh Tibor igazgató Nevelési értekezletek: A tanév során felmerülő törvényi szabályozásokból adódó feladatok. Várható időpont: november 15. Az intézmény kompetencia elemzéséről április 25. Igazgatóság Tanévzáró értekezlet: a tanév oktató-nevelő munkájának értékelése Időpont: június 28. Németh Tibor igazgató 4.2. Szakmai munkaközösségi értekezletek: Célja: az egész nevelőtestületet nem érintő, csak szakmai jellegű kérdések megvitatása, a szakmai munkaközösségeken belül az egységes értékrend és követelményrendszer kialakítása, tanmenetek elkészítése, tankönyvválasztás megbeszélése, a pályakezdő kollégák szakmai támogatása, óralátogatások szervezése, éves munkaterv elkészítése, versenyekre való felkészítés megtervezése, a nyolc évfolyamos gimnázium vizsgarendszerében a vizsgafeladatok összeállítása. Minden munkaközösség év eleji és év végi értekezletet tart. Év eleji munkaközösségi értekezletek: augusztus az éves munkaterv pontosítása - tanmenetek, foglalkozási tervek elkészítése - kollégiumi munkaterv elkészítése

9 9 Határidő: augusztus 30. Felelősök: munkaközösség-vezetők kollégiumvezető Év végi munkaközösségi értekezletek: június 28-ig. - az éves munka értékelése, versenyeredmények elemzése, felkészítői munka, érettségi eredmények - a következő tanév munkatervének elkészítése Határidő: június 28. Felelősök: munkaközösség vezetők 4.3. Tanmenetek leadási határideje: szeptember 7. Felelősök: szaktanárok munkaközösség-vezetők igazgatóhelyettesek Osztályfőnöki tanmenetek leadási határideje: szeptember Tehetséggondozó szakkörök, előkészítők és sportkörök Az iskolai oktatómunkához kapcsolódva a tehetséggondozás keretében segítik diákjainkat a különböző intézményi, regionális, országos szintű versenyekre és a továbbtanulásra való felkészítésben Szakköreink: Matematika 5. Matematika 6. Matematika 7. Matematika 8. Rajzszakkör Z.Szabó László Beszélni nehéz kör Versmondó kör Énekkar Fizika 7-8. oszt., Fizika oszt. Kémia 11. évf. Informatika Dömötörné Horváth Erzsébet Poóczáné Kecskeméty Szilvia Krupits Mária Sulyokné Jancsó Judit Berta Erika Nikházy Lászlóné Lehner Olga Grábics Júlia Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Kiss Eszter Justinné Ládi Etelka Nikházy Lászlóné Takács Éva Horváth Katalin Dömötörné Horváth Erzsébet Jelentkezési határidő: szeptember 12. Felelősök: osztályfőnökök szaktanárok, munkaközösség vezetők

10 10 A tehetséggondozó szakkörök indulnak: 2012.szeptember 17. Szűrné Pápay Ágnes 5.2. Előkészítők: Az előkészítőket csak térítéses formában tudjuk megszervezni, igény esetén az alábbi tantárgyakból tartunk előkészítőt matematikából magyarból történelemből fizikából kémiából földrajzból biológia informatika A foglalkozások meghirdetésének határideje: 2012.szeptember 20. kezdete: szeptember24. felelősök: osztályfőnökök Szűrné Pápay Ágnes ig.h Sportfoglalkozások : A Köznevelési törvény előírása alapján 5. és 9. évfolyamon órarendbe téve bevezetjük a mindennapi testnevelés órát. Az egészséges életmód fejlesztése, a tanulók mozgásigényének kielégítése érdekében a tömegsport és a DSK keretein belül sportköröket szervezünk. A pedagógiai programban elfogadott mindennapos testedzés biztosítására a következőket tervezzük: A diáksportkör keretén belül működnek: kosárlabda fiú, lány évf. heti 4 óra -Albert Tóth Zita röplabda fiú, lány évf. heti 4 óra -Csendes Katalin Aerobic heti 2 óra- Motzer Melinda Konditerem heti 2 óra- Csendes Katalin Tömegsport keretén belül működik: kondicionálóterem használata évf. heti 3 óra -Albert Tóth Zita kosárlabda fiú, lány 5-8. évf. heti 1 óra- Albert Tóth Zita röplabda fiú, lány 5-6. évf. heti 1 óra- Csendes Katalin labdarúgás fiú évf. heti 1 óra - Motzer Melinda A foglalkozások kezdete: 2012.szeptember 6. testnevelő tanárok Poócza József igh. Az év során sportközgyűlést tartunk. Időpont: szeptember 6.

11 11 testnevelés munkaközösség Csendes Katalin DSK elnök A sportcsoportok beneveznek a Diákolimpiára, alapfokú versenyekre. Részt vesznek az alapfokú úszóversenyen, mezei futóversenyeken illetve egyes korosztályos atlétikai versenyeken a versenynaptárban kiírtak szerint. Időpont: 2012.szeptember és folyamatos testnevelő tanárok 5.4. Januárban Ausztriában és Szlovákiában a Tátrában sí tábort szervezünk a szülők segítségével, a költségeket a családok viselik. A nyári szünetben vándortáborokat, vízi táborokat, tematikus táborokat szervezünk, a szülők költségére, illetve igyekszünk pályázati támogatásokat elérni. Ritzinger Lajos szaktanár, osztályfőnökök, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna szabadidő felelős Németh Tibor igazgató 5.5. Ebben a tanévben is megszervezzük tanulóinknak az ifjúsági hangversenyeket. A barokk zenéről, a bécsi klasszikusok zenéiről, a romantika jegyeiről majd a XX. századi zenékről kapnak ízelítőt tanítványaink a Győri Filharmonikus Zenekar előadásában. A hangversenyek időpontja és műsor: október 19. péntek, december 14. péntek február 8. péntek,április 30. kedd 6. Tanulószoba Szűrné Pápay Ágnes ig. h. Justinné Ládi Etelka A tanulók számára továbbra is biztosítjuk a tanulószobai foglalkozásokat délutánonként. Kezdete: szeptember 3. Tanulószobás tanárok: Angyalné Kiss Nóra Polczerné Ujlaki Csilla Szücsné Móczár Zsuzsanna Pintér Ildikó kollégiumvezető, Szűrné Pápay Ágnes igh. 7. Kapcsolattartás a szülőkkel 7.1. Oktató-nevelő munkánk alapja a szülői házzal kialakított jó viszony, feladatunk, hogy a szülőket nevelőtársnak nyerjük meg. Ennek érdekében szülői értekezletet és fogadóórákat tartunk. A nyitottság és együttműködés fontos számunkra, hívjuk és várjuk a szülői segítséget. A tanévben két szülői értekezletet tartunk: szeptember 20.

12 január 24. Négy fogadóórát tartunk: október december március május 9. A szülők információ igényét szeretnénk segíteni azzal, hogy a felsőfokú tovább tanulásról tájékoztatjuk őket. Tájékoztatók a szülők részére az érettségiről és a felsőoktatásba jelentkezésről: 12.A, B november C, 13.E november évfolyam november Az idei tanévben a Taninform adminisztrációs rendszer segítségével használjuk az internetes napló programot, ahol a szülők figyelemmel kísérhetik gyermekeik tanulmányi előmenetelét, folyamatos kapcsolatot tarthatnak az iskola tanáraival. Időpont: szeptembertől folyamatosan osztályfőnökök,szaktanárok, igazgatóság iskolatitkár 7.3. A tanárok minden héten egy alkalommal délelőtti időpontban is a szülők rendelkezésére állnak beosztás szerint. Szűrné Pápay Ágnes igazgatóhelyettes Az igazgató, az osztályfőnökök, illetve a szülői munkaközösség indokolt esetben rendkívüli szülői értekezletet kérhet A Szülői Munkaközösség ez évi megbeszélését szeptember 20-án tartja. Németh Tibor igazgató SZM tagok Az iskolaszék saját munkaterve szerint a tanév során folyamatosan működik. Határidő: folyamatos Czakó Ernő, az iskolaszék elnöke Az ülések időpontja program szerint. Biztosítjuk a Közalkalmazotti Tanács, valamint a Pedagógusok Szakszervezete működési feltételeit programjuk szerint. Határidő: folyamatos KT-elnök, PSZ-titkár

13 Továbbra is fenntartjuk a nyolc évfolyamos gimnázium 6., 7., 8., 9. osztályaiban a vizsgarendszert, a szülőknek biztosítjuk a részvételi lehetőséget. Az írásbeli vizsgák időpontja: május 24. A szóbeli vizsgák időpontja: 6.A május B május A május B május A június 3. 8.B június 5. 9.A május B május.29 A A 9. E osztályban retorikából, idegen nyelvből, a 1o. évfolyam négy és ötéves képzésű osztályaiban a minőségbiztosítási eredmények értelmében magyar tantárgyból szintén bevezetjük a vizsgákat, segítve a tanulók jártasság szerzésének kialakulását. 9.E június C június E június 3. Igazgatóság, osztályfőnökök, szaktanárok A vizsga szóbeli tételeit a munkaközösségek készítik el. A tételek leadásának határideje az igazgatóság felé: február 1 felelősök: szaktanárok, mk. vezetők A tételek kiosztását az igazgatóság végzi. Határidő: február A nyolc évfolyamos gimnázium 5. osztályaiban megrendezzük a szülők számára a nyílt napot, az érdeklődő 4. osztályosok szüleinek igény szerint bemutatóórát tartunk. Nyílt nap időpontja: március 22. Bemutató órák: folyamatos Szűrné Pápay Ágnes Szaktanárok 7.7 Ebben a tanévben is megtartjuk a nyitott kapuk napjai tájékoztató sorozatát. Határidő: november Németh Tibor igazgató, Söptei Veronika pályaválasztási felelős 8. A tanév főbb szervezési feladatai 8.1. Történelmi, kulturális értékeink, társadalmi és természeti környezetünk megismerésére, az osztályközösség erősítése céljából egy napot igénybe vevő osztálykirándulásokat szervezünk a végzős évfolyamok számára szeptember 23-án, a

14 14 többi évfolyamon május 6-8 között, melyet a szülők fizetnek. Az osztályfőnökök a diákokkal együtt kirándulási tervet készítenek szeptember 14-ig, illetve április 15-ig. Határidő: szeptember április 15. Szűrné Pápay Ágnes, osztályfőnökök

15 Versenyeink Tanulóink számos megyei, regionális, országos versenyen vesznek részt. A sikeres szereplés, illetve a legalkalmasabb versenyzők kiválasztása érdekében házi versenyeket szervezünk, illetve a megyei, regionális és országos versenyek intézményi fordulóit tartjuk meg Országos versenyek: OKTV versenyek jelentkezési határideje: munkaközösségenként szeptember 14. Verseny megnevezése Első forduló 2012/2013 Második forduló 2013 Döntő forduló 2013 Pályázatos versenyek: Földrajz november 6. (kedd) január 7. (hétfő) április 23. (kedd) Magyar nyelv november 14. (szerda) január 23. (szerda) április 5. (péntek) Mozgóképkultúra és médiaismeret január 7. (hétfő) -- március 4. (hétfő) és március 20. (szerda) Művészettörténet október 15. (hétfő) február 13. (szerda) április 24. (szerda) Rajz és vizuális január 10. (csütörtök) február 22. (péntek) március 27. (szerda) kultúra Történelem november 5. (hétfő) január 4. (péntek) április 22. (hétfő) Dráma december 4. (kedd) február 25. (hétfő) április 25. (csütörtök) Nem pályázatos versenyek: Angol nyelv I. november 13. (kedd) február 6. (szerda) április 3. (szerda) kategória Angol nyelv II. november 13. (kedd) február 6. (szerda) április 4. (csütörtök) kategória Biológia I. kategória november 22. február 18. (hétfő) április 20. (szombat) (csütörtök) Biológia II. kategória november 22. február 18. (hétfő) április 20. (szombat) (csütörtök) Filozófia február 1. (péntek) március 13. (szerda) április 18. (csütörtök) Fizika I. kategória november 15. február 14. április 13. (szombat) (csütörtök) (csütörtök) Fizika II. kategória november 15. február 14. április 13. (szombat) (csütörtök) (csütörtök) Francia nyelv I. november 20. (kedd) február 8. (péntek) április 12. (péntek) kategória Francia nyelv II. november 20. (kedd) február 8. (péntek) április 12. (péntek) kategória Informatika I. november 21. (szerda) február 9. (szombat) március 23. (szombat) kategória Informatika II. november 8. január 12. (szombat) március 9. (szombat) kategória (csütörtök) Kémia I. kategória november 19. (hétfő) február 11. (hétfő) április 6. (szombat) Kémia II. kategória november 19. (hétfő) február 11. (hétfő) április 6. (szombat) Latin nyelv november 7. (szerda) február 7. (csütörtök) március 26. (kedd)

16 16 Magyar irodalom november 12. (hétfő) február 12. (kedd) április 11. (csütörtök) Matematika I. október 11. január 8. (kedd) március 6.(szerda) kategória (csütörtök) Matematika II. október 11. január 8. (kedd) március 6. (szerda) kategória (csütörtök) Matematika III. november március 6. (szerda) kategória (csütörtök) Német nyelv I. november 26. (hétfő) február 4. (hétfő) április 8. (hétfő) kategória Német nyelv II. november 26. (hétfő) február 5. (kedd) április 9. (kedd) kategória Olasz nyelv I. november 27. (kedd) február 20. (szerda) április 16. (kedd) kategória Olasz nyelv II. november 27. (kedd) február 21. április 17. (szerda) kategória (csütörtök) Orosz nyelv december 3. (hétfő) február 15. (péntek) április 19. (péntek) Spanyol nyelv I. november 28. (szerda) február 19. (kedd) április 10. (szerda) kategória Spanyol nyelv II. kategória november 28. (szerda) február 25. (hétfő) április 15. (hétfő) Iskolai versenyek: Időpont Felelős Mesemondó verseny 5-6. o. Október 18. Nyőgér Andrásné Helyesírási verseny 5-6. o. Simonyi időpontja Lőrinczy Anna 7-8. o. Simonyi időpontja Polczerné U. Cs o. November 8. Takács Péterné Vers- és prózamondó verseny 5 6. o. November 8. Kiss Eszter 7 8. o. November 8. Gecsei Kolos o. November 22. Szívósné V. Zsuzsa Kazinczy-verseny szabadon választott szöveg 5-6. o. November 15. Grábics Júlia 7-8. o. November 15. Takács Péterné

17 o. November 29. Grábics Júlia Édes anyanyelvünk o. Január 24. Micheller Barbara írásbeli Kazinczy-verseny kötelező szöveg 5-6. o. Január 10. Grábics Júlia 7-8. o. Január 10. Takács Péterné Költészet napi szavalóverseny Április 11. Kiss Eszter Egyéb versenyek: OÁTV versenyek Hermann Ottó biológia verseny Kisfaludy Napok versenyei Lóczy L. földrajz verseny Kaán Károly verseny Kitaibel verseny Nemes Tihamér informatika verseny Logo verseny Kozma L. informatika verseny Mikola Sándor fizika verseny Öveges József fizikaverseny Hevesy György kémia verseny Irinyi János középiskolai kémia verseny Balassi német verseny Varga Tamás matematika verseny Marót Rezső matematika verseny Gyárvárosi matematika verseny Zrínyi Ilona matematika verseny Gordiusz matematika verseny Kenguru matematika verseny Levelezős versenyek (Titok, Abacus, stb.) Bolyai csapatverseny Kortárs irodalmi vetélkedő Kortárs versmondó verseny Móra novellaelemző verseny Városi Disputa Nap Szövegértési verseny József Attila szavalóverseny Savaria történelem verseny

18 alkalommal rendezzük meg a Kárpát-medencei magyar diákok részére a Szép Magyar Beszédért versenyt, névadónk tiszteletére és magyarságunk elmélyítésére. Időpontja: április Igazgatóság, az iskola közössége 10. éve bonyolítjuk le az Öveges József országos fizika verseny döntőjét a határon túli és magyarországi fiatalok számára, tanúságot téve a természettudományok oktatásának fontossága mellett. Időpontja: május Igazgatóság, fizika munkaközösség, az iskola közössége 2013-ban iskolánk szervezi, rendezi és bonyolítja le a Modell Európai Parlament 11. országos ülését, melyre a résztvevő tanulókkal közös munkával kell felkészülnünk. Időpontja: május Igazgatóság, 9. Iskolai szintű rendezvények, megemlékezések, ünnepségek 9.1. A szakmai munkaközösségek az adott tantárgyak megszerettetése, népszerűsítése érdekében szakmai napokat, illetve heteket rendeznek, melyeknek legfőbb célja a tantárgy-jelleg csökkentése, illetve a legújabb vagy legérdekesebb tudományos eredmények, felfedezések bemutatása. Diáknap október 27. Felelősök: Angol nyelvi hét November vetélkedő előre kiadott könnyített olvasmány alapján könyvbemutató és vásár plakátkészítő verseny prózamondó verseny6színjátszás daltanulás filmvetítés feladatokkal civilizációs vetélkedő/prezentációk készítése Biológus és Földrajzos hét - Február hétfő: kedd: szerda: csütörtök: péntek: Koncz Maja: A fenntartható világ Dr. Halbritter András: Kuba növényvilága Szigeti Cecília diákjainak ökológiai témájú előadása Ágoston Csilla: A tanulás pszichológiája Állatkerti óra az 5-6. évf. diákjainak

19 19 Felelősök: munkaközösség vezető, szaktanárok Anyanyelvi hét - Február Házi versenyek döntője Kazinczy-verseny Édes anyanyelvünk szóbeli Műveltségi, retorika, nyelvi vetélkedő Díjkiosztó gálaműsor Német nyelvi hét - Február Károly Ilona mk.vez. Történelem hét - Március - iskolatörténeti, -ismereti és várostörténeti vetélkedő az évfolyamosoknak felelős: Nyőgér Andrásné, Annásiné Mező Anikó - könyvtártörténeti vetélkedő a 9.C, 9.E, 10.C, 10.E osztályoknak felelős: Annásiné Mező Anikó, Bácskai Tamásné - történelmi vetélkedő a évfolyamnak felelős: Annásiné Mező Anikó, Pappné Rozgonyi Gabriella - Tanai Péter néprajzi előadása - felelős: Lőrinczy Anna a Nádorvárosi Köztemetőben kegyeleti látogatás felelős: Grábics Júlia - levelezős vetélkedő az Alaptörvényről a évfolyamnak eredményhirdetés felelős: Kovalcsik Attila Felelősök: munkaközösség vezetők szaktanárok 9.2. Megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről, kulturális örökségünkről, mellyel a hazaszeretetet, a nemzeti identitástudatot szeretnénk fenntartani és erősíteni, hiszen az egységes Európának csak nemzeti arculatunk megtartásával válhatunk egyedi részeseivé.

20 20 Október 5. Október 6-i ünnepély Iskolai ünnepély az udvaron és a Győr városi ünnepély a Batthyány téren. Október 19. Október 23-i ünnepély Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna,Kiss Eszter, Justinné Lády Etelka Grábics Júlia December. Karácsonyi műsor az 5. és 6.évfolyamnak a családtagok meghívásával december 19. Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Justinné Ládi Etelka Január 22. Megemlékezés a magyar kultúra napjáról Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Lőrinczy Anna Február 25. Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Március 14. Március 15-i ünnepély a somorjai Madách Gimnázium tanulóival közösen Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Justinné Ládi Etelka Április 16. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Április A Szép Magyar Beszéd verseny 48. országos döntője Igazgatóság, az iskola közössége Június 4. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Kiss Eszter

21 Ebben az évben is külön figyelmet fordítunk arra, hogy gimnáziumunk alapvető értékközvetítő célját tárgyi környezetünk is tükrözze. A szakmai közösségek tudományáguk jeles művelőiről, híres személyiségeiről, eseményeiről, nemzeti ünnepeinkről, megemlékezéseinkből tárlót rendeznek be. A munkaközösségek a szakmai hetekhez kapcsolódóan rendezik be a tárlókat, valamint folyamatosan megismertetjük diákjainkkal a versenyző tanulók eredményeit, kitesszük okleveleiket, serlegeiket. Határidő: Felelősök: folyamatos munkaközösségek, Szűrné Pápay Ágnes

22 A szabadidő-szervező tanár munkaterve A szabadidő-szervező tanár elsődleges feladata az intézmény szervezeti kultúrájának ápolása és erősítése, különös tekintettel a pedagógiai programban rögzített kulturális értékek és hagyományok tanórán kívüli közvetítésére, további feladata az iskola belső értékteremtésének és külső megítélésének pozitív előmozdítása, az iskola külső és belső kommunikációjának, tárgyi környezetének állandó fejlesztése; valamint a tanulók szabadidős tevékenységeihez színvonalas programok ajánlása és szervezése, a közéleti érdeklődés felkeltése szűkebb környezetünk, városunk iránt, a régió, az ország főbb kulturális értékeivel való megismertetésük. Tevékenységünk alapvető színtere továbbra is megmarad: 1. A pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolai rendezvények szervezése, segítése a.) hagyományos, illetve a tanév rendje szerinti rendezvények - tanévnyitó és tanévzáró - ballagás - karácsonyi ünnepély - farsang és iskolabál - nemzeti ünnepek és emléknapok (okt.6. okt.23. magyar kultúra napja, márc. 15., kommunista diktatúrák és a holocaust áldozatainak emléknapja, költészet napja, az összetartozás napja) - Kazinczy Napok Határidő: tanév rendje, ill, ünnepélyek aktuális rendje szerint Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna 2. Az iskola szakmai programjainak szervezése és segítése a) szakmai hetek, illetve napok szervezésében segítség nyújtás, ha ezt a kollégák igényelik, elsősorban az anyanyelvi és a történelem hét rendezvényein Határidő: szakmai programok időpontja szerint Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna c) részt veszünk a Kazinczy Napok és a Kazinczy Anyanyelvi Tábor szervezési munkálataiban és lebonyolításában Határidő: április augusztus Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna d) közreműködünk az iskolai kiadványok szerkesztésében: - ebben az évben újraindítjuk az iskolaújságot online formában, mely része lesz iskolánk honlapjának, - segítünk a Kazinczy Napi kiadvány elkészítésében Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna e) rendszeresen figyelemmel kísérjük, illetve koordináljuk az iskolai tárlók berendezését

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint

részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint Szerb Antal Gimnázium 1 Munkaterv 2011/ 2012. tanévre melléklete A munkaterv 1. sz. részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint 18. 9 00-12

Részletesebben

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/20 Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete alapján. augusztus 28-29-30. 30. 31.

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2015. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDŐSZAK Első tanítási nap 2016. szeptember 1. Utolsó tanítási nap 2017. június 15. Első félév vége 2017. január 20. A 12. osztályosok utolsó tanítási napja 2017.

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Munkaterv a 2014/15-ös tanévre

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Munkaterv a 2014/15-ös tanévre Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Munkaterv a 2014/15-ös tanévre Munkaközösség-vezetői megbízatások: 1. Matematika-számítástechnika: Tatár Timea 2. Osztályfőnöki munkaközösség: Szénásiné

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról 7 7 péntek - Salgóbánya - iskolai kirándulás 8 8 szombat - Salgóbánya - iskolai kir.

csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról 7 7 péntek - Salgóbánya - iskolai kirándulás 8 8 szombat - Salgóbánya - iskolai kir. szeptember csütörtök - 8 óra: tanévnyitó ünnepség első 1 1 szombat tanítási nap 4 ofi óra, tűzvédelmi oktatás 2 2 vasárnap október 3 szombat 3 4 vasárnap 4 5 5 6 6 csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség Munkaterv 2014/2015-ös tanév Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés 2014. aug.25. 9h Vezetőségi megbeszélés Vezetőség, Vezetőség Jelenléti ív 2014. aug. 25. 17h i tanévnyitó értekezlet 2014.

Részletesebben

A 2015/2016. tanév programja

A 2015/2016. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 2015/2016. tanév programja Készítette: igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató 2. oldal Aug. 17. Alakuló tantestületi

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium. Ütemterv

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium. Ütemterv Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium Ütemterv 2016-2017 Készült az emberi erőforrások minisztere 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján dátum esemény 2016.

Részletesebben

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-2.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend, tűz-

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés ESEMÉNYNAPTÁR Augusztus 27. Alakuló értekezlet Az órarend és tantárgyfelosztás véglegesítése 27. Gólyatábor 27-28. Munkaközösségi megbeszélések 28-29. Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák 29. Munkaközösségi

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE

A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

P R O G R A M T E R V

P R O G R A M T E R V Kelt: 2015. augusztus 27. SZOLNOKI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM 5000 Szolnok, Széchenyi István körút 16. (56) 340-555, 522-167 (56) 342-834 OM azonosító: 035994 E-mail: szig@szechenyi-szolnok.sulinet.hu

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

2015/2016. tanév helyi rendje

2015/2016. tanév helyi rendje Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. OM azonosító: 203 048 (32) 412-504 (32) 510-290 http://www.ker-st.hu 2015/2016.

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben