A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium munka- és ütemterve a 2012/2013-es tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium munka- és ütemterve a 2012/2013-es tanévre"

Átírás

1 A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium munka- és ütemterve a 2012/2013-es tanévre Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2012.évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjéről A Közoktatási törvény végrehajtási rendeletei Az intézmény /gimnázium és kollégium/ szervezeti és működési szabályzata, házirendje, pedagógiai programja és egyéb szabályozásai 1. Az iskolai nevelő-oktatómunka A 2012/2013-as tanévben is elsődleges oktatási célunk, hogy a tantervi követelményeknek eleget tegyünk A tantervben foglaltakra épülő tanmenetek haladási tervének fegyelmezett betartásával, nagyobb hatékonysággal, a lehetőségekhez mérten differenciált tanórai foglalkoztatással érjük el, hogy tanulóink mindegyike képességeinek megfelelően sajátítsa el az adott tantárgyból a tananyagot. Továbbra is elsődleges célunk, hogy hatékonyan tudjuk diákjainkat felkészíteni a sikeres érettségire, illetve továbbtanulásra. A nevelőtestület összetétele alkalmas az iskolában folyó nevelő-oktatómunka színvonalas ellátására, a tanárok terhelése a lehetőségek szerint egyenletes. 2. Az intézmény minőségirányítási munkájának tervezete Az intézmény minőségirányítási vezetője Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna. Iskolánk Minőségirányítási programja meghatározza az éves munka kereteit. Ebben a tanévben a programban foglaltak szerint meg kell csinálnunk az intézményben a partneri igény- és elégedettségi vizsgálatot, előző mérésünk 2010-ben volt. Továbbá a négyévenként esedékes irányított önértékelést is e tanévben kell elvégeznünk. A két mérés folyamatait a Minőségirányítási Program melléklete tartalmazza.

2 2 I. PARNERI IGÉNY- ÉS ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT Intézményünk Minőségirányítási programja a partnerelégedettségi mérés céljáról az alábbiakat tartalmazza: A partneri igény-, elégedettség- és elégedetlenség-mérés célja felmérni a partnerek igényeit, elégedettségét és elégedetlenségét, valamint a mérési eredmények alapján elvégezni a szükséges beavatkozásokat. Ennek érdekében dolgozta ki az intézmény a partnerközpontú működést, melynek elemei: - a modellkiépítés során elkészült partnerlista folyamatos (évenkénti) frissítése, újragondolása; - a partnerek igényeinek, elégedettségének/elégedetlenségének folyamatos mérése; a felmérés eredményei alapján az intézmény működésének folyamatos javítása, az intézményi célkitűzések folyamatos ellenőrzése. A partnerek meghatározásának szempontjai Közvetlen partnerek - A nevelési-oktatási folyamat elsődleges szereplői: a tanulók, a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő munkatársak. - A tanulási-tanítási és nevelési folyamat közvetlen partnerei, akik elvárásokat támasztanak és/vagy forrásokat biztosítanak az intézmény számára: szülők és a fenntartó. - A tanuló tanulási útjának megelőző állomása: általános iskolák. Közvetett partnerek - Mindazon egyéb partnerek, akik valamely szabályozó rendszeren keresztül társadalmi és szakmai igényeket fogalmaznak meg és/vagy közvetítenek az intézménynek. - Azok a szervezetek és közösségek, amelyek valamely módon kapcsolatban állnak a nevelési-oktatási tevékenység folyamatával: kollégiumok, közművelődési intézmények, alapítványok. Első lépésként a közvetett partneri lista frissítésére van szükség a két évvel ezelőtti állapothoz képest. Ezt követően a mellékletben szabályozott lépések szerint járunk el a partnerelégedettségi vizsgálat lefolytatásában

3 3 A partneri igény- és elégedettségi vizsgálat szabályzata FELELŐS HATÁRIDŐ FELADAT 1 Az intézményvezető Minden 2. tanév nyitóértekezlete - kezdeményezi a partnerek igény- és elégedettség vizsgálatát - kijelöli a minőségbiztosítási csoport tagjait és vezetőjét 2 A csoport tagjai, minőségügyi vezető Szeptember vége - elkészítik a munkatervet (munkafolyamat lépései, határidő, felelősök, mintavétel, adatfelvétel módszere, eszközök) 3 A csoport tagjai Október eleje - eszközök adaptálása, frissítése, fejlesztése - fénymásolás 4 A csoport tagjai Október vége - adatfelvétel megszervezése (munkatársak tájékoztatása) 5 A csoport tagjai November eleje - adatfelvétel 6 A csoport tagjai November vége - adatok elemzése (statisztikai feldolgozás) 7 A csoport tagjai December eleje - adatok értékelése, következtetések megfogalmazása (trendvizsgálat) 8 A csoport tagjai Az első félév vége, félévi értekezlet - visszacsatolás: munkatársak szülők tanulók 9 Minőségügyi vezető Február eleje - dokumentálás 10 A csoport tagjai Február vége - a következtetések alapján célok megfogalmazása, az intézkedési terv előkészítése II. INTÉZMÉNYI IRÁNYÍTOTT ÖNÉRTÉKELÉS Iskolánk Minőségirányítási programja az intézményi önértékelésről az alábbiakat tartalmazza: Az intézményi önértékelés rendszere Az intézményi önértékelési rendszer működtetésének célja, hogy az intézmény rendszeresen, tényekre alapozva mérje fel és állapítsa meg erősségeit, fejlesztendő területeit és ennek eredményeképpen jelölje meg a szükséges beavatkozásokat, fejlesztéseket. Az intézményi önértékelés eszközei: Kérdőívek, Adatlapok Az irányított önértékelés által vizsgált területek - az intézmény jellemző tulajdonságai, adottságai - a vezetés szerepe a szervezeti kultúra fejlődésében

4 4 - stratégia - a folyamatok szabályozottsága - a szabályozási rendszer teljeskörűsége - erőforrások - a partneri igények és elégedettség megismerése - eredmények - a munkatársak bevonása - a folyamatos fejlesztés eredményei Az irányított önértékelés lépései 1. Munkahelyi légkörfelmérés (kérdőív) 2. Adottságok mérése (kérdőív) Az intézményi tevékenységek vizsgálata a következő szempontok alapján: - Az intézmény küldetése; stratégia és szakmai koncepció - A dolgozók irányítása - Erőforrások - Folyamatok 3. Az intézmény által elért eredmények (adatlapok) Az adatlapok a következő területeken mutatják számszerűen az eredményeket: - A partnerek elégedettsége - Közösségi, társadalmi szerepvállalás - Az intézmény oktatási-nevelési eredményei - A munkatársak részvétele (bevonásának mértéke) az intézményi folyamatokban Az intézményi önértékelés módszere Iskolánk az EFQM modellt adaptálta az önértékelés módszereként. A modellt az alábbi táblázat mutatja: Dolgozók Dolgozói Vezetés 10% (100 pont) irányítása 9% (90 pont) Iskolapolitika és stratégia 8% (80 pont) Erőforrások 9% (90 pont) Folyamatok 14% (140 pont) elégedettség 9% (90 pont) Oktatási, Partneri elégedettség 20% (200 pont) Közösségi, társadalmi szerepvállalás 6% (60 pont) nevelési eredmények 15% (150 pont) Adottságok 50% (500 pont) Eredmények 50% (500 pont) Az irányított önértékeléskor a mellékletben szabályozott lépések szerint járunk el.

5 5 Az irányított önértékelés szabályzata Felelős Határidő Feladat 1. Intézményvezető, Minőségügyi vezető Az önértékelés évének szeptember 15-ig Kijelöli az önértékelési csoport tagjait 2. A csoport tagjai Október 15-ig Áttekintik az önértékelés eszközeit, elvégzik a szükséges módosításokat 3. Minőségügyi vezető Október 15-ig Tantestületi jóváhagyással kapcsolatos feladatok 4. A csoport tagjai Január 15-ig Mérések elvégzése, adatgyűjtés, pontszámítás 5. A csoport tagjai Félévi tantestületi Összegző jelentés készítése értekezletig 6. Minőségügyi vezető Félévi tantestületi A jelentés tantestület elé terjesztése értekezlet 7. A csoport tagjai Március 15-ig A jóváhagyott jelentés és a Pedagógiai Program összehasonlítása. A fejlesztendő területek, a szükséges intézkedések kijelölése. 8. Minőségügyi vezető Március 15-ig Tantestületi jóváhagyással kapcsolatos feladatok. Nyilvánosságra hozatal. 9. A csoport tagjai Márc. 15-ig Áttekintik az irányított önértékelés eljárásrendjét, ha szükséges, módosítják 10. Intézményvezető Március 30-ig Elrendeli az azonnali beavatkozást igénylő terület(ek)en a szükséges intézkedést. 11. Minőségügyi vezető Tanévzáró tantestületi értekezletig. 12. Minőségügyi vezető Tanévzáró tantestületi értekezlet. Az intézkedések, fejlesztések előkészítése, az Intézkedési terv elkészítése Az Intézkedési tervet a tantestület elé terjeszti. Tantestületi jóváhagyás. A partner-elégedettségi vizsgálat szabályzatának megfelelően szeptember végéig a minőségügyi csoport tagjai elkészítik a munkatervet, az önértékelési csoport tagjai pedig október 15-ig áttekintik az önértékelés eszközeit, elvégzik a szükséges módosításokat. 3. Az iskolai munkát ebben a tanévben is társadalmi megbízatásban dolgozó tanárok segítik Társadalmi feladatok: Tanulóbiztosítás felelőse: Mayerné Lantos Rita

6 6 Színházfelelős: Pályaválasztási felelős: Diákmozgalmat segítő tanár: Tűzvédelmi felelős: Munkavédelmi felelős: Az iskolaszék tagjai a tantestületből: A közalkalmazotti tanács tagjai: Szakszervezeti titkár: Hittanoktatók: Egészségügyi ellátás: Iskolaorvos: Ifjúsági védőnő: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna szabadidő felelős és diákmozgalmat segítő tanár Pintér Ildikó kollégiumvezető Söptei Veronika Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Váczi Tünde megbízás alapján Váczi Tünde megbízás alapján Németh Tibor Nikházy Lászlóné Justinné Ládi Etelka Bácskai Tamásné Poóczáné Kecskeméty Szilvia Nikházy Lászlóné KT elnök Pappné Rozgonyi Gabriella Kohl Gabriella katolikus Szabó Balázs evangélikus Öllős Éva református Dr. Szédelyi Nikolett Tar Szilvia 3.2 Az iskolai nevelő-oktató munkát különböző szintű szakmai közösségek koordinálják. Munkaközösség-vezetők: Magyar nyelv és irodalom Történelem Angol Német és egyéb nyelvek Matematika Fizika - kémia Számítástechnika Biológia-földrajz Testnevelés Osztályfőnöki Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Grábics Júlia Lőrincz Andrea Károlyi Ilona Poóczáné Kecskeméty Szilvia Nikházy Lászlóné Dömötörné Horváth Erzsébet Dr. Hercselné Pallag Zsuzsanna Csendes Katalin Bácskai Tamásné 3.3 Iskolánkban félállásban ifjúságvédelmi felelős tevékenykedik, feladata az állandó kapcsolattartás az osztályfőnökökkel és az iskolai védőnővel a veszélyeztetett körülmények között élő tanulók felkutatására, nyilvántartásba vételére, szükség esetén az SZM-mel, a gyámhatósággal vagy más hatósággal együttműködve segítségnyújtás, a tanulók veszélyeztetettségének megszüntetésére. Az SNI-s tanulók felmérése, határozatok elkészítése,

7 7 a gyógypedagógussal a tanulók órarendjének elkészítése, folyamatos ellenőrzése. Az ifjúságvédelmi felelős saját munkaterv alapján dolgozik. Hetente fogadóórákat tart. Határidő: folyamatos Nyőgér Andrásné ifjúságvédelmi felelős 3.4 Iskolánkat a Nevelési Tanácsadó segítségéből iskolapszichológus is segíti. Havonta egy alkalommal az iskolában tart ügyeletet, a tanulók segítését anyaintézetében végzi. Határidő: szeptember 30. Németh Tibor igazgató, Benczéné Tímár Irén pszichológus 3.5. A tanításon kívüli iskolai élet szervezését félállású szabadidő-felelős tanár segíti, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna.

8 8 4. Nevelőtestületi értekezletek 4.1. Célja: az iskolában folyó oktató-nevelő munka feladatainak meghatározása, értékelése, belső pedagógiai továbbképzések, egy-egy nevelési feladat részletes megvitatása, esetleg külső előadó szakvéleményének meghallgatása. Tanévnyitó értekezlet: A tanév oktató-nevelő munkájának előkészítése, az intézményi szintű feladatok meghatározása, ütemtervének kialakítása, a feladatok szakmai közösségekre, illetve egyénekre történő lebontása. Időpont: augusztus 31. Németh Tibor igazgató Félévi értékelő értekezlet: a félév oktató-nevelő munkájának értékelése, ezzel kapcsolatos további feladatok meghatározása. Időpont: január 24. Németh Tibor igazgató Nevelési értekezletek: A tanév során felmerülő törvényi szabályozásokból adódó feladatok. Várható időpont: november 15. Az intézmény kompetencia elemzéséről április 25. Igazgatóság Tanévzáró értekezlet: a tanév oktató-nevelő munkájának értékelése Időpont: június 28. Németh Tibor igazgató 4.2. Szakmai munkaközösségi értekezletek: Célja: az egész nevelőtestületet nem érintő, csak szakmai jellegű kérdések megvitatása, a szakmai munkaközösségeken belül az egységes értékrend és követelményrendszer kialakítása, tanmenetek elkészítése, tankönyvválasztás megbeszélése, a pályakezdő kollégák szakmai támogatása, óralátogatások szervezése, éves munkaterv elkészítése, versenyekre való felkészítés megtervezése, a nyolc évfolyamos gimnázium vizsgarendszerében a vizsgafeladatok összeállítása. Minden munkaközösség év eleji és év végi értekezletet tart. Év eleji munkaközösségi értekezletek: augusztus az éves munkaterv pontosítása - tanmenetek, foglalkozási tervek elkészítése - kollégiumi munkaterv elkészítése

9 9 Határidő: augusztus 30. Felelősök: munkaközösség-vezetők kollégiumvezető Év végi munkaközösségi értekezletek: június 28-ig. - az éves munka értékelése, versenyeredmények elemzése, felkészítői munka, érettségi eredmények - a következő tanév munkatervének elkészítése Határidő: június 28. Felelősök: munkaközösség vezetők 4.3. Tanmenetek leadási határideje: szeptember 7. Felelősök: szaktanárok munkaközösség-vezetők igazgatóhelyettesek Osztályfőnöki tanmenetek leadási határideje: szeptember Tehetséggondozó szakkörök, előkészítők és sportkörök Az iskolai oktatómunkához kapcsolódva a tehetséggondozás keretében segítik diákjainkat a különböző intézményi, regionális, országos szintű versenyekre és a továbbtanulásra való felkészítésben Szakköreink: Matematika 5. Matematika 6. Matematika 7. Matematika 8. Rajzszakkör Z.Szabó László Beszélni nehéz kör Versmondó kör Énekkar Fizika 7-8. oszt., Fizika oszt. Kémia 11. évf. Informatika Dömötörné Horváth Erzsébet Poóczáné Kecskeméty Szilvia Krupits Mária Sulyokné Jancsó Judit Berta Erika Nikházy Lászlóné Lehner Olga Grábics Júlia Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Kiss Eszter Justinné Ládi Etelka Nikházy Lászlóné Takács Éva Horváth Katalin Dömötörné Horváth Erzsébet Jelentkezési határidő: szeptember 12. Felelősök: osztályfőnökök szaktanárok, munkaközösség vezetők

10 10 A tehetséggondozó szakkörök indulnak: 2012.szeptember 17. Szűrné Pápay Ágnes 5.2. Előkészítők: Az előkészítőket csak térítéses formában tudjuk megszervezni, igény esetén az alábbi tantárgyakból tartunk előkészítőt matematikából magyarból történelemből fizikából kémiából földrajzból biológia informatika A foglalkozások meghirdetésének határideje: 2012.szeptember 20. kezdete: szeptember24. felelősök: osztályfőnökök Szűrné Pápay Ágnes ig.h Sportfoglalkozások : A Köznevelési törvény előírása alapján 5. és 9. évfolyamon órarendbe téve bevezetjük a mindennapi testnevelés órát. Az egészséges életmód fejlesztése, a tanulók mozgásigényének kielégítése érdekében a tömegsport és a DSK keretein belül sportköröket szervezünk. A pedagógiai programban elfogadott mindennapos testedzés biztosítására a következőket tervezzük: A diáksportkör keretén belül működnek: kosárlabda fiú, lány évf. heti 4 óra -Albert Tóth Zita röplabda fiú, lány évf. heti 4 óra -Csendes Katalin Aerobic heti 2 óra- Motzer Melinda Konditerem heti 2 óra- Csendes Katalin Tömegsport keretén belül működik: kondicionálóterem használata évf. heti 3 óra -Albert Tóth Zita kosárlabda fiú, lány 5-8. évf. heti 1 óra- Albert Tóth Zita röplabda fiú, lány 5-6. évf. heti 1 óra- Csendes Katalin labdarúgás fiú évf. heti 1 óra - Motzer Melinda A foglalkozások kezdete: 2012.szeptember 6. testnevelő tanárok Poócza József igh. Az év során sportközgyűlést tartunk. Időpont: szeptember 6.

11 11 testnevelés munkaközösség Csendes Katalin DSK elnök A sportcsoportok beneveznek a Diákolimpiára, alapfokú versenyekre. Részt vesznek az alapfokú úszóversenyen, mezei futóversenyeken illetve egyes korosztályos atlétikai versenyeken a versenynaptárban kiírtak szerint. Időpont: 2012.szeptember és folyamatos testnevelő tanárok 5.4. Januárban Ausztriában és Szlovákiában a Tátrában sí tábort szervezünk a szülők segítségével, a költségeket a családok viselik. A nyári szünetben vándortáborokat, vízi táborokat, tematikus táborokat szervezünk, a szülők költségére, illetve igyekszünk pályázati támogatásokat elérni. Ritzinger Lajos szaktanár, osztályfőnökök, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna szabadidő felelős Németh Tibor igazgató 5.5. Ebben a tanévben is megszervezzük tanulóinknak az ifjúsági hangversenyeket. A barokk zenéről, a bécsi klasszikusok zenéiről, a romantika jegyeiről majd a XX. századi zenékről kapnak ízelítőt tanítványaink a Győri Filharmonikus Zenekar előadásában. A hangversenyek időpontja és műsor: október 19. péntek, december 14. péntek február 8. péntek,április 30. kedd 6. Tanulószoba Szűrné Pápay Ágnes ig. h. Justinné Ládi Etelka A tanulók számára továbbra is biztosítjuk a tanulószobai foglalkozásokat délutánonként. Kezdete: szeptember 3. Tanulószobás tanárok: Angyalné Kiss Nóra Polczerné Ujlaki Csilla Szücsné Móczár Zsuzsanna Pintér Ildikó kollégiumvezető, Szűrné Pápay Ágnes igh. 7. Kapcsolattartás a szülőkkel 7.1. Oktató-nevelő munkánk alapja a szülői házzal kialakított jó viszony, feladatunk, hogy a szülőket nevelőtársnak nyerjük meg. Ennek érdekében szülői értekezletet és fogadóórákat tartunk. A nyitottság és együttműködés fontos számunkra, hívjuk és várjuk a szülői segítséget. A tanévben két szülői értekezletet tartunk: szeptember 20.

12 január 24. Négy fogadóórát tartunk: október december március május 9. A szülők információ igényét szeretnénk segíteni azzal, hogy a felsőfokú tovább tanulásról tájékoztatjuk őket. Tájékoztatók a szülők részére az érettségiről és a felsőoktatásba jelentkezésről: 12.A, B november C, 13.E november évfolyam november Az idei tanévben a Taninform adminisztrációs rendszer segítségével használjuk az internetes napló programot, ahol a szülők figyelemmel kísérhetik gyermekeik tanulmányi előmenetelét, folyamatos kapcsolatot tarthatnak az iskola tanáraival. Időpont: szeptembertől folyamatosan osztályfőnökök,szaktanárok, igazgatóság iskolatitkár 7.3. A tanárok minden héten egy alkalommal délelőtti időpontban is a szülők rendelkezésére állnak beosztás szerint. Szűrné Pápay Ágnes igazgatóhelyettes Az igazgató, az osztályfőnökök, illetve a szülői munkaközösség indokolt esetben rendkívüli szülői értekezletet kérhet A Szülői Munkaközösség ez évi megbeszélését szeptember 20-án tartja. Németh Tibor igazgató SZM tagok Az iskolaszék saját munkaterve szerint a tanév során folyamatosan működik. Határidő: folyamatos Czakó Ernő, az iskolaszék elnöke Az ülések időpontja program szerint. Biztosítjuk a Közalkalmazotti Tanács, valamint a Pedagógusok Szakszervezete működési feltételeit programjuk szerint. Határidő: folyamatos KT-elnök, PSZ-titkár

13 Továbbra is fenntartjuk a nyolc évfolyamos gimnázium 6., 7., 8., 9. osztályaiban a vizsgarendszert, a szülőknek biztosítjuk a részvételi lehetőséget. Az írásbeli vizsgák időpontja: május 24. A szóbeli vizsgák időpontja: 6.A május B május A május B május A június 3. 8.B június 5. 9.A május B május.29 A A 9. E osztályban retorikából, idegen nyelvből, a 1o. évfolyam négy és ötéves képzésű osztályaiban a minőségbiztosítási eredmények értelmében magyar tantárgyból szintén bevezetjük a vizsgákat, segítve a tanulók jártasság szerzésének kialakulását. 9.E június C június E június 3. Igazgatóság, osztályfőnökök, szaktanárok A vizsga szóbeli tételeit a munkaközösségek készítik el. A tételek leadásának határideje az igazgatóság felé: február 1 felelősök: szaktanárok, mk. vezetők A tételek kiosztását az igazgatóság végzi. Határidő: február A nyolc évfolyamos gimnázium 5. osztályaiban megrendezzük a szülők számára a nyílt napot, az érdeklődő 4. osztályosok szüleinek igény szerint bemutatóórát tartunk. Nyílt nap időpontja: március 22. Bemutató órák: folyamatos Szűrné Pápay Ágnes Szaktanárok 7.7 Ebben a tanévben is megtartjuk a nyitott kapuk napjai tájékoztató sorozatát. Határidő: november Németh Tibor igazgató, Söptei Veronika pályaválasztási felelős 8. A tanév főbb szervezési feladatai 8.1. Történelmi, kulturális értékeink, társadalmi és természeti környezetünk megismerésére, az osztályközösség erősítése céljából egy napot igénybe vevő osztálykirándulásokat szervezünk a végzős évfolyamok számára szeptember 23-án, a

14 14 többi évfolyamon május 6-8 között, melyet a szülők fizetnek. Az osztályfőnökök a diákokkal együtt kirándulási tervet készítenek szeptember 14-ig, illetve április 15-ig. Határidő: szeptember április 15. Szűrné Pápay Ágnes, osztályfőnökök

15 Versenyeink Tanulóink számos megyei, regionális, országos versenyen vesznek részt. A sikeres szereplés, illetve a legalkalmasabb versenyzők kiválasztása érdekében házi versenyeket szervezünk, illetve a megyei, regionális és országos versenyek intézményi fordulóit tartjuk meg Országos versenyek: OKTV versenyek jelentkezési határideje: munkaközösségenként szeptember 14. Verseny megnevezése Első forduló 2012/2013 Második forduló 2013 Döntő forduló 2013 Pályázatos versenyek: Földrajz november 6. (kedd) január 7. (hétfő) április 23. (kedd) Magyar nyelv november 14. (szerda) január 23. (szerda) április 5. (péntek) Mozgóképkultúra és médiaismeret január 7. (hétfő) -- március 4. (hétfő) és március 20. (szerda) Művészettörténet október 15. (hétfő) február 13. (szerda) április 24. (szerda) Rajz és vizuális január 10. (csütörtök) február 22. (péntek) március 27. (szerda) kultúra Történelem november 5. (hétfő) január 4. (péntek) április 22. (hétfő) Dráma december 4. (kedd) február 25. (hétfő) április 25. (csütörtök) Nem pályázatos versenyek: Angol nyelv I. november 13. (kedd) február 6. (szerda) április 3. (szerda) kategória Angol nyelv II. november 13. (kedd) február 6. (szerda) április 4. (csütörtök) kategória Biológia I. kategória november 22. február 18. (hétfő) április 20. (szombat) (csütörtök) Biológia II. kategória november 22. február 18. (hétfő) április 20. (szombat) (csütörtök) Filozófia február 1. (péntek) március 13. (szerda) április 18. (csütörtök) Fizika I. kategória november 15. február 14. április 13. (szombat) (csütörtök) (csütörtök) Fizika II. kategória november 15. február 14. április 13. (szombat) (csütörtök) (csütörtök) Francia nyelv I. november 20. (kedd) február 8. (péntek) április 12. (péntek) kategória Francia nyelv II. november 20. (kedd) február 8. (péntek) április 12. (péntek) kategória Informatika I. november 21. (szerda) február 9. (szombat) március 23. (szombat) kategória Informatika II. november 8. január 12. (szombat) március 9. (szombat) kategória (csütörtök) Kémia I. kategória november 19. (hétfő) február 11. (hétfő) április 6. (szombat) Kémia II. kategória november 19. (hétfő) február 11. (hétfő) április 6. (szombat) Latin nyelv november 7. (szerda) február 7. (csütörtök) március 26. (kedd)

16 16 Magyar irodalom november 12. (hétfő) február 12. (kedd) április 11. (csütörtök) Matematika I. október 11. január 8. (kedd) március 6.(szerda) kategória (csütörtök) Matematika II. október 11. január 8. (kedd) március 6. (szerda) kategória (csütörtök) Matematika III. november március 6. (szerda) kategória (csütörtök) Német nyelv I. november 26. (hétfő) február 4. (hétfő) április 8. (hétfő) kategória Német nyelv II. november 26. (hétfő) február 5. (kedd) április 9. (kedd) kategória Olasz nyelv I. november 27. (kedd) február 20. (szerda) április 16. (kedd) kategória Olasz nyelv II. november 27. (kedd) február 21. április 17. (szerda) kategória (csütörtök) Orosz nyelv december 3. (hétfő) február 15. (péntek) április 19. (péntek) Spanyol nyelv I. november 28. (szerda) február 19. (kedd) április 10. (szerda) kategória Spanyol nyelv II. kategória november 28. (szerda) február 25. (hétfő) április 15. (hétfő) Iskolai versenyek: Időpont Felelős Mesemondó verseny 5-6. o. Október 18. Nyőgér Andrásné Helyesírási verseny 5-6. o. Simonyi időpontja Lőrinczy Anna 7-8. o. Simonyi időpontja Polczerné U. Cs o. November 8. Takács Péterné Vers- és prózamondó verseny 5 6. o. November 8. Kiss Eszter 7 8. o. November 8. Gecsei Kolos o. November 22. Szívósné V. Zsuzsa Kazinczy-verseny szabadon választott szöveg 5-6. o. November 15. Grábics Júlia 7-8. o. November 15. Takács Péterné

17 o. November 29. Grábics Júlia Édes anyanyelvünk o. Január 24. Micheller Barbara írásbeli Kazinczy-verseny kötelező szöveg 5-6. o. Január 10. Grábics Júlia 7-8. o. Január 10. Takács Péterné Költészet napi szavalóverseny Április 11. Kiss Eszter Egyéb versenyek: OÁTV versenyek Hermann Ottó biológia verseny Kisfaludy Napok versenyei Lóczy L. földrajz verseny Kaán Károly verseny Kitaibel verseny Nemes Tihamér informatika verseny Logo verseny Kozma L. informatika verseny Mikola Sándor fizika verseny Öveges József fizikaverseny Hevesy György kémia verseny Irinyi János középiskolai kémia verseny Balassi német verseny Varga Tamás matematika verseny Marót Rezső matematika verseny Gyárvárosi matematika verseny Zrínyi Ilona matematika verseny Gordiusz matematika verseny Kenguru matematika verseny Levelezős versenyek (Titok, Abacus, stb.) Bolyai csapatverseny Kortárs irodalmi vetélkedő Kortárs versmondó verseny Móra novellaelemző verseny Városi Disputa Nap Szövegértési verseny József Attila szavalóverseny Savaria történelem verseny

18 alkalommal rendezzük meg a Kárpát-medencei magyar diákok részére a Szép Magyar Beszédért versenyt, névadónk tiszteletére és magyarságunk elmélyítésére. Időpontja: április Igazgatóság, az iskola közössége 10. éve bonyolítjuk le az Öveges József országos fizika verseny döntőjét a határon túli és magyarországi fiatalok számára, tanúságot téve a természettudományok oktatásának fontossága mellett. Időpontja: május Igazgatóság, fizika munkaközösség, az iskola közössége 2013-ban iskolánk szervezi, rendezi és bonyolítja le a Modell Európai Parlament 11. országos ülését, melyre a résztvevő tanulókkal közös munkával kell felkészülnünk. Időpontja: május Igazgatóság, 9. Iskolai szintű rendezvények, megemlékezések, ünnepségek 9.1. A szakmai munkaközösségek az adott tantárgyak megszerettetése, népszerűsítése érdekében szakmai napokat, illetve heteket rendeznek, melyeknek legfőbb célja a tantárgy-jelleg csökkentése, illetve a legújabb vagy legérdekesebb tudományos eredmények, felfedezések bemutatása. Diáknap október 27. Felelősök: Angol nyelvi hét November vetélkedő előre kiadott könnyített olvasmány alapján könyvbemutató és vásár plakátkészítő verseny prózamondó verseny6színjátszás daltanulás filmvetítés feladatokkal civilizációs vetélkedő/prezentációk készítése Biológus és Földrajzos hét - Február hétfő: kedd: szerda: csütörtök: péntek: Koncz Maja: A fenntartható világ Dr. Halbritter András: Kuba növényvilága Szigeti Cecília diákjainak ökológiai témájú előadása Ágoston Csilla: A tanulás pszichológiája Állatkerti óra az 5-6. évf. diákjainak

19 19 Felelősök: munkaközösség vezető, szaktanárok Anyanyelvi hét - Február Házi versenyek döntője Kazinczy-verseny Édes anyanyelvünk szóbeli Műveltségi, retorika, nyelvi vetélkedő Díjkiosztó gálaműsor Német nyelvi hét - Február Károly Ilona mk.vez. Történelem hét - Március - iskolatörténeti, -ismereti és várostörténeti vetélkedő az évfolyamosoknak felelős: Nyőgér Andrásné, Annásiné Mező Anikó - könyvtártörténeti vetélkedő a 9.C, 9.E, 10.C, 10.E osztályoknak felelős: Annásiné Mező Anikó, Bácskai Tamásné - történelmi vetélkedő a évfolyamnak felelős: Annásiné Mező Anikó, Pappné Rozgonyi Gabriella - Tanai Péter néprajzi előadása - felelős: Lőrinczy Anna a Nádorvárosi Köztemetőben kegyeleti látogatás felelős: Grábics Júlia - levelezős vetélkedő az Alaptörvényről a évfolyamnak eredményhirdetés felelős: Kovalcsik Attila Felelősök: munkaközösség vezetők szaktanárok 9.2. Megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről, kulturális örökségünkről, mellyel a hazaszeretetet, a nemzeti identitástudatot szeretnénk fenntartani és erősíteni, hiszen az egységes Európának csak nemzeti arculatunk megtartásával válhatunk egyedi részeseivé.

20 20 Október 5. Október 6-i ünnepély Iskolai ünnepély az udvaron és a Győr városi ünnepély a Batthyány téren. Október 19. Október 23-i ünnepély Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna,Kiss Eszter, Justinné Lády Etelka Grábics Júlia December. Karácsonyi műsor az 5. és 6.évfolyamnak a családtagok meghívásával december 19. Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Justinné Ládi Etelka Január 22. Megemlékezés a magyar kultúra napjáról Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Lőrinczy Anna Február 25. Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Március 14. Március 15-i ünnepély a somorjai Madách Gimnázium tanulóival közösen Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Justinné Ládi Etelka Április 16. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Április A Szép Magyar Beszéd verseny 48. országos döntője Igazgatóság, az iskola közössége Június 4. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Kiss Eszter

21 Ebben az évben is külön figyelmet fordítunk arra, hogy gimnáziumunk alapvető értékközvetítő célját tárgyi környezetünk is tükrözze. A szakmai közösségek tudományáguk jeles művelőiről, híres személyiségeiről, eseményeiről, nemzeti ünnepeinkről, megemlékezéseinkből tárlót rendeznek be. A munkaközösségek a szakmai hetekhez kapcsolódóan rendezik be a tárlókat, valamint folyamatosan megismertetjük diákjainkkal a versenyző tanulók eredményeit, kitesszük okleveleiket, serlegeiket. Határidő: Felelősök: folyamatos munkaközösségek, Szűrné Pápay Ágnes

22 A szabadidő-szervező tanár munkaterve A szabadidő-szervező tanár elsődleges feladata az intézmény szervezeti kultúrájának ápolása és erősítése, különös tekintettel a pedagógiai programban rögzített kulturális értékek és hagyományok tanórán kívüli közvetítésére, további feladata az iskola belső értékteremtésének és külső megítélésének pozitív előmozdítása, az iskola külső és belső kommunikációjának, tárgyi környezetének állandó fejlesztése; valamint a tanulók szabadidős tevékenységeihez színvonalas programok ajánlása és szervezése, a közéleti érdeklődés felkeltése szűkebb környezetünk, városunk iránt, a régió, az ország főbb kulturális értékeivel való megismertetésük. Tevékenységünk alapvető színtere továbbra is megmarad: 1. A pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolai rendezvények szervezése, segítése a.) hagyományos, illetve a tanév rendje szerinti rendezvények - tanévnyitó és tanévzáró - ballagás - karácsonyi ünnepély - farsang és iskolabál - nemzeti ünnepek és emléknapok (okt.6. okt.23. magyar kultúra napja, márc. 15., kommunista diktatúrák és a holocaust áldozatainak emléknapja, költészet napja, az összetartozás napja) - Kazinczy Napok Határidő: tanév rendje, ill, ünnepélyek aktuális rendje szerint Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna 2. Az iskola szakmai programjainak szervezése és segítése a) szakmai hetek, illetve napok szervezésében segítség nyújtás, ha ezt a kollégák igényelik, elsősorban az anyanyelvi és a történelem hét rendezvényein Határidő: szakmai programok időpontja szerint Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna c) részt veszünk a Kazinczy Napok és a Kazinczy Anyanyelvi Tábor szervezési munkálataiban és lebonyolításában Határidő: április augusztus Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna d) közreműködünk az iskolai kiadványok szerkesztésében: - ebben az évben újraindítjuk az iskolaújságot online formában, mely része lesz iskolánk honlapjának, - segítünk a Kazinczy Napi kiadvány elkészítésében Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna e) rendszeresen figyelemmel kísérjük, illetve koordináljuk az iskolai tárlók berendezését

A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE

A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola munkaterve 2012/2013 1.Bevezetés Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 1 A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE a 2015/2016. tanévre A MUNKATERV elfogadásáról az iskola nevelőtestülete a 2015. 08 28-i nevelőtestületi értekezleten dönt...... Kovács József Dr.

Részletesebben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben

1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben 1. Alapvető céljaink a 2012/2013. tanévben Legfontosabb célunk intézményünk magas szintű nevelő-oktató munkájának megerősítése, a sikeres és eredményes beiskolázás folytatása. Az oktatási dokumentumokban

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

AZ ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1048 Budapest, Bőrfestő utca 5-9. OM azonosító: 034877)

AZ ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1048 Budapest, Bőrfestő utca 5-9. OM azonosító: 034877) CS M V G AZ ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1048 Budapest, Bőrfestő utca 5-9. OM azonosító: 034877) MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Készítette: Tóthné Nyiszteruk Hilda intézményvezető

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERV 2013/2014. 1 Bevezetés A 2013/2014-es tanév munkaterve a minőségirányítási stratégiából ismert intézkedési tervekhez hasonlóan a

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-2015

M U N K A T E R V 2014-2015 M U N K A T E R V 2014-2015 Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031528 Tartalom Bevezető... 5 Jogszabályi hivatkozások... 5 I. A 2014/2015. tanév

Részletesebben

A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve

A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY 2013/2014. tanév munkaterve NAGYKANIZSA 2013. Az intézmény a 2013/2014. évi munkatervét a 2012/2013. tanév

Részletesebben

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV. Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV. Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető 1. TARTALOM: 1. Az intézmény szervezeti strukturája... 3 1.1. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév

M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok, dokumentumok: 1. Törvényi változásokból

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015. tanév

Munkaterv. 2014/2015. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6 8. tel: 06/74 471 127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu/wp Munkaterv 2014/2015.

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2013/14. tanévre

Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2013/14. tanévre Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon munkaterve a 2013/14. tanévre A nevelőtestület a 2013. augusztus 29-én megtartott értekezleten jóváhagyta. Kazincbarcika, 2013. augusztus 29. Pál-Kutas

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 2. A 2013/2014. tanév személyi, tárgyi feltételei, és a tanulócsoportok

Részletesebben