A Philips SensoTouch árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Philips SensoTouch árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei"

Átírás

1 A Philips SensoTouch árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei A jelen dokumentum tartalmazza a "Philips SensoTouch árengedmény" értékesítési akció (a továbbiakban csak: "értékesítési akció") teljes szabályzatát. A jelen szabályzatot kizárólag csak írásos formában és a jelen dokumentumhoz csatolva lehet megváltoztatni. 1. Az értékesítési akció szervezője Az értékesítési akció szervezője a Philips Magyarország Kft. (székhely: 1117 Budapest, Alíz u. 1.) társaság (továbbiakban csak "szervező"). 2. Az értékesítési akció időpontja és helye Az értékesítési akcióra szeptember 1. 0:00 óra és december :00 óra közötti időtartam alatt (továbbiakban csak "értékesítési akció időtartama"), Magyarország területén (továbbiakban csak "értékesítési akció helye ), a Philips Magyarország Kft. társaság által kiválasztott üzletekben kerül sor. Az üzletlistát itt találja. 3. Az értékesítési akció résztvevője Az értékesítési akcióban csak 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel és kézbesítési címmel, valamint Magyarországon vezetett bankszámlával rendelkező természetes személy vehet részt (továbbiakban csak "értékesítési akció résztvevője ). 4. Az értékesítési akcióba bevont termékek Az a vevő, aki megvásárol egyet az alábbi Philips Senso Touch 3D termékek közül, a következő árengedményben részesülhet: RQ Ft (áfával együtt) RQ Ft (áfával együtt) RQ Ft (áfával együtt) RQ Ft (áfával együtt) RQ Ft (áfával együtt) A szervező az árengedményt egy ügynökség közreműködésével, a jelen szabályzatban előírt feltételek teljesülésének az ellenőrzése után utalja át a vevőnek. A jelen szabályzat feltételeinek való megfelelés ellenőrzéséhez a résztvevő együttműködése szükséges. Sorsolás nem történik, a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő minden vásárlás után jogosult a vevő az utólagos árengedményre. A kifizetett árengedmény a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv. 1. számú melléklet pontja alapján adómentes. 5. Az értékesítési akcióban való részvétel feltételei 1. Egy darab új, Senso Touch 3D termék (RQ1185, RQ1251, RQ1250, RQ1260 vagy RQ1295) megvásárlása a Philips Magyarország Kft. társaság által kiválasztott valamelyik magyarországi üzletben. A termék megvásárlása új termék vásárlását jelenti. 2. A vásárlásra szeptember 1. és 2013 december 31. között kerül sor. 3. A honlapon található regisztrációs űrlap adatainak a komplett és szabályos kitöltése, majd az űrlap elküldése. A vásárlás regisztrálása a vásárlást követő 14 napon belül szükséges. 4. A vásárlást igazoló bizonylat fénymásolatának és a termék csomagolásából kivágott vonalkódnak megküldése a következő címre: Fox Hunter Kft., 1021 Budapest, Széher út 19., a termék megvásárlásától számított 14 napon belül, olvasható feladói adatokkal kitöltött borítékban.

2 A fenti feltételek teljesülése esetén, a közreműködő ügynökség a vásárlást igazoló bizonylat fénymásolatának és a termék csomagolásából kivágott vonalkódnak az ügynökség címére (Fox Hunter Kft., 1021 Budapest, Széher út 19.) való megküldésétől számított 30 napon belül átutalja a vevőnek a honlapon végrehajtott regisztráció során megadott bankszámlára a termékhez kapcsolódó árengedmény összegét. Az árengedmény kifizetése kizárólag csak banki átutalással, Magyarországon vezetett forint bankszámlára történhet, az árengedmény postai utalvánnyal vagy más módon történő kifizetése nem igényelhető. Az árengedményt egy termékre, egy pénztári bizonylat alapján, kizárólag csak egy vevő igényelheti. Hibás vagy hiányos regisztráció esetén a résztvevőt ben kérjük fel a hiányos adatok pótlására. A Philips Magyarország Kft. társaság nem vállal felelősséget a fenti kézbesíthetetlensége miatt. A regisztrációs adatok pótlásának az elmaradása esetén az adott regisztráció nem kerül feldolgozásra. Az adatok pontosságáért és teljességéért (a helyes bankszámlaszámot is ideértve) a vevő felel. A Philips Magyarország Kft. társaság nem vállal felelősséget a regisztráció során hibásan megadott adatokért, a postai küldemény elvesztéséért, illetve az internetes regisztráció elküldése során esetleg felmerülő műszaki problémákért. A vásárlást követő 14 napon túl megküldött regisztrációk esetében az árengedmény kifizetését nem garantáljuk. A regisztráció utolsó napja január 15., ezt követően elektronikus regisztrációt már nincs módunkban elfogadni. Az értékesítési akcióból kizárásra kerülnek az értékesítési akció időtartamán túl végrehajtott regisztrációk, a hiányosan vagy helytelenül kitöltött, illetve az adott formátumnak nem megfelelő regisztrációk, illetve az értékesítési akció feltételeit más módon nem teljesítő regisztrációk. Az akció szervezője fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztráció érvényességéről saját hatáskörben végleges döntést hozzon. Az értékesítési akcióban résztvevő személy (a vásárlás ellenőrizhetősége érdekében) köteles megőrizni a termék vásárlását igazoló bizonylatot (továbbiakban csak "bizonylat"). Ha a szervező felhívása alapján a résztvevő nem tudja bemutatni a jelen szabályzat feltételeinek megfelelő, az akcióba bevont termék vásárlását igazoló és a regisztráció során megadott adatokkal azonos adatokat tartalmazó eredeti bizonylato(ka)t, akkor a résztvevőt az értékesítési akcióból kizárjuk, az ilyen résztvevő jogosultsága az árkedvezményre megszűnik. A feltételeknek megfelelő árengedmények kifizetésére legkésőbb február 14-ig kerül sor. A ki nem fizetett árengedményekkel kapcsolatos reklamációkat és kérdéseket legkésőbb február 20-ig be kell nyújtani, ezt követően az akció véglegesen lezárul. Esetleges kérdéseivel és problémáival forduljon az együttműködő ügynökséghez a következő címre megküldött üzenettel: 6. Személyes adatok feldolgozása és személyiségi jogok Az értékesítési akcióban résztvevő személy elfogadja és betartja az értékesítési akció szabályait. Az értékesítési akcióban résztvevő személy egyetért azzal, hogy a jelen értékesítési akció keretében az adatkezelő Philips Magyarország Kft. (székhely: 1117 Budapest, Alíz u. 1.) társaságnak (továbbiakban csak "társaság") megadott személyes adatait (továbbiakban csak "adatok") a társaság elmentse és tárolja az adatbázisában, továbbá azokat 5 éven keresztül felhasználja és feldolgozza, valamint kijelölt feldolgozó cégen keresztül az érvényes értékesítési akcióban való ellenőrzésekhez alkalmazza, illetve marketing célokra felhasználja, többek között termékek és szolgáltatások ajánlásához, akciókról, termékekről és egyéb eseményekről szóló információk, valamint az évi CXIX sz. törvény értelmében elektronikus üzleti információk

3 megküldéséhez. Az adatok további adatokkal egészíthetők ki. A résztvevő tisztában van azzal, hogy az évi CXIX. számú törvény 5. (1) bekezdés a) pontja értelmében az adatok átadása önkéntes, az átadott adatok felhasználására vonatkozó egyetértés a társaságnak címzett levélben bármikor és ingyen visszavonható, továbbá, hogy joga van a személyes adataihoz való hozzáféréshez, ezen adatok megváltoztatásához, valamint a helytelen adatok letiltásához vagy az adatok megsemmisítéséhez stb. Amennyiben a résztvevőnek kétségei támadnak a személyes adatai védelmét illetően, akkor kérdéssel fordulhat az adatkezelő társasághoz, vagy közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat. A értékesítési akció résztvevői hozzájárulnak ahhoz, hogy az értékesítési akció szervezője az értékesítési akció befejezését követő 5 évig, a fenti célra felhasználja a személyes adataikat különböző médiákban (az internetet is ideértve), a jelen értékesítési akcióhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó népszerűsítő és reklám anyagokban, továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező a fenti módon hang- és képfelvételeket készítsen és tegyen közzé az értékesítési akció résztvevőiről. 7. Záró rendelkezések A szervező nem vállal felelősséget az értékesítési akcióban való részvétellel kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért. A részvételi feltételeknek meg nem felelő, vagy a jelen szabályzat előírásait megsértő résztvevőket az értékesítési akcióból kizárjuk. A szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy indoklás nélkül kizárja az értékesítési akcióból azokat a résztvevőket, akiknek a viselkedése csalásra vagy tisztességtelen tevékenységre utal. Az értékesítési akció szervezője nem vállal felelősséget az értékesítési akció során felmerülő bármilyen technikai problémáért. A szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy nyomós okok miatt az értékesítési akciót lerövidítse, megszakítsa vagy törölje, illetve módosítsa az akció szabályait. Abban az esetben, ha az értékesítési akció feltételeiben és szabályaiban változások következnek be, akkor ezt a szervező írásos kiegészítés formájában hozza nyilvánosságra a honlapon. A változások a fenti módon való közzététellel egy időben lépnek hatályba. A szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy végérvényesen döntsön az egyes résztvevők által az értékesítési akcióban való részvétel jogosultságáról és a részvételi feltételek teljesüléséről.

4 Az üzletlistát Store Postal Code City Street Allee Best Byte 1117 Budapest Október huszonharmadika utca Bravotech /központ/ 6800 Hódmezõvásárhely Erzsébeti út. 8. Euronics / Vöröskő 6500 Baja Csermák tér 4. (Dunatáj Áruház) Euronics / Vöröskő 8700 Marcali Rákóczi u. 13. Euronics / Vöröskő 8630 Balatonboglár Szabadság út. 8. Euronics / Vöröskő 7090 Tamási Szabadság u 41. Euronics / Vöröskő 7200 Dombóvár Hunyadi tér 5. Euronics / Vöröskő 7400 Kaposvár Berzsenyi D. u. 9. Euronics / Vöröskő 7500 Nagyatád Széchenyi tér 10. Euronics / Vöröskő 7570 Barcs Kossuth L. u. 16. Euronics / Vöröskő 7900 Szigetvár József A u. 81/1 Euronics / Vöröskő 7800 Siklós Dózsa Gy. U 2/A Euronics / Vöröskő 7300 Komló Kossuth u 75. fsz. 2. Euronics / Vöröskő 7631 Pécs Megyeri út 76. Euronics / Vöröskő 7621 Pécs Kossuth tér 5. Euronics / Vöröskő 7700 Mohács Pécsi u 3353 hrsz Euronics / Vöröskő 7150 Bonyhád Széchenyi tér 5. Euronics / Vöröskő 7100 Szekszárd Mátyás K. u. 6. Euronics / Vöröskő 7030 Paks Barátság u. 3. Euronics / Vöröskő 2400 Dunaújváros Béke tér 3. Euronics / Vöröskő 8230 Balatonfüred Kossuth L. u. 16. Euronics / Vöröskő 9500 Celldömölk Sági u 18. Euronics / Vöröskő 9300 Csorna Árpád u.2. Euronics / Vöröskő 9330 Kapuvár Gesztenye sor 5. Euronics / Vöröskő 2900 Komárom Mártírok útja 1-3. Euronics / Vöröskő 9900 Körmend Rákóczi u 57/A Euronics / Vöröskő 8060 Mór Vértes út 2586/36 hrsz. Euronics / Vöröskő 9200 Mosonmagyaróvár Fő utca 35. Euronics / Vöröskő 2840 Oroszlány Rákóczi u. 90. Euronics / Vöröskő 9600 Sárvár Batthyány u. 40. Euronics / Vöröskő 8600 Siófok Tanácsház u. 9. Euronics / Vöröskő 8300 Tapolca Deák F. u Euronics / Vöröskő 2890 Tata Ady E. u. 22 Euronics / Vöröskő 2800 Tatabánya Fő tér 10. Euronics / Vöröskő 8400 Ajka Tűzoltó u 1/b Euronics / Vöröskő 8900 Zalaegerszeg Stadion út 5. Euronics / Vöröskő 3300 Eger Rákóczi u. 90. Euronics / Vöröskő 2100 Gödöllő Bossányi Krisztina utca 2. Euronics / Vöröskő 4200 Hajdúszoboszló Hősök tere Euronics / Vöröskő 2500 Esztergom Dobogókői u. 84. Euronics / Vöröskő 3525 Miskolc Szentpáli út 2-6. Euronics / Vöröskő 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 80. Euronics / Vöröskő 3100 Salgótarján Bem József u Euronics / Vöröskő 8500 Pápa Celli u 73. Euronics / Vöröskő 8200 Veszprém Budapest út Euronics / Vöröskő 8800 Nagykanizsa Dózsa Gy u Euronics / Vöröskő 8200 Veszprém Mártírok útja 13. Euronics / Vöröskő 2600 Vác Deres u 2. Euronics Alba Plaza 8000 Székesfehérvár Palotai út 1. Euronics Alpha Park 9400 Sopron Határdomb u 2. Euronics Csepel 1212 Budapest Görgey Artúr tér 20.

5 Euronics EQ 6000 Kecskemét Kurucz krt. 8. III. Euronics EQ 5700 Gyula Csabai út 3/A (Tesco) Euronics EQ 6728 Szeged Párizsi krt Euronics EQ 6900 Makó Csanád Vezér tér 31. Euronics EQ 2700 Cegléd Kárpáthy Aurél u.2. Euronics EQ 5030 Békés Békés, Széchényi tér 9. Euronics EQ 5600 Békéscsaba Gyóni Géza u. 11 Fsz/2 Euronics EQ 4100 Berettyóújfalu Dózsa Gy. U.13. Euronics EQ 4034 Debrecen Balmazújvárosi út 4. Euronics EQ 3200 Gyöngyös Vásár út 2.(Tesco) Euronics EQ 3000 Hatvan FAMILI CENTER;Bibó utca 3. Euronics EQ 5100 Jászberény Lehel Vezér tér 32 Euronics EQ 4700 Mátészalka Szalkai László u. 19/b. Euronics EQ 4400 Nyíregyháza Jókai Mór tér 7- Nagy Imre tér 1 Euronics EQ 3060 Pásztó Fő u.69 Euronics EQ 3980 Sátoraljaújhely Kazinczy F.u. 156 Euronics EQ 3170 Szécsény Rákóczi út 111. Euronics EQ 5520 Szeghalom Kinizsi u.9. Euronics EQ 3900 Szerencs Gyár u.40. Euronics EQ 5000 Szolnok Ady Endre út (II) 28. Euronics EQ 5350 Tiszafüred Fő út 31 Euronics EQ 3580 Tiszaújváros Szent István u. 30 Euronics EQ 4800 Vásárosnamény Beregszászi út 1.(TESCO) Euronics EQ 2660 Balassagyarmat Mikszáth Kálmán út 56 (Tesco) Euronics EQ 4900 Fehérgyarmat Kossuth tér 20. Euronics EQ 4600 Kisvárda Szt. László u. 20. Euronics EQ 5800 Mezőkovácsháza ÁRPÁD U Euronics EQ 3360 Heves ERKEL. F. U. 1. Euronics EQ 3700 Kazincbarcika Hadak útja 2 Euronics EQ 4300 Nyírbátor Zrínyi út 4. Euronics EQ 3600 Ózd VASVÁR U. 37. Euronics EQ 3250 Pétervására Szent Márton út 5. Euronics EQ 4465 Rakamaz Hunyadi u. 40. Euronics EQ 3950 Sárospatak RÁKÓCZI u. 45. Euronics Érd Stop Shop 2030 Érd Budai u.13. Euronics Franchise 4111 Biharkeresztes Széchenyi út 65 Euronics Franchise 2750 Nagykőrös SZABADSÁG TÉR 6. Euronics Franchise 5540 Szarvas Szabadság u Euronics Franchise 6060 Tiszakécske Vízhányó u. 2/B Euronics Franchise 6600 Szentes NAGY F. U.2. Euronics Franchise 6640 Csongrád KERESZT U. 25. Euronics Franchise 5900 Orosháza Kistemplom u. 2/a Euronics Franchise 6100 Kiskunfélegyháza Szegedi út 48. Euronics Franchise 6400 Kiskunhalas Fűrész u. 8. Euronics Franchise 2340 Kiskunlacháza DÓZSA GY U. 131 Euronics Franchise 6237 Kecel FŐ TÉR 7 Euronics Franchise 5200 Törökszentmiklós KOSSUTH U 120. Euronics Franchise 5200 Törökszentmiklós Batthyány út 71. Euronics Győr Plaza 9023 Győr Vasvári P. u. 1/A Euronics Homa Centrum 9700 Szombathely Varasd u 10. Euronics I. Célpont áruház 8800 Nagykanizsa Zrínyi u. 15. Euronics Mega Budakalász 2011 Budakalász Omszk park 4. Euronics Mega Budaörs 2040 Budaörs Malomkő u 5. Euronics Mega Corvin 1082 Budapest Futó u

6 Euronics Mega Köki Terminál 1191 Budapest Vak Bottyán u 75/ B (203 üzlet) Euronics Mega Sugár 1148 Budapest Örs vezér tere 24. Euronics Palota Center 8100 Várpalota Árpád u. 45. Euronics Savoya Park 1117 Budapest Hunyadi János út 19. Euronics Stop Shop 8360 Keszthely Murvás u. 2. Euronics Újpest Stop-Shop 1045 Budapest Árpád u Euronics Vecsés Market Central 2220 Vecsés Fő u Euronics Webáruház Extreme Digital 1073 Budapest Erzsébet krt. 15. Extreme Digital 1024 Budapest Lövőház u (Mammut I. bevásárlóközpont) Extreme Digital 1117 Budapest Móricz Zsigmond körtér 15. Szentmihályi út 131. (Pólus Center Extreme Digital 1152 Budapest bevásárlóközpont) Extreme Digital 1148 Budapest Örs vezér tere 24. (Sugár bevásárlóközpont) Extreme Digital 4024 Debrecen Piac u. 56 Extreme Digital 9021 Győr Jókai u Extreme Digital 6000 Kecskemét Korona u. 2. (Malom Center bevásárlóközpont) Extreme Digital 3530 Miskolc Corvin u. 7. Extreme Digital 7621 Pécs Rákóczi út 49. (Rákóczi Ház) Extreme Digital 6720 Szeged Tisza Lajos krt. 60. Extreme Digital 8000 Székesfehérvár Palotai út 1. (Alba Plaza bevásárlóközpont) KIKA 7634 Pécs Makay István utca 7. Kika 9012 Győr Királyszék u. 35. KIKA 4031 Debrecen Kishatár u. 32. Kika Budaörs 2040 Budaörs Kinizsi utca 5. Kika Lehel út 1135 Budapest Lehel u. 51. Kika Soroksár 1237 Budapest Bevásárló utca 6. Maxx Power 6500 Baja Tóth Kálmán tér 5. Maxx Power 2400 Dunaújváros Kenyérgyár u. 2. Media Markt 6724 Szeged Londoni krt. 3. Media Markt 7621 Pécs Bajcsy Zs. út 11. Media Markt 6000 Kecskemét Dunaföldvári u. 2. Media Markt 2040 Budaörs Petőfi Sándor u. 64. Media Markt 9027 Győr Budai út 1. Media Markt 8000 Székesfehérvár Palotai út 6. Media Markt 9700 Szombathely Varasd út 1. Media Markt 5600 Békéscsaba Andrássy út Media Markt 4027 Debrecen Csapó u. 30. I/37.A. Media Markt 3533 Miskolc Király út 1/A. Media Markt 4400 Nyíregyháza László u. 12. Media Markt 5000 Szolnok Felső Szandai rét 1. Media Markt Aréna Plaza 1087 Budapest Kerepesi út 9. Media Markt Árkád 1106 Budapest Örs vezér tere 25. Media Markt Duna Plaza 1138 Budapest Váci út 178. Media Markt Kispest 1191 Budapest Üllői út Media Markt Mammut 1024 Budapest Lövőház u Media Markt Megapark 1201 Budapest Mártírok útja 292. Media Markt Pólus Center 1152 Budapest Szentmihályi út 131. Media Markt Stop Shop 1037 Budapest Bécsi út 136. Media Markt Westend 1062 Budapest Váci út 1-3. MS E-commerce Kft Budapest Mártírok útja 292. Renomé-Arzenál 4600 Kisvárda Szent László u. 20. Surányi Kereskedőház 2100 Gödöllő Petőfi tér 1. X-System Kft Budapest Táblás u. 39.

A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei

A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei A jelen dokumentum tartalmazza a "Philips Perfect Care árengedmény" értékesítési akció (a továbbiakban csak: "értékesítési

Részletesebben

Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata 1. A Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, röviden Lapker Zrt. (1097 Budapest, Táblás utca 32. Cg. 01-10-043804)

Részletesebben

Posta Hűségprogram Pontgyűjtő Szabályzata

Posta Hűségprogram Pontgyűjtő Szabályzata Posta Hűségprogram Pontgyűjtő Szabályzata 1. Általános feltételek A Magyar Posta Zrt. (továbbiakban: Posta) - székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. - (a továbbiakban: Szervező) Posta Hűségprogramot

Részletesebben

Részvételi és játékszabályzat

Részvételi és játékszabályzat Részvételi és játékszabályzat A TESCO- Global Áruházak Zrt. által szervezett, Kuponos adománygyűjtés a paralimpiai sportolók megsegítésére adománygyűjtéshez kapcsolódó nyereményjáték hivatalos részvételi-

Részletesebben

Fogyasztói Hűségpont Akció részvételi szabályzata

Fogyasztói Hűségpont Akció részvételi szabályzata Fogyasztói Hűségpont Akció részvételi szabályzata A Magyar Lapterjesztő Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Táblás u. 32. cg.: 01-10-043804) a továbbiakban: Szervező ) által szervezett promócióban (továbbiakban:

Részletesebben

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ elnevezésű akció ( Promóció ) szervezője a Nikon Értékesítési Magyarországi

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás. Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye

Rendkívüli tájékoztatás. Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye Rendkívüli tájékoztatás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye az OTP Bank által kibocsátott részvények dematerializált értékpapírokká átalakítása során cserére

Részletesebben

Tesco az állatokért. Pályázati kiírás és részvételi feltételek

Tesco az állatokért. Pályázati kiírás és részvételi feltételek Tesco az állatokért Pályázati kiírás és részvételi feltételek A pályázat kiírója és egyben lebonyolítója a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628, továbbiakban:

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Hivatkozási szám: BKO-133/2012 Budapest, 2012. március 28. Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Képeslapot forgalmazó dm üzletek listája

Képeslapot forgalmazó dm üzletek listája A 8400 Ajka, Csingeri u.2 Szabadság tér 6500 Baja, Eötvös u. 5. B 2660 Balassagyarmat, Zichy u. 2. 8220 Balatonalmádi, Baross u.2 8630 Balatonboglár, Klapka u.4 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 7570 Barcs,

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz és a nyilvános

Részletesebben

A Te melyik vagy program hivatalos játékszabályzata

A Te melyik vagy program hivatalos játékszabályzata A Te melyik vagy program hivatalos játékszabályzata 1. A PROGRAM SZERVEZŐJE 1.1 A Te melyik vagy program (továbbiakban: Program) Szervezője, Lebonyolítója és Adatkezelője a Procter & Gamble Magyarország

Részletesebben

a K&H világcégek tőkevédett származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

a K&H világcégek tőkevédett származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról tájékoztatás a K&H világcégek tőkevédett származtatott alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról A K&H Alapkezelő Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.), mint a kibocsátó törvényes

Részletesebben

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció a MOL-töltőállomásokon A fogyasztói promóció szervezője a MOL-LUB Kft. (székhely: 2931 Almásfüzitő Fő út 21.)

Részletesebben

Szoptatás- és fogbarát SVÉD itatópoharat forgalmazó dm üzletek

Szoptatás- és fogbarát SVÉD itatópoharat forgalmazó dm üzletek A Szoptatás- és fogbarát SVÉD itatópoharat forgalmazó dm üzletek 8400 Ajka, Csingeri u. 2. B 6500 Baja, Eötvös u. 5. 8220 Balatonalmádi, Baross u.2 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2015. június 08. Közzététel:

Részletesebben

Spilly Spoon gyógyszeradagoló kanalat forgalmazó dm üzletek

Spilly Spoon gyógyszeradagoló kanalat forgalmazó dm üzletek A 8400 Ajka, Csingeri u. 2. B 6500 Baja, Eötvös u. 5. 8220 Balatonalmádi, Baross u.2 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 7570 Barcs, Köztársaság út 25. 5630 Békés, Kossuth

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

Átvételi és fizetési lehetőségek

Átvételi és fizetési lehetőségek Átvételi és fizetési lehetőségek 1. 2. Személyes átvétel Személyesen átvehető: 1056 Budapest Irányi utca 27. Félemelet 10-16 óra között Postai átvétel Költségek: Fizetés módja lehet: a. Készpénzben átvételkor

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe:

A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe: A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe: Postahely neve Irányítószám Település neve cím Budapest - Sashalom 1 1165 Budapest XVI.

Részletesebben

Activia Kupon Promóció Játékszabályzat

Activia Kupon Promóció Játékszabályzat Activia Kupon Promóció Játékszabályzat "Activia Kupon Promóció A Danone Kft. promóciós játékának hivatalos játékszabálya I. A promóció rövid leírása: Üzenet: Fogyassz rendszeresen Danone ACTIVIA joghurtot

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7

1. oldal, összesen: 7 Postahely neve Irányítószám Település neve cím Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10. Algyő 6750 Algyő Búvár utca 4. Aszód 2170 Aszód

Részletesebben

Hirdetmény Az Európa Ingatlanbefektetési Alap átalakulásáról

Hirdetmény Az Európa Ingatlanbefektetési Alap átalakulásáról Hirdetmény Az Európa Ingatlanbefektetési Alap átalakulásáról Az Európa Befektetési Alapkezelı Zrt. (1011 Budapest, Fı u.14., cégjegyzékszám: 01-10-043775, a továbbiakban: Alapkezelı) tájékoztatja az Európa

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 2. számú melléklet Hatályos: 2013.10.21. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták

Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták s.sz. Posta Ir. szám Posta címe 1 ABONY POSTA 2740 2740 Abony Szolnoki út 8. 2 ALBERTIRSA POSTA 2730 2730 Albertirsa Vasút utca

Részletesebben

SAMSUNG RÁADÁS LEIFHEIT SZETT PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

SAMSUNG RÁADÁS LEIFHEIT SZETT PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI SAMSUNG RÁADÁS LEIFHEIT SZETT PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI I. Promócióban való részvétel feltételei 1. Minden egyes, a Samsung Electronics Magyar Zrt. (székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér

Részletesebben