A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei"

Átírás

1 A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei A jelen dokumentum tartalmazza a "Philips Perfect Care árengedmény" értékesítési akció (a továbbiakban csak: "értékesítési akció") teljes szabályzatát. A jelen szabályzatot kizárólag csak írásos formában és a jelen dokumentumhoz csatolva lehet megváltoztatni. 1. Az értékesítési akció szervezője Az értékesítési akció szervezője a Philips Magyarország Kft. (székhely: 1117 Budapest, Alíz u. 1.) társaság (továbbiakban csak "szervező"). 2. Az értékesítési akció időpontja és helye Az értékesítési akcióra április 15. 0:00 óra és június :00 óra közötti időtartam alatt (továbbiakban csak "értékesítési akció időtartama"), Magyarország területén (továbbiakban csak "értékesítési akció helye ), a Philips Magyarország Kft. társaság által kiválasztott üzletekben kerül sor. 3. Az értékesítési akció résztvevője Az értékesítési akcióban csak 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel és kézbesítési címmel, valamint Magyarországon vezetett bankszámlával rendelkező természetes személy vehet részt (továbbiakban csak "értékesítési akció résztvevője ). 4. Az értékesítési akcióba bevont termékek Az a vevő, aki megvásárol egyet az alábbi Perfect Care termékek közül, a következő árengedményben részesülhet: PerfectCare Azur GC4914/ ,- Ft (ÁFA-val együtt) PerfectCare Azur GC4918/ ,- Ft (ÁFA-val együtt) Azur GC4860/37 újdonság 5.000,- Ft (ÁFA-val együtt) Azur GC4860/26 újdonság 5.000,- Ft (ÁFA-val együtt) PerfectCare Pure GC7635/ ,- Ft (ÁFA-val együtt) PerfectCare Aqua GC8620/ ,- Ft (ÁFA-val együtt) PerfectCare Aqua GC8622/ ,- Ft (ÁFA-val együtt) PerfectCare Aqua GC8640/ ,- Ft (ÁFA-val együtt) PerfectCare Aqua GC8641/ ,- Ft (ÁFA-val együtt) PerfectCare Aqua Silence GC8650/ ,- Ft (ÁFA-val együtt) PerfectCare GC9222/ ,- Ft (ÁFA-val együtt) PerfectCare GC9231/ ,- Ft (ÁFA-val együtt) PerfectCare Silent GC9550/ ,- Ft (ÁFA-val együtt) A szervező az árengedményt egy ügynökség közreműködésével, a jelen szabályzatban előírt feltételek teljesülésének az ellenőrzése után utalja át a vevőnek. A jelen szabályzat feltételeinek való megfelelés ellenőrzéséhez a résztvevő együttműködése szükséges. Sorsolás nem történik, a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő minden vásárlás után jogosult a vevő az utólagos árengedményre. A kifizetett árengedmény a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv. 1. számú melléklet pontja alapján adómentes.

2 5. Az értékesítési akcióban való részvétel feltételei 1. Egy darab új Perfect Care termék (GC4914/20, GC4918/30, GC4860/37, GC4860/26, GC7635/30, GC8620/02, GC8622/20, GC8640/02, GC8641/30, GC8650/80, GC9222/02, GC9231/02 vagy GC9550/02) megvásárlása a Philips Magyarország Kft. társaság által kiválasztott valamelyik magyarországi üzletben. A termék megvásárlása új termék vásárlását jelenti. 2. A vásárlásra április 15. és 2014 június 15. között kerül sor. 3. A honlapon található regisztrációs űrlap adatainak komplett és szabályos kitöltése (vásárló neve, mobiltelefon száma, címe, bankszámla száma, számlavezető pénzintézet neve, vásárolt termék pontos típusa, vásárlás helye, számla AP kódja, számlamásolat feltöltése file-ként, termék vonalkódja, termék vonalkódjának feltöltése file-ként), majd az űrlap elküldése. A vásárlás regisztrálása a vásárlást követő 14 napon belül szükséges. A fenti feltételek teljesülése esetén, a közreműködő ügynökség az érvényes regisztrációt követő 30 napon belül átutalja a vevőnek a honlapon végrehajtott regisztráció során megadott bankszámlára a termékhez kapcsolódó árengedmény összegét. Az árengedmény kifizetése kizárólag csak banki átutalással, Magyarországon vezetett forint bankszámlára történhet, az árengedmény postai utalvánnyal vagy más módon történő kifizetése nem igényelhető. Az árengedményt egy termékre, egy pénztári bizonylat alapján, kizárólag csak egy vevő igényelheti. Hibás vagy hiányos regisztráció esetén a résztvevőt ben kérjük fel a hiányos adatok pótlására. A Philips Magyarország Kft. társaság nem vállal felelősséget a fenti kézbesíthetetlensége miatt. A regisztrációs adatok pótlásának az elmaradása esetén az adott regisztráció nem kerül feldolgozásra. Az adatok pontosságáért és teljességéért (a helyes bankszámlaszámot is ideértve) a vevő felel. A Philips Magyarország Kft. társaság nem vállal felelősséget a regisztráció során hibásan megadott adatokért, illetve az internetes regisztráció elküldése során esetleg felmerülő műszaki problémákért. A vásárlást követő 14 napon túl megküldött regisztrációk esetében az árengedmény kifizetését nem garantáljuk. A regisztráció utolsó napja június 29., ezt követően regisztrációt már nincs módunkban elfogadni. Az értékesítési akcióból kizárásra kerülnek az értékesítési akció időtartamán túl végrehajtott regisztrációk, a hiányosan vagy helytelenül kitöltött, illetve az adott formátumnak nem megfelelő regisztrációk, illetve az értékesítési akció feltételeit más módon nem teljesítő regisztrációk. Az akció szervezője fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztráció érvényességéről saját hatáskörben végleges döntést hozzon. Az értékesítési akcióban részt vevő személy (a vásárlás ellenőrizhetősége érdekében) köteles megőrizni a termék vásárlását igazoló bizonylatot (továbbiakban csak "bizonylat"). Ha a szervező felhívása alapján a résztvevő nem tudja bemutatni a jelen szabályzat feltételeinek megfelelő, az akcióba bevont termék vásárlását igazoló és a regisztráció során megadott adatokkal azonos adatokat tartalmazó eredeti bizonylato(ka)t, akkor a résztvevőt az értékesítési akcióból kizárjuk, az ilyen résztvevő jogosultsága az árkedvezményre megszűnik. A feltételeknek megfelelő árengedmények kifizetésére legkésőbb július 29-ig kerül sor. A ki nem fizetett árengedményekkel kapcsolatos reklamációkat és kérdéseket legkésőbb augusztus 5-ig be kell nyújtani, ezt követően az akció véglegesen lezárul.

3 Esetleges kérdéseivel és problémáival forduljon az együttműködő ügynökséghez a következő címre megküldött üzenettel: 6. Személyes adatok feldolgozása és személyiségi jogok Az értékesítési akcióban résztvevő személy elfogadja és betartja az értékesítési akció szabályait. Az értékesítési akcióban résztvevő személy egyetért azzal, hogy a jelen értékesítési akció keretében az adatkezelő Philips Magyarország Kft. (székhely: 1117 Budapest, Alíz u. 1.) társaságnak (továbbiakban csak "társaság") megadott személyes adatait (továbbiakban csak "adatok") a társaság elmentse és tárolja az adatbázisában, továbbá azokat 5 éven keresztül felhasználja és feldolgozza, valamint kijelölt feldolgozó cégen keresztül az érvényes értékesítési akcióban való ellenőrzésekhez alkalmazza, illetve marketing célokra felhasználja, többek között termékek és szolgáltatások ajánlásához, akciókról, termékekről és egyéb eseményekről szóló információk, valamint az évi CXIX sz. törvény értelmében elektronikus üzleti információk megküldéséhez. Az adatok további adatokkal egészíthetők ki. A résztvevő tisztában van azzal, hogy az évi CXIX. számú törvény 5. (1) bekezdés a) pontja értelmében az adatok átadása önkéntes, az átadott adatok felhasználására vonatkozó egyetértés a társaságnak címzett levélben bármikor és ingyen visszavonható, továbbá, hogy joga van a személyes adataihoz való hozzáféréshez, ezen adatok megváltoztatásához, valamint a helytelen adatok letiltásához vagy az adatok megsemmisítéséhez stb. Amennyiben a résztvevőnek kétségei támadnak a személyes adatai védelmét illetően, akkor kérdéssel fordulhat az adatkezelő társasághoz, vagy közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat. A értékesítési akció résztvevői hozzájárulnak ahhoz, hogy az értékesítési akció szervezője az értékesítési akció befejezését követő 5 évig, a fenti célra felhasználja a személyes adataikat különböző médiákban (az internetet is ideértve), a jelen értékesítési akcióhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó népszerűsítő és reklám anyagokban, továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező a fenti módon hang- és képfelvételeket készítsen és tegyen közzé az értékesítési akció résztvevőiről. 7. Záró rendelkezések A szervező nem vállal felelősséget az értékesítési akcióban való részvétellel kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért. A részvételi feltételeknek meg nem felelő, vagy a jelen szabályzat előírásait megsértő résztvevőket az értékesítési akcióból kizárjuk. A szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy indoklás nélkül kizárja az értékesítési akcióból azokat a résztvevőket, akiknek a viselkedése csalásra vagy tisztességtelen tevékenységre utal. Az értékesítési akció szervezője nem vállal felelősséget az értékesítési akció során felmerülő bármilyen technikai problémáért. A szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy nyomós okok miatt az értékesítési akciót lerövidítse, megszakítsa vagy törölje, illetve módosítsa az akció szabályait. Abban az esetben, ha az értékesítési akció feltételeiben és szabályaiban változások következnek be, akkor ezt a szervező írásos kiegészítés formájában hozza nyilvánosságra a honlapon. A változások a fenti módon való közzététellel egy időben lépnek hatályba. A szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy végérvényesen döntsön az egyes résztvevők által az értékesítési akcióban való részvétel jogosultságáról és a részvételi feltételek teljesüléséről.

4 Üzletek listája Üzlet Irányítószám Település Utca, házszám Auchan 3516 Miskolc Pesti út 9. Auchan 3527 Miskolc József Attila u. 87. Auchan Budaörs 2040 Budaörs Sport u Auchan Csömör 2141 Csömör Határ út 6. Auchan Dunakeszi 2120 Dunakeszi Nádas u. 6. Auchan Maglód 2234 Maglód Eszterházy János u. 1. Euronics 6500 Baja Csermák tér 4. (Dunatáj Áruház) Euronics 8700 Marcali Rákóczi u. 13. Euronics 8630 Balatonboglár Szabadság út. 8. Euronics 7090 Tamási Szabadság u 41. Euronics 7200 Dombóvár Hunyadi tér 5. Euronics 7400 Kaposvár Berzsenyi D. u. 9. Euronics 7500 Nagyatád Széchenyi tér 10. Euronics 7570 Barcs Erkel F. u. 1. Euronics 7900 Szigetvár József A u. 81/1 Euronics 7800 Siklós Dózsa Gy. U 2/A Euronics 7300 Komló Kossuth u 75. fsz. 2. Euronics 7631 Pécs Megyeri út 76. Euronics 7621 Pécs Kossuth tér 5. Euronics 7700 Mohács Pécsi u 3353 hrsz Euronics 7150 Bonyhád Széchenyi tér 5. Euronics 7100 Szekszárd Mátyás K. u. 6. Euronics 7030 Paks Barátság u. 3. Euronics 2400 Dunaújváros Béke tér 3. Euronics 8230 Balatonfüred Kossuth L. u. 16. Euronics 9500 Celldömölk Sági u 18. Euronics 9300 Csorna Árpád u.2. Euronics 9330 Kapuvár Gesztenye sor 5. Euronics 2900 Komárom Mártírok útja 1-3. Euronics 9900 Körmend Rákóczi u 57/A Euronics 8060 Mór Vértes út 2586/36 hrsz. Euronics 9200 Mosonmagyaróvár Fő utca 35. Euronics 2840 Oroszlány Rákóczi u. 90. Euronics 9600 Sárvár Batthyány u. 40. Euronics 8600 Siófok Tanácsház u. 9. Euronics 8300 Tapolca Deák F. u Euronics 2890 Tata Ady E. u. 22 Euronics 2800 Tatabánya Fő tér 10. Euronics 8400 Ajka Tűzoltó u 1/b Euronics 8900 Zalaegerszeg Stadion út 5. Euronics 3300 Eger Rákóczi u. 90. Euronics 2100 Gödöllő Bossányi Krisztina utca 2. Euronics 4200 Hajdúszoboszló Hősök tere 9-11.

5 Euronics 2500 Esztergom Dobogókői u. 84. Euronics 3525 Miskolc Szentpáli út 2-6. Euronics 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 80. Euronics 3100 Salgótarján Bem József u Euronics 8500 Pápa Celli u 73. Euronics 8200 Veszprém Budapest út Euronics 8800 Nagykanizsa Dózsa Gy u Euronics 8200 Veszprém Mártírok útja 13. Euronics 2600 Vác Deres u 2. Euronics 8000 Székesfehérvár Palotai út 1. Euronics 9400 Sopron Határdomb u 2. Euronics 1212 Budapest Görgey Artúr tér 20. Expert 6000 Kecskemét Kurucz krt. 8. III. Expert 5700 Gyula Csabai út 3/A (Tesco) Expert 6728 Szeged Párizsi krt Expert 6900 Makó Csanád Vezér tér 31. Expert 2700 Cegléd Kárpáthy Aurél u.2. Expert 5030 Békés Békés, Széchényi tér 9. Expert 5600 Békéscsaba Gyóni Géza u. 11 Fsz/2 Expert 4100 Berettyóújfalu Dózsa Gy. U.13. Expert 4034 Debrecen Balmazújvárosi út 4. Expert 3200 Gyöngyös Vásár út 2.(Tesco) Expert 3000 Hatvan FAMILI CENTER;Bibó utca 3. Expert 5100 Jászberény Lehel Vezér tér 32 Expert 4700 Mátészalka Szalkai László u. 19/b. Expert 4400 Nyíregyháza Jókai Mór tér 7- Nagy Imre tér 1 Expert 3060 Pásztó Fő u.69 Expert 3980 Sátoraljaújhely Kazinczy F.u. 156 Expert 3170 Szécsény Rákóczi út 111. Expert 5520 Szeghalom Kinizsi u.9. Expert 3900 Szerencs Gyár u.40. Expert 5000 Szolnok Ady Endre út (II) 28. Expert 5350 Tiszafüred Fő út 31 Expert 3580 Tiszaújváros Szent István u. 30 Expert 4800 Vásárosnamény Beregszászi út 1.(TESCO) Expert 2660 Balassagyarmat Mikszáth Kálmán út 56 (Tesco) Expert 4900 Fehérgyarmat Kossuth tér 20. Expert 4600 Kisvárda Szt. László u. 20. Expert 5800 Mezőkovácsháza ÁRPÁD U Expert 3360 Heves ERKEL. F. U. 1. Expert 3700 Kazincbarcika Hadak útja 2 Expert 4300 Nyírbátor Zrínyi út 4. Expert 3600 Ózd VASVÁR U. 37. Expert 3250 Pétervására Szent Márton út 5. Expert 4465 Rakamaz Hunyadi u. 40. Expert 3950 Sárospatak RÁKÓCZI u. 45.

6 Euronics 2030 Érd Budai u.13. Expert Partner 4111 Biharkeresztes Széchenyi út 65 Expert Partner 2750 Nagykőrös SZABADSÁG TÉR 6. Expert Partner 5540 Szarvas Szabadság u Expert Partner 6060 Tiszakécske Vízhányó u. 2/B Expert Partner 6600 Szentes NAGY F. U.2. Expert Partner 6640 Csongrád KERESZT U. 25. Expert Partner 5900 Orosháza Kistemplom u. 2/a Expert Partner 6100 Kiskunfélegyháza Szegedi út 48. Expert Partner 6400 Kiskunhalas Fűrész u. 8. Expert Partner 2340 Kiskunlacháza DÓZSA GY U. 131 Expert Partner 6237 Kecel FŐ TÉR 7 Expert Partner 5200 Törökszentmiklós KOSSUTH U 120. Expert Partner 5200 Törökszentmiklós Batthyány út 71. Euronics 9023 Győr Vasvári P. u. 1/A Euronics 9700 Szombathely Varasd u 10. Euronics 8800 Nagykanizsa Zrínyi u. 15. Euronics 2011 Budakalász Omszk park 4. Euronics 2040 Budaörs Malomkő u 5. Euronics 1082 Budapest Futó u Euronics 1191 Budapest Vak Bottyán u 75/ B (203 üzlet) Euronics 1148 Budapest Örs vezér tere 24. Euronics 8100 Várpalota Árpád u. 45. Euronics 1117 Budapest Hunyadi János út 19. Euronics 8360 Keszthely Murvás u. 2. Euronics 1045 Budapest Árpád u Euronics 2220 Vecsés Fő u Expert 6800 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely, Hódtó út (Tesco) Expert 6000 Kecskemét Kecskemét, Izsáki út 12/b -(Tesco) IV. Expert 6728 Szeged Szeged, Rókusi krt (Tesco) II. Expert 6725 Szeged Szeged, Szabadkai út 7. (Tesco) III. Expert 3580 Tiszaújváros Tiszaújváros, Széchenyi u.21. Gelkalux Kft Mezőkövesd Szent László tér 8 HiFiweb Kft Győr Lajta u. 8 Euronics Webáruház Extreme Digital 1073 Budapest Erzsébet krt. 15. Extreme Digital 1024 Budapest Lövőház u (Mammut I. bevásárlóközpont) Extreme Digital 1117 Budapest Móricz Zsigmond körtér 15. Extreme Digital 1152 Budapest Szentmihályi út 131. (Pólus Center bevásárlóközpont) Extreme Digital 1148 Budapest Örs vezér tere 24. (Sugár bevásárlóközpont) Extreme Digital 4024 Debrecen Piac u. 56 Extreme Digital 9021 Győr Jókai u Extreme Digital 6000 Kecskemét Korona u. 2. (Malom Center bevásárlóközpont) Extreme Digital 3530 Miskolc Corvin u. 7. Extreme Digital 7621 Pécs Rákóczi út 49. (Rákóczi Ház) Extreme Digital 6720 Szeged Tisza Lajos krt. 60.

7 Extreme Digital 8000 Székesfehérvár Palotai út 1. (Alba Plaza bevásárlóközpont) Maxx Power 6500 Baja Tóth Kálmán tér 5. Maxx Power 2400 Dunaújváros Kenyérgyár u. 2. Media Markt 6724 Szeged Londoni krt. 3. Media Markt 7621 Pécs Bajcsy Zs. út 11. Media Markt 6000 Kecskemét Dunaföldvári u. 2. Media Markt 2040 Budaörs Petőfi Sándor u. 64. Media Markt 9027 Győr Budai út 1. Media Markt 8000 Székesfehérvár Palotai út 6. Media Markt 9700 Szombathely Varasd út 1. Media Markt 5600 Békéscsaba Andrássy út Media Markt 4027 Debrecen Csapó u. 30. I/37.A. Media Markt 3533 Miskolc Király út 1/A. Media Markt 4400 Nyíregyháza László u. 12. Media Markt 5000 Szolnok Felső Szandai rét 1. Media Markt Aréna Plaza 1087 Budapest Kerepesi út 9. Media Markt Árkád 1106 Budapest Örs vezér tere 25. Media Markt Duna Plaza 1138 Budapest Váci út 178. Media Markt Kispest 1191 Budapest Üllői út Media Markt Mammut 1024 Budapest Lövőház u Media Markt Megapark 1201 Budapest Mártírok útja 292. Media Markt Pólus Center 1152 Budapest Szentmihályi út 131. Media Markt Stop Shop 1037 Budapest Bécsi út 136. Media Markt Westend 1062 Budapest Váci út 1-3. Media Markt E-commerce 2040 Budaörs Petőfi Sándor utca 64. Surányi Kereskedőház 2100 Gödöllő Petőfi tér 1. Maxx Power 8200 Veszprém Cserhát ltp. 7. Expert Partner Balassagyarmat Rákóczi u. 32 Expert Partner Zalaegerszeg Kosztolányi u. 3/a Ebolt 1117 Budapest 1117 Hauszmann Alajos u. 4. Marketworld 1097 Budapest 1097 Tóth Kálmán u Volt 1095 Budapest 1095 Budapest, Boráros tér 7., Duna Ház, I.em. 12-es üzlet 220 Volt 1062 Budapest 1062 Budapest, Váci út 1-3. Aluljáró Szint - Kölcsey Ferenc sétány Volt 1026 Budapest 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121. fszt. 4-es üzlet 220 Volt 6720 Szeged 6720 Szeged, Deák Ferenc utca Volt 4400 Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 4. Ecostore 1096 Budapest 1096 Budapest, Haller utca 20 BestByte Alle 1117 Budapest 1117 Bp, Október 23. utca Annostore 1095 Budapest 1095 Soroksári út 164. SvikComputer 1043 Budapest 1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna u. 15/B (ARCADIA Irodaház)

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ elnevezésű akció ( Promóció ) szervezője a Nikon Értékesítési Magyarországi

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Hivatkozási szám: BKO-133/2012 Budapest, 2012. március 28. Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció a MOL-töltőállomásokon A fogyasztói promóció szervezője a MOL-LUB Kft. (székhely: 2931 Almásfüzitő Fő út 21.)

Részletesebben

Hirdetmény Az Európa Ingatlanbefektetési Alap átalakulásáról

Hirdetmény Az Európa Ingatlanbefektetési Alap átalakulásáról Hirdetmény Az Európa Ingatlanbefektetési Alap átalakulásáról Az Európa Befektetési Alapkezelı Zrt. (1011 Budapest, Fı u.14., cégjegyzékszám: 01-10-043775, a továbbiakban: Alapkezelı) tájékoztatja az Európa

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14.

8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14. 8630 Balatonboglár, Dózsa út 53-59. 8230 Balatonfüred, Arácsi út

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

Boltszám Irsz Település Cím

Boltszám Irsz Település Cím 2. számú Melléklet Áruház típusa Boltszám Irsz Település Cím Hipermarket 41770 8400 Ajka Fő út 66. Hipermarket 41650 6500 Baja Gránátos u. 11. Hipermarket 41019 2660 Balassagyarmat Mikszáth Kálmán u. 56.

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 3. számú melléklet Hatályos: 2011.01.01. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

Üzletszám Üzlettípus Ir.szám Város Cím

Üzletszám Üzlettípus Ir.szám Város Cím Üzletszám Üzlettípus Ir.szám Város Cím 10 City SPAR 1026 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 63 11 SPAR 1031 Budapest Monostori út 3 14 SPAR 1036 Budapest Pacsirtamező utca 49 15 SPAR 1039 Budapest Viziorgona

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

JÁTÉKSZABÁLYZAT A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata JÁTÉKSZABÁLYZAT A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata 1. A nyereményjáték szervezője A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék")

Részletesebben

KATALÓGUSUNKAT! megjelent! TAVASZI-NYÁRI KERESSE. 1,985 m²/doboz, 3.571 Ft/doboz. Ft/m² 2.299 1.799. 8 mm tabak akácia. május

KATALÓGUSUNKAT! megjelent! TAVASZI-NYÁRI KERESSE. 1,985 m²/doboz, 3.571 Ft/doboz. Ft/m² 2.299 1.799. 8 mm tabak akácia. május 2.299 1.799 Ft/m² 8 mm tabak akácia 1,985 m²/doboz, 3.571 Ft/doboz megjelent! KERESSE TAVASZI-NYÁRI KATALÓGUSUNKAT! május A tekercsáru termékeket a tekercs teljes szélességében áll módunkban kiszolgálni!

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021

1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021 1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021 Budapest Hűvösvölgyi u 118 Budapest 1021 Budapest Hűvösvölgyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Diplomamentő program. nyelvvizsgára felkészítő képzésein történő részvételre. Program kód: 14111

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Diplomamentő program. nyelvvizsgára felkészítő képzésein történő részvételre. Program kód: 14111 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Diplomamentő program nyelvvizsgára felkészítő képzésein történő részvételre Program kód: 14111 1 Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. DIPLOMAMENTŐ PROGRAMJÁNAK PÁLYÁZATI

Részletesebben

Irányító szám. Irányító szám. Posta neve. Posta neve

Irányító szám. Irányító szám. Posta neve. Posta neve 3261 Abasár 8440 Herend posta 3881 Abaújszántó 3360 Heves 2740 Abony posta 8381 Hévíz posta 8401 Ajka 1 posta 6801 Hódmezővásárhely 1 2730 Albertirsa posta 6805 Hódmezővásárhely Tesco 2351 Alsónémedi posta

Részletesebben

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat )

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. AzAlba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Jelen módosítás hatálybalépésének

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

Patika Irsz. Város Közterület

Patika Irsz. Város Közterület Patika Irsz. Város Közterület ARANYESŐ PATIKA 8127 ABA RÁKOCZI UT 27 Csontos Patika 2740 Abony Vasút út 22 Zafír Gyógyszertár 2484 Agárd Balatoni u. 62 SZENT ISTVÁN GYÓGYSZERTÁR 6221 AKASZTÓ SZENT ISTVÁN

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

2. A távhõszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

2. A távhõszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 145. szám 24797 A nemzeti fejlesztési miniszter 59/2012. (X. 31.) NFM rendelete a távhõszolgáltatónak értékesített távhõ árának, valamint a lakossági felhasználónak

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben