Beszámoló. a HUNGARNET Egyesület évi tevékenységéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló. a HUNGARNET Egyesület 2010. évi tevékenységéről"

Átírás

1 Beszámoló a HUNGARNET Egyesület évi tevékenységéről 1. Bevezetés Az Egyesület 2010-ben ismét kiegyensúlyozott évet zárt. Továbbra is meghatározó szerepe volt az NIIF Programmal való szoros együttműködésnek. A 2010-es év minden bizonnyal legjelentősebb eredménye, hogy a magyarországi kutatói hálózat a folyamatos központi elvonások ellenére tartani tudta korábbi előkelő helyét az európai kutatóhálózatok sorában. Az ÚMFT keretében még 2008-ban elnyert támogatással olyan jelentős fejlesztéseket hajtottunk és hajtunk végre az NIIF Program teljes portfoliójában, amelyek minőségi változások sorát eredményezi. Az NIIF Intézet összesen közel 5 MdFt nagyságrendjében három kiemelt fejlesztési projektet nyert meg (TÁMOP, TIOP, és KMOP projektek). Ezzel egy hosszú évek óta tartó negatív tendencia fordult meg a fejlesztési források rendelkezésre állása területén. Mindhárom ÚMFT projekt szerződéseit megkötöttük, a fejlesztési munka a befejezéséhez közeledik. Mind a hálózati infrastruktúrát és a hálózati szolgáltatásokat, mind pedig a szuperszámítástechnikai és a cloud ill. grid fejlesztéseinket, a kapcsolódó middleware fejlesztéseket, valamint a kollaborációs infrastruktúra fejlesztéseinket egyaránt komoly itthoni és nemzetközi érdeklődés veszi körül. Az év során átadásra került az országos elosztott storage rendszer, az eduid rendszer, az országos HD videokonferencia rendszer, elindult a TÁMOP projekt támogatásával fejlesztett Videotorium videomegosztó portál, az új CRM ügyfélkapcsolat-menedzsment rendszer, és nem utolsó sorban az NIIF új, világszínvonalú optikai sötétszálakra épülő és dinamikus lambda kapcsolatokat is lehetővé tevő országos hibrid hálózati rendszere ben is a nemzetközi szervezeti kapcsolatok jelentették az elsődleges együttműködési fórumot a HUNGARNET/NIIFI nemzetközi tevékenysége keretében. Az ilyen szervezeti kapcsolatok között az erősödő TERENA, az újjászerveződő DANTE, valamint az architektúrájában és topológiájában átalakuló GEANT hálózathoz kapcsolódó fejlesztések irányítását végző NREN-PC tölti be a legfontosabb szerepet.

2 A HUNGARNET/NIIF nemzetközi kapcsolatai között a hálózati és projekt-kapcsolatok terén 2010-ben is a GEANT európai hálózat fejlesztése és működtetése, ill. az ehhez kapcsolódó GN3 projekt jelentette a legfontosabb feladatot, beleértve a vonatkozó kutatási-fejlesztési munkák elvégzését, az új architektúra kialakítását és az infrastruktúra, valamint a szolgáltatások konszolidálását, továbbá az alkalmazások körének szélesítését. Az IPv6 széleskörű bevezetésére irányuló 6NET és 6DISS projektek folytatásaként az IPv6-ra való fokozatos áttérés módszereinek nemzetközi közreadása jelentette a 6DEPLOY projekt elsődleges célját. Kiemelt jelentőséggel bírt 2010-ben is a FEDERICA projekt. Feladata a jövőbeli hálózati kutatás-fejlesztés olyan elektronikus infrastruktúrájának a kiépítése és működtetése volt, mely virtualizált hálózati kapcsolatok, ill. szolgáltatások létrehozása és újszerűen menedzselt közreadása útján lehetővé teszi a végfelhasználók számára új protokollok és új technológiai megoldások tesztelését. Rendkívül nagy szerepet játszott a 2010-es év során a grid-fejlesztésekhez kapcsolódó EGEE3 projekt, valamint az NIIFI hozzájárulásait tekintve az európai grid-es fejlesztések között is kiemelt szerepet játszó, meghatározó magyar részvétellel folyó KnowARC projekt és a middleware fejlesztések európai szintű összefogására irányuló iniciatíva keretében az elmúlt év során beindított EMI projekt. Ugyancsak új elemként jelent meg nemzetközi projekt-kapcsolataink között az einfranet projekt, mely a korábbi ENPG együttműködések helyébe lépve a kutatói hálózatok és e-infrastruktúrák terén igyekszik hozzájárulni a nemzeti stratégiák és finanszírozási gyakorlat európai harmonizálásához A hazai fejlesztéseket tekintve jelentős eredmények születtek a fentieken túl az IP alapú országos videokonferencia rendszer fejlesztésében és széleskörű használatában, de ugyanilyen fontosak a VoIP, az AAI (autentikációs és autorizációs infrastruktúra), vagy pl. az elemek, elearning, SZEZÁM, IPSZILON projektek kapcsán folyó munkák is, még ha az utóbbiak a források szűkössége miatt visszafogottabbak is voltak a tervezettnél. A 2010-es év zárását követően is érdemes hangsúlyozni, hogy az NIIF Program keretében fejlődő és működő hazai számítógép-hálózat és a ráépülő teljes e- Infrastruktúra által kiszolgált intézmények és felhasználók köre lefedi a teljes magyar kutatási és felsőoktatási intézményhálózatot és szinte a teljes közgyűjteményi közösséget. A Program keretében továbbra is nemzetközi színvonalú és egyre fejlettebb kommunikációs, információ-hozzáférési és elektronikus együttműködési lehetőségek állnak rendelkezésre a HUNGARNET Egyesület által összefogott alkalmazói kör számára. Mint a korábbiakban, az eredmények továbbra is kiemelkedően fontos szerepet játszottak, ill. játszanak a hazai informatikai fejlődés egészének elősegítésében, mintarendszerek és pilot-alkalmazások létrehozásában, a hazai szakember-gárda bővítésében, az informatika alkalmazási kultúrájának elterjesztésében.

3 A HUNGARNET/NIIF keretében végzett munkák ugyanis a kutatási és fejlesztési projektek infokommunikációs igényeinek kiszolgálása, az élenjáró technológiák fejlesztése, kipróbálása és alkalmazása mellett jelentős szerepet töltenek be a hazai IKT szektor katalizálásában is, és a híd szerepét töltik be a K+F és az új szolgáltatások piaci bevezetése között ben további erőfeszítések történtek az Új Generációs Internet Projekt kidolgozásában. A HUNGARNET Egyesület ún. könyvtári szakosztálya mivel az elmúlt tíz évben már létrejöttek az egyes könyvtári automatizálási és informatikai részterületeket képviselő szakmai szervezetek, egyesületek, ill. testületeik ma már formális szakosztályi üléseket nem tart. Működése virtualizálódott, a könyvtáros társadalom nagy levelező listája, a KATALIST pl. szinte teljesen ennek a tevékenységnek szenteli tartalmát. A működést tehát egyre inkább a tagokon, ill. szakembereinken keresztüli képviselet jellemezte, akik részt vettek több projektben is, többször kifejezetten a szakosztály képviseletében. A legjelentősebb projektek közül több közvetlenül is kapcsolódik a HUNGARNET, ill. a szakosztály tevékenységéhez, amit többek között az is kifejez, hogy részben, ill. egészben az NIIF szerverei biztosítanak hátteret számukra. Az Egyesület gazdálkodásában 2010 során is meghatározó volt a tagdíjak szerepe. Tagságunk többsége eleget tett tagdíjfizetési kötelezettségének. A tagdíj kintlévőségeket sikerült tovább csökkenteni. A HUNGARNET gazdálkodásának mérlege továbbra is lehetővé teszi, hogy az Egyesület saját forrásaiból a szakosztályokban folyó szakmai munkákhoz, a növekvő számú egyéni kutatói tagság hálózati kiszolgálásához és oktatásához, a szoftver licencek magasabb színvonalú regionális terítéséhez is hozzájáruljon. Fontos hangsúlyozni, hogy a HUNGARNET Egyesület mind a hazai, mind pedig a nemzetközi szerződéses kötelezettségeinek egyaránt maradéktalanul eleget tett. Az Egyesület szakosztályai összehangolt, és a korábbi évek gyakorlatának megfelelő magas színvonalú munkát végeztek, szorosan együttműködve az NIIF Programmal. A HUNGARNET rendes tagsága 2010-ben is csak minimális mértékben változott, hiszen mára már gyakorlatilag minden magyarországi kutatási, felsőoktatási és közgyűjteményi intézmény belépett Egyesületünkbe. Az intézményi taglétszáma 550 rendes tag (intézményi összevonások miatt),az aktív egyéni kutatói taglétszám 590 fő. A pártoló tagintézmények száma 15, míg a tagintézmények által lefedett alkalmazói közösség több mint tényleges felhasználót jelent.

4 Kiemelkedő esemény volt az Egyesület elmúlt évi tevékenységében is, hogy a hálózatfejlesztők, az alkalmazásfejlesztők és a felhasználók HUNGARNET által összefogott közössége az NIIF Programmal közösen rendezte meg ez alkalommal Debrecenben a 2010 évi NETWORKSHOP Konferenciát, ahol 350 résztvevő ismét több mint 120 előadást hallgathatott meg. 2. A HUNGARNET Egyesület 2010.évi nemzetközi kapcsolatairól. A HUNGARNET Egyesület nemzetközi kapcsolataira 2010-ben is a korábbi évekhez hasonló aktivitás volt jellemző, tükrözve azt a meghatározó szerepet, melyet e kapcsolatok a HUNGARNET Egyesület működésében és a hazai kutatói hálózati tevékenységek alakulásában és sikerességében betöltenek. E kapcsolatokról igyekszik beszámolni az alább kovetkező ismertetés, követve az elmúlt évek gyakorlatát, át is véve néhány fontos elemet a korábbi beszámolókból, és törekedve a 2010-es év sajátosságainak, elért eredményeinek tömör bemutatására. Az elmúlt évben is szoros együttműködés jellemezte a HUNGARNET Egyesület és az NIIF program, ill. az NIIF Intézet (NIIFI) között a nemzetközi kapcsolatok terén kialakult kapcsolatot. Ez az együttműködés továbbra is az alapját képezi az NIIF Program eredményes működésének, a Program keretében folyó fejlesztések nemzetközi mércével mérve is magas színvonalának, a hazai infrastruktúra, szolgáltatások és alkalmazások össz-európai szempontból is kiváló alakulásának, a tagintézmények igényes hálózati adottságainak. A sikeres nemzetközi kapcsolatok természetesen továbbra is a HUNGARNET/NIIF közösség eredményeire épülnek, a kölcsönös előnyöket szem előtt tartó módon aknázva ki a műszaki, gazdasági, szervezeti-szervezési és esetenként jogi együttműködésben rejlő lehetőségeket. A HUNGARNET Egyesület, az NIIF Intézet és az egész NIIF közösség nemzetközi kapcsolatai nem csupán a közvetlen kutatási-oktatási alkalmazások, hanem a fejlett európai országokkal való lépéstartás, a kutatási és oktatási infrastruktúra élvonalbeli színvonalának fenntartása, sőt, az ország informatikai fejlődése és a magyar kultúra és tudomány nemzetközi jelenléte szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bírnak.

5 A nemzetközi kapcsolatokra jellemző szoros kooperáció és a gyümölcsöző nemzetközi együttműködések azonban túlmutatnak a hazai érdekeken. Az európai kutatói hálózatok között kialakult szerves együttműködés keretei között bármelyik nemzeti hálózat meggyengülése az egész európai hálózati együttműködésre károsan hatna vissza. A HUNGARNET/NIIFI nemzetközi szerepe terén ezért is igen fontos az Európával való együtt haladás, a kölcsönösen előnyös közös tevékenységek széles körének fenntartása, sőt, lehetőség szerinti bővítése és elmélyítése is. A HUNGARNET/NIIFI több mint 30 ország kutatói hálózati szervezeteire kiterjedő nemzetközi kapcsolatrendszerét a fentiek értelmében a kölcsönös meghatározottságok bonyolult szövevénye jellemzi. A kapcsolatrendszer megfelelő kezelése és szervezése valamennyi NREN (National Research and Education Network, Nemzeti Kutatási és Oktatási Hálózat) számára egyszerre jelent rendkívül összetett feladatot és egyúttal az érintett nemzeti kutatói hálózatok hosszú távú életképességét meghatározó elengedhetetlen feltételt is. A nemzetközi kapcsolatok ugyanis éppúgy stabilitást biztosítanak az NREN-ek (köztük a HUNGARNET/NIIFI) számára, mint ahogy valamennyiük, így a HUNGARNET/NIIFI eredményes fejlődése és együttműködése is hozzájárul a nemzetközi kutatói hálózat stabilitásához és a közös európai fejlesztések sikerességéhez. A HUNGARNET/NIIFI nemzetközi kapcsolatainak évi alakulása az alábbiakban a fenti szempontok figyelembe vételével kerül bemutatásra. A minden részletre kiterjedő ismertetés helyett a nemzetközi kapcsolatok terén kialakult három fő tevékenységi terület kiemelkedő eseményeiről a szervezeti kapcsolatok, a hálózati kapcsolatok, valamint a nemzetközi projekt-együttműködések legfontosabb elemeiről esik tömören szó majd röviden kitérünk az elkövetkező időszak várható fejleményeire. Nemzetközi szervezeti, hálózati és projekt-kapcsolatok A HUNGARNET/NIIFI nemzetközi tevékenysége keretében 2010 során is a nemzetközi szervezeti kapcsolatok jelentették az elsődleges együttműködési fórumot, különös tekintettel az együttműködések elvi, szervezeti-szervezési és kölcsönös támogatási-érdekvédelmi területeire. Az ilyen szervezeti kapcsolatok között a TERENA, a DANTE, valamint a GÉANT irányítását végző NREN-PC (a Nemzeti Kutatói Hálózatok konzorciumának Policy Committee-je) töltötte be és tölti be ma is a legfontosabb szerepet.

6 Ez abból adódik, hogy egyrészt a TERENA nem csupán összefogója, de motorja és legfőbb szervezője is a kutatói hálózatok európai együttműködésének, másrészt a TERENA jogelődje által létrehozott DANTE a közös európai hálózat, a GÉANT fejlesztésének és működtetésének kulcsszereplője (együttműködésben a GÉANT építésére irányuló GN3 EU FP7 projekt konzorciumát képviselő NREN PC-vel), harmadrészt pedig a TERENA az elsődleges gazdája Európában a kutatói hálózatokkal kapcsolatos oktatásnak. A TERENA munkájában több HUNGARNET/NIIFI képviselő is részt vett, ill. részt vesz. A TERENA tevékenysége kapcsán a 2010-es év egyik legfontosabb fejleménye, hogy elindult az ASPIRE projekt, a GÉANT-ra és a kapcsolódó KF munkákra irányuló nagyszabású GN3 fejlesztések egyik kulcsfontosságú aktivitása. Az ASPIRE a korábbi SERENATE és EARNEST projektekhez hasonlóan több évre előretekintve igyekezzen elemezni a kutatói hálózatok várható fejlődését, a trend-elemzés során nem csupán a kutatói hálózatok várható paramétereire és technológiai jellemzőire térve ki. Az ASPIRE igyekszik a majdani fejlesztések beágyazását (az információtechnológiai ipar fejlődési tendenciáit, az egyes európai országokban érvényesülő nemzeti kutatás- és oktatáspolitikai hátteret, a pénzügyi és jogi háttérfeltételeket, az alkalmazói környezet az igények és készségek alakulását stb.) éppúgy megvizsgálni, mint a hálózatra épülő szolgáltatások, a különböző diszciplínák által történő hálózat-alkalmazások, a tartalom-generálás és tartalomhozzáférés, valamint az alkalmazói kör alakulása terén várható fejleményeket. A legjobb szakértők bevonása és a lehető legszélesebb körű elemzések elvégzése biztosítja, hogy az ASPIRE ha nem is képes előre jelezni, hogy mi történik a kutatói hálózatok terén a GN3 (GÉANT-3) utáni periódusban (tehát után, a majdani GÉANT-4 időszakában) a fejlődési tendenciákat jó közelítéssel tudja prognosztizálni a projekt keretében megszólaltatásra kerülő több száz kulcsszakember, akiknek a véleményéből táplálkozik majd a 2012-ben közreadásra kerülő záró tanulmány. Ahogy az EARNEST munkálatokban ben több HUNGARNET/NIIFI képviselő is részt vett a projekt koordinációját végző TERENA részéről kinyilvánított egyértelmű elismerést váltva ki ugyanúgy minden bizonnyal az ASPIRE vizsgálatokba is bevonásra kerül majd a HUNGARNET/NIIFI részéről több magyar szakember.

7 Az ASPIRE egyébként négy fő témakörre igyekszik a tervek szerint koncentrálni. Az első az ERA (az Európai Kutatási Övezet) globális vezető szerepének biztosítása. A második a fejlett NREN hálózatok innováció-ösztönző és azt elősegítő szerepe (a technológiai újdonságok korai alkalmazásba vétele és kísérleti alkalmazása; az NREN-ek kitüntetett szerepe a kutatás-oktatás és szolgáltatás integrált művelésében; valamint a partnerkapcsolatok és együttműködések az ipari szektorral). A harmadik a nyílt, transzparens működés és irányítás kérdésköre. A negyedik pedig az új megközelítések és megoldások befogadása és adaptálása (virtualizáció; piaci elérhetőségű, saját célú, valamint hibrid cloud-ok, azaz publikus és privát hálózati felhők; a közösségi média bevonása a kutatási-felsőoktatási alkalmazói kör munkájának támogatásába; továbbá a mobil eszközök mennyiségének és intelligenciájának növekedése). A hálózati szervezeti kapcsolatok terén a RARE (a TERENA elődje) által a 90-es évek közepén a HUNGARNET/NIIFI közreműködésével alapított DANTE végzi a GÉANT-tal kapcsolatos koordinációs tevékenységet. A több mint 30 nemzeti kutatói hálózati szervezetet összefogó konzorcium, valamint a konzorciumot képviselő NREN PC (Policy Committee) megbízásából a DANTE oroszlánrészt vállal az új generációs hálózat (GÉANT-3) fejlesztésében, telepítésében, valamint működtetésében is. E munkák friss fejleményeiről alább a hálózati kapcsolatok es helyzetének ismertetése keretében esik szó. Tekintettel a DANTE és az NREN konzorcium szerkezeti-szervezeti összehangolásának fontosságára, 2010 kiemelkedően fontos (és egyben igen sok konstruktív vitát kiváltó) nemzetközi együttműködési feladata volt a DANTE átalakításának előkészítése, többszörös céllal. Az elsődleges törekvés az, hogy az NREN-ek körének a lefedettsége azonos módon legyen biztosítva a két szervezet esetében (mindmáig az NREN konzorciumban részt vevő NREN-ek csak mintegy fele tudott a DANTE-ba is bekerülni). A megoldás már korábban körvonalazódott: a DANTE CLG társasági formát kell, hogy alkalmazzon. A CLG (Company Limited by Guarantees) egy Nagy-Britanniában, a DANTE székhelyén felkínálható társasági forma, mely lehetővé teszi, hogy a résztvevők szimbolikus garanciavállalás mellett is bekapcsolódhassanak egy hitelképes szervezet tevékenységébe. Ez a megoldás számos olyan kérdést is rendezni tud, melyek évek óta megoldásra várnak: a DANTE kötelezettségvállalásai, a vállalt feladatok teljesíthetősége, a közösen beszerzett eszközök tulajdoni kérdései, a felelősség kérdéseinek rendezése és a felelősségek megoszthatósága.

8 A DANTE keretében az Európai Unió Bizottságával együttműködve eredményesen, bár a vártnál talán kisebb átütő erővel folyik a GÉANT-hoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó projektek szervezése és megvalósítása. Az EU 7. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjának ill. egyes kutatói hálózati érdekeltségű FP7 projekteknek az előkészítése nem csekély HUNGARNET/NIIFI közreműködéssel folyt. Ennek eredményeként 2010-ben több egyéb projekt folyamatos, több évet áthidaló teljesítése mellett két jelentős projekt is a projekt-zárás időszakába jutott. A HUNGARNET/NIIFI részvéetlű 6DEPLOY projekt helyét, és ezzel az IPv6 terjesztésével kapcsolatos nemzetközi együttműködés feladatát a 6DEPLOY2 projekt vette át, és egyelőre jogfolytonosság nélkül lezárásra került a FEDERICA projekt, de új nemzetközi projekt-részvételek is indultak, melyek közül kiemelkedik az EMI (Európai Middleware Infrastruktúra) projekt. Itt jegyzendő meg, hogy a nemzetközi kapcsolatok fontos elemét jelentő ENPG (European Networking Policy Group, a kutatói hálózatok politikai, adminisztratív és finanszírozói kapcsolatainak az EC felé tanácsadó testületként működő konzultatív stratégiai fóruma) és e-irg (e-infrastructures Reflection Group, a kutatói hálózati infrastruktúra-fejlesztések, a grid fejlesztések és a digitális tartalom-orientált fejlesztések jövőjével foglalkozó konzultatív stratégiai fórum, mely ugyancsak tanácsadó funkciót tölt be az EC felé) kapcsán két jelentős eseményre került sor 2010-ben. Több mint 10 éves múlt lezárásaként az ENPG 2010 elején az einfranet projekt indításához kapcsolódva azt a stratégiai tevékenységet, mely annak idején a GÉANT projektek indításához vezetett, most az újonnan indított einfranet projektre hagyományozta. Az ENPG támogatás nélküli tevékenysége így most jelentős EC támogatással folytatódhat és ki is bővülhet. A tematikus bővülésre utal, hogy ben a green ICT és a cloud computing témákban is nyitásra került sor, színesítve az Európa-szerte már korábban beindított tevékenységet. Az e-irg korábban grid- és HPC-centrikus működése fokozatosan egészült ki az elmúlt évek során a hálózati témakörrel és az adat-infrastruktúrák tartalom-centrikus témakörével. Így az e-irg az kissé egyoldalú tematikus lefedésből az e- Infrastruktúrák teljes értékű koordinációs fórumává alakult és komoly szerepet vívott ki magának az EC felé történő szakértői közreműködés terén is. Ennek egyik eredménye, hogy 2010 végén megindult a 2011 tavaszi e-irg workshop budapesti megrendezésének előkészítése az EU 7. keretprogramjának végéhez közeledve a során beinduló új keretprogram előkészítésére, az e-infrastruktúrák kezelésének mikéntjére fókuszálva.

9 A HUNGARNET/NIIFI több további nemzetközi szervezet munkáiban is közreműködött, eltérő intenzitással. Legyen itt megemlítve az utóbbiak közül csupán három. Az ISOC (Internet Society), az Internet fejlesztésének alkalmazásainak és elterjesztésének globális szervezete, az Internet szabványosítás és az.org domainkarbantartás gazdája. A RIPE-NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre) az Internet cím- és névkiosztás ill. -karbantartás, valamint a kapcsolódó adatbázis-szolgáltatás európai szervezete. A CEENET (Central and Eastern European Networking Association) pedig a TERENA közép- és kelet-európai komplemense, a régió kutatói hálózati szervezeteinek együttműködési fóruma. Bár ezek szerényebb szereppel bírnak a HUNGARNET/NIIFI nemzetközi együttműködéseiben, mint a TERENA, a DANTE, az NREN PC, vagy akár az EC, az ENPG/eInfraNet, vagy az e-irg, a teljes képhez ezek megemlítése is hozzátartozik. A hálózati kapcsolatok terén a 2010-hez kapcsolódó legfontosabb fejlemények a GN3 projekt hálózat-építési munkájára vonatkoznak elején indult be a GÉANT új GN3 nevű projektje, melynek feladata a GÉANT-3 verzió kiépítése és a kapcsolódó kutatási feladatok elvégzése. A GÉANT európai architektúrájának és topológiájának váltása (egyebek között az országonkénti PoP elrendezés, valamint a határmenti CBF kapcsolatok kiaknázása), az optikai alap-infrastruktúra kiterjesztése, a globális lefedettség bővítése, a szolgáltatási szintek lehetőségeinek szélesítése, ezen belül a lambda-kapcsolatok kiépíthetőségének kiterjesztése, a hálózat-menedzselés, a monitorozás, a hálózatbiztonság, a szövetségi alapú identifikáció stb. számos új feladat megoldását jelenti, melyek jelentős részében a HUNGARNET/NIIF is közreműködik. A HBONE+ kiépítésével pedig az optika alkalmazása és a lambda-kapcsolatok lehetősége terén vált biztosítottá az európai színvonalú hazai helyzet. Ez azt is jelenti, hogy az optikai technológia által kedvező megoldásként kínált BoD (Bandwidth on Demand) ill. VOPN (Virtual Optical Private Network) megoldások a nagy sávszélességet és megbízhatóságot igénylő e2e (endto-end) kapcsolatok esetében hosszú távon is a preferálható megoldást jelentenek a legmagasabb igényű tudományos kutatási alkalmazások számára. A projekt-együttműködések a HUNGARNET/NIIFI tevékenységei között az elmúlt években megerősödtek, kibővültek, és egy olyan szintet értek el, melyben már nem a kapcsolat-keresés, hanem a lehetőségek kezelése jelenti a fő nehézséget. Számos esetben kényszerülünk ugyanis a beérkező projekt-részvételi megkereséseket visszautasítani, tekintettel az NIIFI rendkívüli kapacitás-szűkösségére, mely még a legfontosabb hazai feladatok 2010 során főként az UMFT projektek megoldásában is nehézséget jelentett és a nemzetközi projektekben is komoly gondot okozott.

10 A helyzet tehát egyszerre kedvező hiszen számos projekt keretében folyik kutatásifejlesztési együttműködés HUNGARNET/NIIFI részvétellel és jelent ugyanakkor gondot is, tekintettel arra, hogy a létszám-korlát miatt nem pusztán EU-s projektbevételektől esünk el, de nem aknázhatjuk ki teljes mértékben a nemzetközi projektegyüttműködésben rejlő információ-hozzáférési és ismeretszerzési lehetőségeket sem. Ezen a helyzeten a továbbiakban is, folyamatosan igyekeznünk kell segíteni. A kedvező kép kialakításához több olyan, az EU FP7 keretében (az EU 7. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjához kapcsolódóan) futó nemzetközi együttműködési projekt járult hozzá 2010-ben is, amelyekben a HUNGARNET/NIIFI jelentős szerepet vállalt. Ez szerény, de nem elhanyagolható EU-s bevételt jelent az itthoni költségek fedezetének biztosítása terén, ám ennél fontosabb, hogy a részvételünkkel benyújtott és végül támogatásban részesülő pályázatok továbbra is komoly jelenlétet biztosítanak az európai szintű nemzetközi együttműködésekben a magyar kutatói hálózati közösség számára. GÉANT kapcsolatunk költségét tekintve viszont az EC mintegy 40%-os pénzügyi hozzájárulása számunkra is (mint a legtöbb európai NREN számára) a nagysebességű gerinchálózat fenntarthatóságát, a kapcsolódás lehetőségét érdemben határozza meg, ami az európai kutatói hálózatok együttműködésének mára már kulcskérdésévé vált. A HUNGARNET/NIIFI részvétellel folyó nemzetközi projektek között a fentieknek megfelelően 2010-ben is a legfontosabb volt a GÉANT következő generációjának kiépítésére hívatott GN3 projekt (melynek céljairól, feladatairól, HUNGARNEDT/NIIFI kapcsolódásáról fentebb már esett szó), de több további fontos projekt is említést érdemel. Rendkívül nagy szerepet játszott a 2010-es év során a grid-fejlesztésekhez kapcsolódó és zárásához érkező EGEE3 projekt, valamint az NIIFI hozzájárulásait tekintve az európai grid-es fejlesztések között is kiemelt szerepet játszó, meghatározó magyar részvétellel folyó KnowARC projekt, továbbá ugyancsak a grid infrastruktúra területén fontos feladatokat vállaló EMI (European Middleware Initiative) projekt. E projektek a HUNGARNET/NIIFI tevékenységében kiemelt jelentőséggel bírnak, hiszen a már korábban is intenzíven folyó grid-es fejlesztések a közelmúltban storage és cloud fejlesztésekkel egészültek ki és ezek szorosan kapcsolódnak az említett nemzetközi projektekhez, az azokban való hazai részvételhez.

11 Az IPv6 széleskörű bevezetésére irányuló 6NET és 6DISS projektek folytatásaként az IPv6-ra való fokozatos áttérés módszereinek nemzetközi közreadása jelentette ill jelenti a 2010-ben lezárt 6DEPLOY és az azt követően indított (2010-ben még előkészítő fázisnál tartó) 6DEPLOY-2 projekt elsődleges célját. Remélhetőleg az ÚMFT projektek lezárását követően bővülnek a személyi lehetőségek a 6DEPLOY-2 projektben való részvételt tekintve. Kiemelt jelentőséggel bírt 2010-ben a FEDERICA projekt is, mely ugyancsak az elmúlt év végével zárult le. Feladata a jövőbeli hálózati kutatás-fejlesztés olyan elektronikus infrastruktúrájának a kiépítése és működtetése volt, mely virtualizált hálózati kapcsolatok, ill. szolgáltatások létrehozása és újszerűen menedzselt közreadása útján lehetővé teszi a végfelhasználók számára új protokollok és új technológiai megoldások tesztelését ben komoly előkészítő munka folyt a következő fázis, a FEDERICA-2 projekt előkészítése érdekében. Az igényesen összeállított javaslat azonban nem nyert támogatást, tekintettel arra, hogy a FEDERICA munkák folytatására a GN3 projekt keretében, majd az azt kovető projektek során is lehetőség lesz. A FEDERICA projekt kapcsán fontos utalni arra is, hogy az EU FP7 keretében 2010 folyamán is kiemelt szerepet játszottak a Future Internet Research and Experimentation (a jövőbeli Internet kutatására és kísérleti munkáira irányuló) törekvések. A FIRE összefoglaló jelölés alatt megjelenő kutatási-fejlesztési elgondolások a projekt lezárása után is remélhetőleg megmaradó FEDERICA infrastruktúrán keresztül szorosan kapcsolódnak az európai kutatói hálózatokhoz, hiszen a FEDERICA a GÉANT-ra támaszkodva, de a produktív GÉANT forgalmat nem zavarva tesztelési környezetet biztosít az élvonalbeli hálózati kutatások számára. Ez azonban nem az egyetlen lehetőség arra, hogy a kutatói hálózati közösség az elkövetkezőkben fokozott mértékben vegyen részt a FIRE törekvésekben és a hasonló hazai kutatási tervekben (UGI, Új Generációs Internet). Kitekintés A nemzetközi kapcsolatok tervezett alakulása 2011-ben és azt követően továbbra is kiemelt szerepet játszik a kutatói hálózati fejlesztésekben és az e-infrastruktúra működtetésében. A külföldi kutatói hálózatokkal való együttműködés mint már korábban is megfogalmazásra került a HUNGARNET/NIIFI beszámolókban a jövőben is meghatározó katalizátora lesz a hazai fejlesztéseknek, az itthoni eredmények pedig továbbra is kedvezően hatnak vissza a kapcsolatrendszerre.

12 A nemzetközi szervezeti kapcsolatokban számos más együttműködési fórum mellett a jövőben is kiemelkedő fontossággal bír a HUNGARNET/NIIFI és a TERENA, a DANTE, valamint az NREN-PC (az európai Nemzeti Kutatói Hálózatok konzorciumának irányító testülete) közötti szoros együttműködés. E kapcsolatok rendkívül fontosak, hiszen a TERENA biztosítja az európai kutatói hálózatok szövetségeként az alapvető politikai érdek-egyeztetés, valamint az információ-terítés nemzetközi lehetőségét, továbbá a közös induló KF tevékenységekre irányuló nemzetközi együttműködések lehetőségét, a DANTE mint az európai kutatói hálózati fejlesztések és szolgáltatások koordinátora hangolja ill. kapcsolja össze és kovácsolja világszínvonalú infrastruktúrává a kontinens több mint 30 nemzeti hálózatát, a GÉANT a világ mai élvonalát jelentő nemzetközi kutatói hálózat pedig az NREN-PC irányítása mellett biztosítja Európa (és ezen belül Magyarország) tudományos, felsőoktatási és közgyűjteményi közösségei számára az elektronikus kommunikáció, információ-hozzáférés és nagytávolságú együttműködés világszínvonalú feltételrendszerét. E szervezeti kapcsolatok továbbra is kiegészülnek az Európai Bizottsághoz fűződő szoros szálakkal, melyek egyebek mellett az EU Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjainak projektjeiben való HUNGARNET/NIIFI részvétel szempontjából játszanak fontos szerepet. De kiegészülnek jónéhány egyéb nemzetközi szervezeti kapcsolattal is, melyek közül érdemes külön is megemlíteni a kutatói hálózatok fejlődése és alkalmazásai szempontjából meghatározó e-irg és einfranet kapcsolatokat, valamint a hálózat-működtetési gyakorlat és az Internethez fűződő együttműködések szempontjából fontos RIPE-NCC és ISOC kapcsolatokat is. A nemzetközi hálózati kapcsolatok keretében a legjelentősebb együttműködés hosszabb időtávon is az EU által támogatott GÉANT pán-európai hálózat kapcsán várható. A HUNGARNET/NIIFI GÉANT+ kapcsolata, az nx10 Gbit/sec nemzetközi kapcsolódási sebesség és az erre épülő IP ill. e2e (végpontok közötti nagysebességű dedikált információs utakra épülő) forgalom együttes lehetősége továbbra is fenntartandó, a lehetőség szerinti bővítés, ill. sebességnövelés, valamint technológiai és architekturális (határmenti összeköttetések stb.) továbblépés belátható időn belüli opciójával. Továbbra is alapvető stratégiai cél, hogy a nemzetközi hálózati összeköttetések a legigényesebb tudományos kutatási alkalmazások szempontjából is minden tekintetben biztosítsák a hazai kutatásifelsőoktatási szféra számára a kielégítő nagysebességű és magas minőségű hálózati kapcsolatok (elektronikus kommunikáció, információ-hozzáférés, kooperáció) lehetőségét.

13 A már ma is esedékes technológiai továbblépés időzítését és mikéntjét kívülről a fokozatosan kibontakozó európai elmozdulási irányok, belülről a kutatói hálózati mozgástér, a rendelkezésre álló erőforrások és a hozzáférhető hazai alapinfrastruktúra, azon belül a távközlési piac adottságai határozzák meg. Kedvező helyzetben minden lehetőség adott a HUNGARNET/NIIFI számára az európai élvonallal való lépéstartásra. Az ÚMFT projektek eredményeként kialakult lehetőségek tükrében az esélyek ma jóval bíztatóbbak, mint az elmúlt évek során a kutatói hálózat fejlesztői, működtetői és alkalmazói, a re becsülhető létszámú közösség együtt bízik benne, hogy ezeket a lehetőségeket és esélyeket nem bénítja meg semmiféle kedvezőtlen folyamat. A kutatói-hálózati fejlesztésekhez kapcsolódó, és HUNGARNET/NIIFI részvétellel folyó nemzetközi projekt-együttműködések mennyiségének és intenzitásának fenntartására, sőt, bővítésére a kapacitás-korlátokból adódó nehézségek ellenére az elkövetkezőkben is törekedni kell. A bővülő lehetőségek kiaknázása a gyors nemzetközi fejlődés tükrében ugyanis elengedhetetlen, de az erre épülő stratégia egyre növekvő feladatmennyiséget jelent. Az élvonallal való lépéstartás stratégiája ezért megköveteli, hogy bővüljön a kutatói hálózati feladatok megoldásában részt vevő, elsősorban az NIIFI keretében működő szakemberek létszáma. A kedvezően alakuló fejlesztői létszám és külső egyetemi ill. kutató intézeti partnereknek a HUNGARNET/NIIFI nemzetközi kötelezettségekkel kapcsolatos feladataiba való fokozatos bevonása segítheti a projekt-együttműködési aktivitás bővülését, de stagnáló NIIFI létszám csak stagnáló, netán visszafejlődő nemzetközi projektkapcsolatokat tesz lehetővé. A nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó stratégia fontos eleme, hogy az említett projektek jelentős része lehetővé teszi a nemzetközi eredmények itthoni hasznosítását (ami persze a kutatói hálózat nélkül lehetetlen volna), de módot nyújt arra is, hogy a hazai szakértői ismeretek és tapasztalatok átadásával, fejlesztési tanácsadással kicsatoljuk a HUNGARNET/NIIFI által elért eredményeket és hozzájáruljunk az össz-európai (elsősorban a környező országokban folyó) fejlesztésekhez. A 2010-ről szóló visszatekintés és az elkövetkezó időszakra vonatkozó előretekintés összefoglalásaként és végkövetkeztetéseként bátran megállapítható, hogy a HUNGARNET/NIIFI és ezen keresztül a teljes hazai kutatói hálózati közösség nemzetközi kapcsolatai a HBONE+ projektnek köszönhetően is továbbra is kedvezően alakulnak. A nemzetközi kapcsolatrendszer tekintetében így minden feltétel adott az elkövetkező időszakra vonatkozóan ahhoz, hogy a hazai kutatói hálózati infrastruktúra, valamint az arra épülő szolgáltatások és alkalmazások az eddigiekhez hasonló sikerességgel fejlődjenek.

14 A nemzetközi kapcsolatrendszer alakulása az eredményes, élvonalbeli továbblépésnek azonban természetesen csupán az egyik háttér-feltételét jelenti, hiszen a valóban töretlen fejlődéshez a feltételrendszer valamennyi elemében (köztük szervezeti és pénzügyi feltételekben, és a rendelkezésre álló szakemberlétszám tekintetében is) szükség van a helyzet kedvező alakulására. A HUNGARNET/NIIFI továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy a továbblépés feltételei mind a fejlesztők, mind az alkalmazók részéről maximálisan adottak legyenek. Ha az NIIF Program költségvetési finanszírozása, valamint a szervezeti feltételek is adottak lesznek, akkor a következő évek is sikerrel járhatnak majd, biztosítva a hazai kutatás számára (de a kapcsolódó felsőoktatás és közgyűjtemények számára is) az európai színvonalú infrastruktúrát, az ország versenyképessége szempontjából meghatározó innováció hálózati feltételeit, és a hazai informatika fejlődése számára is előremutató minta-megoldásokat. 3. Beszámoló a Hungarnet Egyesület Egyéni Kutatók Szakosztályának 2010 évi munkájáról. Hálózati kapcsolatok alakulása Felhasználóink jelentős része konzervatív Internet használónak számít. Ezen azt értjük, hogy a hagyományos szolgáltatásokat veszik igénybe. Ez elsősorban az e- mail használatot, másodsorban általános webhasználatot, valamint tudományos adatbázisok használatát jelenti. Ennek a konzervatív hozzáállásnak következtében még ma is sokan a telefonvonali Internet-kapcsolat adta lehetőségekkel élnek. Azok, akik szükségesnek látják a gyorsabb hálózati kapcsolatot (ADSL, kábelinternet), gyakran kereskedelmi szolgáltatókhoz fordulnak, tekintettel arra, hogy ezek a szolgáltatók kedvezőbb árakon kínálják szolgáltatásukat. Ennek a tendenciának sajnos volt néhány kellemetlen következménye a 2010-s évben is. Az egyik ilyen következmény az, hogy a kereskedelmi szolgáltatóknál nem tapasztalják azt a magas színvonalú, gyors ügyfélszolgálati hátteret, amit a Hungarnet Egyesület keretein belül megszoktak. Gyakran beszámoltak erről azok az egyesületi tagok, aki Hungarnet egyesületi tagságukat megtartották, csak a nagy sávszélességű kapcsolat tekintetében szerződtek át kereskedelmi szolgáltatóhoz. Az esetek túlnyomó részében hálózati probléma tapasztalásakor nálunk jelentkeztek segítségért, mert nem volt számukra egyértelmű, hogy valamely szolgáltatás akadozása melyik intézmény (Hungarnet Egyesület vagy az Internet-szolgáltató) kompetenciájába tartozik.

15 A másik negatív következmény az, hogy kutatóink a kereskedelmi szolgáltatóktól kapott hálózati szolgáltatás használata esetén az EISZ adatbázisait nem érik el. Az EISZ ugyanis ellenőrzi az adott munkaállomás IP címét, és ha ez nem egy jogosult EISZ konzorciumi tagintézményhez tartozik, akkor megtagadja a hozzáférést. Létezik olyan műszaki megoldás, amivel ez a probléma áthidalható. Meg kell fontolni, hogy az NIIF Intézet szükségesnek látja-e ezt a megoldást az érdeklődő kutatók rendelkezésére bocsájtani. Web tárhely 2010-ben is folytatódott a web tárhely szolgáltatás népszerűsítése. Ebben még mindig nagy tartalékok vannak, a jogosultsággal rendelkezők (ez elvileg az egész tagságot jelenti) elenyésző része veszi igénybe ezt a lehetőséget. Ennek magyarázata a fent leírtakban keresendő: a tagságjelentős része konzervatív felhasználó. Bár ma már egy webes honlap önmagában ma már nem tekinthető újdonságnak, a webszerkesztés technológiája rendkívül gyorsan fejlődik, önálló szakmává vált. Egy tudományos kutató, napi munkája mellett nem tud ezzel lépést tartani. Megoldásként, segítségként a kutatók körében meghirdettük, hogy egy egyszerű sablon alapján elkészítjük weboldalaikat, ha ezt igénylik, és a feltöltendő szöveges anyagot megírják, és átadják. Az elmúlt évben is voltak áttérések új számítógép használatára. Ilyenkor hol távolról, hol a helyszínen kellett támogatni a az Internet-elérés illetve az elektronikus levelezés paramétereinek beállítását. Új fejlesztések Az NIIF új fejlesztésével, az Ügyfélinformációs portál megvalósulásával sok egyéb mellett egy régi igényt sikerült kielégíteni. A felhasználók immár önállóan tudnak postafiókjukat menedzselni, pl. jelszavukat megváltoztatni, átirányítást vagy vakációs üzenetet beállítani. Az Ügyfélinformációs portálról elindulva távsegítség is igényelhető. Így a technikai problémák egy része távolról megoldható, ami nagy segítség olyan, mélyebb technikai jártasságot igénylő problémák orvosolásakor, ami egy adott kutató esetében nem áll rendelkezésre.

16 A Hungarnet Egyesület Egyéni Kutatók Szakosztályának alapvető feladata változatlan otthoni Internet elérés és Internet szolgáltatások ( postafiók, web tárhely) biztosítása a tudományos élet területén jelentős eredményt elért kutatók, oktatók és más szakemberek számára. A tudományos eredmények elismerését az Egyesület tudományos fokozat meglétére alapozza. Alapszolgáltatásaink: Telefonvonali, kapcsolt vonali Internet-elérés az ország teljes területéről kedvezményes, 51-es hívószámon. ADSL, külön szerződés keretében. postafiók, ADSL szolgáltatással további 3 postafiók. Web tárhely Műszaki konzultáció A szakosztály aktív tagjainak száma 2010 decemberében 590 fő volt. 4. A HUNGARNET Könyvtári szakosztály (HEKSZ) évi működéséről A hazai könyvtáros világban hálózati informatikai érdekeknek számtalan, megfelelően differenciált ma már az érdekképviseleti, szakmai élete. E helyeken aktív egyesületi-szakmai élet folyik így a Hungarnet könyvtári szakosztályának megváltozott a szerepe, hiszen az általános, mindent átfogó érdekérvényesítés helyett inkább az Egyesülethez, a Hungarnet közösséghez köthető érdekek és projektek tartozhatnak feladatkörébe. A legfontosabb tehát, hogy a hálózati közösség projektjeiben vegyünk részt aktívan, s így adjunk hírt magunkról, ill. jussunk forrásokhoz. Így a HUNGARNET Egyesület ún. könyvtári szakosztálya, mivel az elmúlt tíz évben már létrejöttek az egyes könyvtári automatizálási és informatikai részterületeket képviselő szakmai szervezetek, egyesületek ill. testületeik, ma már a formális szakosztályi üléseket nem tart. Működésünk virtualizálódott, a könyvtáros társadalom nagy levelező listája, a KATALIST pl. szinte teljesen ennek a tevékenységnek szenteli tartalmát. A működésünket tehát egyre inkább a tagokon ill. szakembereinken keresztüli képviselet jellemezte. Ezért a szakosztály adminisztrációja, irányítása nem igényelt külön költséget, szervezést, viszont nagyon fontosnak tartom, hogy az átfogó informatikai projektekben a könyvtárosság képviselve legyen, az információk jól áramoljanak és hatékony legyen a szakma képviselete ezekben az ügyekben. A szakosztály virtuális működését lényegében ez adja.

17 A könyvtári szakosztály e téren leglátványosabb seregszemléje, ahol a potenciális tagság mint előadó és mint hallgatóság is megjelenik, továbbra is a Networkshop, amelynek könyvtáros szekciója 2010-ben is rendkívül népes, s munkája színvonalas is volt. (https://nws.niif.hu/) A szakosztály levelező listájának címe amelyen inkább csak adminisztrációs üzenetek folynak, mert a Hungarnet könyvtáros tagintézményei a KATALIST listát használják a szakmai munka koordinálására, mivel az a könyvtáros társadalom elfogadott és nagy forgalmú fóruma. Ennek ellenére néhány ügyben, amely a hálózati elérést, sávszélességet érintette főleg, eljártunk és segítettünk. Ebben az évben is a tagok, szakértőink részt vettek több projektben is, többször kifejezetten a szakosztály képviseletében. A legjelentősebb projektek közül több közvetlenül is kapcsolódik a HUNGARNET ill. a Szakosztály tevékenységéhez, amit többek között az is kifejez, hogy részben ill. egészben az NIIF szerverei biztosítanak hátteret azokhoz vagy hogy az NIIF pályázati programjai között szerepeltek ill. szerepelnek. Magyar Elektronikus Könyvtár és az Egyesület kapcsolatai A MEK (http://www.mek.iif.hu) régi felülete és archív anyaga számára ma is az NIIF központi szervere ad helyet, s bár 2003 óta létezik az új szerver (http://mek.oszk.hu), a réginek még ma is nagy a jelentősége. A koordinációs munkákban is rész veszünk. Ez a projekt az elmúlt 7-8 évben nagyon sokat fejlődött, s sok tekintetben a HUNGARNET közösségnek nyújtott egyik legjelentősebb szolgáltatássá vált. Már több, mint tíz éve, hogy az Országos Széchényi Könyvtárral történt egyeztetés után ott külön osztály alakult a tartalmi üzemeltetésre és a program fejlődése ezzel új lendületet kapott. Érdemes még megjegyezni, hogy a program támogatására egy egyesület is szerveződött, amely 2001-től fejti ki a MEKbarátokat átfogó tevékenységét intenzívebben (http://mek.oszk.hu/~joomla/). A MEK Egyesületben 2010-ben teljes tisztújítás volt, ami a munka és munkastílus megújítását is maga után vonta. A tavalyi év jelentős visszhangot kiváltó programja a MEK 15 éves évfordulóját ünneplő MEK 15 KÖNYV akció, aminek a keretében 15 magyar, kortársi mű került be a MEK-be. és Maga a MEK rendszeresen feldolgozza látogatottságát és saját működését, így ezekről itt nem szükséges bővebben írni: A MEK közreműködésével valósult meg egy határainkon túli projekt, amelynek keretében MEK tükörszervereket sikerült fölállítani Romániában, majd Szlovákiában és Szerbiában is.

18 Az ipv6 protokollra való áttérés fontos projektje volt, hogy az NIIF ily módon is szolgáltatja a MEK-et, ill. a működő NIIF tükörszerver is. A MEK Egyesület és az NIIF ill. Hungarnet közötti együttműködés során tanácsadói tevékenység (pl. storage bővítés technológiák) és közvetlen támogatás is előfordult, de legfontosabb itt az Internet Szolgáltatók Tanácsa, amely immár rendszeres támogatással rukkol elő, ami a legjelentősebb forrása a MEK gyarapodásának. A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) szolgáltatás a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program támogatása mellett 1994 óta annak köszönheti működését az Interneten, hogy több száz önzetlen segítő, így könyvtárosok, számítástechnikusok, egyetemi tanárok, hallgatók, írók, költők csatlakoztak a kezdeményezéshez, önzetlen munkájukkal építve és gazdagítva a könyvtár anyagát. A hálózaton keresztül sikerült eljutni és mozgósítani a határon túli - főként magyar - kollégákat is, akik elfogadták céljainkat, és munkájukkal segítették a MEK bővülését. Az önkéntes mozgalom áldozatos munkájával a magyar klasszikus irodalom jelentős része, a kortárs, a határon túli irodalom, valamint a különböző tudományterületek szakirodalma is megtalálható a gyűjteményben. Az Egyesület ezt a nemes kezdeményezést, az önzetlen munkát kívánja felkarolni, s folytatni szervezettebb keretek között, biztosítva egyúttal a fejlesztés és a szélesebb körű hozzáférés lehetőségét. Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) programmal való kapcsolódások Az OM 2001-es Elektronikus Információ Szolgáltatás nevű projektje (http://www.eisz.hu/), amelynek évi előkészítésében szűkebb szakmai közösségünk, ill. a HEKSZ tagjai közül többen részt vettek, hallatlan fontosságúvá vált a szakmában as évben a könyvtáros közösség szakmai felügyelete mellett működött, majd új háromoldalú szerződés keretében teljesen megújult egy újjáalakított EISZ Bizottság ill. konzorcium formájában. Ez a szolgáltatás egyébként mára az egész felsőoktatatás számára nyújt külföldi adatbázis és e-journal szolgáltatásokat. Az önálló költségvetési sorral nem rendelkező projekt finanszírozása állandóan problémákat vetett fel, amelyet az EISZ-t koordináló szervezet, az EISZ Bizottság egy konferencia megszervezésével és egy átfogó finanszírozási tanulmány elkészítésével próbált orvosolni. Ennek s a jelentős lobby tevékenységnek hála a források ma már többé-kevésbé rendelkezésre állnak majd, de az EISZ szervezete is átalakult, új és formálisan is működő konzorcium alakult, s az EISZ Bizottság összetétele is megváltozott, kibővült 2010-ben. A TÁMOP konstrukció keretében újabb adatbázisok is kerülnek 2011-ben be, így sok társadalomtudományi bővítés volt, és magyar nyelvű bővítés várható a közeljövőben.

19 Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti program célja, hogy a felsőoktatás és a tudományos kutatás számára nélkülözhetetlen elektronikus információforrásokat központilag, nemzeti licenc alapján vásárolja meg, melynek eredményeként az eddigieknél lényegesen több információt tud biztosítani. Az EISZ fontos része a felsőoktatási fejlesztési programnak és hazánk euroatlanti integrációjának, mivel jelentősen megnöveli a magyar felsőoktatási intézmények versenyképességét, és egyben elősegíti az információhoz való hozzáférés demokráciájának kiterjesztését is. EU erőforrást hasznosító központi pályázatok Az elmúlt években számtalan kísérlet történt arra, hogy a készülő TÁMOP és TIOP pályázati tervekbe könyvtári fejlesztések is bekerüljenek, részben az NIIF kísérletei közé, ill. más központi és kiemelt pályázatokban. A legfontosabb pályázati cselekedet a Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra- fejlesztése - Tudásdepó-Expressz (TIOP-1.2.3/08/01) pályázat (még 2008-ban) ill. az azt követő TÁMOP pályázatok kiírása volt, s a pályázatok folyamatos beadása. E pályázatok célkitűzése azért fontos, mert a könyvtárak az iskolarendszerű oktatásban nélkülözhetetlen kiegészítő és támogató szerepet töltenek be: az egész életen át tartó tanulás és a felnőttképzés helyszínei is. A formális oktatás hatékonysága nagy mértékben függ attól, hogy mennyire támaszkodik a könyvtárakban felhalmozott dokumentumvagyonra, a könyvtárak révén hozzáférhető információs rendszerek használatára. A könyvtárhasználat beépítése az oktatásba egyúttal felkészíti a tanulókat az információs rendszerek iskolán kívüli kezelésére. Ahhoz, hogy az oktatás ezeket a feladatait elláthassa, a különböző típusú nyilvános könyvtárak szolgáltatói hálózatának továbbfejlesztésére és technológiai korszerűsítésére van szükség. A mainál korszerűbb informatikai infrastruktúrával és teljesebb országos elektronikus katalógussal érhető el, hogy az oktatás minden fázisában és formában építeni lehessen a könyvekhez, cikkekhez, szakirodalomhoz, információkhoz történő lehető legszélesebb körű hozzáférésre és a hatékony, gyors szolgáltatásra. Ehhez szükség van mind a könyvtári rendszer központi fejlesztésére (a szolgáltatás-fejlesztéssel összefüggő infrastrukturális beavatkozások támogatásával), mind az alsóbb szintű könyvtárak rendszerbe kapcsolására (ami mennyiségi és minőségi infrastruktúra-fejlesztéssel jár). A konstrukció a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúra-fejlesztéssel erősíti. Más könyvtári projektek a HUNGARNET hálózatban Számtalan könyvtári szolgáltatást üzemeltet a könyvtári közösség, részben a szűkebb szakmai közeg munkájának segítésére, részben pedig az egész hálózat számára fontos szolgáltatást is nyújtva.

20 Ezek közül kiemelkednek az osztott katalogizálást elősegítő projektek, így a MOKKA, amelynek szintén az NIIF szervere ad helyet, s NIIF projekt is egyben. A külső szemlélő számára nem látványos, de a működést alapvetően befolyásoló munkák is folytak. A MOKKA rekordállománya meghaladja a két és fél milliót és napi szinte segíti tucatnyi nagy könyvtár feldolgozását és nagyon sok ember információ visszakereső munkáját. (http://www.mokka.hu/). Az OSZK nagy pályázata keretében a teljes országos szolgáltatásrendszer átgondolásra kerül majd, ennek munkálatai áthúzódnak 2011-re, amikor is a MOKKA és ODR funkciók teljesen megújulnak. A könyvtáros szakma a Hungarnet érdekkörében tartozó hálózatokra alapuló igen sok terv, projekt és munka előkészítésében vett és vesz részt. Ezek jelentős része kifejezetten könyvtári jellegű. Ezekről a projektekről, a munkabizottságok működéséről a Könyvtári Intézet honlapján találni bővebb információkat: (http://www.ki.oszk.hu/). 5.Beszámoló a Hungarnet Egyesület évi gazdálkodásáról. A HUNGARNET Egyesület a 2010-es évet negatív eredménnyel zárta. Adózás előtti eredménye eft.( 2009-ben e Ft) Ebből: a célszerinti tevékenység eredménye (közhasznú tevékenység): eft (2009-ben eft) a vállalkozási tevékenység eredménye: eft (2009-ben eft.) A pénzügyileg realizált eredményt a évi cash flow kimutatás mutatja, mely szerint pénzkészletünk növekedett eft tal.(2009-ban 489 eft növekedés volt).menet pályázatra kapott pénz nélkül számolva eft-al csökkent. Ennek okai a következők: egyrészt, az alaptevékenység bevételei (a tagdíjak) már évek óta nem fedezik az egyesület nem szorosan a vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódó költségeit annak ellenére, hogy folyamatosan javul a befizetési fegyelem. Sajnos a kibocsátott számlák értéke folyamatosan csökken ban ,-eFt értékben ment ki tagdíj és oktatási számla, míg 2007-ben már csak ,-eFt, 2008-ban ,-eFt, 2009-ben eft értékben,2010 ben elhatárolásokat figyelembe véve e Ft értékben. Ennek a minimális emelkedésnek az oka, hogy 2008-ban a Közgyűlés elfogadta a tagdíjemelésről szóló javaslatot.

Az NIIF Intézet évi eredményeiről és 2008 évi célkitűzéseiről

Az NIIF Intézet évi eredményeiről és 2008 évi célkitűzéseiről Az NIIF Intézet 2006-2007 évi eredményeiről és 2008 évi célkitűzéseiről NIIF Intézet Mátrafüred 2007.november. Kutatói hálózatok (NREN) (National Research and Education Netrwork) Fókuszterület: az információs

Részletesebben

NIIF program és HBONE+ projekt mit nyújthat a kutatói és felsőoktatási hálózat

NIIF program és HBONE+ projekt mit nyújthat a kutatói és felsőoktatási hálózat NIIF program és HBONE+ projekt mit nyújthat a kutatói és felsőoktatási hálózat 2012. Június 4. Széchenyi István Egyetem, Győr Mohácsi János NIIF Intézet e-infrastructure - ERA e-infrastructure 2003 óta

Részletesebben

Az NIIF Intézet és a ÚMFT TÁMOP 4.1.3 programok bemutatása

Az NIIF Intézet és a ÚMFT TÁMOP 4.1.3 programok bemutatása Az NIIF Intézet és a ÚMFT TÁMOP 4.1.3 programok bemutatása Máray Tamás Mohácsi János 2008.03.26. ISO 9001 2008.03.26. NIIF Intézet 1 Tanúsított cég NIIF program Hazai kutatói hálózat: NIIF Program (több

Részletesebben

NIIF és a Sulinet + fejlesztések

NIIF és a Sulinet + fejlesztések NIIF és a Sulinet + fejlesztések 2014. január 9. Sulinet + nyílt nap Budapest Mohácsi János Hálózati igh. NIIF Intézet NIIF Intézet és szolgáltatásai NIIF Intézet és Program 1986 óta működik Felsőoktatás,

Részletesebben

NIIF program és HBONE+ projekt mi nyújthat a kutatói és felsőoktatási hálózat

NIIF program és HBONE+ projekt mi nyújthat a kutatói és felsőoktatási hálózat NIIF program és HBONE+ projekt mi nyújthat a kutatói és felsőoktatási hálózat 2012. Február 23. Pécsi Tudományegyetem, Pécs Mohácsi János NIIF Intézet e-infrastructure - ERA e-infrastructure 2003 óta hivatalos

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Sulinet + projekt. Mohácsi János Hálózati igh. NIIF Intézet október 21. Sulinet + projekt mérföldkő Budapest

Sulinet + projekt. Mohácsi János Hálózati igh. NIIF Intézet október 21. Sulinet + projekt mérföldkő Budapest Sulinet + projekt Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban - központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban 2014. október 21. Sulinet + projekt mérföldkő Budapest Mohácsi János Hálózati

Részletesebben

NIIF szolgáltatások a múzeumok számára

NIIF szolgáltatások a múzeumok számára NIIF szolgáltatások a múzeumok számára Múzeumi Digitalizálási Konferencia 2013 jún. 10-11. Dr. Máray Tamás NIIF Intézet NIIF Program 5/2011 (II.3) Korm.rendelet: az NIIF Program végrehajtója az NIIF Intézet

Részletesebben

A HBONE+ projekt. 2009. Július 2. Projekt nyitórendezvény, Budapest. Mohácsi János NIIF Intézet

A HBONE+ projekt. 2009. Július 2. Projekt nyitórendezvény, Budapest. Mohácsi János NIIF Intézet A HBONE+ projekt 2009. Július 2. Projekt nyitórendezvény, Budapest Mohácsi János NIIF Intézet Tartalom Az NIIF program Kapcsolodó ÚMFT projektek A HBONE+ projekt Várható eredmények/hatások 2. oldal NIIFI

Részletesebben

Sulinet infrastruktúra fejlesztése - Sulinet + projekt

Sulinet infrastruktúra fejlesztése - Sulinet + projekt Sulinet infrastruktúra fejlesztése - Sulinet + projekt 2014. November 20. 8. Digitális Esélyegyenlőség Konferencia Összeállította: Nagy Miklós NIIF Intézet igazgató Tartalomjegyzék Az NIIF Programról Sulinet

Részletesebben

"sulinet+" - Végponti kapcsolatok és központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban

sulinet+ - Végponti kapcsolatok és központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban "sulinet+" - Végponti kapcsolatok és központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban 2014. Január 17. III. Nemzeti Köznevelési Konferencia Budapest Mohácsi János Hálózati igh. NIIF Intézet NIIF

Részletesebben

Ricomnet 2009, Lillafüred. Ricomnet 2009 - Lillafüred

Ricomnet 2009, Lillafüred. Ricomnet 2009 - Lillafüred Ricomnet 2009, Lillafüred Mi történik körülöttünk? Kialakulóban a hálózati világ, azaz a hálózatok a tudományos és kulturális élet, az államigazgatás, és a mindennapok meghatározó elemévé lettek Bizonyos

Részletesebben

A HBONE+ projekt áttekintés

A HBONE+ projekt áttekintés A HBONE+ projekt áttekintés 2009. November 1. Hbone workshop, Mátrafüred Mohácsi János NIIF Intézet Tartalom NIIF ÚMFT projektek A HBONE+ projekt jelenlegi állapot, várható események HBONE+ projekt várható

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ 2015 PREAMBULUM A Debreceni Egyetem (DE), mint vezető konzorciumi

Részletesebben

"sulinet+" - végponti kapcsolatok és központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban

sulinet+ - végponti kapcsolatok és központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban "sulinet+" - végponti kapcsolatok és központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban 2014. Március 6. VI. Országos Szaktanári Konferencia Sopron Mohácsi János Hálózati igh. NIIF Intézet NIIF

Részletesebben

A HBONE+ projekt áttekintés eredmények és aktuális fejlesztések

A HBONE+ projekt áttekintés eredmények és aktuális fejlesztések A HBONE+ projekt áttekintés eredmények és aktuális fejlesztések 2010. Április 7. Networkshop 2010 Mohácsi János NIIF Intézet Tartalom A HBONE+ projekt! célok! jelenlegi állapot,! várható események 2. oldal

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

NIIF Sulinet szolgáltatásai

NIIF Sulinet szolgáltatásai 2013. március 28. Networkshop 2013 Sopron Mohácsi János Hálózati igh. NIIF Intézet Történeti áttekintés Közháló 2004-ben: Internet hozzáférés biztosítása Szélessáv elterjesztése Problémák ismertek 2010-2011

Részletesebben

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások KIFÜ színpad Infotér Konferencia 2016. november 9. Lázár János Távközlési Üzletágvezető Antenna Hungária vezeték nélküli stratégia és célkitűzések ANTENNA

Részletesebben

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Dr. Bakonyi Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Nemzetközi kitekintés q Az elmúlt 30 évben

Részletesebben

Networkshop 2012, Veszprém. Networkshop 2012 - Veszprém

Networkshop 2012, Veszprém. Networkshop 2012 - Veszprém Networkshop 2012, Veszprém A HBONE+ projekttel az NIIF program egy korszakot lezárt és egy újat kezdett megteremtette a magyarországi kutatóhálózat következő generációjának technológiai és infrastrukturális

Részletesebben

Campus IPv6 projekt eredményei

Campus IPv6 projekt eredményei Campus IPv6 projekt eredményei Networkshop 2006 Mohácsi János,Kovács András NIIF Intézet janos.mohacsi@niif.hu, andras.kovacs@niif.hu 2006.04.19. 2006.04.19. NIIF http://www.niif.hu 1 NIIF IPv6 projekt

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Sulinet + " áttekintés

Sulinet +  áttekintés Sulinet + " áttekintés 2014. Június 3. 6. Sulinet nyílt nap Mohácsi János Hálózati igh. NIIF Intézet Tartalomjegyzék 1. Sulinet + projekt! Sulinet infrastuktrúra fejlesztés pillérei! Sulinet + projekt!

Részletesebben

A közgyűjtemények és az e-infrastruktúra szolgáltatók

A közgyűjtemények és az e-infrastruktúra szolgáltatók Debrecen 2010. április 7. DC-NET (Digital Cultural Heritage Network) A közgyűjtemények és az e-infrastruktúra szolgáltatók Oktatási és Kulturális Minisztérium Röviden: A DC-NET az ERA-NET - Európai Kutatási

Részletesebben

e-infrastruktúra támogatások a H2020-ban EU Horizon 2020 ICT Információs Nap, 2014 február 20.

e-infrastruktúra támogatások a H2020-ban EU Horizon 2020 ICT Információs Nap, 2014 február 20. e-infrastruktúra támogatások a H2020-ban EU Horizon 2020 ICT Információs Nap, 2014 február 20. Dr. Máray Tamás, NIIF Intézet e-infrastruktúra e > elektronikus > digitális Tehát adatokról szól! Mit lehet

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Sulinet infrastruktúra fejlesztése - Sulinet + projekt

Sulinet infrastruktúra fejlesztése - Sulinet + projekt Sulinet infrastruktúra fejlesztése - Sulinet + projekt 2015. február 21. Informatikai Oktatási Konferencia 2015 Összeállította: Nagy Miklós igazgató Mohácsi János hálózati igh. NIIF Intézet Tartalomjegyzék

Részletesebben

A HBONE+ projekt áttekintés

A HBONE+ projekt áttekintés A HBONE+ projekt áttekintés 2009. December 4. HBONE+ 2010 rendezvény előkészítés Mohácsi János NIIF Intézet Tartalom NIIF ÚMFT projektek A HBONE+ projekt jelenlegi állapot, várható események HBONE+ kötelező

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A kezdeményezés célkitűzése

A kezdeményezés célkitűzése A kezdeményezés célkitűzése Oktatás Összefogni az oktatók tevékenységét Minőségi tananyagok, az oktatók továbbképzése Folyamatosan bővülő tananyagbázis, bárki számára elérhető Kutatás Támogatni a Java

Részletesebben

NIIF Intézet projektjei és szolgáltatásai

NIIF Intézet projektjei és szolgáltatásai NIIF Intézet projektjei és szolgáltatásai Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform ülése 2014. május. 22. Nagy Miklós NIIF Intézet ig. NIIF Program Az NIIF Program szervezete 2 NIIF Program 5/2011 (II.3)

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

A GN2 PROJEKT ÉS KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A GN2 PROJEKT ÉS KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A GN2 PROJEKT ÉS KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS Networkshop 2006 Mohácsi János,Kovács András NIIF Intézet janos.mohacsi@niif.hu, andras.kovacs@niif.hu 2006.04.20. 2006.04.19. NIIF http://www.niif.hu 1 Trendek

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető. 2. disszeminációs konferencia május 17.

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető. 2. disszeminációs konferencia május 17. Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető 2. disszeminációs konferencia 2012. május 17. 1 Célkitűzés Átfogó cél: regionális tudáscentrum (koncepció) kiépítése 2013-ra. Jövőkép: nemzetközileg versenyképes

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a HUNGARNET Egyesület 2010. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a HUNGARNET Egyesület 2010. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUNGARNET Egyesület 2010. évi beszámolójához Budapest, 2011.március 29. Dr. Zombory László a Hungarnet Egyesület elnöke 1/6 Szabályozási háttér A Fővárosi Bíróság a Magyar Felsőoktatási

Részletesebben

Sulinet infrastruktúra fejlesztése - Sulinet + projekt

Sulinet infrastruktúra fejlesztése - Sulinet + projekt Sulinet infrastruktúra fejlesztése - Sulinet + projekt 2015. április 1. Networkshop 2015 Sárospatak Mohácsi János hálózati igh. NIIF Intézet Tartalomjegyzék Sulinet infrastruktúra Sulinet + projekt Végponti

Részletesebben

Sulinet infrastruktúra fejlesztése - Sulinet + projekt

Sulinet infrastruktúra fejlesztése - Sulinet + projekt Sulinet infrastruktúra fejlesztése - Sulinet + projekt 2015. október 8. 10. Sulinet nyíltnap Mohácsi János hálózati igh. NIIF Intézet Tartalomjegyzék Sulinet infrastuktúra-sulinet+ (Mohácsi János) Sulinet

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Új generációs Internet Nemzeti Technológiai Platform Alakuló ülés

Új generációs Internet Nemzeti Technológiai Platform Alakuló ülés Új generációs Internet Nemzeti Technológiai Platform Alakuló ülés Dr. Bakonyi Péter HUNGANET Az alakuló ülés programja Levezető elnök : Bakonyi Péter Köszöntő - Zombory László HUNGARNET elnök A Jövő Internet

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Kutatás és fejlesztés helyzete II. Alacsony K+F ráfordítás és kevés kutató Állami forrás

Részletesebben

Az NIIF optikai alapú országos gerinchálózata

Az NIIF optikai alapú országos gerinchálózata Az NIIF optikai alapú országos gerinchálózata HTE Infokom Mátraháza 2012.10.10. Máray Tamás NIIF Intézet igh. Nemzeti Információs Infrastruktúra NIIF hálózat: a magyar felsőoktatási, kutatási és közgyűjteményi

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

A HBONE évi fejlesztési eredményei

A HBONE évi fejlesztési eredményei A HBONE 2014. évi fejlesztési eredményei 2015.03.31. Networkshop 2015 Sárospatak Farkas István NIIF Intézet Tartalomjegyzék HBONE gerinchálózati fejlesztések Egyéb nagyobb események Sulinet és Köznet könyvtárak

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

A HBONE+ projekt áttekintés

A HBONE+ projekt áttekintés A HBONE+ projekt áttekintés 2010. Február 4. 2010 február HBONE ülés Mohácsi János NIIF Intézet Tartalom A HBONE+ projekt! jelenlegi állapot,! várható események 2. oldal 1 Az NIIF Intézet ÚMFT részvétele

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

NETWORKSHOP 2010. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. http://www.unideb.hu. 2010. április 7-9. TUTORIÁLOK 2010. április 6.

NETWORKSHOP 2010. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. http://www.unideb.hu. 2010. április 7-9. TUTORIÁLOK 2010. április 6. NEMZETI INFORMÁCIÓS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI INTÉZET (NIIFI) NETWORKSHOP 2010 DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. http://www.unideb.hu 2010. április 7-9. TUTORIÁLOK 2010. április 6. FELHÍVÁS

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

Tervek és tények. Hagyományok és kihívások IV

Tervek és tények. Hagyományok és kihívások IV Tervek és tények Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat kulturális szakembereinek képzése a szolgáltatások fejlesztése érdekében című TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0007 pályázat eredményei Hagyományok és kihívások

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-860-3/2008. TÁRGY: TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚ- RA OPERATÍV PROGRAM (TIOP 1.2.3.) "TUDÁSDEPO-EXPRESSZ" PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program - a munkaerıpiac kínálati oldalára irányuló intézkedések, az emberi erıforrások fejlesztése - átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Sulinet + " NIIF és sulinet fejlesztések

Sulinet +  NIIF és sulinet fejlesztések Sulinet + " NIIF és sulinet fejlesztések 2014. március 20. 5. Sulinet + nyílt nap Mohácsi János Hálózati igh. NIIF Intézet NIIF Intézet és szolgáltatásai NIIF Intézet és Program 1986 óta működik Felsőoktatás,

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése 2009. május 25. 1. Számviteli beszámoló 1.1. Mérleg adatok E Ftban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1 A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Az e-infrastruktúra fejlesztési irányai Európában

Az e-infrastruktúra fejlesztési irányai Európában Az e-infrastruktúra fejlesztési irányai Európában (nehézségek, lehetőségek, kihívások, törekvések) Bálint Lajos, NIIF Intézet NETWORKSHOP 2016 Debrecen, 2016.03.30-04.02 Tartalom

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP 4.1.4. Miért FEMIP? Minőségfejlesztés a felsőoktatásban program = FEMIP a program korábbi munkacíme:

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

IKTA-pályázatok. M. Csaba Gabriella Hanák Péter. OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság

IKTA-pályázatok. M. Csaba Gabriella Hanák Péter. OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság IKTA-pályázatok M. Csaba Gabriella Hanák Péter OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság 21. április 2. IKTA-pályázatok, Networkshop, Sopron 1 Az IKTA 4 pályázat célja és témakörei (21) Piacképessé

Részletesebben

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

A HBONE+ projekt eredményei

A HBONE+ projekt eredményei A HBONE+ projekt eredményei 2012. június 8. FI fórum Stefán Péter NIIF Intézet Az NIIF Intézet ÚMFT részvétele TÁMOP 4.1.3 Szolgáltatás fejlesztés TIOP 1.3.2 KMOP 4.2.1(A_2) Infrastruktúra fejlesztés 2.

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje ASP 2.0 PROJEKT Tájékoztató Bevezetés tervezett határideje 2018.01.01. Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati

Részletesebben

Visszapillantás - előtanulmányok. Visszapillantás - az IIF. Visszapillantás - HBONE, NIIF. NIIF program

Visszapillantás - előtanulmányok. Visszapillantás - az IIF. Visszapillantás - HBONE, NIIF. NIIF program Az Internet története Magyarországon Bakonyi Péter c.docens pbakonyi@sztaki.hu www.sztaki.hu/~pbakonyi Visszapillantás - előtanulmányok 1975 - számítógép-hálózati kutatások az Akadémiai kutatóintézetekben

Részletesebben

Az Internet története Magyarországon. Bakonyi Péter c.docens pbakonyi@sztaki.hu www.sztaki.hu/~pbakonyi

Az Internet története Magyarországon. Bakonyi Péter c.docens pbakonyi@sztaki.hu www.sztaki.hu/~pbakonyi Az Internet története Magyarországon Bakonyi Péter c.docens pbakonyi@sztaki.hu www.sztaki.hu/~pbakonyi Visszapillantás - előtanulmányok 1975 - számítógép-hálózati kutatások az Akadémiai kutatóintézetekben

Részletesebben

Globális trendek lokális stratégiák. Kovács András

Globális trendek lokális stratégiák. Kovács András Globális trendek lokális stratégiák Kovács András CLOUD KOLLABORÁCIÓ FOLYAMATFEJLESZTÉS CRM MOBILITÁS ALKALMAZÁSOK PLATFORMOK Strausz János FUJITSU Sales Operations Manager Veres Zsolt IBM Magyarország

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN Fonyó Attila Osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság Tudománypolitikai

Részletesebben

Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja

Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja Szeged, 2008.03.30. Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja Támogatónk: Előadó: Nagy Gábor Dániel Email: ngd@dartke.hu Web: www.dartke.hu A 7. keretprogram és háttere A közösségi szintű

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben