Beszámoló. a HUNGARNET Egyesület évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló. a HUNGARNET Egyesület 2010. évi tevékenységéről"

Átírás

1 Beszámoló a HUNGARNET Egyesület évi tevékenységéről 1. Bevezetés Az Egyesület 2010-ben ismét kiegyensúlyozott évet zárt. Továbbra is meghatározó szerepe volt az NIIF Programmal való szoros együttműködésnek. A 2010-es év minden bizonnyal legjelentősebb eredménye, hogy a magyarországi kutatói hálózat a folyamatos központi elvonások ellenére tartani tudta korábbi előkelő helyét az európai kutatóhálózatok sorában. Az ÚMFT keretében még 2008-ban elnyert támogatással olyan jelentős fejlesztéseket hajtottunk és hajtunk végre az NIIF Program teljes portfoliójában, amelyek minőségi változások sorát eredményezi. Az NIIF Intézet összesen közel 5 MdFt nagyságrendjében három kiemelt fejlesztési projektet nyert meg (TÁMOP, TIOP, és KMOP projektek). Ezzel egy hosszú évek óta tartó negatív tendencia fordult meg a fejlesztési források rendelkezésre állása területén. Mindhárom ÚMFT projekt szerződéseit megkötöttük, a fejlesztési munka a befejezéséhez közeledik. Mind a hálózati infrastruktúrát és a hálózati szolgáltatásokat, mind pedig a szuperszámítástechnikai és a cloud ill. grid fejlesztéseinket, a kapcsolódó middleware fejlesztéseket, valamint a kollaborációs infrastruktúra fejlesztéseinket egyaránt komoly itthoni és nemzetközi érdeklődés veszi körül. Az év során átadásra került az országos elosztott storage rendszer, az eduid rendszer, az országos HD videokonferencia rendszer, elindult a TÁMOP projekt támogatásával fejlesztett Videotorium videomegosztó portál, az új CRM ügyfélkapcsolat-menedzsment rendszer, és nem utolsó sorban az NIIF új, világszínvonalú optikai sötétszálakra épülő és dinamikus lambda kapcsolatokat is lehetővé tevő országos hibrid hálózati rendszere ben is a nemzetközi szervezeti kapcsolatok jelentették az elsődleges együttműködési fórumot a HUNGARNET/NIIFI nemzetközi tevékenysége keretében. Az ilyen szervezeti kapcsolatok között az erősödő TERENA, az újjászerveződő DANTE, valamint az architektúrájában és topológiájában átalakuló GEANT hálózathoz kapcsolódó fejlesztések irányítását végző NREN-PC tölti be a legfontosabb szerepet.

2 A HUNGARNET/NIIF nemzetközi kapcsolatai között a hálózati és projekt-kapcsolatok terén 2010-ben is a GEANT európai hálózat fejlesztése és működtetése, ill. az ehhez kapcsolódó GN3 projekt jelentette a legfontosabb feladatot, beleértve a vonatkozó kutatási-fejlesztési munkák elvégzését, az új architektúra kialakítását és az infrastruktúra, valamint a szolgáltatások konszolidálását, továbbá az alkalmazások körének szélesítését. Az IPv6 széleskörű bevezetésére irányuló 6NET és 6DISS projektek folytatásaként az IPv6-ra való fokozatos áttérés módszereinek nemzetközi közreadása jelentette a 6DEPLOY projekt elsődleges célját. Kiemelt jelentőséggel bírt 2010-ben is a FEDERICA projekt. Feladata a jövőbeli hálózati kutatás-fejlesztés olyan elektronikus infrastruktúrájának a kiépítése és működtetése volt, mely virtualizált hálózati kapcsolatok, ill. szolgáltatások létrehozása és újszerűen menedzselt közreadása útján lehetővé teszi a végfelhasználók számára új protokollok és új technológiai megoldások tesztelését. Rendkívül nagy szerepet játszott a 2010-es év során a grid-fejlesztésekhez kapcsolódó EGEE3 projekt, valamint az NIIFI hozzájárulásait tekintve az európai grid-es fejlesztések között is kiemelt szerepet játszó, meghatározó magyar részvétellel folyó KnowARC projekt és a middleware fejlesztések európai szintű összefogására irányuló iniciatíva keretében az elmúlt év során beindított EMI projekt. Ugyancsak új elemként jelent meg nemzetközi projekt-kapcsolataink között az einfranet projekt, mely a korábbi ENPG együttműködések helyébe lépve a kutatói hálózatok és e-infrastruktúrák terén igyekszik hozzájárulni a nemzeti stratégiák és finanszírozási gyakorlat európai harmonizálásához A hazai fejlesztéseket tekintve jelentős eredmények születtek a fentieken túl az IP alapú országos videokonferencia rendszer fejlesztésében és széleskörű használatában, de ugyanilyen fontosak a VoIP, az AAI (autentikációs és autorizációs infrastruktúra), vagy pl. az elemek, elearning, SZEZÁM, IPSZILON projektek kapcsán folyó munkák is, még ha az utóbbiak a források szűkössége miatt visszafogottabbak is voltak a tervezettnél. A 2010-es év zárását követően is érdemes hangsúlyozni, hogy az NIIF Program keretében fejlődő és működő hazai számítógép-hálózat és a ráépülő teljes e- Infrastruktúra által kiszolgált intézmények és felhasználók köre lefedi a teljes magyar kutatási és felsőoktatási intézményhálózatot és szinte a teljes közgyűjteményi közösséget. A Program keretében továbbra is nemzetközi színvonalú és egyre fejlettebb kommunikációs, információ-hozzáférési és elektronikus együttműködési lehetőségek állnak rendelkezésre a HUNGARNET Egyesület által összefogott alkalmazói kör számára. Mint a korábbiakban, az eredmények továbbra is kiemelkedően fontos szerepet játszottak, ill. játszanak a hazai informatikai fejlődés egészének elősegítésében, mintarendszerek és pilot-alkalmazások létrehozásában, a hazai szakember-gárda bővítésében, az informatika alkalmazási kultúrájának elterjesztésében.

3 A HUNGARNET/NIIF keretében végzett munkák ugyanis a kutatási és fejlesztési projektek infokommunikációs igényeinek kiszolgálása, az élenjáró technológiák fejlesztése, kipróbálása és alkalmazása mellett jelentős szerepet töltenek be a hazai IKT szektor katalizálásában is, és a híd szerepét töltik be a K+F és az új szolgáltatások piaci bevezetése között ben további erőfeszítések történtek az Új Generációs Internet Projekt kidolgozásában. A HUNGARNET Egyesület ún. könyvtári szakosztálya mivel az elmúlt tíz évben már létrejöttek az egyes könyvtári automatizálási és informatikai részterületeket képviselő szakmai szervezetek, egyesületek, ill. testületeik ma már formális szakosztályi üléseket nem tart. Működése virtualizálódott, a könyvtáros társadalom nagy levelező listája, a KATALIST pl. szinte teljesen ennek a tevékenységnek szenteli tartalmát. A működést tehát egyre inkább a tagokon, ill. szakembereinken keresztüli képviselet jellemezte, akik részt vettek több projektben is, többször kifejezetten a szakosztály képviseletében. A legjelentősebb projektek közül több közvetlenül is kapcsolódik a HUNGARNET, ill. a szakosztály tevékenységéhez, amit többek között az is kifejez, hogy részben, ill. egészben az NIIF szerverei biztosítanak hátteret számukra. Az Egyesület gazdálkodásában 2010 során is meghatározó volt a tagdíjak szerepe. Tagságunk többsége eleget tett tagdíjfizetési kötelezettségének. A tagdíj kintlévőségeket sikerült tovább csökkenteni. A HUNGARNET gazdálkodásának mérlege továbbra is lehetővé teszi, hogy az Egyesület saját forrásaiból a szakosztályokban folyó szakmai munkákhoz, a növekvő számú egyéni kutatói tagság hálózati kiszolgálásához és oktatásához, a szoftver licencek magasabb színvonalú regionális terítéséhez is hozzájáruljon. Fontos hangsúlyozni, hogy a HUNGARNET Egyesület mind a hazai, mind pedig a nemzetközi szerződéses kötelezettségeinek egyaránt maradéktalanul eleget tett. Az Egyesület szakosztályai összehangolt, és a korábbi évek gyakorlatának megfelelő magas színvonalú munkát végeztek, szorosan együttműködve az NIIF Programmal. A HUNGARNET rendes tagsága 2010-ben is csak minimális mértékben változott, hiszen mára már gyakorlatilag minden magyarországi kutatási, felsőoktatási és közgyűjteményi intézmény belépett Egyesületünkbe. Az intézményi taglétszáma 550 rendes tag (intézményi összevonások miatt),az aktív egyéni kutatói taglétszám 590 fő. A pártoló tagintézmények száma 15, míg a tagintézmények által lefedett alkalmazói közösség több mint tényleges felhasználót jelent.

4 Kiemelkedő esemény volt az Egyesület elmúlt évi tevékenységében is, hogy a hálózatfejlesztők, az alkalmazásfejlesztők és a felhasználók HUNGARNET által összefogott közössége az NIIF Programmal közösen rendezte meg ez alkalommal Debrecenben a 2010 évi NETWORKSHOP Konferenciát, ahol 350 résztvevő ismét több mint 120 előadást hallgathatott meg. 2. A HUNGARNET Egyesület 2010.évi nemzetközi kapcsolatairól. A HUNGARNET Egyesület nemzetközi kapcsolataira 2010-ben is a korábbi évekhez hasonló aktivitás volt jellemző, tükrözve azt a meghatározó szerepet, melyet e kapcsolatok a HUNGARNET Egyesület működésében és a hazai kutatói hálózati tevékenységek alakulásában és sikerességében betöltenek. E kapcsolatokról igyekszik beszámolni az alább kovetkező ismertetés, követve az elmúlt évek gyakorlatát, át is véve néhány fontos elemet a korábbi beszámolókból, és törekedve a 2010-es év sajátosságainak, elért eredményeinek tömör bemutatására. Az elmúlt évben is szoros együttműködés jellemezte a HUNGARNET Egyesület és az NIIF program, ill. az NIIF Intézet (NIIFI) között a nemzetközi kapcsolatok terén kialakult kapcsolatot. Ez az együttműködés továbbra is az alapját képezi az NIIF Program eredményes működésének, a Program keretében folyó fejlesztések nemzetközi mércével mérve is magas színvonalának, a hazai infrastruktúra, szolgáltatások és alkalmazások össz-európai szempontból is kiváló alakulásának, a tagintézmények igényes hálózati adottságainak. A sikeres nemzetközi kapcsolatok természetesen továbbra is a HUNGARNET/NIIF közösség eredményeire épülnek, a kölcsönös előnyöket szem előtt tartó módon aknázva ki a műszaki, gazdasági, szervezeti-szervezési és esetenként jogi együttműködésben rejlő lehetőségeket. A HUNGARNET Egyesület, az NIIF Intézet és az egész NIIF közösség nemzetközi kapcsolatai nem csupán a közvetlen kutatási-oktatási alkalmazások, hanem a fejlett európai országokkal való lépéstartás, a kutatási és oktatási infrastruktúra élvonalbeli színvonalának fenntartása, sőt, az ország informatikai fejlődése és a magyar kultúra és tudomány nemzetközi jelenléte szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bírnak.

5 A nemzetközi kapcsolatokra jellemző szoros kooperáció és a gyümölcsöző nemzetközi együttműködések azonban túlmutatnak a hazai érdekeken. Az európai kutatói hálózatok között kialakult szerves együttműködés keretei között bármelyik nemzeti hálózat meggyengülése az egész európai hálózati együttműködésre károsan hatna vissza. A HUNGARNET/NIIFI nemzetközi szerepe terén ezért is igen fontos az Európával való együtt haladás, a kölcsönösen előnyös közös tevékenységek széles körének fenntartása, sőt, lehetőség szerinti bővítése és elmélyítése is. A HUNGARNET/NIIFI több mint 30 ország kutatói hálózati szervezeteire kiterjedő nemzetközi kapcsolatrendszerét a fentiek értelmében a kölcsönös meghatározottságok bonyolult szövevénye jellemzi. A kapcsolatrendszer megfelelő kezelése és szervezése valamennyi NREN (National Research and Education Network, Nemzeti Kutatási és Oktatási Hálózat) számára egyszerre jelent rendkívül összetett feladatot és egyúttal az érintett nemzeti kutatói hálózatok hosszú távú életképességét meghatározó elengedhetetlen feltételt is. A nemzetközi kapcsolatok ugyanis éppúgy stabilitást biztosítanak az NREN-ek (köztük a HUNGARNET/NIIFI) számára, mint ahogy valamennyiük, így a HUNGARNET/NIIFI eredményes fejlődése és együttműködése is hozzájárul a nemzetközi kutatói hálózat stabilitásához és a közös európai fejlesztések sikerességéhez. A HUNGARNET/NIIFI nemzetközi kapcsolatainak évi alakulása az alábbiakban a fenti szempontok figyelembe vételével kerül bemutatásra. A minden részletre kiterjedő ismertetés helyett a nemzetközi kapcsolatok terén kialakult három fő tevékenységi terület kiemelkedő eseményeiről a szervezeti kapcsolatok, a hálózati kapcsolatok, valamint a nemzetközi projekt-együttműködések legfontosabb elemeiről esik tömören szó majd röviden kitérünk az elkövetkező időszak várható fejleményeire. Nemzetközi szervezeti, hálózati és projekt-kapcsolatok A HUNGARNET/NIIFI nemzetközi tevékenysége keretében 2010 során is a nemzetközi szervezeti kapcsolatok jelentették az elsődleges együttműködési fórumot, különös tekintettel az együttműködések elvi, szervezeti-szervezési és kölcsönös támogatási-érdekvédelmi területeire. Az ilyen szervezeti kapcsolatok között a TERENA, a DANTE, valamint a GÉANT irányítását végző NREN-PC (a Nemzeti Kutatói Hálózatok konzorciumának Policy Committee-je) töltötte be és tölti be ma is a legfontosabb szerepet.

6 Ez abból adódik, hogy egyrészt a TERENA nem csupán összefogója, de motorja és legfőbb szervezője is a kutatói hálózatok európai együttműködésének, másrészt a TERENA jogelődje által létrehozott DANTE a közös európai hálózat, a GÉANT fejlesztésének és működtetésének kulcsszereplője (együttműködésben a GÉANT építésére irányuló GN3 EU FP7 projekt konzorciumát képviselő NREN PC-vel), harmadrészt pedig a TERENA az elsődleges gazdája Európában a kutatói hálózatokkal kapcsolatos oktatásnak. A TERENA munkájában több HUNGARNET/NIIFI képviselő is részt vett, ill. részt vesz. A TERENA tevékenysége kapcsán a 2010-es év egyik legfontosabb fejleménye, hogy elindult az ASPIRE projekt, a GÉANT-ra és a kapcsolódó KF munkákra irányuló nagyszabású GN3 fejlesztések egyik kulcsfontosságú aktivitása. Az ASPIRE a korábbi SERENATE és EARNEST projektekhez hasonlóan több évre előretekintve igyekezzen elemezni a kutatói hálózatok várható fejlődését, a trend-elemzés során nem csupán a kutatói hálózatok várható paramétereire és technológiai jellemzőire térve ki. Az ASPIRE igyekszik a majdani fejlesztések beágyazását (az információtechnológiai ipar fejlődési tendenciáit, az egyes európai országokban érvényesülő nemzeti kutatás- és oktatáspolitikai hátteret, a pénzügyi és jogi háttérfeltételeket, az alkalmazói környezet az igények és készségek alakulását stb.) éppúgy megvizsgálni, mint a hálózatra épülő szolgáltatások, a különböző diszciplínák által történő hálózat-alkalmazások, a tartalom-generálás és tartalomhozzáférés, valamint az alkalmazói kör alakulása terén várható fejleményeket. A legjobb szakértők bevonása és a lehető legszélesebb körű elemzések elvégzése biztosítja, hogy az ASPIRE ha nem is képes előre jelezni, hogy mi történik a kutatói hálózatok terén a GN3 (GÉANT-3) utáni periódusban (tehát után, a majdani GÉANT-4 időszakában) a fejlődési tendenciákat jó közelítéssel tudja prognosztizálni a projekt keretében megszólaltatásra kerülő több száz kulcsszakember, akiknek a véleményéből táplálkozik majd a 2012-ben közreadásra kerülő záró tanulmány. Ahogy az EARNEST munkálatokban ben több HUNGARNET/NIIFI képviselő is részt vett a projekt koordinációját végző TERENA részéről kinyilvánított egyértelmű elismerést váltva ki ugyanúgy minden bizonnyal az ASPIRE vizsgálatokba is bevonásra kerül majd a HUNGARNET/NIIFI részéről több magyar szakember.

7 Az ASPIRE egyébként négy fő témakörre igyekszik a tervek szerint koncentrálni. Az első az ERA (az Európai Kutatási Övezet) globális vezető szerepének biztosítása. A második a fejlett NREN hálózatok innováció-ösztönző és azt elősegítő szerepe (a technológiai újdonságok korai alkalmazásba vétele és kísérleti alkalmazása; az NREN-ek kitüntetett szerepe a kutatás-oktatás és szolgáltatás integrált művelésében; valamint a partnerkapcsolatok és együttműködések az ipari szektorral). A harmadik a nyílt, transzparens működés és irányítás kérdésköre. A negyedik pedig az új megközelítések és megoldások befogadása és adaptálása (virtualizáció; piaci elérhetőségű, saját célú, valamint hibrid cloud-ok, azaz publikus és privát hálózati felhők; a közösségi média bevonása a kutatási-felsőoktatási alkalmazói kör munkájának támogatásába; továbbá a mobil eszközök mennyiségének és intelligenciájának növekedése). A hálózati szervezeti kapcsolatok terén a RARE (a TERENA elődje) által a 90-es évek közepén a HUNGARNET/NIIFI közreműködésével alapított DANTE végzi a GÉANT-tal kapcsolatos koordinációs tevékenységet. A több mint 30 nemzeti kutatói hálózati szervezetet összefogó konzorcium, valamint a konzorciumot képviselő NREN PC (Policy Committee) megbízásából a DANTE oroszlánrészt vállal az új generációs hálózat (GÉANT-3) fejlesztésében, telepítésében, valamint működtetésében is. E munkák friss fejleményeiről alább a hálózati kapcsolatok es helyzetének ismertetése keretében esik szó. Tekintettel a DANTE és az NREN konzorcium szerkezeti-szervezeti összehangolásának fontosságára, 2010 kiemelkedően fontos (és egyben igen sok konstruktív vitát kiváltó) nemzetközi együttműködési feladata volt a DANTE átalakításának előkészítése, többszörös céllal. Az elsődleges törekvés az, hogy az NREN-ek körének a lefedettsége azonos módon legyen biztosítva a két szervezet esetében (mindmáig az NREN konzorciumban részt vevő NREN-ek csak mintegy fele tudott a DANTE-ba is bekerülni). A megoldás már korábban körvonalazódott: a DANTE CLG társasági formát kell, hogy alkalmazzon. A CLG (Company Limited by Guarantees) egy Nagy-Britanniában, a DANTE székhelyén felkínálható társasági forma, mely lehetővé teszi, hogy a résztvevők szimbolikus garanciavállalás mellett is bekapcsolódhassanak egy hitelképes szervezet tevékenységébe. Ez a megoldás számos olyan kérdést is rendezni tud, melyek évek óta megoldásra várnak: a DANTE kötelezettségvállalásai, a vállalt feladatok teljesíthetősége, a közösen beszerzett eszközök tulajdoni kérdései, a felelősség kérdéseinek rendezése és a felelősségek megoszthatósága.

8 A DANTE keretében az Európai Unió Bizottságával együttműködve eredményesen, bár a vártnál talán kisebb átütő erővel folyik a GÉANT-hoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó projektek szervezése és megvalósítása. Az EU 7. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjának ill. egyes kutatói hálózati érdekeltségű FP7 projekteknek az előkészítése nem csekély HUNGARNET/NIIFI közreműködéssel folyt. Ennek eredményeként 2010-ben több egyéb projekt folyamatos, több évet áthidaló teljesítése mellett két jelentős projekt is a projekt-zárás időszakába jutott. A HUNGARNET/NIIFI részvéetlű 6DEPLOY projekt helyét, és ezzel az IPv6 terjesztésével kapcsolatos nemzetközi együttműködés feladatát a 6DEPLOY2 projekt vette át, és egyelőre jogfolytonosság nélkül lezárásra került a FEDERICA projekt, de új nemzetközi projekt-részvételek is indultak, melyek közül kiemelkedik az EMI (Európai Middleware Infrastruktúra) projekt. Itt jegyzendő meg, hogy a nemzetközi kapcsolatok fontos elemét jelentő ENPG (European Networking Policy Group, a kutatói hálózatok politikai, adminisztratív és finanszírozói kapcsolatainak az EC felé tanácsadó testületként működő konzultatív stratégiai fóruma) és e-irg (e-infrastructures Reflection Group, a kutatói hálózati infrastruktúra-fejlesztések, a grid fejlesztések és a digitális tartalom-orientált fejlesztések jövőjével foglalkozó konzultatív stratégiai fórum, mely ugyancsak tanácsadó funkciót tölt be az EC felé) kapcsán két jelentős eseményre került sor 2010-ben. Több mint 10 éves múlt lezárásaként az ENPG 2010 elején az einfranet projekt indításához kapcsolódva azt a stratégiai tevékenységet, mely annak idején a GÉANT projektek indításához vezetett, most az újonnan indított einfranet projektre hagyományozta. Az ENPG támogatás nélküli tevékenysége így most jelentős EC támogatással folytatódhat és ki is bővülhet. A tematikus bővülésre utal, hogy ben a green ICT és a cloud computing témákban is nyitásra került sor, színesítve az Európa-szerte már korábban beindított tevékenységet. Az e-irg korábban grid- és HPC-centrikus működése fokozatosan egészült ki az elmúlt évek során a hálózati témakörrel és az adat-infrastruktúrák tartalom-centrikus témakörével. Így az e-irg az kissé egyoldalú tematikus lefedésből az e- Infrastruktúrák teljes értékű koordinációs fórumává alakult és komoly szerepet vívott ki magának az EC felé történő szakértői közreműködés terén is. Ennek egyik eredménye, hogy 2010 végén megindult a 2011 tavaszi e-irg workshop budapesti megrendezésének előkészítése az EU 7. keretprogramjának végéhez közeledve a során beinduló új keretprogram előkészítésére, az e-infrastruktúrák kezelésének mikéntjére fókuszálva.

9 A HUNGARNET/NIIFI több további nemzetközi szervezet munkáiban is közreműködött, eltérő intenzitással. Legyen itt megemlítve az utóbbiak közül csupán három. Az ISOC (Internet Society), az Internet fejlesztésének alkalmazásainak és elterjesztésének globális szervezete, az Internet szabványosítás és az.org domainkarbantartás gazdája. A RIPE-NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre) az Internet cím- és névkiosztás ill. -karbantartás, valamint a kapcsolódó adatbázis-szolgáltatás európai szervezete. A CEENET (Central and Eastern European Networking Association) pedig a TERENA közép- és kelet-európai komplemense, a régió kutatói hálózati szervezeteinek együttműködési fóruma. Bár ezek szerényebb szereppel bírnak a HUNGARNET/NIIFI nemzetközi együttműködéseiben, mint a TERENA, a DANTE, az NREN PC, vagy akár az EC, az ENPG/eInfraNet, vagy az e-irg, a teljes képhez ezek megemlítése is hozzátartozik. A hálózati kapcsolatok terén a 2010-hez kapcsolódó legfontosabb fejlemények a GN3 projekt hálózat-építési munkájára vonatkoznak elején indult be a GÉANT új GN3 nevű projektje, melynek feladata a GÉANT-3 verzió kiépítése és a kapcsolódó kutatási feladatok elvégzése. A GÉANT európai architektúrájának és topológiájának váltása (egyebek között az országonkénti PoP elrendezés, valamint a határmenti CBF kapcsolatok kiaknázása), az optikai alap-infrastruktúra kiterjesztése, a globális lefedettség bővítése, a szolgáltatási szintek lehetőségeinek szélesítése, ezen belül a lambda-kapcsolatok kiépíthetőségének kiterjesztése, a hálózat-menedzselés, a monitorozás, a hálózatbiztonság, a szövetségi alapú identifikáció stb. számos új feladat megoldását jelenti, melyek jelentős részében a HUNGARNET/NIIF is közreműködik. A HBONE+ kiépítésével pedig az optika alkalmazása és a lambda-kapcsolatok lehetősége terén vált biztosítottá az európai színvonalú hazai helyzet. Ez azt is jelenti, hogy az optikai technológia által kedvező megoldásként kínált BoD (Bandwidth on Demand) ill. VOPN (Virtual Optical Private Network) megoldások a nagy sávszélességet és megbízhatóságot igénylő e2e (endto-end) kapcsolatok esetében hosszú távon is a preferálható megoldást jelentenek a legmagasabb igényű tudományos kutatási alkalmazások számára. A projekt-együttműködések a HUNGARNET/NIIFI tevékenységei között az elmúlt években megerősödtek, kibővültek, és egy olyan szintet értek el, melyben már nem a kapcsolat-keresés, hanem a lehetőségek kezelése jelenti a fő nehézséget. Számos esetben kényszerülünk ugyanis a beérkező projekt-részvételi megkereséseket visszautasítani, tekintettel az NIIFI rendkívüli kapacitás-szűkösségére, mely még a legfontosabb hazai feladatok 2010 során főként az UMFT projektek megoldásában is nehézséget jelentett és a nemzetközi projektekben is komoly gondot okozott.

10 A helyzet tehát egyszerre kedvező hiszen számos projekt keretében folyik kutatásifejlesztési együttműködés HUNGARNET/NIIFI részvétellel és jelent ugyanakkor gondot is, tekintettel arra, hogy a létszám-korlát miatt nem pusztán EU-s projektbevételektől esünk el, de nem aknázhatjuk ki teljes mértékben a nemzetközi projektegyüttműködésben rejlő információ-hozzáférési és ismeretszerzési lehetőségeket sem. Ezen a helyzeten a továbbiakban is, folyamatosan igyekeznünk kell segíteni. A kedvező kép kialakításához több olyan, az EU FP7 keretében (az EU 7. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjához kapcsolódóan) futó nemzetközi együttműködési projekt járult hozzá 2010-ben is, amelyekben a HUNGARNET/NIIFI jelentős szerepet vállalt. Ez szerény, de nem elhanyagolható EU-s bevételt jelent az itthoni költségek fedezetének biztosítása terén, ám ennél fontosabb, hogy a részvételünkkel benyújtott és végül támogatásban részesülő pályázatok továbbra is komoly jelenlétet biztosítanak az európai szintű nemzetközi együttműködésekben a magyar kutatói hálózati közösség számára. GÉANT kapcsolatunk költségét tekintve viszont az EC mintegy 40%-os pénzügyi hozzájárulása számunkra is (mint a legtöbb európai NREN számára) a nagysebességű gerinchálózat fenntarthatóságát, a kapcsolódás lehetőségét érdemben határozza meg, ami az európai kutatói hálózatok együttműködésének mára már kulcskérdésévé vált. A HUNGARNET/NIIFI részvétellel folyó nemzetközi projektek között a fentieknek megfelelően 2010-ben is a legfontosabb volt a GÉANT következő generációjának kiépítésére hívatott GN3 projekt (melynek céljairól, feladatairól, HUNGARNEDT/NIIFI kapcsolódásáról fentebb már esett szó), de több további fontos projekt is említést érdemel. Rendkívül nagy szerepet játszott a 2010-es év során a grid-fejlesztésekhez kapcsolódó és zárásához érkező EGEE3 projekt, valamint az NIIFI hozzájárulásait tekintve az európai grid-es fejlesztések között is kiemelt szerepet játszó, meghatározó magyar részvétellel folyó KnowARC projekt, továbbá ugyancsak a grid infrastruktúra területén fontos feladatokat vállaló EMI (European Middleware Initiative) projekt. E projektek a HUNGARNET/NIIFI tevékenységében kiemelt jelentőséggel bírnak, hiszen a már korábban is intenzíven folyó grid-es fejlesztések a közelmúltban storage és cloud fejlesztésekkel egészültek ki és ezek szorosan kapcsolódnak az említett nemzetközi projektekhez, az azokban való hazai részvételhez.

11 Az IPv6 széleskörű bevezetésére irányuló 6NET és 6DISS projektek folytatásaként az IPv6-ra való fokozatos áttérés módszereinek nemzetközi közreadása jelentette ill jelenti a 2010-ben lezárt 6DEPLOY és az azt követően indított (2010-ben még előkészítő fázisnál tartó) 6DEPLOY-2 projekt elsődleges célját. Remélhetőleg az ÚMFT projektek lezárását követően bővülnek a személyi lehetőségek a 6DEPLOY-2 projektben való részvételt tekintve. Kiemelt jelentőséggel bírt 2010-ben a FEDERICA projekt is, mely ugyancsak az elmúlt év végével zárult le. Feladata a jövőbeli hálózati kutatás-fejlesztés olyan elektronikus infrastruktúrájának a kiépítése és működtetése volt, mely virtualizált hálózati kapcsolatok, ill. szolgáltatások létrehozása és újszerűen menedzselt közreadása útján lehetővé teszi a végfelhasználók számára új protokollok és új technológiai megoldások tesztelését ben komoly előkészítő munka folyt a következő fázis, a FEDERICA-2 projekt előkészítése érdekében. Az igényesen összeállított javaslat azonban nem nyert támogatást, tekintettel arra, hogy a FEDERICA munkák folytatására a GN3 projekt keretében, majd az azt kovető projektek során is lehetőség lesz. A FEDERICA projekt kapcsán fontos utalni arra is, hogy az EU FP7 keretében 2010 folyamán is kiemelt szerepet játszottak a Future Internet Research and Experimentation (a jövőbeli Internet kutatására és kísérleti munkáira irányuló) törekvések. A FIRE összefoglaló jelölés alatt megjelenő kutatási-fejlesztési elgondolások a projekt lezárása után is remélhetőleg megmaradó FEDERICA infrastruktúrán keresztül szorosan kapcsolódnak az európai kutatói hálózatokhoz, hiszen a FEDERICA a GÉANT-ra támaszkodva, de a produktív GÉANT forgalmat nem zavarva tesztelési környezetet biztosít az élvonalbeli hálózati kutatások számára. Ez azonban nem az egyetlen lehetőség arra, hogy a kutatói hálózati közösség az elkövetkezőkben fokozott mértékben vegyen részt a FIRE törekvésekben és a hasonló hazai kutatási tervekben (UGI, Új Generációs Internet). Kitekintés A nemzetközi kapcsolatok tervezett alakulása 2011-ben és azt követően továbbra is kiemelt szerepet játszik a kutatói hálózati fejlesztésekben és az e-infrastruktúra működtetésében. A külföldi kutatói hálózatokkal való együttműködés mint már korábban is megfogalmazásra került a HUNGARNET/NIIFI beszámolókban a jövőben is meghatározó katalizátora lesz a hazai fejlesztéseknek, az itthoni eredmények pedig továbbra is kedvezően hatnak vissza a kapcsolatrendszerre.

12 A nemzetközi szervezeti kapcsolatokban számos más együttműködési fórum mellett a jövőben is kiemelkedő fontossággal bír a HUNGARNET/NIIFI és a TERENA, a DANTE, valamint az NREN-PC (az európai Nemzeti Kutatói Hálózatok konzorciumának irányító testülete) közötti szoros együttműködés. E kapcsolatok rendkívül fontosak, hiszen a TERENA biztosítja az európai kutatói hálózatok szövetségeként az alapvető politikai érdek-egyeztetés, valamint az információ-terítés nemzetközi lehetőségét, továbbá a közös induló KF tevékenységekre irányuló nemzetközi együttműködések lehetőségét, a DANTE mint az európai kutatói hálózati fejlesztések és szolgáltatások koordinátora hangolja ill. kapcsolja össze és kovácsolja világszínvonalú infrastruktúrává a kontinens több mint 30 nemzeti hálózatát, a GÉANT a világ mai élvonalát jelentő nemzetközi kutatói hálózat pedig az NREN-PC irányítása mellett biztosítja Európa (és ezen belül Magyarország) tudományos, felsőoktatási és közgyűjteményi közösségei számára az elektronikus kommunikáció, információ-hozzáférés és nagytávolságú együttműködés világszínvonalú feltételrendszerét. E szervezeti kapcsolatok továbbra is kiegészülnek az Európai Bizottsághoz fűződő szoros szálakkal, melyek egyebek mellett az EU Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjainak projektjeiben való HUNGARNET/NIIFI részvétel szempontjából játszanak fontos szerepet. De kiegészülnek jónéhány egyéb nemzetközi szervezeti kapcsolattal is, melyek közül érdemes külön is megemlíteni a kutatói hálózatok fejlődése és alkalmazásai szempontjából meghatározó e-irg és einfranet kapcsolatokat, valamint a hálózat-működtetési gyakorlat és az Internethez fűződő együttműködések szempontjából fontos RIPE-NCC és ISOC kapcsolatokat is. A nemzetközi hálózati kapcsolatok keretében a legjelentősebb együttműködés hosszabb időtávon is az EU által támogatott GÉANT pán-európai hálózat kapcsán várható. A HUNGARNET/NIIFI GÉANT+ kapcsolata, az nx10 Gbit/sec nemzetközi kapcsolódási sebesség és az erre épülő IP ill. e2e (végpontok közötti nagysebességű dedikált információs utakra épülő) forgalom együttes lehetősége továbbra is fenntartandó, a lehetőség szerinti bővítés, ill. sebességnövelés, valamint technológiai és architekturális (határmenti összeköttetések stb.) továbblépés belátható időn belüli opciójával. Továbbra is alapvető stratégiai cél, hogy a nemzetközi hálózati összeköttetések a legigényesebb tudományos kutatási alkalmazások szempontjából is minden tekintetben biztosítsák a hazai kutatásifelsőoktatási szféra számára a kielégítő nagysebességű és magas minőségű hálózati kapcsolatok (elektronikus kommunikáció, információ-hozzáférés, kooperáció) lehetőségét.

Az informatika számomra nem egy szaktárgy, hanem elektronikus írásbeliség és digitális kultúra

Az informatika számomra nem egy szaktárgy, hanem elektronikus írásbeliség és digitális kultúra 2003: az alkalmazások éve Az informatikai és hálózati ipar visszafogott várakozásokkal tekint a 2003-as esztendõ elé, mert az elemzõk többsége szerint legkorábban az év második felében kezdi meg az iparág

Részletesebben

Európai kutatói hálózatok: eredményes múlt és bíztató jövő

Európai kutatói hálózatok: eredményes múlt és bíztató jövő Visszaszámlálás indul az FP7 A 2006-os esztendő végéhez közeledve újabb sikeres évet tudhat maga mögött az NIIF Program. Az eredményekben kiemelkedően fontos szerepet játszik az a nagyszabású nemzetközi

Részletesebben

A kutató hálózati infrastruktúra helye a hazai információs társadalom kiépítésében

A kutató hálózati infrastruktúra helye a hazai információs társadalom kiépítésében Az IHM tárcafelügyelet egyéves gyorsmérlege Éppen egy esztendeje állapodott meg az oktatási és az informatikai tárca minisztere az MTA bevonásával arról, hogy a további hatékony működtetés biztonságát

Részletesebben

A regionális kutatási térség koncepciója elképzelhetetlen a világszínvonalú hálózati infrastruktúra nélkül

A regionális kutatási térség koncepciója elképzelhetetlen a világszínvonalú hálózati infrastruktúra nélkül Networkshop 2002 Az NIIF Program, a Hungarnet Egyesület és a Magyar Internet Társaság 11. alkalommal rendezte meg az országos Networkshop konferenciát, melynek idén az egri Eszterházy Károly Fõiskola adott

Részletesebben

Szuperszámítógép, régió, társadalom

Szuperszámítógép, régió, társadalom Sulinet 2014 20 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium döntése alapján 2012-től a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet feladata a felsőoktatás mellett a köznevelési és közgyűjteményi intézmények

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2010. május 31-én a Magyar Felső-, és Középfokú Oktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület, rövidített nevén HUNGARNET Egyesület évi rendes Közgyűlésén,

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Informatikai és infokommunikációs kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 Ágazat független, horizontális

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

NIIF Hírlevél IX. Évfolyam 1. szám 2010. április

NIIF Hírlevél IX. Évfolyam 1. szám 2010. április NETWORKSHOP 2010 Immár közel húsz éve, minden tavasszal megrendezi az NIIF Programhoz kapcsolódó NETWORKSHOP konferenciát a HUNGARNET Egyesület és az NIIF Intézet. E konferencia a magyarországi kutatási,

Részletesebben

Színvonalas oktatás hosszú távú hazai igény informatikusok iránt

Színvonalas oktatás hosszú távú hazai igény informatikusok iránt Helyünk Európában, helyünk a világban Az NIIFI által fejlesztett és működtetett magyarországi kutatói-oktatási hálózatnak (NREN) és felhasználói közösségének több mint 20 éves nemzetközi kapcsolatrendszere

Részletesebben

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében Pápa város e-önkormányzati stratégiája Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében 2005. április 18. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Az Országos Széchényi Könyvtár a digitális korban

Az Országos Széchényi Könyvtár a digitális korban Intézet lettünk A Kormány 42/2006. (II.27.) Korm. rendeletével módosította a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesz tési Program működtetéséről szóló 95/1999.(VI.23.) Korm. rendeletet. Az NIIF Program

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU161PO001 Verzió: Oldalszám összesen: GOP_070702.doc 136 oldal VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

Jövő Internet Stratégia és Programterv. Készült: A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform megbízásából (1.1 verzió)

Jövő Internet Stratégia és Programterv. Készült: A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform megbízásából (1.1 verzió) Jövő Internet Stratégia és Programterv Készült: A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform megbízásából (1.1 verzió) 2011 A stratégia készítésében részt vettek: Bakonyi Péter, Benczúr András, Máray

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] )

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Projektvezető: Varga Csaba Munkatársak: Bese Ferenc, Dienes István, Kiss Huba, Kárpáti László, V.Csorba

Részletesebben

DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS AZ EU

DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS AZ EU SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS AZ EU Fejezetek az Európai Unió digitális kulturális tevékenységéből 2005. KÉSZÍTETTE: KEKK ADRIENN INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS SZAK

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009)

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) BEVEZETÉS A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) a tudásalapú információs társadalom iránt elkötelezett, annak formálásában

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 3 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 3 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Bevezetés Az ELFT Közgyűlése 2011. május 21-én elfogadta egy, a

Részletesebben

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Kalotay Balázs Írták: Kalotay Balázs (I., V.) Kovács Zoltán (II.) Erdősi Péter Máté

Részletesebben

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére NETEN A HIVATAL Közérthetően az e-közigazgatásról Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére TARTALOMJEGYZÉK I. II. III. IV. V. VI. Bevezetés Az e-közigazgatás helye, szerepe, jelentősége

Részletesebben

A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása

A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása Budapest, 2012.05.31. Szerkesztette: Gonda János Felelős kiadó: Gábori László Tartalomjegyzék

Részletesebben