Kiegészítő melléklet a HUNGARNET Egyesület évi beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet a HUNGARNET Egyesület 2010. évi beszámolójához"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet a HUNGARNET Egyesület évi beszámolójához Budapest, 2011.március 29. Dr. Zombory László a Hungarnet Egyesület elnöke 1/6

2 Szabályozási háttér A Fővárosi Bíróság a Magyar Felsőoktatási Kutatási és Közgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület (Hungarnet Egyesület) szervezetet augusztus 31-én sorszám alatt vette nyilvántartásba. Az egyesület székhelye: Budapest, Victor Hugo u Az egyesület március 28-tól a Fővárosi Bíróság jogerős döntése alapján közhasznú szervezetnek minősül. Az egyesület célja: A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF) alkalmazói körébe tartozó felsőoktatási intézmények, akadémiai és más kutatóintézetek, közgyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok), és egyéb kutatóhelyek számára társadalmi szervezetként elősegíteni hazai és főleg nemzetközi szervezetekben történő részvételüket, szervezni tagjai tevékenységét a fenti szervezetekben, képviselni közös érdekeiket e szervezetekben, főleg a nemzetközi számítógéphálózat területén, kijelölni e szervezetekbe tisztséget betöltő képviselőit, közvetíteni tagjainak e szervezetek által biztosított előnyöket, támogatásokat, lehetőségeket, főleg azok szakirányú érvényesítésén, esetleg tagjai partnerként történő kijelölésén, részvételük feltételeinek meghatározásán keresztül, az NIIF Program támogatásának és egyéb támogatásoknak összefogott közvetítése felsőoktatási, kutatói és közgyűjteményi közösségekhez. Az Egyesület működési területe bel- és külföldre egyaránt kiterjed. Az Egyesület pecsétjén az Egyesület rövidítetten használt magyar neve szerepel. Az Egyesület jogi személy. Az Egyesület a vagyoni és a pénzügyi helyzetére ható eseményekről a kettős könyvvitel rendszerében teljes körű nyilvántartást vezet, amelyet a naptári év végével zár le. Az Egyesület éves működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről éves beszámolót készít. A választott eredménykimutatás formája összköltség típusú. A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év február 28-a. A könyvvezetés és a beszámolókészítés további szabályait az Egyesület Számviteli politikája tartalmazza. Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért felelős személy: Fodorné Süvegh Júlia bejegyzett könyvvizsgáló, Budakeszi, József Attila u kamarai bejegyzési szám: A kiegészítő mellékletben szereplő adatok Ft-ban értendők. 2/6

3 Az egyes mérleg és eredménykimutatás tételek kiegészítése Befektetett eszközök Mindazon eszközöket, amelyek a vállalkozási tevékenységet egy éven túl szolgálják, a befektetett eszközök között vettük nyilvántartásba. Az eszközök besorolásáról a beszerzéskor döntöttünk. A tárgyi eszközöket minden esetben átvezettük az 151. Beruházások főkönyvi számlán. A tevékenység jellegéből adódóan az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásánál a lineáris leírási módot alkalmaztuk. Az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre vonatkozó terv szerinti értékcsökkenési leírást év végén számoltuk el. Befektetési tükör Megnev. Bruttó érték Értékcsökkenési leírás Nettó érték Nyitó Növekedés Csökk Záró Tárgyévi Halmozott Nyitó Záró enés Szellemi termékek Műszaki gépek Egyéb gépek Összesen Forgóeszközök Készletek Az Egyesület a HUNGARNET-díj kiosztására 2007-ben 20 darab plakettet vásárolt, amiből 2007-ben 4, 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben pedig újabb 2 darab került kiosztásra. A maradék 10 darab plakett szerepel a mérlegben a készletek között Ft értékben. Követelések Tagokkal és tagintézményekkel szembeni követelések (kiegyenlítetlen kimenő számlák) Kiegyenítetlen kimenő számlák Analitika Összesen *1 Alaptevékenység összesen Egyéni kutatók Rendes tagok Gazdálkodók Közintézmények Oktatás *2 Vállalkozási tevékenység összesen Microsoft Domain-név Bix-bax Összesen Főkönyv összesen A részletes pénzügyi kimutatások (kiegyenlítetlen számlák listája ügyfelek szerint) a HUNGARNET Egyesület Titkárságán (1132. Budapest, Victor Hugo u ) az Alapszabály IX.4. pont alapján jogosultak számára megtekinthetők. A évi kiegyenlítetlen számlákra 100%-os értékvesztést számolunk el, mert csekélynek ítéljük a 3/6

4 valószínűségét, hogy ezen számlák ellenértéke befolyik. A évi kiegyenlítetlen számlák esetében a befolyás valószínűségét 50%-ra becsültük, így a számlák értékének felére számoltunk értékvesztést. Elszámolt értékvesztés Analitika (100%) 2008 (100%) 2009 (50%) 2010 (0%) Összesen *1 Alaptevékenység összesen Egyéni kutatók Rendes tagok Gazdálkodók Közintézmények Oktatás *2 Vállalkozási tevékenység összesen Microsoft Domain-név Bix-bax Összesen Így a vevőkkel szembeni követelés értékvesztéssel csökkentett értéke Ft. Mivel az értékvesztés elszámolást nettó módon kell könyvelni, a évben az előző évi értékvesztés állomány, és a december 31-i követelések alapján számított kívánatos értékvesztés állomány különbözetét kell lekönyvelni a 315. Követelések értékvesztés számlára jelen esetben mivel az értékvesztések állományát növelni szükséges a Követelések értékvesztése (egyéb ráfordítás) számlával szemben. A könyvelendő értékvesztés különbözet számítását a következő táblázat tartalmazza: állomány visszaírás befolyt követelésekre évben kivezetés leírt követelésekre évben állomány évi értékvesztés elszámolás előtt Kívánatos értékvesztés állomány Elszámolt értékvesztés különbözet Könyvelendő 1 Tagdíjak Microsoft Domain-név Bix-bax Összesen Követelések összege a mérlegben Vevők Vevőkre elszámolt értékvesztés szja túlfiz Iparűzési adó túlfizetés Összesen: Pénzeszközök 3811 pénztár főszámla microsoft domain név Összesen /6

5 Az Egyesület a különböző tevékenységek finanszírozására felhasználható pénzeszközöket külön bankszámlákon kezeli. A Hungarnet főszámla és Microsoft select számla az Egyesület működtetésére szolgáló pénzeszközöket, a Domain-név regisztrálás számla pedig a vállalkozási tevékenység pénzeszközeit tartalmazza. Aktív és passzív időbeli elhatárolások összetétele Aktív időbeli elhatárolások Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 2011-ben kiszámlázott évi tagdíjbevételek ben kiszámlázott évi domain név-bevételek re vonatkozó SALDO előfizetés Összesen Passzív időbeli elhatárolások Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása december havi könyvelési és konzultációs díj (TRIGON Software) re és 2012-re vonatkozó domain-név bevétel évi beszámoló elkészítésére vonatkozó díj (TRIGON Software) évi könyvvizsgálat (TPA) évre vonatkozó telefonköltség évre vonatkozó domain-név regisztrálás költsége (Internet Szolg. Tanácsa) Összesen Források Saját tőke Tőkeváltozás vállalkozási tevékenységből Tőkeváltozás cél szerinti tevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből Tárgyévi eredmény cél szerinti tevékenységből Összesen Kötelezettségek Belföldi szállítók Személyi jövedelemadó 0 Nyugdíjbiztosítási alappal szembeni kötelezettség Ebj+munkaerőpiaci szembeni kötelezettség Szakképzési hozzájárulás Általános forgalmi adó kötelezettség Egyéb kötelezettség (téves utalások) Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Eredménykimutatással kapcsolatos megjegyzések Az Egyesület cél szerinti tevékenysége mellett, amelyből tagdíj és támogatási bevételei származnak, társasági adóköteles vállalkozási tevékenységet is folytat. Ezért szükség van arra, hogy az eredmény összetevőt nemcsak a szokásos számviteli törvény szerinti bontásban tekintsük végig, hanem azok tevékenység szerinti besorolását is megtegyük. A évi eredmény összetevőit a következő táblázat részletesen bemutatja. 5/6

6 HUNGARNET EGYESÜLET adatok Ftban ÉVI EREDMÉNYELSZÁMOLÁS Megnevezés Vállalkozási tev. Alaptevékenység Összesen Bevételek Tagdíjbevételek egyéni kutatók rendes tagok gazdálkodók 0 közintézmények MENET pályázat bevétele Értékesítési nettó árbevétele microsoft select 0 0 domain-név regisztrálás Kerekítés Egyéb bevétel/elévült kötelezettség Kamatbevétel visszaírás Bevételek összesen Bevételek megoszlása (%) 5,61% 94,39% 100,00% Költségek, kiadások Anyagköltség Anyagjellegű szolgáltatások MENET pályázat költsége Egyéb szolgáltatások Anyagjellegű költs. összesen Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Bérjellegű költs. összesen Értékcsökkenési leírás Összes költség Ráfordítások Közvetített szolgáltatások Egyéb ráfordítások Összes ráfordítás Összesen Eredmény = 9-(5+8) Adóalap 0 0 Korrigált adóalap 0 0 társasági adó 10% Adózott eredmény és tartalék /6

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV Dr. Zombory László a Hungarnet Egyesület elnöke P.H. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010.

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ JAVÍTOTT Budapest, 2006. november 30. vállalkozás vezetője (képviselője) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához A kiegészítő mellékletet az alábbi szerkezettel és a számviteli törvényben előírt

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Statisztikai számjel: 18075814-8559-529-01 Cégjegyzék száma: 00-00-006608 A vállalkozás megnevezése: Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete A vállalkozás címe, telefonszáma: 1024 Budapest Margit krt.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Név: Concerto Akadémia Nonprofit Kft Cím: 1094 Budapest, Páva utca.10-12. Kiegészítő melléklet a Concerto Akadémia Nonprofit Kft 2014.12.31-i egyszerűsített éves beszámolójához Kiegészítő melléklet 2014.

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-9319-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2012. április

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet, közhasznúsági jelentés a Kerékpáros Magyarország Szövetség 2014. évi mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet, közhasznúsági jelentés a Kerékpáros Magyarország Szövetség 2014. évi mérlegbeszámolójához Kiegészítő melléklet, közhasznúsági jelentés a Kerékpáros Magyarország Szövetség 2014. évi mérlegbeszámolójához ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A szövetség bemutatása Megnevezése: Kerékpáros Magyarország Szövetség

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2011. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2011. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2011. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Gazdálkodási

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. DECEMBER 31.-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. 12. 31.

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. 12. 31. Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. 12. 31. - 1-1./ Az Egyesület főbb adatai Az egyesület teljes magyar neve: Növényvédőszer

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

ESÉLYT A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEKNEK ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ESÉLYT A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEKNEK ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ESÉLYT A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEKNEK ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 1. Az Alapítvány rövid bemutatása Az Alapítvány létrejöttének rövid távú célja: a hátrányos

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2014. évi Éves beszámoló Budapest, 2015. március

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben