A svéd nyelvű eredeti mű címe: Synden har lang svåns

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A svéd nyelvű eredeti mű címe: Synden har lang svåns"

Átírás

1

2

3 A svéd nyelvű eredeti mű címe: Synden har lang svåns Copyright by Margit Sandemo, 1987 All rights reserved Hungarian translation Somogyi Gyula, 1995 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1995 A fordítást az eredetivel egybevetette: Miszoglád Gábor Felelős kiadó és szerkesztő: Nagy Árpád A kiadó címe: Budapest, 1063 Kmety György u. 18. ISBN HU ISSN Előkészítés: Seszták Sándor Készült: Aktietrykkeriet i Trondhjem Terjeszti a Budapesti Hírlapkereskedelmi Rt., a Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt. és a regionális részvénytársaságok, valamint alternatív lap- és könyvterjesztők Ára: 336 Ft Előfizethető a hírlapkézbesítőknél és a Hírlapelőfizetési Irodában (Budapest, XIII. Lehel u. 10/a., levélcím: HELIR, Budapest 1900), ezen kívül Budapesten a Magyar Posta Rt. Hírlapüzletági Igazgatósága kerületi ügyfélszolgálati irodáiban, vidéken a postahivatalokban, valamint a sorozat kiadójánál. (A megrendelőlapok az előfizetéshez a kötet végén találhatók).

4 A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat huszonhetedik kötete. A sorozat Margit Sandemo norvég írónő alkotása Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon átívelő történetét meséli el. Gonosz Tengel magával az ördöggel kötött szövetséget Skandalum Az ifjú Christer Tomasson szilárd meggyőződése, hogy ő is a Jéghegyek Népe átokverte sarjai közé tartozik. Amikor egy fürdőhelyen összeakad a gyengélkedő és megfélemlített Magdalenával, úgy véli, rendkívüli képességeivel könnyen segíthet a leánykán. Ám Magdalenának nyoma vész, s egy másik leány bukkan fel helyette. Christernek szörnyű sejtelme támad, s amikor napvilágra kerül az igazság, egész Svédországot megrázza

5 GONOSZ TENGEL régesrégen, többszáz éve kiment a pusztába, hogy eladja lelkét a Sátánnak. Ő lett a Jéghegyek Népének ősapja. Az ördög földi hatalmat ígért neki és utódainak, ha ennek fejében minden nemzedékből legalább egyetlen leszármazottja a Gonosz szolgálatába áll és gaztetteket követ el. Varázserejükről és sárgás fényben égő ragadozószemükről lehet felismerni őket. Egyiküket olyan természetfeletti hatalommal ruházta fel a Sátán, amilyet addig nem látott a világ és ezután sem fog látni. A nemzetségen addig ül az átok, amíg valaki meg nem találja Gonosz Tengel üstjét, s benne azt a varázsfőzetet, amellyel megidézte a Sötétség Fejedelmét. Így szól az ősi legenda. Vagy talán mégsem így történt? Valójában úgy esett, hogy Gonosz Tengel felkereste az élet forrását, és ivott a gonoszság vizéből. Örök életet és az emberiség feletti hatalmat ígértek neki, ha ennek fejében eladja utódai lelkét a Gonosznak. De számára rossz idők jártak akkoriban a földön. Ezért csendes szendergésbe vonult vissza, hogy kivárja, amíg eljön az ő ideje. Az üst, amelyről annyit regéltek, nem is üst, hanem korsó, melyet elásott a gonoszság vizével. Most türelmetlenül vár a jelre, hogy felébressze szendergéséből. Valamikor a XVI. század során született a Jéghegyek Népének egy átokverte tagja, aki megpróbálta jóra fordítani a rosszat, és ezért Jó Tengelnek nevezték az emberek. Ez a történet az ő családjáról szól, legkivált családjának nőtagjaitól. Közülük az egyiknek, Shirának 1742-ben sikerült eljutnia az élet forrásához. Merített tiszta vizéből, amely

6 feloldja a sötét forrásvíz gonosz hatalmát. De az elásott korsót senki nem találta meg idáig. A nemzetség tagjai attól félnek, hogy Gonosz Tengel idő előtt felébred, még mielőtt megtalálnák. Annyit tudnak csupán, hogy valahol Dél-Európában rejtőzik, és csak egy varázserejű furulya képes felébreszteni. Ezért a Jéghegyek Népe retteg á furulyák szavától.

7 1. fejezet ARRA ÉBREDTEM, HOGY sírok. De nem tudom, miért fakadtam sírva. Az orvos rosszul leplezett türelmetlenséggel meredt a vézna kis teremtésre. Az álmaidnak semmi jelentőségük. Érzel valahol fájdalmat? A lányka nagy, ibolyakék szemével a doktorra nézett. Nem mondta. De igen, érzek fájdalmat gondolta. Csak nem a testemben. A nap besütött fehér és zöld színűre festett, igazán takarosnak mondható szobájába. Odakintről beszűrődött a többi fürdővendég hangjának moraja és a gyógyító forrás vizének csobogása. A rokonaid aggódnak miattad, Magdalena. Megígértem nekik, hogy megpróbálok segíteni rajtad, de ebben együtt kell működnöd velem. Ne csak a rémálmaidról beszélj, amelyekből egyetlen részletre sem emlékszel. De hiszen nincs más bajom. Badarság! Annyit eszel, mint egy katicabogár, vékony és sápadt vagy, akár valami viaszbaba, és ha leejtenék egy gombostűt, felpattannál az idegességtől. Ugye, tizenhárom éves vagy? Igen. Éppen most töltöttem be a tizenhármat. Hm. Nos, eret kell vágnunk rajtad, és azután forrásvizet kell innod, napi hat pohárral. Most ki-

8 mehetsz bácsikádhoz, a konzul úrhoz. Tudhatod, mennyire aggódik érted. Emlékezz rá, milyen szép volt tőle, hogy magával hozott ide! Az orvos jóindulatú mosollyal fejezte be a lányhoz intézett szavait, pontosabban egy pillanatra félrehúzta a szája szélét. Magdalenát leginkább némán nyávogó macskára emlékeztette. Kiment a napsütötte, széles lépcsőre. Odakint a pázsiton kecses székeken, éppoly kecses asztalok mellett ültek a fürdővendégek. Magdalena az egyik asztalnál megpillantotta nagybátyja jóltáplált alakját, és vonakodva indult felé. Bácsikája ugyanis egy hölggyel bonyolódott beszélgetésbe, Magdalena pedig nem akarta zavarni őket. Julius bácsi azonban észrevette unokahúgát, egyik kezével elengedte ezüstfejű sétabotját, és magához intette a lányt. Igen, kedves őrnagyné asszony, itt van a kis Magdalena. A lány meghajolt a szép, ámbár merev hölgy előtt. Drága gyermek mondta mézesmázosan hízelgő hangon az őrnagyné. Milyen szép dolog a bácsikádtól, hogy magával hozott ide, a Ramlösa Gyógyfürdőbe! Hiszen ez remek szórakozást jelent neked! Magdalena nem mondta volna szórakoztatónak, hogy kénytelen Julius bácsit a fürdő parkjának kavicsos ösvényein kísérgetni és nyögéseit, továbbá, ha sokat evett, a természet más hangjait hallgatni. Ezen a helyen egy undok hatéves kölyöktől

9 eltekintve egyetlen más gyermek sem akadt. Az előbbi is folyton Magdalena után fordult és hosszú, sötét hajába kapott, vagy sárral próbálta bepiszkítani hófehér alsószoknyáit. A fürdő páciensei amúgy idősebb emberek voltak, igazi vagy képzelt nyavalyákkal. Az ebédlőasztalnál folytatott társalgás legtöbbször a köszvény, a gyomorpanaszok, a porcmerevség, valamint a tüdőkór elleni csodatevő kúrák körül forgott. A szorosan befűzött hölgyek csaknem elájultak szűk szoknyáikban, mert egy falatot is alig tudtak lenyelni, míg az urak lopva puncsot ittak, ami tulajdonképpen nem lett volna szabad. Magdalena csakis az orvossal beszélhetett, őt viszont nem kedvelte, így tehát ebben az előkelő szanatóriumban tökéletesen magába zárkózott. Ebben egyébként már otthon is tapasztalatot szerzett. Újabban, mikortól is? Ugyan mióta? Mióta nem tud enni, mióta nem mer aludni? Jaj, a verandán felejtettem a napernyőmet mondta az őrnagyné. Magdalena majd elhozza jelentette ki Julius bácsi. A lányka ekkorra már felállt, mert tudta, hogy bácsikája meg fogja kérni, menjen el a napernyőért. Helyesebben szólva odarendeli, mert adottnak veszi, hogy engedelmeskedik a kérésnek. A barátságos sárga színűre festett, fehér verandájú ház kellemes látványt nyújtott. A környező orgonabokrok súlyos kékeslila virágai remekül illettek hozzá. Minden olyan szép volt, és olyan

10 lélekölően unalmas! Amikor Magdalena, kezében az őrnagyné rózsaszínű napernyőjével, lefelé tartott a verandáról, hangos segélykiáltás ütötte meg a fülét. A ház sarkánál különös pár kanyarodott a lépcsőhöz vezető útra. Egy öregúr kerekes székének karfájába kapaszkodva, fogatlan száját kitátva kiáltozott segítségért, miközben egy Magdalenával azonos korú fiú vadul tolta előre. Csinos arca sugárzott az örömtől, majd a lépcső elé érve fölényes mozdulattal állította meg a járművet. A vénség nyugtalanító szögben borult előre, a siheder azonban könnyedén visszahúzta. Az öregembert annyira megviselte az előbbi vad hajsza, hogy szidalom helyett csupán lihegésre futotta az erejéből. Nincs mit megköszönni mosolygott rá a fiú. Fogadok, hogy ilyen gyorsan még sohasem tolták! Az orvos kirohant a zajra, és alapos fejmosásban részesítette a legényt Néhány jóltáplált, leginkább kotkodácsoló tyúkra emlékeztető ápolónő is odacsődült. Magdalena megállt a legalsó lépcsőn, és a fiúra meredt. Világosszőke haja volt, az a fajta, amely mindenfajta fésűnek vagy kefének ellenáll. Magdalena sohasem látott még az övéhez fogható élénk és boldog szempárt. Ő nyilván nem beteg gondolta a lány. Nem is volt az. Mögötte viszont egy mankón járó felnőtt férfi tűnt fel.

11 Ugyan, Christer, már megint mit csinálsz! kiáltott fel elszörnyedve, bár Magdalena kihallotta hangjából alig leplezett vidámságát. Maga a kislány nehezen állta meg kacagás nélkül. Kénytelen volt összecsücsöríteni a száját, derűs szeme azonban elárulta. Az ifjú Christer hirtelen felfigyelt Magdalenára, és osztozott a jókedvében. A nővérek kotkodácsolására ügyet sem vetett, ehelyett elragadtatott pillantással bámult a kislányra. Jaj, apa! Nézz csak oda! Láttál már ilyen gyönyörű lányt? Azt hiszem, beleszerettem. Ugyan, Christer! dorgálta az apja. Magdalenának az az érzése támadt, hogy állandóan ilyen hangnemben beszél a fiához. Drága Christer, ilyesmit nem szabad egy ifjú hölgynek mondanod. Bocsásson meg a fiamnak, kisasszony, kissé lobbanékony természetű, de sohasem akar rosszat. Magdalena földbe gyökerezett lábbal, némán állt. Úgy érezte, mintha a jövevények megbabonázták volna. Milyen barátságos az apa tekintete. És a fiú Tegezheti az apját! Magdalenának odahaza sohasem engedték meg volna az ilyen fesztelen viselkedést! Csak most jutott el tudatáig az őt régóta szólongató izgatott hang. Magdalena! Magdalena! Idehozod végre az őrnagyné napernyőjét vagy nem? A leányka azonban szántszándékkal nem vett tudomást Julius bácsiról. Azt akarta, hogy ez a pil-

12 lanat csakis az övé legyen. Úgyis megbüntetik utána. Dehát nem álldogálhatott a végtelenségig a lépcső aljában. Egy utolsó, félénk pillantást vetett Christerre, majd elindult külön kis ítélőszéke felé. Bocsáss meg, apa, de nem bírtam ellenállni a tolókocsi látványának hallotta maga mögött a fiú hangját. Az történt, amire Magdalena számított: szobafogsággal sújtották. Julius bácsi megalázó módon megragadta a haját, és a kárörvendő fürdővendégek gúnyos pillantásai közepette a házba vezette. Abban a pillanatban, amikor elhaladtak Christer és apja mellett csak az ő arcuk fejezett ki együttérzést a fiú gyorsan ezt suttogta: Ne szomorkodj! Segítek neked, mert tudok varázsolni! A zavarodott és értetlen, az ismeretlen ifjú iránt mégis végtelen hálát érző Magdalenát bácsikája vasmarokkal húzta be a szobájába. A felháborodott és önmagát igazságos nevelőnek képzelő nagybácsi kulcsra zárta az ajtót. CHRISTER SEGÍTETT APJÁNAK berendezkedni a Ramlösa Gyógyfürdőben. A fiú meghitt kapcsolatban állt szüleivel: Tomasszal, a csendes szavú rokkanttal, és a Jéghegyek Népéből származó, heves természetű, de időközben lecsillapodott Tulával. Anyja példásan viselkedett házasságának mind a tizenhat esztendeje alatt. Csak fiával négyszemközt árult el néha egy

13 keveset abból, ami a gondolatait és érzékeit betöltötte. Christer és anyja a lehető legjobb barátok voltak. A mindkettejük által hőn szeretett Tomas nem is sejtette, micsoda bogarat ültet hitvese egyetlen fiuk fülébe és talán így volt a legjobb. Az asszony ugyanis fiának elárulta a varázstudományát. Hihetetlennél hihetetlenebb dolgokat mesélt neki a Jéghegyek Népéről, amelynek ő maga is sarja, néha pedig egyszerű mutatványokkal kápráztatta el. Tula nagyon hamar megértette, hogy Christert mindez túlságosan lenyűgözi, így azonnal abbahagyta a dicsekvést", és megkérte fiát, felejtse el az egészet, ám Christernek természetesen esze ágában sem volt engedelmeskedni. A fiú nem kérdezősködött többé a boszorkányságról. Egyetlen szóval sem említette, viszont sziklaszilárd meggyőződésévé vált, hogy ő a nemzetség következő sarja, aki továbbviszi a Jéghegyek Népe örökségét. Ezért tántoríthatatlan bátorsággal gyakorolta a varázslást mindenkin és mindenen, aki és ami az útjába került. Hatesztendős korában megpróbálta rávenni a házőrző kutyát, hogy a fülével csapkodva emelkedjen a levegőbe. Kísérlete persze kudarccal végződött, Christer azonban meg mert volna esküdni rá, hogy a derék eb felágaskodott, és közben valóban a fülét hegyezte. Bárki láthatta, mit csinált a hű jószág! Christert rendkívül élénk képzelettel áldotta meg a sors.

14 Hétéves korában megdöbbentette a szakácsnét, amikor besettenkedett a konyhába és fenyegetően mormogott a consommé felett. Mindez természetesen Posse gróf bergqvarai birtokán történt, ahol a közönséges húslevest az előkelő consommé névvel illették, a fiúcska pedig a szolganéphez hasonlóan ki-be járt a fényes úriházban. Édesanyja, Tula ugyanis gyakran segített ki a nagy ünnepekre való lázas készülődéseknél, ilyenkor pedig kénytelen volt magával vinni a gyermeket. Christer ez alkalommal úgy gondolta, a leves felett elmormogott varázsigéi megváltoztatják a nagy ebédlőben helyet foglaló előkelő vendégsereg hajszínét. Pusztán azért, hogy lássa, miképpen viselkedik majd a társaság; Christer gondolkodásmódja ennél nem terjedt tovább. Természetesen semmi sem történt a hajuk színével, de a fiú úgy vélte, erről kizárólag a szakácsnő tehet, aki félbeszakította a legjobb varázsmondókáját. E varázsigéket és ráolvasásokat ő maga ötlötte ki, hiszen Tulának szerencsére volt annyi esze, hogy legféltettebb titkaiba nem avatta be a fiát. Christer számtalanszor próbálkozott hipnotizálással, ám kísérletei egytől egyig eredménytelenek maradtak. Kudarcai egy csöppet sem szomorították el. Tántoríthatatlanul hitt saját varázserejében. Például akkor, amikor egyszer az intéző összeszidta, mert boszorkányvarkocsba fonta az egyik ló farkát. A fiúnak természetesen ez a próbálkozása sem járt eredménnyel. Christer a szidalmak hallatán az intéző felé fordult, fenyegetően összehúzta a

15 szemöldökét, és képzeletbeli pisztolyt szegezett rá. Bumm, meghaltál! csattant fel teljes meggyőződéssel a fiú. Az intézőben volt annyi humorérzék, hogy belemenjen a tízéves kölyök játékába, és színpadiasan elterült az istálló padlóján. Christer a látványtól elszörnyedve tátott szájjal meredt a fekvő alakra. Először ki akart rohanni az istállóba, de felismerte, milyen felelősség terheli. Néhány gondosan megválogatott varázsigét mormolt el a szerencsétlen intéző felett, aki a fiú legnagyobb megkönnyebbülésére azonnal feltámadt. Christert azonban alapos megrázkódtatás érte. Micsoda veszélyes képességeket örököltem! gondolta. Legjobb lesz, ha csínján bánok velük! A jövőben tehát nem próbálkozott ennyire kíméletlen varázslatokkal. Azt viszont saját ráolvasásainak, nem pedig az istállóból hozott első osztályú lócitromnak tulajdonította, hogy a következő évben Gunilla nagymama zöldséges ágyasai oly pompás termést hoztak. Ugyancsak Christer érdeme volt, amikor meggyógyult Erland nagypapa fájós válla. Vagy nem ő kent be varázserejű szavak kíséretében egy fadarabot sajátkezűleg készített gyógykenőcsével? Még hogy az idő felmelegedése segített! Ugyan! Mi nem jut az emberek eszébe! Természetesen senki előtt sem fecsegett. Magának őrizte meg nagy titkát: ő a Jéghegyek Népe következő kiválasztott tagja. Amilyen délceg, csakis kiválasztott, nem pedig átokverte sarj lehet. Anyja saját bevallása szerint a nemzetség átoksújtotta leszármazottai közé tartozott; ennek

16 fia számtalan bizonyítékát látta. Tula azt is hozzátette, hogy az évek múlásával megváltozott, Tomas és Christer pedig ugyancsak tanúsíthatta, mennyire igazat mond. Talán már nem volt olyan csinos, mint egykor, de sokkal elbűvölőbbé vált. Szeme néha úgy csillogott, mintha aranyból volna. Valamiféle ördögi vonzerővel rendelkezett, amelynek hatására mindenki megfordult utána. Haja sokkal sötétebb lett: Christer emlékezett rá, hogy valaha csaknem aranysárga volt, mostanra viszont sötétszőkébe fordult. Ez azonban mellékes, így is, úgy is az ő anyja, Tula a legmegértőbb ember a világon. És milyen kedves apához is! Christer mindig meghatódott, amikor együtt látta őket, és érezte a kettőjüket összekötő szerelmet. Anyja, aki voltaképp nyugtalan, eléggé lobbanékony természetet kapott a sorstól, különösen sokat bíbelődött apával, akit az utóbbi években általános reuma gyötört. Betegsége a kis kocsiban szélnek és fagynak kitetten eltöltött gyermekévek egyenes következménye volt. Anya kenőcsöket adott apa fájós izületeire, de otthon nem állt rendelkezésére túl sok orvosság. Christer egyszer meghallotta, amint dünnyögve Heikét szidalmazza, aki nem akarja átadni neki a Jéghegyek Népének kincsét. A fiú annak is fültanúja lett, amikor anyja egy ízben Tomas teste fölé hajolva sajátos verseket mormolt. Ez mintha segített volna, de nem teljesen. Ezért elhatározták, hogy Tomasnak meg kell próbálkoznia a Ramlösa-forrásnál végzett kezelés-

17 sel. Az ötlet Arvid Mauritz Posse gróftól, Tula gyermekkori játszópajtásától származott, aki ekkorra Svédország egyik leghatalmasabb embere lett. Tula a fiút is odaküldte, hadd segítsen Tomasnak. Ő maga nem kísérhette el férjét a gyógyfürdőbe, mert éppen ekkor Bergqvara elhagyására készülődtek, ugyanis a backai Erland zsilipőri állást kapott a Göta-csatornánál, Christert pedig melléfogadták segítségül. A KIS MAGDALENA BACKMAN ölbe tett kézzel ült az ágya szélén. Gyámoltalanul lóbálta a lábát, a gyermeki lelkét próbára tevő követelésektől kimerülve. Hirtelen óvatosan kopogtattak az ablaktáblán. Magdalena rémülten pillantott fel, ám a csendben kopogtató kézen kívül semmit sem látott. Este volt, de ugyanolyan világos, akárcsak nappal. Magdalena vonakodva felállt, az ablakhoz ment, és lenézett a kertbe. Az a Christer nevű fiú volt. Jeleket adott a kislánynak, nyissa ki az ablakot. Magdalena félő pillantást vetett az ajtó felé, de tudta, hogy Julius bácsi ebben a pillanatban éppen puncsot iszik az urakkal a szalonban. A vigasság moraja egészen idáig hallatszott. Az urak kirobbanó nevetése a szomszéd teremben helyet foglaló hölgyek tereferéjével elegyedett. A különben oly rémült Magdalena most ez egyszer megfeledkezett ijedtségéről, és türelmetlenül matatott az ablak fogantyújával, amíg végre sikerült kinyitnia.

18 Gyere ki suttogta Christer. A leányka körülnézett. Éppen az előbb kezdtek hatalmas kártyacsatába nyugtatta meg a fiú. De a biztonság kedvéért el tudnád rendezni az ágyadat? Elrendezni? Igen, tegyél belé valamit, amitől úgy néz ki, mintha benne aludnál! Magdalena megértette a szándékát. Micsoda izgalmak ígérkeznek! Miután gyorsan kibontotta az ágyat és megigazította a paplant, mintha alatta feküdnék, ismét az ablakhoz lopakodott. De hogy jöjjek ki a szobából? Julius bácsi bezárta az ajtót, és nála van a kulcs. Természetesen az ablakon át! Gyere, majd elkaplak. Christer csalogatóan a lányka felé nyújtotta ki karját. De Magdalena fejében vadul kavarogtak a gondolatok. Mitévő legyen a szoknyáival? Fogja össze őket? Ugorj le! Az ablak nincs magasan. Christernek igaza volt, Magdalena azonban szeméremérzetétől vezérelve, összegabalyodó lábbal megpróbált kimászni az ablakon. Az eredmény természetesen siralmas lett. Szoknyái felcsúsztak, ő pedig meglehetősen tehetetlenül, csaknem fejjel lefelé kötött ki az ifjú karjaiban. Olyan könnyű vagy, akár a pihe állapította

19 meg Christer. Tulajdonképpen mit szoktál enni? Virágport? A fiú erős karjaiban eltöltött néhány pillanat alatt Magdalena, a végtelenül magányos gyermek szemében Christer védelmező, hős lovaggá változott. Az ifjú óvatosan engedte le a földre a törékeny kis testet. A harmatos fűben kézen fogva futottak a ház mögötti bükkfák közé, ahol a gyógyfürdő parkjából senki sem vehette észre őket. Nem lehetek sokáig idekint suttogta Magdalena. Julius bácsi nem szokott ugyan benézni hozzám, de meghallhatja, ha visszamászom a szobába. Majd ezt is elrendezzük. Milyen izgalmas kaland! Magdalena annyira zaklatott volt, hogy lélegezni is alig bírt. A fiú talált egy farakást, elővette a zsebkendőjét és letörölgette a rönkfákat. Magdalena óvatosan ült le mellé, s úgy érezte, most aztán valóban botrányos dolgot követ el, de nem bánta. Tudod, holnap reggel vissza kell utaznom mondta Christer. Mindenképpen beszélni akartam veled, mert úgy gondoltam, pocsékul viselkedtek veled szemben. Segíteni akartam rajtad. A kislány olyan hevesen adta át magát a korábban elképzelhetetlen kalandnak, mintha minden egyes mozzanat emlékét külön-külön emlékezetébe akarná vésni: a göcsörtös, mégis kényelmes ülőhelyet kínáló fatörzseket, a föléjük boruló lombkoronát, a cipőjükre csapódó harmatot és nem utolsó-

20 sorban a mellette helyet foglaló ifjút. Magdalena nem is sejtette, hogy két embert ennyire bensőséges hangulat keríthet hatalmába. Igaz, hogy tudsz varázsolni? kérdezte félénken, és azon nyomban elvörösödött. Christer megpróbált hanyag fesztelenséggel válaszolni, de ez nem nagyon sikerült neki. Ugyan, egyelőre nem is érdemes beszélni róla mondta közönyös hangon, a kezével legyintve. Most rólad van szó. Miért vagy itt? Magdalena lehorgasztotta a fejét. Nem akarta, hogy ez a vonzó ifjú máris elutazzon. Azt mondják, biztosan beteg vagyok, mert alig eszem. De ez nem igaz. Én csak annyira félek. Christer úgy vélte, még sohasem látott ilyen csinos lábacskákat. Biztatóan megszorította a lányka kezét. Mitől félsz? Milyen erősen fogta meg a kezét, és milyen forró volt! Nem tudom. Az álmaimtól. Rosszakat szoktál álmodni? Igen. De sohasem emlékszem, miket álmodom. Olyan, mintha az álmaim megpróbálnának elrejtőzni. Christer igyekezett okos képet vágni. Pontosan értem, mire gondolsz. Talán nem az álmaidtól félsz, hanem valami mástól. Azt hiszem, van valamilyen sötét folt az életedben. Mindezt nem ő maga találta ki, hanem Heikétől hallotta; ám a nagyszerű elmélet olyan szépen

21 hangzott, hogy Christer a magáénak tekintette. Szavai igencsak felkavarták a lányka lelkét. Nem tetszik, hogy ilyeneket beszélsz. Ettől még jobban félek. Van ilyen sötét folt az életedben? Nem tudom válaszolta kétségbeesetten Magdalena. Jaj, bárcsak meghalnék! Ilyet nem szabad mondanod! tátogott rémülten Christer. Te vagy a legszebb lány, akit valaha láttam! Magdalena fellélegzett. Megörült a fiú bókjának. Rájöttem, mégsem akarok meghalni mondta gondolataiba merülve. Már úton idefelé rájöttem folytatta, s ezzel egy csapásra elhessentette a Christer előtt megnyíló szédítő látomást. Pedig a derék fiú már azt képzelte, egyes-egyedül az ő megjelenése térítette jobb belátásra Magdalenát. Vagy úgy? mondta enyhe csalódással. Igen, idefelé egy magas lejtő peremén kiesett a kocsi egyik kereke, én pedig olyan erővel kapaszkodtam az ajtóba, hogy megértettem, mégsem hunyt ki bennem az életösztön. Mindössze annyi bajunk lett, hogy Julius bácsi minden jóval teli elemózsiás kosara a mélységbe zuhant. Bár az a mélység sem volt valami nagy, hiszen a kocsis lemászott a domboldalon és összeszedte az elgurult sajtokat meg kolbászokat. Christer felnevetett. A kislánynak humorérzéke is van. Egyszerűen csodálatos teremtés! És milyen finom vonalú az orrocskája! Ahogy kacag,

22 gödröcskék jelennek meg az arcán. Jaj, mennyire belészeretett! Hány éves vagy? kérdezte zavartan Magdalena. Én? Nos 1818-ban születtem, könnyű megjegyezni. Most pedig 1833-at írunk Tehát, akkor ugye, tizenöt éves vagyok. Christer nagyon pontosan tudta, milyen idős, de igyekezett minél tovább élvezni a lányka érdeklődését. Úgy tűnt, Magdalenát lenyűgözi lovagjának tiszteletet parancsoló életkora. Hol laksz? Úgy értem, nem itt a gyógyfürdőben. A kislány elfintorodott. Stockholm közelében, egy nagy házban. Rettenetesen előkelő hely. Akkora park tartozik hozzá, hogy eltéved benne az ember. De magas kerítés veszi körül, ezért olyan, mintha ketrec volna. Vagyis gazdagok. Christer keservesen nyelt egyet. Az ő szülei távol voltak attól, hogy gazdagnak lehessen nevezni őket Magdalena kérdése hirtelen félbeszakította komor gondolatait. És te hol laksz, Christer? Magdalena a nevén szólította! Kislányos, tiszta, csengő hangján kiejtette a nevét! Christer majd' elolvadt a boldogságtól. A fiú nagyvonalúan legyintett. Nos, én Växjöben lakom, de napokon belül elköltözünk. Fel, Stockholm környékére. Tényleg? derült fel a lányka arca. És mi-

23 vel foglalkozik az édesapád? Olyan kedves embernek tűnik. Christer elfojtotta a lelkében feltörő kísértést, és nem mondta gazdagabbnak az apját, mint amilyen valójában volt. Igen, ő a legdrágább apa a világon. Hangszerkészítő. Nagyon ügyes ember. És édesanyád? Ő is ilyen kedves? De még mennyire! nevetett fel Christer. És nagyon szenvedélyes! Ő aztán tud varázsolni! Engem pedig agyonkényeztet. Bálványozom anyámat. Christer ekkor figyelt fel rá, milyen szomorúan csengett az előbb Magdalena hangja. Most pedig maga a leányka is megerősítette előbbi felfedezését: Milyen szerencsés is vagy, Christer! Az ifjú mély együttérzéssel tekintett a kislány szemébe. Kedves emberek a szüleid? Nem tudom válaszolta szomorúan Magdalena. Nem ismerem őket. Micsoda? Hogy is mondjam Az anyám csak a mostohám, mert az igazi meghalt. Természetesen kedves hozzám, sohasem bánt velem rosszul. Én viszont Hogyan ismerjek igazából valakit, aki naponta kétszer bejön hozzám, homlokon csókol és megkérdezi, jól vagyok-e? Este félórára marad, hogy beszélgessen velem. Semmi mondanivalója sincs számomra, én pedig nem tudok beszélni vele.

24 Annyira kínos az egész helyzet! És az apád? Magdalena gyorsan félrefordította a fejét. Őt sohasem látom. Folyton távol van, és ha mégis felbukkan otthon, legfeljebb közönyös köszönésre telik tőle. Haragszik rám, amiért nem fiúnak születtem. Most viszont megszületett a hőn várt fia, akire folyton mosolyog és akihez állandóan gügyög. Apa kereskedelmi tanácsos. Christernek fogalma sem volt róla, mi fán teremnek a kereskedelmi tanácsosok, tudatlanságát pedig nem akarta kérdezősködéssel leleplezni. Mindenesetre nagyon szépen hangzott. Senkid sincs, aki a gondodat viselné? De igen, anyai nagyapám végtelenül szeretett. Ő azonban már nagyon öreg, alig hall és nem is lát jól. Roppant nehéz beszélni vele. Értem bólintott ünnepélyesen Christer. Az. öregek nagyon kedvesek tudnak lenni, ugye? Nekem is olyan meghitt kapcsolatom volt a dédapámmal. Ő sajnos tavaly meghalt. Azóta is gyászolom. Magdalena megszorította a fiú kezét. Úgy gondolom, te nagyon jó ember vagy, Christer. Nem tudnál itt maradni? Bárcsak tehetném! kiáltott fel őszinte hévvel a fiatalember. Anyának azonban szüksége van rám a hurcolkodásnál. És milyen ember Julius, a bácsikád? Meglehetősen szigorúnak tűnt. Az is. Nem tudom, miért hozott ide magával, mert korábban sohasem törődött velem. Hacsak

25 nem volt szüksége kifutólányra, mert mást sem csinálok, mint az ő ügyeiben lótok-futok. És a kisöcséd? Ó, őt nagyon szeretem, hogyne szeretném! sóhajtott türelmetlenül Magdalena. Csak hát még egyéves sincs, és én nem mehetek közel hozzá, mert azt hiszik, tüdőbajos vagyok. Pedig a tüdőmnek semmi baja! Christernek eleinte valóban az a benyomása támadt, hogy a vékony és sápadt kislány szervezetét gümőkór pusztítja. Most viszont kezdte jobban érteni a helyzetet. A növény táplálék híján elfonynyad. Rájött, hogy Magdalena sok szép ruhát kap és anyagilag nem szenved ínséget, de vajon menynyi emberség és szeretet jut részéül? Szörnyen magányos lehetsz fakadt ki felháborodottan a fiú. Magdalena lehorgasztotta a fejét. Igen suttogta. Sokszor gondolok erre, amikor a parkban sétálok, hogy meglegyen a napi mozgásadagom. A kiskutyám az egyetlen barátom. Saschának hívják, és nagyon hiányzik. Remélem, jól bánnak vele. Szomorúan elhallgatott, de aztán valamennyire összeszedte magát. Azt mondtad, tudsz varázsolni folytatta. Varázsolj egy kis örömöt az életembe, Christer, és tüntesd el szörnyű álmaimat! Christer szorongva gondolt vissza arra, amikor megpróbálta eltüntetni gyűlölt reggeli kásáját. Varázskört írt le a tányérjával. Apja igencsak bosszús lett és megparancsolta neki, törölje le a falat és a

26 haját. Úgy lesz jelentette ki eltökélt hangon. Nyugodtan megbízhatsz bennem. Ezt az éjszakát igézéssel és ráolvasással fogom eltölteni. Megbabonázom a szüleidet, vegyék észre, milyen remek kislány él nagy magányában velük egy fedél alatt. A rémálmaidnak pedig megparancsolom, tűnjenek el. Az effajta varázsláshoz tulajdonképpen illatos füstre van szükség, de itt nem lehet Egy pillanatra eszébe jutott, amikor megpróbálta eloszlatni Erland hétfő reggelenkénti fejfájását, és közben csaknem felgyújtotta nagyapja házát. Christer utána elhatározta, soha többé nem varázsol füstölővel. Szándékát csak megerősítette Gunilla nagymama, aki kijelentette, nagyapa saját magának köszönheti fejgörcseit, az ok pedig a pálinkás butykosban keresendő. Mindezt szeretetteljesen mesélte, mert hagyta, hogy Erland nagypapának ünnepnapokon meglegyen a pálinkaivás kis öröme. Hiszen a vén hadfi oly kedves ember volt, és önmagától eltekintve, az iddogálással senkinek sem ártott. Ha itt nem tudsz füstölni, akkor miképpen akarod elűzni a rossz álmaimat? kérdezte álmélkodva Magdalena. Ugyan már mondta homályosan Christer. A beavatatlanoknak nehéz elmagyarázni. Megvannak a titkos varázsigéim. Ezekből valóban nagy készlettel rendelkezett, csak sajnos mind saját elmeszüleményei voltak. Tula mama ugyanis kicsinyességében nem volt

27 hajlandó megosztani vele ráolvasási és varázsigetudományát. Magdalena odaadón tekintett az ifjúra, aki hirtelen úgy érezte, határtalanul megnőtt az ereje. Felülmúlhatatlan, legyőzhetetlen, mindenre képes! Csak bízzál bennem mondta, és jóindulatúan megveregette a lányka kezét. Az én varázslataim még sohasem vallottak kudarcot. Noha kísérletei egyetlen alkalommal sem jártak sikerrel, Christer szentül hitte, hogy igazat beszél. Honnan van varázserőd? kérdezte gyermeki bizalommal Magdalena. Tulajdonképpen titok felelte rejtelmesen kongó hangon Christer. De neked elárulhatom. Olyan nemzetség sarja vagyok, amelyet a Jéghegyek Népének neveznek. Ó! Ez aztán ijesztően hangzik! Bizony. Sok ősöm volt varázsló vagy boszorkány, akit máglyán égettek meg és hasonló dolgok történtek velük. A legtöbbjük azonban hihetetlenül jó ember. Van egy Heike nevű rokonom, ő talán még nálam is hatalmasabb varázsló, de csupa jó dologra használja bűvös képességeit. Akárcsak én tette hozzá. Milyen csodálatos ember is vagy! Christernek az utolsó pillanatban sikerült lenyelnie az igent. Mi már csak ilyenek vagyunk vetette oda könnyedén. Nem tehetünk róla. De kezd hűvös lenni, neked pedig nem szabad megfáznod.

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

A Bélyegzési Ceremónia

A Bélyegzési Ceremónia xx. fejezet A Bélyegzési Ceremónia ár mindenki a Szentélyben várakozott. A kör alakú, kupolás, középkori terem teteje a magasba nyúlt, ezért úgy tűnt, mintha a hatalmas, kovácsoltvas, méteres fehér gyertyákkal

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte,

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, I. Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, fivére, Fritz Herbig üzemét. Ebédidõ volt. A gyár kürtje

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék.

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Ady Endre Utálok hajnalban kikelni az ágyamból. Nagy bögre kávé nélkül

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA.

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. BALLAI LÁSZLÓ Szentendrei emlék COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. MEGJELENT AZ EZREDVÉG IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMKRITIKAI FOLYÓIRAT XIV ÉVFOLYAM, 6-7. (2004. JÚNIUS-JÚLIUSI)

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

útja a szabadság felé

útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra egy teljesen hétköznapi erdélyi kisvárosban nőtt fel. A családi házuk két kis szobából és egy nappali-konyhából állt. Két húga volt és

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Guy de Maupassant. Ékszerek

Guy de Maupassant. Ékszerek Guy de Maupassant Ékszerek Guy de Maupassant Ékszerek 2011 Válogatta, fordította és az utószót írta Illés Endre Fapadoskonyv.hu Kft. Illés Endre jogutódja A TELLIER-HÁZ 1 Odamentek minden este, tizenegy

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene

Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene 1. fejezet Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene tennem. Mégis mi a megfelelõ reakció egy ilyen helyzetben? Hû, kösz, értékelem a megfontoltságát. Remélem, nem gondolja meg magát.

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

Ez a könyv.... kalóz tulajdona

Ez a könyv.... kalóz tulajdona Ez a könyv... kalóz tulajdona A kis csapat öt főből áll, mint kézen az ujjak. A Tengeri Mackók a Kalóziskola első évét járják, és arra pályáznak, hogy igazi tengeri medvévé váljanak! Az angol származású

Részletesebben

II. forduló. Név. Lakcím: Iskola: Osztály: Email cím: Telefonszám:...

II. forduló. Név. Lakcím: Iskola: Osztály: Email cím: Telefonszám:... II. forduló.. Név Lakcím:. Iskola:. Osztály:. Email cím:. Telefonszám:..... 1. Feladat Ki rejtőzik a számok mögött? Válaszoljatok a kérdésekre! A számokkal jelölt betűkből a regény egy szereplőjének nevét

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Hódos Mátyás A Kék Madár fészke

Hódos Mátyás A Kék Madár fészke Hódos Mátyás A Kék Madár fészke Hódos Mátyás A KÉK MADÁR FÉSZKE Egy jó házasság igaz története Esszéregény TINTA KÖNYVKIADÓ Hódos Mátyás 2007 ISBN 978 963 7094 85 9 A kiadásért felelõs Kiss Gábor, a Tinta

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

2002. október 12. 2002. október 26.

2002. október 12. 2002. október 26. Különben ismét Berlinben, most tíz hónapig, mint a Wissenschaftskolleg zu Berlin egyik fellow ja. A múlt szerdán két óra hosszat olvastam föl a Kamrá ban a Felszámolásból. Különös élmény volt, biztonságos,

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

KÉPES MESEKINCSTÁR. roland

KÉPES MESEKINCSTÁR. roland KÉPES MESEKINCSTÁR roland 3 Tartalomjegyzék Aladdin és a csodalámpa...6 Hófehérke és a hét törpe...12 Az élet vize...22 Hamupipőke...30 A méhkirálynő...38 Pöttöm Panna...46 A palackba zárt szellem...56

Részletesebben

folyton felesel Furfangos Fruzsi Bé Megszeretteti az olvasást a gyerekekkel. Publishers Weekly

folyton felesel Furfangos Fruzsi Bé Megszeretteti az olvasást a gyerekekkel. Publishers Weekly Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel OLVASNI JÓ! 6 Megszeretteti az olvasást a gyerekekkel. Publishers Weekly Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel 1 Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel Könyvmolyképző Kiadó

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Diákok és tanárok aranyköpései 2007 2010 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Pivárcsi István Az igazgató beszédet tart A hányingere

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről.

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről. GYORSVONATON Budapest A vonat öt perc múlva indul. Ma alig van utazó: az idő borongós. Lehet, hogy esik is. Az én kocsimban egy fiatal házaspár ül. A szomszéd fülkében foglaltak helyet. Ahogy bepillantottam,

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Anita Wekker KÖNNYEZŐ CIPRUS

Anita Wekker KÖNNYEZŐ CIPRUS Anita Wekker KÖNNYEZŐ CIPRUS Regény Felém lép, én hátrálok, és már a szikla szélén állok. A föld egyszer csak szétfolyik a talpam alatt, térdre rogyok. Próbálok megkapaszkodni egy bokorban, egy fűcsomóban,

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A Dumort Hotel tündöklése

A Dumort Hotel tündöklése A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák 5. CASSANDRA CLARE MAUREEN JOHNSON B A N E K R Ó N I K Á K Ötödik könyv A Dumort Hotel tündöklése Könyvmolyképző Kiadó, 2014 3 A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek.

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. 8 II Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. Mi, többiek maradtunk. Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni

Részletesebben