Rebeka 2. 1Móz 25:19-28

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rebeka 2. 1Móz 25:19-28"

Átírás

1 K I Á L T S Mit Kiáltsak? Minden test f és minden szépsége mint a mez virága! Megszáradt a f, elhullt a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Az skeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/3 Hatalmas és irgalmas az Úr! 1. Jónás 1. rész Sokan ismerik Jónás próféta történetét. az Amittai fia volt, Gáth-Kéferben lakott a Kr.e. 8. században. Könyve nem prófétai beszédek gy jteménye, hanem élete történetének egy része van leírva. Minden embernek van néhány jellemz tulajdonsága, ami meghatározóvá teszi a róla alkotott képet. Jónás különösen makacs ember volt. Büszkesége, engedetlensége, önfej sége mindig bajba sodorta t. Volt egy nagyváros, Ninive, az asszír birodalom f városa, melynek b nei felhatottak az égig. Egy napon a próféta azt a küldetést kapta Istent l, hogy menjen el Ninivébe, és az ott él pogányoknak hirdesse Isten ítéletét: Még 40 nap és elpusztul a város! Jónás gondolkodott az üzeneten. Ismerte Istent, tudta jól, hogy ha Isten el re figyelmeztet, akkor jót akar. Ha a ninivebeliek megtérnek, megbánják az b neiket, Isten még a végén megbocsát nekik! Jónás nem akarta, hogy bocsánatot nyerjenek! ízig-vérig zsidó volt, azt gondolta, hogy csak a zsidóké az Isten kegyelme! Jónás azt akarta, hogy azok a pogányok b nh djenek a b neikért. Jónás elindul. Annak ellenére, hogy mit mondott Isten, nem Ninivébe megy, hanem ellenkez irányba, Társisba. Volt bátorsága vagy inkább vakmer volt hogy engedetlen legyen Isten beszédének! Ezzel az elhatározásával mindjárt beiratkozott Isten iskolájába. Jónást kezébe veszi az Úr, sok nyomorúságon kell átmennie, míg kiformálódik benne Isten embere. Elindul a hajó, melynek fedélzetén a hajósokon kívül is utaznak emberek. Jónás is, az Isten szolgája. Egyszer csak váratlanul nagy vihar támad a tengeren. Üvölt a szél, toronymagasak a hullámok, és a hajósok rémülten kiáltanak a maguk istenéhez. Kidobnak minden fölösleges terhet, értéket, hogy mentsék az életüket. Ám minden hiába. Hatalmas tajtékot vetnek a hullámok, a hajó úgy táncol rajta, mint valami pille. Magasba emeli, aztán a mélybe ejti újra. A hajósok és az utasok kiáltoznak félelmükben, és megnézik, mit lehetne még kidobni. Elképedve látják, hogy egy ember fekszik a hajó fenekén és mélyen alszik. Fel nem tudják fogni, hogy lehet ebben a viharban így aludni! Felkeltik és kérdezgetik, honnan jött, hová tart? Elmondják, hogy már mindent megpróbáltak, és semmi nem segített. Már arra gondoltak, hogy talán valamelyik isten haragszik itt valakire, azért ez a szörny orkán. Jónás akkor töredelmesen bevallja,

2 hogy mindez miatta van, a teremt Isten el l menekül. Mivel a sorsvetés is rá esett, így kéri, hogy dobják csak a tengerbe, akkor megsz nik a vihar. Így tettek a hajósok, és csodák-csodája, elnémult a szél, szétoszlottak a fellegek, kisütött a nap! A hullámok megszelídültek, kisimultak. Azok az emberek attól fogva félték az igaz Istent és áldoztak Néki. Fogadásokat tettek, hogy ezen túl t tisztelik. Jónás inkább a halált választotta volna, mint az engedelmességet, de Isten nem hagyta el Jónást. Ki kellett járnia az iskolát. Isten rendelt egy hatalmas halat, ami bekapta a prófétát. Hát, nem egy els osztályú helyre került! Nem is tudta hirtelen, hogy hol van. Próbált tapogatózni, de csak síkosságot érzett. Leveg t is alig kapott. Most fordult csak igazán Istenhez. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltok, és meghallgat engem. A Seol torkából sikoltok és meghallod szavamat! Mert mélységbe vetettél engem, a tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, örvényeid és habjaid mind átvonultak rajtam! A hegyek aljáig süllyedtem alá és bezáródtak a föld zárai felettem örökre Felsóvárgott lelkében a vágy: Szeretném még egyszer látni szentségednek templomát! Jónás megtanul igazán imádkozni ott, a hal gyomrában. Mindezeken nem kellett volna átmennie, ha engedelmes lett volna. Az Úr meghallotta Jónás imáját, parancsolt a halnak, és az kidobta t, pontosan Ninivéhez közel. Azt az utat, amit hajóval kellett volna megtennie, a hal gyomrában tette meg. Újra szólt az Úr: Menj és hirdesd Ninivében azt az üzenetet, amit mondok neked! Most már megy Jónás és kiáltva hirdeti: Még 40 nap és elpusztul Ninive! Kiált szeretetlenül, kemény szóval. A ninivebeliek hittek Isten szavának, megrémültek az ítélet közelségét l és rögtön b nbánattal Isten felé fordultak! Mi is kaptunk egy üzenetet, amit hirdetni kell. Nekünk azt kell mondani, hogy mindenkit szeret az Isten! Hogy jön a közelg ítélet, de van lehet ség a megmenekülésre! Hogy ott a Golgotán áll a kereszt, melyen az Fia meghalt minden ember b neiért! Elszenvedte b neink büntetését! Ezért Isten mindenkinek megbocsát, aki elfogadja a kegyelmet! Ma is hirdetni kell Isten eme üzenetét! Úgy van megtérés, ha hangzik az ítélet és Isten szeretetének jó híre! Ha nem beszélünk, nem hallják meg az emberek az Isten üzenetét! Akkor nem tudnak dönteni! Ha hallják, a döntés már az övék. Hogyan végezzük ezt a szolgálatot? Milyen szívvel? Milyen lelkülettel? Hirdetjük-e egyáltalán? Isten mindent lát! Ne csodálkozzunk, ha kemény iskolába írat minket is és különféle nehéz dolgokon kell átmenni, míg átformálódik a mi életünk! Az Isten üzenete ma is hasonlóan szól ehhez a világhoz! A meg nem tért b nösök büntetése nagyon kemény és végérvényes lesz. Amit a Biblia a Pokolról ír, az elborzasztó! A kínlódás helye lesz, ahol a t z ki nem alszik, a férgek meg nem halnak, ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. Onnan már nem lesz többé szabadulás! Ezért nagyon komoly dolog! Ezért kell olvasni és hirdetni az Igét, mert az Igében hatalom van! Az egyik embert megöli, mert nem hisz benne, a másikat életre segíti. Az Ige Isten szava a Szent Lélek által. Az igehirdetést hallgatni nem egyszer dolog! Vigyázz, hogyan mész Isten házába! Ott Isten szava hangzik el! Ha csak embert l veszed és elveted, annak beláthatatlan következményei vannak. Ninive lakói elfogadták az üzenetet, b nbánatot is tartottak, függetlenül attól, 2

3 hogy milyen az igeszóló, az ítélet hirdet je. Ha az ítélet kemény is volt, szeretet sem volt benne, semmi együttérzés, mégis a szívükig ért. Az Ige elvégezte bennük megszentel és átformáló munkáját. Isten kegyelme Jónáson látható mégis leginkább. kihirdette az ítéletet, utána kivonult a város szélére és várta, hogy mikor fog bekövetkezni a pusztulás. Rettent h ség volt, égetett a nap, Jónás árnyékot keresett. Váratlanul egy nagy tököt nevelt oda Isten, aminek árnyéka alatt h sölhetett. Aztán Isten küldött egy férget, az megszúrta a tököt és elszáradt. Jónás napszúrást kapott és ájuldozva kívánta a halált. Isten ezáltal is tanítani akarta szolgáját. Kérdezte t le: Méltán haragszol-e Jónás? Méltán, Uram, mindhalálig! válaszolta keményen, megsért dve ez az ember. Isten türelmesen tanította: Te szánod a tököt, amit nem te Kicsoda neked Jézus? És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél,..:és a tenger engednek neki? Márk 4:41 Megismerted-e már Jézust? Találkoztál-e már Vele? Milyen helyet foglal el az életedben? Érzed-e a jelenlétét, bízol benne, számítsz rá? Nagyon szeretem az Úr Jézust. Életemnek az alapja. Döntéseimben t kérdezem, vágyaimat, terveimet elé tárom. Fájdalmaimat, sérüléseimet, bánatomat Neki mondom el. Senki, de senki nincs az életemben, akihez olyan közel érezném magam, mint hozzá. Számomra Jézus él valóság, nem képzelet, nem szép ideál, nem fantázia. Ismerem t. Ismerem a hangját. Minden helyzetemben kérdezhetem, válaszol, de ültettél, nem te neveltél, egyik éjjel feln tt, másik éjjel elpusztult, akkor én hogyne szánnám Ninivét, a nagyvárost, amelyben az a rengeteg ember él? Ha meg nem térnek, mindnek el kellene vesznie a b neik miatt! Ninive népe böjtöt hirdetett. Zsákba és hamuba öltöztek. Még a király is levetette szép ruháját és is böjtölt a néppel együtt, hátha megszánja ket az él Isten! Akkor hogyne könyörült volna rajtuk! Isten szeretete és irgalma olyan végtelen! Mindig könyörületre indul, ha szinte megbánást lát! Nem hajtotta végre az ítéletet Ez a könyörül, szeret Isten hozza el nekünk minden évben a hosszú tél után a tavaszt, a virágnyílást, a gyümölcstermést. Pedig nem érdemeljük meg, de, ami szeret mennyei Atyánk. Legyünk hálásak érte és köszönjük meg Neki! Ámen (Folyt. köv.) Pozsgai József nem mindig azonnal. Van, amikor várnom kell. Sajnos, a várakozási id alatt gyakran er szakosan sürgetem t, mert megfeledkezem arról, hogy nem téved, nem késik, és a kérésem nem közömbös Neki. Van olyan kérésem, amit évek óta naponként elmondok Neki, és nem válaszol. Amikor csendes napom, hetem van, akkor türelmesebb vagyok, de amikor minden összecsap a fejem felett, amikor úgy t nik, hogy magamra maradtam, és senki sincs, akit l segítséget kaphatok, minden sötét és kilátástalan, elveszítem a türelmemet. Szégyellem magamat, de az igazság az, hogy perelek az Úrral. Perelek, mint egy rakoncátlan, szemtelen gyermek. Csak úgy, mint kétezer évvel ezel tt a szeretett tanítványok a viharba került 3

4 hajóban, én is pánikba esem. Pedig Jézus aktívan jelen van az életem viharában, gondja van reám. Ez mindig kiderül, mert el bb-utóbb mindig megtapasztalom (eddig is megtapasztaltam) az hatalmát. Amikor utazom, soha nem jut eszembe, hogy fele úton a mozdonyvezet meggondolja majd magát, és lelép a vonatról. Még soha nem jutott eszembe a hideg, jeges téli id ben, hogy soha nem lesz tavasz és nyár, és nyugodtan kidobhatom a nyári szandálomat. Tudom, hogy a mozdonyvezet elvisz az állomásra, tudom, hogy a hó elolvad, a rügy kipattan és a meleg napsütésben sétálhatok unokáimmal. Akkor miért kételkedem abban, hogy lelki életem jeges, fagyos viharai felett Isten az Úr? nem cseréli fel a tavaszi rügyfakadás idejét az augusztusi gyümölcsterm nyárral, életem vonata nem fog sem el bb, sem utóbb az állomásra, a célba érni, mint ahogy az a menetrendben el van írva. Életemnek ideje kezében van. És életem megszomorítója felett is az Úr. Félek, nagyon félek Isten tehát nem akarja, hogy az övéi hitetlenekkel kössenek házasságot. Aki kéri t és hisz az Úr vezetésében, annak szerez házastársat, hozzáillt. Istenben hív házastársat. Izsáknak, az üdvtörténeti vonal továbbvivjének, az ígéret gyermekének is hozatott messze idegenbl hozzáill segíttársat Rebeka személyében. Akiket Isten rendelt egymásnak, azok megszeretik egymást, mert illenek egymáshoz. Így szerette meg egymást Izsák és Rebeka is... Aztán elkezddött számukra a nagy ÉLET, a házasélet hétköznapjai, mindennapjai. Jöttek a problémák. A legnagyobb Rebeka 2. 1Móz 25: sokszor. Aztán egy váratlan anyagi segítség, egy kedves levél vagy telefonhívás észre térít, kinyitja a szememet. Ilyenkor nagyon szégyellem magam: kicsiny a hitem, türelmetlen és gyönge vagyok! Ez b n! Sírva kérek bocsánatot Megváltómtól: tudtam, hogy jelen vagy, tudtam, hogy máskor is Te segítettél át életem nehéz korszakain, tudtam... Bocsáss meg, hogy féltem. Jézus nem dorgál, nem büntet, szelíden szól, mint egykor a viharban retteg tanítványait, úgy kérdez engem is: Miért félsz ennyire, miért nem bízol bennem, miért nem hiszel az én szeretetemben? Bízom benned Uram Jézus, benned bízom egyedül! Mester, a b sz vihar dühöng, félek és remeg szívem. Bocsáss meg nekem. Köszönöm, hogy jelen vagy életemben. Kérlek, segíts hittel, bizalommal közel bújni, elrejt zni véd karjaidban. Magasztallak Te szeret, megbocsátó Úr! Ámen. Dr. Tapolyainé Bartha Gizella probléma az volt, hogy nem született gyermekük. Rebeka medd volt, mint Sára. Izsák már 40 éves volt, amikor megházasodott, így ezt a problémát is úgy kezelte, mint felntt, komoly hív ember: imádkozott a feleségéért. Istent kérte, hogy adjon nekik gyermeket. Rebeka biztosan sokkal fiatalabb volt és nehéz lehetett elviselnie a gyermektelenséget, mint általában minden asszonynak. Fleg abban a korban nagy szégyennek számított, ha nincs gyermeke egy asszonynak. Biztosan sok mende-mondát, pusmogást kellett Rebekának elviselnie... Feltételezhetjük, hogy is imádkozott Istenhez gyermek-

5 áldásért. Lehet, hogy együtt imádkozott a férjével. Itt még egy akaraton voltak a házastársak és együtt viselték a próbát. Nem kevés id tellett el így: húsz nehéz esztend. Ekkor az Úr reájuk tekintett és Rebeka áldott állapotba került: gyermeket várt! Nehezen viselte ezt az állapotot, mert ikrekre volt kilátása, akik tusakodtak (küzdöttek, viaskodtak) a méhében. Duplán jött az áldás, de nehezen hordta ki ket Rebeka. A nehéz órák alatt szinte elkeseredett és feltette a kérdést: Ha így van, miért vagyok én így? Akkor még nem volt olyan nagy a tudás, mint ma. Nem voltak gépek, orvosok... Nem voltak egészségügyi szakemberek, akik tanácsot és segítséget tudtak volna adni. Akik megnyugtatták volna t. De volt Valaki, akivel él kapcsolata volt Rebekának és Aki mindenben tudott neki segíteni: a Teremt Isten! Elment hát, hogy megkérdezze az Urat állapota fell. Nem tudjuk hogyan tette ezt Rebeka, mivel elég hosszú kijelentést kapott. Lehet, hogy álomban szólt hozzá az Úr, de lehet, hogy egy prófétai lelkülettel megáldott személyen keresztül. Lehet, hogy imában kapott ihletést az Úrtól. Nem tudjuk! A lényeget azonban tudjuk: a lelkében és testében vívódó anya megtudta, hogy iker gyermekei lesznek és mindegyik egy nagy nép satyja lesz. Az egyik ersebb lesz, mint a másik és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Ez az isteni üzenet elég volt ahhoz, hogy Rebeka megnyugodjon és csendesen viselje a sorsát. A jövre vonatkozó üzenetet azonban mélyen a szívébe rejtette és mint késbb látni fogjuk, nem felejtette el... Kedves Nvéreim! Nehéz problémáinkban megyünk-e mi is, hogy megkérdezzük az Urat? Beszélget imakapcsolatban vagyunk-e Vele? Igéje által tud-e nekünk választ és eligazítást adni életünk sok-sok problémájára? Elfogadjuk-e szolgáin keresztül küldött üzeneteit? Olyan szolgákon keresztül, akik mélyen istenfélk, emberszeretk, személyválogatás nélküliek és kipróbáltak Isten és emberek eltt? Mennyivel könnyebben visszük az élet terheit, ha tudjuk hogy Isten engedte reánk és célja van velük életünkben. Ha mi is megkérdezzük az Urat, mint Rebeka tette, elcsendesedünk és megnyugszunk Isten akaratában. Hinnünk kell, hogy nem enged reánk többet, mint amit el tudunk hordozni és ami javunkra van... Aztán megszületnek az ikrek: az els gyermek Ézsau, aki vöröses barna br és szrös test volt. A sarkába kapaszkodva született meg a második gyermek, Jákób. Mind a kett olyan nevet kapott a szülktl, amely tükrözte vagy a küls, testi kinézetüket, vagy a jellemüket, a bensjüket. Jákób neve az erszakosságát fejezte ki, az elsbbségért való küzdelmét. Ézsau neve pedig a vöröses, szrös testi kinézetét fejezte ki... Amikor a gyermekek felnttek, Ézsau kóbor vadászember lett, Jákób pedig szelíd, sátorozó pásztorember. Úgy olvassuk a Szentírásban, hogy Ézsau az apja kedvence volt, mert Izsák szerette a vadpecsenyét, amit a fia készített. Jákób pedig amolyan mama kedvence lett. Rebeka t szerette jobban. Természetesen könnyebb volt t szeretni, mint a vad természet Ézsaut. A szülk kivételezése a gyermekekkel sok családi bonyodalom elindítója lett. Sok szomorúságot okozott a szülknek is, de a két fiúnak is... Kedves Szülk! Soha ne kivételezzetek gyermekeitekkel, ne mutassátok ki nekik, hogy egyiket jobban szeretitek, mint a másikat. Ne csapjátok be egyiket a másik rovására. Még ha egyik jobban megérdemli is a szereteteteket és közelebb áll is a szívetekhez. De mindegyik a tiétek! A ti húsotok és véretek! Isten adta ket nektek. 5

6 Meg kell tanulni mindegyikkel úgy bánni, úgy nevelni, ahogy lehet és ahogy kell, hogy javára legyen. El kell fogadni, hogy mindegyik más természet. Meg kell tudni Isten segítségével bocsátani a vétkeznek és újra és újra csak szeretni mindegyiket A zsoltár írója mélységrl beszél, amelybl Istenhez kiált... A mélység valamilyen lelki nyomorúságot jelent, amelynek sokféle oka lehet egy ember életében. Nemrégiben beszélgettem valakivel, aki 40 éves házasság után pár hónappal azeltt vesztette el férjét; Isten rövid betegség után hazahívta t. Az itt maradt feleség tele volt aggodalommal... Nem a férj halála, vagy az egyedülvalósága volt a problémája. Ebbe bele nyugodott... Mint mondta addig is sokat volt egyedül és megszokta. Aggodalma az anyagiak miatt volt: hogyan fog megélni ezután? Elmondta, hogy éjjelnappal ezen gyötri magát. Nem tud aludni, már a nyugtató sem használ; hiszen ezután csak özvegyi nyugdíjat fog kapni és ki fog ránézni, ha megbetegszik, se gyermekük, se rokonuk nincs. Aggodalmai rátelepedtek a lelkére és már egészen kiborulóban van idegileg miatta... Az aggodalmaskodás mélységébe esett. Olyan sötétnek találta ezt a mélységet, hogy semmi fényt nem látott beszrdni. Pedig a beszélgetésbl az is kiderült, hogy csinos kis összeg van a takarékbetétkönyvében. De t semmi sem nyugtatta meg. Tapasztalatom szerint sok ember vergdik az aggodalmaskodás mélységében Elfordul, hogy ténylegesen fennálló komoly nehézségek és problémák okozzák az aggodalmat. Például egy betegség, valamilyen fájdalmas csalódás, Az aggodalmaskodás mélysége 6 egyformán. Ez sok családi bonyodalomtól mentesíti a szülket és a gyermekeket egyaránt. St, családi tragédiáktól is! Az Úr legyen ebben tanácsadó és vezet minden kedves szülnek. Pozsgai Józsefné Zsolt 130: 1-4 anyagi, pénzügyi nehézségek, stb. Gyakran találkoztam olyanokkal is, akik állandóan aggódnak valamiért... Mondhatnám, hogy k a hivatásszeren, vagy állandóan ügyeletes aggódók, akik minden nap találnak okot, amiért aggódjanak. Ez a jelenség arra mutat, hogy az aggodalmaskodás lelki betegség. A benne szenved nemcsak önmagának okoz állandó gyötrelmeket, hanem feszültséget teremt a környezetében és a körülötte élket is igyekszik ebbe a mélységbe lehúzni. A pesszimista lelkületnek egy sajátságos terméke az állandó aggodalmaskodás. Egy tanmesében olvastam, hogy tíz úr megállt egy rózsabokor mellett. Megszólalt az els: milyen kár mondta hogy annyi tövis van ezen a rózsán és ezt ismételte kilenc úr egymásután. Végre a tizedik is megszólalt: Milyen nagyszer, hogy ilyen szép és illatos virág nyílik a tövisek között. Az életünket ér eseményeknek általában nemcsak öröme, haszna és áldása van, hanem velük jár gond, teher és probléma is. Aki mindig csak a terhet, gondot, problémát nézi az állandóan aggódhat és mindig talál okot a panaszra, st gyakran a zúgolódásra is. Mennyi örömöt, áldást jelent egy gyermek a családban, de jár vele gond, felelsség és néha okot ad az aggodalomra is. Milyen öröm megépíteni a saját otthonunkat, de mennyi gond,

7 töredelem és probléma is jár vele mire beköltözhetünk. Láttam olyan építkezket, akik minden nap tele voltak örömmel az elért haladáson és így jobban ment a munka is. De sajnos több ízben találkoztam olyan építkezvel, aki állandóan gyötr keserveit, a hiányokat, az elforduló problémákat, a gyér haladást panaszolta... Persze ez a magatartás ideges feszültséget, rossz lelki hangulatot teremt és ténylegesen hátráltatja a munka haladását is. Az aggodalmaskodás: sötét mélység, megfoszt az örömtl, a lélek békességétl és fertz is, mert az aggodalmaskodó ember állandó panaszaival másokat is megterhel. Jézus szeretne kiemelni bennünket az aggodalmaskodás mélységébl. Három dolgot sorol föl melyek által meg akar gyógyítani az aggódásainkból. Az els érve így szól: Aggódásaival ki tudná közületek megnyújtani az életét csak egy arasznyival is? (Mt 6:27) Tehát elször is azért ne aggodalmaskodj, mert az aggodalmaskodás teljesen értelmetlen dolog, senkinek nem használ semmit! Elbbre jutsz azáltal, hogy gyötröd magad valamiért? Csak megterheled vele magadat, s t könnyen valamilyen betegség lesz a következménye. A gyötrdés megfoszt a nyugodt, higgadt gondolkodástól, kapkodóvá tesz, még több bajt idéz el... Idegessé, türelmetlenné tesz: ebben az állapotban könnyen megsértesz mást is, békétlenséget keltesz magad körül. Hamarosan fáj a fejed, vagy a gyomrod, fojtogatni kezd a strúmád stb. Tudom könnyebb ezt mondani, tudni, mint a ránk szakadó aggodalmaskodásból megszabadulni. Talán értelmesen fel is fogjuk, hogy az aggodalmaskodás nem segít semmit, de ott van mint kolonc a nyakunkon, mint szorongató félelem a szívünkben, és nem tudunk tle szabadulni. Jézus ismer minket, ismeri ezt a mélységet is, odajön hozzánk és a hit látására nyitja meg a szemünket. Így szól: Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csrbe sem takarnak és mennyei Atyátok eltartja ket. Nem vagytok e ti sokkal értékesebbek náluk? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom néktek, hogy Salamon teljes díszében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mez füvét, amely ma még van, de holnap a kemencébe vetik így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kishitek? Aztán hozzáteszi Jézus: Ne aggódjatok tehát és ne mondjátok: mit együnk, vagy mit igyunk, vagy: mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig jól tudja, hogy szükségetek van minderre (Mt 6:26-34) A kérdés tehát így hangzik: Atyád az Isten? Gyermekévé lettél Istennek? Ha igen, minden aggodalmadat és gondodat reá bízhatod, bizonyos lehetsz benne, hogy jól ismeri minden problémádat; hatalmas arra, hogy segítsen és szeret annyira, hogy megteszi! Amint a kisgyermek rábízza magát az édesanyja karjára, a szüleire, te is teljes hittel oda bízhatod a magad és a szeretteid életét a Mennyei Atyára, Neki gondja van reád és nem feledkezik meg rólad, mint sajnos földi szülknél ilyen elfordul. Isten nemcsak megteremtett, hanem Jézus Krisztus halála és feltámadása által megváltott. Aki hit által elfogadja Jézus Krisztust, mint személyes Megváltóját, az immár nemcsak teremtménye Istennek, hanem a gyermeke. Gyermeke, akit keblére ölelt, házába fogadott és gondoskodik róla. Természetesen nem mindig úgy, ahogyan mi elképzeljük, vagy elírni szeretnénk, hanem úgy ahogyan az bölcs végzése és irántunk való szeretete szerint a javunkat szolgálja. A harmadik, amit Jézus azért 7

8 mond, hogy az aggodalmaskodás mélységébl kiemeljen bennünket így szól: De keressétek elször Istennek országát és igazságát és ezek is mind megadatnak néktek (Mt 6:33). Úgy hangzik ez, mint a Mennyei Atya gondoskodó szeretetének feltétele amint, ahogy valóban az is! Azok tapasztalják meg Isten különleges és állandó, mindenre kiterjed gondoskodó szeretetét, akik els helyre teszik életükben t, az országát. Van Istennek általános gondviselése, mely kiterjed minden emberre hívkre, hitetlenekre egyaránt. Adja az éltet Nap sugarát, est, a föld termését és ezernyi gazdagságát mindenkinek akár imádja Istent, akár átkozza, vagy tagadja. De az minden élethelyzetre kiterjed gondoskodó szeretetét, az vezetését földi dolgainkban és a szükséges döntésekben, az Mennybl ered békességét és tökéletes vigasztalását fájdalmainkban és próbák között mint gyermekeinek járó különleges gondoskodását csak az övéinek adja. Azoknak életében, akik els helyre teszik folyamatosan az Isten országát, nyilvánvalóvá teszi áldását mind lelkiekben, mind az anyagi javaikon, a pénzükön és a mindennapi földi dolgaikban is. Isten tudja azt is, hogy gyermekei közül kire mennyit bízhat anyagiakban, hogy az áldásul szolgáljon. A gyermek pedig hálás szívvel megelégszik azzal, amit az Atya-Isten részére keze munkája által, vagy más módon ad és igyekszik jó sáfára lenni annak. Kiálts ma az aggodalmaskodásod mélységébl a Mindenható Istenhez. Hittel ragadd meg a Jézus Krisztus váltsága és vére által szerzett istenfiúságot. Szólítsd Atyádnak, és mint gyermeke tedd els helyre életedben Isten országát és megtapasztalod az mindenre kiterjed gondoskodó szeretetét! Kovács Géza Isten járjon el tted Isten járjon el tted, hogy ne tévedj el utadon. Isten menjen melletted, hogy átkarolhasson, ha védelemre van szükséged. Isten menjen mögötted, hogy meg rizhessen gonosz emberek álnok támadásaitól. Isten legyen alattad, hogy karjába foghasson, ha elbotlasz utadon. Isten legyen szívedben, hogy vigasztalhasson, ha szomorú vagy. Isten legyen körülötted, hogy megvédhessen, ha megtámadnak. Isten legyen feletted és áldjon meg téged életedben. Ír áldás Zsolt 103:22. 8

9 Munkálkodjunk üdvösségünkön! nehogy végül maga Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségteket! Fil 2:12 Ha Istenhez tértünk és üdvbizonyosságra jutottunk, ez még nem jelenti azt, hogy egykor be is vonulhatunk a mennyei városba. Még sok próbán és kísértésen kell átmennünk. Megállunk-e és h ségesek maradunk-e? Ellentmondásnak látszik, hogy a megmentettek vigyék véghez szabadulásukat. Hiszen a filippibeliek, akikhez ez a felhívás szólt, már megmentett élet ek voltak! Megmentett voltuk els sorban meg nem érdemelt kegyelmi ajándék volt.,,kegyelemb l tartattok meg hit által; Isten ajándéka ez. Az ajándékból azonban azonnal feladat lesz. Óriási adósságunkat tiszta könyörületb l elengedte Isten és most elvárja, hogy mi is megbocsássunk, mint ahogyan megbocsátott nekünk, irgalmasak legyünk azokkal szemben, akik ellenünk vétkeztek, mint amilyen volt velünk. Ha Isten megkegyelmezett gyermeke, bezárja szívét testvére nyomorúsága el l, és ellenáll Isten Lelkének, amikor az arra indítja, hogy segítsen rajta, mert van mib l, akkor Isten szeretete eltávozik a megkeményedett szívb l. (1Jn 3:17) Ismét éjszaka borul a lélekre. Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ förtelmeit elkerülik ugyan, de azokba ismét belekeverednek és legy zetnek, az utolsó állapotuk gonoszabb lesz az els nél (2Pét 2:20). Vannak, akik megtértek ugyan, de az elnyert kegyelmen kényelmesen elpihennek, ahelyett hogy mindent arra fordítanának, hogy ezt a kegyelmet megtartsák és megsokasítsák. Nem venni észre rajtuk Pál szent aggodalmát, aki teljes komolysággal harcolt a b n ellen, is elvettessék és elveszítse a koronáját (1Kor 9:27). Mindennel beteltek, tökéletesnek tartják magukat, közömbösek és hanyagok. A földiek miatt való gond, a pénz és jólét után érzett vágy elfojtja hitéletüket, vagy pedig azért esnek el, mert nem akarnak Jézusért gúnyt és üldözést szenvedni. Az izraeliták kimenekültek ugyan Egyiptomból, de a legtöbben nem érték el mégsem a célt, mert lázadozásuk, engedetlenségük miatt a pusztában vesztek el. Lót felesége is a megszabadultak között volt, mégis elveszett, mert engedetlenül megállt és hátra nézett, nem tudott elszakadni javaitól. Ezért hát félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez üdvösségteket! Ha szívünk hangjára hallgatunk, útveszt be kerülünk. Csak ha kitartunk a hitben, azaz gy zünk hit által, érjük el hitünk célját, a lélek üdvösségét. Carl Eichhorn Hazaköltözött Kedves testvérn nk, Bozsó Andrásné február 8-án Kéken, elköltözött az Úrhoz. 79 évet kapott teremt jét l és 12-én volt a temetése. Adjon vigasztalást az Úr szeretteinek. 9

10 A kananeus asszony bajban volt, és szorultságában így kiáltott: Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam! Nem volt komoly ima ez? Dehogynem. A meglep az, hogy az Úr egy szót sem felelt neki. Úgy látszik, a tanítványok egyetértettek az Úr magatartásával, mert azt mondták: Küldd el t, mert utánunk kiált. De mit felelt nekik a mi Urunk? Azt mondta: Csak az Izráel házának elveszett juhaihoz küldettem. Az Úrnak ez a válasza felfedte az asszony eltt, hogy milyen módon közeledhet az Úrhoz. Megértette, hogy mint Dávid ha, az Úr Jézus egyedül Izráel házával van kapcsolatban és nem a népekkel. Így hát odament hozzá, imádta t és azt mondta: Uram, segíts rajtam! Most már Úr -nak szólítja és nem Dávid Fiának. Megértette, hogy egyedül Izráel házának van joga ezzel a megszólítással élni, ezért elhagyja elbbi helytelen kiindulási pontját, és most már mint Úr - hoz imádkozik hozzá. Ez az ima meghozta az Úr feleletét: Nem jó a fiaknak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni. A válasz olyan jegesen hideg, úgy hangzik, mintha az Úr visszautasítaná az asszonyt. A tény az, hogy az Úr meg akarta mutatni az asszonynak, hol a helye, mert csak ott ismerheti fel a kegyelmet. Az asszony meg is látta saját helyét és egyben az Úr kegyelmét is, és miután most már is ismerte az imádság kulcsát, így szólt: Úgy van Uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az uruknak asztaláról alá hullanak. Ez a beszéd Mt 15:22-28; Mk 7:24-30 kiváltotta az Úr dicséretét, és azt mondta neki: Ó, asszony, nagy a te hited! Ez azért hangzott el, mert ez az asszony megtalálta a kulcsot, azért egészen természetesen fakadt fel belle a hit. A 10 Márk 7-ben olvassuk, hogy az Úr ezt mondta: E beszédért eredj el; az ördög kiment a te leányodból. Rövid imájára megkapta a feleletet, mert hiszen megtalálta a kulcsot, és a lényeget mondta el imájában. Ezt kell nekünk is megtanulnunk. Gyakran hatalmas erfeszítéssel imádkozunk, de választ nem kapunk Istentl, és mégsem keressük az okát, hogy várhatunk választ Istentl olyan imákra, amelyek célt tévesztettek? Elször minden imánkhoz meg kell találnunk a kulcsot, mert csak akkor várhatunk választ Istentl. Ne felejtkezzünk el még egy nagy jelentség dologról. Figyeljünk a bels hangra, nehogy körülményeink, gondolataink vagy érzéseink irányítsanak az imádkozásban. Ha a bels csendes hang azt mondja, imádkozzunk, ha lényünk legmélyén az az indíttatásunk, hogy imádkoznunk kellene, akkor tegyük meg azonnal. A körülmények csak arra valók, hogy mint eszközök odahajtsanak Isten jelenlétébe, hogy tisztességet tegyünk neki, de semmi esetre sem irányíthatják imáinkat. Gondolataink sem lehetnek imáink forrásai, mert csak arra valók, hogy kikristályosítsák bels megfigyeléseinket. Isten akarata szerint csak akkor tudunk imádkozni, ha összhangban vagyunk akaratával. Amíg szóba állunk hajlamainkkal, addig nem tudjuk készségesen követni a bels vezetést imáinkban, mert Saját vágyaink befolyásolnak, és arra törekszünk, hogy Isten azt hagyja jóvá, amit mi akarunk. Ha hatástalanok az imáink, akkor keresnünk kell az okát. Ha tudakozódunk az Úrnál, egyszer csak elérkezünk egy ponthoz, amire a bels csendes hang azt mondja: ez az! Akkor felszabadulunk, mert megtaláltuk a

11 kulcsot. Ha használjuk a kulcsot és így imádkozunk tovább, biztosak lehetünk, hogy Isten válaszol. Ézsaiás 62:6 így hangzik: Kfalaidra Jeruzsálem rizket állítottam, egész nap és egész éjjel ne nyugodjanak. Ezek az rizk imádkozó emberek. Fáradhatatlannak kellett lenniük az rizésben, hogy lássák, ha valami történik, és kiáltsanak. Nekik állandóan emlékeztetniük kellett az Urat. Nem egy egyénrl van itt szó. Egész nap és egész éjjel ne nyugodjanak. Ezek csoportok voltak, amelyek együtt rködtek, és együtt vitték kéréseiket az Úr elé. Imádságaikat soha abba nem hagyták, míg megújítja és dicsségessé teszi Jeruzsálemet a földön az Úr. Ki kell tartanunk az imában addig, amíg Krisztus Teste fel nem épül. Isten igényt tart imáinkra. Az imádság szellemének kell bennünk lenni, imádságos légkörnek kell körülvennie bennünket, nálunk kell, hogy legyen az imádság kulcsa. Testvérek, induljunk el és tanuljunk meg imádkozni! Keressük meg az imádság kulcsát, hogy már ma eleget tehessünk Isten kívánságának. Watchman Nee Jézus mindjárt az elején határozottan leszögezi: egy pillanatig se gondolják, hogy azért jött, hogy eltörölje a törvényt és a prófétákat, vagyis az egész Ószövetséget vagy annak egy részét (vö. 7:12). Már az is, ahogyan ezt kijelenti, arra enged következtetni, hogy egyesekben felmerült az a gondolat, amelyet ezennel elutasít. Noha nyilvános szolgálatát még csak nemrégiben kezdte, kortársai körében máris mélységes felháborodást keltett feltételezett hozzáállása az Ószövetséghez. Lehet, hogy ezt a szombattal kapcsolatos vita váltotta ki, mivel Márk mind a szombati kalásztépést, mind pedig az elsorvadt kez ember szombatnapon történ gyógyítását a tizenkét apostol kijelölése eltti idre helyezi (Mk 2:23-3:6). Kétségtelen, hogy Jézus tekintélye már szolgálata kezdetén lenygözte az embereket, akik ezt kérdezgették egymástól: Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is és azok engedelmeskednek neki. (Mk 1:27) Természetes tehát, hogy sokan megkérdezték, milyen kapcsolatban Krisztus és a törvény Mt 5: áll az tekintélye Mózes törvényének tekintélyével? A nép számára nyilvánvaló volt, hogy az írástudók engedelmeskednek a mózesi törvényeknek, mivel k a törvény tanítói voltak. A törvény értelmezésének szentelték életüket, és az általuk idézett törvény tekintélyén kívül semmilyen más tekintélyt nem ismertek el. Azonban Jézusnak ez korántsem volt ilyen nyilvánvaló. a bensejébl áradó ervel és hatalommal beszélt. Elszeretettel használt olyan megfogalmazásokat, amilyeneket sem az ószövetségi próféták, sem kora írástudói nem használtak. A leghatásosabb kijelentéseit a Bizony, mondom néktek nyomatékos megszólítással vezette be. Így érzékeltette saját hatalmát és tekintélyét. Miben nyilvánult meg az hatalma? Talán a szent törvény és Isten Igéje fölé helyezte magát? Voltak, akiknek így tnt. Kimondott és kimondatlan kérdéseikre Jézus határozott és egyértelm feleletet adott: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Mind a mai napig,

mail: katonabela@tvn.hu

mail: katonabela@tvn.hu 2007.. január 1. és 2007. december 31. között 4440 TISZAVASVÁRI, KÁLVIN ÚT 10 Tel/fax: 06-42-372-484; Tel: 06-30-639-02-10 Weboldal: www. reftvasvari.uw.hu ; www.refegyhaztvasvari.shp.hu E-mail mail: katonabela@tvn.hu

Részletesebben

Gladtidings Bible Studies in Hungarian

Gladtidings Bible Studies in Hungarian Gladtidings Bible Studies in Hungarian Questions in John s Gospel 1. József - Isten fiának nevelapja (Mt 1:18-25) Háttér: A vezet röviden elmesélheti Lk 1:26-38-at. A Mózesi törvény szerint az eljegyzés

Részletesebben

Gladtidings Bible Studies in Hungarian

Gladtidings Bible Studies in Hungarian Gladtidings Bible Studies in Hungarian Questions in Luke s Gospel 1. Életet ad a szz (Lk 1:26-38) Háttér: Amikor ezek a dolgok történtek, Mária fiatal hölgy volt, feltehetleg még 20 év alatti. Jegyességben

Részletesebben

K I Á L T S. A győzelmes hit. Mit Kiáltsak? Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8

K I Á L T S. A győzelmes hit. Mit Kiáltsak? Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8 K I Á L T S Mit Kiáltsak? Minden test fő és minden szépsége mint a mezı virága! Megszáradt a fő, elhullt a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8 A

Részletesebben

Zsoltár 102,18: Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat.

Zsoltár 102,18: Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. 2010. márc.1. hétfő Albin Zsoltár 102,18: Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. Énvelem is törődik. Köszönöm, Uram, hogy meghallgatsz, nem veted meg együgyű szavaimat. Sokan megvetik,

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Péter második levele 3,18: Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében.

Péter második levele 3,18: Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. 2012. november 1. csütörtök A példabeszédek könyve 10,12: A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. Ha a gyűlölt viszályt teremt, akkor vissza is lehet következtetni, s azt

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

vetés és aratás 2014/2 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 52. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

vetés és aratás 2014/2 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 52. ÉVFOLYAM 2. SZÁM vetés és aratás EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 52. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014/2 Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. (Zsoltárok 50,15) Köszönöm Köszönöm azt, hogy minden

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2013./1. szám Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön Zsolt 46,8 2 2013 / 1 Uram, elől és hátul körülzártál engem és fölöttem

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2005/2 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2008 / 6

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2005/2 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2008 / 6 A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2005/2 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2008 / 6 formát bevihetnek. választja, Mivel amit a mi mi már generációnk csak liturgikus Istent,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2008/5 2005/2

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2008/5 2005/2 A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2008/5 2005/2 A mostohagyermek minekutána könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybegy ltek, és beteltek mindnyájan Szentlélekkel, és az Isten beszédét

Részletesebben

együttvéve. Érteni És értem, végül magához de fog venni, hogy örökre vele legyek. Maga minden nyugtalanságtól el akar menekülni.

együttvéve. Érteni És értem, végül magához de fog venni, hogy örökre vele legyek. Maga minden nyugtalanságtól el akar menekülni. MAGYARORSZÁGI MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA LAPJA 20102011 / 8 / 3 zám, nül kik slágert vétkeztetek fütyörészve. a felebarát A papa ellen. mérgesen A b nbánónak

Részletesebben

JAKAB APOSTOL LEVELE. Biblia-tanulmányok. 2014. október december

JAKAB APOSTOL LEVELE. Biblia-tanulmányok. 2014. október december (Ellen G. White: 1888-as anyagok / Kiben bízhatunk? II. köt., 587 588. o. ) Biblia-tanulmányok Magasra emelem fejem a viharban, mert Ő, az Úr, akié vagyok, és akit szolgálok, nem engedi meg, hogy elborítsanak

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás (Máté 5,2-12) Boldog vagyok, mert szememet fel, a hegyekre emelem, lábadnál hallva tanításod, édes Megváltóm, Mesterem. ------------------- Boldog vagyok, mert szegény lelkem Általad gazdag lehetett, boldog,

Részletesebben

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Nóé / 3. oldal * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Georg R. Brinke EVANGÉLIUMI KIADÓ Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió ISBN 963 9434 61 2 A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel

Részletesebben

MÁTÉ EVANGÉLIUMA 6. A Hegyibeszéd elején Jézus egy leírást ad azokról, akikhez szavait intézi. Ez a szakasz az ú.n. boldog-mondások.

MÁTÉ EVANGÉLIUMA 6. A Hegyibeszéd elején Jézus egy leírást ad azokról, akikhez szavait intézi. Ez a szakasz az ú.n. boldog-mondások. MÁTÉ EVANGÉLIUMA 6. Máté evangéliumának ez a szakasza a Hegyibeszéd részét képezi, mely nevét a Galileai-tenger mellett levő hegyoldalról kapta, ahol Jézus igehirdetése elhangzott. Amikor meglátta a sokaságot

Részletesebben

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com 2014. Május Jézus mondja: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Máté 28,19a 2014. május Református Élet KÖSZÖNTÉS BUDAPESTRŐL

Részletesebben

könnyû dolgunk van, mert Krisztus maga ad magyarázatot a példázathoz, így nem marad más hátra, minthogy közelebbrõl

könnyû dolgunk van, mert Krisztus maga ad magyarázatot a példázathoz, így nem marad más hátra, minthogy közelebbrõl A KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET LAPJA VI. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM, 2003. SZEPTEMBER A MAGVETÉS VISZONTAGSÁGAI ADAKOZÁS ENGEM IS MEGTALÁLT... FOGSÁG ÉS SZABADSÁG... KÁLVIN JÁNOS (1.) ISTEN SZENTSÉGE

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com MÁJUS 2013 Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. 1 Sám.16,7 2013. május Református Élet Jézus

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./4. szám Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A 2015. Január Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

Részletesebben

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti 1993 {k19931a} 1993/1 VEZÉRCIKK Hol tartok most? Pirka Betti Megint eltelt egy év. Milyen volt? Rövid? Nem fért bele minden? Vagy ellenkezőleg: túl sok dolog fért bele? Olyan is, aminek nem kellett volna

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./5. szám...hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1.Thessz 4,14 2

Részletesebben