Rebeka 2. 1Móz 25:19-28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rebeka 2. 1Móz 25:19-28"

Átírás

1 K I Á L T S Mit Kiáltsak? Minden test f és minden szépsége mint a mez virága! Megszáradt a f, elhullt a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Az skeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/3 Hatalmas és irgalmas az Úr! 1. Jónás 1. rész Sokan ismerik Jónás próféta történetét. az Amittai fia volt, Gáth-Kéferben lakott a Kr.e. 8. században. Könyve nem prófétai beszédek gy jteménye, hanem élete történetének egy része van leírva. Minden embernek van néhány jellemz tulajdonsága, ami meghatározóvá teszi a róla alkotott képet. Jónás különösen makacs ember volt. Büszkesége, engedetlensége, önfej sége mindig bajba sodorta t. Volt egy nagyváros, Ninive, az asszír birodalom f városa, melynek b nei felhatottak az égig. Egy napon a próféta azt a küldetést kapta Istent l, hogy menjen el Ninivébe, és az ott él pogányoknak hirdesse Isten ítéletét: Még 40 nap és elpusztul a város! Jónás gondolkodott az üzeneten. Ismerte Istent, tudta jól, hogy ha Isten el re figyelmeztet, akkor jót akar. Ha a ninivebeliek megtérnek, megbánják az b neiket, Isten még a végén megbocsát nekik! Jónás nem akarta, hogy bocsánatot nyerjenek! ízig-vérig zsidó volt, azt gondolta, hogy csak a zsidóké az Isten kegyelme! Jónás azt akarta, hogy azok a pogányok b nh djenek a b neikért. Jónás elindul. Annak ellenére, hogy mit mondott Isten, nem Ninivébe megy, hanem ellenkez irányba, Társisba. Volt bátorsága vagy inkább vakmer volt hogy engedetlen legyen Isten beszédének! Ezzel az elhatározásával mindjárt beiratkozott Isten iskolájába. Jónást kezébe veszi az Úr, sok nyomorúságon kell átmennie, míg kiformálódik benne Isten embere. Elindul a hajó, melynek fedélzetén a hajósokon kívül is utaznak emberek. Jónás is, az Isten szolgája. Egyszer csak váratlanul nagy vihar támad a tengeren. Üvölt a szél, toronymagasak a hullámok, és a hajósok rémülten kiáltanak a maguk istenéhez. Kidobnak minden fölösleges terhet, értéket, hogy mentsék az életüket. Ám minden hiába. Hatalmas tajtékot vetnek a hullámok, a hajó úgy táncol rajta, mint valami pille. Magasba emeli, aztán a mélybe ejti újra. A hajósok és az utasok kiáltoznak félelmükben, és megnézik, mit lehetne még kidobni. Elképedve látják, hogy egy ember fekszik a hajó fenekén és mélyen alszik. Fel nem tudják fogni, hogy lehet ebben a viharban így aludni! Felkeltik és kérdezgetik, honnan jött, hová tart? Elmondják, hogy már mindent megpróbáltak, és semmi nem segített. Már arra gondoltak, hogy talán valamelyik isten haragszik itt valakire, azért ez a szörny orkán. Jónás akkor töredelmesen bevallja,

2 hogy mindez miatta van, a teremt Isten el l menekül. Mivel a sorsvetés is rá esett, így kéri, hogy dobják csak a tengerbe, akkor megsz nik a vihar. Így tettek a hajósok, és csodák-csodája, elnémult a szél, szétoszlottak a fellegek, kisütött a nap! A hullámok megszelídültek, kisimultak. Azok az emberek attól fogva félték az igaz Istent és áldoztak Néki. Fogadásokat tettek, hogy ezen túl t tisztelik. Jónás inkább a halált választotta volna, mint az engedelmességet, de Isten nem hagyta el Jónást. Ki kellett járnia az iskolát. Isten rendelt egy hatalmas halat, ami bekapta a prófétát. Hát, nem egy els osztályú helyre került! Nem is tudta hirtelen, hogy hol van. Próbált tapogatózni, de csak síkosságot érzett. Leveg t is alig kapott. Most fordult csak igazán Istenhez. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltok, és meghallgat engem. A Seol torkából sikoltok és meghallod szavamat! Mert mélységbe vetettél engem, a tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, örvényeid és habjaid mind átvonultak rajtam! A hegyek aljáig süllyedtem alá és bezáródtak a föld zárai felettem örökre Felsóvárgott lelkében a vágy: Szeretném még egyszer látni szentségednek templomát! Jónás megtanul igazán imádkozni ott, a hal gyomrában. Mindezeken nem kellett volna átmennie, ha engedelmes lett volna. Az Úr meghallotta Jónás imáját, parancsolt a halnak, és az kidobta t, pontosan Ninivéhez közel. Azt az utat, amit hajóval kellett volna megtennie, a hal gyomrában tette meg. Újra szólt az Úr: Menj és hirdesd Ninivében azt az üzenetet, amit mondok neked! Most már megy Jónás és kiáltva hirdeti: Még 40 nap és elpusztul Ninive! Kiált szeretetlenül, kemény szóval. A ninivebeliek hittek Isten szavának, megrémültek az ítélet közelségét l és rögtön b nbánattal Isten felé fordultak! Mi is kaptunk egy üzenetet, amit hirdetni kell. Nekünk azt kell mondani, hogy mindenkit szeret az Isten! Hogy jön a közelg ítélet, de van lehet ség a megmenekülésre! Hogy ott a Golgotán áll a kereszt, melyen az Fia meghalt minden ember b neiért! Elszenvedte b neink büntetését! Ezért Isten mindenkinek megbocsát, aki elfogadja a kegyelmet! Ma is hirdetni kell Isten eme üzenetét! Úgy van megtérés, ha hangzik az ítélet és Isten szeretetének jó híre! Ha nem beszélünk, nem hallják meg az emberek az Isten üzenetét! Akkor nem tudnak dönteni! Ha hallják, a döntés már az övék. Hogyan végezzük ezt a szolgálatot? Milyen szívvel? Milyen lelkülettel? Hirdetjük-e egyáltalán? Isten mindent lát! Ne csodálkozzunk, ha kemény iskolába írat minket is és különféle nehéz dolgokon kell átmenni, míg átformálódik a mi életünk! Az Isten üzenete ma is hasonlóan szól ehhez a világhoz! A meg nem tért b nösök büntetése nagyon kemény és végérvényes lesz. Amit a Biblia a Pokolról ír, az elborzasztó! A kínlódás helye lesz, ahol a t z ki nem alszik, a férgek meg nem halnak, ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. Onnan már nem lesz többé szabadulás! Ezért nagyon komoly dolog! Ezért kell olvasni és hirdetni az Igét, mert az Igében hatalom van! Az egyik embert megöli, mert nem hisz benne, a másikat életre segíti. Az Ige Isten szava a Szent Lélek által. Az igehirdetést hallgatni nem egyszer dolog! Vigyázz, hogyan mész Isten házába! Ott Isten szava hangzik el! Ha csak embert l veszed és elveted, annak beláthatatlan következményei vannak. Ninive lakói elfogadták az üzenetet, b nbánatot is tartottak, függetlenül attól, 2

3 hogy milyen az igeszóló, az ítélet hirdet je. Ha az ítélet kemény is volt, szeretet sem volt benne, semmi együttérzés, mégis a szívükig ért. Az Ige elvégezte bennük megszentel és átformáló munkáját. Isten kegyelme Jónáson látható mégis leginkább. kihirdette az ítéletet, utána kivonult a város szélére és várta, hogy mikor fog bekövetkezni a pusztulás. Rettent h ség volt, égetett a nap, Jónás árnyékot keresett. Váratlanul egy nagy tököt nevelt oda Isten, aminek árnyéka alatt h sölhetett. Aztán Isten küldött egy férget, az megszúrta a tököt és elszáradt. Jónás napszúrást kapott és ájuldozva kívánta a halált. Isten ezáltal is tanítani akarta szolgáját. Kérdezte t le: Méltán haragszol-e Jónás? Méltán, Uram, mindhalálig! válaszolta keményen, megsért dve ez az ember. Isten türelmesen tanította: Te szánod a tököt, amit nem te Kicsoda neked Jézus? És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél,..:és a tenger engednek neki? Márk 4:41 Megismerted-e már Jézust? Találkoztál-e már Vele? Milyen helyet foglal el az életedben? Érzed-e a jelenlétét, bízol benne, számítsz rá? Nagyon szeretem az Úr Jézust. Életemnek az alapja. Döntéseimben t kérdezem, vágyaimat, terveimet elé tárom. Fájdalmaimat, sérüléseimet, bánatomat Neki mondom el. Senki, de senki nincs az életemben, akihez olyan közel érezném magam, mint hozzá. Számomra Jézus él valóság, nem képzelet, nem szép ideál, nem fantázia. Ismerem t. Ismerem a hangját. Minden helyzetemben kérdezhetem, válaszol, de ültettél, nem te neveltél, egyik éjjel feln tt, másik éjjel elpusztult, akkor én hogyne szánnám Ninivét, a nagyvárost, amelyben az a rengeteg ember él? Ha meg nem térnek, mindnek el kellene vesznie a b neik miatt! Ninive népe böjtöt hirdetett. Zsákba és hamuba öltöztek. Még a király is levetette szép ruháját és is böjtölt a néppel együtt, hátha megszánja ket az él Isten! Akkor hogyne könyörült volna rajtuk! Isten szeretete és irgalma olyan végtelen! Mindig könyörületre indul, ha szinte megbánást lát! Nem hajtotta végre az ítéletet Ez a könyörül, szeret Isten hozza el nekünk minden évben a hosszú tél után a tavaszt, a virágnyílást, a gyümölcstermést. Pedig nem érdemeljük meg, de, ami szeret mennyei Atyánk. Legyünk hálásak érte és köszönjük meg Neki! Ámen (Folyt. köv.) Pozsgai József nem mindig azonnal. Van, amikor várnom kell. Sajnos, a várakozási id alatt gyakran er szakosan sürgetem t, mert megfeledkezem arról, hogy nem téved, nem késik, és a kérésem nem közömbös Neki. Van olyan kérésem, amit évek óta naponként elmondok Neki, és nem válaszol. Amikor csendes napom, hetem van, akkor türelmesebb vagyok, de amikor minden összecsap a fejem felett, amikor úgy t nik, hogy magamra maradtam, és senki sincs, akit l segítséget kaphatok, minden sötét és kilátástalan, elveszítem a türelmemet. Szégyellem magamat, de az igazság az, hogy perelek az Úrral. Perelek, mint egy rakoncátlan, szemtelen gyermek. Csak úgy, mint kétezer évvel ezel tt a szeretett tanítványok a viharba került 3

4 hajóban, én is pánikba esem. Pedig Jézus aktívan jelen van az életem viharában, gondja van reám. Ez mindig kiderül, mert el bb-utóbb mindig megtapasztalom (eddig is megtapasztaltam) az hatalmát. Amikor utazom, soha nem jut eszembe, hogy fele úton a mozdonyvezet meggondolja majd magát, és lelép a vonatról. Még soha nem jutott eszembe a hideg, jeges téli id ben, hogy soha nem lesz tavasz és nyár, és nyugodtan kidobhatom a nyári szandálomat. Tudom, hogy a mozdonyvezet elvisz az állomásra, tudom, hogy a hó elolvad, a rügy kipattan és a meleg napsütésben sétálhatok unokáimmal. Akkor miért kételkedem abban, hogy lelki életem jeges, fagyos viharai felett Isten az Úr? nem cseréli fel a tavaszi rügyfakadás idejét az augusztusi gyümölcsterm nyárral, életem vonata nem fog sem el bb, sem utóbb az állomásra, a célba érni, mint ahogy az a menetrendben el van írva. Életemnek ideje kezében van. És életem megszomorítója felett is az Úr. Félek, nagyon félek Isten tehát nem akarja, hogy az övéi hitetlenekkel kössenek házasságot. Aki kéri t és hisz az Úr vezetésében, annak szerez házastársat, hozzáillt. Istenben hív házastársat. Izsáknak, az üdvtörténeti vonal továbbvivjének, az ígéret gyermekének is hozatott messze idegenbl hozzáill segíttársat Rebeka személyében. Akiket Isten rendelt egymásnak, azok megszeretik egymást, mert illenek egymáshoz. Így szerette meg egymást Izsák és Rebeka is... Aztán elkezddött számukra a nagy ÉLET, a házasélet hétköznapjai, mindennapjai. Jöttek a problémák. A legnagyobb Rebeka 2. 1Móz 25: sokszor. Aztán egy váratlan anyagi segítség, egy kedves levél vagy telefonhívás észre térít, kinyitja a szememet. Ilyenkor nagyon szégyellem magam: kicsiny a hitem, türelmetlen és gyönge vagyok! Ez b n! Sírva kérek bocsánatot Megváltómtól: tudtam, hogy jelen vagy, tudtam, hogy máskor is Te segítettél át életem nehéz korszakain, tudtam... Bocsáss meg, hogy féltem. Jézus nem dorgál, nem büntet, szelíden szól, mint egykor a viharban retteg tanítványait, úgy kérdez engem is: Miért félsz ennyire, miért nem bízol bennem, miért nem hiszel az én szeretetemben? Bízom benned Uram Jézus, benned bízom egyedül! Mester, a b sz vihar dühöng, félek és remeg szívem. Bocsáss meg nekem. Köszönöm, hogy jelen vagy életemben. Kérlek, segíts hittel, bizalommal közel bújni, elrejt zni véd karjaidban. Magasztallak Te szeret, megbocsátó Úr! Ámen. Dr. Tapolyainé Bartha Gizella probléma az volt, hogy nem született gyermekük. Rebeka medd volt, mint Sára. Izsák már 40 éves volt, amikor megházasodott, így ezt a problémát is úgy kezelte, mint felntt, komoly hív ember: imádkozott a feleségéért. Istent kérte, hogy adjon nekik gyermeket. Rebeka biztosan sokkal fiatalabb volt és nehéz lehetett elviselnie a gyermektelenséget, mint általában minden asszonynak. Fleg abban a korban nagy szégyennek számított, ha nincs gyermeke egy asszonynak. Biztosan sok mende-mondát, pusmogást kellett Rebekának elviselnie... Feltételezhetjük, hogy is imádkozott Istenhez gyermek-

5 áldásért. Lehet, hogy együtt imádkozott a férjével. Itt még egy akaraton voltak a házastársak és együtt viselték a próbát. Nem kevés id tellett el így: húsz nehéz esztend. Ekkor az Úr reájuk tekintett és Rebeka áldott állapotba került: gyermeket várt! Nehezen viselte ezt az állapotot, mert ikrekre volt kilátása, akik tusakodtak (küzdöttek, viaskodtak) a méhében. Duplán jött az áldás, de nehezen hordta ki ket Rebeka. A nehéz órák alatt szinte elkeseredett és feltette a kérdést: Ha így van, miért vagyok én így? Akkor még nem volt olyan nagy a tudás, mint ma. Nem voltak gépek, orvosok... Nem voltak egészségügyi szakemberek, akik tanácsot és segítséget tudtak volna adni. Akik megnyugtatták volna t. De volt Valaki, akivel él kapcsolata volt Rebekának és Aki mindenben tudott neki segíteni: a Teremt Isten! Elment hát, hogy megkérdezze az Urat állapota fell. Nem tudjuk hogyan tette ezt Rebeka, mivel elég hosszú kijelentést kapott. Lehet, hogy álomban szólt hozzá az Úr, de lehet, hogy egy prófétai lelkülettel megáldott személyen keresztül. Lehet, hogy imában kapott ihletést az Úrtól. Nem tudjuk! A lényeget azonban tudjuk: a lelkében és testében vívódó anya megtudta, hogy iker gyermekei lesznek és mindegyik egy nagy nép satyja lesz. Az egyik ersebb lesz, mint a másik és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Ez az isteni üzenet elég volt ahhoz, hogy Rebeka megnyugodjon és csendesen viselje a sorsát. A jövre vonatkozó üzenetet azonban mélyen a szívébe rejtette és mint késbb látni fogjuk, nem felejtette el... Kedves Nvéreim! Nehéz problémáinkban megyünk-e mi is, hogy megkérdezzük az Urat? Beszélget imakapcsolatban vagyunk-e Vele? Igéje által tud-e nekünk választ és eligazítást adni életünk sok-sok problémájára? Elfogadjuk-e szolgáin keresztül küldött üzeneteit? Olyan szolgákon keresztül, akik mélyen istenfélk, emberszeretk, személyválogatás nélküliek és kipróbáltak Isten és emberek eltt? Mennyivel könnyebben visszük az élet terheit, ha tudjuk hogy Isten engedte reánk és célja van velük életünkben. Ha mi is megkérdezzük az Urat, mint Rebeka tette, elcsendesedünk és megnyugszunk Isten akaratában. Hinnünk kell, hogy nem enged reánk többet, mint amit el tudunk hordozni és ami javunkra van... Aztán megszületnek az ikrek: az els gyermek Ézsau, aki vöröses barna br és szrös test volt. A sarkába kapaszkodva született meg a második gyermek, Jákób. Mind a kett olyan nevet kapott a szülktl, amely tükrözte vagy a küls, testi kinézetüket, vagy a jellemüket, a bensjüket. Jákób neve az erszakosságát fejezte ki, az elsbbségért való küzdelmét. Ézsau neve pedig a vöröses, szrös testi kinézetét fejezte ki... Amikor a gyermekek felnttek, Ézsau kóbor vadászember lett, Jákób pedig szelíd, sátorozó pásztorember. Úgy olvassuk a Szentírásban, hogy Ézsau az apja kedvence volt, mert Izsák szerette a vadpecsenyét, amit a fia készített. Jákób pedig amolyan mama kedvence lett. Rebeka t szerette jobban. Természetesen könnyebb volt t szeretni, mint a vad természet Ézsaut. A szülk kivételezése a gyermekekkel sok családi bonyodalom elindítója lett. Sok szomorúságot okozott a szülknek is, de a két fiúnak is... Kedves Szülk! Soha ne kivételezzetek gyermekeitekkel, ne mutassátok ki nekik, hogy egyiket jobban szeretitek, mint a másikat. Ne csapjátok be egyiket a másik rovására. Még ha egyik jobban megérdemli is a szereteteteket és közelebb áll is a szívetekhez. De mindegyik a tiétek! A ti húsotok és véretek! Isten adta ket nektek. 5

6 Meg kell tanulni mindegyikkel úgy bánni, úgy nevelni, ahogy lehet és ahogy kell, hogy javára legyen. El kell fogadni, hogy mindegyik más természet. Meg kell tudni Isten segítségével bocsátani a vétkeznek és újra és újra csak szeretni mindegyiket A zsoltár írója mélységrl beszél, amelybl Istenhez kiált... A mélység valamilyen lelki nyomorúságot jelent, amelynek sokféle oka lehet egy ember életében. Nemrégiben beszélgettem valakivel, aki 40 éves házasság után pár hónappal azeltt vesztette el férjét; Isten rövid betegség után hazahívta t. Az itt maradt feleség tele volt aggodalommal... Nem a férj halála, vagy az egyedülvalósága volt a problémája. Ebbe bele nyugodott... Mint mondta addig is sokat volt egyedül és megszokta. Aggodalma az anyagiak miatt volt: hogyan fog megélni ezután? Elmondta, hogy éjjelnappal ezen gyötri magát. Nem tud aludni, már a nyugtató sem használ; hiszen ezután csak özvegyi nyugdíjat fog kapni és ki fog ránézni, ha megbetegszik, se gyermekük, se rokonuk nincs. Aggodalmai rátelepedtek a lelkére és már egészen kiborulóban van idegileg miatta... Az aggodalmaskodás mélységébe esett. Olyan sötétnek találta ezt a mélységet, hogy semmi fényt nem látott beszrdni. Pedig a beszélgetésbl az is kiderült, hogy csinos kis összeg van a takarékbetétkönyvében. De t semmi sem nyugtatta meg. Tapasztalatom szerint sok ember vergdik az aggodalmaskodás mélységében Elfordul, hogy ténylegesen fennálló komoly nehézségek és problémák okozzák az aggodalmat. Például egy betegség, valamilyen fájdalmas csalódás, Az aggodalmaskodás mélysége 6 egyformán. Ez sok családi bonyodalomtól mentesíti a szülket és a gyermekeket egyaránt. St, családi tragédiáktól is! Az Úr legyen ebben tanácsadó és vezet minden kedves szülnek. Pozsgai Józsefné Zsolt 130: 1-4 anyagi, pénzügyi nehézségek, stb. Gyakran találkoztam olyanokkal is, akik állandóan aggódnak valamiért... Mondhatnám, hogy k a hivatásszeren, vagy állandóan ügyeletes aggódók, akik minden nap találnak okot, amiért aggódjanak. Ez a jelenség arra mutat, hogy az aggodalmaskodás lelki betegség. A benne szenved nemcsak önmagának okoz állandó gyötrelmeket, hanem feszültséget teremt a környezetében és a körülötte élket is igyekszik ebbe a mélységbe lehúzni. A pesszimista lelkületnek egy sajátságos terméke az állandó aggodalmaskodás. Egy tanmesében olvastam, hogy tíz úr megállt egy rózsabokor mellett. Megszólalt az els: milyen kár mondta hogy annyi tövis van ezen a rózsán és ezt ismételte kilenc úr egymásután. Végre a tizedik is megszólalt: Milyen nagyszer, hogy ilyen szép és illatos virág nyílik a tövisek között. Az életünket ér eseményeknek általában nemcsak öröme, haszna és áldása van, hanem velük jár gond, teher és probléma is. Aki mindig csak a terhet, gondot, problémát nézi az állandóan aggódhat és mindig talál okot a panaszra, st gyakran a zúgolódásra is. Mennyi örömöt, áldást jelent egy gyermek a családban, de jár vele gond, felelsség és néha okot ad az aggodalomra is. Milyen öröm megépíteni a saját otthonunkat, de mennyi gond,

7 töredelem és probléma is jár vele mire beköltözhetünk. Láttam olyan építkezket, akik minden nap tele voltak örömmel az elért haladáson és így jobban ment a munka is. De sajnos több ízben találkoztam olyan építkezvel, aki állandóan gyötr keserveit, a hiányokat, az elforduló problémákat, a gyér haladást panaszolta... Persze ez a magatartás ideges feszültséget, rossz lelki hangulatot teremt és ténylegesen hátráltatja a munka haladását is. Az aggodalmaskodás: sötét mélység, megfoszt az örömtl, a lélek békességétl és fertz is, mert az aggodalmaskodó ember állandó panaszaival másokat is megterhel. Jézus szeretne kiemelni bennünket az aggodalmaskodás mélységébl. Három dolgot sorol föl melyek által meg akar gyógyítani az aggódásainkból. Az els érve így szól: Aggódásaival ki tudná közületek megnyújtani az életét csak egy arasznyival is? (Mt 6:27) Tehát elször is azért ne aggodalmaskodj, mert az aggodalmaskodás teljesen értelmetlen dolog, senkinek nem használ semmit! Elbbre jutsz azáltal, hogy gyötröd magad valamiért? Csak megterheled vele magadat, s t könnyen valamilyen betegség lesz a következménye. A gyötrdés megfoszt a nyugodt, higgadt gondolkodástól, kapkodóvá tesz, még több bajt idéz el... Idegessé, türelmetlenné tesz: ebben az állapotban könnyen megsértesz mást is, békétlenséget keltesz magad körül. Hamarosan fáj a fejed, vagy a gyomrod, fojtogatni kezd a strúmád stb. Tudom könnyebb ezt mondani, tudni, mint a ránk szakadó aggodalmaskodásból megszabadulni. Talán értelmesen fel is fogjuk, hogy az aggodalmaskodás nem segít semmit, de ott van mint kolonc a nyakunkon, mint szorongató félelem a szívünkben, és nem tudunk tle szabadulni. Jézus ismer minket, ismeri ezt a mélységet is, odajön hozzánk és a hit látására nyitja meg a szemünket. Így szól: Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csrbe sem takarnak és mennyei Atyátok eltartja ket. Nem vagytok e ti sokkal értékesebbek náluk? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom néktek, hogy Salamon teljes díszében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mez füvét, amely ma még van, de holnap a kemencébe vetik így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kishitek? Aztán hozzáteszi Jézus: Ne aggódjatok tehát és ne mondjátok: mit együnk, vagy mit igyunk, vagy: mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig jól tudja, hogy szükségetek van minderre (Mt 6:26-34) A kérdés tehát így hangzik: Atyád az Isten? Gyermekévé lettél Istennek? Ha igen, minden aggodalmadat és gondodat reá bízhatod, bizonyos lehetsz benne, hogy jól ismeri minden problémádat; hatalmas arra, hogy segítsen és szeret annyira, hogy megteszi! Amint a kisgyermek rábízza magát az édesanyja karjára, a szüleire, te is teljes hittel oda bízhatod a magad és a szeretteid életét a Mennyei Atyára, Neki gondja van reád és nem feledkezik meg rólad, mint sajnos földi szülknél ilyen elfordul. Isten nemcsak megteremtett, hanem Jézus Krisztus halála és feltámadása által megváltott. Aki hit által elfogadja Jézus Krisztust, mint személyes Megváltóját, az immár nemcsak teremtménye Istennek, hanem a gyermeke. Gyermeke, akit keblére ölelt, házába fogadott és gondoskodik róla. Természetesen nem mindig úgy, ahogyan mi elképzeljük, vagy elírni szeretnénk, hanem úgy ahogyan az bölcs végzése és irántunk való szeretete szerint a javunkat szolgálja. A harmadik, amit Jézus azért 7

8 mond, hogy az aggodalmaskodás mélységébl kiemeljen bennünket így szól: De keressétek elször Istennek országát és igazságát és ezek is mind megadatnak néktek (Mt 6:33). Úgy hangzik ez, mint a Mennyei Atya gondoskodó szeretetének feltétele amint, ahogy valóban az is! Azok tapasztalják meg Isten különleges és állandó, mindenre kiterjed gondoskodó szeretetét, akik els helyre teszik életükben t, az országát. Van Istennek általános gondviselése, mely kiterjed minden emberre hívkre, hitetlenekre egyaránt. Adja az éltet Nap sugarát, est, a föld termését és ezernyi gazdagságát mindenkinek akár imádja Istent, akár átkozza, vagy tagadja. De az minden élethelyzetre kiterjed gondoskodó szeretetét, az vezetését földi dolgainkban és a szükséges döntésekben, az Mennybl ered békességét és tökéletes vigasztalását fájdalmainkban és próbák között mint gyermekeinek járó különleges gondoskodását csak az övéinek adja. Azoknak életében, akik els helyre teszik folyamatosan az Isten országát, nyilvánvalóvá teszi áldását mind lelkiekben, mind az anyagi javaikon, a pénzükön és a mindennapi földi dolgaikban is. Isten tudja azt is, hogy gyermekei közül kire mennyit bízhat anyagiakban, hogy az áldásul szolgáljon. A gyermek pedig hálás szívvel megelégszik azzal, amit az Atya-Isten részére keze munkája által, vagy más módon ad és igyekszik jó sáfára lenni annak. Kiálts ma az aggodalmaskodásod mélységébl a Mindenható Istenhez. Hittel ragadd meg a Jézus Krisztus váltsága és vére által szerzett istenfiúságot. Szólítsd Atyádnak, és mint gyermeke tedd els helyre életedben Isten országát és megtapasztalod az mindenre kiterjed gondoskodó szeretetét! Kovács Géza Isten járjon el tted Isten járjon el tted, hogy ne tévedj el utadon. Isten menjen melletted, hogy átkarolhasson, ha védelemre van szükséged. Isten menjen mögötted, hogy meg rizhessen gonosz emberek álnok támadásaitól. Isten legyen alattad, hogy karjába foghasson, ha elbotlasz utadon. Isten legyen szívedben, hogy vigasztalhasson, ha szomorú vagy. Isten legyen körülötted, hogy megvédhessen, ha megtámadnak. Isten legyen feletted és áldjon meg téged életedben. Ír áldás Zsolt 103:22. 8

9 Munkálkodjunk üdvösségünkön! nehogy végül maga Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségteket! Fil 2:12 Ha Istenhez tértünk és üdvbizonyosságra jutottunk, ez még nem jelenti azt, hogy egykor be is vonulhatunk a mennyei városba. Még sok próbán és kísértésen kell átmennünk. Megállunk-e és h ségesek maradunk-e? Ellentmondásnak látszik, hogy a megmentettek vigyék véghez szabadulásukat. Hiszen a filippibeliek, akikhez ez a felhívás szólt, már megmentett élet ek voltak! Megmentett voltuk els sorban meg nem érdemelt kegyelmi ajándék volt.,,kegyelemb l tartattok meg hit által; Isten ajándéka ez. Az ajándékból azonban azonnal feladat lesz. Óriási adósságunkat tiszta könyörületb l elengedte Isten és most elvárja, hogy mi is megbocsássunk, mint ahogyan megbocsátott nekünk, irgalmasak legyünk azokkal szemben, akik ellenünk vétkeztek, mint amilyen volt velünk. Ha Isten megkegyelmezett gyermeke, bezárja szívét testvére nyomorúsága el l, és ellenáll Isten Lelkének, amikor az arra indítja, hogy segítsen rajta, mert van mib l, akkor Isten szeretete eltávozik a megkeményedett szívb l. (1Jn 3:17) Ismét éjszaka borul a lélekre. Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ förtelmeit elkerülik ugyan, de azokba ismét belekeverednek és legy zetnek, az utolsó állapotuk gonoszabb lesz az els nél (2Pét 2:20). Vannak, akik megtértek ugyan, de az elnyert kegyelmen kényelmesen elpihennek, ahelyett hogy mindent arra fordítanának, hogy ezt a kegyelmet megtartsák és megsokasítsák. Nem venni észre rajtuk Pál szent aggodalmát, aki teljes komolysággal harcolt a b n ellen, is elvettessék és elveszítse a koronáját (1Kor 9:27). Mindennel beteltek, tökéletesnek tartják magukat, közömbösek és hanyagok. A földiek miatt való gond, a pénz és jólét után érzett vágy elfojtja hitéletüket, vagy pedig azért esnek el, mert nem akarnak Jézusért gúnyt és üldözést szenvedni. Az izraeliták kimenekültek ugyan Egyiptomból, de a legtöbben nem érték el mégsem a célt, mert lázadozásuk, engedetlenségük miatt a pusztában vesztek el. Lót felesége is a megszabadultak között volt, mégis elveszett, mert engedetlenül megállt és hátra nézett, nem tudott elszakadni javaitól. Ezért hát félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez üdvösségteket! Ha szívünk hangjára hallgatunk, útveszt be kerülünk. Csak ha kitartunk a hitben, azaz gy zünk hit által, érjük el hitünk célját, a lélek üdvösségét. Carl Eichhorn Hazaköltözött Kedves testvérn nk, Bozsó Andrásné február 8-án Kéken, elköltözött az Úrhoz. 79 évet kapott teremt jét l és 12-én volt a temetése. Adjon vigasztalást az Úr szeretteinek. 9

10 A kananeus asszony bajban volt, és szorultságában így kiáltott: Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam! Nem volt komoly ima ez? Dehogynem. A meglep az, hogy az Úr egy szót sem felelt neki. Úgy látszik, a tanítványok egyetértettek az Úr magatartásával, mert azt mondták: Küldd el t, mert utánunk kiált. De mit felelt nekik a mi Urunk? Azt mondta: Csak az Izráel házának elveszett juhaihoz küldettem. Az Úrnak ez a válasza felfedte az asszony eltt, hogy milyen módon közeledhet az Úrhoz. Megértette, hogy mint Dávid ha, az Úr Jézus egyedül Izráel házával van kapcsolatban és nem a népekkel. Így hát odament hozzá, imádta t és azt mondta: Uram, segíts rajtam! Most már Úr -nak szólítja és nem Dávid Fiának. Megértette, hogy egyedül Izráel házának van joga ezzel a megszólítással élni, ezért elhagyja elbbi helytelen kiindulási pontját, és most már mint Úr - hoz imádkozik hozzá. Ez az ima meghozta az Úr feleletét: Nem jó a fiaknak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni. A válasz olyan jegesen hideg, úgy hangzik, mintha az Úr visszautasítaná az asszonyt. A tény az, hogy az Úr meg akarta mutatni az asszonynak, hol a helye, mert csak ott ismerheti fel a kegyelmet. Az asszony meg is látta saját helyét és egyben az Úr kegyelmét is, és miután most már is ismerte az imádság kulcsát, így szólt: Úgy van Uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az uruknak asztaláról alá hullanak. Ez a beszéd Mt 15:22-28; Mk 7:24-30 kiváltotta az Úr dicséretét, és azt mondta neki: Ó, asszony, nagy a te hited! Ez azért hangzott el, mert ez az asszony megtalálta a kulcsot, azért egészen természetesen fakadt fel belle a hit. A 10 Márk 7-ben olvassuk, hogy az Úr ezt mondta: E beszédért eredj el; az ördög kiment a te leányodból. Rövid imájára megkapta a feleletet, mert hiszen megtalálta a kulcsot, és a lényeget mondta el imájában. Ezt kell nekünk is megtanulnunk. Gyakran hatalmas erfeszítéssel imádkozunk, de választ nem kapunk Istentl, és mégsem keressük az okát, hogy várhatunk választ Istentl olyan imákra, amelyek célt tévesztettek? Elször minden imánkhoz meg kell találnunk a kulcsot, mert csak akkor várhatunk választ Istentl. Ne felejtkezzünk el még egy nagy jelentség dologról. Figyeljünk a bels hangra, nehogy körülményeink, gondolataink vagy érzéseink irányítsanak az imádkozásban. Ha a bels csendes hang azt mondja, imádkozzunk, ha lényünk legmélyén az az indíttatásunk, hogy imádkoznunk kellene, akkor tegyük meg azonnal. A körülmények csak arra valók, hogy mint eszközök odahajtsanak Isten jelenlétébe, hogy tisztességet tegyünk neki, de semmi esetre sem irányíthatják imáinkat. Gondolataink sem lehetnek imáink forrásai, mert csak arra valók, hogy kikristályosítsák bels megfigyeléseinket. Isten akarata szerint csak akkor tudunk imádkozni, ha összhangban vagyunk akaratával. Amíg szóba állunk hajlamainkkal, addig nem tudjuk készségesen követni a bels vezetést imáinkban, mert Saját vágyaink befolyásolnak, és arra törekszünk, hogy Isten azt hagyja jóvá, amit mi akarunk. Ha hatástalanok az imáink, akkor keresnünk kell az okát. Ha tudakozódunk az Úrnál, egyszer csak elérkezünk egy ponthoz, amire a bels csendes hang azt mondja: ez az! Akkor felszabadulunk, mert megtaláltuk a

11 kulcsot. Ha használjuk a kulcsot és így imádkozunk tovább, biztosak lehetünk, hogy Isten válaszol. Ézsaiás 62:6 így hangzik: Kfalaidra Jeruzsálem rizket állítottam, egész nap és egész éjjel ne nyugodjanak. Ezek az rizk imádkozó emberek. Fáradhatatlannak kellett lenniük az rizésben, hogy lássák, ha valami történik, és kiáltsanak. Nekik állandóan emlékeztetniük kellett az Urat. Nem egy egyénrl van itt szó. Egész nap és egész éjjel ne nyugodjanak. Ezek csoportok voltak, amelyek együtt rködtek, és együtt vitték kéréseiket az Úr elé. Imádságaikat soha abba nem hagyták, míg megújítja és dicsségessé teszi Jeruzsálemet a földön az Úr. Ki kell tartanunk az imában addig, amíg Krisztus Teste fel nem épül. Isten igényt tart imáinkra. Az imádság szellemének kell bennünk lenni, imádságos légkörnek kell körülvennie bennünket, nálunk kell, hogy legyen az imádság kulcsa. Testvérek, induljunk el és tanuljunk meg imádkozni! Keressük meg az imádság kulcsát, hogy már ma eleget tehessünk Isten kívánságának. Watchman Nee Jézus mindjárt az elején határozottan leszögezi: egy pillanatig se gondolják, hogy azért jött, hogy eltörölje a törvényt és a prófétákat, vagyis az egész Ószövetséget vagy annak egy részét (vö. 7:12). Már az is, ahogyan ezt kijelenti, arra enged következtetni, hogy egyesekben felmerült az a gondolat, amelyet ezennel elutasít. Noha nyilvános szolgálatát még csak nemrégiben kezdte, kortársai körében máris mélységes felháborodást keltett feltételezett hozzáállása az Ószövetséghez. Lehet, hogy ezt a szombattal kapcsolatos vita váltotta ki, mivel Márk mind a szombati kalásztépést, mind pedig az elsorvadt kez ember szombatnapon történ gyógyítását a tizenkét apostol kijelölése eltti idre helyezi (Mk 2:23-3:6). Kétségtelen, hogy Jézus tekintélye már szolgálata kezdetén lenygözte az embereket, akik ezt kérdezgették egymástól: Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is és azok engedelmeskednek neki. (Mk 1:27) Természetes tehát, hogy sokan megkérdezték, milyen kapcsolatban Krisztus és a törvény Mt 5: áll az tekintélye Mózes törvényének tekintélyével? A nép számára nyilvánvaló volt, hogy az írástudók engedelmeskednek a mózesi törvényeknek, mivel k a törvény tanítói voltak. A törvény értelmezésének szentelték életüket, és az általuk idézett törvény tekintélyén kívül semmilyen más tekintélyt nem ismertek el. Azonban Jézusnak ez korántsem volt ilyen nyilvánvaló. a bensejébl áradó ervel és hatalommal beszélt. Elszeretettel használt olyan megfogalmazásokat, amilyeneket sem az ószövetségi próféták, sem kora írástudói nem használtak. A leghatásosabb kijelentéseit a Bizony, mondom néktek nyomatékos megszólítással vezette be. Így érzékeltette saját hatalmát és tekintélyét. Miben nyilvánult meg az hatalma? Talán a szent törvény és Isten Igéje fölé helyezte magát? Voltak, akiknek így tnt. Kimondott és kimondatlan kérdéseikre Jézus határozott és egyértelm feleletet adott: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Mind a mai napig,

12 noha különbözképpen, újból és újból felmerül a kérdés: Milyen kapcsolat áll fenn Jézus és Mózes, illetve az Újszövetség és az Ószövetség között? Jézus vette magának a bátorságot, és kertelés nélkül, nyíltan szólt errl, mi se legyünk hát szégyenlsek, és kövessük példáját. Nem azért jött (figyeljük meg, mennyire tudatában van küldetésének), hogy eltörölje, vagy hogy hatályon kívül helyezze a törvény és a próféták tanítását, és nem is azért, hogy élettelen, szó szerint való értelmezésüket törvényesítse, hanem hogy betöltse ket. Az ige (pléroszai), amelynek fordítása: betölteni, szó szerint annyit jelent: tölteni, megtölteni, és Aranyszájú Szt. János szerint ez arra utal, hogy Jézus beszédei nem eltörölték, hanem megersítették és megtöltötték a régiek tanítását. Hogy megérthessük ennek messze ható utalását, emlékezzünk arra, hogy a törvény vagy a próféták tanítása, azaz az Ószövetség sokféle tanítást tartalmaz. Jézus Krisztus különböz kapcsolatban áll ezekkel, de szavai: hogy betöltsem azokat, egyaránt vonatkoznak mindegyikükre. El ször is: az Ószövetségben tételes tanítások szerepelnek. A Tóra, amit gyakran törvénynek fordítanak, valójában kinyilatkoztatott tanítást jelent, és az Ószövetség valóban tartalmaz az Istennel, az emberrel, az üdvösséggel és egyebekkel kapcsolatos tanokat. Minden nagy jelent ség bibliai tantétel megtalálható benne. Jézus mindezeket önmaga, tanítása és m ve által betöltötte és teljességre juttatta (vö. Zsid 1:1-2). Ryle püspök ezt a következ hasonlattal foglalta össze: Az Ószövetségben bimbózik, az Újszövetségben pedig virágba borul az Evangélium. Az Ószövetség a sarjadó gabona, az Újszövetség pedig az érett kalász. Az Ószövetség sok jövendöl próféciát tartalmaz. Legtöbbjük várakozással tekint a Messiás napjai felé; részint megjósolják eljövetelét, részint körvonalazzák alakját. Mégis ez csupán a jövend el revetítése volt. Jézus mindezeket azáltal töltötte be, hogy minden jövendölés benne vált valóra. Az els, nyilvánosság el tt elhangzó kijelentése is ez volt: Betelt az id... (Mk 1:15) Ugyanezt az igazságot tárja fel, amikor azt mondja: Azért jöttem... Újra és újra kijelenti, hogy az Írás róla tesz bizonyságot, és Máté ezt a többi evangélistánál jobban nyomatékosítja az ismételt formulával: Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által... Kereszthalálával beteljesítette az Ószövetség egész szertartásrendjét, a papságot és az áldozatot. Ezután megsz ntek a szertartások. Kálvin helyesen állapítja meg: A puszta jelentésük szüntette meg ket: a jelentésük azonban helyesebbnek bizonyult. Hiszen ezek csak árnyai az eljövend Krisztusnak, aki a valóság (Kol 2:17). Harmadszor, az Ószövetség etikai el írásokat, Isten erkölcsi törvényeit is tartalmazza. Ezeket gyakran félreértették, többször pedig figyelmen kívül hagyták. Jézus els sorban éppen engedelmességével töltötte be azokat, mint aki maga is a törvénynek alávetve született (Gal 4:4), és (ahogyan Keresztel Jánosnak mondta) elhatározta, hogy betölt minden igazságot (Mt 3:15). Jézus semmit sem tesz hozzá Isten parancsolataihoz írta Bonhoeffer, hacsak nem azt, hogy betartja azokat. Azonkívül, hogy saját maga engedelmeskedik a törvénynek, megmagyarázza tanítványainak, hogy mit kell érteniük az engedelmesség alatt. Elveti az írástudók felszínes törvényértelmezését, maga ad igaz magyarázatot. Nem az a célja, hogy megváltoztassa a törvényt, még kevésbé, hogy eltörölje azt, hanem hogy 12

13 mondanivalójának mélységét a maga teljességében feltárja. Tehát azáltal tölti be a törvényt, hogy Isten igazságosságának alapvet követelményeit nyíltan hangoztatja. Amint majd látni fogjuk, ezt példákkal is alátámasztja Máté 5. fejezetének további részeiben. A keresztyénség kezdete óta, nemzedékr lnemzedékre mindig akadnak olyanok, akik nem tudják elfogadni Krisztus hozzáállását a törvényhez. A második században élt híres eretnek, Markión átírta az Újszövetséget; minden Ószövetségre vonatkozó utalást kihagyott, vagyis természetszer en a tárgyalt szövegrészt is teljesen kitörölte. Néhány követ je odáig merészkedett, hogy néhány szó felcserélésével ellenkez értelm vé változtatta a kijelentést, úgyhogy az a következ képpen hangzott: Nem azért jöttem, hogy betöltsem a törvényt vagy a próféták tanítását, hanem hogy érvénytelenné tegyem azokat. Ma azok képviselik ezt a nézetet, akik az új erkölcsiség elnevezés irányzatot követik. Azt állítják, hogy a keresztyének számára megsz nt a törvény fogalma (noha Krisztus éppen azt mondta, hogy nem azért jött, hogy eltörölje); a keresztyéneket pedig a szeretet törvényén kívül semmi nem köti össze, és valójában a szeretet törvénye az egyetlen egyetemes érvény parancsolat. Kés bb majd még visszatérek erre az irányzatra. Pillanatnyilag elegend a 17. vers alapján megállapítani, hogy Jézus nem akarta az Ószövetség tekintélyét romba dönteni, folyamatosságát megszakítani. Éppen ellenkez leg, épít en és szervesen beillesztette tanításába. Hozzáállását ekképp foglalta össze: nem azért, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem. Pál apostol ugyanezt tanította (például ApCsel 26:22-23). Azon a kijelentésen, hogy a törvény végcélja Krisztus (Róm 10:4), nem azt érti, hogy nem kell engedelmeskednünk a törvénynek, éppen ellenkez leg (Róm 8:4). Nem a törvény megtartása, hanem Krisztusban való hitünk az, ami kedvessé tesz bennünket Isten el tt, és ez az az örömhír, amelyr l maga a törvény is tanúskodik (Róm 3:21). Jézus, miután kijelentette, hogy azért jött, hogy betöltse a törvényt, feltárja ennek okát és következményeit is. Az ok az, hogy a törvény mindaddig érvényben van, amíg be nem teljesedik (18), a következmény pedig a törvény iránti engedelmesség, ami a mennyország polgárainak kötelessége (19-20). Jézus a következ ket mondja a törvényr l, melynek betöltéséért jött: Bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta (görögül yod, a héber ábécé legkisebb bet je, majdnem olyan kicsi, mint egy vessz ) vagy egy vessz (keraia, ívecske: feltehet en azokra az apró, horogszer írásjelekre utal, amelyek egyes héber bet k megkülönböztet jegyei) sem vész a törvényb l, míg mindez be nem teljesedik. Itt csak a törvényt említi, míg az el z versben a törvényr l és a prófétákról beszélt. Nincs okunk azonban feltételezni, hogy szándékosan hagyta volna el a prófétákra vonatkozó utalást. A törvény az Ószövetségben lev teljes isteni kinyilatkoztatást jelentette. Semmi sem vész el bel le, egyetlen bet, egyetlen írásjel sem, amíg be nem teljesedik. Ez azonban addig nem következik be, amíg az ég és a föld el nem múlnak. Mert ezek el fognak múlni a világmindenség dics séges újjászületésének napján (Mt 24:35 vö. 19:28). Az általunk megtapasztalt id elmúlik, és Isten írásos törvényeire sem lesz többé szükség; immár beteljesedtek. Tehát a törvény addig áll fenn, ameddig a világ-egyetem. Az egyiknek végs 13

14 beteljesedése és a másik újjászületése egyidej leg fog végbemenni. A kett együtt fog elmúlni (a parelthé szó ismétl dik). Jézus nem is fogalmazhatta volna meg ennél világosabban az ószövetségi írásokra vonatkozó véleményét (vö. Lk 16:16-17). John Stott A név a héber gondolkodásmódban nem csupán a megkülönböztetést, a megszólítási módot, hanem az illet tulajdonságait, jellemét is kifejezi. Istent is többféle névvel illeti a Biblia, amelyek tulajdonságaira, tetteire, a hív emberhez való viszonyára utalnak (pl. az Úr, Mindenható, Magasságos, Király, Vigasztalás Istene, Félt n Szeret Isten, K szikla, Atya stb.). Jahve (JHVH vagy YHWH) az ószövetségi Istent jelöl héber név, Izrael Istenének megkülönböztet személyes neve. Az Ószövetségben ez a leggyakrabban ismétl d szó, 6823-szor fordul el (Zsidó Enciklopédia). Általában csak úgy hivatkoznak rá, mint a Tetragrammaton. Ez egy görög kifejezés, amelynek jelentése a négybet s szó. A héber írás csak mássalhangzókat rögzített, ezért csak ez a négy bet (JHVH) található az írásban. A pontos kiejtése feledésbe merült, aminek oka els sorban az, hogy a név kimondása tiltott volt ( Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, a ki az nevét hiába felveszi. 2Móz 20:7). A hétköznapokon helyette csupán az Elohim ( isten(ek) ), Hashem ( a név ) és az Adonáj ( Úr ) szót használták. Amikor a zsidók az Írást felolvasva a négy bet höz (JHVH) értek, tiszteletb l Adonáj-t ( az Úr, Uram ) mondtak. Azért, hogy erre emlékeztessék az olvasót, JHVH mássalhangzói alá odaírták az Adonáj magánhangzóit. Egyes középkori Isten neve teológusok a JHVH mássalhangzókat ezekkel a magánhangzókkal egybeolvasták, így keletkeztek a Jahovah vagy Jehovah változatok. Az érdekes ebben az, hogy a Jehova változat héber fülnek éppen olyan lehetetlenül hangzik, mint magyarul az Isten mássalhangzóiból és az Uram magánhangzóiból összerakott Ustan. A modern Ószövetség-fordítások többsége a JHVH szót is az Úr szóval, de kis kapitális bet formával jelzi: ÚR. A Károli fordítás, a magyar irodalom és a Jehova Tanúi révén vált közismertté nyelvünkben a Jehova változat, noha a Jahve hangsor lenne helyes. Magának a szónak többféle fordítása is létezik. A zsidó hagyomány szerint az értelme ez: aki el idézi, hogy legyen. Érdekesség, hogy a zsidók Istent a mai napig úgy is hívják: a Név (héber: Hashem). A bibliai héberben ugyanis nincs szó a személy - re, ezért használja a név szót. Például Isten nevét segítségül hívni annyit jelent, hogy magát Istent segítségül hívni, vagy Isten nevét magasztalni annyit jelent, hogy magát Istent magasztalni. Ez a számunkra furcsa szóhasználat átment az Újszövetségbe is, például az Apostolok cselekedeteir l írt könyvben (4:12) olvassuk, hogy nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk, ami azt jelenti nem adatott senki más, csak Jézus Krisztus. Kalupka János 14

15 És láttam, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irigysége kísér. Prédikátor 4:4 A céltalan ember olyan, mint a hajó, melynek nincs kormánya egy kósza vándor, egy senki. (Thomas Carlyle) Mindannyiunk életét mozgatja valami. A szótárak többnyire így határozzák meg, a mozgat szó jelentését: vezérel, irányít, indít Legyen szó akár jármrl, valamelyik testrészünkrl vagy éppen egy labdáról: amikor mozgatjuk, mi határozzuk meg az irányát. Vajon az életünket milyen mozgatóer irányítja? Talán éppen egy nehézséget vagy egy határidt neveznénk meg legszívesebben, vagy esetleg egy fájdalmas emléket, egy visszatér félelmet vagy egy tudatalatti indítékot. Százféle körülmény, meggyzdés, érzelem vezérelhet bennünket. Most felsorolom az öt leggyakoribbat. Vannak, akiket a bntudat vezérel. Egész életüket azzal töltik, hogy szégyenüket leplezni igyekezve menekülnek rég megbánt tetteik ell. Az emlékeik fogságában élnek: a múltjuk irányítja a jövjüket is. Gyakran öntudatlanul büntetik magukat azzal, hogy Saját sikerüket is szabotálják. Káin kizáratott Isten jelenlétébl a vétke miatt:,,bujdosó és kóborló leszel a földön. Ugyanezzel a kifejezéssel jellemezhetnénk a mai emberek többségét is: cél nélkül vándorolnak végig életükön. Múltunk valóban formál bennünket, ám nem kell, hogy fogságában tartson. Isten szándékait semmiképpen nem korlátozhatja: egy Mózes nev gyilkost népvezérré formált, a gyáva Gedeont pedig bátor hssé. Velünk is képes csodát mvelni hátralev életünkben, hiszen egyik jellemzje, hogy tiszta lapot és új esélyt ad az embernek. A Biblia így ír errl: Boldog, akinek htlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bnét, és nincs lelkében álnokság. Vannak, akiket a sértdöttség és a harag vezérel. Ragaszkodnak sérelmeikhez, képtelenek túltenni magukat rajtuk. Ahelyett, hogy megbocsátanának, és így felszabadítanák magukat a fájdalom alól, gondolatban újra meg újra visszajátszzák az eseményeket. Vannak olyanok, akik elnyomják haragjukat, és hagyják felgylni. Vannak olyanok is, akik inkább kiadják magukból, és másokra zúdítják. Mindkét reakció egészségtelen és értelmetlen. A harag mindig jobban fáj annak, aki haragszik, mint annak, akire haragszanak. Míg az, aki megsértett, valószínleg már rég elfelejtette az incidenst, és vígan éli az életét, én azonban magamban fortyogok, s kínzom magam a fájdalmas élmények felidézésével. Pedig akik megbántottak valamikor régen, többé már nem kell, hogy bántsanak, hacsak nem ragaszkodom én magam a fájdalomhoz. A múlt elmúlt! Megváltoztatni már nem lehet, s a keserséggel csak magunknak ártunk. Saját érdekünkben az a legjobb, ha tanulunk belle, majd továbblépünk. Hiszen a Biblia is így figyelmeztet: Mert az ostobát megöli a bosszúság, és a balgát halálba kergeti a heveskedés. Vannak, akiket a félelem vezérel. A félelmek fakadhatnak egy elszenvedett traumából, irreális elvárásokból, túlságosan korlátozó neveltetésbl, st, még genetikai hajlamból is. Azonban a kiinduló októl függetlenül sok jó lehetségtl megfosztják magukat a félelmeik által irányított emberek, mert nem merészkednek ismeretlen terepre. Inkább 15

16 bebiztosítják magukat, kerülnek minden kockázatot, és igyekeznek fenntartani a rendet. A félelem nem más, mint magunkra kényszerített börtön, ha bezárjuk magunkat, nem leszünk képesek megvalósítani Isten szándékait az életünkben. Feltétlenül szembe kell f szegülnünk vele a hit és a szeretet fegyverével. A Biblia így ír: A szeretetben nincs félelem, s t, a teljes szeretet ki zi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fel, nem lett tökéletessé a szeretetben. Vannak, akiket anyagi szempontok vezérelnek. Az életük célja az anyagi gyarapodás. Az, hogy mindig többre vágynak, azon a téves felfogáson alapul, hogy ez által boldogabbak, fontosabbak lehetnek, és nagyobb biztonságban élhetnek de mindhárom gondolat hamis. Hiszen az anyagi javak csak ideiglenesen képesek boldoggá tenni az embert. A tárgyak képtelenek a változásra, ezért végül megunjuk ket, és valami újabbra, nagyobbra, jobbra vágyunk. Az is csak egy mítosz, hogy ha nagyobb vagyonra teszünk szert, akkor fontosabbá válunk. Emberi értékünk ugyanis nem egyenl vagyonunk értékével, és nem is az határozza meg. Isten szerint nem az anyagi javak a legértékesebbek az életben! A legelterjedtebb mítosz a pénzzel kapcsolatban az, hogy vagyonunk gyarapodásával a biztonságunk is n. Ez nem így van, hiszen számtalan, rajtunk kívül álló tényez hatására egy pillanat alatt elveszíthetjük mindenünket. Valóságos biztonságot csak olyasmiben találhatunk, amit nem vehetnek el tlünk: az Istennel való kapcsolatban. Vannak, akiket a megfelelési kényszer vezérel. k azok, akik engedik, hogy a szüleik, a házastársuk, a gyermekeik, a tanáraik vagy a barátaik elvárásai irányítsák az életüket. Sokan törekszenek arra még felntt éveikben is, hogy kivívják folyton elégedetlenked szüleik elismerését. Másokat a kortárscsoport nyomása, a többiek véleményétl való félelem hajt. De sajnos azok, akik a csordát követik, legtöbbször elvesznek a tömeg közepén. A sikerhez vezet összes módszert nem ismerem, de azt tudom, hogy a bukáshoz vezet egyik biztos módszer az, ha szeretnénk mindenkinek megfelelni. Ha mindig csak mások véleménye irányít, akkor jó úton haladunk afelé, hogy éppen csak Isten tervérl maradjunk le. Jézus szerint azonban Senki sem szolgálhat két úrnak. Ezeken kívül más erk is mozgathatják életünket, de mindegyik zsákutcába vezet: kihasználatlan lehetségekhez, szükségtelen feszültségekhez, beteljesületlen élethez. Semmi sem fontosabb, mint megismerni Isten tervét az életünkkel kapcsolatban, és semmi sem kárpótolhat érte, ha ezt elmulasztjuk sem siker, sem gazdagság, sem hírnév, sem élvezet. E nélkül az élet nem más, mint értelmetlen mozgolódás, céltalan cselekvés, lényegtelen események halmaza. Túl triviális, kicsinyes és haszontalan. Miért jó nekünk, ha megtaláljuk életcélunkat? Öt szempontból is igen hasznos, ha céltudatosan éljük életünket. Az életcél értelmet ad az életünknek. Úgy vagyunk megalkotva, hogy értelmes életet akarjunk élni ezt kutatva próbálnak ki sokan még olyan megkérdjelezhet módszereket is, mint az asztrológiát vagy az alternatív tudományok különböz ágait. Aki megtalálta élete értelmét, az szinte mindent elvisel, aki viszont nem, az alig bír el bármit is. Egy húszas éveiben járó fiatalembertl hallottam: Egy nagy rakás szerencsétlenségnek érzem magam: próbálok lenni valaki, de igazából azt sem értem, hogy ki. Épp csak vegetálok. 16

17 Majd ha egyszer rájövök, miért élek, akkor fogom úgy érezni, hogy elkezddhet az életem. Isten nélkül nincs célja az életnek, cél nélkül pedig értelme nincs. Ha pedig nincs értelme, akkor se nem fontos, se nem reményteli. A Biblia szerzi közül is sokan hangot adnak ennek a reménytelenségnek. Ézsaiás például így panaszkodik: Hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam er met. Jób így beszél: Napjaim reménytelenül múlnak el, majd pedig: Megvetem az életemet, nem kell tovább! Hagyj békén, mert id m csak egy lehelet! A legnagyobb tragédia nem is a halál, hanem az életcél hiánya. A remény legalább annyira létszükséglet az ember számára, mint leveg és a víz: nem élhetünk nélküle. Dr. Bernie Siegel rájött, hogy egy egyszer kérdés segítségével megjósolható, melyik daganatos betege fog meggyógyulni: Szeretné-e megérni a századik születésnapját? Azok, akiknek mélyen átélt életcéljuk volt, mindig igennel feleltek, és nekik volt a legtöbb esélyük a túlélésre. A remény abból származik, ha célja van az életünknek. Nem szabad elkeserednünk, ha reménytelennek érezzük az életünket, hiszen ha megtaláljuk életcélunkat, és elkezdünk annak megfelelen élni, akkor bámulatos változásokra számíthatunk. Isten így szól hozzánk: Mert csak én tudom, mi a tervem veletek... békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jöv t adok nektek. Ha még úgy is érezzük, megoldhatatlan nehézségek tornyosulnak elttünk, a Biblia azt ígéri Istenrl: Mindent megtehet sokkal b ségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk. Az életcél leegyszer síti az életünket. Körülírja, mivel kell, és mivel nem kell foglalkoznunk, meghatározza, mely tennivalók lényegesek, és melyek nem. Elég föltenni a kérdést: Hozzá segít-e ahhoz, hogy betöltsem Istent l kapott céljaim valamelyikét? Világos életcél nélkül viszont nincs meg az alap, amelyre támaszkodva tudnánk döntéseket mérlegelni, id t és er forrásokat beosztani, és csak pillanatnyi körülményeinkre, kényszerít er kre, hangulatunkra hagyatkozhatunk. Aki nincs tisztában élete céljával, hajlamos túl sokat vállalni ebb l fakad aztán a stressz, a kimerültség és a konfliktusok. Képtelenség mindazt teljesíteni, amit az emberek elvárnának t lünk. Hiszen épp csak annyi id nk van, hogy Isten akaratát véghezvigyük tehát ha nem sikerül mindent elvégeznünk, akkor valószín leg többet vállaltunk, mint amennyit Isten szánt nekünk (vagy a másik lehet ség: túl sokat nézzük a televíziót). Ha az életcélunknak megfelel en élünk, akkor egyszer bb lehet az életmódunk, és elviselhet lehet az id beosztásunk. Erre is értelmezhetjük, amit a Biblia mond: Van, aki gazdagnak (vagy elfoglaltnak) mutatja magát, pedig semmije sincs; van, aki szegénynek (vagyis egyszer en él), pedig nagy a vagyona (vagyis teljes az élete). Ezen kívül lelki nyugalmunkat is megtalálhatjuk, ha így élünk: Kinek szíve reád támaszkodik, meg rzöd azt teljes békében, mivel tebenned hízik. Rick Warren Az ember sohasem tudott olyan sokat önagáról, mint ma, s mégsem ismert soha olyan keveset abból, hogy mi a rendeltetése és létének végs értelme, mint manapság. 17

18 A majomvadászok kitaláltak egy zseniális és biztos módszert, hogyan lehet sikeresen dolgozni. Amikor megtalálják azt a helyet, ahol a majmok gyakran megjelennek, ott beásnak a földbe hosszú és sz k nyakú edényeket. Gondosan betakarják földdel, éppen csak a sz k nyak marad nyitva, de arra is füvet szórnak. Az edényekbe rizst és datolyát tesznek, ezeket a torkos majmok nagyon szeretik. Amikor a vadászok elmennek, a majmok visszatérnek. Mivel a majmok kíváncsisága természetükb l ered, felfedezik az elásott edényeket és amikor meggy z dnek kiváló tartalmukról, belenyúlnak és markukba szorítanak egy csomó eledelt. Mivel az edény nyaka sz k, az üres kéz könnyen becsúszik, de egy tele markot már nem lehet kihúzni. A majmok csak er lködnek, de nem mennek semmire sem. Ekkor érkezik el a vadászok órája. A majmoknak eszébe sem jut, hogy Több évtizedes, házaspárok körében végzett papi szolgálatom során azt tapasztaltam, hogy a házasokban öt alapvet emberi igény él: a meghittség, az szinte párbeszéd, az egység, a nyitottság és a lelkiség igénye. Vegyük sorra a házasságnak ezt az öt fontos alkotóelemét. Meghittség Minden érett kapcsolat bens séges; rendkívül fontos, hogy a házastársak kapcsolatát is meghittség jellemezze. A házastársak hosszú éveken át egy fedél alatt élnek, közös asztalnál étkeznek, egy ágyban alszanak, mégis sokszor úgy érzik, mindez nem elég. Meghittebb kapcsolatra vágynak. Csakhogy az áhított közelség sokszor ijeszt nek t nik. Nem merünk közeledni a másikhoz, mert félünk, hogy MAJOMVADÁSZAT 18 tenyerüket kinyissák, így a vadászok könny prédáivá válnak. Hány és hány ember fizet rá sokszor életével a félelemre, nehogy kinyissa a markát, mert elveszíti, amir l azt gondolja, hogy nagyon fontos, pedig nem is igaz. A vadászok ravaszul, mosolyogva és csalárd módon meghúzódnak a kitett csapdák mögött és várják, hogy áldozatot szedjenek a mohó médiarabok vagy kábítószeres emberek között. Ne feledjétek el mit mondott Jézus: Ne félj te kicsiny nyáj! Úgy tetszett Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Adjátok el amitek van és osszátok szét alamizsnaként. Készítsetek magatoknak ki nem merül erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj hozzá nem fér és a moly meg nem rágja. Ahol a kincsed, ott a szíved is. Lk 12: Bruno Ferrero Alapvető igények a házasságban meggy löl, ha megismeri a hibáinkat. Félünk, hogy elveszítjük az önállóságunkat. Talán fájdalmas emlékek köt dnek ahhoz, amikor közel engedtük magunkhoz a párunkat. S az emberben megszületik az elhatározás, hogy többé nem kockáztat. Így aztán miközben mélyen vágyódunk a meghittségre és szükségünk is van rá mindent megteszünk, hogy az igazi közelséget elkerüljük. Nem biztos, hogy mindkét fél ugyanannyira igényli a közeledést. De ha sikerül leküzdeni a félelmet, kiderül, hogy mindketten vágynak egymás meghitt közelségére. Két ember sokféleképpen állhat közel egymáshoz: érzelmileg, társadalmilag, szellemileg, lelkileg, fizikailag, szexuálisan. Ha meghittebb kapcsolatra vágynak, többet

19 kell beszélgetniük gondolataikról, érzelmeikr l, vágyaikról. Egy kapcsolat annál meghittebb, minél jobban bízik egymásban két ember és minél szintébben tudnak beszélni önmagukról. szinte párbeszéd A férj és a feleség közötti szinte párbeszéd a boldog házasság nélkülözhetetlen feltétele. Konkrét, gyakorlati módon megfogalmazva: a szeretet az szinte beszélgetések, a kölcsönös adás és befogadás által növekszik, érlel dik. Hogyan felelhetünk meg ennek az alapvet igénynek? Mint említettük, ennek egyetlen módja van: ha nem csupán gondolatokat, véleményeket, érzelmeket közöltök egymással, hanem bens életeteket, lényetek legmélyét is feltárjátok egymás el tt. Ehhez azonban id re és nyugodt egymásra figyelésre van szükség. Ha nem szántok id t egymásra, az szinte párbeszéd elérhetetlen vágyálom marad. A házastársi párbeszéd legf bb ellensége az önzés. Az önzés azt jelenti, hogy az ember csak magára gondol, vagyis úgy intézi a dolgait, mintha nem volna házastársa. Egység A házasság lényege, éltet eleme az egyesülés Vágya. Erre vágyódik minden igazán szinte házaspár. Az egység azonban nem jelent egyformaságot. Az egyformaság nem t r különbséget. Az egységben viszont megfér, ötvöz dik a sokféleség. Az egység több mint közelség: kincs, ajándék azoknak, akik h ségben és szeretetben haladnak a közös cél felé. Mit tehettek azért, hogy házasságotokban megvalósuljon az egység? Els sorban azt, hogy elfogadjátok mindazt, amiben különböztök egymástól. Ha egyéni értékeitekkel kiegészítitek, gazdagítjátok egymást, ha sohasem azt keresitek, ami szétválaszt, hanem mindig azt, ami egyesít, akkor valóban egy test lesztek. Az igazi egység legf bb ellensége a g g. A g gös ember a saját akaratát kényszeríti másokra, ugyanakkor képtelen bárkit l bármit elfogadni. Az önzés is lehet akadály: az egységet rombolja, ha az ember csak kapni akar, adni nem. Nyitottság Hamis az az egység, ami nem párosul mások felé való megnyílással. Az ilyen egység, a csak mi ketten zárt köre csapda, ördögi kör. Rendkívül fontos, hogy a házasság nyitott legyen. A házastársaknak ki kell lépniük a csigaházból, a te meg én zárt burkából, hogy befogadhassák és mások felé is sugározni tudják az életet és a szeretetet. Hogyan fogjatok hozzá? A következ képpen: a./ gondoljátok át, mi a ti közös hivatásotok az életben; b./ határozzátok el, hogy megvalósítjátok; c./ mindenekel tt a gyermekeitekr l gondoskodjatok, azután pedig: d./ tegyetek jót a környezetetekben él kkel! Lelkiség A mai fogyasztói társadalomban az emberek többségét nem érdeklik a lelki dolgok. Az anyagiak állnak a középpontban, olyannyira, hogy lassan feledésbe merül az emberi élet igazi értelme a lelkiség. Valójában sok házasság azért bomlik fel, mert hiányzik bel le a lelki dimenzió. Miért? Mert lelkiség nélkül olyan a házasság, mint az élettelen test. A házas lelkiség a házasság élete, szelleme, lelke, legmélyebb értelme, kibontakozása, természetfeletti dimenziója, megszentelt lényege, titka. Egyszóval: a Teremt Istenre való irányultsága. A házasság legfontosabb eleme tehát a lelkiség. Ahol ez hiányzik, ott nagy valószín séggel a többi elemi igény sem teljesül. 19

20 A házasság lelkisége A legtöbb házaspár nem is sejti, hogy Isten jelen van a házasságukban, hogy különleges kegyelmeivel mindig kész segíteni rajtuk, óvja épségüket, szívén viseli megszentel désüket, s ha bajba jutnak, megmenti a házasságukat. Más házaspárok hív nek vallják magukat, de valójában nem hisznek. Isten szeret kegyelme látható, hatalmas tetteket visz végbe a házastársak életében. Ez azonban nem azt jelenti, hogy kéretlenül vagy varázslatosan beavatkozik a házasságba. M ködése feltételezi, hogy mindketten keressék lelkük mélyén az Úr segítségét, és erejükhöz mérten együtt m ködjenek vele. E a házas lelkiség lényege. A lelkiség fogalmát manapság gyakran félreértik. A lelkiseg szónak rossz mellékíze lehet, ha azt értik alatta, hogy az embernek a valóságtól elrugaszkodva naponta órákon át kell imádkoznia, Szentírást olvasnia, és anyagi javait félredobva kizárólag lelki, vallási gyakorlatokkal kell foglalkoznia. Ezt a téves értelmezést el kell utasítanunk, hiszen illúzió, aminek a való élethez vajmi kevés köze van. A lelkiséget nem lehet elválasztani a mindennapi élett l. Aki igazán hív, az a hétköznapokat is lélekkel tölti meg és napi ügyeiben tudatosan Isten Lelkének útmutatását követi. A szilárd, józan lelkiség nem szakadhat el a hétköznapi élet eseményeit l, élményeit l, emberi kapcsolataitól. A házasság lelkiségének tehát a házasság hétköznapjaiban kell gyökereznie. Ez azt jelenti, hogy minden házaspár lelkiségének középpontja kettejük kapcsolata és a köztük lev párbeszéd. Más szóval: ahhoz, hogy házasságotok lelkiséggel telít djék és a legmélyén Istennel találkozzatok, házastársi kapcsolatotokat és a kett tök közti párbeszédet kell minél tudatosabban, minél jobban megélnetek. A házasok lelkisége azért különleges, mert az esetükben a szentírási felebarát kifejezés els sorban a hitvestársra vonatkozik. Az igazi hitvesi szeretet azonban elválaszthatatlan a házastársak egyéni és közös istenkapcsolatától. Hogyan lehetne valakinek igazán mély, meghitt kapcsolata Istennel, ha nem tud igazán mély, meghitt kapcsolatot létesíteni felebarátjával, vagyis férjével, feleségével? Ahogyan egymás számára jelen vagytok, úgy vagytok jelen Isten számára is. A házas lelkiség új életforma, amit akkor vállaltak, amikor házasságotokat kezditek Isten fényében látni. Gabriel Calvo Meghívók Március 16-án a vasárnapi iskolai tanítók és az ifjúsági munkások számára tartunk megbeszélést, továbbképzést. Március 17-én lelkimunkás továbbképzést tartunk minden szolgáló testvér részére. Március 31-én a dunántúli testvérek számára lesz megbeszélés. A fenti alkalmak 9 órakor kezd dnek egyházunk központjában. Az észak-magyarországi lelkimunkások számára megbeszélést tartunk április 14- én a kisgy ri Gyülekezetben. Az összejövetel 9 órakor kezd dik és 15 óráig tart. 20

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

Az evangélium kezdete

Az evangélium kezdete Márk evangéliuma Lekció: Ézs. 40.1-11 2010. febr. 7. Textus: Mk. 1.1-15 Gazdagrét Az evangélium kezdete Márk evangéliuma a négy evangélium közül a legkorábban íródott, valamint a legrövidebb, a legtömörebb.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

Jólét-Isten áldásainak mértéke

Jólét-Isten áldásainak mértéke - 1 - Jólét-Isten áldásainak mértéke Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek 1 2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek Az Úr pedig monda Mózesnek és Áronnak: Vegyétek tele markaitokat kemenczehamuval, és szórja azt Mózes az ég felé a Faraó szeme láttára. Hogy porrá legyen Égyiptomnak

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A házassági eskü III. rész

A házassági eskü III. rész A házassági eskü III. rész Én esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy -t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem

Részletesebben

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR!

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Fejezetek az Ember aki óvodás című kiadványunkból (4. rész) AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Nem véletlen, hogy az előzőekben csak a nagyon kirívó, gyerekeket és felnőtteket is nagyon zavaró,

Részletesebben

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért.

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért. Pasarét, 2015. október 11. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A CSODÁK ÜZENETEI Énekek: 105,1; 66,1-2. 4. 8; 77,7-8; 468 Lekció: 2Királyok 3,9-18 Alapige: 2Királyok 3,16-17 És monda:

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8 Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor JÉZUS LÁBAINÁL Lekció: János 12,1-8 Alapige: Jézus azért hat nappal a húsvét előtt elment Bethániába, ahol a megholt

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel NEW YORK-i ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ First Hungarian Reformed Church of New York City 344 East 69 th Street New York, NY 10021 : (212) 734-5252 www.elsoreformat.us NT. Fogarasi Anita Deák Lehel Főgondnok:

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Pasarét, 2012. július 15. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Lekció: Zsolt 73,1-3. 13-18. 23-28 Ászáf zsoltára: Milyen jó az Isten Izraelhez,

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Pasarét, 2015. december 31. (óév este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Énekek: 364; 280,1-3. 6; 274 Alapige: Zsolt 106 Dicsérjétek az Urat! Magasztaljátok az Urat,

Részletesebben

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik.

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik. Ide gyűjtöttem össze kivonatolva az információkat, amelyeket Kryon 2012-vel kapcsolatban tett közzé... Mindenkinek ajánlom továbbá Lee Carroll Végzetgyár című témába vágó cikkét 2012-ről, valamint a magyar

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Olvasd el: 1. Mózes

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály

Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály 1. Szöveg kiegészítés. 18 pont (Vízszintes irányban írtuk a hiányzó szavakat, minden jó válasz 0,5 pont) földet

Részletesebben

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1.

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. 4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: János evangéliumának magyarázata II., Kálvin Kiadó, Budapest, 2011, Bolyki János:

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben